Asigurarea mixta de VIATA, reevaluabila - GLOBAL FORTE

asigurari asirom vienna insurance group viata individuala grup persoane fizice juridice pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 31-33.

office@asirom.ro

Tel:    021.317.81.36, 021. 601 10 99, 021.601.12.87

Fax:   021.317.81.32, 021 601 12 88

              ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ este o companie de asigurari cu un istoric de peste 25 ani pe piata de asigurari din Romania. Stabilitatea si trainicia sa au facut ca in anul 2007 sa fie acceptata in grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care este lider pe piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est, cu o experienta de peste 190 ani, cu cca. 50 de companii in peste 25 de tari si avand peste 24 000 de angajati. In acelasi timp, ASIROM se afla intr-o relatie foarte buna de cooperare cu ERSTE GROUP, partener strategic al VIG. Putem spune ca ASIROM, este in prezent, o companie de asigurari moderna, racordata la cerintele pietei, stabila si o companie care continua sa ofere incredere clientilor sai. ASIROM Vienna Insurance Group este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-023-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE MIXTA de viata - GLOBAL FORTE - prin care ofera protectie financiara persoanelor fizice si familiilor acestora pentru riscul de deces din orice cauza fiind accesibila oricarei categorii sociale. Polita are doua componente – supravietuire si deces la care se pot adauga alte noua acoperiri suplimentare. Asiguratul beneficiaza de protectie financiara prin capitalul ce se va acumula la expirarea politei de asigurare, dar si prin acoperirea pentru riscurile suplimentare de invaliditate permanenta din accident, invaliditate temporara din accident si invaliditate temporara din boala, iar familia persoanei asigurate – prin suma de bani ce se plateste beneficiarului asigurarii in caz de deces al asiguratului sau in caz de deces din accident al acestuia (risc acoperit prin asigurarile suplimentare).

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE MIXTA de viata - GLOBAL FORTE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group il constituie, asigurarea protectiei financiare persoanelor fizice si familiilor acestora pentru riscul de deces din orice cauza fiind accesibila oricarei categorii sociale.

               Beneficiile politei de asigurare de viata GLOBAL FORTE:

 • Prin asigurarea de baza:
  • SUPRAVIETUIRE LA TERMENUL DE EXPIRARE al politei de asigurare, caz in care la suma de plata cuvenita se adauga excedentul acumulat la polita;
  • DECESUL PERSOANEI ASIGURATE DIN ORICE CAUZA, caz in care la suma de plata cuvenita se adauga excedentul acumulat la decesul persoanei asigurate;
  • SCUTIRE DE PLATA A PRIMELOR IN CAZ DE INVALIDITATE PERMANENTA MAI MARE DE 50%, datorita careia asiguratul a pierdut in mod permanent si definitiv cel putin jumatate din capacitatea de munca, care s-a produs in perioada de valabilitate a politei de asigurare si s-a ivit in decurs de cel mult un an de la data accidentului;
 • Prin asigurarile suplimentare:
  • DECES DIN accident (suma asigurata pentru acest risc poate fi egala cu suma asigurata stabilita pentru asigurarea de baza sau de pana la 4 ori aceasta suma si va fi platita in plus fata de sumele din asigurarea de baza);
  • INVALIDITATE PERMANENTA CA URMARE A UNUI accident, totala sau partial (suma asigurata pentru acest risc este egala cu suma asigurata pentru asigurarea de baza sau de pana la 5 ori aceasta suma);
  • FRACTURI CA URMARE A UNUI accident (suma asigurata pentru acest risc se stabileste la alegere de contractantul asigurarii si poate fi mai mica decat suma asigurata de la asigurarea de baza sau cel mult egala cu aceasta suma);
  • ARSURI CA URMARE A UNUI accident (suma asigurata pentru acest risc se stabileste la alegere de contractantul asigurarii si poate fi mai mica decat suma asigurata de la asigurarea de baza sau cel mult egala cu aceasta suma);
  • INVALIDITATE TEMPORARA URMARE A UNUI accident (pentru o indemnizatie zilnica de spitalizare si convalescenta, care va fi stabilita la alegere de contractantul asigurarii, care nu poate fi mai mare decat echivalentul in lei a 30 EURO si va fi platibila pentru o durata maxima de 90 de zile, in total, cumulat, indiferent de numarul de spitalizari, pe un an de asigurare);
  • INVALIDITATE TEMPORARA DIN BOALA reprezinta riscul asigurat pe perioada spitalizarii sau pe perioada spitalizarii si asistentei ambulatorii pentru o indemnizatie zilnica pentru fiecare zi de spitalizare, stabilita la alegere, de contractantul asigurarii, care nu poate fi mai mare decat echivalentul in lei a 30 EURO si va fi platibila pentru o durata maxima de 90 de zile, in total, cumulat, indiferent de numarul de spitalizari, pe un an de asigurare; Pentru asistenta ambulatorie indemnizatia va fi calculata sub forma de suma fixa si platita distinct in functie de durata acesteia);
  • BOLI GRAVE (indemnizatia de asigurare fixa pentru acest risc se stabileste la alegere de contractantul asigurarii, dar nu poate fi mai mare decat limita maxima asigurata de 20.000 de lei si se plateste o singura data la aparitia unui eveniment);
  • INTERVENTII CHIRURGICALE (suma asigurata pentru acest risc se stabileste la alegere de contractantul asigurarii si poate fi cel mult egala cu suma asigurata pentru asigurarea de baza);
 • Alte clauze ce pot fi atasate politei de asigurare:
  • Indexare automata sau la cerere a primelor de asigurare la asigurarea de baza, care se realizeaza numai in cazul asigurarilor cu plata primelor in rate anuale sau subanuale, la inceputul fiecarui an de asigurare, incepand din anul doi de asigurare si pana in penultimul an de asigurare, inclusiv. Procentul de indexare anuala automata va fi stabilit de contractant, la incheierea politei de asigurare, si va fi cuprins intre minim 3% si pana la maxim 10% din valoarea primelor de asigurare.

                Aceasta polita de asigurare are urmatoarele avantaje:

 • Garantarea sumei asigurate pentru politele cu primele platite la zi, sau a unei sume asigurate reduse, pentru politele la care a incetat plata primelor de asigurare (daca primele de asigurare au fost platite cel putin un an);
 • Majorarea sumelor de plata la expirare, deces, rascumparare, cu excedente care se acorda anual (incepand cu anul doi de asigurare);
 • Protectie fata de inflatie prin clauza de indexare automata sau indexare la cerere a primelor de asigurare la asigurarea de baza, care se realizeaza incepand cu anul doi de asigurare si pana in penultimul an de asigurare, inclusiv;
 • Protectie suplimentara prin acoperirea celor noua riscuri suplimentare;
 • Plata unor indemnizatii de asigurare in cazul invaliditatii permanente, fracturilor, arsurilor si interventiilor chirurgicale care sunt stabilite ca procent din suma asigurata corespunzator cu tipul acestora, mentionat in scala specifica de indemnizare.
 • Flexibilitate in plata primelor de asigurare, oferind asiguratului posibilitatea de a opta pentru plata unica ori in rate anuale, semestriale, trimestriale sau lunare. Cu cat frecventa de plata a primelor este mai redusa, cu atat asiguratul beneficiaza de discounturi mai mari la plata acestora;
 • Posibilitatea de a alege modul de plata a sumei asigurate la expirarea duratei de plata a primelor: dintr-o data sau sub forma de pensie pe timp limitat;
 • Acordarea unui termen de pasuire de la plata primelor, de 2 luni;
 • Posibilitatea de a reactiva polita de asigurare, in termen de 2 ani de la data ultimei rate de prima, prin plata integrala a ratelor de prima restante sau prin reducerea sumei asigurate;
 • Posibilitatea de a inceta polita de asigurare prin plata sumei de rascumparare, dupa un an de la inceputul asigurarii, daca primele de asigurare au fost platite pe cel putin un an;
 • Posibilitatea de a cesiona drepturile din asigurare in favoarea unei banci creditoare;
 • In cazul unor fracturi cominutive (mai multe fracturi pe acelasi os) se va aplica o majorare cu 25% a indemnizatiei. Daca s-au produs fracturi cominutive pe mai multe oase, se va aplica majorarea de 25% pentru fiecare fractura in parte si se vor cumula procentele stabilite pana la procentul maxim de 100%.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Incheierea unei polite de ASIGURARE MIXTA de viata - GLOBAL FORTE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group presupune urmatoarele:

 • Asiguratorul incheie polita de asigurare - GLOBAL FORTE, la cererea contractantului sau dupa caz asiguratului – prin care, in baza unei cereri de asigurare, completate si semnate, se asigura persoanele definite ca asigurate.
 • In situatia in care contractantul asigurarii este o alta persoana decat asiguratul, polita de asigurare se incheie numai cu consimtamantul asiguratului mentionat in scris in cererea de asigurare.
 • Asigurarea unui risc privind o alta persoana decat cea care a incheiat polita de asigurare este valabila numai daca a fost consimtita in scris de acea persoana.
 • Printr-o polita de asigurare se asigura cate o singura persoana.
 • Odata cu completarea si semnarea cererii de asigurare, se achita drept anticipatie o suma egala cu valoarea celei dintai rate de prima, plus o taxa de polita stabilita de asigurator. Incasarea anticipatiei nu obliga asiguratorul sa accepte incheierea politei de asigurare. Daca asiguratorul nu accepta incheierea politei de asigurare se restituie anticipatia incasata, cu exceptia cazurilor expres precizate. De asemenea, se restituie anticipatia incasata, diminuata cu cheltuielile suportate, daca persoana care a platit anticipatia nu este de acord sa incheie polita de asigurare cu prima marita stabilita de asigurator din cauza starii sanatatii asiguratului.
 • Un asigurat care a incheiat ori pentru care s-a incheiat o polita de asigurare de viata individual, poate sa renunte la contract, fara preaviz in termen de cel mult 20 de zile de la data semnarii politei de catre asigurator, asiguratorul avand obligatia de a restitui primele incasate diminuate cu cheltuielile suportate. Restituirea primelor de asigurare se va efectua numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza sume pentru evenimente produse in perioada cat asigurarea a fost valabila.
 • Pentru sume asigurate mai mari decat valoarea stabilita de asigurator, din una sau mai multe polite pentru care se / s-a solicita / solicitat asigurarea, acceptarea in asigurare se va face numai dupa analiza chestionarelor medicale ori financiare completate de asigurarat / contractant sau in baza examinarii medicale a asiguratului de catre un medic desemnat de asigurator la o clinica specificata de asigurator.
 • Prin cererea de asigurare asiguratul poate desemna persoana in drept sa primeasca, la expirarea contractului sau in cazul decesului sau - in calitate de beneficiar, suma asigurata (integral sau partial) sau pensia lunara pe timp limitat.
 • Desemnarea beneficiarului asigurarii se face fie la incheierea politei de asigurare, fie in cursul executarii acesteia, prin cererea scrisa comunicata asiguratorului de catre asigurat, sau cu acordul asiguratului de catre contractantul asigurarii, ori prin testament intocmit de asigurat. Inlocuirea sau revocarea beneficiarului asigurarii se poate face oricand in cursul executarii politei de asigurare, in modurile prevazute expres.
 • Daca pe parcursul politei de asigurare se schimba domiciliul contractantului / asiguratului ori beneficiarului sau locul de munca ori profesia asiguratului, acestia au obligatia de a instiinta asiguratorul, in scris, despre modificarile produse in termen de 15 zile de la data schimbarii.
 • In cazurile prevazute anterior daca inainte de producerea riscului asigurat, asiguratorul nu a fost instiintat, iar modificarile respective au drept consecinta schimbarea imprejurarilor esentiale privind riscul, se aplica prevederile privind modificarea primei de asigurare.
 • Persoanele care au o invaliditate mai mare de 50% sau care nu corespund normelor medicale ale asiguratorului privind asigurarile de viata, nu sunt primite in asigurare.
 • Polita de asigurare se considera incheiata, prin emiterea si semnarea de catre asigurator a politei de asigurare si el nu poate fi probat cu martori, chiar atunci cand exista inceput de dovada scrisa.
 • De asemenea, se considera asigurare incheiata in continuarea celei expirate, o asigurare incheiata inainte de termenul de expirare.
 • In cazul pierderii politei de asigurare, asiguratorul elibereaza, la cerere, in locul politei pierdute un duplicat, iar polita originala se considera nula. In astfel de situatii se percepe taxa de duplicat egala cu taxa de polita.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE MIXTA de viata - GLOBAL FORTE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate fi incheiata pe o perioada de minim 5 ani si maxim 30 ani.

             Durata asigurarii, durata de plata a primelor si perioadele de timp - luni, trimestre, semestre, ani - de asigurare se socotesc de la data inceperii asigurarii si anume de la 1 a lunii calendaristice pentru care s-a emis polita de asigurare, data de la care incepe raspunderea asiguratorului pentru riscul de supravietuire.

             Pentru riscul de deces al asiguratului, raspunderea asiguratorului incepe la data precizata in polita, dar nu mai devreme de trecerea a 48 ore de la ora 24:00 a zilei in care a fost achitata prima de asigurare, respectiv cea dintai rata de prima si s-a emis polita de asigurare. Pentru riscul de deces al asiguratului din boala infectioasa acuta, raspunderea asiguratorului incepe dupa 48 de ore de la expirarea zilei in care s-a emis polita si s-a achitat prima de asigurare (cea dintai rata de prima), dar nu mai devreme de 20 de zile de la ora 24:00 a zilei in care s-a emis polita de asigurare. Sunt boli infectioase acute: anghina difterica, antraxul (carbune), ciuma, dizenteria, erizipelul, febra puerperala, febra tifoida, hepatita epidemica, holera, malaria in forma comatoasa, meningita cerebro - spinala epidemica, morva, paratifosul, pojarul, poliomielita acuta epidemica, rubeola, scarlatina, tifosul exantematic, tetanosul, varicelul si variola.

             Asiguratul sau beneficiarul asigurarii au obligatia sa comunice in scris asiguratorului despre producerea riscului asigurat in termenele prevazute de polita de asigurare. Asiguratorului nu plateste sumele asigurate daca cei in drept sa le primeasca nu si-au indeplinit obligatiile din conditiile de asigurare sau daca au trecut mai mult de 2 ani de la data reprezentand termenul pentru plata sumelor rezultate din asigurare.

             Polita de asigurare este nula in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea–credinta  de catre asigurat ori de contractantul asigurarii cu privire la imprejurari (in special cu privire la varsta, la starea de sanatate ori la starea de invaliditate a asiguratului) care daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu au avut influenta asupra producerii riscului asigurat. In acest caz primele  platite ramam dobandite de asigurator, care poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate.

             Declaratia inexacta sau reticenta din partea asiguratului ori a contractantului asigurarii a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea politei. In aceasta situatie la constatarea declaratiei inexacte sau reticentei asiguratorul are dreptul:

 • daca constatarea s-a facut anterior producerii riscului asigurat, fie sa mentina polita de asigurare solicitand majorarea primei de asigurare, fie sa rezilieze polita la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la data notificarii primite de asigurat, restituindu-i acestuia din urma primele platite anterior aferente perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza dupa data constatarii.
 • daca constatarea s-a facut ulterior producerii riscului asigurat, sa reduca suma asigurata in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.

             Polita de asigurare se desfiinteaza de drept in cazul in care, inainte ca obligatia asiguratorului sa inceapa a produce efecte, riscul asigurat s-a produs ori producerea acestuia a devenit imposibila, precum si daca, dupa ce obligatia mentionata a inceput sa produca efecte, intervenirea riscului asigurat a devenit imposibila. In acest caz, daca asiguratul sau contractantul asigurarii a platit, fie si partial, prima de asigurare, asiguratorul va restitui partea din aceasta proportionala cu perioada neexpirata a politei de asigurare. Diferenta dintre prima platita si cea calculata se restituie asiguratului sau contractantului asigurarii numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii.

             Polita de asigurare poate fi denuntata de catre una din partile contractante si aceasta se poate efectua numai cu notificarea prealabila, in scris, a celeilalte parti care trebuie facuta cu cel putin 20 de zile inainte de denuntare. Denuntarea politei de asigurare poate produce efecte numai pentru viitor nu si pe trecut, asiguratorul avand in acest caz doar obligatia de a restitui primele platite corespunzator perioadei neexpirate a politei, la asigurarile pentru care nu s-au platit ori nu se datoreaza sume pentru cazul de deces produs in perioada de dinainte de denuntare.

             Asigurarea este valabila pe toata durata pentru care s-au calculat si platit primele de asigurare. Aceasta prevedere se aplica atat asigurarii de baza cat si asigurarilor suplimentare, daca in conditia de asigurare suplimentara nu s-a specificat altfel.

             Polita de asigurare, incheiata cu plata primelor in rate, poate ramane valabila pentru o suma asigurata redusa daca de la data inceperii asigurarii primele de asigurare au fost platite pe cel putin 2 ani. In toate celelalte cazuri polita de asigurare se reziliaza, fara restituirea primelor de asigurare platite anterior. Suma asigurata redusa se calculeaza in raport cu timpul cat s-au platit primele de asigurare si sta la baza stabilirii drepturilor din asigurare in caz de deces sau se plateste la termenul de expirare, dintr-o data ori se utilizeaza la calculul pensiei lunare reduse.

             Contractantul / asiguratul poate, in decurs de 2 ani de la incetarea platii primelor, sa ceara reactivarea politei prin plata integrala a primelor restante sau prin reducerea sumei asigurate corespunzator cu timpul cat nu s-au platit primele. El poate cere reactivarea politei de asigurare printr-o cerere scrisa pe formularul asiguratorului, asiguratorul avand dreptul ca, in functie de declaratia data de asigurat, sa accepte reactivarea politei de asigurare cu prima initiala ori cu prima majorata corespunzatoar unei varste marite, sau sa o respinga.

             In cazul in care asiguratorul accepta reactivarea politei de asigurare, contractantul / asiguratul, in afara de primele restante, trebuie sa plateasca si primele curente. Pentru plata primelor restante contractantul / asiguratul nu beneficiaza de termenul de pasuire. Orice prime de asigurare platite dupa termenul de pasuire fara acceptul asiguratorului de reactivare a politei de asigurare, se vor restitui contractantului / asiguratului. La asigurarile incheiate cu examinare medicala, daca de la scadenta celei dintai rate de prima neachitata a trecut mai mult de un an, reactivarea politei de asigurare, pe baza declaratiei data de asigurat, poate fi acceptata numai cu avizul favorabil al medicului desemnat de asigurator.

             La reactivarea politei de asigurare prin reducerea sumei asigurate, noua suma asigurata (redusa) se va stabili in proportia data de totalul primelor ce se vor incasa efectiv la polita de asigurare fata de totalul primelor cuvenite contractului, stabilite corespunzator tarifului de prime. Reactivarea politei in ultimul an de asigurare se poate accepta numai cu reducerea sumei asigurate corespunzator cu timpul cat nu s-au platit primele de asigurare. La contractele de asigurare a caror suma asigurata (inclusiv cele rezultate din majorarile sau indexarile acesteia efectuate pe parcursul valabilitatii asigurarii) depaseste valoarea mentionata, reactivarea se poate accepta numai dupa examinarea medicala a asiguratului.

             Raspunderea asiguratorului la politele reactivate in conditiile prevazute mai sus reincepe de la ora 24:00 a zilei urmatoare celei in care asiguratorul a facut adnotarea in polita de asigurare, cel mai devreme, daca este cazul, de la ora 24:00 a zilei urmatoare celei in care contractantul / asiguratul a achitat:

 • primele restante, inclusiv pe luna in care se efectueaza plata, cand reactivarea se face prin plata integrala a acestora;
 • prima curenta, cand reactivarea se face prin reducerea sumei asigurate cu timpul cat nu s-au platit prime.

              Daca polita de asigurare se reactiveaza, termenele prevazute, incep sa curga din nou de la data reactivarii.

Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE MIXTA de viata - GLOBAL FORTE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group isi exercita acoperirea pentru producerea riscului atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE MIXTA de viata - GLOBAL FORTE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate sa fie:

 • orice persoana fizica de cetatenie romana sau cu alta cetatenie dar cu rezidenta in Romania, in varsta de la 16 la 65 ani si care la expirarea politei de asigurare sa nu depaseasca varsta de 75 de ani.

               Contractant poate fi orice persoana care incheie asigurarea cu respectarea prevederilor legale referitoare la capacitatea de a incheia contracte si care se obliga fata de asigurator sa plateasca primele de  asigurare. Contractant al asigurarii poate fi asiguratul insusi daca are varsta de minim 18 ani. Pentru asiguratii cu varsta sub 18 ani, polita poate fi incheiata in numele acestora de catre reprezentantii lor legali (parintele sau tutorele acestora).

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata in polita de catre asigurat sa primeasca suma asigurata ca urmare a decesului acestuia.

Suma Asigurata: 

               Polita de asigurare poate fi incheiata la sume asigurate de cel putin 4.000 LEI.

               Pentru riscul de deces din accident asiguratorul acorda acoperire imediata pentru o suma asigurata egala cu cea stabilita in cererea de asigurare pentru riscul de deces din orice cauza, dar nu mai mult de 20.000 LEI in cazurile in care suma asigurata solicitata pentru riscul de deces din orice cauza de la asigurarea de baza depaseste aceasta valoare, iar odata cu plata acestei sume inceteaza orice obligatie contractuala a asiguratorului.

               Pentru sume asigurate mai mari de 120.000 LEI, asigurarile se incheie sau se indexeaza numai cu avizul favorabil al medicului desemnat de asigurator.

Prima de Asigurare: 

                Primele de asigurare se platesc anual, anticipat, iar cuantumul acestora se stabileste in baza tarifului de prime anuale, calculat diferentiat in raport cu suma asigurata, varsta asiguratului la data semnarii cererii de asigurare si cu durata contractului.

                La cerere, primele de asigurare pot fi platite anticipat si in rate subanuale, stabilite de asemenea, potrivit tarifului de prime. Intaia rata de prima se plateste la incheierea politei de asigurare, iar scadenta pentru plata unei rate este ziua 1 a fiecarui an, semestru etc., de asigurare corespunzator modului de plata stabilit.

                La asigurarile care se incheie, cu avizul medicului desemnat, asiguratorul, tinand seama de starea sanatatii, poate accepta incheierea politei de asigurare sau reactivarea acesteia cu prima majorata corespunzator unei varste mai mari decat cea reala precizata de medicul examinator. Pentru stabilirea varstei asiguratului in scopul calcularii primei de asigurare – nu si a varstelor limita prevazute de polita de asigurare – se va efectua diferenta dintre anul contractarii asigurarii si anul de nastere al asiguratului.

                 La asigurarile care se indexeaza ori se reactiveaza cu avizul medicului desemnat, indexarea ori reactivarea poate fi efectuata in functie de avizul acestuia.

                 Ratele de prima de asigurare se platesc in cuantumul si la termenele stabilite in polita de asigurare, in conformitate cu prevederile politei, pe care contractantul asigurarii are obligatia sa le respecte, precum si pe toata durata prevazuta in polita. Pentru plata ratelor de prima asiguratorul acorda un termen de pasuire de 2 luni de la scadenta de plata a acestora, interval in care situatia politei de asigurare ramane neschimbata.

                 Anticipatia si primele de asigurare se platesc asiguratorului in numerar. Contractantul / asiguratul poate plati primele personal sau printr-un delegat al sau. Primele de asigurare se pot plati si prin virament bancar sau prin mandat postal, data a platii considerandu-se ziua intrarii sumelor in contul bancar al asiguratorului, in acest caz cheltuielile suportate cu plata primelor fiind in sarcina contractantului. Contractantul asigurarii / asiguratul are obligatia de a respecta modul de plata si cuantumul primelor de asigurare. Asiguratorul nu este obligat sa incaseze prima la domiciliul, sediul sau locul de munca al contractantului ori al asiguratului. Dovada platii primelor revine asiguratului.

                Asiguratorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaza pana la sfirsitul anului de asigurare, in temeiul oricarui contract, cu orice suma / indemnizatie de asigurare cuvenita asiguratului sau beneficiarului.

                Daca se constata rate de prime platite in plus, diferenta dintre primele platite si cele cuvenite, cu acordul contractantului / asiguratului, se trece in contul celor urmatoare sau se restituie acestuia.

                Daca se constata ca din culpa contractantului asigurarii sau asiguratului polita a fost emisa cu o prima mai mica decat cea tarifara ori daca ratele de prime de asigurare achitate au fost mai mici decat cele stabilite prin polita de asigurare, suma asigurata se reduce corespunzator raportului dintre prima platita si cea cuvenita recalculandu-se totodata, in functie de aceasta si celelalte drepturi din asigurare. Cand se constata rate de prima anterioare neplatite, orice suma incasata se considera platita in contul ratelor anterioare, in ordinea scadentei lor, cu aplicarea, daca este cazul, a dispozitiilor privitoare la neplata primelor la termen si la reactivare.

                 In vederea cresterii valorii politei de asigurare si implicit a sumei asigurate, primele de asigurare se pot indexa, in functie de optiunea contractantului mentionata in scris, la incheierea asigurarii, la cerere sau anual automat.

                 In cazul indexarii la cerere, contractantul va inainta la asiguratorului o cerere scrisa, formulata si inregistrata cu cel putin 30 de zile inainte de inceputul unui nou an de asigurare si insotita, in mod obligatoriu, de polita de asigurare in vederea efectuarii adnotarilor corespunzatoare, iar aceasta se va realiza in urmatoarele conditii:

 • indexarea se face la inceputul fiecarui an de asigurare, incepand cu anul al doilea al asigurarii si terminand cu 5 ani inainte de sfarsitul asigurarii;
 • indexarea se accepta numai pentru ani intregi de asigurare, contractantul avand obligatia ca din momentul efectuarii acestei operatiuni, sa plateasca in continuare noua prima de asigurare;
 • corespunzator diferentei de prima platita la indexare, se determina diferenta de suma cu care se majoreaza suma asigurata inscrisa in polita. Calculul acesteia se face in raport cu varsta asiguratului la data cererii indexarii, iar in cazul in care primele se platesc in rate anuale, semestriale, trimestriale sau lunare, si cu timpul ramas pana la expirarea duratei platii primelor;
 • pentru asigurarile incheiate cu riscul suplimentar de scutire de plata a primelor, prima de asigurare aferenta acestui risc se indexeaza obligatoriu concomitent si la nivelul de indexare al primelor de asigurare pentru riscul de supravietuire sau de deces din orice cauza.

               In cazul in care, la incheierea politei de asigurare s-a optat pentru indexarea anuala automata (care se poate aplica numai in cazul asigurarilor cu plata primelor in rate anuale sau subanuale), primele de asigurare se indexeaza anual, automat, cu o suma ce reprezinta cel putin 3% pana la maxim 10% din valoarea acestora (la data indexarii), in urmatoarele conditii:

 • procentul de indexare anuala automata, peste nivelul minim mai sus-mentionat, va fi stabilit in functie de optiunea contractantului asigurarii la incheierea acesteia;
 • indexarea se face la inceputul fiecarui an de asigurare, incepand cu anul al doilea al asigurarii si terminand cu 5 ani inainte de sfarsitul asigurarii;
 • indexarea se accepta numai pentru ani intregi de asigurare, contractantul avand obligatia ca din momentul efectuarii acestei operatiuni sa plateasca in continuare noua prima de asigurare. In cazul in care primele au fost achitate integral indexarea se va efectua numai cu plata dintr-o data a diferentei de prima;
 • corespunzator diferentei de prima platita la indexare se determina diferenta de suma cu care se majoreaza suma asigurata, respectiv suma asigurata indexata anterior si inscrisa in polita. Calculul acesteia se face in raport cu varsta asiguratului la data indexarii si cu timpul ramas pana la expirarea duratei platii primelor.

                Incepand cu a doua indexare in baza unei cereri scrise, formulata si inregistrata cu cel putin 30 de zile inainte de inceputul unui nou an de asigurare, asiguratul are urmatoarele posibilitati:

 • sa mentina indexarea primelor de asigurare cu procentul folosit anterior;
 • sa solicite indexarea primelor de asigurare cu un procent mai mare decat cel anterior;
 • sa solicite suspendarea cu un an a indexarii primelor de asigurare sau sa renunte la clauza de indexare, caz in care cuantumul primelor de asigurare existent la momentul suspendarii sau renuntarii la indexare va ramane constant pana la sfarsitul anului de asigurare, respectiv a duratei de plata a primelor de asigurare, dupa caz.

                Pentru asigurarile incheiate cu riscul suplimentar de scutire de plata a primelor prima de asigurare aferenta acestui risc se indexeaza de asemenea automat si la acelasi nivel cu nivelul de indexare al primelor de asigurare pentru riscul de supravietuire sau de deces din orice cauza.

                Dupa fiecare operatiune de indexare asiguratorul va notifica, in scris, asiguratul despre operatiunile efectuate asupra politei de asigurare, respectiv noul cuantum al primei de asigurare si al sumei asigurate.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE MIXTA de viata - GLOBAL FORTE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE MIXTA de viata - GLOBAL FORTE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

 • Asiguratorul asigura persoanele fizice pentru urmatoarele riscuri asigurate produse pe perioada valabilitatii politei de asigurare:
  • Prin asigurarea de baza:
   • SUPRAVIETUIRE LA TERMENUL DE EXPIRARE al politei de asigurare, caz in care la suma de plata cuvenita se adauga excedentul acumulat la polita;
   • DECESUL PERSOANEI ASIGURATE DIN ORICE CAUZA, caz in care la suma de plata cuvenita se adauga excedentul acumulat la decesul persoanei asigurate;
   • SCUTIRE DE PLATA A PRIMELOR IN CAZ DE INVALIDITATE PERMANENTA MAI MARE DE 50%, datorita careia asiguratul a pierdut in mod permanent si definitiv cel putin jumatate din capacitatea de munca, care s-a produs in perioada de valabilitate a politei de asigurare si s-a ivit in decurs de cel mult un an de la data accidentului;
  • Prin asigurarile suplimentare:
   • DECES DIN accident (suma asigurata pentru acest risc poate fi egala cu suma asigurata stabilita pentru asigurarea de baza sau de pana la 4 ori aceasta suma si va fi platita in plus fata de sumele din asigurarea de baza);
   • INVALIDITATE PERMANENTA CA URMARE A UNUI accident, totala sau partial (suma asigurata pentru acest risc este egala cu suma asigurata pentru asigurarea de baza sau de pana la 5 ori aceasta suma);
   • FRACTURI CA URMARE A UNUI accident (suma asigurata pentru acest risc se stabileste la alegere de contractantul asigurarii si poate fi mai mica decat suma asigurata de la asigurarea de baza sau cel mult egala cu aceasta suma);
   • ARSURI CA URMARE A UNUI accident (suma asigurata pentru acest risc se stabileste la alegere de contractantul asigurarii si poate fi mai mica decat suma asigurata de la asigurarea de baza sau cel mult egala cu aceasta suma);
   • INVALIDITATE TEMPORARA URMARE A UNUI accident (pentru o indemnizatie zilnica de spitalizare si convalescenta, care va fi stabilita la alegere de contractantul asigurarii, care nu poate fi mai mare decat echivalentul in lei a 30 EURO si va fi platibila pentru o durata maxima de 90 de zile, in total, cumulat, indiferent de numarul de spitalizari, pe un an de asigurare);
   • INVALIDITATE TEMPORARA DIN BOALA reprezinta riscul asigurat pe perioada spitalizarii sau pe perioada spitalizarii si asistentei ambulatorii pentru o indemnizatie zilnica pentru fiecare zi de spitalizare, stabilita la alegere, de contractantul asigurarii, care nu poate fi mai mare decat echivalentul in lei a 30 EURO si va fi platibila pentru o durata maxima de 90 de zile, in total, cumulat, indiferent de numarul de spitalizari, pe un an de asigurare; Pentru asistenta ambulatorie indemnizatia va fi calculata sub forma de suma fixa si platita distinct in functie de durata acesteia);
   • BOLI GRAVE (indemnizatia de asigurare fixa pentru acest risc se stabileste la alegere de contractantul asigurarii, dar nu poate fi mai mare decat limita maxima asigurata de 20.000 de lei si se plateste o singura data la aparitia unui eveniment);
   • INTERVENTII CHIRURGICALE (suma asigurata pentru acest risc se stabileste la alegere de contractantul asigurarii si poate fi cel mult egala cu suma asigurata pentru asigurarea de baza);
  • Alte clauze ce pot fi atasate politei de asigurare:
   • Indexare automata sau la cerere a primelor de asigurare la asigurarea de baza, care se realizeaza numai in cazul asigurarilor cu plata primelor in rate anuale sau subanuale, la inceputul fiecarui an de asigurare, incepand din anul doi de asigurare si pana in penultimul an de asigurare, inclusiv. Procentul de indexare anuala automata va fi stabilit de contractant, la incheierea politei de asigurare, si va fi cuprins intre minim 3% si pana la maxim 10% din valoarea primelor de asigurare.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE MIXTA de viata - GLOBAL FORTE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

 • Asiguratorul nu acopera prejudiciile cauzate:
  • de sinuciderea asiguratului, in termen de 2 ani de la incheierea politei de asigurare;
  • cu intentie de asigurat sau de beneficiarul asigurarii;
  • de comiterea sau incercarea de comitere catre asigurat ori de beneficiar a unor fapte incriminate de dispozitiile legale ca infractiuni savarsite cu intentie, inclusiv cele privind circulatia pe drumurile publice;
  • de operatiuni militare in timp de razboi (declarat sau nu), de invazie sau actul de ostilitate a unui dusman strain;
  • de razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, acte de terorism, actiunea puterilor militare ori uzurpatoare, rascoala, greve ori de tulburari civile;
  • de Explozie, de actiunea unor substante explozive, toxice, radioactive, corosive, nucleare, poluante ori de contaminare din orice cauza;
  • reactii nucleare, radiatii nucleare si contaminari radioactive;
  • de urmarile practicarii, chiar ocazional, a unor sporturi periculoase (cum sunt: parasutism, scufundari, automobilism pe teren accidentat, lupte saritura cu prajina, calarie, vanatoare- alta decat ca sporiv legitimat, etc.) sau extreme (cum sunt: -nautice: canioning, surfing, rafting, kayaking kitesurfing, scubadiving, windsurfing etc.; - in aer: kiting, bungee-jumping, deltaplan, parapanta etc.; -terestre: safari, raliuri, alpinism, motociclism, MTB / BMX, role, skateboarding etc.; - pe zapada: ski, snowkayaking, snowboarding, snowkiting etc.);
  • in timpul unei ascensiuni montane, acolo unde in mod normal se utilizeaza franghii si materiale de alpinism, cu exceptiile prevazute de conditiile speciale de asigurare;
  • de urmarile afectiunilor psihice sau psihiatrice, consecintele consumului de alcool, medicamente sau narcotice ale persoanei asigurate;
  • de urmarile unor boli ori simptome ale unor boli ori conditii de boala preexistente (reprezentand boala instalata inainte de inceperea raspunderii asiguratorului, la incheierea / indexarea / majorarea asigurarii).
  • de afectiuni neoplazice diagnosticate in primele sase luni de la data de inceput a raspunderii asiguratorului;
  • de infectia cu virusul HIV, SIDA sau stari in legatura cu SIDA sau orice conditie medicala legata de sindrom sau orice boala legata direct sau indirect de orice infectie HIV sau sindrom;
  • de boli declarate oficial de organe competente ca epidemii sau pandemii ori boli infectioase sau parazitozelor endemice contractate pe perioada in care asiguratul s-a aflat pe teritoriul unei tari recunoscuta oficial drept zona cu potential de contaminare.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE MIXTA de viata - GLOBAL FORTE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group xista si se pot atasa clauze de asigurare suplimentare pentru urmatoarele acoperiri:

 • B1. Scutire de plata a primelor pentru cazurile de invaliditate permanenta dintr-un accident mai mare de 50%;
 • B2. Scutire de plata a primelor pentru cazurile de incapacitate de munca din accident mai mare de 42 de zile;
 • B3. Asigurarea pentru cazurile de deces din accident;
 • B4. Asigurarea pentru cazurile de invaliditate permanenta din accident;
 • B5. Asigurarea pentru cazurile de fracturi ca urmare a unui accident;
 • B6. Asigurarea pentru cazurile de arsuri ca urmare a unui accident;
 • B7. Asigurarea pentru cazurile de invaliditate temporara din accident;
 • B8. Asigurarea pentru cazurile de invaliditate temporara din boala;
 • B9. Asigurarea de boli (afectiuni) grave;
 • B10. Asigurarea de interventii chirurgicale pentru accident;
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele drepturi si obligatii pe care contractantul / asiguratul le are prin polita de ASIGURARE MIXTA de viata - GLOBAL FORTE de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

 • Daca, pe parcursul politei de asigurare se schimba domiciliul contractantului / asiguratului ori beneficiarului acestia au obligatia de a instiinta asiguratorul, in scris, despre modificarile produse in termen de 15 zile de la data schimbarii.
 • Contractantul / asiguratul sau beneficiarul asigurarii au obligatia sa comunice in scris asiguratorului despre producerea riscului asigurat in termenele prevazute de polita de asigurare de 30 de zile calendaristice de la data decesului asiguratului.
 • Cu acordul scris al asiguratului, transmis asiguratorului, contractantul asigurarii poate sa modifice beneficiarul / beneficiarii politei de asigurare.
 • Contractantul are la dispozitie o perioada de 20 zile de la data emiterii politei de asigurare de catre asigurator in care poate anula polita de asigurare.
 • Contractantul este obligat la plata integrala a primelor / ratelor de asigurare pana la data de scadenta conform frecventei de plata precizate in polita de asigurare sau in perioada de gratie.
 • Contractantul / asiguratul are obligatia anuntarii oricaror modificari ale ocupatiei, practicarii de sporturi, hobby-uri, etc. ale asiguratului, imediat dupa producerea modificarii.
 • Contractantul / asiguratul sau beneficiarul are obligatia de a sprijini asiguratorul in actiunea sa pe langa autoritatile care pot oferi informatii in legatura cu riscul asigurat, pentru finalizarea dosarului de dauna.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele drepturi si obligatii, pe care ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE MIXTA de viata - GLOBAL FORTE sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
Procedura Daune: 
 • La asigurarea mixta de viata reevaluabila – GLOBAL FORTE, anual, incepand cu anul trei de asigurare, sumele rezultate din investirea rezervelor tehnice, dupa deducerea din acestea a dobanzii tehnice utilizate in calculul rezervei matematice, precum si a cheltuielilor pentru constituirea si administrarea asigurarilor care depasesc nivelul celor prevazute si luate in calculul primelor de asigurare, se vor repartiza in proportie de 90% asiguratilor sub forma de excedent, iar distribuirea se va face in raport cu rezerva acumulata la polita la data repartitiei. In situatia in care cota procentuala de repartitie va avea valoare negativa suma rezultata din aplicarea acesteia se va putea deduce din excedentul acumulat la polita. Valoarea excedentelor acordate se va comunica asiguratilor, anual sau la cererea acestora.
 • In baza politei de asigurare cu primele achitate la zi, asiguratorul plateste suma asigurata:
  • asiguratului sau altei persoane desemnate de acesta, dupa data de expirare a politei prevazuta in polita de asigurare;
  • in caz de deces al asiguratului, inainte de expirarea politei de asigurare, beneficiarilor desemnati / mostenitorilor asiguratului.
 • Termenul pentru plata drepturilor din asigurare pentru expirarea politei este de 20 de zile calendaristice de la data prevazuta in polita de asigurare, iar beneficiarul / asiguratul are obligatia de a depune cererea de plata, precum si documentele necesare mentionate in termen de 5 de zile calendaristice de la data expirarii politei prevazuta in polita de asigurare.
 • Termenul pentru plata drepturilor din asigurare pentru cazul de deces este de 45 de zile calendaristice de la data decesului, iar beneficiarul / mostenitorul asiguratului are obligatia de comunica producerea riscului asigurat si de a depune cererea de plata, precum si documentele necesare mentionate in termen de 30 de zile calendaristice de la data decesului asiguratului.
 • In caz de neindeplinire de beneficiar a obligatiei prevazute anterior, asiguratorul are dreptul sa refuze plata sumelor asigurate, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si cuamtumul drepturilor din asigurare.
 • Drepturile din polita de asigurare pot fi cesionate de asigurat in favoarea unei banci, in acest caz din sumele de plata si in limita acestora, se vor acoperi datoriile bancare ale asiguratului rezultate din creditul acordat, iar dupa aceasta sumele ramase se vor plati potrivit prevederilor.
 • La stabilirea drepturilor din asigurare se va efectua operatiunea de reevaluare a sumelor asigurate, prin cumularea sumei asigurate stabilita la incheierea politei cu diferentele de suma asigurata rezultate din indexare. La sumele determinate astfel, precum si la sumele asigurate reduse, la data expirarii asigurarii, se vor adauga excedentele acordate anual. Operatiunea de reevaluare se va efectua ultima data la decesul asiguratului sau la expirarea asigurarii. In cazul in care suma asigurata reevaluata se plateste sub forma de pensie lunara, dupa inceputul platii cu excedentele rezultate din investirea rezervei tehnice in anul financiar curent se va indexa valoarea pensiei care se va plati in perioada ramasa dupa indexare. La asigurarile reactivate, pentru diferenta de rezerva aferenta primelor restante asiguratorul acorda excedente numai incepand de la data platii efective a acestora.
 • In caz de deces al asiguratului, produs pe perioada de valabilitate a politei de asigurare, asiguratorul plateste intreaga suma asigurata, inclusiv diferentele rezultate din indexare, pentru cazurile in care suma asigurata a fost indexata.
 • In caz de reactivare prevederile anterioare se vor aplica pentru:
  • diferenta dintre suma asigurata intreaga si suma asigurata redusa, daca pana la reactivare asigurarea a fost in vigoare pentru o suma asigurata redusa;
  • intreaga suma asigurata, in celelalte cazuri.
 • In caz de deces din accident plata sumei asigurate se face numai daca decesul a fost provocat de un accident produs in perioada valabilitatii politei si s-a ivit in decurs de un an de la data accidentului.
 • Accidentele pentru care asiguratorul plateste suma asigurata si care au cauzat decesul sunt cele definite in polita. Este considerat urmare a accidentelor si decesul din cauza imobilizarii ori izolarii asiguratului prilejuite de calamitatile naturii, de defectarea mijloacelor de transport ori de alte evenimente subite, provenite din afara si fara vointa persoanei respective. Prin atacul din partea animalelor se inteleg, de asemenea, si muscaturile ori intepaturile reptilelor, miriapozilor si insectelor purtatoare de venin. Urmarile bolilor infectioase transmise prin atacul animalelor, cu exceptia turbarii, nu sunt cuprinse in asigurare ca urmari ale accidentelor.
 • In caz de deces, daca in timp de 2 ani de la expirarea termenului pentru plata stabilit cererea de plata si documentele necesare nu au fost depuse si suma asigurata nu s-a platit, asiguratorul are obligatia de a plati beneficiarului inscris in polita / mostenitorilor legali:
  • inainte de termenul inscris in polita pentru expirarea asigurarii, suma de rascumparare calculata, la data depunerii cererii de plata a acesteia;
  • la expirarea asigurarii sau oricand dupa aceasta data, suma asigurata redusa stabilita ori alta suma prevazuta a se plati ca urmare a expirarii sau la implinirea unui anumit termen, in functie de primele platite pana la data decesului asiguratului.
 • Daca asiguratul a inlocuit beneficiarul printr-un testament redactat ulterior inscrierii beneficiarului in polita, asiguratorul plateste suma asigurata persoanei desemnate prin testament. Daca insa asiguratorul achita suma asigurata persoanei indicate in polita inainte ca prevederile testamentului sai fi fost aduse la cunostinta, plata facuta ramane valabila.
 • Suma asigurata se plateste asiguratului sau beneficiarului desemnat conform prevederilor stabilite prin polita, daca primele sunt achitate la zi, ori nu s-a depasit termenul prevazut.
 • La asigurarile cu plata primelor in rate, daca primele de asigurare s-au platit anticipat pentru o perioada de timp (din cadrul duratei de plata a acestora) care depaseste anul de asigurare in care asiguratul a decedat, odata cu plata drepturilor se restituie primele platite in plus, diminuate cu cheltuielile suportate de asigurator.
 • Pe perioada platii pensiei pe timp limitat, in cazul decesului beneficiarului de pensie, asiguratorul plateste mostenitorilor acestuia rezerva acumulata ramasa neplatita sub forma de pensie, calculata la data decesului.
 • Contractantul / asiguratul poate sa inceteze plata primelor cu dreptul de a mentine polita de asigurare la o suma asigurata redusa determinata sau sa ceara incetarea politei de asigurare prin plata sumei de rascumparare, inainte de termenul de expirare, daca de la data inceperii asigurarii au trecut cel putin doi ani, iar primele de asigurare au fost platite de asemenea pe cel putin doi ani. In caz contrar valoarea sumei de rascumparare este 0 (zero).
 • Polita de asigurare poate fi rascumparata de asigurat sau de contractant cu acordul scris al celeilalte parti (contractant respectiv asigurat). Daca in momentul rascumpararii polita de asigurare era cu primele achitate la zi, suma de rascumparare se stabileste in functie de timpul cat s-au platit primele de asigurare si se calculeaza prin deducerea din rezerva matematica a cheltuielilor de achizitie nerecuperate, precum si a unui procent stabilit in functie de unitatea monetara in care s-a contractat asigurarea. Daca primele de asigurare s-au platit pentru o perioada de timp care depaseste luna rascumpararii, odata cu plata sumei de rascumparare asiguratorul restituie si primele incasate anticipat diminuate cu cheltuielile de incasare.
 • Daca in momentul rascumpararii polita de asigurare este valabila pentru o suma asigurata redusa, suma de rascumparare se stabileste dupa cum urmeaza:
  • suma de rascumparare considerand ca primele ar fi fost platite pana in momentul rascumpararii / suma asigurata redusa considerand ca primele ar fi fost platite pana in momentul rascumpararii x suma asigurata redusa
 • Dupa inceputul platii pensiei pe timp limitat polita de asigurare poate fi rascumparata de beneficiarul de pensie, caz in care asiguratorul plateste rezerva acumulata ramasa aferenta asigurarii.
 • La asigurarile scutite de plata primelor, pentru calcularea sumei de rascumparare se considera ca primele au fost achitate pe toata perioada de la inceperea asigurarii pana la data rascumpararii.
 • Plata sumei de rascumparare se face in termen de 20 de zile din ziua primirii de catre asiguratorul a cererii asiguratului impreuna cu polita de asigurare si fotocopia dupa ultima chitanta de plata a primelor, dupa caz.
 • La plata sumei de rascumparare, atat timpul cat s-au platit primele cat si timpul scurs pana la data cererii de rascumparare se stabilesc in luni intregi prin neglijarea fractiilor de 15 zile si prin rotunjirea la o luna a fractiilor de peste 15 zile inclusiv.
 • Politele de asigurare la care s-a cerut rascumpararea se considera denuntate din ziua incasarii sumelor de rascumparare respective de catre persoanele indreptatite.
 • La stabilirea drepturilor din sumele asigurate reduse si a celor de rascumparare se au in vedere atat suma asigurata reevaluata cat si excedentele ce au fost acordate de asigurator pana la data calcularii acestor sume.
 • Drepturile cuvenite din asigurari minorilor, in calitate de beneficiari ori mostenitori legali se vor plati in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data efectuarii acestor operatiuni.
 • In caz de deces al asiguratului, asiguratorul plateste suma de rascumparare calculata potrivit prevederilor de mai sus.
 • Asiguratorul nu plateste suma asigurata daca evenimentul s-a datorat unei conditii medicale pentru care in momentul de inceput al acestei asigurari, persoana asigurata era inregistrata la o unitate medicala si se afla sub ingrijire medicala, iar acest lucru nu i-a fost adus la cunostinta prin cererea de asigurare.
 • Daca un beneficiar a produs intentionat decesul asiguratului, drepturile din asigurare se platesc celorlalti beneficiari, desemnati sau in lipsa acestora mostenitorilor asiguratului.
 • Drepturile asupra sumelor rezultand din rezerva tehnica ce se constituie la asigurarile de viata pentru obligatii de plata scadente in viitor nu sunt supuse prescriptiei.
 • Pentru incasarea sumei cuvenite sau pentru acordarea scutirii de plata a primelor, in baza politei de asigurare, se va depune la asigurator o cerere in scris, precum si urmatoarele documente:
  • in toate cazurile: polita de asigurare, copia actului de identitate al persoanei care depune cererea, copie dupa ultima chitanta de plata a primelor, dupa caz;
  • in caz de deces al asiguratului, documentele anterioare si in plus: copia certificatului de deces, copia certificatului de nastere al asiguratului, copia certificatului de mostenitor, fisa medicala (cu istoricul medical) a asiguratului, in caz de deces al acestuia din boala;
  • la plata sumei asigurate sau pentru acordarea scutirii de plata a primelor, ca urmare a unui accident, cei in drept a primi suma asigurata trebuie sa prezinte, in afara actelor prevazute mai sus, si procesul - verbal pentru inregistrarea accidentului de munca, daca accidentul s-a produs la locul de munca al asiguratului; daca accidentul s-a produs in alta parte se prezinta procesul - verbal ori alte acte eliberate de organele competente care au constatat si cercetat cauzele si imprejurarile accidentului, din care sa rezulte data, locul si imprejurarile accidentului; in cazul accidentelor pentru care nu s-au incheiat procese - verbale de constatare de catre organele competente, data, locul si imprejurarile accidentelor pot fi dovedite si prin adeverinte eliberate de organele sanitare care au dat primul ajutor dupa accident, sau prin orice mijloace legale de proba, inclusiv, in lipsa altor probe, cu declaratii de martori certificate de primarii sau date in fata organelor asiguratorului;
  • decizia medicala de incadrare intr-un grad de invaliditate / handicap, sau pe baza unui certificat medical constatator al invaliditatii permanente, emise de autoritatea competenta, in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania si din care sa rezulte gradul de invaliditate permanenta si respectiv si procentul acesteia;
  • acte medicale din care sa rezulte perioada de spitalizare, de asistenta ambulatorie sau de convalescenta, tratamentul medical urmat de asigurat si data incetarii spitalizarii sau a tratamentului (concediului) medical;
  • fisa medicala (cu istoricul medical) a asiguratului, bilet de externare (in cazul spitalizarii si interventiilor chirurgicale), certificate medicale, recomandari medicale, retete, bon fiscal, facturi sau alte acte necesare solicitate de asigurator, dupa caz, pentru solutionarea cererilor de plata.
 • Documentele vor fi depuse in limba romana sau insotite de traducerea legalizata in limba romana, efectuata de un traducator autorizat.
 • Orice document medical solicitat de asigurator va fi depus in original (sau in copie dar avizata de unitatea medicala care le-a eliberat), pe cheltuiala asiguratului. Actele medicale doveditoare ce vor fi prezentate de asigurati vor fi completate potrivit normelor legale in vigoare avand toate datele inscrise vizibil si clar, fara modificari, stersaturi sau adaosuri si vor purta toate semnaturile, parafele si stampilele necesare, inclusiv, in mod obligatoriu, codul medicului.
 • Dovada calitatii de asigurat ori de beneficiar si cea de plata a primelor de asigurare se face cu polita de asigurare, chitante, precum si cu alte documente probatoare solicitate de asiguratorul.
 • La asigurarile incheiate in baza politei se aplica si dispozitiile legale in vigoare referitoare la decesul stabilit prin hotarare declarativa de moarte ramasa definitiva, iar daca la un moment dat, dupa plata indemnizatiei de asigurare, se descopera ca asiguratul este inca in viata, toate sumele platite de asiguratorul vor fi rambursate de catre asigurat la asiguratorului.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

021 - 777 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) apelabil din strainatate - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

 Apelurile primite in afara programului de lucru sunt preluate de catre Pointer System si transmise catre noi in dimineata zilei urmatoare pentru a-i contacta pe clienti in vederea solutionarii cererii.

Diverse: 
 • Actele in legatura cu constatarea producerii evenimentelor asigurate, depuse si inregistrate la asigurator, precum si cele pentru stabilirea si plata sumelor asigurate, nu pot fi incredintate altor persoane.
 • Suma cuvenita in baza politei de asigurare se plateste numai in Romania, in cel mult 15 zile din ziua primirii de catre asigurator a ultimului document necesar.
 • La cererea celor indreptatiti, suma poate fi trimisa prin mandat postal ori depusa in cont bancar, pe spezele solicitantilor.
 • Asiguratorul plateste sumele asigurate numai cu conditia ca primele de asigurare datorate sa fi fost platite in conditiile, in cuantumul si la termenul prevazut in contract.
 • La asigurarile ce se incheie pentru persoane straine, inclusiv cele cu statut diplomatic (misiuni diplomatice si oficii consulare, membrii acestora, corespondentii agentiilor de stiri, reprezentantii organizatiilor economice, culturale sau ai altor asemenea organizatii straine), care au resedinta in Romania, primele de asigurare si sumele asigurate se platesc numai in Romania.
 • Asiguratorul la cererea asiguratului sau a contractantului asigurarii va pune la dispozitia acestora informatiile in legatura cu contractul de asigurare prevazute de Codul Civil.
 • Asiguratul are, conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
 • Asiguratul persoana fizica elibereaza orice medic, institut medical si personalul sau de obligatiile ce rezida din pastrarea secretului medical si este de acord ca asiguratorul sa prelucreze datele cu caracter personal pe care asiguratul le-a furnizat, in scopul evaluarii riscului asigurabil si al administrarii politei de asigurare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 • Cei care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept sume asigurate sau inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale, ori de cate ori fapta intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni. In caz de frauda sau dol asiguratorul nu datoreaza suma asigurata.
 • Asigurarea  este  guvernata de legea romana ale carei instante de judecata competente, vor fi singurele care vor avea jurisdictie in orice diferend care apare din polita incheiata. Atunci cand exista neintelegeri asupra cuantumului indemnizatiei de asigurare, partea necontestata din aceasta se va plati de asigurator anterior solutionarii neintelegerii prin buna invoiala sau de catre instanta judecatoreasca.
 • Asigurarea intra in vigoare numai dupa data emiterii politei de asigurare si a incasarii primelor de asigurare.