Asigurarea BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari certasig transport bani valori obiecte arta pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, efectuat pe rutele si cu autovehiculele speciale, declarate in polita de asigurare, din momentul depunerii ultimului colet in vehiculul transportator de la locul de colectare si pana in momentul scoaterii ultimului colet din vehiculul transportator la punctul de depunere / livrare.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. il constituie, asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele, declarate in polita de asigurare.

              Bunurile asigurate vor fi mentionate in polita de asigurare.

              Transportul valorilor se efectueaza cu autovehicule blindate, destinate special pentru acest scop si omologate conform legii, care indeplinesc normele de securitate, se afla in buna stare de functionare, avand toate sistemele de siguranta in functiune pe timpul activitatii de transport. Transportul valorilor se poate face si cu autovehicule neomologate, cu conditia ca ele sa respecte norme de securitate adecvate si sa fie acceptate in scris de asigurator. Autovehiculul trebuie sa fie insotit de cel putin o persoana inarmata (alta decat conducatorul auto) si sa aiba in dotare mijloace de comunicare (statii radio, telefoane mobile), care au acoperire in zona in care se efectueaza transportul.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica care are un interes asupra banilor, valorilor, obiectelor de arta transportate;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, licente, etc.;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • date de identificare ale valorilor asigurate;
 • tipul asigurarii:
  • pentru un singur transport;
  • pentru o perioada determinata de timp (tip abonament);
   • cu suma asigurata / autovehicul / eveniment;
   • valoarea estimata a bunurilor asigurate transportate in perioada asigurata;
   • numar de transporturi;
   • timpul maxim necesar pentru un transpor;
   • frecventa transporturilor;
 • mijlocul de transport folosit si datele lui de identificare:
  • autovehicul propriu;
  • transportator specializat;
 • rutele de transport folosite;
 • documentele de transport;
 • detalii despre personalul care insoteste transportul, personal inarmat, etc.
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, poate fi incheiata:

 • pe durata unui singur transport, efectuat pe o ruta determinata, fara limita de timp bine definita, fiind valabila pe durata transportului, incepand cu data expedierii bunurilor si incetand in momentul predarii la destinatie;
 • pe o perioada de un an, in cazul asigurarii abonament;
  • asigurarea abonament se poate incheia si pe perioade mai scurte de un an, dar cel putin o luna.

              Raspunderea asiguratorului pentru fiecare transport incepe din momentul in care bunul asigurat este luat in primire (sub semnatura) de personalul autorizat pentru efectuarea transportului si inceteaza in momentul predarii bunului asigurat (sub semnatura) la destinatie.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • in cazul incetarii din orice cauza a contractului de transport incheiat de asigurat;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, isi exercita acoperirea exclusiv pe teritoriul Romaniei, pentru transporturile de valori efectuate in conformitate cu legislatia specifica din Romania.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, poate sa fie:

 • persoana juridica care are un interes asupra banilor, valorilor, obiectelor de arta transportate;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare cu asiguratorul, in numele asiguratului. Daca interesul asigurabil este altul decat dreptul de proprietate asupra bunului asigurat, contractantul va trebui sa declare acest fapt in scris, in mod explicit, inainte de incheierea politei.

               Beneficiar al asigurarii:

 • persoana fizica sau juridica, detinatoare a interesului asupra banilor, valorilor, obiectelor de arta asigurate.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata este declarata de asigurat si se mentioneaza in polita de asigurare.

              In cazul politelor de asigurare tip abonament, se mentioneaza in polita de asigurare, suma asigurata maxima / autovehicul / eveniment.

              In cazul politelor de asigurare tip abonament, cand valoarea bunului asigurat transportat este mai mare decat suma asigurata maxima / autovehicul / eveniment, atunci diferenta de valoare se poate asigura printr-un act aditional la polita si plata unei prime de asigurare suplimentare, stabilita de asigurator.

              In cazul in care polita de asigurare s-a incheiat pentru o suma asigurata, inferioara valorii reale a bunului transportat, despagubirea se reduce proportional cu raportul dintre suma prevazuta in polita pentru bunul transportat si valoarea reala a bunului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Prima de asigurare se plateste anticipat si integral la incheierea asigurarii, daca nu s-a convenit altfel in polita de asigurare.

                In cazul asigurarilor tip abonament asiguratorul stabileste prima de depozit sau prima minima de depozit, pentru intreaga perioada asigurata, precum si cota de prima cu care se calculeaza prima de regularizare.

                Prima de depozit / prima minima de depozit se regularizeaza, la datele mentionate in polita, in functie de prima datorata de asigurat, pentru transporturile efective. Prima de regularizare se stabileste facand diferenta dintre prima de depozit si prima efectiva, calculata in functie de valoarea bunurilor efectiv transportate, in perioada de referinta. Prima de regularizare reprezinta diferenta de prima, care se incaseaza / restituie la momentul regularizarii.

                In cazul primei minime si de depozit nu se fac restituiri de prima. Se face regularizarea primei minime si de depozit, numai daca prima calculata in baza valorii bunurilor efectiv transportate este mai mare decat prima minima si de depozit.

                Plata primei de depozit / primei minime de depozit se poate face integral la incheierea asigurarii sau in rate, dupa cum se mentioneaza in polita de asigurare. Prima rata se plateste anticipat si integral la incheierea asigurarii, iar urmatoarele, anterior datelor scadente mentionate in polita de asigurare. Dupa expirarea perioadei asigurate, se plateste prima de regularizare finala.

                Neachitarea unei rate de prima la data scadenta are ca rezultat rezilierea de drept a politei de asigurare, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei, daca in urma solicitarii scrise a asiguratului, partile nu convin altfel, in scris.

                Asiguratorul nu are obligatia de a reaminti asiguratului datele scadente de plata a primei, mentionate in polita.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, sunt:

 • daunele produse bunului asigurat, pana in limita sumei asigurate, pe timpul transportului si a operatiilor de incarcare / descarcare din autovehiculul de transport (inclusiv operatiile de aprovizionare a ATM-urilor), din orice cauze, cu exceptia excluderilor mentionate in polita;
 • actele de furt sunt acoperite numai daca sunt comise prin efractie, talharie sau tentative de acest gen si daca in aceste incidente nu este implicat in nici un fel un angajat al asiguratului;
 • actele de neglijenta din partea oricarei persoane, fie ca aceasta este angajata a asiguratului sau nu, avand ca rezultat pierderea bunului asigurat, sunt acoperite de asigurare, cu exceptia excluderilor mentionate in polita;
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • Uzura normala a bunului asigurat, vicii proprii, ruginire sau oxidare, actiunea rozatoarelor, moliilor, viermilor, ciupercilor, bacteriilor / altor (micro) organisme;
  • Orice proces de reparare, restaurare, retusare sau un alt proces similar;
  • Spargerea articolelor de natura fragila ca urmare a ambalarii si pregatirii necorespunzatoare a bunului asigurat pentru transport;
  • Umiditate, uscaciune, expunere la lumina sau temperaturi extreme, cu exceptia cazului in care o astfel de dauna este cauzata de Incendiu, Trasnet, Explozie, furtuna, inundatie, cutremur sau accident al mijlocului de transport;
  • Razboi (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), invazie, ocupatie militara, razboi civil, insurectie, rebeliune, revolutie, dictatura militara sau uzurpare de putere;
  • Greve, revolte sau miscari civile;
  • Efecte directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale radiatiilor sau infestarii radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile; contaminarea radioactiva;
  • Orice arma de razboi implicand fisiunea si / sau fuziunea nucleara sau alte forte sau materiale radioactive;
  • Orice dauna, cauzata direct sau indirect sau la care a contribuit prin actiuni sau inactiuni frauduloase, orice angajat al asiguratului, actionand singur sau in asociere cu altii, prin acte de complicitate;
  • Frauda sau tentativa de frauda trebuie sa rezulte din acte emise de autoritati competente (politie, pompieri, expertize tehnice s.a.);
  • Pierderile totale sau partiale dintr-un vehicul lasat nesupravegheat de personalul inarmat, autorizat pentru insotirea lui;
  • Disparitia bunului asigurat pe timpul transportului, a carei cauza nu poate fi explicata sau lipsurile de la inventar;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, sunt:

 • asiguratul / contractantul este obligat sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului.
  • daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii politei, asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului modificarea survenita. Aceeasi obligatie ii revine si contractantului asigurarii care a luat cunostinta de modificarea survenita.
  • in afara de cauzele generale de nulitate, polita de asigurare este nula in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu reacredinta de catre asigurat ori contractantul asigurarii cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat. Primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate.
  • declaratia inexacta sau reticenta din partea asiguratului ori a contractantului asigurarii a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. In cazul in care constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.
 • asiguratul / contractantul trebuie sa plateasca prima de asigurare, in cuantumul si la termenele stabilite in polita de asigurare.
 • asiguratul / contractantul trebuie sa declare asiguratorului daca a incheiat alte asigurari pentru acelasi transport de valori. Aceasta obligatie ii revine atat la data incheierii politei de asigurare, cat si pe parcursul executarii acesteia.
 • asiguratul trebuie sa respecte legislatia, regulamentele si reglementarile in vigoare, privind transporturile de valori pe teritoriul Romaniei.
 • asiguratul va aduce la cunostinta asiguratorului orice regulament nou sau reglementare noua, referitoare la ambalarea si transportul valorilor pe teritoriul Romaniei, aparuta pe durata asigurarii.
 • asiguratul va permite asiguratorului sa efectueze inspectii de risc, si de asemenea, va permite verificarea informatiilor transmise asiguratorului.
 • asiguratul este obligat sa intretina, sa ambaleze si sa manipuleze bunul asigurat in conditii corespunzatoare si in conformitate cu standardele si normativele in vigoare.
 • operatiunile de incarcare / descarcare se vor executa sub supravegherea uneia dintre persoanele care insotesc transportul.
 • transporturile se vor efectua numai in zonele de acoperire, pentru mijloacele de comunicare din dotare.
 • in cazul asigurarilor abonament, asiguratul are urmatoarele obligatii:
  • sa tina o evidenta stricta a transporturilor efectuate, si sa o comunice asiguratorului in scris, la termenele stabilite, mentionate in polita.
  • sa permita regularizarea de catre asigurator a primei de depozit / minima si de depozit, la temenele convenite, conform avizarilor transmise sau a evidentelor contabile ale asiguratului, dupa cum s-a stabilit in polita de asigurare.
   • in cazul neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase de catre asigurat a prevederilor mentionate anterior, asiguratorul poate refuza plata indemnizatiei de asigurare.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat;
 • sa pastreze cu strictete secretul in legatura cu orice informatie referitoare la transporturile de valori asigurate.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se face de catre asigurator direct sau prin reprezentanti, impreuna cu asiguratul sau cu reprezentantii acestuia precum si prin experti sau persoane neutre.
 • Stabilirea si plata despagubirii se face de catre asigurator, in baza constatarii efectuate si a documentatiei complete furnizate de asigurat.
 • Despagubirea se calculeaza in functie de valoarea bunurilor asigurate la data si locul incarcarii.
 • In caz de dauna totala se plateste valoarea integrala a bunurilor asigurate transportate cu autovehiculul, care nu poate depasi suma asigurata stabilita in polita de asigurare, din care se scade valoarea eventualelor recuperari care se mai pot intrebuinta sau valorifica.
 • In caz de dauna partiala despagubirea reprezinta costul reparatiei bunurilor avariate sau costul inlocuirii, reconditionarii ori restaurarii acestora, din care se scade valoarea eventualelor recuperari care se mai pot intrebuinta sau valorifica.
 • Cuantumul despagubirii mai poate reprezenta, in caz de dauna partiala, valoarea pierderii de calitate (depreciere), care diminueaza valoarea bunurilor respective. Gradul de depreciere se stabileste in procente pe baza de expertiza, comparativ cu starea lor la data si locul incarcarii.
 • Valorificarea eventualelor recuperari se va face cu acordul asiguratorului.
 • Distrugerea marfii deteriorate (nerecuperabile) se va face in prezenta unui reprezentant al asiguratorului.
 • Atunci cand exista mai multe asigurari incheiate pentru acelasi bun, fiecare asigurator este obligat la plata, proportional cu suma asigurata si pana la concurenta acesteia, fara ca asiguratul sa poata incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinta directa a riscului.
 • Asiguratorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaza pana la sfarsitul anului de asigurare, in temeiul oricarui contract, cu orice indemnizatie cuvenita asiguratului sau beneficiarului.
 • Atunci cand exista neintelegere intre asigurator si asigurat, asupra cuantumului indemnizatiei de asigurare, partea necontestata din aceasta se va plati de asigurator anterior solutionarii neintelegerii, prin buna invoiala sau de catre instanta judecatoreasca.
 • Daca in legatura cu dauna produsa, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau procedura penala, atunci asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale.
 • In limita despagubirilor platite in baza politei de asigurare, asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului sau beneficiarilor de despagubiri, contra celor raspunzatori de producerea pagubelor, altii decat asiguratul.
 • Asiguratul este obligat sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubelor. El trebuie sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extra judiciare necesare pentru conservarea dreptului de regres.
 • Daca asiguratul renunta la dreptul sau de regres sau daca, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubirea pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata, in 30 de zile de la notificarea scrisa facuta de catre asigurator.

Notificare daune:

Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
E-mail: daune@certasig.ro

Diverse: 
 • Asiguratul are, conform Legii nr.677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
 • Asiguratul isi poate exercita drepturile prevazute anterior, inaintand asiguratorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
 • Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.
 • In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor se constituie Fondul de Garantare destinat platilor de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile Codului civil si Legii nr. 136/1995, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.