Asigurarea riscului de anulare sau intrerupere a Calatoriei in Strainatate STORNO

asigurari euroins asistenta medicala calatorie strainatate vacanta turist studii sportiv storno pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA detine in portofoliu si ofera clientilor sai, polita de asigurare STORNO a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa acestora.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare STORNO, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie:

 • Anularea calatoriei de catre asigurat, acoperind penalitatile datorate de acesta operatorului de turism, in conformitate cu prevederile politei de asigurare si cu conditiile de renuntare prevazute in contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice;
 • Intreruperea calatoriei, acoperind costurile calatoriei pentru perioada ramasa neefectuata, conform politei de asigurare si conditiilor prevazute in contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice;

               Anularea / Intreruperea calatoriei poate surveni oricand pe parcursul perioadei de asigurare.

               In acest fel, atat turistii cat si agentiile de turism evita pierderile financiare ce decurg dintr-o anulare imprevizibila a contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

            Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare STORNO, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica, domiciliul / resedinta permanenta in Romania;
 • sa aiba incheiat cu o agentie de turism licentiata in Romania, un contract de servicii turistice;
 • sa calatoreasca in strainatate, in scop turistic;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante: despre asigurat / contractant; despre destinatia calatoriei; despre scopul calatoriei; mijlocul de deplasare; ruta folosita pentru Calatorie; istoricul si situatia medicala prezenta; perioada calatoriei; etc.
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare si de Calatorie ale asiguratului / contractantului - C.I. sau pasaport;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • adresa asiguratului;
 • datele de contact ale asiguratului;
 • scopul calatoriei;
 • tara si zona geografica de destinatie;
 • mijlocul de transport cu care efectueaza calatoria, eventualele escale si tranzitari de tari;
 • prima zi de iesire din tara;
 • ziua intoarcerii in tara;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceleasi riscuri.
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare STORNO, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, se incheie pentru perioada cuprinsa intre data achitarii contravalorii pachetului de servicii turistice si data plecarii stabilita in contractul de Calatorie.

             Asigurarea se incheie pentru fiecare contract de Calatorie pe care asiguratul il incheie cu agentia de turism (pentru cazul in care contractul de Calatorie se incheie pentru un grup turistic se va anexa la polita o lista cu componenta grupului).

             Polita de asigurare se incheie odata cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, inainte de intrarea in penalitati conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice sau inainte de producerea unuia din riscurile asigurate, oricare survine mai intai.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data rezervarii si achitarii unui avans pentru pachetul de servicii oferite de agentia de turism si inceteaza automat la data si ora prevazuta pentru plecare, in momentul imbarcarii in mijlocul de transport cu care se va efectua calatoria.

             Asigurarea se considera incheiata prin emiterea de catre asigurator a politei de asigurare, plata primei de asigurare si este valabila exclusiv pentru persoanele specificate in polita sau anexa acesteia.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei precizata in polita de asigurare si inceteaza la ora 24:00 a datei de sfarsit inscrisa in polita de asigurare.             

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare STORNO, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, este valabila atat in afara cat si pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare STORNO, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, este orice persoana fizica, cu domiciliul stabil in Romania care incheie un contract de comercializare a unui pachet de servicii turistice cu o agentie de turism, avand ca scop principal, turismul.

Suma Asigurata: 

               Suma asigurata, respectiv raspunderea maxima a asiguratorului in baza politei de asigurare este pretul sau fractiunea din pretul pachetului de servicii turistice achitat de fiecare asigurat, dar nu mai mult de 2.500 EUR pentru fiecare persoana si nici mai mult de 5.000 EUR pe intregul contract de comercializare a serviciilor turistice.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se achita anticipat si integral la incheierea asigurarii in momentul achitarii pachetului de servicii oferite de agentia de turism, in numerar sau cu ordin de plata.

               Prima de asigurare se stabileste prin aplicarea unei cote procentuale pretului sau fractiunii din pretul pachetului de servicii turistice, achitat in avans. In cazul in care pretul pachetului de servicii turistice se recalculeaza, prima de asigurare se va recalcula si asiguratul va plati prima de asigurare suplimentara corespunzatoare.

               Asigurarea se incheie in LEI.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare STORNO, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare STORNO, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, sunt:

 • Sunt supuse riscului de anulare a calatoriei persoanele care au achitat integral sau partial costul excursiei si care dovedesc ca anularea s-a facut, in perioada de valabilitate a asigurarii, din urmatoarele motive:
  • decesul asiguratului, sotului / sotiei acestuia sau al unei rude de gradul I sau II;
  • imbolnavirea grava / accidentul asiguratului, sotului / sotiei acestuia, unei rude de gradul I sau unei persoane care urmeaza sa-l insoteasca in Calatorie, demonstrate prin contractul comun de comercializare a pachetului de servicii turistice, numai in cazul in care acestea implica:
   • incetarea imediata a oricarei activitatati profesionale atestata prin documente, si de alta natura;
   • spitalizarea sau izolarea la domiciliu ca urmare a unei boli infecto-contagioase;
   • tratament sau supraveghere medicala la domiciliu ca urmare a producerii unui eveniment asigurat conform alineatului anterior, dar nu mai mult de 45 zile;
   • tratament sau supraveghere medicala la domiciliu ca urmare a survenirii unei urgente medico-chirurgicale de gradul 0 sau 1 (conform definitiilor legislatiei in vigoare ) petrecute cu 15 zile anterior datei de incepere a calatoriei, la una din persoanele mentionate: asiguratul, sotul / sotia acestuia sau ruda de gradul I;
  • primirea de catre asigurat a unei citatii pentru prezentarea in fata unei instante judecatoresti, la un ermen stabilit in perioada calatoriei; cu conditia ca instanta sa nu recunoasca rezervarea facuta ca motivatie pentru amanarea termenului si citatia primita sa fie prima emisa in respectiva cauza aflata pe rolul instantei;
  • devastarea locuintei de domiciliu / rezidenta a asiguratului, in perioada de 15 zile calendaristice premergatoare inceperii calatoriei, ca urmare a unui incendiu, unei explozii, unui furt prin efractie sau a unei calamitati naturale;
  • greva transportatorilor ce produce o incetare de minim 48 ore a serviciilor turistice de transport sau anularea zborurilor de conexiune ce impiedica asiguratul sa ajunga la timp pentru imbarcarea in zborul catre destinatia finala;
  • pierderea / furtul documentelor de identitate dar numai in cazul in care eliberarea in regim de urgenta a documentelor noi nu este posibila mai devreme de data plecarii;
  • aparitia unei epidemii / pandemii ce implica un grad mare de risc asupra celui ce ar urma sa soseasca in acea tara daca nu exista mijloace de protectie eficiente( vaccinuri) pentru profilaxia imbolnavirilor;
  • producerea unei calamitati naturale care afecteaza buna desfasurare, intarzierea sau anularea programului;
  • declararea unor acte de terorism care afecteaza atat zona de Calatorie (aeroport, gara, etc.) cat si tara de destinatie.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare STORNO, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, sunt:

 • Nu sunt cuprinse in asigurare si asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • producerea riscurilor asigurate, datorate unei boli preexistente in momentul incheierii asigurarii a asiguratului sau a rudelor de gradul I, rudelor de gradul II, persoanelor care urmeaza sa insoteasca asiguratul in Calatorie;
  • boli psihice sau psiho-somatice, dereglari mentale;
  • anomalii sau malformatii congenitale;
  • indepartarea defectelor sau anomaliilor / malformatiilor fizice (chirurgie plastica);
  • curele precum si orice tratamente efectuate in sanatorii sau case de odihna;
  • tratamentul cancerului, al bolilor venerice, infectarea cu HIV, SIDA;
  • proceduri medicale de investigare sau de tratament cu caracter experimental, specifice cercetarii medicale;
  • sarcina mai avansata de 4 luni cu exceptia operatiunilor de salvare a mamei sau a copilului ;
  • boli alergice;
  • sinuciderea sau tentativa de sinucidere;
  • consecintele toxicomanie, alcoolismului sau altor dependente;
  • actele intentionate ale asiguratului sau ale persoanelor apropiate si consecintele lor;
  • reactii nucleare;
  • consecintele procedurilor penale al caror subiect este asiguratul;
  • razboi, invazie, razboi civil, stare de razboi, stare de asediu sau orice alta situatie exceptionala;
  • nerespectarea obligatiilor asiguratului;
  • participarea la savarsirea unei infractiuni sau contraventii;
  • participarea la activitati cu un inalt grad de periculozitate;
  • neacordarea vizei de intrare in tara de tranzit sau de destinatie;
  • neefectuarea vaccinurilor necesare intrarii pe teritoriul tarilor de destinatie;
  • primirea unei citatii intr-o cauza in care asiguratul are calitate procesuala activa sau intr-o cauza care formeaza obiectul unei cai de atac ori intr-o cauza in care asiguratul solicita judecarea in lipsa;
  • forta majora;
  • producerea oricaruia din riscuri, anterior datei de emitere a politei.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare STORNO, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare sau excluse.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare STORNO, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, sunt:

 • In cazul in care asiguratul reziliaza contractul de servicii turistice, in perioada pentru care se calculeaza penalizari pentru anularea calatoriei, conform conditiilor din contractul incheiat de asigurat cu agentia de turism, asiguratul trebuie sa instiinteze cel putin telefonic in termen de 48 de ore de la producerea evenimentului asigurat si ulterior sa prezinte asiguratorului cererea de despagubire impreuna cu actele justificative necesare. Asiguratul este obligat sa prezinte asiguratorului urmatoarele documente:
  • cererea de despagubire;
  • copia cererii de renuntare la pachetul de servicii turistice depusa la agentia de turism, cu numar de inregistrare eliberat de aceasta;
  • dovada achitarii avansului sau dovada platii integrale a contravalorii serviciilor turistice contractate (factura, chitanta, voucher);
  • contractul de servicii turistice incheiat de asigurat cu agentia de turism;
  • Documente doveditoare ale producerii evenimentului asigurat:
   • copie a certificatului de deces si a certificatulu medical constatator al decesului;
   • raport medical detaliat, dovada spitalizarii ( daca a fost cazul) sau orice alte documente eliberate de o institutie medicala autorizata de Ministerul Sanatatii, in care sa se specifice clar faptul ca asiguratul este impiedicat sa efectueze calatoria din motive de boala constatata de medic;
   • procese verbale , precum si orice alte documente eliberate de organele de Politie, Pompieri, etc.;
   • citatia emisa de organele autoritatii judecatoresti
   • orice alte documente necesare solutionarii cererii de despagubire;
 • Sa respecte cu strictete obligatiile asumate prin semnarea politei. Respectarea stricta a tuturor obligatiilor, reprezinta o conditie esentiala ce precede orice Raspundere din partea asiguratorului, incalcarea oricareia dintre ele ducand la exonerarea de Raspundere a asiguratorului.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare STORNO, a riscului de anulare sau intrerupere a calatoriei in strainatate, contractata printr-o agentie de turism autorizata, din motive independente de vointa turistilor, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu contractul de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia.
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus.
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii.
 • sa plateasca despagubirea la termenele stabilite.
Procedura Daune: 
 • Constatarea prejudiciului se face de catre asigurator in baza documentatiei depuse de catre asigurat.
 • Despagubirea nu poate depasi pretul contractului de servicii turistice si este egala cu penalizarea retinuta asiguratului de catre agentia de turism conform clauzelor contractului de vanzare de servicii turistice din pretul platit integral sau din avansul achitat de asigurat pana la data anularii calatoriei.
 • Plata despagubirii cuvenite ca urmare a anularii calatoriei, conform prevederilor politei, se va face de asigurator direct asiguratului sau, in caz de deces, mostenitorilor legali ai acestuia.
 • despagubirile se platesc in LEI la cursul de schimb comunicat de BNR pentru ziua in care s-a incasat prima de asigurare.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 031.9107, 031.9108

Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

Centrul de apel de urgenta: 0372 165 652, 24 ore din 24, 365 de zile/an

 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 

Partile pot aduce de comun acord modificari la contractul de asigurare, acestea intrand ìn vigoare la data convenita ìn scris de catre parti.

In limita indemnizatiilor platite asiguratului, asiguratorul este subrogat in drepturile acestuia impotriva celor raspunzatori de producerea si marirea pagubelor.

Daca asiguratul renunta la dreptul de regres, sau daca din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati indemnizatia pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze indemnizatia incasata, in termen de 30 de zile de la notificarea scrisa facuta de catre asigurator.

In termen de 20 zile dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul poate sa denunte contractul de asigurare, daca acesta a ramas in vigoare, prin scrisoare recomandata.

Asiguratorul poate sa denunte contractul de asigurare inainte de producerea evenimentului asigurat, sau sa refuze plata indemnizatiei dupa producerea evenimentului asigurat, fara restituirea primelor incasate, in cazul in care asiguratul a incercat sau incearca sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la acesta.

Asigurarea ìncheiata potrivit politei este supusa legilor si practicilor din Romania, iar aceasta se completeaza cu prevederile legale ìn vigoare privitoare la asigurari.

Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind achitarea indemnizatiei se stinge in termen de doi ani de la data producerii evenimentului asigurat.

Orice diferente in legatura cu aplicarea si interpretarea conditiilor de asigurare se va solutiona pe cale amiabila, ìn caz contrar, litigiul urmand a fi rezolvat de catre instantele judecatoresti competente din Romania.