Polita de asigurare pentru MASINI, VEHICULE, ECHIPAMENTE, INSTALATII si UTILAJE SPECIALE, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile - GENERALI Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari generali romania masini utilaje echipamente instalatii industriale speciale mobile transportabile inmatriculabile neinmatriculabile pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 6 si 7.

office@generali.ro

Tel:   021.207.00.08, 021.312.36.35

Fax:   021.312.37.20

               GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este o societate de asigurari cu traditie si un istoric indelungat pe meleagurile romanesti. In 1835 era infiintata, la Braila, prima sucursala a grupului Generali, in Romania. In 1935 societatea isi muta sediul la Bucuresti si isi schimba denumirea in GENERALA - Societate Romana de Asigurari Generale. In anul 1948, datorita contextului politic, Grupul Generali este fortat sa se retraga de pe piata est-europeana si, implicit, din Romania. Dupa o pauza de 45 de ani, in anul 1993 Generali revine pe piata din Romania. Astfel, se infiinteaza societatea Generala Asigurari S.A., avand capital mixt italiano-roman, actionarii fiind Assicurazioni Generali (51%) si alte 4 companii romanesti, activitatea vizand in principal asigurarile generale. In anul 1999, Generali Holding Vienna preia pachetul majoritar de actiuni, iar numele companiei devine GENERALI Asigurari. In anul 2011, Generali Asigurari si Ardaf fuzioneaza dand nastere unei noi companii, cunoascuta astazi ca Generali Romania, o companie mai puternica in piata romaneasca de asigurari. Generali Romania este prezenta in toate orasele importante ale tarii, cu peste 88 de agentii si puncte de lucru, reusind in fiecare zi sa protejeze in mod activ si sa imbunatateasca calitatea vietii oamenilor. GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-002-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA ofera clientilor sai o polita de asigurare complexa ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, toate bunurile enumerate anterior, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana fizica sau juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Asiguratorul, in baza politei de asigurare si in schimbul primei de asigurare platita de catre asigurat / contractant, se obliga sa acorde despagubiri asiguratului / beneficiarului pentru pagubele produse bunurilor asigurate, in conformitate cu prevederile politei.

              Sunt asigurabile prin polita de asigurare instalatiile, echipamentele si utilajele de constructii si agricole cu conditia ca acestea sa fie terestre.

              Bunurile asimilate utilajelor de constructii, pentru a fi asigurate, trebuie sa se afle in perimetrul santierului de constructii sau pe timpul transportului dinspre / catre santier, mentionate expres in polita conform cererii de asigurare completata si semnata de asigurat / contractant sau reprezentantul acestuia, daca nu s-a convenit altfel intre parti.

              Bunurile se considera asigurate doar daca se afla localizate conform contractelor de executie sau prestari servicii sau in alte amplasamente comunicate de asigurat in scris, urmare a producerii unui eveniment asigurat si din necesitatea evitarii sau limitarii pagubelor.

              Bunurile sunt asigurate atat in timpul functionarii / exploatarii acestora sau aflate in repaus la punctul de lucru sau la locurile speciale de garare, cat si in timp ce se afla in stare demontata, in scopul intretinerii sau efectuarii reviziilor / reparatiilor capitale ori in cursul mutarii in alt loc (in perimetrul locatiei specificate) sau a remontarii ulterioare (la aceeasi locatie) dar in orice caz numai dupa ce au fost repuse cu succes in functiune.

              Prin instalatii, echipamente si utilaje de constructii se inteleg urmatoarele: vehicule-utilaje autopropulsate sau tractabile care nu sunt supuse inmatricularii precum: excavatoare, buldoexcavatoare, buldozere, macarale, betoniere purtate sau stationare, repartitoare pentru asfalt, concasoare, stivuitoare, incarcatoare frontale, compactoare etc.

              Prin bunuri utilizate in agricultura se inteleg urmatoarele: tractoare agricole, combine, semanatori, prese de balotat, pluguri, grape, discuri si alte utilaje asemanatoare.

              Echipamentele montate rigid pe autovehicule / vehicule sau utilaje se vor considera ca facand parte integranta / corp comun cu bunul respectiv.

              Accesoriile singulare (care nu sunt montate pe autovehiculul / vehiculul sau utilajul respectiv), se pot asigura in varianta planului de acoperire STANDARD doar daca se asigura impreuna cu autovehiculul / vehiculul sau utilajul pe care vor fi montate. Nu se pot asigura accesorii independente fara asigurarea utilajului pe care se monteaza.

              Nu sunt asigurabile urmatoarele:

 • vehicule destinate si autorizate sa circule pe drumurile publice;
 • aparate de zbor, ambarcatiuni sau echipamente navale;
 • utilaje de foraj;
 • utilaje folosite pentru saparea de tunele si lucrarile miniere subterane;
 • utilaje aflate pe platformele de la malul apelor, in porturi sau pe barje / pontoane;
 • sculele si dispozitivele utilizate in vederea prelucrarilor mecanice (burghie, freze, cutite, pietre de ascutit, lame de ferastrau, matrite, modele, cilindri gravati);
 • piesele care prin intrebuintarea si / sau natura lor sufera un grad mai mare de uzura sau reducere a valorii prin intrebuintare necesitand inlocuirea periodica (unelte de sfaramare, componente si subansamble din sticla, portelan sau ceramica), curele de transmisie, furtune, racoarde si alte piese din cauciuc, textile sau plastic, cabluri, perii, anvelope de cauciuc);
 • medii de functionare: lubrifianti, combustibili, catalizatori, agenti de racire sau curatire, elemente de filtrare;
 • fundatiile aferente bunurilor asigurate, daca nu se convine altfel intre parti.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile si utilajele speciale asigurate, raspunderile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • chirie / locatie de gestiune;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia in care se afla vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre tipul de activitate desfasurat cu vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • descrierea tehnica pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate, vechimea, valoarea de inlocuire, valoarea actuala;
 • programul de lucru;
 • regimul de exploatare aplicat pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre modul de operare, programul de mentenanta si experienta personalului care opereaza vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre masurile de protectie la Incendiu, furt si alte riscuri, aplicate in legatura cu vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate obiectului asigurarii in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata reprezinta valoarea bunurilor, declarata de asigurat prin intermediul cererii - chestionar.

              Responsabilitatea privind stabilirea sumei asigurate la care se incheie polita este in sarcina asiguratului. Suma asigurata nu este automat agreata de asigurator la incheierea politei.

              Nu este permisa inscrierea in polita a angajamentului asiguratorului referitor la agreerea sumei asigurate fara aprobarea prealabila a Directiei Asigurari.

              Bunurile se asigura la valoarea declarata de asigurat, reprezentand valoarea de inlocuire (stabilita la momentul incheierii politei de asigurare) a bunurilor asigurate cu unele noi, identice sau similare (aceiasi parametri tehnici / constructivi), inclusiv cheltuielile de montare, transport, taxe vamale, alte taxe.

              Subasigurarea este situatia in care suma asigurata a bunurilor / categoriilor de bunuri care fac obiectul unei daune, este inferioara valorii de inlocuire a acestora.

              In cazul in care se constata ca la data producerii evenimentului asigurat bunurile asigurate se aflau in situatia de subasigurare, atunci cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata a bunurilor / categoriilor de bunuri prevazuta in polita si valoarea de inlocuire a acestora (principiul proportionalitatii).

              Subasigurarea nu se aplica in situatia in care raportul dintre valoarea de inlocuire prevazuta in polita si suma asigurata a acestora este mai mic de 1,1.

              Supraasigurarea este situatia in care suma asigurata a bunurilor / categoriilor de bunuri care fac obiectul unei daune, este superioara valorii de asigurare a acestora.

              In cazul in care se constata ca la data producerii evenimentului asigurat bunurile asigurate se aflau in situatia de supraasigurare, asiguratorul va recalcula prima de asigurare si va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz, partea aferenta supraasigurarii.

              Totodata, asiguratul are dreptul sa ceara, oricand, reducerea sumei asigurate pe care o considera supraasigurata si recalcularea corespunzatoare a primei de asigurare.

              Prima de asigurare care se va restitui se calculeaza ca pro-rata, in proportie de 1 / 10 din prima anuala inmultit cu numarul de luni pentru care se face restituirea. Orice fractie de luna inceputa se considera luna intreaga.

              In situatia de supraasigurare, asigurator nu va plati asiguratului mai mult decat despagubirea cuvenita.

              Sumele asigurate pot fi exprimate in RON sau EUR.

              Asiguratul va comunica asiguratorului, ori de cate ori este cazul, in scris, orice modificare intervenita in ceea ce priveste sumele asigurate.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Prima de asigurare se achita anticipat si integral sau in cel mult patru rate (prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele la datele scadente mentionate in polita). Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

               In conditiile in care suma asigurata este stabilita:

 • in RON, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in RON;
 • in valuta (EUR), primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in aceeasi valuta si se platesc in valuta sau in RON la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (B.N.R.) din data platii.

               Pentru asigurarile incheiate pe o perioada mai mica de 1 an, prima de asigurare se calculeaza pro-rata, in proportie de 1 / 10 din prima anuala inmultit cu numarul de luni pentru care se face asigurarea. Orice fractie de luna inceputa se considera luna intreaga.

               In cazul in care asiguratul / contractantul nu plateste rata de prima la data scadenta, asiguratorul acorda o perioada de gratie de 15 zile lucratoare de la scadenta ratei respective, perioada in care situatia politei ramane neschimbata.

               Daca asiguratul / contractantul nu plateste rata de prima restanta nici in perioada de gratie acordata, polita se reziliaza de drept, fara punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila, cu incepere de la ora 000 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restanta, mentionata in polita.

               Repunerea in vigoare a politei de asigurare se face in baza semnarii de catre parti a unui act aditional numai cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • efectuarea platii ratei restante;
 • cerere scrisa si aprobata de asigurator privind repunerea in vigoare a politei;
 • documentele care atesta efectuarea inspectiei de risc la data semnarii actului aditional.

               In cazul in care plata ratei restante se efectueaza fara documentele mentionate anterior, asiguratorul este exonerata de orice raspundere contractuala.

               In cazul in care perioada de gratie mentionata la este depasita, asiguratorul nu va despagubi asiguratul / beneficiarul in cazul eventualelor daune produse in perioada dintre data scadenta la care ar fi trebuit sa achite rata de prima si data repunerii in vigoare a politei de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru obiectul asigurarii din cadrul locatiei asigurate, sunt:

 • Asiguratorul acorda despagubiri limita sumelor asigurate, pentru pagubele materiale directe, cauzate bunului asigurat, aflat in stationare cat si in circulatie, in activitate cat si in repaus, la locatia sau in zona geografica mentionata in polita, numai pe durata politei de asigurare, pentru pagubele produse din urmatoarele cauze:
  • Neglijenta, manipulare incorecta, erori de operare ale angajatilor cu conditia ca acestea sa nu rezulta din nerespectarea normelor tehnice si de securitate si / sau recomandarilor de utilizare a producatorului / vanzatorului.
  • Fenomene catrastrofice: cutremur de pamant, inundatie si aluviuni provenind din revarsarea apelor de suprafata curgatoare sau statatoare din precipitatii atmosferice abundente, inclusiv din topirea zapezii sau a ghetii; alunecari si / sau prabusiri de teren - din cauze naturale.
  • Fenomene atmosferice: perturbatii atmosferice violente, cu intensificari ale vantului (vijelie, furtuna, tornada, uragan) ce pot fi insotite de precipitatii abundente (ploaie torentiala, grindina), descarcari electrice (Trasnet), caderi masive de zapada (viscol), avalansa de zapada, greutatea stratului de zapada.
  • Caderi / rasturnari, prabusiri poduri / tuneluri, coliziuni (ciocniri, loviri, izbiri, caderi, rasturnari) cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate in afara bunului asigurat, produse in timpul functionarii / gararii / stationarii, derapari, deraieri, zgarieri, caderii (cadere in prapastie, cadere in apa din cauza ruperii, prabusirii podurilor / tunelurilor) si rasturnari.
  • Cadere de corpuri / aparate de zbor sau parti compenente ale acestora care provoaca daune bunul asigurat.
  • Incendiu care produce pagube materiale directe bunului asigurat prin carbonizare totala / partiala, afumare, patare, topire cu sau fara flacara, degajare de fum, gaz sau vapori ca urmare a incendiului sau diverse alte distrugeri precum si prin avarieri ca urmare a masurilor luate in timpul producerii evenimentului asigurat pentru salvarea utilajului sau a constructiei in care se afla acesta.
  • Explozie (altele decat cele provocate de materiale explozive transportate) inclusiv explozia rezervorului de carburant sau a rezervorului de aer comprimat - chiar daca trasnetul sau explozia nu au fost urmate de Incendiu.
  • Furtul savarsit prin efractie, prin acte de talharie precum si urmarile furtului sau tentativei de furt asupra bunului asigurat sau al unor parti componente din dotarea acestuia.
  • Vandalism.
  • Avariile accidentale sau deteriorarea accidentala a bunului asigurat.
 • Se acorda despagubiri:
  • in caz de Trasnet sau Explozie se acorda despagubiri si pentru pagubele produse atunci cand trasnetul ori explozia s-au produs la distanta de bunul respectiv.
  • in caz de inundatie se acorda despagubiri pentru pagubele produse ca urmare a acoperirii locului unde se afla bunul asigurat cu un strat de apa provenind din orice cauza, precum si pentru pagubele produse de actiunea mecanica a apelor curgatoare sau a obiectelor purtate de ape.
  • in cazurile de Trasnet, furtuna, cutremur de pamant, prabusire sau alunecare de teren, greutate a stratului de zapada sau de gheata, avalanse de zapada, se acorda despagubiri si pentru pagubele produse bunului asigurat prin efectele indirecte ale acestor fenomene, ca de exemplu: prabusirea unui copac lovit de Trasnet, actiunea mecanica a obiectelor purtate de furtuna, daramarea acoperisurilor sau a constructiilor din cauza greutatii stratului de zapada sau de gheata ori a avalanselor de zapada, a cutremurelor de pamant, a prabusirilor sau alunecarilor de teren.
 • Asiguratorul acorda despagubiri in sublimita a 10% din suma asigurata aferenta bunului asigurat si pentru:
  • cheltuielile de transport ale bunului asigurat la atelierul de reparatii sau la locul de adapostire cel mai apropiat, dar nu mai departe de domiciliu sau sediu legal.
  • cheltuielile facute in vederea limitarii pagubelor pentru salvarea bunului asigurat daca acestea sunt necesare in urma unor daune produse de riscuri cuprinse in asigurare.
 • Asiguratorul acorda urmatoarele acoperiri suplimentare:
  • In caz de greve, revolte si tulburari civile, daune cauzate direct bunului asigurat prin:
   • actiunea reprezentantilor oricarei institutii abilitate prin lege in reprimarea, incercarea de reprimare sau de minimilizare a consecintelor unor astfel de tulburari.
   • actiunea intentionata a oricarui grevist sau muncitor blocat in afara locului de munca, in sprijinul grevei sau in rezistenta opusa la greva patronala.
   • actiunea reprezentantilor oricarei institutii abilitate prin lege in prevenirea, incercarea de prevenire sau de minimizare a consecintelor unor astfel de fapte.
  • Raspunderea civila a bunului asigurat acopera in limita sumei asigurate:
   • cheltuielile pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare si cheltuieli de judecata pentru prejudiciile de care raspunde in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente produse de bunul asigurat ca urmare a avarierii ori distrugerii unor bunuri precum si prin vatamare corporala sau deces.
   • cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare este stinsa, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale, de exemplu in cazul aplicarii amnistiei). In cheltuielile facute de asigurat se cuprind: cheltuielile pentru onorariul de avocat si cheltuielile de expertiza, dovedite cu acte.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru obiectul asigurarii din cadrul locatiei asigurate, sunt:

 • daunele derivate din defectarea / nefunctionarea partilor electrice si / sau mecanice, inghetarea lichidului de racire sau a altui fluid de lucru, lipsa sau insuficienta ungerii / lubrifierii;
 • daunele derivate din operatiile de incarcare / descarcare, transport si / sau transfer (deplasare) a bunului pe platforma, in afara celor survenite cu ocazia miscarilor in incinta locatiilor / santierelor asigurate, indicate in polita, daca nu s-a stabilit altfel intre parti;
 • daunele derivate din circulatia / deplasarea pe drumurile publice folosind forta motoare proprie sau remorcate, daca nu s-a stabilit altfel intre parti;
 • pierderea sau avarierea pieselor inlocuibile sau a anexelor precum: varfuri, burghie, cutite sau alte instrumente de taiat, lame de fierastrau, stante, matrite, modele, suprafete de pulverizare si zdrobire, filtre si site, franghii, pneuri, jenti, curele, senile, lanturi, benzi de lifturi si transportoare, baterii, fire de conectare si / sau cabluri (exceptie facand cablurile macaralelor), conducte flexibile, material pentru articulatii si ambalare inlocuite in mod regulat, capetele masinilor de perforat, ciocanul batator si blocul nicovala de la masina de batut pari si de la perforatoare cu percutor, bratul sau sapa de foraj, bene, ustensile, accesorii sau a altor parti interschimbabile in general;
 • pierderea sau avarierea cauzate de explozia oricarui boiler sau vas supus presiunii aburului intern sau fluidului sau a oricarui motor cu combustie interna;
 • pierderea sau avarierea autovehiculelor proiectate si autorizate sa transporte persoane sau mixte (transport persoane si marfuri), care in mod uzual nu sunt destinate spre a fi folosite pe santierele de constructii;
 • daune la masini si echipamente de santier aflate pe ambarcatiuni navale, consecinta a scufundarii sau imersiunii acestora;
 • pierderea sau avarierea ca o consecinta directa a exploatarii continue (de ex. uzura, coroziune, rugina, deteriorare datorita lipsei utilizarii sau conditiilor normale atmosferice);
 • pierderea sau avarierea care apar in timp ce un bun asigurat este supus unui test de orice fel sau in timp ce este folosit in orice fel sau in orice scop, altul decat cel pentru care a fost proiectat;
 • pierderea sau avarierea instalatiilor si / sau utilajelor care functioneaza subteran, daca nu s-a stabilit altfel intre parti;
 • cheltuielile efectuate pentru transformarea / perfectionarea bunurilor in comparatie cu starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat, precum si cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite sau revizii generale;
 • pierderea sau avarierea rezultata din utilizarea bunului asigurat dupa producerea unei daune anterioare, dar inainte de a se fi reparat definitiv si de a se fi garantat operarea normala a bunului respectiv sau ca urmare a efectuarii unor improvizatii de natura tehnica;
 • cauzate de furt (total, partial sau tentativa de furt), lipsuri inexplicabile sau care au fost descoperite numai cu ocazia efectuarii inventarului sau intretinerii curente;
 • daune indirecte sau raspundere de orice fel sau natura;
 • daune produse de materiale explozive (mine, grenade etc), precum si daune produse de folosirea materilelor explozive;
 • pierderea sau avarierea cauzata de orice defecte sau vicii existente la data intrarii in vigoare cunoscute asiguratului sau reprezentantilor sai, indiferent daca aceste defecte sau vicii sunt cunoscute de catre asigurator sau nu;
 • pierderea sau avarierea cauzata direct sau indirect de dol sau culpa grava a asiguratului / utilizatorului sau a reprezentantilor sai; in sensul prezentei excluderi prin 'culpa grava' se intelege lipsa neobisnuita de grija sau atentie, precum si indiferenta fata de ceea ce ar trebui, in principiu, sa fie clar pentru oricine intr-o anumita situatie. Exemplu: manevrarea / utilizarea sub influenta bauturilor alcoolice / substantelor stupefiante, angajarea de catre asigurat si / sau utilizatorului si / sau beneficiarului a unor persoane necalificate pentru manevrarea / utilizarea bunurilor asigurate, neasigurarea parametrilor / conditiilor necesare functionarii / operarii bunurilor asigurate;
 • daune pentru care potrivit legii sau prin contract trebuie sa raspunda furnizorul, constructorul sau unitatea care asigura intretinerea;

                In orice actiune, proces sau alta procedura in care asiguratorul pretinde ca orice pierdere, distrugere sau paguba nu este acoperita de catre polita, responsabilitatea demonstrarii ca pierderea, distrugerea sau paguba este acoperita va reveni asiguratului / utilizatorului.

Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

Avarii accidentale interne

               Asiguratorul il va despagubi pe asigurat, pentru Avarii accidentale interne produse in mod brusc si neprevazut in timpul lucrului, ce impun reparatii sau inlocuiri si care rezulta din:

 • reglarea defectuoasa a utilajelor;
 • defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie;
 • patrunderea accidentala de obiecte straine in corpul utilajului;
 • dezmembrarea unor parti componente datorata fortei centrifuge;
 • lipsa accidentala a apei in boilere sau in recipientii sub presiune;
 • scurtcircuit, supratensiune, suprasarcina, formarea de arcuri voltaice, inductie;
 • defecte sau greseli de proiectare ori de fabricatie, defecte ale materialului si erori de montare sau instalare.

                Daca in urma unei astfel de defectiuni sau deranjament intern, are loc un eveniment care conduce la daune materiale externe, astfel de daune de consecinta vor fi de asemenea despagubite.

                Excluderi:

 • cheltuieli pentru repararea unor avarii / distrugeri accidentale produse din cauze (riscuri) necuprinse in asigurare sau cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
 • daune produse de trepidatii datorate circulatiei pe drumurile publice in timpul transportarii pe platforma;
 • eroziune, depuneri lasate de apa, piatra de pe cazane, depreciere sau uzura a oricaror parti ale utilajelor, cauzate de desfasurarea normala a activitatii productive, precum si orice alte influente chimice sau atmosferice continue, depuneri de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
 • avarii cauzate de testari, supraincarcare intentionata sau experimente ce presupun impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
 • cheltuieli legate de imbunatatiri aduse bunurilor in comparatie cu starea acestora dinaintea producerii evenimentului acoperit.

Avarii accidentale

                 Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru daunele derivate din defectarea / nefunctionarea partilor electrice si / sau mecanice, inghetarea lichidului de racire sau a altui fluid de lucru, lipsa sau insuficienta ungerii / lubrefierii. Daca totusi, in urma unei astfel de defectiuni sau deranjament, are loc un eveniment care conduce la daune materiale externe, astfel de daune consecinta vor fi despagubite.

Extinderea teritoriala

                 Prin aceasta clauza se convine si acceptata ca, aria teritoriala pentru care este valabila asigurarea sa fie extinsa incluzand o arie geografica expres precizata.

Furt

                 Asiguratorul il va despagubi pe asigurat, in limitele si in conditiile politei de asigurare pentru pierderea totala sau daunele materiale si directe produse utilajului asigurat, atat in stationare, cat si in miscare produse prin furt total, furt partial sau tentativa de furt.

                 Asiguratul va reclama producerea furtului la organele de politie si la asigurator in aceeasi zi in care a constatat producerea acestuia. Asiguratul si / sau utilizatorul utilajului va declara asiguratorului in scris, care au fost circumstantele in care s-a produs evenimentul. Asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita orice alte date si documente care pot oferi indicii relative la furt si de a efectua orice investigatie necesara in scopul gasirii utilajului sau a identificarii autorilor.

                 Cu ocazia reclamarii furtului vor fi predate asiguratorului toate randurile de chei cu care a fost livrat utilajul, acolo unde este cazul. Pentru utilajele inmatriculate, dupa radierea din circulatie se va preda asiguratorului si cartea de identitate a acestora.

                 Neindeplinirea de catre asigurat sau de catre prepusii acestuia a obligatiilor prevazute mai sus atrage dupa sine decaderea acestuia din dreptul la despagubire.

                 Asiguratul are obligatia sa informeze asiguratorul in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta a faptului ca utilajul furat sau parti din utilajul avariat au fost recuperate. Valoarea recuperarilor realizate inainte de plata despagubirii va fi luata in calcul pentru micsorarea daunei insasi. Pentru tot ceea ce a fost recuperat dupa plata despagubirii, asiguratul are obligatia sa restituie contravaloarea acestor recuperari. In cazul in care dupa efectuarea platii despagubirii autoritatile competente recupereaza utilajul furat, acesta, prin efectul platii despagubirii, intra in proprietatea asiguratorului care va putea exercita toate prerogativele ce decurg din aceasta calitate.

                 Asigurarea nu acopera decat furturile declarate si confirmate de organele de politie. Asiguratorul nu-l despagubeste pe asigurat pentru:

 • daunele determinate de reaua intentie sau culpa grava a contractantului sau a asiguratului / utilizatorului, precum si a persoanelor autorizate de acestia sa conduca, repare sau pastreze utilajul asigurat; in sensul acestei excluderi, prin culpa grava se intelege parasirea utilajului cu lasarea cheilor in contact, neschimbarea contactului ca urmare:
  • a pierderii sau furtului cheilor;
  • a furtului acestuia ori a unei tentative de furt prin fortarea incuietorilor etc.
 • furtul pieselor si / sau partilor componente de rezerva, echipamentului suplimentar cu care utilajul nu este dotat din fabricatie, precum si a combustibililor, lubrifiantilor, curelelor de distributie, funiilor, cablurilor, huselor sau prelatelor si a oricaror bunuri aflate in utilaj;
 • furtul “aparatelor audio / video” precum aparate radio, telefoane celulare, casetofoane, unitati de compact disc, aparate de inregistrat si alta aparatura similara, chiar daca sunt fixate pe utilajulul asigurat, exceptie fac “aparatele audio / video” care constituie dotare de serie si sunt integrate in bordul utilajului;
 • furtul partilor componente daca in momentul furtului acestea erau demontate de pe utilaj, exceptie fac doar cazurile in care furtul sau tentativa de furt s-au produs prin efractie din localurile in care acestea se afla parcat / pastrat;
 • cazurile in care asiguratul, cu consimtamantul sau, a incredintat utilajul asigurat unei terte persoane sau unui prepus al sau, care nu il restituie. Prin „a incredintat” se intelege inclusiv lasarea nesupravegheata a cheilor in locuri publice.

Greve, Rascoale sau Tulburari civile

               Prin aceasta clauza se stabileste ca - respectand ferm termenii, limitele, articolele si conditiile din polita sau anexate la aceasta si cu conditia ca asiguratul sa fi platit prima suplimentara stabilita - acoperirea acordata de polita se extinde la daunele provocate de greve, rascoale si tulburari civile, intelegandu-se prin acestea, pierderile sau daunele cauzate proprietatii asigurate, in mod direct de:

 • acte ale oricarei persoane care ia parte, impreuna cu altele, la tulburari ale sigurantei si ordinii publice (legate sau nu de greve sau intrerupere a lucrului hotarata de patron sau conducere);
 • masuri luate de o autoritate legal constituita pentru a reprima sau cu intentia de a reprima oricare act de dezordine sau pentru a minimaliza consecintele acestuia;
 • actiuni deliberate ale oricarui grevist sau muncitor, lasat in afara intreprinderii inchise de patron (lock-out), facute cu scopul de a favoriza o greva sau pentru a rezista la o asemenea inchidere a intreprinderii (lock-out);
 • masuri luate de oricare autoritate legal constituita in scopul prevenirii acestui gen de actiune sau in incercarea de a preveni acest gen de actiune sau de a minimaliza consecintele acesteia.

                Aceasta clauza nu acopera:

 • pierderile sau daunele survenite ca urmare a incetarii totale sau partiale a lucrului sau datorate intarzierilor, intreruperilor sau incetarii oricarui proces sau operatiuni;
 • pierderile sau daunele nemateriale produse de exproprierea permanenta sau temporara ca urmare a confiscarii, sechestrului, rechizitiei din partea oricarei autoritati constituite;
 • pierderile sau daunele nemateriale produse de exproprierea permanenta sau temporara a constructiilor ca urmare a ocuparii ilegale a unor asemenea constructii de catre oricare persoana.

                Totusi asiguratorul nu este eliberat de orice raspundere fata de asigurat referitoare la daunele materiale produse bunurilor asigurate, inainte de sau in timpul exproprierii temporare.

                 Aceasta clauza nu acopera pierderile si daunele produse direct sau indirect de sau ca o consecinta a evenimentelor mai jos mentionate, si anume:

 • razboi, invazie, acte ale unui inamic din exterior, ostilitati sau actiuni militare (cu sau fara declaratie de razboi), razboi civil;
 • revolta, tulburari civile care iau amploarea unei revolte populare, revolta militara insurectie, rebeliune, revolutie, puci militar sau uzurpare de putere;
 • actiuni comise de orice persoana care actioneaza in contul sau in legatura cu organizatii ce au ca scop rasturnarea cu forta a guvernului "de jure" sau "de facto" sau de a-l intimida cu acte de terorism si violenta.

                 Pentru orice actiune, cauza sau alta procedura in care asiguratorul sustine ca in virtutea dispozitiilor acestei clauze, perderile sau daunele nu sunt acoperite, cheltuielile pentru a demonstra ca asemenea pierderi sau daune sunt acoperite sunt in sarcina asiguratului.

                 Asiguratorul are dreptul de a rezilia aceasta clauza, in orice moment, prin intermediul unei scrisori recomandate adresata asiguratului, caz in care asiguratorul este obligat sa ramburseze partea din prima corespunzatoare perioadei de timp dintre data rezilierii si data scadentei politei.

                 Sunt excluse deasemenea, daunele produse prin furt sau talharie produse ca urmare a Grevelor, Rascoalelor sau Tulburarilor Civile.

Lucru cu explozibil

                 Prin aceasta clauza se stabileste ca - respectand ferm termenii, limitele, articolele si conditiile din polita sau anexate la aceasta si cu conditia ca asiguratul sa fi platit prima suplimentara stabilita - se convine extinderea asigurarii pentru utilajele asigurate in polita in urmatoarele conditii:

 • pe timpul pregatirii si executiei exploziilor sa fie respectate normativele legale in vigoare privind retragerea utilajelor la distanta minima stabilita in aceste normative (nu mai putin de 1.000m);
 • pentru daunele produse prin detonarea materialelor explozive se prevede un procent neacoperit de 20% din dauna lichidabila.

transport intern (CARGO)

                  Prin aceasta clauza se stabileste ca, respectand ferm termenii, limitele, articolele si conditiile din polita sau anexate la aceasta, asiguratorul il va despagubi pe asigurat, pentru daunele produse utilajelor pe timpul transportului rutier (transport pe platforma), precum si in timpul operatiunilor de incarcare si descarcare pe / de pe mijlocul de transport.

                   Sunt acoperite de aceasta clauza numai transporturile / deplasarile efectuate cu mijloace de transport adecvate si cu respectarea normelor legale in vigoare.

                  Acoperirea este valabila pentru daunele materiale si directe care deriva din urmatoarele riscuri:

 • Incendiu, Explozie, efectul direct al trasnetului;
 • rasturnare, lovire, cadere, coliziune, ciocnirea mijlocului de transport cu obiecte fixe si / sau mobile;
 • cutremur, furtuna, inundatie, revarsarea raurilor si lacurilor, ruperea digurilor, avalanse, prabusiri sau surpari de pamant, rupere de poduri si / sau afundare de sosea.

                  Asiguratorul nu-l despagubeste pe asigurat pentru:

 • deranjamente mecanice, electrice sau electronice, cu exceptia celor pentru care exista dovada unor avarieri exterioare a utilajului rezultate in urma unor evenimente asigurate conform politei;
 • defectiune, viciu sau insuficienta in ancorare sau in pregatirea utilajului pentru transport;
 • transporturile efectuate cu mijloace de transport neadecvate;
 • daunele produse in timpul operatiilor de incarcare si descarcare pe / de pe mijlocul de transport daca au fost facute cu mijloace neadecvate unor astfel de operatiuni.

                  Asigurarea este valabila pe teritoriul Romaniei.

transport intern (CASCO)

                Prin aceasta clauza se stabileste ca, respectand ferm termenii, limitele, articolele si conditiile din polita sau anexate la aceasta, asiguratorul il va despagubi pe asigurat, pentru daunele materiale si directe produse utilajului asigurat pe durata deplasarilor intre punctele de lucru (santiere) prin circulatia pe drumurile publice (folosind forta motoare proprie si / sau remorcate / tractate) cu respectarea normelor legale in vigoare.

                Prevederi speciale privind circulatia utilajelor pe drumuri publice:

 • Pentru accidentele rutiere, in urma carora au rezultat numai pagube materiale si in care au fost implicate doua vehicule (dintre care unul este cel asigurat), avizarea daunelor se poate face folosind Formularul „constatare amiabila de accident”, fara a mai fi necesara intocmirea de documente de constatare de catre politie, dar numai daca acest formular este completat si semnat de catre ambii conducatori de vehicule implicati in accident. In situatia in care unul dintre vehicule este stationat / parcat, formularul poate fi completat si de catre proprietarul / utilizatorul acestuia;
 • Daca avariile utilajului asigurat s-au produs intr-un accident de circulatie din care a rezultat avarierea exclusiva a acestuia (cu exceptia cazurilor care reprezinta contraventii sau infractiuni la regulile de circulatie) sau in alte imprejurari decat un accident de circulatie, avizarea daunelor se poate face de asemenea direct la asigurator;
 • In toate celelalte cazuri decat cele prezentate mai sus (ca de exemplu: sunt implicate in accident mai mult de doua vehicule, au rezultat si vatamari corporale / decese, exista divergente intre cele doua parti asupra modului de producere a accidentului, s.a.m.d), asigurarea opereaza exclusiv pentru daunele reclamate la politie si pentru care s-au eliberat acte constatatoare privind dinamica accidentului, din care sa rezulte si persoanele care se fac raspunzatoare pentru producerea evenimentului, precum si avariile produse. Procesul verbal de constatare sau un alt act constatator se va prezenta de asigurat in original si va ramane la dosarul de dauna.

                 Asigurarea acopera numai evenimentele declarate si constatate de Politie sau, in cazurile in care legea permite, doar de catre asigurator.

                 In toate cazurile, asigurarea nu opereaza cand utilajul asigurat nu avea certificat, numar sau autorizatie de circulatie valabile, precum si in cazurile in care era condus, operat sau actionat in momentul accidentului de o persoana care nu poseda atestat sau permis de conducere valabil pentru categoria respectiva de vehicule, ori dupa ce atestatul sau permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau retinut in vederea anularii si nu a fost eliberata o dovada provizorie de circulatie sau aceasta a expirat.

                 Asigurarea nu opereaza, de asemenea, cand persoana care conduce utilajul este sub influenta substantelor halucinogene (stupefiante), alcoolului sau in stare de ebrietate, precum si daca s-a sustras de la recoltarea probelor biologice privind stabilirea alcoolemiei sau a parasit locul accidentului.

                 Asiguratorul nu-l despagubeste pe asigurat pentru:

 • daunele determinate de reaua intentie sau culpa grava a asiguratului / utilizatorului, precum si a persoanelor autorizate de acesta sa conduca, repare sau pastreze utilajele asigurate; in sensul acestei excluderi prin culpa grava se intelege continuarea rularii utilajului dupa spargerea baii de ulei, avarierea cutiei de viteze, explozia cauciucului etc.;
 • daunele provocate de ardere simpla care nu sunt urmate de Incendiu, precum si cele cauzate in orice fel de actiunea curentului electric, dar care nu au provocat flacara;
 • daunele produse prin manevre de impingere manuala;
 • daunele produse pieselor, componentelor de rezerva precum si echipamentului suplimentar cu care utilajul nu este dotat din fabricatie, precum si a oricaror bunuri aflate in utilaj;
 • daunele cauzate motorului sau altor parti componente ale utilajului ca urmare a patrunderii voluntare in locuri inundate (pasaje rutiere, gropi, lucrari in constructie nesemnalizate etc) sau cursuri de ape;
 • daunele cauzate de materiale sau animale transportate;
 • daunele produse ca urmare a depasirii capacitatii de incarcare inscrisa in certificatul de inmatriculare sau in manualul tehnic al utilajului.

                 Asigurarea este valabila pe teritoriul Romaniei.

masini si utilaje folosite in subteran

                Prin aceasta clauza se stabileste ca, respectand ferm termenii, limitele, articolele si conditiile din polita sau anexate la aceasta, asiguratorul il va despagubi pe asigurat, pentru daunele materiale si directe produse la bunurile asigurate datorita inundatiei, revarsarilor, alunecarilor de teren, caderilor de pietre, scufundarilor, prabusirii galeriilor si / sau tunelurilor etc, pana la o limita de raspundere expres precizata / pe eveniment. In orice caz, raman excluse daunele ca urmare a abandonarii utilajelor produse in urma evenimentelor mai sus precizate.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

 • Asiguratul / contractantul este obligat:
  • sa plateasca prima de asigurare in conditiile stabilite la incheierea politei de asigurare si sa respecte achitarea ratelor de prima stabilite in polita, la datele scadente;
  • sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la riscurile pe care le cunoaste, prin completarea cererii – chestionar;
  • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi forma de asigurare, inclusiv la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe perioada valabilitatii acesteia;
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului, impotriva celor vinovati de producerea daunelor; in mod deosebit trebuie:
   • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in producerea evenimentului asigurat;
   • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, de la renuntarea la drept sau de la incasarea oricarei indemnizatii fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
   • sa pastreze partile avariate si sa le puna la dispozitia reprezentantilor sau expertilor asiguratorului, pentru constatare si sa nu aduca nicio modificare bunurilor afectate care ar putea sa ingreuneze sau sa impiedice cercetarile;
   • sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extra judiciare necesare pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului.
 • Obligatiile asiguratului privind instalarea si protectia bunurilor in vederea prevenirii producerii pagubelor consta in:
  • respectarea instructiunilor producatorului privind montarea si instalarea bunurilor asigurate (inclusiv instructiunile referitoare la sursele de tensiune si instalatiile de asigurare a climatului optim de functionare);
  • executarea in conditii optime a operatiunilor de asigurare a protectiei si intretinere a bunurilor asigurate.
 • Obligatiile asiguratului in perioada de valabilitate a politei:
  • sa ia pe cheltuiala sa, masurile de precautie, potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu dispozitiile legale si recomandarile producatorului sau furnizorului cu privire la protectia si exploatarea bunurilor asigurate si sa le intretina in bune conditii;
  • sa respecte recomandarile asigurator privind conditiile de protectie, pastrare, functionare, in scopul prevenirii producerii oricarui eveniment susceptibil a genera o cerere de despagubire;
  • sa instiinteze, in scris, asiguratorul, imediat ce a cunoscut orice modificare intervenita in legatura cu bunurile asigurate, privind: modul de utilizare, caracteristici, locul de amplasare sau alte circumstante in masura sa agraveze riscul, urmand ca obiectul asigurarii si prima de asigurare sa fie modificate corespunzator, de la data schimbarii respective;
  • sa permita reprezentantilor asiguratorului accesul la bunurile asigurate in orice moment;
  • sa scoata din functiune instalatiile si / sau echipamentele electrice in cazul unui pericol iminent de inundatie sau in cazul in care, ca urmare a producerii unor deschizaturi in Cladiri in urma unei furtuni sau grindine, apa a inceput sa patrunda in interiorul cladirii in care se afla bunuri asigurate;
  • in eventualitatea absentei asiguratului sau a prepusilor acestuia, ori pe timpul cat activitatea in afacerea sa este suspendata, usile, ferestrele si celelalte deschideri din cladirea sau din incinta in care se afla bunurile asigurate, sa fie tot timpul incuiate cu dispozitive de inchidere, iar toate sistemele de siguranta existente in momentul in care se incheie asigurarea sau asupra carora se cade de acord ulterior sa fie bine intretinute si mentinute in stare de functionare;
  • asiguratul este obligat sa organizeze periodic, testarea si inspectarea sistemelor de securitate si paza.
 • Obligatiile asiguratului dupa producerea daunei:
  • sa ia, potrivit imprejurarilor, masurile necesare pentru limitarea pagubelor si a costurilor generate de acestea;
  • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de max 48 de ore, iar in cazul furtului in 24 de ore, despre producerea riscului asigurat, imprejurarile in care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse si natura lor (in avizare se vor arata locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat, locul unde se afla bunurile avariate sau distruse);
  • in caz de Incendiu, Explozie sau furt, sa instiinteze imediat organele de politie, unitatile de pompieri ori alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
  • in eventualitatea producerii furtului:
   • sa aiba grija ca pana la cercetarea faptelor sa ramana neatinse toate urmele efractiei;
   • sa informeze imediat despre aceasta organele de politie;
   • sa trimita asiguratorului si politiei o lista semnata cuprinzand bunurile lipsa, distruse sau avariate;
   • sa instiinteze asiguratorul despre gasirea bunurilor furate in 24 de ore, indiferent daca bunurile au fost gasite inainte sau dupa plata despagubirii;
   • sa puna la dispozitia asiguratorului actele de constatare ale organelor de politie;
  • sa furnizeze asiguratorului informatii complete si documentele necesare pentru evaluarea marimii pagubei sau pentru determinarea cheltuielilor efectuate;
  • sa acorde sprijin deplin reprezentantilor asiguratorului si / sau organelor abilitate pentru investigarea cauzelor si a conditiilor de producere a pagubei, sa sprijine toate cercetarile necesare privind paguba si sa nu faca nici o modificare a bunurilor avariate, care ar putea ingreuna sau pune in imposibilitate investigarea cauzei pagubei;
  • si dupa efectuarea reparatiilor in regie proprie asiguratul este obligat sa se prezinte la asigurator in vederea efectuarii unei noi inspectii de risc.
 • In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute mai sus si / sau in actele aditionale atasate politei, asiguratorul are dreptul, dupa caz:
  • sa solicite anularea politei in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu l-ar fi incheiat;
  • sa rezilieze polita prin notificare scrisa transmisa asiguratului cu confirmare de primire, rezilierea devenind efectiva incepand cu ora 000 a celei de-a 20 zi de la data comunicarii;
  • sa propuna modificarea politei cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare; daca asiguratul nu este de acord, polita se reziliaza cu efect de la data solicitarii de modificare;
  • sa refuze plata despagubirii sau sa o ajusteze corespunzator influentei obligatiilor neindeplinite asupra producerii evenimentului asigurat / determinarii primelor de asigurare.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Stabilirea indemnizatiei este facuta de asigurator pe baza tuturor clauzelor politauale tinandu-se intotdeauna cont de fransiza si procentul neacoperit stabilite in polita de asigurare.
 • Daca despagubirea, calculata potrivit conditiilor politei de asigurare, este mai mica decat fransiza, asiguratorul nu plateste despagubirea; daca despagubirea astfel calculata depaseste fransiza, aceasta se scade din despagubire.
 • Procentul neacoperit ramane intotdeauna exclusiv in sarcina asiguratului fara ca el sa poata, cu riscul decaderii din dreptul la despagubire, sa-l asigure la alta asigurator.
 • In ceea ce priveste asigurarile de bunuri, la stabilirea indemnizatiei se ia in calcul valoarea pe care bunurile o au in momentul producerii evenimentului asigurat, tinand seama si de natura, calitate, vechime, depreciere, folosinta, adoptare de noi metode, inventii si alti factori similari. De asemenea, calculul indemnizatiei se va face tinand cont si de valoarea eventualelor recuperari, care va fi scazuta din cuantumul pagubei.
 • Indemnizatia nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunului din momentul producerii evenimentului asigurat, cu exceptia cazului in care, in aceasta din urma situatie, in polita exista prevederi exprese contrare.
 • Cheltuielile sunt in sarcina asiguratorului numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate, pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu depasesc, singure sau impreuna cu indemnizatia si eventualele cheltuieli de judecata, suma asigurata.
 • Determinarea daunei se face separat pentru fiecare bun in parte, astfel:
  • In cazul daunei partiale:
   • se estimeaza suma totala a cheltuielilor de reparatii la momentul producerii evenimentului asigurat, necesare pentru aducerea bunului afectat la starea functionala in care se gasea in momentul producerii evenimentului;
   • se estimeaza valoarea resturilor, la momentul producerii evenimentului asigurat sau a resturilor partilor eventual inlocuite care mai pot fi recuperate.
  • In cazul daunei totale:
   • se estimeaza valoarea bunului asigurat la momentul producerii evenimentului asigurat, tinandu-se cont de vechimea si de gradul de depreciere datorat folosirii sau altei cauze;
   • se estimeaza valoarea resturilor la momentul producerii evenimentului asigurat.
 • Pentru determinarea cuantumului daunei, in masura in care acestea au fost incluse la stabilirea sumei asigurata, se va tine seama:
  • de cheltuielile de transport normal catre / de la unitatea reparatoare, taxe vamale, alte taxe (daca este cazul);
  • de orice cheltuieli suplimentare rezultand din lucrul peste program / in timpul noptii / in timpul sarbatorilor legale si transport rapid vor fi acoperite, numai daca s-a convenit astfel intre parti.
 • Valoarea despagubirii acordate de asigurator in legatura cu fiecare bun asigurat, care a suferit o dauna, nu poate depasi suma asigurata aferenta acestuia mentionata in polita de asigurare (sau anexa la aceasta) si, pentru toate bunurile si evenimentele asigurate produse, suma asigurata totala mentionata in polita de asigurare.
 • Cuantumul daunei include si valoarea pagubelor produse bunurilor asigurate ca urmare a masurilor de salvare luate in timpul producerii evenimentului asigurat.
 • Din valoarea despagubirii calculata conform celor de mai sus se scad fransizele stabilite in polita de asigurare.
 • In afara reparatiilor de urgenta necesare pentru transportarea utilajului avariat la atelierul de reparatii sau la spatiul special amenajat, asiguratul trebuie sa se abtina de la orice reparatie inainte de a primi acordul asiguratorului. De asemenea, trebuie sa conserve urmele si resturile evenimentului pana la constatarea daunei de catre asigurator, fara ca prin aceasta sa i se recunoasca dreptul la despagubire.
 • Asiguratorul are dreptul:
  • sa dispuna efectuarea reparatiilor necesare repunerii in stare de functionare a utilajului avariat intr-un atelier ales de aceasta;
  • sa inlocuiasca utilajul sau parti din acesta care au fost furate, distruse ori avariate cu unele de acelasi fel;
  • sa intre in posesia resturilor utilajului, ramase in urma evenimentului asigurat.
 • Asiguratorul va despagubi contravaloarea costurilor reparatiilor sau inlocuirii pieselor care au fost mentionate in procesul verbal de constatare eliberat de inspectorul de dauna.
 • Plata despagubirii se va face pe baza facturii si a devizului de reparatie, in original, care se vor depune la dosarul de dauna.
 • Plata indemnizatiei va fi efectuata de asigurator numai dupa ce asiguratul:
  • va face dovada dreptului de a obtine plata indemnizatiei;
  • va declara daca si ce asigurari a mai incheiat pentru acelasi risc;
  • va preda toata documentatia ceruta de asigurator, inclusiv cea necesara pentru a exercita actiunea de regres;
 • In cazul asigurarii de raspundere civila, asiguratorul plateste indemnizatia nemijlocit celui pagubit, in masura in care acesta nu a fost deja despagubit de asigurat; indemnizatia se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit.
 • Inceputul procedurii de stabilire a indemnizatiei, cuantificarea sau plata unor sume nu constituie o recunoastere a obligatiei asiguratorului de a indemniza; ca urmare, asiguratorul isi pastreaza dreptul de a opune noi exceptii care pot conduce la o cuantificare diferita a indemnizatiei sau chiar la negarea dreptului la indemnizatie.
 • Plata indemnizatiei se face in termen de maximum 30 de zile de la data completarii documentatiei dosarului de dauna, daca nu se prevede altfel.
 • In cazul platii indemnizatiei aferente unei daune totale, polita de asigurare inceteaza de drept incepand cu data producerii evenimentului asigurat.
 • Plata indemnizatiei se va face catre asigurat in moneda in care s-a incasat prima de asigurare.

Notificare daune:

Se face in centrul de Constatare daune existent in fiecare oras din Romania.

www.generali.ro / servicii / solutionare-daune / auto / unitati-constatare

dauneauto@generali.com

de LUNI pana VINERI, intre 9:00 – 18:00 -

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.