Polita de asigurare pentru MASINI, VEHICULE, ECHIPAMENTE, INSTALATII si UTILAJE SPECIALE, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile - EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari euroins masini utilaje echipamente instalatii industriale speciale mobile transportabile inmatriculabile neinmatriculabile pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA ofera clientilor sai o polita de asigurare complexa all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, toate bunurile enumerate anterior, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana fizica sau juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Asiguratorul, in baza politei de asigurare si in schimbul primei de asigurare platita de catre asigurat / contractant, se obliga sa acorde despagubiri asiguratului / beneficiarului pentru pagubele produse bunurilor asigurate, in conformitate cu prevederile politei.

              Sunt asigurabile prin polita de asigurare instalatiile, echipamentele si utilajele de Constructii si agricole cu conditia ca acestea sa fie terestre.

              Bunurile asimilate utilajelor de Constructii, pentru a fi asigurate, trebuie sa se afle in perimetrul santierului de Constructii sau pe timpul transportului dinspre / catre santier, mentionate expres in polita conform cererii de asigurare completata si semnata de asigurat / contractant sau reprezentantul acestuia, daca nu s-a convenit altfel intre parti.

              Bunurile se considera asigurate doar daca se afla localizate conform contractelor de executie sau prestari servicii sau in alte amplasamente comunicate de asigurat in scris, urmare a producerii unui eveniment asigurat si din necesitatea evitarii sau limitarii pagubelor.

              Bunurile sunt asigurate atat in timpul functionarii / exploatarii acestora sau aflate in repaus la punctul de lucru sau la locurile speciale de garare, cat si in timp ce se afla in stare demontata, in scopul intretinerii sau efectuarii reviziilor / reparatiilor capitale ori in cursul mutarii in alt loc (in perimetrul locatiei specificate) sau a remontarii ulterioare (la aceeasi locatie) dar in orice caz numai dupa ce au fost repuse cu succes in functiune.

              Prin instalatii, echipamente si Utilaje de Constructii se inteleg urmatoarele: vehicule-Utilaje autopropulsate sau tractabile care nu sunt supuse inmatricularii precum: excavatoare, buldoexcavatoare, buldozere, macarale, betoniere purtate sau stationare, repartitoare pentru asfalt, concasoare, stivuitoare, incarcatoare frontale, compactoare etc.

              Prin bunuri utilizate in agricultura se inteleg urmatoarele: tractoare agricole, combine, semanatori, prese de balotat, pluguri, grape, discuri si alte Utilaje asemanatoare.

              Echipamentele montate rigid pe autovehicule / vehicule sau Utilaje se vor considera ca facand parte integranta / corp comun cu bunul respectiv.

              Accesoriile singulare (care nu sunt montate pe autovehiculul / vehiculul sau utilajul respectiv), se pot asigura in varianta planului de acoperire STANDARD doar daca se asigura impreuna cu autovehiculul / vehiculul sau utilajul pe care vor fi montate. Nu se pot asigura accesorii independente fara asigurarea utilajului pe care se monteaza.

              Nu sunt asigurabile urmatoarele:

 • vehicule destinate si autorizate sa circule pe drumurile publice;
 • aparate de zbor, ambarcatiuni sau echipamente navale;
 • Utilaje de foraj;
 • Utilaje folosite pentru saparea de tunele si lucrarile miniere subterane;
 • Utilaje aflate pe platformele de la malul apelor, in porturi sau pe barje / pontoane;
 • sculele si dispozitivele utilizate in vederea prelucrarilor mecanice (burghie, freze, cutite, pietre de ascutit, lame de ferastrau, matrite, modele, cilindri gravati);
 • piesele care prin intrebuintarea si / sau natura lor sufera un grad mai mare de uzura sau reducere a valorii prin intrebuintare necesitand inlocuirea periodica (unelte de sfaramare, componente si subansamble din sticla, portelan sau ceramica), curele de transmisie, furtune, racoarde si alte piese din cauciuc, textile sau plastic, cabluri, perii, anvelope de cauciuc);
 • medii de functionare: lubrifianti, combustibili, catalizatori, agenti de racire sau curatire, elemente de filtrare;
 • fundatiile aferente bunurilor asigurate, daca nu se convine altfel intre parti.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile si utilajele speciale asigurate, raspunderile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • chirie / locatie de gestiune;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia in care se afla vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre tipul de activitate desfasurat cu vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • descrierea tehnica pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate, vechimea, valoarea de inlocuire, valoarea actuala;
 • programul de lucru;
 • regimul de exploatare aplicat pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre modul de operare, programul de mentenanta si experienta personalului care opereaza vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre masurile de protectie la incendiu, furt si alte riscuri, aplicate in legatura cu vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 6 luni.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate obiectului asigurarii in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata reprezinta valoarea bunurilor, declarata de asigurat prin intermediul cererii - chestionar.

              Responsabilitatea privind stabilirea sumei asigurate la care se incheie polita este in sarcina asiguratului. Suma asigurata nu este automat agreata de asigurator la incheierea politei.

              Nu este permisa inscrierea in polita a angajamentului asiguratorului referitor la agreerea sumei asigurate fara aprobarea prealabila a Directiei Asigurari.

              Bunurile se asigura la valoarea declarata de asigurat, reprezentand valoarea de inlocuire (stabilita la momentul incheierii politei de asigurare) a bunurilor asigurate cu unele noi, identice sau similare (aceiasi parametri tehnici / constructivi), inclusiv cheltuielile de montare, Transport, taxe vamale, alte taxe.

              Subasigurarea este situatia in care suma asigurata a bunurilor / categoriilor de bunuri care fac obiectul unei daune, este inferioara valorii de inlocuire a acestora.

              In cazul in care se constata ca la data producerii evenimentului asigurat bunurile asigurate se aflau in situatia de subasigurare, atunci cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata a bunurilor / categoriilor de bunuri prevazuta in polita si valoarea de inlocuire a acestora (principiul proportionalitatii).

              Subasigurarea nu se aplica in situatia in care raportul dintre valoarea de inlocuire prevazuta in polita si suma asigurata a acestora este mai mic de 1,1.

              Supraasigurarea este situatia in care suma asigurata a bunurilor / categoriilor de bunuri care fac obiectul unei daune, este superioara valorii de asigurare a acestora.

              In cazul in care se constata ca la data producerii evenimentului asigurat bunurile asigurate se aflau in situatia de supraasigurare, asiguratorul va recalcula prima de asigurare si va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz, partea aferenta supraasigurarii.

              Totodata, asiguratul are dreptul sa ceara, oricand, reducerea sumei asigurate pe care o considera supraasigurata si recalcularea corespunzatoare a primei de asigurare.

              Prima de asigurare care se va restitui se calculeaza ca pro-rata, in proportie de 1 / 10 din prima anuala inmultit cu numarul de luni pentru care se face restituirea. Orice fractie de luna inceputa se considera luna intreaga.

              In situatia de supraasigurare, asigurator nu va plati asiguratului mai mult decat despagubirea cuvenita.

              Sumele asigurate pot fi exprimate in RON sau EUR.

              Asiguratul va comunica asiguratorului, ori de cate ori este cazul, in scris, orice modificare intervenita in ceea ce priveste sumele asigurate.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Prima de asigurare se achita anticipat si integral sau in cel mult patru rate (prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele la datele scadente mentionate in polita). Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

               In conditiile in care suma asigurata este stabilita:

 • in RON, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in RON;
 • in valuta (EUR), primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in aceeasi valuta si se platesc in valuta sau in RON la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (B.N.R.) din data platii.

               Pentru asigurarile incheiate pe o perioada mai mica de 1 an (minim 6 luni), prima de asigurare se calculeaza pro-rata, in proportie de 1 / 10 din prima anuala inmultit cu numarul de luni pentru care se face asigurarea. Orice fractie de luna inceputa se considera luna intreaga.

               In cazul in care asiguratul / contractantul nu plateste rata de prima la data scadenta, asiguratorul acorda o perioada de gratie de 15 zile lucratoare de la scadenta ratei respective, perioada in care situatia politei ramane neschimbata.

               Daca asiguratul / contractantul nu plateste rata de prima restanta nici in perioada de gratie acordata, polita se reziliaza de drept, fara punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila, cu incepere de la ora 000 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restanta, mentionata in polita.

               Repunerea in vigoare a politei de asigurare se face in baza semnarii de catre parti a unui act aditional numai cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • efectuarea platii ratei restante;
 • cerere scrisa si aprobata de asigurator privind repunerea in vigoare a politei;
 • documentele care atesta efectuarea inspectiei de risc la data semnarii actului aditional.

               In cazul in care plata ratei restante se efectueaza fara documentele mentionate anterior, asiguratorul este exonerata de orice Raspundere contractuala.

               In cazul in care perioada de gratie mentionata la este depasita, asiguratorul nu va despagubi asiguratul / beneficiarul in cazul eventualelor daune produse in perioada dintre data scadenta la care ar fi trebuit sa achite rata de prima si data repunerii in vigoare a politei de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru obiectul asigurarii din cadrul locatiei asigurate, sunt:

Planul de Acoperire STANDARD cuprinde urmatoarele riscuri:

 • Flexa:
  • incendiu: ardere cu flacara deschisa (foc) care s-a produs in absenta unei vetre destinate acestui scop sau a iesit din vatra, avand forta de a se extinde prin propria sa putere. Arderea cu aport limitat de oxigen (arderea mocnita), precum si efectul aplicarii deliberate a focului sau caldurii ca parte a unui proces sau a unei operatii nu se considera incendiu. De asemenea, efectul caldurii intr-un scurt-circuit la instalatia electrica nu se considera incendiu, decat daca flacarile produse prin scurt-circuit se extind.
   • Se acorda despagubiri inclusiv pentru daunele indirecte cauzate de evenimentele enumerate mai jos, produse bunurilor asigurate de incendiul care a afectat direct bunuri asigurate prin polita:
    • carbonizare totala sau partiala si topire cu si fara flacara;
    • degajare de fum, gaz sau vapori ca urmare a incendiului;
    • afumare sau patare cu fum;
    • avarii cauzate de apa ca urmare a masurilor luate pentru salvarea echipamentului / utilajului sau cladirii in care se afla acesta.
  • trasnet: descarcare electrica luminoasa (naturala) care se produce intre un nor si sol sau obiecte aflate pe sol, pagubele producandu-se prin transferul nemijlocit al efectului asupra echipamentului / utilajului, chiar daca trasnetul nu este urmat de un incendiu. Trasnetul se despagubeste, chiar daca nu a fost urmat de incendiu. Nu se acorda despagubiri pentru pagube indirecte produse instalatiilor electrice si echipamentelor electronice ale echipamentului / utilajului.
  • explozie: eliberarea brusca si violenta de energie in urma unei reactii fizice sau chimice foarte rapida, violenta insotita de efecte sonore, mecanice, termice si luminoase, chiar daca explozia nu a fost urmata de un incendiu si chiar daca a avut loc in afara perimetrului asigurat, fara a fi insa cauzata de dispozitive explozive (inclusiv explozia rezervorului de carburant sau a celui de aer comprimat).
  • caderi accidentale de corpuri aeriene pe instalatii, echipamente si Utilaje de Constructii si agricole asigurate: se iau in considerare caderi de corpuri cum ar fi aeronave, parti ale acestora, obiecte transportate de acestea (cu exceptia dispozitivelor explozive), meteoriti.
   • Nu se considera cadere de corpuri aeriene caderea de parti ale bunului asigurat si nici din aceeasi clasa cu bunul asigurat.
 • COLIZIUNI (Ciocniri, loviri sau izbiri): se acorda despagubiri pentru daune materiale, produse direct de avarierea sau distrugerea bunurilor asigurate, cauzate de coliziuni (ciocniri, loviri sau izbiri) cu alte corpuri mobile sau imobile.
 • FENOMENE NATURALE:
  • fenomene atmosferice: furtuna (miscare puternica a aerului produsa de o perturbatie atmosferica violenta, in general insotita de descarcari electrice), grindina (precipitatie atmosferica continand particule de gheata), viitura ( masa importanta de apa care se deplaseaza cu putere in afara unei albii firesti, din cauza cresterii bruste a nivelului unei ape curgatoare ca urmare a cresterii debitului, sau din alte cauze, si care antreneaza de regula mal, pietris, bolovani si alte corpuri solide), ploaie torentiala (caderea unei mari cantitati de precipitatii in timp scurt si pe o suprafata limitata), uragan (vant foarte puternic cu actiune distrugatoare, insotit adesea de ploi torentiale), tornada (vartej de vant devastator cu arie restransa, adesea insotit de ploi torentiale perturbatii atmosferice violente pentru viteze ale vantului ce depasesc 20 m / s);
  • greutatea stratului de zapada / gheata, daunele materiale si directe produse bunurilor asigurate de suprasarcina stratului de zapada / gheata pentru depunerile de zapada ce depasesc 50 cm;
  • avalansa de zapada: masa de zapada care se desprinde de pe coasta unui munte si aluneca spre vale;
  • cutremur de pamant: miscare telurica puternica si brusca, cu origine tectonica, vulcanica.
   • Este acoperit si incendiul si / sau explozia ce urmeaza cutremurului.
  • inundatie din cauze naturale: acoperirea unei portiuni de uscat cu un strat de apa, provenit din:
   • revarsarea unui curs de apa, a unui lac sau a marii ori din formarea sau revarsarea torentelor, suvoaielor sau puhoaielor, din orice cauza, inclusiv din ruperea digurilor sau barajelor;
   • acumularea apelor provenite din precipitatii atmosferice sau topirea zapezilor in zone joase, lipsite de posibilitati de scurgere sau cu posibilitati reduse de evacuare a apelor;
   • apele subterane care ies la suprafata pamantului;
   • apele din ploi sau zapada topita.
    • Pentru echipamentele / utilajele garate, in caz de inundatie, se acorda despagubiri pentru pagubele produse ca urmare a acoperirii locului cu un strat de apa, precum si pentru pagubele produse prin actiunea mecanica a apelor curgatoare sau a corpurilor purtate de acestea.
    • Pentru echipamentele / utilajele in miscare, nu se acorda despagubiri pentru avarii produse ca urmare a inundatiei.
    • Sunt despagubite inclusiv efectele indirecte cauzate de patrunderea apei prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferice.
    • Nu se acorda despagubiri pentru pagubele produse de: cresterea nivelului marii, maree, valuri provocate de cutremur, umiditate, picurare, transpirare, infiltrare a apei.
  • prabusiri / alunecari de teren, ca fenomene naturale: surparea brusca a unei suprafete de teren / deplasarea lina a terenului ca urmare a unei miscari tectonice sau a eroziunii din cauze naturale.
  • prabusire de corpuri terestre precum: stanci, pietre, copaci, elemente ale retelelor de distributie sau de transmisie energie electrica, elemente de Transport pe cablu (stalpi, cabluri, tevi etc), relee de transmisiuni, macarale sau elemente componente (inclusiv a obiectelor ridicate / manipulate de acestea), elemente de constructie ale cladirilor invecinate (inclusiv instalatiile aferente acestor Cladiri).
  • in cazul trasnetului, cutremurului de pamant, fenomenelor atmosferice, prabusirii sau alunecarii de teren, prabusirii de corpuri terestre se acorda despagubiri si pentru pagubele produse bunurilor asigurate prin efectele indirecte ale acestor fenomene, ca de exemplu: prabusirea unui copac lovit de trasnet, actiunea mecanica a obiectelor purtate de furtuna, daramarea acoperisurilor sau constructiilor in care se afla bunurile asigurate din cauza greutatii stratului de zapada sau de gheata ori a avalanselor de zapada, a cutremurelor de pamant, a prabusirilor sau alunecarilor de teren, a prabusirii de corpuri terestre.
  • intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de:
   • 96 de ore consecutive pentru furtuna;
   • 72 de ore consecutive pentru grindina;
   • 504 de ore consecutive pentru inundatie;
   • 168 de ore consecutive pentru viitura, greutatea stratului de zapada sau de gheata si pentru avalansa de zapada, alunecare si prabusire de teren, prabusire de corpuri terestre si ploaie torentiala;
   • miscarile telurice ce au loc pe parcursul a 72 de ore dupa producerea evenimentului initial sunt atribuite aceluiasi eveniment, iar daunele produse de acestea sunt considerate ca fiind generate de “un singur eveniment asigurat”.
 • FURT partial sau total prin efractie si / sau talharie ale echipamentului / utilajului / instalatiei. Asiguratorul acorda despagubiri inclusiv pentru avariile / distrugerile constatate asupra utilajului gasit. Asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale produse bunului asigurat aflat la punctele de lucru sau la locurile de garare, direct de:
  • furtul prin efractie al bunului asigurat, al unor parti componente sau piese ale acestuia, aflat / aflate la adresa declarata de asigurat si constatata de organele politiei;
  • furtul prin acte de talharie al bunului asigurat, aflat asupra asiguratului / contractantului sau a unui prepus al acestuia;
  • furtul bunurilor asigurate prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie;
  • pagube produse bunului asigurat ca urmare a furtului sau tentativei de furt.
 • ACOPERIRE PE TIMPUL DEPLASARII instalatiilor, echipamentelor si utilajelor de Constructii si agricole nesupuse inmatricularii sau inregistrate provizoriu la primarie, in timpul deplasarilor catre sau de la santierele / punctele de lucru si in conditiile in care in timpul deplasarii nu sunt folosite ca Utilaje / echipamente.

Planul de Acoperire EXTINSA: format din planul de acoperire STANDARD plus urmatoarele riscuri specifice:

 • CADERI (cadere in prapastie, cadere in apa cu prilejul transbordarii, cadere din cauza ruperii podului, etc) si rasturnari.
 • NEGLIJENTA IN OPERARE a angajatilor in cuantumul unei limite de 5% din suma asigurata dar maximum 5.000EUR. Asiguratorul acorda despagubiri pentru forme de manifestare a culpei asiguratului sau prepusilor sai, care nu a / au prevazut posibilitatea producerii unui prejudiciu la bunurile care fac obiectul politei.
 • Asiguratorul acorda intr-o limita de 10% din suma asigurata aferenta bunurilor afectate, urmatoarele COSTURI / CHELTUIELI:
  • de prevenire a daunelor in situatia unui pericol iminent de producere a unui / unei incendiu, inundatii sau prabusiri de teren care ar putea afecta bunurile asigurate;
  • pentru stingerea unui incendiu sau limitarea efectelor oricarui / oricarei incendiu ori inundatii;
  • de Transport a bunului asigurat la atelierul de reparatii cel mai apropiat de locul producerii daunei care poate face reparatia sau la locul cel mai apropiat de adapostire a bunului asigurat (daca acesta nu poate fi deplasat prin forta proprie);
  • prilejuite de masurile luate pentru limitarea oricarei daune provenita dintr-un risc asigurat;
  • expertiza daunei, numai cu acordul asiguratorului.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru obiectul asigurarii din cadrul locatiei asigurate, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri asiguratului pentru pierdere sau avarierea, produsa sau agravata direct sau indirect, sau aflata in legatura cu:
  • operatiuni de razboi indiferent daca razboiul a fost sau nu declarat, invazie, actiune a unui dusman extern, razboi civil, revolta, revolutie, insurectie, greva, tulburari civile, dictatura militara sau uzurpare de putere, grupuri de persoane rauvoitoare sau care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica, confiscare, conspiratie, rechizitionare, distrugere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt, sau de orice autoritate politica;
  • reactii nucleare, radiatii nucleare sau contaminare radioactiva;
  • actiunea voita sau neglijenta grava a asiguratului sau reprezentantilor sai;
   • Prin neglijenta grava se intelege:
    • utilizarea bunului asigurat pe drumuri cu segmente de alunecari de teren sau a caror parcurgere necesita trecerea prin vadurile unor cursuri de apa, cu exceptia cazurilor in care utilajele sunt destinate in mod special pentru activitati desfasurate in astfel de zone;
    • utilizarea bunului asigurat in moduri sau situatii neconforme cu prevederile constructorului acestuia referitoare la capacitatea maxima de incarcare respectiv remorcare, precum si la capacitatea si gabaritul de trecere;
    • nerespectarea prevederilor regulamentelor de ordine interioara ale asiguratului, persoana juridica, cu privire la plecarea in cursa, gararea / parcarea, intretinerea si repararea bunului asigurat, de catre asiguratul insusi sau prepusii acestuia;
    • nerespectarea prevederilor regulamentelor de ordine interioara ale garajelor sau locurilor de garare / parcare publica in care este garat / parcat bunul preluat in asigurare, de catre asigurat sau persoanele care conduc bunul asigurat respectiv cu acordul sau;
    • incalcarea dispozitiilor legale in vigoare si / sau recomandarilor producatorului privitoare la starea tehnica a bunului asigurat, mai cu seama cele referitoare la gradul de uzura al anvelopelor, sau sistemelor de rulare, functionarea sistemului de franare, a mecanismului de directie si a instalatiei de iluminare-semnalizare.
  • supraincarcarea sau fortarea masinilor si utilajelor peste capacitatea sau parametrii maximali admisi sau utilizarea acestora in conditii diferite de cele pentru care a fost prevazuta functionarea;
  • nerespectarea de catre asigurat a termenelor pentru revizii tehnice periodice, in concordanta cu recomandarile producatorului sau furnizorului masinilor sau utilajelor asigurate;
  • avarii aparute in timpul functionarii sau exploatarii avand drept cauza uzura, fenomenul de eroziune, coroziune, ruginire, depunere de piatra la cazane, climatul atmosferic sau mediul chimic etc;
  • explozia cauzata de fenomene chimice;
  • poluare sau contaminare de orice natura si din orice cauza;
  • orice complicitate, intelegere sau instigare a asiguratului, prepusilor sau reprezentantilor sai la producerea riscului acoperit;
  • prejudicii produse sau favorizate de:
   • folosirea focului deschis, inclusiv a unei surse de lumina cu flacara deschisa (chiar aparata de sticla sau sita) sau a unor resouri ori radiatoare electrice in incaperi in care sunt depozitate sau manipulate produse usor combustibile (furaje, in, canepa, bumbac, etc) ori produse inflamabile sau usor inflamabile (titei, benzina, alte derivate petroliere etc);
   • aprinderea sau nesupravegherea focului deschis in apropierea unei Cladiri sau altei Constructii - inclusiv in cele in care se afla bunurile asigurate - cu peretii si / sau invelitoarea acoperisului executate din materiale usor combustibile, cu exceptia cazurilor in care aceste materiale sunt acoperite cu un strat protector de pamant, tencuiala, sau altele asemanatoare;
   • fumatul in incaperi in care sunt depozitate produse inflamabile sau combustibile ori in incaperi care sunt folosite pentru manipularea acestora;
   • in imprejurari sau in locuri in care bunul asigurat se afla cu incalcarea unor prevederi legale sau alte reglementari;
   • daune aparute atunci cand bunurile au fost exploatate de catre operatori care nu aveau autorizatiile de munca corespunzatoare pentru utilajul folosit sau erau exploatate de catre operatori care nu erau angajati ai asiguratului;
   • conducatorul bunului asigurat, vinovat de producerea accidentului, se afla sub influenta bauturilor alcoolice, substantelor stupefiante, narcoticelor sau a medicamentelor care au drept contraindicatie conducerea bunurilor asigurate prin polita ori s-a sustras de la recoltarea probelor biologice in vederea efectuarii analizelor medicale sau a parasit locul accidentului, in situatiile in care acest fapt nu este permis prin dispozitii legale;
   • prejudiciul s-a produs in timpul comiterii cu intentie a unor infractiuni ori in timpul in care persoana care conducea sau actiona bunul asigurat era autoare a unei infractiuni sau contraventii si incerca sa se sustraga de la controlul organelor in drept;
  • in cazul exploziei pentru prejudiciile produse, direct sau indirect, prin:
   • explozia cazanelor industriale, inclusiv a celor de aburi, si / sau preincalzitoarelor si / sau supraincalzitoarelor, turbinelor, compresoarelor, a transformatoarelor, aparatelor electrice de conexiuni si / sau instalatiilor de distributie, masinilor de abur si de alimentare aferente acestora, utilajelor care functioneaza cu abur; totusi daunele produse la bunuri asigurate prin riscul de incendiul / suflul exploziei produs ca urmare a cauzelor enumerate anterior sunt acoperite, cu exceptia prejudiciilor produse subansamblului la care s-a produs explozia;
   • explozia determinata de uzura, coroziune sau defecte de fabricatie si neurmata de incendiu;
   • boom-ul sonic, reactia in zona de combustie a unui motor cu combustie interna, precum si prin utilizarea oricarui alt echipament in care energia exploziei este utilizata in mod constient;
   • implozie (distrugerea prin contractie brusca ca urmare a egalizarii unor presiuni);
  • bunurile aflate in spatii / incinte care nu au fost date in folosinta, oricare ar fi cauza producerii riscului;
  • in cazul cutremurului de pamant pentru prejudiciile produse, direct sau indirect, de:
   • valuri rezultate in urma cutremurelor de pamant;
   • ruperea barajelor;
  • in cazul furtunii / grindinei / inundatiei, pentru prejudicii produse:
   • prin inundatii cauzate de furtuna;
   • bunurilor aflate in aer liber, altele decat cele care prin natura lor sunt proiectate si construite pentru amplasare sau folosire, temporara sau permanenta, sub cerul liber;
   • prin infiltrarea apei de ploaie, a grindinei, a zapezii sau a murdariei prin geamuri / ferestre neetanse sau prin alte deschizaturi, in afara cazului in care aceste deschizaturi sunt produse de furtuna / grindina / inundatie;
   • de cresterea nivelului marii sau de maree;
   • de alunecarea sau prabusirea terenului, chiar daca aceste fenomene sunt produse de inundatie;
  • in cazul alunecarii sau prabusirii de teren, pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de actiuni umane.
  • asigurator nu acorda despagubiri:
   • daca organele politiei nu confirma furtul sau tentativa de furt ori daca la acestea nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt, precum si in cazul in care la comiterea furtului sau a tentativei de furt au luat parte persoane din familia asiguratului-persoana fizica, ori in cazul asiguratului-persoana juridica, prepusii acestuia;
   • daca, dupa comiterea furtului sau tentativei de furt, paguba s-a marit prin neluarea intentionata de catre asigurat a masurilor pentru limitarea ei, pentru partea de paguba care s-a marit si daca acest fapt rezulta din actele incheiate de organele de drept (politie sau alte organe de cercetare abilitate);
   • daca in timpul cat bunul asigurat nu era folosit, iar conducatorul l-a parasit, nu i s-a scos cheia din contact si nu i s-au incuiat usile, cu exceptia situatiei cand aceste masuri nu erau posibile datorita particularitatilor de constructie ale autovehiculului sau cand bunul asigurat se afla intr-o incapere incuiata;
   • daca in momentul furtului sau tentativei de furt utilajul era desfacut in partile sale componente, inclusiv pentru prejudicii produse elementelor interschimbabile care nu sunt montate pe utilaj, cu exceptia cazurilor in care furtul sau tentativa de furt s-a produs prin efractie la incaperea in care se afla bunul desfacut in partile sale componente;
   • pentru prejudicii produse in timpul si in perioada imediat urmatoare producerii unor incendii, explozii, caderi de corpuri, evenimente cauzate de greutatea stratului de zapada sau gheata, ori calamitati naturale (cutremure, inundatii etc) sau riscuri speciale (vandalism, terorism, greve, revolte, tulburari civile);
   • insusirea ilegala, falsificarea, frauda sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta de catre prepusii asiguratului;
   • pierderi, pierderi inexplicabile, disparitii misterioase, lipsuri la inventar, lipsuri cauzate de greseli de contabilitate, erori de calcul sau erori comise cu ocazia inventarelor;
   • sustrageri din locul asigurat, pierderi suferite in cursul orelor de program din cauza neatentiei sau neglijentei prepusilor asiguratului;
   • furt prin inselatorie, furt cu intrebuintare de chei potrivite ori originale;
   • daca nu avizeaza asigurator in termen de 24 de ore de la constatarea producerii evenimentului;
   • cazurile in care asiguratul a incredintat, cu consimtamantul sau, bunul asigurat unei persoane care refuza sa il restituie;
   • furtul total, in cazul in care nu se depun la asigurator actele originale ale bunulului conform normelor legale.
 • Asiguratorul nu acorda depagubiri nici pentru:
  • prejudiciile produse, direct sau indirect, prin actiunea dispozitivelor explozive sau armelor de foc;
  • prejudicii produse tertilor (Raspundere civila);
  • prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a unui incendiu, explozie, trasnet, caderi ale unor corpuri aeriene pe bunul asigurat sau pe constructia in care se afla acesta, furtuni, grindine, inundatii, viituri, greutatii stratului de zapada sau gheata, ploi torentiale, avalanse de zapada, cutremur de pamant, boom sonic, prabusiri sau alunecari de teren, prabusiri de corpuri terestre; totusi, daunele produse bunului asigurat de incendiul sau explozia cauzate in mod direct de un eveniment asigurat prin prezentele conditii de asigurare sunt acoperite prin polita;
  • prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a furtului sau talhariei;
  • prejudicii produse numai pneurilor ori sistemelor de rulare;
  • prejudicii din cauza defectarii sau deteriorarii unor piese sau subansamble neomologate, montate la bunul asigurat;
  • prejudicii derivate din avarii mecanice sau electrice;
  • prejudicii produse prin influenta temperaturii asupra motorului bunului asigurat (ex. avarii la blocul motor, chiulasa sau la sistemul de racire, produse ca urmare a inghetarii apei) si cele produse motorului sau altor parti componente ca urmare a lipsei sau insuficientei ungerii sau supraincalzirii din orice cauza, precum si altor asemenea cauze;
  • prejudicii produse de coroziuni cauzate de electrolitul bateriei de acumulatori, combustibili, apa, acizi, alte substante ce se afla in instalatiile bunului asigurat sau in exteriorul acestuia;
  • prejudicii produse bunului asigurat, unor parti componente sau piese ale acestuia cauzate de trepidatii in timpul operarii / functionarii;
  • prejudicii produse bunului asigurat, unor parti componente sau piese ale acestuia cauzate de nerespectarea normelor privind incarcarea sau ancorarea marfii pe timpul operarii / functionarii;
  • prejudicii produse pieselor de rezerva, huselor, combustibililor, prelatelor, paturilor sau altor bunuri existente in bunul asigurat cu exceptia celor produse partilor care fac parte din dotarea standard;
  • in cadrul acestui tip de polita nu se acorda despagubiri produse din riscul mentionat daca / pentru:
   • dauna s-a produs ca urmare a unei coliziuni cu un vehicul feroviar (exclusiv tramvai), ca urmare a nerespectarii de catre conducatorul auto a normelor legale privind trecerea la nivel cu calea ferata;
   • pagube produse instalatiilor si aparaturii electrice numai prin actiunea curentului electric;
   • pagubele utilajului asigurat, ale unor parti componente sau piese ale acestuia, produse de alte cauze decat cele prevazute, cum sunt pagubele cauzate prin: intrebuintare, functionare sau uzare (ex.: ruperea fuzetelor, a amortizoarelor, a arcurilor, a supapelor, a pinioanelor, griparea motorului sau a cutiei de viteze); defecte de fabricatie (de ex.: fisuri, goluri de turnare, tratament termic necorespunzator; tensiuni interne, ajustaje si tolerante necorespunzatoare etc).
   • daca din cauza defectarii sau deteriorarii din orice cauza a unor piese ale bunului asigurat, inclusiv ale pneurilor ori sistemelor de rulare, se produc daune din riscuri asigurate altor parti componente decat cele din care fac parte piesele respective, acestea se despagubesc. Piesele defectate sau deteriorate din cauza carora s-au produs daune altor parti componente ale bunului asigurat nu se despagubesc.
   • daune produse bunurilor asigurate in cazul in care se constata ca nu exista autorizatiile legale de constructie si functionare emise de organele in drept sau daune produse / agravate (pentru partea din dauna care s-a marit) prin nerespectarea de catre asigurat a conditiilor pe baza carora au fost acordate acestea (normativele in vigoare privind siguranta in Constructii), inclusiv a normelor P.S.I. si I.S.C.I.R.;
   • pagube indirecte ca de exemplu: reducerea valorii bunului dupa reparatie, scaderea preturilor bunurilor, intarzieri in livrarea bunurilor, lipsa de locatie, de profit, etc, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse in polita de asigurare;
   • daune de consecinta, inclusiv cele provocate prin intreruperea folosirii bunurilor si a productiei ca urmare a unui risc asigurat (exemplu: pierdere de profit, deteriorarea marfii refrigerate);
   • defecte sau erori existente la data intrarii in vigoare a politei, de care asiguratul sau reprezentantii sai au avut cunostinta;
   • explozia (spargerea) unui boiler sau instalatii sub presiune [aflat(a) sub incidenta normelor I.S.C.I.R.] in care presiunea interna este cauzata exclusiv de fluidul aflat sub controlul asiguratului.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
  • pagubele rezultate din extinderea unui foc util sau dezvoltarea unei temperaturi tehnologice catre alte spatii, perimetre, Constructii sau bunuri mobile sau imobile aflate in vecinatate, daca aceste pierderi au fost provocate de lipsa unor elemente de separare, neluarea sau luarea unor masuri insuficiente de evitare sau propagare;
  • pagubele suferite de echipamente, Utilaje, instalatii, functionand pe baza de combustie interna dar aceasta excludere se refera numai la utilajul, instalatia sau echipamentul insusi, avarierea sau distrugerea provocate prin extinderea incendiului sau exploziei asupra altor echipamente, instalatii, Utilaje sau altor bunuri fiind despagubite.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca:
  • cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false;
  • in legatura cu realitatea producerii daunei, a fost initiata o cercetare penala;
  • asiguratul / contractantul nu a achitat la scadenta ratele la prima de asigurare;
  • asiguratul / contractantul nu a facut instiintarea scrisa in termenul prevazut de polita de asigurare despre producerea evenimentului asigurat;
  • riscul asigurat a fost provocat cu intentie de catre asigurat, contractant, beneficiar sau prepusii acestora;
  • intervine cazul de forta majora.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

Clauza suplimentara privind asigurarea la valoarea de piata

               Valoarea de piata: suma estimata pentru care un bun va fi schimbat, la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere.

               Asiguratorul acopera in baza acestei clauze suplimentare si in schimbul primei de asigurare platite de catre asigurat / contractant, bunurile mentionate la obiectul asigurarii, pentru riscurile specifice prevazute in polita / anexa la polita de asigurare.

               Sunt asigurabile in baza clauzei suplimentare bunurile la valoarea de piata.

               Prin cuantumul daunei se intelege:

 • in caz de dauna totala: valoarea de asigurare a bunului asigurat la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, din care se scade valoarea la aceeasi data a eventualelor resturi ce se mai pot intrebuinta si valorifica;
 • in caz de dauna partiala:
  • daca valoarea de piata este mai mica decat valoarea reala a bunului asigurat: costul reparatiei, reconditionarii sau restaurarii, in limita sumei asigurate a bunului asigurat, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta si valorifica, intocmindu-se raportul dintre suma asigurata a bunurilor prevazuta in polita si suma asigurata a acestora, care trebuie sa fie mai mic de 1,1.
  • daca valoarea de piata este mai mare decat valoarea reala a bunului asigurat: costul reparatiei, reconditionarii sau restaurarii, in limita sumei asigurate a bunului asigurat, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta si valorifica.
   • In caz de dauna partiala, din cuantumul daunei stabilit mai sus, se scade uzura corespunzatoare pentru piesele si materialele inlocuite.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

 • Asiguratul / contractantul este obligat:
  • sa plateasca prima de asigurare in conditiile stabilite la incheierea politei de asigurare si sa respecte achitarea ratelor de prima stabilite in polita, la datele scadente;
  • sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la riscurile pe care le cunoaste, prin completarea cererii – chestionar;
  • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi forma de asigurare, inclusiv la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe perioada valabilitatii acesteia;
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului, impotriva celor vinovati de producerea daunelor; in mod deosebit trebuie:
   • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in producerea evenimentului asigurat;
   • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, de la renuntarea la drept sau de la incasarea oricarei indemnizatii fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
   • sa pastreze partile avariate si sa le puna la dispozitia reprezentantilor sau expertilor asiguratorului, pentru constatare si sa nu aduca nicio modificare bunurilor afectate care ar putea sa ingreuneze sau sa impiedice cercetarile;
   • sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extra judiciare necesare pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului.
 • Obligatiile asiguratului privind instalarea si protectia bunurilor in vederea prevenirii producerii pagubelor consta in:
  • respectarea instructiunilor producatorului privind montarea si instalarea bunurilor asigurate (inclusiv instructiunile referitoare la sursele de tensiune si instalatiile de asigurare a climatului optim de functionare);
  • executarea in conditii optime a operatiunilor de asigurare a protectiei si intretinere a bunurilor asigurate.
 • Obligatiile asiguratului in perioada de valabilitate a politei:
  • sa ia pe cheltuiala sa, masurile de precautie, potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu dispozitiile legale si recomandarile producatorului sau furnizorului cu privire la protectia si exploatarea bunurilor asigurate si sa le intretina in bune conditii;
  • sa respecte recomandarile asigurator privind conditiile de protectie, pastrare, functionare, in scopul prevenirii producerii oricarui eveniment susceptibil a genera o cerere de despagubire;
  • sa instiinteze, in scris, asiguratorul, imediat ce a cunoscut orice modificare intervenita in legatura cu bunurile asigurate, privind: modul de utilizare, caracteristici, locul de amplasare sau alte circumstante in masura sa agraveze riscul, urmand ca obiectul asigurarii si prima de asigurare sa fie modificate corespunzator, de la data schimbarii respective;
  • sa permita reprezentantilor asiguratorului accesul la bunurile asigurate in orice moment;
  • sa scoata din functiune instalatiile si / sau echipamentele electrice in cazul unui pericol iminent de inundatie sau in cazul in care, ca urmare a producerii unor deschizaturi in Cladiri in urma unei furtuni sau grindine, apa a inceput sa patrunda in interiorul cladirii in care se afla bunuri asigurate;
  • in eventualitatea absentei asiguratului sau a prepusilor acestuia, ori pe timpul cat activitatea in afacerea sa este suspendata, usile, ferestrele si celelalte deschideri din cladirea sau din incinta in care se afla bunurile asigurate, sa fie tot timpul incuiate cu dispozitive de inchidere, iar toate sistemele de siguranta existente in momentul in care se incheie asigurarea sau asupra carora se cade de acord ulterior sa fie bine intretinute si mentinute in stare de functionare;
  • asiguratul este obligat sa organizeze periodic, testarea si inspectarea sistemelor de securitate si paza.
 • Obligatiile asiguratului dupa producerea daunei:
  • sa ia, potrivit imprejurarilor, masurile necesare pentru limitarea pagubelor si a costurilor generate de acestea;
  • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de max 48 de ore, iar in cazul furtului in 24 de ore, despre producerea riscului asigurat, imprejurarile in care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse si natura lor (in avizare se vor arata locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat, locul unde se afla bunurile avariate sau distruse);
  • in caz de incendiu, explozie sau furt, sa instiinteze imediat organele de politie, unitatile de pompieri ori alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
  • in eventualitatea producerii furtului:
   • sa aiba grija ca pana la cercetarea faptelor sa ramana neatinse toate urmele efractiei;
   • sa informeze imediat despre aceasta organele de politie;
   • sa trimita asiguratorului si politiei o lista semnata cuprinzand bunurile lipsa, distruse sau avariate;
   • sa instiinteze asiguratorul despre gasirea bunurilor furate in 24 de ore, indiferent daca bunurile au fost gasite inainte sau dupa plata despagubirii;
   • sa puna la dispozitia asiguratorului actele de constatare ale organelor de politie;
  • sa furnizeze asiguratorului informatii complete si documentele necesare pentru evaluarea marimii pagubei sau pentru determinarea cheltuielilor efectuate;
  • sa acorde sprijin deplin reprezentantilor asiguratorului si / sau organelor abilitate pentru investigarea cauzelor si a conditiilor de producere a pagubei, sa sprijine toate cercetarile necesare privind paguba si sa nu faca nici o modificare a bunurilor avariate, care ar putea ingreuna sau pune in imposibilitate investigarea cauzei pagubei;
  • si dupa efectuarea reparatiilor in regie proprie asiguratul este obligat sa se prezinte la asigurator in vederea efectuarii unei noi inspectii de risc.
 • In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute mai sus si / sau in actele aditionale atasate politei, asiguratorul are dreptul, dupa caz:
  • sa solicite anularea politei in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu l-ar fi incheiat;
  • sa rezilieze polita prin notificare scrisa transmisa asiguratului cu confirmare de primire, rezilierea devenind efectiva incepand cu ora 000 a celei de-a 20 zi de la data comunicarii;
  • sa propuna modificarea politei cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare; daca asiguratul nu este de acord, polita se reziliaza cu efect de la data solicitarii de modificare;
  • sa refuze plata despagubirii sau sa o ajusteze corespunzator influentei obligatiilor neindeplinite asupra producerii evenimentului asigurat / determinarii primelor de asigurare.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul / contractantul sau imputernicitii si / sau prin experti.
 • In cazul in care, cu ocazia reparatiei sau restaurarii bunurilor avariate rezulta si alte avarii aparute ca urmare a producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, ce nu au putut fi constatate initial, asiguratul trebuie sa instiinteze asiguratorul, in vederea efectuarii unei constatari suplimentare.
 • In cazul in care daunele au fost marite (agravate) din alte cauze decat riscurile acoperite, despagubirea se va stabili numai pentru aceea parte din paguba care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata – fara indoiala – de riscul acoperit.
 • Evaluarea daunelor in vederea stabilirii cuantumului despagubirii se face in functie de:
  • suma la care s-a facut asigurarea, mentionata expres in polita de asigurare si a documentelor care justifica aceasta suma;
  • felul daunei, respectiv totala sau partiala.
 • Cuantumul despagubirii se stabileste astfel:
  • in cazul daunei totale: valoarea de inlocuire a bunului asigurat la data producerii evenimentului asigurat;
  • in cazul daunei partiale: costul total al reparatiilor partilor componente / subansamblelor avariate si / sau inlocuirii acestora (inclusiv costul aferent manoperei, demontarii / remontarii), rezultat din actele / devizele de reparatie (inclusiv T.V.A.) emise de unitati reparatoare autorizate conform legii sau stabilit conform legii sau stabilit conform evaluarii asiguratorului (reparatii in regie proprie).
 • In cazul reparatiilor in regie proprie, pretul pieselor achizitionate va fi suportat integral, in masura in care sunt prezentate documente justificative.
 • Valoarea manoperei, in acest caz, nu va putea depasi pe cea practicata de unitatile specializate; valoarea manoperei nu include si T.V.A.; timpii de reparatie nu pot fi mai mari decat cei stabiliti de producatorul bunului asigurat.
 • Nu vor fi acceptate la plata chitante de mana sau chitante / facturi pentru parti componente / materiale achizitionate in regim de consignatie.
 • Daca, cu ocazia efectuarii reparatiilor ca urmare a daunelor produse din riscuri acoperite, asiguratul a efectuat unele imbunatatiri fata de starea bunului inainte de avarie, costurile acestora nu se despagubesc.
 • Pentru determinarea cuantumului daunei, se va tine seama si de cheltuielile de Transport normal catre / de la unitatea reparatoare, taxele vamale, alte taxe - daca este cazul, in masura in care acestea au fost incluse in suma asigurata.
 • Cuantumul daunei se inmulteste cu raportul dintre suma asigurata si valoarea de inlocuire a bunului asigurat pentru valori ale acestuia mai mari de 1,1.
 • Valoarea despagubirii cuvenite pentru fiecare bun asigurat care a suferit o dauna reprezinta cea mai mica valoare dintre suma asigurata aferenta acestuia si cuantumul daunei;
 • Daca masinile sau echipamentele care fac obiectul asigurarii sunt fixate pe suporti sau fundatii, cheltuielile de despagubire vor fi suportate de asigurator numai in masura in care valoarea acestora a fost inclusa in suma asigurata iar suportii sau fundatiile au fost astfel deteriorate incat fac imposibila functionarea utilajelor sau echipamentelor pentru care au fost concepute.
 • Polita nu acopera costul modificarilor, adaugirilor, imbunatatirilor sau al reviziilor. Costul reparatiilor provizorii va fi suportat de asigurator numai daca acestea constituie parte a reparatiilor finale si nu duce la majorarea costului total al reparatiilor.
 • Daca piesele de schimb nu se mai afla in productie de serie, despagubirea se va acorda in bani, pe baza valorii reale a bunului asigurat.
 • Asiguratorul va efectua plata numai dupa ce i se vor prezenta documentele necesare care sa ateste efectuarea reparatiei sau a inlocuirii bunului asigurat, dupa caz.
 • La plata despagubirii asiguratorul are dreptul sa ceara, iar asiguratul este obligat sa puna la dispozitia asiguratorului bunurile, subansamblele sau componentele pentru care s-a platit despagubirea.
 • Din cuantumul despagubirii se scad:
  • fransiza prevazuta in polita de asigurare;
  • ratele de prima neachitate, daca cuantumul daunei este de cel putin de trei ori mai mare decat ratele de prima neachitate;
  • se scade valoarea resturilor / partilor care se pot refolosi / valorifica, stabilita de comun acord sau prin experti neutri, in caz de dauna partiala;
  • valoarea ramasa, in caz de dauna totala.
 • La avarierea unui ansamblu sau subansamblu, se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost avariate, chiar daca cu prilejul reparatiei s-a inlocuit intregul ansamblu sau subansamblu, exceptie fac bunurile care prin natura lor sunt compacte si care nu se pot demonta, astfel inlocuindu-se intregul ansamblu sau subansamblu.
 • Pentru asigurarea de bunuri gajate bancilor, in caz de dauna totala, despagubirea se plateste direct bancii creditoare, instiintandu-se in scris despre aceasta si asiguratul / contractantul.
 • Dupa plata unei despagubiri, suma asigurata se reduce din acel moment cu valoarea despagubirii respective.
 • Asiguratul / contractantul are dreptul sa ceara reintregirea sumei asigurate caz in care va plati o prima suplimentara.
 • In cazul in care asiguratul / contractantul nu reintregeste suma asigurata, la urmatoarea dauna, in calculul despagubirii se va aplica o diminuare egala cu raportul dintre suma asigurata efectiv si suma care ar fi trebuit sa fie asigurata.
 • La producerea sau aparitia unei daune pentru care s-a formulat o cerere de despagubire, asiguratorul sau orice alta persoana autorizata de acesta, fara a-si afecta drepturile decurgand din polita sau a-si mari responsabilitatea ce-i revine conform prevederilor, poate:
  • prelua si mentine controlul asupra bunurilor mobile si imobile asigurate;
  • administra in mod rezonabil conservarea acestor bunuri.
 • Bunurile preluate, aflate sub controlul sau in administrarea asiguratorului in conditiile prevazute de paragrafele de mai sus, nu pot fi abandonate de asigurat, in favoarea asiguratorului.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa amane acordarea despagubirii daca in legatura cu dauna a fost deschis impotriva asiguratului / contractantului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale;
  • sa nu plateasca despagubirea in cazul in care cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false sau daca asiguratul / contractantul (sau orice alta persoana actionand in numele sau) a contribuit in mod deliberat ori prin neglijenta grava la producerea daunei.
 • Asiguratorul este indreptatit sa nu acorde despagubiri daca:
  • asiguratul / contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din polita;
  • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei;
  • asiguratul este de rea credinta inainte de sau dupa producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
  • asiguratul nu a comunicat deindata schimbarea imprejurarilor privind riscul;
  • asiguratul nu a respectat recomandarile asiguratorului, iar din constatarile facute ulterior producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat rezulta ca, din acest motiv, dauna nu a putut fi evitata sau a fost favorizata, ori ca dauna s-a marit, pentru partea de dauna care s-a marit;
  • asiguratul nu poate justifica dreptul sau la plata despagubirii;
  • daunele la bunurile asigurate au fost produse sau agravate, pentru partea de dauna care s-a marit, ca o consecinta directa a nerespectarii dispozitiilor legale referitoare la autorizarea, construirea, productia, receptia, exploatarea bunurilor asigurate; astfel, aceasta prevedere nu opereaza in situatia in care dauna s-ar fi produs oricum si indiferent de respectarea sau nerespectarea dispozitiilor legale mentionate anterior.
  • in declaratiile asiguratului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii politei de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului;
 • Asiguratorul este indreptatit sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de regres impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit.
 • In cazul in care, la data producerii evenimentului asigurat, asiguratul / contractantul detinea o alta asigurare pentru aceleasi riscuri, asiguratorii vor plati sau contribui la despagubire, in mod proportional cu suma asigurata de fiecare dintre ei.
 • In cazul politelor de asigurare care au ca obiect bunuri ipotecate sau gajate in favoarea unui creditor, polita fiind cesionata de catre asigurat creditorului, in caz de dauna, despagubirea va fi platita direct creditorului respectiv, pana la concurenta valorii dreptului sau, instiintand in scris asiguratul despre aceasta, iar asiguratului i se achita numai diferenta. Cu acordul expres al creditorului, despagubirea poate fi acordata asiguratului.
 • Indiferent de valuta in care s-a platit prima de asigurare (RON sau EUR), despagubirea cuvenita se achita in RON.
 • Orice transformare de curs de schimb valutar se va face la cursul de referinta B.N.R. din ziua producerii evenimentului asigurat.
 • Repararea / refacerea / reconditionarea bunului asigurat ca urmare a producerii unei daune se efectueaza pe teritoriul Romaniei in / de catre unitati autorizate corespunzatoare.
 • Reparatia unui bun in strainatate ori in regie proprie se poate efectua numai cu acordul prealabil al asiguratorului.
 • Asiguratorul achita despagubirea pentru revopsirea integrala a bunului asigurat numai cand suprafata partilor exterioare vopsite este avariata ca urmare a daunei in proportie mai mare de 75%.
 • In cazul furtului, in cazul in care inainte de plata despagubirii, bunurile furate au fost gasite, despagubirea se acorda numai pentru eventualele daune aparute ca urmare a furtului.
 • Plata despagubirii se face numai cu conditia ca asiguratul sa dea o declaratie prin care se obliga sa restituie total sau partial, dupa caz, despagubirea primita, daca, dupa plata despagubirii, bunurile sau o parte dintre acestea au fost gasite; cuantumul restituirii va fi egal cu valoarea bunurilor gasite, din care se scade, daca este cazul, valoarea daunelor produse bunurilor respective.
 • Asiguratorul acorda despagubiri numai in cazul in care organele politiei confirma, in scris, declansarea urmaririi penale, faptul ca bunurile nu au fost gasite dupa trecerea termenului de 30 de zile calendaristice de la declararea furtului partial ori 60 de zile calendaristice de la declararea furtului total sau, dupa caz, starea in care acestea au fost gasite.
 • Dreptul la despagubire in caz de dauna, in conditiile prevazute in polita, apartine asiguratului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
 • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului, fata de asiguratorului, in legatura cu dauna respectiva.
 • In asigurarea de bunuri, persoanele pagubite se pot indrepta impotriva persoanelor responsabile de producerea daunei, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste despagubirea cuvenita conform politei.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 031.9107, 031.9108

Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

Centrul de apel de urgenta: 0372 165 652, 24 ore din 24, 365 de zile / an

 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de Raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.