Polita de asigurare Toate Riscurile - CONSTRUCTII - MONTAJ - ASIROM Vienna Insurance Group

asigurari asirom vienna insurance group all riscs toate riscurile constructii montaj raspunderea constructorului organizare santier pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 31-33.

office@asirom.ro

Tel:    021.317.81.36, 021. 601 10 99, 021.601.12.87

Fax:   021.317.81.32, 021 601 12 88

              ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ este o companie de asigurari cu un istoric de peste 25 ani pe piata de asigurari din Romania. Stabilitatea si trainicia sa au facut ca in anul 2007 sa fie acceptata in grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care este lider pe piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est, cu o experienta de peste 190 ani, cu cca. 50 de companii in peste 25 de tari si avand peste 24 000 de angajati. In acelasi timp, ASIROM se afla intr-o relatie foarte buna de cooperare cu ERSTE GROUP, partener strategic al VIG. Putem spune ca ASIROM, este in prezent, o companie de asigurari moderna, racordata la cerintele pietei, stabila si o companie care continua sa ofere incredere clientilor sai. ASIROM Vienna Insurance Group este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-023-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group ofera clientilor sai o polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspundere a constructorului, prin care sunt preluate in asigurare riscuri ce afecteaza lucrari de constructii-montaj derulate pe teritoriul Romaniei, de catre persoane juridice romane sau straine autorizate sa efectueze astfel de lucrari. Polita este structurata in 2 sectiuni: Sectiunea 1 - daune materiale si Sectiunea 2 - raspundere civila fata de terti.

Obiectul Asigurarii: 

               ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, acorda protectie, prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspundere a constructorului, lucrarilor de constructii-montaj executate in Romania de catre antreprenori, subantreprenori, persoane juridice legal autorizate; constructiilor si/sau echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar; utilajelor constructorului; si acopera cheltuielile: pentru curatarea locului dupa producerea evenimentului; de proiectare; legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul potrivit legii, este obligat la plata acestora.

              In functie de optiunea asiguratului, polita de asigurare acopera 2 sectiuni:

 • Sectiunea I - Pagubele/daune materiale - (este obligatorie) - prin care se poate opta pentru asigurarea:
  • Lucrarilor contractuale (lucrari permanente si temporare, incluzand toate materialele ce vor fi incorporate in acestea)
   • Pretul contractului de executie a lucrarilor
   • Materiale sau elemente furnizate de beneficiar
  • instalatii, echipamente si utilaje de constructii (se va anexa lista cu valorile de inlocuire din nou)
  • Dotari si organizare de santier, scule si dispozitive speciale de constructii (se va anexa lista, cu valorile reale)
  • Cheltuieli in caz de dauna din care:
   • Indepartarea resturilor
   • Interventii pompieri
   • Alte costuri profesionale
  • Riscuri speciale ce vor fi asigurate:
   • Cutremur, activitate vulcanica, tsunami
   • Furtuna, ciclon, viitura, alunecare de teren

                            Asiguratorul acopera pagubele intamplate in perioada de valabilitate a politei de asigurare, cauzate de unul si acelasi eveniment, prin avarierea sau distrugerea, brusca si neprevazuta a bunurilor mentionate in specificatie, sau parti ale acestora, din orice cauza, alta decat cele excluse in mod expres, care fac necesara reparatia sau inlocuirea bunurilor respective;

                            Asiguratorul il despagubeste pe asigurat pentru pagubele materiale suferite, prin plata in numerar, inlocuire sau reparare (inlocuire in natura), potrivit optiunii asiguratorului;

                            Despagubirea nu poate depasi, in legatura cu fiecare din bunurile asigurate, suma asigurata mentionata in specificatie sau in lista anexata, pentru fiecare dintre ele, nici limita despagubirii stabilita pe eveniment in cazul in care aceasta este aplicabila si nici, in total, suma asigurata prevazuta in specificatie;

                            Asiguratorul il despagubeste pe asigurat si pentru cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma unei pagube asigurate, in limita sumei prevazute pentru aceasta in specificatie.

                            Asiguratorul il despagubeste pe asigurat pana la limita prevazuta in specificatie, pentru prejudiciile de care acesta raspunde in baza legii fata de terte persoane si pentru care este obligat sa plateasca sume cu titlu de dezdaunare, ca urmare a:

 • vatamarii corporale accidentale sau imbolnavirii (urmata sau nu de deces);
 • pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor acestora, intamplate in perioada de valabilitate a politei, in legatura directa cu constructia-montajul asigurat conform sectiunii I, la locatia asigurata sau in imediata sa vecinatate.

                             Asiguratorul acorda despagubiri si pentru:

 • cheltuielile de judecata pe care atrebuie sa le plateasca reclamantului, conform unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, pronuntata in Romania;
 • cheltuielile efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului (inclusiv intelegerea intre parti, cu acordul asiguratorului), ca urmare a unui prejudiciu care urmeaza a fi despagubit in baza acestei polite de asigurare si cu conditia ca raspunderea sa asumata prin aceasta sectiune sa nu depaseasca limitele prevazute in specificatie.

                 Asigurarea lucrarilor de constructii se face pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspundere a constructorului de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este autorizata sa execute lucrari in concordanta cu obiectul asigurarii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si sa ataseze listele anexe corespunzatoare, care contin informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si parametrii tehnici ai lucrarii de constructii-montaj asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, caiet de sarcini, memoriu tehnic, devize de lucrari, studiu geotehnic, grafic de executie, planuri, relevee, contractul de executie semnat cu beneficiarul, fise tehnice, etc.; alte documente;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • titlul contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj si sectiunile aferente;
 • amplasamentul lucrarilor (adresa);
 • datele de identificare ale beneficiarului, asiguratului (antreprenorului), subantreprenorilor, inginerului consultant;
 • descrierea tehnica succinta a lucrarilor contractuale;
 • precizari privind experienta asiguratului in lucrari similare lucrarilor asigurate;
 • perioada de asigurare:
  • durata executiei;
  • perioada de garantie a lucrarilor;
 • precizari privind lucrarile ce vor fi executate de subcontractanti;
 • riscurile speciale dorite a fi acoperite;
 • detalii privind subsolul, apa freatica, distanta fata de acumulari de apa, conditiile meteorologice din zona de derulare a lucrarilor;
 • optiunea pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare cu munca peste program, munca de noapte, munca de sarbatorile legale;
 • optiunea pentru acoperirea raspunderii proiectantului;
 • optiunea pentru acoperirea sectiunii II - raspundere civila fata de terti (daca aceasta nu este acoperita printr-o alta polita, separata si la fel de cuprinzatoare);
 • detalii privind cladirile si proprietatile invecinate lucrarilor ce vor fi executate si daca acestea, sa afla sau nu, sub controlul juridic al antreprenorului sau beneficiarului;
 • moneda contractului;
 • limita raspunderii (suma asigurata) pentru fiecare sectiune si structura a sectiunii, in parte;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru acelasi obiect, la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspundere a constructorului de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group este incheiata pe perioada de executie a lucrarilor, mentionata in cererea chestionar, cu posibilitatea extinderii acesteia atunci cand situatia o reclama.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 0:00 a zilei precizate in polita, dar nu inainte de inceperea lucrarilor de constructii sau terminarea descarcarii pe santier a primului lot de utilaje de constructii, echipamente tehnologice si materiale mentionate in polita sau in anexele la aceasta si, cumulativ, in nici un caz inainte de ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare/rata I de prima, perioada prevazuta in polita ramanand neschimbata.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza de drept la momentul intervenirii oricareia dintre urmatoarele situatii:

 • la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite in polita;
 • la data rezilierii/denuntarii unilaterale/incetarii cu acordul partilor;
 • la data scadentei ratelor de prima - in cazul in care sumele datorate cu titlu de prima de asigurare nu s-au platit la scadenta si nici in perioada de gratie convenita;
 • prin consumarea totala a sumei asigurate/limitei de despagubire, ca urmare a efectuarii platii indemnizatiilor de despagubire de catre asigurator;
 • in cazul falimentului asiguratului (persoana juridica) sau daca au fost incepute procedurile de dizolvare a acestuia, respectiv a fost deschisa procedura insolventei impotriva acestuia;
 • in lipsa unui acord/clauze, pentru acea parte din lucrarile contractuale asigurate care au fost predate sau puse in functiune, raspunderea asiguratorului se termina la data predarii sau punerii in functiune/dare in utilizare si/sau exploatare efectiva a respectivelor lucrari;

             In lipsa unui acord expres, raspunderea asiguratorului inceteaza de drept in termen de maximum 10 zile de la momentul finalizarii in fapt a lucrarilor (inclusiv parti/faze din lucrare dupa caz) - perioada in care asiguratul este obligat sa transmita o notificare in acest sens beneficiarului lucrarilor solicitandu-i preluarea acestora. Dovedirea finalizarii lucrarilor se poate face prin orice mijloc de proba.

             La solicitarea expresa a asiguratului, perioada de asigurare precizata in polita poate fi prelungita prin atasarea la polita de asigurare a unei clauze speciale si/sau emiterea unui act aditional (perioada de garantie, decalarea termenului initial de executie a lucrarilor contractate), in schimbul unei prime suplimentare.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspundere a constructorului de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group isi exercita acoperirea numai pentru lucrarile de constructii-montaj executate pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspundere a constructorului de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate sa fie orice persoana juridica in calitate de antreprenor si/sau subantreprenori, care are un interes asigurabil, pentru lucrarile de constructiimontaj cuprinse in asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare de constructii - montaj este persoana fizica sau juridica, mentionata in polita, care are aceasta calitate conform contractului de executie a lucrarilor de constructii - montaj si care este indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate lucrarilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata / Limita de despagubire reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

               Sumele asigurate prevazute in specificatia politei nu trebuie sa fie mai mici decat:

 • valoarea totala a contractului de constructii-montaj, la terminarea sa, incluzand toate materialele, manopera, cheltuielile de transport, taxele vamale, impozitele si materialele sau bunurile furnizate de beneficiar;
 • valoarea totala a fiecarui bun care face obiectul montajului, la terminarea sa, incluzand toate materialele, manopera, cheltuielile de transport, taxele vamale, costurile de montaj, impozitele si materialele sau bunurile furnizate de beneficiar;
 • valoarea de inlocuire (din nou) a instalatiilor, utilajelor si masinilor folosite in lucrarile de constructii;
 • valoarea reala a dotarilor de santier (baracamente, magazii, soproane) si dispozitivelor speciale (cofraje, schele, esafodaje).

                Sumele asigurate pot include, daca e cazul, si taxa pe valoarea adaugata (TVA). Includerea acestei taxe sumele asigurate se va face prin mentionarea lor in cererea / declaratia de asigurare. In caz contrar, despagubirea nu va include aceste taxe.

                Asiguratul se angajeaza sa majoreze sau sa reduca sumele asigurate in cazul in care au loc fluctuatii ale manoperei sau preturilor, aceste modificari fiind valabile numai dupa notificarea prealabila, facuta in scris asiguratorului si numai dupa incheierea unui act aditional la contractul de asigurare.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Plata primei de asigurare se face anticipat si integral, pentru intreaga durata a asigurarii, mentionata in polita de asigurare. La cererea asiguratului/contractantului, asiguratorul poate accepta ca plata primei de asigurare anuale sa fie efectuata si in rate, cu conditia ca durata lucrarilor sa fie mai mare de trei luni.

               Asiguratorul nu are obligatia sa avizeze asiguratul cu privire la scadenta ratelor de prima.

               Plata primei de asigurare (sau a ratelor pentru aceasta) se va face in cuantumul si la termenele precizate in specificatia la polita de asigurare.

               In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima urmatoare celei dintai, asiguratul are dreptul sa o plateasca in termen de 15 zile calendaristice de la scadenta ratei respective (perioada de pasuire), situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen.

               Daca sumele datorate de asigurat cu titlu de rate de prima nu sunt platite in termen de 15 zile calendaristice de la scadenta, polita de asigurare se suspenda pe o perioada de maxim 30 zile calendaristice, incepand cu expirarea termenului de 15 zile calendaristice acordat suplimentar (perioada de pasuire).

               In perioada de suspendare asiguratorul poate repune in vigoare polita de asigurare la 24 de ore de la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • primele de asigurare scadente au fost platite integral in timpul perioadei de suspendare;
 • asiguratul declara in scris ca nu are nici un fel de pretentii fata de asigurator pentru eventualele daune produse in perioada in care nu a achitat in termen primele de asigurare.
 • in cazul producerii unor evenimente asigurate in perioada cat polita de asigurare a fost suspendata, asiguratorul nu are raspundere contractuala si nu plateste despagubiri.

                La expirarea perioadei de suspendare, in cazul in care ratele de prima de asigurare nu au fost achitate, polita de asigurare se reziliaza, fara nici o alta formalitate prealabila, cu incepere de la data expirarii perioadei de pasuire, fara returnarea ratelor de prima deja incasate.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspundere a constructorului de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspundere a constructorului de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru lucrarea asigurata, sunt:

 • In baza sectiunii I a politei de asigurare, asiguratorul despagubeste daunele - distrugeri, pierderi sau avarieri ce se produc la obiectivele de constructii-montaj asigurate, care fac obiectul unui contract de constructii-montaj, pe perioada asigurata - produse din orice cauza, cu exceptia celor excluse in mod expres in polita (asigurare tip “toate riscurile”).
 • Daunele materiale la lucrarile de constructiimontaj produse in perioada de garantie nu se despagubesc in baza acestei polite de asigurare decat daca asiguratul solicita in mod expres acest lucru, prin emiterea de catre asigurator a unui supliment de asigurare corespunzator si prin plata unei prime suplimentare.
 • Sunt de asemenea despagubite, in baza sectiunii II a politei de asigurare, prejudiciile suferite de terte persoane ca a urmare activitatii desfasurata de asigurat pentru indeplinirea obligatiilor sale contractuale, daca s-a convenit acest lucru.
 • Ca o extindere la acoperirea riscurilor prevazute mai sus, asiguratorul acorda despagubiri si pentru eventuale cheltuieli ocazionate de un risc asigurat, suportate de asigurat, si anume:
  • cheltuielile necesare si economicoase efectuate de asigurat in vederea salvarii si conservarii bunurilor asigurate, limitarii si prevenirii extinderii pagubelor produse din riscuri asigurate;
  • cheltuielile de investigatie si de constatare a pagubei. Asiguratorul va despagubi pe asigurat numai pentru cheltuielile care, in urma investigatiei si constatarii pagubei produse, rezulta ca au fost necesare, in conformitate cu imprejurarile date;
 • Aceste cheltuieli fac parte din acoperirea de baza a sectiunii I, scazandu-se din suma asigurata totala pentru aceasta sectiune si nu trebuie mentionate explicit in polita de asigurare.
 • Asiguratorul va despagubi si urmatoarele cheltuieli suplimentare aparute ca rezultat al producerii evenimentului asigurat, in masura in care acestea sunt mentionate explicit in specificatiile la polita de asigurare si in schimbul unei prime suplimentare:
  • cheltuieli pentru demolarea si disponibilizarea resturilor, respectiv pentru curatirea de la locatia de asigurare, inclusiv demolarea unor parti nedistruse (daca se impune aceasta solutie tehnica), pentru transportarea molozului si altor resturi la cel mai apropiat loc de depozitare si pentru depozitarea sau pentru distrugerea lor;
  • cheltuieli de proiectare;
  • cheltuieli efectuate de asigurat la lichidarea unei daune, legate de lucrul peste program, pe timp de noapte, in timpul sarbatorilor, precum si de transportul expres.
 • La solicitarea asiguratului, toate sau doar o parte din cheltuielile mentionate anterior se pot considera cheltuieli suplimentare, valoarea acestora adaugandu-se cheltuielilor suplimentare de mai sus, si pentru acestea asiguratul platind prima suplimentara.
 • Suma tuturor cheltuielilor suplimentare poate reprezenta maximum 10% din suma asigurata corespunzatoare sectiunii I a politei de asigurare, dar nu mai mult de 100.000 EURO sau echivalentul in lei al acestei sume, la data producerii evenimentului asigurat, daca nu se convine altfel.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspundere a constructorului de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru lucrarea asigurata, sunt:

               Asiguratorul nu acorda despagubiri asiguratului pentru pierderea, avarierea sau raspunderea cauzata, produsa sau agravata direct sau indirect, de:

 • razboi, invazie, actiune a unui dusman extern, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboi civil, revolta, revolutie, insurectie, greva, greva patronala, tulburari civile, putere (dictatura) militara sau uzurpare de putere, grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica, confiscare, conspiratie, terorism, sabotaj, rechizitionare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt, sau de orice autoritate politica;
 • reactii nucleare, radiatii nucleare, contaminare radioactiva, poluare sau alt tip de contaminare;
 • culpa grava a asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant al asiguratului / contractantului / beneficiarului in producerea riscului asigurat;
 • culpa grava a asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant al asiguratului / contractantului / beneficiarului in marirea pagubei (chiar daca nu exista culpa in producerea riscului asigurat)
 • riscurile asigurate produse cu intentie de:
  • asigurat / contractant / beneficiar sau de un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, care lucreaza in aceasta calitate;
  • prepusii asiguratului / contractantului / beneficiarului;
 • neglijenta grava a asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant / prepus al asiguratului / contractantului / beneficiarului; prin neglijenta grava se intelege comportamentul unei persoane care da dovada de o lipsa neobisnuita de grija si atentie, precum si de indiferenta fata de ceea ce ar trebui, in principiu, sa fie clar pentru oricine intr-o anumita situatie;
 • incetarea sau intreruperea lucrarilor de constructii - montaj;
 • undele de soc cauzate de avioane sau alte corpuri aeropurtate care zboara cu viteze sonice sau supersonice;
 • penalizari si amenzi de orice fel ca urmare a nerespectarii termenelor de executie sau altor obligatii contractuale.

                In orice actiune, sau alta procedura judecatoreasca in care asiguratorul considera ca potrivit excluderilor de mai sus, o pierdere, o dauna, o distrugere sau o raspundere nu este acoperita de polita de asigurare, obligatia de a dovedi ca totusi o astfel de pierdere, dauna, distrugere, sau raspundere este acoperita, revine asiguratului.

                Polita de asigurare nu acopera cheltuielile suplimentare ce se pot efectua ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, precum: lucrul peste program, pe timpul noptii sau al sarbatorilor legale sau cele determinate de transportul expres al
bunurilor asigurate, cheltuieli legate de lichidarea daunelor, precum si cele de proiectere, decat daca acoperiea cheltuielilor a fost solicitata in prealabil de asigurat prin cererea de asigurare si s-a platit prima de asigurare suplimentara corespunzatoare.

                             EXCLUDERI SPECIALE LA SECTIUNEA I

               Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

 • pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizari, pierderi produse ca urmare a nerespectarii termenelor de executie, a altor obligatii contractuale, a calitatii necorespunzatoare sau cele legate de pierderea contractului;
 • pierderea, distrugerea sau avarierea datorita erorilor si omisiunilor in proiectarea lucrarii;
 • costul inlocuirii, repararii sau remedierii ca urmare a distrugerii sau avarierii bunurilor asigurate datorate defectelor de material si/sau executiei, altele decat erorile de montaj; aceasta excludere se aplica numai bunurilor direct afectate, nefiind excluse daunele sau avarierea bunurilor corect executate, datorate acestor defecte de material si/sau executiei;
 • daune produse de uzura normala, de coroziune, oxidare, deteriorare datorate nefolosirii, precum si de conditiile atmosferice normale;
 • pierderi sau daune datorate avariilor accidentale de natura electrica sau mecanica, defectiunilor, penelor sau deranjamentelor, inghetarii lichidului de racire sau a altui fluid, ungerii defectuoase sau lipsei lichidului de ungere sau de racire, dar daca astfel de defectiuni sau deranjamente provoaca un accident care cauzeaza pagube externe, astfel de pagube indirecte vor fi despagubite;
 • pagube produse autovehiculelor inmatriculate sau autorizate sa circule pe drumurile publice, navelor sau aeronavelor;
 • pagube produse prin distrugerea sau avarierea dosarelor, desenelor, documentelor contabile, chitantelor, banilor, timbrelor, actelor, evidentei debitorilor, notelor, garantiilor, cecurilor si altor hartii de valoare;
 • daune descoperite in timpul efectuarii unui inventar;
 • pagube cauzate de pierderea sau disparitia misterioasa a unor bunuri (furtul simplu).

                              EXCLUDERI SPECIALE LA SECTIUNEA II

                Nu sunt cuprinse in asigurare si deci asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

 • pretentii referitoare la cheltuieli efectuate pentru refacerea, repararea sau inlocuirea a ceea ce s-a asigurat sau este asigurabil in baza sectiunii I a politei de asigurare;
 • pretentii formulate ca urmare a:
  • daunelor produse bunurilor, terenului, cladirilor, cauzate de vibratii, deplasari sau tasari ale terenului de fundare sau suporturilor, vatamari ori daune produse persoanelor sau bunurilor provocate de, ori rezultate din astfel de vibratii, mutari sau slabiri (daca nu s-a convenit altfel in scris intre asigurator si asigurat);
  • vatamarilor corporale sau imbolnavirilor (urmate sau nu de deces) ale persoanelor care lucreaza pentru constructor (antreprenor), beneficiar sau oricare firma care are legatura cu constructia-montajul asigurat sau sub controlul acestora, partial sau total - conform sectiunii I, sau membrii ai familiilor lor;
  • pagubelor produse unor bunuri apartinand sau aflate in grija, custodia sau controlul constructorului (antreprenorului), beneficiarului sau altei firme care are legatura cu lucrarile de constructii-montaj asigurate - total sau partial – in baza sectiunii I, sau bunuri apartinand unei persoane care lucreaza pentru cei mentionati mai sus sau sub controlul acestora;
  • pagubelor care rezulta din accidente ale autovehiculelor inmatriculate sau autorizate sa circule pe drumurile publice, navelor, aeronavelor;
  • prejudiciilor de care raspunde asiguratul in baza unei intelegeri incheiate, care are ca efect stabilirea in sarcina acestuia a unor raspunderi financiare mai mari decat cele ce i-ar reveni in mod normal, cu exceptia cazului in care aceasta raspundere ar fi rezultat in lipsa unei astfel de intelegeri;
 • pretentii referitoare la acoperirea amenzilor de orice fel si cheltuielilor penale.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspundere a constructorului de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspundere a constructorului de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

  • Asiguratul/contractantul este obligat sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in polita de asigurare.
  • Asiguratul/contractantul este obligat sa declare existenta altor asigurari facultative pentru acelasi bun la asiguratori diferiti, atat la incheierea asigurarii, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
  • Asiguratul/contractantul este obligat:
   • sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului.
   • sa aduca la cunostinta asiguratorului, prin notificare scrisa, in termen de 5 zile calendaristice de la producerea lor, orice modificare a imprejurarilor esentiale privind riscul survenita pe perioada executarii politei de asigurare.
  •  Sunt considerate conditii care influenteaza riscul cele care ar putea sa-l influenteze pe asigurator in decizia sa de a accepta riscul sau de a-l accepta pe baza unor intelegeri speciale, conditii stabilite prin documentele valabile. In cazul in care exista dubii, asiguratorul are dreptul sa solicite informatii, in scris, cu privire la conditiile care influenteaza riscul.
  • In caz de neindeplinire a obligatiilor de mai sus, in sens de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat ori contractantul asigurarii cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula. Primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate.
  • Declaratia inexacta sau reticenta din partea asiguratului ori a contractantului asigurarii a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. In cazul in care constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.
  • Obligatii privind paza si protectia lucrarilor, utilajelor si echipamentelor asigurate: in scopul prevenirii producerii pagubelor si accidentelor, asiguratul este obligat sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile uzuale sau prevazute in normele si dispozitiile legale pentru paza si conservarea bunurilor si/sau a lucrarilor in curs de executare, precum si pentru securitatea muncii sa respecte toate instructiunile si recomandarile producatorului si ale antreprenorului privind exploatarea, protectiea si intretinerea utilajelor si echipamentelor asigurate. In caz de neindeplinire a acestor obligatii, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
  • Obligatii in perioada de valabilitate a contractului - asiguratul este obligat:
   • sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile de precautie, potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu dispozitiile legale si recomandarile antreprenorului / proiectantului si / sau ale producatorului cu privire la protectia, paza si exploatarea lucrarilor si bunurilor asigurate si sa le intretina in bune conditii;
   • sa respecte recomandarile rezonabile ale asiguratorului pentru a preveni distrugerea sau avarierea bunurilor asigurate;
   • sa permita in orice moment asiguratorului accesul la lucrarile si bunurile asigurate;
   • sa nu faca si sa nu accepte modificari care ar duce la agravarea riscului, cu exceptia cazului in care continuarea asigurarii, in conditii de risc agravat, este confirmata in scris de asigurator;
   • sa comunice asiguratorului in scris incetarea sau intreruperea lucrarilor de constructiimontaj.
  • Obligatii in cazul producerii unui eveniment asigurat:
   • Dupa ce a avut loc o distrugere sau avariere care conduce sau poate conduce la formularea de pretentii de despagubire, in conditiile politei de asigurare, asiguratul este obligat:
    • sa ia toate masurile care ii stau in putinta pentru diminuarea distrugerii sau avariei;
    • sa ia, sau sa participe la luarea, sau sa permita sa fie luate masuri rezonabile pentru micsorarea si limitarea pagubelor precum si pentru minimizarea costurilor generate de acestea;
    • sa instiinteze asiguratorul, pe propria sa cheltuiala, in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta despre producerea daunei, despre cauza si marimea probabila a daunei, prin telefon, telegrama, fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Daca dauna a fost raportata telefonic, notificarea scrisa trebuie transmisa in interval de maximum 3 zile calendaristice;
    • sa instiinteze imediat, in caz de Incendiu sau Explozie, organele de politie, unitatile de pompieri ori alte organe de cercetare, competente sau abilitate de lege, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
    • sa furnizeze asiguratorului informatii complete precum si toate documentele necesare pentru evaluarea marimii pagubei sau pentru determinarea cheltuielilor efectuate;
    • sa acorde sprijin deplin pentru investigarea atat a cauzelor cat si a conditiilor de producere a pagubei, sa sprijine toate cercetarile necesare privind paguba si sa nu faca nici o modificare a bunului avariat, care ar putea ingreuna sau pune in imposibilitate investigarea cauzei pagubei;
    • sa pastreze piesele afectate si sa le puna la dispozitia asiguratorului sau expertilor acestuia, pentru inspectie.
   • In caz de furt prin efractie sau prin acte de talharie, asiguratul este obligat:
    • sa se ingrijeasca ca pana la cercetarea faptei sa ramana neatinse toate urmele efractiei in caz de furt prin efractie, precum si toate dovezile despre imprejurarile talhariei, in cazul furtului savarsit prin acte de talharie;
    • sa instiinteze imediat, in scris, organele politiei cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat;
    • sa comunice deindata asiguratorului gasirea bunurilor furate sau daca a fost identificat faptasul si, daca este cazul (respectiv daca bunurile furate au fost recuperate), sa restituie despagubirea primita pentru acestea.
  • In cazul in care bunurile furate nu au fost gasite, despagubirile se acorda numai daca de la data instiintarii asiguratorului au trecut 30 zile. In acest caz, plata despagubirilor se face numai cu conditia ca asiguratul sa dea o declaratie prin care se obliga sa restituie total sau partial, dupa caz, despagubirea primita, astfel: daca dupa plata despagubirii bunurile au fost gasite, neavariate si complete, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului despagubirea primita; in cazul in
   care bunurile au fost gasite, dar sunt avariate sau incomplete, asiguratul este obligat sa restituie diferenta dintre despagubirea primita si pagubele produse bunurilor respective. Restituirile respective se vor face in termen de 30 de zile calendaristice de la gasirea bunurilor respective.
  • Daca inainte de plata despagubirii bunurile au fost gasite, despagubirea se acorda numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului prin efractie sau prin acte de talharie.
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca organele politiei nu confirma furtul sau tentativa de furt prin efractie sau prin acte de talharie, ori daca la acestea nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt prin efractie sau prin acte de talharie.
  • Asiguratorul nu este in nici un caz raspunzator pentru pierderi, daune sau raspunderi referitor la evenimente despre care nu a primit nici o instiintare in termen de cinci zile lucratoare de la producerea evenimentului asigurat. Daca asiguratorul este avizat in acest interval, asiguratul poate executa reparatiile sau inlocuirile in cazul avariilor minore; in toate celelalte cazuri un reprezentant al asiguratorului trebuie sa aiba posibilitatea de a face constatarea pierderii sau avariei inainte de efectuarea reparatiei sau modificarii. Daca reprezentantul asiguratorului nu efectueaza constatarea in 20 zile calendaristice de la data daunei, asiguratul este indreptatit sa inceapa reparatiile sau inlocuirile.
  • In cazul nerespectarii si neindeplinirii acestor obligatii prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat sau intinderea pagubei.
  • Respectarea riguroasa si indeplinirea conditiilor prevazute in polita de asigurare, in masura in care se refera la obligatiile care-i revin asiguratului, precum si presupunerea ca declaratiile si raspunsurile asiguratului la cererea/declaratia de asigurare sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.
  • Toate instiintarile asiguratorului sau asiguratului trebuie facute in scris pentru a le fi opozabile.
   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspundere a constructorului, sunt:

   • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
   • sa emita polita de asigurare daca lucrarea indeplineste conditiile de asigurabilitate;
   • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
   • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
   • sa primeasca avizarile de dauna;
   • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
   • sa emita oferte de despagubire;
   • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
   • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
   Procedura Daune: 

                               SECTIUNEA I

   • In cazul producerii unei pagube acoperite prin polita de asigurare, stabilirea despagubirilor se face astfel:
    • in cazul unei daune care poate fi remediata (dauna partiala):
     • costul reparatiilor necesare pentru a aduce bunul avariat la starea sa imediat anterioara producerii evenimentului asigurat. Din despagubirea cuvenita se scade valoarea resturilor ce se mai pot folosi sau valorifica;
    • in cazul unei pagube totale:
     • la valoarea reala a lucrarilor / bunurilor, imediat anterioara producerii evenimentului asigurat (rezultand din situatii de lucrari, inventare si alte documente). Din despagubirea cuvenita se scade valoarea resturilor ce se pot folosi sau valorifica, oricum numai in masura in care costurile pretinse trebuiau sa fie suportate de asigurat, numai in masura in care acestea sunt incluse in sumele asigurate si cu conditia ca prevederile si clauzele politei de asigurare sa fi fost respectate;
    • in privinta bunurilor tinute in aer liber, asiguratorul va plati despagubiri numai pentru acele bunuri care, conform solutiilor si recomandarilor continute in proiect, pot sta in aceste conditii.
   • Daca la data producerii evenimentului asigurat se constata ca sumele asigurate sunt inferioare valorilor care ar fi trebuit asigurate (subasigurare), despagubirea cuvenita se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata si valoarea lucrarilor de constructiimontaj la care ar fi trebuit asigurat bunul in cauza. Aceasta conditie se aplica fiecarui bun sau cost in legatura cu un bun, in mod separat.
   • Daca la data producerii evenimentului asigurat se constata ca sumele asigurate sunt mai mari decat valorile care ar fi trebuit asigurate (supraasigurare), in cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul va recalcula si va restitui asiguratului prima de asigurare aferenta excedentului de suma asigurata.
   • Asiguratorul plateste despagubiri si pentru daune la bunurile apartinand beneficiarului lucrarii sau aflate in ingrijirea, controlul sau custodia acestuia sau asiguratului, la solicitarea expresa a asiguratului, pe baza unui supliment corespunzator si cu plata unei prime suplimentare.
   • Asiguratorul plateste despagubiri numai pe baza facturilor, chitantelelor si altor documente care dovedesc efectuarea reparatiilor sau inlocuirii, dupa caz, si daca acestea corespund cu reparatiile si / sau inlocuirile pe care dauna / pierderea lucrarilor / bunurilor asigurate le-a impus.
   • Totusi, de la caz la caz, pe baza unei cereri scrise a asiguratului, se poate acorda un avans de plata a despagubirii, reprezentand un procent de pana la 40% din valoarea devizului antecalculat, care insa nu trebuie sa depasasca valoarea lucrarii.
   • In masura in care este posibil, se repara orice avarie, dar daca costul reparatiei este egal sau depaseste valoarea lucrarilor sau a bunurilor la data imediat anterioara producerii evenimentului asigurat, despagubirea se stabileste conform prevederilor de mai sus.
   • Asiguratorul il va despagubi pe asigurat in cazul producerii, in perioada de valabilitate a politei de asigurare, a unei pagube dintr-un risc acoperit prin asigurare, prin plata in numerar (compensare in bani), prin inlocuire sau prin reparare (inlocuire in natura), potrivit optiunii asiguratorului. Inlocuirea bunului distrus sau disparut se face cu un bun similar de acelasi tip, capacitate, vechime si caracteristici tehnice.
   • Despagubirea acopera si costul reparatiilor provizorii efectuate de asigurat, daca astfel de reparatii constituie parte a reparatiilor definitive si nu majoreaza cheltuielile totale de reparatii.
   • Asiguratorul despagubeste toate pagubele ce depasesc cuantumul fransizei prevazuta in polita de asigurare, fransiza ce se va scadea din fiecare dauna in parte. De asemenea, din fiecare dauna se va scadea si valoarea resturilor recuperabile (piesele, subansamblele si materialele care mai pot fi reutilizate sau valorificate), la data producerii evenimentului asigurat.
   • Nu se despagubeste costul modificarilor, adaugirilor si / sau imbunatatirilor aduse in plus fata de proiectul initial.
   • Dupa fiecare paguba, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei asigurate, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa. Prima de asigurare pentru restul perioadei asigurate ramane neschimbata. La cererea asiguratului, suma asigurata ramasa poate fi reintregita printr-un act aditional la polita initiala, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.
   • despagubirile se platesc in lei pentru lucrarile si bunurile a caror suma asigurata este exprimata in lei. In cazul in care valoarea lucrarilor sau a bunurilor asigurate este exprimata in valuta iar primele de asigurare se platesc in lei, despagubirea se plateste in lei la cursul de schimb valutar al BNR din data daunei.
   • In cazul in care sumele asigurate sunt mentionate in valuta iar prima de asigurare este platita in valuta, despagubirile se pot stabili in valuta sau in lei, la cursul de referinta al BNR din data aprobarii la plata a despagubirii respective.

                                SECTIUNEA II

   • Inainte de a incepe lucrarile de sapaturi, terasamente si fundatii, asiguratul - direct sau prin imputernicitii sai - este obligat sa consulte la autoritatile competente, planurile cu retele de conducte, cabluri si canale subterane de pe amplasamentul lucrarilor pe care le executa in calitate de antreprenor sau antreprenor general.
   • Asiguratul nu isi va asuma nici o obligatie, nu va face nici o plata sau promisiune de plata, nu va acorda nici o despagubire, direct sau prin reprezentantii sai, fara acordul asiguratorului. In caz contrar, asiguratorul poate sa refuze plata sumei / sumelor respective.
   • Asiguratul este obligat sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator. Asiguratorul este indreptatit, in cazurile in care apreciaza ca este necesar, in procesul civil, sa indice asiguratului sa-si angajeze aparator, atat in prima instanta cat si in caile de atac.
   • Asiguratorul poate folosi si calea interventiei, in interesul asiguratului raspunzator de producerea prejudiciului, in conformitate cu art. 49 si urmatoarele, din Codul de procedura civila, ori de cate ori in acest fel se asigura o mai buna aparare a intereselor asiguratorului.
   • Asiguratorul poate sa plateasca asiguratului, pentru fiecare eveniment asigurat, suma ce constituie limita raspunderii sale, pe eveniment (dar scazand despagubirea platita deja in legatura cu acesta) sau o suma mai mica ce poate solutiona pretentiile formulate in legatura cu accidentul respectiv.
   • Pentru fiecare dauna materiala produsa bunurilor unor terti cauzata de activitatea de constructiimontaj, asigurata prin polita de asigurare, asiguratorul va scadea cuantumul fransizei prevazuta in specificatia la polita de asigurare.
   • In cazul raspunderii civile legale, asiguratorul, neavand nici un raport juridic cu tertul / tertii prejudiciati, nu poate fi chemat sub nici o forma in eventualele procese intentate asiguratului.

   Notificare daune:

   Call Center Constatare daune

   Tel: 021 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

   021 - 777 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) apelabil din strainatate - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

    Apelurile primite in afara programului de lucru sunt preluate de catre Pointer System si transmise catre noi in dimineata zilei urmatoare pentru a-i contacta pe clienti in vederea solutionarii cererii.

   Diverse: 

                 Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                 Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                 Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                 Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                 Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                 Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                 Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                 Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                 Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.