Asigurarea de VIATA, cu suma asigurata prestabilita - EASY LIFE

asigurari asirom vienna insurance group viata individuala grup persoane fizice juridice pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 31-33.

office@asirom.ro

Tel:    021.317.81.36, 021. 601 10 99, 021.601.12.87

Fax:   021.317.81.32, 021 601 12 88

              ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ este o companie de asigurari cu un istoric de peste 25 ani pe piata de asigurari din Romania. Stabilitatea si trainicia sa au facut ca in anul 2007 sa fie acceptata in grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care este lider pe piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est, cu o experienta de peste 190 ani, cu cca. 50 de companii in peste 25 de tari si avand peste 24 000 de angajati. In acelasi timp, ASIROM se afla intr-o relatie foarte buna de cooperare cu ERSTE GROUP, partener strategic al VIG. Putem spune ca ASIROM, este in prezent, o companie de asigurari moderna, racordata la cerintele pietei, stabila si o companie care continua sa ofere incredere clientilor sai. ASIROM Vienna Insurance Group este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-023-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - EASY LIFE - prin care asigura persoane fizice pentru riscul de deces din orice cauza si suplimentar: decesul din accident; invaliditatea permanenta totala sau partiala rezultata in urma unui accident (fracturi de orice fel, arsuri de gradul III sau IV, ruperi de organe precum si pierderi definitive ale unor parti ale corpului sau organe); si interventiile chirurgicale ca urmare a invaliditatii permanente totale sau partiale rezultate in urma unui accident.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - EASY LIFE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group il constituie, asigurarea persoanelor fizice pentru riscul de deces din orice cauza si suplimentar: decesul din accident; invaliditatea permanenta totala sau partiala rezultata in urma unui accident (fracturi de orice fel, arsuri de gradul III sau IV, ruperi de organe precum si pierderi definitive ale unor parti ale corpului sau organe); si interventiile chirurgicale ca urmare a invaliditatii permanente totale sau partiale rezultate in urma unui accident.

               Beneficiile politei de asigurare de viata EASY LIFE:

 • Prin asigurarea de baza:
  • DECESUL DIN ORICE CAUZA al persoanei asigurate, pentru urmatoarele variante de sume asigurate:
   • varianta 1 - 2.500 LEI
   • varianta 2 - 5.000 LEI
   • varianta 3 - 7.500 LEI
 • Prin asigurarile suplimentare:
  • DECES DIN accident (in caz de deces din accident, suma de plata este egala cu suma asigurata pentru decesul din orice cauza de la asigurarea de baza, la care se adauga suma asigurata inscrisa in polita pentru decesul din accident) pentru urmatoarele variante de sume asigurate:
   • varianta 1 - 5.000 LEI
   • varianta 2 - 10.000 LEI
   • varianta 3 - 15.000 LEI
  • INVALIDITATE PERMANENTA TOTALA SAU PARTIALA datorata fracturilor, arsurilor de gradul III sau IV, leziunilor grave ori pierderii definitive a unor parti ale corpului sau ale unor organe, rezultate in urma unui accident, pentru urmatoarele variante de sume asigurate:
   • varianta 1 - 500 LEI
   • varianta 2 - 1.000 LEI
   • varianta 3 - 1.500 LEI
    • In cazul aparitiei acestui risc, suma de plata este egala cu suma asigurata stabilita pentru acest risc si se plateste dintr-o data, indiferent de gradul de invaliditate dobandit;
  • INTERVENȚII CHIRURGICALE CA URMARE A INVALIDITATII PERMANENTE TOTALE SAU PARTIALE datorata fracturilor, arsurilor de gradul III sau IV, leziunilor grave ori pierderii definitive a unor parti ale corpului sau ale unor organe, rezultate in urma unui accident, pentru urmatoarele variante de sume asigurate:
   • varianta 1 - 500 LEI
   • varianta 2 - 1.000 LEI
   • varianta 3 - 1.500 LEI
    • In cazul aparitiei acestui risc, suma de plata este egala cu suma asigurata stabilita pentru acest risc si se plateste dintr-o data, indiferent de cheltuielile implicate de acest eveniment.

                Aceasta polita de asigurare are urmatoarele avantaje:

 • o polita de asigurare simpla, cu un grad de acoperire superior, accesibil oricarei persoane;
 • un pret mic de asigurare pentru acoperirile pe care le ofera aceasta polita, in toate cele trei variante de sume asigurate, atat pentru asigurarea de baza, cat si pentru asigurarile suplimentare;
 • nu necesita facilitati deosebite (underwritting sau examinare medicala);
 • polita de asigurare se emite pe loc, electronic, fara a fi necesara nicio perioada de asteptare pentru o analiza preliminara.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Incheierea unei polite de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - EASY LIFE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group presupune urmatoarele:

 • Asiguratorul,  incheie polita de asigurare, la cererea persoanei care solicita asigurarea - denumita contractant prin care, in baza unei declaratii de asigurare, completate si semnate, se asigura persoanele asigurate.
 • Asigurarea unui risc privind o alta persoana decat cea care a incheiat polita de asigurare este valabila numai daca a fost consimtit in scris de acea persoana.
 • In situatia in care contractantul asigurarii este o alta persoana decat asiguratul, polita de asigurare se incheie numai cu consimtamantul asiguratului mentionat in scris in declaratia de asigurare.
 • Printr-o polita de asigurare se asigura cate o singura persoana.
 • Odata cu completarea si semnarea declaratiei de asigurare, se achita o suma drept anticipatie egala cu valoarea primei unice.
 • Incasarea anticipatiei nu obliga asiguratorul sa accepte incheierea politei de asigurare.
 • Daca asiguratorul nu accepta incheierea politei de asigurare se restituie anticipatia incasata.
 • Un asigurat care a incheiat ori pentru care s-a incheiat o polita de asigurare de viata individual, poate sa renunte la polita, fara preaviz in termen de cel mult 20 de zile de la data semnarii politei de catre asigurator, asiguratorul avand obligatia de a restitui prima incasata diminuata cu cheltuielile suportate. Restituirea primei de asigurare se va efectua numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza sume pentru evenimente produse in perioada cat asigurarea a fost valabila.
 • Avand in vedere natura riscului asigurat polita de asigurare nu poate fi rascumparata si ca urmare suma de rascumparare este zero.
 • Prin declaratia de asigurare asiguratul poate desemna persoana in drept sa primeasca (in calitate de beneficiar)  suma asigurata in cazul decesului sau.
 • Desemnarea beneficiarului asigurarii se face fie la incheierea politei de asigurare, fie in cursul executarii acesteia, prin declaratia scrisa comunicata asiguratorului de catre asigurat sau, cu acordul asiguratului de catre contractantul asigurarii ori prin testament intocmit de asigurat.
 • Inlocuirea sau revocarea beneficiarului asigurarii se poate face oricand in cursul excecutarii politei de asigurare.
 • Daca, pe parcursul politei de asigurare se schimba domiciliul contractantului / asiguratului ori beneficiarului acestia au obligatia de a instiinta asiguratorul, in scris, despre modificarile produse in termen de 15 zile de la data schimbarii.
 • In cazurile prevazute anterior daca inainte de producerea riscului asigurat, asiguratorul nu a fost instiintat, iar modificarile respective au drept consecinta schimbarea imprejurarilor esentiale privind riscul, se modifica prima de asigurare.
 • Persoanele care au o invaliditate mai mare de 50% nu sunt primite in asigurare.
 • Polita de asigurare  se considera incheiata prin emiterea si semnarea  de catre asigurator a politei de asigurare si ea nu poate fi probata cu martori, chiar atunci cand exista inceput de dovada scrisa.
 • De asemenea, se considera asigurare incheiata in continuarea celei expirate o asigurare incheiata inainte de termenul de expirare a asigurarii anterioare.
 • In caz de pierdere a politei de asigurare, contractantul / asiguratul trebuie sa instiinteze, in scris, asiguratorul despre aceasta. Din ziua primirii de catre asigurator a acestei instiintari, originalul politei de asigurare se considera nul si asiguratorul elibereaza un duplicat, pentru care se percepe o taxa de duplicat stabilita de asigurator.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - EASY LIFE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate fi incheiata pe durata de un an.

             Raspunderea asiguratorului pentru toate riscurile asigurate incepe de la data precizata in polita, dar nu mai devreme de trecerea a  48 de ore de la ora 24:00 a zilei in care s-a incheiat polita de asigurare si contractantul a achitat prima de asigurare si in care s-a emis polita de asigurare.

             Pentru riscul de deces al asiguratului din boala infectioasa acuta, raspunderea asiguratorului incepe conform prevederilor anterioare, dar nu mai devreme de 20 de zile de la ora 24:00 a zilei in care s-a emis polita de asigurare. Sunt boli infectioase acute: anghina difterica, antraxul (carbune), ciuma, dizenteria, erizipelul, febra puerperala, febra tifoida, hepatita epidemica, holera, malaria in forma comatoasa, meningita cerebro - spinala epidemica, morva, paratifosul, pojarul, poliomielita acuta epidemica, rubeola, scarlatina, tifosul exantematic, tetanosul, varicelul si variola.

             Asiguratul sau beneficiarul asigurarii au obligatia sa comunice in scris asiguratorului despre producerea riscului asigurat in termenele prevazute de polita de asigurare. Asiguratorului nu plateste sumele asigurate daca cei in drept sa le primeasca nu si-au indeplinit obligatiile din conditiile de asigurare si in termenul precizat de acestea.

             Polita de asigurare este nula in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea–credinta  de catre asigurat ori de contractantul asigurarii cu privire la imprejurari (in special cu privire la varsta, la starea de sanatate ori la starea de invaliditate a asiguratului) care daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu au avut influenta asupra producerii riscului asigurat. In acest caz primele  platite ramam dobandite de asigurator, care poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate.

             Declaratia inexacta sau reticenta din partea asiguratului ori a contractantului asigurarii a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea politei. In aceasta situatie la constatarea declaratiei inexacte sau reticentei asiguratorul are dreptul:

 • daca constatarea s-a facut anterior producerii riscului asigurat, fie sa mentina polita de asigurare solicitand majorarea primei de asigurare, fie sa rezilieze polita la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la data notificarii primite de asigurat, restituindu-i acestuia din urma primele platite anterior aferente perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza dupa data constatarii.
 • daca constatarea s-a facut ulterior producerii riscului asigurat, sa reduca suma asigurata in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.

             Polita de asigurare se desfiinteaza de drept in cazul in care, inainte ca obligatia asiguratorului sa inceapa a produce efecte, riscul asigurat s-a produs ori producerea acestuia a devenit imposibila, precum si daca, dupa ce obligatia mentionata a inceput sa produca efecte, intervenirea riscului asigurat a devenit imposibila. In acest caz, daca asiguratul sau contractantul asigurarii a platit, fie si partial, prima de asigurare, asiguratorul va restitui partea din aceasta proportionala cu perioada neexpirata a politei de asigurare. Diferenta dintre prima platita si cea calculata se restituie asiguratului sau contractantului asigurarii numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii.

             Polita de asigurare poate fi denuntata de catre una din partile contractante si aceasta se poate efectua numai cu notificarea prealabila, in scris, a celeilalte parti care trebuie facuta cu cel putin 20 de zile inainte de denuntare. Denuntarea politei de asigurare poate produce efecte numai pentru viitor nu si pe trecut, asiguratorul avand in acest caz doar obligatia de a restitui primele platite corespunzator perioadei neexpirate a politei, la asigurarile pentru care nu s-au platit ori nu se datoreaza sume pentru cazul de deces produs in perioada de dinainte de denuntare.

             Asigurarea este valabila pe toata durata pentru care s-au calculat si platit primele de asigurare.

Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - EASY LIFE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group isi exercita acoperirea pentru producerea riscului atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - EASY LIFE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate sa fie:

 • orice persoana fizica de cetatenie romana sau cu alta cetatenie dar cu rezidenta in Romania, in varsta de la 18 la 69 ani si care la expirarea politei de asigurare sa nu depaseasca varsta de 70 de ani.

               Contractant poate fi orice persoana care incheie asigurarea cu respectarea prevederilor legale referitoare la capacitatea de a incheia contracte si care se obliga fata de asigurator sa plateasca primele de  asigurare. Contractant al asigurarii poate fi asiguratul insusi daca are varsta de minim 18 ani.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata in polita de catre asigurat sa primeasca suma asigurata ca urmare a decesului acestuia.

Suma Asigurata: 

               Polita de asigurare poate fi incheiata pentru sume asigurate stabilite pentru fiecare risc asigurat, de comun acord cu asiguratorul si care sunt precizate in tariful de prime al acestuia. Limita maxima a sumei asigurate rezultata din una sau mai multe polite de asigurare care se pot incheia pentru o persoana asigurata este de 10.000 Lei pentru riscul de deces din orice cauza si de 20.000 Lei pentru riscul de deces din accident.             

               In ceea ce priveste sumele asigurate, polita este structurata pe 3 variante de acoperire aferente fiecarui risc asigurat astfel:

 • Prin asigurarea de baza:
  • DECESUL DIN ORICE CAUZA al persoanei asigurate, pentru urmatoarele variante de sume asigurate:
   • varianta 1 - 2.500 LEI
   • varianta 2 - 5.000 LEI
   • varianta 3 - 7.500 LEI
 • Prin asigurarile suplimentare:
  • DECES DIN accident (in caz de deces din accident, suma de plata este egala cu suma asigurata pentru decesul din orice cauza de la asigurarea de baza, la care se adauga suma asigurata inscrisa in polita pentru decesul din accident) pentru urmatoarele variante de sume asigurate:
   • varianta 1 - 5.000 LEI
   • varianta 2 - 10.000 LEI
   • varianta 3 - 15.000 LEI
  • INVALIDITATE PERMANENTA TOTALA SAU PARTIALA datorata fracturilor, arsurilor de gradul III sau IV, leziunilor grave ori pierderii definitive a unor parti ale corpului sau ale unor organe, rezultate in urma unui accident, pentru urmatoarele variante de sume asigurate:
   • varianta 1 - 500 LEI
   • varianta 2 - 1.000 LEI
   • varianta 3 - 1.500 LEI
    • In cazul aparitiei acestui risc, suma de plata este egala cu suma asigurata stabilita pentru acest risc si se plateste dintr-o data, indiferent de gradul de invaliditate dobandit;
  • INTERVENȚII CHIRURGICALE CA URMARE A INVALIDITATII PERMANENTE TOTALE SAU PARTIALE datorata fracturilor, arsurilor de gradul III sau IV, leziunilor grave ori pierderii definitive a unor parti ale corpului sau ale unor organe, rezultate in urma unui accident, pentru urmatoarele variante de sume asigurate:
   • varianta 1 - 500 LEI
   • varianta 2 - 1.000 LEI
   • varianta 3 - 1.500 LEI
    • In cazul aparitiei acestui risc, suma de plata este egala cu suma asigurata stabilita pentru acest risc si se plateste dintr-o data, indiferent de cheltuielile implicate de acest eveniment.
Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se plateste anticipat, dintr-o data la incheierea politei de asigurare si se stabileste pentru fiecare risc acoperit in asigurare. Cuantumul total al primei de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime anexat si rezulta din insumarea primelor calculate pentru fiecare risc asigurat. Primele de asigurare se calculeaza in functie de sumele asigurate si vor fi platite numai in moneda in care au fost stabilite si sumele asigurate.

                Prima de asigurare se plateste asiguratorului, in numerar. Contractantul / asiguratul poate plati prima personal sau printr-un delegat al sau. Prima de asigurare se poate plati si prin virament bancar sau prin mandat postal, data a platii considerandu-se ziua intrarii sumelor in contul bancar al asiguratorului, in acest caz cheltuielile suportate cu plata primelor fiind in sarcina contractantului / asiguratului.

                Obligatia platii primei de asigurare revine contractantului asigurarii. Asiguratorul nu este obligata sa incaseze prima la domiciliul, sediul sau locul de munca al contractantului ori al asiguratului. Dovada platii primelor revine asiguratului.

                Asiguratorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaza pana la sfarsitul anului de asigurare, in temeiul oricarei polite, cu orice suma / indemnizatie de asigurare cuvenita asiguratului sau beneficiarului.

                Daca se constata prime platite in plus, diferenta dintre primele platite si cele cuvenite se restituie contractantului asigurarii. Daca se constata ca prima de asigurare platita a fost mai mica decat cea tarifara, suma / indemnizatia asigurata, in functie de care se stabilesc drepturile din asigurare, se reduce corespunzator raportului dintre prima platita si cea cuvenita.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - EASY LIFE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - EASY LIFE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

 • Asiguratorul asigura persoanele fizice pentru urmatoarele riscuri asigurate produse pe perioada valabilitatii politei de asigurare:
  • La asigurarea de baza:
   • Deces din orice cauze.
  • Asigurari suplimentare la asigurarea de baza:
   • Deces din accident;
   • Invaliditate permanenta totala sau partiala rezultata in urma unui accident;
   • Interventiile chirurgicale ca urmare a invaliditatii permanente totale sau partiale rezultate in urma unui accident.
    • Invaliditatea permanenta totala sau partiala din accident acoperita prin polita de asigurare este cea datorata: fracturilor de orice fel, arsurilor de gradul III sau IV, ruperilor de organe precum si pierderii definitive ale unor parti ale corpului sau organe.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - EASY LIFE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

 • Asiguratorul nu acopera prejudiciile cauzate:
  • cu intenție de asigurat sau de beneficiarul asigurarii;
  • de comiterea sau incercarea de comitere cu intentie de catre angajatul asigurat ori de beneficiar, a unor fapte penale;
  • de operatiuni militare in timp de razboi (declarat sau nu), de invazie sau act de ostilitate a unui dusman strain;
  • de razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, actiuni teroriste si ale puterilor militare ori uzurpatoare, rascoala ori de tulburari civile;
  • de Explozie, de actiunea unor substante explozive, toxice, radioactive, corozive, nucleare, poluante ori de contaminare din orice cauza;
  • de urmarile afectiunilor psihice sau psihiatrice, consecintele consumului de alcool, medicamente sau narcotice ale persoanei asigurate;
  • de urmarile practicarii, chiar ocazionale, a unor sporturi periculoase (cum sunt: parasutism, scufundari, automobilism pe teren accidentat, lupte, saritura cu prajina, calarie etc.) sau extreme (cum sunt: - nautice: canioning, surfing, rafting, kayaking, kitesurfing, scubadiving, windsurfing etc.; - in aer: kiting, bungee-jumping, deltaplan, parapanta etc.; - terestre: safari, raliuri, alpinism, motociclism, MTB/BMX, role, skateboarding etc.; - pe zapada: ski, snowkayaking, snowboarding, snowkiting etc.);
  • de urmarile unor boli ori simptome ale unor boli ori conditii de boala preexistente (reprezentand boala instalata inainte de inceperea raspunderii asiguratorului, la incheierea / majorarea asigurarii), de care asiguratul stia ca sufera sau nu;
  • de infectia cu virusul HIV, SIDA sau stari in legatura cu SIDA.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - EASY LIFE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele drepturi si obligatii pe care contractantul / asiguratul le are prin polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - EASY LIFE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

 • Daca, pe parcursul politei de asigurare se schimba domiciliul contractantului / asiguratului ori beneficiarului acestia au obligatia de a instiinta asiguratorul, in scris, despre modificarile produse in termen de 15 zile de la data schimbarii.
 • Contractantul / asiguratul sau beneficiarul asigurarii au obligatia sa comunice in scris asiguratorului despre producerea riscului asigurat in termenele prevazute de polita de asigurare de 30 de zile calendaristice de la data decesului asiguratului.
 • Cu acordul scris al asiguratului, transmis asiguratorului, contractantul asigurarii poate sa modifice beneficiarul / beneficiarii politei de asigurare.
 • Contractantul are la dispozitie o perioada de 20 zile de la data emiterii politei de asigurare de catre asigurator in care poate anula polita de asigurare.
 • Contractantul este obligat la plata integrala a primelor / ratelor de asigurare pana la data de scadenta conform frecventei de plata precizate in polita de asigurare sau in perioada de gratie.
 • Contractantul / asiguratul are obligatia anuntarii oricaror modificari ale ocupatiei, practicarii de sporturi, hobby-uri, etc. ale asiguratului, imediat dupa producerea modificarii.
 • Contractantul / asiguratul sau beneficiarul are obligatia de a sprijini asiguratorul in actiunea sa pe langa autoritatile care pot oferi informatii in legatura cu riscul asigurat, pentru finalizarea dosarului de dauna.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele drepturi si obligatii, pe care ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - EASY LIFE sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
Procedura Daune: 
 • In baza politei de asigurare cu primele achitate la zi, asiguratorul plateste suma asigurata in caz de deces al asiguratului, beneficiarilor desemnati / mostenitorilor asiguratului.
 • Termenul pentru plata drepturilor din asigurare pentru cazul de deces este de 45 de zile calendaristice de la data decesului, iar beneficiarul / mostenitorul asiguratului are obligatia de a comunica producerea riscului asigurat si de a depune cererea de plata, impreuna cu documentele necesare, in termen de 30 de zile calendaristice de la data decesului asiguratului.
 • In caz de neindeplinire de beneficiar a obligatiei prevazute anterior, asiguratorul are dreptul sa refuze plata sumelor asigurate daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si cuantumul drepturilor din asigurare.
 • Pentru cazul invaliditate permanenta din accident (inclusiv pentru interventiile chirurgicale datorate acesteia), in baza politei de asigurare cu primele achitate la zi asiguratorul plateste drepturile din asigurare asiguratului.
 • Termenul pentru plata drepturilor din asigurare  pentru invaliditate permanenta din accident (inclusiv pentru interventiile chirurgicale datorate acesteia) este de 20 de zile de la data terminarii tratamentului medical (externare, pentru interventii chirurgicale), dar nu mai tarziu de un an de la data accidentului, asiguratul avand obligatia de a comunica la asigurator despre producerea riscului asigurat si de a depune cererea de plata, precum si documentele necesare, in termen de 5 zile calendaristice de la data terminarii tratamentului medical (externare, pentru interventii chirurgicale).
 • In caz de neindeplinire de catre asigurat a obligatiilor prevazute anterior asiguratorul are dreptul sa refuze plata sumelor asigurate daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si cuantumul drepturilor din asigurare.
 • Accidentele pentru care asiguratorul plateste suma asigurata sunt cele stabilite prin polita.
 • Sunt considerate urmari ale accidentelor si decesul ca urmare a imobilizarii ori izolarii asiguratului prilejuite de calamitatile naturii, de defectarea mijloacelor de transport ori de alte evenimente subite, provenite din afara si fara vointa asiguratului.
 • Prin atacul din partea animalelor se inteleg, de asemenea, si muscaturile ori intepaturile reptilelor, miriapozilor si insectelor purtatoare de venin. Urmarile bolilor infectioase transmise prin atacul animalelor, cu exceptia turbarii, nu sunt cuprinse in asigurare ca urmari ale accidentelor.
 • Drepturile din asigurare in caz de deces al asiguratului se platesc beneficiarilor desemnati de asigurat, sau in lipsa unei asemenea desemnari, mostenitorilor asiguratului. 
 • Daca asiguratul a inlocuit beneficiarul printr-un testament redactat ulterior inscrierii beneficiarului in polita, asiguratorul plateste suma asigurata persoanei desemnate prin testament. Daca insa asiguratorul achita suma asigurata persoanei indicate in polita inainte ca prevederile testamentului sa-i fi fost aduse la cunostinta, plata facuta ramane valabila.
 • Asiguratorul nu are nici o obligatie de plata din asigurare daca nu sunt indeplinite obligatiile in termenul prevazut de conditiile de asigurare pentru plata drepturilor din asigurare, cel mult in termen de 2 ani de la expirarea acestuia.     
 • Imediat dupa accident asiguratul este obligat sa se prezinte, in masura in care starea sanatatii ii permite, la o unitate sanitara sau la un medic spre a fi examinat si sa urmeze tratamentul prescris.
 • In anumite cazuri, pentru stabilirea drepturilor din asigurare asiguratorul poate sa ceara asiguratului sa se prezinte spre a fi examinat si de medici desemnati de asigurator, iar cand nu se poate deplasa acesta are obligatia, sub sanctiunea pierderii drepturilor din asigurare ca urmare a accidentului, sa primeasca a fi examinat de medic fara vreo cheltuiala pentru asigurat.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute in paragrafele precedente asiguratorul are dreptul sa refuze plata sumelor asigurate daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si cuantumul drepturilor din asigurare.
 • Plata sumei asigurate se face de asigurator numai daca invaliditatea permanenta sau interventiile chirurgicale datorate invaliditatii permanente au fost provocate de un accident produs in perioada valabilitatii politei si s-a ivit in perioada valabilitatii politei de asigurare.
 • Totalul sumei platita pentru cazurile de invaliditate permanenta totala sau partiala rezultata in urma unui accident, precum si cele platite pentru interventiile chirurgicale ca urmare a invaliditatii permanente totale sau partiale rezultate in urma unui accident nu poate sa depaseasca suma asigurata stabilita pentru fiecare din aceste riscuri.
 • Daca asiguratul nu a dispus altfel, atunci cand sunt mai multi beneficiari, desemnati sau mostenitori, acestia au drepturi egale asupra sumei asigurate.
 • Daca un beneficiar a produs intentionat decesul asiguratului, suma asigurata se plateste celorlalti beneficiari, desemnati sau mostenitori.
 • Drepturile minorilor cuvenite din asigurari, in calitate de beneficiari ori mostenitori legali, se vor plati in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data efectuarii acestor operatiuni.
 • Suma asigurata se plateste independent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului din alte polite de asigurare de persoane incheiate de asigurat sau din asigurarile sociale.
 • Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca suma asigurata cuvenita beneficiarului asigurarii.       
 • Asiguratorul are dreptul sa opuna beneficiarului toate apararile pe care le putea opune asiguratului in temeiul politei de asigurare.
 • Asiguratorul nu plateste sumele asigurate daca evenimentul s-a datorat unei conditii medicale pentru care in momentul de inceput al asigurarii, persoana asigurata a fost inregistrata la o unitate medicala si se afla sub ingrijire medicala.
 • Asiguratul este obligat sa permita accesul reprezentantilor asiguratorului pentru a evalua starea lui de sanatate si sa puna la dispozitie orice document medical solicitat. In cazul in care aceasta obligatie nu este indeplinita, asiguratorul poate refuza plata, daca in lipsa acestor evaluari si documente nu poate determina drepturile din asigurare.
 • De asemenea, in polita nu au fost incluse ca riscuri asigurate pentru care sa se fi calculat ori platit prime de asigurare si ca urmare nu sunt acoperite prin politele de asigurare emise evenimentele datorate starii de graviditate, avortului, nasterii sau maternitatii, cu exceptia decesului sau a celor datorate urmarilor unui accident suferit in perioada de valabilitate a politei.
 • Daca un beneficiar a produs intentionat decesul asiguratului, drepturile din asigurare se platesc celorlalti beneficiari, desemnati sau in lipsa acestora mostenitorilor asiguratului.
 • Pentru incasarea sumei cuvenite in baza politei de asigurare, se va depune la asigurator o cerere in scris, precum si urmatoarele documente:
  • in toate cazurile: polita de asigurare; copia actului de identitate al persoanei care depune cererea; copie dupa ultima chitanta de plata a primelor;
  • in caz de deces al asiguratului, documentele anterioare si in plus: copia certificatului de deces; copia actului constatator al decesului; copia certificatului de mostenitor; fisa medicala (cu istoricul medical) a asiguratului in caz de deces al acestuia din boala.
  • la plata sumei asigurate ca urmare a unui accident, cei in drept a primi suma asigurata trebuie sa prezinte, in afara actelor prevazute mai sus, si procesul - verbal pentru inregistrarea accidentului de munca, daca accidentul s-a produs la locul de munca al asiguratului; daca accidentul s-a produs in alta parte se prezinta procesul - verbal ori alte acte eliberate de organele competente care au constatat si cercetat cauzele si imprejurarile accidentului, din care sa rezulte data, locul si imprejurarile accidentului; in cazul  accidentelor pentru care nu s-au incheiat procese - verbale de constatare de catre organele competente, data, locul si imprejurarile accidentelor pot fi dovedite si prin adeverinte eliberate de organele sanitare care au dat primul ajutor dupa accident, sau prin orice mijloace legale de proba, inclusiv, in lipsa altor probe, cu declaratii de martori certificate de primarii sau date in fata organelor asiguratorului;
  • acte medicale din care sa rezulte tratamentul medical urmat de asigurat si data incetarii tratamentului medical;   
  • fisa medicala (cu istoricul medical) a asiguratului, bilet de externare (in cazul interventiilor chirurgicale) sau alte acte necesare solicitate de asigurator, dupa caz, pentru solutionarea cererilor de plata.
 • Documentele vor fi depuse in limba romana sau insotite de traducerea legalizata in limba romana efectuata de un traducator autorizat.
 • Orice document medical solicitat de asigurator va fi depus in original (sau in copie dar avizata de unitatea medicala care le-a eliberat), pe cheltuiala asiguratului.
 • Dovada calitatii de asigurat ori de beneficiar si cea de plata a primelor de asigurare se face cu polita de asigurare, chitante, precum si cu alte documente probatoare solicitate de asigurator.
 • La asigurarile incheiate in baza politei se aplica si dispozitiile legale in vigoare referitoare la decesul stabilit prin hotarare declarativa de moarte ramasa definitiva.
 • In caz de accident, persoanele asigurate, sunt asigurate daca accidentul s-a produs in perioada de valabilitate a politei de asigurare, iar in cazul decesului daca acesta s-a ivit in perioada valabilitatii politei.
 • In caz de deces din accident suma de plata este egala cu suma asigurata pentru decesul din orice cauza la care se adauga suma asigurata inscrisa in polita pentru decesul din accident, odata cu plata depturilor din asigurare pentru riscul de deces inceteaza si valabilitatea politei de asigurare.
 • In caz de invaliditate permanenta totala sau partiala rezultata in urma unui accident, suma de plata este egala cu suma asigurata stabilita pentru acest risc si se plateste dintr-o data indiferent de gradul de invaliditate dobandit, iar odata cu plata depturilor din asigurare inceteaza si valabilitatea politei de asigurare pentru acest risc.
 • In cazul interventiilor chirurgicale ca urmare a invaliditatii permanente totale sau partiale rezultate in urma unui accident, suma de plata este egala cu suma asigurata stabilita pentru acest risc si se plateste dintr-o data indiferent de cheltuielile implicate de acest eveniment, iar odata cu plata depturilor din asigurare inceteaza si valabilitatea politei de asigurare pentru acest risc.
 • In cazul in care riscurile de invaliditate si interventie chirurgicala pentru cauza de invaliditate se produc simultan suma de plata este egala cu suma cumulata a sumelor asigurate stabilite pentru fiecare risc, care se plateste dintr-o data, indiferent de gradul de invaliditate si de cheltuielile implicate de aceste evenimente, iar odata cu plata depturilor din asigurare inceteaza si valabilitatea politei de asigurare atat pentru riscul de invaliditate permanenta totala sau partiala cat si pentru cel de interventii chirurgicale ca urmare a invaliditatii permanente totale sau partiale rezultate in urma unui accident.
 • In caz de deces al asiguratului, daca nu s-a desemnat un beneficiar, drepturile din asigurare intra in masa succesorala si se platesc mostenitorilor asiguratului.
 • Daca asiguratul nu a dispus altfel, atunci cand sunt mai multi beneficiari desemnati drepturile din asigurare se impart in mod egal intre acestia.
 • Asiguratorul are dreptul sa opuna  titularului  politei de asigurare ori tertului sau beneficiarului, care invoca drepturi ce decurg din acest document, toate apararile intemeiate pe polita initiala.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

021 - 777 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) apelabil din strainatate - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

 Apelurile primite in afara programului de lucru sunt preluate de catre Pointer System si transmise catre noi in dimineata zilei urmatoare pentru a-i contacta pe clienti in vederea solutionarii cererii.

Diverse: 
 • Actele in legatura cu constatarea producerii evenimentelor asigurate, depuse si inregistrate la asigurator, precum si cele pentru stabilirea si plata sumelor asigurate, nu pot fi incredintate altor persoane.
 • Suma cuvenita in baza politei de asigurare se plateste numai in Romania, in cel mult 15 zile din ziua primirii de catre asigurator a ultimului document necesar.
 • La cererea celor indreptatiti, suma poate fi trimisa prin mandat postal ori depusa in cont bancar, pe spezele solicitantilor.
 • Asiguratorul plateste sumele asigurate numai cu conditia ca primele de asigurare datorate sa fi fost platite in conditiile, in cuantumul si la termenul prevazut in contract.
 • La asigurarile ce se incheie pentru persoane straine, inclusiv cele cu statut diplomatic (misiuni diplomatice si oficii consulare, membrii acestora, corespondentii agentiilor de stiri, reprezentantii organizatiilor economice, culturale sau ai altor asemenea organizatii straine), care au resedinta in Romania, primele de asigurare si sumele asigurate se platesc numai in Romania.
 • Asiguratorul la cererea asiguratului sau a contractantului asigurarii va pune la dispozitia acestora informatiile in legatura cu contractul de asigurare prevazute de Codul Civil.
 • Asiguratul are, conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
 • Asiguratul persoana fizica elibereaza orice medic, institut medical si personalul sau de obligatiile ce rezida din pastrarea secretului medical si este de acord ca asiguratorul sa prelucreze datele cu caracter personal pe care asiguratul le-a furnizat, in scopul evaluarii riscului asigurabil si al administrarii politei de asigurare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 • Cei care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept sume asigurate sau inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale, ori de cate ori fapta intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni. In caz de frauda sau dol asiguratorul nu datoreaza suma asigurata.
 • Asigurarea  este  guvernata de legea romana ale carei instante de judecata competente, vor fi singurele care vor avea jurisdictie in orice diferend care apare din polita incheiata. Atunci cand exista neintelegeri asupra cuantumului indemnizatiei de asigurare, partea necontestata din aceasta se va plati de asigurator anterior solutionarii neintelegerii prin buna invoiala sau de catre instanta judecatoreasca.
 • Asigurarea intra in vigoare numai dupa data emiterii politei de asigurare si a incasarii primelor de asigurare.