Polita de asigurare pentru MASINI, VEHICULE, ECHIPAMENTE, INSTALATII si UTILAJE SPECIALE, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile - ABC Asigurari-Reasigurari

asigurari abc masini utilaje echipamente instalatii industriale speciale mobile transportabile inmatriculabile neinmatriculabile pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Scoala Floreasca, nr. 24.

abc.asigreasig@abcasigurari.ro

Tel:    021-230.51.51 021-230.51.81 021-230.53.55 021-230.56.66

Fax:   021-230.59.99 

               ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este o companie de asigurari, cu capital privat romanesc, infiintata in 1997 de catre un grup de companii de constructii si persoane fizice si a carei activitate a inceput in Octombrie 2000. Printre actionarii sai se numara companii de renume si prestigiu ale mediului de afaceri romanesc, cum ar fi: Hidroconstructia S.A., Iridex Group S.R.L., Energoconstructia S.A., Stizo S.A., Frigotehnica S.A., Comico S.A., Apasco S.A., Imsat S.A. etc. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Compania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-035-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ABC Asigurari - Reasigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai, o polita de asigurare complexa ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. il constituie, toate bunurile enumerate anterior, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana fizica sau juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              In baza acestei polite, asiguratorul asigura utilajele neinmatriculabile apartinand persoanelor fizice si juridice romane, pentru pagubele produse acestora, atunci cand se afla stationate in spatii special amenajate si imprejmuite sau in timpul exploatarii conform destinatiei lor.

              Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la bunul asigurat. Interesul rezulta din proprietatea asupra utilajului sau dintr-un contract de inchiriere, de leasing, de comodat.

              Utilajele care pot fi asigurate conform politei de asigurare, pot fi, dar fara a se limita la: tractoare agricole, combine, semanatori, prese de balotat, pluguri, grape, discuri si in general Utilaje pentru care potrivit legii, nu exista obligatia inmatricularii.

              Prin plata unei prime suplimentare, acoperirea acestei polite se poate extinde si asupra riscurilor de avariere care se pot produce pe timpul deplasarii utilajului prin mijloace de propulsie proprii pe drumurile publice, cu conditia prealabila de obtinere a autorizatiei de circulatie aferenta acelei deplasari.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile si utilajele speciale asigurate, raspunderile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • chirie / locatie de gestiune;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia in care se afla vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre tipul de activitate desfasurat cu vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • descrierea tehnica pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate, vechimea, valoarea de inlocuire, valoarea actuala;
 • programul de lucru;
 • regimul de exploatare aplicat pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre modul de operare, programul de mentenanta si experienta personalului care opereaza vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre masurile de protectie la incendiu, furt si alte riscuri, aplicate in legatura cu vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 3 luni.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate obiectului asigurarii in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Bunurile se asigura la valoarea reala a acestora la data incheierii politei de asigurare, stabilita, dar nu mai mare de valoarea lor comerciala.

              Prin valoare reala se intelege:

 • Valoarea de nou ajustata in raport cu vechimea, potrivit grilei de coeficienti de uzura stabiliti de catre asigurator, grila care este anexata la polita de asigurare;

                             sau

 • Valoarea de comercializare a unui bun identic sau similar (acelasi an de fabricatie, aceiasi parametri tehnici / constructivi), inclusiv cheltuielile de montare, transport, taxe vamale, alte taxe (daca se convine astfel), potrivit cataloagelor sau surselor de informatii de specialitate.

               Dotarile suplimentare specifice utilajelor, fata de productia de serie, se pot cuprinde in asigurare la aceeasi cotatie de prima.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Polita poate fi incheiata cu exprimarea sumelor asigurate si a primelor de asigurare in lei sau valuta.

               Asigurarea se considera incheiata prin plata primelor de asigurare si emiterea politei de asigurare care are la baza cererea chestionar completata de asigurat, conditiile de asigurare si eventualele intelegeri suplimentare convenite in scris de catre parti.

               Primele de asigurare achita anticipat si integral sau in rate.

               In cazul achitarii primei de asigurare in rate, acestea vor fi platite cel tarziu la termenele scadente si in cuantumul mentionate in polita de asigurare.

               In cazul in care asiguratul nu a platit o rata de prima, pana la data scadenta, ea poate fi achitata in termenul de pasuire de 30 zile calendaristice de la scadenta ratei respective. In acest caz primele 15 (cincisprezece) zile sunt considerate perioada de gratie, drepturile si obligatiile partilor nefiind afectate. Pentru urmatoarele 15 (cincisprezece) zile asiguratorul nu acorda despagubiri asiguratului pentru eventualele daune produse in termenul de pasuire. Perioada de asigurare in
aceste conditii ramane neschimbata. Daca in termen de 30 de zile de la data scadenta a ratei asiguratul nu face plata, polita de asigurare se reziliaza automat.

               In cazurile de transmitere a dreptului de proprietate asupra utilajului, asigurarea poate continua, la cerere, pe numele noilor proprietari din momentul in care s-au autentificat actele de transmitere a proprietatii utilajului, pana la sfirsitul perioadei pentru care au fost platite ori se vor plati primele de asigurare, dupa caz.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., pentru obiectul asigurarii din cadrul locatiei asigurate, sunt:

               Asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele produse prin avarierea sau distrugerea utilajelor provocate de una din gruparile de riscuri sau de combinatii ale gruparilor de riscuri de mai jos, asa cum este mentionat in polita de asigurare:

 • RISC A - incendiu, trasnet, explozie (inclusiv explozia rezervorului de carburant sau a rezervorului de aer comprimat) chiar daca trasnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu;
 • RISC B - inundatie, fenomene naturale precum ploaie torentiala inclusiv efectele indirecte ale acesteia, grindina, furtuna, cutremur de pamant, alunecare de teren, caderea unor aparate de zbor sau a unor parti din acestea pe constructia in care se afla adapostit utilajul;
 • RISC C - cadere in prapastie, cadere in apa cu prilejul transbordarii, cadere din cauza ruperii podului, cadere pe utilaj a unor copaci, blocuri de gheata sau de zapada si rasturnari, ciocniri, loviri sau izbiri cu alte corpuri mobile sau imobile aflate in afara utilajului asigurat;
 • RISC D - asiguratorul acorda despagubiri in aceasta baza pentru riscul de furt prin efractie sau acte de talharie. Prin efractie se intelege spargerea usilor, ferestrelor, dispozitivelor de inchidere, peretilor, tavanelor, acoperisului, etc., incaperii incuiate in care se afla utilajul.

                Acoperirea valideaza atat pe timpul functionarii, cat si in conditiile in care bunurile asigurate sunt pastrate potrivit particularitatilor acestora, in parcul rece sau alte spatii care intrunesc conditii de siguranta privind pastrarea. Utilajele agricole detinute de persoanele fizice pot fi pastrate si la domiciliul acestora cu conditia ca spatiul de pastrare sa fie incuiat pe timpul noptii si pe toata perioada absentei de la domiciliu a acestora sau a membrilor familiei.

                In caz de incendiu se acorda despagubiri pentru pagubele produse prin afumare, patare, carbonizare sau diverse alte distrugeri precum si prin avarieri, ca urmare a masurilor luate in timpul producerii evenimentului asigurat pentru salvarea utilajului sau a constructiei in care se afla acesta.

                In caz de furtuna, cutremur de pamant, alunecare de teren, greutatea stratului de zapada sau de gheata, avalanse de zapada, se acorda despagubiri si pentru pagubele produse utilajului prin efectele indirecte ale acestor fenomene, ca de exemplu: prabusirea unui copac lovit de trasnet, actiunea mecanica a obiectelor purtate de furtuna, daramarea acoperisurilor sau constructiilor din cauza greutatii stratului de zapada sau de gheata ori a avalanselor de zapada, a cutremurelor de
pamant sau a alunecarilor de teren.

                In limita sumei asigurate se acorda despagubiri si pentru:

 • cheltuielile de transport al utilajului la atelierul de reparatii cel mai apropiat de locul accidentului care poate face reparatia sau la locul cel mai apropiat de adapostire al utilajului (daca acesta nu poate fi deplasat prin forta proprie);
 • pagubele produse utilajului asigurat de avarieri sau distrugeri prilejuite de masurile luate in timpul producerii evenimentului asigurat, pentru salvarea utilajului;
 • cheltuielile facute in vederea limitarii pagubelor, daca acestea sunt necesare in urma unor pagube produse de cauze cuprinse in asigurare.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., pentru obiectul asigurarii din cadrul locatiei asigurate, sunt:

EXCLUDERI GENERALE

                Asiguratorul nu raspunde pentru:

 • consecinte ale razboiului, invaziei, actiunii ale unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboiului civil, revoltei, revolutiei, insurectiei, rebeliunii;
 • consecinte ale grevei, grevei patronale (lock out), tulburarilor civile, dictaturii militare sau uzurparii de putere, ale actiunii unor grupuri de persoane sau persoane rauvoitoare, care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica;
 • consecinte ale confiscarii, expropierii cu forta, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
 • pagubele produse de influenta directa sau indirecta a exploziei atomice, ale radiatiilor sau infestarii radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
 • pagube indirecte sau pagubele produse prin intreruperea folosirii utilajului, chiar ca urmare a unei cauze cuprinse in asigurare, cheltuieli ocazionate de deplasarea la locul producerii evenimentului, costul ingrijirilor medicale de care beneficiaza conducatorii utilajelor, accidentati in evenimente asigurate;
 • cheltuielile facute pentru transformarea sau imbunatatirea utilajului in comparatie cu starea lui dinaintea producerii evenimentului asigurat ( de exemplu: inlocuirea capotelor din panza cu capote metalice; inlocuirea pieselor avariate sau distruse cu altele de calitate superioara; adaugarea de accesorii suplimentare, oglinzi, etc. ), cele pentru repararea unor avarieri sau distrugeri care au fost produse de cauze necuprinse in asigurare (de exemplu: ploi continue, inghet, patarea sau oxidarea din orice cauza, afumarea ca urmare a expunerii la o sursa normala de caldura etc.) si nici cele pentru reparatiile nereusite;
 • pagubele produse ca urmare a efectuarii de lucrari neautorizate (instalatia electrica, sistem rulare, mecanism de directie etc.);
 • pagubele provocate sau agravate de utilizarea echipamentului sau utilajului precum si orice daune consecinta aparute ca urmare a utilizarii acestuia dupa producerea unui risc asigurat dar inainte de efectuarea reparatiilor necesare in vederea aducerii utilajului la starea de functionare normala anterioara producerii acestui eveniment.
 • fransiza prevazuta in polita, care va fi suportata de asigurat, pentru fiecare caz in parte.

EXCLUDERI SPECIALE

               Asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:

 • pagubele produse utilajului, unor parti componente sau piese ale acestuia, provocate de alte cauze decat cele prevazute, cum sunt pagubele cauzate prin:
  • intrebuintare, functionare sau uzare (de exemplu: ruperea supapelor, a pinioanelor, a arborelui cotit, a barei de directie sau a crucilor cardanice, spargerea pistoanelor sau explozia pneurilor in timpul mersului, topirea lagarelor, griparea motorului, deteriorarea rulmentilor de la sistemul de rulare, ruperea arcurilor etc.);
  • defecte de fabricatie ale materialului sau de executie a partilor componente sau pieselor (fisuri, defecte de turnare, tensiuni interne provenite din forjare, tratament termic sau termo-chimic necorespunzator, nerespectarea cotelor si a abaterilor dimensionale, de forma si de pozitie a suprafetelor, etc);
 • pagubele produse prin influenta temperaturii asupra motorului utilajului ( avarii la blocul motor, chiulasa sau la sistemul de racire, produse ca urmare a inghetarii apei ) si cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferentialului ca urmare a lipsei sau insuficientei ungerii ori a supraincalzirii din oricare alte cauze decat cele cuprinse in asigurare;
 • pagubele produse ca urmare directa a trepidatiilor utilajului in timpul mersului, cele produse prin actiunea curentului electric asupra instalatiei electrice, a dinamului, a electromotorului, a becurilor sau a altor piese ori accesorii care folosesc curentul electric ori sunt actionate de acesta precum si cele ca urmare a actiunii acizilor sau oricaror substante chimice;

                La asigurarea pentru furt, asiguratorul nu acorda despagubiri:

 • daca organele politiei nu confirma furtul sau tentativa de furt, ori daca la acestea nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt;
 • daca, dupa comiterea furtului sau a tentativei de furt, paguba s-a marit prin neluarea intentionata de catre asigurat a masurilor pentru limitarea ei, pentru partea de paguba care s-a marit si daca acest fapt rezulta din actele incheiate de organele de drept (politie sau alte organe de cercetare);
 • daca in timpul cat utilajul nu era folosit, iar conducatorul l-a parasit intr-o incinta inchisa, nu i s-a scos cheia din contact si nu i s-au incuiat usile;
 • daca in timpul cat utilajul nu este folosit ( utilaj care nu este prevazut cu cabina inchisa sau sisteme antifurt ), iar conducatorul l-a parasit si nu s-au luat masuri de paza permanenta;
 • daca in momentul furtului sau tentativei de furt utilajul era demontat in partile sale componente, cu exceptia cazurilor cand furtul sau tentativa de furt s-au produs prin efractie la incaperea in care se afla utilajul desfacut in partile sale componente.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

Extinde asupra riscurilor de avariere care se pot produce pe timpul deplasarii utilajului prin mijloace de propulsie proprii pe drumurile publice, cu conditia prealabila de obtinere a autorizatiei de circulatie aferenta acelei deplasari.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

  • Sa plateasca prima de asigurare stabilita la data incheierii politei precum si primele de asigurare suplimentare care rezulta din marirea sumei asigurate in cursul perioadei asigurate.
  • Asiguratul este obligat sa intretina utilajele asigurate in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate. Asiguratorul are dreptul sa verifice modul in care utilajele asigurate sunt intretinute.
  • In caz de producere a evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:
   • sa instiinteze imediat, organele politiei, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii accidentului, incendiului sau exploziei si la pagubele provocate;
   • sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru salvarea, pastrarea si paza utilajului sau a partilor componente ramase ca urmare a evenimentului asigurat precum si pentru prevenirea degradarilor ulterioare;
   • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, in termen de 48 ore de la producerea sa sau de la luarea la cunostinta despre producerea acestuia, dand informatii asupra naturii si marimii pagubei;
    • In instiintare se vor arata :
     • felul, marca si seria de identificare a utilajului, numarul politei de asigurare;
     • data si locul evenimentului;
     • descrierea avariilor;
     • locul unde se afla utilajului avariat in momentul transmiterii avizarii;
     • valoarea estimata a daunei;
   • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii utilajului asigurat, precum si pentru constatarea si evaluarea pagubelor si pentru stabilirea drepturilor la despagubiri;
   • sa depuna la asigurator documentatia privind evenimentul asigurat, cuprinzind urmatoarele :
    • actele intocmite de organele de cercetare competente cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
    • declaratia conducatorului utilajului si / sau a martorilor din care sa rezulte cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
    • fotografii ale utilajului avariat;
    • devizul de reparatie, factura de reparatii;
    • banca si contul in care se solicita plata despagubirilor.
   • in cazul cand evenimentul asigurat produs este furtul sau tentativa de furt, asiguratul mai este obligat :
    • sa faca de indata tot ce ii sta in putinta pentru pastrarea si paza obiectelor ramase, sa se ingrijeasca ca toate urmele furtului sau tentativei de furt sa ramana neatinse pana la cercetarea faptului de catre organele de politie si sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubei
    • sa instiinteze imediat in scris, organele politiei sau alte organe de cercetare din raza carora s-a produs evenimentul asigurat sau in raza caruia isi are resedinta asiguratul;
    • sa comunice organelor politiei sau altor organe de cercetare, orice informatii ce ar putea duce la gasirea utilajului, a partilor componente sau a pieselor acestuia si sa faca demersurile necesare pentru redobandirea acestora chiar daca a primit despagubirea de la asigurator ;
    • sa comunice imediat asiguratorului gasirea utilajului a partilor componente sau pieselor furate si daca are cunostinta despre autorii furtului;

                  In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute anterior, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii daca din aceste motive nu a putut determina cauzele evenimentului asigurat si intinderea pagubei.

  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care ABC Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Stabilirea si plata despagubirilor, se fac de catre asigurator, in baza documentatiei complete privind producerea evenimentului asigurat, intinderea pagubelor si valoarea lucrarilor de reparatie necesare pentru a aduce utilajul in starea dinainte de producerea pagubelor. despagubirile se platesc in lei.
  • Despagubirea nu poate depasi suma la care s-a facut asigurarea, nici cuantumul pagubei si nici valoarea reala a utilajului la data producerii evenimentului asigurat. In cazul in care la data evenimentului asigurat suma asigurata este inferioara sumei la care ar fi trebuit facuta asigurarea, despagubirea cuvenita se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata si suma care ar fi trebuit asigurata.
  • In cazul producerii unui eveniment asigurat, procedura de despagubire este urmatoarea :
   • In cazul daunei totale: valoarea reala a bunului la data producerii evenimentului asigurat;
   • In cazul daunei partiale: costul reparatiilor / inlocuirii partilor avariate (inclusiv cheltuielile pentru demontare / reasamblare, cele aferente transportului, taxelor vamale / alte taxe – daca este cazul, in masura in care acestea au fost incluse in suma asigurata); nu se va face nici o reducere pentru depreciere in privinta pieselor inlocuite.
   • Costul reparatiilor (inclusiv inlocuirea componentelor avariate) se stabileste de catre unitatea specializata / autorizata, pe baza devizului de reparatii acceptat de asigurator, astfel:
    • Sunt luate in calcul preturile pentru piese componente / manopera obtenabile pe piata locala, potrivit facturilor sau altor documente justificative (nu sunt acceptate bonurile de mana sau facturile pentru piesele de consignatie);
    • In cazul procurarii de catre asigurat din strainatate a unor componente necesare inlocuirii celor avariate, asiguratorul poate acoperi cheltuielile reprezentand taxe vamale, accize, transport, daca acestea au fost incluse in suma asigurata - minus T.V.A. extern, fara a depasi pretul acestora de la reprezentantele din Romania;
   • Cuantumul daunei include si valoarea pagubelor produse bunurilor asigurate ca urmare a masurilor de salvare luate in timpul producerii evenimentului asigurat;
   • Din despagubire va fi scazuta valoarea resturilor recuperabile.
  • Daca, la producerea unui eveniment asigurat, se constata ca suma asigurata este inferioara valorii de inlocuire determinata la data incheierii politei de asigurare, cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata si valoarea de inlocuire a bunului la data producerii evenimentului asigurat. Aceasta proportie se aplica separat fiecarui bun asigurat avariat / distrus.
  • La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia in considerare inlocuirea numai a partilor componente sau a pieselor care au fost avariate, chiar daca cu prilejul reparatiei s-a inlocuit intregul ansamblu sau subansamblu al utilajului respectiv.
   • Prin parti componente sau piese care se considera necesar a fi inlocuite se inteleg numai acelea a caror reparare sau folosire chiar reparate, nu mai este posibila din punct de vedere tehnic, datorita gradului de avariere a acestora, ori cu toate ca repararea este posibila, costul reparatiei, inclusiv cheltuielile pentru materiale precum si cele de demontare si montare aferente, depaseste valoarea din nou a partii componente sau a piesei respective la data producerii evenimentului asigurat, inclusiv cheltuielile pentru materiale precum si cele de demontare si montare aferente.
  • Se considera ca a fost necesara revopsirea integrala a utilajului, atunci cand partile avariate din cauze cuprinse in asigurare reprezinta cel putin 50% din suprafata totala exterioara a utilajului.
  • In cazurile in care cu ocazia demontarii sau cu ocazia efectuarii reparatiei utilajului au rezultat si alte pagube produse ca urmare a unui eveniment asigurat, ce nu au putut fi constatate initial, asiguratul este obligat sa instiinteze asiguratorul pentru a intocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor.
  • La cererea expresa a asiguratului, asiguratorul poate sa acorde avansuri din despagubiri pe baza unui deviz antecalcul, intocmit pe baza preturilor de catalog si a tarifelor de manopera la data producerii evenimentului asigurat, dar numai ca urmare a unei pagube deja constatate.
  • In caz de furt al utilajului, al unor parti componente sau piese ale acestuia, daca utilajul, respectiv partile componente sau piesele acestuia nu au fost gasite, despagubirile se acorda numai daca de la data instintarii asiguratorului au trecut 60 de zile.
  • Daca inainte de plata despagubirii, inclusiv in perioada celor 60 de zile de mai sus, utilajul, respectiv partile componente sau piesele acestuia au fost gasite, despagubirile se acorda numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului.
  • Daca dupa plata despagubirii, utilajul, respectiv partile componente sau piesele acestuia au fost gasite, dar sant neavariate ori complete, despagubirea primita de asigurat va fi restituita. In cazul in care utilajul, partile componente sau piesele care au fost gasite sunt avariate ori incomplete, despagubirea primita de asigurat va fi partial restituita, respectiv diferenta dintre despagubirea primita si costul reparatiilor ori partilor componente sau pieselor in cazul utilajelor gasite dar avariate ori incomplete.
  • Dupa fiecare paguba, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru restul perioadei asigurarii, cu suma ramasa; prima de asigurare pentru aceeasi perioada ramine neschimbata. La cererea asiguratului, si numai pentru Utilaje a caror vechime nu depaseste 8 ani, suma asigurata poate fi reintregita pina la nivelul initial in schimbul platii diferentei de prima corespunzatoare, dar numai dupa reparatie si readucerea utilajului la starea imediat anterioara producerii evenimentului.
  • In limita despagubirilor platite asiguratului, asiguratorul este subrogat in toate drepturile acestuia impotriva celor raspunzatori de producerea si marirea pagubelor, altii decat cei din conducerea asiguratului sau prepusii acestuia. Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea acestui drept.
  • Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubirea pana la limita sumei reprezentind dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata.
  • In cazul existentei mai multor asigurari incheiate pentru acelasi bun, fiecare asigurator este obligat la plata, proportional cu suma asigurata si pana la concurenta acesteia, fara ca asiguratul sa poata incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinta directa a riscului, asiguratul are obligatia sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi bun la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul executarii acestuia.
  • In cazul in care, la data daunei, asiguratul nu are achitata integral prima de asigurare, asiguratorul are dreptul de a retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la sfirsitul perioadei de asigurare.
  • In cazul unei daune majore, cand aceasta se trateaza ca dauna totala, asiguratul nu poate abandona utilajul asigurat in favoarea asiguratorului, in acest caz asiguratorul si asiguratul stabilind, de comun acord, valoarea reziduala.

  Notificare daune:

  Tel: 021-230.51.51; 021-230.51.81; 021-230.53.55 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00 

  Fax: 021-230.59.99 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de Raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.