Asigurarea de VIATA pentru COPII

asigurari metropolitan life metlife viata individuala grup persoane fizice juridice pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4.

client@metropolitanlife.ro

Tel:    021.203.83.00, 021.208.40.23, 021.208.41.00

Fax:   021.208.41.04, 021.208.41.01

               METROPOLITAN Life este parte din MetLife Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurari de viata din lume. Infiintata in 1868, MetLife ofera, la nivel global, asigurari de viata, planuri de pensii, beneficii pentru angajati si servicii de administrare a activelor. Cu aproximativ 100 de milioane de clienti, MetLife are operatiuni deschise in aproape 50 de tari si detine pozitii de conducere in piete din Japonia, America Latina, Asia, Europa si Orientul Mijlociu. In Romania, Metropolitan Life are peste 17 ani de activitate pe piata de asigurari de viata. 2 milioane de clienti beneficiaza de asigurari de viata si pensii private obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local. Metropolitan Life este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-001-11.10.2001.

Aspecte Generale: 

METROPOLITAN Life detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE de viata pentru COPII - prin care asigura copiii, pentru riscurile de deces din orice cauze, invaliditate din accident, boli grave, asistenta de urgenta, spitalizare si interventii chirurgicale din accident si boli, precum si protejarea viitorului copiilor asigurati in cazul decesului titularului / rudei (pot fi parinti, bunici, matusi).

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE de viata pentru COPII de la METROPOLITAN Life il constituie, asigurarea copiilor, pentru riscurile de deces din orice cauze, invaliditate din accident, boli grave, asistenta de urgenta, spitalizare si interventii chirurgicale din accident si boli, precum si protejarea viitorului copiilor asigurati in cazul decesului titularului / rudei (pot fi parinti, bunici, matusi).

               Beneficiile politei de asigurare de viata pentru copii:

 • Protectie financiara in caz de invaliditate din accident;
 • asistenta de urgenta pentru copii;
 • Posibilitatea cunoasterii copilului prin teste practice;
 • Beneficii de spitalizare si interventii chirurgicale din accident / din accident si boala;
 • Protectie financiara in caz de diagnosticare boli grave;
 • A doua opinie medicala;
 • Protectie in caz de fracturi si arsuri;
 • Protejarea viitorului copilului in cazul decesului titularului / rudei (pot fi parinti, bunici, matusi);

                Aceasta polita de asigurare are urmatoarele avantaje:

 • asistenta de urgenta:
 • Serviciul de asistenta acasa:
  • Ingrijirea copilului Babysitting;
  • Livrarea medicamentelor;
  • Serviciul de curatenie a casei;
 • asistenta la nevoie:
  • Call center (de recreere, institutii de educatie);
  • Evenimente pentru copii;
  • Taxi cu scaun de copii;
 • Beneficii de spitalizare si interventii chirurgicale din accident / din accident si boala:
  • Beneficii zilnice: minim 50 ron – maxim 700 ron / zi;
  • Majorarea cu 50% a beneficiului zilnic de spitalizare daca varsta copilului la momentul internarii nu depaseste 14 ani;
  • Dublarea sumei asigurate aferente spitalizarii pentru terapie intensiva;
  • Interventie chirurgicala din accident sau accident si boala: minim 500 ron - maxim 7 000 ron;
 • Beneficii duble in perioada vacantei de vara:
  • Beneficii pentru invaliditate permanenta partiala / totala din accident;
  • Fracturi si arsuri din accident;
 • A doua opinie medicala (Telediagnostic):
  • Confirmarea diagnosticului;
  • Elaborarea unui plan de tratament personalizat de catre medici specialisti ai consortiului WorldCare in cazul diagnosticarii cu o afectiune grava;
 • Protectie financiara în cazul a 20 de boli grave
 • Bonusul pentru 0 despagubiri - 30% din primele platite pe o perioada de 5 ani pentru Spitalizare si Interventii chirurgicale, in cazul in care pe perioada de 5 ani nu a fost nicio despagubire
 • Scutirea de la plata primelor de asigurare - Timp de maximum 6 luni, incepand cu anul 3 de asigurare, fara a fi afectate beneficiile politei
 • Reducere - 10% pentru al doilea, al treilea, etc. copil
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Incheierea unei polite de ASIGURARE de viata pentru COPII de la METROPOLITAN Life presupune urmatoarele:

 • In vederea incheierii politei de asigurare, titularul si asiguratul vor completa si semna cererea de asigurare, document ce face parte integranta din polita de asigurare. Prin completarea si semnarea cererii de asigurare, titularul si asiguratul au obligatia de a declara in scris asiguratorului toti factorii de risc esentiali din punctul de vedere al acceptarii asigurarii. Asiguratorul va pastra confidentialitatea informatiilor.
 • In vederea acceptarii cererii de asigurare si emiterii politei de asigurare, asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare pentru a verifica urmatoarele aspecte: existenta interesului asigurabil, capacitatea titularului asigurarii de a plati primele de asigurare, justificarea sumelor asigurate alese sau orice alt document necesar pentru evaluarea medicala a persoanei asigurate.
 • Asiguratorul va plati catre asigurat, cu conditia ca asiguratorul sa fii acceptat preluarea riscurilor si titularul sa fii achitat primele contractuale pentru urmatoarele acoperiri in conformitate cu prevederile politei:
  • Indemnizatii corespunzatoare riscurilor de: invaliditate totala sau partiala din accident, spitalizare in caz de accident sau imbolnavire, interventie chirurgicala in caz de accident sau imbolnavire, afectiuni grave, fracturi si arsuri din accident;
  • Suma asigurata in cazul decesului titularului si persoanei desemnata ca si ruda.
 • Suplimentar, asiguratul va beneficia, cu conditia ca asiguratorul sa fii acceptat preluarea riscurilor si titularul sa fi achitat primele de asigurare pentru urmatoarele acoperiri in conformitate cu prevederile politei:
  • Preluarea platii primelor de catre asigurator in cazul primului deces – titular sau persoanei desemnata ca si ruda.
  • A doua opinie medicala.
 • Gratuit, asiguratul va beneficia, in conformitate cu prevederile politei, de:
 • Orice beneficiu platibil va fi diminuat cu sumele datorate de catre titular in baza politei.
 • In caz de deces al asiguratului, orice beneficiu ce ar fi trebuit sa fie platit asiguratului, conform politei de asigurare, va fi platit beneficiarilor desemnati sau mostenitorilor legali.
 • Dupa acceptarea cererii de asigurare, asiguratorul va emite polita de asigurare, urmand ca riscurile asigurate mentionate in polita sa fie acoperite in integralitate de la data intrarii in vigoare mentionata pe polita (luand in considerare si perioada de asteptare, acolo unde este cazul).
 • Titularul asigurarii / asiguratul / persoana desemnata ca si ruda / reprezentantul legal al asiguratului este raspunzator pentru corectitudinea informatiilor furnizate asiguratorului privind datele personale ale asiguratului. De asemenea, titularul asigurarii / asiguratul / persoana desemnata ca si ruda / reprezentantul legal al asiguratului este obligat sa raspunda in scris, la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatie sau imprejurari pe care le cunosc si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului.
 • Daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii politei (incluzand, dar fara a se limita la modificarea ocupatiei, a hobby-urilor), titularul asigurarii / asiguratul / persoana desemnata ca si ruda / reprezentantul legal al asiguratului este obligat sa comunice in scris asiguratorului modificarea survenita.
 • In caz de frauda, declaratie falsa, neconforma realitatii, inexacta, reticenta facuta cu rea credinta de catre titularul asigurarii / asigurat / persoana desemnata ca si ruda / reprezentantul legal al asiguratului in cererea de asigurare sau in orice alt document ce face parte sau este emis ca urmare a executarii politei de asigurare a primei de asigurare sau a oricarui alt aspect care ar putea afecta asigurarea sau in legatura cu orice solicitare de despagubire pe baza politei de asigurare, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula.
 • In acest caz, primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat la cunostinta de cauza de nulitate. In cazul in care reaua credinta nu a putut fi stabilita, iar constatarea acestor incalcari are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita de asigurare solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 zile, calculat de la notificarea primita din partea asiguratului, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul sa solicite oricand pe perioada politei de asigurare documente care sa probeze informatiile si declaratiile furnizate de catre titularul asigurarii, inclusiv, dar fara a se limita la adeverinte de venit, documente oficiale cu privire la activitatea desfasurata si orice alte documente considerate relevante.
 • Daca declaratiile referitoare la varsta asiguratului sunt eronate, asiguratorul are dreptul de a ajusta suma asigurata, in conformitate cu datele corecte ale asiguratului la data incheierii politei de asigurare.
 • In cazul in care varsta asiguratului, la momentul incheierii politei de asigurare, era in afara limitelor de varsta prevazute in tarifele corespunzatoare ale asiguratorului, atunci asiguratorul are dreptul de a rezilia polita de asigurare cu aplicarea prevederilor de mai sus.
 • Daca titularul politei sau asiguratul / persoana desemnata ca si ruda / reprezentantul legal al asiguratului nu au raspuns sincer si complet la intrebarile care pot afecta corecta evaluare a riscului asigurat si sunt incluse in documentele care constituie baza politei, asiguratorul si titularul politei sau asiguratul / persoana desemnata ca si ruda / reprezentantul legal al asiguratului convin sa se aplice prevederile privind acuratetea declaratiilor.
 • Daca totusi polita de asigurare ramane in vigoare pentru o perioada de cinci (5) ani fara intrerupere, de la data intrarii in vigoare si daca asiguratul se afla in viata la sfarsitul acestei perioade, asiguratorul nu-i poate contesta valabilitatea. Totusi, asiguratorul poate contesta oricand valabilitatea unei asigurari suplimentare anexate politei.
 • In cazul in care polita de asigurare a incetat si dupa o perioada a fost repusa in vigoare sau suma asigurata a fost marita, atunci perioada de 5 (cinci) ani mai sus mentionata se va calcula de la data reintrarii in vigoare a politei, respectiv de la data maririi sumei asigurate, numai in privinta informatiilor si evenimentelor declarate asiguratorului pentru repunerea in vigoare, respectiv pentru marirea sumei asigurate.
 • Aceasta polita de asigurare nu are valoare de rascumparare si nu ofera dreptul de a primi o suma la data maturitatii. In cazul in care se opteaza pentru o acoperire suplimentara cu program de investitii, pentru acesta se aplica conditiile
  acoperirii suplimentare cu privire la valoarea sa de rascumparare.
 • Schimbarea beneficiarului
  • Oricand pe intreaga durata a politei de asigurare titularul asigurarii are dreptul sa schimbe beneficiarul, iar acest drept se exercita prin solicitare scrisa si semnata si cu consimtamantul asiguratului.
  • Schimbarea beneficiarului produce efecte dupa primirea cererii corespunzatoare si acceptarea acesteia de asigurator. Asiguratorul nu este raspunzatoar pentru nicio plata sau alta actiune desfasurata anterior acestei aprobari.
  • Daca beneficiarul a cauzat in mod intentionat decesul asiguratului, drepturile sale ce decurg din polita inceteaza si vor fi transferate altor beneficiari desemnati sau mostenitorilor legali ai asiguratului, in situatia in care nu exista alti beneficiari desemnati.
 • Schimbarea titularului si/sau persoanei desemnata ca si ruda:
  • Titularul asigurarii si/sau persoana desemnata ca si ruda pot fi modificati oricand pe durata politei de asigurare prin solicitare scrisa si semnata de catre vechiul si noul titular si/sau persoana desemnata ca si ruda, cu consimtamantul asiguratului / reprezentantului legal si al asiguratorului si cu conditia existentei unui interes asigurabil. Aceasta cerere va fi insotita de copiile actelor de identitate ale persoanelor semnatare.
  • In functie de beneficiile alese si varsta noului titular / persoana desemnata ca si ruda, prima de asigurare poate suferi modificari.
 • Schimbarea frecventei de plata:
  • Schimbarea frecventei de plata se poate face la orice aniversare a politei, pe baza unei solicitari scrise si semnate de catre titularul asigurarii si transmisa asiguratorului cu cel mult 30 de zile inainte de data aniversarii.
 • Modificarea sumei asigurate
  • Suma asigurata prevazuta in polita de asigurare poate fi modificata in urma unei solicitari scrise a titularului, inregistrata de catre asigurator cu 30 (treizeci) de zile inaintea datei aniversarii si numai dupa aprobarea modificarii acesteia de catre asigurator.
  • In cazul majorarii sumei asigurate ce vizeaza acoperirea Protectia Asiguratului in cazul decesului Titularului si persoanei desemnate ca si Ruda specificata in polita de asigurare (al doilea deces), titularul trebuie sa prezinte dovada
   faptului ca titularul si persoana desemnata ca si ruda corespunde din punct de vedere al sanatatii si al conditiilor de asigurare, respectiv sa plateasca noua prima de asigurare majorata.
  • Nicio modificare a sumei asigurate aferente beneficiilor politei de asigurare nu este valabila decat daca a fost facuta in scris.
 • Modificarea clauzelor suplimentare (adaugare / eliminare):
  • Modificari asupra clauzelor suplimentare (adaugare / eliminare / crestere sau reducere suma asigurata) pot fi facute in urma unei solicitari scrise a titularului, inregistrata de catre asigurator cu cel putin 30 (treizeci) de zile inaintea datei aniversarii si numai dupa aprobarea modificarii acestora de catre asigurator. Nu vor fi aprobate de catre asigurator modificari ale clauzelor suplimentare in cazul in care prima de asigurare anuala se va diminua sub valoarea
   minima acceptata de catre asigurator.
 • Modificarea prevederilor politei
  • Fiecare modificare a prevederilor politei se va realiza cu emiterea unei anexe, care va fi parte integranta din polita si va inlocui partile relevante precedente din polita, cu exceptia cazurilor in care este prevazut altfel in polita de asigurare.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE de viata pentru COPII de la METROPOLITAN Life poate fi incheiata pe o perioada de minim 5 ani.

               Polita va inceta fara interventia instantelor judecatoresti in urmatoarele cazuri:

  • prin reziliere unilaterala a politei de asigurare, de catre oricare dintre parti, in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre cealalta parte. Rezilierea se va face printr-o notificare scrisa, transmisa celeilalte parti, la ultima adresa comunicata, fara indeplinirea niciunei alte formalitati prealabile si fara interventia instantelor judecatoresti; in acest caz, polita va inceta prin plata valorii de rascumparare incepand cu sfarsitul perioadei acoperite de ultima prima de asigurare platita.
  • de drept la data decesului asiguratului;
  • de drept la data maturitatii politei de asigurare, respectiv la prima aniversare a politei, imediat dupa ce asiguratul implineste varsta de 23 (douazeci si trei) de ani;
  • de drept la prima aniversare a politei, imediat dupa ce titularul implineste varsta de 75 (saptezeci si cinci) de ani;
  • in cazul in care varsta titularului / persoanei desemnate ca si ruda atinge varsta de 70 de ani, beneficiul Protectia Asiguratului in cazul decesului Titularului sau persoanei desemnate ca si Ruda specificat in polita de asigurare, fara ca aceasta sa insemne incheierea politei. Toate acoperirile asiguratului vor ramane in vigoare pana la maturitatea politei de asigurare in conditiile mentinerii valabilitatii acestora prin plata primelor contractuale, dar nu mai tarziu de prima aniversare a politei dupa implinirea a 75 (saptezeci si cinci) de ani a titularului.
  • in caz de neplata a unei prime pentru polita la sfarsitul perioadei de gratie;
  • in cazul in care titularul refuza modificarea / ajustarea primei de asigurare, conform prevederilor de mai sus referitor la plata primei de asigurare;
  • prin renuntarea de catre titularul asigurarii la polita de asigurare. Renuntarea la polita se poate face in termen de 20 de zile calendaristice, calculate de la data intrarii in vigoare a politei, fara plata vreunei penalitati si cu restituirea eventualelor prime platite. Pentru ca renuntarea sa produca efecte, notificarea de renuntare trebuie inregistrata de titularul asigurarii la sediile asiguratorului si va trebui sa contina datele de identificare si semnatura titularului asigurarii. Restituirea primei se va efectua catre titularul politei de asigurare.
  • prin denuntarea unilaterala a politei de asigurare, de catre titularul asigurarii, prin notificare scrisa, transmisa cu preaviz de 20 de zile, cu plata valorii de rascumparare (in acest caz, polita va inceta incepand cu sfarsitul perioadei acoperite de ultima prima de asigurare platita).

                La incetarea politei, obligatia titularului de plata a primei, precum si obligatia asiguratorului de plata a beneficiilor aferente politei vor inceta. In cazul in care titularul a platit o prima suplimentara pentru perioada in care incetarea devine efectiva sau o prima / prime pentru o perioada ulterioara incetarii, asiguratorul ii va returna valoarea acesteia / acestora.

                Daca polita de asigurare nu a fost rascumparata, ea poate fi repusa in vigoare in interval de 3 (trei) ani de la ultima data scadenta a primei neachitate, daca planul de asigurare de baza mai este oferit de asigurator.

                Pentru repunerea in vigoare a politei, sunt necesare urmatoarele:

  • cerere de repunere in vigoare, format standard oferit de asigurator, scrisa si semnata de catre titularul asigurarii, persoana desemnata ca si ruda si de catre asigurat / reprezentantul legal al acestuia;
  • dovada faptului ca titularul si persoana desemnata ca si ruda corespunde din punct de vedere al sanatatii si al conditiilor pentru asigurare;
  • plata ultimei prime de asigurare pe care titularul ar fi platit-o, daca asigurarea ar fi ramas in vigoare pana la acel moment.

                Asiguratorul nu va plati nicio solicitare de despagubire care are ca obiect evenimente produse in perioada in care acoperirea prin asigurare nu a fost valabila (perioada cuprinsa intre data expirarii perioadei de gratie si data repunerii in vigoare a politei de asigurare).

  Teritorialitate: 

                Polita de ASIGURARE de viata pentru COPII de la METROPOLITAN Life isi exercita acoperirea in intreaga lume, cu exceptiile prezentate in polita de asigurare sau in asigurarile suplimentare.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de ASIGURARE de viata pentru COPII de la METROPOLITAN Life poate sa fie:

  • copii, a caror varsta la data incheierii politei de asigurare poate fi cuprinsa intre 1 zi si 17 ani impliniti;
  • varsta titularului la data incheierii politei de asigurare poate fi cuprinsa intre 18 ani si 70 de ani impliniti;
  • in cazul in care titularul opteaza pentru beneficiile Protectia Asiguratului in cazul decesului Titularului sau persoanei desemnata ca si Ruda specificat in polita de asigurare (primul deces), precum si pentru Protectia copilului in cazul decesului Titularului sau persoanei desemnate ca si Ruda ( al doilea deces), varsta maxima de intrare in asigurare a titularului / persoanei desemnate ca si Ruda este de 65 ani impliniti;
  • polita de asigurare expira la urmatoarea aniversare dupa ce asiguratul implineste varsta de 23 de ani.

                 Contractant poate fi orice persoana care incheie asigurarea cu respectarea prevederilor legale referitoare la capacitatea de a incheia contracte si care se obliga fata de asigurator sa plateasca primele de  asigurare. Contractant al asigurarii poate fi asiguratul insusi daca are varsta de minim 18 ani.

                 Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata in polita de catre asigurat sa primeasca suma asigurata ca urmare a decesului acestuia.

  Suma Asigurata: 

               Polita de asigurare poate fi incheiata pentru sume asigurate stabilite pentru fiecare risc asigurat, de comun acord cu asiguratorul si care sunt precizate in tariful de prime al acestuia.

               Suma asigurata stabilita in polita de asigurare, depinde de solicitarea titularului si de evaluarea riscului de catre asigurator. Suma asigurata este garantata de asigurator in conformitate cu prevederile politei de asigurare.

  Prima de Asigurare: 

                 Prima de asigurare se calculeaza in functie de: varsta asiguratului, suma asigurata, tabelele de mortalitate specifice produsului, frecventa de plata, dobanda tehnica garantata, cheltuielile de administrare ale asiguratorului, starea de sanatate, hobby-uri si sporturi profesioniste practicate de asigurat, titular si persoana desemnata ca si ruda. Primele de asigurare se platesc integral la termenele scadente, conform frecventei de plata specificata in polita de asigurare sau intr-o anexa ulterioara. Plata primei de asigurare se poate face: la casieriile bancilor partenere, prin transfer bancar, prin Direct Debit, ori prin orice alt mijloc de plata prevazut in anexa la cererea de asigurare.

                 Nu se accepta plata in avans a primei de asigurare, cu mai mult de 2 luni inainte de data scadenta.

                 Dupa plata primei initiale, pentru plata fiecarei prime care urmeaza se acorda o perioada de gratie de 30 (treizeci) de zile de la data scadenta. Daca prima de asigurare nu a fost platita pana la sfarsitul perioadei de gratie, la expirarea acesteia polita de asigurare este reziliata de plin drept, fara nicio notificare.

                  Daca survine evenimentul asigurat in perioada de gratie, prima de plata scadenta ramasa neachitata va fi scazuta din suma oricarui beneficiu pe care asiguratorul este obligat sa-l plateasca in baza politei de asigurare.

                  Asiguratorul nu este obligat sa trimita nicio notificare privind plata primelor. Trimiterea unei astfel de notificari nu poate fi considerata in niciun caz o renuntare la aceasta dispozitie contractuala.

                  Dovada platii primelor o reprezinta inregistrarea realizata de banca cu privire la tranzactie.

                  Data platii primei va fi considerata ca fiind data la care institutia bancara vireaza banii in contul asiguratorului.

                  Asiguratorul isi rezerva dreptul de a modifica conditiile si primele de asigurare aferente politei, la orice aniversare sau la repunerea in vigoare a politei (daca nu se specifica altfel in termenii si conditiile politelor suplimentare de asigurare). Modificarea primelor de asigurare va tine cont de parametrii de baza care pot influenta evolutia costurilor beneficiilor oferite, bazate pe experienta asiguratorului, in functie de varsta asiguratului la data aniversarii si / sau repunerii in vigoare a politei. Conditiile si prima de asigurare astfel modificate vor fi propuse spre acceptare titularului politei de asigurare cu minimum 20 de zile inainte de fiecare aniversare a acesteia. Titularul are dreptul de a refuza plata primei de asigurare modificate sau de o achita integral pana la data scadenta sau in perioada de gratie (aceasta perioada de gratie este de 30 zile de la data scadenta). Daca titularul nu plateste prima modificata pana in ultima zi a perioadei de gratie sau plateste o suma mai mica decat valoarea primei de asigurare modificate si propuse spre acceptare, polita de asigurare va inceta de drept la data aniversarii, prin neacceptarea modificarii de prima a politei de asigurare.

                   Primele de asigurare se pot plati cu o frecventa lunara, semestriala, trimestriala sau anuala, in functie de optiunea titularului prin modalitatile de plata puse la dispozitie de asigurator.

                   Incepand cu anul 3 al politei de asigurare, titularul poate opta ca pentru o perioada de 6 luni consecutive sa nu efectueze plata primelor de asigurare, cu mentinerea beneficiilor de protectie. Cele 6 luni consecutive se pot utliza o singura data pe intreaga durata de valabilitate a politei de asigurare.

                   Pe perioada scutirii de la plata primei de asigurare, polita de asigurare ramane in vigoare.

                   Pentru activarea acestei scutiri de la plata primei, este necesara transmiterea catre asigurator a unei solicitari scrise din partea titularului cu maxim 30 de zile inainte de aniversarea politei.

                   In cazul in care frecventa de plata este anuala si titularul solicita scutirea de la plata primei, aceasta se poate procesa doar impreuna cu modificarea frecventei de plata a politei.

                   In momentul in care scutirea de la plata primelor inceteaza, polita de asigurare va continua in aceleasi conditii ca inainte de a incepe scutirea de la plata primelor.

                   In cazul in care aceasta polita de asigurare are atasata o polita de asigurare cu program de investitii, scutirea de la plata primei de asigurare nu se aplica si pentru aceasta. Documentele de plata emise de asigurator vor cuprinde doar componenta de investitie.

                   Pe perioada scutirii de la plata primei de asigurare, nu se pot face modificari ale politei: modificarea sumelor asigurate, adaugari / renuntari de clauze suplimentare.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de ASIGURARE de viata pentru COPII de la METROPOLITAN Life poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE de viata pentru COPII de la METROPOLITAN Life sunt:

  • Riscurile asigurabile baza pentru asigurat sunt:
   • Invaliditate permanenta totala sau partiala din accident;
    • Beneficii:
     • Invaliditate totala permanenta din accident a asiguratului → de 5 (cinci) ori suma asigurata. Pe parcursul perioadei de valabilitate a politei, in cazul in care, in urma vatamarii corporale si in decurs de 365 de zile dupa data accidentului, asiguratul intra in invaliditate totala si permanenta, iar aceasta invaliditate continua timp de 12 (douasprezece) luni consecutive si este continua, totala si permanenta la sfarsitul acestei perioade, asiguratorul va plati de 5 (cinci) ori suma asigurata dupa cum se prevede in polita de asigurare si in tabelul de plati pentru invaliditate totala permanenta.
     • Invaliditate partiala permanenta din accident a asiguratului → procent intre 15% si 500% din suma asigurata. In cazul in care, in urma unui accident, asiguratul sufera vatamari corporale care au ca rezultat invaliditatea partiala permanenta, asa cum este specificata in tabelul de plati pentru invaliditate partiala pemanenta, asiguratorul va plati asiguratului o indemnizatie de asigurare egala cu procentul indicat in tabel pentru vatamarea corporala specifica, inmultit cu suma asigurata aferenta acestei acoperiri suplimentare, precizata in polita de asigurare, cu conditia ca aceasta invaliditate sa fi survenit intr-o perioada de 180 (unasutaoptzeci) de zile de la data accidentului in cauza.
     • In perioada vacantei de vara (16 iunie - 15 septembrie) a fiecarui an, valoarea beneficiilor de invaliditate din accident oferite copilului asigurat se dubleaza.
   • Cunoaste-ti mai bine copilul – teste practice;
    • Beneficii:
     • Asiguratorul ofera titularului cu ocazia semnarii politei de asigurare, accesul in mod gratuit la 2 (doua) dintre testele practice de pe platforma www.ParentingRomania.ro.
     • La semnarea politei de asigurare, titularul va fi informat ca va avea acces gratuit la 2 teste si va primi codul de acces printr-un email, in maxim o luna de la asigurator sau partener.
     • In cazul in care plata primei de asigurare este lunara, pentru a putea avea acces la testele practice, titularul trebuie sa fi platit minim 3(trei) prime lunare de asigurare.
     • Codurile de acces au valabilitate de 1 (un) an de la data primirii lor. Dupa expirarea termenului de 1 (un) an, titularul va avea acces la teste cu 20% discount atat timp cat polita de asigurare este in vigoare si parteneriatul asiguratorului cu platforma este activ. Titularul va primi un nou cod de acces pentru a beneficia de discount.
     • Titularul va accesa pagina de logare si isi va crea un cont de utilizator avand urmatoarele date de logare: userul (adresa de mail a titularului) si o parola stabilita de titular.
     • Accesarea platformei de testare se va realiza prin intermediul paginii de logare. Dupa completarea chestionarului, titularul primeste un raport pe email cu rezultatele evaluarii.
     • In cazul in care parteneriatul intre asigurator si partener va inceta, nu va fi afectata valabilitatea codurilor de acces, de 1 an de la primirea lor. Cu toate acestea, discountul de 20% nu va mai fi disponibil incepand cu anul 2 al politei de asigurare. Incetarea colaborarii va fi anuntata pe websiteul asiguratorului.
     • Titularul va primi asistenta prin linia de suport indicata pe pagina web a platformei (www.ParentingRomania.ro).
     • Platforma de testare are obligatia de a oferi asistenta pentru acces la consiliere folosind reteaua nationala de psihologi si consilieri in cariera cu care colaboreaza precum si informare periodica privind testele, codurile de
      acces si facilitatile oferite. Serviciile de consiliere psihologica oferite de psihologii si consilierii colaboratori nu fac obiectul politei si sunt tarifate separat.
     • Evaluarea prin intermediul chestionarelor pentru copii de pe ParentingRomania.ro ofera informatii importante despre copilul asigurat evaluat, dar nu au valoare de diagnostic.
     • Aceste rezultate constituie un prim nivel de analiza si, in cazul unor rezultate problematice, trebuie coroborate cu metode suplimentare de investigatie pentru stabilirea unui diagnostic. In aceste situatii, parintii sunt
      indemnati prin intermediul rapoartelor sa consulte in cel mai scurt timp un psiholog clinician.
   • servicii de asistenta de urgenta;
    • Vizita unui pediatru acasa:
     • In cazul unui accident al asiguratului, furnizorul organizeaza si acopera taxele si costurile de deplasare ale unui pediatru sau medic generalist la domiciliul asiguratului daca echipa medicala a furnizorului decide astfel, in functie de varsta asiguratului si starea medicala a acestuia. In cazul in care asiguratul are sub 18 ani, vizita pediatrului la domiciliu se realizeaza in prezenta reprezentantului legal sau a unei alte persoane adulte indicate de catre reprezentantul legal.
    • Transport medical de urgenta:
     • In cazul in care, in urma unui accident grav sau a unei boli acute, asiguratul este tratat la o unitate medicala de pe teritoriul Romaniei care nu poate oferi ingrijire adecvata pentru starea sa de sanatate, furnizorul organizeaza si acopera costurile de Transport ale asiguratului la o unitate medicala adecvata, tot pe teritoriul Romaniei, daca este necesar, din motive medicale. Transportul de urgenta se realizeaza pe baza unei recomandari scrise a medicului curant, dupa o consultare cu echipa medicala a furnizorului si are loc prin orice mijloace de Transport adecvate pentru starea de sanatate a asiguratului (inclusiv, dar fara a se limita la ambulanta aeriana, zbor programat, ambulanta terestra,etc).
     • In cazul in care asiguratul are sub 18 ani, transportul este realizat in prezenta reprezentantului legal sau a unei alte persoane adulte indicate de catre acesta. In cazul in care se va utliza transportul aerian, ar trebui sa fie indeplinite urmatoarele conditii:
      • aterizarea sa fie sigura si executata la locul unde este internat asiguratul,
      • aeroportul local sau heliportul sa fie pe deplin operational,
      • respectarea conditiilor de siguranta, a regulilor de zbor si aterizare, precum si a altor reglementari si restrictii, astfel cum sunt definite de catre Aviatia Civila Romana privind furnizarea de servicii de Transport aerian / ambulanta aeriana.
       • Furnizorul / asiguratorul nu va fi tras la Raspundere, in cazul in care Autoritatea Aviatiei Civile sau orice alta autoritate competenta sau guvernamentala a interzis decolarea avioanelor sau in cazul in care este imposibil sa se apropie de zona in care este internat asiguratul. Furnizorul este obligat sa organizeze transportul de indata ce restrictiile legate de decolare sunt ridicate sau de indata ce decolarea si aterizarea devin viabile. Asiguratorul / furnizorul nu va fi raspunzator pentru esecul de a furniza acest beneficiu, in cazul in care nu sunt disponibile mijloacele de Transport medical adecvate.
    • Serviciul de asistenta acasa:
     • Ingrijirea copilului - In cazul in care reprezentantul legal are nevoie de spitalizare brusca sau este nevoit sa calatoreasca ca urmare a decesului unui membru al familiei, ruda de gradul doi, va fi oferit un beneficiu de babysitting. Serviciul va fi oferit numai in situatia in care, la momentul solicitarii, asiguratul are o varsta mai mica sau egala cu 14 ani, iar la domiciliul asiguratului nu exista alte persoane abilitate sa desfasoare o astfel de activitate. Selectarea persoanei care va furniza serviciul de babysitting va fi realizata de catre reprezentantul legal, dupa criteriile acestuia, fie dintre optiunile inaintate de catre Furnizor, fie din surse proprii. In cazul in care reprezentantul legal apeleaza la un serviciu din afara listei indicate de catre furnizor, contravaloarea serviciilor va fi achitata de catre reprezentantul legal. Sumele vor fi decontate ulterior, in baza documentelor fiscale originale si in conformitate cu limitele indicate.
     • Livrarea medicamentelor - In cazul in care asiguratul sufera un accident care necesita tratament medical sau o boala acuta,care este atat de restrictiva incat limiteaza deplasarea sa, ori a reprezentantului legal, se va oferi un beneficiu de livrare a medicamentelor la domiciliu. Serviciul este aplicabil numai in situatia in care achizitia medicamentelor nu necesita o reteta sau in cazul in care reprezentantul legal dispune de o reteta. Costurile medicamentelor sunt achitate de catre reprezentantul legal.
     • Serviciul de curatenie acasa - In cazul in care reprezentantul legal sufera un accident grav sau o spitalizare brusca, va fi oferit un beneficiu constand in organizarea si acoperirea serviciului de curatenie a casei. Curatenia include: aspirarea, stergerea prafului, curatarea de bai si grupuri sanitare, masina de spalat vase. Costul energiilor utilizate (apa, electricitate) vor fi acoperite de catre reprezentantul legal. Selectarea persoanei care va furniza serviciul de curatenie va fi realizata de catre reprezentantul legal, dupa criteriile acestuia, fie dintre optiunile inaintate de catre furnizor, fie din surse proprii. In cazul in care reprezentantul legal apeleaza la un serviciu din afara listei indicate de catre furnizor, contravaloarea serviciilor va fi achitata de catre reprezentantul legal. Sumele vor fi decontate ulterior, in baza documentelor fiscale originale si in conformitate cu limitele indicate.
    • asistenta la cerere / Serviciul de informatii:
     • Call center - La solicitarea telefonica a asiguratului / reprezentantului legal, furnizorul, pune la dispozitia acestuia urmatoarele informatii:
      • telefonul si adresa urmatoarelor obiective:
       • Gradinite, scoli, colegii si universitati din Romania si strainatate,
       • Locuri de joaca pentru copii,
       • Cluburi sportive si bazine de inot in apropiere,
       • Centre sportive si de petrecere a timpului liber in Romania,
       • Cursuri de limbi straine,
       • Tabere de tineret organizate in Romania si in strainatate,
       • Evenimente pentru copii si tineri organizate intr-un anumit oras
     • Evenimente pentru copii - La solicitarea telefonica a asiguratului / reprezentantului legal, furnizorul va pune la dispozitia solicitanului informatii si date de contact ale persoanelor fizice sau juridice specializate in organizarea de petreceri pentru copii.
     • Taxi cu scaun pentru copii - La solicitarea reprezentantului legal, furnizorul organizeaza transferul asiguratului, in varsta de pana la zece (10) ani si o inaltime sub 140 (o suta patruzeci) centimetri, impreuna cu cel putin o persoana indicata de catre reprezentantul legal, cu un taxi, care va fi echipat cu un scaun special de copii, avand in vedere varsta, greutatea si inaltimea beneficiarului. Costul serviciului de taxi va fi acoperit de catre reprezentantul legal. Acest serviciu va fi furnizat avand in vedere disponibilitatea mijloacelor de Transport solicitate.
    • Solicitarea beneficiilor asistenta de urgenta si Serviciul de asistenta acasa:
     • In maxim 48 de ore de la producerea evenimentului asigurat asiguratul / reprezentantul legal contacteaza Call Centerul / Furnizorul la numarul de telefon: +40374475534. Call Centerul este disponibil non stop. Limita
      de 48 de ore nu este aplicabila pentru situatia in care, din motive independente de vointa asiguratului / reprezentantului legal, contactarea a fost imposibila.
     • In situatia in care asiguratul / reprezentantul legal nu contacteaza Call Centerul in intervalul de timp specificat la punctul 2.4.1, accesul la serviciile solicitate poate fi refuzat.
     • Asiguratul / reprezentantul legal furnizeaza urmatoarele informatii:
      • Numele asiguratului
      • Codul numeric personal al asiguratului
      • Adresa de domiciliu sau locul unde se afla asiguratul
      • Data evenimentului asigurat
      • Scurta descriere a evenimentului asigurat
      • Numarul de telefon
      • Beneficiul solicitat
     • Asiguratul / reprezentantul legal va urmari instructiunile furnizate de Call Center si va pune la dispozitia acestuia documentele necesare pentru stabilirea si furnizarea beneficiului.
     • Daca asiguratul este sub varsta de 18 ani, orice document necesar pentru stabilirea si furnizarea beneficiului va fi trimis in numele sau de catre reprezentantul legal.
    • Solicitarea serviciului asistenta la cerere / Serviciul de informatii:
     • Asiguratul / reprezentantul legal contacteaza Call Centerul / Furnizorul la numarul de telefon: +40374475534. Call Centerul este disponibil non stop.
     • Asiguratul / reprezentantul legal furnizeaza urmatoarele informatii:
      • Numele asiguratului
      • Codul numeric personal al asiguratului
     • Asiguratul / reprezentantul legal solicita informatii sau apeleaza un serviciu.
     • La telefon, in conformitate cu conditiile contractuale, asiguratul / reprezentantul legal primeste informatii cu privire la:
      • Costurile totale ale organizarii serviciului, plus orice alte costuri aditionale, daca este cazul, ce urmeaza sa fie achitate de catre asigurat / reprezentantul legal
      • Posibilitatea unor intarzieri in organizarea serviciului din motive ce nu tin de Call Center
     • Daca serviciul cerut nu este disponibil / nu poate fi organizat, furnizorul va informa asiguratul / reprezentantul legal.
     • Daca asiguratul / reprezentantul legal nu este de acord cu informatiile comunicate telefonic, Call Centerul nu poate rezolva cererea de organizare a serviciului.
     • Furnizorul nu poate garanta obtinerea celor mai bune preturi pentru serviciile organizate.
    • Rambursarea sumelor platite de catre asigurat / reprezentantul legal
     • Sumele achitate de catre asigurat / reprezentantul legal pentru serviciile specificate privind Ingrijirea copilului si Serviciul de curatenie acasa, vor fi rambursate de catre furnizor in baza documentelor de plata in original si a limitelor de utilizare descrise in polita.
     • Pentru initierea procesului de rambursare, asiguratul / reprezentantul legal va contacta telefonic Call Centerul la numarul +40374475534 in vederea stabilirii procesului si a documentelor necesare.
     • Documentele de plata in original, impreuna cu orice alt document necesar, vor fi trimise catre adresa specificata de catre furnizor.
     • Taxele postale aferente transferului de documente vor fi suportate de catre asigurat / reprezentantul legal.
     • Toate rambursarile vor fi efectuate intr-un cont bancar in moneda RON al asiguratului / reprezentantului legal.
  • Suplimentar, titularul asigurarii poate opta si pentru urmatoarele acoperiri disponibile pentru copilul asigurat:
   • Spitalizare in caz de accident;
   • Spitalizare din accident sau imbolnavire;
   • Interventie chirurgicala in caz de accident;
   • Interventie chirurgicala din accident sau imbolnavire;
   • Telediagnostic - A doua opinie medicala;
   • Protectia asiguratului in cazul decesului titularului sau persoanei desemnata ca ruda, specificate in polita de asigurare (primul deces) in acest caz, asiguratorul preia plata primelor de asigurare pana la maturitatea politei de asigurare;
   • Protectia asiguratului in cazul decesului celei de-a doua persoane: titular sau persoana desemnata ca si ruda, specificate in polita de asigurare (al doilea deces) in acest caz, asiguratorul plateste asiguratului suma asigurata mentionata in polita de asigurare;
   • Afectiuni grave;
   • Fracturi si arsuri din accident;
  Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE de viata pentru COPII de la METROPOLITAN Life sunt:

  • Invaliditate permanenta totala sau partiala din accident;
   • Daca nu se specifica altfel, aceasta clauza nu se va aplica vatamarilor corporale din accident in urmatoarele cazuri:
    • ocazionate de razboi sau razboi civil;
    • cauzate sau provocate intentionat de catre asigurat;
    • cauzate de intoxicatii datorate consumului de droguri, medicamente sau alte substante toxice, exceptand cazul in care au fost administrate ca urmare a prescriptiei unui medic;
    • cauzate de influenta alcoolului, indiferent de gradul de alcoolemie a asiguratului;
    • tentativa de sinucidere a asiguratului, indiferent de starea sa mentala.
   • Daca nu se specifica altfel, se exclud de asemenea toate vatamarile corporale din accident survenite in imprejurarile urmatoare:
    • participarea asiguratului la sporturi periculoase (exemplu: concursuri de viteza, parasutism, parasailing, bungee jumping, etc.);
    • participarea asiguratului la orice competitie implicand utilizarea unui vehicul motorizat terestru, acvatic sau aerian;
    • participarea asiguratului la savarsirea unei infractiuni;
    • practica sau utilizarea de catre asigurat, ca pilot sau pasager, a unui avion amfibiu, parapanta, parasuta sau participarea la orice alt zbor altfel decat ca pasager.
   • Daca nu se specifica altfel, asiguratorul nu va rambursa, indemniza si deveni raspunzatoare pentru nicio pretentie referitoare la:
    • oricare eveniment survenit pe fondul afectiunilor mentale sau nervoase, indiferent de clasificarea acesteia, conditie psihiatrica, depresie mentala sau tulburare psihica;
    • orice afectiune sau boala, preexistenta sau nu.
  • Cunoaste-ti mai bine copilul – teste practice;
   • Asiguratorul nu poate fi tras la Raspundere pentru rezultatele testelor practice pentru beneficiul “Cunoaste-ti mai bine copilul- teste practice“.
  • servicii de asistenta de urgenta;
   • Consortiul / asiguratorul nu poate fi tras la Raspundere pentru neefectuarea sau intarzierea oferirii beneficiilor in cazul in care neefectuarea sau intarzierea a fost provocata de:
    • cutremur sau alunecari de teren, inundatii, incendii sau orice alt caz de forta majora;
    • ostilitati, revolte, greve, acte teroriste, consecinte ale radiatiei, restrictii de trafic impuse de autoritati, care fac imposibil efectuarea beneficiului;
    • accesul limitat sau imposibil catre asigurat sau catre locul de rezidenta sau alta locatie unde beneficiile ar trebui efectuate.
   • In cazul beneficiilor care necesita furnizarea unor documente medicale ale asiguratului, acordarea acestora necesita neconditionat acordul scris al asiguratului / reprezentantului legal. Furnizorul / asiguratorul nu va fi tras la Raspundere pentru acordarea necorespunzatoare a beneficiului in cazul in care asiguratul / reprezentantul legal nu-si da acordul scris mentionat anterior.
   • Raspunderea furnizorului / asiguratorului nu include evenimente care sunt consecinta a :
    • cutremur sau alunecari de teren, inundatii, incendii, ostilitati, revolte, greve, acte teroriste, consecinte ale radiatiei;
    • daunele / accidentele care au aparut din cauza asiguratului / reprezentantului legal in stare de ebrietate, sub influenta alcoolului, drogurilor, alte intoxicante, precum si substante psihotrope sau a medicamentelor cu efect similar - in cazul in care asiguratul / reprezentantului legal a fost sau ar fi trebuit sa fie constient de o astfel de influenta a medicatiei, in special in cazul in care prospectul sau informatiile de pe ambalaj au declarat ca medicatia afecteaza performanta psihomotorie, fiind dovedit ca acestea au avut influenta asupra aparitiei sau amplificarea daunei;
    • tulburari mentale ale asiguratului / reprezentantului legal;
    • sinuciderea sau tentativa de sinucidere a asiguratului / reprezentantului legal;
    • conducerea unui vehicul, daca asiguratul / reprezentantul legal nu are licenta de a conduce vehiculul dat;
    • participarea asiguratului / reprezentantului legal intr-o lupta, cu exceptia cazurilor de auto-aparare;
    • actiune intentionata a asiguratului / reprezentantului legal sau a unei persoane care locuieste la aceeasi resedinta cu asiguratul.
    • neglijarea asiguratului / reprezentantului legal.
   • Acoperirea asigurarii nu se aplica organizarii de servicii si acoperirii costurilor pentru tratamentul leziunilor corporale a caror aparitie nu a fost direct legata de evenimentul asigurat.
   • Scopul acoperirii nu include evenimentele care au aparut ca urmare a:
    • Practicarii competitive si profesionale a sporturilor, definite prin sesiuni de antrenamente regulate si intense, cuplate cu participarea la concursuri, evenimente sportive, tabere de antrenament, de fitness, precum si prin calitatea de membru in cluburile sportive si alte organizatii, indiferent daca sporturile respective sunt practicate cu scopul de a castiga bani;
    • Practicarii ca si amator a urmatoarelor sporturi: sporturi de aviatie, sporturi cu motor si sporturi de apa cu motor, speologie, urcarea pe munte si pe stanci cu echipament de protectie sau care necesita un astfel de echipament, rafting si toate varietatile acestui sport, scufundari, heliskiing, heliboarding, bungee jumping precum si participarea la expeditii de supravietuire sau expeditii in locuri caracterizate de conditii climatice sau naturale extreme, sau in zone acoperite cu zapada, care necesita utilizarea de echipamente speciale de siguranta.
    • Furnizorul / asiguratorul nu este raspunzator(oare) pentru cursul si efectele terapiei si / sau tratamentului primit prin intermediul serviciilor furnizate.
    • Furnizorul / asiguratorul nu este raspunzator(oare) pentru calitatea muncii si a serviciilor prestate de catre terti si / sau pentru orice daune cauzate de acestea.
    • Furnizorul / asiguratorul nu va fi raspunzator pentru toate urmarile faptului ca asiguratul / reprezentantului legal nu a respectat deciziilor si instructiunilor medicului furnizorului sau ca asiguratul / reprezentantului legal a luat decizii independente, contrare instructiunilor medicului furnizorului.
    • Informatiile furnizate prin intermediul Call Center-ului sunt de natura generala si informativa si nu pot fi tratate ca fiind opinia finala a unui expert.
    • Asiguratorul nu este obligat sa ofere nicio acoperire si sa plateasca vreo despagubire sau sa ofere vreun beneficiu in baza politei, in masura in care furnizarea unei astfel de acoperiri, plata unei astfel de cereri sau furnizarea unui astfel de beneficiu ar expune asiguratorul la orice sanctiune, interdictie sau restrictie in conformitate cu deciziile Natiunilor Unite sau in conformitate cu sanctiuni economice sau comerciale, legi sau regulamente ale Uniunii Europene, Regatului Unit sau ale Statelor Unite ale Americii. In orice caz, asiguratorul nu va fi considerat responsabil pentru intarzieri sau imposibilitatea de a oferi asistenta in anumite tari, din cauza restrictiilor legale locale.
    • Asiguratul / reprezentantul legal nu va avea dreptul la rambursarea cheltuielilor platite in mod direct de acesta sau de catre orice persoana, in numele sau, fara sa fi sunat in prealabil furnizorul. O astfel de autorizatie poate fi scrisa sau verbala, data in timpul unei convorbiri telefonice inregistrate de catre furnizor.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de ASIGURARE de viata pentru COPII de la METROPOLITAN Life exista si se pot atasa clauze de asigurare suplimentare, astfel:

  Beneficii zilnice de spitalizare in caz de accident

  • Beneficiu de spitalizare in caz de accident
   • In cazul in care, ca urmare a unor vatamari corporale cauzate de un accident asiguratul va trebui sa fie internat intr-un spital ca spitalizat, sub observatia continua a unui medic, asiguratorul va plati un beneficiu zilnic, egal cu suma specificata in polita de asigurare, pentru fiecare zi in care asiguratul va fi internat, maximum 180 de zile.
   • Daca asiguratul va fi spitalizat la terapie intensiva ca si pacient la pat, ca urmare a unei vatamari corporale, asiguratorul va plati suplimentar catre asigurat un beneficiu de spitalizare in terapie intensiva. Acest beneficiu suplimentar este egal cu suma asigurata pentru o zi de spitalizare asa cum este aceasta definita in polita de asigurare.
  • Perioade succesive de spitalizare
   • Daca in cele 12 (douasprezece) luni urmatoare unei perioade de spitalizare pentru care s-a platit sau este platibila o indemnizatie conform politei, asiguratul va fi readmis si internat ca spitalizat pentru aceleasi cauze sau cauze inrudite, responsabilitatea asiguratorului pentru intreaga perioada va fi supusa limitelor referitoare la paragrafele din polita, conform carora a fost indemnizata perioada de internare initiala. Daca internarea ulterioara ca spitalizat intervine dupa cele 12 (douasprezece) luni, aceasta internare va fi considerata ca o noua perioada de spitalizare, aplicandu-se perioada maxima de spitalizare de 180 (o suta optzeci) de zile pe an specificata si va fi indemnizata conform prevederilor politei.
  • Beneficii de spitalizare pentru copii de pana in 14 ani
   • In cazul in care copilul asigurat sufera o vatamare corporala, in urma careia este internat ca pacient intr-un spital, beneficiul zilnic de spitalizare se majoreaza cu 50%, daca varsta copilului la momentul internarii nu depaseste 14 ani. Aceasta majorare nu se aplica si beneficiului de internare in terapie intensiva.
  • Bonus pentru 0 despagubiri
   • La fiecare 5 ani consecutivi de la emiterea politei, pe parcursul carora titularul / asiguratul nu a solicitat si / sau asiguratorul nu a platit niciun beneficiu de spitalizare in caz de accident in baza politei, asiguratorul va returna 30% din totalul primelor platite in ultimii 5 ani pentru clauza suplimentaraaa de asigurare. Acest beneficiu va fi acordat de catre asigurator atata timp cat polita a fost in vigoare pe toata perioada celor 5 ani.
   • In cazul in care la polita de asigurare este atasata o acoperire suplimentara de investitie de tip Unit Linked, acest bonus va fi automat alocat in contul suplimentar de investitie, atasat respectivei asigurari, urmand strategia de investitie a contului respectiv.
   • In cazul in care polita de asigurare nu are atasata o acoperire suplimentara de investitie de tip Unit Linked, acest bonus va fi automat platit asiguratului in contul bancar al acestuia, conform indicatiilor primite de la acesta.
  • Daca nu se specifica altfel, asigurarea de spitalizare in caz de accident nu se aplica in cazul consecintelor de mai jos:
   • ocazionate de razboi sau razboi civil;
   • cauzate sau provocate intentionat de catre asigurat;
   • cauzate de folosirea de catre asigurat a unor droguri sau medicamente sau tratamente neprescrise de catre o autoritate medicala recunoscuta;
   • cauzate de influenta alcoolului, indiferent de gradul de alcoolemie al asiguratului;
   • tentativa de sinucidere a asiguratului, indiferent de starea sa mentala.
  • Daca nu se specifica altfel, se exclud de asemenea toate vatamarile corporale din accident survenite in imprejurarile urmatoare:
   • participarea asiguratului la orice sport profesionist;
   • participarea asiguratului la orice competitie implicand utilizarea unui vehicul motorizat terestru, acvatic sau aerian;
   • calatoria cu sau conducerea de catre asigurat a unei motociclete sau scuter de mai mult de 125 cm3, daca nu se specifica altfel printr-o anexa speciala;
   • zborul asiguratului ca pasager, intr-un aparat de zbor care nu apartine unei societati de transporturi aeriene inregistrate si autorizate legal pentru transportul de pasageri pe rute programate, regulate si publicate;
   • consecinta direct a executarii serviciului activ al asiguratului in oricare din fortele armate ale oricarei tari;
   • participarea asiguratului la savarsirea unei infractiuni;
   • practicarea sau utilizarea de catre asigurat, ca pilot sau pasager, a unui avion amfibiu;
   • parapanta, parasuta sau participarea la orice alt zbor altfel decat ca pasager.
  • Daca nu se specifica altfel, asiguratorul nu va rambursa, indemniza si deveni raspunzatoar pentru nicio pretentie referitoare la:
   • orice conditie preexistenta;
   • orice anomalii congenitale;
   • orice eveniment survenit pe fondul afectiunilor mentale sau nervoase, indiferent de clasificarea acesteia, conditie psihiatrica, depresie mintala sau tulburare psihica;
   • orice tratament necesar unei afectiuni survenite in urma unui accident, ce presupune o internare intr-o institutie de ingrijire de lunga durata (camine de batrani, centre pentru convalescenta, centre de dezintoxicare, centre de sanatate, etc.), Sectie Clinica de Recuperare sau Centru de recuperare din cadrul unui spital, centre cu consult extern sau centru de reabilitare / recuperare;
   • tratament dentar si chirurgie dentara, cu exceptia celor necesare unei danturi natural sanatoase, dar lezate de o vatamare corporala;
   • chirurgie plastica / cosmetica, cu exceptia celei necesare din cauza unei vatamari corporale;
  • Prevederi generale:
   • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a modifica conditiile si primele de asigurare la orice aniversare incepand cu a 5-a aniversare. Pe parcursul primilor 5 ani de asigurare, primele sunt garantate de catre asigurator. Modificarea primelor de asigurare va tine cont de parametrii de baza care pot influenta evolutia costurilor beneficiilor oferite, bazate pe experienta asiguratorului, in functie de varsta asiguratului la data aniversarii si / sau repunerii in vigoare a politei. Conditiile si prima de asigurare astfel modificate vor fi propuse spre acceptare titularului politei de asigurare cu minimum 20 de zile inainte de fiecare aniversare a acoperirii suplimentare. Titularul are dreptul de a refuza plata primei de asigurare modificate sau de a o achita integral pana la data scadenta sau in perioada de gratie (aceasta perioada de gratie este de 30 zile de la data scadenta). Daca titularul nu plateste prima modificata pana in ultima zi a perioadei de gratie sau plateste o suma mai mica decat valoarea primei de asigurare modificate si propuse spre acceptare, polita suplimentara de asigurare va inceta de drept la data aniversarii, prin neacceptarea modificarii de prima a clauzei suplimentaree de asigurare.

  Beneficii zilnice de spitalizare in caz de accident sau imbolnavire

  • In cazul in care, ca urmare a unor vatamari corporale cauzate de un accident sau ca urmare a unei imbolnaviri asiguratul va trebui sa fie internat intr-un spital ca spitalizat, sub observatia continua a unui medic, asiguratorul va plati un beneficiu zilnic, egal cu suma specificata in polita de asigurare, pentru fiecare zi in care asiguratul va fi internat, maximum 180 de zile.
  • In conditiile politei de asigurare, acoperirile din imbolnavire au o perioada de asteptare de 6 (sase) luni, de la data intrarii / repunerii in vigoare a asigurarii, respectiv data majorarii sumei asigurate pentru valoarea cu care a fost majorata suma asigurata.
  • Daca asiguratul va fi spitalizat la terapie intensiva ca si pacient la pat, ca urmare a unei vatamari corporale sau a unei imbolnaviri, ce s-a produs pentru prima data dupa intrarea / repunerea in vigoare a asigurarii, asiguratorul va plati suplimentar catre asigurat un beneficiu de spitalizare in terapie intensiva. Acest beneficiu suplimentar este egal cu suma asigurata pentru o zi de spitalizare asa cum este aceasta definita in polita de asigurare.
  • Perioade succesive de spitalizare
   • Daca in cele 12 (douasprezece) luni urmatoare unei perioade de spitalizare pentru care s-a platit sau este platibila o indemnizatie conform politei, asiguratul va fi readmis si internat ca spitalizat pentru aceleasi cauze sau cauze inrudite, responsabilitatea asiguratorului pentru intreaga perioada va fi supusa limitelor referitoare la paragrafele din polita, conform carora a fost indemnizata perioada de internare initiala. Daca internarea ulterioara ca spitalizat intervine dupa cele 12 (douasprezece) luni, aceasta internare va fi considerata ca o noua perioada de spitalizare, aplicandu-se perioada maxima de spitalizare de 180 (o suta optzeci) de zile pe an specificata in polita si va fi indemnizata conform prevederilor politei.
  • Beneficii de spitalizare pentru copii de pana in 14 ani
   • In cazul in care copilul asigurat sufera o vatamare corporala sau o imbolnavire, in urma caruia este internat ca pacient intr-un spital, beneficiul zilnic de spitalizare se majoreaza cu 50%, daca varsta copilului la momentul internarii nu depaseste 14 ani. Aceasta majorare nu se aplica si beneficiului de internare in terapie intensiva.
  • Bonus pentru 0 despagubiri
   • La fiecare 5 ani consecutivi de la emiterea politei, pe parcursul carora titularul / asiguratul nu a solicitat si / sau asiguratorul nu a platit niciun beneficiu de spitalizare in caz de accident sau imbolnavire in baza politei, asiguratorul va returna 30% din totalul primelor platite in ultimii 5 ani pentru clauza suplimentaraaa de asigurare.
   • Acest beneficiu va fi acordat de catre asigurator atata timp cat polita a fost in vigoare pe toata perioada celor 5 ani.
   • In cazul in care la polita de asigurare este atasata o acoperire suplimentara de investitie de tip Unit Linked, acest bonus va fi automat alocat in contul suplimentar de investitie, atasat respectivei asigurari, urmand strategia de investitie a contului respectiv.
   • In cazul in care polita de asigurare nu are atasata o acoperire suplimentara de investitie de tip Unit Linked, acest bonus va fi automat platit asiguratului in contul bancar al acestuia, conform indicatiilor primite de la acesta.
  • Daca nu se specifica altfel, asigurarea de spitalizare in caz de accident sau imbolnavire nu se aplica in cazul consecintelor de mai jos:
   • ocazionate de razboi sau razboi civil;
   • cauzate sau provocate intentionat de catre asigurat;
   • cauzate de folosirea de catre asigurat a unor droguri sau medicamente sau tratamente neprescrise de catre o autoritate medicala recunoscuta;
   • cauzate de influenta alcoolului, indiferent de gradul de alcoolemie al asiguratului;
   • tentativa de sinucidere a asiguratului, indiferent de starea sa mentala.
  • Daca nu se specifica altfel, se exclud de asemenea toate vatamarile corporale din accident survenite in imprejurarile urmatoare:
   • participarea asiguratului la orice sport profesionist;
   • participarea asiguratului la orice competitie implicand utilizarea unui vehicul motorizat terestru, acvatic sau aerian;
   • calatoria cu sau conducerea de catre asigurat a unei motociclete sau scuter de mai mult de 125 cm3, daca nu se specifica altfel printr-o anexa speciala;
   • zborul asiguratului ca pasager, intr-un aparat de zbor care nu apartine unei societati de transporturi aeriene inregistrate si autorizate legal pentru transportul de pasageri pe rute programate, regulate si publicate;
   • consecinta direct a executarii serviciului activ al asiguratului in oricare din fortele armate ale oricarei tari;
   • participarea asiguratului la savarsirea unei infractiuni;
   • practicarea sau utilizarea de catre asigurat, ca pilot sau pasager, a unui avion amfibiu, parapanta, parasuta sau participarea la orice alt zbor altfel decat ca pasager.
  • Daca nu se specifica altfel, asiguratorul nu va rambursa, indemniza si deveni raspunzator pentru nicio pretentie referitoare la:
   • orice conditie preexistenta;
   • orice anomalii congenitale;
   • orice eveniment survenit pe fondul afectiunilor mentale sau nervoase, indiferent de clasificarea acesteia, conditie psihiatrica, depresie mintala sau tulburare psihica;
   • orice tratament necesar unei afectiuni, survenite in urma unui accident sau a unei imbolnaviri, ce presupune o internare intr-o institutie de ingrijire de lunga durata (camine de batrani, centre pentru convalescenta, centre de dezintoxicare, centre de sanatate, etc.), Sectie Clinica de Recuperare sau Centru de recuperare din cadrul unui spital, centre cu consult extern sau centru de reabilitare / recuperare;
   • toate examinarile periodice de control sau de observare, legate sau nu de orice imbolnavire existenta inainte sau dupa data intrarii in vigoare a politei;
   • tratament dentar si chirurgie dentara, cu exceptia celor necesare unei danturi natural sanatoase, dar lezate de o vatamare corporala;
   • orice afectiune aparuta in perioada de asteptare a politei de asigurare pentru acoperirile din imbolnavire;
   • chirurgie plastica / cosmetica, cu exceptia celei necesare din cauza unei vatamari corporale;
  • Prevederi generale:
   • Pe durata acoperirii suplimentare de asigurare, prima de asigurare aferenta clauzei suplimentaree va suferi modificari in urmatoarele situatii:
    • In functie de varsta asiguratului la aniversarea politei, asa cum este prezentat in exemplele de mai jos privind evolutia primei de asigurare in functie de varsta asiguratului, pentru un beneficiu zilnic de spitalizare de 100 RON. Noua prima de asigurare aferenta sumei asigurate, asa cum este ea mentionata in polita de asigurare, se va calcula proportional, folosind formula: suma asigurata x Prima de Asigurare pentru un Beneficiu zilnic de Spitalizare de 100 RON (corespunzatoare noului interval de varsta) / 100 RON.
    • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a modifica conditiile si primele de asigurare mentionate in exemplul anterior, la orice aniversare incepand cu a 5-a aniversare. Pe parcursul primilor 5 ani de asigurare, primele mai sus mentionate sunt garantate de catre asigurator. Modificarea primelor de asigurare va tine cont de parametrii de baza care pot influenta evolutia costurilor beneficiilor oferite, bazate pe experienta asiguratorului, in functie de varsta asiguratului la data aniversarii si / sau repunerii in vigoare a politei. Conditiile si prima de asigurare astfel modificate vor fi propuse spre acceptare titularului politei de asigurare cu minimum 20 de zile inainte de fiecare aniversare a clauzei suplimentaree. Titularul are dreptul de a refuza plata primei de asigurare modificate sau de a o achita integral pana la data scadenta sau in perioada de gratie (aceasta perioada de gratie este de 30 zile de la data scadenta). Daca titularul nu plateste prima modificata pana in ultima zi a perioadei de gratie sau plateste o suma mai mica decat valoarea primei de asigurare modificate si propuse spre acceptare, clauza suplimentaraaa de asigurare va inceta de drept la data aniversarii, prin neacceptarea modificarii de prima a acoperirii suplimentare de asigurare.

  Beneficii chirurgicale in caz de accident

  • In cazul in care, ca urmare a unor vatamari corporale cauzate de un accident asiguratul va trebui sa fie internat intr-un spital ca pacient si va fi supus unei proceduri chirurgicale necesare, efectuata de un medic, asiguratorul va plati o indemnizatie limitata la procentajul din beneficiul maxim, specificat in tabelul de plati pentru interventii chirurgicale din polita, pentru interventia chirurgicala efectuata. Procentele de indemnizatie cumulate nu pot depasi 500% per eveniment si per an de asigurare. Daca se efectueaza mai multe proceduri chirurgicale in aceeasi sedinta operatorie, indemnizatia va fi limitata la cel mai ridicat procentaj din beneficiul maxim aplicabil acestor proceduri.
  • Pentru orice procedura nespecificata in tabelul de plati pentru interventii chirurgicale, asiguratorul va indemniza prin analogie cu o procedura specificata, de gravitate comparabila dupa aprecierea asiguratorului, cu exceptia cazului cand acea operatie este exclusa in mod explicit in polita de asigurare sau printr-o clauza a politei.
  • La fiecare 5 ani consecutivi de la emiterea politei, pe parcursul carora titularul / asiguratul nu a solicitat si / sau asiguratorul nu a platit niciun beneficiu chirurgical in caz de accident in baza politei, asiguratorul va returna 30% din totalul primelor platite in ultimii 5 ani pentru polita de asigurare. Acest beneficiu va fi acordat de catre asigurator atata timp cat polita de asigurare a fost in vigoare pe toata perioada celor 5 ani.
  • Exemplu: Daca, in cel de-al doilea an de asigurare, asiguratul sufera o interventie chirurgicala ca urmare a unui accident, niciun „bonus pentru 0 despagubiri” nu va fi platit pe parcursul primilor 5 ani de asigurare. Cu toate acestea, daca niciun eveniment asigurabil nu are loc in perioada dintre cea de-a 5-a aniversare si cea de-a 10-a aniversare, la cea de-a 10 aniversare asiguratul va primi un bonus calculat ca 30% din totalul primelor platite pentru clauza suplimentaraa pe perioada ultimilor 5 ani.
  • In cazul in care la polita de asigurare este atasata o acoperire suplimentara de investitie de tip Unit Linked, acest bonus va fi automat alocat in contul suplimentar de investitie, atasat respectivei asigurari, urmand strategia de investitie a contului respectiv.
  • In cazul in care polita de asigurare nu are atasata o acoperire suplimentara de investitie de tip Unit Linked, acest bonus va fi automat platit asiguratului in contul bancar al acestuia, conform indicatiilor primite de la acesta.
  • Daca nu se specifica altfel, asigurarea nu se va aplica vatamarilor corporale din accident in cazul consecintelor de mai jos:
   • ocazionate de razboi sau razboi civil;
   • cauzate sau provocate intentionat de catre asigurat;
   • cauzate de folosirea de catre asigurat a unor droguri sau medicamente sau tratamente neprescrise de catre o autoritate medicala recunoscuta;
   • cauzate de influenta alcoolului, indiferent de gradul de alcoolemie al asiguratului;
   • tentativa de sinucidere a asiguratului, indiferent de starea sa mentala.
  • Daca nu se specifica altfel, se exclud de asemenea toate vatamarile corporale din accident survenite in imprejurarile urmatoare:
   • participarea asiguratului la orice sport profesionist;
   • participarea asiguratului la orice competitie implicand utilizarea unui vehicul motorizat terestru, acvatic sau aerian;
   • calatoria cu sau conducerea de catre asigurat a unei motociclete sau scuter de mai mult de 125 cm3, daca nu se specifica altfel printr-o anexa speciala;
   • zborul asiguratului ca pasager, intr-un aparat de zbor care nu apartine unei societati de transporturi aeriene inregistrate si autorizate legal pentru transportul de pasageri pe rute programate, regulate si publicate;
   • consecinta direct a executarii serviciului activ al asiguratului in oricare din fortele armate ale oricarei tari;
   • participarea asiguratului la savarsirea unei infractiuni;
   • practicarea sau utilizarea de catre asigurat, ca pilot sau pasager, a unui avion amfibiu, parapanta, parasuta sau participarea la orice alt zbor altfel decat ca pasager.
  • Daca nu se specifica altfel, asiguratorul nu va rambursa, indemniza si deveni raspunzator pentru nicio pretentiere referitoare la:
   • orice conditie preexistenta;
   • orice anomalie congenitala;
   • orice eveniment survenit pe fondul afectiunilor mentale sau nervoase, indiferent de clasificarea acesteia, conditie psihiatrica, depresie mintala sau tulburare psihica;
   • orice tratament necesar unei afectiuni, survenite in urma unui accident ce presupune o internare intr-o institutie de ingrijire de lunga durata (camine de batrani, centre pentru convalescenta, centre de dezintoxicare, centre de sanatate, etc.), Sectie Clinica de Recuperare sau Centru de recuperare din cadrul unui spital, centre cu consult extern sau centru de reabilitare / recuperare;
   • tratament dentar si chirurgie dentara, cu exceptia celor necesare unei danturi, natural sanatoase, dar lezate de o vatamare corporala;
   • chirurgie plastica / cosmetica, cu exceptia celei necesare din cauza unei vatamari corporale;
  • Prevederi generale:
   • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a modifica conditiile si primele de asigurare la orice aniversare incepand cu a 5-a aniversare. Pe parcursul primilor 5 ani de asigurare, primele sunt garantate de catre asigurator. Modificarea primelor de asigurare va tine cont de parametrii de baza care pot influenta evolutia costurilor beneficiilor oferite, bazate pe experienta asiguratorului, in functie de varsta asiguratului la data aniversarii si / sau repunerii in vigoare a politei. Conditiile si prima de asigurare astfel modificate vor fi propuse spre acceptare titularului politei de asigurare cu minimum 20 de zile inainte de fiecare aniversare a acoperirii suplimentare. Titularul are dreptul de a refuza plata primei de asigurare modificate sau de o achita integral pana la data scadenta sau in perioada de gratie (aceasta perioada de gratie este de 30 zile de la data scadenta). Daca titularul nu plateste prima modificata pana in ultima zi a perioadei de gratie sau plateste o suma mai mica decat valoarea primei de asigurare modificate si propuse spre acceptare, clauza suplimentara de asigurare va inceta de drept la data aniversarii, prin neacceptarea modificarii de prima a politei suplimentaree de asigurare.

  Beneficii chirurgicale in caz de accident sau imbolnavire

  • In cazul in care, ca urmare a unor vatamari corporale cauzate de un accident sau ca urmare a unei imbolnaviri asiguratul va trebui sa fie internat intr-un spital ca pacient si va fi supus unei proceduri chirurgicale necesare, efectuata de un medic, asiguratorul va plati o indemnizatie limitata la procentajul din beneficiul maxim, specificat in tabelul de plati pentru interventii chirurgicale din polita, pentru interventia chirurgicala efectuata.
  • Procentele de indemnizatie cumulate nu pot depasi 500% per eveniment si per an de asigurare. Daca se efectueaza mai multe proceduri chirurgicale in aceeasi sedinta operatorie, indemnizatia va fi limitata la cel mai ridicat procentaj din beneficiul maxim aplicabil acestor proceduri.
  • Pentru orice procedura nespecificata in tabelul de plati pentru interventii chirurgicale, asiguratorul va indemniza prin analogie cu o procedura specificata, de gravitate comparabila dupa aprecierea asiguratorului, cu exceptia cazului cand acea operatie este exclusa in mod explicit in polita de asigurare sau printr-o clauza a politei.
  • In conditiile politei de asigurare, acoperirile din imbolnavire au o perioada de asteptare de 6 (sase) luni, de la data intrarii / repunerii in vigoare a asigurarii, respectiv data majorarii sumei asigurate pentru valoarea cu care a fost majorata suma asigurata.
  • Bonus pentru 0 despagubiri
   • La fiecare 5 ani consecutivi de la emiterea politei, pe parcursul carora titularul / asiguratul nu a solicitat si / sau asiguratorul nu a platit niciun beneficiu chirurgical in caz de accident sau imbolnavire in baza politei, asiguratorul va returna 30% din totalul primelor platite in ultimii 5 ani pentru polita de asigurare. Acest beneficiu va fi acordat de catre asigurator atata timp cat polita de asigurare a fost in vigoare pe toata perioada celor 5 ani.
   • Exemplu: Daca, in cel de-al doilea an de asigurare, asiguratul sufera o interventie chirurgicala ca urmare a unui accident, niciun „bonus pentru 0 despagubiri” nu va fi platit pe parcursul primilor 5 ani de asigurare. Cu toate acestea, daca niciun eveniment asigurabil nu are loc in perioada dintre cea de-a 5-a aniversare si cea de-a 10-a aniversare, la cea de-a 10 aniversare asiguratul va primi un bonus calculat ca 30% din totalul primelor platite pentru clauza suplimentara pe perioada ultimilor 5 ani.
   • In cazul in care la polita de asigurare este atasata o acoperire suplimentara de investitie de tip Unit Linked, acest bonus va fi automat alocat in contul suplimentar de investitie, atasat respectivei asigurari, urmand strategia de investitie a contului respectiv.
   • In cazul in care polita de asigurare nu are atasata o acoperire suplimentara de investitie de tip Unit Linked, acest bonus va fi automat platit asiguratului in contul bancar al acestuia, conform indicatiilor primite de la acesta.
  • Daca nu se specifica altfel, asigurarea nu se va aplica vatamarilor corporale din accident sau imbolnavire in cazul consecintelor de mai jos:
   • ocazionate de razboi sau razboi civil;
   • cauzate sau provocate intentionat de catre asigurat;
   • cauzate de folosirea de catre asigurat a unor droguri sau medicamente sau tratamente neprescrise de catre o autoritate medicala recunoscuta;
   • cauzate de influenta alcoolului, indiferent de gradul de alcoolemie al asiguratului;
   • tentativa de sinucidere a asiguratului, indiferent de starea sa mentala.
  • Daca nu se specifica altfel, se exclud de asemenea toate vatamarile corporale din accident survenite in imprejurarile urmatoare:
   • participarea asiguratului la orice sport profesionist;
   • participarea asiguratului la orice competitie implicand utilizarea unui vehicul motorizat terestru, acvatic sau aerian;
   • calatoria cu sau conducerea de catre asigurat a unei motociclete sau scuter de mai mult de 125 cm3, daca nu se specifica altfel printr-o anexa speciala;
   • zborul asiguratului ca pasager, intr-un aparat de zbor care nu apartine unei societati de transporturi aeriene inregistrate si autorizate legal pentru transportul de pasageri pe rute programate, regulate si publicate;
   • consecinta direct a executarii serviciului activ al asiguratului in oricare din fortele armate ale oricarei tari;
   • participarea asiguratului la savarsirea unei infractiuni;
   • practicarea sau utilizarea de catre asigurat, ca pilot sau pasager, a unui avion amfibiu, parapanta, parasuta sau participarea la orice alt zbor altfel decat ca pasager.
  • Daca nu se specifica altfel, asiguratorul nu va rambursa, indemniza si deveni raspunzator pentru nicio pretentiere referitoare la:
   • orice conditie preexistenta;
   • orice anomalie congenitala;
   • orice eveniment survenit pe fondul afectiunilor mentale sau nervoase, indiferent de clasificarea acesteia,conditie psihiatrica, depresie mintala sau tulburare psihica;
   • orice tratament necesar unei afectiuni, survenite in urma unui accident sau a unei imbolnaviri, ce presupune o internare intr-o institutie de ingrijire de lunga durata (camine de batrani, centre pentru convalescenta, centre de dezintoxicare, centre de sanatate, etc.), Sectie Clinica de Recuperare sau Centru de recuperare din cadrul unui spital, centre cu consult extern sau centru de reabilitare / recuperare;
   • toate examinarile periodice de control sau de observare, legate sau nu de orice imbolnavire existenta inainte sau dupa data intrarii in vigoare a politei;
   • tratament dentar si chirurgie dentara, cu exceptia celor necesare unei danturi, natural sanatoase, dar lezate de o vatamare corporala;
   • orice afectiune aparuta in perioada de asteptare a politei de asigurare pentru acoperirile din imbolnavire;
   • chirurgie plastica / cosmetica, cu exceptia celei necesare din cauza unei vatamari corporale;
  • Prevederi generale:
   • Pe durata acoperirii suplimentare de asigurare, prima de asigurare va suferi modificari in urmatoarele situatii:
    • In functie de varsta asiguratului la aniversarea politei, asa cum este prezentat in tabelele din exemplele de mai jos privind evolutia primei de asigurare in functie de varsta asiguratului, pentru un beneficiu chirurgical de 1000 RON. Noua prima de asigurare aferenta Sumei asigurate, asa cum este ea mentionata in polita de asigurare, se va calcula proportional, folosind formula: suma asigurata x Prima de Asigurare pentru un Beneficiu Chirurgical de 1000 RON (corespunzatoare noului interval de varsta) / 1000 RON.
    • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a modifica conditiile si primele de asigurare mentionate in exemplul anterior, la orice aniversare incepand cu a 5-a aniversare. Pe parcursul primilor 5 ani de asigurare, primele mai sus mentionate sunt garantate de catre asigurator. Modificarea primelor de asigurare va tine cont de parametrii de baza care pot influenta evolutia costurilor beneficiilor oferite, bazate pe experienta asiguratorului, in functie de varsta asiguratului la data aniversarii si / sau repunerii in vigoare a politei. Conditiile si prima de asigurare astfel modificate vor fi propuse spre acceptare titularului politei de asigurare cu minimum 20 de zile inainte de fiecare aniversare a politei suplimentare. Titularul are dreptul de a refuza plata primei de asigurare modificate sau de o achita integral pana la data scadenta sau in perioada de gratie (aceasta perioada de gratie este de 30 zile de la data scadenta). Daca titularul nu plateste prima modificata pana in ultima zi a perioadei de gratie sau plateste o suma mai mica decat valoarea primei de asigurare modificate si propuse spre acceptare, clauza suplimentara de asigurare va inceta de drept la data aniversarii, prin neacceptarea modificarii de prima a acoperirii suplimentare de asigurare.

  Acoperirea pentru afectiuni grave

  • In cazul in care asiguratul este diagnosticat cu una dintre afectiunile grave de mai jos pentru prima oara in perioada de valabilitate a politei de asigurare, acesta poate beneficia de o indemnizatie egala cu un procent din suma asigurata pentru afectiuni grave sau pentru interventii chirurgicala, conform listei afectiunilor grave si a interventiilor chirurgicale prezentata mai jos.
  • Pentru a putea beneficia de indemnizatia de despagubire a acestei clauze, asiguratul trebuie sa supravietuiasca cel putin 28 de zile dupa diagnosticarea afectiunii sau efectuarea operatiei pentru ca boala sau operatia sa fie considerata eveniment asigurat. Afectiunile diagnosticate sau care s-au manifestat pentru prima data inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, nu fac obiectul politei de asigurare.
  • Perioada de asteptare este de 90 (nouazeci) de zile de la data intrarii in vigoare a politei, daca nu se specifica altfel in clauza suplimentara.
  • In cazul producerii mai multor evenimente asigurate in acelasi timp, asiguratorul va plati suma asigurata cea mai mare in functie de evenimentul asigurat.
  • Totalul admis pentru beneficiile aferente clauzei pentru afectiuni grave nu poate depasi 100% din suma asigurata aferenta clauzei suplimentare. In cazul producerii mai multor evenimente asigurate conform acestei clauze, asiguratul va primi doar un beneficiu egal cu diferenta dintre suma asigurata aferenta clauzei de afectiuni grave si totalul tuturor beneficiilor aferente clauzei pentru afectiuni grave deja admisa.
  • In cazul in care totalul beneficiilor clauzei pentru afectiuni grave admis atinge 100% din intrega suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave, atunci acesta clauza inceteaza, fara insa a inceta si restul acoperirilor din polita de asigurare.
  • Afectiunile grave si interventiile chirurgicale acoperite de polita sunt:
   • Cancer
    • In scopul asigurarii, cancer inseamna:
     • tumoare maligna solida (caracterizata prin cresterea necontrolata, raspandirea celulelor maligne si invazia tesuturilor, precum si orice tratament al unei tumori pre-maligne si cancer „in-situ” care este limitata la epiteliul unde isi are originea si nu a invadat stroma sau tesuturile din jur)
     • leucemie;
     • limfom malign;
     • boala Hodgkin;
     • cancer malign al maduvei osoase;
     • cancer metastatic.
    • Acest diagnostic trebuie sa fie sustinut de probe histologice de malignitate si confirmat de catre un medic specialist oncolog sau anatomopatolog. Dovada medicala a cancerului malign cu o clasificare histologica incontestabila a tumorii trebuie prezentata asiguratorului.
    • Excluderi:
     • precancer;
     • melanom de piele in faza I sau faza T2 sau mai mica conform clasificarii TNM (tumorilor maligne);
     • celule bazale si cancer de piele scuamoase;
     • tumori in prezenta infectiei cu HIV.
    • Nu fac obiectul asigurarii cazurile de cancer care apar in primul an de la data intrarii in vigoare a asigurarii si in mod simultan ca rezultat al urmatoarelor cauze sau simptome de care asiguratul si / sau parintii acestuia aveau cunostinta inainte de data intrarii in vigoare a politei:
     • papilom la vezica urinara;
     • polipii colonici;
     • boala Crohn;
     • colita ulcerativa;
     • sange in scaune, urina sau hemoptizie;
     • limfadenopatie;
     • splenomegalie.
    • Beneficiul in acest caz este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Poliomielita
    • Reprezinta aparitia poliomelitei acolo unde sunt intr-unite in totalitate urmatoarele conditii:
     • Poliovirusul este identificat ca fiind cauza;
     • Paralizia permanenta a muschilor membrelor sau muschilor respiratorii trebuie sa fie prezenta si sa persiste cel putin 3 (trei) luni, acest diagnostic trebuie sa fie certificat de un medic specialist neurolog. Prezenta virusului in lichidul cefalorahidian si in ser trebuie sa fie dovedita.
    • Cazurile de poliomielita atunci cand asiguratul nu a fost vaccinat conform schemei de vaccinare valabile nu fac obiectul asigurarii.
    • Beneficiul in acest caz este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Meningita
    • Este considerata o infectie bacteriana ce determina o inflamatie severa a membranelor creierului. Deficienta neurologica trebuie sa persiste timp de cel putin 3 (trei) luni, acest diagnostic trebuie sa fie certificat de un medic specialist neurolog. Meningita ca o consecinta a infectiei cu HIV (Virusul Imunodeficitar Uman) nu face obiectul asigurarii.
    • Beneficiul in acest caz este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Encefalita
    • Este considerata ca fiind inflamatia severa a substantei cerebrale (emisfera cerebrala, trunchi cerebral sau cerebel) cauzata de o infectie virala sau bacteriana, care determina deficienta neurologica permanenta. Acest diagnostic trebuie sa fie certificat de un medic specialist neurolog.
    • Encefalita cauzata de infectia cu HIV (Virusul Imunodeficitar Uman) nu face obiectul asigurarii.
    • Beneficiul in acest caz este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Anemie aplastica
    • Este o insuficienta cronica persistenta a maduvei osoase care determina anemie, neutropenie si trombocitopenie.
    • Pentru ca anemia aplastica sa fie considerata un eveniment asigurat sub polita trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii:
     • diagnosticul trebuie sa fie confirmat de catre un medic specialist hematolog.
     • concentratia de granulocite din sange este mai mica de 500 pe mm3 si a trombocitelor mai mica de 20 000 pe mm3,
     • cel putin unul din urmatoarele tratamente ii sunt necesare asiguratului:
      • transfuzii de sange regulate pentru o perioada de cel putin 2 (doua) luni;
      • cure de tratament regulate cu imunosupresoare pentru o perioada de cel putin 2 (doua) luni
      • transplantul de maduva osoasa.
    • Anemia aplastica aparuta ca urmare a tratamentului pentru alta boala este exclusa.
    • Nu fac obiectul asigurarii cazurile de anemie aplastica ce apar in primul an de la data intrarii in vigoare a asigurarii si in mod simultan ca rezultat al unor cauze sau simptome de care asiguratul si / sau parintii acestuia aveau cunostinta inainte de data intrarii in vigoare a politei.
    • Beneficii:
     • transplant de maduva osoasa - beneficiul in acest caz este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
     • transfuzii de sange regulate pentru o perioada de cel putin 2 luni - beneficiul in acest caz este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
     • raport regulat de medicamente imunosupresoare pentru o perioada de cel putin 2 luni - beneficiul in acest caz este de 50% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Hepatita cronica activa
    • Este o infectie virala cronica activa a tesutului hepatic.
    • Este considerat eveniment asigurat atunci cand asiguratul este infectat cu un virus hepatic detectabil, valorile enzimelor hepatice (ALT, AST) sunt crescute cel putin de 4 ori peste marja fiziologica pentru o perioada de cel putin 3 (trei) luni de la inceperea tratamentului. Virusul hepatitei trebuie sa fie prezent in corpul asiguratului pentru o perioada de cel putin 6 luni dupa terminarea tratamentului. Infectia cu virusul hepatiei A nu face obiectul asigurarii.
    • Beneficiul in acest caz este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Epilepsie
    • Epilepsie inseamna o tulburare paroxistica tranzitorie a functiei cerebrale, care se manifesta prin pierderea cunostintei. Pentru a deveni un eveniment asigurat electroencefalografia patologica trebuie sa fie dovedita si cel putin una dintre urmatoarele cerinte trebuie sa fie indeplinite:
     • mai mult de un atac major cu convulsii tonico-clonice care implica toti muschii voluntari si pierderea simultana a cunostintei (grand mal-epilepsie severa) la 7 zile pentru o perioada de peste 12 luni,
     • mai mult de un atac major cu convulsii tonico-clonice care implica toti muschii voluntari si pierderea simultana a cunostintei (grand mal) la 30 de zile pentru o perioada de mai mult de 12 luni.
    • Asiguratul trebuie sa fie tratat in mod corespunzator pentru intreaga perioada si atacurile trebuie sa fie dovedite prin probe medicale.
    • Nu fac obiectul asigurarii cazurile de epilepsie care apar in primul an de la data intrarii in vigoare a asigurarii si in mod simultan ca rezultat al urmatoarelor cauze sau simptome de care asiguratul si / sau parintii acestuia aveau cunostinta inainte de data intrarii in vigoare a politei:
     • leziuni traumatice la cap;
     • boala inflamatorie sau infectie a creierului;
     • operatie pe creier;
     • tumoare pe creier;
     • hipoxie in timpul nasterii asiguratului.
    • Beneficii:
     • Daca evenimentul asigurat indeplineste definitia A) beneficiul este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
     • Daca evenimentul asigurat indeplineste definitia B) beneficiul este de 25% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Febra reumatica
    • Este considerat eveniment asigurat, prin polita, febra reumatica cu complicatii cardiace reziduale, ce duce la insuficienta cardiaca cronica clasificata ca si clasa II sau mai grav, in functie de clasificarea NYHA (clasificarea functionala a insuficientei cardiace), pentru o perioada de cel putin 6 luni si cu toate ca se urmeaza un tratament adecvat nu se observa nicio ameliorare a starii de sanatate a asiguratului. Diagnosticul de febra reumatica trebuie sa fie certificat de un medic specialist cardiolog si indeplinirea tuturor criteriilor de diagnostic in conformitate cu Jones (criteriile standard pentru febra reumatica) trebuie sa fie dovedite.
    • Nu fac obiectul asigurarii cazurile de febra reumatica cand asiguratul a suferit de afectiuni care implica valvele inimii, inainte de data intrarii in vigoare a clauzei pentru afectiuni grave.
    • Beneficii:
     • Daca evenimentul asigurat indeplineste definitia IV conform NYHA (clasificarea functionala a insuficientei cardiace) beneficiul este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
     • Daca evenimentul asigurat indeplineste definitia II sau III (clasificarea NYHA) beneficiul este de 50% din Suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Boala cardiaca cronica dobandita
    • Inseamna o boala de inima dobandita care duce la o deteriorare permanenta a functiei sau la patologia morfologica a tesutului cardiac (valve cardiace, endocard, miocard sau pericard).
    • Pentru a deveni un eveniment asigurat bolile cardiace cronice dobandite trebuie:
     • sa fie tratate in mod corespunzator pentru o perioada de cel putin 6 luni,
     • sa fie clasificate in clasa a II-a sau mai grav, conform clasificarii NYHA (clasificarea functionala a insuficientei cardiace)
     • in perioada mentionata mai sus, in pofida tratamentului adecvat urmat de asigurat, sa nu se produca nicio ameliorare.
    • Nu fac obiectul asigurarii urmatoarele cazuri de boli cardiace cronice dobandite:
     • cauzate de consumul de alcool sau droguri;
     • intemeiate pe defecte septale cardiace;
     • daca asiguratul a suferit de febra reumatica inainte de data intrarii in vigoare a asigurarii.
    • Beneficii:
     • Daca evenimentul asigurat indeplineste definitia IV conform NYHA (clasificarea functionala a insuficientei cardiace) beneficiul este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
     • Daca evenimentul asigurat indeplineste definitia II sau III (clasificarea NYHA) beneficiul este de 50% din Suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Paralizie (Pierderea capacitatii de utilizare a membrelor)
    • Paralizia reprezinta o pierdere permanenta si totala a functiei a cel putin unuia din membrele superioare sau inferioare ca urmare a unei boli care implica creierul sau maduva spinarii. Pentru a fi considerata un eveniment asigurat, boala trebuie sa conduca la paralizie pentru o perioada de cel putin 3 luni, trebuie sa fie certificata de un medic specialist neurolog si in ciuda tratamentului adecvat urmat de asigurat starea de sanatate a acestuia sa nu se amelioreze.
    • Nu fac obiectul asigurarii cazurile de paralizie care apar in primul an de la data intrarii in vigoare a asigurarii si in mod simultan ca rezultat al urmatoarelor cauze sau simptome de care asiguratul si / sau parintii acestuia aveau cunostinta inainte de data intrarii in vigoare a politei:
     • boala a maduvei spinarii sau creierului;
     • tulburari ale sistemului neurologic.
    • Beneficii:
     • In caz de paraplegie, hemiplegie sau tetraplegie - beneficiul este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
     • In caz de paralizie − fie a unui membru superior sau inferior - beneficiul este de 50% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Orbire (Pierderea totala si permanenta a vederii)
    • Reprezinta pierderea totala si ireversibila a vederii la cel putin unul dintre ochi ca urmare a unei boli acute. Orbirea trebuie sa fie confirmata de catre un medic specialist oftalmolog. Varsta minima a asiguratului in momentul producerii evenimentului este de 1 an.
    • Nu fac obiectul asigurarii cazurile de orbire care apar in primul an de la data intrarii in vigoare a asigurarii si in mod simultan ca rezultat al urmatoarelor cauze sau simptome de care asiguratul si / sau parintii acestuia aveau cunostinta inainte de data intrarii in vigoare a politei:
     • diabet zaharat;
     • glaucom;
     • clamidioza (infectia cu Chlamydia Trachomatis);
     • cataracta.
    • Beneficii:
     • Orbire ambii ochi - beneficiul este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
     • Orbire la un ochi - beneficiul este de 50% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Surditate (Pierderea totala si ireversibila a auzului)
    • Reprezinta pierderea totala si ireversibila a auzului la cel putin o ureche, ca urmare a unei boli sau unui accident. Acest diagnostic trebuie sa fie sustinut de teste audiometrice si ale pragului de sunete efectuate si certificate de catre un medic specialist otorinolaringolog (ORL). “Totala” inseamna pierderea a cel putin 80 decibeli din toate frecventele de auz.
    • Varsta minima a asiguratului la producerea evenimentului asigurat este de 2 ani pentru cazul de pierdere a auzului la o ureche si de 1 an pentru cazul de pierdere a auzului la ambele urechi.
    • Nu fac obiectul asigurarii cazurile de surditate care apar in primul an de la data intrarii in vigoare a asigurarii si in mod simultan ca rezultat al urmatoarelor cauze sau simptome de care asiguratul si / sau parintii acestuia aveau cunostinta inainte de data intrarii in vigoare a politei:
     • pierderea partiala a auzului;
     • inflamatia cronica sau infectia urechii medii sau interne.
    • Beneficii:
     • Surditate (pentru ambele urechi): beneficiul este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
     • Surditate (pentru o ureche): beneficiul este de 25% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • HIV (Virusul imunodeficitar uman) prin transfuzie de sange
    • HIV prin transfuzii de sange inseamna prezenta HIV (Virusul Imunodeficitar Uman) detectabil in ser si care a fost transmis prin transfuzie de sange, dupa data intrarii in vigoare a clauzei pentru afectiuni grave. Institutia, care a furnizat transfuzia, trebuie sa-si recunosca raspunderea printr-o confirmare scrisa sau trebuie sa existe o sentinta judecatoreasca care sa nu poata fi atacata si care atesta raspunderea, iar acesta informatie trebuie sa fie furnizata asiguratorului.
    • Nu fac obiectul asigurarii cazurile in care asiguratul sufera de hemofilie sau daca s-a aplicat un tratament medical eficient pentru infectie in momentul in care apare un eveniment asigurat.
    • Beneficiul in acest caz este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Insuficienta renala in stadiu terminal
    • Insuficienta renala in stadiu terminal inseamna o pierdere totala si ireversibila a functiei ambilor rinichi. Pentru a deveni un eveniment asigurat copilul trebuie sa fie supus hemodializei in mod regulat, pentru o perioada de cel putin 3 luni.
    • Nu fac obiectul asigurarii cazurile de insuficienta renala care apar in primul an de la data intrarii in vigoare a clauzei de afectiuni grave si care sunt ca rezultat al urmatoarelor cauze sau simptome care s-au manifestat inainte de data intrarii in vigoare a politei:
     • glomerulonefrita cronica;
     • nefropatie cauzata de produse farmaceutice;
     • hipertensiune arteriala;
     • diabet zaharat.
    • Beneficiul in acest caz este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Tetanos
    • Tetanosul inseamna o boala acuta si severa, infectie cauzata de bacteria Clostridium tetani. Pentru a deveni un eveniment asigurat, tetanosul trebuie sa provoace amyotonia si slabiciune respiratorie de durata pentru o perioada de cel putin 4 (patru) saptamani si trebuie sa fie confirmat de un medic specialist, iar tratamentul in spital sa fie necesar. Cazurile de tetanos cand asiguratul nu a fost vaccinat in conformitate cu programul de vaccinare valabil nu fac obiectul asigurarii.
    • Beneficiul in acest caz este de 25% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Diabet zaharat
    • Diabetul zaharat inseamna o hiperglicemie cronica dobandita, diagnosticul trebuie sa fie confirmat de un medic specialist diabetolog si trebuie sa necesite injectii cu insulina in mod regulat pentru o perioada de cel putin 6 luni.
    • Beneficiul in acest caz este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Tumori cerebrale benigne
    • Tumoare pe creier benigna inseamna o tumoare solida non-canceroasa de tesut cerebral sau o tumoare intracraniana non- canceroasa solida care lezeaza creierul prin evolutia ei, care necesita neurochirurgie sau daca este inoperabila provoaca deficit neurologic permanent (de ex.: paralizie, atraxie, afazie, pierderea auzului, vederii, mobilitate , etc.).
    • Diagnosticul de tumoare cerebrala benigna trebuie sa fie confirmat de catre un neurolog sau neurochirurg. Nu fac obiectul asigurarii:
     • chist;
     • granulom;
     • tumoare a glandei pituitara.
    • Beneficiul in acest caz este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Transplant de organ major / de maduva osoasa
    • Transplantul de organe majore inseamna includerea asiguratului pe o lista oficiala de asteptare de transplant de organe pentru cel putin unul dintre organele umane enumerate mai jos:
     • Inima;
     • plaman;
     • ficat;
     • rinichi;
     • pancreas;
     • transplantul de maduva osoasa folosind celule stem hematopoietice precedat de ablatia totala de maduva osoasa.
    • Transplantul de organe majore trebuie sa fie necesar din punct de vedere medical si se face pe baza confirmarii insuficientei terminale a organului respectiv.
    • Beneficiul in acest caz este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Interventie chirurgicala a valvelor cardiace
    • Este considerata eveniment asigurat, o interventie chirurgicala pe cord deschis pentru a inlocui sau remedia anomaliile valvei / valvelor cardiace. Diagnosticul de anomalie a valvei cardiace trebuie sa fie sustinut prin rezultatele cateterismului cardiac sau ecocardiografie, iar interventia trebuie sa fie recomandata din punct de vedere medical de catre un medic cardiolog. Sunt excluse bolile dobandite care au dus la necesitatea interventiei chirurgicale de valva cardiaca, cauzate de consumul de alcool sau abuzul de droguri.
    • Beneficiul in acest caz este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.
   • Interventia chirurgicala asupra aortei
    • Este considerata interventia chirurgicala majora cu scopul de a repara sau corecta un anevrism, o ingustare, obstructie sau disectia aortei prin deschiderea chirurgicala a pieptului sau abdomenului. In cadrul acestei definitii, aorta va insemna artera toracica si abdominala, nu ramificatiile sale. Interventia chirurgicala asupra aortei trebuie sa fie medical necesara si trebuie sa fie justificata prin dovezi medicale in mod corespunzator.
    • Nu fac obiectul asigurarii bolile dobandite, care au dus la inteventia chirurgicala a aortei, cauzate de consumul de alcool sau abuzul de droguri.
    • Beneficiul in acest caz este de 100% din suma asigurata aferenta clauzei pentru afectiuni grave.

  Beneficiul pentru fracturi si arsuri in caz de accident

  • In cazul in care, ca urmare a unui accident, asiguratul sufera o fractura sau o arsura in perioada de valabilitate a politei, asiguratorul va plati asiguratului o indemnizatie cu o valoare egala cu procentul din suma asigurata, conform tabelului de plati in caz de fracturi din accident.
  • In cazul platii beneficiului conform politei, asiguratorul poate consimti sa continue polita in conditiile existente pana la acea data, daca schimbarea starii de sanatate nu are niciun efect semnificativ asupra riscului asigurarii conform politei. Procentele de indemnizatie cumulate nu pot depasi 500% per eveniment si pe an de asigurare.
  • In perioada vacantei de vara (16 iunie - 15 septembrie) a fiecarui an, valoarea beneficiilor pentru fracturi si arsuri se dubleaza.
  • Daca nu se specifica altfel, polita nu va acoperi evenimentele survenite direct sau indirect, rezultate total sau partial din urmatoarele motive:
   • consecintele razboiului sau razboiului civil;
   • consecinte cauzate sau provocate intentionat de catre asigurat;
   • consumul de alcool sau droguri ori de alte substante toxice exceptand situatia in care acestea sunt administrate la recomandarea medicului;
   • consecinte ale sinuciderii sau ale tentativei de sinucidere a asiguratului.
  • Daca nu se specifica altfel, se exclud de asemenea toate vatamarile corporale din accident survenite in imprejurarile urmatoare:
   • participarea asiguratului la sporturi periculoase (exemplu: concursuri de viteza, parasutism, parasailing, bungee jumping, etc.);
   • participarea asiguratului la orice competitie implicand utilizarea unui vehicul motorizat terestru, acvatic sau aerian;
   • participarea asiguratului la savarsirea unei infractiuni;
   • practica sau utilizarea de catre asigurat, ca pilot sau pasager, a unui avion amfibiu, parapanta, parasuta sau participarea la orice alt zbor altfel decat ca pasager.
  • Daca nu se specifica altfel, asiguratorul nu va rambursa, nu va indemniza si nu va deveni raspunzator pentru nicio pretentie referitoare la:
   • orice anomalii congenitale;
   • orice imbolnavire sau afectiune, orice cauza cu evolutie lenta, conditie aparuta natural sau proces degenerativ;
   • osteoporoza (porozitatea si friabilitatea oaselor datorate pierderii proteinelor din matricea osoasa) sau fractura patologica, daca osteoporoza sau orice alta afectiune osoasa a fost diagnosticata inainte de data intrarii in vigoare a politei.

  TELEDIAGNOSTIC – A DOUA OPINIE MEDICALA – Consult medical in caz de imbolnavire a asiguratului

  • Asiguratorul va acoperi costurile consultarii asiguratului in caz de producere a unei boli specificate mai jos si care s-a produs dupa intrarea / repunerea in vigoare a asigurarii, caz in care asiguratul / reprezentantul sau legal solicita reprezentantului Consortiului furnizarea consultului medical, la care are dreptul conform politei. Consulturile medicale sunt asigurate de specialistii Consortiului si vizeaza sprijinirea asiguratului si asistarea medicului care il ingrijeste in stabilirea diagnosticului si a protocoalelor de tratament.
  • Consultul medical include:
   • o opinie in scris din partea unui specialist al Consortiului avizat de reprezentantul Consortiului autorizat conform legii romane,
   • o interpretare pentru CT (computer tomograf), RMN (rezonanta magnetica nucleara), raze X, ultrasunete, alte studii radiologice sau de patologie,
   • un consult ulterior de monitorizare, daca este necesar, in cazul in care asiguratul / reprezentantul sau legal solicita rapoarte aditionale de diagnosticare / consult sau prezinta intrebari suplimentare in termen de treizeci (30) de zile de la primirea opiniei initiale de consult medical care este specificata la punctele de mai sus, acesta solicitare va fi considerata un consult de monitorizare, fiind parte din consultul medical initial,
   • un plan de tratament recomandat de specialistii Consortiului si avizat de reprezentantul Consortiului autorizat conform legii romane. Cazurile pot include investigatii clinice si paraclinice, dupa caz,
   • o convorbire telefonica in limba engleza, daca este cazul in opinia asiguratorului, intre medicul asiguratului si specialistul Consortiului.
  • Daca sunt transmise mai multe studii ale aceleasi regiuni anatomice utilizand acelasi procedeu in legatura cu aceeasi problema medicala, va fi analizat cel mai recent studiu. Toate celelalte studii ale aceleasi regiuni anatomice utilizand acelasi procedeu prezentate in termen de treizeci (30) de zile de la opinia medicala initiala vor fi considerate studii comparative si nu vor fi privite ca o cerere noua de consult intrebarile sau cererile suplimentare de informatii aditionale inaintate in termen de peste treizeci (30) de zile de la opinia medicala initiala sau in afara obiectului consultului si opiniei initiale vor fi considerate o cerere noua de Consult.
  • Numarul de cereri pentru consult este limitat la maximum:
   • doua (2) pe durata unui an de valabilitate a politei
   • sase (6) pe intreaga perioada de valabilitate a politei,
  • Procesarea si transmiterea de date medicale furnizate de asigurat si medicul care il ingrijeste si intretinerea (pastrarea) retelei de spitale a Consortiului si de specialisti medicali care vor asigura consulturi in baza politei sunt responsabilitatea deplina a Consortiului, respectiv a reprezentantului acestuia autorizat conform legii romane. Asiguratorul nu isi asuma nicio Raspundere pentru conformitatea studiilor realizate de specialistii, respectiv de reprezentantii autorizati ai Consortiului.
  • Asiguratul are dreptul de a primi consultari pentru urmatoarele stari medicale grave, acute sau complicatii ale acestora:
   • Cancer
   • Infarct Miocardic (IM)
   • Boala Coronariana ce necesita chirurgie cardiaca
   • Coma
   • accident Vascular Cerebral (AVC)
   • Scleroza multipla
   • Paralizie
   • Bronhopneumopatie Cronica Obstructiva
   • Emfizem
   • Boala Inflamatorie Intestinala (Boala Crohn, Rectocolita ulcerohemoragica)
   • Hepatopatie cronica (Hepatita cronica, Ciroza hepatica)
   • Insuficienta renala
   • Durere cronica pelvina, Boala inflamatorie pelvina (boala anexiala)
   • Diabet zaharat
   • Tromboflebita si Embolie pulmonara (Tromboembolism pulmonar)
   • Amputatie
   • Poliartrita reumatoida
   • Melanom malign
   • Arsuri majore
   • Orbirea brusca datorata unor afectiuni
   • Transplant de organe majore (inima, cord-pulmon, ficat, rinichi, transplant de maduva osoasa hematogena)
   • Boala neurodegenerativa
   • Conditii patologice amenintatoare de viata
  • Consulturile medicale acordate in baza politei sunt asigurate de reprezentantii Consortiului,autorizati conform legii romane. Realizarea consulturilor medicale este responsabilitatea exclusiva a Consortiului WorldCare, prin reprezentantii autorizati ai acestuia. asiguratorul nu isi asuma nicio Raspundere si nu va fi trasa la Raspundere pentru erorile sau omisiunile Consortiului aparute in acordarea consulturilor sus mentionate.
  • Documentatia necesara solicitarilor de despagubire
   • Cererea de consult in baza politei va fi realizata de catre asigurat / reprezentant sau legal sau medicul care il ingrijeste prin contactarea asiguratorului, care va trimite cererea de consult catre reprezentantii Consortiului din Romania. Reprezentantul autorizat al Consortiului va specifica asiguratului / reprezentantului sau legal sau medicului care il ingrijeste procedura ce trebuie urmata, ce evidente medicale sunt necesare si va pune la dispozitie toate formularele si ajutorul necesar asiguratului / reprezentantului sau legal sa solicite consulturile specificate mai sus.
   • Reprezentantul autorizat al The WorldCare International Ltd. va raspunde de obtinerea traducerii in limba engleza a evidentelor medicale furnizate de asigurat / reprezentant sau legal in limba romana si de traducerile in limba romana si a avizului reprezentantului autorizat asupra opiniei rezultate in urma consultului sus mentionat.
   • Cererea de consult → transmisa de catre asigurat / medicul acestuia catre asigurator → asiguratorul transmite cererea catre Reprezentantii Consortiului din Romania;
   • Reprezentantii Consortiului din Romania (The WorldCare International Ltd.) → transmit catre asigurat procedura ce trebuie urmata (inclusiv traducerea in limba engleza a documentelor);
   • Reprezentantii Consortiului din Romania trimit documentele primite si traduse catre Consortiu (The WorldCare International Ltd.);
   • Reprezentantul Consortiului din Romania → transmite catre asigurat / medicul acestuia raspunsul solicitarii de Telediagnostic (A doua opinie medicala), inclusiv traducerea din limba engleza in limba romana a rezultatului.
  • Nu se va acorda consult medical in caz de imbolnavire sau probleme medicale ale asiguratului cauzate direct sau indirect de:
   •  orice conditii preexistente,
   • tentativa de sinucidere, raniri provocate intentionat de catre asigurat ori raniri cauzate de un tert cu bunastiinta a asiguratului,
   • influenta alcoolului, indiferent de gradul de alcoolemie a asiguratului,
   • intoxicatii datorate consumului de droguri, medicamente sau alte substante toxice, exceptand cazul in care au fost administrate ca urmare a prescriptiei unui medic,
   • SIDA, complexul asociat SIDA, boli cu transmitere sexuala sau daca asiguratul are HIV pozitiv,
   • contaminarea radioactiva,
   • otravirea sau inhalarea de gaze otravitoare,
   • anomaliile congenitale sau defectele din nastere evidente imediat dupa nastere sau posibil aparute intr-o etapa ulterioara.
  • Incetarea protectiei pentru Telediagnostic
   • Asigurarea Telediagnostic inceteaza de drept, automat, in momentul incheierii colaborarii dintre asiguratorul de asigurari si Consortiu, cu exceptia cazului in care Consortiul este inlocuit de o alta retea de medici specialisti care va continua prestarea acestor servicii. In cazul inlocuirii, noua retea de medici specialisti va fi anuntata de asigurator pe site-ul propriu.

  Protectia asiguratului in cazul decesului titularului sau persoanei desemnate ca si ruda - preluarea platii primelor de asigurare

  • Prima de asigurare pentru acest risc se va calcula raportat la prima totala a politei.
  • In cazul decesului titularului sau persoanei desemnata ca si ruda (Primul deces) asiguratorul va prelua plata primelor incepand cu prima de asigurare a carei data scadenta urmeaza datei decesului si pana la expirarea politei de asigurare.
  • In cazul in care pe polita de asigurare este mentionat doar titularul, clauza suplimentara ii este adresata doar lui, astfel la data decesului titularului plata primelor va fi preluata de asigurator incepand cu prima de asigurare a carei data scadenta urmeaza datei decesului si pana la expirarea politei de asigurare.
  • Asiguratorul preia plata primelor pentru politele in vigoare la momentul producerii evenimentului asigurat.
  • In cazul in care polita de asigurare de baza are atasata o polita de asigurare cu program de investitii cu prima regulata, asiguratorul va prelua plata primei pana la maturitatea politei de baza si pentru prima corespunzatoare programului de investitii, urmand structura fondului / fondurilor existenta la data acceptarii preluarii primelor.
  • Preluarea de la plata primelor pentru componenta de investitie va inceta la data maturitatii politei de baza.
  • Decesul a fost rezultatul unei sinucideri, indiferent de conditia mentala a titularului / persoanei desemnata ca si ruda, in primii doi ani de la data intrarii in vigoare a clauzei suplimentare. In cazul in care sinuciderea survine dupa perioada celor doi ani de la data intrarii in vigoare sau de la data repunerii in vigoare a clauzei suplimentare, toate beneficiile aferente clauzei suplimentare se vor aplica.
  • In cazul adaugarii de contracte suplimentare / majorarii sumelor asigurate pentru beneficiile existente, in situatia sinuciderii, indiferent de conditia mentala a titularului / persoanei desemnata ca si ruda, preluarea platii primelor de catre asigurator pentru beneficiile nou adaugate / pentru beneficiile existente conform sumelor asigurate marite va avea loc numai daca evenimentul asigurat s-a produs la cel putin doi ani de la adaugare / majorarea sumelor asigurate.
  • Daca nu se specifica altfel, polita de asigurare nu se va aplica vatamarilor corporale urmatoare:
   • ocazionate de razboi, razboi civil;
   • auzate sau provocate intentionat de catre asigurat
   • cauzate de intoxicatii datorate consumului de droguri, medicamente sau tratamente neprescrise de catre o autoritate medicala recunoscuta;
   • cauzate de influenta alcoolului, indiferent de gradul de alcoolemie a asiguratului;
   • ocazionate de sinuciderea sau tentativa de sinucidere a asiguratului, indiferent de starea mentala;
   • cauzate sau provocate intentionat de catre beneficiar, in cazul in care beneficiul ii revine beneficiarului.
  • Daca nu se specifica altfel, se exclud toate vatamarile corporale cauzate direct sau indirect, total sau partial, de catre:
   • infectii bacteriene, cu exceptia infectiei piogenice, survenind dintr-o ranire accidentala prin taiere sau lovire;
   • tratamentul medical sau chirurgical, cu exceptia aceluia necesar pentru vatamarile acoperite de polita de asigurare si efectuat in perioada de valabilitate a politei de asigurare;
   • hernia de orice fel.
  • Daca nu se specifica altfel, se exclud de asemenea toate vatamarile corporale survenite in imprejurarile urmatoare:
   • participarea asiguratului la orice sport profesionist;
   • participarea asiguratului la orice competitie implicand utilizarea unui vehicul motorizat terestru, acvatic sau aerian;
   • calatoria cu sau conducerea de catre asigurat a unei motociclete sau scooter de mai mult de 125 cm3, daca nu se specifica altfel printr-o anexa speciala;
   • zborul asiguratului ca pasager, intr-un aparat de zbor care nu apartine unei societati de transporturi aeriene inregistrate si autorizate legal pentru transportul de pasageri, pe rute programate, regulate si publicate;
   • consecinta directa a executarii serviciului activ al asiguratului in oricare din fortele armate ale oricarei tari;
   • participarea asiguratului la savarsirea unei infractiuni;
   • utilizarea de catre asigurat, ca pilot sau pasager, a unui avion amfibiu, deltaplan, parapanta, parasuta sau participarea la orice alt zbor altfel decat ca pasager.
  • Daca nu se specifica altfel, asiguratorul nu va rambursa, indemniza si deveni raspunzator pentru nicio pretentie referitoare la:
   • orice conditie preexistenta;
   • orice afectiune, deces, pierdere sau cheltuiala legata de HIV (Virusul Imuno-Deficitar Uman) si / sau orice boala legata de HIV inclusiv SIDA (Sindromul Imunodeficientei Dobandite) si / sau orice mutatie derivativa sau variatii ale celor de mai sus, cauzate in orice mod, direct sau indirect;
   • orice eveniment survenit pe fondul afectiunilor mentale sau nervoase, indiferent de clasificarea acesteia, conditie psihiatrica, depresie mentala sau tulburare psihica.

  Protectia asiguratului in cazul decesului celei de-a doua persoane: titular sau persoana desemnata ca si ruda – plata unei sume asigurate

  • In cazul in care survine decesul titularului si al persoanei desemnata ca si ruda, la acelasi moment sau la momente diferite, asiguratorul va plati suma asigurata mentionata in polita de asigurare in cazul survenirii celui de-al doilea deces (titular sau persoana desemnata ca si ruda).
  • In cazul in care pe polita de asigurare este mentionat doar titularul si nu a fost desemnata o persoana ca si ruda, aceasta clauza suplimentara nu se aplica.
  • Beneficiarul asigurarii in cazul acestei clauze suplimentare este asiguratul.
  • Excluderi:
   • Decesul a fost rezultatul unei sinucideri, indiferent de conditia mentala a titularului / persoanei desemnate ca si ruda, in primii doi ani de la data intrarii in vigoare a clauzei suplimentare. In cazul in care sinuciderea survine dupa perioada celor doi ani de la data intrarii in vigoare sau de la data repunerii in vigoare a clauzei suplimentare, toate beneficiile aferente clauzei suplimentare se vor aplica.
   • In cazul majorarii sumei asigurate aferenta clauzei suplimentare, in situatia sinuciderii, indiferent de conditia mentala a titularului / persoanei desemnate ca si ruda, suma asigurata majorata va fi platita numai daca evenimentul asigurat s-a produs la cel putin doi ani de la data modificarii sumei asigurate.
   • Daca nu se specifica altfel, polita de asigurare nu se va aplica vatamarilor corporale urmatoare:
    • ocazionate de razboi, razboi civil;
    • cauzate sau provocate intentionat de catre asigurat;
    • cauzate de intoxicatii datorate consumului de droguri, medicamente sau tratamente neprescrise de catre o autoritate medicala recunoscuta;
    • cauzate de influenta alcoolului, indiferent de gradul de alcoolemie a asiguratului;
    • ocazionate de sinuciderea sau tentativa de sinucidere a asiguratului, indiferent de starea mentala;
    • cauzate sau provocate intentionat de catre beneficiar, in cazul in care beneficiul ii revine beneficiarului.
   • Daca nu se specifica altfel, se exclud toate vatamarile corporale cauzate direct sau indirect, total sau partial, de catre:
    • infectii bacteriene, cu exceptia infectiei piogenice, survenind dintr-o ranire accidentala prin taiere sau lovire;
    • tratamentul medical sau chirurgical, cu exceptia aceluia necesar pentru vatamarile acoperite de polita de asigurare si efectuat in perioada de valabilitate a politei de asigurare;
    • hernia de orice fel.
   • Daca nu se specifica altfel, se exclud de asemenea toate vatamarile corporale survenite in imprejurarile urmatoare:
    • participarea asiguratului la orice sport profesionist;
    • participarea asiguratului la orice competitie implicand utilizarea unui vehicul motorizat terestru, acvatic sau aerian;
    • calatoria cu sau conducerea de catre asigurat a unei motociclete sau scooter de mai mult de 125 cm3, daca nu se specifica altfel printr-o anexa speciala;
    • zborul asiguratului ca pasager, intr-un aparat de zbor care nu apartine unei societati de transporturi aeriene inregistrate si autorizate legal pentru transportul de pasageri, pe rute programate, regulate si publicate;
    • consecinta directa a executarii serviciului activ al asiguratului in oricare din fortele armate ale oricarei tari;
    • participarea asiguratului la savarsirea unei infractiuni;
    • utilizarea de catre asigurat, ca pilot sau pasager, a unui avion amfibiu, deltaplan, parapanta, parasuta sau participarea la orice alt zbor altfel decat ca pasager.
   • Daca nu se specifica altfel, asiguratorul nu va rambursa, indemniza si deveni raspunzator pentru nicio pretentie referitoare la:
    • orice conditie preexistenta;
    • orice afectiune, deces, pierdere sau cheltuiala legata de HIV (Virusul Imuno-Deficitar Uman) si / sau orice boala legata de HIV inclusiv SIDA (Sindromul Imunodeficientei Dobandite) si / sau orice mutatie derivativa sau variatii ale celor de mai sus, cauzate in orice mod, direct sau indirect;
    • orice eveniment survenit pe fondul afectiunilor mentale sau nervoase, indiferent de clasificarea acesteia,
  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele drepturi si obligatii pe care titularul / asiguratul le are prin polita de ASIGURARE de viata pentru COPII de la METROPOLITAN Life sunt:

  • Toate drepturile si obligatiile cuprinse in polita sunt exercitate de catre titularul asigurarii, daca nu se precizeaza altfel.
  • In situatia in care polita de asigurare nu include beneficiul Protectia Asiguratului, iar titularul politei decedeaza si este diferit de asigurat, drepturile sale sunt transferate asiguratului sau reprezentatilor sai legali si exercitate de catre acesta / acestia, daca nu se specifica altfel.
  • Daca beneficiarul decedeaza inaintea sau in acelasi timp cu asiguratul, drepturile sale sunt transferate proportional celorlalti beneficiari desemnati sau mostenitorilor legali ai asiguratului, daca nu sunt desemnati alti beneficiari.
  • Daca beneficiarul decedeaza dupa decesul asiguratului, drepturile sale sunt transferate asupra mostenitorilor legali ai beneficiarului, exceptand cazul in care beneficiul a fost deja platit beneficiarului, daca nu se precizeaza altfel.
  • In vederea incheierii politei de asigurare, titularul si asiguratul vor completa si semna cererea de asigurare, document ce face parte integranta din polita de asigurare. Prin completarea si semnarea cererii de asigurare, titularul si asiguratul au obligatia de a declara in scris asiguratorului toti factorii de risc esentiali din punctul de vedere al acceptarii asigurarii. Asiguratorul va pastra confidentialitatea informatiilor.
  • Titularul asigurarii / asiguratul este raspunzator pentru corectitudinea informatiilor furnizate asiguratorului privind datele personale ale asiguratului. De asemenea, titularul asigurarii / asiguratul este obligat sa raspunda in scris, la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatie sau imprejurari pe care le cunosc si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului.
  • Daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii politei (incluzand, dar fara a se limita la modificarea ocupatiei, a hobby-urilor), titularul asigurarii / asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului modificarea survenita.
  • In caz de frauda, declaratie falsa, neconforma realitatii, inexacta, reticenta facuta cu rea credinta de catre titularul asigurarii / asigurat in cererea de asigurare sau in orice alt document ce face parte sau este emis ca urmare a executarii politei de asigurare a primei de asigurare sau a oricarui alt aspect care ar putea afecta asigurarea sau in legatura cu orice solicitare de despagubire pe baza politei de asigurare, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula.
  • In acest caz, primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat la cunostinta de cauza de nulitate. In cazul in care reaua credinta nu a putut fi stabilita, iar constatarea acestor incalcari are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita de asigurare solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 zile, calculat de la notificarea primita din partea asiguratului, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele drepturi si obligatii, pe care METROPOLITAN Life le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE de viata pentru COPII sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  Procedura Daune: 
  • Asiguratorul va fi notificata in scris, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 30 de zile, despre orice eveniment care ar putea face obiectul unei solicitari de despagubire in conditiile politei de asigurare. In cazul depasirii termenului de 30 de zile asiguratorul isi rezerva dreptul de a refuza plata despagubirii daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului notificat.
  • Toate notificarile catre asigurator vor fi transmise in scris de catre titularul asigurarii sau, dupa caz, de catre beneficiarul asigurarii. Furnizarea documentelor suplimentare necesare pentru evaluarea solicitarii de despagubire va intra in sarcina beneficiarilor. Toate costurile legate de obtinerea si furnizarea informatiilor necesare procesului de evaluare a solicitarii de despagubire vor intra exclusiv in sarcina beneficiarilor asigurarii; aceste costuri nu pot face obiectul solicitarii de despagubire.
  • Notificarea scrisa transmisa asiguratorului va contine urmatoarele elemente:
   • numarul politei de asigurare;
   • descrierea detaliata a accidentului si numele eventualilor martori;
   • orice rapoarte ale organelor de politie cu privire la accident;
   • raportul medical preliminar care sa descrie natura si gravitatea ranilor si sa precizeze diagnosticul precis;
   • documente legale care sa stabileasca identitatea beneficiarilor;
   • orice alte documente necesare pentru evaluarea dosarului de despagubire.
  • In cazul decesului titularului asigurarii / persoanei desemnate ca si ruda, asiguratorul are dreptul, pe propria cheltuiala, sa solicite o examinare post mortem a decedatului. Asiguratul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa prezinte dovada decesului din accident, care poate fi certificatul de deces (copie legalizata) sau dovada decesului prezumtiv (copie legalizata), in caz de disparitie.
  • In cazul in care asiguratorul va considera necesar, asiguratul se va prezenta la un control medical pentru examinarea oricaror vatamari corporale sau imbolnaviri, costurile aferente fiind suportate de asigurator. Dupa orice vatamare corporala sau imbolnavire, asiguratul va consulta un medic, cat mai curand posibil, in vederea urmarii recomandarilor primite. Asiguratorul nu va fi responsabil pentru consecintele aparute in urma refuzului asiguratului de a obtine si a urma recomandarile, prescriptiile si tratamentele necesare indicate.
  • In cazul in care documentele si informatiile puse la dispozitie de catre solicitantul despagubirii contin informatii contradictorii sau nu sunt conforme cu datele furnizate de institutiile medicale sau alte autoritati, asiguratorul va avea dreptul de a respinge solicitarea de despagubire si de a rezilia unilateral polita de asigurare.
  • Dosarul de despagubire va fi analizat dupa ce asiguratorul intra in posesia tuturor documentelor solicitate si necesare evaluarii evenimentului asigurat. Asiguratorul va efectua plata indemnizatiilor de asigurare in termen de 30 zile calendaristice de la data la care documentatia solicitata este completa. Aceasta plata nu este purtatoare de dobanzi.
  • Solicitantul despagubirii este obligat sa prezinte o copie a documentatiei medicale tradusa de un traducator autorizat in cazul producerii unui eveniment acoperit de asigurare in strainatate. Asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente necesare solutionarii cererii de despagubire.
  • Plata tuturor indemnizatiilor se va efectua de asigurator, conform indicatiilor beneficiarului / asiguratului / titularului asigurarii, fie direct in contul acestuia (aflat in Romania sau in strainatate), fie prin casieria unei banci agreate de asigurator, cu respectarea limitarilor legale impuse de legislatia in vigoare de la momentul platii.
  • Daca este solicitata o indemnizatie aferenta unui eveniment asigurat ce a avut loc in perioada de gratie, prima scadenta va fi scazuta din suma oricarui beneficiu pe care asiguratorul este obligata sa il plateasca in conformitate cu polita de asigurare.
  • Daca asiguratul / titularul / persoana desemnata ca si ruda dispare sau este imposibila o identificare obiectiva a corpului sau, aceasta situatie se asimileaza cu decesul asiguratului numai daca exista in acest sens o hotarare definitiva a unei instante judecatoresti.

  Centrul de daune 

  despagubiri@metropolitanlife.ro

  Metropolitan Life asigurari MetLife Europe d.a.c Dublin Sucursala Bucuresti - Departament Despagubiri

  Europe House, B-dul Lascar Catargiu, nr. 47 - 53, Unitatea 4B, et. 4, cod 010665, sector 1, Bucuresti, Romania,

  Fax: 021.208.41.04

  Tel: 021.208.41.00

  Program Call-Center: 8:30 - 19:00 (luni - vineri)

  Diverse: 
  • Taxele si impozitele aferente primelor de asigurare vor fi suportate de catre asigurator conform legislatiei fiscale in vigoare. Titularul asigurarii / asiguratul va plati catre asigurator doar primele de asigurare.
  • Orice taxe onorarii notariale si impozitele datorate, daca este cazul, pentru primirea beneficiilor de la asigurator conform acestei asigurari, vor fi suportate de catre beneficiar / asigurat / titular, conform legislatiei fiscale in vigoare.
  • Taxele de transfer a primelor platite din strainatate vor fi achitate de catre platitor. Taxele de transfer a indemnizatiilor de asigurare catre strainatate vor fi achitate de catre beneficiarul platii.
  • Orice notificare, declaratie sau cerere a titularului asigurarii, asiguratului sau beneficiarului, in legatura cu polita, este valabil indeplinita daca va fi transmisa asiguratorului in scris si semnata prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati:
   • livrata personal la sediile asiguratorului,
   • prin posta,
   • prin fax,
   • prin curier,
   • prin intermediul postei electronice (e-mail transmis de la adresele mentionate de titular in cererea de asigurare sau comunicate ulterior in scris de acesta) sau
   • prin serviciul electronic la distanta pus la dispozitie de asigurator.
  • Orice comunicare din partea asiguratorului catre titular / asigurat / beneficiar este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati:
   • prin posta electronica de tip e-mail,
   • livrata personal,
   • prin fax,
   • prin posta,
   • prin curier sau
   • prin alte mijloace electronice de comunicare (inclusiv SMS) ori servicii electronice la distanta puse la dispozitie de asigurator.
  • Comunicarea livrata personal catre asigurator se considera primita in momentul inmanarii sau depunerii la sediile asiguratorului. Comunicarea prin curier / servicii postale se considera primita de destinatar la data mentionata in evidentele firmei de curierat ca data a livrarii / data primirii mentionata pe confirmarea de primire. In cazul comunicarilor prin posta simpla, notificarea, declaratia sau cererea se consider primita de destinatar la data inregistrarii acesteia la sediile asiguratorului. Comunicarea trimisa prin fax, SMS si / sau prin posta electronica se va considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost trimisa.
  • Pentru anumite solicitari vor putea fi utilizate mijloace electronice de comunicare, prin intermediul serviciul electronic la distanta”e-Customer” oferit de asigurator (denumirea serviciului poate fi modificata unilateral de asigurator), prin intermediul caruia titularul asigurarii isi poate administra polita de asigurare, in termenii si conditiile prevazute pentru acest serviciu. Asiguratorul va comunica titularului asigurarii pe adresa de e-mail a acestuia datele de identificare necesare accesarii serviciului electronic la distanta.
  • In cazul in care titularul asigurarii accepta termenii si conditiile serviciului electronic la distanta, acestea devin anexa la polita de asigurare si toate solicitarile / tranzactiile efectuate prin intermediul serviciului vor fi parte integranta a politei de asigurare.
  • In cazul in care polita de asigurare prevede ca anumite comunicari se fac prin afisarea pe pagina de internet a asiguratorului sau prin publicarea intr-un cotidian national, o astfel de comunicare va fi considerata pe deplin valabila.
  • Orice schimbare a datelor de contact ale partilor va fi notificata celeilate parti in scris, in caz contrar comunicarile transmise la ultimele referinte de contact declarate de parti vor fi considerate perfect valabil.
  • In cazul in care se vor constata contradictii intre prevederile politei de asigurare si cele conform legislatiei in vigoare, prevederile din polita de asigurare vor prevala.
  • In cazul in care una din clauzele politei contravine legii sau devine inoperanta ca urmare a aplicarii unei decizii a unui organ jurisdictional, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze care raman in vigoare si produc efecte juridice.
  • Clauza inoperanta si / sau nelegala va fi inlocuita cu prevederea legala modificatoare, daca va fi cazul.
  • Forta majora: se refera la un eveniment / o situatie extern / a, imprevizibil / a, absolut / a, invincibil / a, inevitabil / a, neasteptat / a si independent / a de vointa partilor, invocat / a de una din parti, dovedit / a cu documente emise de autoritati publice competente, care a impiedicat una din parti sa isi indeplineasca obligatiile contractuale, desi a depus toate diligentele necesare in vederea indeplinirii obligatiilor respective. Partile sunt exonerate de Raspundere pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, daca fac dovada ca acestea s-au datorat unui caz de forta majora. Partile sunt exonerate de Raspundere pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, daca fac dovada ca acestea s-au datorat unui caz de forta majora.
  • Politei i se aplica legislatia din Romania, incluzand, dar nelimitandu-se la urmatoarele acte normative cu modificarile si completarile ulterioare: Codul Civil al Romaniei, Legea nr. 136 / 1995; Legea nr. 32 / 2000; Legea nr. 237 / 2015 si orice alte acte emise de autoritatea de supraveghere si reglementare in domeniul asigurarilor.
  • Solicitantul (titularul) si persoana propusa spre asigurare (asiguratul) cuprinsi in polita de asigurare si asiguratorul vor incerca solutionarea pe cale amiabila a oricaror litigii rezultate din executarea politei de asigurare. Orice reclamatii adresate asiguratorului de catre solicitant (titularul) si persoana propusa spre asigurare (asiguratul), cuprinsi in polita de asigurare, in legatura cu executarea politei de asigurare vor trebui formulate in scris, sub semnatura autorului, cu indicarea obiectului reclamatiei, a motivelor acesteia, a eventualelor mijloace de proba, a domiciliului si a datelor de identificare ale autorului (CNP, numar si serie act de identitate, numerele tuturor contractelor la care se refera reclamatia) si vor fi depuse de catre acesta sau transmise prin fax / scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul asiguratorului, sau prin e-mail la adresa client@metropolitanlife.ro ori pe site-ul asiguratorului, www.metropolitanlife.ro, cu conditia completarii tuturor campurilor obligatorii.
  • Asiguratorul va analiza reclamatia si daca va considera necesar va putea invita autorul la sediul sau pentru sustinerea reclamatiei sau va putea solicita acestuia prezentarea de explicatii si / sau documente si ii va comunica raspunsul sau in termen de 30 (treizeci) de zile de la inregistrarea reclamatiei, prin e-mail / fax / scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Procedura amiabila nu constituie o restrangere a dreptului petentului de a se adresa autoritatilor de supraveghere si reglementare in domeniul asigurarilor (Autoritatea de Supraveghere Financiara si Banca Centrala a Irlandei), autoritatilor competente in domeniul protectiei consumatorului si / sau instantelor judecatoresti competente.
  • Orice parte contractuala se poate adresa instantelor judecatoresti din Romania competente pentru solutionarea oricarei pretentii izvorate din asigurare.