Polita de asigurare Toate Riscurile - CONSTRUCTII - MONTAJ - GOTHAER Asigurari-Reasigurari

asigurari gothaer all riscs toate riscurile constructii montaj raspunderea constructorului organizare santier pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Strada Barbu Delavrancea, nr.6A, corp A2.

office@gothaer.ro

Tel:   021.200.00.00

Fax:   021.200.00.98

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., asa cum este cunoscuta astazi, a luat fiinta in anul 2012 cand Gothaer Finanzholding AG a preluat majoritatea actiunilor societatii Platinum Asigurari Reasigurari. Gothaer Finanzholding AG este parte a grupului Gothaer Versicherungsbank VVaG, una din cele mai importante companii de asigurari mutuale din Germania, cu o experienta de aproape 200 de ani in domeniul asigurarilor, cu peste 3.5 millioane de clienti, gestionand un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro si un volum anual de prime brute subscrise de aproximativ 4 miliarde de Euro. Avand la baza un sistem de valori in care se pune accentul pe siguranta, experienta, incredere, pasiune, flexibilitate si inovatie, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi propune sa protejeze cel mai bine si sa imbunatateasca viata clientilor, a familiilor si a afacerilor acestora, si, sa le ofere solutii de asigurare de calitate acestora. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-057-06.12.2006. 

Aspecte Generale: 

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. ofera clientilor sai o polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, prin care sunt preluate in asigurare riscuri ce afecteaza lucrari de constructii-montaj derulate pe teritoriul Romaniei, de catre persoane juridice romane sau straine autorizate sa efectueze astfel de lucrari. Polita este structurata in 2 sectiuni: Sectiunea 1 - daune materiale si Sectiunea 2 - raspundere civila fata de terti.

Obiectul Asigurarii: 

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., acorda protectie, prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, lucrarilor de constructii-montaj executate in Romania de catre antreprenori, subantreprenori, persoane juridice legal autorizate; constructiilor si/sau echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar; utilajelor constructorului; si acopera cheltuielile: pentru curatarea locului dupa producerea evenimentului; de proiectare; legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul potrivit legii, este obligat la plata acestora.

              In functie de optiunea asiguratului, polita de asigurare acopera 2 sectiuni:

 • Sectiunea I - Pagubele/daune materiale - (este obligatorie) - prin care se poate opta pentru asigurarea:
  • Pentru lucrarile de constructii:
   • Lucrarilor contractuale (lucrari permanente si temporare, incluzand toate materialele ce vor fi incorporate in acestea)
    • Pretul contractului de executie a lucrarilor
    • Materiale sau elemente furnizate de beneficiar
   • constructii si echipamente de lucru in cadrul santierului
   • Utilajele de constructii (lista atasata)
   • Cheltuieli de evacuare dupa o dauna
  • Pentru lucrarile de montaj:
   • Lucrari de montaj, impartite dupa cum urmeaza:
    • ​Subansamble de montat
    • Cheltuieli transport
    • Obligatii vamale si taxe
    • Costul montajului
   • ​Lucrari de inginerie civila
   • Echipament de constructie-montaj
   • Utilajele de constructii (lista atasata)
   • Proprietati existente pe santier sau in vecinatatea acestuia
  • Riscuri speciale ce vor fi asigurate:
   • Cutremur
   • Furtuna
   • Ciclon
   • Inundatie
   • Revarsari de ape
   • Alunecari de teren

               Prin aceasta sectiune sunt acoperite daunele materiale si directe produse in perioada de asigurare, pe amplasamentul santierului nominalizat in polita, cauzate prin avarierea sau distrugerea, brusca si neprevazuta, din orice cauza alta decat cele excluse in mod expres, a lucrarilor contractuale de constructii, a bunurilor asigurate sau a unor parti ale acestora, mentionate in polita sau in anexele la polita, care fac necesara reparatia sau inlocuirea lucrarilor si / sau bunurilor respective.

               Asiguratorul il va despagubi pe asigurat si pentru cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma producerii unei eveniment asigurat, in limita sumei prevazute pentru aceasta in politei sau in anexele la polita.
Partile pot conveni acordarea de despagubiri pentru alte tipuri de bunuri, riscuri si / sau costuri / cheltuieli asigurate prin atasarea de clauze aditionale sau acorduri speciale.

               Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru daunele cauzate tertilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune produse in legatura directa cu lucrarile de constructii si / sau montaj efectuate pe santier conform sectiunii I - daune materiale sau in imediata sa vecinatate, pentru care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.

              Vor fi platite sume cu titlu de dezdaunare, pana la limita prevazuta in polita, ca urmare a:

 • vatamarii corporale accidentale sau imbolnavirii (urmata sau nu de deces);
 • pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor tetilor.

              Asiguratorul va acorda despagubiri si pentru:

 • cheltuielile de judecata pe care asiguratul trebuie sa le plateasca reclamantului;
 • cheltuielile efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului, ca urmare a unui prejudiciu care urmeaza a fi despagubit in baza politei de asigurare si cu conditia ca raspunderea sa asumata prin aceasta sectiune sa nu depaseasca limitele prevazute in polita.

                 Asigurarea lucrarilor de constructii se face pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este autorizata sa execute lucrari in concordanta cu obiectul asigurarii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si sa ataseze listele anexe corespunzatoare, care contin informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si parametrii tehnici ai lucrarii de constructii-montaj asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, caiet de sarcini, memoriu tehnic, devize de lucrari, studiu geotehnic, grafic de executie, planuri, relevee, contractul de executie semnat cu beneficiarul, fise tehnice, etc.; alte documente;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • titlul contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj si sectiunile aferente;
 • amplasamentul lucrarilor (adresa);
 • datele de identificare ale beneficiarului, asiguratului (antreprenorului), subantreprenorilor, inginerului consultant;
 • descrierea tehnica succinta a lucrarilor contractuale;
 • precizari privind experienta asiguratului in lucrari similare lucrarilor asigurate;
 • perioada de asigurare:
  • durata executiei;
  • perioada de garantie a lucrarilor;
 • precizari privind lucrarile ce vor fi executate de subcontractanti;
 • riscurile speciale dorite a fi acoperite;
 • detalii privind subsolul, apa freatica, distanta fata de acumulari de apa, conditiile meteorologice din zona de derulare a lucrarilor;
 • optiunea pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare cu munca peste program, munca de noapte, munca de sarbatorile legale;
 • optiunea pentru acoperirea raspunderii proiectantului;
 • optiunea pentru acoperirea sectiunii II - raspundere civila fata de terti (daca aceasta nu este acoperita printr-o alta polita, separata si la fel de cuprinzatoare);
 • detalii privind cladirile si proprietatile invecinate lucrarilor ce vor fi executate si daca acestea, sa afla sau nu, sub controlul juridic al antreprenorului sau beneficiarului;
 • moneda contractului;
 • limita raspunderii (suma asigurata) pentru fiecare sectiune si structura a sectiunii, in parte;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru acelasi obiect, la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este incheiata pe perioada de executie a lucrarilor, mentionata in cererea chestionar, cu posibilitatea extinderii acesteia atunci cand situatia o reclama.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 0:00 a zilei precizate in polita, dar nu inainte de inceperea lucrarilor de constructii sau terminarea descarcarii pe santier a primului lot de utilaje de constructii, echipamente tehnologice si materiale mentionate in polita sau in anexele la aceasta si, cumulativ, in nici un caz inainte de ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare/rata I de prima, perioada prevazuta in polita ramanand neschimbata.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza de drept la momentul intervenirii oricareia dintre urmatoarele situatii:

 • la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite in polita;
 • la data rezilierii/denuntarii unilaterale/incetarii cu acordul partilor;
 • la data scadentei ratelor de prima - in cazul in care sumele datorate cu titlu de prima de asigurare nu s-au platit la scadenta si nici in perioada de gratie convenita (15 zile calendaristice);
 • prin consumarea totala a sumei asigurate/limitei de despagubire, ca urmare a efectuarii platii indemnizatiilor de despagubire de catre asigurator;
 • in cazul falimentului asiguratului (persoana juridica) sau daca au fost incepute procedurile de dizolvare a acestuia, respectiv a fost deschisa procedura insolventei impotriva acestuia;
 • in lipsa unui acord/clauze, pentru acea parte din lucrarile contractuale asigurate care au fost predate sau puse in functiune, raspunderea asiguratorului se termina la data predarii sau punerii in functiune/dare in utilizare si/sau exploatare efectiva a respectivelor lucrari;

             In lipsa unui acord expres, raspunderea asiguratorului inceteaza de drept in termen de maximum 10 zile de la momentul finalizarii in fapt a lucrarilor (inclusiv parti/faze din lucrare dupa caz) - perioada in care asiguratul este obligat sa transmita o notificare in acest sens beneficiarului lucrarilor solicitandu-i preluarea acestora. Dovedirea finalizarii lucrarilor se poate face prin orice mijloc de proba.

             La solicitarea expresa a asiguratului, perioada de asigurare precizata in polita poate fi prelungita prin atasarea la polita de asigurare a unei clauze speciale si/sau emiterea unui act aditional (perioada de garantie, decalarea termenului initial de executie a lucrarilor contractate), in schimbul unei prime suplimentare.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru lucrarile de constructii-montaj executate pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica in calitate de antreprenor si/sau subantreprenori, care are un interes asigurabil, pentru lucrarile de constructiimontaj cuprinse in asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare de constructii - montaj este persoana fizica sau juridica, mentionata in polita, care are aceasta calitate conform contractului de executie a lucrarilor de constructii - montaj si care este indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate lucrarilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata / Limita de despagubire reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                            Sectiunea I

               Sumele asigurate sunt precizate defalcat in polita:

 • valoarea totala a lucrarilor contractuale - suma asigurata nu va fi mai mica decat valoarea totala a contractului de antrepriza, la terminarea sa, incluzand toate materialele, salariile, cheltuielile de transport, taxele vamale, alte taxe, etc.;
 • instalatii, echipamente si utilaje de constructii - suma asigurata nu va fi mai mica decat valoarea de inlocuire cu bunuri noi de acelasi fel si aceleasi caracteristici a instalatiilor, echipamentelor si utilajelor de constructii folosite in executarea lucrarilor de constructii si/sau montaj;
 • cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma producerii unei eveniment asigurat - limita este stabilita de comun acord cu asiguratul.

               Asiguratul se angajeaza sa actualizeze sumele asigurate, prin contractarea de asigurari suplimentare, in cazul in care au loc fluctuatii ale preturilor sau ale salariilor.

               Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire si cu fransiza specifica stabilita in polita sau in clauzele aditionale, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.

               La cererea asiguratului, suma ramasa poate fi completata printr-un act aditional, in baza platii diferentei de prima corespunzatoare.

               Daca la producerea unui eveniment asigurat se constata ca sumele asigurate sunt inferioare celor necesar a fi fost asigurate, suma recuperabila de catre asigurat prin acest contract se va reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata si suma necesar a fi asigurata. Aceasta conditie se aplica fiecarui bun sau cost in legatura cu un bun.

                             Sectiunea II

 • Limita de raspundere este cea mentionata in polita.
 • Limita maxima de raspundere asumata de asigurator pentru unul si acelasi eveniment nu va depasi, in total, limita de raspundere pe eveniment prevazuta in polita.
 • Limita maxima de raspundere asumata de asigurator prin polita nu va depasi, in total, in legatura cu toate evenimentele produse in perioada asigurata, limita de raspundere pe intreaga perioada de asigurare prevazuta in polita.

                Asigurarea la o suma care depaseste valoarea reala a bunului este nula daca asiguratul sau contractantul au fost de rea credinta, acestia neavand dreptul la restituirea primei de asigurare.

                Daca contractantul nu a fost de rea credinta, polita isi produce efectele pana la concurenta valorii reale a bunului asigurat si contractantul are dreptul de a obtine o restituire proportionala a primei de asigurare.

                Daca valoarea bunului asigurat, in momentul producerii evenimentului asigurat, stabilita pe baza tuturor conditiilor contractuale, depaseste suma asigurata, indemnizatia este egala cu despagubirea care ar fi trebuit sa fie platita conform tuturor conditiilor contractuale, diminuata proportional cu raportul dintre suma asigurata si valoarea bunului in momentul producerii evenimentului asigurat, daca nu s-a convenit altfel prin polita. Din cuantumul astfel calculat va fi scazuta fransiza prevazuta in polita.

                 In cazul in care sunt asigurate mai multe bunuri sau mai multe categorii de bunuri, normele de mai sus se aplica pentru fiecare bun sau categorie de bunuri. Nu se admit compensari intre bunuri sau categorii de bunuri.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime alasiguratorului.

               Prima de asigurare se stabileste in aceeasi moneda in care s-a stabilit sumaasigurata, plata putand fi efectuata fie in Lei la cursul de  schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii, fie in moneda politei.

               Primele de asigurare aferente perioadeiasigurate si termenele de plata ale acestora sunt mentionate in polita de asigurare.

               Prima de asigurare se plateste anticipat, integral sau in rate, la datele scadente si in cuantumul celor precizate in polita sau anexele acesteia.

               Primele de asigurare sunt indivizibile, fiind datorate pentru intreaga perioada pentru care s-a incheiat polita de asigurare indiferent de facilitatea acordata privind modalitatea de plata.

               Asiguratorul nu are obligatia sa aminteascaasiguratului / contractantului datele la care sunt scadente ratele de prima stabilite prin polita de asigurare.

               Plata primei de asigurare:

 • in cazul in care se convine ca prima de asigurare sa fie platita in rate, rata intai de prima se achita la incheierea politei de asigurare, iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la scadentele mentionate in polita;
 • in caz de neplata la scadenta a unei rate (ulterioare celei dintai), asiguratul / contractantul poate plati rata restanta intr-o perioada de gratie de 15 zile calendaristice, incepand cu ziua urmatoare datei scadentei ratei respective, mentionate in polita. In aceasta perioada de gratie, asiguratorul acopera riscurile precizate in polita de asigurare;

               In toate cazurile, dovada platii primelor de asigurare / ratelor de prima revine asiguratului / contractantului, inscrisul constatator fiind chitanta sau ordinul de plata probator al platii.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

                            Sectiunea I

 • Daunele materiale si directe produse in perioada de asigurare, pe amplasamentul santierului nominalizat in polita, cauzate prin avarierea sau distrugerea, brusca si neprevazuta, din orice cauza alta decat cele excluse in mod expres, a lucrarilor contractuale de constructii, a bunurilor asigurate sau a unor parti ale acestora, mentionate in polita sau in anexele la polita, care fac necesara reparatia sau inlocuirea lucrarilor si / sau bunurilor respective.
 • Cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma producerii unei eveniment asigurat, in limita sumei prevazute pentru aceasta in politei sau in anexele la polita.

                            Sectiunea II

 • Daunele cauzate tertilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune produse in legatura directa cu lucrarile de constructii si / sau montaj efectuate pe santier conform sectiunii I - daune materiale sau in imediata sa vecinatate, pentru care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit. Vor fi platite sume cu titlu de dezdaunare, pana la limita prevazuta in polita, ca urmare a:
  • vatamarii corporale accidentale sau imbolnavirii (urmata sau nu de deces);
  • pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor tetilor.
 •  Asiguratorul va acorda despagubiri si pentru:
  • cheltuielile de judecata pe care asiguratul trebuie sa le plateasca reclamantului;
  • cheltuielile efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului, ca urmare a unui prejudiciu care urmeaza a fi despagubit in baza politei de asigurare si cu conditia ca raspunderea sa asumata prin aceasta sectiune sa nu depaseasca limitele prevazute in polita.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

 • Asiguratorul nu raspunde pentru pierderi sau daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a:
  • razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboiului civil, revoltei, revolutiei, insurectiei, grevei, grevei patronale, tulburarilor civile, puterii militare (dictatura) sau uzurparii de putere, actelor grupurilor de persoane rauvoitoare sau persoanelor care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica, conspiratiei, confiscarii, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau de oricare autoritate publica;
  • reactiei nucleare, radiatiei nucleara sau contamiarii radioactive;
  • actiunii voite sau neglijentei intentionate, deliberate sau constiente a  asiguratului sau a reprezentantilor sai;
  • incetarii totale sau partiale a lucrului (daca nu s-a convenit in scris astfel, prin atasarea unei clauze);
  • pretentiilor de despagubiri formulate in legatura cu raspunderea de orice natura cauzata in mod direct sau indirect de poluarea sau contaminarea aerului, apei, solului sau a oricarui bun, inclusiv cheltuieli de  indepartare, reducere sau curatare a substantelor poluante sau contaminante.

                            Sectiunea I

 • Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:
  • daune la lucrari contractuale de constructii la obiectivele pentru care nu exista autorizatiile legale de constructie / demolare, procesele verbale de receptie, precum si autorizatiile / avizele de functionare emise de organele in drept, sau daune produse sau agravate, pentru partea de dauna care s-a marit, prin nerespectarea de catre asigurat a conditiilor pe baza carora au fost eliberate acestea;
  • pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizari, pagube ca urmare a intarzierilor, nerealizarii obligatiilor contractuale, pierderii contractului de constructii / montaj;
  • daune produse ca urmare a proiectarii necorespunzatoare;
  • costul inlocuirii, repararii sau remedierii defectelor de material si / sau executiei defectuoase; aceasta excludere se aplica numai lucrarilor si / sau bunurilor nemijlocit afectate, nefiind exclusa pierderea sau avarierea lucrarilor si / sau bunurilor corect executate, produsa din accidente ca urmare a defectelor de material / executiei defectuoase;
  • uzura, coroziunea, oxidarea, deteriorarea datorata nefolosirii, precum si conditiilor atmosferice normale;
  • pierderi sau daune ale echipamentelor, instalatiilor sau utilajelor de santier ca urmare a avariilor mecanice sau electrice, intreruperii curentului, ruperii firelor, deranjamentului,  inghetarii  fluidului  de  racire  sau  a   altor fluide, gresarii defectuoase sau lipsei uleiului de ungere sau lichidului de racire; daca, urmare a unei asemenea avarii sau defectiuni, are loc un accident care cauzeaza externe, aceste pagube indirecte vor fi despagubite;
  • pierderi sau daune produse autovehiculelor autorizate sa circule pe drumurile publice, navelor sau aeronavelor;
  • pierderea sau distrugerea dosarelor, desenelor, documentelor contabile, chitantelor, banilor, timbrelor, actelor, facturilor, notitelor, garantiilor, cecurilor, evidentei debitorilor, indiferent daca sunt pe hartie sau sunt stocate pe alt tip de suport;
  • disparitii inexplicabile (misterioase) a unor bunuri, ori daca disparitia a fost constatata numai cu ocazia inventarierii periodice;
  • bunurile care, datorita uzurii sau deteriorarii, nu mai pot fi folosite in conformitate cu destinatia lor initiala sau a caror stare de intretinere este necorespunzatoare;
  • daune produse ca urmare a nerespectarii prevederilor si / sau normelor legale cu privire la domeniul constructiilor;
  • daunele produse ca urmare a efectuarii de lucrari sau modificari neautorizate de proiectant si / sau beneficiarul lucrarilor de constructii, si / sau consultant si / sau producator / furnizor – dupa caz;
  • daune produse prin folosirea unor utilaje, echipamente, instalatii inadecvate din punct de vedere tehnic pentru tipul de lucrari ce trebuie executate si / sau a unor procedee tehnice neprevazute in proiect, necertificate ori pentru care nu exista agremente tehnice corespunzatoare;
  • daune cauzate de neindeplinirea recomandarilor stabilite  prin memoriile tehnice si / sau studiile geo-tehnice si / sau nerespectarea prevederilor din cadrul  proiectului  de executie;
  • daune cauzate de nerespectarea fazelor de executie mentionate in graficul lucrarilor, precum si depasirea timpilor alocati fazelor de executie, daca nu exista o clauza special incheiata in acest sens.

                            Sectiunea II

 • Asiguratorul nu va acorda despagubiri asiguratului pentru:
  • pretentii de despagubire formulate pentru daune ca urmare a faptelor  ilicite  intentionate  (inclusiv  frauda)  sau  infractiuni produse de catre asigurat, pentru daune provenind din indiferenta deliberata, constienta sau intentionata a conducerii administrative sau tehnice a asiguratului de a lua toate masurile rezonabile pentru a le preveni;
  • cheltuieli pentru refacerea, repararea sau inlocuirea a ceea ce este asigurat sau asigurabil conform sectiunii I a politei;
  • deteriorari produse oricarui bun, suprafete de teren sau constructii, de vibratii sau prin deplasarea ori slabirea bazei de sprijin sau vatamarea corporala a oricarei persoane sau avarierea oricarui bun ca urmare a unor astfel de deteriorari (daca nu s-a convenit altfel in scris prin clauze si cu precizarea expres in polita de asigurare);
  • orice raspundere decurgand / in legatura cu activitatea de management / depozitare / aruncare a gunoaielor / deseurilor de orice fel;
  • prejudicii nepatrimoniale (daune morale), daune  rezultand din calomnie / defaimare, daune cominatorii, incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala (brevete / patente, drepturi de autor, marci comerciale sau embleme inregistrate la organismele specializate in domeniu);
  • raspunderea decurgand din:
   • vatamari corporale sau imbolnaviri ale persoanelor care lucreaza pentru antreprenor, beneficiar sau ai oricarei firme care are legatura cu proiectul asigurat - partial sau total - conform sectiunii I, sau ale membrilor familiilor lor;
   • pretentii de despagubire formulate de asigurat pentru daune produse unor bunuri apartinand sau aflate in grija, custodia sau controlul antreprenorului, beneficiarului sau altei firme care are legatura cu proiectul asigurat - total sau partial - conform sectiunii  I – daune materiale, sau persoanelor care lucreaza pentru cei mentionati mai sus;
   • accidente provocate de autovehicule autorizate sa circule pe drumurile publice, care sunt proprietatea asiguratului sau sunt imprumutate, inchiriate sau conduse de acesta si pentru care legea prevede obligativitatea incheierii unei asigurari de raspundere civila auto, precum si de nave sau aeronave care sunt proprietatea asiguratului sau sunt imprumutate, inchiriate sau conduse de acesta;
   • angajamente de despagubire sau de plata asumate de catre asigurat prin acorduri, daca raspunderea pentru acestea nu s-ar aplica si in lipsa acordurilor.
  • amenzi de orice fel, penalitati, dobanzi precum si cheltuieli judiciare penale sau de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
  • daune provocate sau in legatura cu manuirea, tratarea si / sau utilizarea azbestului;
  • daune provocate de mucegaiul toxic al produselor manipulate, distribuite, depozitate, incorporate in constructie / instalatie;
  • daune provocate de silicoza;
  • pierderi financiare fara legatura directa cu vatamarile corporale si / sau pagubele materiale suferite de tertele persoane pagubite (de ex.: pierderi financiare pure, pierderi de profit, pierderea folosintei bunurilor, reducerea valorii bunurilor dupa reparatie etc.), precum si orice alte prejudicii indirecte.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. sunt:

 • sa furnizeze asiguratorului informatii complete si detaliate cu privire la conditiile care influenteaza riscul, prin completarea cererii – chestionar, inclusiv a chestionarelor specifice acolo unde este cazul si prin furnizarea documentelor tehnice, cum ar fi memoriile tehnice (memoriul de rezistenta, de  arhitectura etc), graficul lucrarilor, studiul geo-tehnic, planul de amplasament etc, in situatia cand acestea sunt solicitate. Sunt considerate conditii care influenteaza riscul, acelea  care ar putea sa influenteze decizia asiguratorului de a accepta sau de a respinge riscul, ori de a-l accepta pe baza unor intelegeri sau recomandari speciale;
 • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la conditiile care influenteaza riscul, pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de acesta privind masurile de prevenire a daunelor;
 • sa mentina bunurile asigurate in bune conditii, conform legii, in scopul prevenirii aparitiei / producerii evenimentelor asigurate;
 • sa declare existenta altor polite de asigurare pentru aceleasi riscuri la alte societati de asigurare;
 • sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si pana la scadentele mentionate in polita;
 • sa mentina pe toata durata de valabilitate a politei toate masurile de protectie aflate sub controlul sau.
 • pe parcursul derularii politei de asigurare sa comunice in scris asiguratorului orice modificari ale imprejurarilor referitoare la risc, in maximum 48 de ore de cand a luat cunostinta de acestea, luand pe seama sa, cu acordul asiguratorului, toate masurile de prevenire suplimentare necesare in vederea evitarii aparitiei sau producerii unor daune, acoperirea prin asigurare si / sau prima de asigurare urmand a fi ajustate corespunzator, daca va fi cazul;
 • sa nu faca si / sau sa nu permita modificari care ar duce la majorarea  riscului,  cu  exceptia  cazului  in  care,  in   urma indeplinirii obligatiei de la punctul de mai sus, asiguratorul confirma in scris continuarea asigurarii;
 • In cazul producerii / aparitiei oricarui eveniment asigurat, asiguratul este obligat:
  • sa instiinteze imediat, potrivit evenimentului asigurat, unitatile de pompieri, politia sau alte organe abilitate de lege, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat si sa solicite acestora intocmirea actelor cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, intinderea pagubei, eventualii vinovati. Imediat ce documentele mentionate anterior au fost emise, asiguratul are obligatia sa le prezinte asiguratorului;
  • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 zile de la producerea acestuia sau de la luarea la cunostinta, furnizand informatii despre circumstantele producerii / aparitiei evenimentului si marimea probabila a pagubei;
  • sa ia, potrivit cu imprejurarile, pe seama asiguratorului si in limita sumelor asigurate precizate in polita, toate masurile necesare pentru limitarea daunelor, respectiv pentru protejarea, salvarea, pastrarea si paza bunurilor asigurate ramase ca urmare a producerii / aparitiei evenimentului asigurat, precum si pentru prevenirea degradarilor ulterioare ale acestora;
  • sa pastreze starea de fapt a bunurilor asigurate in urma producerii evenimentului asigurat, pentru a permite asiguratorului / organelor abilitate sa evalueze paguba / investigheze cauzele producerii evenimentului;
  • sa instiinteze asiguratorul in scris, in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta, despre orice pretentie de despagubire (inclusiv cele formulate de tertii pagubiti) in legatura cu producerea unui eveniment asigurat;
  • sa puna de indata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii bunurilor asigurate, precum si orice alte detalii si dovezi referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite;
  • sa comunice organelor de politie sau altor organe de cercetare orice informatii ce ar putea duce la gasirea bunurilor asigurate si sa faca demersurile necesare pentru redobandirea acestora, chiar daca a primit despagubirea de la asigurator;
  • sa comunice asiguratorului, in termen de max. 2 zile de la data instiintarii de catre organele de politie, gasirea bunurilor asigurate, precum si, dupa caz, identificarea autorilor furtului;
  • sa se prezinte, la solicitarea organelor abilitate, in vederea recuperarii bunurilor asigurate furate, comunicand asiguratorului acest fapt in termen de 2 zile lucratoare de la data recuperarii;
  • in cazul identificarii autorilor furtului dupa plata despagubirilor, sa declare in fata organelor de cercetare penala si a instantei de judecata ca a fost despagubit de catre asigurator, mentionand datele de identificare ale acestuia;
  • sa restituie asiguratorului, in termen de 15 zile de la reintrarea in posesie, suma incasata cu titlu de despagubire sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiilor / inlocuirilor partilor componente, care au fost gasite avariate si / sau incomplete;
  • sa faca dovada interesului sau cu privire la bunurile asigurate;
  • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei;
  • sa permita asiguratorului sa faca investigatii referitoare la cauza si intinderea daunelor;

                 In cazul neindeplinirii oricareia dintre obligatiile de mai sus, asiguratorul este indreptatit sa refuze plata despagubirii.

                 Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor ce revin asiguratului prin polita de asigurare si a recomandarilor asiguratorului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile acestuia in cererea-chestionar si alte documente solicitate de asigurator sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere a asiguratorului.

                            Sectiunea I

 • Asiguratul are urmatoarele obligatii:
  • sa tina evidenta lucrarilor si/sau bunurilor asigurate in conformitate cu dispozitiile legale, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea pierderii sau distrugerii evidentelor impreuna cu lucrarile si bunurile asigurate afectate de producerea unui eventual eveniment asigurat;
  • sa intretina lucrarile si/sau bunurile in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale si/sau recomandarile proiectantului, beneficiarului lucrarilor de constructii, producatorului / furnizorului, in scopul prevenirii producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat;
  • sa respecte normele si normativele de igiena si protectia muncii pe santierele de constructii, inclusiv prin restrictionarea accesului persoanelor straine de activitatea  de constructii, pentru evitarea oricarei situatii care ar putea antrena raspunderea pentru eventuale accidente;
  • sa implementeze si sa intretina in stare de functionare mijloacele tehnice pentru inlaturarea sau diminuarea riscurilor (inclusiv a celor aferente acoperirilor suplimentare) si sa se conformeze masurilor stabilite prin norme generale sau specifice obiectivului asigurat de catre organele abilitate.
  • in toate cazurile in care circumstantele privind riscul ori datele de identificare, astfel cum au fost declarate, se schimba (ex.: schimbarea proiectului sau a metodelor de constructie folosite, schimbarea sau decalarea fazelor de constructie mentionate in graficul lucrarilor, inlaturarea / reducerea mijloacelor de protectie existente la momentul incheierii asigurarii, efectuarea unor lucrari de constructii suplimentare, etc.), sa comunice in scris asiguratorului cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 zile de la data luarii la cunostinta, furnizand detalii complete, conditiile privind continuarea asigurarii urmand a fi agreate de parti;
  • sa respecte recomandarile si metodele precizate in  memoriile tehnice si studiile geo-tehnice, fazele si termenele de executie mentionate in graficul lucrarilor, precum si masurile de prevenire / limitare a producerii evenimentelor asigurate mentionate de catre asigurator in raportul inspectiei de risc;
  • sa respecte prevederile / normele legale / specifice in domeniul constructiilor;
  • sa permita asiguratorului sa verifice, ori de cate ori acesta considera necesar, modul in care se desfasoara executia lucrarilor de constructii si/sau montaj asigurate;
  • sa organizeze paza santierului 24h/24h; intrarea in santier a persoanelor (altele decat angajatii beneficiarului lucrarilor de constructii - montaj, antreprenorului(lor) sau subantreprenorilor) sa se faca numai cu insotitor si echipate corespunzator in prealabil;
  • sa depoziteze corespunzator, in functie de recomandarile producatorului / furnizorului, materialele, sculele, uneltele, echipamentele, utilajele, in spatii special amenajate, prevazute, dupa caz, cu acoperis, usi si ferestre cu incuietori / grilaje sigure.

                            Sectiunea II

 • Asiguratul are urmatoarele obligatii:
  • inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia:
   • sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile rezonabile preventive necesare;
   • sa respecte toate dispozitiile legale referitoare la aceasta;
   • sa se conformeze tuturor recomandarilor facute de asigurator in acest scop.
  • in cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat:
   • sa comunice asiguratorului, in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta, in scris, pretentiile formulate de catre tertii pagubiti / vatamati si sa depuna la asigurat orice acte primite in legatura cu aceste pretentii;
   • sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio oferta, promisiune, tranzactie sau plata fara acordul scris al asiguratotului;
   • sa anunte de indata asiguratorul, in scris, in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta, ca a fost actionat in judecata si sa se apere in proces tinind seama si de eventualele recomandari facute de acesta, inclusiv cu privire la angajarea unui aparator in toate fazele procesuale.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca lucrarea indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Reprezentantii asiguratorului vor avea dreptul, ori de cate ori considera necesar, sa inspecteze si sa examineze riscul.
 • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze daunele prin reprezentantii sai, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, inclusiv prin experti, daca acest lucru este necesar pentru instrumentarea dosarului de dauna.
 • despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre asigurat, beneficiar, persoanele pagubite si asigurator, iar in caz de neintelegere, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele competente din Romania.
 • Stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre asigurator pe baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat si, dupa caz, a actelor din care rezulta valoarea reparatiei.
 • Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul daunei, suma asigurata / (sub-)limitele raspunderii si nici valoarea de asigurare a bunurilor asigurate, la data producerii / aparitiei evenimentului asigurat.
 • In stabilirea cuantumului daunei se va avea in vedere si modalitatea de stabilire a sumei asigurate, conform declaratiei asiguratului / contractantului din cererea-chestionar si inscrisa in polita.
 • Reparatiile / restaurarile / reconditionarile / inlocuirile partilor avariate care nu sunt in legatura cu aparitia / producerea evenimentului asigurat, de exemplu imbunatatiri, extinderi ale dimensiunilor sau reparatii ale daunelor existente inainte de producerea evenimentului asigurat, nu sunt despagubite.
 • Pagubele cauzate de furt sunt despagubite numai in cazul in care sunt respectate urmatoarele conditii:
  • daca s-au scurs 60 de zile de la data notificarii asiguratorului cu privire la furt, cu conditia ca Politia sa confirme in scris ca bunurile asigurate furate nu au fost gasite;
  • asiguratul a inregistrat o plangere la Politie, prin care s-a constituit parte vatamata, plangere in care este aratat cuantumul pretentiilor si descrierea bunurilor sustrase;
  • daca asiguratul a dat o declaratie in care sa arate ca se obliga sa restituie total sau partial, dupa caz, despagubirea primita in situatia in care bunurile furate sunt descoperite dupa plata despagubirii. Daca bunurile furate sunt descoperite dupa plata despagubirii, asiguratul trebuie sa returneze asiguratorului in termen de 15 zile lucratoare despagubirea primita sau diferenta dintre despagubire si costul reparatiilor sau inlocuirii bunurilor sau partilor componente ale acestora care au fost descoperite avariate sau incomplete.
  • daca bunurile furate sunt gasite inainte  de  plata despagubirii, aceasta va fi platita numai pentru daunele aparute cu ocazia producerii furtului.
 • In cazul in care autoritatile de cercetare penala instiinteaza asiguratul despre identificarea autorilor furtului, asiguratul este obligat sa comunice aceste informatii asiguratorului  care a platit sau urmeaza sa plateasca despagubirea pentru bunurile furate, in scopul conservarii dreptului de regres al asiguratorului.
 • Cuantumul daunei nu include taxele platite de catre asigurat pe care acesta le poate recupera conform legii (de ex. T.V.A. - taxa pe valoare adaugata). In cazul in care sumele asigurate nu contin T.V.A., despagubirea cuvenita nu va include in nici un caz T.V.A.
 • In cazul procurarii din strainatate a unor piese / parti componente, despagubirea se va calcula avand in vedere contravaloarea facturii de cumparare (inclusiv taxe vamale, accize, cheltuieli de transport, T.V.A. daca acestea au fost incluse in suma asigurata si sunt necesare efectuarii  reparatiilor bunurilor avariate si numai in cazul in care, conform legislatiei in vigoare, nu exista posibilitatea recuperarii), exprimata in valuta convertibila, luandu-se in calcul cursul de schimb B.N.R. valabil la data facturarii. cuantumul despagubirii nu va putea depasi pretul practicat de catre reprezentantele din Romania ale pieselor / partilor componente / manopera respective.
 • Din cuantumul daunei se scad:
  • fransizele mentionate in polita de asigurare;
  • valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta / valorifica;
  • valoarea oricarei plati in avans efectuata de asigurator cu titlu de despagubire, in beneficiul asiguratului.
 • Asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare, prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite, daca la incheierea asigurarii s-a convenit ca plata primei de asigurare sa se efectueze in rate subanuale.
 • In cazul in care pagubele au fost marite (agravate) din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se stabileste numai pentru acea parte din paguba care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata - fara indoiala - de evenimentul asigurat.
 • In caz de Incendiu, Explozie sau furt, despagubirile se acorda numai daca faptul a fost constatat printr-un proces-verbal de catre organele de politie, unitatile de pompieri ori alte organe de cercetare.
 • In cazul in care suma asigurata a bunurilor asigurate este inferioara valorii de asigurare la momentul producerii daunei, cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata prevazuta in polita si valoarea de asigurare la data producerii / aparitiei evenimentului asigurat („Principiul proportionalitatii”).
 • Daca suma asigurata a bunurilor asigurate este superioara valorii de asigurare a acestora, polita nu produce efecte decat in limita acelei valori, prima de asigurare platita aferenta excedentului de suma asigurata restituindu-se asiguratului / contractantului.
 • Daca in cadrul aceleiasi polite sunt asigurate mai multe bunuri, regulile de mai sus se aplica pentru fiecare bun, neadmitandu-se compensari intre bunuri.
 • Dupa fiecare dauna, suma asigurata / limita raspunderii se micsoreaza, cu incepere de la data producerii / aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.
 • La cererea asiguratului, suma asigurata / limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii unei prime de asigurare suplimentare corespunzatoare, calculate si comunicate de asigurator.
 • Daca asiguratul / contractantul nu reintregeste suma asigurata, pentru urmatoarele daune, despagubirile se reduc corespunzator raportului dintre suma asigurata ramasa dupa  plata despagubirii si suma asigurata din polita.
 • Daca asiguratul sau, dupa caz, beneficiarul  renunta prin orice modalitate juridica la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori sau face o tranzactie, despagubirea ce s-ar cuveni asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului se va reduce in mod corespunzator cu sumele care au facut obiectul acestor acte juridice. Daca plata despagubirii a fost deja efectuata, asiguratul sau, dupa caz, beneficiarul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata, in termen de 5 zile de la primirea notificarii din partea asiguratorului.
 • Asiguratul si / sau beneficiarul raspund fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea de dauna care s-a marit).
 • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului, fata de asigurator in legatura cu dauna respectiva.
 • Asiguratorul nu este raspunzator, nu acopera si nu acorda despagubiri pentru nicio pretentie care ar constitui o incalcare din partea asiguratorului a oricarei interdictii sau  restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si / sau internationale si / sau care rezulta direct sau indirect din aplicarea oricarei sanctiuni, interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si / sau internationale.
 • Asiguratul are obligatia sa declare existenta altor asigurari care acopera aceleasi riscuri, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul valabilitatii acestuia.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul trebuie sa comunice asiguratorului numele celorlalti asiguratori.
 • Asiguratul se obliga conform legii sa ceara fiecarui  asigurator plata despagubirilor datorate de acesta pe baza respectivei polite de asigurare.
 • In cazul in care, la data formularii cererii de despagubire, exista o alta asigurare acoperind acelasi obiect si acelasi risc, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional cu suma asigurata / limita raspunderii asumate.
 • despagubirile se platesc in maximum  15  zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite, exprimat prin semnarea cererii de despagubire.
 • Despagubirea va fi platita in aceeasi moneda in care s- a platit prima de asigurare, insa, in toate cazurile, facturile in Lei vor fi platite in Lei. In cazul in care prima de asigurare se plateste in echivalentul in Lei al unei valute, despagubirea, inclusiv fransizele, se vor calcula la cursul comunicat de BNR pentru valuta respectiva, valabil in ziua producerii evenimentului asigurat.
 • despagubirile se platesc de catre  asigurator asiguratului sau beneficiarului (dupa caz), cu acordul si cu instiintarea prealabila a asiguratului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei de asigurare, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa amane plata atata timp cat exista dubii cu privire la dreptul asiguratului de a obtine despagubiri;
  • sa amane acordarea despagubirii daca exista instituita impotriva asiguratului o ancheta sau procedura penala in legatura cu dauna, pana la finalizarea anchetei sau, respectiv, a procedurii penale;
  • sa nu plateasca despagubiri in cazul in care cererea de despagubire are la baza declaratii false sau daca asiguratul (sau oricare alta persoana care actioneaza in numele sau)  a contribuit in mod deliberat ori prin neglijenta grava la producerea daunei.
 • Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubiri se supune reglementarilor actelor normative in vigoare.
 • In cazul in care politele de asigurare au fost cesionate unui creditor, in caz de dauna, despagubirea va  fi platita direct creditorului respectiv, pana la concurenta valorii dreptului sau, asiguratorul instiintand in scris asiguratul despre aceasta.
 • Asiguratului i se va achita numai eventuala diferenta. Despagubirea poate fi platita direct asiguratului, numai cu acordul expres scris al creditorului.
 • Prin plata despagubirilor si in limita acestora, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului contra tertilor raspunzatori de producerea daunei  ori de marirea acesteia (pentru partea din dauna care s-a marit).

                            Sectiunea I

 • In cazul producerii unei daune acoperite prin polita de asigurare, stabilirea despagubirilor se va face astfel:
  • in caz de dauna partiala: costul reparatiilor necesare pentru  a aduce bunul avariat la starea sa imediat anterioara producerii evenimentului asigurat, mai putin valoarea resturilor ce pot fi recuperate;
  • sau
  • in cazul de dauna totala: valoarea reala a bunului la data imediat anterioara la data producerii evenimentului asigurat, mai putin valoarea resturilor ce pot fi recuperate,
   • cele de mai sus sunt valabile numai in masura in care costurile pretinse au trebuit sa fie suportate de catre asigurat si sunt incluse in sumele asigurate si cu conditia ca prevederile si clauzele speciale sa fi fost respectate.
 • Asiguratorul va plati despagubiri numai dupa ce i se prezinta chitantele si documentele care dovedesc efectuarea reparatiilor sau inlocuirii, dupa caz, si ele vor fi gasite satisfacatoare. In masura in care reparatia este posibila se va repara orice avarie, dar in cazul in care costul reparatiei va fi egal sau va depasi valoarea bunului la data imediat anterioara producerii pagubei, despagubirea se va stabili conform prevederilor de daunei totale de mai sus.
 • Despagubirea acordata de catre asigurator va acoperi  si costul reparatiilor provizorii, daca astfel de reparatii constituie parte a reparatiilor definitive si nu majoreaza cheltuielile totale de reparatii.
 • Despagubirea acordata nu poate depasi, pentru fiecare din lucrari si / sau bunuri, nici cuantumul daunei, nici suma asigurata sau valoarea reala si nici valoarea de inlocuire a lucrarilor si / sau bunurilor la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, si nici limita costurilor si a cheltuielilor deja efectuate pentru lucrarile de constructii.
 • Daca nu s-a stabilit altfel, in scris, la calculul cuantumului daunei se vor lua in considerare preturile uzuale de piata, fara includerea de adaosuri pentru munca prestata in regim exceptional (ex.: ore suplimentare, transport rapid sau aerian, alte prestatii in regim de urgenta).
 • In cazul avarierii unui ansamblu sau subansamblu, la stabilirea cuantumului daunei se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente care au fost avariate, chiar daca in cadrul reparatiei se inlocuieste intregul ansamblu sau subansamblu. In situatia avarierii unei parti componente sau piese din cadrul unui ansamblu sau subansamblu care nu poate fi inlocuita individual se ia in considerare inlocuirea intregului ansamblu, respectiv subansamblu.
 • Partile componente sau piesele avariate se pot inlocui numai daca valoarea reparatiilor egaleaza sau depaseste valoarea de asigurare a acestora, ori daca procesele tehnologice existente nu permit reparatia.

                            Sectiunea II

 • despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii tripartite dintre asigurat, tertul pagubit si asigurator, sau prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila.
 • Orice acorduri incheiate intre asigurat si tertul pagubit cu privire la plata despagubirilor nu obliga asiguratorul la nici un fel de plata, nefiindu-i opozabile.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila) se poate face numai daca din actele intocmite de organele competente si din instiintarea asiguratului rezulta cu certitudine raspunderea civila a acestuia pentru producerea daunelor, iar tertul pagubit / vatamat face dovada prejudiciului suferit.
 • despagubirile / indemnizatiile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti, in cazul in care:
  • nu pot fi elucidate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, persoana raspunzatoare de producerea daunelor, sau cuantumul acestora;
  • tertul pagubit formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice (ex.: pensie de intretinere), precum si in cazul in care pentru aceste prestatii se solicita o suma globala.
 • Despagubirea nu poate depasi nivelul limitelor de raspundere asumate prin polita. In cazul daunelor produse bunurilor, despagubirea nu poate depasi valoarea bunurilor  la data producerii evenimentului asigurat.
 • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, asiguratorul acorda despagubiri / indemnizatii conform procentului de culpa al asiguratului, rezultat din documentele emise de organele competente si / sau declaratii de martori.
 • In situatiile de culpa comuna, masura raspunderii fiecarei persoane vinovate de producerea  evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente. In cazul in care din aceste acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea  evenimentului asigurat.
 • In cazul in care tertul pagubit a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea daunei, cel chemat a raspunde va fi tinut raspunzator numai pentru partea  din dauna pe care a produs-o.
 • despagubirile se platesc de catre asigurator persoanei pagubite, cu acordul si cu instiintarea prealabila a asiguratului, in masura in care aceasta nu a fost deja despagubita de asigurat; daca asiguratul face dovada ca a despagubit persoana pagubita (cu acordul prealabil scris al asiguratorului), despagubirea i se va plati asiguratului.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.200.00.00; 021 200 00 98​

Email: avizari@gothaer.ro

Formular on-line pentru avizare daunehttps: / / www.gothaer.ro / daune / anunta-o-dauna /

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.