Polita de asigurare Toate Riscurile - CONSTRUCTII - MONTAJ - GROUPAMA Asigurari

asigurari groupama all riscs toate riscurile constructii montaj raspunderea constructorului organizare santier pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Mihai Eminescu, nr. 45.

office@groupama.ro

Tel:   021.305.80.00

Fax:   021.310.99.67

              GROUPAMA Asigurari S.A. este parte a marelui grup francez, de asigurari si servicii financiare bancare cu acoperire internationala, GROUPAMA. Asigurator de referinta in Franta, grupul GROUPAMA are o prezenta extinsa la nivel international, in 11 tari din Europa, Africa si Asia. Cu o traditie de peste 100 de ani, GROUPAMA a patruns progresiv pe piata romaneasca, in perioada 2007-2008, achizitionand 3 companii locale de asigurari: BT Asigurari in 2007 si Asiban si OTP Asigurari in 2008, pe care le-a reunit sub brand-ul GROUPAMA Asigurari S.A. Romania. De la infiintare si pana in prezent, GROUPAMA Asigurari S.A. s-a dezvoltat continuu acordand o atentie deosebita satisfacerii nevoilor clientilor, ceea ce a condus la accederea acesteia in categoria societatilor de asigurari premium, alaturi de alte societati de vaza de pe piata romaneasca de asigurari. GROUPAMA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-009-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GROUPAMA Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, prin care sunt preluate in asigurare riscuri ce afecteaza lucrari de constructii-montaj derulate pe teritoriul Romaniei, de catre persoane juridice romane sau straine autorizate sa efectueze astfel de lucrari. Polita este structurata in 2 sectiuni: Sectiunea 1 - daune materiale si Sectiunea 2 - raspundere civila fata de terti.

Obiectul Asigurarii: 

               GROUPAMA Asigurari S.A., acorda protectie, prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, lucrarilor de constructii-montaj executate exclusiv in Romania de catre antreprenori, subantreprenori, persoane juridice legal autorizate; constructiilor si / sau echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar; utilajelor constructorului; si acopera cheltuielile: pentru curatarea locului dupa producerea evenimentului; de proiectare; legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul potrivit legii, este obligat la plata acestora.

               Asiguratorul, asigura lucrarile de constructii-montaj executate de catre asigurat pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar pentru riscurile si in conditiile prevazute mai jos la fiecare sectiune:

 • Sectiunea I - Pagubele / daune materiale - (este obligatorie) - prin care se poate opta pentru asigurarea:
  • Pentru lucrarile de constructii:
   • Lucrarilor contractuale (lucrari permanente si temporare, incluzand toate materialele ce vor fi incorporate in acestea)
    • Pretul contractului de executie a lucrarilor
    • Materiale sau elemente furnizate de beneficiar
   • constructii si echipamente de lucru in cadrul santierului
   • Utilajele de constructii (lista atasata)
   • Cheltuieli de evacuare dupa o dauna (limita maxima de despagubire - 2% din valoarea totala a contractului de executie)
  • Pentru lucrarile de montaj:
   • Lucrari de montaj, impartite dupa cum urmeaza:
    • ​Subansamble de montat
    • Costuri de transport
    • Obligatii vamale si taxe
    • Costul montajului
   • ​Lucrari de inginerie civila
   • constructii si echipamente de lucru in cadrul santierului
   • utilaje de constructie-montaj
   • Cheltuieli suplimentare pentru limitarea sau reducerea pagubelor si/sau protejarii bunurilor asigurate (limita maxima de despagubire – 5% din valoarea totala a contractului de executie)
   • Cheltuieli suplimentare de curatare / indepartare a resturilor dupa o dauna (limita maxima de despagubire - 2% din valoarea totala a contractului de executie)
   • Bunuri situate pe proprietati ale ofertantului de contract sau pe santier, apartinand ofertantului de contract sau avute in grija sau custodie

   Riscuri speciale ce vor fi asigurate:

   • Cutremur
   • Furtuna, ciclon, inundatie, revarsari de ape, alunecari de teren
   • Furt

                 Asigurarea lucrarilor de constructii se face pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar.

                 In concluzie asiguratorul, acopera:

 • pagubele produse in perioada asigurata, cauzate prin avarierea sau distrugerea brusca si neprevazuta a lucrarilor de constructii-montaj mentionate in polita de asigurare sau parti ale acestora, din orice cauza, altele decat cele excluse.
 • pentru perioada de intrerupere tehnologica a lucrului, probata cu documente oficiale, sunt acoperite prin asigurare doar riscurile stabilite de comun acord de catre asigurat si asigurator ca urmare a masurilor de conservare a lucrarii, luate de catre asigurat si a inspectiei de risc efectuata de catre asigurator. Riscurile asigurate in perioada de intrerupere tehnologica a lucrului se precizeaza intr-un act aditional la polita de asigurare, cu plata unei prime suplimentare.
 • cheltuieli pentru limitarea sau reducerea pagubelor si/sau protejarii bunurilor asigurate, inclusiv cele legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul, potrivit legii, este obligat la plata acestora, in limita a 5% din suma asigurata la lucrarile de constructii montaj (daca nu s-a convenit altfel, in scris), fara a depasi insa 110% din suma facturata de pompieri.
 • cheltuieli de curatare a locului, in limita a 2% din suma asigurata la lucrarile de constructii-montaj (daca nu s-a convenit altfel, in scris);
 • daunele materiale directe cauzate utilajelor de santier si echipamentelor mentionate in polita de asigurare, aflate in operare sau stationare, chair daca sunt proprietatea tertilor, de orice eveniment accidental brusc si neprevazut care nu este exclus.
 • lucrari de inginerie civila;
 • bunuri situate pe proprietati ale beneficiarului / ofertantului de contract sau pe santier, apartinand beneficiarului / ofertantului de contract sau avute in grija sau custodie de catre antreprenor.
 • prejudiciile de care asiguratul devine raspunzator in baza legii fata de terte persoane si pentru care trebuie sa plateasca sume cu titlu de dezdaunare ca urmare a:​
  • prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza legii fata de tertele persoane pagubite, ca urmare a:
   • ​​vatamarii corporale accidentale (invaliditate permanenta totala, partiala sau deces)
   • avarierii ori distrugerii fara intentie a unor bunuri apartinand tertelor persoane,
    • prejudicii produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare, cu conditia ca  acestea sa fie in legatura directa cu lucrarile de constructii-montaj conform sectiunii I, desfasurate in incinta santierului sau in imediata sa vecinatate, pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de executie a lucrarilor.
  • cheltuielilor de judecata facute de catre asigurat in procesul civil, cu acordul prealabil al asiguratorului precum si cheltuielilor de judecata facute de catre cel prejudiciat in scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.
   • Se acorda despagubiri si in cazurile in care pagubele ca urmare a vatamarii corporale, precum si a avarierii ori distrugerii unor bunuri, s-au produs din culpa prepusilor asiguratului.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la GROUPAMA Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este autorizata sa execute lucrari in concordanta cu obiectul asigurarii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si sa ataseze listele anexe corespunzatoare, care contin informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si parametrii tehnici ai lucrarii de constructii-montaj asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, caiet de sarcini, memoriu tehnic, devize de lucrari, studiu geotehnic, grafic de executie, planuri, relevee, contractul de executie semnat cu beneficiarul, fise tehnice, etc.; alte documente;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • titlul contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj si sectiunile aferente;
 • amplasamentul lucrarilor (adresa);
 • datele de identificare ale beneficiarului, asiguratului (antreprenorului), subantreprenorilor, inginerului consultant;
 • descrierea tehnica succinta a lucrarilor contractuale;
 • precizari privind experienta asiguratului in lucrari similare lucrarilor asigurate;
 • perioada de asigurare:
  • durata executiei;
  • perioada de garantie a lucrarilor;
 • precizari privind lucrarile ce vor fi executate de subcontractanti;
 • riscurile speciale dorite a fi acoperite;
 • detalii privind subsolul, apa freatica, distanta fata de acumulari de apa, conditiile meteorologice din zona de derulare a lucrarilor;
 • optiunea pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare cu munca peste program, munca de noapte, munca de sarbatorile legale;
 • optiunea pentru acoperirea raspunderii proiectantului;
 • optiunea pentru acoperirea sectiunii II - raspundere civila fata de terti (daca aceasta nu este acoperita printr-o alta polita, separata si la fel de cuprinzatoare);
 • detalii privind cladirile si proprietatile invecinate lucrarilor ce vor fi executate si daca acestea, sa afla sau nu, sub controlul juridic al antreprenorului sau beneficiarului;
 • moneda contractului;
 • limita raspunderii (suma asigurata) pentru fiecare sectiune si structura a sectiunii, in parte;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru acelasi obiect, la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la GROUPAMA Asigurari S.A. este incheiata pe perioada de executie a lucrarilor, mentionata in cererea chestionar, cu posibilitatea extinderii acesteia atunci cand situatia o reclama.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 0:00 a zilei precizate in polita, dar nu inainte de inceperea lucrarilor de constructii sau terminarea descarcarii pe santier a primului lot de utilaje de constructii, echipamente tehnologice si materiale mentionate in polita sau in anexele la aceasta si, cumulativ, in nici un caz inainte de ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare/rata I de prima, perioada prevazuta in polita ramanand neschimbata.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza de drept la momentul intervenirii oricareia dintre urmatoarele situatii:

 • la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite in polita;
 • la data rezilierii/denuntarii unilaterale/incetarii cu acordul partilor;
 • la data scadentei ratelor de prima - in cazul in care sumele datorate cu titlu de prima de asigurare nu s-au platit la scadenta si nici in perioada de gratie convenita (15 zile calendaristice);
 • prin consumarea totala a sumei asigurate/limitei de despagubire, ca urmare a efectuarii platii indemnizatiilor de despagubire de catre asigurator;
 • in cazul falimentului asiguratului (persoana juridica) sau daca au fost incepute procedurile de dizolvare a acestuia, respectiv a fost deschisa procedura insolventei impotriva acestuia;
 • in lipsa unui acord/clauze, pentru acea parte din lucrarile contractuale asigurate care au fost predate sau puse in functiune, raspunderea asiguratorului se termina la data predarii sau punerii in functiune/dare in utilizare si/sau exploatare efectiva a respectivelor lucrari;

             In lipsa unui acord expres, raspunderea asiguratorului inceteaza de drept in termen de maximum 10 zile de la momentul finalizarii in fapt a lucrarilor (inclusiv parti/faze din lucrare dupa caz) - perioada in care asiguratul este obligat sa transmita o notificare in acest sens beneficiarului lucrarilor solicitandu-i preluarea acestora. Dovedirea finalizarii lucrarilor se poate face prin orice mijloc de proba.

             La solicitarea expresa a asiguratului, perioada de asigurare precizata in polita poate fi prelungita prin atasarea la polita de asigurare a unei clauze speciale si/sau emiterea unui act aditional (perioada de garantie, decalarea termenului initial de executie a lucrarilor contractate), in schimbul unei prime suplimentare.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la GROUPAMA Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru lucrarile de constructii-montaj executate pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la GROUPAMA Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica in calitate de antreprenor si/sau subantreprenori, care are un interes asigurabil, pentru lucrarile de constructiimontaj cuprinse in asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare de constructii - montaj este persoana fizica sau juridica, mentionata in polita, care are aceasta calitate conform contractului de executie a lucrarilor de constructii - montaj si care este indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate lucrarilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata / Limita de despagubire reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                            Sectiunea I

               Suma asigurata prevazuta in polita nu poate fi mai mica decat:

 • Pentru lucrari de constructii:
  • valoarea totala a lucarilor contractuale la terminarea constructiei incluzand toate materialele, salariile, cheltuielile de transport, taxele vamale, impozitele si materialele sau bunurile furnizate de catre contractant;
  • valoarea de piata;
  • valoarea de inlocuire a utilajelor folosite in constructii, respectiv costul de inlocuire a bunurilor asigurate cu bunuri noi de acelasi fel si aceeasi capacitate;
 • Pentru lucrari de montaj:
  • valoarea totala a lucarilor contractuale la terminarea montajului incluzand cheltuielile de transport, taxele vamale, impozitele, costul montajului, salariile si materialele sau bunurile furnizate de catre antreprenor;
  • valoarea de inlocuire a instalatiilor, echipamentelor si masinilor folosite in montaj, respectiv costul de inlocuire a bunurilor asigurate cu bunuri noi de acelasi fel si aceeasi capacitate;
  • limita de despagubire in agregat de pana la 20% din valoarea contractului de executie sau de 2.000.000 EUR; se va alege varianta cu valoarea cea mai mica.

                Asiguratul se angajeaza sa majoreze sau sa reduca sumele asigurate in cazul in care au loc fluctuatii ale salariilor sau preturilor, aceste modificari fiind valabile numai dupa inregistrarea lor in polita de catre asigurator.

               In compunerea sumei asigurate mai intra:

 • materialele sau alte bunuri puse la dispozitie de catre beneficiar si necuprinse in devizul general (inclusiv cheltuielile de transport, taxele vamale), daca este cazul;
 • cheltuieli suplimentare ca urmare a producerii riscurilor asigurate  pentru limitarea sau reducerea pagubelor si/sau protejarii bunurilor asigurate, inclusiv cele legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul, potrivit legii, este obligat la plata acestora, in limita a 5% din valoarea contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj (daca nu s-a convenit altfel, in scris), fara a depasi insa 110% din suma facturata de Pompieri.
 • cheltuieli suplimentare de curatare a locului, in limita a 2% din valoarea totala a contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj (daca nu s-a convenit altfel, in scris);
 • suma asigurata pentru utilajele folosite in lucrarile de constructii precum si a echipamentelor de lucru folosite pe santier (baraci, schele), in conformitate cu lista anexa la polita de asigurare;

                            Sectiunea II

                Sumele la care se face asigurarea se stabilesc conform cererii asiguratului, de comun acord, astfel:

 • Limita raspunderii / eveniment - Rapunderea asiguratorului pentru toate sumele platibile uneia sau mai multor persoane ce ridica pretentii in urma producerii unui singur eveniment asigurat nu poate depasi suma stabilita si mentionata in polita de asigurare ca limita a despagubirii pentru un eveniment.
  • Se considera ca fiind unul si acelasi eveniment:
   • toate prejudiciile produse in perioada de valabilitate a contractului de asigurare care au aceeasi cauza, data producerii evenimentului fiind considerata data primului prejudiciu;
   • mai multe evenimente produse care au drept consecinta acelasi prejudiciu.
  • Se va considera ca data a daunei, data la care are loc producerea prejudiciului. Partile contractante pot conveni sublimite distincte pentru cazurile de pagube materiale, de invaliditate permanenta totala si de deces.
 • Limita totala a raspunderii - Raspunderea asiguratorului pentru toate sumele platibile pentru toate pretentiile ridicate pe durata valabilitatii contractului de asigurare nu poate depasi suma stabilita si mentionata in contract ca limita totala a despagubirii.
Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Asigurarea este considerata incheiata prin emiterea politei de catre asigurator, aceasta preluand riscul producerii evenimentului asigurat incepand de la data fixata in polita, dar in nici un caz inainte de ora 00:00 a zilei urmatoare zilei platii primei de asigurare sau a celei dintai rata a acesteia. Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat polita de asigurare. Orice rata incasata partial va fi considerata neincasata, iar polita se va rezilia daca in perioada de gratie nu se plateste diferenta de prima.

               Prima de asigurare se plateste integral sau in rate, la termenele precizate in polita.

               In cazul in care polita a fost emisa dar nu a fost incasata prima de asigurare sau cea dintai rata a primei, asigurarea se considera suspendata pana la ora 24:00 a zilei in care s-a efectuat plata, daca nu s-a convenit altfel.

               La expirarea unui termen de 30 zile calendaristice de la data de inceput a asigurarii prevazuta in polita, daca prima de asigurare sau cea dintai rata a primei nu a fost platita, asigurarea se reziliaza in mod automat de catre asigurator, asiguratul avand obligatia de a restitui exemplarul original al politei aflat in posesia sa.

               In cazul in care ratele ulterioare ratei I de prima nu sunt platite in termen de 15 zile calendaristice (perioada de gratie) de la termenele de scadenta stabilite, polita de asigurare se considera suspendat pentru inca 15 zile calendaristice (perioada de suspendare) si reintra in vigoare la ora 00:00 a zilei urmatoare zilei platii, ramanand neschimbate scadentele stabilite in polita.

               In cazul prevazut anterior, in care asiguratul nu plateste rata restanta, incepand cu a 31-a zi calendaristica de la data scadentei ratei, polita va fi reziliata fara punere in intarziere si fara restituirea primelor de asigurare platite. Rezilierea va fi facuta incepand cu data la care a fost scadenta rata neplatita.

               Daunele produse in perioada de gratie (primele 15 zile calendaristice de la data scadentei ratei mentionata in polita) vor fi acoperite cu conditia efectuarii platii integrale a ratei de prima pana la expirarea perioadei de gratie.

               Pentru daunele produse in perioada de suspendare (urmatoarele 15 zile calendaristice dupa expirarea perioadei de gratie) asiguratorul nu plateste despagubiri. Daca in aceasta perioada de suspendare asiguratul plateste rata de prima datorata, polita poate fi repusa in vigoare in baza unei cereri de repunere in vigoare a politei completata de asigurat, cu conditia ca, pe perioada suspendarii sa nu se fi inregistrat nici un eveniment care sa genereze o solicitare de despagubire din partea asiguratului si nici o schimbare majora a conditiilor de risc, perioada de asigurare prevazuta in polita nefiind prelungita cu durata suspendarii.

               In cazul incetarii politei de asigurare ca urmare a instrainarii bunului asigurat, a denuntarii sau a rezilierii politei de asigurare, daca asiguratul a platit prime de asigurare in avans si daca asiguratorul nu a platit si nu datoreaza despagubiri pe polita, se vor retine primele de asigurare achitate pentru perioada de la inceputul asigurarii si pana la data incetarii politei, pe luni de asigurare (pentru fiecare luna de asigurare 1/12 din prima anuala). Diferenta dintre prima achitata si prima retinuta pentru perioada cat asigurarea a fost in vigoare se va restitui asiguratului, la solicitarea scrisa a acestuia.

               In cazul incetarii politei de asigurare ca urmare a instrainarii bunului asigurat, a denuntarii sau a rezilierii politei de asigurare, daca asiguratorul a platit despagubiri sau datoreaza despagubiri pentru daune survenite inainte de rezilierea politei de asigurare, diferenta de prima de restituit mentionata anterior nu se va mai restitui asiguratului. In acest caz, pentru politele la care plata primei de asigurare este stabilita in rate, asiguratul este obligat sa platesca ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.

               Daca inainte de inceperea raspunderii asiguratorului evenimentul asigurat s-a produs si asigurarea a ramas fara obiect, sau daca dupa inceperea raspunderii producerea evenimentului asigurat a devenit imposibila, polita de asigurare se desfiinteaza de drept iar prima de asigurare pentru perioada ulterioara incetarii politei, calculata pro-rata temporis, se restituie.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la GROUPAMA Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la GROUPAMA Asigurari S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

                            Sectiunea I

 • Daunele materiale si directe produse in perioada de asigurare, pe amplasamentul santierului nominalizat in polita, cauzate prin avarierea sau distrugerea, brusca si neprevazuta, din orice cauza alta decat cele excluse in mod expres, a lucrarilor contractuale de constructii, a bunurilor asigurate sau a unor parti ale acestora, mentionate in polita sau in anexele la polita, care fac necesara reparatia sau inlocuirea lucrarilor si / sau bunurilor respective.
 • Cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma producerii unei eveniment asigurat, in limita sumei prevazute pentru aceasta in politei sau in anexele la polita.

                            Sectiunea II

 • Daunele cauzate tertilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune produse in legatura directa cu lucrarile de constructii si / sau montaj efectuate pe santier conform sectiunii I - daune materiale sau in imediata sa vecinatate, pentru care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit. Vor fi platite sume cu titlu de dezdaunare, pana la limita prevazuta in polita, ca urmare a:
  • vatamarii corporale accidentale sau imbolnavirii (urmata sau nu de deces);
  • pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor tetilor.
 •  Asiguratorul va acorda despagubiri si pentru:
  • cheltuielile de judecata pe care asiguratul trebuie sa le plateasca reclamantului;
  • cheltuielile efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului, ca urmare a unui prejudiciu care urmeaza a fi despagubit in baza politei de asigurare si cu conditia ca raspunderea sa asumata prin aceasta sectiune sa nu depaseasca limitele prevazute in polita.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la GROUPAMA Asigurari S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

 • Asiguratorul nu ofera acoperire pentru:
  • fransizele mentionate in polita, care vor fi suportate de catre asigurat (daca mai multe obiecte asigurate vor fi afectate de acelasi risc, se va aplica doar fransiza cea mai mare);
  • fapta sau omisiunea premeditate ale asiguratului sau ale reprezentantilor sai;
  • orice consecinte ale razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboiului civil, revolutiei, insurectiei, puterii militare sau uzurparii de putere, unor grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica sau conspiratie;
  • orice consecinte sau raspunderi legale, indiferent de natura lor, ale radiatiilor provenite din fuziunea sau fisiunea nucleara, ale contaminarilor radioactive, ale radiatiilor ionice sau ale contaminarii radioactive datorate oricarui combustibil nuclear sau deseurilor nucleare rezultate in urma arderii combustibilului nuclear. In cazul acestei excluderi, prin ardere se intelege orice proces independent de fisiune nucleara;
  • orice dauna, distrugere, deteriorare sau raspundere legala provocata sau care rezulta direct sau indirect din arme nucleare;
  • daune cauzate direct sau indirect sau ca o consecinta a terorismului – prin terorism se intelege orice act sau pregatire in vederea actiunii sau amenintare cu actiunea planuita pentru a influenta guvernul de jure sau de facto al oricarei natiuni sau orice grupare politica sau care urmareste scopuri politice, religioase, ideologice sau similar pentru intimidarea publicului sau a unei parti a acestuia a oricarei natiuni de catre orice persoana sau grup / grupuri de persoane, indiferent daca actioneaza in nume propriu sau in numele sau in legatura cu vreo organizatie sau guvern de jure sau de facto si care:
   • pune in pericol viata unor persoane, altele decat cele care comit actiunea;
   • implica violenta impotriva uneia mai multor persoane;
   • implica daune la bunuri;
   • creaza un risc pentru sanatatea sau siguranta publicului sau a unei parti a acestuia;
   • este proiectat sa interfereze cu sau sa intrerupa un sistem electronic;
  • daune cauzate de poluare si contaminare a mediului, chiar daca au fost provocate de evenimente asigurate;
  • pagubele, pierderile de consecinta sau avarii de orice fel cauzate, provenite sau marite, direct sau indirect de utilizarea sau neutilizarea internetului sau a altor facilitati similare; orice virus electronic de computer sau altele de acest gen; utilizarea sau neutilizarea adreselor de internet, website sau alte facilitati similare; orice date sau alte informatii trimise prin intermediul web-site sau alte facilitati similare; orice pierdere de date; orice atentat la drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv dar nu limitat la marci inregistrate, drepturi de autor sau inventii si inovatii);
  • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • pierderea sau distrugerea sau deteriorarea care rezulta din orice tip de daune indirecte sau de consecinta, chiar ca urmare a producerii unor riscuri acoperite prin polita;
  • orice dauna, distrugere, deteriorare sau raspundere legala provocata sau care rezulta direct sau indirect din arme, munitii, explozibili;
  • orice dauna, distrugere, deteriorare sau raspundere legala provocata sau care rezulta direct sau indirect de prelucrarea produselor petroliere, gaze naturale sau GPL;
  • liniile de transmisie si distributie electricitate, apa, canalizare, gaz, date, inclusiv sistemele de sprijin ale acestora, care se afla la o distanta mai mare de 50 de metri de locatia asigurata;
  • incetarea totala sau partiala a lucrului, mai putin perioada de intrerupere tehnologica a lucrului, daca conditiile speciale nu prevad altfel.
 • In orice actiune, proces sau procedura judiciara in care asiguratorul afirma ca datorita prevederilor excluderii de mai sus orice dauna, distrugere, deteriorare sau raspundere nu sunt acoperite, este sarcina asiguratului sa dovedeasca contrariul.
 • Asiguratorul nu ofera acoperire nici pentru situatia in care persoanele care conduc utilajele sunt sub influenta substantelor halucinogene (stupefiante), alcoolului sau in stare de ebrietate, precum si daca s-au sustras de la recoltarea probelor biologice privind stabilirea alcoolemiei sau au parasit locul accidentului

                            Sectiunea I

                 Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:

  • pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizari ca urmare a nerespectarii termenelor de  executie, a altor obligatii contractuale, sau pierderii contractului de antrepriza;
  • tasare (lasare) a terenului de fundatie sub sarcina cladirii precum si prin formarea de crapaturi in terenul fundatiei sau in terenul din preajma cladirii, datorate variatiei de volum a terenului ca urmare a contractiei - umflarii sau inghetului – dezghetului;
  • alunecari de teren in cazul in care nu s-au facut lucrari de consolidare care erau impuse prin proiectul initial sau prin lucrari suplimentare;
  • actiunea normala a curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii electrice;
  • daune produse bunurilor mobile aflate, contrar normelor sau uzantelor, sub cerul liber;
  • daune produse ca urmare a viciilor ascunse de material;
  • pagube produse continutului materiilor prime, materiale, semifabricate etc. folosite de utilaje, masini sau instalatii prin natura procesului tehnologic;
  • de erori de proiectare si / sau de constructie;
  • costul inlocuirii, repararii sau remedierii ca urmare a distrugerii sau avarierii bunurilor asigurate, datorita  defectelor de material, de constructie, de turnatorie si / sau executie, altele decat erorile de montaj; aceasta excludere se aplica numai bunurilor direct afectate, nefiind excluse daunele sau avarierea bunurilor corect executate sau montate datorate acestor defecte de material si / sau executiei. Daca bunurile excluse la acest punct au provocat pagube la bunurile corect executate, aceste pagube se despagubesc, fara a despagubi bunul care a provocat paguba.
  • uzura normala, coroziunea, oxidarea, deteriorarea treptata datorate nefolosirii precum si conditiilor atmosferice  normale;
  • pierderea sau avarierea vehiculelor proiectate sau autorizate sa circule pe drumuri publice cu exceptia vehiculelor exclusiv folosite pe santiere de constructii;
  • pierderea sau dauna ce rezulta din greseli si defectiuni pe care asiguratul sau reprezentantul sau le cunoaste sau ar fi trebuit sa le cunoasca;
  • pagube produse de distrugerea sau avarierea dosarelor, desenelor, documentatiilor de proiectare, actelor contabile, chitantelor, banilor, timbrelor, actelor, evidentei debitorilor, notelor, garantiilor, cecurilor etc.
  • pagubele la materialele auxiliare sau de exploatare cum ar fi: combustibili, lubrefianti;
  • cauzate de dol sau culpa asiguratului sau a oricarui alt prepus al acestuia;
  • nerespectarea graficului de executie daca nu exista o derogare in acest sens.

                  In caz de furt, nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda despagubiri in urmatoarele situatii:

  • insusirea ilegala, frauda, falsificarea sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta grava de catre  asigurat sau prepusii sai;
  • furt prin inselatorie, furt prin intrebuintare de chei, fie potrivite, fie originale, cu exceptia situatiei in care cheile originale au fost obtinute prin furt prin efractie sau acte de talharie;
  • desfiintarea sau scoaterea din functiune a sistemelor de paza si protectie existente;
  • pagube cauzate de disparitia inexplicabila a unor bunuri, (disparitia bunurilor asigurate fara sa se cunoasca modalitatea in care au disparut aceste bunuri), daca aceasta a fost constatata numai cu prilejul inventarierii  periodice, lipsuri cauzate de greseli de contabilitate, sau greseli de numarare in timpul inventarului;

                              Sectiunea II

                 Asiguratorul nu va acorda despagubiri asiguratului pentru:

  • cheltuieli efectuate pentru refacerea, repararea sau inlocuirea a ceea ce este asigurat sau asigurabil conform sectiunii I a politei;
  • pretentiile de despagubiri pentru daune produse de catre vibratii sau prin deplasarea ori slabirea bazei de sprijin (suporturilor), oricarui bun, suprafete de teren, sau Cladiri, cablurilor, conductelor subterane sau altor asemenea utilitati, sau oricarei persoane prin vatamarea corporala, inclusiv deces;
  • pretentii de despagubire decurgand din vatamari corporale sau imbolnaviri ale functionarilor sau muncitorilor asiguratului, beneficiarului sau a oricarei firme care are legatura cu proiectul asigurat;
  • pagubele produse unor bunuri apartinand sau aflate in grija, custodia sau controlul constructorului, investitorului sau altei firme care are legatura cu constructia asigurata total sau partial, conform sectiunii I, sau unei persoane care lucreaza pentru cei mentionati mai sus;
  • pretentii de despagubiri pentru pagube de care asiguratul raspunde in legatura cu: orice autovehicul autorizat sa circule pe drumurile publice pentru care legea prevede obligativitatea incheierii unei asigurari  de raspundere civila auto si, care este proprietatea asiguratului, este imprumutat, inchiriat sau condus de acesta; orice mijloc de transport (nava, aeronava, planor, ambarcatiune), daca asiguratul este proprietar, l-a imprumutat sau inchiriat pentru a-l conduce (pilota);
  • pretentiile de despagubire formulate pentru pagube de care raspunde asiguratul in baza  unei intelegeri incheiate care are ca efect stabilirea in sarcina lui a unor raspunderi financiare mai mari decat cele ce i-ar reveni in mod normal;
  • angajamente de despagubire sau de plata asumate de catre asigurat prin acorduri, daca raspunderea pentru acestea nu s-ar aplica si in lipsa acordurilor;
  • pretentiile de despagubiri formulate sunt pentru amenzile de orice fel si cheltuielile penale pe care trebuie sa le plateasca asiguratul sau prepusul acestuia, precum si cheltuielile de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
  • orice pierderi financiare indirecte suportate in mod direct de catre oricare din partile din contract, indiferent daca acestia sunt inclusi in asigurare sau nu, provocate de sau rezultand din pierderi sau pagube la lucrari, la utilajele si echipamentele de constructii;
  • raspundere ce decurge din orice clauze contractuale de penalizare sau de daune de interese, inclusiv din dobanzi;
  • pretentiile de depagubiri sunt rezultatul unor actiuni de confiscare, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau autoritati publice;
  • pretentiile de despagubiri formulate sunt sub forma de daunele morale.

                Asiguratul nu are raspundere civila daca evenimentul s-a produs:

  • dintr-un caz de forta majora (imprejurare extrema, imprevizibila, extraordinara si invincibila, fara legatura cu lucrul care a provocat paguba sau cu insusirile sale naturale) ca de exemplu: avalanse, uragan etc;
  • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
  • din culpa exclusiva a unei terte persoane.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la GROUPAMA Asigurari S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la GROUPAMA Asigurari S.A. sunt:

  • Asiguratul este obligat sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile uzuale rezonabile si sa se conformeze tuturor recomandarilor facute de catre asigurator pentru prevenirea producerii daunei, in conformitate cu prevederile legale si cu recomandarile producatorului pentru operarea, inspectarea si revizia obiectelor asigurate, precum si cu orice alte reglementari impuse de Guvern, municipalitate, corpuri legislative, care sunt in vigoare si se refera la operarea si intretinerea echipamentelor asigurate.
  • In cazul producerii unui eveniment asigurat, care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza politei de asigurare, asiguratul este obligat:
   • sa instiinteze in maximum 48 de ore, telefonic si in scris, asiguratorul, dand informatii asupra naturii si marimii pagubei; daca din cauza nerespectarii acestui termen nu s-a putut stabili cauza si intinderea pagubei, asiguratorul poate refuza plata despagubirii.
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubei;
   • sa conserve partile afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantului asiguratorului, sau a unui expert al acestuia pentru inspectie;
  • In toate cazurile, la cererea asiguratorului, asiguratul are obligatia sa puna la dispozitia acesteia actele si informatiile solicitate, sa-i permita acesteia efectuarea de cercetari prin orice mijloace legale si sa colaboreze cu aceasta la realizarea de investigatii si proceduri avand ca scop stabilirea realitatii, circumstantelor si marimii pagubei precum si a cauzelor producerii evenimentului asigurat.
  • Asiguratul are obligatia sa conserve dreptul de regres al asiguratorului. In acest sens asiguratul trebuie:
   • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in producerea evenimentului asigurat;
   • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, de la renuntarea la dreptul de regres precum si de la incasarea oricarei indemnizatii fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
   • sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extrajudiciare necesare pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului.
   • sa instiinteze, in cel mai scurt timp, organele de politie sau pompierii in cazul in care pierderea sau avarierea s-a produs datorita furtului prin efractie, actelor de talharie sau unui Incendiu;
  • De la data avizarii in scris, asiguratorul are obligatia in termen de 7 zile lucratoare sa efectueze constatarea daunei si sa stabileasca marimea ei direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, inclusiv prin experti, daca s-a convenit in acest mod de catre cele doua parti. Termenul de mai sus se poate prelungi in cazul unui cutremur sau alte calamitati ce afecteaza o arie mai larga. Daca reprezentantul asiguratorului nu efectueaza constatarea in intervalul de timp stabilit, asiguratul este indreptatit sa inceapa reparatiile sau inlocuirile.
  • Asiguratul trebuie sa pregateasca o lista detaliata a pagubelor suferite care sa contina informatii despre calitatea, cantitatea si valoarea bunurilor distruse sau avariate. La cererea asiguratorului, asiguratul va prezenta o descriere separata cu privire la alte bunuri asigurate existente in momentul producerii evenimentului asigurat, cu indicarea valorilor respective. De asemenea, in scopul evaluarii pagubelor, asiguratul trebuie sa puna la dispozitia asiguratorului registrele contabile, facturile si orice alte documente care ar putea fi cerute de catre asigurator sau de expertii acestuia pentru investigatii si verificari, dupa caz.
  • Asiguratul are obligatia de a plati prima de asigurare, in cuantumul si la termenele stabilite prin polita de asigurare. In cazul in care asiguratorul a platit despagubiri pentru o polita de asigurare care a fost incheiat cu plata in rate a primei de asigurare, asiguratul ramane responsabil pentru plata ratelor de prima ulterioare datei platii indemnizatiei.
  • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratul va pierde dreptul la indemnizatie, daca din acest motiv nu se poate stabili realitatea, marimea sau cauzele producerii prejudiciului ori nu se poate exercita dreptul de regres, sau va primi o indemnizatie diminuata proportional, in masura in care neindeplinirea obligatiilor a dus la marirea pagubei.
  • Daca o dauna este rezultatul unei fraude, sau daca s-a facut vreo declaratie falsa in legatura cu acea dauna, sau daca orice mijloace frauduloase au fost folosite de catre asigurat sau orice reprezentant al acestuia cu scopul de a obtine un beneficiu sub prezenta polita, asiguratul decade din dreptul la indemnizatie iar asiguratorul poate rezilia polita fara restituirea proportionala a primei de asigurare.
  • In mod deosebit, prevederile de la alineatul precedent se aplica daca asiguratul sau contractantul declara distruse sau pierdute bunuri care nu existau in momentul producerii evenimentului asigurat, ascunde, sustrage sau masluieste bunuri, acte sau actiuni care nu au fost distruse sau furate ori tainuieste sau sustrage bunuri salvate sau recuperate dupa producerea evenimentului asigurat.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care GROUPAMA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca lucrarea indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Stabilirea indemnizatiei (despagubirii) este facuta de catre asigurator pe baza tuturor clauzelor contractuale tinandu-se intotdeauna cont de fransiza stabilita in polita de asigurare.
  • Daca despagubirea, calculata potrivit politei de asigurare, este mai mica decat fransiza, asiguratorul nu plateste despagubirea; daca despagubirea astfel calculata depaseste fransiza, aceasta se scade din despagubire.
  • In ceea ce priveste asigurarile de bunuri, la stabilirea indemnizatiei se ia in calcul valoarea pe care bunurile o au in momentul producerii evenimentului asigurat, tinand seama si de natura, calitate, vechime, depreciere, folosinta, adoptare de noi metode, inventii si alti factori similari. De asemenea, calculul indemnizatiei se va face tinand cont si de valoarea eventualelor recuperari care va fi scazuta din cuantumul pagubei.
  • Indemnizatia nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunului din momentul producerii evenimentului asigurat, cu exceptia cazului in care, in aceasta din urma situatie, in polita exista prevederi exprese contrare.
  • Cheltuielile prevazute sunt in sarcina asiguratorului numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate, pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu depasesc, singure sau impreuna cu indemnizatia si eventualele cheltuieli de judecata, suma asigurata. Cheltuielile de acest gen vor fi limitate la maxim 50% din valoarea daunei.
  • Plata indemnizatiei va fi efectuata de catre asigurator numai dupa ce asiguratul:
   • va face dovada dreptului de a obtine plata indemnizatiei;
   • va declara daca si ce asigurari a mai incheiat pentru acelasi risc;
   • va preda toata documentatia ceruta de catre asigurator, inclusiv cea necesara pentru a exercita actiunea de regres;
  • In cazul asigurarii de raspundere civila, asiguratorul plateste indemnizatia nemijlocit celui pagubit, in masura in care acesta nu a fost deja despagubit de catre asigurat; indemnizatia se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit.
  • Inceputul procedurii de stabilire a indemnizatiei, cuantificarea sau plata unor sume nu constituie o recunoastere a obligatiei asiguratorului de a indemniza; ca urmare, asiguratorul isi pastreaza dreptul de a opune noi exceptii care pot conduce la o cuantificare diferita a indemnizatiei sau chiar la negarea dreptului la indemnizatie.
  • Plata indemnizatiei se face in termen de maximum 15 de zile de la data completarii documentatiei dosarului de dauna.
  • In cazul in care, ca urmare a platii indemnizatiei aferente unei daune totale, suma asigurata ramasa in vigoare este zero, polita de asigurare inceteaza de drept incepand cu data producerii evenimentului asigurat fara returnarea primei pentru perioada ramasa pana la expirarea politei.
  • Plata indemnizatiei se va face catre asigurat in RON. La plata indemnizatiei, toate sumele exprimate in EUR, USD, etc. (suma asigurata, fransiza, limita maxima de despagubire, sublimita per eveniment) se vor considera in RON la cursul de schimb oficial, al BNR, de la data producerii evenimentului.
  • Urmare a platii unei indemnizatii asigurarea ramane in continuare in vigoare pentru o suma asigurata redusa cu valoarea indemnizatiei platite, cu exceptia cazului in care suma asigurata este reintregita, la solicitarea asiguratului, prin plata unei prime suplimentare si emiterea unui act aditional la polita. In cazul in care dupa o dauna platita asiguratul nu isi reintregeste suma asigurata, pentru urmatoarele plati se va aplica regula proportionalitatii.
  • In cazul unor bunuri, in care asiguratul este o alta persoana decat proprietarul bunului asigurat (sau o alta persoana cu puteri similare), atunci despagubirea nu va putea fi platita pana cand persoana respectiva nu isi va da, in scris, acordul de plata, indicand persoana careia i se va achita despagubirea sau parte din aceasta.
  • In cazul in care, la data daunei, asiguratul nu are achitata integral prima de asigurare, asiguratorul are dreptul de a retine din indemnizatia cuvenita ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.

                              Sectiunea I

  • In cazul producerii unei daune acoperite prin polita de asigurare, stabilirea despagubirilor se va face de catre asigurator astfel:
   • In caz de dauna partiala, cuantumul despagubirii reprezinta costul reparatiilor necesare pentru a aduce bunul avariat la starea sa imediat anterioara producerii evenimentului asigurat, din care se scade valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a eventualelor resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica.
    • Prin dauna partiala se intelege avarierea bunurilor in asa fel incat acestea se pot reface ori mai pot fi folosite prin repararea partilor componente sau a pieselor avariate sau prin inlocuirea, reconditionarea sau restaurarea acestora.
    • Pentru lucrarile de constructii-montaj conform contractului de executie, despagubirile se acorda in limita sumei asigurate, costul la data daunei, al repararii, refacerii, restaurarii sau inlocuirii elementelor avariate sau distruse, necesare pentru readucerea constructiei-montajului la starea anterioara producerii riscului asigurat;
    • Pentru materialele ori alte bunuri puse la dispozitie de catre beneficiar si necuprinse in devizul general, in limita sumei asigurate, costul la data daunei al inlocuirii materialelor avariate sau distruse, precum si costul la data daunei al inlocuirii sau readucerii celorlalte bunuri, aduse de beneficiar, avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat;
    • Pentru cheltuieli de curatire a santierului, inlaturare si evacuare la cel mai apropiat loc de depozitare a resturilor, in urma producerii evenimentului asigurat, in limita sumei asigurate, costurile de inlaturare a resturilor si molozului, pe baza de factura emisa de executant sau prin negociere in limita aprobata in prealabil de asigurator, la executarea in regie proprie;
    • La avarierea unui (sub)ansamblu se ia in considerare inlocuirea numai a partilor componente sau a pieselor care au fost avariate, chiar daca, cu prilejul reparatiei, s-a inlocuit integral (sub)ansamblul.
   • In caz de dauna totala, cuantumul despagubirii reprezinta valoarea reala a bunului imediat anterioara producerii evenimentului asigurat, din care se scade, dupa caz, valoarea la aceeasi data a resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica.
    • Prin dauna totala se intelege pierderea sau distrugerea in intregime a bunurilor, sau in asa mod incat refacerea prin reparare, inlocuire, reconditionare sau restaurare a partilor componente sau pieselor avariate nu mai este posibila, sau costul acestora depaseste suma asigurata aferenta bunurilor respective, incluse ca atare in valoarea totala a contractului de constructii-montaj, la data producerii evenimentului asigurat.
    • La plata despagubirii, in cazul unei daune totale, asiguratorul are dreptul sa ceara, iar asiguratul este obligat sa puna la dispozitie, bunurile pentru care s-a platit despagubirea.
  • Referitor la bunurile pastrate in aer liber, asiguratorul va plati despagubiri numai pentru acele bunuri care conform solutiilor proiectului de executie se presupune ca pot sta in aceste conditii. Despagubirea se acorda numai in masura in care costurile pretinse trebuiau sa fie suportate de catre asigurat si in masura in care acestea sunt incluse in sumele asigurate si cu conditia respectarii prevederilor si clauzelor proiectului de executie.
  • Asiguratul are obligatia sa depuna la asigurator:
   • devizul lucrarilor de reparatii a pagubelor produse la Cladiri  sau alte constructii, masiniutilaje si instalatii;
   • schita, in sectiune orizontala si verticala, a cladirilor sau altor constructii, in caz de paguba totala;
   • inventarul bunurilor, a masinilor, utilajelor si instalatiilor, existente inainte de producerea evenimentului asigurat, a celor ramase dupa producerea evenimentului asigurat in stare buna sau avariata, precum si o lista a bunurilor avariate sau distruse, cu indicarea gradului de avariere a acestora; fac exceptie cladirile sau alte constructii.
   • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii bunurilor avariate, precum si pentru constatarea si evaluarea pagubelor si pentru stabilirea dreptului la despagubiri.
  • In cazurile in care in polita de asigurare atat suma asigurata cat si  prima s-au stabilit in lei, despagubirea se plateste in lei. Daca limita raspunderii si prima de asigurare s-au stabilit in valuta, despagbirea se plateste in lei, la cursul de referinta al BNR de la data producerii evenimentului asigurat.

                              Sectiunea II

  • Cuantumul despagubirilor se stabileste pe baza intelegerii intre asigurat si tertul pagubit, cu acordul asiguratorului, sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie. Intelegerea intre asigurat si tertul pagubit se poate face numai cu acordul explicit, in scris, al asiguratorului. Orice tranzactie incheiata numai intre asigurat si tertul pagubit cu privire la plata despagubirilor nu obliga asiguratorul la nici o plata.
  • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii intre asigurat si tertul pagubit (pe cale amiabila) cu acordul asiguratorului se poate face numai daca din actele intocmite de organele competente de cercetare si din instiintarea asiguratului rezulta cu certitudine raspunderea civila a acestuia pentru producerea pagublor, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.
  • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti in cazul in care:
   • persoana pagubita formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice (ex. pensie de intretinere), precum si in cazul in care pentru aceste prestatii se solicita o suma globala;
   • nu pot fi elucidate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubelor, sau la cuantumul acestora;
   • evenimentul asigurat face obiectul unui proces penal, cu exceptia cazului in care actiunea penala poate fi stinsa prin impacarea partilor (de ex. caz de vatamari corporale savarsite din culpa, care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 60 de zile) si in cazul in care desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca printr-un proces civil.
  • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, asiguratorul acorda despagubiri tinand seama numai de procentul de culpa al asiguratului, rezultat din documentele emise de organele competente si/sau declaratii de martori.
  • In situatiile de culpa comuna masura raspunderii fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele de cercetare penala (procuratura sau instanta de judecata) sau alte organe abilitate si stabilite prin lege. Daca din aceste acte  nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul persoanelor implicate in producerea evenimentului asigurat. In cazul in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea pagubei, cel chemat sa raspunda va fi tinut raspunzator numai pentru partea din paguba pe care a produs-o.
  • In cazul in care in urma producerii evenimentului asigurat au rezultat pagube materiale, despagubirea ce se plateste de catre asigurator se stabileste tinand seama de valoarea reala a bunului la data producerii evenimentului asigurat. Despagubirea nu poate depasi in aceste cazuri nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat. In cuantumul pagubei se includ si pagubele produse bunurilor de avarieri sau distrugeri prilejuite de masurile de salvare luate in timpul producerii evenimentului asigurat, precum si cheltuielile facute in vederea limitarii pagubelor, daca sunt necesare in urma unor pagube produse de riscuri cuprinse in asigurare.
  • In cazul in care evenimentul asigurat consta in decesul sau vatamarea corporala a unor persoane, asiguratorul plateste indemnizatia la care persoana prejudiciata are dreptul in baza asigurarii de raspundere civila independent de despagubirile ce sunt platite in baza unei eventuale asigurari facultative de accidente persoane (indiferent de societatea la care persoana accidentata este asigurata).
  • Daca prin hotarare judecatoreasca asiguratul este obligat la plata unei prestatii banesti periodice (pensie de intretinere), asiguratorul va plati suma stabilita prin aceasta hotarare sub aceasta forma, pana la concurenta sumei stabilite sau a limitei de raspundere stabilita in polita de asigurare, care este atinsa mai intai.
  • Daca dupa stabilirea prestatiei periodice starea persoanei vatamate s-a imbunatatit, asiguratorul va comunica in scris incetarea platii despagubirilor, pana la pronuntarea unei alte hotarari judecatoresti. Asiguratul sau, dupa caz, asiguratorul (daca a fost parte la proces), va solicita instantei reducerea cuantumului sumelor prestatiilor periodice sau incetarea platii acestora, pe baza documentelor emise de organele competente.
  • Sumele datorate drept despagubire se platesc nemijlocit celui pagubit, instiintand despre aceasta in scris asiguratul, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de catre asigurat. Daca asiguratul dovedeste cu acte ca l-a despagubit pe pagubit si despagubirea este recunoscuta de catre asigurator, aceasta i se va plati lui.
  • Prin plata despagubirii stabilite pe baza de intelegere sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, se sting orice pretentii ale persoanelor pagubite pentru prejudiciul material cauzat prin accidentul respectiv, fata de asigurat, respectiv ale asiguratului fata de asigurator.
  • Din cuantumul despagubirii se scade intotdeauna fransiza deductibila stabilita in polita de asigurare pentru fiecare eveniment.
  • Daca in urma producerii unui eveniment asigurat organele competente nu au emis acte cu privire la cauze si imprejurari, la implicarea raspunderii civile a asiguratului, precum si privitoare la paguba, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, inclusiv declaratii de martori date reprezentantilor asiguratorului.
  • In cazurile in care in polita de asigurare atat suma asigurata cat si prima s-au stabilit in lei, despagubirea se plateste in lei. Daca limita raspunderii si prima de asigurare s-au stabilit in valuta, despagubirea se plateste in lei, calculati la cursul de referinta al BNR de la data producerii evenimentului asigurat.
  • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogata in toate drepturile acestuia contra celor raspunzatori de producerea sau marirea daunelor, cu conditia ca acestia sa nu fie asiguratul sau prepusii sai. Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubirea pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata.
  • Dupa producerea unui eveniment asigurat si plata unei despagubiri, asiguratorul are dreptul sa denunte polita de asigurare, prin scrisoare recomandata, in termen de 20 zile, cu restituirea primelor aferente  perioadei ramase pana la expirarea politei de asigurare, mai putin taxele datorate catre stat si cheltuielile de gestiune.

   

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune - ALO GROUPAMA -

  Tel: 0374 110 110

  de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.