Polita de asigurare Toate Riscurile - CONSTRUCTII - MONTAJ - UNIQA Asigurari

asigurari uniqa all riscs toate riscurile constructii montaj raspunderea constructorului organizare santier pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil, nr. 25.

secretary@uniqa.ro

Tel:   021.212.08.82, 0725.568.400

Fax:   021.212.08.41, 021.212.08.42, 021.212.08.43

                  UNIQA Asigurari S.A. a luat fiinta la finele anului 2008 cand UNIQA Insurance Group a preluat prima companie cu capital privat din Romania, respectiv UNITA, fondata la Timisoara in 1990. In 2002 Wiener Stadtische a devenit actionar majoritar al societatii, in 2004 este mutat sediul central la Bucuresti pentru ca in 2008 UNIQA Insurance Group sa achizitioneze 100% din actiuni. UNIQA Asigurari S.A. se preocupa permanent si acorda o mare importanta dezvoltarii de produse si de solutii de asigurari integrate, adaptate nevoilor actuale si stilului de viata modern si dinamic. UNIQA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-007-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

UNIQA Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului, prin care sunt preluate in asigurare riscuri ce afecteaza lucrari de constructii-montaj derulate exclusiv pe teritoriul Romaniei, de catre persoane juridice romane sau straine autorizate sa efectueze astfel de lucrari. Polita este structurata in 2 sectiuni: Sectiunea 1 - daune materiale si Sectiunea 2 - raspundere civila fata de terti

Obiectul Asigurarii: 

               UNIQA Asigurari S.A., acorda protectie, prin polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului, lucrarilor de constructii-montaj executate exclusiv in Romania de catre antreprenori, subantreprenori, persoane juridice legal autorizate; constructiilor si / sau echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar; utilajelor constructorului; si acopera cheltuielile: pentru curatarea locului dupa producerea evenimentului; de proiectare; legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul potrivit legii, este obligat la plata acestora.

               Asiguratorul, asigura lucrarile de constructii-montaj executate de catre asigurat pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar pentru riscurile si in conditiile prevazute mai jos la fiecare sectiune:

 • Sectiunea I - Pagubele / daune materiale - (este obligatorie) - prin care se poate opta pentru asigurarea:
  • Pentru lucrarile de constructii:
   • Lucrarilor contractuale (lucrari permanente si temporare, incluzand toate materialele ce vor fi incorporate in acestea)
    • Pretul contractului de executie a lucrarilor
    • Materiale sau elemente furnizate de beneficiar
  • Pentru lucrarile de montaj:
   • Lucrari de montaj, impartite dupa cum urmeaza:
    • ​Subansamble de montat
    • transport
    • Obligatii vamale si taxe
    • Costul montajului
   • ​Lucrari de inginerie civila
  • ​Proprietati existente pe santier sau invecinate santierului, detinute sau avute in grija, custodie sau control de catre antreprenor / constructor sau beneficiar
  • Organizare de santier (schele, baraci, depozite, unelte, echipamente de lucru, ateliere, etc.)
  • Cheltuieli pentru:
   • ​curatare si transport a resturilor materiale
   • taxe profesionale (arhitecti, consultanti)
   • interventia pompierilor
  • Riscuri speciale ce vor fi asigurate:
   • Cutremur, vulcanism, tsunami
   • Furtuna, ciclon, inundatii, viitura, revarsarea apelor, alunecari de teren

               Prin aceasta sectiune sunt acoperite daunele materiale si directe produse in perioada de asigurare, pe amplasamentul santierului nominalizat in polita, cauzate prin avarierea sau distrugerea, brusca si neprevazuta, din orice cauza alta decat cele excluse in mod expres, a lucrarilor contractuale de constructii, a bunurilor asigurate sau a unor parti ale acestora, mentionate in polita sau in anexele la polita, care fac necesara reparatia sau inlocuirea lucrarilor si / sau bunurilor respective.

               Asiguratorul il va despagubi pe asigurat si pentru cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma producerii unei eveniment asigurat, in limita sumei prevazute pentru aceasta in politei sau in anexele la polita.
Partile pot conveni acordarea de despagubiri pentru alte tipuri de bunuri, riscuri si / sau costuri / cheltuieli asigurate prin atasarea de clauze aditionale sau acorduri speciale.

               Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru daunele cauzate tertilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune produse in legatura directa cu lucrarile de constructii si / sau montaj efectuate pe santier conform sectiunii I - daune materiale sau in imediata sa vecinatate, pentru care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.

              Vor fi platite sume cu titlu de dezdaunare, pana la limita prevazuta in polita, ca urmare a:

 • vatamarii corporale accidentale sau imbolnavirii (urmata sau nu de deces);
 • pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor tetilor.

              Asiguratorul va acorda despagubiri si pentru:

 • cheltuielile de judecata pe care asiguratul trebuie sa le plateasca reclamantului;
 • cheltuielile efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului, ca urmare a unui prejudiciu care urmeaza a fi despagubit in baza politei de asigurare si cu conditia ca raspunderea sa asumata prin aceasta sectiune sa nu depaseasca limitele prevazute in polita.

                 Asigurarea lucrarilor de constructii se face pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la UNIQA Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este autorizata sa execute lucrari in concordanta cu obiectul asigurarii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si sa ataseze listele anexe corespunzatoare, care contin informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si parametrii tehnici ai lucrarii de constructii-montaj asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, caiet de sarcini, memoriu tehnic, devize de lucrari, studiu geotehnic, grafic de executie, planuri, relevee, contractul de executie semnat cu beneficiarul, fise tehnice, etc.; alte documente;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • titlul contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj si sectiunile aferente;
 • amplasamentul lucrarilor (adresa);
 • datele de identificare ale beneficiarului, asiguratului (antreprenorului), subantreprenorilor, inginerului consultant;
 • descrierea tehnica succinta a lucrarilor contractuale;
 • precizari privind experienta asiguratului in lucrari similare lucrarilor asigurate;
 • perioada de asigurare:
  • durata executiei;
  • perioada de garantie a lucrarilor;
 • precizari privind lucrarile ce vor fi executate de subcontractanti;
 • riscurile speciale dorite a fi acoperite;
 • detalii privind subsolul, apa freatica, distanta fata de acumulari de apa, conditiile meteorologice din zona de derulare a lucrarilor;
 • optiunea pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare cu munca peste program, munca de noapte, munca de sarbatorile legale;
 • optiunea pentru acoperirea raspunderii proiectantului;
 • optiunea pentru acoperirea sectiunii II - raspundere civila fata de terti (daca aceasta nu este acoperita printr-o alta polita, separata si la fel de cuprinzatoare);
 • detalii privind cladirile si proprietatile invecinate lucrarilor ce vor fi executate si daca acestea, sa afla sau nu, sub controlul juridic al antreprenorului sau beneficiarului;
 • moneda contractului;
 • limita raspunderii (suma asigurata) pentru fiecare sectiune si structura a sectiunii, in parte;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru acelasi obiect, la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la UNIQA Asigurari S.A. este incheiata pe perioada de executie a lucrarilor, mentionata in cererea chestionar, cu posibilitatea extinderii acesteia atunci cand situatia o reclama.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 0:00 a zilei precizate in polita, dar nu inainte de inceperea lucrarilor de constructii sau terminarea descarcarii pe santier a primului lot de utilaje de constructii, echipamente tehnologice si materiale mentionate in polita sau in anexele la aceasta si, cumulativ, in nici un caz inainte de ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare/rata I de prima, perioada prevazuta in polita ramanand neschimbata.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza de drept la momentul intervenirii oricareia dintre urmatoarele situatii:

 • la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite in polita;
 • la data rezilierii/denuntarii unilaterale/incetarii cu acordul partilor;
 • la data scadentei ratelor de prima - in cazul in care sumele datorate cu titlu de prima de asigurare nu s-au platit la scadenta si nici in perioada de gratie convenita;
 • prin consumarea totala a sumei asigurate/limitei de despagubire, ca urmare a efectuarii platii indemnizatiilor de despagubire de catre asigurator;
 • in cazul falimentului asiguratului (persoana juridica) sau daca au fost incepute procedurile de dizolvare a acestuia, respectiv a fost deschisa procedura insolventei impotriva acestuia;
 • in lipsa unui acord/clauze, pentru acea parte din lucrarile contractuale asigurate care au fost predate sau puse in functiune, raspunderea asiguratorului se termina la data predarii sau punerii in functiune/dare in utilizare si/sau exploatare efectiva a respectivelor lucrari;

             In lipsa unui acord expres, raspunderea asiguratorului inceteaza de drept in termen de maximum 10 zile de la momentul finalizarii in fapt a lucrarilor (inclusiv parti/faze din lucrare dupa caz) - perioada in care asiguratul este obligat sa transmita o notificare in acest sens beneficiarului lucrarilor solicitandu-i preluarea acestora. Dovedirea finalizarii lucrarilor se poate face prin orice mijloc de proba.

             La solicitarea expresa a asiguratului, perioada de asigurare precizata in polita poate fi prelungita prin atasarea la polita de asigurare a unei clauze speciale si/sau emiterea unui act aditional (perioada de garantie, decalarea termenului initial de executie a lucrarilor contractate), in schimbul unei prime suplimentare.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la UNIQA Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru lucrarile de constructii-montaj executate pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la UNIQA Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica in calitate de antreprenor si/sau subantreprenori, care are un interes asigurabil, pentru lucrarile de constructiimontaj cuprinse in asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare de constructii - montaj este persoana fizica sau juridica, mentionata in polita, care are aceasta calitate conform contractului de executie a lucrarilor de constructii - montaj si care este indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate lucrarilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata / Limita de despagubire reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                            Sectiunea I

              Sumele asigurate prevazute in polita nu trebuie sa fie mai mici decat:

 • valoarea totala a lucrarilor contractuale si a bunurilor la terminarea lucrarilor de constructii-montaj, incluzand toate materialele, salariile, cheltuielile de transport, taxele vamale, cheltuielile de montaj, impozitele si materialele sau bunurile furnizate de antreprenor;
 • valoarea de inlocuire de nou a respectivelor bunuri.

              Asiguratul se angajeaza sa majoreze sau sa reduca sumele asigurate, in cazul in care au loc fluctuatii ale salariilor sau preturilor, aceste modificari fiind valabile numai dupa inregistrarea lor in polita de asigurare de catre asigurator.

              Daca la producerea unui eveniment asigurat, se constata ca sumele asigurate stabilite conform celor de mai sus sunt inferioare celor care ar fi trebuit asigurate, valoarea despagubirii se va reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata si suma care ar fi trebuit asigurata (principiul subasigurarii). Aceasta conditie se aplica fiecarui bun sau cost in parte.

 • o suma asigurata / limita de despagubire stabilita de asigurat si agreata de asigurator, la prim risc (fara aplicarea principiului subasigurarii).

               Cheltuielile de curatare si transport a resturilor materiale, taxe profesionale (arhitecti, consultanti) si cu interventia pompierilor nu pot depasi, in total, 10% din suma asigurata totala pe sectiunea I.

                            Sectiunea II

 • Limita de raspundere este cea mentionata in polita.
 • Limita maxima de raspundere asumata de asigurator pentru unul si acelasi eveniment nu va depasi, in total, limita de raspundere pe eveniment prevazuta in polita.
 • Limita maxima de raspundere asumata de asigurator prin polita nu va depasi, in total, in legatura cu toate evenimentele produse in perioada asigurata, limita de raspundere pe intreaga perioada de asigurare prevazuta in polita.

                Asigurarea la o suma care depaseste valoarea reala a bunului este nula daca asiguratul sau contractantul au fost de rea credinta, acestia neavand dreptul la restituirea primei de asigurare.

                Daca contractantul nu a fost de rea credinta, polita isi produce efectele pana la concurenta valorii reale a bunului asigurat si contractantul are dreptul de a obtine o restituire proportionala a primei de asigurare.

                Daca valoarea bunului asigurat, in momentul producerii evenimentului asigurat, stabilita pe baza tuturor conditiilor contractuale, depaseste suma asigurata, indemnizatia este egala cu despagubirea care ar fi trebuit sa fie platita conform tuturor conditiilor contractuale, diminuata proportional cu raportul dintre suma asigurata si valoarea bunului in momentul producerii evenimentului asigurat, daca nu s-a convenit altfel prin polita. Din cuantumul astfel calculat va fi scazuta fransiza prevazuta in polita.

                 In cazul in care sunt asigurate mai multe bunuri sau mai multe categorii de bunuri, normele de mai sus se aplica pentru fiecare bun sau categorie de bunuri. Nu se admit compensari intre bunuri sau categorii de bunuri.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime alasiguratorului.

               Prima de asigurare se stabileste in aceeasi moneda in care s-a stabilit sumaasigurata, plata putand fi efectuata fie in Lei la cursul de  schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii, fie in moneda politei.

               Primele de asigurare aferente perioadeiasigurate si termenele de plata ale acestora sunt mentionate in polita de asigurare.

               Prima de asigurare se plateste anticipat, integral sau in rate, la datele scadente si in cuantumul celor precizate in polita sau anexele acesteia.

               Primele de asigurare sunt indivizibile, fiind datorate pentru intreaga perioada pentru care s-a incheiat polita de asigurare indiferent de facilitatea acordata privind modalitatea de plata.

               Asiguratorul nu are obligatia sa aminteascaasiguratului / contractantului datele la care sunt scadente ratele de prima stabilite prin polita de asigurare.

               Plata primei de asigurare:

 • in cazul in care se convine ca prima de asigurare sa fie platita in rate, rata intai de prima se achita la incheierea politei de asigurare, iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la scadentele mentionate in polita;
 • in caz de neplata la scadenta a unei rate (ulterioare celei dintai), asiguratul / contractantul poate plati rata restanta intr-o perioada de gratie de 15 zile calendaristice, incepand cu ziua urmatoare datei scadentei ratei respective, mentionate in polita. In aceasta perioada de gratie, asiguratorul acopera riscurile precizate in polita de asigurare;

               In toate cazurile, dovada platii primelor de asigurare / ratelor de prima revine asiguratului / contractantului, inscrisul constatator fiind chitanta sau ordinul de plata probator al platii.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la UNIQA Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la UNIQA Asigurari S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

                            Sectiunea I

 • Daunele materiale si directe produse in perioada de asigurare, pe amplasamentul santierului nominalizat in polita, cauzate prin avarierea sau distrugerea, brusca si neprevazuta, din orice cauza alta decat cele excluse in mod expres, a lucrarilor contractuale de constructii, a bunurilor asigurate sau a unor parti ale acestora, mentionate in polita sau in anexele la polita, care fac necesara reparatia sau inlocuirea lucrarilor si / sau bunurilor respective.
 • Cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma producerii unei eveniment asigurat, in limita sumei prevazute pentru aceasta in politei sau in anexele la polita.

                            Sectiunea II

 • Daunele cauzate tertilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune produse in legatura directa cu lucrarile de constructii si / sau montaj efectuate pe santier conform sectiunii I - daune materiale sau in imediata sa vecinatate, pentru care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit. Vor fi platite sume cu titlu de dezdaunare, pana la limita prevazuta in polita, ca urmare a:
  • vatamarii corporale accidentale sau imbolnavirii (urmata sau nu de deces);
  • pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor tetilor.
 •  Asiguratorul va acorda despagubiri si pentru:
  • cheltuielile de judecata pe care asiguratul trebuie sa le plateasca reclamantului;
  • cheltuielile efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului, ca urmare a unui prejudiciu care urmeaza a fi despagubit in baza politei de asigurare si cu conditia ca raspunderea sa asumata prin aceasta sectiune sa nu depaseasca limitele prevazute in polita.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la UNIQA Asigurari S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

 • Asiguratorul nu va acorda despagubiri asiguratului pentru distrugerea, avarierea, pierderea sau raspunderea produsa, agravata direct sau indirect, de:
  • greve, greve patronale, revolte, tulburari civile;
  • actiune voita sau neglijenta intentionata a asiguratului sau a reprezentantilor sai;
  • incetarea totala sau partiala a lucrului;
  • operatiuni de testare si probe de functionare, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel printr-o clauza suplimentara.

                            Sectiunea I

 • Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:
  • fransiza prevazuta in polita care urmeaza sa fie suportata de catre asigurat, la fiecare producere a unui eveniment asigurat;
  • pagube indirecte (daune de consecinta) de orice fel, inclusiv penalizari, pagube datorate intarzierilor, nerealizarii obiectivelor, pierderii (neincheierii) contractului;
  • distrugeri sau avarii datorate erorilor de proiectare;
  • costul inlocuirii, repararii sau remedierii ca urmare a distrugerii sau avarierii bunurilor asigurate din cauza defectelor de material si / sau executie, altele decat cele de montaj (pentru lucrarile de montaj); aceasta excludere se aplica numai bunurilor nemijlocit afectate, nefiind exclusa (pentru lucrarile care nu sunt de montaj) pierderea sau avarierea bunurilor corect executate produsa in accidente datorate defectelor de material si / sau executie;
  • uzura, coroziune, oxidare, deteriorare datorata nefolosirii, precum si efectele conditiilor atmosferice normale;
  • pierdere sau avarie produsa masinilor, utilajelor, echipamentelor si instalatiilor de constructii, datorata avariilor electrice sau mecanice, intreruperii curentului, ruperii firelor, deranjamentului (dereglarii), inghetarii fluidului (lichidului) de racire sau a altor fluide (lichide), ungerii defectuoase sau lipsei uleiului sau lichidului de racire; daca urmare a unei asemenea avarii sau deranjament (dereglari) are loc un accident care cauzeaza pagube externe, acestea din urma vor fi despagubite;
  • pierderi sau avarii la autovehiculele autorizate sa circule pe drumurile publice, nave sau aeronave;
  • pierderea sau distrugerea dosarelor, desenelor, documentelor contabile, chitantelor, banilor, timbrelor, actelor, facturilor, notitelor, garantiilor, cecurilor;
  • furt simplu sau orice alta forma de furt alta decat efractia sau talharia, insusire ilegala, falsificare, frauda, pierderi sau avarii descoperite doar in timpul efectuarii inventarului, disparitii inexplicabile (misterioase) a unor bunuri;
  • furtul masinilor, utilajelor, echipamentelor si instalatiilor de constructii, inclusiv al componentelor acestora, lasate in exteriorul cladirilor, neingradite, neincuiate si nepazite.

                            Sectiunea II

 • Asiguratorul nu va acorda despagubiri asiguratului pentru:
  • fransiza prevazuta in polita, care urmeaza sa fie suportata de catre asigurat pentru fiecare eveniment asigurat;
  • cheltuieli pentru refacerea, repararea sau inlocuirea a ceea ce este asigurat sau asigurabil, conform sectiunii I a politei;
  • daunele materiale aduse oricarei proprietati, teren sau constructie, provocata de vibratii, lucrari de terasamente, slabirea terenului de fundare sau vatamari corporale aduse oricarei persoane si / sau daune materiale aduse oricarei proprietati provocate de sau fiind rezultatul acestor cauze (daca nu sunt acoperite in mod expres prin clauze speciale).
  • raspundere decurgand din:
   • vatamari corporale sau imbolnaviri ale angajatilor sau muncitorilor constructorului, beneficiarului sau oricarei firme care are legatura cu lucrarea asigurata - partial sau total - conform sectiunii I, sau ale membrilor familiilor lor;
   • pierderi, daune sau avarii produse unor bunuri apartinand sau aflate in grija, custodia sau controlul constructorului, beneficiarului sau altei firme care are legatura cu lucrarea, asigurate - total sau partial - conform sectiunii I, sau unui functionar sau muncitor care lucreaza pentru cei mentionati mai sus;
   • accidente provocate de autovehicule autorizate sa circule pe drumurile publice, nave sau aeronave;
   • angajamente de despagubire sau de plata asumate de asigurat prin orice acord, cu exceptia cazului in care acea raspundere ar fi existat si in lipsa acelui acord.
  • amenzi de orice fel, penalitati, dobanzi precum si cheltuieli de judecata la plata carora ar fi obligat asiguratul prin hotarare penala pe latura penala, precum si cheltuieli de executare a hotararilor penale privind plata despagubirilor;
  • azbest sau orice materiale sau operatiuni / lucrari in legatura cu azbestul; aceasta asigurare nu acopera daune, pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natura cauzate direct sau indirect, rezultand din, intamplate prin, derivate din sau aflate in conexiune cu orice raspundere sau dauna sau paguba in legatura cu azbestul sau cu orice material continand azbest sau cu orice lucrare / operatiune in care se foloseste azbest, indiferent de cantitate;
  • prejudiciile rezultate din incalcarea dreptului de proprietate intelectuala (brevete, patente, drepturi de autor, marci comerciale sau embleme inregistrate la organismele specializate din domeniul proprietatii intelectuale).
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la UNIQA Asigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare si anume:

                            ACOPERIREA INTERVENTIILOR IN PERIOADA DE GARANTIE

 • Prin aceasta clauza suplimentara, cu conditia ca asiguratul sa fi platit prima suplimentara convenita, asigurarea se extinde pe perioada de garantie indicata, pentru a acoperi numai pierderile sau daunele materiale cauzate de asigurat la lucrarile asigurate, in timpul efectuarii operatiunilor de remediere, pe care acesta le executa cu scopul de a respecta obligatiile din contractul de constructii-montaj referitoare la intretinere.

                           CONDITII SPECIALE PRIVIND GRAFICUL DE EXECUTIE

 • Graficul de executie a lucrarilor de constructii si / sau montaj, impreuna cu orice alta declaratie facuta in scris de asigurat, in scopul incheierii politei, precum si informatiile tehnice furnizate asiguratorului, vor fi atasate si vor face parte integranta din polita de asigurare.
 • Asiguratorul nu va despagubi asiguratul pentru pierderile sau daunele cauzate sau marite sau agravate de abaterile de la graficul lucrarilor de constructii si / sau montaj care depasesc numarul de saptamani indicat mai jos, cu exceptia cazului in care asiguratorul si-a dat consimtamantul in scris pentru o asemenea derogare, inainte de a se produce dauna.

                           LUCRARI SITUATE IN ZONE SEISMICE

 • Prin aceasta clauza aditionala se convine ca asiguratorul va despagubi asiguratul pentru pierderi, daune materiale sau raspunderi cauzate de cutremur, numai daca asiguratul dovedeste ca, in proiectarea cladirii sau constructiei ce face obiectul asigurarii, s-a tinut cont de riscul producerii unui cutremur, cu respectarea normelor de constructie (normativului antiseismic) in vigoare pentru zona respectiva, iar calitatea materialelor si a manoperei executate, precum si dimensiunile luate ca baza pentru calcul, erau in conformitate cu acestea.

                           EXCLUDEREA PIERDERILOR, DAUNELOR SAU RASPUNDERILOR CAUZATE DE TERORISM

 • Prin aceasta clauza suplimentara, se convine ca asiguratorul nu va despagubi asiguratul pentru pierderi, daune materiale sau raspunderi cauzate in mod direct sau indirect de sau rezultate din orice act de terorism.
 • In cuprinsul acestei clauze suplimentare, terorismul se defineste ca un act de violenta sau amenintare cu violenta sau o actiune daunatoare sau care pune in pericol vieti umane, proprietati sau infrastructuri tangibile sau intangibile, cu intentia sau al carei efect este influentarea oricarui guvern sau provocarea fricii in randul populatiei sau a unei sectiuni a populatiei; in cazul in care se constata ca o parte a acestei clauze nu este valabila sau nu poate fi aplicata sau implementata, restul clauzei va ramane in vigoare si aplicata efectiv; act de terorism mai inseamna si folosirea oricarui agent biologic sau chimic, a unei arme sau dispozitiv / ansamblu nuclear sau a unei arme sau a unui exploziv sau a unui dispozitiv distructiv sau a unei activitati de orice fel, cu intentia de a pune in pericol direct sau indirect siguranta unei proprietati sau a uneia sau mai multor persoane; de asemenea, act de terorism mai inseamna orice act sau activitate definita de orice lege impusa de autoritatea oricarei tari sau teritoriu unde activitatea respectiva a fost definita ca un act de terorism.
 • Aceasta clauza speciala exclude deasemenea pierderi, daune sau costuri de orice natura cauzate direct sau indirect de orice actiune luata pentru a controla, preveni sau suprima sau care are de-a face in orice alt fel cu un act de terorism.
 • In orice actiune, proces legal sau alta situatie in care asiguratorul pretinde ca in baza acestei clauze suplimentare orice pierdere, distrugere, dauna sau raspundere nu sunt acoperite de aceasta asigurare, responsabilitatea de a dovedi ca astfel de pierdere, distrugere, dauna sau raspundere este acoperita va fi in sarcina asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului.

                             ACOPERIREA TESTARII UTILAJELOR, ECHIPAMENTELOR SI INSTALATIILOR

 • Prin aceasta clauza suplimentara, se convine faptul ca perioada asigurata va fi extinsa pentru a include operatiunile de testare si probe de functionare in sarcina, pentru o perioada care nu va depasi patru saptamani de la inceputul testelor.
 • Daca insa o parte a instalatiei sau unul sau mai multe utilaje au fost testate si / sau puse in functiune sau receptionate, acoperirea pentru asemenea parti ale instalatiei sau pentru un asemenea utilaj (utilaje), precum si orice raspundere rezultand din aceste operatiuni de testare vor inceta, in timp ce acoperirea continua pentru restul utilajelor, echipamentelor si instalatiilor.
 • In cazul masinilor si instalatiilor vechi ("second-hand"), acoperirea va inceta in momentul inceperii testelor sau probelor de functionare.

                             PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA CABLURI, CONDUCTE SI ALTE instalatii SUBTERANE

 • Prin aceasta clauza suplimentara, se convine faptul ca asiguratorul va despagubi asiguratul pentru pierderi sau daune materiale ale cablurilor si / sau conductelor sau altor instalatii subterane, cu conditia ca, inainte de inceperea lucrarilor, asiguratul sa fi solicitat autoritatilor competente toate informatiile necesare despre pozitia exacta a respectivelor cabluri, conducte si / sau instalatii subterane si sa fi luat toate masurile necesare pentru prevenirea daunelor la acestea.
 • Pierderile sau daunele la instalatiile subterane care se gasesc in aceeasi pozitie ca si cea indicata in harta amplasamentului acestora (desene-plan ale instalatiilor subterane) vor fi despagubite dupa deducerea unei fransize de 20% din valoarea daunei.
 • Pierderile sau daunele la instalatii subterane incorect indicate pe harta amplasamentului acestora vor fi despagubite dupa deducerea fransizei indicate.
 • In orice caz, despagubirea va fi limitata la cheltuielile de reparatie a acestor cabluri, conducte si instalatii subterane, si orice daune de consecinta si penalitati vor fi excluse.
 • fransiza: 20% din dauna.

                             PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ORGANIZARE DE SANTIER SI BUNURI DEPOZITATE

 • Prin aceasta clauza suplimentara, se convine faptul ca asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru pierderi, daune materiale sau raspunderi cauzate direct sau indirect organizarii de santier si depozitelor, ca urmare a incendiului, inundatiilor sau revarsarilor de ape, numai daca acestea se afla pe terenuri situate deasupra nivelului maxim al apelor inregistrat pe amplasamentul santierului in ultimii 20 de ani si daca fiecare depozit individual se afla la o distanta de cel putin 50 m unul fata de celalalt sau daca sunt separate de pereti antiIncendiu.

                            PREVEDERI SPECIALE PENTRU ASIGURAREA MATERIALELOR DE constructii

 • Prin aceasta clauza suplimentara, se convine faptul ca asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru pierderi, daune materiale sau raspunderi cauzate direct sau indirect materialelor de constructii, ca urmare a inundatiilor sau revarsarii apelor, numai daca stocul de materiale de constructii nu depaseste necesarul pentru 3 zile, iar cantitatile excedentare sunt depozitate in zone in care nu s-au produs inundatii sau revarsari ale apelor in ultimii 20 ani.

                            CONDITII SPECIALE PRIVIND MASURI DE SIGURANTA REFERITOARE LA PRECIPITATII, VIITURI SI INUNDATII

 • Prin aceasta clauza suplimentara, se convine faptul ca asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru pierderi, daune materiale sau raspunderi cauzate direct sau indirect de precipitatii, inundatii sau viituri, numai daca au fost luate masurile de siguranta adecvate in ceea ce priveste proiectarea si executia lucrarii in cauza.
 • In baza acestei clauze aditionale, se considera ca masurile de siguranta sunt adecvate, daca pe toata durata asigurarii au fost luate in considerare, in ceea ce priveste amplasamentul asigurat, valorile precipitatiilor, viiturilor si inundatiilor, cu o periodicitate de 20 de ani, pe baza statisticilor furnizate de agentiile / statiile meteorologice.
 • Asiguratorul nu va despagubi asiguratul pentru pierderile, daunele sau raspunderile derivand din faptul ca asiguratul nu procedeaza imediat la inlaturarea obstacolelor (de ex. nisipul, copacii) aflate pe cursurile apelor de pe amplasamentul santierului, chiar daca pe albie curge apa sau nu, in vederea mentinerii unei curgeri libere a apei.

                            CONDITII SPECIALE REFERITOARE LA ECHIPAMENTELE ANTI-Incendiu SI LA MASURILE DE PREVENIRE A INCENDIULUI PE SANTIERE

 • Prin aceasta clauza suplimentara, se convine faptul ca asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru pierderi sau daune materiale cauzate direct sau indirect de Incendiu sau Explozie numai daca:
  • Pe masura ce lucrarile de constructii-montaj avanseaza, echipamente adecvate de combatere a incendiilor si substante de stingere, sunt disponibile si in stare de functionare pe santier, in cantitati suficiente.
  • Hidrantii, sub presiune, sunt instalati pana la nivelul imediat inferior celui mai inalt nivel de lucru curent, iar acestia sunt sigilati cu capace terminale temporare.
  • Spatiile in care se afla tamburii furtunurilor pentru stins incendiul si extinctoarele portabile sunt inspectate in mod regulat, dar cel putin de doua ori pe saptamana.
  • Compartimentarile rezistente la foc, impuse de reglementarile locale, sunt instalate cat mai repede posibil dupa inlaturarea cofrajelor.
  • Deschiderile pentru puturile lifturilor, tubulaturile si alte goluri sunt inchise preventiv cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de inceperea lucrarilor de echipare.
  • Deseurile sunt indepartate cu regularitate de pe santier. Toate nivelurile pe care incep lucrari de montaj sunt curatate de deseuri combustibile la sfarsitul fiecarei zile de lucru.
  • Este implementat un sistem de acordare a “permisului de lucru” pentru toti antreprenorii / subantreprenorii care executa “lucrari la cald” de orice fel, cum ar fi (dar nelimitandu-se la):
   • debavurare, taiere sau sudura;
   • folosirea lampilor de sudura autogena sau a flacarii deschise;
   • aplicarea bitumului fierbinte si alte operatii producatoare de caldura.
    • “Lucrarile la cald” vor fi executate doar in prezenta a cel putin unei persoane echipate cu extinctor si instruita in stingerea incendiilor.
    • Zona in care au fost executate “lucrari la cald” va fi examinata la o ora dupa incheierea acestor lucrari.
  • Depozitarea materialelor de constructii / montaj va fi impartita in depozite, astfel incat valoarea pe depozit sa nu depaseasca limita precizata. Depozitele vor fi amplasate la o distanta de cel putin 50 metri unul de celalalt sau vor fi separate prin ziduri de protectie contra incendiilor.
  • Toate materialele inflamabile si in special cele lichide si gazoase vor fi depozitate la o distanta suficient de mare de zona de constructie si de orice zona in care se efectueaza lucrari la “cald”.
  • Este numit un responsabil cu securitatea, paza si protectia contra incendiilor.
  • Este instalat un sistem fiabil de alarma impotriva incendiilor si, oricand este posibil, va fi instalata o linie de comunicatie directa cu cea mai apropiata unitate de pompieri.
  • Sunt implementate si reinnoite regulat un plan de prevenire a incendiilor si un plan de actiune in caz de Incendiu pe santier.
  • Personalul antreprenorului este instruit in ceea ce priveste masurile de stingere a incendiilor si saptamanal au loc exercitii de stingere a incendiilor.
  • Cea mai apropiata formatie de pompieri cunoaste bine santierul si zonele de acces al pompierilor in incinta santierului sunt mentinute libere in orice moment.
  • santierul este imprejmuit si accesul in incinta este controlat.

                            CONDITII SPECIALE PENTRU SANTURI DESCHISE IN TIMPUL EXECUTARII LUCRARILOR DE CANALIZARE, A POZARII CONDUCTELOR SI CABLURILOR

 • Prin aceasta clauza suplimentara, se convine ca asiguratorul va despagubi asiguratul pentru pierderi sau pagube materiale datorate furtunilor, ploilor, viiturilor, inundatiilor, ca de exemplu astuparea cu nisip, cu mal, cu noroi, eroziunea, prabusirea sau inundarea conductelor, canalizarilor sau a cablurilor, pagube afectand santuri deschise excavate partial sau total si / sau bunuri pozate in respectivele santuri.
 • Asiguratul va lua masuri pentru ca dispozitivele de blocare (inchidere) sa fie disponibile langa capetele conductelor pentru cazurile de urgenta, iar capetele conductelor expuse la inundatii sa fie blocate inaintea intreruperii normale a activitatii (de exemplu noptile sau sarbatorile legale).
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului de la UNIQA Asigurari S.A. sunt:

 • Asiguratul este obligat sa depuna toate diligentele pentru a preveni producerea evenimentului asigurat, luand in acest scop toate masurile necesare, ca si cand nu ar fi asigurat.
 • La producerea evenimentului asigurat, asiguratul este in toate cazurile obligat sa depuna diligentele necesare si sa ia toate masurile, potrivit cu imprejurarile, pentru limitarea pagubelor.
 • Cheltuielile cu privire la obligatia mentionata la alineatul precedent cad in sarcina asiguratorului in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu depasesc, singure sau impreuna cu indemnizatia, suma asigurata, daca masurile au fost luate judicios.
 • Asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului producerea evenimentului asigurat in termenul prevazut.
 • Asiguratul este obligat sa anunte, in scris, organele abilitate in cercetarea si stabilirea cauzelor producerii evenimentului (de ex. Politie, Pompieri, etc.) si sa solicite eliberarea documentului constatator (de ex. proces verbal de constatare).
 • In toate cazurile, la cererea asiguratorului, asiguratul are obligatia sa puna la dispozitia acesteia actele si informatiile solicitate, sa-i permita acesteia efectuarea de cercetari prin orice mijloace legale si sa colaboreze cu aceasta la realizarea de investigatii si proceduri avand ca scop stabilirea realitatii, circumstantelor si marimii pagubei precum si a cauzelor producerii evenimentului asigurat.
 • Asiguratul are obligatia sa conserve dreptul de regres al asiguratorului. In acest sens asiguratul trebuie:
  • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in producerea evenimentului asigurat;
  • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, de la renuntarea la dreptul de regres precum si de la incasarea oricarei indemnizatii fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
  • sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extrajudiciare necesare pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului.
 • Asiguratul este obligat sa pastreze starea de fapt existenta in momentul producerii evenimentului asigurat (in masura in care starea de fapt permite) pentru a permite asiguratorului sa determine cauzele acestuia, momentul producerii prejudiciului si marimea acestuia. Daca asiguratorul nu efectueaza o constatare in termenul prevazut, asiguratul este indreptatit sa ia masuri de remediere si/sau reparare a consecintelor produse.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute anterior, asiguratul va pierde dreptul la indemnizatie, daca din acest motiv nu se poate stabili realitatea, marimea sau cauzele producerii prejudiciului ori nu se poate exercita dreptul de regres, sau va primi o indemnizatie diminuata proportional, in masura in care neindeplinirea obligatiilor asiguratului a dus la marirea pagubei.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat:
  • asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului producerea evenimentului asigurat in termen de trei zile de la data luarii la cunostinta despre aceasta.
  • asiguratul este obligat sa anunte, in scris, organele abilitate in cercetarea si stabilirea cauzelor producerii evenimentului (de ex. Politie, Pompieri etc.) in termenul prevazut si sa solicite eliberarea documentului constatator (proces verbal de constatare).
  • asiguratul este obligat sa pastreze starea de fapt existenta in momentul producerii evenimentului asigurat, pentru a permite asiguratorului sa determine cauzele acestuia si intinderea prejudiciului. Daca asiguratorul nu efectueaza o constatare in termen de 14 zile lucratoare de la data comunicarii, asiguratul este indreptatit sa ia masuri de remediere si/sau reparare a consecintelor produse. In cazul calamitatilor naturale acest termen este de 30 zile lucratoare.
  • asiguratul trebuie sa pregateasca o lista detaliata a pagubelor suferite care sa contina informatii despre calitatea, cantitatea si valoarea bunurilor distruse sau avariate. La cererea asiguratorului, asiguratul va prezenta o descriere separata cu privire la alte bunuri asigurate existente in momentul producerii evenimentului asigurat, cu indicarea valorilor respective. De asemenea, in scopul evaluarii pagubelor, asiguratul trebuie sa puna la dispozitia asiguratorului registrele contabile, extrasele de cont, facturile si orice alte documente care ar putea fi cerute de asigurator sau de expertii acesteia pentru investigatii si verificari, dupa caz.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute anterior, asiguratul va pierde dreptul la indemnizatie, daca din acest motiv nu se poate stabili realitatea, marimea sau cauzele producerii prejudiciului ori nu se poate exercita dreptul de regres, sau va primi o indemnizatie diminuata proportional, in masura in care neindeplinirea obligatiilor asiguratului a dus la marirea pagubei.

                            Sectiunea I

 • Asiguratul are urmatoarele obligatii:
  • sa tina evidenta lucrarilor si/sau bunurilor asigurate in conformitate cu dispozitiile legale, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea pierderii sau distrugerii evidentelor impreuna cu lucrarile si bunurile asigurate afectate de producerea unui eventual eveniment asigurat;
  • sa permita asiguratorului sa verifice, modul in care sunt intretinute lucrarile si/sau bunurile asigurate si in care sunt indeplinite recomandarile facute cu ocazia inspectiilor de risc;
  • sa comunice de indata catre asigurator disparitia interesului asigurat si noul titular al interesului asigurat in scopul stabilirii posibilitatilor de continuare a politei cu acesta din urma, in calitate de asigurat (de exemplu in situatia instrainarii lucrarilor de constructii sau bunurilor asigurate, incetarii uzufructului asupra bunului asigurat etc.).

                            Sectiunea II

 • Asiguratul are urmatoarele obligatii:
  • Inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia:
   • sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile rezonabile preventive necesare;
   • sa respecte toate dispozitiile legale referitoare la aceasta;
   • sa se conformeze tuturor recomandarilor facute de asigurator in acest scop.
  • In cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat:
   • sa comunice de indata catre asigurator, in scris, pretentiile formulate de catre tertii pagubiti / vatamati si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu aceste pretentii;
   • sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio oferta, promisiune, tranzactie sau plata fara acordul scris al asiguratorului;
   • sa anunte de indata asiguratorul ca a fost actionat in judecata si sa se apere in proces tinind seama si de eventualele recomandari facute aceasta, inclusiv cu privire la angajarea unui aparator in toate fazele procesuale.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care UNIQA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si a raspunderii constructorului, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca lucrarea indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Reprezentantii asiguratorului vor avea dreptul, ori de cate ori considera necesar, sa inspecteze si sa examineze riscul.
 • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze daunele prin reprezentantii sai, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, inclusiv prin experti, daca acest lucru este necesar pentru instrumentarea dosarului de dauna.
 • despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre asigurat, beneficiar, persoanele pagubite si asigurator, iar in caz de neintelegere, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele competente din Romania.
 • Stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre asigurator pe baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat si, dupa caz, a actelor din care rezulta valoarea reparatiei.
 • Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul daunei, suma asigurata / (sub-)limitele raspunderii si nici valoarea de asigurare a bunurilor asigurate, la data producerii / aparitiei evenimentului asigurat.
 • In stabilirea cuantumului daunei se va avea in vedere si modalitatea de stabilire a sumei asigurate, conform declaratiei asiguratului / contractantului din cererea-chestionar si inscrisa in polita.
 • Reparatiile / restaurarile / reconditionarile / inlocuirile partilor avariate care nu sunt in legatura cu aparitia / producerea evenimentului asigurat, de exemplu imbunatatiri, extinderi ale dimensiunilor sau reparatii ale daunelor existente inainte de producerea evenimentului asigurat, nu sunt despagubite.
 • Pagubele cauzate de furt sunt despagubite numai in cazul in care sunt respectate urmatoarele conditii:
  • daca s-au scurs 60 de zile de la data notificarii asiguratorului cu privire la furt, cu conditia ca Politia sa confirme in scris ca bunurile asigurate furate nu au fost gasite;
  • asiguratul a inregistrat o plangere la Politie, prin care s-a constituit parte vatamata, plangere in care este aratat cuantumul pretentiilor si descrierea bunurilor sustrase;
  • daca asiguratul a dat o declaratie in care sa arate ca se obliga sa restituie total sau partial, dupa caz, despagubirea primita in situatia in care bunurile furate sunt descoperite dupa plata despagubirii. Daca bunurile furate sunt descoperite dupa plata despagubirii, asiguratul trebuie sa returneze asiguratorului in termen de 15 zile lucratoare despagubirea primita sau diferenta dintre despagubire si costul reparatiilor sau inlocuirii bunurilor sau partilor componente ale acestora care au fost descoperite avariate sau incomplete.
  • daca bunurile furate sunt gasite inainte  de  plata despagubirii, aceasta va fi platita numai pentru daunele aparute cu ocazia producerii furtului.
 • In cazul in care autoritatile de cercetare penala instiinteaza asiguratul despre identificarea autorilor furtului, asiguratul este obligat sa comunice aceste informatii asiguratorului  care a platit sau urmeaza sa plateasca despagubirea pentru bunurile furate, in scopul conservarii dreptului de regres al asiguratorului.
 • Cuantumul daunei nu include taxele platite de catre asigurat pe care acesta le poate recupera conform legii (de ex. T.V.A. - taxa pe valoare adaugata). In cazul in care sumele asigurate nu contin T.V.A., despagubirea cuvenita nu va include in nici un caz T.V.A.
 • In cazul procurarii din strainatate a unor piese / parti componente, despagubirea se va calcula avand in vedere contravaloarea facturii de cumparare (inclusiv taxe vamale, accize, cheltuieli de transport, T.V.A. daca acestea au fost incluse in suma asigurata si sunt necesare efectuarii  reparatiilor bunurilor avariate si numai in cazul in care, conform legislatiei in vigoare, nu exista posibilitatea recuperarii), exprimata in valuta convertibila, luandu-se in calcul cursul de schimb B.N.R. valabil la data facturarii. cuantumul despagubirii nu va putea depasi pretul practicat de catre reprezentantele din Romania ale pieselor / partilor componente / manopera respective.
 • Din cuantumul daunei se scad:
  • fransizele mentionate in polita de asigurare;
  • valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta / valorifica;
  • valoarea oricarei plati in avans efectuata de asigurator cu titlu de despagubire, in beneficiul asiguratului.
 • Asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare, prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite, daca la incheierea asigurarii s-a convenit ca plata primei de asigurare sa se efectueze in rate subanuale.
 • In cazul in care pagubele au fost marite (agravate) din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se stabileste numai pentru acea parte din paguba care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata - fara indoiala - de evenimentul asigurat.
 • In caz de Incendiu, Explozie sau furt, despagubirile se acorda numai daca faptul a fost constatat printr-un proces-verbal de catre organele de politie, unitatile de pompieri ori alte organe de cercetare.
 • In cazul in care suma asigurata a bunurilor asigurate este inferioara valorii de asigurare la momentul producerii daunei, cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata prevazuta in polita si valoarea de asigurare la data producerii / aparitiei evenimentului asigurat („Principiul proportionalitatii”).
 • Daca suma asigurata a bunurilor asigurate este superioara valorii de asigurare a acestora, polita nu produce efecte decat in limita acelei valori, prima de asigurare platita aferenta excedentului de suma asigurata restituindu-se asiguratului / contractantului.
 • Daca in cadrul aceleiasi polite sunt asigurate mai multe bunuri, regulile de mai sus se aplica pentru fiecare bun, neadmitandu-se compensari intre bunuri.
 • Dupa fiecare dauna, suma asigurata / limita raspunderii se micsoreaza, cu incepere de la data producerii / aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.
 • La cererea asiguratului, suma asigurata / limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii unei prime de asigurare suplimentare corespunzatoare, calculate si comunicate de asigurator.
 • Daca asiguratul / contractantul nu reintregeste suma asigurata, pentru urmatoarele daune, despagubirile se reduc corespunzator raportului dintre suma asigurata ramasa dupa  plata despagubirii si suma asigurata din polita.
 • Daca asiguratul sau, dupa caz, beneficiarul  renunta prin orice modalitate juridica la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori sau face o tranzactie, despagubirea ce s-ar cuveni asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului se va reduce in mod corespunzator cu sumele care au facut obiectul acestor acte juridice. Daca plata despagubirii a fost deja efectuata, asiguratul sau, dupa caz, beneficiarul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata, in termen de 5 zile de la primirea notificarii din partea asiguratorului.
 • Asiguratul si / sau beneficiarul raspund fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea de dauna care s-a marit).
 • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului, fata de asigurator in legatura cu dauna respectiva.
 • Asiguratorul nu este raspunzator, nu acopera si nu acorda despagubiri pentru nicio pretentie care ar constitui o incalcare din partea asiguratorului a oricarei interdictii sau  restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si / sau internationale si / sau care rezulta direct sau indirect din aplicarea oricarei sanctiuni, interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si / sau internationale.
 • Asiguratul are obligatia sa declare existenta altor asigurari care acopera aceleasi riscuri, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul valabilitatii acestuia.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul trebuie sa comunice asiguratorului numele celorlalti asiguratori.
 • Asiguratul se obliga conform legii sa ceara fiecarui  asigurator plata despagubirilor datorate de acesta pe baza respectivei polite de asigurare.
 • In cazul in care, la data formularii cererii de despagubire, exista o alta asigurare acoperind acelasi obiect si acelasi risc, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional cu suma asigurata / limita raspunderii asumate.
 • despagubirile se platesc in maximum  15  zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite, exprimat prin semnarea cererii de despagubire.
 • Despagubirea va fi platita in aceeasi moneda in care s- a platit prima de asigurare, insa, in toate cazurile, facturile in Lei vor fi platite in Lei. In cazul in care prima de asigurare se plateste in echivalentul in Lei al unei valute, despagubirea, inclusiv fransizele, se vor calcula la cursul comunicat de BNR pentru valuta respectiva, valabil in ziua producerii evenimentului asigurat.
 • despagubirile se platesc de catre  asigurator asiguratului sau beneficiarului (dupa caz), cu acordul si cu instiintarea prealabila a asiguratului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei de asigurare, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa amane plata atata timp cat exista dubii cu privire la dreptul asiguratului de a obtine despagubiri;
  • sa amane acordarea despagubirii daca exista instituita impotriva asiguratului o ancheta sau procedura penala in legatura cu dauna, pana la finalizarea anchetei sau, respectiv, a procedurii penale;
  • sa nu plateasca despagubiri in cazul in care cererea de despagubire are la baza declaratii false sau daca asiguratul (sau oricare alta persoana care actioneaza in numele sau)  a contribuit in mod deliberat ori prin neglijenta grava la producerea daunei.
 • Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubiri se supune reglementarilor actelor normative in vigoare.
 • In cazul in care politele de asigurare au fost cesionate unui creditor, in caz de dauna, despagubirea va  fi platita direct creditorului respectiv, pana la concurenta valorii dreptului sau, asiguratorul instiintand in scris asiguratul despre aceasta.
 • Asiguratului i se va achita numai eventuala diferenta. Despagubirea poate fi platita direct asiguratului, numai cu acordul expres scris al creditorului.
 • Prin plata despagubirilor si in limita acestora, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului contra tertilor raspunzatori de producerea daunei  ori de marirea acesteia (pentru partea din dauna care s-a marit).

                            Sectiunea I

 • In cazul producerii unei daune acoperite prin polita de asigurare, stabilirea despagubirilor se va face astfel:
  • in caz de dauna partiala: costul reparatiilor necesare pentru  a aduce bunul avariat la starea sa imediat anterioara producerii evenimentului asigurat, mai putin valoarea resturilor ce pot fi recuperate;
  • sau
  • in cazul de dauna totala: valoarea reala a bunului la data imediat anterioara la data producerii evenimentului asigurat, mai putin valoarea resturilor ce pot fi recuperate,
   • cele de mai sus sunt valabile numai in masura in care costurile pretinse au trebuit sa fie suportate de catre asigurat si sunt incluse in sumele asigurate si cu conditia ca prevederile si clauzele speciale sa fi fost respectate.
 • Asiguratorul va plati despagubiri numai dupa ce i se prezinta chitantele si documentele care dovedesc efectuarea reparatiilor sau inlocuirii, dupa caz, si ele vor fi gasite satisfacatoare. In masura in care reparatia este posibila se va repara orice avarie, dar in cazul in care costul reparatiei va fi egal sau va depasi valoarea bunului la data imediat anterioara producerii pagubei, despagubirea se va stabili conform prevederilor de daunei totale de mai sus.
 • Despagubirea acordata de catre asigurator va acoperi  si costul reparatiilor provizorii, daca astfel de reparatii constituie parte a reparatiilor definitive si nu majoreaza cheltuielile totale de reparatii.
 • Despagubirea acordata nu poate depasi, pentru fiecare din lucrari si / sau bunuri, nici cuantumul daunei, nici suma asigurata sau valoarea reala si nici valoarea de inlocuire a lucrarilor si / sau bunurilor la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, si nici limita costurilor si a cheltuielilor deja efectuate pentru lucrarile de constructii.
 • Daca nu s-a stabilit altfel, in scris, la calculul cuantumului daunei se vor lua in considerare preturile uzuale de piata, fara includerea de adaosuri pentru munca prestata in regim exceptional (ex.: ore suplimentare, transport rapid sau aerian, alte prestatii in regim de urgenta).
 • In cazul avarierii unui ansamblu sau subansamblu, la stabilirea cuantumului daunei se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente care au fost avariate, chiar daca in cadrul reparatiei se inlocuieste intregul ansamblu sau subansamblu. In situatia avarierii unei parti componente sau piese din cadrul unui ansamblu sau subansamblu care nu poate fi inlocuita individual se ia in considerare inlocuirea intregului ansamblu, respectiv subansamblu.
 • Partile componente sau piesele avariate se pot inlocui numai daca valoarea reparatiilor egaleaza sau depaseste valoarea de asigurare a acestora, ori daca procesele tehnologice existente nu permit reparatia.

                            Sectiunea II

 • despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii tripartite dintre asigurat, tertul pagubit si asigurator, sau prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila.
 • Orice acorduri incheiate intre asigurat si tertul pagubit cu privire la plata despagubirilor nu obliga asiguratorul la nici un fel de plata, nefiindu-i opozabile.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila) se poate face numai daca din actele intocmite de organele competente si din instiintarea asiguratului rezulta cu certitudine raspunderea civila a acestuia pentru producerea daunelor, iar tertul pagubit / vatamat face dovada prejudiciului suferit.
 • despagubirile / indemnizatiile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti, in cazul in care:
  • nu pot fi elucidate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, persoana raspunzatoare de producerea daunelor, sau cuantumul acestora;
  • tertul pagubit formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice (ex.: pensie de intretinere), precum si in cazul in care pentru aceste prestatii se solicita o suma globala.
 • Despagubirea nu poate depasi nivelul limitelor de raspundere asumate prin polita. In cazul daunelor produse bunurilor, despagubirea nu poate depasi valoarea bunurilor  la data producerii evenimentului asigurat.
 • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, asiguratorul acorda despagubiri / indemnizatii conform procentului de culpa al asiguratului, rezultat din documentele emise de organele competente si / sau declaratii de martori.
 • In situatiile de culpa comuna, masura raspunderii fiecarei persoane vinovate de producerea  evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente. In cazul in care din aceste acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea  evenimentului asigurat.
 • In cazul in care tertul pagubit a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea daunei, cel chemat a raspunde va fi tinut raspunzator numai pentru partea  din dauna pe care a produs-o.
 • despagubirile se platesc de catre asigurator persoanei pagubite, cu acordul si cu instiintarea prealabila a asiguratului, in masura in care aceasta nu a fost deja despagubita de asigurat; daca asiguratul face dovada ca a despagubit persoana pagubita (cu acordul prealabil scris al asiguratorului), despagubirea i se va plati asiguratului.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 0374.400.400​

Email: info@uniqa.ro

 - de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.