Asigurarea de VIATA, cu economisire, pentru copii

asigurari groupama viata individuala grup persoane fizice juridice pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Mihai Eminescu, nr. 45.

office@groupama.ro

Tel:   021.305.80.00

Fax:   021.310.99.67

              GROUPAMA Asigurari S.A. este parte a marelui grup francez, de asigurari si servicii financiare bancare cu acoperire internationala, GROUPAMA. Asigurator de referinta in Franta, grupul GROUPAMA are o prezenta extinsa la nivel international, in 11 tari din Europa, Africa si Asia. Cu o traditie de peste 100 de ani, GROUPAMA a patruns progresiv pe piata romaneasca, in perioada 2007-2008, achizitionand 3 companii locale de asigurari: BT Asigurari in 2007 si Asiban si OTP Asigurari in 2008, pe care le-a reunit sub brand-ul GROUPAMA Asigurari S.A. Romania. De la infiintare si pana in prezent, GROUPAMA Asigurari S.A. s-a dezvoltat continuu acordand o atentie deosebita satisfacerii nevoilor clientilor, ceea ce a condus la accederea acesteia in categoria societatilor de asigurari premium, alaturi de alte societati de vaza de pe piata romaneasca de asigurari. GROUPAMA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-009-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GROUPAMA Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE de viata, cu ECONOMISIRE, pentru COPII - prin care asigura persoane fizice pentru riscul de deces din orice cauza la pachet cu un plan de economisire pentru a asigura suport financiar propriilor copii, la care se pot atasa suplimentar o serie de clauze astfel incat protectia financiara a asiguratului si familiei sale sa fie completa.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE de viata, cu ECONOMISIRE, pentru COPII de la GROUPAMA Asigurari S.A. il constituie, asigurarea persoanelor fizice pentru riscul de deces din orice cauza la pachet cu un plan de economisire pentru a asigura suport financiar propriilor copii, la care se pot atasa suplimentar o serie de clauze astfel incat protectia financiara a asiguratului si familiei sale sa fie completa.

               Beneficiile politei de ASIGURARE de viata, cu ECONOMISIRE, pentru COPII:

 • Contractantul poate alege intre doua optiuni:
  • Optiunea Standard - asigurarea poate fi incheiata de unul dintre parinti;
  • Optiunea Premium - asigurarea poate fi incheiata de ambii parinti;
  • Daca este aleasa Optiunea Premium, copilul se va bucura de protectia ambilor parinti si va primi suma de bani la finalul politei, in cazul in care, in urma unui eveniment nefericit, unul dintre parinti nu ii va mai fi alaturi.
 • Protect­ie completa prin posibilitatea de atasare a urmatoarelor asigurari suplimentare:
  • spitalizarea copilului ca urmare a unui accident;
  • interventii chirurgicale suferite de copil ca urmare a unui accident;
  • exonerare de la plata primelor de asigurare ca urmare a invaliditatii contractantului;
  • deces din orice cauza pentru contractantul principal (aceasta asigurare suplimentara se poate atasa doar daca s-a ales Optiunea Premium).

                Aceasta polita de asigurare are urmatoarele avantaje:

 • Flexibilitate. Polita ofera posibilitatea de a alege:
  • structura politei, mai exact, exista posibilitatea de a atasa asigurari suplimentare care sa extinda acoperirea politei de baza, astfel incat aceasta sa corespunda in permanenta nevoilor de protectie ale contractantului
  • durata politei
  • valoarea sumelor asigurate pentru polita de baza si pentru asigurarile suplimentare
  • valoarea si frecventa de plata a primelor de asigurare
 • Sigurant­a capitalului investit. Pe perioada politei contractantul beneficiaza de protectie impotriva inflatiei pentru politele in lei si de indexare pentru cele in valuta.
 • Contractantul beneficiaza de participare la profit prin marirea sumei asigurate sau prin acumularea de beneficii in cont separat, incepand cu cea de-a treia aniversare a politei
 • Promptitudine la plata indemnizatiilor de asigurare
 • Consiliere in identificarea unei solutii financiare optime
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Incheierea unei polite de ASIGURARE de viata, cu ECONOMISIRE, pentru COPII de la GROUPAMA Asigurari S.A. presupune urmatoarele:

 • Solicitarea de incheiere a unei polite de asigurare se face in scris prin completarea si semnarea cererii de asigurare (tip) de catre contractant si asigurat (si stampilarea ei in cazul in care contractantul are calitatea de contractant - persoana juridica).
 • Polita de asigurare are anexate: conditiile generale si eventualele conditii speciale, cererea de asigurare, si dupa caz, chestionarul medical, investigatiile medicale, chestionarul suplimentar (ocupational, financiar, rezidential etc.) si alte documente necesare incheierii politei de asigurare si evaluarii riscului.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a verifica starea de sanatate a asiguratului. Verificarea poate include examinari medicale efectuate de o unitate medicala desemnata / agreata de asigurator, in baza unei comunicari scrise din partea acestuia.
 • In procesul de evaluare a riscului, daca se determina existenta unui risc din punct de vedere medical, ocupational, financiar, rezidential sau legat de sporturile / hobbyurile practicate de asigurat etc., care depaseste riscul de asigurare standard, asiguratorul isi rezerva dreptul de:
  • a accepta acoperirea riscurilor asigurate in schimbul unei prime de asigurare majorate;
  • a va oferi asigurarea in alte conditii decat cele mentionate in cererea de asigurare;
  • a refuza acoperirea riscurilor asigurate, in acest caz prima de asigurare initiala va fi returnata fara a fi purtatoare de dobanda. Daca la cererea asiguratorului, asiguratul a efectuat examinari medicale care au fost platite de asigurator, atunci din prima de asigurare initiala se retin costurile efectuarii examinarilor medicale respective. Aceasta mentiune este valabila si in cazul in care prima de asigurare initiala se restituie ca urmare a refuzului contractantului de a accepta termenii asiguratorului de intrare in asigurare sau ca urmare a renuntarii la polita in primele 20 de zile de la emitere.
 • Asiguratorul va transmite in scris decizia sa, prin intermediul reprezentatului de vanzari sau la adresa contractantului de corespondenta.
 • Daca, in perioada dintre data semnarii cererii de asigurare si data intrarii in vigoare a politei de asigurare, se modifica starea de sanatate, ocupatia asiguratului sau alte informatii furnizate pentru evaluarea riscului, asiguratorul trebuie sa fie anuntat imediat, in scris.
 • Orice documente, emise intr-o limba straina, care stau la baza incheierii politei de asigurare, trebuie insotite de traducere autorizata, costul traducerii fiind suportat de catre contractant / asigurat.
 • Polita de asigurare incepe la ora 00:00 a zilei imediat urmatoare celei in care s-a efectuat plata primei de asigurare initiale, dar nu mai devreme de data specificata in polita de asigurare.
 • Conform asigurarii temporare, asiguratorul ofera acoperirea riscului de deces al asiguratului ca urmare a unui accident, incepand cu ora 00:00 a zilei imediat urmatoare celei in care s-a efectuat plata primei de asigurare initiale si pana la data intrarii in vigoare specificata in polita de asigurare, pana la data respingerii cererii de asigurare de catre asigurator sau la data renuntarii la cererea de asigurare de catre contractant.
 • Polita de asigurare inceteaza in oricare dintre urmatoarele cazuri:
  • la ora 24:00 a datei de expirare a asigurarii specificate in polita de asigurare;
  • ca urmare a renuntarii contractantului la polita in maximum 20 de zile de la data emiterii politei de asigurare. In acest caz, prima de asigurare initiala va va fi returnata fara a fi purtatoare de dobanda.
  • la data denuntarii / rezilierii politei de asigurare de catre una dintre parti (asiguratorul / contractantul). Denuntarea politei de asigurare de catre una din parti se poate efectua numai cu notificarea scrisa, prealabila, a celeilalte parti, cu un preaviz de cel putin 20 de zile, calculate de la data primirii notificarii de catre cealalta parte.
  • la prima aniversare a politei de asigurare, ulterioara implinirii varstei de 25 ani a asiguratului;
  • daca datele de identificare personale ale contractantulului si / sau asiguratului si / sau beneficiarilor se regasesc in listele oficiale ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice suspecte de savarsirea sau de finantarea actelor de terorism. In acest caz, asiguratorul isi rezerva dreptul de a rezilia pe loc polita de asigurare sau de a refuza plata indemnizatiei de asigurare;
  • la decesul / casatoria persoanei dependente – numai pentru persoana dependenta care a decedat / s-a casatorit;
  • in cazul renuntarii contractantului in primele 20 zile de la data emiterii politei de catre asigurator. In acest caz asiguratorul va returna prima de asigurare platita de catre contractant la data semnarii cererii de asigurare, mai putin cheltuielile controlului medical (daca acesta a fost efectuat). Prima de asigurare nu va fi purtatoare de dobanda;
  • la data decesului asiguratului;
  • ca urmare a neplatii primelor de asigurare.
 • Asigurarile suplimentare atasate politei de baza inceteaza intr-una din urmatoarele situatii:
  • la incetarea politei de baza, din orice motiv;
  • in cazul transformarii politei de asigurare de baza intr-o polita cu suma asigurata redusa;
  • la data denuntarii / rezilierii asigurarii suplimentare de catre una dintre parti.
 • Solicitarea de modificare a politei de asigurare se poate face in perioada de valabilitate a acesteia, prin transmiterea de catre contractant a cererii de modificare (tip), astfel:
  • cu 45 de zile inainte de aniversare, daca modificarea consta in:
   • marirea sumei asigurate;
   • contractarea unor asigurari suplimentare;
   • renuntarea la unele asigurari suplimentare;
  • in orice moment, daca modificarea consta in:
   • schimbarea / adaugarea de beneficiari in caz de deces al asiguratului;
   • schimbarea contractantului (numai pentru Optiunea Standard);
   • schimbarea numelui contractantului / al asiguratului / al beneficiarului / al persoanelor dependente, in baza actelor de stare civila sau a hotararilor judecatoresti;
   • schimbarea adresei de corespondenta a contractantului / a asiguratului sau a contractantului secundar.
 • Asiguratorul are dreptul de a verifica existenta interesului asigurabil inainte de a opera modificarea, iar in cazul in care acesta nu poate fi probat, isi rezerva dreptul de a nu accepta modificarea.
 • Modificarea politei de asigurare este posibila dupa depunerea cererii de modificare (tip) si plata primei de asigurare aferenta modificarilor. Modificarea va fi acceptata de asigurator prin redactarea asiguratoruli polite de asigurare sau a actului de modificare.
 • In cazul in care contractantul nu are si calitatea de asigurat, acesta are obligatia de a furniza consimtamantul scris al asiguratului in legatura cu modificarile politei de asigurare.
 • PROTECTIA IMPOTRIVA INFLATIEI SAU INDEXAREA
  • Cu cel mult 45 de zile inaintea fiecarei aniversari a politei de asigurare in vigoare, asiguratorul va transmite oferta de majorare a sumei asigurate, astfel:
   • in cazul protectiei impotriva inflatiei, daca moneda politei de asigurare este LEI, prima de asigurare va fi majorata raportat la rata inflatiei;
   • in cazul indexarii, daca moneda politei de asigurare este alta decat LEI, suma asigurata si prima de asigurare vor fi calculate conform principiilor standard ale matematicii actuariale.
  • Nu sunt necesare investigatii medicale suplimentare in cazul acceptarii ofertei de majorare.
  • Contractantul poate refuza oferta de majorare a sumei asigurate, caz in care trebuie sa instiinteze asiguratorul in scris cu cel putin 15 zile inainte de aniversarea politei de asigurare. In cazul in care nu a instiintat asiguratorul, acesta va considera ca, contractantul si-a dat acordul automat prin efectuarea platii primei de asigurare mentionate in oferta transmisa de asigurator.
  • In cazul in care contractantul nu a platit prima de asigurare aferenta aniversarii politei de asigurare, conform ofertei de majorare, pana la sfarsitul perioadei de gratie, optiunea pentru protectia impotriva inflatiei / indexare nu este valabila pentru acel an de asigurare.
  • Cu doua aniversari inainte de data de expirare a politei de asigurare, contractantul nu mai poate opta pentru protectia impotriva inflatiei / indexare.
  • Optiunea pentru protectia impotriva inflatiei / indexarea nu este posibila in cazul transformarii politei de asigurare intr-o polita cu suma asigurata redusa.
 • PARTICIPAREA LA PROFIT
  • Incepand cu al treilea an de asigurare, asiguratorul va repartiza polita de asigurare in vigoare, 90% din excedentul de dobanda obtinut prin investirea rezervei matematice. Excedentul de dobanda va fi egal cu diferenta dintre rata dobanzii obtinute de asigurator prin investirea rezervei matematice, dobanda tehnica garantata si un procent de 1%, reprezentand costurile de investitie.
  • Dumneavoastra veti opta, la incheierea politei de asigurare, pentru utilizarea profitului repartizat, in cazul in care acesta exista, intr-unul dintre urmatoarele moduri:
   • marirea sumei asigurate, in conformitate cu principiile standard ale matematicii actuariale;
   • pastrarea intr-un cont separat numit cont de beneficii.
  • Contul de beneficii este purtator de dobanda. Dobanda acordata pentru acest cont este egala cu diferenta dintre rata dobanzii obtinute de asigurator din investirea rezervei matematice si un procent de 1% reprezentand costuri de investitie.
  • Contractantul are posibilitatea de a retrage sume de bani din contul de beneficii numai daca suma retrasa este mai mare sau egala cu prima de asigurare aferenta anului de asigurare in curs.
  • Optiunea de utilizare a profitului va ramane nemodificata pe intreaga durata de valabilitate a politei de asigurare.
  • Incepand cu al treilea an de asigurare, asiguratorul va comunica valoarea profitului aferent aniversarii politei de asigurare.
 • VALOAREA DE RASCUMPARARE
  • Contractantul va cunoaste valorile de rascumparare garantate, valabile la inceputul fiecarui an de asigurare, din “Tabelul valorilor de rascumparare”, prezentat in polita de asigurare. Polita de asigurare are valoare de rascumparare incepand cu al treilea an de asigurare, in cazul in care contractantul a platit primele de asigurare scadente pentru primii doi ani intregi.
  • Valoarea de rascumparare se calculeaza pe baza rezervei matematice, in conformitate cu principiile standard ale matematicii actuariale si nu este egala cu totalul primelor de asigurare platite.
  • Contractantul poate solicita valoarea de rascumparare in orice moment, daca aceasta exista, prin transmiterea urmatoarelor documente:
   • Cerere de rascumparare (tip);
   • Polita de asigurare, in vigoare (original);
   • Dovada platii ultimei rate a primei de asigurare;
   • Act de identitate pentru determinarea legitimitatii de a obtine valoarea de rascumparare (copie).
  • In cazul in care contractantul soliciota rascumpararea, asiguratorul va plati:
   • Valoarea de rascumparare garantata - pentru perioada acoperita de polita de asigurare in vigoare - aferenta ultimei modificari sau majorari, pentru protectia impotriva inflatiei / indexare si
   • Participarea la profit daca aceasta exista.
  • Asiguratorul va plati valoarea de rascumparare:
   • in LEI. In cazul in care moneda politei este in valuta, indemnizatia de maturitate se achita in LEI la cursul de referinta stabilit de BNR in data platii;
   • in maximum 30 zile de la data depunerii documentatiei complete, in contul bancar al contractantului deschis la o banca de pe teritoriul Romaniei, specificat in cererea de rascumparare (tip).
  • Daca vor exista neclaritati in ceea ce priveste dreptul de a incasa valorea de rascumparare, asiguratorul are dreptul sa amane efectuarea platii pana la obtinerea clarificarilor necesare.
  • Prin plata valorii de rascumparare, polita de asigurare inceteaza, fara posibilitatea repunerii in vigoare ulterioare.
  • Pentru polita transformata definitiv intr-o polita cu suma asigurata redusa nu exista valoare de rascumparare.
 • INDEMNIZATIA DE MATURITATE
  • Asiguratorul va plati indemnizatia de maturitate asiguratului / reprezentantului sau legal cu conditia ca asiguratul sa fie in viata la data de expirare a politei de asigurare in vigoare si toate primele de asigurare sa fie platite.
  • Indemnizatia de maturitate este formata din:
   • suma asigurata garantata - specificata in polita de asigurare in vigoare - aferenta ultimei modificari sau majorari pentru protectia impotriva inflatiei / indexare si
   • participarea la profit, daca aceasta exista.
  • Indemnizatia de maturitate se poate plati integral.
  • Asiguratorul va returna primele de asigurare platite si nedatorate, daca acestea exista, fara a fi purtatoare de dobanda.
  • Pentru a intra in posesia indemnizatiei de maturitate, asiguratul / reprezentantul sau legal trebuie sa transmita asiguratorului cu 45 zile inaintea datei de expirare a politei de asigurare, urmatoarele documente:
   • Cerere indemnizatie de maturitate (tip);
   • Polita de asigurare in vigoare la maturitatea politei de asigurare (original);
   • Dovada achitarii ultimei prime de asigurare;
   • Certificat de nastere / act de identitate / pasaport asigurat (copie);
  • In cazul in care asiguratul a decedat dupa data de expirare a politei de asigurare, asiguratorul va plati indemnizatia de maturitate mostenitorilor asiguratului, in baza documentelor specificate anterior, depuse de acestia, si a actelor care dovedesc calitatea de mostenitor, conform legislatiei in vigoare.
  • Pentru o polita cu suma asigurata redusa, asiguratorul va plati asiguratului / reprezentantului sau legal indemnizatia de maturitate corespunzatoare.
  • Asiguratorul va plati indemnizatia de maturitate:
   • in LEI. In cazul in care moneda politei este in valuta, indemnizatia de maturitate se achita in LEI la cursul de referinta stabilit de BNR in data platii;
   • in maximum 30 zile de la data depunerii documentatiei complete, in contul bancar al asiguratului / reprezentantului sau legal deschis la o banca de pe teritoriul Romaniei, specificat in cererea indemnizatiei de maturitate (tip).
  • Daca vor exista neclaritati in ceea ce priveste dreptul de a incasa indemnizatia de maturitate, asiguratorul are dreptul sa amane efectuarea platii pana la obtinerea clarificarilor necesare.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE de viata, cu ECONOMISIRE, pentru COPII de la GROUPAMA Asigurari S.A. poate fi incheiata pentru o perioada de pana la 25 ani. Perioada asigurata mentionata in polita de asigurare nu poate fi prelungita ulterior.

             Asigurarea de baza, precum si asigurarile pentru riscurile asigurate suplimentar, daca acestea exista, sunt valabile 24h / 24h.

             Polita de asigurare inceteaza in oricare dintre urmatoarele cazuri:

 • la ora 24:00 a datei de expirare a asigurarii specificate in polita de asigurare;
 • ca urmare a renuntarii contractantului la polita in maximum 20 de zile de la data emiterii politei de asigurare. In acest caz, prima de asigurare initiala va va fi returnata fara a fi purtatoare de dobanda.
 • la data denuntarii / rezilierii politei de asigurare de catre una dintre parti (asiguratorul / contractantul). Denuntarea politei de asigurare de catre una din parti se poate efectua numai cu notificarea scrisa, prealabila, a celeilalte parti, cu un preaviz de cel putin 20 de zile, calculate de la data primirii notificarii de catre cealalta parte.
 • la prima aniversare a politei de asigurare, ulterioara implinirii varstei de 25 ani a asiguratului;
 • daca datele de identificare personale ale contractantulului si / sau asiguratului si / sau beneficiarilor se regasesc in listele oficiale ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice suspecte de savarsirea sau de finantarea actelor de terorism. In acest caz, asiguratorul isi rezerva dreptul de a rezilia pe loc polita de asigurare sau de a refuza plata indemnizatiei de asigurare;
 • la decesul / casatoria persoanei dependente – numai pentru persoana dependenta care a decedat / s-a casatorit;
 • in cazul renuntarii contractantului in primele 20 zile de la data emiterii politei de catre asigurator. In acest caz asiguratorul va returna prima de asigurare platita de catre contractant la data semnarii cererii de asigurare, mai putin cheltuielile controlului medical (daca acesta a fost efectuat). Prima de asigurare nu va fi purtatoare de dobanda;
 • la data decesului asiguratului;
 • ca urmare a neplatii primelor de asigurare.

               Asigurarile suplimentare atasate politei de baza inceteaza intr-una din urmatoarele situatii:

 • la incetarea politei de baza, din orice motiv;
 • in cazul transformarii politei de asigurare de baza intr-o polita cu suma asigurata redusa;
 • la data denuntarii / rezilierii asigurarii suplimentare de catre una dintre parti.
Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE de viata, cu ECONOMISIRE, pentru COPII de la GROUPAMA Asigurari S.A. isi exercita acoperirea pentru riscurile asigurate produse atat in Romania, cat si in strainatate. Indemnizatia de asigurare se plateste numai in Romania.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE de viata, cu ECONOMISIRE, pentru COPII de la GROUPAMA Asigurari S.A. poate sa fie:

 • orice persoana fizica de cetatenie romana a carei varsta este cuprinsa intre 30 de zile (implinite) si varsta maxima este de 24 de ani (impliniti). Varsta asiguratului nu poate fi mai mare de 25 de ani la expirarea politei de asigurare.

               Contractant poate fi orice persoana care incheie asigurarea cu respectarea prevederilor legale referitoare la capacitatea de a incheia contracte si care se obliga fata de asigurator sa plateasca primele de  asigurare. Contractant al asigurarii poate fi asiguratul insusi daca are varsta de minim 18 ani.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata in polita de catre asigurat sa primeasca suma asigurata ca urmare a decesului acestuia.

Suma Asigurata: 

               Polita de asigurare poate fi incheiata pentru sume asigurate stabilite pentru fiecare risc asigurat, de comun acord cu asiguratorul si care sunt precizate in tariful de prime al acestuia.

               Suma asigurata stabilita in polita de asigurare, depinde de solicitarea contractantului si de evaluarea riscului de catre asigurator. Suma asigurata este garantata de asigurator in conformitate cu prevederile politei de asigurare.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare este calculata in functie de: suma asigurata, durata de asigurare, varsta in ani impliniti, starea de sanatate, ocupatia, rezidenta, sporturile etc., practicate de asigurat.

                Contractantul este raspunzator de plata primelor de asigurare atat pentru asigurarea de baza cat si pentru eventualele asigurari suplimentare atasate politei de asigurare, conform modului de plata specificat in polita de asigurare. Daca contractantul plateste numai o parte a ratei de prima, polita de asigurare este considerata neplatita.

                Contractantul va plati prima de asigurare initiala la data completarii si semnarii cererii de asigurare, iar urmatoarele prime de asigurare, la datele scadente, conform modului de plata specificat in polita de asigurare.

                Primele de asigurare se platesc in LEI. In cazul in care moneda politei este in valuta, primele de asigurare se achita in LEI la cursul de referinta stabilit de BNR in data platii.

                Incepand cu a doua scadenta, contractantul va plati prima de asigurare direct in banca sau prin virament bancar, data platii fiind cea inscrisa in documentul de plata. In documentul de plata trebuie mentionat obligatoriu numarul politei de asigurare, cuantumul primei de asigurare si numele contractantului.

                In calitate de platitor, contractantul va solicita si pastra dovada platii primei de asigurare. Asiguratorul nu este responsabil de platile efectuate de contractant fara a avea dovada de plata. Asiguratorul va returna primele de asigurare platite si nedatorate, daca acestea exista, fara a fi purtatoare de dobanda.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE de viata, cu ECONOMISIRE, pentru COPII de la GROUPAMA Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE de viata, cu ECONOMISIRE, pentru COPII de la GROUPAMA Asigurari S.A. sunt:

 • In perioada de valabilitate a politei de asigurare, asiguratorul acopera urmatoarele evenimente asigurate:
  • supravietuirea asiguratului;
   • In cazul in care asiguratul este in viata la data de expirare a politei de asigurare in vigoare, asiguratorul va plati indemnizatia de maturitate, conform politei de asigurare.
  • decesul asiguratului;
   • In cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident sau a unei boli, in perioada de valabilitate a politei de asigurare, asiguratorul va plati indemnizatia de deces, conform politei de asigurare.
 • Asigurari suplimentare la asigurarea de baza:
  • Garantarea sumei asigurate ca urmare a decesului contractantului - GSAD
  • Asigurarea suplimentara de spitalizare ca urmare a unui accident pentru copii - SA COPIL
  • Asigurarea suplimentara de interventii chirurgicale ca urmare a unui accident pentru copii - ICA COPIL
  • Asigurarea suplimentara de exonerare de la plata primelor de asigurare ca urmare a invaliditatii contractantului principal – EPC
  • Asigurarea suplimentara de deces pentru contractantul principal - ASDC
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE de viata, cu ECONOMISIRE, pentru COPII de la GROUPAMA Asigurari S.A. sunt:

 • Asiguratorul nu acopera prin polita de asigurare riscul asigurat:
  • cauzat direct sau indirect, total sau partial, de:
   • orice conditie preexistenta nedeclarata;
   • razboi declarat sau nu, razboi civil, operatiuni de razboi, ostilitati militare, invazie, rascoale, tulburari sociale, revolutie, rebeliune, greva, insurectie, conspiratie, acte de terorism sau sabotaj;
   • explozii atomice, radiatii provenite din fuziunea sau fisiunea nucleara sau infestari radioactive ca urmare a radiatiilor provocate de accelerarea artificiala a particulelor atomice, accident nuclear;
   • catastrofa ecologica;
   • epidemie nationala sau pandemie confirmata de autoritatile competente;
   • actiunea directa a asiguratului aflat in stare de ebrietate sau cu un grad de alcoolemie peste 0,8 la mie in sange si / sau 0,4 la mie in aer;
   • actul intentionat al beneficiarului, pentru care acesta a fost condamnat definitiv. In acest caz, asiguratorul va plati indemnizatia de deces celorlalti beneficiari desemnati sau mostenitorilor asiguratului, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   • comiterea sau incercarea de a comite, cu intentie de catre asigurat, ca autor sau complice, a unor actiuni violente sau criminale, imprudente sau neglijente grave prevazute de legea penala in vigoare;
   • abuz de medicamente / droguri / alcool / introducerea intentionata a unor substante nocive in organism sau administrarea inadecvata a unor substante folosite in terapeutica;
   • infectia cu H.I.V.
  • daca acoperirea urmatoarelor activitati nu a fost acceptata prin conditii speciale, in cazul in care, la data producerii riscului asigurat, asiguratul:
   • este inrolat in serviciul militar;
   • practica sporturi sau activitati considerate periculoase cum ar fi: alpinismul, cursele cu vehicule motorizate terestre, acvatice sau aeriene, parasutismul, planorismul, acrobatia, cascadoria, ski-ul, mersul cu motocicleta in afara drumurilor publice, mersul cu bicicleta pe teren accidentat (pe munte, pe dealuri, pe damburi, pe pante) (enumerarea este ilustrativa si nu exhaustiva);
   • zboara in calitate de pasager, pilot al unui aparat de zbor sau membru al echipajului, altul decat cel apartinand unei societati autorizate de transporturi aeriene de persoane care efectueaza zboruri pe rute regulate si cu orar afisat (zborurile charter organizate de societati autorizate de transporturi persoane sunt acoperite de polita de asigurare).
 • In cazul sinuciderii asiguratului:
  • in primii 2 ani de la intrarea in vigoare a politei de asigurare, asiguratorul va fi degrevat de orice raspundere;
  • dupa primii 2 ani de la intrarea / repunerea in vigoare a politei de asigurare, asiguratorul va plati beneficiarului indemnizatia de deces.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE de viata, cu ECONOMISIRE, pentru COPII de la GROUPAMA Asigurari S.A. exista si se pot atasa clauze de asigurare suplimentare astfel:

GARANTAREA SUMEI asiguratE CA URMARE A DECESULUI contractantULUI - GSAD

 • In cazul decesului contractantului principal sau contractantului secundar, primul care se produce, ca urmare a unui accident sau a unei boli, in perioada de valabilitate a asigurarii, asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare, conform conditiilor de asigurare.
 • Suplimentar, asiguratorul va aplica exonerarea de la plata primelor pana la maturitatea politei de asigurare.
 • Polita de asigurare va ramane in vigoare, in ultima forma valabila la data decesului contractantului, atat pentru asigurarea de baza, cat si pentru eventualele asigurari suplimentare.
 • La maturitatea politei de asigurare, asiguratorul va plati asiguratului / reprezentantului sau legal suma asigurata, specificata in polita de asigurare in vigoare, fara participarea la profit.
 • Aceasta asigurare incepe odata cu asigurarea de baza.
 • Aceasta asigurare inceteaza in oricare dintre urmatoarele cazuri:
  • la incetarea politei de asigurare de baza, din orice motiv;
  • la data decesului contractantului principal sau secundar, oricare se produce primul.
 • Durata prezentei asigurari este egala cu durata asigurarii de baza.
 • La intrarea in asigurare, varsta minima a contractantilor este de 18 ani (impliniti) si varsta maxima este de 60 de ani (impliniti).
 • Frecventa, modalitatea de plata a primei si moneda platii aferente asigurarii suplimentare sunt identice cu cele ale asigurarii de baza.
 • Neplata primei de asigurare aferente asigurarii, plata ei cu intarziere sau repunerea in vigoare sunt supuse acelorasi prevederi cu ale asigurarii de baza.
 • Asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare asiguratului sau reprezentantului legal al acestuia in cazul producerii riscului asigurat in perioada de valabilitate a asigurarii.
 • Indemnizatia de asigurare este formata din valoarea rezervei matematice constituita pentru aceasta asigurare suplimentara, valabila la data decesului contractantului si participarea la profit, daca aceasta exista.
 • Asiguratul / reprezentantul sau legal trebuie sa instiinteze asiguratorul in scris, in termen de 30 zile de la data decesului contractantului.
 • In cazul nerespectarii acestui termen de 30 zile, asiguratorul are dreptul de a refuza plata indemnizatiei de asigurare daca din acest motiv nu am putut determina cu exactitate cauzele si circumstantele decesului.
 • In vederea stabilirii dreptului de acordare a indemnizatiei de asigurare, asiguratul / reprezentantul sau legal trebuie sa transmita asiguratorului documentele mentionate.
 • Documentele emise intr-o limba straina trebuie insotite de traducere autorizata, costul traducerii fiind suportat de catre asigurat / reprezentantul sau legal.
 • In cazul in care documentatia transmisa catre asigurator, ca urmare a producerii decesului contractantului, este incompleta, asiguratorul va trimite o adresa prin care va solicita documente suplimentare. Daca la primirea documentelor asiguratorul nu poate determina cauzele si consecintele producerii riscului asigurat, asiguratorul isi rezerva dreptul de a nu plati indemnizatia.
 • Pentru aceasta asigurare suplimentara se aplica excluderile specificate in conditiile generale de asigurare, pentru contractant si pentru contractantul secundar.

ASIGURAREA SUPLIMENTARA DE SPITALIZARE CA URMARE A UNUI accident PENTRU COPII - SA COPIL

 • In baza acestei asigurari suplimentare, asiguratorul se obliga ca, in cazul in care asiguratul va suferi o internare intr-un spital ca urmare a unui accident, sa plateasca, in limitele si conform conditiilor stabilite, indemnizatia de asigurare cuvenita, daca a fost platita prima de asigurare aferenta in cuantumul si la termenele stabilite.
 • Asiguratorul va plati indemnizatia zilnica de spitalizare, corespunzator numarului de zile prevazut in polita de asigurare, pentru cel putin trei zile consecutive de internare ca urmare a unui accident produs in perioada de valabilitate a asigurarii. Pentru o perioada de spitalizare mai mare de trei zile consecutive, asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare pentru intreaga perioada de spitalizare.
 • Daca asiguratul a fost internat la sectia de terapie intensiva, indemnizatia zilnica va fi dublul indemnizatiei zilnice de spitalizare, dar nu pentru mai mult de sapte zile.
 • Prin aceasta asigurare suplimentara sunt acoperite maximum doua spitalizari ca urmare a aceluiasi accident, inclusiv cele determinate de eventuale complicatii sau recidive, aparute la maximum 90 de zile de la prima externare. In cazul in care spitalizarea incepe in perioada de valabilitate a politei si se continua dupa expirare, se vor acoperi pana la maximum 30 zile de spitalizare dupa expirarea politei, in limita numarului de zile de spitalizare acoperite, conform prevederilor din polita de asigurare.
 • Aceasta asigurare suplimentara se incheie odata cu asigurarea de baza sau la aniversarea politei de asigurare, in situatia in care contractantul a optat pentru aceasta.
 • Suma asigurata este mentionata in polita de asigurare.
 • Durata minima a asigurarii suplimentare este de un an, cu reinasiguratorre automata.
 • La intrarea in asigurare, varsta minima a asiguratului este de 30 de zile (implinite) si varsta maxima este de 24 de ani (impliniti).
 • Prima de asigurare este stabilita de asigurator pe baza calculului actuarial, in functie de categoria de risc in care se incadreaza ocupatia asiguratului, rezidenta, sporturile, hobby-urile practicate, suma asigurata, durata asigurarii si de numarul de zile de spitalizare acoperite.
 • Frecventa, modalitatea de plata a primei si moneda platii aferente asigurarii suplimentare sunt identice cu cele ale asigurarii de baza.
 • Neplata primei de asigurare aferente asigurarii suplimentare, plata ei cu intarziere sau repunerea in vigoare sunt supuse acelorasi prevederi cu ale asigurarii de baza.
 • Asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare asiguratului / reprezentantului sau legal, in cazul producerii riscului asigurat in perioada de valabilitate a asigurarii suplimentare.
 • Indemnizatia de asigurare se calculeaza ca produs intre suma asigurata, adica indemnizatia zilnica de spitalizare si numarul de zile de spitalizare.
 • Asiguratul / reprezentantul sau legal trebuie sa instiinteze asiguratorul in scris cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de cinci zile de la data externarii si sa ne puna la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate de asigurator, privind spitalizarea.
 • Pentru evaluarea si stabilirea dreptului la indemnizatia de asigurare, asiguratul / reprezentantul sau legal este obligat sa prezinte asiguratorului urmatoarele documente in plus fata de cele prevazute, si anume: copia foii de observatie, a biletului de externare sau orice document eliberat ca urmare a spitalizarii. Aceste documente ni se vor prezenta in termen de maximum 30 zile de la data eliberarii acestora.
 • Asiguratorul are dreptul sa investigheze prin mijloace specifice, pe cheltuiala proprie si cu ajutorul unui medic desemnat de asigurator, starea de sanatate a asiguratului si toate procedurile ce au fost indeplinite in vederea spitalizarii.
 • Daca decesului asiguratului se produce inainte de plata indemnizatiei de asigurare cuvenita, aferenta acestei asigurari suplimentare, aceasta va fi platita beneficiarului in caz de deces al asiguratului.
 • Pentru aceasta asigurare suplimentara se aplica excluderile specificate in conditiile generale de asigurare, precum si urmatoarele excluderi specifice, daca riscul asigurat este cauzat direct sau indirect, total sau partial, de:
  • otravirea sau intoxicatia prin introducerea de substante solide sau lichide pe cale orala;
  • afectiunile stomatologice, altele decat cele reparatorii cauzate de accident;
  • chirurgia plastica si reparatorie, implantologia, cu exceptia cazului cand aceasta a fost recomandata expres de catre un medic specialist pentru remedierea consecintelor unui accident produs in perioada de valabilitate a acestei asigurari suplimentare;
  • controale medicale de rutina, cercetari exploratorii sau investigatii; tratamentul prin acupunctura, bioenergie sau metode neconventionale, asistenta medicala acordata de homeopati, medici naturisti, medicina alternativa; tratamentul recuperator si fizioterapia (ex. masaj, hidromasaj, kinetoterapie, tratamente balneoclimaterice etc.).

ASIGURAREA SUPLIMENTARA DE INTERVENTII CHIRURGICALE CA URMARE A UNUI accident PENTRU COPII - ICA COPIL

 • Riscul asigurat este interventia chirurgicala efectuata asiguratului ca urmare directa a unui accident produs in perioada de valabilitate a acestei asigurari suplimentare, care determina asiguratorul sa plateasca acestuia indemnizatia de asigurare pentru interventii chirurgicale, in functie de dificultatea acestora, conform procentajelor stabilite prin baremul de indemnizare procentual.
 • Asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare cu conditia ca interventia chirurgicala sa se fi produs intr-un termen de cel mult 60 de zile de la data accidentului, si nu mai mult de 30 de zile de la data expirarii asigurarii.
 • In cazul in care se vor efectua mai multe proceduri chirurgicale in cadrul aceleasi interventii chirurgicale, asiguratorul va acorda indemnizatia de asigurare pentru acea procedura careia ii corespunde cel mai mare procentaj de indemnizare.
 • Prin aceasta asigurare suplimentara sunt acoperite interventiile chirurgicale, inclusiv cele determinate de eventuale complicatii sau recidive, dar indemnizatia de asigurare cumulata nu va putea depasi limita maxima de 100 de procente.
 • Baremul de indemnizare procentual este atasat politei de asigurare.
 • Orice procent de indemnizare nementionat in barem se va incadra prin asimilare.
 • Aceasta asigurare suplimentara se incheie odata cu asigurarea de baza sau la aniversarea politei de asigurare, in situatia in care contractantul a optat pentru aceasta.
 • Suma asigurata este mentionata in polita de asigurare.
 • Durata minima a asigurarii suplimentare este de un an, cu reinasiguratorre automata.
 • La intrarea in asigurare, varsta minima a asiguratului este de 30 de zile (implinite) si varsta maxima este de 24 de ani (impliniti).
 • Prima de asigurare este stabilita de asigurator pe baza calculului actuarial, in functie de categoria de risc in care se incadreaza ocupatia asiguratului, rezidenta, sporturile, hobby-urile practicate si suma asigurata.
 • Frecventa, modalitatea de plata a primei si moneda platii aferente asigurarii suplimentare sunt identice cu cele ale asigurarii de baza.
 • Neplata primei de asigurare aferente asigurarii suplimentare, plata ei cu intarziere sau repunerea in vigoare sunt supuse acelorasi prevederi cu ale asigurarii de baza.
 • Valoarea indemnizatiei de asigurare va fi stabilita in functie de gradul de dificultate a interventiei chirurgicale.
 • In tabelul „Barem de indemnizare procentuala” sunt prezentate cel mai des intalnite interventii chirurgicale si gradul de dificultate al acestora. Daca interventia chirurgicala nu este prevazuta in tabel, atunci asiguratorul va considera o indemnizatie de asigurare similara pentru o interventie chirurgicala cu acelasi grad de dificultate.
 • In decursul unui an de asigurare, asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare in functie de gradul de dificultate al interventiei chirurgicale, astfel:
  • Interventie chirurgicala foarte mare - 100% din suma asigurata;
  • Interventie chirurgicala mare - 75% din suma asigurata;
  • Interventie chirurgicala medie - 50% din suma asigurata;
  • Interventie chirurgicala mica - 25% din suma asigurata.
 • Asiguratul / reprezentantul sau legal trebuie sa instiinteze asiguratorul in scris cat mai curand posibil dar nu mai tarziu de 30 zile de la data efectuarii interventiei chirurgicale.
 • Asiguratorul are dreptul sa investigheze prin mijloace specifice, pe cheltuiala proprie si cu ajutorul unui medic desemnat de asigurator, starea de sanatate a asiguratului si toate procedurile ce au fost indeplinite in vederea efectuarii interventiei chirugicale.
 • In cazul in care documentatia transmisa catre asigurator, ca urmare a producerii riscului asigurat, este incompleta, asiguratorul va trimite o adresa prin care solicita documente suplimentare. Daca la primirea documentelor asiguratorul nu poate determina cauzele si consecintele producerii riscului asigurat, asiguratorul isi rezerva dreptul de a nu plati indemnizatia.
 • Pentru evaluarea si stabilirea dreptului la indemnizatia de asigurare, asiguratul / reprezentantul sau legal este obligat sa prezinte asiguratorului urmatoarele documente in plus fata de cele prevazute, si anume copia foii de observatie, a biletului de externare sau orice document eliberat ca urmare a interventiei chirurgicale. Aceste documente se vor prezenta asiguratorului in termen de maximum 30 zile de la data eliberarii acestora.
 • Documentele emise intr-o limba straina trebuie insotite de traducere autorizata, costul traducerii fiind suportat de catre asigurat / reprezentantul sau legal.
 • In cazul decesului asiguratului, inainte de plata indemnizatiei de asigurare cuvenita, aferenta acestei asigurari suplimentare, aceasta va fi platita beneficiarului in caz de deces al asiguratului.
 • Pentru aceasta asigurare suplimentara se aplica excluderile specificate in polita de asigurare, precum si urmatoarele excluderi specifice, daca riscul asigurat este cauzat direct sau indirect, total sau partial, de:
  • otravirea sau intoxicatia prin introducerea de substante solide sau lichide pe cale orala;
  • procedurile, tehnicile, manevrele medico-chirurgicale incorecte;
  • afectiunile stomatologice, altele decat cele reparatorii cauzate de accident;
  • chirurgia plastica si reparatorie, implantologia, cu exceptia cazului cand aceasta a fost recomandata expres de catre un medic specialist pentru remedierea consecintelor accidentului;
  • sterilitatea, fecundarea artificiala;
  • extragerea corpilor straini, superficiali, de la nivelul pielii, conjunctivei, corneei, intranazali etc., manevre care nu implica folosirea unei tehnici invazive;
  • afectiunile superficiale ale tesutului cutanat si subcutanat;
  • oricare investigatii invazive inclusiv tehnicile de diagnosticare sau preoperatorii;
  • tentativa de sinucidere sau de autoranire a asiguratului, indiferent de starea sa de ratiune.

ASIGURAREA SUPLIMENTARA DE EXONERARE DE LA PLATA PRIMELOR DE ASIGURARE CA URMARE A INVALIDITATII CONTRACTANTULUI PRINCIPAL – EPC

 • In cazul invaliditatii permanente totale a contractantului principal, ca urmare a unui accident sau unei boli, in perioada de valabilitate a asigurarii suplimentare, asiguratorul va aplica exonerarea de la plata primelor pana la expirarea politei de asigurare, conform acestor conditiilor speciale de asigurare.
 • Prin aceasta asigurare, asiguratorul acopera invaliditatea permanenta totala survenita in maximum 1 an de la data producerii accidentului / diagnosticarii bolii.
 • Situatiile acoperite de aceasta asigurare suplimentara, in caz de invaliditate permanenta totala, sunt urmatoarele:
  • pierderea completa a vederii la ambii ochi sau a functiunii ambelor brate sau a ambelor maini sau a ambelor tibii sau a unui antebrat si a unui picior;
  • afectiunea incurabila traumatica sau post-traumatica a creierului;
  • paralizia totala si permanenta;
  • orice alta situatie de dobandire a invaliditatii permanente totale incadrata in gradele de invaliditate I sau II, conform reglementarilor legale privind protectia sociala in vigoare, din Romania.
 • Polita de asigurare va ramane in vigoare, in ultima forma valabila la momentul dobandirii invaliditatii permanente totale, atat pentru asigurarea de baza, cat si pentru eventualele asigurari suplimentare.
 • Aceasta asigurare suplimentara se incheie odata cu asigurarea de baza sau la aniversarea politei de asigurare, in situatia in care contractantul a optat pentru aceasta.
 • Durata minima a asigurarii suplimentare este de un an, cu reinasiguratorre automata.
 • La intrarea in asigurare, varsta contractantului minima este de 18 ani (impliniti) si varsta maxima este de 55 de ani (impliniti).
 • Prima de asigurare se calculeaza ca procent din prima de asigurare totala aferenta asigurarii de baza si asigurarilor suplimentare atasate.
 • Frecventa, modalitatea de plata a primei si moneda platii aferente asigurarii suplimentare sunt identice cu cele ale asigurarii de baza.
 • Neplata primei de asigurare aferente asigurarii suplimentare, plata ei cu intarziere sau repunerea in vigoare sunt supuse acelorasi prevederi cu ale asigurarii de baza.
 • Contractantul trebuie sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea unui accident in maximum 7 zile de la producerea acestuia.
 • Contractantul trebuie sa transmita asiguratorului o instiintare scrisa impreuna cu documentele care dovedesc invaliditatea permanenta totala, in maximum 1 an de la data stabilirii invaliditatii, numai daca invaliditatea continua.
 • Stabilirea invaliditatii se va face numai dupa terminarea tratamentului, dar nu mai devreme de 6 luni de la data producerii accidentului / diagnosticarii bolii. In cazul in care invaliditatea permanenta totala este incontestabila, stabilirea invaliditatii se poate face si inainte de acest termen.
 • In scopul stabilirii dreptului de acordare a beneficiului din asigurare, contractantul trebuie sa transmita asiguratorului urmatoarele documente:
  • polita de asigurare in vigoare (copie);
  • dovada achitarii ultimei prime de asigurare;
  • decizia definitiva de incadrare in grad de invaliditate I sau II si decizia / deciziile de revizuire, daca exista, emise de catre autoritatea legal competenta in materie si in conformitate cu prevederile legislative in vigoare privind criteriile si normele de incadrare in grad de invaliditate (copie);
  • documente medicale care sa cuprinda diagnosticul, circumstantele si evolutia tuturor afectiunilor medicale in legatura cu invaliditatea (adeverinta medicala, bilet de externare, fisa medicala etc.);
  • proces verbal incheiat de autoritatile competente sau orice acte care pot dovedi circumstantele producerii accidentului (copie): declaratii cu martori, certificat de analiza toxicologica, alcoolemie, adeverinte medicale eliberate de institutia medicala care a acordat primul ajutor etc.;
  • alte documente solicitate de asigurator care sa ateste imprejurarile producerii evenimentului si dobandirea invaliditatii.
 • Documentele emise intr-o limba straina trebuie insotite de traducere autorizata, costul traducerii fiind suportat de catre contractant.
 • In cazul in care documentatia transmisa catre asigurator, ca urmare a invaliditatii permanente totale, este incompleta, asiguratorul va trimite o adresa prin care solicita documente suplimentare. Daca la primirea documentelor asiguratorul nu poate determina cauzele si consecintele producerii riscului asigurat, asiguratorul isi rezerva dreptul de a nu aplica exonerarea de la plata primelor.
 • In cazul in care contractantul devine invalid sau sufera un accident, trebuie ca imediat dupa producerea evenimentului sa solicite si sa accepte un tratament medical adecvat, sa urmeze in totalitate tratamentul si investigatiile prescrise de medicii specialisti si sa depuna efort in scopul insanatosirii si a redobandirii capacitatilor de munca.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita periodic informatii care sa dovedeasca faptul ca invaliditatea permanenta totala continua.
 • In cazul in care asiguratorul nu primeste aceste informatii sau daca contractantul refuza sa fie examinat de catre un medic desemnat de asigurator sau daca devine capabil sa desfasoare o activitate sau ocupatie in schimbul unei compensatii banesti sau al obtinerii unui venit, asiguratorul va suspenda aceasta asigurare suplimentara si se va relua plata primelor de asigurare conform conditiilor de asigurare de baza.
 • In vederea aprobarii exonerarii de la plata primelor, asiguratorul isi rezerva dreptul de a investiga imprejurarile ce au dus la dobandirea invaliditatii permanente totale.
 • Pentru aceasta asigurare suplimentara se aplica excluderile specificate in conditiile generale de asigurare pentru contractantul principal, precum si urmatoarele excluderi specifice, daca invaliditatea permanenta totala este cauzata direct sau indirect, total sau partial, de:
  • tentativa de sinucidere sau de autoranire a contractantului principal, indiferent de starea sa de ratiune.

ASIGURAREA SUPLIMENTARA DE DECES PENTRU CONTRACTANTUL PRINCIPAL - ASDC

 • In cazul decesului contractantului principal ca urmare a unui accident sau a unei boli, in perioada de valabilitate a asigurarii suplimentare, asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare, conform conditiilor de asigurare.
 • Polita de asigurare va ramane in vigoare, in ultima forma valabila la data decesului contractantului principal, atat pentru asigurarea de baza cat si pentru eventualele asigurari suplimentare.
 • La maturitatea politei de asigurare, asiguratorul va plati asiguratului / reprezentantului sau legal suma asigurata mentionata in polita de asigurare in vigoare, fara participarea la profit.
 • Aceasta asigurare suplimentara se incheie odata cu asigurarea de baza sau la aniversarea politei de asigurare, in situatia in care contractantul a optat pentru atasarea asigurarii suplimentare la aniversarea politei.
 • Suma asigurata este mentionata in polita de asigurare.
 • Durata minima a asigurarii suplimentare este de un an, cu reinasiguratorre automata.
 • La intrarea in asigurare, varsta minima a contractantului principal este de 18 ani (impliniti) si varsta maxima este de 60 de ani (impliniti).
 • Frecventa, modalitatea de plata a primei si moneda platii aferente asigurarii suplimentare sunt identice cu cele ale asigurarii de baza.
 • Neplata primei de asigurare aferente asigurarii suplimentare, plata ei cu intarziere sau repunerea in vigoare sunt supuse acelorasi prevederi cu ale asigurarii de baza.
 • Asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare asiguratului sau reprezentantului sau legal, in cazul producerii riscului asigurat in perioada de valabilitate a asigurarii suplimentare.
 • Indemnizatia de asigurare este formata din suma asigurata specifica asigurarii suplimentare, mentionata in polita de asigurare.
 • Asiguratul / reprezentantul sau legal trebuie sa instiinteze asiguratorul in scris, in termen de 30 zile de la data decesului contractantului principal.
 • In cazul nerespectarii acestui termen de 30 zile, asiguratorul are dreptul de a refuza plata indemnizatiei de asigurare daca din acest motiv nu am putut determina cu exactitate cauzele si circumstantele decesului.
 • Pentru evaluarea si stabilirea dreptului la indemnizatia de asigurare, asiguratul / reprezentantul sau legal este obligat sa prezinte asiguratorului documentele prevazute.
 • Documentele emise intr-o limba straina trebuie insotite de traducere autorizata, costul traducerii fiind suportat de catre asigurat / reprezentantul sau legal.
 • In cazul in care documentatia transmisa catre asigurator, ca urmare a producerii decesului contractantului principal, este incompleta, asiguratorul va trimite o adresa prin care va solicita documente suplimentare. Daca la primirea documentelor asiguratorul nu poate determina cauzele si consecintele producerii riscului asigurat, asiguratorul isi rezerva dreptul de a nu plati indemnizatia.
 • Pentru aceasta asigurare suplimentara se aplica excluderile specificate in conditiile generale de asigurare, pentru contractantul principal.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele drepturi si obligatii pe care contractantul / asiguratul le are prin polita de ASIGURARE de viata, cu ECONOMISIRE, pentru COPII de la GROUPAMA Asigurari S.A. sunt:

 • Contractantul si / sau asiguratul trebuie sa ofere asiguratorului declaratii exacte si complete, deoarece, pe baza acestora asiguratorul va prelua acoperirea riscurilor asigurate. Prin urmare, trebuie sa instiinteze in scris asiguratorul despre toate conditiile pe care le cunosc si care sunt importante din punct de vedere al evaluarii riscului asigurat, astfel:
  • la completarea cererii de asigurare si pana la emiterea politei - prin declararea adevarului si a informatiilor exacte si complete;
  • pe toata durata de valabilitate a politei de asigurare - prin instiintarea in scris cu privire la orice schimbare intervenita in ocupatia, domiciliul (rezidenta) asiguratului / persoanelor dependente si sporturile practicate, altele decat cele de agrement practicate ocazional in scop recreativ, ca amator, in termen de sapte zile de la producerea schimbarii. In acest caz, asiguratorul isi rezerva dreptul de a relua procesul de evaluare a riscurilor asigurate. Asiguratorul va transmite in scris decizia acestuia direct sau la adresa contractantului de corespondenta.
 • Daca contractantul sau asiguratul veti furniza declaratii inexacte, informatii incomplete sau daca nu vor instiinta de schimbarile intervenite in termenul specificat, asiguratorul isi rezerva dreptul:
  • inainte de producerea riscului asigurat – sa propuna modificarea corespunzatoare a politei de asigurare sau sa o rezilieze la implinirea unui termen de 10 zile de la data primirii notificarii in cazul in care, cunoscand exact circumstantele, polita de asigurare nu s-ar fi incheiat;
  • dupa producerea riscului asigurat – sa reduca indemnizatia de asigurare cuvenita, corespunzator raportului dintre prima de asigurare stabilita si cea care, cunoscandu-se exact circumstantele sau avand date complete, ar fi fost datorata, sau sa refuze plata indemnizatiei, daca in acele circumstante polita de asigurare nu s-ar fi incheiat, fara obligatia returnarii primelor de asigurare.
 • Daca contractantul sau asiguratul vor furniza declaratii inexacte sau de reticenta facute cu rea credinta polita de asigurare va deveni nula iar asiguratorul isi rezerva dreptul de a retine primele de asigurare cuvenite pana la momentul la care a luat la cunostinta de aceste declaratii.
 • In cazul unui accident sau unei imbolnaviri, asiguratul are obligatia, daca starea sanatatii ii permite, sa se prezinte la o unitate sanitara sau la un medic pentru a fi examinat si sa urmeze tratamentul prescris, de a solicita si de a accepta imediat sa fie supus unui tratament medical calificat in vederea restabilirii starii sale de sanatate.
 • Asiguratul va solicita medicilor sai curanti si va comunica asiguratorului toate informatiile privind starea sa de sanatate. Daca asiguratul nu respecta tratamentul recomandat pentru restabilirea starii sale de sanatate, asiguratorul va avea dreptul de a refuza acoperirea riscului asigurat si plata indemnizatiei de asigurare.
 • In termen de 6 (sase) luni de la deschiderea dosarului de dauna, asiguratul / contractantul / beneficiarul are obligatia sa puna la dispozitia asiguratorului toate documentele necesare solutionarii dosarului.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele drepturi si obligatii, pe care GROUPAMA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE de viata, cu ECONOMISIRE, pentru COPII sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
Procedura Daune: 
 • In cazul decesului asiguratului in perioada de valabilitate a politei de asigurare, asiguratorul va plati indemnizatia de deces beneficiarului in caz de deces al asiguratului, desemnat in polita de asigurare.
 • In cazul in care au fost desemnati mai multi beneficiari, repartizarea indemnizatiei de asigurare se va face in parti egale in situatia in care nu s-a specificat altfel in polita de asigurare.
 • Indemnizatia de deces este formata din:
  • totalul primelor platite pentru asigurarea de viata de baza si
  • participarea la profit, daca aceasta exista.
   • asiguratorul va reduce indemnizatia de asigurare cu prima de asigurare neplatita in perioada de gratie.
 • Beneficiarul trebuie sa instiinteze in scris asiguratorul, in maximum 30 zile de la data decesului asiguratului.
 • In cazul nerespectarii acestui termen de 30 zile, asiguratorul are dreptul de a refuza plata indemnizatiei de deces, daca din acest motiv nu a putut determina cu exactitate cauzele si circumstantele decesului.
 • In vederea stabilirii dreptului de acordare a indemnizatiei de deces, beneficiarul trebuie sa transmita asiguratorului urmatoarele documente:
  • formular avizare dauna (formular tipizat), completat in intregime, semnat, stampilat (in cazul contractantului persoana juridica) si datat (in original);
  • polita de asigurare in vigoare la decesul asiguratului (original);
  • dovada achitarii ultimei prime de asigurare;
  • adeverinta / fisa medicala (copie);
  • certificat de deces sau hotarare judecatoareasca de declarare a decesului (copie);
  • certificat medical constatator al decesului (copie);
  • documente medicale care sa cuprinda diagnosticul si evolutia tuturor afectiunilor medicale in legatura cu decesul (adeverinta medicala, bilet de externare, fisa medicala etc.);
  • proces verbal incheiat de autoritatile competente sau orice acte care pot arata circumstantele producerii accidentului (copie): declaratii cu martori, certificat de analiza toxicologica, alcoolemie, adeverinte medicale eliberate de institutia medicala care a acordat primul ajutor etc.;
  • acte care sa ateste legitimitatea persoanei de a obtine indemnizatia de asigurare: act de identitate / pasaport (copie);
  • alte documente solicitate de asigurator pentru a determina legalitatea platii sau pentru a determina nivelul corespunzator al indemnizatiei de deces.
 • Documentele emise intr-o limba straina trebuie insotite de traducere autorizata, costul traducerii fiind suportat de catre beneficiar.
 • In cazul in care documentatia transmisa catre asigurator ca urmare a decesului asiguratului este incompleta, asiguratorul vom trimite o adresa prin care va solicita documente suplimentare. Daca la primirea documentelor nu se pot determina cauzele si consecintele producerii riscului asigurat, asiguratorul isi rezerva dreptul de a nu plati indemnizatia.
 • In cazul in care nu a fost stabilit un beneficiar sau daca beneficiarul desemnat a decedat inaintea producerii riscului asigurat, plata se face mostenitorilor legali ai asiguratului, conform legislatiei in vigoare.
 • Daca vor exista neclaritati in ceea ce priveste dreptul de a incasa indemnizatia de asigurare, asiguratorul are dreptul sa amane efectuarea platii pana la obtinerea clarificarilor necesare.
 • Asiguratorul nu are dreptul de a elibera copii ale documentelor emise de alte institutii (medic de familie, spital IML, Politie, Parchet etc.), cu exceptia cazului in care sunt solicitate de catre autoritatile abilitate (ASF, instante de judecata etc.).
 • Prin incheierea politei de asigurare, asiguratorul este autorizat de asigurat sa actioneze in numele sau si pentru sine pentru indeplinirea oricaror formalitati si obtinerea oricaror documente necesare, astfel incat sa se poata determina cu exactitate imprejurarile, cauzele si consecintele producerii riscului asigurat.
 • Asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare:
  • in LEI. In cazul in care moneda contractului este in valuta, indemnizatia se achita in LEI la cursul de referinta stabilit de BNR in data platii;
  • in maximum 30 zile de la data depunerii documentatiei complete, inclusiv a formularului (tip) “Plata indemnizatiei de asigurare“ transmis de asigurator, in contul bancar al beneficiarului, deschis la o banca de pe teritoriul Romaniei.
 • Inceperea procedurii de stabilire si evaluare a indemnizatiei de asigurare nu reprezinta o garantie ca asiguratorul recunoaste obligatia de plata a indemnizatiei.
 • Daca contractantul a optat pentru una sau mai multe asigurari suplimentare, asiguratorul va acorda indemnizatiile de asigurare aferente acestora independent de indemnizatia de asigurare acordata pentru asigurarea de baza.
 • Asigurarile suplimentare nu au participare la profit si / sau valoare de rascumparare.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - ALO GROUPAMA -

Tel: 0374 110 110

de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

Groupama Asigurari - Departamentul Administrare daune viata
Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 45, sector 1, cod 010513

Diverse: 
 • Cheltuielile cu examinarile medicale standard, solicitate de asigurator inainte de intrarea in vigoare a politei de asigurare, vor fi suportate de asigurator. Examinarile medicale standard, conform ofertei de asigurare, se efectueaza numai la solicitarea asiguratorului si in centrele medicale agreate de asigurator. Costurile legate de orice alte investigatii medicale suplimentare solicitate de asigurator (in afara celor standard) vor fi suportate de catre asigurat.
 • In cazul in care se constata o intarziere de plata din partea noastra sau a contractantului, partea opusa poate solicita penalitati de intarziere a platii, stabilite de catre asigurator (penalitatile sunt afisate pe site-ul nostru oficial, acestea fiind aplicabile de la data afisarii).
 • Taxele care se refera la plata primelor de asigurare, daca sunt aplicabile, vor fi suportate de contractant. Taxele care se refera la plata indemnizatiilor de asigurare daca sunt aplicabile, vor fi suportate de cei indreptatiti sa le primeasca.
 • Taxele percepute de institutii (medic de familie, spital, IML, Politie, Parchet etc.) pentru eliberarea documentelor solicitate de asigurator in vederea incheierii / modificarii politei de asigurare sau a platii indemnizatiei de deces vor fi suportate de contractant / beneficiar.
 • Polita de asigurare este guvernata de legislatia romana in vigoare privind asigurarile si reasigurarile si de prevederile specifice cuprinse in conditiile de asigurare.
 • Exista posibilitatea ca asiguratorul sa includa in polita de asigurare, cu acordul partilor, unele prevederi diferite fata de cele mentionate in conditiile de asigurare, daca este necesar pentru scopul si natura asigurarii.
 • Eventualele diferente nu vor fi in conflict cu stipulatiile obligatorii ale legii mai sus mentionate.
 • In cazul in care datele de identificare ale contractantului / asiguratului / beneficiarului se regasesc in lista persoanelor supuse sanctiunilor internationale, asiguratorul isi rezerva dreptul de a rezilia polita de asigurare sau de a refuza plata indemnizatiei de asigurare, respectiv a valorii de rascumparare.
 • Asiguratorul nu va acorda nici o garantie, nu va oferi nici un beneficiu, nu va fi obligat sa plateasca nici o suma in temeiul politei, daca astfel de beneficii sau o astfel de plata l-ar expune la o sanctiune, o interdictie sau o restrictie prevazuta intr-o rezolutie de catre Organizatia Natiunilor Unite, si / sau a sanctiunilor economice sau comerciale in temeiul legilor si reglementarilor adoptate de catre Uniunea Europeana, Franta, Statele Unite ale Americii sau de orice lege nationala care prevede astfel de masuri.
 • Toate informatiile obtinute de asigurator din documentele care fac parte din polita de asigurare se vor trata confidential si se vor folosi numai in scopuri interne.
 • Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin polita de asigurare, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. Indeplinirea obligatiilor politei va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica imediat si in mod complet, celeilalte parti, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de sase luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a politei, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune – interese.
 • In cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului contractantul, asiguratul sau beneficiarul se pot adresa Fondului de garantare conform Legii nr. 213 / 2015.
 • In cazul aparitiei unor eventuale dispute intre partile politei de asigurare, ce nu au putut fi solutionate pe cale amiabila, contractantul, in calitate de consumator, puteti apela la solutionarea alternativa a litigiului in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4 / 2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) si ale O.G. nr. 38 / 2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti.
 • In cazul in care contractantul / asiguratul sau beneficiarii sunteti nemultumiti de solutionarea cererilor privind polita de asigurare acestia se pot adresa Autoritatii de Supraveghere Financiara, autoritatea responsabila cu supravegherea si controlul dispozitiilor legale in scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare.
 • In situatia in care contractantul, asiguratul sau beneficiarul sunteti nemultumit cu privire la modul de incheiere, executare sau incetare a politei de asigurare, acestia pot formula o petitie in vederea solutionarii amiabile a situatiei.
 • Avizarea si inregistrarea reclamatiilor se realizeaza:
  • in scris, prin depunerea reclamatiei la sediul central sau in agentiile teritoriale Groupama Asigurari;
  • prin intermediul serviciilor postale sau prin curier;
  • prin fax sau telefonic, apeland Centrul de Relatii Clienti Alo Groupama la numarul 0374 110 110;
  • prin sistemul online de primire a petitiilor, la adresele de e-mail: office@groupama.ro sau relatii.clienti@groupama.ro sau sesizari@groupama.ro;