Polita de asigurare Toate Riscurile - CONSTRUCTII - MONTAJ - OMNIASIG Vienna Insurance Group

asigurari omniasig vienna insurance group all riscs toate riscurile constructii montaj raspunderea constructorului organizare santier pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. ofera clientilor sai o polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de Constructii - montaj si raspunderea constructorului - montatorului, prin care sunt preluate in asigurare riscuri ce afecteaza lucrari de Constructii-montaj derulate pe teritoriul Romaniei, de catre persoane juridice romane sau straine autorizate sa efectueze astfel de lucrari. Polita este structurata in 2 sectiuni: Sectiunea 1 - daune materiale si Sectiunea 2 - Raspundere civila fata de terti.

Obiectul Asigurarii: 

               OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., acorda protectie, prin polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de Constructii - montaj si raspunderea constructorului - montatorului, lucrarilor de Constructii-montaj executate exclusiv in Romania de catre antreprenori, subantreprenori, persoane juridice legal autorizate; constructiilor si / sau echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar; utilajelor constructorului; si acopera cheltuielile: pentru curatarea locului dupa producerea evenimentului; de proiectare; legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul potrivit legii, este obligat la plata acestora.

               Asiguratorul, asigura lucrarile de Constructii-montaj executate de catre asigurat pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de Constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar pentru riscurile si in conditiile prevazute mai jos la fiecare sectiune:

 • Sectiunea I - Pagubele / daune materiale - (este obligatorie) - prin care se poate opta pentru asigurarea:
  • Pentru lucrarile de Constructii:
   • Lucrarilor contractuale (lucrari permanente si temporare, incluzand toate materialele ce vor fi incorporate in acestea)
    • Pretul contractului de executie a lucrarilor
    • Materiale sau furnituri procurate de catre beneficiar
   • instalatii, echipamente si Utilaje de Constructii  (lista cu valori de inlocuire, atasata)
   • Dotari de santier (baracamente, containere, cofraje, schele)
   • Curatirea terenului de resturi
   • Alte articole dorite a fi asigurate

   Pentru lucrarile de montaj:

   • Lucrari din contract (lucrari permanente si temporare, incluzand toate materialele ce vor fi inglobate)
    • ​Valoarea  contractului de montaj
    • Materiale sau furnituri procurate de catre beneficiar
   • ​Lucrari auxiliare de Constructii (neincluse in valoarea contractului de montaj)
   • instalatii, echipamente si Utilaje de Constructii  (lista cu valori de inlocuire, atasata)
   • Dotari de santier (baracamente, containere, cofraje, schele)
   • Curatirea terenului de resturi
   • Proprietati existente (bunuri existente aflate in proprietatea beneficiarului sau sub paza juridică a montatorului)
   • Alte articole dorite a fi asigurate
  • Riscuri speciale ce vor fi asigurate:
   • Cutremur
   • Furtuna
   • Ciclon
   • Inundatie
   • Alunecari de teren

               Prin aceasta sectiune sunt acoperite daunele materiale si directe produse in perioada de asigurare, pe amplasamentul santierului nominalizat in polita, cauzate prin avarierea sau distrugerea, brusca si neprevazuta, din orice cauza alta decat cele excluse in mod expres, a lucrarilor contractuale de Constructii, a bunurilor asigurate sau a unor parti ale acestora, mentionate in polita sau in anexele la polita, care fac necesara reparatia sau inlocuirea lucrarilor si / sau bunurilor respective.

               Asiguratorul il va despagubi pe asigurat si pentru cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma producerii unei eveniment asigurat, in limita sumei prevazute pentru aceasta in politei sau in anexele la polita.
Partile pot conveni acordarea de despagubiri pentru alte tipuri de bunuri, riscuri si / sau costuri / cheltuieli asigurate prin atasarea de clauze aditionale sau acorduri speciale.

               Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru daunele cauzate tertilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune produse in legatura directa cu lucrarile de Constructii si / sau montaj efectuate pe santier conform sectiunii I - daune materiale sau in imediata sa vecinatate, pentru care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.

              Vor fi platite sume cu titlu de dezdaunare, pana la limita prevazuta in polita, ca urmare a:

 • vatamarii corporale accidentale sau imbolnavirii (urmata sau nu de deces);
 • pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor tetilor.

              Asiguratorul va acorda despagubiri si pentru:

 • cheltuielile de judecata pe care asiguratul trebuie sa le plateasca reclamantului;
 • cheltuielile efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului, ca urmare a unui prejudiciu care urmeaza a fi despagubit in baza politei de asigurare si cu conditia ca raspunderea sa asumata prin aceasta sectiune sa nu depaseasca limitele prevazute in polita.

                 Asigurarea lucrarilor de Constructii se face pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de Constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de Constructii - montaj si raspunderea constructorului - montatorului de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este autorizata sa execute lucrari in concordanta cu obiectul asigurarii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si sa ataseze listele anexe corespunzatoare, care contin informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si parametrii tehnici ai lucrarii de Constructii-montaj asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, caiet de sarcini, memoriu tehnic, devize de lucrari, studiu geotehnic, grafic de executie, planuri, relevee, contractul de executie semnat cu beneficiarul, fise tehnice, etc.; alte documente;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • titlul contractului de executie a lucrarilor de Constructii-montaj si sectiunile aferente;
 • amplasamentul lucrarilor (adresa);
 • datele de identificare ale beneficiarului, asiguratului (antreprenorului), subantreprenorilor, inginerului consultant;
 • descrierea tehnica succinta a lucrarilor contractuale;
 • precizari privind experienta asiguratului in lucrari similare lucrarilor asigurate;
 • perioada de asigurare:
  • durata executiei;
  • perioada de garantie a lucrarilor;
 • precizari privind lucrarile ce vor fi executate de subcontractanti;
 • riscurile speciale dorite a fi acoperite;
 • detalii privind subsolul, apa freatica, distanta fata de acumulari de apa, conditiile meteorologice din zona de derulare a lucrarilor;
 • optiunea pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare cu munca peste program, munca de noapte, munca de sarbatorile legale;
 • optiunea pentru acoperirea raspunderii proiectantului;
 • optiunea pentru acoperirea sectiunii II - Raspundere civila fata de terti (daca aceasta nu este acoperita printr-o alta polita, separata si la fel de cuprinzatoare);
 • detalii privind cladirile si proprietatile invecinate lucrarilor ce vor fi executate si daca acestea, sa afla sau nu, sub controlul juridic al antreprenorului sau beneficiarului;
 • moneda contractului;
 • limita raspunderii (suma asigurata) pentru fiecare sectiune si structura a sectiunii, in parte;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru acelasi obiect, la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de Constructii - montaj si raspunderea constructorului - montatorului de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. este incheiata pe perioada de executie a lucrarilor, mentionata in cererea chestionar, cu posibilitatea extinderii acesteia atunci cand situatia o reclama.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 0:00 a zilei precizate in polita, dar nu inainte de inceperea lucrarilor de Constructii sau terminarea descarcarii pe santier a primului lot de Utilaje de Constructii, echipamente tehnologice si materiale mentionate in polita sau in anexele la aceasta si, cumulativ, in nici un caz inainte de ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare/rata I de prima, perioada prevazuta in polita ramanand neschimbata.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza de drept la momentul intervenirii oricareia dintre urmatoarele situatii:

 • la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite in polita;
 • la data rezilierii/denuntarii unilaterale/incetarii cu acordul partilor;
 • la data scadentei ratelor de prima - in cazul in care sumele datorate cu titlu de prima de asigurare nu s-au platit la scadenta si nici in perioada de gratie convenita (15 zile calendaristice);
 • prin consumarea totala a sumei asigurate/limitei de despagubire, ca urmare a efectuarii platii indemnizatiilor de despagubire de catre asigurator;
 • in cazul falimentului asiguratului (persoana juridica) sau daca au fost incepute procedurile de dizolvare a acestuia, respectiv a fost deschisa procedura insolventei impotriva acestuia;
 • in lipsa unui acord/clauze, pentru acea parte din lucrarile contractuale asigurate care au fost predate sau puse in functiune, raspunderea asiguratorului se termina la data predarii sau punerii in functiune/dare in utilizare si/sau exploatare efectiva a respectivelor lucrari;

             In lipsa unui acord expres, raspunderea asiguratorului inceteaza de drept in termen de maximum 10 zile de la momentul finalizarii in fapt a lucrarilor (inclusiv parti/faze din lucrare dupa caz) - perioada in care asiguratul este obligat sa transmita o notificare in acest sens beneficiarului lucrarilor solicitandu-i preluarea acestora. Dovedirea finalizarii lucrarilor se poate face prin orice mijloc de proba.

             La solicitarea expresa a asiguratului, perioada de asigurare precizata in polita poate fi prelungita prin atasarea la polita de asigurare a unei clauze speciale si/sau emiterea unui act aditional (perioada de garantie, decalarea termenului initial de executie a lucrarilor contractate), in schimbul unei prime suplimentare.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de Constructii - montaj si raspunderea constructorului - montatorului de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi exercita acoperirea numai pentru lucrarile de Constructii-montaj executate pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de Constructii - montaj si raspunderea constructorului - montatorului de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate sa fie orice persoana juridica in calitate de antreprenor si/sau subantreprenori, care are un interes asigurabil, pentru lucrarile de Constructiimontaj cuprinse in asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare de Constructii - montaj este persoana fizica sau juridica, mentionata in polita, care are aceasta calitate conform contractului de executie a lucrarilor de Constructii - montaj si care este indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate lucrarilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata / Limita de despagubire reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                            Sectiunea I

               Suma asigurata trebuie sa reprezinte valoarea de asigurare, care se stabileste dupa cum urmeaza:

 • pentru lucrari contractuale, suma asigurata nu va fi mai mica decat valoarea totala a contractului de antrepriza, la terminarea sa, incluzand toate materialele, salariile, cheltuielile de Transport, taxele vamale, alte taxe, etc. dar si materialele sau bunurile furnizate de beneficiarul lucrarilor de Constructii si / sau montaj;
 • pentru instalatii, echipamente si Utilaje de Constructii, suma asigurata nu va fi mai mica decat valoarea de inlocuire a instalatiilor, echipamentelor si utilajelor de Constructii folosite in executarea lucrarilor de Constructii si / sau montaj (costul de inlocuire a bunurilor asigurate cu bunuri noi, de acelasi fel si / sau cu aceleasi caracteristici);
 • pentru dotari de santier, baracamente si dispozitive (containere, cofraje, schele, estacade, popi, tiranti, ancore, etc), suma asigurata este valoarea reala a acestora din momentul subscrierii riscului (valoarea lor de inlocuire, minus uzura in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere);
 • pentru cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma producerii unei eveniment asigurat, limita stabilita de comun acord cu asiguratul;
 • pentru bunuri existente pe amplasamentul nominalizat in specificatia politei, aflate in proprietatea beneficiarului lucrarilor de Constructii si / sau montaj sau in grija, custodia si controlul antreprenorului, limita stabilita de comun acord cu asiguratul.

               Asiguratul poarta deplina Raspundere in stabilirea sumei totale asigurate.

               Asiguratul se angajeaza sa actualizeze sumele asigurate (la fluctuatii de pret / salarii), prin majorarea sau reducerea acestora, aceste modificari fiind valabile numai dupa notificarea asiguratorului si mentionarea acestora in baza unui act aditional la polita de baza.

               Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire si cu fransiza specifica stabilita in specificatia politei sau in clauzele aditionale, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.

               La cererea asiguratului, suma ramasa poate fi completata printr-un act aditional, in baza platii diferentei de prima corespunzatoare.

                            Sectiunea II

               Limita de Raspundere este cea mentionata in specificatia politei.

               Limita maxima de Raspundere asumata de asigurator pentru unul si acelasi eveniment nu va depasi, in total, limita de Raspundere pe eveniment prevazuta in specificatia politei.

               Limita maxima de Raspundere asumata de asigurator prin polita nu va depasi, in total, in legatura cu toate evenimentele produse in perioada asigurata, limita de Raspundere pe intreaga perioada de asigurare prevazuta in specificatia politei.

               Limita de Raspundere poate fi stabilita in RON (Lei) sau in alta valuta agreata de parti.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Prima de asigurare si termenele de plata ale acestora sunt mentionate in specificatia politei iar achitarea lor se face prin virament sau in numerar.

               Asiguratorul nu are obligatia de a aminti asiguratului scadenta obligatiilor de plata.

               Prima de asigurare se achita in aceeasi valuta in care a fost stabilita suma asigurata / limita de Raspundere.

               In cazul in care polita inceteaza ca urmare a imposibilitatii producererii riscurilor asigurate, disparitiei / distrugerii bunurilor asigurate din alte cauze decat cele acoperite prin polita sau disparitiei interesului asigurat, prima de asigurare cuvenita va fi aceea aferenta perioadei in care polita de asigurare a fost valabila, diferenta dintre prima de asigurare incasata si cea cuvenita se va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz, exceptand situatia in care s-au platit deja despagubiri sau sunt avizate daune in baza politei ce a incetat.

               In caz de neplata la termenele scadente si in cuantumul prevazut a primei de asigurare sau, dupa caz, a ratelor acesteia, polita de asigurare isi suspenda automat efectele juridice, iar raspunderea asiguratorului inceteaza, fara a fi necesara nicio notificare (in scris) sau alta formalitate prealabila din partea acestuia.

               In baza unei cereri scrise a asiguratului, acceptata in scris si in mod explicit de asigurator, suspendarea poate fi amanata pentru o perioada de timp convenita de comun acord, cu introducerea, dupa caz, a unor conditii suplimentare pe perioada respectiva, printr-un act aditional la polita de asigurare.

               Polita reintra in vigoare de la ora 00.00 a zilei urmatoarei celei in care s-a platit prima de asigurare restanta pana in acel moment, in cuantumul datorat conform politei.

               In cazul in care polita nu reintra in vigoare conform dispozitiilor de mai sus, intr-un termen de 60 zile de la data suspendarii ca urmare a neplatii la termenele scadente si in cuantumul prevazut a primei de asigurare sau, dupa caz, a ratelor acesteia, polita se desfiinteaza de plin drept fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau orice alta formalitate prealabila.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de Constructii - montaj si raspunderea constructorului - montatorului de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de Constructii - montaj si raspunderea constructorului - montatorului de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

                            Sectiunea I

 • Daunele materiale si directe produse in perioada de asigurare, pe amplasamentul santierului nominalizat in polita, cauzate prin avarierea sau distrugerea, brusca si neprevazuta, din orice cauza alta decat cele excluse in mod expres, a lucrarilor contractuale de Constructii, a bunurilor asigurate sau a unor parti ale acestora, mentionate in polita sau in anexele la polita, care fac necesara reparatia sau inlocuirea lucrarilor si / sau bunurilor respective.
 • Cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma producerii unei eveniment asigurat, in limita sumei prevazute pentru aceasta in politei sau in anexele la polita.

                            Sectiunea II

 • Daunele cauzate tertilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune produse in legatura directa cu lucrarile de Constructii si / sau montaj efectuate pe santier conform sectiunii I - daune materiale sau in imediata sa vecinatate, pentru care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit. Vor fi platite sume cu titlu de dezdaunare, pana la limita prevazuta in polita, ca urmare a:
  • vatamarii corporale accidentale sau imbolnavirii (urmata sau nu de deces);
  • pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor tetilor.
 •  Asiguratorul va acorda despagubiri si pentru:
  • cheltuielile de judecata pe care asiguratul trebuie sa le plateasca reclamantului;
  • cheltuielile efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului, ca urmare a unui prejudiciu care urmeaza a fi despagubit in baza politei de asigurare si cu conditia ca raspunderea sa asumata prin aceasta sectiune sa nu depaseasca limitele prevazute in polita.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de Constructii - montaj si raspunderea constructorului - montatorului de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

 • Asiguratorul nu raspunde pentru pierderi sau daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a:
  • razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarata stare de razboi sau nu), razboiului civil, rebeliunii, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, razvratirii militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarii, nationalizarii, exproprierii, sechestrarii, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • grevei, revoltei, tulburarilor civile, actelor teroriste ori sabotajului;
  • reactiei nucleare, radiatiei nucleare sau contaminarii radioactive;
  • pretentiile de despagubiri formulate in legatura cu raspunderea de orice natura cauzata in mod direct sau indirect de poluarea sau contaminarea aerului, apei, solului sau a oricarui bun, inclusiv cheltuieli de indepartare, reducere sau curatare a substantelor poluante sau contaminante;
  • daunelor produse cu intentie de catre asigurat, daunelor provenind din indiferenta deliberata, constienta sau intentionata a conducerii administrative sau tehnice a asiguratului;
  • incetarii totale sau partiale a lucrarilor de Constructii-montaj (daca nu s-a convenit altfel in scris intre asigurator si asigurat, prin atasarea unei clauze aditionale).
 • Costuri / cheltuieli excluse
  • Prin polita nu sunt asigurate costurile / cheltuielile necesare pentru transformarea sau imbunatatirea starii lucrarilor si/sau bunurilor in comparatie cu cea de dinaintea producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, cele pentru remedierea unor avarii sau distrugeri provocate de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reconditionari, reparatii sau restaurari nereusite.

                            Sectiunea I

 • Lucrari si bunuri excluse - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • lucrari contractuale de Constructii si/sau montaj la obiectivele construite in zone in care organele in drept au interzis acest lucru prin acte publice sau comunicate asiguratului;
  • lucrari contractuale de Constructii si/sau montaj la obiectivele pentru care nu exista autorizatiile legale de constructie / demolare, procesele verbale de receptie, precum si autorizatiile / avizele de functionare emise de organele in drept, sau daune produse sau agravate, pentru partea de dauna care s-a marit, prin nerespectarea de catre asigurat a conditiilor pe baza carora au fost eliberate acestea;
  • bunurile care, datorita uzurii sau deteriorarii, nu mai pot fi folosite in conformitate cu destinatia lor initiala sau a caror stare de intretinere este necorespunzatoare.

                 Cuprinderea in asigurare a lucrarilor contractuale de Constructii si/sau montaj si a bunurilor de felul celor de mai sus este in responsabilitatea exclusiva a asiguratului, fara nici o obligatie de despagubire din partea asigurator, asiguratul avand dreptul la restituirea primei de asigurare aferente, in afara situatiei in care asigurator accepta preluarea in asigurare printr-o mentiune expresa.

 • Riscuri excluse - asiguratorul nu raspunde si nu acorda despagubiri pentru pierderi sau daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a:
  • daunelor indirecte de orice fel, inclusiv penalizarilor in urma intarzierilor in predarea la termenele contractate a lucrarilor de Constructii si/sau montaj, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse in asigurare;
  • pierderilor de consecinta de orice fel, ca de exemplu pierderile de venit / profit, cauzate de pierderea contractului de antrepriza, de intreruperea totala sau partiala a activitatii din orice cauze (exemple: lipsa de finantare, lipsa de materiale, lipsa de Utilaje, prelungirea conditiilor meteorologice nefavorabile peste o anumita durata stabilita in contractul de antrepriza, etc.), inclusiv salariile aferente perioadei respective, chiar ca urmare a unor evenimente cuprinse in asigurare;
  • daunelor produse ca urmare a efectuarii de lucrari sau modificari neautorizate de autoritatea competenta si/sau, dupa caz, de proiectant, beneficiarul lucrarilor de Constructii si/sau montaj, consultant, si/sau producator / furnizar, precum si de nerespectarea instructiunilor de utilizare / exploatare ori de defecte de proiectare sau de fabricatie ale bunurilor asigurate, materialelor sau ale partilor componente;
  • pierderii sau avarierii datorita folosirii sau ocuparii de catre beneficiarul lucrarilor de Constructii si/sau montaj sau a prepusilor acestuia a oricarei parti din lucrarile de Constructii si/sau montaj cu caracter permanent, cu exceptia cazurilor prevazute in contractul de antrepriza;
  • greselilor de proiectare;
  • costului inlocuirii, repararii sau remedierii ca urmare a distrugerii sau avarierii lucrarilor si/sau bunurilor asigurate, ca urmare a erorilor sau omisiunilor in executie, defectelor sau viciilor de material; aceasta excludere se aplica numai lucrarilor si/sau bunurilor nemijlocit afectate, nefiind exclusa despagubirea distrugerii sau avarierii lucrarilor si/sau bunurilor corect executate, ca urmare a respectivelor defecte de material si/sau executiei defectuoase;
  • costului inlocuirii, repararii sau remedierii ca urmare a distrugerii sau avarierii lucrarilor si/sau bunurilor asigurate ca urmare a viciilor ascunse existente la inceperea acestei polite;
  • uzurii de orice fel (fizica, morala, etc.), coroziunii, oxidarii, incrustarii, degradarii sau deteriorarii progresive datorate nefolosirii precum si conditiilor atmosferice normale;
  • infiltratiilor ori capilaritatii, tasarii terenului, inghetului, ploilor acide, chiar daca au fost provocate direct sau indirect de riscuri asigurate;
  • pierderilor sau daunelor la echipamentele, instalatiile si utilajele de Constructii-montaj, ca urmare a avariilor accidentale, si/sau dereglari mecanice sau electrice, intreruperii curentului, inghetarii lichidului de racire sau a altui fluid, ungerii defectuoase sau a lipsei lichidului de ungere sau de racire; daca astfel de defectiuni sau deranjamente provoaca un accident care cauzeaza pagube altor bunuri asigurate, astfel de pagube indirecte vor fi despagubite;
  • distrugerii sau avarierii dosarelor, desenelor, documentelor contabile, chitantelor, banilor, timbrelor, actelor, evidentei debitorilor, notelor, garantiilor, cecurilor si a altor documente sau hartii de valoare, (indiferent de tipul suportului: hartie, banda magnetica, dischete, compact-discuri, etc.), ambalajelor (lazi, cutii, navete, etc.);
  • disparitiei inexplicabile (misterioase) a unor bunuri, ori daca disparitia a fost constatata numai cu ocazia inventarierii periodice;
  • folosirii unor materiale, Utilaje, echipamente, instalatii si/sau a unor procedee tehnice neprevazute in proiect, necertificate ori pentru care nu exista agremente tehnice corespunzatoare;
  • pierderii sau daunelor produse oricarui autovehicul sau vehicul autorizat sa circule pe drumurile publice sau oricarei ambarcatiuni, nava, aeronava sau oricarui astfel de mijloc de Transport, precum si pentru daune cauzate de sau in legatura cu folosinta unei piese sau mecanism care face parte sau care este atasata sau care are legatura cu orice mijloc de Transport mentionat mai sus.

                            Sectiunea II

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • cheltuielile efectuate pentru refacerea, repararea sau inlocuirea a ceea ce este asigurat sau asigurabil conform sectiunii I a politei;
  • pretentiile de despagubire formulate de asigurat pentru daune referitoare la persoana sau bunurile sale, precum si la bunuri inchiriate sau imprumutate asiguratului, ori aflate in grija, custodia sau controlul asiguratului;
  • pretentii de despagubire formulate pentru daune produse ca urmare a producerii unei infractiuni ;
  • amenzi de orice fel, penalitati, dobanzi precum si cheltuieli de judecata la plata carora ar fi obligat asiguratul prin hotarare penala, precum si cheltuieli de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
  • daune provocate sau in legatura cu manuirea, tratarea si/sau utilizarea azbestului;
  • daune provocate sau in legatura cu colectarea si evacuarea de deseuri sau cu facilitati de colectare si evacuarea deseurilor;
  • pretentii de despagubire rezultate din sau in legatura cu incalcarea dreptului de proprietate intelectuala (brevete / patente, drepturi de autor, marci comerciale sau embleme inregistrate la organismele specializate in domeniu);
  • pretentii de despagubiri rezultate din sau in legatura cu daunele morale;
  • pretentii de despagubire rezultate sau in legatura cu daune cauzate de asigurat propriilor angajati;
  • daunele materiale aduse oricarei proprietati, teren sau constructie, provocata de vibratii, lucrari de terasamente, slabirea terenului de fundare sau vatamari corporale aduse oricarei persoane si/sau daune materiale aduse oricarei proprietati provocate de sau fiind rezultatul acestor cauze (daca nu s-a convenit altfel in scris intre asigurator si asigurat, prin atasarea unei clauze aditionale);
  • vatamarii corporale sau imbolnavirii persoanelor care lucreaza pentru constructor, beneficiarul lucrarilor de Constructii sau oricare firma care are legatura cu constructia asigurata in intregime sau partial conform sectiunii I a politei, sau a membrilor familiilor lor;
  • daunele care rezulta din accidente ale autovehiculelor autorizate sa circule pe drumurile publice, navelor, aeronavelor;
  • angajamentele de despagubire sau de plata, asumate de catre asigurat prin acorduri, daca raspunderea pentru acestea nu s-ar aplica si in lipsa acordurilor respective.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de Constructii - montaj si raspunderea constructorului - montatorului de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare si anume:

                            Extinderea acoperirii  privind raspunderea incrucisata

              Aceasta clauza aditionala asigura legatura si cumuleaza corelat, conditiile din sectiunea I cu cele din sectiunea II a politei de asigurare.

              Fiecare persoana juridica mentionata in specificatia politei ca avand calitatea de asigurat, va fi considerata ca fiind o entitate separata si distincta, iar prin asigurat se va intelege orice astfel de persoana, ca si cum ar fi fost emisa o polita  individuala pe numele sau. In nici un caz, prin aceasta clauza aditionala nu se va mari limita de Raspundere pentru asigurator, pe eveniment si/sau pe intreaga perioada de asigurare, peste limitele stabilite in specificatia politei.

               Riscuri excluse - asiguratorul nu acorda despagubiri, in cadrul acestei clauze aditionale, pentru:

 • daune materiale produse bunurilor care fac obiectul asigurarii sau care ar fi putut fi asigurate la sectiunea I – daune materiale – a politei;
 • vatamari corporale, fatale sau nu, sau imbolnaviri ale angajatilor sau muncitorilor care sunt sau ar fi putut fi asigurati printr-o polita de Accidente de Persoane sau de Raspundere a ANGAJATORULUI.

                            Extinderea acoperirii pentru perioada de garantie

               Riscuri acoperite

                           In baza acestei clauze aditionale acoperirea oferita in baza sectiunii I a politei se extinde pe perioada de garantie a lucrarii, precizata in polita, pentru pierderile sau pagubele materiale cauzate de asigurat, in timp ce se afla pe amplasamentul lucrarii de Constructii-montaj asigurate, in scopul efectuarii lucrarilor de remediere care constituie obligatii contractuale prevazute in contractul de Constructii-montaj.

                             Extinderea acoperirii pentru depasirea graficului contractual de executie a lucrarilor

             Graficul contractual de executie a lucrarilor este graficul anexat la contractul de antrepriza, care impreuna cu alte documente anexate la contractul de antrepriza, inaintate sau nu catre asigurator (planuri, alte documentatii scrise sau desenate,  specificatii tehnice, liste cu dotare tehnica, etc.) precum si oricare alte declaratii facute de asigurat in scris si inaintate catre asigurator  in scopul incheierii politei, se considera ca fiind anexate la si ca facand parte integranta din polita.

             Riscuri excluse

                            In baza acestei clauze aditionale, asiguratorul nu va despagubi asiguratul, pentru pierderi sau daune materiale produse, marite sau agravate din cauza abaterilor de la graficul contractual de executie a lucrarilor peste numarul de saptamani specificat in clauza, cu exceptia cazurilor in care asiguratorul a agreat in scris astfel de depasiri inainte ca evenimentul asigurat sa se fi produs. 

                             Excluderea pierderilor, daunelor si raspunderii cauzate de terorism

             Act de terorism este un act, inclusiv dar fara a se limita la folosirea fortei sau violentei si/sau amenintarii, al oricarei persoane sau grup(uri) de persoane, indiferent daca actioneaza in nume propriu sau in numele sau in legatura cu orice organizatie(ii) sau guvern(e), act comis in scopuri sau din motive politice, religioase, ideologice sau etnice, inclusiv intentia de a influenta guvernul si/sau de a infricosa populatia sau o parte a acesteia.

             Riscuri excluse

 • Asiguratorul nu va despagubi pe asigurat pentru pierderi, daune si raspunderi cauzate in mod direct sau indirect sau care rezulta, din actele de terorism.
 • Pierderile, daunele, costul sau cheltuielile de orice natura, direct sau indirect cauzate sau ce rezulta din orice masura luata pentru a controla, preveni, suprima sau care are legatura de orice fel cu actele de terorism.

            In orice actiune, proces sau alta procedura judecatoreasca in care asiguratorul considera ca potrivit prevederilor acestei clauze, o pierdere, dauna sau Raspundere nu este acoperita de polita, obligatia de a dovedi ca un astfel de prejudiciu este acoperit ii revine asiguratului.

                            Clauza referitoare la sanctiuni

             In cazul in care executarea partiala sau in totalitate a politei de asigurare incalca un program de sanctiuni sau embargo impus de orice lege sau reglementare aplicabila asiguratului, contractantului sau beneficiarului, atunci, ca o consecinta a acestui fapt, asiguratorul nu-si va indeplini obligatiile care decurg din polita de asigurare in masura in care aceasta indeplinire incalca respectiva lege sau reglementare.

                             Excluderea poluarii si contaminarii

               Riscuri excluse

                              In baza acestei clauze aditionale, asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pierderi sau pagube materiale sau raspunderea produse in mod direct sau indirect de poluare si contaminare, pe durata executiei lucrarilor de Constructii.

                            Extindere pentru asigurarea testarii echipamentelor si instalatiilor

               Extinderea acoperirii prin aceasta clauza aditionala se refera la extinderea perioadei de asigurare numai pentru bunurile care fac obiectul operatiunilor de testare, respectiv numai la raspunderile in legatura cu bunurile respective.

               In baza acestei clauze aditionale, se convine faptul ca perioada de executie va fi extinsa pentru a include operatiunile de testare, inclusiv teste de sarcina, dar fara a depasi patru saptamani de la inceperea acestor operatiuni.

               Daca, totusi, o parte a instalatiei, sau unul sau mai multe Utilaje este (sunt) testat(e) si/sau pus(e) in functiune sau luat(e) in primire, acoperirea prin asigurare pentru acea parte a instalatiei, sau pentru acel utilaj (sau acele Utilaje) precum si orice Raspundere rezultata din aceste operatiuni de testare vor inceta, chiar daca acoperirea prin asigurare continua pentru restul instalatiei si/sau utilajelor sau echipamentelor pentru care nu se aplica incetarea valabilitatii acoperirii.

               Extinderea acoperirii prin aceasta clauza aditionala nu se refera in nici un caz la bunuri vechi (procurate la mana a doua) si/sau la testarea acestora.

                           Acord special privind cablurile, tevile si alte instalatii / utilitati subterane

               Asiguratul are obligatia de a obtine din partea autoritatilor competente, inainte de inceperea oricaror lucrari, informatii oficiale despre pozitia exacta a cablurilor, a tevilor si a altor instalatii / utilitati subterane existente in momentul inceperii lucrarilor, precum si de a lua toate masurile necesare pentru evitarea daunelor materiale ce ar putea fi produse acestora.

              Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru orice daune de consecinta (pagube indirecte) si penalizari.

              despagubirile referitoare la cablurile, tevile si instalatiile / utilitatile subterane care se afla in aceeasi pozitie cu cea precizata in harta amplasamentului acestora vor fi platite dupa aplicarea fransizei de 20% din valoarea daunei.

                            Acord special privind sectiunile (tronsoanele) de lucru

              Pentru lucrarile executate pe sectiuni (tronsoane) de lucru, asiguratorul va despagubi pe asigurat numai pentru pierderi, daune materiale sau raspunderi produse, direct sau indirect, taluzurilor, excavatiilor, terasarilor, santurilor, canalelor sau lucrarilor de drumuri ori produse de catre acestea, daca respectivele taluzuri, excavatii, terasari, santuri, canale sau lucrari de drumuri se executa in sectiuni (tronsoane) de lucru care sa nu depaseasca in total lungimea specificata mai jos, indiferent de stadiul de executie in care se afla lucrarile asigurate, iar despagubirea pentru fiecare dauna / eveniment se va limita la costul refacerilor unor astfel de sectiuni (tronsoane) de lucru.

              Lungimea maxima a sectiunii (tronsonului) de lucru este de 500 metri.

                            Acord special privind organizarea de santier si bunurile depozitate (incendiu, inundatii)

              Asiguratorul va despagubi pe asigurat pentru pierderi, daune materiale sau raspunderi produse, direct sau indirect, organizarii de santier si depozitelor, ca urmare a incendiului, inundatiilor sau revarsarilor de ape numai daca acestea sunt aflate pe terenuri situate peste cel mai inalt nivel al apelor inregistrat pe amplasamentul santierului in ultimii 10 ani iar depozitele fie se gasesc la o distanta de cel putin 50 metri unul de celalalt, fie sunt separate prin ziduri de protectie contra incendiilor.

                            Acord special privind depozitarea materialelor de Constructii (inundatii)

              Asiguratorul va despagubi pe asigurat pentru pierderi, daune materiale sau raspunderi produse, direct sau indirect, materialelor de Constructii ca urmare a viiturilor sau inundatiilor, numai daca stocul curent de materiale de Constructii nu depaseste necesarul pentru 3 zile si daca materialele excedentare sunt depozitate in zone in care nu au avut loc viituri sau inundatii in ultimii 20 ani.

                           Acord special pentru masurile de siguranta privind precipitatiile, viiturile si inundatiile

              Asiguratorul va despagubi pe asigurat pentru pierderile, daunele materiale sau raspunderile cauzate, direct sau indirect, de precipitatii, viituri si inundatii, numai daca au fost luate masurile de siguranta adecvate atat in faza de proiectare cat si in cea de executie a lucrarilor contractate.

             Prin masuri de siguranta adecvate se intelege faptul ca in orice moment de pe parcursul perioadei de asigurare s-a tinut cont, in ceea ce priveste amplasamentul asigurat, de precipitatiile, viiturile si inundatiile cu o periodicitate de 20 ani, conform statisticilor furnizate de agentiile / statiile meteorologice.

             Asiguratorul nu va despagubi pierderile, daunele sau raspunderile rezultate din faptul ca asiguratul nu a inlaturat imediat eventualele obstacole (de exemplu nisip, copaci etc.) de pe cursul apelor aflate pe amplasamentul santierului sau in imediata sa vecinatate, indiferent ca pe acest curs curge apa sau nu, in vederea mentinerii unei treceri libere a apei.

                           Acord special privind cheltuielile de indepartare a resturilor in urma alunecarilor de teren

            In baza acestei clauze aditionale, cu privire la cheltuielile de indepartare a resturilor asigurate pe sectiunea I a politei, asigurator nu va despagubi pe asigurat, pentru:

 • cheltuieli de curatare si indepartare a resturilor rezultate ca urmare a alunecarilor de teren, care depasesc costurile excavarii materialului initial, care au fost estimate ca atare in proiectul elaborat pentru zone cunoscute ca fiind afectate de fenomenul producerii alunecarilor de teren;
 • cheltuieli de refacere a terenului, ca urmare a eroziunii solului sau a zonelor in panta, daca asiguratul nu a luat, sau a luat cu intarziere, masuri adecvate de prevenire impuse de tipul lucrarilor, natura solului si topografia amplasamentului si a zonelor invecinate.

                            Acord special privind masurile de prevenire a incendiului pe santiere

           Asiguratorul va despagubi pe asigurat pentru pierderi sau daune materiale provocate, direct sau indirect, de incendii si/sau explozii, numai daca:

 • pe masura inaintarii lucrarilor, echipamentele adecvate de stingere a incendiilor si substantele de stingere in cantitati suficiente sunt disponibile si operative la orice moment. Hidrantii in perfecta stare de functionare sunt instalati pana la nivelul imediat inferior celui mai inalt nivel de lucru curent iar acesti hidranti sunt sigilati cu capace terminale temporare;
 • spatiile in care se afla tamburii furtunurilor pentru stins incendii si extinctoarele portabile sunt inspectate in mod regulat, dar cel putin de doua ori pe saptamana;
 • compartimentarile rezistente la foc, impuse de reglementarile in vigoare, sunt instalate deindata ce este posibil dupa inlaturarea cofrajelor; deschiderile pentru puturile lifturilor, tubulaturile si alte goluri sunt inchise preventiv deindata ce este posibil, dar nu mai tarziu de inceperea lucrarilor de finisaj;
 • deseurile combustibile sunt indepartate cu regularitate. Toate nivelurile in curs de finisare sunt curatate de deseuri combustibile la sfarsitul fiecarei zile de lucru;
 • este implementat un sistem de acordare a “permisului de executie pentru lucrari” pentru toti antreprenorii / subantreprenorii care executa “lucrari la cald” cum ar fi (dar nelimitandu-se numai la acestea):
  • debavurare, taiere sau sudura;
  • folosirea lampilor de sudura autogena sau a flacarii deschise;
  • aplicarea mixturii bituminoase la cald;
  • alte operatii producatoare de caldura si scantei.

                 “Lucrarile la cald” sunt executate doar in prezenta a cel putin unei persoane echipate cu extinctor si instruite in ceea ce priveste stingerea incendiilor. Zona in care au fost executate “lucrari la cald” este examinata la o ora dupa incheierea acestor lucrari.

 • depozitarea materialelor de constructie este divizata in depozite astfel incat valoarea pe depozit sa nu depaseasca limita stipulata mai jos. Depozitele sunt amplasate la o distanta de cel putin 50 metri unul de celalalt sau sunt separate prin ziduri de protectie contra incendiilor. Toate materialele inflamabile, in special cele lichide si gazoase, sunt depozitate la o distanta suficient de mare de zona in constructie si de orice zona in care se efectueaza lucrari la “cald” ;
 • exista numit un responsabil cu securitatea, paza si protectia contra incendiilor si furturilor prin efractie.

               Este instalat un sistem de alarma impotriva incendiilor si, oricand este posibil, este instalata o linie de comunicatie directa cu cea mai apropiata unitate de pompieri.

               Sunt implementate si reinnoite regulat un plan de prevenire a incendiilor si un plan de actiune in caz de incendiu pe santier. 

               Personalul antreprenorilor/subantreprenorilor este instruit in ceea ce priveste masurile de stingere a incendiilor si se vor intreprinde saptamanal exercitii de stingere a incendiilor.

               Cea mai apropiata brigada de pompieri este informata in momentul inceperii lucrarilor si cunoaste santierul. Zonele de acces imediat al pompierilor in incinta santierului sunt mentinute permanent libere de obstructionari.

 • santierul este imprejmuit conform proiectului si accesul in incinta este controlat.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de Constructii - montaj si raspunderea constructorului - montatorului de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

 • Inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia:
  • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la imprejurarile referitoare la risc pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de asigurator privind masurile de prevenire a daunelor;
  • sa tina evidenta lucrarilor si/sau bunurilor asigurate in conformitate cu dispozitiile legale, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea pierderii sau distrugerii evidentelor impreuna cu lucrarile si bunurile asigurate afectate de producerea unui eventual eveniment asigurat;
  • sa intretina lucrarile si/sau bunurile in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale si/sau recomandarile proiectantului, beneficiarului lucrarilor de Constructii si/sau montaj, producatorului / furnizorului, in scopul prevenirii producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat;
  • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa verifice, ori de cate ori acestia considera necesar, modul in care sunt intretinute lucrarile si/sau bunurile asigurate si in care sunt indeplinite recomandarile facute cu ocazia inspectiilor de risc;
  • sa comunice in scris catre asigurator orice modificare aparuta referitor la adresa sediului / domiciliului / resedintei sale, precum si orice modificari ale imprejurarilor referitoare la risc deindata ce a luat cunostinta de acestea, atat inainte cat si dupa inceperea raspunderii asigurator, si sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii sau aparitiei unor daune, acoperirea prin asigurare si/sau prima de asigurare urmand a fi, daca este cazul, ajustate corespunzator;
  • sa nu faca si/sau sa nu permita modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care, asiguratorul confirma in scris continuarea asigurarii;
  • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite in specificatia politei;
  • sa respecte normele si normativele de igiena si protectia muncii pe santierele de Constructii, inclusiv prin restrictionarea accesului persoanelor straine de activitatea de Constructii, pentru evitarea oricarei situatii care ar putea antrena raspunderea pentru eventuale accidente;
  • sa informeze in scris asiguratorul despre aparitia oricareia din urmatoarele situatii, in termen de maxim 72 de ore de la momentul cunoasterii acestora, astfel:
   • aparitia starii de insolventa;
   • deschiderea unei procedurii stabilite de legea privind procedura insolventei;
   • inceperea urmaririi penale impotriva unei persoane sau a mai multor persoane angajate ale asiguratului sau care fac parte din conducerea acestuia, pentru fapte care au legatura cu producerea evenimentului asigurat.
    • In situatia in care asiguratul / contractantul nu informeaza asiguratorul despre aparitia situatiilor de mai sus, polita urmeaza sa isi suspende automat efectele juridice, fara nicio procedura prealabila, dupa implinirea unui termen de 5(cinci) zile calculat de la data la care a expirat termenul pentru indeplinirea obligatiei de informare, numai daca asiguratul nu si-a indeplinit aceasta obligatie intre timp.
  • sa comunice de indata catre asigurator disparitia interesului asigurat si noul titular al interesului asigurat in scopul stabilirii posibilitatilor de continuare a politei cu acesta din urma, in calitate de asigurat (de exemplu in situatia instrainarii lucrarilor de Constructii sau bunurilor asigurate, incetarii uzufructului asupra bunului asigurat etc.)
 • In cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat:
  • sa instiinteze deindata, potrivit evenimentului asigurat, unitatile de pompieri, politia sau alte organe abilitate prin lege, cele mai apropiate de locul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului, la prejudiciile produse, precum si la precizarea eventualilor vinovati;
  • sa ia, potrivit cu imprejurarile, toate masurile necesare pentru limitarea daunelor, respectiv pentru protejarea, salvarea, pastrarea si paza lucrarilor si/sau bunurilor ramase ca urmare a producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, precum si pentru prevenirea degradarilor ulterioare ale acestora ori, dupa caz, protejarea si salvarea persoanelor vatamate;
  • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea sau aparitia evenimentului asigurat, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la momentul cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea sau aparitia acestuia, precizand seria, numarul si data emiterii politei, imprejurarile si locul unde se afla lucrarile si/sau bunurile avariate sau distruse ori, dupa caz, persoanele vatamate;
  • sa trimita in scris la asigurator pretentiile de despagubire in termen de 14 zile calendaristice de la momentul cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea sau aparitia evenimentului asigurat, dand informatii despre natura daunei, felul lucrarilor si/sau bunurilor avariate sau distruse ori, dupa caz, persoanele vatamate, locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, marimea probabila a daunei materiale si/sau gradul de vatamare corporala;
  • sa puna deindata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii lucrarilor si a bunurilor afectate, precum si orice alte detalii si dovezi referitoare la cauza si cuantumul daunelor materiale si/sau vatamarile corporale suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite;
  • sa permita asiguratorului sa faca investigatii referitoare la cauza si intinderea daunelor;
  • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei;
 • In cazul in care polita este semnata de un contractant, acesta va trebui sa respecte obligatiile care deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de asigurat.
 • Asiguratului / beneficiarului politei ii este opozabila neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate prin polita.
 • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor prevazute in polita si a recomandarilor asiguratorului preced orice Raspundere a asiguratorului in legatura cu plata despagubirii.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de tipul "all risks" (toate riscurile) a lucrarilor de Constructii - montaj si raspunderea constructorului - montatorului, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca lucrarea indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea daunelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai si/sau beneficiarul politei sau imputernicitii acestuia.
 • In cazul in care, cu ocazia reparatiei sau restaurarii bunurilor avariate rezulta si alte avarii aparute ca urmare a producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, ce nu au putut fi constatate initial, asiguratul trebuie sa instiinteze asiguratorul, in vederea efectuarii unei constatari suplimentare.
 • Evaluarea daunelor se face de catre asigurator, inclusiv prin experti, in baza documentelor si informatiilor furnizate de asigurat.
 • Evaluarea daunelor si plata despagubirilor se face in functie de starea bunului din momentul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, pe baza documentelor referitoare la cauzele, imprejurarile si consecintele producerii sau aparitiei evenimentului asigurat si, daca este cazul, a oricaror alte documente solicitate de asigurator, pe care asiguratul are obligatia legala de a le detine, precum si marimea daunei.
 • Despagubirea acordata nu poate depasi, pentru fiecare din lucrari si/sau bunuri, nici cuantumul daunei, nici suma asigurata sau valoarea reala si nici valoarea de inlocuire a lucrarilor si/sau bunurilor la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, si nici limita costurilor si a cheltuielilor deja efectuate pentru lucrarile de Constructii si/sau montaj si nici limita maxima de despagubire stabilita pentru anumite costuri sau cheltuieli.
 • Prin cuantumul daunei se intelege:
  • in caz de dauna totala, valoarea reala la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, a lucrarilor si/sau bunurilor distruse sau disparute, din care se scade valoarea la aceeasi data a eventualelor resturi ce se mai pot intrebuinta si valorifica.
  • in caz de dauna partiala, costul reparatiei partilor de lucrare, componentelor sau pieselor avariate ori costul de inlocuire, reconditionare sau restaurare, considerand valoarea reala a lucrarilor si/sau bunurilor distruse sau disparute, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta si valorifica.
   • La stabilirea cuantumului daunei se iau in considerare preturile uzuale de piata. Acestea nu includ adaosuri pentru munca prestata in regim exceptional (cheltuieli datorate muncii in regim de ore suplimentare, zile libere sau sarbatori legale, alte prestatii in regim de urgenta)., exceptand situatia convenirii atasarii la polita a respectivei clauze aditionale.
 • In cazul avarierii unui ansamblu sau subansamblu, la calculul cuantumului daunei se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente care au fost avariate, chiar daca in cadrul reparatiei se inlocuieste intregul ansamblu sau subansamblu. Partile componente sau piesele avariate se pot inlocui numai daca valoarea reparatiilor egaleaza sau depaseste valoarea reala a acestora, ori daca procesele tehnologice existente nu permit reparatia.
 • Despagubirea cuvenita se calculeaza prin deducerea fransizei prevazuta in specificatia politei, la producerea sau aparitia fiecarui eveniment asigurat.
 • Asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat sau beneficiarul politei in strainatate sau in Romania si pe care acesta le poate recupera conform legii (ex.: TVA, etc.). In cazul in care sumele asigurate nu contin TVA, despagubirea cuvenita nu va include TVA corespunzatoare.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa nu acorde despagubiri daca:
   • asiguratul / contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din polita de asigurare;
   • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei de asigurare;
   • se constata reaua credinta a asiguratului sau a beneficiarului politei in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
   • in declaratiile asiguratului sau ale reprezentantilor acestuia, ori ale beneficiarului politei, care au stat la baza incheierii politei de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, omisiuni sau in mod evident exagerari care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului;
   • asiguratul nu a comunicat deindata schimbarea imprejurarilor privind riscul;
   • asiguratul nu a respectat recomandarile asiguratorului, iar din constatarile facute ulterior producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat rezulta ca, din acest motiv, dauna nu a putut fi evitata sau a fost favorizata, ori ca dauna s-a marit, pentru partea de dauna care s-a marit;
   • asiguratul sau beneficiarul politei nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii;
   • in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat s-a declansat procesul penal impotriva asiguratului sau reprezentantului legal, administratorilor, directorilor, actionarilor / asociatiilor sau altor prepusi ai asiguratului, pana la finalizarea procesului penal;
   • dauna s-a produs ca o consecinta directa a nerespectarii dispozitiilor legale referitoare la autorizarea / avizarea lucrarilor de Constructii si/sau montaj; astfel, aceasta clauza nu opereaza in situatia in care dauna s-ar fi produs oricum si indiferent de respectarea sau nerespectarea dispozitiilor legale mentionate anterior.
  • sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de regres impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit.
 • In cazul politelor de asigurare care au ca obiect bunuri ipotecate sau gajate in favoarea unui creditor, polita fiind cesionata de catre asigurat creditorului, in caz de dauna, despagubirea va fi platita direct creditorului respectiv, pana la concurenta valorii dreptului sau, instiintand in scris asiguratul despre aceasta, iar asiguratului i se achita numai diferenta. Cu acordul expres al creditorului, despagubirea poate fi acordata asiguratului.
 • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita in termen de maxim 15 de zile de la data incheierii instrumentarii dosarului de dauna.
 • Despagubirea se plateste in Romania, dupa cum urmeaza:
  • Pentru politele la care prima de asigurare a fost platita in RON (Lei), despagubirea se plateste in RON (Lei). In situatia in care documentele de plata sunt in valuta despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinta din ziua incheierii instrumentarii dosarului de dauna, daca depunerea tuturor documentelor necesare instrumentarii acestuia s-a efectuat in termen de 60 zile de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat. In cazul depasirii acestui termen despagubirile se vor calcula in functie de cursul valutar de referinta valabil in cea de-a 60-a zi de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat.
  • Pentru politele la care prima a fost platita in valuta:
   • pentru cazul daunei totale, despagubirea cuvenita se achita in aceeasi valuta sau alta valuta agreata de parti;
   • pentru cazul daunei partiale, despagubirea cuvenita se achita in valuta pentru facturile in valuta, respectiv in RON (Lei) pentru facturile in RON (Lei).
 • Prin plata despagubirii cuvenite se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului politei, fata de asigurator, in legatura cu dauna respectiva.
 • Persoanele pagubite se pot indrepta impotriva persoanelor responsabile de producerea daunei, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste despagubirea cuvenita conform politei.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune - NON STOP -

  Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

  Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

   - de LUNI pana DUMINICA -

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de Raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.