Polita de asigurare Toate Riscurile - CONSTRUCTII - MONTAJ - ALLIANZ TIRIAC Asigurari

asigurari allianz tiriac all riscs toate riscurile constructii montaj raspunderea constructorului organizare santier pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84.

relatii.publice@allianztiriac.ro

Tel:    021-208.22.22, 021-208.22.79, 021-208.22.81, 021 20 19 100, 0801 0801 08

Fax:   021-208.22.11

               Actuala societate de asigurari ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 1994 cand renumitul tenismen si om de afaceri Ion Tiriac a a infiintat societatea Asigurari "Ion Tiriac" S.A. cunoscuta ca fosta ASIT. In numai 6 ani de functionare pe piata de asigurari din Romania, prin competenta si seriozitate, ASIT a urcat pana pe locul 2 in topul asiguratorilor din Romania la acea vreme. Urmare a rezultatelor obtinute si soliditatii ASIT, in anul 2000 aceasta a fost integrata in puternicul grup financiar german ALLIANZ, rezultand ceea ce cunoastem astazi - ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. Aceasta noua societate ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. si-a consolidat permanent statutul de societate de asigurari puternica, de incredere, devenind o marca de prestigiu in Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-017-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. detine in portofoliu o polita de asigurare pentru “toate riscurile” a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului, prin care sunt preluate in asigurare riscuri ce afecteaza lucrari de constructii-montaj derulate pe teritoriul Romaniei, de catre persoane juridice romane sau straine autorizate sa efectueze astfel de lucrari. Polita este structurata in 2 sectiuni: Sectiunea 1 - daune materiale si Sectiunea 2 - raspundere civila fata de terti.

Obiectul Asigurarii: 

               ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., acorda protectie, prin polita de asigurare pentru “toate riscurile” a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului, lucrarilor de constructii-montaj executate in Romania de catre antreprenori, subantreprenori, persoane juridice legal autorizate; constructiilor si/sau echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar; utilajelor constructorului; si acopera cheltuielile: pentru curatarea locului dupa producerea evenimentului; de proiectare; legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul potrivit legii, este obligat la plata acestora.

              In functie de optiunea asiguratului, polita de asigurare acopera 2 sectiuni:

 • Sectiunea I - Pagubele/daune materiale - (este obligatorie) - prin care se poate opta pentru asigurarea:
  • Lucrarilor contractuale (lucrari permanente si temporare, incluzand toate materialele ce vor fi incorporate in acestea)
   • Pretul contractului de executie a lucrarilor
   • Materiale sau elemente furnizate de beneficiar
  • constructii si echipamente ale beneficiarului
   • Asigurate la valoare din nou, sau
   • Asigurate la valoare ramasa
  • Utilajele de constructie (cu lista atasata)
   • Asigurate la valoare din nou, sau
   • Asigurate la valoare ramasa
  • Cheltuieli in caz de dauna din care:
   • Indepartarea resturilor in caz de daune
   • Interventii pompieri
   • Alte costuri profesionale (arhitecti, proiectanti)
  • Riscuri speciale ce vor fi asigurate:
   • Cutremur, activitate vulcanica, tsunami, furtuna, ciclon, viitura, alunecare de teren
   • Furt
 • Sectiunea II - raspundere fata de terte parti - prin care se poate opta pentru asigurarea:

                 Asigurarea lucrarilor de constructii se face pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare pentru “toate riscurile” a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este autorizata sa execute lucrari in concordanta cu obiectul asigurarii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si sa ataseze listele anexe corespunzatoare, care contin informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si parametrii tehnici ai lucrarii de constructii-montaj asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, caiet de sarcini, memoriu tehnic, devize de lucrari, studiu geotehnic, grafic de executie, planuri, relevee, contractul de executie semnat cu beneficiarul, fise tehnice, etc.; alte documente;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • titlul contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj si sectiunile aferente;
 • amplasamentul lucrarilor (adresa);
 • datele de identificare ale beneficiarului, asiguratului (antreprenorului), subantreprenorilor, inginerului consultant;
 • descrierea tehnica succinta a lucrarilor contractuale;
 • precizari privind experienta asiguratului in lucrari similare lucrarilor asigurate;
 • perioada de asigurare:
  • durata executiei;
  • perioada de garantie a lucrarilor;
 • precizari privind lucrarile ce vor fi executate de subcontractanti;
 • riscurile speciale dorite a fi acoperite;
 • detalii privind subsolul, apa freatica, distanta fata de acumulari de apa, conditiile meteorologice din zona de derulare a lucrarilor;
 • optiunea pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare cu munca peste program, munca de noapte, munca de sarbatorile legale;
 • optiunea pentru acoperirea raspunderii proiectantului;
 • optiunea pentru acoperirea sectiunii II - raspundere civila fata de terti (daca aceasta nu este acoperita printr-o alta polita, separata si la fel de cuprinzatoare);
 • detalii privind cladirile si proprietatile invecinate lucrarilor ce vor fi executate si daca acestea, sa afla sau nu, sub controlul juridic al antreprenorului sau beneficiarului;
 • moneda contractului;
 • limita raspunderii (suma asigurata) pentru fiecare sectiune si structura a sectiunii, in parte;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru acelasi obiect, la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare pentru “toate riscurile” a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este incheiata pe perioada de executie a lucrarilor, mentionata in cererea chestionar, cu posibilitatea extinderii acesteia atunci cand situatia o reclama.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 0:00 a zilei precizate in polita, dar nu inainte de inceperea lucrarilor de constructii sau terminarea descarcarii pe santier a primului lot de utilaje de constructii, echipamente tehnologice si materiale mentionate in polita sau in anexele la aceasta si, cumulativ, in nici un caz inainte de ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare/rata I de prima, perioada prevazuta in polita ramanand neschimbata.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza de drept la momentul intervenirii oricareia dintre urmatoarele situatii:

 • la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite in polita;
 • la data rezilierii/denuntarii unilaterale/incetarii cu acordul partilor;
 • la data scadentei ratelor de prima - in cazul in care sumele datorate cu titlu de prima de asigurare nu s-au platit la scadenta si nici in perioada de gratie convenita;
 • prin consumarea totala a sumei asigurate/limitei de despagubire, ca urmare a efectuarii platii indemnizatiilor de despagubire de catre asigurator;
 • in cazul falimentului asiguratului (persoana juridica) sau daca au fost incepute procedurile de dizolvare a acestuia, respectiv a fost deschisa procedura insolventei impotriva acestuia;
 • in lipsa unui acord/clauze, pentru acea parte din lucrarile contractuale asigurate care au fost predate sau puse in functiune, raspunderea asiguratorului se termina la data predarii sau punerii in functiune/dare in utilizare si/sau exploatare efectiva a respectivelor lucrari;

               Raspunderea asiguratorului se termina, pentru acea parte din lucrarile contractuale asigurate care au fost predate sau puse in functiune, la data predarii sau punerii in functiune.

               Raspunderea asiguratorului continua si dupa predarea catre beneficiar in timpul perioadei de garantie pentru pagube materiale cauzate constructiei – montajului asigurate in polita, astfel:

 • prin lucrari si operatiuni efectuate de constructor in vederea indeplinirii obligatiilor care-i revin prin contractul de executie, in perioada de garantie;
 • intamplate in perioada de garantie, cu conditia ca ele sa fie consecinta unei cauze intervenite pe santier in timpul perioadei de constructii - montaj, inainte ca procesul verbal de receptie pentru partea respectiva a lucrarii sa fi fost incheiat.

             La solicitarea expresa a asiguratului, perioada de asigurare precizata in polita poate fi prelungita prin atasarea la polita de asigurare a unei clauze speciale si/sau emiterea unui act aditional (perioada de garantie, decalarea termenului initial de executie a lucrarilor contractate), in schimbul unei prime suplimentare.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare pentru “toate riscurile” a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru lucrarile de constructii-montaj executate pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare pentru “toate riscurile” a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica in calitate de antreprenor si/sau subantreprenori, care are un interes asigurabil, pentru lucrarile de constructiimontaj cuprinse in asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare de constructii - montaj este persoana fizica sau juridica, mentionata in polita, care are aceasta calitate conform contractului de executie a lucrarilor de constructii - montaj si care este indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate lucrarilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata / Limita de despagubire reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Sumele asigurate prevazute in polita reprezinta pentru Sectiunea I:

 • valoarea totala a contractului de constructii - montaj, la terminarea sa, incluzand toate materialele, salariile, cheltuielile de transport, taxele vamale, impozitele si materialele sau bunurile furnizate de antreprenor;
 • valoarea totala a materialelor si bunurilor (inclusiv cheltuielile de transport, taxele vamale si impozitele) pe care beneficiarul urmeaza sa le puna la dispozitia constructorului pe durata executiei contractului;
 • valoarea din nou sau valoarea ramasa a bunurilor proprietatea beneficiarului, conform listei anexate la polita;
 • valoarea din nou sau valoarea ramasa a echipamentelor, masinilor si utilajelor constructorului, conform listei anexate la polita;
 • valoarea declarata de asigurat, dar maxim 10% din suma asigurata la Sectiunea I, pct. 1si 2.

              Asiguratul se angajeaza sa majoreze sau sa reduca  sumele asigurate in cazul in care au loc fluctuatii ale salariilor sau preturilor, aceste modificari fiind valabile numai dupa notificarea asiguratorului. In caz contrar, la calculul unei eventuale despagubiri se aplica prevederile proportionalitatii, daca suma asigurata este inferioara valorii bunurilor.

              Limitele raspunderii asiguratorului la Sectiunea II, prevazute in polita, se stabilesc in baza cererii asiguratului, la valori solicitate de acesta si agreate de asigurator, dupa cum urmeaza:

 • limita raspunderii de fiecare eveniment asigurat, pentru vatamari corporale urmate sau nu de deces, astfel:
  • limita pentru fiecare persoana;
  • total.
 • limita raspunderii de fiecare eveniment asigurat, pentru pagube materiale.
 • limita maxima a raspunderii pentru toate sumele si cheltuielile in legatura cu toate evenimentele asigurate, intamplate in perioada da valabilitate a politei.
Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Polita poate fi incheiata prin stabilirea sumelor asigurate astfel:

 • in lei, cu plata primelor de asigurare in lei, iar pentru atenuarea fenomenului inflationist, la cererea asiguratului, sumele asigurate se vor ajusta periodic (lunar sau trimestrial,  dupa caz) in functie de rata inflatiei de la sfarsitul perioadei stabilite pentru ajustare, prin suplimente de asigurare si plata corespunzatoare, in lei, a diferentelor de prime de asigurare;
 • in valuta convertibila (USD, EURO, etc.) la cursul B.N.R. de la data incheierii asigurarii, in polita inscriindu-se suma asigurata in valuta, cu plata primelor de asigurare in lei;
 • in valuta convertibila (USD, EURO, etc.) cu plata primelor de asigurare in aceeasi valuta;

                Primele de asigurare se achita anticipat si integral, pentru intreaga perioada mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta.

                Numarul si cuantumul ratelor sunt cele inscrise in polita de asigurare. Asiguratorul nu este obligat sa reaminteasca asiguratului datele la care sunt scadente ratele de prima.

                Neachitarea unei rate de prima pana la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare fara restituirea primelor. Aceasta poate fi repusa in vigoare, in baza unui supliment de asigurare, in urmatoarele conditii:

 • in termen de 30 de zile de la data scadenta a ratei de prima datorate, asiguratul trebuie sa solicite, in scris, repunerea in vigoare a politei, cu precizarea expresa ca nu ridica pretentii de despagubire pentru eventualele pagube produse in perioada in care polita a fost reziliata;
 • intocmirea de catre reprezentantul asiguratorului a unui nou raport de inspectie de risc;

                  Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 24:00 a zilei in care s-a platit rata de prima restanta si s-a emis suplimentul de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare pentru “toate riscurile” a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              fransiza, reprezinta partea din valoarea daunelor, stabilita ca suma fixa si/sau procent din suma asigurata, functie de natura riscului, suportata de asigurat, pentru fiecare eveniment (aceasta suma se scade din fiecare despagubire). Fransizele se stabilesc si se consemneaza in polita in aceeasi valuta ca si suma asigurata.

              fransiza de 20% pe fiecare eveniment in cazul atasarii caluzei speciale "Prevederi speciale privind cablurile, conductele si alte utilitati subterane".

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare pentru “toate riscurile” a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

                           Sectiunea I

 • Asiguratorul acopera distrugerea sau avarierea ce se produce la obiectivele supuse lucrarilor de constructii-montaj asigurate prin sectiunea I a politei, pe durata contractului de asigurare, produse din orice cauza, cu exceptia celor excluse in mod explicit.
 • Daunele materiale la lucrarile de constructiimontaj produse in perioada de garantie nu se despagubesc in baza politei de asigurare decat daca asiguratul solicita in mod expres acest lucru, prin emiterea de catre asigurator a unui supliment de asigurare corespunzator si prin plata unei prime de asigurare suplimentare.

                           Sectiunea II

 • Asiguratorul despagubeste pe asigurat in limitele prevazute in specificatia politei, pentru prejudicii provocate tertilor fata de care este obligat sa plateasca sume cu titlu de despagubire, ca urmare a:
  • vatamarii corporale (urmata sau nu de deces);
  • provocarii de pagube materiale in perioada de valabilitate a politei, in legatura directa cu constructia-montajul asigurata conform sectiunii I, pe santier sau in imediata sa vecinatate;

                             CHELTUIELI SI CHELTUIELI SUPLIMENTARE CARE SE DESPAGUBESC

 • Asiguratorul acorda despagubiri si pentru eventuale cheltuieli ocazionate de un risc asigurat, suportate de asigurat, si anume:
  • cheltuielile necesare si economicoase efectuate de asigurat in vederea salvarii si conservarii bunurilor asigurate, limitarii si prevenirii extinderii pagubelor produse din riscuri asigurate;
  • cheltuielile de investigatie si de constatare a pagubei. Asiguratorul va despagubi pe asigurat numai pentru cheltuielile care, in urma investigatiei si constatarii pagubei produse, rezulta ca au fost necesare, in conformitate cu imprejurarile date
   • Aceste cheltuieli fac parte din acoperirea de baza a sectiunii I, scazandu-se din suma asigurata totala pentru aceasta sectiune si nu trebuie mentionate explicit in polita de asigurare.
 • Asiguratorul va despagubi si urmatoarele cheltuieli suplimentare aparute ca rezultat al producerii evenimentului asigurat, in masura in care acestea sunt mentionate explicit in specificatia la polita de asigurare si in schimbul unei prime suplimentare:
  • cheltuieli pentru demolarea si disponibilizarea resturilor, respectiv pentru curatirea de la locatia de asigurare, inclusiv demolarea unor parti nedistruse (daca se impune aceasta solutie tehnica), pentru transportarea molozului si altor resturi la cel mai apropiat loc de depozitare si pentru depozitarea sau pentru distrugerea lor;
  • cheltuieli de proiectare;
  • cheltuieli efectuate de asigurat la lichidarea unei daune, legate de lucrul peste program, pe timp de noapte, in timpul sarbatorilor, precum si de transportul expres.

                Suma tuturor cheltuielilor suplimentare poate reprezenta maximum 10% din suma asigurata corespunzatoare sectiunii I a politei de asigurare, daca nu se convine altfel.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare pentru “toate riscurile” a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

                            EXCLUDERI GENERALE

               Asiguratorul nu va acorda despagubiri asiguratului pentru pierderea, avarierea sau raspunderea cauzata, produsa sau agravata direct sau indirect de:

 • razboi, invazie, actiune a unui dusman extern, ostilitati indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu, razboi civil, revolta, revolutie, insurectie, greva, greva patronala, tulburari civile, putere (dictatura) militara sau uzurpare de putere, grup de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica, confiscare, conspiratie, rechizitionare, nationalizare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt, sau de orice autoritate politica;
 • reactii nucleare, radiatii nucleare sau contaminare radioactiva;
 • intentia sau neglijenta grava a asiguratului sau reprezentantilor sai;
 • incetarea totala sau partiala a lucrului;
 • poluare sau contaminare;
 • riscuri provenite din spatiu, cum ar fi: caderi de sateliti, navete spatiale, meteoriti, etc.

                           EXCLUDERI SPECIALE LA SECTIUNEA I

                Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

 • fransiza prevazuta in polita, pentru fiecare eveniment, care urmeaza sa fie suportata de asigurat;
 • pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizari ca urmare a nerespectarii termenelor de executie, altor obligatii contractuale, sau pierderii contractului;
 • pagube datorate unor greseli de proiectare;
 • costul inlocuirii, repararii sau remedierii ca urmare a distrugerii sau avarierii bunurilor asigurate datorita defectelor de material si/sau executie; aceasta excludere se aplica numai bunurilor nemijlocit afectate, nefiind exclusa pierderea sau avarierea bunurilor corect executate;
 • uzura normala, coroziunea, oxidarea, deteriorarea datorate nefolosirii precum si conditiilor atmosferice normale;
 • pierderi sau stricaciuni datorate avariilor, defectiunilor, penelor sau deranjamentelor electrice sau mecanice, inghetarii lichidului de racire sau a altui fluid, ungerii defectuoase sau lipsei lichidului de ungere sau de racire. Daca astfel de defectiuni sau deranjamente provoaca un accident care cauzeaza pagube externe, astfel de pagube indirecte vor fi despagubite;
 • pagube produse autovehiculelor autorizate sa circule pe drumurile publice, mijloacelor de transport pe cale ferata, navelor sau aeronavelor;
 • pagube produse prin distrugerea sau avarierea dosarelor, desenelor, documentelor contabile, chitantelor, banilor, timbrelor, actelor, evidentei debitorilor, notelor, garantiilor, cecurilor;
 • in caz de furt nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda despagubiri in urmatoarele situatii (imprejurari) precum si daca furtul a fost favorizat de:
  • insusirea ilegala, frauda, falsificarea sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta grava de catre asigurat sau prepusii sai;
  • pierderea inexplicabila, disparitia misterioasa (disparitia bunurilor asigurate fara sa se cunoasca modalitatea in care au disparut aceste bunuri), lipsuri la inventar, lipsuri cauzate de greseli de contabilitate, sau greseli de numarare in timpul inventarului;
  • furt simplu, furt prin inselatorie, furt prin intrebuintare de chei, fie potrivite, fie originale;
  • desfiintarea sau scoaterea din functiune, de catre asigurat, a sistemelor de paza si protectie existente;
  • furtul masinilor, instalatiilor, echipamentelor, inclusiv al componentelor acestora, lasate in exteriorul cladirilor, neingradite, neincuiate si nepazite.

                           EXCLUDERI SPECIALE LA SECTIUNEA II

               Asiguratorul nu va acorda despagubiri asiguratului in legatura cu:

 • fransiza prevazuta in polita, care urmeaza sa fie suportata de asigurat  de fiecare eveniment;
 • cheltuieli efectuate pentru refacerea, repararea sau inlocuirea a ceea ce este asigurat sau asigurabil conform Sectiunii I a acestei polite;
 • daune produse bunurilor, terenului, cladirilor, de vibratii, mutari sau slabiri ale  suporturilor (fundatiilor, solului), vatamari ori daune produse persoanelor sau bunurilor provocate de/ori rezultate din vibratii (daca nu s-a convenit altfel in scris intre asigurator si asigurat);
 • raspunderea ca urmare a:
  • vatamarilor corporale sau imbolnavirilor persoanelor care lucreaza pentru constructor, beneficiar sau oricare firma care are legatura cu constructia - montajul asigurat, partial sau total - conform Sectiunii I, sau membrilor familiilor lor;
  • pagubelor produse unor bunuri apartinand sau aflate in grija, custodia sau controlul constructorului, beneficiarului sau altei firme care are legatura cu constructia - montajul asigurat - total sau partial - conform Sectiunii I sau unei persoane care lucreaza pentru cei mentionati mai sus;
  • pagubelor care rezulta din accidente ale autovehiculelor autorizate sa circule pe drumurile publice, mijloacelor de transport pe calea ferata, navelor, aeronavelor;
  • pretentiilor de despagubire formulate pentru pagube de care raspunde asiguratul in baza unei intelegeri incheiate care are ca efect stabilirea in sarcina lui a unor raspunderi financiare mai mari decat cele ce i-ar reveni in mod normal.

               Asiguratul nu are raspundere civila legala, si deci nu sunt intrunite conditiile pentru plata despagubirii, daca prejudiciul a fost produs:

 • dintr-un caz de forta majora (imprejurare externa, imprevizibila, extraordinara si invincibila, fara relatie cu lucrul care a cauzat paguba sau cu insusirile sale naturale) ca de exemplu: Trasnet, inundatie, avalansa, uragan, etc;
 • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
 • din culpa exclusiva a unei terte persoane, pentru care asiguratul nu are raspundere in baza legii.

               In cazul in care o paguba a fost produsa printr-un accident datorat actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, fara sa se poata stabili ca paguba a fost produsa sau ca nu putea fi produsa prin fapta numai a uneia dintre persoane, acestea raspund impreuna fata de pagubit.

               In cazul in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea accidentului sau marirea pagubei, cel chemat a raspunde va fi tinut raspunzator pentru partea din paguba pe care a produs-o (culpa comuna). In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident.

               In orice situatie asiguratorul raspunde numai in limita si pentru partea din paguba pe care a produs-o asiguratul sau, partile convenind ca raspunderea asiguratorului sa fie divizibila.

  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare pentru “toate riscurile” a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, cum ar fi:

                              Acoperirea riscurilor de greva, revolta si tulburari civile

                 Prin aceasta clauza speciala, acoperirea data de polita se va extinde pentru a acoperi daune provocate de greve, revolte sau tulburari civile, care in aceasta clauza speciala inseamna daune cauzate direct bunurilor asigurate prin:

  • actiunea oricarei persoane care ia parte impreuna cu alte persoane la tulburarea ordinei publice (fie in legatura sau nu cu o greva sau cu blocare in incinta locului de munca) si care nu este in legatura cu evenimentele mentionate mai jos;
  • actiunea reprezentantilor oricarei institutii abilitate prin lege in reprimarea, incercarea de reprimare sau de minimalizare a consecintelor unor astfel de tulburari;
  • actiunea intentionata a oricarui grevist sau blocat in incinta locului de munca, in sprijinul grevei sau in rezistenta opusa la blocare;
  • actiunea reprezentantilor oricarei institutii abilitate prin lege in reprimarea, incercarea de reprimare sau de minimalizare a consecintelor unor astfel de fapte.

                   Aceasta clauza nu acopera:

  • daune sau pagube rezultate din incetarea totala sau partiala a lucrului sau intarzierea, intreruperea sau oprirea oricarui proces tehnologic;
  • daune sau pagube determinate de deposedarea temporara sau permanenta prin confiscare, rechizitionare sau nationalizare ordonata de orice autoritate constituita legal;
  • daune sau pagube produse prin deposedarea permanenta sau temporara prin ocuparea abuziva si ilegala a constructiei asigurate;
  • daune de consecinta sau raspunderi de orice fel pentru pagube materiale, peste limita de despagubire, prevazuta in aceasta clauza.

                   Aceasta clauza nu acopera daune sau pagube produse de sau ca o consecinta, directa sau indirecta, a urmatoarelor evenimente:

  • razboi, invazie, actiune a unui dusman extern, ostilitati sau operatiuni militare (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboi civil;
  • revolta, tulburari civile care, ca amploare si numar al participantilor, au proportii de revolta populara, insurectie armata, rebeliune, revolutie, uzurpare de putere etc.
  • fapte ale oricaror persoane care actioneaza in legatura sau in numele oricaror organizatii care au ca scop inlocuirea prin forta a guvernului de drept sau de fapt, sau influentarea caderii acestuia prin acte de violenta si terorism.

                  In orice actiune, proces sau litigiu in care asiguratorul pretinde, ca un eveniment nu este acoperit prin polita, sarcina probei de acoperire revine asiguratului. 

                  Aceasta clauza poate fi reziliata oricand de asigurator, cu notificare scrisa prin fax sau posta la ultima adresa cunoscuta a asiguratului, caz in care asiguratorul va returna diferentele de prime.

                  Prin limita de depagubire de fiecare eveniment, mentionata, se va intelege limita de despagubire pentru toate daunele sau pagubele acoperite de aceasta clauza  pe o perioada de 168 de ore (7 zile) consecutive.

                  Limita agregat a raspunderii asiguratorului pe intrega perioada de acoperire a acestei clauze va fi limitata la dublul limitei de despagubire pentru fiecare eveniment.

                             Acoperirea interventiilor in perioada de garantie

                 Prin aceasta clauza speciala, acoperirea data de polita va fi extinsa pentru perioada de garantie specificata, pentru a acoperi daune la lucrarile contractuale provocate de contractorul asigurat, numai in cursul lucrarilor de reparatii, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale care-i revin in perioada de garantie.

                             Conditii suplimentare privind graficul de executie

                 Prin aceasta clauza speciala, urmatoarele se vor aplica politei de asigurare:

  • Graficul de executie pentru lucrarile de constructii si/sau montaj impreuna cu orice alte declaratii facute in scris de asigurat in scopul obtinerii acoperirii prin polita la fel ca si toate informatiile tehnice inaintate de asigurat fac parte integranta din aceasta clauza speciala.
  • Asiguratorul nu va acorda despagubiri asiguratului pentru daune cauzate de sau provenite din ori agravate de abateri de la graficul de executie care depasesc numarul de saptamani specificat, cu exceptia acordului scris al asiguratorului, inainte ca o asemenea dauna sa se fi produs.

                              Acoperirea cheltuielilor suplimentare pentru lucru peste programul normal, pe timp de noapte, pe durata sarbatorilor legale, pentru transporturi in regim de urgenta

                 Prin aceasta clauza speciala, asigurarea se va extinde pentru a acoperi cheltuielile suplimentare pentru lucru peste programul normal, pe timp de noapte, pe durata sarbatorilor legale si pentru transporturi in regim de urgenta (mai putin transport aerian), cu conditia ca aceste cheltuieli suplimentare sa fie facute in legatura cu orice dauna cauzata bunurilor asigurate prin polita.

                 Daca asigurarea s-a incheiat pentru sume inferioare valorii bunurilor, despagubirile acordate prin aceasta clauza speciala vor fi reduse proportional.

                             Prevederi speciale privind riscul de cutremur.

                 Prin aceasta clauza speciala asiguratorul va acorda despagubiri pentru daune sau raspunderi provocate de cutremur numai daca asiguratul dovedeste ca proiectarea, calculul de rezistenta, alegerea materialelor, a dimensiunilor si solutiilor de executie a constructiilor asigurate, s-au facut conform normativelor de proiectare antiseismica in vigoare.

                             Prevederi speciale privind cablurile, conductele si alte utilitati subterane

                 Prin aceasta clauza speciala asiguratorul nu va fi raspunzator pentru a acorda despagubiri pentru orice pagube, distrugeri sau avarii provocate cablurilor, conductelor si altor utilitati subterane in zona santierului unde se desfasoara lucrarile de constructii - montaj (de orice natura ar fi acestea, electrice, telefonice, de gaz, apa sau altele), cu exceptia cazurilor in care, inainte de inceperea lucrarilor:

  • asiguratul a solicitat si obtinut din partea institutiilor publice autorizate sau din partea proprietarilor acestor cabluri sau conducte, localizarea si/sau pozitionarea exacta a acestora in cadrul santierului, sau
  • asiguratul are cunostinta despre existenta si localizarea exacta a acestora in subteran si a luat toate masurile necesare pentru evitarea avarierii acestora.

                  despagubirile pentru daune cauzate utilitatilor subterane a caror pozitionare este conforma cu pozitionarea indicata in planurile furnizate de propietarii acestora, se vor face cu aplicarea unei fransize de 20% de fiecare eveniment, sau cu aplicarea limitei minime oricare este mai mare.

                  despagubirile pentru daune cauzate utilitatilor subterane a caror pozitionare este indicata eronat in planurile furnizate de propietari se vor face cu aplicarea fransizei indicate anterior.

                  In cazul in care asiguratorul devine raspunzator pentru acordarea de despagubiri in astfel de cazuri, acestea nu vor putea depasi costurile de reparatie ori de inlocuire ale acestor cabluri, conducte si/sau alte utilitati, daunele de consecinta de orice natura, fiind excluse din asigurare.

                              Limitarea acoperirii pe tronsoane

                   Prin aceasta clauza speciala asiguratorul acorda despagubiri pentru daune materiale cauzate lucrarilor de excavatii, terasamente, indiguiri, santuri, canale, sau raspunderi directe sau indirecte cauzate de catre acestea, numai daca sunt executate pe tronsoane care nu depasesc in total lungimea mentionata, indiferent de stadiul de indeplinire a lucrarilor asigurate, iar despagubirile de fiecare eveniment se vor limita la costurile de remediere a acestor tronsoane.

                              Conditii speciale privind materialele de constructii-montaj

                   Prin aceasta clauza speciala asiguratorul acorda despagubiri pentru daune materiale si raspunderi directe sau indirecte la materialele de constructie, cauzate de inundatie, numai daca aceste materialele de constructie nu depasesc cantitativ necesarul pentru 3 zile iar cantitatile excedentare sunt pastrate in zone neafectate de inundatii in ultimii 10 de ani.

                              Clauza DE EXCLUDERE a riscului de terorism

                   Fara a se tine seama de nici o alta prevedere in sens contrar, se convine ca polita de asigurare sa excluda pierderea, distrugerea, dauna, costul sau cheltuielile de orice natura cauzate direct sau indirect, rezultand din, sau avand legatura cu orice act de terorism, indiferent de orice alta cauza sau eveniment care contribuie la aceasta pierdere, distrugere, dauna sau costuri, simultan sau in alta ordine;

                   In scopul acestei clauze de excludere, actul de terorism va insemna acel act de violenta sau acel act savarsit in scopul tulburarii grave a ordinii publice, prin intimidare sau prin crearea unei stari de panica ce pune in pericol vietile omenesti, proprietatile mobile sau imobile, sau infrastructura, cu intentia de a influenta guvernul sau de a inspaimanta populatia sau o parte a sa.

                   In orice litigiu in care asiguratorul sustine ca prin definirea celor de mai sus pierderile, distrugerile, daunele sau costurile nu sunt acoperite prin polita, responsabilitatea de a demonstra ca aceste pierderi, distrugeri, daune sau costuri sunt acoperite cade in sarcina asiguratului 

                             Clauza DE EXCLUDERE a datelor in format electronic

                    Prin aceasta clauza speciala partile sunt de acord sa modifice polita de asigurare dupa cum urmeaza:

  • Nu sunt cuprinse in polita de asigurare si asiguratorul nu va plati despagubiri pentru pierderi, distrugeri, daune sau pierderi, daune de consecinta cauzate direct sau indirect, constand sau luand nastere din:
   • Orice functionare sau functionare defectoasa a internet-ului sau a oricaror servicii similare sau a oricarei retele de calculatoare tip intranet sau retea privata si a altor facilitati similare;
   • Orice corupere, distrugere, distorsionare, stergere sau alte pierderi sau daune ale informatiilor, programelor unui calculator (software), sau oricarui alt tip de programe sau set de instructiuni, indiferent de suport;
   • Pierderea capacitatii de utilizare sau a functionalitatii totale sau partiale a datelor, codurilor, programelor software, oricaror computere sau sisteme de computere sau a altor sisteme dependente de orice tip de microcip, circuit sau set de instructiuni integrat si orice raspundere care poate decurge din acestea sau imposibilitatea asiguratul de a desfasura o activitate profesionala.

                     Aceasta clauza nu va exclude pierderi, distrugeri, daune sau pierderi, daune de consecinta, care nu sunt altfel excluse si care rezulta dintr-un risc nominalizat (prin risc nominalizat se intelege: Incendiu, traznet, cutremur, Explozie, caderea aparatelor de zbor, inundatie, furtuna, izbiri din exterior de catre autovehicule, uragan sau furtuna).

                     Pierderile, distrugerile, daunele sau pierderile, daunele de consecinta descrise mai sus sunt excluse fara a se tine cont de alta cauza care a contribuit simultan sau in orice alta ordine.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare pentru “toate riscurile” a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. sunt:

  • Pe intreaga perioada de valabilitate a politei asiguratul este obligat:
   • sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile uzuale rezonabile, sa se conformeze tuturor recomandarilor facute de asigurator pentru prevenirea producerii pierderilor, pagubelor sau raspunderii si sa se conformeze  prevederilor legale in domeniul constructiilor si recomandarilor producatorilor;
   • sa organizeze paza incintei santierului pe timp de zi si de noapte, iar intrarea persoanelor, altele decat angajatii beneficiarului, constructorului sau subcontractorilor, sa se faca numai insotite si echipate corespunzator in incinta santierului;
   • sa depoziteze materialele, sculele, uneltele, echipamentele, utilajele de mic gabarit etc. in magazii sau spatii special amenajate, prevazute la usi si ferestre cu sisteme de inchidere sigure (lacate, incuietori, zavoare, gratii metalice pentru suprafetele vitrate, deschideri, goluri) care sa nu permita patrunderea cu usurinta in incinta, fara distrugerea sau deteriorarea lor;
   • sa comunice asiguratorului orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat;
   • sa se conformeze masurilor stabilite de catre organele abilitate, prin norme generale sau specifice obiectivului asigurat;
   • sa nu execute sau sa nu admita modificari care ar duce la agravarea riscului, cu exceptia cazului in care continuarea asigurarii este confirmata, in scris, de catre asigurator.
   • sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi bun inclusiv la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe perioada valabilitatii acesteia;

               In caz de neindeplinire a obligatiilor de mai sus, inainte de producerea unui eveniment asigurat, asiguratorul are dreptul sa denunte asigurarea de la data constatarii, fara restituirea primelor pentru perioada scursa de la incheierea asigurarii.

  • Dupa producerea unui eveniment asigurat, care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza politei de asigurare, asiguratul este obligat:
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile si in limita sumei asigurate, masuri pentru limitarea pagubei;
   • sa instiinteze imediat, in caz de Incendiu, Explozie sau furt, dupa caz, pompierii, politia sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
   • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
   • in eventualitatea producerii furtului, asiguratul este obligat:
    • sa aiba grija ca pana la cercetarea faptelor sa ramana neatinse toate urmele efractiei;
    • sa informeze imediat despre aceasta organele de politie si asiguratorul, cel mai tarziu in interval de 24 ore de la momentul cand a luat cunostinta despre paguba;
    • sa trimita asiguratorului si politiei o lista semnata cuprinzand bunurile lipsa, distruse sau avariate;
    • sa permita asiguratorului sa intreprinda investigatii referitoare la cauza si cuantumul pagubei si la marimea despagubirii, furnizandu-i toate informatiile ce ar putea fi necesare precum si toate documentele relevante;
    • daca bunurile furate au fost gasite, sa instiinteze despre aceasta asiguratorul in 24 de ore, indiferent daca bunurile au fost gasite inainte sau dupa plata despagubirii;
    • sa puna la dispozitia asiguratorului actele de constatare ale organelor de politie, dupa trecerea termenului de 30 de zile necesar efectuarii cercetarilor.
   • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de 5 zile, iar in cazul furtului in 24 de ore, despre producerea riscului asigurat, imprejurarile in care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse si natura lor (in avizare se vor arata locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat, locul unde se afla bunurile avariate sau distruse);

                 Asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii in cazul nerespectarii prevederilor de mai sus, daca riscul s-a produs din cauza nerespectarii acestor obligatii sau daca nefiind instiintat asiguratorul in termen, din acest motiv nu s-a putut determina cauza sau marimea reala a daunei produse.

                Daca asiguratorul este avizat in acest interval, asiguratul poate executa reparatiile sau inlocuirile in cazul avariilor minore; in toate celelalte cazuri un reprezentant al asiguratorului trebuie sa faca constatarea pierderii sau avariei inainte de efectuarea reparatiei sau modificarii.

                Daca reprezentantul asiguratorului nu efectueaza constatarea intr-un interval de timp de 15 zile, asiguratul este indreptatit sa inceapa reparatiile sau inlocuirile.

                Asiguratul va actiona, va colabora si va permite sa se actioneze, pe cheltuiala asiguratorului, de maniera necesara sau ceruta de asigurator, in vederea obtinerii oricaror drepturi sau compensatii, precum si a eliberarii de obligatia de plata a despagubirii unor terte persoane (altele decat cele asigurate prin polita), la care asiguratorul este sau va fi indreptatit sau subrogat prin plata despagubirii, daca acestea vor fi sau vor deveni necesare inainte sau dupa plata despagubirii de catre asigurator.

   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare pentru “toate riscurile” a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului, sunt:

   • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
   • sa emita polita de asigurare daca lucrarea indeplineste conditiile de asigurabilitate;
   • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
   • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
   • sa primeasca avizarile de dauna;
   • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
   • sa emita oferte de despagubire;
   • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
   • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
   Procedura Daune: 

                               SECTIUNEA I - PAGUBE MATERIALE

   • In cazul producerii riscurilor asigurate, constatarea pagubelor se face de catre asigurator impreuna cu asiguratul (reprezentantii acestuia).
   • Dupa efectuarea lucrarilor de constatare si completarea procesului verbal se stabileste cuantumul despagubirii in functie de felul daunei, respectiv dauna totala sau dauna partiala, precum si de retinerile prevazute in polita.
   • Prin dauna totala se intelege distrugerea in intregime a bunurilor asigurate sau disparitia, fara resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica, sau distrugerea in asa mod incat, desi au ramas resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica, refacerea pe cale de reparatie nu mai este posibila sau rentabila din punctul de vedere al costului, sau costul reparatiei este egal ori depaseste suma asigurata din polita, cu exceptia cazurilor de subevaluare.
   • Prin dauna partiala se intelege distrugerea, avarierea ori deprecierea unor parti ale bunurilor asigurate astfel incat acestea pot fi refacute si readuse la starea anterioara producerii riscului asigurat ori valorificate in cazul bunurilor depreciate, iar costul reparatiei (piese, manopera etc.) nu depaseste suma asigurata din polita si nici valoarea reala a bunurilor la data daunei.
   • Cuantumul despagubirii reprezinta:
    • in caz de dauna totala, suma asigurata corespunzatoare, mentionata in polita, mai putin, dupa caz, retinerile prevazute.
    • in caz de dauna partiala:
     • pct. 1.1. in limita sumei asigurate reprezentand valoarea totala a contractului, costul la data daunei al repararii, refacerii, restaurarii sau inlocuirii elementelor avariate sau distruse, necesare pentru readucerea constructiei-montajului la starea anterioara producerii riscului asigurat;
     • pct. 1.2. in limita sumei asigurate, costul la data daunei al inlocuirii materialelor puse la dispozitie de beneficiar, avariate sau distruse, precum si al inlocuirii sau readucerii celorlalte bunuri, aduse de beneficiar, avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat;
     • pct. 2. pentru bunurile proprietatea beneficiarului asigurate la valoare din nou, in limita sumei asigurate, costul la data daunei al repararii, refacerii, restaurarii sau inlocuirii elementelor avariate sau distruse, necesare pentru readucerea acestora la starea anterioara producerii riscului asigurat, iar pentru cele asigurate la valoare  ramasa, aceleasi costuri din care se scade valoarea uzurii;
     • pct. 3. pentru masinile, utilajele si echipamentele constructorului asigurate la valoare din nou, in limita sumei asigurate si a listei anexate la polita, costul la data daunei al repararii, sau inlocuirii elementelor avariate sau distruse, necesare pentru readucerea acestora la starea anterioara producerii riscului asigurat, iar pentru cele asigurate la valoare  ramasa, aceleasi costuri din care se scade valoarea uzurii;
     • pct. 4.1 pentru curatarea locului, in limita sumei asigurate, costurile de inlaturare a resturilor si molozului, pe baza de factura emisa de executant sau prin negociere in limita aprobata in prealabil de asigurator, la executarea in regie proprie;
     • pct. 4.2 pentru taxe profesionale, in limita sumei asigurate, costul lucrarii pe baza de factura emisa de proiectant, consultant, expert etc.;
     • pct. 4.3 in legatura cu interventia pompierilor pentru stingerea incendiului si in limita sumei asigurate, costurile pe baza de document emis de unitatea ce a participat la stingerea incendiului.
   • Costul reparatiei bunurilor este suma reprezentand cheltuielile necesare pentru refacerea bunurilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera si demontare-montare a elementelor avariate, in masura in care sunt legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii, rezultat din devizul de reparatie intocmit de o unitate specializata, agreata de asigurator si insotit de anexele acestuia (desfasurator de materiale si de manopera).
   • Coeficientul de uzura este dat de raportul dintre valoarea ramasa (suma la care s-a incheiat asigurarea) si valoarea din nou a bunului avariat sau distrus sau, dupa caz, a unui bun asemanator avand caracteristici similare. Valoarea din nou se stabileste in baza ofertelor (facturilor proforma) emise de unitatile producatoare, sau a rapoartelor de expertiza intocmite de reprezentantii asiguratorului sau experti agreati de asigurator, de comun acord cu asiguratul.
   • La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost avariate.
   • Prin parti componente sau piese care se considera necesar a fi inlocuite se inteleg numai acelea a caror reparare sau folosire nu mai este posibila din punct de vedere tehnic, datorita gradului de avariere a acestora ori, cu toate ca repararea este posibila, costul reparatiei, inclusiv cheltuielile pentru materiale precum si cele de demontare si montare aferente, depaseste valoarea din nou a partii componente sau a piesei respective la data producerii evenimentului asigurat.
   • Costurile sau valorile de mai sus se despagubesc in masura in care acestea sunt incluse in suma asigurata, cad in sarcina asiguratului si se incadreaza in conditiile din polita.
   • In caz de furt asiguratorul despagubeste pierderile suferite de asigurat ca urmare a furtului prin efractie si acte de talharie, astfel:
    • despagubirile se acorda numai daca de la data instiintarii asiguratorului au trecut 30 de zile necesare efectuarii cercetarilor si daca politia confirma in scris, asiguratului, furtul prin efractie sau actele de talharie si cu precizarea ca bunurile furate nu au fost gasite in aceasta perioada;
    • daca, inainte de plata despagubirii, bunurile furate au fost gasite, despagubirile se acorda numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului;
    • daca, dupa plata despagubirii, bunurile au fost gasite, asiguratul este obligat sa restituie  asiguratorului, in termen de 15 zile, despagubirea incasata sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor componente sau pieselor gasite avariate ori incomplete.
   • In cazul in care, in perioada scursa de la comiterea furtului si pana la recuperarea bunurilor sustrase, din despagubirea primita de la asigurator, asiguratul a achizitionat bunuri similare in locul celor sustrase, facand dovada acestei achizitii si solicitand in mod expres, in scris, ca asiguratorul sa intre in posesia bunurilor pentru care a platit despagubire, asiguratorul va deveni proprietar de drept si de fapt al acestora, putand lua masuri de vanzare a bunurilor respective.
   • Asiguratorul va plati despagubiri in baza chitantelor si documentelor care dovedesc efectuarea reparatiilor sau inlocuirii, dupa caz, si in urma verificarii, acestea sunt in conformitate cu lucrarile executate.
   • Preturile vor fi cele care rezulta din facturi, avize de expeditie sau alte documente de aprovizionare, cu exceptia bonurilor de mana si a documentelor de consignatie, dar nu mai mari decat cele negociate intre beneficiar si contractor la incheierea contractului de executie a lucrarii.
   • Despagubirea va acoperi si costul reparatiilor provizorii efectuate de asigurat, daca astfel de reparatii constituie parte a reparatiilor definitive si nu majoreaza cheltuielile totale de reparatii.
   • Nu se va despagubi costul modificarilor, adaugirilor sau imbunatatirilor.
   • Din cuantumul despagubirii se scad:
    • fransiza stabilita in polita; La asigurarile incheiate in valuta cu plata primelor de asigurare in lei, fransiza se va calcula la cursul B.N.R. de la data daunei.
    • valoarea resturilor recuperabile. Daca nu se cade de acord asupra reducerii din despagubire a valorii resturilor recuperabile, prin plata despagubirii, asiguratorul poate intra in posesia bunurilor pentru care despagubirea a fost platita. Intrarea in posesie se face in baza procesului-verbal de predare-primire. Daca asiguratorul nu isi exercita optiunea in termen de 60 de zile de la data platii despagubirii, asiguratul ramane proprietarul bunurilor si are dreptul sa decida asupra destinatiei acestora;
    • orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare;
    • eventuale sume corespunzatoare proportionalitatii;
    • eventuale avansuri acordate in contul despagubirii.
   • despagubirile se platesc in valuta in care s-au platit primele de asigurare, dar in toate cazurile facturile in lei se platesc in lei.
   • Pentru asigurarile incheiate in lei respectiv cu sume asigurate mentionate pe polita in valuta si prime de asigurare incasate in lei, despagubirile se platesc in lei la cursul B.N.R. de la data daunei iar pentru eventualele facturi de reparatie in valuta, in caz de dauna partiala, plata despagubirilor se face in lei, la cursul B.N.R. de la data facturarii.
   • In cazul procurarii direct de catre asigurat, din strainatate, a unor parti componente sau piese inlocuitoare ale celor avariate, ce necesita a fi inlocuite, cuantumul despagubirii acestora este egal cu:
    • la asigurarile incheiate in valuta, contravaloarea facturii de cumparare exprimata in valuta convertibila din care se scade taxa pe valoarea adaugata (T.V.A. - extern);
    • la asigurarile incheiate in lei, contravaloarea in lei a facturii de cumparare, exprimata in valuta convertibila din care se scade taxa pe valoarea adaugata (T.V.A. - extern).
     • in ambele cazuri, asiguratorul acopera toate taxele si cheltuielile de transport la care este obligat asiguratul, dar fara a depasi pretul reprezentantelor din Romania, al pieselor respective.

                                SECTIUNEA II - RASPUNDERE CIVILA LEGALA FATA DE TERTI

   • Constatarea, evaluarea si plata despagubirilor se fac de catre asigurator (direct sau prin imputerniciti) impreuna cu asiguratul (sau cu imputernicitii sai).
   • In cazul vatamarilor corporale despagubirile vor consta, in limita raspunderii asumate de asigurator, in acoperirea cheltuielilor necesare restabilirii sau ameliorarii starii de sanatate, neacoperite de sistemele de asigurare sociala, efectuate de persoana prejudiciata, precum si in acoperirea pierderilor de venit net suferite de persoana prejudiciata pe aceasta perioada.
   • Pentru deces despagubirile vor acoperi urmatoarele:
    • cheltuielile de inmormantare, pe baza inscrisurilor doveditoare;
    • cheltuielile de transport al cadavrului, justificate cu acte, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face inmormantarea;
    • veniturile nete nerealizate si eventuale alte cheltuieli facute in perioada de la data producerii accidentului si pana la data decesului, daca acestea au fost cauzate de producerea accidentului;
    • prestatii banesti periodice (pensii de intretinere) celor indreptatiti.
   • In cazul pagubelor produse la bunuri, despagubirile reprezinta costul procurarii, reparatiei, refacerii ori restaurarii bunurilor avariate sau costul procurarii unui bun asemanator (din punct de vedere tehnic si al vechimii) celui avariat sau distrus, din care se scade, dupa caz uzura si/sau valoarea resturilor care se pot valorifica si fransiza. despagubirile astfel stabilite nu pot depasi valoarea bunurilor la momentul producerii evenimentului asigurat.
   • despagubirile, inclusiv cheltuielile de judecata, nu pot depasi limita maxima a raspunderii asumate prin polita, respectiv:
    • despagubirile nu pot depasi limitele maxime pe eveniment si pentru fiecare persoana in parte si/sau total, prevazute in polita.
    • Cuantumul total al despagubirilor nu poate depasi limita agregat pentru toata perioada asigurata;
   • In cazurile in care bunurile avariate sau distruse, pentru care se datoreaza despagubiri, au fost asigurate separat de detinatorul lor (tertul pagubit), asiguratorul va acorda acestuia despagubiri in limita diferentei dintre cuantumul pagubei si despagubirile acordate potrivit asigurarilor incheiate (daca aceste despagubiri au fost incasate).
   • Cuantumul despagubirilor se stabileste fie pe baza intelegerii dintre parti, fie prin hotarare judecatoreasca definitiva. Intelegerea se poate face intre asigurat si persoanele pagubite, cu privire la pretentiile acestora, cu acordul asiguratorului.
   • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti, cu acordul asiguratorului, se face in toate cazurile in care rezulta cu certitudine raspunderea civila a asiguratului in producerea pagubei si persoana pagubita face dovada prejudiciului material suferit.
   • despagubirile se platesc in valuta in care s-au platit primele de asigurare, dar in toate cazurile, facturile in lei se platesc in lei.
   • Daca se stabileste ca despagubirea datorata de asigurat persoanei pagubite sa fie platita sub forma de prestatii banesti periodice (pensie de intretinere), atunci si despagubirea datorata de asigurator se va plati sub aceasta forma.
   • In cazul in care se stabileste plata unei prestatii banesti periodice (pensii de intretinere) pe o durata limitata, se va plati suma stabilita prin aceasta hotarare, pana la epuizarea sumei asigurate, mai putin despagubirea pentru cheltuielile de judecata.
   • Daca dupa stabilirea prestatiei banesti periodice (pensie de intretinere) se constata ca starea persoanei vatamate s-a imbunatatit, asiguratorul este indreptatit sa micsoreze corespunzator cuantumul sumelor ce le plateste sub forma de prestatii banesti periodice sau sa inceteze plata acestora.
   • Asiguratorul plateste despagubirea fie asiguratului, fie nemijlocit celui pagubit, cu acordul si cu instiintarea prealabila scrisa a asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost deja despagubit de asigurat; aceasta despagubire nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
   • O data cu plata despagubirii, rezultat fie al intelegerii dintre parti, fie al hotararii judecatoresti, in limita acestei sume, se stinge orice pretentie a persoanelor care au suferit prejudicii materiale prin accident, fata de asigurat si, implicit, orice pretentie a asiguratului fata de asigurator.
   • Daca asiguratul a comunicat date inexacte sau incomplete sau nu a informat asiguratorul despre orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscurilor asigurate, asiguratorul are dreptul:
    • In perioada de valabilitate a politei:
     • sa propuna asiguratului printr-o notificare scrisa modificarea politei, cu emiterea unui supliment de asigurare si ajustarea corespunzatoare a primelor, recalculate pro rata temporis pentru perioada ramasa;
     • daca asiguratul nu este de acord cu modificarea propusa, polita se reziliaza de drept, cu efect de la data propunerii de modificare. Asiguratorul retine pentru perioada expirata (minimum 1 luna) o prima de asigurare calculata pro rata temporis din prima totala, majorata cu 10%, iar diferenta se resituie asiguratului;
     • sa denunte polita cu efect de la inceputul asigurarii, cu restituirea integrala a primelor de asigurare incasate, in cazul in care, cunoscandu-se exact imprejurarile, polita nu s-ar fi incheiat.
    • Dupa producerea evenimentului asigurat:
     • sa reduca cuantumul despagubirii, corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenita;
     • sa scada din cuantumul despagubirii cuvenite valoarea bunurilor achizitionate sau imbunatatirilor efectuate dupa incheierea politei, neasigurate prin supliment de asigurare si avariate in urma evenimentului produs;
     • sa refuze plata despagubirii, restituind integral primele de asigurare incasate, daca fata de acele imprejurari, polita de asigurare nu s-ar fi incheiat.
   • In cazul in care polita de asigurare se modifica prin acordul partilor, se reziliaza sau se denunta prin notificare scrisa, pentru stabilirea diferentelor de prima de restituit sau de incasat de la data notificarii, se procedeaza astfel:
    • pentru restituit: asiguratorul retine prima de asigurare pentru perioada expirata (minimum 1 luna), calculata pro rata temporis din prima totala, majorata cu 10%, iar diferenta se restituie asiguratului;
    • pentru incasat: primele de asigurare cuvenite asiguratorului se recalculeaza pro rata temporis in baza cotei de prima modificate, pentru perioada ramasa pana la expirare;
    • fiecare luna de asigurare inceputa se considera luna intreaga.
   • Despagubirea nu poate depasi suma asigurata sau orice alte limite specificate in polita, cuantumul pagubei si nici valoarea bunurilor daunate la momentul producerii evenimentului asigurat.
   • In cazurile in care asigurarea s-a incheiat pentru o suma asigurata inferioara valorii bunurilor, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat.
   • In cazul in care, la data producerii evenimentului asigurat prin polita de asigurare, exista o alta asigurare acoperind aceeasi pierdere, avarie sau raspundere, asiguratorul va plati sau contribui la plata daunei in mod proportional.
   • Drepturile decurgand din polita vor fi pierdute daca:
    • cererea de despagubire are la baza o frauda sau se sprijina pe o declaratie falsa;
    • asiguratul sau orice alta persoana actionand in numele acestuia uzeaza de mijloace frauduloase pentru a obtine despagubiri in baza politei.
   • despagubirile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite.
   • Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii.
   • Dupa plata fiecarei daune si pentru fiecare forma de asigurare, suma asigurata se micsoreaza cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, in baza primei platite. Suma asigurata poate fi reintregita prin plata unei prime aditionale si emiterea unui supliment de asigurare.
   • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului contra persoanelor (altele decat cele asigurate) raspunzatoare de producerea sau marirea daunelor.

   Centrul de daune 
   Suna la 021.20.19.180 (1) (apelabil din reteaua Romtelecom)
   sau
   Formeaza tasta * (steluta) urmata de 21.20.19.18 (apelabil din reteaua Orange)
   Program: de LUNI pana VINERI, intre orele 8:00 si 20:00

   Fax: 0213.167.019

   Diverse: 

                 Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                 Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                 Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                 Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                 Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                 Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                 Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                 Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                 Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.