Polita de asigurare pentru MASINI, VEHICULE, ECHIPAMENTE, INSTALATII si UTILAJE SPECIALE, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile - GROUPAMA Asigurari

asigurari groupama masini utilaje echipamente instalatii industriale speciale mobile transportabile inmatriculabile neinmatriculabile pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Mihai Eminescu, nr. 45.

office@groupama.ro

Tel:   021.305.80.00

Fax:   021.310.99.67

              GROUPAMA Asigurari S.A. este parte a marelui grup francez, de asigurari si servicii financiare bancare cu acoperire internationala, GROUPAMA. Asigurator de referinta in Franta, grupul GROUPAMA are o prezenta extinsa la nivel international, in 11 tari din Europa, Africa si Asia. Cu o traditie de peste 100 de ani, GROUPAMA a patruns progresiv pe piata romaneasca, in perioada 2007-2008, achizitionand 3 companii locale de asigurari: BT Asigurari in 2007 si Asiban si OTP Asigurari in 2008, pe care le-a reunit sub brand-ul GROUPAMA Asigurari S.A. Romania. De la infiintare si pana in prezent, GROUPAMA Asigurari S.A. s-a dezvoltat continuu acordand o atentie deosebita satisfacerii nevoilor clientilor, ceea ce a condus la accederea acesteia in categoria societatilor de asigurari premium, alaturi de alte societati de vaza de pe piata romaneasca de asigurari. GROUPAMA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-009-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GROUPAMA Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare complexa ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GROUPAMA Asigurari S.A. il constituie, toate bunurile enumerate anterior, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana fizica sau juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Asiguratorul, in baza politei de asigurare si in schimbul primei de asigurare incasate, asigura echipamente / utilaje, ai caror proprietari, persoane juridice, au sediul in Romania.

              Asigurarea este valabila doar pentru echipamentele si utilajele mentionate in specificatie. Aceasta asigurare se aplica indiferent daca obiectele asigurate sunt in operare sau in repaus, chiar daca sunt in folosinta unui tert, cu conditia ca la momentul incheierii asigurarii sa existe un contract in vigoare intre asigurat si acesta, iar obiectele asigurate sa fie operationale, conform scopului pentru care au fost produse.

              Deplasarea / transportul echipamentelor si utilajelor, intre locatiile unde acestea isi desfasoara activitatea, va fi acoperita / acoperit numai in baza unei clauze speciale care sa ateste acest lucru.

              Urmatoarele echipamente / utilaje nu sunt asigurabile in baza politei:

 • aparate de zbor, ambarcatiuni sau echipamente navale;
 • utilaje de foraj petrolier si gazifer;
 • utilaje folosite la lucrari subterane;
 • utilaje aflate pe platformele de la malul apelor, in porturi sau pe barje / pontoane;
 • utilaje care se folosesc in gropi de gunoi sau gropi / puncte de colectare a deseurilor sau altele asemenea;
 • utilaje care recupereaza deseuri subterane sau subacvatice;
 • echipamente si instalatii de foraj pentru puturi de apa.

               Nu se asigura:

 • pierderea sau avarierea pieselor inlocuibile / consumabile precum: burghie, cutite, lame de fierastrau, ecrane, site, lanturi, cabluri de conectare, tevi flexibile, capete si prajini de foraj, materialele de impachetare si asamblare, curele de transportoare si de elevatoare, franghii, benzi, parti fabricate din ceramica sau lemn, cauciucuri, baterii;
 • carburanti, mijloace de racire, lubrifianti, uleiuri, in afara cazului unei daune totale la un singur echipament sau utilaj.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GROUPAMA Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile si utilajele speciale asigurate, raspunderile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • chirie / locatie de gestiune;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia in care se afla vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre tipul de activitate desfasurat cu vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • descrierea tehnica pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate, vechimea, valoarea de inlocuire, valoarea actuala;
 • programul de lucru;
 • regimul de exploatare aplicat pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre modul de operare, programul de mentenanta si experienta personalului care opereaza vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre masurile de protectie la Incendiu, furt si alte riscuri, aplicate in legatura cu vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GROUPAMA Asigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 3 luni.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GROUPAMA Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GROUPAMA Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate obiectului asigurarii in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata reprezinta valoarea de inlocuire a echipamentelor si utilajelor asigurate cu altele noi care au aceleasi caracteristici si aceeasi capacitate, inclusiv cheltuielile de transport pana la santier, cheltuielile de asamblare, taxele vamale precum si alte taxe.

              Prin derogare de la prevederea de mai sus, suma asigurata pentru baracamente, ateliere, schelarie, cofraj si matritare va fi egala cu valoarea reala a acestora la momentul incheierii politei.

              In cazul in care suma asigurata este impusa de catre un tert (banca, garant etc.), sau este valoarea de inventar inregistrata in situatiile contabile sau valoarea din factura, exista posibilitatea incheierii politelor la respectiva valoare, caz in care, la daune partiale, plata despagubirilor se va efectua corespunzator proportiei existente la data producerii evenimentului asigurat dintre suma asigurata si valoarea de inlocuire a utilajului asigurat.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               In cazul in care suma asigurata este stabilita in valuta (EUR sau USD), prima de asigurare se stabileste in aceeasi valuta, ea putandu-se achita ori in valuta stabilita, ori in RON la cursul de referinta stabilit de B.N.R. din data platii, fiind datorata de asigurat anticipat si integral. La cererea asiguratului si cu acordul asiguratorului, in cazul asigurarilor incheiate pe un an, prima de asigurare se poate achita si in rate subanuale, numarul, cuantumul si scadenta acestora stabilindu-se la incheierea politei, conform tarifului de prime in vigoare, fiind mentionate in polita.

               Prima de asigurare minima este de 100 EUR sau echivalent in RON.

               In toate cazurile, dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii.

               Asiguratorul nu are obligatia sa avizeze asiguratul cu privire la scadentele ratelor de prima si nici sa incaseze primele de asigurare la sediul asiguratului. Incasarea primei de asigurare la sediul asiguratului, chiar repetata, nu poate fi invocata drept derogare pe viitor.

               In cazul in care polita a fost emisa dar nu a fost incasata prima de asigurare sau cea dintai rata a primei, asigurarea se considera suspendata pana la ora 24:00 a zilei in care s-a efectuat plata daca nu s-a convenit altfel.

               La expirarea unui termen de 30 zile calendaristice de la data de inceput a asigurarii prevazuta in polita, daca prima de asigurare sau cea dintai rata a primei nu a fost platita, asigurarea se reziliaza in mod automat de catre asigurator, asiguratul avand obligatia de a restitui exemplarul original al politei aflat in posesia sa.

               In cazul in care ratele ulterioare ratei I de prima nu sunt platite in termen de 15 zile calendaristice (perioada de gratie) de la termenele de scadenta stabilite, polita de asigurare se considera suspendat pentru inca 15 zile calendaristice (perioada de suspendare) si reintra in vigoare la ora 00:00 a zilei urmatoare zilei platii, ramanand neschimbate scadentele stabilite in polita.

               In cazul prevazut anterior, in care asiguratul nu plateste rata restanta, incepand cu a 31-a zi calendaristica de la data scadentei ratei, polita va fi reziliata fara punere in intarziere. Rezilierea va fi facuta incepand cu data la care a fost scadenta rata neplatita.

               Daunele produse in perioada de gratie (primele 15 zile calendaristice de la data scadentei ratei mentionata in polita) vor fi acoperite cu conditia efectuarii platii integrale a ratei de prima pana la expirarea perioadei de gratie.

               Pentru daunele produse in perioada de suspendare (urmatoarele 15 zile calendaristice dupa expirarea perioadei de gratie) asiguratorul nu plateste despagubiri. Daca in aceasta perioada de suspendare asiguratul plateste rata de prima datorata, polita poate fi repusa in vigoare in baza unei cereri de repunere in vigoare a politei completata de asigurat, cu conditia efectuarii unei inspectii de risc si cu conditia ca, pe perioada suspendarii sa nu se fi inregistrat niciun eveniment care sa genereze o solicitare de despagubire din partea asiguratului si nicio schimbare majora a conditiilor de risc, perioada de asigurare prevazuta in polita nefiind prelungita cu durata suspendarii.

               In cazul incetarii politei de asigurare ca urmare a instrainarii bunului asigurat, a denuntarii sau a rezilierii politei de asigurare, daca asiguratul a platit prime de asigurare in avans si daca asiguratorul nu a platit si nu datoreaza despagubiri pentru polita de asigurare respectiva, se vor retine primele de asigurare achitate pentru perioada de la inceputul asigurarii si pana la data incetarii politei, pe luni de asigurare (pentru fiecare luna de asigurare 1/12 din prima anuala). Diferenta dintre prima achitata si prima retinuta pentru perioada cat asigurarea a fost in vigoare se va restitui asiguratului, la solicitarea scrisa a acestuia. Data de referinta pentru calculul primei de asigurare ce urmeaza a fi restituita se considera a fi data depunerii de catre asigurat a solicitarii.

               In cazul incetarii politei de asigurare, daca asiguratorul a platit despagubiri sau datoreaza despagubiri pentru daune survenite inainte de reziliere sau denuntare, diferenta de prima de restituit mentionata anterior, nu se va mai restitui asiguratului. In acest caz, pentru politele la care plata primei de asigurare este stabilita in rate, asiguratul este obligat sa platesca ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.

               Polita de asigurare se incheie cu aplicarea unei fransize deductibile per eveniment, fransiza ce va fi mentionata in polita.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GROUPAMA Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GROUPAMA Asigurari S.A., pentru obiectul asigurarii din cadrul locatiei asigurate, sunt:

               Se asigura orice eveniment accidental brusc si neprevazut care nu este exclus prin polita, cum ar fi:

 • operare incorecta;
 • catastrofe naturale precum furtuna, grindina, inundatiile, revarsarile de ape, alunecarile de teren, cutremurul si eruptiile vulcanice;
 • Incendiu, Trasnet si Explozie;
 • furt prin efractie sau acte de talharie, pagubele produse utilajului ca urmare a furtului prin efractie sau a actelor de talharie;
 • coliziuni, rasturnari, deraieri.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GROUPAMA Asigurari S.A., pentru obiectul asigurarii din cadrul locatiei asigurate, sunt:

 • Asiguratorul nu ofera acoperire pentru:
  • orice consecinte ale grevelor, revoltelor, tulburarilor civile;
  • orice consecinte ale razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboiului civil, operatiunilor militare sau paramilitare, demonstratiilor sau oricaror miscari populare, vandalismului sau sabotajului, revolutiei, insurectiei, puterii militare sau uzurparii de putere precum si ale actiunii unor grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica sau conspiratie;
  • orice consecinte sau raspunderi legale, indiferent de natura lor, ale radiatiilor provenite din fuziunea sau fisiunea nucleara, ale contaminarilor radioactive, ale radiatiilor ionice sau ale contaminarii radioactive datorate oricarui combustibil nuclear sau deseurilor nucleare rezultate in urma arderii combustibilului nuclear. In cazul acestei excluderi, prin ardere se intelege orice proces independent de fisiune nucleara;
  • orice dauna, distrugere, deteriorare sau raspundere legala provocata sau care rezulta direct sau indirect din arme nucleare;
  • daune cauzate direct sau indirect sau ca o consecinta a terorismului – prin terorism se intelege orice act sau pregatire in vederea actiunii sau amenintare cu actiunea planuita pentru a influenta guvernul de jure sau de facto al oricarei natiuni sau orice grupare politica sau care urmareste scopuri politice, religioase, ideologice sau similar pentru intimidarea publicului sau a unei parti a acestuia de catre orice persoana sau grup / grupuri de persoane, indiferent daca actioneaza in nume propriu sau in legatura cu vreo organizatie sau guvern de jure sau de facto si care:
   • pune in pericol viata unor persoane, altele decat cele care comit actiunea;
   • implica violenta impotriva uneia sau mai multor persoane;
   • implica daune la bunuri;
   • creaza un risc pentru sanatatea sau siguranta publicului sau a unei parti a acestuia;
   • este proiectat sa interfereze cu sau sa intrerupa un sistem electronic;
  • daune cauzate de poluare si contaminare a mediului, chiar daca au fost provocate de evenimente asigurate;
  • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • pierderea, distrugerea sau deteriorarea care rezulta din orice tip de daune indirecte sau de consecinta, chiar ca urmare a producerii unor riscuri acoperite prin polita;
  • orice dauna, distrugere, deteriorare sau raspundere legala provocata sau care rezulta direct sau indirect din arme, munitii, explozibili.
 • In orice actiune, proces sau procedura judiciara in care asiguratorul afirma ca orice dauna, distrugere, deteriorare sau raspundere nu sunt acoperite, este sarcina asiguratului sa dovedeasca contrariul.
 • De asemenea, asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
  • daune produse echipamentului / utilajului:
   • aflat in deplasare intre punctele de lucru, prin circulatia pe drumurile publice, daca nu este stabilit altfel printr-o clauza speciala;
   • pe timpul transportarii acestuia, transferului sau operatiilor de incarcare / descarcare pe / de pe mijlocul de transport, daca nu este stabilit altfel printr-o clauza speciala;
  • scufundarea totala sau partiala datorata mareelor;
  • daunele rezultand din Incendiu sau Explozie produse echipamentului / utilajului modificat fara permisiunea autoritatilor / constructorului, ca rezultat al unei asemenea modificari;
  • daunele cauzate de Incendiu sau Explozie, in eventualitatea in care au fost incalcate reglementarile de prevenire a incendiilor (foc deschis, inclusiv lumina cu flacara deschisa in incaperea in care se afla echipamentul / utilajul etc.);
  • daunele rezultand din supraincarcarea sau suprasolicitarea echipamentului / utilajului;
  • daunele indirecte produse prin intreruperea folosirii echipamentului / utilajului, chiar ca urmare a unei cauze cuprinse in asigurare;
  • partile componente ale echipamentului / utilajului, accesoriile, piesele de schimb care sunt tinute separat de acesta (in garaj, atelier etc.);
  • daca echipamentul / utilajul era condus sau actionat in momentul accidentului, de asigurat sau de o alta persoana, cu consimtamantul asiguratului, fara ca aceasta sa posede permis de conducere valabil / autorizatie pentru categoria respectiva de echipament / utilaj, ori dupa ce permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau retinut si nu a fost eliberata o dovada inlocuitoare valabila a acestuia, cu drept de circulatie;
  • daca echipamentul / utilajul era condus sau actionat in momentul accidentului, de asigurat sau de o alta persoana, cu consimtamantul asiguratului, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, indiferent de valoarea masurata de aparatele etilotest, ori sub influenta unor substante / produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora;
  • daca asiguratul, respectiv persoana care-l conducea cu consimtamantul sau, sau dupa caz, orice prepus al acestuia, implicat in accident, s-a sustras de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor / produselor stupefiante sau medicamentelor cu efecte similare acestora, ori a parasit locul accidentului in situatiile in care acest fapt nu este permis prin dispozitiile legale, cu exceptia cazurilor in care parasirea locului accidentului a fost determinata de necesitatea salvarii persoanelor accidentate;
  • daca daunele s-au produs cu prilejul distrugerii sau avarierii constructiei in care s-a aflat echipamentul / utilajul asigurat, din culpa asiguratului sau oricarui prepus al acestuia;
  • daca daunele s-au produs in timpul comiterii, de catre asigurat sau prepusii acestuia, a unor actiuni calificate ca infractiuni savarsite cu intentie (inclusiv in timpul cand persoana respectiva, autoare a unei infractiuni savarsite cu intentie, incerca sa se sustraga de la urmarire);
  • daca daunele au fost produse prin influenta temperaturii asupra motorului echipamentului / utilajului (de exemplu: avarieri la blocul motor, chiulasa sau la sistemul de racire, produse ca urmare a inghetarii apei sau a lipsei apei) si daca au fost produse motorului, cutiei de viteze sau diferentialului, ca urmare a lipsei sau insuficientei ungeri, ori a supraincalzirii, din cauza functionarii defectuoase, a unei exploatari in afara limitelor prescrise sau a unor avarii tehnice, din orice cauze;
  • daca daunele au fost produse in exclusivitate anvelopelor, camerelor, jantelor, fara a provoca avarii corpului echipamentului / utilajului;
  • daca daunele au fost produse in exclusivitate elementelor vitrate ale echipamentului / utilajului, ca de exemplu: parbriz, geam lateral, faruri, proiectoare, semnalizatoare, lumini de pozitie, si altele asemenea, fara a provoca avarii corpului acestuia;
  • daca daunele au fost produse echipamentului / utilajului ca urmare a patrunderii voluntare cu acesta in ape curgatoare sau statatoare, ori in zone inundate temporar (pasaje rutiere, gropi, lucrari in constructie nesemnalizate etc), datorita acumularii unor cantitati mari de apa;
  • daca daunele au fost produse ca urmare a actiunii substantelor chimice sau corozive, cu exceptia cazurilor in care acestea s-au produs in trafic ca urmare a unui eveniment rutier;
  • daca asiguratul nu a instiintat asiguratorul despre producerea riscurilor asigurate si a procedat la repararea echipamentului / utilajului inainte ca asiguratorul sa efectueze constatarea daunei;
  • partea de dauna care s-a marit prin neluarea de catre conducatorul utilajului / echipamentului, asigurat sau utilizator, a masurilor pentru conservarea sau limitarea ei, in timpul producerii riscurilor asigurate sau dupa producerea acestora;
  • cheltuielile facute pentru modificarea sau imbunatatirea echipamentului / utilajului in comparatie cu starea lui dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri care au fost produse din cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatiile nereusite;
  • intrebuintare, functionare, uzare a pieselor si subansamblelor;
  • defecte de fabricatie ale materialului sau de executie a partilor componente sau pieselor, de exemplu: tensiuni in montajul parbrizelor, fisuri, goluri de turnare, tensiuni interne provenite din forjare, tratament termic sau termo-chimic necorespunzator, nerespectarea cotelor si a abaterilor dimensionale, de forma si de pozitie a suprafetelor etc.);
  • daca daunele au fost produse pieselor / subansamblelor echipamentului / utilajului ca urmare directa a trepidatiilor in timpul mersului, prin actiunea curentului electric asupra instalatiei electrice, a alternatorului, a electromotorului, a becurilor sau a altor piese ori accesorii care folosesc curentul electric ori sunt actionate de acesta;
  • daca insa datorita defectarii din orice cauza a unor piese ale echipamentului / utilajului, inclusiv anvelopelor ori camerelor acestora, se produc daune, aceste daune se despagubesc mai putin reperele cauzatoare daunei (de exemplu: daca din cauza ruperii barei de directie sau datorita exploziei unui pneu in timpul mersului, echipamentul / utilajul se rastoarna, se despagubesc daunele produse prin rasturnare, dar nu se despagubesc daunele produse la bara de directie sau la anvelopa explodata; capota care se deschide accidental in timpul mersului).
  • fransizele mentionate in polita, care vor fi suportate de catre asigurat la producerea fiecarui eveniment asigurat;
  • cazurile in care, la incheierea asigurarii sau pe perioada derularii politei de asigurare, respectiv in momentul avizarii unui eveniment asigurat, asiguratul sau persoanele cuprinse in asigurare au dat declaratii neconforme cu realitatea (care, daca ar fi fost cunoscuta, ar fi dus la neincheierea / rezilierea politei de asigurare), ori au furnizat informatii contradictorii sau in contradictie cu starea de fapt, in scopul obtinerii de despagubiri necuvenite;
  • furtul simplu.
 • Pentru riscul de furt, nu se acorda despagubiri:
  • daca organele politiei nu confirma furtul prin efractie sau tentativa de furt, ori daca la acestea nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul prin efractie sau tentativa de furt;
  • daca, dupa comiterea furtului prin efractie sau a tentativei de furt, dauna s-a marit prin neluarea de catre persoanele cuprinse in asigurare a masurilor pentru conservarea ei, pentru partea de dauna care s-a marit si daca acest fapt rezulta din actele incheiate de organele competente (politie sau alte organe de cercetare) sau din probele administrate de asigurator;
  • daca la comiterea furtului prin efractie sau a tentativei de furt au luat parte persoane aflate in serviciul asiguratului sau reprezentanti ai acestuia;
  • in cazurile in care persoana care opereaza bunul asigurat a facilitat producerea riscurilor asigurate sau a diminuat posibilitatea de reducere a urmarilor acestora, ca de exemplu:
   • nu a scos cheia din contact, nu a incuiat usile, cu exceptia cazurilor cand echipamentul / utilajul se afla intr-o incapere incuiata;
   • a parasit utilajul, a pastrat in interiorul acestuia, in timpul parcarii / stationarii sau opririi, actele sau obiectele care pot crea aparenta unei posesii de drept a autorului furtului asupra echipamentului / utilajului, cum ar fi: cartea de identitate, certificatul de inmatriculare sau dovada inlocuitoare, cheile acestuia etc.;
   • a pierdut / i s-au furat cheile echipamentului / utilajului asigurat si asiguratul nu a luat masuri de inlocuire a setului de inchidere si / sau a contactului de pornire;
  • pentru bunurile din echipament / utilaj, altele decat cele din dotarea acestuia;
  • daca in momentul furtului sau tentativei de furt echipamentul / utilajul era desfacut in partile sale componente, cu exceptia cazurilor cand furtul sau tentativa de furt s-au produs prin efractie din incaperea in care se afla echipamentul / utilajul desfacut in partile sale componente in vederea reparatiei.
 • In completarea excluderilor de mai sus, asiguratorul nu va fi raspunzator si nu va acorda despagubiri pentru:
  • avarii interne de natura mecanica sau electrica (de ex. rupere, crapare sau deformare), inghetarea agentilor frigorifici sau a altor lichide, lubrifierea defectuoasa sau lipsa uleiului sau agentilor frigorifici. Totusi, daca un accident se produce ca urmare a unei asemenea defectiuni, daunele produse se acopera in aceste cazuri;
  • uzura, coroziunea, eroziunea, oxidarea si deteriorarea treptata datorate neutilizarii sau conditiilor atmosferice normale;
  • daune aparute atunci cand bunurile au fost exploatate de catre operatori care nu aveau autorizatiile de munca corespunzatoare pentru utilajul folosit, sau erau exploatate de catre operatori care nu erau angajati ai asiguratului / utilizatorului mentionat in polita;
  • orice cheltuieli legate de remedierea disfunctionalitatilor si intretinerea bunurilor asigurate daca nu sunt direct legate de repararea in urma unui eveniment asigurat;
  • dauna ce rezulta din defectiuni de care asiguratul sau reprezentantii sai stiau sau ar fi trebuit sa stie;
  • dauna ce rezulta din utilizarea bunurilor asigurate dupa producerea evenimentului asigurat dar inainte ca repararea sa fie facuta si operarea normala garantata;
  • daune cauzate de explozia oricarui boiler sau vas supus presiunii aburului intern sau fluidului sau a oricarui motor cu combustie interna;
  • daune produse recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat aflate incidenta reglementarilor ISCIR la care nu au fost efectuate verificarile tehnice periodice impuse de documentatiile si prescriptiile tehnice, la termenele scadente, de catre o firma autorizata ISCIR;
  • daunele care apar in timp ce un bun asigurat este supus unui test de orice fel sau in timp ce este folosit in orice fel sau in orice scop, altul decat cel pentru care a fost proiectat;
  • dauna generata sau agravata de acte intentionate sau de culpa grava a asiguratului, prepusilor sau reprezentantilor sai;
  • daune pentru care, potrivit legii sau printr-un contract comercial, trebuie sa raspunda furnizorul, constructorul sau unitatea care asigura intretinerea.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GROUPAMA Asigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

Clauza 001_Acoperirea daunelor ca urmare a grevelor, revoltelor sau a tulburarilor civile

              In schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, in baza acestei clauze se acorda despagubiri, in cadrul limitei de despagubire stabilita in aceasta clauza, pentru daune produse bunurilor asigurate, consecinta a grevelor, revoltelor sau tulburarilor civile, in conditiile in care aceste daune sunt rezultatul:

 • unui act savarsit de una sau mai multe persoane participand la perturbarea ordinii publice (indiferent daca este sau nu in legatura directa cu o greva sau greva patronala);
 • actiunii oricarei autoritati legal constituita in vederea contracararii acestor acte sau reducerii consecintelor acestora;
 • actiunii voite a oricarui participant la greva;
 • actiunii oricarei autoritati legal constituita pentru contracararea sau reducerea consecintelor unui asemenea act.

             Prin aceasta clauza nu sunt acoperite:

 • daunele produse ca urmare a incetarii partiale sau totale a activitatii, intarzierii, intreruperii sau opririi oricarui proces de productie;
 • daunele produse ca urmare a deposedarii permanente sau temporare rezultand din confiscare sau rechizitionare ca acte indeplinite de orice autoritate legal constituita;
 • daunele rezultate din ocuparea ilegala temporara sau permanenta a perimetrului unde se afla bunurile asigurate, de catre orice persoana participanta la greve, revolte sau la tulburari civile;
 • daunele de consecinta precum si raspunderea civila de orice natura;
 • pagubele materiale produse bunurilor asigurate ca urmare a furtului comis de catre persoanele participante la greve, revolte sau tulburari civile.

            Limita de despagubire pe eveniment, trebuie inteleasa ca fiind despagubirea maxima ce urmeaza a fi platita ca urmare a daunelor care au avut loc intr-un interval de maxim 72 de ore. Limita de despagubire totala, pe intreaga perioada de asigurare, nu va depasi dublul limitei de despagubire pe eveniment.

Clauza 006_Asigurarea cheltuielilor suplimentare privind lucrul in afara programului, pe timp de noapte, sarbatori legale, transport rapid

            In schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, in baza acestei clauze se acorda despagubiri, in cadrul limitei de despagubire stabilita in aceasta clauza, pentru cheltuielile suplimentare privind lucrul in afara programului, pe timp de noapte, lucrul in timpul sarbatorilor legale cat si cheltuielile legate de transportul rapid (cu exceptia transportului aerian), cu conditia ca asemenea cheltuieli suplimentare sa fie in legatura cu daunele produse bunurilor asigurate prin polita.

            Limita de despagubire totala, pe intreaga perioada de asigurare, nu va depasi dublul limitei de despagubire pe eveniment.

Clauza 007_Asigurarea cheltuielilor suplimentare pentru transportul aerian

           In schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, in baza acestei clauze se acorda despagubiri, in cadrul limitei de despagubire stabilita in aceasta clauza, pentru cheltuielile suplimentare privind transportul aerian, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fie in legatura cu orice dauna sau pierdere intamplata bunurilor asigurate prin polita si cu conditia ca suma asigurata prin aceasta clauza sa nu depaseasca (limita) pe intreaga perioada asigurata.

Clauza 400_Asigurarea utilajelor si echipamentelor folosite in subteran

           In schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, in baza acestei clauze se acorda despagubiri, in cadrul limitei de despagubire stabilita in aceasta clauza, pentru daunele materiale directe produse bunurilor asigurate datorita inundatiei, revarsarilor, alunecarilor de teren, caderilor de pietre, scufundarilor, prabusirii galeriilor si / sau tunelurilor, pana la limita de pe eveniment.

           In cazul in care in urma evenimentelor precizate mai sus utilajele sunt abandonate, daunele respective nu se vor despagubi.

Clauza 401 A_transport terestru (CASCO)

           Prin aceasta clauza se convine, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, extinderea acoperirii pentru utilajele aflate in deplasare intre punctele de lucru, prin circulatia pe drumurile publice (cu folosirea fortei motoare proprii), cu respectarea normelor legale in vigoare.

           Extinderea este valabila pentru daunele materiale directe produse utilajelor asigurate ca urmare a producerii urmatoarelor riscuri asigurate:

 • Incendiu atat in stationare, cat si in circulatie, actiunea trasnetului si explozia carburantului din rezervoarele utilajelor.
  • Sunt excluse din asigurare:
   • daunele determinate de reaua intentie sau culpa grava a asiguratului, precum si a persoanelor autorizate de catre acesta sa conduca, repare sau sa pastreze utilajele asigurate; In sensul acestei excluderi, prin culpa grava se intelege folosirea flacarii neprotejate sau a focului deschis in spatiul in care se afla utilajele sau in interiorul acestora, respectiv depozitarea in aceste spatii sau transportarea cu utilajele asigurate a unor substante inflamabile sau explozibile care pot provoca incendii etc.
   • daunele provocate de ardere simpla care nu sunt urmate de Incendiu, precum si cele cauzate in orice fel de actiunea curentului electric, dar care nu au provocat flacara.
 • Avarii provocate de accidente precum ciocniri, tamponari, coliziuni, rasturnari, loviri si caderi.
  • Asigurarea opereaza in acest caz pentru daunele reclamate la politie si pentru care s -au eliberat acte constatatoare privind dinamica accidentului din care sa rezulte si persoanele care se fac raspunzatoare pentru producerea evenimentului, precum si avariile produse.
  • Procesul verbal eliberat de catre autoritati se va prezenta de catre asigurat in original si vor ramane la dosarul de dauna.
  • Asigurarea nu acopera decat evenimentele declarate si constatate de catre autoritati si de catre asigurator.
  • In toate cazurile, clauza nu opereaza cand utilajele asigurate nu au certificat de inmatriculare, numar de inmatriculare / inregistrare sau autorizatie provizorie de circulatie valabile, au inspecția tehnica expirata sau sunt conduse de persoane care nu detin permisul corespunzator de conducere sau alte permise de operare prevazute de lege pentru utilajele asigurate.
  • Sunt excluse din asigurare:
   • daunele determinate de reaua intentie sau culpa grava a persoanelor autorizate de catre acesta sa conduca, repare sau pastreze utilajele asigurate; In sensul prezentei excluderi prin culpa grava se intelege continuarea rularii utilajelor dupa spargerea baii de ulei, avarierea cutiei de viteze, explozia cauciucului etc;
   • daunele produse din cauza tractiunii active sau pasive, precum si prin manevre de impingere manuala;
   • daunele produse in timpul circulatiei in afara drumurilor publice sau a carosabilului, cu exceptia cazului de iesire accidentala de pe carosabil;
   • daunele produse pieselor, componentelor de rezerva precum si echipamentului suplimentar cu care utilajele nu sunt dotate din fabricatie, combustibililor, lubrifiantilor si a oricaror bunuri aflate in utilaje.
 • Evenimente naturale
  • Asigurarea acopera si daunele materiale si directe produse utilajelor asigurate ca urmare a furtunii, uraganelor, trombelor de aer, aluviunilor, inundatiilor, grindinei, alunecarilor sau surparilor de teren, precum si a cutremurului.
  • Sunt cuprinse in asigurare si daunele produse de caderea pe utilaje a unor obiecte (pietre, pomi, turturi etc).

                Asigurarea este valabila numai pe teritoriul Romaniei.

Clauza 401 B_transport terestru (CARGO)

                Prin aceasta clauza se convine, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, extinderea acoperirii pentru utilajele asigurate in polita atat pe timpul transportului rutier (transport pe platforma) cat si in timpul operatiunilor de incarcare si descarcare pe / de pe mijlocul de transport.

                Sunt acoperite de aceasta clauza transporturile / deplasarile efectuate cu mijloace de transport adecvate, autorizate si omologate de catre autoritatile competente pentru circulatia pe drumurile publice, cu inspectiile tehnice periodice valabile.

                Acoperirea este valabila pentru daunele materiale si directe care deriva din urmatoarele riscuri:

 • Incendiu, Explozie, efectul direct al trasnetului;
 • rasturnare, lovire, cadere, coliziune, ciocnirea mijlocului de transport cu obiecte fixe si / sau mobile;
 • cutremur, inundatie, revarsarea raurilor si lacurilor, ruperea digurilor, furtuna de zapada, avalanse, prabusiri sau surpari de pamant, rupere de poduri si afundare de sosea.

                Excluderi speciale:

 • dolul sau culpa grava a contractantului, a asiguratului sau a reprezentantilor acestora, precum si dolul angajatilor acestora;
 • deranjamente mecanice, electrice sau electronice, cu exceptia celor pentru care exista dovada unor avarieri exterioare a utilajelor rezultate in urma unor evenimente asigurate conform politei;
 • defectiune, viciu sau insuficienta in ancorarea necorespunzatoare a bunurilor transportate, stivuirea, repartizarea necorespunzatoare a incarcaturii;
 • furtul, jaful, pe timpul transportului, nelivrarea la termen;
 • transportul pe rutele impracticabile sau inchise oficial traficului;
 • pagube produse tertilor (altor bunuri sau altor persoane) de catre bunurile asigurate;
 • daune produse in timpul operatiunilor de incarcare si descarcare pe / de pe mijlocul de transport daca au fost efectuate cu mijloace neadecvate unor astfel de operatiuni.

                 Asigurarea nu acopera decat evenimentele declarate si constatate de catre autoritati si de catre asigurator.

                 Asigurarea este valabila numai pe teritoriul Romaniei.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GROUPAMA Asigurari S.A. sunt:

 • Sa plateasca prima de asigurare, in cuantumul si la termenele stabilite prin polita de asigurare.
 • In cazul in care asiguratorul a platit despagubiri pentru o polita de asigurare care a fost incheiata cu plata in rate a primei de asigurare, asiguratul ramane responsabil pentru plata ratelor de prima ulterioare datei platii indemnizatiei.
 • In toate cazurile in care circumstantele privind riscul sau datele mentionate in polita, asa cum au fost ele declarate de asigurat, se schimba in cursul executarii politei de asigurare, asiguratul este obligat sa comunice schimbarile asiguratorului, in scris, in termen de 2 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta.
 • Asiguratul este obligat sa intretina in bune conditii bunul asigurat, sa ia masuri adecvate pentru a preveni producerea evenimentelor asigurate si sa se conformeze tuturor recomandarilor facute de catre asigurator pentru prevenirea producerii evenimentului asigurat, in conformitate cu prevederile legale si cu recomandarile producatorului pentru operarea, inspectarea si revizia obiectelor asigurate, precum si cu orice alte reglementari impuse de Guvern, municipalitate, corpuri legislative, care sunt in vigoare si care se refera la operarea si intretinerea echipamentelor / utilajelor asigurate.
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza prezentei polite de asigurare, asiguratul este obligat:
  • sa avizeze in maximum 2 zile lucratoare asiguratorul, dand informatii asupra naturii si marimii pagubei, apeland Centrul de Relatii Clienti Alo Groupama, la numarul de telefon 0374 110 110;
  • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubei;
  • sa conserve partile afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantului asiguratorului, sau a unui expert desemnat de acesta pentru inspectie.
  • sa instiinteze imediat organele competente (politie, pompieri etc.) cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii daunei si pagubele provocate.
 • In toate cazurile, la cererea asiguratorului, asiguratul are obligatia sa puna la dispozitia acestuia actele si informatiile solicitate care au legatura directa cu producerea evenimentului asigurat si care sa-i permita efectuarea de cercetari prin orice mijloace legale si sa colaboreze cu acesta la realizarea de investigatii si proceduri avand ca scop stabilirea realitatii, circumstantelor si marimii pagubei precum si a cauzelor producerii evenimentului asigurat.
 • Asiguratul are obligatia sa conserve dreptul de regres al asiguratorului. In acest sens, asiguratul trebuie:
  • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in producerea evenimentului asigurat;
  • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, de la renuntarea la dreptul de regres precum si de la incasarea oricarei indemnizatii fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
  • sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extrajudiciare necesare pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului;
  • sa instiinteze imediat organele de politie sau pompieri in cazul in care pierderea sau avarierea s-a produs datorita furtului prin efractie, actelor de talharie sau unui Incendiu.
 • In cazul furtului, asiguratul este obligat:
  • sa faca de indata tot ce ii sta in putinta pentru pastrarea si paza obiectelor ramase, sa se ingrijeasca ca toate urmele furtului sau tentativei de furt sa ramana neatinse pana la cercetarea faptului de catre organele de politie si sa ia, potrivit imprejurarilor, masuri pentru limitarea pagubei, ca si cand nu ar fi fost asigurat;
  • sa instiinteze imediat organele politiei sau alte organe de cercetare din raza carora s-a produs evenimentul asigurat, sau furtul cheilor, telecomenzilor sau actelor echipamentului / utilajului asigurat;
  • sa comunice asiguratorului, in termen de maxim 2 zile lucratoare producerea furtului echipamentului / utilajului asigurat, a cheilor, telecomenzilor sau actelor acestuia, apeland Centrul de Relatii Clienti Alo Groupama, la numarul de telefon 0374 110 110;
  • sa comunice organelor de politie sau altor organe de cercetare, orice informatii ce ar putea duce la gasirea echipamentului / utilajului, a partilor componente sau a accesoriilor din dotarea acestuia si sa faca demersurile necesare pentru redobandirea acestora chiar daca a primit despagubirea de la asigurator;
  • sa comunice asiguratorului, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data instiintarii de catre organele de politie, gasirea echipamentului / utilajului, a partilor componente sau a accesoriilor din dotarea acestuia.
  • in cazul in care echipamentul / utilajul, respectiv partile componente sau accesoriile din dotarea acestuia au fost gasite si sunt neavariate si complete, asiguratul este obligat sa inapoieze despagubirea primita in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data comunicarii de catre organele de politie a recuperarii integrale a bunului furat.
  • in cazul in care echipamentul / utilajul, partile componente sau accesoriile din dotarea acestuia au fost gasite si sunt avariate ori incomplete, asiguratul este obligat sa restituie diferenta dintre despagubirea primita si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor componente sau a accesoriilor avariate, in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data comunicarii de catre asigurator a acestei diferente.
 • In scopul evaluarii pagubelor, asiguratul trebuie sa puna la dispozitia asiguratorului registrele contabile, facturile si orice alte documente care ar putea fi cerute de catre asigurator sau de expertii desemnați de acesta pentru investigatii si verificari, dupa caz.
 • Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul despre incheierea unei asigurari cu un alt asigurator pentru acelasi bun asigurat si aceleasi riscuri. Avand in vedere ca existenta unei alte asigurari pentru acelasi bun si risc reprezinta o imprejurare esentiala pentru evaluarea riscului, asiguratorul are dreptul de a refuza incheierea politei de asigurare. In caz contrar, in cazul existentei mai multor asigurari incheiate pentru acelasi bun si aceleasi riscuri, asiguratorul este obligat la plata, proportional cu suma asigurata si pana la concurenta acesteia, fara ca asiguratul sa poata incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinta directa a riscului.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratul poate pierde dreptul la indemnizatie, daca din acest motiv nu se poate stabili realitatea, marimea sau cauzele producerii prejudiciului, ori nu se poate exercita dreptul de regres, sau va primi o indemnizatie diminuata proportional, in masura in care neindeplinirea obligatiilor a dus la marirea pagubei.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care GROUPAMA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Stabilirea indemnizatiei este facuta de catre asigurator pe baza tuturor clauzelor politauale tinandu-se intotdeauna cont de fransiza stabilita in polita de asigurare.
 • Cheltuielile prevazute in polita sunt in sarcina asiguratorului numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate, pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu depasesc, singure sau impreuna cu indemnizatia, suma asigurata. Cheltuielile de acest gen vor fi limitate la maxim 50% din valoarea daunei.
 • Plata indemnizatiei va fi efectuata de catre asigurator numai dupa ce asiguratul:
  • va face dovada dreptului de a obtine plata indemnizatiei;
  • va declara daca si ce asigurari a mai incheiat pentru acelasi risc;
  • va preda toata documentatia ceruta de catre asigurator, inclusiv cea necesara pentru a exercita actiunea de regres.
 • Inceputul procedurii de stabilire a indemnizatiei, cuantificarea sau plata unor sume nu constituie o recunoastere a obligatiei asiguratorului de a plati indemnizatia.
 • Urmare a platii unei indemnizatii asigurarea ramane in continuare in vigoare pentru o suma asigurata redusa cu valoarea indemnizatiei platite, cu exceptia cazului in care suma asigurata este reintregita, la solicitarea asiguratului, prin plata unei prime suplimentare si emiterea unui supliment. In cazul in care dupa o dauna platita asiguratul nu isi reintregeste suma asigurata, pentru urmatoarele plati se va aplica regula proportionalitatii.
 • In cazul unor echipamente sau utilaje, in care politaantul este o alta persoana decat proprietarul acestora, despagubirea nu va putea fi platita pana cand persoana respectiva nu isi va da, in scris, acordul de plata, indicand persoana careia i se va achita despagubirea sau parte din aceasta.
 • In cazul in care suma asigurata este impusa de catre un tert (banca, garant etc.), sau este valoarea de inventar inregistrata in situatiile contabile sau valoarea din factura, exista posibilitatea incheierii politelor la respectiva valoare, caz in care, la daune partiale, plata despagubirilor se va efectua corespunzator proportiei existente la data producerii evenimentului asigurat dintre suma asigurata si valoarea de inlocuire a utilajului asigurat.
 • Cheltuielile suplimentare legate de o dauna asigurata prin polita, ca urmare a:
  • orelor suplimentare, schimburilor de noapte, orelor lucrate in timpul sarbatorilor, transportul rapid
  • sau
  • transportului aerian,
   • nu vor fi acoperite, daca nu sunt asigurate printr-o clauza speciala.
 • Costurile ocazionate de transportul echipamentelor / utilajelor avariate la unitatea care efectueaza reparatia nu vor depasi 5% din valoarea daunei.
 • Costul oricaror modificari, adaugiri si / sau imbunatatiri care ar putea fi facute bunului asigurat ca urmare a unei daune nu se acopera prin polita.
 • In cazul in care, la data daunei, asiguratul nu are achitata integral prima de asigurare, asiguratorul are dreptul de a retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
 • Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubirea pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata.
 • Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru daunele materiale produse bunurilor asigurate cuprinse in asigurare ca urmare a producerii unui risc asigurat, despagubirea cuvenita (inclusiv cheltuielile prevazute in clauza de asigurare aleasa) neputand depasi, in toate cazurile, suma asigurata inscrisa in polita, valoarea de inlocuire a bunului la data producerii evenimentului asigurat si nici cuantumul daunei suferite de catre asigurat.
 • In cazul producerii unui risc asigurat, asiguratorul va plati asiguratului despagubirea calculata conform conditiilor prevazute in polita de asigurare.
 • In limita despagubirilor platite asiguratului, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului contra celor raspunzatori de producerea si / sau marirea daunelor. Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea acestui drept.
 • Constatarea si evaluarea daunelor se fac de catre reprezentantii asiguratorului, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, inclusiv prin experti neutri.
 • Stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre asigurator, in baza solutiilor tehnologice cuprinse in procesele – verbale de constatare, intocmite de catre reprezentantul asiguratorului, prin examinarea echipamentului / utilajului, precum si a documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs riscul asigurat si marimea daunei.
 • In cazul in care la data producerii evenimentului asigurat se constata ca suma asigurata inscrisa in polita de asigurare, este inferioara valorii echipamentului / utilajului, despagubirile vor fi reduse corespunzator raportului de subasigurare.
 • Prin dauna partiala se intelege avarierea echipamentului / utilajului asigurat sau furtul unor parti componente ale acestuia, ca urmare a unui eveniment asigurat, astfel incat readucerea in starea de dinaintea producerii riscului asigurat poate fi facuta prin repararea, reconditionarea sau inlocuirea unor parti componente:
  • in cazul avarierii echipamentului / utilajului sau furtului unor parti componente sau piese, cuantumul despagubirii este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate ori cu costul de inlocuire al acestora, chiar daca cu prilejul reparatiei s-a inlocuit intregul subansamblu sau ansamblu al acestuia (de exemplu: in cazul avarierii cutiei de viteze prin distrugerea carcasei se ia in considerare numai inlocuirea acesteia, nu insa si a celorlalte piese ale cutiei de viteze care nu au fost avariate, chiar daca eventual au fost inlocuite).
   • Prin parti componente sau piese care se considera necesar a fi inlocuite se inteleg numai acelea a caror reparare sau folosire, chiar reparate, nu mai este posibila din punct de vedere tehnic, datorita gradului de avariere a acestora, ori cu toate ca repararea este posibila, costul reparatiei, inclusiv cheltuielile pentru materiale precum si cele de demontare si montare aferente, depaseste valoarea de nou a partii componente sau a piesei respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale precum si cele de demontare si montare aferente.
  • in cazul in care costul reparatiei unui element component, inclusiv cheltuielile pentru materiale si cele de demontare / montare, depaseste valoarea de nou a componentei respective, se va alege ca solutie tehnologica inlocuirea componentei, iar la calculul despagubirii se va lua in considerare valoarea de nou a componentelor respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale si cele de demontare / montare.
  • preturile partilor componente, ale pieselor inlocuitoare, materialelor si a manoperei aferente, care se iau in calcul la stabilirea costurilor reparatiei echipamentelor / utilajelor avariate, sunt cele practicate de unitatile de specialitate.
  • in cazul in care pentru unele parti componente sau piese inlocuitoare noi nu exista preturi de vanzare stabilite, valoarea de nou a acestora se poate stabili prin asimilare cu preturile unor parti componente sau piese ale unor echipamente / utilaje similare.
  • la cererea expresa a asiguratului, plata despagubirii se poate efectua direct unitatii reparatoare sau furnizorului de piese de schimb din Romania.
  • la cererea expresa a asiguratului, asiguratorul poate sa acorde plati de despagubiri sau avansuri din despagubiri de pana la 50% din valoarea estimata a pieselor, stabilita pe baza de deviz antecalcul intocmit de unitatea reparatoare, conform avariilor consemnate in procesul verbal de constatare. Plata finala se va face dupa depunerea la asigurator a documentelor finale de reparatie.
 • Prin dauna totala se intelege furtul echipamentului / utilajului asigurat sau avarierea acestuia intr-un asemenea grad incat costul reparatiilor, la care se adauga eventualele costuri de transport ale acestuia, precum si cele pentru masuri de limitare a daunelor, estimate pe baza de deviz antecalcul de catre asigurator sau unitati reparatoare specializate / avizate, sunt egale sau depasesc un procent de 80% din suma asigurata a echipamentului / utilajului la data producerii evenimentului asigurat.
  • In aceste cazuri, partile convin ca despagubirea acordata sa nu depaseasca:
   • in cazul furtului: suma asigurata;
   • in cazul distrugerii totale, ca urmare a unuia din riscurile acoperite prin asigurare, cu exceptia furtului: valoarea bunului la momentul producerii evenimentului asigurat mai putin ceea ce se recupereza.
 • In caz de furt al echipamentului / utilajului, al unor parti componente sau piese ale acestuia, daca echipamentul / utilajul, respectiv partile componente sau piesele acestuia nu au fost gasite, despagubirile se acorda numai daca de la data producerii riscului asigurat au trecut, cel putin 30 de zile calendaristice - in cazul furtului partial, respectiv 60 de zile calendaristice - in cazul furtului total si la dosarul de dauna exista adresa de la Politie ca nu au fost identificati autorii.
 • Asiguratul, pentru a fi in drept sa primeasca despagubiri pentru echipamentul / utilajul furat, trebuie sa puna la dispozitia asiguratorului odata cu instiintarea, actele de provenienta in original ale acestuia sau actele de inregistrare (dupa caz) si toate seturile de chei originale, dovada ca acestea sunt depuse la Politie sau dovada ca exista o instiintare catre Politie, in termenul prevazut. De asemenea, la dosar trebuie sa existe raspunsul de la Politie.
 • despagubirile se platesc de catre asigurator in RON sau in valuta, in functie de modalitatea in care s-au platit primele de asigurare, astfel:
  • in RON:
   • in cazul daunelor partiale, indiferent de valuta in care a fost stabilita suma asigurata si s-au platit primele / ratele de prima de asigurare;
   • in cazul daunelor totale, daca asigurarea este incheiata in valuta, iar primele / ratele de prima de asigurare au fost platite in RON, prin transformarea sumei asigurate din valuta in RON, folosind cursul de schimb BNR valabil la data producerii evenimentului asigurat.
  • in valuta:
   • in cazul daunelor totale, daca asigurarea a fost incheiata in valuta, iar primele / ratele de prima au fost platite in valuta.
 • Plata despagubirilor se va face in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data depunerii ultimului document solicitat de asigurator, cu conditia ca, in cazul furtului, pana atunci asiguratorul sa intre in posesia raportului oficial al politiei privind stadiul investigatiilor sale.
 • Asiguratorul are dreptul de a amana plata despagubirilor in urmatoarele cazuri:
  • atata timp cat exista dubii cu privire la dreptul asiguratului de a obtine despagubiri;
  • daca impotriva asiguratului sau a unuia din reprezentantii sai s-a intentat un proces civil sau penal in legatura cu evenimentul asigurat, din motive care sunt edificatoare din punct de vedere al dreptului la despagubire, pana la incheierea definitiva a acestui proces.
 • In cazul in care polita de asigurare s-a incheiat pentru o suma asigurata care este inferioara valorii stabilite, despagubirea cuvenita se reduce proportional cu raportul dintre suma asigurata prevazuta in polita si valoarea de inlocuire a echipamentului / utilajului.
 • In cazul in care polita de asigurare s-a incheiat pentru o suma asigurata care este mai mare decat valoarea stabilita, despagubirea acordata nu va depasi valoarea de inlocuire a echipamentului / utilajului si:
  • daca asiguratul nu a actionat cu rea credinta are dreptul de a obtine o restituire proportionala a primei;
  • daca asiguratul a actionat cu rea credinta, asigurarea este nula, iar acesta nu are dreptul la restituirea proportionala a primei.
 • Prevederile de mai sus se aplica pentru fiecare obiect al asigurarii.
 • Asiguratorul nu datoreaza indemnizatie daca riscul asigurat a fost produs cu intentie ori din culpa grava de catre asigurat, prepusii acestuia, sau persoane care actioneaza pentru acesta, contractant sau de orice membru din conducerea societatilor care au aceasta calitate;
 • Asiguratorul nu datoreaza indemnizatie daca riscul asigurat a fost produs in timpul participarii asiguratului la savarsirea vreunei infractiuni contra patrimoniului ori contra vietii, integritatii corporale si sanatatii, asa cum sunt prevazute de Codul penal, precum si in timpul sustragerii de la urmarirea penala pentru asemenea fapte.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - ALO GROUPAMA -

Tel: 0374 110 110

de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.