Polita de asigurare pentru MASINI, VEHICULE, ECHIPAMENTE, INSTALATII si UTILAJE SPECIALE, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile - ALLIANZ TIRIAC Asigurari

asigurari allianz tiriac masini utilaje echipamente instalatii industriale speciale mobile transportabile inmatriculabile neinmatriculabile pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84.

relatii.publice@allianztiriac.ro

Tel:    021-208.22.22, 021-208.22.79, 021-208.22.81, 021 20 19 100, 0801 0801 08

Fax:   021-208.22.11

               Actuala societate de asigurari ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 1994 cand renumitul tenismen si om de afaceri Ion Tiriac a a infiintat societatea Asigurari "Ion Tiriac" S.A. cunoscuta ca fosta ASIT. In numai 6 ani de functionare pe piata de asigurari din Romania, prin competenta si seriozitate, ASIT a urcat pana pe locul 2 in topul asiguratorilor din Romania la acea vreme. Urmare a rezultatelor obtinute si soliditatii ASIT, in anul 2000 aceasta a fost integrata in puternicul grup financiar german ALLIANZ, rezultand ceea ce cunoastem astazi - ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. Aceasta noua societate ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. si-a consolidat permanent statutul de societate de asigurari puternica, de incredere, devenind o marca de prestigiu in Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-017-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare complexa ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau juridice de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. il constituie, toate bunurile enumerate anterior, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana fizica sau juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Asiguratorul, asigura:

 • Bunuri mobile: acele bunuri (utilaje, instalatii, echipamente tehnologice, vehicule si alte echipamente inmatriculabile / neinmatriculabile sau inregistrabile / neinregistrabile) care prin natura lor sunt deplasabile prin mijloace proprii (sau destinate a se transporta pe o platforma) si se asigura la adresa mentionata in polita de asigurare si in afara acesteia (pe drumuri publice, adresele amplasamentelor de lucru - conform contractelor de executie sau prestari servicii):
 • Cheltuieli - in limita a 5% din suma asigurata mentionata in polita de asigurare, dar nu mai mult de 5.000 Eur:
  • de proiectare;
  • de curatare a locului ca urmare a producerii riscurilor acoperite;
  • legate de interventia pompierilor;
  • de expertizare a daunelor;
  • de livrare, in cazul in care nu au fost cuprinse in suma asigurata a bunurilor.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau juridice de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica autorizata, intreprindere individuala sau juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile si utilajele speciale asigurate, raspunderile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • chirie / locatie de gestiune;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia in care se afla vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre tipul de activitate desfasurat cu vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • descrierea tehnica pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate, vechimea, valoarea de inlocuire, valoarea actuala;
 • programul de lucru;
 • regimul de exploatare aplicat pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre modul de operare, programul de mentenanta si experienta personalului care opereaza vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre masurile de protectie la Incendiu, furt si alte riscuri, aplicate in legatura cu vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau juridice de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 3 luni.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 5 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau juridice de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

              Bunurile asigurate sunt acoperite pe teritoriul Romaniei in una din urmatoarele variante:

 • La adresa mentionata in polita de asigurare, la adresele amplasamentelor de lucru (conform contractelor de executie sau prestari servicii), in atelierele proprii sau de service in timpul reviziilor, reparatiilor sau operatiunilor de intretinere se asigura bunurile mobile: utilaje si echipamente de constructii.
  • In baza optiunii asiguratului, conditiile de asigurare aplicabile in acest caz sunt:
   • Conditii speciale de asigurare a utilajelor si echipamentelor de constructii;
   • Conditii speciale privind asigurarea de Avarii accidentale.
   • Extinderea acoperirii mentionate mai sus se face prin:
    • Conditii speciale privind asigurarea de bunuri si Clauza speciala B CASCO.
 • La adresa mentionata in polita de asigurare si in afara acesteia (pe drumuri publice, la adresele amplasamentelor de lucru - conform contractelor de executie sau prestari servicii, in atelierele proprii sau de service in timpul reviziilor, reparatiilor sau operatiunilor de intretinere etc.) se asigura bunurile mobile: utilaje si echipamente agricole sau forestiere; si alte echipamente.
  • In baza optiunii asiguratului, conditiile de asigurare aplicabile in acest caz sunt :
   • Conditii speciale privind asigurarea de bunuri si Clauza speciala B CASCO;
   • Conditii speciale privind asigurarea de Avarii accidentale.
Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau juridice de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica sau fizica autorizata, intreprindere individuala sau familiala, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate obiectului asigurarii in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Sumele asigurate sunt cele mentionate in polita de asigurare.

              Asigurarile pot fi incheiate prin stabilirea sumelor asigurate:

 • in RON;
 • in alta moneda (EUR, USD, CHF).

              Bunurile se asigura la valoarea reala a acestora la data incheierii politei de asigurare. Prin valoarea reala se intelege valoarea de comercializare de nou (conform facturilor, cataloagelor sau listelor de preturi), mai putin uzura stabilita in raport cu vechimea bunului, potrivit scalelor de uzura ale asiguratorului.

               Valoarea reala se stabileşte astfel:

 • pe baza facturilor, in cazul cumpararii de nou cu cel mult 12 luni anterioare incheierii politei de asigurare (inclusiv T.V.A. si taxele necesare importului definitiv);
 • pe baza cataloagelor de preturi, in celelalte cazuri.
Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru intreaga perioada mentionata in polita, sau in rate, din care rata intai se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele in numarul, cuantumul si pana la datele scadente mentionate in aceasta.

                Asiguratorul nu este obligat sa reaminteasca asiguratului datele la care sunt scadente ratele de prima. Pentru plata primei sau ratelor de prima asiguratorul acorda perioade de gratie astfel:

 • prima integrala sau a rata intai - 2 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a politei;
 • ratele urmatoare - 5 zile calendaristice de la data scadenta.

                In cazul in care prima de asigurare sau rata de prima nu se achita nici in perioada de gratie, incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii acestei perioade polita de asigurate se suspenda automat pe o perioada de 25 zile calendaristice si implicit se suspenda orice obligatie pe care o are asiguratorul pentru riscurile produse in perioada de suspendare. Suspendarea poate inceta in baza unui supliment de asigurare, in urmatoarele conditii:

 • in termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenta a primei sau ratei de prima datorate, asiguratul trebuie sa solicite in scris repunerea in vigoare a politei, cu precizarea expresa ca nu ridica pretentii de despagubire pentru eventualele pagube produse in perioada in care polita de asigurare a fost suspendata;
 • intocmirea unui raport de inspectie de risc daca asiguratorul considera necesar;
 • plata primei sau ratei de prima datorate si emiterea suplimentului de asigurare.

                 Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 24 a zilei in care s-a incasat prima sau rata de prima si s-a emis suplimentul de asigurare.

                 In cazul in care nici dupa trecerea perioadei de suspendare prima sau rata de prima datorata nu este achitata, polita de asigurare se reziliaza automat, incepand cu ora 24 a ultimei zile din perioada de suspendare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau juridice de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau juridice de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., pentru obiectul asigurarii din cadrul locatiei asigurate, sunt:

               Bunurile asigurate sunt acoperite atat pe durata exploatarii acestora, pe durata transportului intre locatiile de lucru (numai daca sunt transportate pe platforme), cat si in perioadele de repaus, in timpul operatiunilor de demontare si remontare in scopul curatirii, intretinerii sau repararii, dar in orice caz numai dupa trecerea cu succes a operatiunilor de punere in functiune.

               Sunt acoperite urmatoarele riscuri:

 • Incendiu, inclusiv pentru pagube materiale directe produse bunurilor asigurate de Incendiu prin:
  • carbonizare totala sau partiala si topire cu si fara flacara;
  • actiune asupra instalatiilor electrice, de apa, canalizare sau incalzire centrala aferente cladirilor;
  • degajare de fum, gaz sau vapori ca urmare a incendiului.
 • Trasnet, respectiv descarcare electrica atmosferica directa asupra cladirii / constructiei adapostind bunurile asigurate sau direct asupra bunurilor asigurate aflate sub cerul liber;
 • Explozie (urmata sau nu de Incendiu), chiar daca a avut loc in afara cladirii, fara insa a fi cauzata de dispozitive explozive (substante, materii sau materiale de uz pirotehnic);
 • caderea aparatelor de zbor (aeronave si vehicule spatiale), a unor parti ale acestora sau a obiectelor transportate, sau impactul cu acestea;
 • cutremur de pamant;
 • inundatii si aluviuni provenind din revarsarea apelor de suprafata (curgatoare sau statatoare), precum si din precipitatii atmosferice temporare, inclusiv din topirea zapezii ori ghetii;
 • furtuna, uragan, vijelie, tornada;
 • ploaie torentiala manifestata concomitent cu fenomenele atmosferice aferente, dar numai pentru efectele directe;
 • grindina - efectele directe;
 • furtul prin efractie si / sau acte de talharie;
 • Vandalism (fapta persoanei / grupului care patrunzand in cladirea asigurata care adaposteste bunurile asigurate devasteaza sau deterioreaza bunurile asigurate aflate acolo);
 • prabusire si / sau alunecare de teren produse din cauze naturale;
 • greutatea zapezii si / sau ghetii;
 • izbirea din exterior de catre autovehicule rutiere, altele decat cele apartinand asiguratului, a cladirii care adaposteste bunurile asigurate sau direct a bunurilor asigurate aflate sub cerul liber;
 • unda de soc provocata de avioane (boom sonic);
 • avalansa de zapada;
 • cadere accidentala de corpuri care nu sunt parte a bunului asigurat, cu excluderea cazurilor in care aceasta a fost provocata cu intentie;
 • greve, tulburari civile si actiuni ale unor grupuri rauvoitoare.

               In caz de furt al bunurilor asigurate din categoria ”continut” se acorda despagubiri pentru:

 • pagube produse direct de furtul prin efractie al bunurilor inscrise in polita de asigurare aflate la adresa mentionata in polita; prin ”furt prin efractie” se intelege furtul savarsit prin inlaturare si / sau fortare a oricarui obiect, obstacol sau dispozitiv destinat a impiedica patrunderea in locul unde se afla bunurile asigurate, daca aceasta a avut ca rezultat distrugerea ori degradarea obiectului, obstacolului sau dispozitivului de inchidere;
 • pagube produse direct de furtul prin acte de talharie al bunurilor inscrise in polita de asigurare daca acesta s-a savarsit la adresa mentionata in polita, prin acte de violenta, in conditiile prevazute de codul penal, asupra asiguratului sau a persoanelor aflate in serviciul acestuia;
 • pagube produse direct de furtul prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie comise asa cum se prevede la paragraful anterior sau obtinute in urma savarsirii furtului prin efractie.

                Cuprinderea riscului de furt pentru continut si plata despagubirilor se fac numai in conditiile in care, pentru bunurile asigurate, sunt indeplinite urmatoarele masuri de protectie si securitate, cumulativ, care trebuie mentinute in mod continuu pe toata durata de valabilitate a asigurarii:

 • usile exterioare ale cladirii (incaperilor) in care se afla bunurile asigurate sa fie incuiate cu broaste cu chei, lacate ori zavoare interioare sigure;
 • sisteme de alarma sa fie montate si operationale in locurile de patrundere in incaperea in care se afla bunurile respective (la usi, geamuri etc.), iar in cazurile in care nu exista montate sisteme de alarma, geamurile prin care se poate patrunde in cladire (demisol, parter, ultimul etaj etc.), inclusiv cele de la usi, sa fie protejate cu grilaje de fier.

               Acceptarea in asigurare fara existenta mijloacelor de securitate si protectie mentionate mai sus poate fi facuta numai in conditiile in care asiguratul declara, in scris, ca are organizata paza permanenta si calificata si se angajeaza sa o mentina pe toata perioada asigurarii.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau juridice de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., pentru obiectul asigurarii din cadrul locatiei asigurate, sunt:

               Nu sunt cuprinse in asigurare si nu se despagubesc daunele produse de sau provenind din:

 • razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern;
 • razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie;
 • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
 • Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
 • poluare sau contaminare din orice cauza;
 • orice complicitate, intelegere sau instigare a asiguratului, prepusilor sau reprezentantilor sai la producerea riscului acoperit;
 • daune de consecinta de orice fel, cum ar fi pierderile din intreruperea folosirii bunurilor, penalizari ca urmare a nerespectarii termenelor de executie, sau altor obligatii contractuale, chiar daca sunt urmare a unui risc asigurat;
 • culpa grava in producerea pagubei a unui membru din conducerea persoanei juridice asigurate sau a persoanei fizice autorizate;
  • Exista culpa grava atunci cand conduita neglijenta a persoanei conduce la producerea evenimentului asigurat, aceasta neprevazand, insa, consecintele conduitei sale desi ar fi trebuit sa le prevada si chiar sa le preintampine, ca de exemplu: construirea sau extinderea de Cladiri sau alte constructii in zone periclitate de inundatii, prabusiri sau alunecari de teren, daca organele in drept au interzis prin acte publicate sau au comunicat, in scris, asiguratului - inainte de construire sau extindere - interdictia de a se construi in acea zona, iar pagubele la Cladiri sau alte constructii au fost produse de inundatie, prabusire sau alunecare de teren.
 • producerea cu intentie a riscului asigurat de catre persoana asigurata sau de catre un membru din conducerea persoanei juridice asigurate ori de catre prepusi ai asiguratului, ca de exemplu:
  • incendierea intentionata a cladirii sau bunurilor;
  • producerea unor explozii sau inundatii in scopul avarierii sau distrugerii cladirilor ori a altor bunuri asigurate etc.;
 • terorism:
  • Fara a se tine seama de nici o alta prevedere in sens contrar, in cuprinsul politei de asigurare sau al oricarei alte prevederi, se convine ca polita de asigurare sa excluda pierderea, distrugerea, dauna, costul sau cheltuielile de orice natura cauzate direct sau indirect, rezultand din, sau avand legatura cu orice act de terorism, indiferent de orice alta cauza sau eveniment care contribuie la aceasta pierdere, distrugere, dauna sau costuri, simultan sau in alta ordine.
  • In sensul acestei excluderi, actul de terorism va insemna acel act savarsit de o persoana sau grup (grupuri) de persoane actionand in scopuri politice, religioase, etnice sau ideologice, pregatite sa creeze o stare de panica asupra populatiei sau unei parti a sa cu intentia de a influenta guvernul sau societatea civila.
  • Sunt excluse pierderea, distrugerea, dauna, costul sau cheltuielile de orice natura cauzate direct sau indirect, rezultand din sau avand legatura cu orice actiune avand ca scop controlul, prevenirea, reprimarea sau care este legata in vreun fel de cele de mai sus.
 • date in format electronic:
  • Nu sunt cuprinse in polita de asigurare si asiguratorul nu va plati despagubiri pentru pierderi, distrugeri, daune, daune de consecinta cauzate direct sau indirect, constand sau luand nastere din:
   • orice nefunctionare sau functionare defectoasa a Internet-ului sau a oricaror servicii similare sau a oricarei retele de calculatoare tip intranet sau retea privata si a altor facilitati similare;
   • orice corupere, distrugere, distorsionare, stergere sau alte pierderi sau daune ale informatiilor, programelor unui calculator (software), sau oricarui alt tip de programe sau set de instructiuni, indiferent de suport;
   • pierderea capacitatii de functionare sau a functionalitatii totale sau partiale a datelor, codurilor, programelor software, oricaror computere sau sisteme de computere sau a altor sisteme dependente de orice tip de microcip, circuit sau set de instructiuni integrat si orice raspundere care poate decurge din acestea sau imposibilitatea asiguratului de a desfasura o activitate profesionala;
 • pagubele produse dotarilor / accesoriilor suplimentare, daca nu au fost declarate de asigurat si valoarea acestora nu a fost inclusa in suma asigurata ori nu au fost platite prime suplimentare pentru acestea in baza unor suplimente de asigurare;
 • pagubele produse acelor parti componente ce sunt avariate la data incheierii asigurarii si sunt mentionate in raportul de inspectie de risc sau apar in fotografiile efectuate la inspectia de risc, care nu au fost remediate de asigurat si constatate de asigurator pana la data producerii riscului acoperit.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau juridice de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

CLAUZA SPECIALA B CASCO (valabila numai daca este mentionata in polita de asigurare)

              In baza acestei clauze speciale de asigurare, asiguratorul, asigura bunurile prevazute in polita de asigurare.

              Riscuri acoperite

              Asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele produse de ciocniri, loviri si rasturnari, astfel:

              Obligatiile asiguratului

 • sa aiba instruirea, certificarea si dreptul de a conduce / utiliza astfel de bunuri - conducatorul / operatorul / mecanicul;
 • sa depoziteze bunurile la terminarea programului de lucru conform normelor specifice in vigoare;
 • sa depuna la asigurator o fotocopie a politei de asigurare emisa pentru autovehiculul vinovatului de producerea accidentului, daca in procesul-verbal al politiei nu este mentionat numarul politei si societatea de asigurare emitenta a politei pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto a celui vinovat de producerea accidentului.
  • In cazul in care vinovat este conducatorul auto al unui autovehicul inmatriculat in strainatate, asiguratul are obligatia de a pune la dispozitia asiguratorului fotocopia documentului de asigurare de raspundere civila auto al acestuia, valabil la data accidentului (Carte Verde, polita de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule - R.C.A.);
 • sa ia masuri pentru salvarea, conservarea si paza bunului sau a partilor componente ramase neavariate ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, precum si pentru prevenirea degradarii ulterioare (lipsa piese la dauna totala).

               Excluderi

 • Avarii accidentale sau electrice, inghetarea agentului de racire, lubrefiere defectuasa, lipsa uleiului sau lichidului de racire. Daca, urmare a unei astfel de Avarii accidentale, se produce un risc acoperit, daunele rezultate sunt acoperite;
 • pagubele produse anvelopelor ori camerelor prin deformare permanenta, taiere, intepare, Explozie, cu exceptia cazurilor cand aceste pagube au rezultat ca urmare a producerii unor riscuri acoperite;
 • pagubele cauzate:
  • de intretinerea necorespunzatoare sau de o utilizare improprie destinatiei acestuia; ca urmare a suprasolicitarii sasiului (incarcarea peste limita maxima admisa inscrisa in certificatul de inmatriculare / cartea de identitate);
  • oricarui subansamblu sau oricarei parti componente a bunului asigurat prin actiunea exclusiva a bunurilor transportate, cu exceptia cazurilor cand aceste pagube au rezultat ca urmare a producerii unor riscuri acoperite;
  • ca urmare a defectelor de fabricatie, cu exceptia cazurilor cand aceste pagube au rezultat din producerea unor riscuri acoperite.
   • Excluderea se va aplica numai acelor parti care au fost la originea producerii acestor riscuri, urmand ca pentru celelalte parti avariate ale bunului asigurat sa se plateasca despagubiri;
  • ca urmare a influentei temperaturii asupra motorului (de ex. ca urmare a inghetarii apei din instalatia de racire), inclusiv cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferentialului ca urmare a lipsei sau insuficientei ungeri ori a supraincalzirii;
 • pagubele produse in timpul sau ca urmare a transportarii pe platforma sau pe alte mijloace de transport, urcarii / coborarii in mijloace de transport, tractarii, remorcarii pe drumuri publice, cu exceptia cazurilor cand tractarea se efectueaza asupra accesoriilor bunului asigurat;
 • pagubele produse in cazurile in care:
  • in momentul producerii unui risc acoperit bunul era utilizat, manevrat, condus de o persoana fara drept de conducere pentru categoria respectiva de utilaje / vehicule / echipamente;
  • avarierea in timpul utilizarii bunului sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor halucinogene sau a medicamentelor ce nu sunt compatibile cu permisiunea de a conduce, de a manevra precum si in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau in timpul comiterii altor infractiuni;
 • producerea evenimentului in timpul cand autorul infractiunii incerca sa se sustraga de la urmarire;
 • cazurile in care persoana cuprinsa in asigurare a favorizat producerea riscurilor asigurate, cu exceptia accidentelor de circulatie provocate din culpa, sau a diminuat posibilitatea de reducere a urmarilor acestora.

                Constatarea, evaluarea daunelor si plata despagubirilor

 • Reparatiile se pot efectua:
  • in unitatile reparatoare cu care asiguratorul are incheiate contracte privind decontarea directa;
  • in alte unitati reparatoare din Romania, decat acelea mentionate mai sus, in urmatoarele conditii:
   • asiguratorul va calcula valoarea despagubirii pe baza preturilor pieselor inlocuite, dar nu mai mult decat preturile recomandate de producatorii / importatorii bunurilor respective si a timpilor de reparatie, care nu pot fi mai mari decat cei stabiliti de producator;
   • unitatea reparatoare trebuie sa aiba autorizarea Registrului Auto Roman (R.A.R.) in vederea efectuarii de reparatii pentru bunul respectiv;
   • anterior inceperii reparatiei, asiguratul va prezenta asiguratorului un deviz antecalculatie, urmand ca asiguratorul sa comunice unitatii reparatoare / asiguratului valoarea maxima a despagubirii ce poate fi acceptata spre decontare, in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea devizului antecalculatie;
   • plata despagubirii cuvenite se face direct catre asigurat, asiguratorul neavand nici o obligatie fata de unitatea reparatoare;
  • in regie proprie, in urmatoarele conditii:
   • se efectueaza la cererea scrisa a asiguratului;
   • costul reparatiei se stabileste pe baza evaluarii efectuate de asigurator inainte de reparatie;
   • plata despagubirii cuvenite se face catre asigurat;
  • in unitati reparatoare din strainatate, numai cu acordul asiguratorului, in cazul in care reparatia nu este tehnic posibila sau nu se justifica din punct de vedere economic in unitatile reparatoare din Romania.
 • Din cuantumul despagubirilor nu se scade fransiza stabilita in polita in cazurile in care vinovat de producerea daunelor este un tert cunoscut acoperit prin asigurare de raspundere civila auto (Carte Verde, polita de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule - R.C.A.), asigurare valabila la data accidentului.

CLAUZE SPECIALE (valabile numai daca sunt mentionate in polita de asigurare prin codul corespunzator)

                Asiguratorul, va despagubi pe asigurat pentru:

 • AA 1 - Piese si dispozitive de lucru
  • Se asigura piesele si dispozitivele de lucru daca sunt avariate drept consecinta directa a unei avarii asigurate asupra altor parti ale masinii. In acest caz, despagubirea va corespunde costurilor de reparare sau valorii reale imediat dinaintea aparitiei avariei (minima dintre acestea). Noua valoare de inlocuire a pieselor trebuie inclusa in suma asigurata a masinii in cauza.
 • AA 12 - Foc intern la echipamentul electric
  • Se asigura avariile interne prin Incendiu asupra echipamentului electric inclus in specificatie, daca:
   • avaria apare din cauza fenomenelor electrice bruste si neasteptate, cum ar fi scurtcircuit, arc voltaic sau supratensiune, in echipamentul propriu-zis;
   • avaria apare ca rezultat al intreruperii sursei de energie la adresa asigurata, din cauza trasnetului.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau juridice de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. sunt:

 • Pe intreaga perioada de valabilitate a politei de asigurare, asiguratul este obligat:
  • la incheierea politei de asigurare, sa raspunda cu buna credinta, in scris, intrebarilor formulate de asigurator si sa prezinte informatii detaliate si complete in legatura cu toti factorii ce ar putea influenta producerea unui risc ce urmeaza a fi asigurat, factori in baza carora asiguratorul va decide daca va acoperi riscul sau daca il va accepta numai in anumite conditii;
  • sa notifice asiguratorului, in termen de 14 zile calendaristice, orice modificare, intentie de modificare sau agravare a riscului, chiar daca aceastea au loc impotriva vointei asiguratului, in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei;
  • sa permita asiguratorului sa verifice modul in care este intretinut bunul asigurat;
  • sa intretina bunul asigurat in bune conditii, in conformitate cu dispozitiile legale si recomandarile producatorului, in scopul prevenirii producerii riscului acoperit;
  • sa prevada si sa intretina in stare de functionare mijloacele tehnice pentru inlaturarea sau diminuarea riscurilor, impuse ca obligatorii prin legislatia in vigoare si sa se conformeze masurilor stabilite prin norme generale sau specifice bunului asigurat de catre organele abilitate;
  • daca asiguratorul stabileste masuri obligatorii cu termene de realizare, asiguratul este obligat la realizarea acestora;
  • sa comunice asiguratorului, in termen de maximum 5 zile lucratoare, numarul de inmatriculare sau modificarea acestuia, in vederea emiterii de catre asigurator a suplimentului de asigurare cu precizarea numarului de inmatriculare respectiv;
  • sa avizeze in scris asiguratorul despre pierderea / furtul cartii de identitate, a certificatului de inmatriculare, a cheilor / cardurilor si / sau telecomenzilor vehiculului, in termen de 2 zile lucratoare de la producerea evenimentului. De asemenea, asiguratul trebuie sa depuna la asigurator si dovada de la politie referitoare la pierderea / furtul cartii de identitate si / sau certificatului de inmatriculare;
  • sa efectueze inspectia tehnica periodica (I.T.P.) in unitati service autorizate, la termenele stabilite de lege;
  • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi forma de asigurare avand acelasi obiect si acoperind acelasi risc, inclusiv la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe perioada valabilitatii acesteia;
  • sa plateasca prima de asigurare sau ratele de prima la termenele scadente prevazute in polita de asigurare.
 • Daca nu au fost daune avizate sau despagubiri platite, asiguratorul este indreptatit, potrivit situatiei, in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute mai sus:
  • sa anuleze polita de asigurare, cu notificarea asiguratului cu 5 zile calendaristice inainte ca anularea sa-si produca efectele si restituirea integrala a primei platite, in cazul in care, cunoscandu-se exact imprejurarile, polita nu s-ar fi
  • incheiat;
  • sa propuna modificarea termenilor de asigurare stabiliti la incheierea politei si ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare;
   • Propunerea asiguratorului neurmata de acordul asiguratului reprezinta notificare de denuntare a politei de asigurare, cu efect dupa 20 de zile calendaristice de la data notificarii.
  • sa considere polita reziliata de plin drept, fara interventia instantei judecatoresti si fara nici o alta formalitate prealabila, in afara de o notificare comunicata asiguratului cu 5 zile calendaristice inainte ca rezilierea sa-si produca efectele, fara restituirea primelor pentru perioada in care riscul a fost acoperit;
  • sa considere polita reziliata de plin drept, imediat dupa expirarea termenului de realizare, fara interventia instantei judecatoresti si fara nici o alta formalitate prealabila, fara restituirea primelor pentru perioada in care riscul a fost acoperit.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus:
  • asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii in caz de neglijenta grava la producerea riscului acoperit;
  • asiguratorul raspunde proportional, iar in cazul platii integrale a despagubirii are dreptul sa solicite, inclusiv pe cale judecatoreasca, restituirea de catre asigurat a diferentei platite.
 • Dupa producerea unui risc acoperit, asiguratul este obligat:
  • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de 3 zile, iar in cazul furtului in 24 de ore, despre producerea riscului acoperit, imprejurarile in care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse si natura lor (in avizare se vor arata locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat, locul unde se afla bunurile avariate sau distruse);
  • sa furnizeze toate informatiile si documentele solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagubei;
  • sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul sumei la care s-a incheiat asigurarea, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;
  • sa instiinteze imediat, dupa caz, pompierii, politia sau alte organe de cercetare sau alte autoritati publice competente, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
  • sa pastreze partile avariate si sa le puna la dispozitia reprezentantilor sau expertilor asiguratorului, pentru constatare, si sa nu aduca nici o modificare bunurilor afectate care ar putea sa ingreuneze sau sa impiedice cercetarile;
  • sa acorde sprijin deplin la investigarea cauzei si circumstantelor producerii evenimentului;
  • in eventualitatea producerii furtului, asiguratul este obligat:
   • sa aiba grija ca pana la cercetarea faptelor sa ramana neatinse toate urmele efractiei;
   • sa informeze imediat despre aceasta organele de politie;
   • sa trimita asiguratorului si politiei o lista semnata cuprinzand bunurile lipsa, distruse sau avariate;
   • daca bunurile furate au fost gasite, sa instiinteze despre aceasta asiguratorul in 24 de ore, indiferent daca bunurile au fost gasite inainte sau dupa plata despagubirii;
   • sa puna la dispozitia asiguratorului actele de constatare ale organelor de politie;
  • dupa efectuarea reparatiilor in regie proprie asiguratul este obligat sa se prezinte la asigurator in vederea efectuarii unei noi inspectii de risc;
  • sa plateasca integral prima de asigurare pana la sfarsitul anului de asigurare pentru politele incheiate cu plata in rate in cazul in care asiguratul solicita rezilierea politei de asigurare dupa notificarea unei daune pentru care asiguratorul are raspundere.
 • Asiguratorul are dreptul, in caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute anterior:
  • sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza si marimea reala a pagubei produse din riscuri acoperite sau nu s-a conservat dreptul de regres;
  • sa nu despagubeasca reperele constatate ca avariate, daca vor fi avizate la o dauna ulterioara;
  • sa scada din despagubire diferenta de prima datorata de asigurat.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau juridice, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Stabilirea cauzelor si imprejurarilor producerii riscului acoperit, constatarea si evaluarea daunelor se fac de catre asigurator impreuna cu asiguratul (prin reprezentantii / imputernicitii lor), avand la baza:
  • nota de constatare intocmita de catre reprezentantul asiguratorului;
  • examinarea sau expertiza efectuata de asigurator sau la cererea acestuia;
  • documentatia solicitata de asigurator.
 • In cazul in care daunele au fost marite (agravate) din alte cauze decat din riscurile acoperite, despagubirea se va stabili numai pentru acea parte din paguba care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata - fara indoiala - de riscul acoperit.
 • In cazul in care, la data formularii cererii de despagubire, exista o alta asigurare avand acelasi obiect si acoperind acelasi risc, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional cu suma asigurata si pana la concurenta acesteia, fara ca asiguratul sa poata incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinta directa a riscului acoperit.
 • Dupa efectuarea lucrarilor de constatare si completarea notei de constatare se stabileste cuantumul despagubirii in functie de:
  • felul daunei, respectiv dauna totala sau dauna partiala;
  • retinerile prevazute in polita.
 • In cazurile in care, cu ocazia efectuarii lucrarilor de reparatie, se constata si alte pagube produse ca urmare a riscului acoperit, ce nu au putut fi constatate initial, reconstatarea se va face la cererea scrisa a asiguratului sau a unitatii reparatoare. In lipsa reconstatarii, se vor despagubi numai daunele consemnate in nota de constatare.
 • Prin dauna totala se intelege fie furtul total, fie avarierea bunului astfel incat costul reparatiilor estimate pe baza de deviz antecalcul, fara demontare, insumate cu eventualele costuri de transport ale bunului si ale masurilor de limitare a pagubelor, sunt egale cu sau depasesc 75% din suma asigurata a bunului inscrisa in polita de asigurare.
 • Prin dauna partiala se intelege distrugerea, avarierea ori deprecierea din riscuri acoperite a unor parti ale bunurilor asigurate astfel incat acestea pot fi refacute si readuse la starea anterioara producerii riscului acoperit ori valorificate in cazul bunurilor depreciate, iar costul reparatiei (piese, manopera etc.) nu depaseste suma asigurata din polita.
 • Cuantumul despagubirii reprezinta costul total al reparatiilor necesare pentru readucerea bunului avariat sau distrus la starea anterioara producerii riscului acoperit, cost stabilit prin nota de constatare a pagubelor si devizul de reparatie intocmit de o unitate specializata agreata de asigurator, insotit de anexele acestuia (desfasurator de materiale si de manopera), precum si cheltuieli de transport si cheltuieli facute in scopul limitarii pagubelor, dovedite cu acte, astfel:
 • Pentru bunurile asigurate:
  • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita;
  • in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, devizul de reparatii;
 • Pentru bunurile asigurate, reparatiile realizate prin unitati specializate pe baza de devize de lucrari vor fi verificate de catre reprezentantii asiguratorului prin comparare cu datele consemnate in nota de constatare a daunelor si cu normele orientative de consum pe articole de deviz pentru lucrari de reparatii, cu urmatoarele precizari:
  • la avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost avariate, chiar daca din punct de vedere tehnic se inlocuieste intregul ansamblu sau subansamblu; exceptie fac bunurile care prin natura lor sunt compacte si care nu se pot demonta, astfel inlocuindu-se intregul ansamblu sau subansamblu;
  • prin parti componente sau piese care se considera necesar a fi inlocuite se inteleg numai acelea a caror reparare sau folosire nu mai este posibila din punct de vedere tehnic, datorita gradului de avariere a acestora ori, cu toate ca repararea este posibila, costul reparatiei, inclusiv cheltuielile pentru materiale precum si cele de demontare si montare aferente, depaseste valoarea de nou a partii componente sau a piesei respective la data producerii evenimentului acoperit.
   • Preturile pentru materiale vor fi cele uzuale pe piata locala rezultand din facturi, bonuri sau alte documente iar pentru manopera cele practicate uzual pe piata locala de unitati specializate in repararea bunurilor respective.
 • Pentru cheltuieli, in limita sumei asigurate stabilite:
  • pentru proiectare, costul proiectului pe baza de factura emisa de proiectant;
  • pentru curatarea locului, costurile de inlaturare a resturilor si molozului, pe baza de factura emisa de executant sau, in cazul lucrarilor executate in regie proprie, prin negociere in limita aprobata in prealabil de asigurator;
  • in legatura cu interventia pompierilor pentru stingerea incendiului, costurile pe baza de document emis de unitatea ce a intervenit la stingerea incendiului;
  • pentru efectuarea expertizei daunei, costul acesteia rezultat din contractul de expertiza;
  • pentru efectuarea transportului la echipamente si utilaje, pe baza de factura;
  • cheltuieli de limitare a daunelor in conformitate cu prevederile conditiilor speciale de asigurare.
 • In caz de furt:
  • despagubirile se acorda numai daca de la data instiintarii asiguratorului au trecut 30 de zile calendaristice necesare efectuarii cercetarilor si daca politia confirma in scris furtul prin efractie sau acte de talharie si cu precizarea ca bunurile furate nu au fost gasite in aceasta perioada;
  • daca, inainte de plata despagubirii, bunurile furate au fost gasite, despagubirile se acorda numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului;
  • daca, dupa plata despagubirii, bunurile au fost gasite, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 15 zile calendaristice, despagubirea incasata sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor componente sau pieselor gasite avariate ori incomplete;
   • In cazul in care, in perioada scursa de la comiterea furtului si pana la recuperarea bunurilor sustrase, din despagubirea primita de la asigurator, asiguratul a achizitionat bunuri similare in locul celor sustrase, facand dovada acestei achizitii si solicitand in mod expres, in scris, ca asiguratorul sa dobandeasca proprietatea bunurilor pentru care a platit despagubire, asiguratorul va deveni proprietar, putand lua masuri de valorificare a bunurilor respective.
  • in cazul in care asiguratul nu s-a conformat prevederilor de la paragraful anterior, asiguratorul este in drept sa ceara, pe cale judecatoreasca, restituirea despagubirilor incasate de catre asigurat;
  • pentru pagubele materiale produse prin efractie si / sau acte de talharie sau Vandalism, despagubirile se platesc numai in conditiile confirmarii, in scris, a acestor acte de catre politie sau alte organe de cercetare;
  • in termen de 24 de ore de la constatarea furtului, asiguratul trebuie sa depuna la asigurator:
   • originalele certificatului de inmatriculare / autorizatiei de circulatie provizorie (in cazul bunurilor inmatriculate provizoriu) si cartii de identitate, emise inainte de producerea furtului;
   • toate cheile / cardurile si toate telecomenzile functionale pe care le-a avut la achizitionarea bunului, care au fost declarate de catre asigurat la incheierea asigurarii.
 • In caz de Incendiu si / sau Explozie despagubirile se acorda in baza raportului de interventie intocmit de unitatea de pompieri militari care a intervenit la lichidarea urmarilor riscului acoperit sau daca este cazul in baza procesului verbal de cercetare intocmit de specialistii numiti de organul competent pentru cercetarea evenimentului, prin care se stabilesc imprejurarile si cauza acestuia.
 • Facturile aferente reparatiilor efectuate in strainatate cu acordul asiguratorului se platesc astfel:
  • in valuta, in cazul platii directe catre unitatea reparatoare din strainatate, sau
  • in lei, la cursul BNR de la data facturii, daca despagubirea se achita asiguratului.
 • In cazul procurarii direct din strainatate de catre asigurat, cu acordul asiguratorului, a unor parti componente sau piese inlocuitoare ale celor avariate, ce necesita a fi inlocuite, cuantumul despagubirii acestora este egal cu:
  • la asigurarile incheiate in valuta, contravaloarea facturii de cumparare exprimata in valuta convertibila, din care se scade taxa pe valoarea adaugata (T.V.A. - extern);
  • la asigurarile incheiate in lei, contravaloarea in lei a facturii de cumparare, exprimata in valuta convertibila, din care se scade taxa pe valoarea adaugata (T.V.A. - extern).
   • In ambele cazuri, asiguratorul acopera toate taxele si cheltuielile de transport la care este obligat asiguratul, dar fara a depasi pretul de comercializare al pieselor respective de catre reprezentantele din Romania ale producatorului.
 • La cererea scrisa a asiguratului, reparatiile se pot face si in regie proprie, in urmatoarele conditii:
  • valoarea materialelor si a pieselor inlocuite, conform unor oferte scrise, sa fie cea practicata de furnizorii locali, dar nu mai mult decat preturile recomandate de producatorii / importatorii bunului, inclusiv T.V.A.;
  • valoarea manoperei se va negocia, dar nu va putea depasi pe cea practicata de unitatile specializate; valoarea manoperei nu include si T.V.A.; timpii de reparatie nu pot fi mai mari decat cei stabiliti de producatorul bunului asigurat.
 • Daca, cu ocazia efectuarii reparatiilor ca urmare a daunelor produse din riscuri acoperite, asiguratul a efectuat unele imbunatatiri fata de starea bunului inainte de avarie, costurile acestora nu se despagubesc.
 • In cazurile in care la data producerii riscului acoperit suma asigurata este inferioara valorii reale a bunului, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata prevazuta in polita si valoarea reala a bunului.
 • La solicitarea asiguratului, asiguratorul poate acorda un avans din despagubirea estimata.
 • Despagubirea acordata asiguratului de catre asigurator nu poate depasi suma la care s-a incheiat asigurarea, cuantumul pagubei si nici valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat.
 • Din cuantumul despagubirilor se scad:
  • fransiza stabilita in polita; valoarea fransizei se va calcula in moneda in care se va plati despagubirea, utilizand, in cazul in care este necesara transformarea in alta moneda, cursul BNR de la data platii;
  • valoarea resturilor recuperabile la preturile practicate de unitatile de colectare;
  • orice prime sau rate de prime datorate in caz de dauna totala;
  • eventuale sume corespunzatoare proportionalitatii;
  • eventuale avansuri acordate in contul despagubirii.
 • Daca nu se cade de acord asupra deducerii din despagubire a valorii resturilor recuperabile / epavei, prin plata despagubirii asiguratorul poate opta pentru preluarea cu titlu de proprietar, pe baza de proces verbal de predare-primire, a resturilor recuperabile, caz in care valoarea acestora nu se scade din despagubire. Daca asiguratorul nu isi exercita optiunea in termen de 60 de zile calendaristice de la data platii despagubirii, asiguratul ramane proprietarul resturilor si are dreptul sa decida asupra destinatiei acestora.
 • Pentru bunurile asigurate, in cazul daunelor totale si in schimbul primirii despagubirii integrale, asiguratul va transmite proprietatea bunului (piesele ramase neavariate ce mai pot fi intrebuintate sau valorificate) catre asigurator sau persoana
 • indicata de acesta. Calculul valorii pieselor ramase neavariate se face de catre asigurator in functie de vechimea bunului luata in considerare la incheierea politei de asigurare.
 • despagubirile se platesc in moneda in care s-a incheiat polita de asigurare si s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile facturile in lei se platesc in lei.
 • despagubirile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, necesare finalizarii dosarului de dauna, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite, exprimat prin semnarea cererii de despagubire.
 • Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii.
 • Pentru politele cesionate sau in care este indicat ca beneficiar o alta persoana decat asiguratul, despagubirea se va plati conform instructiunilor cesionarului sau beneficiarului.
 • Dupa plata fiecarei despagubiri, suma asigurata se micsoreaza cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa.
 • Suma asigurata poate fi reintregita prin plata unei prime aditionale si emiterea unui supliment de asigurare.
 • Regularizarea daunelor se face prin:
  • plata sumei rezultate ca urmare a constatarii si evaluarii daunelor, sau
  • efectuarea reparatiilor de catre asigurator in temeiul drepturilor de despagubire prevazute.

Centrul de daune 
Suna la 021.20.19.180 (1) (apelabil din reteaua Romtelecom)
sau
Formeaza tasta * (steluta) urmata de 21.20.19.18 (apelabil din reteaua Orange)
Program: de LUNI pana VINERI, intre orele 8:00 si 20:00

Fax: 0213.167.019

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.