Polita de asigurare pentru MASINI, VEHICULE, ECHIPAMENTE, INSTALATII si UTILAJE SPECIALE, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile - OMNIASIG Vienna Insurance Group

asigurari omniasig vienna insurance group masini utilaje echipamente instalatii industriale speciale mobile transportabile inmatriculabile neinmatriculabile pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. ofera clientilor sai o polita de asigurare complexa ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. il constituie, toate bunurile enumerate anterior, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana fizica sau juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Bunurile care se pot asigura prin polita de asigurare sunt autovehicule / vehicule, autospeciale si utilaje speciale, cu conditia ca acestea sa fie terestre, de exemplu utilaje de constructii (buldozere, excavatoare, incarcatoare frontale, compactoare, macarale, autopompe beton etc.), cele utilizate in agricultura (tractoare agricole, combine, semanatori, prese de balotat, pluguri, grape, discuri si alte utilaje asemanatoare), sau alte utilaje speciale (utilaje de foraj, autoutilitare etc.).

             Asiguratorul asigura bunurile pentru pagube produse, in timpul lucrului si in timpul in care acestea se afla depozitate / garate la punctele de lucru sau la locurile de garare.

             Asiguratorul acorda despagubiri pentru daune materiale, produse direct de avarierea sau distrugerea bunurilor asigurate, cauzate de coliziuni (ciocniri, loviri sau izbiri) cu alte corpuri mobile sau imobile.

             Asiguratorul acorda in legatura cu daunele care pot fi despagubite in baza politei de asigurare, in cadrul sumei asigurate, despagubiri pentru urmatoarele costuri / cheltuieli:

 • costuri / cheltuieli prilejuite de masurile luate pentru limitarea oricarei daune, in limita de 20% din suma asigurata a bunurilor afectate;
 • costuri / cheltuieli de transport a bunului asigurat la atelierul de reparatii cel mai apropiat de locul producerii daunei care poate face reparatia sau la locul cel mai apropiat de adapostire a bunului asigurat (daca acesta nu poate fi deplasat prin forta proprie), in limita costurilor / cheltuielilor de transport percepute de unitatile specializate, dar nu mai mult de 10% din suma asigurata a bunului afectat.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile si utilajele speciale asigurate, raspunderile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • chirie / locatie de gestiune;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia in care se afla vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre tipul de activitate desfasurat cu vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • descrierea tehnica pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate, vechimea, valoarea de inlocuire, valoarea actuala;
 • programul de lucru;
 • regimul de exploatare aplicat pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre modul de operare, programul de mentenanta si experienta personalului care opereaza vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre masurile de protectie la Incendiu, furt si alte riscuri, aplicate in legatura cu vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate obiectului asigurarii in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata reprezinta valoarea de inlocuire a echipamentelor si utilajelor asigurate cu altele noi care au aceleasi caracteristici si aceeasi capacitate, inclusiv cheltuielile de transport pana la santier, cheltuielile de asamblare, taxele vamale precum si alte taxe.

              Prin derogare de la prevederea de mai sus, suma asigurata pentru baracamente, ateliere, schelarie, cofraj si matritare va fi egala cu valoarea reala a acestora la momentul incheierii politei.

              In cazul in care suma asigurata este impusa de catre un tert (banca, garant etc.), sau este valoarea de inventar inregistrata in situatiile contabile sau valoarea din factura, exista posibilitatea incheierii politelor la respectiva valoare, caz in care, la daune partiale, plata despagubirilor se va efectua corespunzator proportiei existente la data producerii evenimentului asigurat dintre suma asigurata si valoarea de inlocuire a utilajului asigurat.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               In cazul in care suma asigurata este stabilita in valuta (EUR sau USD), prima de asigurare se stabileste in aceeasi valuta, ea putandu-se achita ori in valuta stabilita, ori in RON la cursul de referinta stabilit de B.N.R. din data platii, fiind datorata de asigurat anticipat si integral. La cererea asiguratului si cu acordul asiguratorului, in cazul asigurarilor incheiate pe un an, prima de asigurare se poate achita si in rate subanuale, numarul, cuantumul si scadenta acestora stabilindu-se la incheierea politei, conform tarifului de prime in vigoare, fiind mentionate in polita.

               In toate cazurile, dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii.

               Asiguratorul nu are obligatia sa avizeze asiguratul cu privire la scadentele ratelor de prima si nici sa incaseze primele de asigurare la sediul asiguratului. Incasarea primei de asigurare la sediul asiguratului, chiar repetata, nu poate fi invocata drept derogare pe viitor.

               In cazul in care polita a fost emisa dar nu a fost incasata prima de asigurare sau cea dintai rata a primei, asigurarea se considera suspendata pana la ora 24:00 a zilei in care s-a efectuat plata daca nu s-a convenit altfel.

               La expirarea unui termen de 30 zile calendaristice de la data de inceput a asigurarii prevazuta in polita, daca prima de asigurare sau cea dintai rata a primei nu a fost platita, asigurarea se reziliaza in mod automat de catre asigurator, asiguratul avand obligatia de a restitui exemplarul original al politei aflat in posesia sa.

               In cazul in care ratele ulterioare ratei I de prima nu sunt platite in termen de 15 zile calendaristice (perioada de gratie) de la termenele de scadenta stabilite, polita de asigurare se considera suspendat pentru inca 15 zile calendaristice (perioada de suspendare) si reintra in vigoare la ora 00:00 a zilei urmatoare zilei platii, ramanand neschimbate scadentele stabilite in polita.

               In cazul prevazut anterior, in care asiguratul nu plateste rata restanta, incepand cu a 31-a zi calendaristica de la data scadentei ratei, polita va fi reziliata fara punere in intarziere. Rezilierea va fi facuta incepand cu data la care a fost scadenta rata neplatita.

               Daunele produse in perioada de gratie (primele 15 zile calendaristice de la data scadentei ratei mentionata in polita) vor fi acoperite cu conditia efectuarii platii integrale a ratei de prima pana la expirarea perioadei de gratie.

               Pentru daunele produse in perioada de suspendare (urmatoarele 15 zile calendaristice dupa expirarea perioadei de gratie) asiguratorul nu plateste despagubiri. Daca in aceasta perioada de suspendare asiguratul plateste rata de prima datorata, polita poate fi repusa in vigoare in baza unei cereri de repunere in vigoare a politei completata de asigurat, cu conditia efectuarii unei inspectii de risc si cu conditia ca, pe perioada suspendarii sa nu se fi inregistrat niciun eveniment care sa genereze o solicitare de despagubire din partea asiguratului si nicio schimbare majora a conditiilor de risc, perioada de asigurare prevazuta in polita nefiind prelungita cu durata suspendarii.

               In cazul incetarii politei de asigurare ca urmare a instrainarii bunului asigurat, a denuntarii sau a rezilierii politei de asigurare, daca asiguratul a platit prime de asigurare in avans si daca asiguratorul nu a platit si nu datoreaza despagubiri pentru polita de asigurare respectiva, se vor retine primele de asigurare achitate pentru perioada de la inceputul asigurarii si pana la data incetarii politei, pe luni de asigurare (pentru fiecare luna de asigurare 1/12 din prima anuala). Diferenta dintre prima achitata si prima retinuta pentru perioada cat asigurarea a fost in vigoare se va restitui asiguratului, la solicitarea scrisa a acestuia. Data de referinta pentru calculul primei de asigurare ce urmeaza a fi restituita se considera a fi data depunerii de catre asigurat a solicitarii.

               In cazul incetarii politei de asigurare, daca asiguratorul a platit despagubiri sau datoreaza despagubiri pentru daune survenite inainte de reziliere sau denuntare, diferenta de prima de restituit mentionata anterior, nu se va mai restitui asiguratului. In acest caz, pentru politele la care plata primei de asigurare este stabilita in rate, asiguratul este obligat sa platesca ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.

               Polita de asigurare se incheie cu aplicarea unei fransize deductibile per eveniment, fransiza ce va fi mentionata in polita.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., pentru obiectul asigurarii din cadrul locatiei asigurate, sunt:

              Se asigura orice eveniment accidental brusc si neprevazut care nu este exclus prin polita, cum ar fi:

 • operare incorecta;
 • catastrofe naturale precum furtuna, grindina, inundatiile, revarsarile de ape, alunecarile de teren, cutremurul si eruptiile vulcanice;
 • Incendiu, Trasnet si Explozie;
 • furt prin efractie sau acte de talharie, pagubele produse utilajului ca urmare a furtului prin efractie sau a actelor de talharie;
 • coliziuni, rasturnari, deraieri.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., pentru obiectul asigurarii din cadrul locatiei asigurate, sunt:

 • Bunuri excluse
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru bunurile care sunt folosite in activitati de agrement (ATV-uri, scutere, snowmobile, segway etc).
 • Asiguratorul nu acorda depagubiri pentru:
  • prejudiciile produse, direct sau indirect, prin actiunea dispozitivelor explozive sau armelor de foc;
  • prejudicii produse tertilor (raspundere civila);
  • prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a unei caderi (cadere in prapastie, cadere in apa cu prilejul transbordarii, cadere din cauza ruperii podului etc.) sau rasturnari;
  • prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a unui Incendiu, explozii, Trasnet, caderi ale unor corpuri aeriene pe bunul asigurat sau pe constructia in care se afla acesta, furtuni, grindine, inundatii, viituri, greutatii stratului de zapada sau gheata, ploii torentiale, avalanse de zapada, cutremur de pamant, boom sonic, prabusiri sau alunecari de teren, prabusiri de corpuri terestre; totusi, daunele produse bunului asigurat de incendiul sau explozia cauzate in mod direct de un eveniment asigurat sunt acoperite prin polita;
  • prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a furtului sau talhariei;
  • deplasarile catre sau de la santierele / punctele de lucru;
  • prejudicii produse numai pneurilor ori sistemelor de rulare;
  • prejudicii datorate defectarii sau deteriorarii unor piese sau subansamble neomologate, montate la bunul asigurat;
  • prejudicii derivate din avarii mecanice sau electrice;
  • prejudicii produse prin influenta temperaturii asupra motorului bunului asigurat (ex. avarii la blocul motor, chiulasa sau la sistemul de racire, produse ca urmare a inghetarii apei) si cele produse motorului, cutiei de viteza sau diferentialului ca urmare a lipsei sau insuficientei ungerii ori supraincalzirii din orice cauza, precum si pagube produse prin aspirarea apei in motor;
  • prejudicii produse de coroziuni cauzate de electrolitul bateriei de acumulatori, combustibili, apa, acizi, alte substante ce se afla in instalatiile bunului asigurat sau in exteriorul acestuia;
  • prejudicii produse bunului asigurat, unor parti componente sau piese ale acestuia cauzate de trepidatii in timpul operarii / functionarii;
  • prejudicii produse bunului asigurat, unor parti componente sau piese ale acestuia cauzate de nerespectarea normelor privind incarcarea sau ancorarea marfii pe timpul operarii / functionarii;
  • prejudicii produse pieselor de rezerva, combustibililor, huselor, prelatelor, paturilor sau altor bunuri existente in bunul asigurat cu exceptia celor produse partilor care fac parte din dotarea standard; fac exceptie de la aceasta excludere bunurile care nu fac parte din dotarea standard, dar care au fost in mod expres asigurate prin polita.
 • Daca datorita defectarii sau deteriorarii din orice cauza a unor piese ale bunului asigurat, inclusiv ale pneurilor ori sistemelor de rulare, se produc daune din riscuri asigurate altor parti componente decat cele din care fac parte piesele respective, acestea se despagubesc. Piesele defectate sau deteriorate din cauza carora s-au produs daune altor parti componente ale bunului asigurat nu se despagubesc.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca:
  • prejudiciile s-au produs ori s-au marit, pentru partea care s-a marit, din neglijenta grava a asiguratului sau a unui prepus al acestuia, in situatia in care asiguratul este o persoana juridica, sau din vina unei persoane fizice majore care locuieste sau lucreaza impreuna cu asiguratul, in situatia in care asiguratul este o persoana fizica.
   • Prin neglijenta grava se intelege:
    • utilizarea bunului asigurat pe drumuri cu segmente de alunecari de teren sau a caror parcurgere necesita trecerea prin vadurile unor cursuri de apa, cu exceptia cazurilor in care utilajele sunt destinate in mod special pentru activitati desfasurate in astfel de zone;
    • utilizarea bunului asigurat in moduri sau situatii neconforme cu prevederile constructorului acestuia referitoare la capacitatea maxima de incarcare respectiv remorcare, precum si la capacitatea si gabaritul de trecere;
    • nerespectarea prevederilor regulamentelor de ordine interioara ale asiguratului, persoana juridica, cu privire la plecarea in cursa, gararea / parcarea, intretinerea si repararea bunului asigurat, de catre asiguratul insusi sau prepusii acestuia;
    • nerespectarea prevederilor regulamentelor de ordine interioara ale garajelor sau locurilor de garare / parcare publica in care este garat / parcat bunul preluat in asigurare, de catre asigurat sau persoanele care conduc bunul asigurat respectiv cu acordul sau;
    • incalcarea dispozitiilor legale in vigoare si / sau recomandarilor producatorului privitoare la starea tehnica a bunului asigurat, mai cu seama cele referitoare la gradul de uzura al anvelopelor, sau sistemelor de rulare, functionarea sistemului de franare, a mecanismului de directie si a instalatiei de iluminare-semnalizare.
  • prejudiciul s-a produs, sau a fost favorizat, in imprejurari sau in locuri in care bunul asigurat se afla cu incalcarea unor prevederi legale sau alte reglementari;
  • bunul, in momentul producerii prejudiciului, era condus de o persoana fara permis de conducere valabil pentru categoria respectiva, ori cu permisul de conducere retras ori anulat sau avea suspendat dreptul de a conduce;
  • conducatorul bunului asigurat, vinovat de producerea accidentului, se afla sub influenta bauturilor alcoolice, substantelor stupefiante, narcoticelor sau a medicamentelor care au drept contraindicatie conducerea bunurilor asigurate prin polita, ori s-a sustras de la recoltarea probelor biologice in vederea efectuarii analizelor medicale sau a parasit locul accidentului, in situatiile in care acest fapt nu este permis prin dispozitii legale;
  • prejudiciul s-a produs in timpul comiterii cu intentie a unor infractiuni ori in timpul in care persoana care conducea sau actiona bunul asigurat era autoare a unei infractiuni sau contraventii si incerca sa se sustraga de la controlul organelor in drept;
  • prejudiciul s-a produs in timp ce bunul asigurat a participat la concursuri, intreceri sau antrenamente;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

Acoperire suplimentara pentru riscurile de greva, revolta si tulburari civile

               In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune materiale directe produse bunurilor asigurate de:

 • actiunea persoanelor care iau parte la:
  • greve;
  • revolte;
  • tulburari civile.
 • actiunea oricarei autoritati legal constituite in suprimarea sau in incercarea de a suprima sau limita consecintele oricaror:
  • greve;
  • revolte;
  • tulburari civile.

                Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse prin furt sau talharie ca urmare a producerii evenimentelor asigurate prin aceasta clauza aditionala.

Acoperire suplimentara pentru riscul de Vandalism

                In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune materiale directe produse bunurilor asigurate de:

 • actiunea persoanelor care iau parte la acte de Vandalism;
 • actiunea oricarei autoritati legal constituite in suprimarea sau in incercarea de a suprima sau limita consecintele oricaror acte de Vandalism.

                Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse prin furt sau talharie ca urmare a producerii evenimentelor asigurate prin aceasta clauza aditionala.

Acoperire suplimentara pentru costuri suplimentare

                In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru acoperirea costurilor / cheltuielilor suplimentare suportate de catre asigurat, in urma producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat prin polita, pentru ore suplimentare, lucru pe timp de noapte, lucru in zilele legale de odihna si sarbatorile legale, precum si pentru transport rapid, inclusiv transport aerian, daca aceste costuri / cheltuieli sunt efectuate in vederea reconstructiei / reparatiei bunurilor afectate.

                Suma asigurata pentru costurile / cheltuielile acoperite prin aceasta clauza aditionala este cea inscrisa in polita.

                Pentru costurile / cheltuielile asigurate in mod expres prin aceasta clauza aditionala, subasigurarea nu se aplica.

Acoperire suplimentara pentru onorarii profesionale

                In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru costuri / cheltuieli pentru acoperirea onorariilor arhitectilor, inginerilor, expertilor, evaluatorilor si consultantilor juridici, precum si a altor onorarii profesionale suportate in mod necesar si rezonabil de catre asigurat, in urma producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat prin polita, daca aceste costuri / cheltuieli sunt efectuate in legatura cu dauna.

                Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru nici un fel de onorarii costuri sau cheltuieli suportate de asigurat in scopul intentarii unei actiuni in justitie pentru recuperarea unei despagubiri in baza politei.

                Suma asigurata pentru costuri / cheltuieli pentru acoperirea onorariilor arhitectilor, inginerilor, evaluatorilor, expertilor si consultantilor juridici, precum si a altor onorarii profesionale este cea inscrisa in polita.

                Pentru costurile / cheltuielile asigurate in mod expres prin aceasta clauza aditionala, subasigurarea nu se aplica.

Acoperire suplimentara a autovehiculelor / vehiculelor, autospecialelor si utilajelor de constructii, agricole sau altor utilaje speciale pentru riscurile de caderi si rasturnari

                In baza acestei clauze aditionale suplimentare asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune materiale produse direct de:

 • caderi (cadere in prapastie, cadere in apa cu prilejul transbordarii, cadere din cauza ruperii podului, etc.);
 • rasturnari.

               Asiguratorul acorda in legatura cu daunele care pot fi despagubite in baza acestei clauze aditionale, in cadrul sumei asigurate, cu conditia ca bunul asigurat sa nu poata fi deplasat prin forta proprie, despagubiri pentru costuri / cheltuieli de transport a bunului asigurat la atelierul de reparatii cel mai apropiat de locul producerii caderii sau rasturnarii sau la locul cel mai apropiat de adapostire, in limita costurilor / cheltuielilor de transport percepute de unitatile specializate, dar nu mai mult de 10% din suma asigurata a bunului afectat.

Acoperire suplimentara a autovehiculelor / vehiculelor, autospecialelor si utilajelor de constructii, agricole sau altor utilaje speciale pentru Incendiu si alte riscuri

               In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune materiale produse de:

 • Incendiu; asiguratorul acorda despagubiri inclusiv pentru daunele indirecte cauzate de evenimentele enumerate mai jos, produse bunurilor asigurate de incendiul care a afectat direct bunuri asigurate prin polita:
  • carbonizare totala sau partiala;
  • topire;
  • afumare sau patare cu fum;
  • degajare de gaze sau vapori in urma incendiului;
 • Trasnet, chiar daca trasnetul nu a fost urmat de Incendiu;
 • Explozie, chiar daca explozia nu a fost urmata de Incendiu; prin aceasta clauza aditionala se acopera si explozia rezervorului de carburant sau a celui de aer comprimat;
 • caderea de corpuri aeriene;
 • cutremur de pamant si incendiul si / sau explozia ce urmeaza cutremurului;
 • riscuri atmosferice (furtuna, grindina, inundatie, viitura, greutatea stratului de zapada sau de gheata, avalansa de zapada);
 • alunecare si prabusire de teren;
 • ploaie torentiala;
 • prabusire de corpuri terestre precum: stanci, pietre, copaci, elemente ale retelelor de distributie sau de transmisie energie electrica, elemente de transport pe cablu (stalpi, cabluri, tevi etc), relee de transmisiuni, macarale sau elemente componente (inclusiv a obiectelor ridicate / manipulate de acestea), elemente de constructie ale cladirilor invecinate (inclusiv instalatiile aferente acestor Cladiri).

              In cazul trasnetului, cutremurului de pamant, riscurilor atmosferice, prabusirii sau alunecarii de teren, prabusirii de corpuri terestre se acorda despagubiri si pentru pagubele produse bunurilor asigurate prin efectele indirecte ale acestor fenomene, ca de exemplu: prabusirea unui copac lovit de Trasnet, actiunea mecanica a obiectelor purtate de furtuna, daramarea acoperisurilor sau constructiilor in care se afla bunurile asigurate din cauza greutatii stratului de zapada sau de gheata ori a avalanselor de zapada, a cutremurelor de pamant, a prabusirilor sau alunecarilor de teren, a prabusirii de corpuri terestre.

             Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de:

 • 96 de ore consecutive pentru furtuna;
 • 72 de ore consecutive pentru grindina;
 • 504 de ore consecutive pentru inundatie;
 • 168 de ore consecutive pentru viitura, greutatea stratului de zapada sau de gheata si pentru avalansa de zapada, alunecare si prabusire de teren, prabusire de corpuri terestre si ploaie torentiala.

              Asiguratorul acorda, in legatura cu daunele care pot fi despagubite in baza acestei clauze aditionale, in cadrul sumei asigurate, despagubiri pentru urmatoarele costuri / cheltuieli:

 • costuri / cheltuieli de prevenire a daunelor in situatia unui pericol iminent de producere a unui / unei Incendiu, inundatii sau prabusiri de teren care ar putea afecta bunurile asigurate, in limita de 20% din suma asigurata a bunurilor care ar putea fi afectate de evenimentele respective;
 • costuri / cheltuieli pentru stingerea unui Incendiu sau limitarea efectelor oricarui / oricarei Incendiu ori inundatii, in limita de 20% din suma asigurata a bunurilor afectate de evenimentele respective;
 • costuri / cheltuieli de transport a bunului asigurat la atelierul de reparatii cel mai apropiat de locul producerii daunei care poate face reparatia sau la locul cel mai apropiat de adapostire a bunului asigurat (daca acesta nu poate fi deplasat prin forta proprie), in limita costurilor / cheltuielilor de transport percepute de unitatile specializate, dar nu mai mult de 10% din suma asigurata a bunului afectat.

              Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

 • prejudicii produse sau favorizate de:
  • folosirea focului deschis, inclusiv a unei surse de lumina cu flacara deschisa (chiar aparata de sticla sau sita) sau a unor resouri ori radiatoare electrice in incaperi in care sunt depozitate sau manipulate produse usor combustibile (furaje, in, canepa, bumbac, etc.) ori produse inflamabile sau usor inflamabile (titei, benzina, alte derivate petroliere, etc.);
  • aprinderea sau nesupravegherea focului deschis in apropierea unei Cladiri sau altei constructii - inclusiv in cele in care se afla bunurile asigurate - cu peretii si / sau invelitoarea acoperisului executate din materiale usor combustibile, cu exceptia cazurilor in care aceste materiale sunt acoperite cu un strat protector de pamant, tencuiala, sau altele asemanatoare;
  • fumatul in incaperi in care sunt depozitate produse inflamabile sau combustibile ori in incaperi care sunt folosite pentru manipularea acestora;
 • in cazul exploziei pentru prejudiciile produse, direct sau indirect, prin:
  • explozia cazanelor industriale, inclusiv a celor de aburi, si / sau preincalzitoarelor si / sau supraincalzitoarelor, turbinelor, compresoarelor, a transformatoarelor, aparatelor electrice de conexiuni si / sau instalatiilor de distributie, masinilor de abur si de alimentare aferente acestora, utilajelor care functioneaza cu abur; totusi daunele produse la bunuri asigurate prin aceasta clauza aditionala de incendiul / suflul exploziei produs ca urmare a cauzelor enumerate anterior sunt acoperite, cu exceptia prejudiciilor produse subansamblului la care s-a produs explozia;
  • explozia determinata de uzura, coroziune sau defecte de fabricatie si neurmata de Incendiu;
  • boom-ul sonic, reactia in zona de combustie a unui motor cu combustie interna, precum si prin utilizarea oricarui alt echipament in care energia exploziei este utilizata in mod constient;
  • implozie (distrugerea prin contractie brusca ca urmare a egalizarii unor presiuni);
 • in cazul cutremurului de pamant pentru prejudiciile produse, direct sau indirect, de:
  • valuri rezultate in urma cutremurelor de pamant;
  • ruperea barajelor;
 • in cazul furtunii, pentru prejudicii produse:
  • bunurilor aflate in Cladiri care nu au fost date in folosinta;
  • prin inundatii datorate furtunii;
  • bunurilor aflate in aer liber, altele decat cele care prin natura lor sunt proiectate si construite pentru amplasare sau folosire, temporara sau permanenta, sub cerul liber;
  • prin infiltrarea apei de ploaie, a grindinei, a zapezii sau a murdariei prin geamuri / ferestre neetanse sau prin alte deschizaturi, in afara cazului in care aceste deschizaturi sunt produse de furtuna;
 • in cazul grindinei, pentru prejudicii produse:
  • bunurilor aflate in Cladiri care nu au fost date in folosinta;
  • bunurilor aflate in aer liber, altele decat cele care prin natura lor sunt proiectate si construite pentru amplasare sau folosire, temporara sau permanenta, sub cerul liber;
  • prin infiltrarea apei de ploaie, a grindinei, zapezii sau murdariei prin geamuri / ferestre neinchise sau
  • prin alte deschizaturi, altele decat cele produse de grindina;
 • in cazul inundatiei, pentru prejudicii produse:
  • bunurilor aflate in Cladiri care nu au fost date in folosinta;
  • prin infiltrarea apei sau murdariei prin geamuri / ferestre neinchise sau prin alte deschizaturi, altele decat cele produse de inundatie;
  • de cresterea nivelului marii sau de maree;
  • de alunecarea sau prabusirea terenului, chiar daca aceste fenomene sunt produse de inundatie;
  • bunurilor aflate in aer liber, altele decat cele care prin natura lor sunt proiectate si construite pentru amplasare sau folosire, temporara sau permanenta, sub cerul liber;
 • in cazul alunecarii sau prabusirii de teren, pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de actiuni umane.

                Asiguratul are obligatia sa scoata din functiune instalatiile si / sau echipamentele electrice in cazul unui pericol iminent de inundatie sau in cazul in care, ca urmare a producerii unor deschizaturi in Cladiri in urma unei furtuni sau grindine, apa a inceput sa patrunda in interiorul cladirii in care se afla bunuri asigurate.

Acoperire suplimentara a autovehiculelor / vehiculelor, autospecialelor si utilajelor de constructii, agricole sau altor utilaje speciale pentru riscul de furt

                In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune materiale produse bunului asigurat aflat la punctele de lucru sau la locurile de garare, direct de:

 • furtul bunului asigurat, al unor parti componente sau piese ale acestuia;
 • furtul prin efractie al bunului asigurat, al unor parti componente sau piese ale acestuia, aflat / aflate la adresa mentionata in polita;
 • furtul prin acte de talharie al bunului asigurat, aflat asupra asiguratului / contractantului sau a unui prepus al acestuia;
 • furtul bunurilor asigurate prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie;
 • pagube produse bunului asigurat ca urmare a furtului sau tentativei de furt.

                Pagubele prevazute anterior se despagubesc chiar daca bunul asigurat nu se afla intr-o incapere.

                Asiguratorul acorda in legatura cu daunele care pot fi despagubite in baza acestei clauze aditionale, in cadrul sumelor asigurate precizate in polita, despagubiri pentru costuri / cheltuieli pentru:

 • daune produse prin spargerea sau deteriorarea cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efractie a peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor si pardoselilor, la Cladiri sau alte constructii apartinand asiguratului, precum si a mobilierului;
 • curatarea si inlocuirea incuietorilor avariate cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efractie.

                Aceste costuri / cheltuieli vor fi limitate la 10% din suma asigurata a bunurilor furate, pentru orice eveniment.

                In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu acorda despagubiri:

 • daca organele politiei nu confirma furtul sau tentativa de furt, ori daca la acestea nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt;
 • daca, dupa comiterea furtului sau tentativei de furt, paguba s-a marit prin neluarea intentionata de catre asigurat a masurilor pentru limitarea ei, pentru partea de paguba care s-a marit si daca acest fapt rezulta din actele incheiate de organele de drept (politie sau alte organe de cercetare abilitate);
 • daca in timpul cat bunul asigurat nu era folosit, iar conducatorul l-a parasit, nu i s-a scos cheia din contact si nu i s-au incuiat usile, cu exceptia situatiei cand aceste masuri nu erau posibile datorita particularitatilor de constructie ale autovehiculului sau cand bunul asigurat se afla intr-o incapere incuiata;
 • daca in momentul furtului sau tentativei de furt utilajul era desfacut in partile sale componente, inclusiv pentru prejudicii produse elementelor interschimbabile care nu sunt montate pe vehicul / autovehicul / autospeciala / utilaj, cu exceptia cazurilor in care furtul sau tentativa de furt s-a produs prin efractie la incaperea in care se afla bunul desfacut in partile sale componente;
 • pentru prejudicii produse in timpul si in perioada imediat urmatoare producerii unor incendii, explozii, caderi de corpuri, evenimente cauzate de greutatea stratului de zapada sau gheata, ori calamitati naturale (cutremure, inundatii, etc.) sau riscuri speciale (Vandalism, terorism, greve, revolte, tulburari civile);
 • insusirea ilegala, falsificarea, frauda sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta de catre prepusii asiguratului;
 • pierderi, pierderi inexplicabile, disparitii misterioase, lipsuri la inventar, lipsuri datorate greselilor de contabilitate, erorilor de calcul sau erorilor comise cu ocazia inventarelor;
 • sustrageri din locul asigurat, pierderi suferite in cursul orelor de program din cauza neatentiei sau neglijentei prepusilor asiguratului;
 • furt prin inselatorie, furt cu intrebuintare de chei potrivite ori originale.

               In eventualitatea absentei asiguratului sau a prepusilor acestuia, ori pe timpul cat activitatea in afacerea sa este suspendata, usile, ferestrele si celelalte deschideri din cladirea sau din incinta in care se afla bunurile asigurate, sa fie tot timpul incuiate cu dispozitive de inchidere, iar toate sistemele de siguranta existente in momentul in care se incheie asigurarea sau asupra carora se cade de acord ulterior sa fie bine intretinute si mentinute in stare de functionare.

               Asiguratul este obligat sa organizeze periodic, cel putin trimestrial, testarea si inspectarea sistemelor de securitate si paza.

               In cazul in care inainte de plata despagubirii, bunurile furate au fost gasite, despagubirea se acorda numai pentru eventualele daune aparute ca urmare a furtului.

               Plata despagubirii se face numai cu conditia ca asiguratul sa dea o declaratie prin care se obliga sa restituie total sau partial, dupa caz, despagubirea primita, daca, dupa plata despagubirii, bunurile sau o parte dintre acestea au fost gasite; cuantumul restituirii va fi egal cu valoarea bunurilor gasite, din care se scade, daca este cazul, valoarea daunelor produse bunurilor respective.

               Asiguratorul acorda despagubiri numai in cazul in care organele politiei confirma, in scris, declansarea urmaririi penale, faptul ca bunurile nu au fost gasite dupa trecerea termenului de 30 de zile calendaristice de la declararea furtului partial ori 60 de zile calendaristice de la declararea furtului total sau, dupa caz, starea in care acestea au fost gasite.

Acoperire suplimentara pe timpul deplasarii a autovehiculelor / vehiculelor, autospecialelor si utilajelor de constructii, agricole sau altor utilaje speciale, inmatriculate la organele de politie

               Aceasta clauza aditionala este valabila pentru autovehiculele / vehiculele, autospecialele si utilajele de constructii, agricole si alte utilaje speciale inmatriculate la organele de politie, prin circulatia acestora pe drumurile publice catre sau de la santierele / punctele de lucru si in conditiile in care in timpul deplasarii nu sunt folosite ca utilaje / echipamente. Aceasta clauza aditionala este valabila numai pentru autovehiculele / vehiculele, autospecialele si utilajele de constructii, agricole si alte utilaje speciale care lucreaza in majoritatea timpului pe santier sau la punctele de lucru.

               In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune materiale produse direct de ciocniri, loviri si rasturnari ale autovehiculelor / vehiculelor, autospecialelor si utilajelor de constructii, agricole sau altor utilaje speciale, inmatriculate la politie si asigurate prin aceasta clauza aditionala – prin circulatia acestora pe drumurile publice.

               In cadrul acestui tip de polita nu se acorda despagubiri pentru:

 • pagubele produse anvelopelor / camerelor de aer, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate prin aceasta clauza aditionala;
 • dauna s-a produs ca urmare a unei coliziuni cu un vehicul feroviar (exclusiv tramvai), ca urmare a nerespectarii de catre conducatorul auto a normelor legale privind trecerea la nivel cu calea ferata;
 • pagube produse instalatiilor si aparaturii electrice numai prin actiunea curentului electric
 • pagubele autovehiculului / vehiculului, autospecialei sau utilajului asigurat, ale unor parti componente sau piese ale acestuia, produse de alte cauze decat cele prevazute, cum sunt pagubele cauzate prin:
  • intrebuintare, functionare sau uzare (ex.: ruperea fuzetelor, a amortizoarelor, a arcurilor, a supapelor, a pinioanelor, spargerea pistoanelor, deschiderea capotei, explozia pneurilor in timpul mersului, griparea motorului sau a cutiei de viteze);
  • defecte de fabricatie (de ex.: fisuri, goluri de turnare, tratament termic necorespunzator; tensiuni interne, ajustaje si tolerante necorespunzatoare etc).

               Daca datorita defectarii sau deteriorarii din orice cauza a unor piese ale bunului asigurat, inclusiv ale pneurilor ori sistemelor de rulare, se produc daune din riscuri asigurate, altor parti componente ale bunului asigurat decat cele din care fac parte piesele respective, acestea se despagubesc. Piesele defectate sau deteriorate din cauza carora s-au produs daune altor parti componente ale bunului asigurat nu se despagubesc.

               Asiguratorul nu acopera riscuri care fac obiectul altor asigurari facultative, dupa cum urmeaza:

 • pagube produse autovehiculului / vehiculului, autospecialei sau utilajului asigurat ca urmare a furtului sau a tentativei de furt, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate prin aceasta clauza aditionala a vehiculului ori a ansamblelor, pieselor, echipamentelor sau a oricaror bunuri aflate in autovehicul;
 • decesul ori vatamarea corporala a persoanelor aflate in autovehicul / vehicul, autospeciala sau utilajul asigurat in momentul producerii evenimentului asigurat.

Acoperire suplimentara pe timpul deplasarii a autovehiculelor / vehiculelor, autospecialelor si utilajelor de constructii, agricole sau altor utilaje speciale nesupuse inmatricularii

              Aceasta clauza aditionala este valabila pentru autovehiculele / vehiculele, autospecialele si utilajele nesupuse inmatricularii sau inregistrate provizoriu la primarie, in timpul deplasarilor catre sau de la santierele / punctele de lucru si in conditiile in care in timpul deplasarii nu sunt folosite ca utilaje / echipamente.

              Aceasta clauza aditionala este valabila numai pentru autovehiculele / vehiculele, autospecialele si utilajele nesupuse inmatricularii si care lucreaza in majoritatea timpului pe santier sau la punctele de lucru.

              In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune materiale produse direct de ciocniri, loviri si rasturnari pentru autovehiculele / vehiculele, autospecialele si utilajelele de constructii, agricole sau altor utilaje speciale nesupuse inmatricularii, asigurate prin aceasta clauza aditionala.

              In cadrul acestui tip de polita nu se acorda despagubiri pentru:

 • pagubele produse anvelopelor / camerelor de aer, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate prin aceasta clauza aditionala;
 • dauna s-a produs ca urmare a unei coliziuni cu un vehicul feroviar (exclusiv tramvai), ca urmare a nerespectarii de catre conducatorul auto a normelor legale privind trecerea la nivel cu calea ferata;
 • pagube produse instalatiilor si aparaturii electrice numai prin actiunea curentului electric
 • pagubele autovehiculului / vehiculului, autospecialei sau utilajului asigurat, ale unor parti componente sau piese ale acestuia, produse de alte cauze decat cele prevazute, cum sunt pagubele cauzate prin:
  • intrebuintare, functionare sau uzare (ex.: ruperea fuzetelor, a amortizoarelor, a arcurilor, a supapelor, a pinioanelor, spargerea pistoanelor, deschiderea capotei, explozia pneurilor in timpul mersului, griparea motorului sau a cutiei de viteze);
  • defecte de fabricatie (de ex.: fisuri, goluri de turnare, tratament termic necorespunzator; tensiuni interne, ajustaje si tolerante necorespunzatoare etc).

                Daca datorita defectarii sau deteriorarii din orice cauza a unor piese ale bunului asigurat, inclusiv ale pneurilor ori sistemelor de rulare, se produc daune din riscuri asigurate, altor parti componente ale bunului asigurat decat cele din care fac parte piesele respective, acestea se despagubesc. Piesele defectate sau deteriorate din cauza carora s-au produs daune altor parti componente ale bunului asigurat nu se despagubesc.

                Asiguratorul nu acopera riscuri care fac obiectul altor asigurari facultative, dupa cum urmeaza:

 • pagube produse autovehiculului / vehiculului, autospecialei sau utilajului asigurat ca urmare a furtului sau a tentativei de furt, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate prin aceasta clauza aditionala a vehiculului ori a ansamblelor, pieselor, echipamentelor sau a oricaror bunuri aflate in autovehicul;
 • decesul ori vatamarea corporala a persoanelor aflate in autovehicul / vehicul, autospeciala sau utilajul asigurat.

Clauza referitoare la Sanctiuni

                In cazul in care executarea partiala sau in totalitate a politei de asigurare incalca un program de sanctiuni sau embargo impus de orice lege sau reglementare aplicabila asiguratului, contractantului sau beneficiarului, atunci, ca o consecinta a acestui fapt, asiguratorul nu-si va indeplini obligatiile care decurg din polita de asigurare in masura in care aceasta indeplinire incalca respectiva lege sau reglementare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

 • Sa plateasca prima de asigurare, in cuantumul si la termenele stabilite prin polita de asigurare.
 • In cazul in care asiguratorul a platit despagubiri pentru o polita de asigurare care a fost incheiata cu plata in rate a primei de asigurare, asiguratul ramane responsabil pentru plata ratelor de prima ulterioare datei platii indemnizatiei.
 • In toate cazurile in care circumstantele privind riscul sau datele mentionate in polita, asa cum au fost ele declarate de asigurat, se schimba in cursul executarii politei de asigurare, asiguratul este obligat sa comunice schimbarile asiguratorului, in scris, in termen de 2 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta.
 • Asiguratul este obligat sa intretina in bune conditii bunul asigurat, sa ia masuri adecvate pentru a preveni producerea evenimentelor asigurate si sa se conformeze tuturor recomandarilor facute de catre asigurator pentru prevenirea producerii evenimentului asigurat, in conformitate cu prevederile legale si cu recomandarile producatorului pentru operarea, inspectarea si revizia obiectelor asigurate, precum si cu orice alte reglementari impuse de Guvern, municipalitate, corpuri legislative, care sunt in vigoare si care se refera la operarea si intretinerea echipamentelor / utilajelor asigurate.
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza prezentei polite de asigurare, asiguratul este obligat:
  • sa avizeze in maximum 2 zile lucratoare asiguratorul, dand informatii asupra naturii si marimii pagubei;
  • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubei;
  • sa conserve partile afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantului asiguratorului, sau a unui expert desemnat de acesta pentru inspectie.
  • sa instiinteze imediat organele competente (politie, pompieri etc.) cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii daunei si pagubele provocate.
 • In toate cazurile, la cererea asiguratorului, asiguratul are obligatia sa puna la dispozitia acestuia actele si informatiile solicitate care au legatura directa cu producerea evenimentului asigurat si care sa-i permita efectuarea de cercetari prin orice mijloace legale si sa colaboreze cu acesta la realizarea de investigatii si proceduri avand ca scop stabilirea realitatii, circumstantelor si marimii pagubei precum si a cauzelor producerii evenimentului asigurat.
 • Asiguratul are obligatia sa conserve dreptul de regres al asiguratorului. In acest sens, asiguratul trebuie:
  • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in producerea evenimentului asigurat;
  • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, de la renuntarea la dreptul de regres precum si de la incasarea oricarei indemnizatii fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
  • sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extrajudiciare necesare pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului;
  • sa instiinteze imediat organele de politie sau pompieri in cazul in care pierderea sau avarierea s-a produs datorita furtului prin efractie, actelor de talharie sau unui Incendiu.
 • In cazul furtului, asiguratul este obligat:
  • sa faca de indata tot ce ii sta in putinta pentru pastrarea si paza obiectelor ramase, sa se ingrijeasca ca toate urmele furtului sau tentativei de furt sa ramana neatinse pana la cercetarea faptului de catre organele de politie si sa ia, potrivit imprejurarilor, masuri pentru limitarea pagubei, ca si cand nu ar fi fost asigurat;
  • sa instiinteze imediat organele politiei sau alte organe de cercetare din raza carora s-a produs evenimentul asigurat, sau furtul cheilor, telecomenzilor sau actelor echipamentului / utilajului asigurat;
  • sa comunice asiguratorului, in termen de maxim 2 zile lucratoare producerea furtului echipamentului / utilajului asigurat, a cheilor, telecomenzilor sau actelor acestuia;
  • sa comunice organelor de politie sau altor organe de cercetare, orice informatii ce ar putea duce la gasirea echipamentului / utilajului, a partilor componente sau a accesoriilor din dotarea acestuia si sa faca demersurile necesare pentru redobandirea acestora chiar daca a primit despagubirea de la asigurator;
  • sa comunice asiguratorului, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data instiintarii de catre organele de politie, gasirea echipamentului / utilajului, a partilor componente sau a accesoriilor din dotarea acestuia.
  • in cazul in care echipamentul / utilajul, respectiv partile componente sau accesoriile din dotarea acestuia au fost gasite si sunt neavariate si complete, asiguratul este obligat sa inapoieze despagubirea primita in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data comunicarii de catre organele de politie a recuperarii integrale a bunului furat.
  • in cazul in care echipamentul / utilajul, partile componente sau accesoriile din dotarea acestuia au fost gasite si sunt avariate ori incomplete, asiguratul este obligat sa restituie diferenta dintre despagubirea primita si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor componente sau a accesoriilor avariate, in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data comunicarii de catre asigurator a acestei diferente.
 • In scopul evaluarii pagubelor, asiguratul trebuie sa puna la dispozitia asiguratorului registrele contabile, facturile si orice alte documente care ar putea fi cerute de catre asigurator sau de expertii desemnați de acesta pentru investigatii si verificari, dupa caz.
 • Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul despre incheierea unei asigurari cu un alt asigurator pentru acelasi bun asigurat si aceleasi riscuri. Avand in vedere ca existenta unei alte asigurari pentru acelasi bun si risc reprezinta o imprejurare esentiala pentru evaluarea riscului, asiguratorul are dreptul de a refuza incheierea politei de asigurare. In caz contrar, in cazul existentei mai multor asigurari incheiate pentru acelasi bun si aceleasi riscuri, asiguratorul este obligat la plata, proportional cu suma asigurata si pana la concurenta acesteia, fara ca asiguratul sa poata incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinta directa a riscului.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratul poate pierde dreptul la indemnizatie, daca din acest motiv nu se poate stabili realitatea, marimea sau cauzele producerii prejudiciului, ori nu se poate exercita dreptul de regres, sau va primi o indemnizatie diminuata proportional, in masura in care neindeplinirea obligatiilor a dus la marirea pagubei.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Stabilirea indemnizatiei este facuta de catre asigurator pe baza tuturor clauzelor politauale tinandu-se intotdeauna cont de fransiza stabilita in polita de asigurare.
 • Cheltuielile prevazute in polita sunt in sarcina asiguratorului numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate, pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu depasesc, singure sau impreuna cu indemnizatia, suma asigurata. Cheltuielile de acest gen vor fi limitate la maxim 50% din valoarea daunei.
 • Plata indemnizatiei va fi efectuata de catre asigurator numai dupa ce asiguratul:
  • va face dovada dreptului de a obtine plata indemnizatiei;
  • va declara daca si ce asigurari a mai incheiat pentru acelasi risc;
  • va preda toata documentatia ceruta de catre asigurator, inclusiv cea necesara pentru a exercita actiunea de regres.
 • Inceputul procedurii de stabilire a indemnizatiei, cuantificarea sau plata unor sume nu constituie o recunoastere a obligatiei asiguratorului de a plati indemnizatia.
 • Urmare a platii unei indemnizatii asigurarea ramane in continuare in vigoare pentru o suma asigurata redusa cu valoarea indemnizatiei platite, cu exceptia cazului in care suma asigurata este reintregita, la solicitarea asiguratului, prin plata unei prime suplimentare si emiterea unui supliment. In cazul in care dupa o dauna platita asiguratul nu isi reintregeste suma asigurata, pentru urmatoarele plati se va aplica regula proportionalitatii.
 • In cazul unor echipamente sau utilaje, in care politaantul este o alta persoana decat proprietarul acestora, despagubirea nu va putea fi platita pana cand persoana respectiva nu isi va da, in scris, acordul de plata, indicand persoana careia i se va achita despagubirea sau parte din aceasta.
 • In cazul in care suma asigurata este impusa de catre un tert (banca, garant etc.), sau este valoarea de inventar inregistrata in situatiile contabile sau valoarea din factura, exista posibilitatea incheierii politelor la respectiva valoare, caz in care, la daune partiale, plata despagubirilor se va efectua corespunzator proportiei existente la data producerii evenimentului asigurat dintre suma asigurata si valoarea de inlocuire a utilajului asigurat.
 • Cheltuielile suplimentare legate de o dauna asigurata prin polita, ca urmare a:
  • orelor suplimentare, schimburilor de noapte, orelor lucrate in timpul sarbatorilor, transportul rapid
  • sau
  • transportului aerian,
   • nu vor fi acoperite, daca nu sunt asigurate printr-o clauza speciala.
 • Costurile ocazionate de transportul echipamentelor / utilajelor avariate la unitatea care efectueaza reparatia nu vor depasi 5% din valoarea daunei.
 • Costul oricaror modificari, adaugiri si / sau imbunatatiri care ar putea fi facute bunului asigurat ca urmare a unei daune nu se acopera prin polita.
 • In cazul in care, la data daunei, asiguratul nu are achitata integral prima de asigurare, asiguratorul are dreptul de a retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
 • Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubirea pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata.
 • Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru daunele materiale produse bunurilor asigurate cuprinse in asigurare ca urmare a producerii unui risc asigurat, despagubirea cuvenita (inclusiv cheltuielile prevazute in clauza de asigurare aleasa) neputand depasi, in toate cazurile, suma asigurata inscrisa in polita, valoarea de inlocuire a bunului la data producerii evenimentului asigurat si nici cuantumul daunei suferite de catre asigurat.
 • In cazul producerii unui risc asigurat, asiguratorul va plati asiguratului despagubirea calculata conform conditiilor prevazute in polita de asigurare.
 • In limita despagubirilor platite asiguratului, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului contra celor raspunzatori de producerea si / sau marirea daunelor. Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea acestui drept.
 • Constatarea si evaluarea daunelor se fac de catre reprezentantii asiguratorului, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, inclusiv prin experti neutri.
 • Stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre asigurator, in baza solutiilor tehnologice cuprinse in procesele – verbale de constatare, intocmite de catre reprezentantul asiguratorului, prin examinarea echipamentului / utilajului, precum si a documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs riscul asigurat si marimea daunei.
 • In cazul in care la data producerii evenimentului asigurat se constata ca suma asigurata inscrisa in polita de asigurare, este inferioara valorii echipamentului / utilajului, despagubirile vor fi reduse corespunzator raportului de subasigurare.
 • Prin dauna partiala se intelege avarierea echipamentului / utilajului asigurat sau furtul unor parti componente ale acestuia, ca urmare a unui eveniment asigurat, astfel incat readucerea in starea de dinaintea producerii riscului asigurat poate fi facuta prin repararea, reconditionarea sau inlocuirea unor parti componente:
  • in cazul avarierii echipamentului / utilajului sau furtului unor parti componente sau piese, cuantumul despagubirii este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate ori cu costul de inlocuire al acestora, chiar daca cu prilejul reparatiei s-a inlocuit intregul subansamblu sau ansamblu al acestuia (de exemplu: in cazul avarierii cutiei de viteze prin distrugerea carcasei se ia in considerare numai inlocuirea acesteia, nu insa si a celorlalte piese ale cutiei de viteze care nu au fost avariate, chiar daca eventual au fost inlocuite).
   • Prin parti componente sau piese care se considera necesar a fi inlocuite se inteleg numai acelea a caror reparare sau folosire, chiar reparate, nu mai este posibila din punct de vedere tehnic, datorita gradului de avariere a acestora, ori cu toate ca repararea este posibila, costul reparatiei, inclusiv cheltuielile pentru materiale precum si cele de demontare si montare aferente, depaseste valoarea de nou a partii componente sau a piesei respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale precum si cele de demontare si montare aferente.
  • in cazul in care costul reparatiei unui element component, inclusiv cheltuielile pentru materiale si cele de demontare / montare, depaseste valoarea de nou a componentei respective, se va alege ca solutie tehnologica inlocuirea componentei, iar la calculul despagubirii se va lua in considerare valoarea de nou a componentelor respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale si cele de demontare / montare.
  • preturile partilor componente, ale pieselor inlocuitoare, materialelor si a manoperei aferente, care se iau in calcul la stabilirea costurilor reparatiei echipamentelor / utilajelor avariate, sunt cele practicate de unitatile de specialitate.
  • in cazul in care pentru unele parti componente sau piese inlocuitoare noi nu exista preturi de vanzare stabilite, valoarea de nou a acestora se poate stabili prin asimilare cu preturile unor parti componente sau piese ale unor echipamente / utilaje similare.
  • la cererea expresa a asiguratului, plata despagubirii se poate efectua direct unitatii reparatoare sau furnizorului de piese de schimb din Romania.
  • la cererea expresa a asiguratului, asiguratorul poate sa acorde plati de despagubiri sau avansuri din despagubiri de pana la 50% din valoarea estimata a pieselor, stabilita pe baza de deviz antecalcul intocmit de unitatea reparatoare, conform avariilor consemnate in procesul verbal de constatare. Plata finala se va face dupa depunerea la asigurator a documentelor finale de reparatie.
 • Prin dauna totala se intelege furtul echipamentului / utilajului asigurat sau avarierea acestuia intr-un asemenea grad incat costul reparatiilor, la care se adauga eventualele costuri de transport ale acestuia, precum si cele pentru masuri de limitare a daunelor, estimate pe baza de deviz antecalcul de catre asigurator sau unitati reparatoare specializate / avizate, sunt egale sau depasesc un procent de 80% din suma asigurata a echipamentului / utilajului la data producerii evenimentului asigurat.
  • In aceste cazuri, partile convin ca despagubirea acordata sa nu depaseasca:
   • in cazul furtului: suma asigurata;
   • in cazul distrugerii totale, ca urmare a unuia din riscurile acoperite prin asigurare, cu exceptia furtului: valoarea bunului la momentul producerii evenimentului asigurat mai putin ceea ce se recupereza.
 • In caz de furt al echipamentului / utilajului, al unor parti componente sau piese ale acestuia, daca echipamentul / utilajul, respectiv partile componente sau piesele acestuia nu au fost gasite, despagubirile se acorda numai daca de la data producerii riscului asigurat au trecut, cel putin 30 de zile calendaristice - in cazul furtului partial, respectiv 60 de zile calendaristice - in cazul furtului total si la dosarul de dauna exista adresa de la Politie ca nu au fost identificati autorii.
 • Asiguratul, pentru a fi in drept sa primeasca despagubiri pentru echipamentul / utilajul furat, trebuie sa puna la dispozitia asiguratorului odata cu instiintarea, actele de provenienta in original ale acestuia sau actele de inregistrare (dupa caz) si toate seturile de chei originale, dovada ca acestea sunt depuse la Politie sau dovada ca exista o instiintare catre Politie, in termenul prevazut. De asemenea, la dosar trebuie sa existe raspunsul de la Politie.
 • despagubirile se platesc de catre asigurator in RON sau in valuta, in functie de modalitatea in care s-au platit primele de asigurare, astfel:
  • in RON:
   • in cazul daunelor partiale, indiferent de valuta in care a fost stabilita suma asigurata si s-au platit primele / ratele de prima de asigurare;
   • in cazul daunelor totale, daca asigurarea este incheiata in valuta, iar primele / ratele de prima de asigurare au fost platite in RON, prin transformarea sumei asigurate din valuta in RON, folosind cursul de schimb BNR valabil la data producerii evenimentului asigurat.
  • in valuta:
   • in cazul daunelor totale, daca asigurarea a fost incheiata in valuta, iar primele / ratele de prima au fost platite in valuta.
 • Plata despagubirilor se va face in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data depunerii ultimului document solicitat de asigurator, cu conditia ca, in cazul furtului, pana atunci asiguratorul sa intre in posesia raportului oficial al politiei privind stadiul investigatiilor sale.
 • Asiguratorul are dreptul de a amana plata despagubirilor in urmatoarele cazuri:
  • atata timp cat exista dubii cu privire la dreptul asiguratului de a obtine despagubiri;
  • daca impotriva asiguratului sau a unuia din reprezentantii sai s-a intentat un proces civil sau penal in legatura cu evenimentul asigurat, din motive care sunt edificatoare din punct de vedere al dreptului la despagubire, pana la incheierea definitiva a acestui proces.
 • In cazul in care polita de asigurare s-a incheiat pentru o suma asigurata care este inferioara valorii stabilite, despagubirea cuvenita se reduce proportional cu raportul dintre suma asigurata prevazuta in polita si valoarea de inlocuire a echipamentului / utilajului.
 • In cazul in care polita de asigurare s-a incheiat pentru o suma asigurata care este mai mare decat valoarea stabilita, despagubirea acordata nu va depasi valoarea de inlocuire a echipamentului / utilajului si:
  • daca asiguratul nu a actionat cu rea credinta are dreptul de a obtine o restituire proportionala a primei;
  • daca asiguratul a actionat cu rea credinta, asigurarea este nula, iar acesta nu are dreptul la restituirea proportionala a primei.
 • Prevederile de mai sus se aplica pentru fiecare obiect al asigurarii.
 • Asiguratorul nu datoreaza indemnizatie daca riscul asigurat a fost produs cu intentie ori din culpa grava de catre asigurat, prepusii acestuia, sau persoane care actioneaza pentru acesta, contractant sau de orice membru din conducerea societatilor care au aceasta calitate;
 • Asiguratorul nu datoreaza indemnizatie daca riscul asigurat a fost produs in timpul participarii asiguratului la savarsirea vreunei infractiuni contra patrimoniului ori contra vietii, integritatii corporale si sanatatii, asa cum sunt prevazute de Codul penal, precum si in timpul sustragerii de la urmarirea penala pentru asemenea fapte.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - NON STOP -

Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

 - de LUNI pana DUMINICA -

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.