Polita de asigurare Toate Riscurile - CONSTRUCTII - MONTAJ - EXIM Romania Asigurari-Reasigurari

asigurari exim eximasig romania all riscs toate riscurile constructii montaj raspunderea constructorului organizare santier pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Aviatorilor nr. 33, parter, ap.1.

office@eximasig.ro

Tel:    021 211.06.50/57

Fax:   021 211.06.50/57

               EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. este o companie de asigurari, al carei capital majoritar este detinut de EXIMBANK. A fost infiintata in 2009 iar operatiunile propriu-zise si le-a inceput in august 2010. Produsele sale se adreseaza companiilor care desfasoara activitati comerciale cu parteneri externi si interni in domeniul constructiilor, productiei de bunuri si industriale, transporturilor rutiere, navale, aeriene, prestarilor de servicii, exportatorilor si celor din industria IT. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Franta, Italia, Marea Britanie, si Spania. Compania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-067-09.08.2010.

Aspecte Generale: 

EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. ofera clientilor sai o polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, prin care sunt preluate in asigurare riscuri ce afecteaza lucrari de constructii-montaj derulate pe teritoriul Romaniei, de catre persoane juridice romane sau straine autorizate sa efectueze astfel de lucrari. Polita este structurata in 2 sectiuni: Sectiunea 1 - daune materiale si Sectiunea 2 - Raspundere civila fata de terti.

Obiectul Asigurarii: 

               EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A., acorda protectie, prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, lucrarilor de constructii-montaj executate in Romania de catre antreprenori, subantreprenori, persoane juridice legal autorizate; constructiilor si/sau echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar; utilajelor constructorului; si acopera cheltuielile: pentru curatarea locului dupa producerea evenimentului; de proiectare; legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul potrivit legii, este obligat la plata acestora.

              In functie de optiunea asiguratului, polita de asigurare acopera 2 sectiuni:

 • Sectiunea I - Pagubele/daune materiale - (este obligatorie) - prin care se poate opta pentru asigurarea:
  • Pentru lucrarile de constructii:
   • Lucrarilor contractuale (lucrari permanente si temporare, incluzand toate materialele ce vor fi incorporate in acestea)
    • Pretul contractului de executie a lucrarilor
    • Materiale furnizate de beneficiarul lucrarilor de constructii-montaj
    • Cheltuieli de transport (cheltuieli cu transportul utilajelor, materialelor, etc. de la furnizori pana la santier, daca nu au fost acoperite printr-o asigurare de transport)
    • Taxe vamale si alte taxe legale
    • Lucrari mecanice, electrice si de automatizari
   • constructii existente / alte bunuri apartinand / furnizate de beneficiarul lucrarilor de constructii-montaj
   • Utilaje / instalatii / echipamente / alte bunuri furnizate de constructor (lista atasata)
   • Cheltuieli pentru:
    • curatarea / inlaturarea resturilor de santier si alte resturi
    • onorarii arhitecti / proiectanti
    • interventia pompierilor
  • Pentru lucrarile de montaj:
   • Lucrari de montaj, impartite dupa cum urmeaza:
    • ​Subansamble de montat
    • Cheltuieli transport
    • Obligatii vamale si taxe
    • Costul montajului
   • ​Lucrari de inginerie civila
   • Echipament de constructie-montaj
   • Utilajele de constructii (lista atasata)
   • Proprietati existente pe santier sau in vecinatatea acestuia
  • Riscuri speciale ce vor fi asigurate:
   • Cutremur de pamant
   • Furtuna / uragan
   • Inundatie / revarsari de ape
   • Alunecari de teren
   • Furt prin efractie sau acte de talharie

               Prin aceasta sectiune sunt acoperite daunele materiale si directe produse in perioada de asigurare, pe amplasamentul santierului nominalizat in polita, cauzate prin avarierea sau distrugerea, brusca si neprevazuta, din orice cauza alta decat cele excluse in mod expres, a lucrarilor contractuale de constructii, a bunurilor asigurate sau a unor parti ale acestora, mentionate in polita sau in anexele la polita, care fac necesara reparatia sau inlocuirea lucrarilor si / sau bunurilor respective.

               Asiguratorul il va despagubi pe asigurat si pentru cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma producerii unei eveniment asigurat, in limita sumei prevazute pentru aceasta in politei sau in anexele la polita.
Partile pot conveni acordarea de despagubiri pentru alte tipuri de bunuri, riscuri si / sau costuri / cheltuieli asigurate prin atasarea de clauze aditionale sau acorduri speciale.

               Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru daunele cauzate tertilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune produse in legatura directa cu lucrarile de constructii si / sau montaj efectuate pe santier conform sectiunii I - daune materiale sau in imediata sa vecinatate, pentru care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.

              Vor fi platite sume cu titlu de dezdaunare, pana la limita prevazuta in polita, ca urmare a:

 • vatamarii corporale accidentale sau imbolnavirii (urmata sau nu de deces);
 • pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor tetilor.

              Asiguratorul va acorda despagubiri si pentru:

 • cheltuielile de judecata pe care asiguratul trebuie sa le plateasca reclamantului;
 • cheltuielile efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului, ca urmare a unui prejudiciu care urmeaza a fi despagubit in baza politei de asigurare si cu conditia ca raspunderea sa asumata prin aceasta sectiune sa nu depaseasca limitele prevazute in polita.

                 Asigurarea lucrarilor de constructii se face pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este autorizata sa execute lucrari in concordanta cu obiectul asigurarii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si sa ataseze listele anexe corespunzatoare, care contin informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si parametrii tehnici ai lucrarii de constructii-montaj asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, caiet de sarcini, memoriu tehnic, devize de lucrari, studiu geotehnic, grafic de executie, planuri, relevee, contractul de executie semnat cu beneficiarul, fise tehnice, etc.; alte documente;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • titlul contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj si sectiunile aferente;
 • amplasamentul lucrarilor (adresa);
 • datele de identificare ale beneficiarului, asiguratului (antreprenorului), subantreprenorilor, inginerului consultant;
 • descrierea tehnica succinta a lucrarilor contractuale;
 • precizari privind experienta asiguratului in lucrari similare lucrarilor asigurate;
 • perioada de asigurare:
  • durata executiei;
  • perioada de garantie a lucrarilor;
 • precizari privind lucrarile ce vor fi executate de subcontractanti;
 • riscurile speciale dorite a fi acoperite;
 • detalii privind subsolul, apa freatica, distanta fata de acumulari de apa, conditiile meteorologice din zona de derulare a lucrarilor;
 • optiunea pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare cu munca peste program, munca de noapte, munca de sarbatorile legale;
 • optiunea pentru acoperirea raspunderii proiectantului;
 • optiunea pentru acoperirea sectiunii II - Raspundere civila fata de terti (daca aceasta nu este acoperita printr-o alta polita, separata si la fel de cuprinzatoare);
 • detalii privind cladirile si proprietatile invecinate lucrarilor ce vor fi executate si daca acestea, sa afla sau nu, sub controlul juridic al antreprenorului sau beneficiarului;
 • moneda contractului;
 • limita raspunderii (suma asigurata) pentru fiecare sectiune si structura a sectiunii, in parte;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru acelasi obiect, la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. este incheiata pe perioada de executie a lucrarilor, mentionata in cererea chestionar, cu posibilitatea extinderii acesteia atunci cand situatia o reclama.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 0:00 a zilei precizate in polita, dar nu inainte de inceperea lucrarilor de constructii sau terminarea descarcarii pe santier a primului lot de Utilaje de constructii, echipamente tehnologice si materiale mentionate in polita sau in anexele la aceasta si, cumulativ, in nici un caz inainte de ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare/rata I de prima, perioada prevazuta in polita ramanand neschimbata.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza de drept la momentul intervenirii oricareia dintre urmatoarele situatii:

 • la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite in polita;
 • la data rezilierii/denuntarii unilaterale/incetarii cu acordul partilor;
 • la data scadentei ratelor de prima - in cazul in care sumele datorate cu titlu de prima de asigurare nu s-au platit la scadenta si nici in perioada de gratie convenita (15 zile calendaristice);
 • prin consumarea totala a sumei asigurate/limitei de despagubire, ca urmare a efectuarii platii indemnizatiilor de despagubire de catre asigurator;
 • in cazul falimentului asiguratului (persoana juridica) sau daca au fost incepute procedurile de dizolvare a acestuia, respectiv a fost deschisa procedura insolventei impotriva acestuia;
 • in lipsa unui acord/clauze, pentru acea parte din lucrarile contractuale asigurate care au fost predate sau puse in functiune, raspunderea asiguratorului se termina la data predarii sau punerii in functiune/dare in utilizare si/sau exploatare efectiva a respectivelor lucrari;

             In lipsa unui acord expres, raspunderea asiguratorului inceteaza de drept in termen de maximum 10 zile de la momentul finalizarii in fapt a lucrarilor (inclusiv parti/faze din lucrare dupa caz) - perioada in care asiguratul este obligat sa transmita o notificare in acest sens beneficiarului lucrarilor solicitandu-i preluarea acestora. Dovedirea finalizarii lucrarilor se poate face prin orice mijloc de proba.

             La solicitarea expresa a asiguratului, perioada de asigurare precizata in polita poate fi prelungita prin atasarea la polita de asigurare a unei clauze speciale si/sau emiterea unui act aditional (perioada de garantie, decalarea termenului initial de executie a lucrarilor contractate), in schimbul unei prime suplimentare.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru lucrarile de constructii-montaj executate pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica in calitate de antreprenor si/sau subantreprenori, care are un interes asigurabil, pentru lucrarile de constructiimontaj cuprinse in asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare de constructii - montaj este persoana fizica sau juridica, mentionata in polita, care are aceasta calitate conform contractului de executie a lucrarilor de constructii - montaj si care este indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate lucrarilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata / Limita de despagubire reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                            Sectiunea I

               Sumele asigurate sunt precizate defalcat in polita:

 • valoarea totala a lucrarilor contractuale - suma asigurata nu va fi mai mica decat valoarea totala a contractului de antrepriza, la terminarea sa, incluzand toate materialele, salariile, cheltuielile de transport, taxele vamale, alte taxe, etc.;
 • instalatii, echipamente si Utilaje de constructii - suma asigurata nu va fi mai mica decat valoarea de inlocuire cu bunuri noi de acelasi fel si aceleasi caracteristici a instalatiilor, echipamentelor si utilajelor de constructii folosite in executarea lucrarilor de constructii si/sau montaj;
 • cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma producerii unei eveniment asigurat - limita este stabilita de comun acord cu asiguratul.

               Asiguratul se angajeaza sa actualizeze sumele asigurate, prin contractarea de asigurari suplimentare, in cazul in care au loc fluctuatii ale preturilor sau ale salariilor.

               Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire si cu fransiza specifica stabilita in polita sau in clauzele aditionale, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.

               La cererea asiguratului, suma ramasa poate fi completata printr-un act aditional, in baza platii diferentei de prima corespunzatoare.

               Daca la producerea unui eveniment asigurat se constata ca sumele asigurate sunt inferioare celor necesar a fi fost asigurate, suma recuperabila de catre asigurat prin acest contract se va reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata si suma necesar a fi asigurata. Aceasta conditie se aplica fiecarui bun sau cost in legatura cu un bun.

                             Sectiunea II

 • Limita de Raspundere este cea mentionata in polita.
 • Limita maxima de Raspundere asumata de asigurator pentru unul si acelasi eveniment nu va depasi, in total, limita de Raspundere pe eveniment prevazuta in polita.
 • Limita maxima de Raspundere asumata de asigurator prin polita nu va depasi, in total, in legatura cu toate evenimentele produse in perioada asigurata, limita de Raspundere pe intreaga perioada de asigurare prevazuta in polita.

                Asigurarea la o suma care depaseste valoarea reala a bunului este nula daca asiguratul sau contractantul au fost de rea credinta, acestia neavand dreptul la restituirea primei de asigurare.

                Daca contractantul nu a fost de rea credinta, polita isi produce efectele pana la concurenta valorii reale a bunului asigurat si contractantul are dreptul de a obtine o restituire proportionala a primei de asigurare.

                Daca valoarea bunului asigurat, in momentul producerii evenimentului asigurat, stabilita pe baza tuturor conditiilor contractuale, depaseste suma asigurata, indemnizatia este egala cu despagubirea care ar fi trebuit sa fie platita conform tuturor conditiilor contractuale, diminuata proportional cu raportul dintre suma asigurata si valoarea bunului in momentul producerii evenimentului asigurat, daca nu s-a convenit altfel prin polita. Din cuantumul astfel calculat va fi scazuta fransiza prevazuta in polita.

                 In cazul in care sunt asigurate mai multe bunuri sau mai multe categorii de bunuri, normele de mai sus se aplica pentru fiecare bun sau categorie de bunuri. Nu se admit compensari intre bunuri sau categorii de bunuri.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste conform tarifului de prime al asiguratorului in aceeasi moneda in care s-au stabilit sumele asigurate, plata putand fi efectuata atat in valuta cat si in lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii.

               In cazul in care polita a fost emisa dar nu a fost incasata prima de asigurare sau cea dintai rata a primei, asigurarea se considera suspendata pana la ora 24.00 a zilei in care s-a efectuat plata.

               Prima de asigurare se achita anticipat, integral pentru intreaga perioada asigurata sau in rate, conform procedurilor proprii asiguratorului. Daca se convine ca prima de asigurare sa fie platita in rate, prima rata se achita la incheierea politei de asigurare iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la datele scadente mentionate in polita de asigurare.

               In caz de neplata la scadenta a unei rate, asiguratul / contractantul are dreptul sa o plateasca in termen de 15 zile de la scadenta ratei respective, situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. Daca asiguratul / contractantul nu plateste rata de prima restanta nici in termenul de gratie acordat, polita se reziliaza de drept, fara punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila, cu incepere de la ora 24.00 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restanta, mentionata in polita.

               Daunele produse in perioada de gratie vor fi suportate de catre asigurator doar daca rata de prima este achitata pana la data expirarii perioadei de gratie, in caz contrar polita fiind reziliata de la data mentionata in alineatul precedent.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

                            Sectiunea I

 • Daunele materiale si directe produse in perioada de asigurare, pe amplasamentul santierului nominalizat in polita, cauzate prin avarierea sau distrugerea, brusca si neprevazuta, din orice cauza alta decat cele excluse in mod expres, a lucrarilor contractuale de constructii, a bunurilor asigurate sau a unor parti ale acestora, mentionate in polita sau in anexele la polita, care fac necesara reparatia sau inlocuirea lucrarilor si / sau bunurilor respective.
 • Cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma producerii unei eveniment asigurat, in limita sumei prevazute pentru aceasta in politei sau in anexele la polita.

                            Sectiunea II

 • Daunele cauzate tertilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune produse in legatura directa cu lucrarile de constructii si / sau montaj efectuate pe santier conform sectiunii I - daune materiale sau in imediata sa vecinatate, pentru care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit. Vor fi platite sume cu titlu de dezdaunare, pana la limita prevazuta in polita, ca urmare a:
  • vatamarii corporale accidentale sau imbolnavirii (urmata sau nu de deces);
  • pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor tetilor.
 •  Asiguratorul va acorda despagubiri si pentru:
  • cheltuielile de judecata pe care asiguratul trebuie sa le plateasca reclamantului;
  • cheltuielile efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului, ca urmare a unui prejudiciu care urmeaza a fi despagubit in baza politei de asigurare si cu conditia ca raspunderea sa asumata prin aceasta sectiune sa nu depaseasca limitele prevazute in polita.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

               Asiguratorul nu va acorda despagubiri asiguratului pentru distrugerea, avarierea, pierderea sau raspunderea produsa sau decurgand din sau agravata de, direct sau indirect de:

 • razboi (declarat sau nu), razboi civil, invazie, actiuni ale unui dusman extern, terorism, ostilitati, rebeliune, revolutie, insurectie, dictatura militara, tulburari civile / sociale, revolte, greve, vandalism, sabotaj, razvratire / militara cu/sau fara uzurparea puterii, conspiratie;
 • confiscare, expropriere, nationalizare, sechestrare, rechizitionare, distrugere sau avariere din ordinul unui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
 • explozie atomica, reactii / radiatii / infestari radioactive;
 • poluare sau contaminare de orice natura si din orice cauza;
 • fapte intentionate ale asiguratului / reprezentantilor, prepusilor acestuia - confirmate de autoritatile competente;
 • orice fel de operatiuni de demolare sau operatiuni in care se folosesc explozibili;
 • pretentiile de despagubiri formulate in legatura cu raspunderea de orice natura cauzata in mod direct sau indirect de poluarea sau contaminarea aerului, apei, solului sau a oricarui bun, inclusiv cheltuieli de indepartare, reducere sau curatare a substantelor poluante sau contaminante.
 • incetarea partiala / totala a lucrului, cu exceptia urmatoarelor situatii:
  • aceasta a fost prevazuta in graficul de executie a lucrarilor asigurate,
  • inainte de incetarea lucrului, asiguratorul a fost notificat si a fost de acord cu mentinerea acoperirii;

                            dar numai daca asiguratul a luat masuri de protejare / conservare a lucrarilor / bunurilor asigurate.

                            Sectiunea I

 • Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:
  • daune la lucrari contractuale de constructii la obiectivele pentru care nu exista autorizatiile legale de constructie / demolare, procesele verbale de receptie, precum si autorizatiile / avizele de functionare emise de organele in drept, sau daune produse sau agravate, pentru partea de dauna care s-a marit, prin nerespectarea de catre asigurat a conditiilor pe baza carora au fost eliberate acestea;
  • pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizari, pagube ca urmare a intarzierilor, nerealizarii obligatiilor contractuale, pierderii contractului de constructii / montaj;
  • daune produse ca urmare a proiectarii necorespunzatoare;
  • costul inlocuirii, repararii sau remedierii defectelor de material si / sau executiei defectuoase; aceasta excludere se aplica numai lucrarilor si / sau bunurilor nemijlocit afectate, nefiind exclusa pierderea sau avarierea lucrarilor si / sau bunurilor corect executate, produsa din accidente ca urmare a defectelor de material / executiei defectuoase;
  • uzura, coroziunea, oxidarea, deteriorarea datorata nefolosirii, precum si conditiilor atmosferice normale;
  • pierderi sau daune ale echipamentelor, instalatiilor sau utilajelor de santier ca urmare a avariilor mecanice sau electrice, intreruperii curentului, ruperii firelor, deranjamentului,  inghetarii  fluidului  de  racire  sau  a   altor fluide, gresarii defectuoase sau lipsei uleiului de ungere sau lichidului de racire; daca, urmare a unei asemenea avarii sau defectiuni, are loc un accident care cauzeaza externe, aceste pagube indirecte vor fi despagubite;
  • pierderi sau daune produse autovehiculelor autorizate sa circule pe drumurile publice, navelor sau aeronavelor;
  • pierderea sau distrugerea dosarelor, desenelor, documentelor contabile, chitantelor, banilor, timbrelor, actelor, facturilor, notitelor, garantiilor, cecurilor, evidentei debitorilor, indiferent daca sunt pe hartie sau sunt stocate pe alt tip de suport;
  • disparitii inexplicabile (misterioase) a unor bunuri, ori daca disparitia a fost constatata numai cu ocazia inventarierii periodice;
  • bunurile care, datorita uzurii sau deteriorarii, nu mai pot fi folosite in conformitate cu destinatia lor initiala sau a caror stare de intretinere este necorespunzatoare;
  • daune produse ca urmare a nerespectarii prevederilor si / sau normelor legale cu privire la domeniul constructiilor;
  • daunele produse ca urmare a efectuarii de lucrari sau modificari neautorizate de proiectant si / sau beneficiarul lucrarilor de constructii, si / sau consultant si / sau producator / furnizor – dupa caz;
  • daune produse prin folosirea unor Utilaje, echipamente, instalatii inadecvate din punct de vedere tehnic pentru tipul de lucrari ce trebuie executate si / sau a unor procedee tehnice neprevazute in proiect, necertificate ori pentru care nu exista agremente tehnice corespunzatoare;
  • daune cauzate de neindeplinirea recomandarilor stabilite  prin memoriile tehnice si / sau studiile geo-tehnice si / sau nerespectarea prevederilor din cadrul  proiectului  de executie;
  • daune cauzate de nerespectarea fazelor de executie mentionate in graficul lucrarilor, precum si depasirea timpilor alocati fazelor de executie, daca nu exista o clauza special incheiata in acest sens.

                            Sectiunea II

 • Asiguratorul nu va acorda despagubiri asiguratului pentru:
  • pretentii de despagubire formulate pentru daune ca urmare a faptelor  ilicite  intentionate  (inclusiv  frauda)  sau  infractiuni produse de catre asigurat, pentru daune provenind din indiferenta deliberata, constienta sau intentionata a conducerii administrative sau tehnice a asiguratului de a lua toate masurile rezonabile pentru a le preveni;
  • cheltuieli pentru refacerea, repararea sau inlocuirea a ceea ce este asigurat sau asigurabil conform sectiunii I a politei;
  • deteriorari produse oricarui bun, suprafete de teren sau constructii, de vibratii sau prin deplasarea ori slabirea bazei de sprijin sau vatamarea corporala a oricarei persoane sau avarierea oricarui bun ca urmare a unor astfel de deteriorari (daca nu s-a convenit altfel in scris prin clauze si cu precizarea expres in polita de asigurare);
  • orice Raspundere decurgand / in legatura cu activitatea de management / depozitare / aruncare a gunoaielor / deseurilor de orice fel;
  • prejudicii nepatrimoniale (daune morale), daune  rezultand din calomnie / defaimare, daune cominatorii, incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala (brevete / patente, drepturi de autor, marci comerciale sau embleme inregistrate la organismele specializate in domeniu);
  • raspunderea decurgand din:
   • Vatamari corporale sau imbolnaviri ale persoanelor care lucreaza pentru antreprenor, beneficiar sau ai oricarei firme care are legatura cu proiectul asigurat - partial sau total - conform sectiunii I, sau ale membrilor familiilor lor;
   • pretentii de despagubire formulate de asigurat pentru daune produse unor bunuri apartinand sau aflate in grija, custodia sau controlul antreprenorului, beneficiarului sau altei firme care are legatura cu proiectul asigurat - total sau partial - conform sectiunii  I – daune materiale, sau persoanelor care lucreaza pentru cei mentionati mai sus;
   • accidente provocate de autovehicule autorizate sa circule pe drumurile publice, care sunt proprietatea asiguratului sau sunt imprumutate, inchiriate sau conduse de acesta si pentru care legea prevede obligativitatea incheierii unei asigurari de Raspundere civila auto, precum si de nave sau aeronave care sunt proprietatea asiguratului sau sunt imprumutate, inchiriate sau conduse de acesta;
   • angajamente de despagubire sau de plata asumate de catre asigurat prin acorduri, daca raspunderea pentru acestea nu s-ar aplica si in lipsa acordurilor.
  • amenzi de orice fel, penalitati, dobanzi precum si cheltuieli judiciare penale sau de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
  • daune provocate sau in legatura cu manuirea, tratarea si / sau utilizarea azbestului;
  • daune provocate de mucegaiul toxic al produselor manipulate, distribuite, depozitate, incorporate in constructie / instalatie;
  • daune provocate de silicoza;
  • pierderi financiare fara legatura directa cu vatamarile corporale si / sau pagubele materiale suferite de tertele persoane pagubite (de ex.: pierderi financiare pure, pierderi de profit, pierderea folosintei bunurilor, reducerea valorii bunurilor dupa reparatie etc.), precum si orice alte prejudicii indirecte.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

 • In perioada de valabilitate a politei asiguratul este obligat:
  • sa raspunda corect si exact la intrebarile prevazute in cererea-chestionar si sa furnizeze toate informatiile si datele referitoare la circumstantele privind riscul, atat in momentul incheierii politei, cat si in timpul derularii acesteia (de exemplu: respectarea recomandarilor si cerintelor producatorului / furnizorului materialelor de constructii, utilajelor, altor echipamente). In toate cazurile in care circumstantele privind riscul, astfel cum au fost declarate, se schimba in cursul derularii politei. Asiguratul trebuie sa comunice in scris asiguratorului modificarile intervenite in termen de 48 de ore de la data luarii la cunostinta;
  • sa respecte prevederile / normele legale / generale / specifice in domeniul constructiilor - montaj;
  • sa mentina pe toata durata de valabilitate a politei toate masurile de protectie aflate sub controlul sau (inclusiv in afara orelor de program sau cand partea din incinta asigurata ramane nesupravegheata) existente si declarate asiguratorului la data intrarii in vigoare a politei, respectand graficele de inspectii/ teste impuse de producator/ unitatea service/ alte norme legale aplicabile);
  • sa intretina bunurile asigurate in bune conditii, in conformitate cu dispozitiile legale si/sau recomandarile producatorului si sa permita asiguratorului sa verifice modul in care acestea sunt intretinute;
  • sa organizeze paza santierului 24h/24h, intrarea in santier a persoanelor (altele decat angajatii beneficiarului lucrarilor de constructii-montaj, constructorului sau subcontractorilor) sa se faca numai cu insotitor si echipate in prealabil corespunzator;
  • sa depoziteze corespunzator, in functie de recomandarile producatorului / furnizorului, materialele, sculele, uneltele, echipamentele, utilajele, in spatii special amenajate, prevazute, dupa caz, cu acoperis, usi si ferestre cu incuietori / grilaje sigure;
  • sa ia toate masurile necesare / rezonabile in scopul prevenirii / diminuarii producerii riscurilor asigurate / prejudiciilor, sa respecte reglementarile legale cu privire la desfasurarea activitatii (inclusiv angajare de personal);
  • sa respecte recomandarile si termenele precizate de asigurator in raportul inspectiei de risc privind masurile de limitare a riscului si sa permita asiguratorului sa verifice indeplinirea acestora;
  • sa notifice asiguratorul cu privire la instrainarea bunurilor asigurate in termen de 15 zile de la data instrainarii;
  • sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi bun si aceleasi riscuri la alte societati de asigurare.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este, de asemenea, obligat:
  • sa ia masuri pentru limitarea pagubelor, potrivit cu imprejurarile si in cadrul sumelor asigurate, respectiv pentru salvarea, pastrarea si paza bunurilor asigurate ramase precum si pentru prevenirea degradarilor ulterioare;
  • sa instiinteze imediat (maximum 48 ore, in functie de situatie) organele de politie, unitatile de pompieri, primaria locala sau alte organe de cercetare cele mai apropiate de locul producerii evenimentului, pentru intocmirea actelor cu privire la cauzele si imprejurarile producerii acestuia, pagubele produse si persoanele vinovate de producerea acestuia;
  • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, specificand data, locul, imprejurarile si cauzele evenimentului, marimea / intinderea aproximativa a daunei, in termen de 48 ore de la producerea / luarea la cunostinta despre producerea acestuia. Dupa instiintarea asiguratorului si numai in cazul daunelor minore, asiguratul poate repara / inlocui bunurile / partile acestora pierdute / avariate, cu acordul asiguratorului, fara a fi necesara constarea pe teren;
  • sa pastreze starea de fapt in urma producerii evenimentului asigurat, pentru a permite reprezentantilor asiguratorului / organelor abilitate sa evalueze paguba / investigheze cauzele producerii evenimentului;
  • sa furnizeze si sa puna la dispozitie toate informatiile si probele (documente, acte) cerute de asigurator, permitandu-i acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
  • sa faca dovada interesului sau asigurabil;
  • sa nu faca nici o plata, sa nu-si asume nici o obligatie si sa nu faca nici o alta cheltuiala in legatura cu pretentiile persoanelor prejudiciate, fara acordul scris al asiguratorului;
  • sa-si organizeze o buna aparare in procesul intentat de persoana prejudiciata, tinand cont de recomandarile asiguratorului;
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei si sa indeplineasca toate procedurile / formalitatile necesare exercitarii acestui drept;
  • sa efectueze demersurile necesare redobandirii bunurilor furate iar in cazul in care acestea au fost gasite, sa instiinteze asiguratorul in maximum 15 zile lucratoare, indiferent daca acest moment este anterior sau ulterior platii despagubirii; daca bunurile furate au fost gasite ulterior platii despagubirii, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului in termen de 15 zile despagubirea incasata sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiei / inlocuirii partilor avariate / incomplete.
 • In cazul neindeplinirii oricareia dintre obligatiile de mai sus, inclusiv a celor prevazute in clauzele suplimentare (daca este cazul), asiguratorul are dreptul, dupa caz:
  • sa anuleze polita in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat-o;
  • sa rezilieze polita prin notificare scrisa transmisa asiguratului cu confirmare de primire, rezilierea devenind efectiva incepand cu ora 24.00 a zilei urmatoare de la data comunicarii;
  • sa propuna modificarea politei cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare; daca asiguratul nu este de acord, polita se va rezilia cu efect de la data solicitarii de modificare;
  • sa refuze plata despagubirii sau sa o ajusteze corespunzator influentei obligatiilor neindeplinite asupra producerii evenimentului asigurat / determinarii primelor de asigurare.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca lucrarea indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea daunei se face de catre asigurator impreuna cu asiguratul si persoana pagubita (dupa caz), direct sau prin imputerniciti, inclusiv prin experti independenti, numiti de comun acord (daca se convine astfel intre parti), iar in caz de neintelegere, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele competente din Romania.
 • In cazul in care daunele au fost marite / agravate din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se va stabili numai pentru acea parte din dauna care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata de evenimentul asigurat.
 • Asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat sau beneficiarul politei in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii (ex.: TVA, etc.).
 • despagubirile se platesc de catre asigurator, la solicitarea asiguratului / beneficiarului:
  • in lei sau in echivalent lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data platii;
  • in maximum 30 de zile lucratoare de la depunerea ultimului document solicitat de asigurator.
 • Din valoarea despagubirii se scad, dupa caz:
  • fransiza prevazuta in polita (la politele incheiate in valuta, fransiza se va calcula la cursul de schimb B.N.R. valabil la data producerii evenimentului asigurat);
  • ratele de prima datorate pana la expirarea politei / anului de asigurare (se va lua in calcul cursul de schimb B.N.R. valabil la data platii despagubirii).
 • Plata despagubirii va fi efectuata de asigurator numai dupa ce asiguratul / beneficiarul:
  • va proba legitimitatea sa de a obtine despagubirea;
  • va declara politele de asigurare in vigoare incheiate pentru aceleasi bunuri si riscuri cu alti asiguratori. In caz afirmativ, ca urmare a producerii evenimentului asigurat, asiguratorul va plati o parte din despagubirea totala cuvenita care rezulta din repartizarea proportionala a despagubirilor datorate de catre toti asiguratorii, fiind exclusa orice responsabilitate solidara, astfel incat, conform legii, despagubirea totala sa nu depaseasca valoarea daunei;
  • va preda toata documentatia ceruta de asigurator, inclusiv cea necesara pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului
 • Dupa fiecare despagubire acordata, suma asigurata / limita raspunderii stabilite pentru fiecare sectiune, se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pana la expirarea politei cu suma ramasa, fara modificarea primei de asigurare. La cererea asiguratului, suma asigurata / limita raspunderii poate fi reintregita contra platii diferentei de prima corespunzatoare.
 • Asiguratorul este in drept sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu evenimentul asigurat, a fost deschisa o ancheta din partea organelor de politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei respectiv a cercetarilor penale.

Notificare daune:

office@eximasig.ro

Tel:    021 211.06.50 / 57

Fax:   021 211.06.50 / 57

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de Raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.