Asigurarea BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului - GROUPAMA Asigurari

asigurari groupama transport bani valori obiecte arta pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Mihai Eminescu, nr. 45.

office@groupama.ro

Tel:   021.305.80.00

Fax:   021.310.99.67

              GROUPAMA Asigurari S.A. este parte a marelui grup francez, de asigurari si servicii financiare bancare cu acoperire internationala, GROUPAMA. Asigurator de referinta in Franta, grupul GROUPAMA are o prezenta extinsa la nivel international, in 11 tari din Europa, Africa si Asia. Cu o traditie de peste 100 de ani, GROUPAMA a patruns progresiv pe piata romaneasca, in perioada 2007-2008, achizitionand 3 companii locale de asigurari: BT Asigurari in 2007 si Asiban si OTP Asigurari in 2008, pe care le-a reunit sub brand-ul GROUPAMA Asigurari S.A. Romania. De la infiintare si pana in prezent, GROUPAMA Asigurari S.A. s-a dezvoltat continuu acordand o atentie deosebita satisfacerii nevoilor clientilor, ceea ce a condus la accederea acesteia in categoria societatilor de asigurari premium, alaturi de alte societati de vaza de pe piata romaneasca de asigurari. GROUPAMA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-009-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GROUPAMA Asigurari S.A. detine in portofoliu polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, efectuat pe rutele si cu autovehiculele speciale, declarate in polita de asigurare, din momentul depunerii ultimului colet in vehiculul transportator de la locul de colectare si pana in momentul scoaterii ultimului colet din vehiculul transportator la punctul de depunere / livrare.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la GROUPAMA Asigurari S.A. il constituie, asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele, declarate in polita de asigurare.

              Prin aceasta polita se pot asigura:

 • Banii in numerar si/sau alte valori, pe timpul transportului efectuat cu mijloace de Transport adecvate.
 • Se asigura valorile pe timpul transportului, din momentul depunerii ultimului colet in vehiculul transportator de la locul de colectare si pana in momentul scoaterii ultimului colet din vehiculul transportator la punctul de depunere / livrare.
 • In cazul unui Transport mixt cu doua sau mai multe mijloace de Transport, asigurarea cuprinde si transbordarea / transferarea banilor / valorilor dintr-un mijloc de Transport in alt mijloc de Transport.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la GROUPAMA Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica care are un interes asupra banilor, valorilor, obiectelor de arta transportate;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, licente, etc.;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • date de identificare ale valorilor asigurate;
 • tipul asigurarii:
  • pentru un singur Transport;
  • pentru o perioada determinata de timp (tip abonament);
   • cu suma asigurata / autovehicul / eveniment;
   • valoarea estimata a bunurilor asigurate transportate in perioada asigurata;
   • numar de transporturi;
   • timpul maxim necesar pentru un transpor;
   • frecventa transporturilor;
 • mijlocul de Transport folosit si datele lui de identificare:
  • autovehicul propriu;
  • transportator specializat;
 • rutele de Transport folosite;
 • documentele de Transport;
 • detalii despre personalul care insoteste transportul, personal inarmat, etc.
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, poate fi incheiata:

 • pe durata unui singur Transport, efectuat pe o ruta determinata, fara limita de timp bine definita, fiind valabila pe durata transportului, incepand cu data expedierii bunurilor si incetand in momentul predarii la destinatie;
 • pe o perioada de un an, in cazul asigurarii abonament;
  • asigurarea abonament se poate incheia si pe perioade mai scurte de un an, dar cel putin o luna.

              Raspunderea asiguratorului pentru fiecare Transport incepe din momentul in care bunul asigurat este luat in primire (sub semnatura) de personalul autorizat pentru efectuarea transportului si inceteaza in momentul predarii bunului asigurat (sub semnatura) la destinatie.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de Raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • in cazul incetarii din orice cauza a contractului de Transport incheiat de asigurat;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, isi exercita acoperirea exclusiv pe teritoriul Romaniei, pentru transporturile de valori efectuate in conformitate cu legislatia specifica din Romania.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, poate sa fie:

 • persoana juridica care are un interes asupra banilor, valorilor, obiectelor de arta transportate;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare cu asiguratorul, in numele asiguratului. Daca interesul asigurabil este altul decat dreptul de proprietate asupra bunului asigurat, contractantul va trebui sa declare acest fapt in scris, in mod explicit, inainte de incheierea politei.

               Beneficiar al asigurarii:

 • persoana fizica sau juridica, detinatoare a interesului asupra banilor, valorilor, obiectelor de arta asigurate.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Asigurarea se incheie la valorile declarate de asigurat si agreate de asigurator, valori care reprezinta limitele raspunderii asiguratorului. Valoarea declarata o reprezinta valoarea maxima a banilor / valorilor aflate in vehiculele transportatoare in oricare din zilele perioadei asigurate.

              Pe durata asigurarii limitele raspunderii pot fi majorate sau micsorate, cu avizarea asiguratorului si regularizarea corespunzatoare a primelor de asigurare.

              In toate cazurile despagubirea nu poate depasi limitele raspunderii prevazute in polita de asigurare, nici cuantumul pagubei, nici valoarea banilor / valorilor aflate in vehiculele transportatoare.

              In cazul in care asigurarea s-a incheiat pentru o suma inferioara valorii reale a sumei transportate, sau asiguratul a modificat aceasta suma fara a aviza asiguratorul in vederea recalcularii primei de asigurare si plata diferentei de prima, in caz de dauna despagubirea se reduce corespunzator cu raportul dintre suma asigurata si cuantumul sumelor efectiv transportate pe perioada de valabilitate a politei de asigurare.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea cotei de prima la suma asigurata stabilita. Perioada minima de asigurare este de o luna. Orice luna inceputa se considera luna intreaga.

                Prima de asigurare se poate achita integral, la data incheierii asigurarii, sau in rate. In cazul in care prima de asigurare calculata cu ocazia regularizarii este mai mica decat prima de asigurare estimata la data incheierii asigurarii, asiguratul este obligat la plata unei prime minime calculata conform mentiunilor din polita de asigurare.

                In cazul in care, la sfarsitul perioadei de asigurare, valoarea totala a banilor si/sau a valorilor transportate este diferita de suma maxima asigurata a politei, prin regularizare, se recalculeaza prima de asigurare efectiva. Prima minima nu face obiectul regularizarii.

                La sfarsitul perioadei de asigurare sau periodic, daca s-a convenit astfel intre parti, asiguratul va comunica in scris, in termen de 10 zile lucratoare, volumul total al banilor si/sau altor valori care au facut obiectul asigurarii.

                Dupa primirea decontului de la asigurator, privind regularizarea primei definitive, decontarea sumelor intre asigurat si asigurator se va face in cel mult 10 zile lucratoare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, sunt:

 • asiguratorul acorda despagubiri pentru pierderea valorilor asigurate intamplata in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a:
  • unui accident auto;
  • oricarui act de talharie si / sau atac armat;
  • furtului prin efractie.
  • grevelor, revoltelor populare, tulburarilor civile;
  • actelor de vandalism sau sabotaj;
  • riscurilor de incendiu, trasnet, explozie, caderi de corpuri;
  • riscurilor de furtuna, uragan, ploaie torentiala, grindina, inundatie (ca urmare a calamitatilor naturale sau ca urmare a avarierii accidentale a conductelor de apa), prabusire sau alunecare de teren, avalanse;
  • cutremurelor.
 • in asigurare se poate include si costul reparatiei sau inlocuirii cutiilor de siguranta din mijloacele de Transport a banilor / valorilor, avariate ca o consecinta directa a unui furt sau tentative de furt asupra valorilor transportate, care a avut loc in timpul perioadei de asigurare.

                Asigurarea se incheie numai in conditiile in care sunt indeplinite urmatoarele masuri de siguranta:

 • cutiile de siguranta care contin valorile sa fie tinute incuiate, cheile fiind intotdeauna pastrate de salariatul asiguratului desemnat special in acest sens;
 • introducerea si / sau scoaterea valorilor din mijlocul de Transport spre punctul de depunere / livrare, sau dintr-un mijloc de Transport in altul, sa fie efectuata sub paza, eventual dotata cu armament;
 • transportul valorilor sa se efectueze numai cu mijloace de Transport destinate si omologate special pentru acest scop, sau dupa caz, cu mijloace de Transport neomologate pentru aceasta, cu conditia respectarii normelor de securitate adecvate.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • Orice pierdere intamplata datorita fraudei, lipsei de onestitate (necinstei) sau neglijentei reprezentantilor, angajatilor sau prepusilor asiguratului ori a companiilor angajate in transportul si securitatea valorilor.
  • Pierderea suferita cu ocazia efectuarii unor transporturi fara respectarea stricta a reglementarilor legale specifice acestor activitati - norme legale emise de BNR, norme legale emise de Ministerul Administratiei si Internelor sau alte acte normative emise de alte institutii abilitate in acest domeniu.
  • Furtul savarsit prin folosirea fara drept a unei chei adevarate sau folosirea unei chei false.
  • Razboi (chiar nedeclarat), razboi civil sau operatiuni de razboi, invazie, ocupatie militara, insurectie, acte de terorism, dictatura militara sau uzurpare de putere, conspiratie, confiscare, nationalizare, expropriere, rechizitionare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice.
  • Lipsuri datorate erorilor sau omisiunilor.
  • Pierderea sau avarierea cauzata, produsa sau agravata de:
   • radiatii ionizante sau contaminare prin radioactivitate de la orice combustibil nuclear sau deseuri nucleare;
   • influente ale substantelor radioactivive, toxice, explozive sau alte asemenea, provenite de la instalatiile nucleare sau a unui component nuclear a acestora.
  • Pierderea banilor si/sau valorilor din vehicule nepazite.
  • Pierderi acoperite prin polite de fidelitate.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pe timpul transportului securizat, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, sunt:

 • La incheierea politei de asigurare, asiguratul va raspunde in scris la intrebarile formulate in cererea - chestionar facand cunoscute toate circumstantele referitoare la risc, pe care le cunoaste.
 • Daca circumstantele esentiale privind riscul se vor schimba in cursul perioadei de asigurare, asiguratul este obligat sa comunice la asigurator schimbarea, imediat ce a cunoscut-o.
 • Daca asiguratul a dat raspunsuri inexacte sau incomplete cu privire la determinarea marimii riscului sau daca nu a facut comunicarea in scris la asigurator cu privire la circumstantele survenite pe parcursul derularii politei, asiguratorul are dreptul:
  • inainte de producerea evenimentului asigurat, sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a politei sau sa-l rezilieze la implinirea unui termen de 10 zile, calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i primele de asigurare platite, aferente perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai funcționeaza, in cazul in care cunoscand exact circumstantele nu ar fi incheiat asigurarea;
  • dupa producerea evenimentului asigurat, sa reduca despagubirea cuvenita, corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact circumstantele, ar fi fost datorata, sau sa refuze plata despagubirii daca, fata de aceste imprejurari, asigurarea nu s-ar fi incheiat.
 • asiguratul va notifica in scris asiguratorului fiecare Transport de bani / valori a carui valoare este mai mare de 100.000 EUR sau echivalentul acestei sume in lei sau alta valuta.
 • asiguratul are obligatia, sa permita asiguratorului, ori de cate ori acesta considera necesar pe perioada de derulare a politei de asigurare, inclusiv la sediul asiguratului, consultarea documentelor care atesta frecventa si marimea valorilor transportate – procese verbale de predare - primire sau oricare alte documente cu valoare probatorie care pot atesta, cu ocazia regularizarilor sau in caz de dauna, cuantumul sumelor transportate.
 • in temeiul contractelor de prestari servicii (Transport si insotire valori) incheiate de asigurat cu clientii sai, acesta va pune la dispozitia asiguratorului toate documentele clientului cu valoare probatorie care atesta valoarea sumelor transportate.
 • asiguratul va tine o evidenta riguroasa a valorilor in registrele sale si va transmite asiguratorului, in eventualitatea producerii unei daune, informatii extrase din aceste evidente.
 • asiguratul va lua toate masurile rezonabile pentru pastrarea in siguranta a valorilor care fac obiectul asigurarii si va anunta in cel mai scurt timp la asigurator orice eveniment ce poate da nastere unei pretentii de despagubire.
 • asiguratul are obligatia, in cazul producerii unui eveniment asigurat:
  • sa instiinteze imediat autoritatile competente despre producerea evenimentului asigurat si sa acorde asistenta pentru descoperirea persoanelor vinovate si recuperarea daunelor;
  • sa instiinteze in scris asiguratorul, in termen de maximum 2 zile lucratoare, despre producerea pagubei, urmand ca ulterior sa formuleze pretentia sa de despagubire, furnizand dovezile de care dispune, precum si informatiile solicitate de asigurator;
  • sa depuna la asigurator urmatoarele documente necesare intocmirii dosarului de dauna:
   • instiintare scrisa cu privire la producerea evenimentului asigurat;
   • declaratii scrise ale asiguratului sau ale persoanelor care au asigurat paza (certificate de asigurat) sau ale transportatorului privind desfasurarea evenimentului;
   • fotocopii ale urmatoarelor documente:
    • contractul de prestari servicii incheiat de asigurat cu clientii sai si / sau cu firma care asigura paza, respectiv transportul;
    • extrase din registrele de evidenta a intrarilor si iesirilor de numerar;
    • documente care atesta frecventa si marimea valorilor transportate – procese verbale de predare-primire sau oricare alte documente cu valoare probatorie care pot atesta cuantumul sumelor transportate;
   • acte emise de autoritatile competente (organe de politie, de urmarire penala, etc);
 • in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute anterior, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei.
 • asiguratorul poate sa foloseasca, pe propria sa cheltuiala, in numele asiguratului, toate mijloacele legale de care dispune pentru recuperarea valorilor care fac obiectul unei cereri de despagubire in baza politei de asigurare, asiguratul avand obligatia sa-i acorde asistenta si sprijin in acest scop. Dupa plata despagubirii, toate drepturile pe care asiguratul le are fata de terti, sunt cesionate in favoarea asiguratorului pana la concurenta sumei platite drept despagubire.
 • daca la data producerii evenimentului asigurat mai exista o alta polita de asigurare incheiata de / sau in numele asiguratului si care acopera total sau partial aceleasi valori, prin polita asiguratorul va plati numai o parte a despagubirii care rezulta din repartizarea proportionata a daunei, datorata de fiecare asigurator in parte.
 • asiguratul este obligat ca la primirea despagubirii sa predea la asigurator toate documentele necesare pe care le detine si sa indeplineasca toate formalitatile necesare exercitarii de catre acesta a dreptului de regres fata de tertii vinovati de producerea pagubei.
 • asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului de regres.
 • daca asiguratul renunta la dreptul sau de regres sau daca din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubirea pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata despagubirii a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata.
 • in cazul in care asiguratorul a platit despagubiri pentru o polita de asigurare care a fost incheiata cu plata in rate a primei de asigurare, asiguratul ramane responsabil pentru plata ratelor de prima ulterioare datei platii indemnizatiei.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care GROUPAMA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de Asigurare a BANILOR, VALORILOR si OBIECTELOR DE ARTA pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, efectuat pe rutele si cu autovehiculele declarate, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat;
 • sa pastreze cu strictete secretul in legatura cu orice informatie referitoare la transporturile de valori asigurate.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si determinarea cuantumului daunei se face de asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, inclusiv prin experti, daca una din parti considera necesar.
 • Daca, in cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul constata cu ocazia verificarii evidentelor asiguratului, ca acesta din urma a efectuat transporturi pentru care ar fi trebuit sa avizeze asiguratorul, si nu a facut-o, se considera ca asiguratul a fost de rea credinta. In acest caz, despagubirea platita de asigurator va fi proportionala cu raportul dintre suma asigurata si suma efectiv transportata in perioada asigurata (calculata pro rata), dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 100.000 EUR.
 • Daca asiguratul simuleaza producerea evenimentului asigurat, sau exagereaza cu intentie cuantumul daunei, folosind spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modifica sau altereaza cu intentie urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea pagubei, asiguratul decade din orice drept la despagubire si la restituirea proportionala a partii din prima datorata, iar polita de asigurare e considerata reziliata de drept.
 • Despagubirea nu poate depasi suma la care s-a facut asigurarea, nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunurilor din momentul producerii evenimentului asigurat.
 • In cazul in care, la data daunei, asiguratul nu are achitata integral prima de asigurare, asiguratorul are dreptul de a retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare, precum si prima de asigurare corespunzatoare reintregirii de suma asigurata.
 • In termen de 10 zile lucratoare de la formularea de catre asigurat a pretentiilor de despagubire si completarea dosarului de dauna prin depunerea dovezilor cu privire la evenimentul produs, asiguratorul se obliga sa plateasca suma cu titlu de despagubire.
 • Asiguratorul are dreptul sa faca plata despagubirii numai dupa determinarea cauzei producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei, pe baza informatiilor asiguratului.
 • Asiguratorul va fi indreptatit sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu paguba, a fost deschisa impotriva asiguratului o ancheta de catre politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - ALO GROUPAMA -

Tel: 0374 110 110

de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

Diverse: 
 • Orice litigiu aparut intre asigurat si asigurator in legatura cu polita de asigurare, se va rezolva pe cale amiabila sau de catre instantele de judecata competente din Romania.
 • Partile au posibilitatea sa rezilieze polita oricand in cursul valabilitatii sale, astfel:
  • Propunerea se face in scris cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se solicita rezilierea politei; in adresa se vor insera motivele pentru care se solicita rezilierea politei;
  • In cazul rezilierii, in termen de 15 zile lucratoare de la data incetarii politei, partile vor proceda la punctajul si regularizarea sumelor datorate asiguratorului, diferenta astfel stabilita urmand a fi achitata din initiativa debitorului, pe baza procesului verbal de punctaj, in termen de 10 zile lucratoare de la data efectuarii punctajului.
 • In cazul rezilierii sau denuntarii politei, prevederile acesteia se aplica pentru toate cazurile de dauna survenite inainte de denuntare sau reziliere, pana la lichidarea definitiva a acestora.
 • De comun acord, partile pot aduce modificari la polita, oricand in cursul valabilitatii acesteia, modificarile respective intrand in vigoare de la data ce se va conveni, in scris.
 • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare de catre asigurat a clauzelor si prevederilor politei, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile la cererea chestionar de asigurare sunt adevarate vor fi o conditie ce precede orice Raspundere care revine asiguratorului.
 • Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind achitarea despagubirii se stinge in termen de 2 ani de la data producerii evenimentului asigurat.
 • In cursul valabilitatii politei de asigurare, asiguratorul are dreptul sa efectueze inspectii de risc ori de cate ori considera necesar. In cazul in care, cu acest prilej se constata degradarea conditiilor de protectie existente la data incheierii asigurarii, sau nerespectarea eventualelor recomandari stabilite, ori aparitia unor defectiuni generatoare de pericole, asiguratorul poate suspenda asigurarea pe baza de notificare scrisa, ea putand fi repusa in vigoare dupa remedierea neajusurilor constatate.
 • Oricand pe durata sa de valabilitate, polita de asigurare poate fi denuntata in scris de catre oricare din cele doua parti, fara penalitati si fara a fi necesara invocarea vreunui motiv, cu un preaviz de cel putin 20 de zile calendaristice, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Acest termen incepe sa curga de la data cand partea destinatara a luat la cunostinta sau ar fi putut lua la cunostinta de intentia de denuntare transmisa de cealalta parte. Daca notificarea nu se poate transmite din cauza ca partea destinatara si-a schimbat adresa de notificare, fara sa comunice acest lucru celeilalte parti, sau in cazul respingerii sau refuzului de a primi notificarea (inclusiv in cazul lipsei de la domiciliu / resedinta / sediu si / sau al expirarii termenului de pastrare a corespondentei), notificarea respectiva se considera primita la data la care se constata imposibilitatea transmiterii acesteia sau, dupa caz, respingerea sau refuzul de a primi notificarea.
 • La incetarea politei de asigurare ca urmare a denuntarii, in cazul in care asiguratul a platit prime de asigurare in avans:
  • daca asiguratorul nu a platit si nu datoreaza despagubiri pentru polita de asigurare respectiva, primele de asigurare ramase pentru perioada ulteriora denuntarii, se restituie, la solicitarea scrisa a asiguratului;
  • daca asiguratorul a platit sau datoreaza despagubiri pentru daune survenite inainte de denuntarea politei si :
   • denuntarea politei este facuta de catre asigurat, diferenta de prima ramasa pentru perioada ulterioara denuntarii, nu se va mai restitui asiguratului;
   • denuntarea politei este facuta de catre asigurator, diferenta de prima pentru perioada ulterioara denuntarii, se restituie asiguratului.
 • In cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului, asiguratii / beneficiarii asigurarii / tertele persoane pagubite pot sa se adreseze Fondului de garantare conform Legii 213 / 2015.
 • Asiguratorul nu va acorda nicio garantie sau beneficiu si nu va plati nicio suma in virtutea politei, daca acordarea acestora il poate expune la sanctiuni, intredictii sau restrictii in baza rezolutiilor Natiunilor Unite si / sau sanctiunilor economice sau comerciale impuse conform unor legi sau reglementari ale Uniunii Europene, Frantei, Statelor Unite sau Romaniei.