Asigurarea pierderilor din imposibilitatea efectuarii Calatoriei in Strainatate "STORNO STANDARD"

asigurari omniasig vienna insurance group asistenta medicala calatorie strainatate vacanta turist studii sportiv storno pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai, o polita de asigurare STORNO STANDARD privind riscul de anulare a contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiat printr-o agentie de turism autorizata in Romania sau riscul de intrerupere a calatoriei in strainatate, destinata turistilor romani care calatoresc in strainatate si care din anumite motive intemeiate si independente de vointa acestora nu mai pot efectua calatoria contractata.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare STORNO STANDARD, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. il constituie:

 • Anularea calatoriei de catre asigurat, acoperind penalitatile datorate de acesta operatorului de turism, in conformitate cu prevederile politei de asigurare si cu conditiile de renuntare prevazute in contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice;
 • Intreruperea calatoriei, acoperind costurile calatoriei pentru perioada ramasa neefectuata, conform politei de asigurare si conditiilor prevazute in contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice;
  • Intreruperea calatoriei este acoperita numai in cazul atasarii la polita de baza a clauzei suplimentare care presupune plata unei prime de asigurare suplimentara.

               Anularea / Intreruperea calatoriei poate surveni oricand pe parcursul perioadei de asigurare.

               In acest fel, atat turistii cat si agentiile de turism evita pierderile financiare ce decurg dintr-o anulare imprevizibila a contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

            Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare STORNO STANDARD, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica, domiciliul / resedinta permanenta in Romania;
 • sa aiba incheiat cu o agentie de turism licentiata in Romania, un contract de servicii turistice;
 • sa calatoreasca in strainatate, in scop turistic;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante: despre asigurat / contractant; despre destinatia calatoriei; despre scopul calatoriei; mijlocul de deplasare; ruta folosita pentru Calatorie; istoricul si situatia medicala prezenta; perioada calatoriei; etc.
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare si de Calatorie ale asiguratului / contractantului - C.I. sau pasaport;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • adresa asiguratului;
 • datele de contact ale asiguratului;
 • scopul calatoriei;
 • tara si zona geografica de destinatie;
 • mijlocul de transport cu care efectueaza calatoria, eventualele escale si tranzitari de tari;
 • prima zi de iesire din tara;
 • ziua intoarcerii in tara;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceleasi riscuri.
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare STORNO STANDARD, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. se incheie pentru perioada cuprinsa intre data achitarii contravalorii pachetului de servicii turistice si data plecarii stabilita in contractul de Calatorie.

             Asigurarea se incheie pentru fiecare contract de Calatorie pe care asiguratul il incheie cu agentia de turism (pentru cazul in care contractul de Calatorie se incheie pentru un grup turistic se va anexa la polita o lista cu componenta grupului).

             Polita de asigurare se incheie odata cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, inainte de intrarea in penalitati conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice sau inainte de producerea unuia din riscurile asigurate, oricare survine mai intai.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data rezervarii si achitarii unui avans pentru pachetul de servicii oferite de agentia de turism si inceteaza automat la data si ora prevazuta pentru plecare, in momentul imbarcarii in mijlocul de transport cu care se va efectua calatoria.

             Asigurarea se considera incheiata prin emiterea de catre asigurator a politei de asigurare, plata primei de asigurare si este valabila exclusiv pentru persoanele specificate in polita sau anexa acesteia.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei precizata in polita de asigurare si inceteaza la ora 24:00 a datei de sfarsit inscrisa in polita de asigurare.             

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare STORNO STANDARD, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., este valabila atat pe teritoriul Romaniei cat si in strainatate (in afara tarii de rezidenta), in cazul acoperirii privind intreruperea calatoriei.

               Turistii care au cetatenia romana si achizitioneaza servicii turistice cu destinatia exclusiv pe teritoriul Romaniei (ex. sejur pe litoralul romanesc) in baza unui contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiat la o agentie de turism autorizata sa functioneze pe teritoriul Romaniei, beneficiaza de acoperirea acestei polite de asigurare.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare STORNO STANDARD, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., este orice persoana fizica, cu domiciliul stabil in Romania care incheie un contract de comercializare a unui pachet de servicii turistice cu o agentie de turism, avand ca scop principal, turismul.

                Notiunea de asigurat cuprinde si alte eventuale persoane fizice, beneficiare ale aceluiasi pachet de servicii turistice si care sunt cuprinse in contractul incheiat cu agentia de turism, cu conditia ca acestea sa fie mentionate intr-o anexa la polita (anexa care cuprinde obligatoriu numele si prenumele, CNP-ul, adresa si telefonul acestora precum si costul individualizat al pachetului de servicii turistice, pentru fiecare persoana).

Suma Asigurata: 

                Suma asigurata este egala cu pretul pachetului de servicii turistice achitat de catre asigurat, dar nu mai mult de 2.500 EUR (sau echivalent la cursul BNR din data incheierii politei) de persoana si nici mai mult de 7.500 EUR (sau echivalent la cursul BNR din data incheierii politei) pe intregul contract de comercializare a serviciilor turistice.

                In situatia in care notiunea de asigurat cuprinde si alte eventuale persoane fizice, beneficiare ale aceluiasi pachet de servicii turistice si care sunt cuprinse in contractul incheiat cu agentia de turism, atunci suma asigurata pentru fiecare dintre acestea este egala cu costul individualizat al pachetului de servicii turistice pentru persoana respectiva.

                Suma asigurata poate fi stabilita in Lei (RON) sau in alta valuta agreata de parti.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare este platita de catre asigurat prin virament sau in numerar.

               Prima de asigurare se achita in aceeasi valuta in care a fost stabilita suma asigurata.

               In cazul in care polita inceteaza ca urmare a imposibilitatii producererii riscurilor asigurate sau disparitiei interesului asigurat, prima de asigurare cuvenita va fi aceea aferenta perioadei in care polita de asigurare a fost valabila, diferenta dintre prima de asigurare incasata si cea cuvenita se va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare STORNO STANDARD, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare STORNO STANDARD, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., sunt:

 • Anularea calatoriei poate surveni oricand pe parcursul perioadei de asigurare. Conform politei se stabilesc trei termene de anulare a calatoriei in functie de durata ramasa pana la debutul acesteia, termene pentru care difera riscurile acoperite:
  • In cazul anularii calatoriei cu mai mult de 15 zile calendaristice fata de ziua anterioara (inclusiv aceasta) plecarii in Calatorie, asiguratorul preia in asigurare sumele ce trebuie suportate de catre asigurat daca acesta nu a beneficiat inca de aranjamentele de Calatorie, insa le-a platit, cu conditia ca anularea sa fie necesara si inevitabila ca urmare a unuia dintre urmatoarele evenimente asigurate:
   • decesul asiguratului sau al sotului / sotiei acestuia sau al unei rude de gradul I sau II;
   • boala grava sau accidentul asiguratului sau a sotului / sotiei acestuia sau ale unei rude de gradul I sau II, numai in cazul in care implica incetarea imediata a activitatii profesionale si de orice fel, un tratament si o supraveghere medicala ulterioara si cu recomandarea de repaus la pat sau de a nu parasi domiciliul, eliberata de o institutie medicala autorizata de Ministerul de resort, cu conditia ca perioada de repaus sa includa si data inceperii pachetului de servicii turistice;
   • citarea asiguratului ca parte intr-un proces civil sau ca martor in fata unei instante civile ori penale intr-un proces, al carui termen de judecata se afla situat in intervalul perioadei in care asiguratul urma sa beneficieze de serviciile turistice achizitionate si petrecuta ulterior datei de achizitionare a pachetului de servicii turistice.
  • In cazul anularii calatoriei intre 14 si 4 zile calendaristice fata de ziua anterioara (inclusiv aceasta) plecarii in Calatorie, asigurarea ofera acoperire numai in cazul producerii in acest interval de timp a oricaruia dintre urmatoarele evenimente:
   • toate evenimentele acoperite conform paragrafului anterior;
   • devastarea locuintei asiguratului, in urma unui Incendiu, furt, explozii sau calamitati naturale in perioada scursa intre data incheierii contractului cu agentia de turism si data inceperii derularii pachetului de servicii turistice, evenimente care fac necesara prezenta la domiciliu la data inceperii acestuia;
   • nasterea prematura, neprovocata, a unui copil al asiguratului.
  • In cazul anularii calatoriei cu mai putin de 3 zile calendaristice fata de ziua anterioara (inclusiv aceasta) plecarii in Calatorie, asigurarea ofera acoperire numai in cazul producerii in acest interval de timp a oricaruia dintre urmatoarele evenimente:
   • toate evenimentele acoperite conform paragrafului anterior;
   • accident rutier, survenit cu maxim 48 de ore inainte de plecarea in Calatorie, dovedit prin acte emise de organele de politie abilitate, ce implica direct asiguratul ;
   • concedierea asiguratului pentru motive care nu tin de persoana sa, in urma deciziei de concediere emise de catre angajator pentru asigurat ;
   • intentarea unei actiuni de divort in care este implicat in mod direct asiguratul, catre instanta de judecata competenta.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurareSTORNO STANDARD, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., sunt:

 • Asiguratorul nu datoreaza despagubiri in cazul daunelor aparute ca urmare a:
  • cheltuielilor efectuate de asigurat inainte de inceperea derularii pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse in pretul acestuia (ex: taxe de viza, vaccinari etc. – daca nu sunt incluse in pretul pachetului);
  • solicitarii sumelor pe care asiguratul are dreptul de a le recupera de la agentia de turism in conformitate cu clauzele contractului incheiat cu aceasta in ceea ce priveste retragerea;
  • comunicarii in scris catre agentia de turism si asiguratorul a producerii evenimentului asigurat intr-un termen mai mare de 3 zile lucratoare dupa data inceperii derularii pachetului de servicii turistice;
  • nerespectarii de catre asigurat a conditiilor contractului incheiat cu agentia de turism sau ale politei;
  • evenimentelor mentionate in polita dar care s-au produs inainte de incheierea contractului cu agentia de turism;
  • bolilor pre-existente in momentul incheierii contractului cu agentia de turism si care pot crea complicatii;
  • bolilor psihice;
  • bolilor alergice;
  • intreruperilor voluntare de sarcina;
  • complicatiilor sarcinii;
  • sinuciderii sau tentativelor de sinucidere;
  • actelor sau actiunilor asiguratului sau a sotului / sotiei acestuia sau ale unei rude de gradul I sau II, sub influenta alcoolului, narcoticelor sau hipnoticelor;
  • neacordarii vizelor turistice in tara de destinatie sau de tranzit;
  • neefectuarii vaccinurilor necesare intrarii in tara de destinatie sau de tranzit;
  • fortei majore, dovedita cu documente emise de autoritatile publice competente; prin caz de forta majora se inteleg imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului cu agentia de turism, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru parti;
  • consecintelor razboiului, invaziei, actelor de agresiune straina (fie ca razboiul este declarat sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, lovitura de stat, stare de asediu sau alte asemenea;
  • epidemiilor, contaminarilor, poluarii, catastrofelor naturale;
  • reactiilor nucleare, radiatiilor nucleare sau contaminarilor radioactive;
  • intentiei sau culpei asiguratului;
  • incetarii contractului de munca la initiativa asiguratului;
  • actiunilor si faptelor asiguratului ce pot constitui infractiuni comise cu intentie si consecintele lor;
  • operatiuni teroriste indrepate direct sau indirect asupra persoanei asiguratului;
  • fraudei, relei-intentii sau relei-credinte din partea asiguratului.
 • Asiguratorul nu datoreaza despagubiri pentru sumele achitate de asigurat agentiei de turism (in baza contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice) daca aceste sume au fost achitate ulterior uneia din situatiile prevazute in definirea evenimentului asigurat.
 • Asiguratorul nu datoreaza despagubiri nici in urmatoarele situatii:
  • polita STORNO STANDARD este emisa dupa data incheierii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice mentionat in polita;
  • prima de asigurare aferenta politei STORNO STANDARD este achitata dupa data emiterii acesteia;
  • de pachetul de servicii turistice au beneficiat alte persoane decat cele mentionate in acesta.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare STORNO STANDARD, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., exista si se poate atasa clauza de asigurare prin care poate fi preluat in asigurare riscul de intrerupere a calatoriei.

Intreruperea calatoriei (extinderea acoperirii de anulare a calatoriei pana la incheierea acesteia)

 • OBIECTUL ASIGURARII; RISCURI ACOPERITE
  • Obiectul politei de asigurare este acoperirea de catre asigurator a riscului de intrerupere a calatoriei de catre asigurat, in conditiile prevazute in polita.
  • Prin aceasta extindere, in urma incasarii unei prime suplimentare, asiguratorul se obliga sa acopere costurile ocazionate de intreruperea calatoriei survenita in timpul perioadei asigurate.
 • EXCLUDERI
  • Asiguratorul nu datoreaza despagubiri in cazul daunelor aparute ca urmare a:
   • solicitarii sumelor pe care asiguratul are dreptul de a le recupera de la agentia de turism, ca urmare a intreruperii calatoriei, in conformitate cu clauzele contractului incheiat cu aceasta;
   • comunicarii in scris catre agentia de turism si asigurator a producerii evenimentului asigurat intr-un termen mai mare de 2 zile lucratoare dupa data incheierii calatoriei.
 • INCEPUTUL SI SFARSITUL ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului inceteaza in una din urmatoarele situatii, indiferent care dintre acestea intervine mai intai:
   • la data intoarcerii neprevazute inainte de incheierea calatoriei, care este acoperita conform prevederilor din aceasta clauza aditionala;
   • la data si ora de incheiere a calatoriei, conform contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice.
 • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
  • Asiguratul (sau urmasii acestuia) are (au) obligatia sa:
   • informeze agentia de turism de la care a achizitionat calatoria si asiguratorul prin notificare scrisa, in termen de 2 zile lucratoare de la sosirea in tara;
   • sa furnizeze documentele originale intocmite de agentia de turism (factura etc.), care sa permita calcularea valoarii serviciilor achitate si nefolosite (hotel, masina inchiriata etc.)
 • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR; STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
  • Despagubirea acordata nu poate depasi nici cuantumul daunei, nici suma asigurata.
  • Prin cuantumul daunei se intelege:
   • valoarea serviciilor platite si neutilizate, la data producerii sau aparitiei oricarui evenimentului asigurat; daca nu exista posibilitatea de a determina valoarea zilelor efectuate / neefectuate din pretul total al pachetului de servicii turistice, se va proceda pro - rata;
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare STORNO STANDARD, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., sunt:

 • asiguratul are obligatia de a plati prima de asigurare.
 • In cazul producerii unui eveniment care ar putea impiedica inceperea calatoriei, asiguratul (sau urmasii acestuia) are (au) obligatia sa notifice in scris catre asigurator producerea evenimentului asigurat, in maxim 3 zile lucratoare de la data producerii evenimentului asigurat si sa transmita cererea de despagubire impreuna cu documentele justificative in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data inceperii derularii pachetului de servicii turistice.
 • In cazul survenirii unui eveniment asigurat, asiguratul, imputernicitii sau mostenitorii legali ai acestuia vor pune la dispozitia asiguratorului, dupa caz, urmatoarele documente justificative necesare instrumentarii dosarului de dauna:
  • cererea de despagubire;
  • copie dupa actul de identitate al asiguratului;
  • contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
  • fotocopiile documentelor de plata a pretului contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice;
  • dovada notificarii asiguratorului;
  • documentele prin care s-au solicitat / primit de la agentia de turism sumele recuperabile in caz de retragere, conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice; in cazul in care asiguratul nu a efectuat demersurile prevazute in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice pentru recuperarea integrala sau partiala a sumelor achitate cu titlu de pret al pachetului de servicii turistice, sau nu prezinta documentele justificative, asiguratorul are dreptul de a refuza plata despagubirii;
  • documente din care sa rezulte ca rezervarile aferente pachetului de servicii turistice au fost anulate, fara a beneficia nimeni de acesta;
  • in caz de deces, copia certificatului de deces si a certificatului medical constatator al decesului;
  • in caz de boala grava sau accident, documentele emise de o institutie medicala autorizata de Ministerul de resort in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data constatarii evenimentului (boala grava, accident etc.), in care sa se specifice clar faptul ca asiguratul nu poate beneficia de serviciile turistice din pachet din cauza bolii / urmarilor accidentului si confirmarea medicului de familie;
  • in caz de devastare a locuintei sau accident rutier: documentele emise de autoritatile competente (Politie, Pompieri etc.) si, dupa caz, documentele medicale din care sa rezulte fara echivoc ca asiguratul a fost impiedicat sa efectueze calatoria, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data constatarii evenimentului (furt, Incendiu, etc.);
  • copia incheierii de sedinta ori a hotararii judecatoresti din continutul careia sa reiasa prezenta personala a asiguratului la termenul de judecata;
  • in caz de nastere prematura, neprovocata, a unui copil al asiguratului, certificatul de nastere al copilului si biletul de externare din spital;
  • in caz de divort, documente emise de curtea competenta;
  • documente din care sa rezulte gradul de rudenie al persoanei afectate de evenimentul asigurat;
  • orice alte documente pe care asiguratorul le considera necesare pentru solutionarea dosarului de dauna.
 • In caz de boala grava sau accident, asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita asiguratului si / sau persoanei care sta la baza cererii de anulare efectuarea unui control medical de catre medici agreati de asigurator si / sau sa intre in legatura cu medicul curant al acestuia / acesteia / acestora. In aceste situatii, persoana controlata va da dreptul medicului curant sa furnizeze informatiile solicitate de medicul agreat de asigurator.
 • In cazul in care polita este semnata de un contractant, acesta va trebui sa respecte toate obligatiile care deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de asigurat.
 • Asiguratului / beneficiarului ii este opozabila neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate prin polita.
 • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor prevazute in polita si a recomandarilor asiguratorului prereced orice raspundere a asiguratorului in legatura cu plata despagubirii.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare STORNO STANDARD, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu contractul de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia.
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus.
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii.
 • sa plateasca despagubirea la termenele stabilite.
Procedura Daune: 
 • Pe baza documentelor depuse de asigurat, luand in considerare clauzele de anulare a calatoriei, asa cum acestea se regasesc in contractul de comercializare a serviciilor turistice, precum si polita, asiguratorul va intocmi si va analiza dosarul de dauna.
 • Actele depuse in vederea obtinerii despagubirii raman in posesia asiguratorului, ele constituind acte de justificare a platilor efectuate.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa nu acorde despagubiri daca:
   • asiguratul / contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din polita;
   • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei;
   • se constata reaua credinta a asiguratului in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
   • in declaratiile asiguratului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii politei de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului;
   • asiguratul nu a comunicat deindata schimbarea imprejurarilor privind riscul;
   • asiguratul nu poate justifica dreptul sau la plata despagubirii.
  • sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de regres impotriva persoanelor vinovate de producerea daunei.
 • Dreptul la despagubire in caz de dauna, in conditiile prevazute in polita, apartine asiguratului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
 • Despagubirea cuvenita se achita in Romania, dupa cum urmeaza:
  • In cazul exprimarii sumei asigurate in Lei (RON), despagubirea se plateste in Lei (RON); in situatia in care documentele de plata sunt in valuta despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinta din ziua producerii evenimentului asigurat.
  • In cazul exprimarii sumei asigurate in valuta, despagubirea cuvenita se achita in aceeasi valuta sau alta valuta agreata de parti;
  • Indiferent de valuta in care s-a platit prima de asigurare (Lei / RON sau alta valuta), orice transformare de curs de schimb valutar se va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat.
 • La cererea justificata a asiguratului, despagubirea cuvenita se poate plati si in strainatate, cu suportarea de catre asigurat a cheltuielilor aferente (inclusiv comisioanele de schimb valutar).
 • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita in termen de maxim 15 zile de la data finalizarii instrumentarii dosarului de dauna.
 • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului, imputernicitilor sau mostenitorilor legali ai acestuia, fata de asigurator, in legatura cu evenimentul respectiv.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - NON STOP -

Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

 - de LUNI pana DUMINICA -

Diverse: 
 • Polita de asigurare da dreptul la indemnizare numai pentru cheltuielile care nu sunt acoperite prin efectul altor asigurari, si numai daca indemnizarea nu este contrara unor reglementari legale in vigoare la data producerii evenimentului asigurat.
 • Asiguratorul are dreptul sa recupereze de la terti responsabili, printr-o actiune de regres, orice plata facuta in virtutea acestei polite, cu avizarea prealabila a asiguratului. Asiguratul este obligat sa sprijine asiguratorul in exercitarea de catre aceasta a dreptului de regres. Asiguratul raspunde fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea evenimentului asigurat.
 • Daca asiguratul renunta la drepturile sale de indemnizare fata de tertii raspunzatori, da descarcare sau face o tranzactie etc., indemnizatia care ar fi fost cuvenita se va reduce in mod corespunzator cu sumele care au facut obiectul acestor acte juridice.
 • Daca indemnizarea a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze indemnizatia incasata.
 • Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cei care inlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni.
 • Asigurarea incheiata potrivit politei este supusa legilor din Romania, iar aceasta se completeaza cu prevederile legale in vigoare privitoare la asigurari.
 • Orice litigiu in legatura cu aplicarea politei de asigurare se rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care acest lucru nu este posibil, de catre instantele de judecata competente din Romania.