Polita de asigurare Toate Riscurile - CONSTRUCTII - MONTAJ - CITY INSURANCE

asigurari city insurance all riscs toate riscurile constructii montaj raspunderea constructorului organizare santier pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol.

office@cityinsurance.ro

Tel:    021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713

Fax:   021.231.0442

             Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este o companie de asigurari generale, 100% romaneasca. Conferind incredere si performanta clientilor sai compania pune accentul, de 15 ani incoace, pe transparenta, stabilitate si coerenta. In 2008 City Insurance devine prima companie de asigurari din Romania care isi dezvolta activitatea in tari membre UE si vinde produse specifice la nivel international pe baza dreptului de libera circulatie a serviciilor. Incepand cu anul 2010, societatea a inceput sa ofere un portofoliu de produse si de servicii de asigurare complet, pe piata romaneasca. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Bulgaria, Grecia, Spania, Lituania, Italia. CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-008-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. ofera clientilor sai o polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj, prin care sunt preluate in asigurare riscuri ce afecteaza lucrari de constructii-montaj derulate pe teritoriul Romaniei, de catre persoane juridice romane sau straine autorizate sa efectueze astfel de lucrari. Polita este structurata in 2 sectiuni: Sectiunea 1 - daune materiale si Sectiunea 2 - raspundere civila fata de terti.

Obiectul Asigurarii: 

               Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., acorda protectie, prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj, lucrarilor de constructii-montaj executate in Romania de catre antreprenori, subantreprenori, persoane juridice legal autorizate; constructiilor si/sau echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar; utilajelor constructorului; si acopera cheltuielile: pentru curatarea locului dupa producerea evenimentului; de proiectare; legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul potrivit legii, este obligat la plata acestora.

              In functie de optiunea asiguratului, polita de asigurare acopera 2 sectiuni:

 • Sectiunea I - Pagubele/daune materiale - (este obligatorie) - prin care se poate opta pentru asigurarea:
  • Valoare contract de executie de lucrari;
  • Materiale / alte bunuri din cadrul santierului;
  • masini / utilajele si echipamente (cu lista atasata);
  • Cheltuieli in caz de dauna din care:
   • Indepartarea resturilor
   • Interventii pompieri
   • Alte costuri profesionale
  • Riscuri speciale ce vor fi asigurate:
   • Cutremur, activitate vulcanica, tsunami
   • Furtuna, ciclon, viitura, alunecare de teren
   • Furt

                Asiguratorul, acopera:

 • pagubele produse in perioada asigurata, cauzate prin avarierea sau distrugerea brusca si neprevazuta a lucrarilor de constructii-montaj mentionate in polita de asigurare sau parti ale acestora, din orice cauza, altele decat cele excluse.
 • pentru perioada de intrerupere tehnologica a lucrului, probata cu documente oficiale, sunt acoperite prin asigurare doar riscurile stabilite de comun acord de catre asigurat si asigurator ca urmare a masurilor de conservare a lucrarii, luate de catre asigurat si a inspectiei de risc efectuata de catre asigurator. Riscurile asigurate in perioada de intrerupere tehnologica a lucrului se precizeaza intr-un act aditional la polita de asigurare, cu plata unei prime suplimentare.
 • cheltuieli pentru limitarea sau reducerea pagubelor si/sau protejarii bunurilor asigurate, inclusiv cele legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul, potrivit legii, este obligat la plata acestora, in limita a 5% din suma asigurata la lucrarile de constructii montaj (daca nu s-a convenit altfel, in scris), fara a depasi insa 110% din suma facturata de Pompieri.
 • cheltuieli de curatare a locului, in limita a 2% din suma asigurata la lucrarile de constructii-montaj (daca nu s-a convenit altfel, in scris);
 • daunele materiale directe cauzate utilajelor de santier si echipamentelor mentionate in polita de asigurare, aflate in operare sau stationare, chiar daca sunt proprietatea tertilor, de orice eveniment accidental brusc si neprevazut care nu este exclus.
 • lucrari de inginerie civila;
 • bunuri situate pe proprietati ale beneficiarului/ofertantului de contract sau pe santier, apartinand beneficiarului/ofertantului de contract sau avute in grija sau custodie de catre antreprenor.

                Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pana la limita prevazuta in polita, pentru prejudiciile de care asiguratul devine raspunzator in baza legii fata de terte persoane si pentru care trebuie sa plateasca sume cu titlu de dezdaunare ca urmare a:

 • prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza legii fata de tertele persoane pagubite, ca urmare a:
  • vatamarii corporale accidentale (invaliditate permanenta totala, partiala sau deces);
  • avarierii ori distrugerii fara intentie a unor bunuri apartinand tertelor persoane, prejudicii produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare, cu conditia ca acestea sa fie in legatura directa cu lucrarile de constructii-montaj conform sectiunii I, desfasurate in incinta santierului sau in imediata sa vecinatate, pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de executie a lucrarilor.
 • cheltuielilor de judecata facute de catre asigurat in procesul civil, cu acordul prealabil al asiguratorului precum si cheltuielilor de judecata facute de catre cel prejudiciat in scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.

                Se acorda despagubiri si in cazurile in care pagubele ca urmare a vatamarii corporale, precum si a avarierii ori distrugerii unor bunuri, s-au produs din culpa prepusilor asiguratului.

                 Asigurarea lucrarilor de constructii se face pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este autorizata sa execute lucrari in concordanta cu obiectul asigurarii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si sa ataseze listele anexe corespunzatoare, care contin informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si parametrii tehnici ai lucrarii de constructii-montaj asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, caiet de sarcini, memoriu tehnic, devize de lucrari, studiu geotehnic, grafic de executie, planuri, relevee, contractul de executie semnat cu beneficiarul, fise tehnice, etc.; alte documente;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • titlul contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj si sectiunile aferente;
 • amplasamentul lucrarilor (adresa);
 • datele de identificare ale beneficiarului, asiguratului (antreprenorului), subantreprenorilor, inginerului consultant;
 • descrierea tehnica succinta a lucrarilor contractuale;
 • precizari privind experienta asiguratului in lucrari similare lucrarilor asigurate;
 • perioada de asigurare:
  • durata executiei;
  • perioada de garantie a lucrarilor;
 • precizari privind lucrarile ce vor fi executate de subcontractanti;
 • riscurile speciale dorite a fi acoperite;
 • detalii privind subsolul, apa freatica, distanta fata de acumulari de apa, conditiile meteorologice din zona de derulare a lucrarilor;
 • optiunea pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare cu munca peste program, munca de noapte, munca de sarbatorile legale;
 • optiunea pentru acoperirea raspunderii proiectantului;
 • optiunea pentru acoperirea sectiunii II - raspundere civila fata de terti (daca aceasta nu este acoperita printr-o alta polita, separata si la fel de cuprinzatoare);
 • detalii privind cladirile si proprietatile invecinate lucrarilor ce vor fi executate si daca acestea, sa afla sau nu, sub controlul juridic al antreprenorului sau beneficiarului;
 • moneda contractului;
 • limita raspunderii (suma asigurata) pentru fiecare sectiune si structura a sectiunii, in parte;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru acelasi obiect, la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este incheiata pe perioada de executie a lucrarilor, mentionata in cererea chestionar, cu posibilitatea extinderii acesteia atunci cand situatia o reclama.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 0:00 a zilei precizate in polita, dar nu inainte de inceperea lucrarilor de constructii sau terminarea descarcarii pe santier a primului lot de utilaje de constructii, echipamente tehnologice si materiale mentionate in polita sau in anexele la aceasta si, cumulativ, in nici un caz inainte de ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare/rata I de prima, perioada prevazuta in polita ramanand neschimbata.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza de drept la momentul intervenirii oricareia dintre urmatoarele situatii:

 • la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite in polita;
 • la data rezilierii/denuntarii unilaterale/incetarii cu acordul partilor;
 • la data scadentei ratelor de prima - in cazul in care sumele datorate cu titlu de prima de asigurare nu s-au platit la scadenta si nici in perioada de gratie convenita (15 zile calendaristice);
 • prin consumarea totala a sumei asigurate/limitei de despagubire, ca urmare a efectuarii platii indemnizatiilor de despagubire de catre asigurator;
 • in cazul falimentului asiguratului (persoana juridica) sau daca au fost incepute procedurile de dizolvare a acestuia, respectiv a fost deschisa procedura insolventei impotriva acestuia;
 • in lipsa unui acord/clauze, pentru acea parte din lucrarile contractuale asigurate care au fost predate sau puse in functiune, raspunderea asiguratorului se termina la data predarii sau punerii in functiune/dare in utilizare si/sau exploatare efectiva a respectivelor lucrari;

             In lipsa unui acord expres, raspunderea asiguratorului inceteaza de drept in termen de maximum 10 zile de la momentul finalizarii in fapt a lucrarilor (inclusiv parti/faze din lucrare dupa caz) - perioada in care asiguratul este obligat sa transmita o notificare in acest sens beneficiarului lucrarilor solicitandu-i preluarea acestora. Dovedirea finalizarii lucrarilor se poate face prin orice mijloc de proba.

             La solicitarea expresa a asiguratului, perioada de asigurare precizata in polita poate fi prelungita prin atasarea la polita de asigurare a unei clauze speciale si/sau emiterea unui act aditional (perioada de garantie, decalarea termenului initial de executie a lucrarilor contractate), in schimbul unei prime suplimentare.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. isi exercita acoperirea numai pentru lucrarile de constructii-montaj executate pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. poate sa fie orice persoana juridica in calitate de antreprenor si/sau subantreprenori, care are un interes asigurabil, pentru lucrarile de constructiimontaj cuprinse in asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare de constructii - montaj este persoana fizica sau juridica, mentionata in polita, care are aceasta calitate conform contractului de executie a lucrarilor de constructii - montaj si care este indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate lucrarilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata / Limita de despagubire reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                           SECTIUNEA I

               Suma asigurata prevazuta in polita nu poate fi mai mica decat:

 • Pentru lucrari de constructii:
  • valoarea totala a lucarilor contractuale la terminarea constructiei incluzand toate materialele, salariile, cheltuielile de transport, taxele vamale, impozitele si materialele sau bunurile furnizate de catre contractant;
  • valoarea de inlocuire a instalatiilor, echipamentelor si utilajelor folosite in constructii, respectiv costul de inlocuire a bunurilor asigurate cu bunuri noi de acelasi fel si aceeasi capacitate;
 • Pentru lucrari de montaj:
  • valoarea totala a lucarilor contractuale la terminarea montajului incluzand cheltuielile de transport, taxele vamale, impozitele, costul montajului, salariile si materialele sau bunurile furnizate de catre antreprenor;
  • valoarea de inlocuire a instalatiilor, echipamentelor si masinilor folosite in montaj, respectiv costul de inlocuire a bunurilor asigurate cu bunuri noi de acelasi fel si aceeasi capacitate;
  • limita de despagubire in agregat de pana la 20% din valoarea contractului de executie sau de 2.000.000 EUR; se va alege varianta cu valoarea cea mai mica.
 • Asiguratul se angajeaza sa majoreze sau sa reduca sumele asigurate in cazul in care au loc fluctuatii ale salariilor sau preturilor, aceste modificari fiind valabile numai dupa inregistrarea lor in contract de catre asigurator.

                 In compunerea sumei asigurate mai intra:

 • materialele sau alte bunuri puse la dispozitie de catre beneficiar si necuprinse in devizul general (inclusiv cheltuielile de transport, taxele vamale), daca este cazul;
 • cheltuieli suplimentare ca urmare a producerii riscurilor asigurate pentru limitarea sau reducerea pagubelor si/sau protejarii bunurilor asigurate, inclusiv cele legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul, potrivit legii, este obligat la plata acestora, in limita a 5% din valoarea contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj (daca nu s-a convenit altfel, in scris), fara a depasi insa 110% din suma facturata de Pompieri.
 • cheltuieli suplimentare de curatare a locului, in limita a 2% din valoarea totala a contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj (daca nu s-a convenit altfel, in scris);
 • suma asigurata pentru utilajele folosite in lucrarile de constructii precum si a echipamentelor de lucru folosite pe santier (baraci, schele), in conformitate cu lista anexa la polita de asigurare;

                           SECTIUNEA II

                Sumele la care se face asigurarea se stabilesc conform cererii asiguratului, de comun acord, astfel:

 • Limita raspunderii / eveniment
  • Raspunderea asiguratorului pentru toate sumele platibile uneia sau mai multor persoane ce ridica pretentii in urma producerii unui singur eveniment asigurat nu poate depasi suma stabilita si mentionata in polita de asigurare ca limita a despagubirii pentru un eveniment.
  • Se considera ca fiind unul si acelasi eveniment:
   • toate prejudiciile produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare care au aceeasi cauza, data producerii evenimentului fiind considerata data primului prejudiciu;
   • mai multe evenimente produse care au drept consecinta acelasi prejudiciu.
  • Se va considera ca data a daunei, data la care are loc producerea prejudiciului. Partile contractante pot conveni sublimite distincte pentru cazurile de pagube materiale, de invaliditate permanenta totala si de deces.
 • Limita totala a raspunderii
  • Raspunderea asiguratorului pentru toate sumele platibile pentru toate pretentiile ridicate pe durata valabilitatii politei de asigurare nu poate depasi suma stabilita si mentionata in polita ca limita totala a despagubirii.
Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Prima de asigurare se plateste integral sau in rate, la termenele precizate in polita.

               In cazul in care polita a fost emisa dar nu a fost incasata prima de asigurare sau cea dintai rata a primei, asigurarea se considera suspendata pana la ora 24:00 a zilei in care s-a efectuat plata daca nu s-a convenit altfel.

               Daca asiguratul nu plateste sumele datorate cu titlu de prima la datele scadente, acoperirile oferite prin polita raman in vigoare pentru cel mult 15 zile calendaristice de la data scadenta.

               In cazul in care sumele datorate de asigurat cu titlu de prima nu sunt platite in termen de 15 zile calendaristice de la data scadenta prevazuta in polita, polita de asigurare isi suspenda automat efectele juridice, iar raspunderea asiguratorului inceteaza incepand cu ora 24:00 a celei de-a 15-a zi scurse de la data scadenta a platii, fara a fi necesara nici o notificare (in scris) din partea acestuia. Asiguratorul nu are obligatia de suportare a vreunui risc asigurat care s-ar putea produce pe durata suspendarii efectelor politei.

               Daca asiguratul plateste in termen de maxim 30 de zile rata de prima scadenta, atunci polita reintra in vigoare cu incepere de la ora 24:00 a zilei urmatoare celei in care a avut loc incasarea sumei respective si numai dupa efectuarea de catre asigurator a unei noi inspectii de risc. Perioada de valabilitate a politei nu se prelungeste cu durata cat acesta a fost suspendat. In baza unei inspectii sumare de risc si a achitarii sumei restante, asiguratorul va comunica, in scris, asiguratului, incetarea suspendarii politei de asigurare si reinceperea raspunderii sale, cu conditia ca asiguratul sa declare in scris ca se angajeaza sa suporte eventualele prejudicii aparute ca urmare a unor riscuri asigurate si/sau evenimente asigurate produse in perioada in care polita a fost suspendata.

               Daca asiguratul nu plateste ratele de prima in termen de maxim 30 de zile de la data scadenta, prevazuta in polita de asigurare, aceasta se reziliaza pe deplin drept, fara punere in intarziere, fara interventia vreunei instante judecatoresti si fara indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile, la ora 24:00 a celei de-a 30-a zi scurse de la data scadenta a platii. Primele de asigurare platite de asigurat ulterior termenului maxim 30 de zile de la data scadenta, se considera plati nedatorate si se restituie asiguratului.

               Daca s-a convenit ca plata primei de asigurare sa se faca in rate, asiguratorul nu este obligat sa aminteasca asiguratului / contractantului scadenta ratei de prima. Asiguratorul nu are obligatia de a instiinta asiguratul cu privirea la suspendarea sau la rezilierea politei de asigurare in caz de neplata a primelor de asigurare la termenele scadente.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

                           Sectiunea I

               Asiguratorul, acopera:

 • pagubele produse in perioada asigurata, cauzate prin avarierea sau distrugerea brusca si neprevazuta a lucrarilor de constructii-montaj mentionate in polita de asigurare sau parti ale acestora, din orice cauza, altele decat cele excluse.
 • pentru perioada de intrerupere tehnologica a lucrului, probata cu documente oficiale, sunt acoperite prin asigurare doar riscurile stabilite de comun acord de catre asigurat si asigurator ca urmare a masurilor de conservare a lucrarii, luate de catre asigurat si a inspectiei de risc efectuata de catre asigurator. Riscurile asigurate in perioada de intrerupere tehnologica a lucrului se precizeaza intr-un act aditional la polita de asigurare, cu plata unei prime suplimentare.
 • cheltuieli pentru limitarea sau reducerea pagubelor si/sau protejarii bunurilor asigurate, inclusiv cele legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul, potrivit legii, este obligat la plata acestora, in limita a 5% din suma asigurata la lucrarile de constructii montaj (daca nu s-a convenit altfel, in scris), fara a depasi insa 110% din suma facturata de Pompieri.
 • cheltuieli de curatare a locului, in limita a 2% din suma asigurata la lucrarile de constructii-montaj (daca nu s-a convenit altfel, in scris);
 • daunele materiale directe cauzate utilajelor de santier si echipamentelor mentionate in polita de asigurare, aflate in operare sau stationare, chiar daca sunt proprietatea tertilor, de orice eveniment accidental brusc si neprevazut care nu este exclus.
 • lucrari de inginerie civila;
 • bunuri situate pe proprietati ale beneficiarului/ofertantului de contract sau pe santier, apartinand beneficiarului/ofertantului de contract sau avute in grija sau custodie de catre antreprenor.

                           Sectiunea II

               Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pana la limita prevazuta in polita, pentru prejudiciile de care asiguratul devine raspunzator in baza legii fata de terte persoane si pentru care trebuie sa plateasca sume cu titlu de dezdaunare ca urmare a:

 • prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza legii fata de tertele persoane pagubite, ca urmare a:
  • vatamarii corporale accidentale (invaliditate permanenta totala, partiala sau deces);
  • avarierii ori distrugerii fara intentie a unor bunuri apartinand tertelor persoane, prejudicii produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare, cu conditia ca acestea sa fie in legatura directa cu lucrarile de constructii-montaj conform sectiunii I, desfasurate in incinta santierului sau in imediata sa vecinatate, pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de executie a lucrarilor.
 • cheltuielilor de judecata facute de catre asigurat in procesul civil, cu acordul prealabil al asiguratorului precum si cheltuielilor de judecata facute de catre cel prejudiciat in scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.

                Se acorda despagubiri si in cazurile in care pagubele ca urmare a vatamarii corporale, precum si a avarierii ori distrugerii unor bunuri, s-au produs din culpa prepusilor asiguratului.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

               Asiguratorul nu ofera acoperire pentru:

 • fransizele mentionate in polita, care vor fi suportate de catre asigurat (daca mai multe obiecte asigurate vor fi afectate de acelasi risc, se va aplica doar fransiza cea mai mare);
 • fapta sau omisiunea premeditate ale asiguratului sau ale reprezentantilor sai;
 • orice consecinte ale razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboiului civil, revolutiei, insurectiei, puterii militare sau uzurparii de putere, unor grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica sau conspiratie;
 • orice consecinte sau raspunderi legale, indiferent de natura lor, ale radiatiilor provenite din fuziunea sau fisiunea nucleara, ale contaminarilor radioactive, ale radiatiilor ionice sau ale contaminarii radioactive datorate oricarui combustibil nuclear sau deseurilor nucleare rezultate in urma arderii combustibilului nuclear. In cazul acestei excluderi, prin ardere se intelege orice proces independent de fisiune nucleara;
 • price dauna, distrugere, deteriorare sau raspundere legala provocata sau care rezulta direct sau indirect din arme nucleare;
 • daune cauzate direct sau indirect sau ca o consecinta a terorismului – prin terorism se intelege orice act sau pregatire in vederea actiunii sau amenintare cu actiunea planuita pentru a influenta guvernul de jure sau de facto al oricarei natiuni sau orice grupare politica sau care urmareste scopuri politice, religioase, ideologice sau similar pentru intimidarea publicului sau a unei parti a acestuia a oricarei natiuni de catre orice persoana sau grup/grupuri de persoane, indiferent daca actioneaza in nume propriu sau in numele sau in legatura cu vreo organizatie sau guvern de jure sau de facto si care:
  • pune in pericol viata unor persoane, altele decat cele care comit actiunea;
  • implica violenta impotriva uneia mai multor persoane;
  • implica daune la bunuri;
  • creeaza un risc pentru sanatatea sau siguranta publicului sau a unei parti a acestuia;
  • este proiectat sa interfereze cu sau sa intrerupa un sistem electronic;
 • daune cauzate de poluare si contaminare a mediului, chiar daca au fost provocate de evenimente asigurate;
 • pagubele, pierderile de consecinta sau avarii de orice fel cauzate, provenite sau marite, direct sau indirect de utilizarea sau neutilizarea internetului sau a altor facilitati similare; orice virus electronic de computer sau altele de acest gen; utilizarea sau neutilizarea adreselor de internet, website sau alte facilitati similare; orice date sau alte informatii trimise prin intermediul web-site sau alte facilitati similare; orice pierdere de date; orice atentat la drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv dar nu limitat la marci inregistrate, drepturi de autor sau inventii si inovatii);
 • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
 • pierderea sau distrugerea sau deteriorarea care rezulta din orice tip de daune indirecte sau de consecinta, chiar ca urmare a producerii unor riscuri acoperite prin prezenta polita;
 • orice dauna, distrugere, deteriorare sau raspundere legala provocata sau care rezulta direct sau indirect din arme, munitii, explozibili;
 • orice dauna, distrugere, deteriorare sau raspundere legala provocata sau care rezulta direct sau indirect de prelucrarea produselor petroliere, gaze naturale sau GPL;
 • liniile de transmisie si distributie electricitate, apa, canalizare, gaz, date, inclusiv sistemele de sprijin ale acestora, care se afla la o distanta mai mare de 50 de metri de locatia asigurata;
 • incetarea totala sau partiala a lucrului, mai putin perioada de intrerupere tehnologica a lucrului, daca conditiile speciale nu prevad altfel.

               In orice actiune, proces sau procedura judiciara in care asiguratorul afirma ca datorita prevederilor excluderii de mai sus orice dauna, distrugere, deteriorare sau raspundere nu sunt acoperite, este sarcina asiguratului sa dovedeasca contrariul.

               Asiguratorul este exonerat de orice raspundere in situatiile de forta majora.

                              EXCLUDERI SPECIFICE SECTIUNII I

               Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daune rezultate din:

 • pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizari ca urmare a nerespectarii termenelor de executie, a altor obligatii contractuale, sau pierderii contractului de antrepriza;
 • tasare (lasare) a terenului de fundatie sub sarcina cladirii precum si prin formarea de crapaturi in terenul fundatiei sau in terenul din preajma cladirii, datorate variatiei de volum a terenului ca urmare a contractiei - umflarii sau inghetului – dezghetului;
 • alunecari de teren in cazul in care nu s-au facut lucrari de consolidare care erau impuse prin proiectul initial sau prin lucrari suplimentare;
 • actiunea normala a curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii electrice;
 • daune produse bunurilor mobile aflate, contrar normelor sau uzantelor, sub cerul liber;
 • daune produse ca urmare a viciilor ascunse de material;
 • pagube produse continutului materiilor prime, materiale, semifabricate etc. folosite de utilaje, masini sau instalatii prin natura procesului tehnologic;
 • de erori de proiectare si/sau de constructie;
 • costul inlocuirii, repararii sau remedierii ca urmare a distrugerii sau avarierii bunurilor asigurate, datorita defectelor de material, de constructie, de turnatorie si/sau executie, altele decat erorile de montaj; aceasta excludere se aplica numai bunurilor direct afectate, nefiind excluse daunele sau avarierea bunurilor corect executate sau montate datorate acestor defecte de material si/sau executiei. Daca bunurile excluse la acest punct au provocat pagube la bunurile corect executate, aceste pagube se despagubesc, fara a despagubi bunul care a provocat paguba.
 • uzura normala, coroziunea, oxidarea, deteriorarea treptata datorate nefolosirii precum si conditiilor atmosferice normale;
 • pierderea sau avarierea vehiculelor proiectate sau autorizate sa circule pe drumuri publice cu exceptia vehiculelor exclusiv folosite pe santiere de constructii;
 • pierderea sau dauna ce rezulta din greseli si defectiuni pe care asiguratul sau reprezentantul sau le cunoaste sau ar fi trebuit sa le cunoasca;
 • pagube produse de distrugerea sau avarierea dosarelor, desenelor, documentatiilor de proiectare, actelor contabile, chitantelor, banilor, timbrelor, actelor, evidentei debitorilor, notelor, garantiilor, cecurilor etc.
 • pagubele la materialele auxiliare sau de exploatare cum ar fi: combustibili, lubrefianti;
 • cauzate de dol sau culpa asiguratului sau a oricarui alt prepus al acestuia;
 • nerespectarea graficului de executie daca nu exista o derogare in acest sens.
 • In caz de furt, nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda despagubiri in urmatoarele situatii:
  • insusirea ilegala, frauda, falsificarea sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta grava de catre asigurat sau prepusii sai;
  • furt prin inselatorie, furt prin intrebuintare de chei, fie potrivite, fie originale, cu exceptia situatiei in care cheile originale au fost obtinute prin furt prin efractie sau acte de talharie;
  • desfiintarea sau scoaterea din functiune a sistemelor de paza si protectie existente;
  • pagube cauzate de disparitia inexplicabila a unor bunuri, (disparitia bunurilor asigurate fara sa se cunoasca modalitatea in care au disparut aceste bunuri), daca aceasta a fost constatata numai cu prilejul inventarierii periodice, lipsuri cauzate de greseli de contabilitate, sau greseli de numarare in timpul inventarului;

                           EXCLUDERI SPECIFICE SECTIUNII II

               Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daune rezultate din:

 • cheltuieli efectuate pentru refacerea, repararea sau inlocuirea a ceea ce este asigurat sau asigurabil conform sectiunii I a politei;
 • pretentiile de despagubiri pentru daune produse de catre vibratii sau prin deplasarea ori slabirea bazei de sprijin (suporturilor), oricarui bun, suprafete de teren, sau Cladiri, cablurilor, conductelor subterane sau altor asemenea utilitati, sau oricarei persoane prin vatamarea corporala, inclusiv deces;
 • pretentii de despagubire decurgand din vatamari corporale sau imbolnaviri ale functionarilor sau muncitorilor asiguratului, beneficiarului sau a oricarei firme care are legatura cu proiectul asigurat;
 • pagubele produse unor bunuri apartinand sau aflate in grija, custodia sau controlul constructorului, investitorului sau altei firme care are legatura cu constructia asigurata total sau partial, conform sectiunii I, sau unei persoane care lucreaza pentru cei mentionati mai sus;
 • pretentii de despagubiri pentru pagube de care asiguratul raspunde in legatura cu: orice autovehicul autorizat sa circule pe drumurile publice pentru care legea prevede obligativitatea incheierii unei asigurari de raspundere civila auto si, care este proprietatea asiguratului, este imprumutat, inchiriat sau condus de acesta; orice mijloc de transport (nava, aeronava, planor, ambarcatiune), daca asiguratul este proprietar, l-a imprumutat sau inchiriat pentru a-l conduce (pilota);
 • pretentiile de despagubire formulate pentru pagube de care raspunde asiguratul in baza unei intelegeri incheiate care are ca efect stabilirea in sarcina lui a unor raspunderi financiare mai mari decat cele ce i-ar reveni in mod normal;
 • angajamente de despagubire sau de plata asumate de catre asigurat prin acorduri, daca raspunderea pentru acestea nu s-ar aplica si in lipsa acordurilor;
 • pretentiile de despagubiri formulate sunt pentru amenzile de orice fel si cheltuielile penale pe care trebuie sa le plateasca asiguratul sau prepusul acestuia, precum si cheltuielile de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
 • orice pierderi financiare indirecte suportate in mod direct de catre oricare din partile din contract, indiferent daca acestia sunt inclusi in asigurare sau nu, provocate de sau rezultand din pierderi sau pagube la lucrari, la utilajele si echipamentele de constructii;
 • raspundere ce decurge din orice clauze contractuale de penalizare sau de daune de interese, inclusiv din dobanzi;
 • pretentiile de depagubiri sunt rezultatul unor actiuni de confiscare, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau autoritati publice;
 • pretentiile de despagubiri formulate sunt sub forma de daunele morale.

               Asiguratul nu are raspundere civila daca evenimentul s-a produs:

 • dintr-un caz de forta majora (imprejurare extrema, imprevizibila, extraordinara si invincibila, fara legatura cu lucrul care a provocat paguba sau cu insusirile sale naturale) ca de exemplu: avalanse, uragan etc;
 • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
 • din culpa exclusiva a unei terte persoane.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. sunt:

 • Asiguratul, pe cheltuiala sa, va lua toate masurile posibile si se va conforma recomandarilor asiguratorului, pentru a preveni orice dauna, distrugere sau raspundere si pentru a respecta cerintele legale precum si recomandarile producatorilor.
 • Asiguratul va aviza de indata asiguratorul in scris in legatura cu orice schimbari materiale referitoare la risc si va lua pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii sau aparitiei unor daune, acoperirea prin asigurare si/sau prima de asigurare urmand a fi, daca este cazul, ajustate corespunzator de catre asigurator.
 • Asiguratul nu va face, sau nu va admite schimbari de fapt prin care riscul creste, decat daca asiguratorul confirma in scris continuarea asigurarii in noile conditii.
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza politei de asigurare, asiguratul este obligat:
  • sa instiinteze in maximum 48 de ore, telefonic si in scris, asiguratorul, dand informatii asupra naturii si marimii pagubei; daca din cauza nerespectarii acestui termen nu s-a putut stabili cauza si intinderea pagubei, asiguratorul poate refuza plata despagubirii.
  • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubei;
  • sa conserve partile afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantului asiguratorului, sau a unui expert al acestuia pentru inspectie;
 • In toate cazurile, la cererea asiguratorului, asiguratul are obligatia sa puna la dispozitia acestuia actele si informatiile solicitate, sa-i permita acestuia efectuarea de cercetari prin orice mijloace legale si sa colaboreze cu acesta la realizarea de investigatii si proceduri avand ca scop stabilirea realitatii, circumstantelor si marimii pagubei precum si a cauzelor producerii evenimentului asigurat.
 • Asiguratul are obligatia sa conserve dreptul de regres al asiguratorului. In acest sens asiguratul trebuie:
  • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in producerea evenimentului asigurat;
  • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, de la renuntarea la dreptul de regres precum si de la incasarea oricarei indemnizatii fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
  • sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extrajudiciare necesare pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului.
  • sa instiinteze, in cel mai scurt timp, organele de politie sau pompierii in cazul in care pierderea sau avarierea s-a produs datorita furtului prin efractie, actelor de talharie sau unui Incendiu;
 • De la data avizarii in scris, asiguratorul are obligatia in termen de 7 zile lucratoare sa efectueze constatarea daunei si sa stabileasca marimea ei direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, inclusiv prin experti, daca s-a convenit in acest mod de catre cele doua parti. Termenul de mai sus se poate prelungi in cazul unui cutremur sau alte calamitati ce afecteaza o arie mai larga. Daca reprezentantul asiguratorului nu efectueaza constatarea in intervalul de timp stabilit, asiguratul este indreptatit sa inceapa reparatiile sau inlocuirile.
 • Asiguratul trebuie sa pregateasca o lista detaliata a pagubelor suferite care sa contina informatii despre calitatea, cantitatea si valoarea bunurilor distruse sau avariate.
 • La cererea asiguratorului, asiguratul va prezenta o descriere separata cu privire la alte bunuri asigurate existente in momentul producerii evenimentului asigurat, cu indicarea valorilor respective.
 • De asemenea, in scopul evaluarii pagubelor, asiguratul trebuie sa puna la dispozitia asiguratorului registrele contabile, facturile si orice alte documente care ar putea fi cerute de catre asigurator sau de expertii acestuia pentru investigatii si verificari, dupa caz.
  • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratul va pierde dreptul la indemnizatie, daca din acest motiv nu se poate stabili realitatea, marimea sau cauzele producerii prejudiciului ori nu se poate exercita dreptul de regres, sau va primi o indemnizatie diminuata proportional, in masura in care neindeplinirea obligatiilor a dus la marirea pagubei.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca lucrarea indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 

                             SECTIUNEA I

  • In cazul producerii unei daune acoperite prin polita de asigurare, stabilirea despagubirilor se va face de catre asigurator astfel:
   • In caz de dauna partiala, cuantumul despagubirii reprezinta costul reparatiilor necesare pentru a aduce bunul avariat la starea sa imediat anterioara producerii evenimentului asigurat, din care se scade valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a eventualelor resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica.
    • Prin dauna partiala se intelege avarierea bunurilor in asa fel incat acestea se pot reface ori mai pot fi folosite prin repararea partilor componente sau a pieselor avariate sau prin inlocuirea, reconditionarea sau restaurarea acestora.
    • Pentru lucrarile de constructii-montaj conform contractului de executie, despagubirile se acorda in limita sumei asigurate, costul la data daunei, al repararii, refacerii, restaurarii sau inlocuirii elementelor avariate sau distruse, necesare pentru readucerea constructiei-montajului la starea anterioara producerii riscului asigurat;
    • Pentru materialele ori alte bunuri puse la dispozitie de catre beneficiar si necuprinse in devizul general, in limita sumei asigurate, costul la data daunei al inlocuirii materialelor avariate sau distruse, precum si costul la data daunei al inlocuirii sau readucerii celorlalte bunuri, aduse de beneficiar, avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat;
    • Pentru cheltuieli de curatire a santierului, inlaturare si evacuare la cel mai apropiat loc de depozitare a resturilor, in urma producerii evenimentului asigurat, in limita sumei asigurate, costurile de inlaturare a resturilor si molozului, pe baza de factura emisa de executant sau prin negociere in limita aprobata in prealabil de asigurator, la executarea in regie proprie;
    • La avarierea unui (sub)ansamblu se ia in considerare inlocuirea numai a partilor componente sau a pieselor care au fost avariate, chiar daca, cu prilejul reparatiei, s-a inlocuit integral (sub)ansamblul.
   • In caz de dauna totala, cuantumul despagubirii reprezinta valoarea reala a bunului imediat anterioara producerii evenimentului asigurat, din care se scade, dupa caz, valoarea la aceeasi data a resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica.
    • Prin dauna totala se intelege pierderea sau distrugerea in intregime a bunurilor, sau in asa mod incat refacerea prin reparare, inlocuire, reconditionare sau restaurare a partilor componente sau pieselor avariate nu mai este posibila, sau costul acestora depaseste suma asigurata aferenta bunurilor respective, incluse ca atare in valoarea totala a contractului de constructii-montaj, la data producerii evenimentului asigurat.
    • La plata despagubirii, in cazul unei daune totale, asiguratorul are dreptul sa ceara, iar asiguratul este obligat sa puna la dispozitie, bunurile pentru care s-a platit despagubirea.
  • Referitor la bunurile pastrate in aer liber, asiguratorul va plati despagubiri numai pentru acele bunuri care conform solutiilor proiectului de executie se presupune ca pot sta in aceste conditii. Despagubirea se acorda numai in masura in care costurile pretinse trebuiau sa fie suportate de catre asigurat si in masura in care acestea sunt incluse in sumele asigurate si cu conditia respectarii prevederilor si clauzelor proiectului de executie.
  • Asiguratul are obligatia sa depuna la asigurator:
   • devizul lucrarilor de reparatii a pagubelor produse la Cladiri sau alte constructii, masini, utilaje si instalatii;
   • schita, in sectiune orizontala si verticala, a cladirilor sau altor constructii, in caz de paguba totala;
   • inventarul bunurilor, a masinilor, utilajelor si instalatiilor, existente inainte de producerea evenimentului asigurat, a celor ramase dupa producerea evenimentului asigurat in stare buna sau avariata, precum si o lista a bunurilor avariate sau distruse, cu indicarea gradului de avariere a acestora; fac exceptie cladirile sau alte constructii.
   • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii bunurilor avariate, precum si pentru constatarea si evaluarea pagubelor si pentru stabilirea dreptului la despagubiri.
  • In cazurile in care in polita de asigurare atat suma asigurata cat si prima s-au stabilit in lei, despagubirea se plateste in lei. Daca limita raspunderii si prima de asigurare s-au stabilit in valuta, despagbirea se plateste in lei, la cursul de referinta al BNR de la data producerii evenimentului asigurat.

                             SECTIUNEA II

  • Cuantumul despagubirilor se stabileste pe baza intelegerii intre asigurat si tertul pagubit, cu acordul asiguratorului, sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie. Intelegerea intre asigurat si tertul pagubit se poate face numai cu acordul explicit, in scris, al asiguratorului. Orice tranzactie incheiata numai intre asigurat si tertul pagubit cu privire la plata despagubirilor nu obliga asiguratorul la nici o plata.
  • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii intre asigurat si tertul pagubit (pe cale amiabila) cu acordul asiguratorului se poate face numai daca din actele intocmite de organele competente de cercetare si din instiintarea asiguratului rezulta cu certitudine raspunderea civila a acestuia pentru producerea pagubelor, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.
  • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti in cazul in care:
   • persoana pagubita formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice (ex. pensie de intretinere), precum si in cazul in care pentru aceste prestatii se solicita o suma globala;
   • nu pot fi elucidate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubelor, sau la cuantumul acestora;
   • evenimentul asigurat face obiectul unui proces penal, cu exceptia cazului in care actiunea penala poate fi stinsa prin impacarea partilor (de ex. caz de vatamari corporale savarsite din culpa, care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 60 de zile) si in cazul in care desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca printr-un proces civil.
  • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, asigurator acorda despagubiri tinand seama numai de procentul de culpa al asiguratului, rezultat din documentele emise de organele competente si/sau declaratii de martori.
  • In situatiile de culpa comuna masura raspunderii fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele de cercetare penala (procuratura sau instanta de judecata) sau alte organe abilitate si stabilite prin lege. Daca din aceste acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul persoanelor implicate in producerea evenimentului asigurat. In cazul in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea pagubei, cel chemat sa raspunda va fi tinut raspunzator numai pentru partea din paguba pe care a produs-o.
  • In cazul in care in urma producerii evenimentului asigurat au rezultat pagube materiale, despagubirea ce se plateste de catre asigurator se stabileste tinand seama de valoarea reala a bunului la data producerii evenimentului asigurat. Despagubirea nu poate depasi in aceste cazuri nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat. In cuantumul pagubei se includ si pagubele produse bunurilor de avarieri sau distrugeri prilejuite de masurile de salvare luate in timpul producerii evenimentului asigurat, precum si cheltuielile facute in vederea limitarii pagubelor, daca sunt necesare in urma unor pagube produse de riscuri cuprinse in asigurare.
  • In cazul in care evenimentul asigurat consta in decesul sau vatamarea corporala a unor persoane, asiguratoril plateste indemnizatia la care persoana prejudiciata are dreptul in baza asigurarii de raspundere civila independent de despagubirile ce sunt platite in baza unei eventuale asigurari facultative de accidente persoane (indiferent de societatea la care persoana accidentata este asigurata).
  • Daca prin hotarare judecatoreasca asiguratul este obligat la plata unei prestatii banesti periodice (pensie de intretinere), asiguratorul va plati suma stabilita prin aceasta hotarare sub aceasta forma, pana la concurenta sumei stabilite sau a limitei de raspundere stabilita in polita de asigurare, care este atinsa mai intai.
  • Daca dupa stabilirea prestatiei periodice starea persoanei vatamate s-a imbunatatit, asiguratorul va comunica in scris incetarea platii despagubirilor, pana la pronuntarea unei alte hotarari judecatoresti. Asiguratul sau, dupa caz, asiguratorul (daca a fost parte la proces), va solicita instantei reducerea cuantumului sumelor prestatiilor periodice sau incetarea platii acestora, pe baza documentelor emise de organele competente.
  • Sumele datorate drept despagubire se platesc nemijlocit celui pagubit, instiintand despre aceasta in scris asiguratul, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de catre asigurat. Daca asiguratul dovedeste cu acte ca l-a despagubit pe pagubit si despagubirea este recunoscuta de catre asigurator, aceasta i se va plati lui.
  • Prin plata despagubirii stabilite pe baza de intelegere sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, se sting orice pretentii ale persoanelor pagubite pentru prejudiciul material cauzat prin accidentul respectiv, fata de asigurat, respectiv ale asiguratului fata de asigurator.
  • Din cuantumul despagubirii se scade intotdeauna fransiza deductibila stabilita in polita de asigurare pentru fiecare eveniment.
  • Daca in urma producerii unui eveniment asigurat organele competente nu au emis acte cu privire la cauze si imprejurari, la implicarea raspunderii civile a asiguratului, precum si privitoare la paguba, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, inclusiv declaratii de martori date reprezentantilor asiguratorului.
  • In cazurile in care in polita de asigurare atat suma asigurata cat si prima s-au stabilit in lei, despagubirea se plateste in lei. Daca limita raspunderii si prima de asigurare s-au stabilit in valuta, despagubirea se plateste in lei, calculati la cursul de referinta al BNR de la data producerii evenimentului asigurat.
  • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile acestuia contra celor raspunzatori de producerea sau marirea daunelor, cu conditia ca acestia sa nu fie asiguratul sau prepusii sai. Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubirea pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata.
  • Dupa producerea unui eveniment asigurat si plata unei despagubiri, asiguratorul are dreptul sa denunte polita de asigurare, prin scrisoare recomandata, in termen de 20 zile, cu restituirea primelor aferente perioadei ramase pana la expirarea politei de asigurare, mai putin taxele datorate catre stat si cheltuielile de gestiune.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 021.207.00.02 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.