Polita de asigurare Toate Riscurile - CONSTRUCTII - MONTAJ - GENERALI Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari generali romania all riscs toate riscurile constructii montaj raspunderea constructorului organizare santier pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 6 si 7.

office@generali.ro

Tel:   021.207.00.08, 021.312.36.35

Fax:   021.312.37.20

               GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este o societate de asigurari cu traditie si un istoric indelungat pe meleagurile romanesti. In 1835 era infiintata, la Braila, prima sucursala a grupului Generali, in Romania. In 1935 societatea isi muta sediul la Bucuresti si isi schimba denumirea in GENERALA - Societate Romana de Asigurari Generale. In anul 1948, datorita contextului politic, Grupul Generali este fortat sa se retraga de pe piata est-europeana si, implicit, din Romania. Dupa o pauza de 45 de ani, in anul 1993 Generali revine pe piata din Romania. Astfel, se infiinteaza societatea Generala Asigurari S.A., avand capital mixt italiano-roman, actionarii fiind Assicurazioni Generali (51%) si alte 4 companii romanesti, activitatea vizand in principal asigurarile generale. In anul 1999, Generali Holding Vienna preia pachetul majoritar de actiuni, iar numele companiei devine GENERALI Asigurari. In anul 2011, Generali Asigurari si Ardaf fuzioneaza dand nastere unei noi companii, cunoascuta astazi ca Generali Romania, o companie mai puternica in piata romaneasca de asigurari. Generali Romania este prezenta in toate orasele importante ale tarii, cu peste 88 de agentii si puncte de lucru, reusind in fiecare zi sa protejeze in mod activ si sa imbunatateasca calitatea vietii oamenilor. GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-002-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA ofera clientilor sai o polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) de constructii - montaj, prin care sunt preluate in asigurare riscuri ce afecteaza lucrari de constructii-montaj derulate exclusiv pe teritoriul Romaniei, de catre persoane juridice romane sau straine autorizate sa efectueze astfel de lucrari. Polita este structurata in 2 sectiuni: Sectiunea 1 - daune materiale si Sectiunea 2 - raspundere civila fata de terti.

Obiectul Asigurarii: 

               GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, acorda protectie, prin polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) de constructii - montaj, lucrarilor de constructii-montaj executate exclusiv in Romania de catre antreprenori, subantreprenori, persoane juridice legal autorizate; constructiilor si / sau echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar; utilajelor constructorului; si acopera cheltuielile: pentru curatarea locului dupa producerea evenimentului; de proiectare; legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul potrivit legii, este obligat la plata acestora.

               Asiguratorul, asigura lucrarile de constructii-montaj executate de catre asigurat pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar pentru riscurile si in conditiile prevazute mai jos la fiecare sectiune:

 • Sectiunea I - Pagubele / daune materiale - (este obligatorie) - prin care se poate opta pentru asigurarea:
  • Pentru lucrarile de constructii:
   • Lucrarilor contractuale (lucrari permanente si temporare, incluzand toate materialele ce vor fi incorporate in acestea)
    • Pretul contractului de executie a lucrarilor
    • Materiale sau elemente furnizate de beneficiar
   • constructii si echipamente de lucru in cadrul santierului
   • Utilajele de constructii (lista atasata)
   • Cheltuieli de evacuare dupa o dauna (limita de despagubire)
  • Pentru lucrarile de montaj:
   • Lucrari de montaj, impartite dupa cum urmeaza:
    • ​Subansamble de montat
    • Chirie
    • Obligatii vamale si taxe
    • Costul montajului
   • ​Lucrari de inginerie civila
   • Echipament de constructie-montaj
   • Utilajele de constructii (lista atasata)
   • Proprietati existente pe santier sau in vecinatatea acestuia
  • Riscuri speciale ce vor fi asigurate:
   • Cutremur
   • Furtuna
   • Ciclon
   • Inundatie
   • Alunecari de teren

               Prin aceasta sectiune sunt acoperite daunele materiale si directe produse in perioada de asigurare, pe amplasamentul santierului nominalizat in polita, cauzate prin avarierea sau distrugerea, brusca si neprevazuta, din orice cauza alta decat cele excluse in mod expres, a lucrarilor contractuale de constructii, a bunurilor asigurate sau a unor parti ale acestora, mentionate in polita sau in anexele la polita, care fac necesara reparatia sau inlocuirea lucrarilor si / sau bunurilor respective.

               Asiguratorul il va despagubi pe asigurat si pentru cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma producerii unei eveniment asigurat, in limita sumei prevazute pentru aceasta in politei sau in anexele la polita.
Partile pot conveni acordarea de despagubiri pentru alte tipuri de bunuri, riscuri si / sau costuri / cheltuieli asigurate prin atasarea de clauze aditionale sau acorduri speciale.

               Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru daunele cauzate tertilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune produse in legatura directa cu lucrarile de constructii si / sau montaj efectuate pe santier conform sectiunii I - daune materiale sau in imediata sa vecinatate, pentru care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.

              Vor fi platite sume cu titlu de dezdaunare, pana la limita prevazuta in polita, ca urmare a:

 • vatamarii corporale accidentale sau imbolnavirii (urmata sau nu de deces);
 • pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor tetilor.

              Asiguratorul va acorda despagubiri si pentru:

 • cheltuielile de judecata pe care asiguratul trebuie sa le plateasca reclamantului;
 • cheltuielile efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului, ca urmare a unui prejudiciu care urmeaza a fi despagubit in baza politei de asigurare si cu conditia ca raspunderea sa asumata prin aceasta sectiune sa nu depaseasca limitele prevazute in polita.

                 Asigurarea lucrarilor de constructii se face pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) de constructii - montaj de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este autorizata sa execute lucrari in concordanta cu obiectul asigurarii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si sa ataseze listele anexe corespunzatoare, care contin informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si parametrii tehnici ai lucrarii de constructii-montaj asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, caiet de sarcini, memoriu tehnic, devize de lucrari, studiu geotehnic, grafic de executie, planuri, relevee, contractul de executie semnat cu beneficiarul, fise tehnice, etc.; alte documente;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • titlul contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj si sectiunile aferente;
 • amplasamentul lucrarilor (adresa);
 • datele de identificare ale beneficiarului, asiguratului (antreprenorului), subantreprenorilor, inginerului consultant;
 • descrierea tehnica succinta a lucrarilor contractuale;
 • precizari privind experienta asiguratului in lucrari similare lucrarilor asigurate;
 • perioada de asigurare:
  • durata executiei;
  • perioada de garantie a lucrarilor;
 • precizari privind lucrarile ce vor fi executate de subcontractanti;
 • riscurile speciale dorite a fi acoperite;
 • detalii privind subsolul, apa freatica, distanta fata de acumulari de apa, conditiile meteorologice din zona de derulare a lucrarilor;
 • optiunea pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare cu munca peste program, munca de noapte, munca de sarbatorile legale;
 • optiunea pentru acoperirea raspunderii proiectantului;
 • optiunea pentru acoperirea sectiunii II - raspundere civila fata de terti (daca aceasta nu este acoperita printr-o alta polita, separata si la fel de cuprinzatoare);
 • detalii privind cladirile si proprietatile invecinate lucrarilor ce vor fi executate si daca acestea, sa afla sau nu, sub controlul juridic al antreprenorului sau beneficiarului;
 • moneda contractului;
 • limita raspunderii (suma asigurata) pentru fiecare sectiune si structura a sectiunii, in parte;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru acelasi obiect, la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) de constructii - montaj de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este incheiata pe perioada de executie a lucrarilor, mentionata in cererea chestionar, cu posibilitatea extinderii acesteia atunci cand situatia o reclama.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 0:00 a zilei precizate in polita, dar nu inainte de inceperea lucrarilor de constructii sau terminarea descarcarii pe santier a primului lot de utilaje de constructii, echipamente tehnologice si materiale mentionate in polita sau in anexele la aceasta si, cumulativ, in nici un caz inainte de ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare/rata I de prima, perioada prevazuta in polita ramanand neschimbata.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza de drept la momentul intervenirii oricareia dintre urmatoarele situatii:

 • la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite in polita;
 • la data rezilierii/denuntarii unilaterale/incetarii cu acordul partilor;
 • la data scadentei ratelor de prima - in cazul in care sumele datorate cu titlu de prima de asigurare nu s-au platit la scadenta si nici in perioada de gratie convenita (15 zile calendaristice);
 • prin consumarea totala a sumei asigurate/limitei de despagubire, ca urmare a efectuarii platii indemnizatiilor de despagubire de catre asigurator;
 • in cazul falimentului asiguratului (persoana juridica) sau daca au fost incepute procedurile de dizolvare a acestuia, respectiv a fost deschisa procedura insolventei impotriva acestuia;
 • in lipsa unui acord/clauze, pentru acea parte din lucrarile contractuale asigurate care au fost predate sau puse in functiune, raspunderea asiguratorului se termina la data predarii sau punerii in functiune/dare in utilizare si/sau exploatare efectiva a respectivelor lucrari;

             In lipsa unui acord expres, raspunderea asiguratorului inceteaza de drept in termen de maximum 10 zile de la momentul finalizarii in fapt a lucrarilor (inclusiv parti/faze din lucrare dupa caz) - perioada in care asiguratul este obligat sa transmita o notificare in acest sens beneficiarului lucrarilor solicitandu-i preluarea acestora. Dovedirea finalizarii lucrarilor se poate face prin orice mijloc de proba.

             La solicitarea expresa a asiguratului, perioada de asigurare precizata in polita poate fi prelungita prin atasarea la polita de asigurare a unei clauze speciale si/sau emiterea unui act aditional (perioada de garantie, decalarea termenului initial de executie a lucrarilor contractate), in schimbul unei prime suplimentare.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) de constructii - montaj de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA isi exercita acoperirea numai pentru lucrarile de constructii-montaj executate pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) de constructii - montaj de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate sa fie orice persoana juridica in calitate de antreprenor si/sau subantreprenori, care are un interes asigurabil, pentru lucrarile de constructiimontaj cuprinse in asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare de constructii - montaj este persoana fizica sau juridica, mentionata in polita, care are aceasta calitate conform contractului de executie a lucrarilor de constructii - montaj si care este indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate lucrarilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata / Limita de despagubire reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                            Sectiunea I

               Sumele asigurate sunt precizate defalcat in polita:

 • valoarea totala a lucrarilor contractuale - suma asigurata nu va fi mai mica decat valoarea totala a contractului de antrepriza, la terminarea sa, incluzand toate materialele, salariile, cheltuielile de transport, taxele vamale, alte taxe, etc.;
 • instalatii, echipamente si utilaje de constructii - suma asigurata nu va fi mai mica decat valoarea de inlocuire cu bunuri noi de acelasi fel si aceleasi caracteristici a instalatiilor, echipamentelor si utilajelor de constructii folosite in executarea lucrarilor de constructii si/sau montaj;
 • cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma producerii unei eveniment asigurat - limita este stabilita de comun acord cu asiguratul.

               Asiguratul se angajeaza sa actualizeze sumele asigurate, prin contractarea de asigurari suplimentare, in cazul in care au loc fluctuatii ale preturilor sau ale salariilor.

               Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire si cu fransiza specifica stabilita in polita sau in clauzele aditionale, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.

               La cererea asiguratului, suma ramasa poate fi completata printr-un act aditional, in baza platii diferentei de prima corespunzatoare.

               Daca la producerea unui eveniment asigurat se constata ca sumele asigurate sunt inferioare celor necesar a fi fost asigurate, suma recuperabila de catre asigurat prin acest contract se va reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata si suma necesar a fi asigurata. Aceasta conditie se aplica fiecarui bun sau cost in legatura cu un bun.

                             Sectiunea II

 • Limita de raspundere este cea mentionata in polita.
 • Limita maxima de raspundere asumata de asigurator pentru unul si acelasi eveniment nu va depasi, in total, limita de raspundere pe eveniment prevazuta in polita.
 • Limita maxima de raspundere asumata de asigurator prin polita nu va depasi, in total, in legatura cu toate evenimentele produse in perioada asigurata, limita de raspundere pe intreaga perioada de asigurare prevazuta in polita.

                Asigurarea la o suma care depaseste valoarea reala a bunului este nula daca asiguratul sau contractantul au fost de rea credinta, acestia neavand dreptul la restituirea primei de asigurare.

                Daca contractantul nu a fost de rea credinta, polita isi produce efectele pana la concurenta valorii reale a bunului asigurat si contractantul are dreptul de a obtine o restituire proportionala a primei de asigurare.

                Daca valoarea bunului asigurat, in momentul producerii evenimentului asigurat, stabilita pe baza tuturor conditiilor contractuale, depaseste suma asigurata, indemnizatia este egala cu despagubirea care ar fi trebuit sa fie platita conform tuturor conditiilor contractuale, diminuata proportional cu raportul dintre suma asigurata si valoarea bunului in momentul producerii evenimentului asigurat, daca nu s-a convenit altfel prin polita. Din cuantumul astfel calculat va fi scazuta fransiza prevazuta in polita.

                 In cazul in care sunt asigurate mai multe bunuri sau mai multe categorii de bunuri, normele de mai sus se aplica pentru fiecare bun sau categorie de bunuri. Nu se admit compensari intre bunuri sau categorii de bunuri.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Asigurarea este incheiata prin emiterea politei de asigurare de catre asigurator, aceasta preluand riscul producerii evenimentului asigurat incepand de la data fixata in polita, dar in nici un caz inainte de ora 00.00 a zilei urmatoare celei in care s-a incasat prima de asigurare / prima rata a primei de asigurare daca nu s-a convenit altfel, perioada prevazuta in polita ramanand neschimbata.

               In cazul in care prima de asigurare / prima rata a primei de asigurare nu s-a incasat in termen de 30 de zile de la data de inceput inscrisa in polita, asiguratorul isi rezerva dreptul sa anuleze polita de asigurare fara indeplinirea unor formalitati.

               Pentru ratele ulterioare de prima, asiguratorul acorda un termen de gratie de 15 zile, la expirarea caruia, daca rata nu a fost achitata asigurarea se suspenda retroactiv, incepand cu ora 00.00 a zilei datei scadente a ratei restante, fara ca o notificare, punere in intarziere sau alta formalitate prealabila sa mai fie necesara si va reintra in vigoare la ora 00.00 a zilei imediat urmatoare celei in care s-a efectuat plata, ramanand neschimbate scadentele stabilite in polita. Incepand cu a 30-a zi de suspendare a asigurarii, asiguratorul isi rezerva dreptul sa rezilieze polita de asigurare automat, fara indeplinirea vreunor formalitati ulterioare.

               Daunele produse in perioada de gratie vor fi suportate de catre asigurator doar daca rata de prima este achitata pana la data expirarii perioadei de gratie, in caz contrar polita de asigurare fiind suspendata de la data mentionata in alineatul precedent.

               Asiguratul are obligatia de a plati in totalitate valoarea ce reprezinta prima de asigurare, respectiv ratele de prima convenite de comun acord. In cazul nerespectarii acestei obligatii, asiguratorul isi rezerva dreptul de a stabili perioada asigurata in raport cu valoarea incasata cu titlul de prima / rata de prima fara acordarea unui termen de gratie. La expirarea perioadei asigurate calculate „pro rata temporis” asigurarea se suspenda si reintra in vigoare de la ora 00.00 a zilei imediat urmatoare celei in care s-a platit prima sau diferenta de prima scadenta si restanta. Scadentele stabilite la incheierea asigurarii raman neschimbate.

               Pentru daunele produse in perioada de suspendare, asiguratorul nu plateste despagubiri, perioada de asigurare prevazuta in polita nefiind prelungita cu durata suspendarii.

               In toate cazurile, dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii.

              In calculul primei cuvenite asiguratului, ca urmare a incetarii politei de asigurare, se va considera ca durata a anului de asigurare perioada de 360 de zile, daca partile nu convin altfel.

              Restituirea primei de asigurare / si a diferentelor de prima se face pro-rata temporis cu exceptia cazurilor in care nu se prevede altfel.

              Asiguratorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaza pana la sfarsitul anului de asigurare, in temeiul politei, cu orice indemnizatie cuvenita asiguratului sau beneficiarului.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) de constructii - montaj de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) de constructii - montaj de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru lucrarea asigurata, sunt:

                            Sectiunea I

 • Daunele materiale si directe produse in perioada de asigurare, pe amplasamentul santierului nominalizat in polita, cauzate prin avarierea sau distrugerea, brusca si neprevazuta, din orice cauza alta decat cele excluse in mod expres, a lucrarilor contractuale de constructii, a bunurilor asigurate sau a unor parti ale acestora, mentionate in polita sau in anexele la polita, care fac necesara reparatia sau inlocuirea lucrarilor si / sau bunurilor respective.
 • Cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma producerii unei eveniment asigurat, in limita sumei prevazute pentru aceasta in politei sau in anexele la polita.

                            Sectiunea II

 • Daunele cauzate tertilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune produse in legatura directa cu lucrarile de constructii si / sau montaj efectuate pe santier conform sectiunii I - daune materiale sau in imediata sa vecinatate, pentru care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit. Vor fi platite sume cu titlu de dezdaunare, pana la limita prevazuta in polita, ca urmare a:
  • vatamarii corporale accidentale sau imbolnavirii (urmata sau nu de deces);
  • pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor tetilor.
 •  Asiguratorul va acorda despagubiri si pentru:
  • cheltuielile de judecata pe care asiguratul trebuie sa le plateasca reclamantului;
  • cheltuielile efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului, ca urmare a unui prejudiciu care urmeaza a fi despagubit in baza politei de asigurare si cu conditia ca raspunderea sa asumata prin aceasta sectiune sa nu depaseasca limitele prevazute in polita.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) de constructii - montaj de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru lucrarea asigurata, sunt:

 • Riscuri nucleare:
  • radiatiile ionizante sau contaminarea prin radioactivitate din orice combustibil nuclear sau din orice deseuri nucleare provenite din arderea combustibilului nuclear (arderea va include procesul auto-suficient de fuziune nucleara).
  • expunerea toxica radioactiva sau alte proprietati periculoase ale oricarei expuneri la un ansamblu nuclear sau la un element component nuclear al acestuia.
 • Riscuri de razboi:
  • razboi, invazie, actiune a unui inamic strain, ostilitati sau operatiuni belicoase (indiferent daca se declara razboi sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, tulburari civile care capata proportia unor miscari populare sau echivaleaza cu acestea, putere militara sau uzurpata, lege martiala sau stare de asediu sau orice evenimente sau cauze care determina proclamarea sau mentinerea legii martiale sau a starii de asediu.
  • actiunea oricarei persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie cu activitati indreptate spre rasturnarea prin forta a guvernului, de jure sau de facto.
 • Sanctiuni comerciale:
  • asiguratorul nu va putea fi obligata sa acorde nicio acoperire si nici sa plateasca vreo despagubire ori beneficiu conform politei de asigurare in masura in care o asemenea acoperire, plata a daunei sau beneficiu ar expune asiguratorul oricarei sanctiuni, interdictii sau restrictii potrivit sanctiunilor comerciale sau economice, legilor sau regulamentelor din orice jurisdictie aplicabila cauzelor de judecata in care este implicata asiguratorul.
 • Acte intentionate:
  • orice infractiune intentionata savarsita de asigurat / beneficiar / contractant sau reprezentantii sai;
  • orice complicitate, intelegere, instigare ale asiguratului / beneficiarului / contractantului, prepusilor sau reprezentantilor sai la producerea riscului asigurat;
  • producerea cu intentie a riscului de catre persoane fizice care in mod statornic locuiesc si gospodaresc impreuna cu asiguratul sau beneficiarul, de catre un membru din conducerea persoanei juridice asigurate ori de catre prepusi ai asiguratului, ca de exemplu: incendierea intentionata a cladirii sau bunurilor, producerea unor explozii sau inundatii in scopul avarierii sau distrugerii cladirilor ori a altor bunuri asigurate, etc.

               Cu exceptia acordului contrar expres, asiguratorul nu va plati indemnizatie pentru daunele:

 • cauzate de tulburari civile, revolte, greve, acte de terorism sau sabotaj;
 • actiune voita sau culpa grava a asiguratului sau a reprezentantilor sai;
 • incetare totala sau partiala a lucrului;
 • pretentiile de despagubiri formulate in legatura cu raspunderea de orice natura cauzata in mod direct sau indirect de poluarea sau contaminarea aerului, apei, solului sau a oricarui bun, inclusiv cheltuieli de indepartare, reducere sau curatare a substantelor poluante sau contaminante;
 • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice.

                            Sectiunea I

                 Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:

  • daune la lucrari contractuale de constructii la obiectivele pentru care nu exista autorizatiile legale de constructie / demolare, procesele verbale de receptie, precum si autorizatiile / avizele de functionare emise de organele in drept, sau daune produse sau agravate, pentru partea de dauna care s-a marit, prin nerespectarea de catre asigurat a conditiilor pe baza carora au fost eliberate acestea;
  • pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizari, pagube datorate intarzierilor, nerealizarii obiectivelor, pierderii contractului;
  • distrugeri sau avarii datorate proiectarii necorespunzatoare;
  • costul inlocuirii, reparatiei sau remedierii materialului si/sau executiei defectuoase; aceasta excludere se aplica numai bunurilor nemijlocit afectate, nefiind exclusa pierderea sau avaria bunurilor corect executate, produsa in accidente datorate materialului / executiei defectuoase;
  • uzura, coroziunea, oxidarea, deteriorarea datorata nefolosirii, precum si conditiilor atmosferice normale;
  • pierderea sau distrugerea dosarelor, desenelor, documentelor contabile, chitantelor, banilor, timbrelor, actelor, facturilor, notitelor, garantiilor, cecurilor (indiferent daca sunt pe hartie sau sunt stocate pe alt tip de suport);
  • pierderi sau avarii la echipamente si utilaje de santier datorate avariilor mecanice sau electrice, intreruperii curentului, ruperii firelor, deranjamentului, inghetarii fluidului de racire sau a altor fluide, gresarii defectuoase sau lipsei uleiului sau lichidului de racire; daca, urmare a unei asemenea avarii sau deranjament, are loc un accident care cauzeaza pagube externe, aceste pagube indirecte vor fi despagubite;
  • disparitiei inexplicabile (misterioase) a unor bunuri, ori daca disparitia a fost constatata numai cu ocazia inventarierii periodice;
  • bunurile care, datorita uzurii sau deteriorarii, nu mai pot fi folosite in conformitate cu destinatia lor initiala sau a caror stare de intretinere este necorespunzatoare;
  • pierderi sau avarii la autovehiculele autorizate sa circule pe drumurile publice, nave sau aeronave;
  • daunele produse ca urmare a efectuarii de lucrari sau modificari neautorizate de autoritatea competenta si/sau, dupa caz, de proiectant, beneficiarul lucrarilor de constructii, consultant, si/sau producator / furnizor;
  • folosirea unor utilaje, echipamente, instalatii si/sau a unor procedee tehnice neprevazute in proiect, necertificate ori pentru care nu exista agremente tehnice corespunzatoare.

                              Sectiunea II

                 Asiguratorul nu va acorda despagubiri asiguratului pentru:

  • pretentii de despagubire formulate pentru daune produse cu intentie de catre asigurat, pentru daune provenind din culpa grava a conducerii administrative sau tehnice a asiguratului de a lua toate masurile rezonabile pentru a le preveni;
  • cheltuieli pentru refacerea, repararea sau inlocuirea a ceea ce este asigurat sau asigurabil conform sectiunii I a politei;
  • deteriorari produse oricarui bun, suprafete de teren sau Cladiri de vibratii sau prin deplasarea ori slabirea bazei de sprijin sau vatamarea corporala a oricarei persoane sau avarierea oricarui bun ca urmare a unor astfel de deteriorari (daca nu sunt prevazute in mod expres prin clauze speciale);
  • raspunderea decurgand din:
   • vatamari corporale sau imbolnaviri ale functionarilor sau muncitorilor contractorului, beneficiarului sau ai oricarei firme care are legatura cu proiectul asigurat - partial sau total - conform sectiunii I, sau ale membrilor familiilor lor;
   • pierderi sau avarii produse unor bunuri apartinand sau aflate in grija, custodia sau controlul contractorului, beneficiarului sau altei firme care are legatura cu proiectul asigurat - total sau partial - conform Sectiunii I, sau unui functionar sau muncitor care lucreaza pentru cei mentionati mai sus;
   • accidente provocate de autovehicule autorizate sa circule pe drumurile publice, nave sau aeronave;
   • angajamente de despagubire sau de plata asumate de catre asigurat prin acorduri, daca raspunderea pentru acestea nu s-ar aplica si in lipsa acordurilor.
  • pretentii de despagubire formulate pentru daune produse ca urmare a comiterii unei infractiuni;
  • amenzi de orice fel, penalitati, dobanzi precum si cheltuieli de judecata la plata carora ar fi obligat asiguratul prin hotarare penala, precum si cheltuieli de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
  • daune provocate sau in legatura cu manuirea, tratarea si/sau utilizarea azbestului;
  • pretentii de despagubire rezultate din sau in legatura cu incalcarea dreptului de proprietate intelectuala (brevete / patente, drepturi de autor, marci comerciale sau embleme inregistrate la organismele specializate in domeniu);
  • pretentii de despagubiri rezultate din sau in legatura cu daunele morale, precum si daunele de consecinta;
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) de constructii - montaj de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare si anume:

                              Intretinere - Forma limitata

                 Asigurarea se extinde pe perioada de garantie indicata pentru a acoperi numai pierderile sau daunele la lucrarile luate in antrepriza, cauzate de antreprenorul asigurat (de antreprenorii asigurati), in timpul operatiunilor pe care le executa cu scopul de a respecta obligatiile din contractul de antrepriza referitoare la intretinere.

                              Conditii particulare referitoare la graficul lucrarilor de constructii si/sau montaj

                 Cu respectarea ferma a articolelor si respectiv termenelor, limitelor si conditiilor din polita sau adaugate la aceasta, se convin urmatoarele:

  • graficul lucrarilor de constructie si/sau montaj impreuna cu orice alta declaratie facuta in scris de asigurat cu scopul de a obtine acoperirea prin polita si, deasemenea, informatiile furnizate asiguratorului fac parte integranta din asigurare.
  • asiguratorul nu-l va despagubi pe asigurat pentru pierderile sau daunele cauzate, datorate sau agravate de derogarile de la graficul lucrarilor de constructie si/sau montaj care depasesc numarul de saptamani indicat, cu exceptia cazului in care asiguratorul si-a dat consimtamantul in scris pentru o asemenea derogare, inainte de a se produce dauna.

                              Lucrari situate in zone seismice

                 Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru pierderi, daune sau raspunderi cauzate de cutremur, numai daca asiguratul dovedeste ca in proiect s-a tinut cont de riscul producerii unui cutremur si aceasta cu respectarea normelor de constructie in vigoare pentru zona respectiva, iar calitatea materialelor si a manoperei executate, la fel ca si dimensiunile luate ca baza pentru calcul, erau in conformitate cu acestea.

                             Excluderea pierderilor, daunelor sau raspunderilor cauzate de terorism

                 Asiguratorul nu-l va despagubi pe asigurat pentru pierderi, daune sau raspunderi, direct sau indirect cauzate sau ce rezulta, din actele de terorism.

                 In aceasta clauza, prin act de terorism se intelege un act, inclusiv dar fara a se limita la folosirea fortei sau violentei si/sau amenintarii, al oricarei persoane sau grup(uri) de persoane, indiferent daca actioneaza in nume propriu sau in numele sau in legatura cu orice organizatie(ii) sau guvern(e), act comis in scopuri sau din motive politice, religioase, ideologice sau etnice, inclusiv intentia de a influenta guvernul si/sau de a infricosa opinia publica sau o parte a acesteia.

                 Aceasta clauza va exclude totodata si pierderile, daunele, costul sau cheltuielile de orice natura, direct sau indirect cauzate sau ce rezulta din orice masura luata pentru a controla, preveni, suprima sau care are legatura de orice fel cu actele de terorism.

                 In orice actiune, proces sau alte proceduri in care asiguratorul decide ca in temeiul acestor prevederi, polita nu acopera acele pierderi, daune sau raspunderi, asiguratul va fi cel care va demonstra ca acele pierderi, daune sau raspunderi sunt acoperite.

                               Conditii particulare pentru cabluri, conducte si alte instalatii subterane

                 Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru pierderi sau daune la cabluri si/sau conducte preexistente sau la alte instalatii subterane cu conditia ca, inainte de inceperea lucrarilor, asiguratul sa fi cerut autoritatilor competente toate informatiile necesare despre pozitia exacta a unor asemenea cabluri, conducte si/sau instalatii subterane si sa fi luat toate masurile necesare pentru a preveni daunele la acestea.

                 Pierderile sau daunele la instalatiile subterane care se gasesc exact in locurile indicate in harti (desene / planuri ale instalatiilor subterane) vor fi despagubite dupa deducerea fransizei indicate mai jos.

                 Pierderile sau daunele la instalatiile subterane incorect indicate in harti vor fi despagubite dupa deducerea fransizei indicate mai jos.

                 Despagubirea se va limita, in orice caz, la cheltuielile de reparatie a unor asemenea cabluri, conducte si altor instalatii subterane, fiind exclusa din acoperire orice dauna de consecinta si/sau orice penalitate.

                 fransiza: a) 20% din valoarea daunei lichidabile.

                                Clauza referitoare la lucrari efectuate pe tronsoane

                Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru pierderi, daune sau raspunderi, direct sau indirect derivand din lucrari de terasament, excavari si transportul pamantului, santuri si canale numai daca acestea sunt efectuate pe tronsoane care nu depasesc in total lungimea indicata in continuare si independent de stadiul de executie al lucrarilor asigurate. Despagubirea ce se plateste pentru fiecare eveniment este limitata la cheltuielile de reparatie a acestor tronsoane.

                               Clauza referitoare la baraci si depozite

                Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru pierderi, daune sau raspunderi, direct sau indirect cauzate baracilor si depozitelor, de Incendiu, aluviuni si inundatii numai daca aceste baraci si depozite sunt situate deasupra nivelului maxim al apei inregistrat in santier in ultimii 20 de ani si daca fiecare depozit individual se afla la o distanta de cel putin 50 de metri unul fata de celalalt sau daca sunt separate de pereti anti-Incendiu.

                               Clauza referitoare la instalatii, echipamente si masini de santier

                Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru pierderi, daune sau raspunderi direct sau indirect cauzate instalatiilor, echipamentelor si masinilor de santier, de aluviuni si inundatii numai daca asemenea instalatii, echipamente si masini, dupa executarea lucrarilor sau in caz de orice intrerupere, se afla intr-un loc in care probabilitatea unei inundatii este mai mica de o data la 20 de ani.

                              Clauza referitoare la materiale de constructie

                Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru pierderi, daune sau raspunderi, direct sau indirect cauzate materialelor de constructie de aluviuni sau inundatii numai daca asemenea materiale de constructie nu depasesc necesarul pentru trei zile si cantitatile excedentare sunt tinute in locuri in care probabilitatea de inundatii este mai mica de o data la 10 ani.

                               Conditii particulare privind masuri preventive referitoare la precipitatii, revarsari si inundatii

                Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru pierderi, daune sau raspunderi, direct sau indirect cauzate de precipitatii, aluviuni si inundatii, numai daca au fost luate masuri de siguranta suficiente la proiectarea si realizarea lucrarii. 

                Se considera ca masurile de siguranta sunt suficiente daca au fost luate in considerare valorile precipitatiilor, revarsarilor si inundatiilor, care pot fi obtinute pentru amplasamentul asigurat din statisticile serviciului meteorologic pe toata durata asigurarii si pentru o perioada de revenire de pana la 20 ani.

                Asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat pentru pierderile, daunele sau raspunderile derivand din faptul ca asiguratul nu procedeaza imediat la eliminarea obstacolelor (de ex. nisipul, copacii) de pe cursul apei pentru a garanta o curgere libera, chiar daca pe albie curge apa sau nu.

                               Conditii particulare privind echipamentele anti-Incendiu si masurile de siguranta impotriva incendiilor pe santier

                 Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru pierderi sau daune direct sau indirect cauzate de Incendiu si/sau Explozie numai daca se indeplinesc urmatoarele conditii:

  • Pentru protectie impotriva riscului de Incendiu pe santier trebuie sa existe, sa fie disponibile si in stare de functionare echipamente si substante anti-Incendiu adecvate si in cantitati suficiente, care sa fie totodata in concordanta cu stadiul si natura lucrarilor executate, precum si cu normele si legislatia in vigoare privind executarea lucrarilor de constructii;
  • Incintele in care se pastreaza rolele de furtun si stingatoarele portabile se inspecteaza la intervale regulate de timp, dar cel putin de doua ori pe saptamana;
  • Compartimentarile antifoc cerute de reglamentarile locale se instaleaza cat mai repede posibil dupa indepartarea cofrajelor. Deschiderile de la puturile lifturilor, cat si celelalte goluri constructive, se inchid provizoriu cat mai repede posibil, dar nu mai tarziu de inceperea lucrarilor de echipare.
  • Resturile de orice fel vor fi indepartate regulat din santier. Toate planseele pe care incep lucrari de montaj se curata de resturi combustibile la sfarsitul zilei de lucru.
  • Se implementeaza un sistem de "lucrari autorizate" pentru toti contractorii ce efectueaza orice fel de "lucrari la cald" cum ar fi (fara a fi limitate insa numai la cele mentionate mai jos):
   • rectificari, taieri sau suduri;
   • folosirea lampilor cu flacara deschisa sau a tortelor;
   • aplicarea bitumului fierbinte;
   • sau alte lucrari pe parcursul carora se degaja caldura.

                            "Lucrarile la cald" se fac numai in prezenta a cel putin unui lucrator echipat cu un stingator si instruit in stingerea incendiilor. Zona in care s-au efectuat "lucrari la cald" se verifica dupa o ora de la terminarea lucrarilor.

  • Depozitarea materialelor de constructii-montaj se va face in unitati de depozitare care nu depasesc o valoare inglobata mai mare decat cea stipulata mai jos. Unitatile de depozitare vor fi situate la cel putin 50 m una de alta sau separate prin pereti antifoc.

                              Toate materialele inflamabile si in special toate lichidele ori gazele inflamabile vor fi depozitate la o distanta suficient de mare de lucrarea in constructie sau montaj si orice "lucrari la cald".

  • Se desemneaza un coordonator cu tehnica securitatii muncii.

                              Se instaleaza un sistem de alarmare la foc si acolo unde este posibil se va face o legatura directa a acestuia cu cea mai apropiata formatie de pompieri.

                              Se implementeaza un plan de protectie impotriva incendiilor si un plan de actiune in caz de Incendiu, care vor fi revizuite regulat.

                              Personalul anteprenorului general este instruit in stingerea incendiilor si saptamanal va face exercitii de stingere a incendiilor.

                             Cea mai apropiata formatie de pompieri este familiarizata cu santierul, accesul pentru pompieri fiind mentinut liber tot timpul.

  • Incinta santierului este pazita si imprejmuita cu gard, iar accesul in santier controlat.

                                 daune consecutive

                  Pierderile sau daunele ca urmare a erorilor de proiectare in cazul in care sunt asigurate prin polita, viciilor de material si/sau a manoperei care provin din aceeasi cauza la structuri, parti de structuri, masini / utilaje si echipamente de acelasi tip vor fi despagubite, ulterior aplicarii fransizei pe fiecare eveniment stabilita prin polita, dupa cum urmeaza:

  • 100% pentru primele 2 daune;
  • 80% pentru a 3-a dauna;
  • 60% pentru a 4-a dauna;
  • 50% pentru a 5-a dauna;

                    Daunele urmatoare nu vor fi despagubite.

                                Conditii speciale privind conductele de alimentare cu apa si de canalizare

                  Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru pierderi, daune si raspunderi cauzate de inundarea ori infundarea ca urmare a inundarii, la conducte, santuri sau canale, pana la o lungime maxima de sant deschis corespunzatoare celei mentionate mai jos, partial sau complet excavat, pentru fiecare eveniment asigurat.

                  Asiguratorul va acorda despagubiri numai daca:

  • tubulatura a fost protejata prin acoperire imediat dupa asezare, astfel incat in caz de inundare a santului sa nu se produca o deplasare;
  • tubulatura a fost protejata imediat dupa asezare, impotriva infiltratiilor apei, namolului si altora asemenea;
  • respectivele portiuni ale santului au fost umplute din nou dupa proba de presiune a tubulaturii.

                                 Clauza 72 de ore

                   Referitor la aplicarea fransizelor, toate daunele care sunt produse de riscuri naturale, precum furtuna, inundatia, cutremurul sau tasarea, alunecarea sau alte miscari de teren, produse de o cauza comuna, in timpul unei perioade de 72 de ore consecutive, vor fi considerate ca un singur eveniment si se va aplica o singura data fransiza.

                   Stabilirea inceputului perioadei de 72 de ore va fi la latitudinea asiguratului, dar fara a exista o suprapunere de doua sau mai multe perioade de 72 de ore, in eventualitatea unei daune produse intr-o perioada de timp mai mare.

                                 Acoperirea riscului de stopare / oprire a lucrarilor

                   In eventualitatea stoparii lucrului, polita va continua sa acopere lucrararile asigurate, conform celor specificate mai jos, pentru maxim 3 luni, in termenii politei. Orice stopare a lucrului trebuie agreata cu asiguratorul.

                   In timpul perioadei de 3 luni acoperirea este limitata la pierderi sau pagube provenite din Incendiu, Explozie, fulger, furt, cutremur, furtuna, aluviuni, inundatii, prabusiri si este in continuare sub rezerva pastrarii proprietatii asigurate intr-o stare buna si sub rezerva ingrijirii si pazei permanente.

                   Acoperirea riscului de stopare a lucrarilor, va avea valabilitate doar de la data acordului asiguratorului la o cerere venita din partea asiguratului in acest scop, pe baza motivelor care determina stoparea lucrarilor.

                                 Clauza de definire / delimitare a santierului

                    Polita este extinsa sa acopere toate bunurile asigurate, in timpul tranzitului de la un punct de lucru al santierului / regiune a santierului la oricare alt punct de lucru al santierului / regiune a santierului in ciuda faptului ca aceste puncte de lucru / regiuni ar putea sa nu fie definite de imprejmuiri sau alte intelesuri / sensuri care stabilesc delimitarile lor.

                    Se convine ca santierul este considerat a include intreaga suprafata a drumului pe care se lucreaza, toate magaziile, baracile, birourile, atelierele, zonele de productie sau lucrari si toate drumurile de conexiune / legatura dintre ele.

                                 Conditii speciale privind asigurarea sculelor si uneltelor

                     Asigurarea de furt a sculelor si uneltelor este valabila doar pe timpul in care acestea sunt depozitate intr-un local (baraca) incuiata sau intr-un autovehicul nedecapotabil si inchis adecvat, iar furtul se produce prin fortarea mijloacelor de inchidere si protectie a localului (baracii) sau autovehiculului.

                     Raman excluse din acoperire lipsurile pentru care nu exista probe sau care au fost descoperite numai cu ocazia efectuarii inventarului.

                                 Conditii speciale privind evacuarea apelor subterane / freatice

                    Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:

  • cheltuielile ocazionate de evacuarea apelor freatice, chiar daca se depaseste substantial cantitatea de apa asteptata initial;
  • pierderile sau daunele ca urmare a avariilor accidentale la sistemul de evacuare a apelor freatice, daca avariile accidentale respective ar fi putut fi evitate, prin folosirea de echipamente si metode standard de interventie;
  • cheltuielile ocazionate de masurile suplimentare de etanseizare si de asigurare a impermeabilitatii si de echipamente suplimentare de evacuare a reziduurilor si/sau a apelor freatice.

                                 Conditii speciale privind traficul rutier

                   Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru pierderi, daune sau raspundere civila, direct sau indirect cauzate la sau de traficul rutier, numai daca au fost luate masuri adecvate de siguranta in timpul desfasurarii lucrarilor contractuale.

                   Prin masuri adecvate de siguranta se intelege ca frontul de lucru si materialele sau echipamentele din cadrul frontului de lucru vor fi delimitate corespunzator cu ajutorul unor mijloace de semnalizare si se va realiza devierea traficului rutier, cu scopul de a evita eventuale daune la lucrarile si/sau la terte parti.

   Obligatiile Asiguratului: 

                  Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) de constructii - montaj de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

   • Asiguratul este obligat sa depuna toate diligentele pentru a preveni producerea evenimentului asigurat, luand in acest scop toate masurile necesare, ca si cand nu ar fi asigurat.
   • La producerea evenimentului asigurat, asiguratul este in toate cazurile obligat sa depuna diligentele necesare si sa ia toate masurile, potrivit cu imprejurarile, pentru limitarea pagubelor.
   • Cheltuielile cu privire la obligatia mentionata la alineatul precedent cad in sarcina asiguratorului in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu depasesc, singure sau impreuna cu indemnizatia, suma asigurata, daca masurile au fost luate judicios.
   • Asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului producerea evenimentului asigurat in termenul prevazut.
   • Asiguratul este obligat sa anunte, in scris, organele abilitate in cercetarea si stabilirea cauzelor producerii evenimentului (de ex. Politie, Pompieri, etc.) si sa solicite eliberarea documentului constatator (de ex. proces verbal de constatare).
   • In toate cazurile, la cererea asiguratorului, asiguratul are obligatia sa puna la dispozitia acesteia actele si informatiile solicitate, sa-i permita acesteia efectuarea de cercetari prin orice mijloace legale si sa colaboreze cu aceasta la realizarea de investigatii si proceduri avand ca scop stabilirea realitatii, circumstantelor si marimii pagubei precum si a cauzelor producerii evenimentului asigurat.
   • Asiguratul are obligatia sa conserve dreptul de regres al asiguratorului. In acest sens asiguratul trebuie:
    • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in producerea evenimentului asigurat;
    • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, de la renuntarea la dreptul de regres precum si de la incasarea oricarei indemnizatii fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
    • sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extrajudiciare necesare pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului.
   • Asiguratul este obligat sa pastreze starea de fapt existenta in momentul producerii evenimentului asigurat (in masura in care starea de fapt permite) pentru a permite asiguratorului sa determine cauzele acestuia, momentul producerii prejudiciului si marimea acestuia. Daca asiguratorul nu efectueaza o constatare in termenul prevazut, asiguratul este indreptatit sa ia masuri de remediere si/sau reparare a consecintelor produse.
   • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute anterior, asiguratul va pierde dreptul la indemnizatie, daca din acest motiv nu se poate stabili realitatea, marimea sau cauzele producerii prejudiciului ori nu se poate exercita dreptul de regres, sau va primi o indemnizatie diminuata proportional, in masura in care neindeplinirea obligatiilor asiguratului a dus la marirea pagubei.
   • In cazul producerii evenimentului asigurat:
    • asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului producerea evenimentului asigurat in termen de trei zile de la data luarii la cunostinta despre aceasta.
    • asiguratul este obligat sa anunte, in scris, organele abilitate in cercetarea si stabilirea cauzelor producerii evenimentului (de ex. Politie, Pompieri etc.) in termenul prevazut si sa solicite eliberarea documentului constatator (proces verbal de constatare).
    • asiguratul este obligat sa pastreze starea de fapt existenta in momentul producerii evenimentului asigurat, pentru a permite asiguratorului sa determine cauzele acestuia si intinderea prejudiciului. Daca asiguratorul nu efectueaza o constatare in termen de 14 zile lucratoare de la data comunicarii, asiguratul este indreptatit sa ia masuri de remediere si/sau reparare a consecintelor produse. In cazul calamitatilor naturale acest termen este de 30 zile lucratoare.
    • asiguratul trebuie sa pregateasca o lista detaliata a pagubelor suferite care sa contina informatii despre calitatea, cantitatea si valoarea bunurilor distruse sau avariate. La cererea asiguratorului, asiguratul va prezenta o descriere separata cu privire la alte bunuri asigurate existente in momentul producerii evenimentului asigurat, cu indicarea valorilor respective. De asemenea, in scopul evaluarii pagubelor, asiguratul trebuie sa puna la dispozitia asiguratorului registrele contabile, extrasele de cont, facturile si orice alte documente care ar putea fi cerute de asigurator sau de expertii acesteia pentru investigatii si verificari, dupa caz.
   • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute anterior, asiguratul va pierde dreptul la indemnizatie, daca din acest motiv nu se poate stabili realitatea, marimea sau cauzele producerii prejudiciului ori nu se poate exercita dreptul de regres, sau va primi o indemnizatie diminuata proportional, in masura in care neindeplinirea obligatiilor asiguratului a dus la marirea pagubei.

                               Sectiunea I

   • Asiguratul are urmatoarele obligatii:
    • sa tina evidenta lucrarilor si/sau bunurilor asigurate in conformitate cu dispozitiile legale, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea pierderii sau distrugerii evidentelor impreuna cu lucrarile si bunurile asigurate afectate de producerea unui eventual eveniment asigurat;
    • sa permita asiguratorului sa verifice, modul in care sunt intretinute lucrarile si/sau bunurile asigurate si in care sunt indeplinite recomandarile facute cu ocazia inspectiilor de risc;
    • sa comunice de indata catre asigurator disparitia interesului asigurat si noul titular al interesului asigurat in scopul stabilirii posibilitatilor de continuare a politei cu acesta din urma, in calitate de asigurat (de exemplu in situatia instrainarii lucrarilor de constructii sau bunurilor asigurate, incetarii uzufructului asupra bunului asigurat etc.).

                               Sectiunea II

   • Asiguratul are urmatoarele obligatii:
    • Inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia:
     • sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile rezonabile preventive necesare;
     • sa respecte toate dispozitiile legale referitoare la aceasta;
     • sa se conformeze tuturor recomandarilor facute de asigurator in acest scop.
    • In cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat:
     • sa comunice de indata catre asigurator, in scris, pretentiile formulate de catre tertii pagubiti / vatamati si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu aceste pretentii;
     • sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio oferta, promisiune, tranzactie sau plata fara acordul scris al asiguratorului;
     • sa anunte de indata asiguratorul ca a fost actionat in judecata si sa se apere in proces tinind seama si de eventualele recomandari facute aceasta, inclusiv cu privire la angajarea unui aparator in toate fazele procesuale.
   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) de constructii - montaj, sunt:

   • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
   • sa emita polita de asigurare daca lucrarea indeplineste conditiile de asigurabilitate;
   • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
   • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
   • sa primeasca avizarile de dauna;
   • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
   • sa emita oferte de despagubire;
   • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
   • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
   Procedura Daune: 
   • Stabilirea indemnizatiei este facuta de asigurator, inclusiv prin experti, pe baza tuturor clauzelor contractuale tinandu-se intotdeauna cont de fransiza si procentul neacoperit stabilite in polita de asigurare.
   • Daca despagubirea, calculata potrivit conditiilor politei de asigurare, este mai mica decat fransiza, asiguratorul nu plateste despagubirea; daca despagubirea astfel calculata depaseste fransiza, aceasta se scade din despagubire.
   • Procentul neacoperit ramane intotdeauna exclusiv in sarcina asiguratului fara ca el sa poata, cu riscul decaderii din dreptul la despagubire, sa-l asigure la alt asigurator.
   • Cheltuielile suplimentare sunt in sarcina asiguratorului numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate, pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu depasesc, singure sau impreuna cu indemnizatia si eventualele cheltuieli de judecata, suma asigurata.
   • In cazul in care, cu ocazia reparatiei sau restaurarii bunurilor avariate rezulta si alte avarii aparute ca urmare a producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, ce nu au putut fi constatate initial, asiguratul trebuie sa instiinteze asiguratorul, in vederea efectuarii unei constatari suplimentare.
   • Evaluarea daunelor si plata despagubirilor se face in functie de starea bunului din momentul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, pe baza documentelor referitoare la cauzele, imprejurarile si consecintele producerii sau aparitiei evenimentului asigurat si, daca este cazul, a oricaror alte documente solicitate de asigurator, pe care asiguratul are obligatia legala de a le detine, precum si marimea daunei.
   • Despagubirea acordata nu poate depasi, pentru fiecare din lucrari si/sau bunuri, nici cuantumul daunei, nici suma asigurata sau valoarea reala si nici valoarea de inlocuire a lucrarilor si/sau bunurilor la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, si nici limita costurilor si a cheltuielilor deja efectuate pentru lucrarile de constructii si/sau montaj.
   • Prin cuantumul daunei se intelege:
    • in caz de dauna totala: valoarea reala la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, a lucrarilor si/sau bunurilor distruse sau disparute, din care se scade valoarea la aceeasi data a eventualelor resturi ce se mai pot intrebuinta si valorifica;
    • in caz de dauna partiala: costul reparatiei partilor de lucrare, componentelor sau pieselor avariate ori costul de inlocuire, reconditionare sau restaurare, considerand valoarea reala a lucrarilor si/sau bunurilor distruse sau disparute, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta si valorifica.
   • La stabilirea cuantumului daunei se iau in considerare preturile uzuale de piata. Acestea nu includ adaosuri pentru munca prestata in regim exceptional (cheltuieli datorate muncii in regim de ore suplimentare, zile libere sau sarbatori legale, alte prestatii in regim de urgenta), exceptand situatia acordarii si includerii in polita a clauzelor speciale, in mod expres.
   • In cazul avarierii unui ansamblu sau subansamblu, la calculul cuantumului daunei se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente care au fost avariate, chiar daca in cadrul reparatiei se inlocuieste intregul ansamblu sau subansamblu.
   • Partile componente sau piesele avariate se pot inlocui numai daca valoarea reparatiilor egaleaza sau depaseste valoarea reala a acestora, ori daca procesele tehnologice existente nu permit reparatia.
   • Plata indemnizatiei (despagubirii) va fi efectuata de asigurator numai dupa ce asiguratul:
    • va face dovada dreptului de a obtine plata indemnizatiei;
    • va declara daca si ce asigurari a mai incheiat pentru acelasi risc;
    • va preda toata documentatia ceruta de asigurator, inclusiv cea necesara pentru a exercita actiunea de regres;
   • In cazul asigurarii de raspundere civila, asiguratorul plateste indemnizatia nemijlocit celui pagubit, in masura in care acesta nu a fost deja despagubit de asigurat; indemnizatia se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit.
   • Inceputul procedurii de stabilire a indemnizatiei, cuantificarea sau plata unor sume nu constituie o recunoastere a obligatiei asiguratorului de a indemniza; ca urmare, asiguratorul isi pastreaza dreptul de a opune noi exceptii care pot conduce la o cuantificare diferita a indemnizatiei sau chiar la negarea dreptului la indemnizatie.
   • Plata indemnizatiei se face in termen de maximum 30 de zile de la data completarii documentatiei dosarului de dauna, daca nu se prevede altfel.
   • In cazul platii indemnizatiei aferente unei daune totale, polita de asigurare inceteaza de drept incepand cu data producerii evenimentului asigurat.
   • La stabilirea cuantumului daunei se iau in considerare preturile uzuale de piata. Acestea nu includ adaosuri pentru munca prestata in regim exceptional (cheltuieli datorate muncii in regim de ore suplimentare, zile libere sau sarbatori legale, alte prestatii in regim de urgenta), exceptand situatia convenirii atasarii la polita a respectivei clauze aditionale.
   • Plata indemnizatiei se va face catre asigurat in moneda in care s-a incasat prima de asigurare.

                               Sectiunea I

   • In cazul producerii unei daune acoperite prin polita de asigurare, stabilirea despagubirilor se va face astfel:
    • in cazul unei avarii care poate fi remediata - costul reparatiilor necesare pentru a aduce bunul avariat la starea sa dinaintea producerii pagubei, mai putin recuperarile, sau
    • in cazul unei pagube totale - valoarea reala a bunului la data producerii pagubei, mai putin recuperarile, oricum numai in masura in care costurile pretinse au trebuit sa fie suportate de catre asigurat si sunt incluse in sumele asigurate si cu conditia ca prevederile si clauzele sa fie respectate.
   • Asiguratorul va plati despagubiri numai dupa ce i se prezinta chitantele si documentele care dovedesc efectuarea reparatiilor sau inlocuirii, dupa caz, si ele vor fi gasite satisfacatoare. in masura in care reparatia este posibila se va repara orice avarie, dar daca costul reparatiei va fi egal sau va depasi valoarea bunului dinaintea producerii pagubei, despagubirea se va stabili conform prevederilor de mai sus.
   • Despagubirea va acoperi si costul reparatiilor provizorii, daca astfel de reparatii constituie parte a reparatiilor definitive si nu majoreaza cheltuielile totale de reparatii.
   • Nu se va despagubi costul modificarilor, adaugarilor si/sau imbunatatirilor.

                               Sectiunea II

   • despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii tripartite dintre asigurat, tertul pagubit si asigurator, sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie.
   • Orice acorduri incheiate intre asigurat si tertul pagubit cu privire la plata despagubirilor nu obliga asiguratorul la nici un fel de plata, nefiindu-i opozabile.
   • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila) se poate face numai daca din actele intocmite de organele competente si din instiintarea asiguratului rezulta cu certitudine raspunderea civila a acestuia pentru producerea daunelor, iar tertul pagubit / vatamat face dovada prejudiciului suferit.
   • despagubirile / indemnizatiile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti, in cazul in care:
    • nu pot fi elucidate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, persoana raspunzatoare de producerea daunelor, sau cuantumul acestora;
    • tertul pagubit formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice (ex.: pensie de intretinere), precum si in cazul in care pentru aceste prestatii se solicita o suma globala.
   • Despagubirea nu poate depasi nivelul limitelor de raspundere asumate prin polita. In cazul daunelor produse bunurilor, despagubirea nu poate depasi valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.
   • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, asiguratorul acorda despagubiri / indemnizatii conform procentului de culpa al asiguratului, rezultat din documentele emise de organele competente si/sau declaratii de martori.
   • In situatiile de culpa comuna, masura raspunderii fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente. In cazul in care din aceste acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat.
   • In cazul in care tertul pagubit a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea daunei, cel chemat a raspunde va fi tinut raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o.
   • Asiguratorul plateste despagubirea cuvenita nemijlocit tertul pagubit, instiintand despre aceasta in scris pe asigurat, in masura in care tertul pagubit nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea se plateste asiguratului, cu conditia ca aceasta sa fie justificata de acesta si recunoscuta de asigurator, in cazul in care asiguratul dovedeste ca a despagubit pe tertul pagubit.

   Notificare daune:

   Se face in centrul de Constatare daune existent in fiecare oras din Romania.

   www.generali.ro/servicii/solutionare-daune/auto/unitati-constatare

   dauneauto@generali.com

   de LUNI pana VINERI, intre 9:00 – 18:00 -

   Diverse: 

                 Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                 Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                 Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                 Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                 Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                 Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                 Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                 Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                 Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.