Polita de asigurare pentru MASINI, VEHICULE, ECHIPAMENTE, INSTALATII si UTILAJE SPECIALE, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari certasig masini utilaje echipamente instalatii industriale speciale mobile transportabile inmatriculabile neinmatriculabile pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. are in portofoliu si ofera clientilor sai, o polita de asigurare complexa all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. il constituie, toate bunurile enumerate anterior, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana fizica sau juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Obiectul asigurarii il constituie bunurile mentionate in polita de asigurare folosite in conditiile unei functionari normale si corecte. Polita de asigurare se incheie pe baza completarii de catre asigurat a cererii de asigurare si a listei utilajelor de Constructii si a altor Utilaje si instalatii speciale care, impreuna cu orice alte declaratii facute in scris de asigurat in legatura cu acesta asigurare, fac parte integranta din polita.

              Asiguratorul preia in asigurare bunurile inscrise de asigurat in lista utilajelor de Constructii, a altor Utilaje si instalatii speciale si mentionate in polita, pe perioada asigurata, la locatiile (santiere, zone geografice) mentionate in polita si pentru care asiguratul a platit prima de asigurare. Bunurile pot fi cuprinse in asigurare numai dupa ce au fost puse in functiune. Bunurile asigurate raman acoperite prin asigurare si pe timpul intretinerii, reviziei generale, reparatiei.

              Urmatoarele bunuri nu fac obiectul politei de asigurare si nu se pot asigura:

 • autovehicule / vehicule inmatriculate, cu exceptia cazului in care acestea actioneaza doar la locatiile asigurate, in afara drumurilor publice;
 • ambarcatiuni, nave, sau aeronave;

               De asemenea, nu se asigura, decat in cazul in care s-a convenit altfel, in mod expres, intre asigurator si asigurat, prin polita de asigurare (prin clauze speciale):

 • instalatiile sau utilajele folosite pentru saparea de tunele si pentru executarea lucrarilor de exploatare a subsolului;
 • utilajele aflate pe platforme pe malul apei, pe barje sau pe pontoane.

               Cheltuielile de recuperare a instalatiilor si utilajelor ingropate sau scufundate sunt de asemenea excluse din acoperire, in situatia in care nu s-a convenit altfel intre asigurator si asigurat.

               Nu sunt acoperite prin asigurare :

 • piesele / subansamblele care se inlocuiesc cum ar fi sfredele, burghie, cutite, lame de fierastrau;
 • piese sau subansable care prin folosire sau natura lor sufera un grad ridicat de uzura precum: benzi transportoare sau lifturi, franghii, baterii, pneuri, curele, obiecte din sticla, matrite, sabloane, filtre, site, cabluri de conectare, conducte flexibile, lanturi, conectori, materiale de impachetare si ambalare;
 • uleiuri, agenti de racire, combustibili, lubrifianti, etc.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile si utilajele speciale asigurate, raspunderile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • chirie / locatie de gestiune;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia in care se afla vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre tipul de activitate desfasurat cu vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • descrierea tehnica pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate, vechimea, valoarea de inlocuire, valoarea actuala;
 • programul de lucru;
 • regimul de exploatare aplicat pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre modul de operare, programul de mentenanta si experienta personalului care opereaza vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre masurile de protectie la incendiu, furt si alte riscuri, aplicate in legatura cu vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate obiectului asigurarii in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata prevazuta in polita de asigurare este cea declarata de asigurat si trebuie sa fie egala cu valoarea de asigurare.

              Valoarea de asigurare reprezinta valoarea de inlocuire a bunurilor asigurate cu bunuri noi, de acelasi tip, calitate, parametri si capacitate, aceasta valoare incluzand taxe de Transport, taxe vamale, precum si costuri de montaj, daca este cazul.

              Suma asigurata va trebui sa contina si taxa pe valoarea adaugata (TVA) aferenta bunurilor asigurate. In caz contrar, acest lucru va fi mentionat in mod expres in lista utilajelor de Constructii si a altor Utilaje si instalatii speciale iar despagubirea nu va include aceasta taxa.

              Prin derogare de la prevederea de mai sus, suma asigurata pentru baracamente, tabere, ateliere, schelarie, cofraj si matritare va fi egala cu valoarea reala ( valoarea de inlocuire mai putin uzura) a acestora la momentul incheierii politei.

              Daca la data producerii evenimentului asigurat se constata ca sumele asigurate sunt inferioare valorii de asigurare (valoarea de inlocuire la care ar fi trebuit incheiata asigurarea in cazul utilajelor si instalatiilor / valoarea reala in cazul baracamentelor taberelor, atelierelor, schelariei, cofrajelor, matritelor), despagubirea cuvenita se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata si valoarea de asigurare a bunului in cauza, potrivit principiului proportiei (subasigurarea). Aceasta conditie se aplica fiecarui bun sau valoare a unui bun, in mod separat.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Plata primei de asigurare se face anticipat si integral. La cererea asiguratului, asiguratorul poate accepta ca plata primei de asigurare sa fie efectuata si in rate.

               Plata primei de asigurare (sau a ratelor pentru aceasta) se va face in cuantumul si la termenele precizate in polita de asigurare.

               Prima de asigurare se stabileste in aceeasi valuta in care a fost stabilita si suma asigurata inscrisa in polita. La optiunea asiguratului, prima de asigurare poate fi platita in lei sau in valuta. Plata in lei a primei de asigurare stabilita in valuta se face prin raportare la cursul de referinta comunicat de BNR valabil la data emiterii politei de asigurare.

               In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima urmatoare celei dintai, asiguratul are dreptul sa o plateasca in termen de 15 zile calendaristice de la scadenta ratei respective (perioada de pasuire), situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. Daca sumele datorate de asigurat cu titlu de rate de prima nu sunt platite in termenul de pasuire acordat, asigurarea se suspenda automat din a 16-a zi de la scadenta.

               Asigurarea poate fi repusa in vigoare la cererea scrisa a asiguratului, prin achitarea ratei restante, intr-un termen de maxim 30 de zile de la data scadentei, fara decalarea datei expirarii asigurarii.

               Conditiile pentru repunerea in vigoare a asigurarii sunt urmatoarele:

 • respectarea prevederilor politei de asigurare privind incheierea unei asigurari noi (termen de intrare in vigoare, efectuarea inspectie de risc, etc.);
 • neinregistrarea in perioada de suspendare a unor evenimente care ar fi impus asiguratorului acordarea unor despagubiri daca asigurarea ar fi fost in vigoare.

               Daca in cursul celor 15 zile de suspendare asiguratul nu solicita repunerea in vigoare a politei de asigurare, polita se considera reziliata de drept din a 16-a zi de la scadenta, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila. Orice plata efectuata de asigurat dupa expirarea termenului de pasuire, nu repune asigurarea in vigoare, suma platita urmand a fi restituita.

               In cazul producerii unor evenimente asigurate in perioada cat polita de asigurare a fost suspendata, asiguratorul nu are Raspundere si nu plateste despagubiri.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              In cazul atasarii clauzei suplimentare privind acoperirea riscului de furt simplu, se aplica o fransiza de 25% din suma asigurata a bunului respectiv in cazul daunei totale (pierderea bunului respectiv) si 10 % din suma asigurata a bunului, in cazul unei daune partiale (pierderea unor piese, parti componente, etc).

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., pentru obiectul asigurarii din cadrul locatiei asigurate, sunt:

               Sunt asigurate pagubele produse de evenimente bruste si neprevazute utilajelor de Constructii / altor Utilaje / instalatii speciale sau parti ale acestora, la locatia sau in zona geografica mentionate in polita, pe durata politei de asigurare, produse din orice cauza, cu exceptia celor excluse in mod expres.

               In special se acorda despagubiri in baza politei de asigurare pentru daune cauzate de:

 • neglijenta, manipulare incorecta, erori de operare ale angajatilor;
 • fenomene naturale / alte calamitati cum ar fi: furtuna, grindina, inundatii, alunecarile de teren, cutremurul de pamant, eruptiile vulcanice;
 • incendiu, trasnet si explozii;
 • coliziuni, rasturnari, deraieri;
 • orice alt accident care nu este exclus in mod expres prin polita de asigurare.

                Bunurile mentionate in polita de asigurare sunt asigurate atat in activitate, cat si in repaus, precum si in perioada unor reparatii sau inlocuiri.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., pentru obiectul asigurarii din cadrul locatiei asigurate, sunt:

               Asiguratorul nu va fi raspunzator si nu va acorda despagubiri asiguratului pentru pierderea, avarierea sau raspunderea cauzata, produsa, rezultata sau agravata direct sau indirect, de:

 • fransiza prevazuta in polita de asigurare, pentru fiecare eveniment, care urmeaza sa fie suportata de asigurat. Daca in unul si acelasi eveniment sunt distruse sau avariate mai multe bunuri asigurate, asiguratul nu va trebui, totusi, sa suporte mai mult decat cea mai mare fransiza din cele aplicabile bunurilor asigurate distruse sau avariate in acel eveniment;
 • daune datorate unor avarii accidentale, pene sau defectiuni de natura mecanica sau electrica, inghetarii fluidului de racire sau a altor fluide, ungerii defectuase, lipsei uleiului sau a agentului de racire. Cu toate acestea, in cazul in care, ca urmare a unor astfel de avarii sau defectiuni, se produce un alt accident, aceste daune de consecinta se despagubesc;
 • avarii datorate exploziei unui motor cu combustie interna, a unui rezervor sau vas de presiune avand drept cauze presiunea fluidului intern sau a aburilor;
 • daune produse in timpul transportului sau deplasarii prin forta proprie a bunului asigurat intre doua locatii (puncte de lucru), daca nu este altfel convenit;
 • daune care sunt consecinta directa a exploatarii normale a bunurilor asigurate (ex. uzura in functionare, coroziune, rugina, deteriorari treptate ca urmare a lipsei de folosire si conditiilor atmosferice normale);
 • daune produse in timp ce bunul asigurat este supus unei testari sau verificari de orice natura sau este folosit in alte moduri decat destinatia sa normala;
 • razboi, invazie, actiune a unui dusman extern, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboi civil, revolta, revolutie, insurectie, greva, greva patronala, tulburari civile, putere (dictatura) militara sau uzurpare de putere, grup de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica, terorism, confiscare, conspiratie, rechizitionare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt, sau de orice autoritate politica.

              In orice actiune, proces sau procedura judiciara in care asiguratorul pretinde ca datorita prevederilor de mai sus o dauna, distrugere, deteriorare sau Raspundere nu sunt acoperite prin asigurare, este sarcina asiguratului sa dovedeasca contrariul.

 • orice consecinta, directa sau indirecta, a reactiilor nucleare, radiatiilor nucleare sau contaminarii radioactive;
 • daune datorate defectelor sau erorilor sau deficientelor existente la momentul incheierii asigurarii, cunoscute sau care ar fi trebuit sa fie cunoscute de asigurat sau reprezentantii acestuia;
 • actiunea intentionata sau omisiunea sau neglijenta grava a asiguratului (in cazul persoanei fizice) sau a reprezentantilor sai (in cazul persoanelor juridice);
 • daune de care producatorul, furnizorul sau unitatea de reparatii sunt raspunzatori in baza legii sau printr-un contract;
 • orice cheltuieli cu reglajele standard, rectificarea defectiunilor functionale si intretinerea bunurilor asigurate daca nu sunt direct legate de repararea unui daune acoperite prin asigurare;
 • pierderea sau dauna ce rezulta din utilizarea bunului asigurat dupa producerea unei daune dar inainte ca sa fie facuta repararea sa definitiva si sa fie garantata operarea normala a bunului respectiv;
 • daune de consecinta de orice natura (de ex. pierderi de valoare, pierderi de profit, pagube banesti produse de imposibilitatea executarii contractelor, etc);
 • daune descoperite in timpul efectuarii unui inventar sau in timpul unor operatiuni normale de service;
 • daune provocate bunurilor asigurate de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau care nu au in atributie si / sau nu sunt calificate in conducerea sau manipularea bunurilor asigurate.
 • furtul simplu, disparitia inexplicabila, lipsuri constatate cu ocazia inventarierii.

               Prin polita de asigurare nu se acopera cheltuielile suplimentare care se pot efectua ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, precum: lucrul peste program, pe timpul noptii sau al sarbatorilor legale sau cele determinate de transportul expres al bunurilor asigurate, decat daca acestea au fost agreate in prealabil in scris de asigurator si s-a platit prima de asigurare corespunzatoare.

Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

Clauza speciala - Acoperirea riscului de furt

               Prin aceasta clauza speciala se stipuleaza ca, indiferent de termenii, conditiile sau excluderile din polita privind asigurarea pentru “toate riscurile” a utilajelor de Constructii si a altor Utilaje si instalatii, la care aceasta este anexata si fara a lua in considerare termenii si/sau conditiile oricarei alte clauze speciale anexate politei, cu conditia ca asiguratorul sa fi incasat prima de asigurare suplimentara de la asigurat, acoperirea data de polita se va extinde pentru a acoperi daunele provocate de riscul de furt simplu.

               Astfel, se convine ca prin aceasta clauza speciala, sa fie acoperit riscul de furt, in urmatoarele conditii:

 • in cazul in care bunul asigurat / piese ori parti componente ale acestuia au fost furate sau au disparut ca urmare a furtului se va aplica o fransiza de 25% din suma asigurata a bunului respectiv in cazul daunei totale ( pierderea bunului respectiv) si 10 % din suma asigurata a bunului, in cazul unei daune partiale (pierderea unor piese, parti componente, etc);
 • asigurarea nu acopera decat furturile declarate organelor de politie si confirmate de acestea;
 • asiguratul trebuie sa dovedeasca ca a luat toate masurile necesare pentru a preveni producerea furtului.
 • asiguratorul nu-l despagubeste pe asigurat :
  • in situatia in care bunul asigurat este parasit cu lasarea cheilor in contact;
  • nu au fost luate de catre asigurat masurile de schimbarea a contactului ca urmare:
   • a pierderii sau furtului cheilor;
   • a furtului acestuia ori a unei tentative de furt prin fortarea incuietorilor,
  • pentru furtul pieselor, partilor componente de rezerva, echipamenului suplimentar cu care bunul asigurat nu este dotat din fabricatie, oricaror alte bunuri care se aflau in interiorul bunului asigurat;
  • furtul aparatelor „audio / video” precum: aparate radio / TV / casetofoane / CD player, telefoane celulare, chiar daca sunt fixate pe bunul respectiv;
  • daca in momentul furtului bunul respectiv era desfacut in parti componente.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • Asiguratul este obligat sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in polita de asigurare.
 • Asiguratul este obligat sa declare existenta altor asigurari facultative pentru acelasi bun la asiguratori diferiti, atat la incheierea asigurarii, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
 • Asiguratul are obligatia, inainte de semnarea politei, sa declare, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care sunt, in mod obiectiv, esentiale pentru evaluarea riscului. Sunt considerate informatii sau imprejurari esentiale pentru evaluarea riscului, cele care ar putea sa-l influenteze pe asigurator in decizia sa de a accepta riscul sau de a-l accepta pe baza unor intelegeri speciale.
 • In cazul in care exista dubii, asiguratorul are dreptul sa solicite informatii, in scris, cu privire la conditiile care influenteaza riscul.
 • Daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii politei, asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului schimbarea.
 • De asemenea, asiguratul este obligat:
  • sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile de precautie, potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu dispozitiile legale si recomandarile producatorului cu privire la intretinerea, protectia, paza si exploatarea bunurilor asigurate, actionand ca si cand ele nu ar fi asigurate.
  • asiguratul va lua toate masurile rezonabile in vederea mentinerii bunurilor asigurate in buna stare de functionare si se va asigura ca nci un bun nu este, de obicei sau intentionat, supraincarcat / in suprasarcina.
  • asiguratul are obligatia sa respecte intocmai instructiunile producatorului referitor la operarea bunurilor asigurate, verificarea , efectuarea reviziilor si reparatiilor capitale precum si reglementarile legale in vigoare privind operarea, service –ul si intretinerea lor.
  • sa respecte recomandarile rezonabile ale asiguratorului pentru a preveni distrugerea sau avarierea bunurilor asigurate;
  • In caz de neindeplinire a obligatiilor anterioare, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
  • sa instiinteze, in scris, asiguratorul, imediat ce a cunoscut orice modificare intervenita in legatura cu bunurile asigurate, ca de exemplu: valoarea bunurilor, folosirea lor, caracteristicile lor, locul de amplasare, schimbarea interesului asigurabil sau alte circumstante in masura sa modifice sau sa agraveze riscul. In astfel de cazuri, continuarea asigurarii va fi convenita in scris de asigurator, printr-un act aditional la polita;
  • sa repuna in functiune bunul asigurat dupa reparatii de rutina (neasigurate) sau dupa reparatii efectuate ca urmare a unui eveniment asigurat;
  • sa permita asiguratorului accesul la bunurile asigurate in orice moment;
  • sa nu faca si sa nu accepte modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care continuarea asigurarii, cu riscul majorat, este confirmata in scris de asigurator;
  • sa ceara acordul asiguratorului daca, dupa o avarie, reparatia unor Utilaje sau instalatii ar urma sa se faca in alta tara.
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, care poate da nastere la pretentii de despagubire in baza politei de asigurare, asiguratul este obligat:
  • sa ia, sau sa participe la luarea, sau sa permita sa fie luate, in limita sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, masuri rezonabile pentru micsorarea si limitarea pagubelor precum si pentru minimizarea costurilor generate de acestea;
  • sa instiinteze asiguratorul, pe propria sa cheltuiala, in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta despre producerea daunei, despre cauza si marimea probabila a acesteia, prin telefon, telegrama, fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Daca dauna a fost raportata telefonic, notificarea scrisa trebuie transmisa in interval de maximum 3 zile;
  • sa instiinteze imediat, in caz de incendiu sau explozie, organele de politie, unitatile de pompieri ori alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
  • sa furnizeze asiguratorului informatii complete precum si toate documentele necesare pentru evaluarea marimii pagubei sau pentru determinarea cheltuielilor efectuate;
  • sa acorde sprijin deplin pentru investigarea atat a cauzelor cat si a conditiilor de producere a pagubei, sa sprijine toate cercetarile necesare privind paguba si sa nu faca nici o modificare a bunului avariat, care ar putea ingreuna sau pune in imposibilitate investigarea cauzei pagubei;
  • sa pastreze piesele afectate si sa le puna la dispozitia asiguratorului sau expertilor acestuia, pentru inspectie.
  • In caz de furt prin efractie sau prin acte de talharie, suplimentar fata de cele prevazute mai sus, asiguratul, este obligat:
   • sa se ingrijeasca ca pana la cercetarea cazului sa ramana neatinse toate urmele efractiei in caz de furt prin efractie, precum si toate dovezile despre imprejurarile talhariei, in cazul furtului savarsit prin acte de talharie;
   • sa instiinteze imediat, in scris, organele politiei cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat;
   • sa comunice asiguratorului gasirea bunurilor furate sau daca a fost identificat faptasul si, daca este cazul (respectiv bunurile furate au fost recuperate), sa restituie despagubirea primita pentru acestea.
   • in cazul in care organele de cercetare i-au comunicat identitatea persoanei care a savarsit furtul, sa comunice acest fapt asiguratorului in termen de 3 zile lucratoare. In situatia nerespectarii acestei obligatii de catre asigurat si daca din acest motiv asiguratorul a fost pus in imposibilitatea de a exercita dreptul de regres impotriva persoanei care a savarsit furtul, asiguratul va restitui despagubirea primita in termen de 15 zile de la data solicitarii
 • Asiguratul poate executa reparatia sau inlocuirea numai dupa ce asiguratorul si-a dat acordul. In cazul in care asiguratorul nu efectueaza constatarea in termen de 7 zile lucratoare de la instiintarea daunei, asiguratul poate executa reparatiile sau inlocuirile.
 • In cazul nerespectarii si neindeplinirii obligatiilor prevazute, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si nici intinderea pagubei.
 • Respectarea riguroasa si indeplinirea conditiilor prevazute in polita de asigurare, in masura in care se refera la obligatiile care-i revin asiguratului, precum si presupunerea ca declaratiile si raspunsurile asiguratului la cererea de asigurare sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice Raspundere care revine asiguratorului.
 • Toate instiintarile asiguratorului sau asiguratului trebuie facute in scris pentru a le fi opozabile.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul va despagubi pe asigurat in cazul producerii, in perioada de valabilitate a politei de asigurare, a unei pagube dintr-un risc acoperit prin asigurare, prin plata in numerar (compensare in bani), prin inlocuire sau prin reparare (inlocuire in natura), potrivit optiunii asiguratorului. Inlocuirea bunului distrus sau disparut se face cu un bun similar de acelasi tip, capacitate, vechime si caracteristici tehnice.
 • Despagubirea nu poate depasi, in legatura cu fiecare din bunurile asigurate, suma asigurata mentionata in polita de asigurare, pentru fiecare din acestea iar despagubirea totala nu poate depasi suma totala asigurata prevazuta in polita.
 • Daca asigurarea s-a incheiat pentru o suma asigurata mai mare decat valoarea de asigurare, se va proceda astfel:
  • in cazul in care asiguratul sau contractantul a fost de rea credinta in declararea sumei asigurate, polita de asigurarea se considera nula, iar asiguratorul nu are obligatia restituirii primei de asigurare;
  • in cazul in care asiguratul sau contractantul nu a fost de rea credinta in declararea sumei asigurate, in situatia producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul va recalcula si va restitui asiguratului prima de asigurare aferenta excedentului de suma asigurata iar cuantumul despagubirii se va stabili conform prevederilor de mai jos.
 • Dupa fiecare paguba, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei asigurate, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa. Prima de asigurare pentru aceasta perioada ramane neschimbata. La cererea asiguratului, suma asigurata ramasa poate fi completata printr-un act aditional la polita initiala, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.
 • La plata despagubirii, asiguratorul are dreptul sa ceara in scris, iar asiguratul este obligat sa puna la dispozitia asiguratorului bunurile, subansamblele sau partile componente pentru care s-a platit despagubirea.
 • In cazul producerii unei daune acoperite prin polita de asigurare, stabilirea despagubirilor se face astfel:
  • in cazul unei avarii care poate fi remediata: in limita sumei asigurate, costul reparatiilor necesare pentru a aduce bunul avariat la starea sa de functionare imediat anterioara producerii evenimentului asigurat, la care se adauga costurile de demontare si de montare necesare reparatiei, plus costurile de Transport de la / la unitatea de reparatii, precum si taxele vamale si TVA, daca este cazul, cu conditia ca aceste cheltuieli si taxe sa fi fost incluse in suma asigurata a bunului respectiv.
   • Daca valoarea unui bun sau a unei parti a acestuia creste in urma reparatiei, raspunderea asiguratorilor se va reduce cu suma cu care valoarea bunului a crescut.
   • In cazul in care reparatiile se executa de catre asigurat in atelierul propriu, asiguratorul va despagubi costurile cu materialele si cu salariile celor implicati in reparatiile respective plus un procent rezonabil pentru acoperirea regiei proprii.
   • Din despagubirea cuvenita se scade valoarea resturilor ce se mai pot folosi sau valorifica.
   • In cazul in care costul reparatiilor este egal sau depaseste valoarea reala a bunului asigurat imediat anterioara producerii pagubei, bunul va fi considerat distrus, iar despagubirea se va stabili conform prevederilor de mai jos.
  • in cazul unei daune totale: la valoarea reala a bunului imediat anterioara producerii evenimentului asigurat, incluzand cheltuielile pentru Transport obisnuit, costul montajului si al taxelor vamale, daca este cazul, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fi fost incluse in suma asigurata.
   • Valoarea reala se va calcula prin scaderea uzurii din valoarea de inlocuire de nou a bunului. Uzura bunurilor avariate sau distruse se stabileste in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a acestora la data producerii evenimentului asigurat. Uzura se determina pe baza duratei tehnice de viata a utilajelor, stabilita de fabricant si mentionata in documentatia tehnica a acestora.
   • Din despagubirea cuvenita se scade valoarea resturilor ce se pot folosi sau valorifica.
 • Orice cheltuieli suplimentare efectuate de asigurat pentru repararea, in urma unei daune, a bunului asigurat, referitoare la lucrul peste program, pe timp de noapte, in timpul sarbatorilor, precum si de transportul expres, vor fi acoperite de aceasta asigurare numai daca s-a convenit in scris, acest lucru in polita de asigurare (si a fost platita prima corespunzatoare).
 • Nu se despagubeste costul modificarilor, adaugirilor si / sau imbunatatirilor.
 • Despagubirea acopera si costul reparatiilor provizorii efectuate de asigurat, daca astfel de reparatii constituie parte a reparatiilor definitive si nu majoreaza cheltuielile totale de reparatii.
 • Asiguratorul plateste despagubiri numai pe baza facturilor, chitantelor si altor documente justificative care dovedesc efectuarea reparatiei sau inlocuirii, dupa caz, si acestea corespund cu reparatiile si / sau inlocuirile pe care dauna / pierderea bunului asigurat le-a impus.
 • Daca exista obligatia platii unei despagubiri, asiguratorul poate acorda asiguratului, in baza unei cereri scrise a acestuia, un avans din drepturile cuvenite, pe baza unui deviz antecalcul. Avansul nu poate depasi un procent de 50% din valoarea pieselor, componentelor, ansamblurilor ce urmeaza a fi inlocuite.
 • In cazul in care asiguratul nu mai doreste repararea bunului avariat, despagubirea se poate plati, in limita valorii reale a bunului avariat, in urma evaluarii facute de asigurator, pe baza unui deviz antecalcul, a preturilor de producator sau de reprezentanta, a cataloagelor de specialitate, etc.
 • In cazul furtului prin efractie sau prin acte de talharie, se vor aplica si urmatoarele prevederi:
  • despagubirea se acorda numai daca de la data instiintarii asiguratorului au trecut cel putin 30 de zile, iar organele de politie confirma, in scris, furtul prin efractie sau prin acte de talharie precum si faptul ca bunul asigurat, respectiv partile componente sau piesele acestuia nu au fost gasite.
  • asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii daca la organele de politie nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt prin efractie sau prin acte de talharie.
  • daca inainte de plata despagubirii bunurile furate au fost gasite, despagubirea se acorda numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului prin efractie sau prin acte de talharie.
  • daca bunul asigurat, respectiv partile componente sau piesele acestuia au fost gasite dupa plata despagubirii, asiguratul poate opta in termen de maxim 15 de zile de la data gasirii, pentru:
   • restituirea catre asigurator a despagubirii incasate in cazul in care bunurile au fost gasite complete si neavariate sau
   • a diferentei dintre aceasta si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor componente sau a pieselor avariate ori incomplete.
 • Restituirile respective se vor face in termen de 30 de zile calendaristice de la gasirea bunurilor respective.
 • Calculul despagubirii cuvenite se face prin scaderea din despagubirea stabilita a fransizei si a valorii recuperate (piesele, subansamblele si materialele care mai pot fi reutilizate sau valorificate), la data producerii evenimentului asigurat.
 • Daca in momentul producerii distrugerii sau avariei oricarui bun asigurat prin aceasta polita, se constata ca suma asigurata declarata de asigurat este mai mica decat valoarea de asigurare (subasigurare), asiguratul va primi o despagubire care se calculeaza tinand cont de raportul intre suma asigurata declarata si valoarea de asigurare, conform principiului proportiei.
 • In cazul existentei mai multor asigurari incheiate pentru acelasi bun, si pentru aceleasi riscuri, fiecare asigurator este obligat la plata, proportional cu suma asigurata si pana la concurenta acesteia, fara ca insa asiguratul sa poata incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv suferit, consecinta directa a producerii evenimentului asigurat.
 • In cazul platii unei despagubiri, asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite, cu exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel;
 • In cazul in care valoarea bunurilor asigurate este exprimata in valuta iar primele de asigurare se platesc in lei, despagubirea se plateste in lei la cursul de referinta comunicat de BNR din data producerii evenimentului asigurat. In cazul in care sumele asigurate sunt mentionate in valuta iar prima de asigurare este platita in valuta, despagubirile se pot stabili in valuta sau in lei, la cursul de referinta comunicat de BNR din data aprobarii la plata a despagubirii respective.
 • In situatiile in care drepturile din asigurare sunt cesionate in favoarea unei banci sau unei terte parti, despagubirea se va plati numai dupa obtinerea de catre asigurat a acordului de plata a despagubirii, cu mentionarea clara a beneficiarului despagubirii (asigurat, terta persoana in favoarea careia au fost cesionate drepturile din asigurare, unitatea reparatoare, etc.).
 • Daca in polita de asigurare nu este desemnat un beneficiar, despagubirea se plateste asiguratului.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa amane acordarea despagubirii, daca in legatura cu realitatea producerii daunei a fost pornita o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia;
  • sa nu plateasca despagubirea, in cazul in care cererea de despagubire a asiguratului are la baza declaratii false, fara restituirea primei de asigurare incasate.
  • sa reduca despagubirea cuvenita, dupa producerea evenimentului asigurat, corespunzator raportului dintre prima de asigurare stabilita si cea care ar fi trebuit stabilita daca s-ar fi cunoscut exact imprejurarile privind riscul preluat sau sa refuze plata despagubirii daca, in raport cu acele imprejurari, asigurarea nu s-ar fi incheiat.

Notificare daune:

Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
E-mail: daune@certasig.ro

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de Raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.