CONSTRUCTII - MONTAJ 2023 - EUROINS Romania Asigurare - Reasigurare - Pitesti - Arges

asigurari euroins all riscs toate riscurile constructii montaj raspunderea constructorului organizare santier pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA ofera clientilor sai o polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, prin care sunt preluate in asigurare riscuri ce afecteaza lucrari de constructii-montaj derulate pe teritoriul Romaniei, de catre persoane juridice romane sau straine autorizate sa efectueze astfel de lucrari. Polita este structurata in 2 sectiuni: Sectiunea 1 - daune materiale si Sectiunea 2 - Raspundere civila fata de terti.

Obiectul Asigurarii: 

               Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, acorda protectie, prin polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, lucrarilor de constructii-montaj executate in Romania de catre antreprenori, subantreprenori, persoane juridice legal autorizate; constructiilor si/sau echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar; utilajelor constructorului; si acopera cheltuielile: pentru curatarea locului dupa producerea evenimentului; de proiectare; legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul potrivit legii, este obligat la plata acestora.

               Asiguratorul, asigura lucrarile de constructii-montaj executate de catre asigurat pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar pentru riscurile si in conditiile prevazute mai jos la fiecare sectiune:

 • Sectiunea I - Pagubele/daune materiale - (este obligatorie) - prin care se poate opta pentru asigurarea:
  • Lucrarilor contractuale (lucrari permanente si temporare, incluzand toate materialele ce vor fi incorporate in acestea)
   • Pretul contractului de executie a lucrarilor
   • Materiale sau elemente furnizate de beneficiar
  • instalatii, echipamente si utilaje de constructii fixe si mobile (lista cu valorile de inlocuire din nou)
  • Dotari si baze de productie, scule si dispozitive speciale de constructii (lista cu valorile reale)
  • Indepartarea resturilor (limita raspunderii)
  • Bunuri existente in proprietatea beneficiarului sau bunurile aflate in proprietatea sau paza juridica a asiguratului antreprenor general (limita raspunderii)
  • Riscuri speciale ce vor fi asigurate:
   • Cutremur, activitate vulcanica, tsunami
   • Furtuna, ciclon, viitura, alunecare de teren
 • Sectiunea II - Raspundere fata de terte parti - prin care se poate opta pentru asigurarea:

                 Asigurarea lucrarilor de constructii se face pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este autorizata sa execute lucrari in concordanta cu obiectul asigurarii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si sa ataseze listele anexe corespunzatoare, care contin informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si parametrii tehnici ai lucrarii de constructii-montaj asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, caiet de sarcini, memoriu tehnic, devize de lucrari, studiu geotehnic, grafic de executie, planuri, relevee, contractul de executie semnat cu beneficiarul, fise tehnice, etc.; alte documente;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • titlul contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj si sectiunile aferente;
 • amplasamentul lucrarilor (adresa);
 • datele de identificare ale beneficiarului, asiguratului (antreprenorului), subantreprenorilor, inginerului consultant;
 • descrierea tehnica succinta a lucrarilor contractuale;
 • precizari privind experienta asiguratului in lucrari similare lucrarilor asigurate;
 • perioada de asigurare:
  • durata executiei;
  • perioada de garantie a lucrarilor;
 • precizari privind lucrarile ce vor fi executate de subcontractanti;
 • riscurile speciale dorite a fi acoperite;
 • detalii privind subsolul, apa freatica, distanta fata de acumulari de apa, conditiile meteorologice din zona de derulare a lucrarilor;
 • optiunea pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare cu munca peste program, munca de noapte, munca de sarbatorile legale;
 • optiunea pentru acoperirea raspunderii proiectantului;
 • optiunea pentru acoperirea sectiunii II - Raspundere civila fata de terti (daca aceasta nu este acoperita printr-o alta polita, separata si la fel de cuprinzatoare);
 • detalii privind cladirile si proprietatile invecinate lucrarilor ce vor fi executate si daca acestea, sa afla sau nu, sub controlul juridic al antreprenorului sau beneficiarului;
 • moneda contractului;
 • limita raspunderii (suma asigurata) pentru fiecare sectiune si structura a sectiunii, in parte;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru acelasi obiect, la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este incheiata pe perioada de executie a lucrarilor, mentionata in cererea chestionar, cu posibilitatea extinderii acesteia atunci cand situatia o reclama.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 0:00 a zilei precizate in polita, dar nu inainte de inceperea lucrarilor de constructii sau terminarea descarcarii pe santier a primului lot de utilaje de constructii, echipamente tehnologice si materiale mentionate in polita sau in anexele la aceasta si, cumulativ, in nici un caz inainte de ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare/rata I de prima, perioada prevazuta in polita ramanand neschimbata.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza de drept la momentul intervenirii oricareia dintre urmatoarele situatii:

 • la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite in polita;
 • la data rezilierii/denuntarii unilaterale/incetarii cu acordul partilor;
 • la data scadentei ratelor de prima - in cazul in care sumele datorate cu titlu de prima de asigurare nu s-au platit la scadenta si nici in perioada de gratie convenita (5 zile calendaristice);
 • prin consumarea totala a sumei asigurate/limitei de despagubire, ca urmare a efectuarii platii indemnizatiilor de despagubire de catre asigurator;
 • in cazul falimentului asiguratului (persoana juridica) sau daca au fost incepute procedurile de dizolvare a acestuia, respectiv a fost deschisa procedura insolventei impotriva acestuia;
 • in lipsa unui acord/clauze, pentru acea parte din lucrarile contractuale asigurate care au fost predate sau puse in functiune, raspunderea asiguratorului se termina la data predarii sau punerii in functiune/dare in utilizare si/sau exploatare efectiva a respectivelor lucrari;

             In lipsa unui acord expres, raspunderea asiguratorului inceteaza de drept in termen de maximum 10 zile de la momentul finalizarii in fapt a lucrarilor (inclusiv parti/faze din lucrare dupa caz) - perioada in care asiguratul este obligat sa transmita o notificare in acest sens beneficiarului lucrarilor solicitandu-i preluarea acestora. Dovedirea finalizarii lucrarilor se poate face prin orice mijloc de proba.

             La solicitarea expresa a asiguratului, perioada de asigurare precizata in polita poate fi prelungita prin atasarea la polita de asigurare a unei clauze speciale si/sau emiterea unui act aditional (perioada de garantie, decalarea termenului initial de executie a lucrarilor contractate), in schimbul unei prime suplimentare.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA isi exercita acoperirea numai pentru lucrarile de constructii-montaj executate pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

              Asiguratorul asigura lucrarile de constructii-montaj executate pe teritoriul Romaniei de catre antreprize de constructii-montaj avand sediul in Romania, sau care executa lucrari pe teritoriul Romaniei. Asiguratorul asigura si lucrari de constructii-montaj executate pe teritoriul altor state cu exceptia SUA si Canada de catre antreprenori romani doar in baza unei aprobari speciale din partea conducerii asiguratorului.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate sa fie orice persoana juridica in calitate de antreprenor si/sau subantreprenori, care are un interes asigurabil, pentru lucrarile de constructiimontaj cuprinse in asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare de constructii - montaj este persoana fizica sau juridica, mentionata in polita, care are aceasta calitate conform contractului de executie a lucrarilor de constructii - montaj si care este indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate lucrarilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata / Limita de despagubire reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                            Sectiunea I

               Sumele asigurate prevazute in polita reprezinta:

 • valoarea totala a contractului de constructii-montaj, la terminarea sa, incluzand toate materialele, salariile, cheltuielile de transport, taxele vamale, impozitele si materialele sau bunurile furnizate de antreprenor;
 • valoarea totala a materialelor si bunurilor (inclusiv cheltuielile de transport, taxele vamale si impozitele) pe care beneficiarul urmeaza sa le puna la dispozitia constructorului pe durata executiei contractului;
 • valoarea de nou sau valoarea ramasa a constructiilor si echipamentelor proprietatea beneficiarului, conform listei anexate la polita;
 • valoarea din nou sau valoarea ramasa a echipamentelor, utilajelor si masinilor constructorului, conform listei anexate la polita;
 • cheltuieli pentru:
  • curatarea resturilor in caz de daune;
  • taxe profesionale (arhitecti, consultanti, experti);
  • interventia pompierilor;
  • limita maxima a raspunderii pentru cheltuieli cu curatarea resturilor in caz de daune, taxe profesionale (arhitecti, consultanti, experti), interventia pompierilor nu poate fi mai mare de 5% din dauna.

                 Asiguratul se angajeaza sa majoreze sau sa reduca sumele asigurate in cazul in care au loc fluctuatii ale salariilor sau preturilor, aceste modificari fiind valabile numai dupa notificarea asiguratorului.

                             Sectiunea II

                 Limitele raspunderii asiguratorului:

 • limita raspunderii de fiecare eveniment asigurat, pentru vatamari corporale urmate de invaliditate permanenta totala si/sau de deces;
 • limita raspunderii de fiecare eveniment asigurat, pentru pagube materiale;
 • limita maxima a raspunderii de fiecare eveniment asigurat, cand se produc atat vatamari corporale cat si pagube materiale;
 • limita maxima a raspunderii pentru toate sumele si cheltuielile in legatura cu toate evenimentele asigurate intamplate in perioada de valabilitate a politei;
Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Primele de asigurare se achita anticipat si integral sau in cel mult patru rate (prima rata se plateste ìnainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele ìnaintea datelor scadente mentionate ìn polita). Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

               In conditiile in care suma asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in euro, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in euro si se platesc in euro sau in lei la cursul de referinta comunicat de B.N.R. la data platii.

               In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima, asiguratorul permite asiguratului plata acesteia in termen de pasuire de 5 zile calendaristice de la scadenta ratei respective, situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen.

               In cazul in care rata de prima nu este platita de asigurat nici in acest termen, polita de asigurare se reziliaza in mod automat incepand cu ziua imediat urmatoare datei de expirare a perioadei de pasuire, fara ca o notificare, punere in intarziere, sau o alta formalitate prealabila sa mai fie necesara.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru lucrarea asigurata, sunt:

                            Sectiunea I

                Asiguratorul acopera distrugerea sau avarierea ce se produce la obiectivele supuse lucrarilor de constructii-montaj asigurate prin Sectiunea I a politei, pe durata politei de asigurare, produse din orice cauza, cu exceptia celor excluse in mod explicit.

                Daunele materiale la lucrarile de constructiimontaj produse in perioada de garantie nu se despagubesc decat daca asiguratul solicita in mod expres acest lucru, prin emiterea de catre asigurator a unui supliment de asigurare corespunzator si prin plata unei prime suplimentare.

                             Sectiunea II

                 Asiguratorul despagubeste pe asigurat in limitele prevazute in specificatie, pentru prejudicii provocate tertilor fata de care este obligat sa plateasca sume cu titlu de despagubire, ca urmare a:

 • vatamarii corporale (urmata sau nu de deces);
 • provocarii de pagube materiale in perioada de valabilitate a contractului, in legatura directa cu constructia-montajul asigurata conform sectiunii I, pe santier sau in imediata sa vecinatate;

                Asiguratorul acorda despagubiri si pentru eventuale cheltuieli ocazionate de un risc asigurat, suportate de asigurat, si anume:

 • cheltuielile necesare si economicoase efectuate de asigurat in vederea salvarii si conservarii bunurilor asigurate, limitarii si prevenirii extinderii pagubelor produse din riscuri asigurate;
 • cheltuielile de investigatie si de constatare a pagubei. Asiguratorul va despagubi pe asigurat numai pentru cheltuielile care, in urma investigatiei si constatarii pagubei produse, rezulta ca au fost necesare, in conformitate cu imprejurarile date
  • Aceste cheltuieli fac parte din acoperirea de baza a sectiunii I, scazandu-se din suma asigurata totala pentru aceasta sectiune si nu trebuie mentionate explicit in polita de asigurare.

                 Asiguratorul va despagubi si urmatoarele cheltuieli suplimentare aparute ca rezultat al producerii evenimentului asigurat, in masura in care acestea sunt mentionate explicit in specificatia la polita de asigurare si in schimbul unei prime suplimentare:

 • cheltuieli pentru demolarea si disponibilizarea resturilor, respectiv pentru curatirea de la locatia de asigurare, inclusiv demolarea unor parti nedistruse (daca se impune aceasta solutie tehnica), pentru transportarea molozului si altor resturi la cel mai apropiat loc de depozitare si pentru depozitarea sau pentru distrugerea lor;
 • cheltuieli de proiectare;
 • cheltuieli efectuate de asigurat la lichidarea unei daune, legate de lucrul peste program, pe timp de noapte, in timpul sarbatorilor, precum si de transportul expres.

                Suma tuturor cheltuielilor suplimentare poate reprezenta maximum 10% din suma asigurata corespunzatoare sectiunii I a politei de asigurare, daca nu se convine altfel.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru lucrarea asigurata, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri asiguratului pentru pierderea, avarierea sau raspunderea cauzata, produsa sau agravata direct sau indirect sau aflata in legatura cu:
  • operatiuni de razboi indiferent daca razboiul a fost sau nu declarat, invazie, actiune a unui dusman extern, razboi civil, revolta, revolutie, insurectie, greva, tulburari civile, dictatura militara sau uzurpare de putere, actiuni teroriste, grupuri de persoane rauvoitoare sau care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica, confiscare, conspiratie, rechizitionare, distrugere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau de orice autoritate politica;
  • reactii nucleare, radiatii nucleare sau contaminare radioactiva;
  • actiunea voita sau neglijenta grava a asiguratului sau reprezentantilor sai;
  • incetarea totala sau partiala a lucrului cu exceptia situatiilor prevazute in caietul de sarcini sau graficul de lucrari si cu conditia ca lucrarile executate pana in acel moment sa fi fost conservate corespunzator. incetarea totala sau partiala a lucrului va fi comunicata anterior de catre asigurat, iar perioada de intrerupere va fi de maxim 30 zile calendaristice, daca nu este altfel prevazut in caietul de sarcini;
  • pagubele provocate de undele de soc cauzate de aparate de zbor care zboara cu viteze sonice sau supersonice (booum sonic);
  • pierderea sau avarierea datorita folosirii sau ocuparii de catre beneficiar a oricarei sectiuni sau parti din lucrarile de constructii-montaj cu caracter permanent, cu exceptia cazurilor prevazute in contract;
  • daunele produse de un fenomen natural de amploare pe care un constructor cu experienta nu poate fi in masura sa il prevada si fata de care nu poate sa ia masurile necesare de evitare a daunei;
  • pierderi financiare generate de pierderea contractului, penalitati pentru intarziere, daune consecinta, daune morale;
  • amenzi de orice fel si cheltuieli penale;
  • marirea daunei ca urmare a nerespectarii normelor tehnice specifice si de protectia muncii la lucrarile de constuctii-montaj;
  • poluarea si / sau contaminarea apei, solulului sau subsolului.
 • Pagube cauzate de pierderea sau disparitia misterioasa a unor bunuri (furtul simplu).
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri asiguratului pentru pierderea, avarierea sau raspunderea cauzata, produsa sau agravata direct sau indirect, de folosirea in executia lucrarilor a unui personal necalificat in efectuarea respectivelor lucrari conform normativelor in vigoare la data efectuarii lucrarilor respective.

                             Sectiunea I

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • Fransiza prevazuta in polita, pentru fiecare eveniment, aceasta fiind suportata de asigurat;
  • pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizari ca urmare a nerespectarii termenelor de executie, altor obligati contractuale, sau pierderii contractului;
  • pretenti de despagubiri aparute in legatura cu pierderi datorate erorilor sau omisiunilor din activitatea de proiectare a lucrarii;
  • costul inlocuirii sau refacerii lucrarilor sau structurilor distruse sau avariate datorita defectelor de material si / sau executiei; aceasta excludere se aplica numai lucrarilor sau structurilor direct afectate, pierderea sau avarierea celorlalte componente corect executate urmand a fi despagubita; daca la echipamente sau structuri aflate in diverse stadii de montaj se produc daune datorita defectelor de material, executie sau asamblare, asiguratorul nu va despagubi cheltuielile de refacere sau remediere a acelor structuri care ar fi fost necesare inaintea producerii daunei;
  • uzura normala, coroziunea, oxidarea, deteriorarea obiectivului datorita nefolosirii sau conditiilor atmosferice normale;
  • pierderi datorate avariilor, defectiunilor sau deranjamentelor electrice sau mecanice, inghetarii sau lipsei lichidului de racire sau a altui fluid, ungerii defectuoase sau lipsei lichidului de ungere, dar daca astfel de defectiuni sau deranjamente provoaca un ACCIDENT care cauzeaza pagube externe, astfel de pagube indirecte vor fi despagubite;
  • pagube suferite / produse de vehiculele autorizate sa circule pe drumurile publice;
  • pagube produse prin pierderea sau deteriorarea dosarelor, desenelor, documentelor contabile, chitantelor, banilor, actelor, evidentei debitorilor, notelor, garantiilor, cecurilor si altor hartii de valoare;
  • pagube cauzate de pierderea sau disparitia misterioasa a unor bunuri, cu exceptia cazurilor de furt prin efractie, dovedite prin documente de catre autoritatile competente;
  • pagubele provocate bunurilor sau structurilor asigurate ca urmare a fenomenului de tasare, daca aceasta se datoreaza lipsei de masuri sau masurilor insuficiente de compactare sau consolidare a solului sau subsolului in perimetrul in care se executa lucrarile de constructii-montaj contractate;
  • fraude, dispariti inexplicabile de bunuri si valori, lipsuri la inventar, distrugeri sau pierderi de informatii;
  • pagube produse ca urmare a nerespectarii normelor PSI, neintretinerii / lipsei de intretinere, lucrarilor neautorizate la instalatiile electrice.

                            Sectiunea II

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri asiguratului in legatura cu:
  • cheltuieli efectuate pentru refacerea, repararea sau inlocuirea a ceea ce este asigurat sau asigurabil in sectiunea I a politei;
  • daune provocate proprietatilor unor terte persoane (Cladiri, alte constructii etc.) de vibratii / trepidatii, daca nu s-a convenit altfel in scris intre asigurator si asigurat;
  • raspunderea ca urmare a:
   • vatamarilor corporale sau imbolnavirilor persoanelor care lucreaza pentru constructor, beneficiar sau oricare firma care are legatura cu constructia-montajul asigurat prin sectiunea I;
   • pagubelor produse unor bunuri apartinand sau aflate in grija, custodia sau controlul constructorului, beneficiarului sau altei firme care are legatura cu constructia-montajul asigurat prin sectiunea I, sau unei persoane care lucreaza pentru cei mentionati mai sus;
   • pagubelor produse de vehiculele autorizate sa circule pe drumurile publice;
   • pretentiilor de despagubire formulate pentru pagube de care raspunde asiguratul in baza unei intelegeri incheiate care are ca efect stabilirea in sarcina lui a unor raspunderi financiare mai mari decat cele ce i-ar reveni in mod normal;
   • prejudiciilor de care asiguratul se face raspunzator ca urmare a nerespectarii masurilor legale de protectie sau de restrictie a accesului persoanelor straine in incinta santierului sau perimetrului in care se desfasoara activitatea de constructii-montaj;
 • Asiguratul nu are Raspundere civila legala, si deci nu sunt intrunite conditiile pentru plata despagubirii, daca prejudiciul a fost produs:
  • dintr-un caz de forta majora ca de exemplu: trasnet, inundatie, avalansa, uragan, etc;
  • din culpa exclusiva a unei terte persoane, pentru care asiguratul nu are Raspundere in baza legii;
  • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
 • In cazul in care o paguba a fost produsa printr-un ACCIDENT datorat actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, fara sa se poata stabili ca paguba a fost produsa sau ca nu putea fi produsa prin fapta numai a uneia dintre persoane, acestea raspund impreuna fata de pagubit.
 • In cazul in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea accidentului sau marirea pagubei, cel chemat a raspunde va fi tinut raspunzator pentru partea din paguba pe care a produs-o (culpa comuna). In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in ACCIDENT.
 • In orice situatie asiguratorul raspunde numai in limita si pentru partea din paguba pe care a produs-o asiguratul sau, partile convenind ca raspunderea asiguratorului sa fie divizibila.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare si anume:

 • Pierderi sau pagube cauzate de actiuni greviste, revolte si tulburari civile
  • se ataseaza la sectiunea I;
 • Raspundere civila incrucisata
  • se ataseaza la sectiunea II;
  • se foloseste in urmatoarele situatii:
   • daca este acoperit riscul de Raspundere civila;
   • sunt mai multe parti implicate in contract (antreprenor, subcontractanti)
   • acopera pierderea de bunuri care nu ar putea fi asigurate prin sectiunea I.
 • Perioada de garantie extinsa
  • se ataseaza la sectiunea I;
 • Cheltuieli suplimentare privind lucrul in afara programului
  • se ataseaza la sectiunea I;
  • acopera cheltuieli suplimentare provocate de un eveniment asigurat si care impune recuperarea intarzierilor prin lucrari efectuate in afara programului si care se platesc suplimentar.
 • Cheltuieli suplimentare pentru transportul aerian.
  • se ataseaza la sectiunea I;
  • cheltuielile sunt impuse tot de producerea unui eveniment asigurat
 • Structuri amplasate in zone seismice
 • Excluderea daunelor sau pagubelor provocate de cutremurul de pamant
 • Excluderea daunelor sau pagubelor provocate de inundatii
 • Serie de daune/lucrari de montaj
  • se ataseaza la sectiunea I;
 • Excluderea daunelor, pagubelor si raspunderii datorate furtunii si a apelor aduse de furtuna.
  • se ataseaza la sectiunea I si II;
 • Extinderea acoperirii operatiunilor de testare / proba pentru utilaje / echipamente / instalatii
  • se ataseaza la sectiunea I si II;
 • Executarea lucrarilor pentru tunele si galerii subterane
  • se ataseaza la sectiunea I;
 • Cabluri, conducte si alte utilitati subterane
  • se ataseaza la sectiunea II;
  • necesara cand este vorba de lucrari la fundatii, infrastructura (apa, canalizare, etc.)
 • Structuri existente si/sau bunuri aflate in imediata apropiere a santierului de constructii-montaj
  • se ataseaza la sectiunea I si II;
 • Sectiuni / tronsoane
  • se ataseaza la sectiunea I si II;
 • Organizarea de santier / unitati de depozitare
  • se ataseaza la sectiunea I si II;
 • utilaje, echipamente si instalatii de constructii
  • se ataseaza la sectiunea I si II;
 • Asigurarea materialelor de constructii
  • se ataseaza la sectiunea I si II;
 • Indepartarea resturilor ca urmare a alunecarii de teren
  • se ataseaza la sectiunea I si II;
 • Prevenirea incendiilor pe santierele de constructii
  • se ataseaza la sectiunea I si II;
 • Despagubirea daunelor consecutive
  • se ataseaza la sectiunea I;
 • Riscul proiectantului
  • se ataseaza la sectiunea I;
 • Acoperirea lucrarilor contractuale care au fost preluate sau puse in functiune
  • se ataseaza la sectiunea I;
 • Pozarea tevilor si conductelor de apa si gaze
  • se ataseaza la sectiunea I si II;
 • Conditii speciale privind vibratii, deplasarea / slabirea elementelor de sustinere
  • se ataseaza la sectiunea II;
 • Conditii speciale privind lucrarile la fundatii cu piloni si ziduri de sprijin
  • se ataseaza la sectiunea I;
 • Raspunderea producatorului.
  • se ataseaza la sectiunea I;
 • Asigurarea instalatiilor, masinilor si utilajelor folosite in lucrarile de constructii-montaj
  • se ataseaza la sectiunea I;
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

 • Inainte de producerea riscului asigurat:
  • sa prezinte asiguratorului la incheierea politei de asigurare informatii detaliate si complete in legatura cu toti factorii ce ar putea influenta producerea unui risc acoperit, factori in baza carora asiguratorul va decide daca sa-l accepte numai in anumite conditii;
  • sa completeze cererea chestionar si anexele prezentate de reprezentantul asiguratorului;
  • sa plateasca primele de asigurare sau ratele de prima la termenele scadente si in cuantumurile prevazute in polita de asigurare;
  • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi forma de asigurare, inclusiv la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe perioada valabilitatii acesteia;
  • sa notifice in scris asigurator, in termen de 5 zile calendaristice, orice modificare, intentie de modificare, agravare a riscului, chiar daca aceastea au loc impotriva vointei asiguratului, in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei;
 • Dupa producerea riscului asigurat:
  • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor, pe seama asigurator si in limita sumei la care s-a incheiat asigurarea;
  • sa instiinteze imediat, dupa caz, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
  • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de maximum 3 zile de la producerea pagubei, despre producerea riscului asigurat, generator de pretentii de despagubire / indemnizatie, despre cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat;
  • sa pastreze partile afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantului sau expertului asiguratorului, pentru inspectie;
  • sa furnizeze toate informatiile si documentele solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagubei;
  • in caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute anterior, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei.
 • Respectarea riguroasa a obligatiilor ce-i revin asiguratului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice Raspundere care revine asiguratorului.

                                Sectiunea I

 • Asigutatul este oblgat sa foloseasca personal calificat conform normativelor in vigoare in cadrul lucrarilor de constructii-montaj pe care le executa.
 • In caz de furt prin efractie sau prin acte de talharie, asiguratul este obligat:
  • sa se ingrijeasca ca pana la cercetarea faptei sa ramana neatinse toate urmele efractiei in caz de furt prin efractie, precum si toate dovezile despre imprejurarile talhariei, in cazul furtului savarsit prin acte de talharie;
  • sa instiinteze imediat, in scris, organele politiei cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat;
  • sa comunice asiguratorului gasirea bunurilor furate sau daca a fost identificat faptasul si, daca este cazul (respectiv daca bunurile furate au fost recuperate), sa restituie despagubirea primita pentru acestea;
  • asiguratorul nu acorda despagubiri daca organele politiei nu confirma furtul sau tentativa de furt prin efractie sau prin acte de talharie, ori daca la acestea nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt prin efractie sau prin acte de talharie.

                                Sectiunea II

 • Inainte de a incepe lucrarile de sapaturi, terasamente si fundatii, asiguratul - direct sau prin imputernicitii sai - este obligat sa consulte la autoritatile competente, planurile cu retele de conducte, cabluri si canale subterane de pe amplasamentul lucrarilor pe care le executa in calitate de antreprenor sau antreprenor general.
 • Asiguratul este obligat sa utilizeze toate masurile de avertizare (sonore sau luminoase) a zonelor in care se fac lucrari de constructii-montaj conform normelor de protectie in vigoare.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca lucrarea indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul / contractantul sau imputernicitii si, sau prin experti.
 • Din cuantumul despagubirii se scad:
  • Fransiza prevazuta in polita de asigurare;
  • eventualele rate de prima neachitate, pentru toate sectiunile inscrise in polita;
  • valoarea ramasa, in caz de dauna totala;
  • eventuale avansuri acordate in contul despagubirii;
 • Asiguratorul plateste despagubiri numai pe baza documentelor care dovedesc efectuarea reparatiilor sau inlocuirilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva.
 • despagubirile se platesc in valuta in care s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile facturile in lei se platesc in lei. La stabilirea despagubirilor pentru bunurile al caror pret si / sau valoare sunt exprimate in valuta, se va aplica cursul de schimb valutar al BNR de la data daunei.

                           Sectiunea I

 • Evaluarea pagubelor in vederea stabilirii cuantumului despagubirii se face in functie de:
  • suma la care s-a facut asigurarea mentionata expres in polita de asigurare;
  • proportia daunei, respectiv totala sau partiala;
 • Stabilirea despagubirilor se face astfel:
  • pentru avarii remediabile: costul reparatiilor necesare pentru a aduce bunul avariat la starea sa imediat anterioara producerii evenimentului asigurat. Din despagubirea cuvenita se scade valoarea resturilor sau componentelor ce se mai pot folosi sau valorifica;
  • in cazul unei pagube totale la valoarea reala a bunului imediat anterioara producerii evenimentului asigurat. Din despagubirea cuvenita se scade valoarea resturilor sau componentelor ce se pot folosi sau valorifica, dar numai in masura in care costurile pretinse trebuiau sa fie suportate de asigurat, si cu conditia ca ele sa fi fost incluse in sumele asigurate;
  • in ce priveste bunurile pastrate in aer liber: asiguratorul va plati despagubiri numai pentru acele bunuri care, conform solutiilor proiectului si normelor in vigoare pot sta in aceste conditii;
 • Cuantumul despagubirii reprezinta:
  • in caz de dauna totala, suma asigurata corespunzatoare, mentionata in polita, mai putin, dupa caz, retinerile prevazute.
  • in caz de dauna partiala:
   • in limita sumei asigurate reprezentand valorea totala a contractului, costul la data daunei al repararii, refacerii, restaurarii sau inlocuirii elementelor avariate sau distruse, necesare pentru readucerea constructiei-montajului la starea anterioara producerii riscului asigurat;
   • in limita sumei asigurate, costul la data daunei al inlocuirii materialelor puse la dispozitie de beneficiar, avariate sau distruse, precum si al inlocuirii sau readucerii celorlalte bunuri, aduse de beneficiar, avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat;
   • pentru constructiile si echipamentele proprietatea beneficiarului asigurate la valoare de nou, in limita sumei asigurate, costul la data daunei al repararii, refacerii, restaurarii sau inlocuirii elementelor avariate sau distruse, necesare pentru readucerea acestora la starea anterioara producerii riscului asigurat, iar pentru cele asigurate la valoare ramasa, aceleasi costuri din care se scade valoarea uzurii;
   • pentru utilajele si echipamentele constructorului asigurate la valoare de nou, in limita sumei asigurate si a listei anexate la polita, costul la data daunei al repararii, sau inlocuirii elementelor avariate sau distruse, necesare pentru readucerea acestora la starea anterioara producerii riscului asigurat, iar pentru cele asigurate la valoare ramasa, aceleasi costuri din care se scade valoarea uzurii;
   • pentru curatarea locului, in limita sumei asigurate, costurile de inlaturare a resturilor si molozului, pe baza de factura emisa de executant sau prin negociere in limita aprobata in prealabil de asigurator, la executarea in regie proprie;
   • pentru taxe profesionale, in limita sumei asigurate, costul lucrarii pe baza de factura emisa de proiectant, consultant, expert etc.;
   • in legatura cu interventia pompierilor pentru stingerea incendiului si in limita sumei asigurate, costurile pe baza de document emis de unitatea ce a participat la stingerea incendiului;
 • Asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii referitoare la structura avariata daca reparatia nu este corespunzator efectuata, fara autorizatie / aprobarea proiectantului si / sau cu intarziere.
 • In caz de furt asiguratorul despagubeste pierderile suferite de asigurat ca urmare a furtului prin efractie si acte de talharie, astfel:
  • despagubirile se acorda numai daca de la data instiintarii asiguratorului au trecut 30 de zile necesare efectuarii cercetarilor si daca politia confirma in scris, asiguratului, furtul prin efractie sau actele de talharie si cu precizarea ca bunurile furate nu au fost gasite in aceasta perioada;
  • daca, inainte de plata despagubirii, bunurile furate au fost gasite, despagubirile se acorda numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului;
  • daca, dupa plata despagubirii, bunurile au fost gasite, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 15 zile, despagubirea incasata sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor componente sau pieselor gasite avariate ori incomplete;
 • Despagubirea va acoperi si costul reparatiilor provizorii efectuate de asigurat, daca astfel de reparatii constituie parte a reparatiilor definitive si nu majoreaza cheltuielile totale de reparatii.
 • Nu se despagubeste costul modificarilor, adaugirilor si / sau imbunatatirilor aduse in plus fata de proiectul initial.

                            Sectiunea II

 • Stabilirea cuantumului despagubirii se face:
  • pe cale amiabila, cu participarea directa a asigurator sau cu acordul sau, daca in urma negocierilor evenimentul asigurat se considera incheiat.
  • prin hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata de o instanta cu competenta pe teritoriul Romaniei, inclusiv (dupa caz) cheltuieli de judecata si alte costuri legale specifice, pe care asiguratul trebuie sa le plateasca reclamantului;
 • Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pina la limitele prevazute in polita, pentru prejudiciile de care asiguratul raspunde in baza legii fata de terte persoane si pentru care este obligat sa plateasca sume cu titlu de desdaunare, ca urmare a:
  • Vatamarii corporale accidentale sau imbolnavirii (urmata sau nu de deces) dupa cum urmeaza:
   • pentru plata despagubirilor in caz de invaliditate permanenta se stabileste gradul de invaliditate de catre un medic autorizat, in baza criteriilor de evaluare a gradelor de invaliditate permanenta posttraumatica in materia asigurarilor de persoane, elaborate de Institutul National de Medicina Legala si agreate de asigurator;
   • daca pe baza primei examinari medicale nu se poate stabili gradul definitiv de invaliditate permanenta, se plateste o parte din indemnizatia corespunzatoare gradului minim de invaliditate prezumat. Gradul definitiv de invaliditate permanenta se stabileste dupa o a doua examinare, insa nu mai tarziu de un an de la data accidentului;
   • in cazuri justificate medical, cand stabilirea gradului definitiv de invaliditate permanenta nu este posibila in decurs de un an, aceasta se poate face in termen de cel mult doi ani de la data accidentului. In astfel de situatii, la calculul depagubirii, se iau in consideratie numai gradele de invaliditate permanenta atestate de medic ca fiind fixate in maxim un an de la data accidentului;
   • daca inainte de ACCIDENT tertul avea deja o invaliditate permanenta din orice cauza, din gradul total de invaliditate permanenta rezultat se scade cel existent anterior, diferenta reprezentand gradul de invaliditate permanenta din ACCIDENT care se ia in consideratie la stabilirea depagubirii;
   • in caz de invaliditate permanenta incontestabila, examinarea asiguratului, stabilirea gradului de invaliditate si plata despagubirii se fac fara a se astepta terminarea tratamentului;
   • in caz de vatamare corporala despagubirea revine tertului accidentat, iar in caz de deces al tertului, depagubirea cuvenita revine mostenitorilor legali ai acetuia;
   • pretentiile tertului sau ale mostenitorilor sai fata de asigurat, in legatura cu accidentul produs si cu urmarile acestuia, se sting prin plata despagubirii cuvenite;
  • Distrugerii sau avarierii accidentale a bunurilor acestora intamplate in perioada de valabilitate a politei, in legatura directa cu constructia asigurata conform sectiunii I, pe santier sau in imediata sa vecinatate.
   • In cazul pagubelor produse la bunuri, despagubirile reprezinta costul procurarii, reparatiei, refacerii ori restaurarii bunurilor avariate sau costul procurarii unui bun asemanator (din punct de vedere tehnic si al vechimii) celui avariat sau distrus, din care se scad, dupa caz, retinerile prevazute.
 • In limita indemnizatiilor platite asiguratului, asiguratorul este subrogat in drepturile acestuia impotriva celor raspunzatori de producerea si marirea pagubelor.
 • Daca asiguratul renunta la dreptul de regres, sau daca din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati indemnizatia pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze indemnizatia incasata, in termen de 30 de zile de la notificarea scrisa facuta de catre asigurator.
 • In termen de 20 zile dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul poate sa denunte polita de asigurare, daca acesta a ramas in vigoare, prin scrisoare recomandata.
 • Asiguratorul poate sa denunte polita de asigurare inainte de producerea evenimentului asigurat, sau sa refuze plata indemnizatiei dupa producerea evenimentului asigurat, fara restituirea primelor incasate, in cazul in care asiguratul a incercat sau incearca sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la asigurator.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 031.9107, 031.9108

Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

Centrul de apel de urgenta: 0372 165 652, 24 ore din 24, 365 de zile / an

 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de Raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.