Asigurarea de VIATA - LIFE PROTECT

asigurari metropolitan life metlife viata individuala grup persoane fizice juridice pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4.

client@metropolitanlife.ro

Tel:    021.203.83.00, 021.208.40.23, 021.208.41.00

Fax:   021.208.41.04, 021.208.41.01

               METROPOLITAN Life este parte din MetLife Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurari de viata din lume. Infiintata in 1868, MetLife ofera, la nivel global, asigurari de viata, planuri de pensii, beneficii pentru angajati si servicii de administrare a activelor. Cu aproximativ 100 de milioane de clienti, MetLife are operatiuni deschise in aproape 50 de tari si detine pozitii de conducere in piete din Japonia, America Latina, Asia, Europa si Orientul Mijlociu. In Romania, Metropolitan Life are peste 17 ani de activitate pe piata de asigurari de viata. 2 milioane de clienti beneficiaza de asigurari de viata si pensii private obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local. Metropolitan Life este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-001-11.10.2001.

Aspecte Generale: 

METROPOLITAN Life detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE de viata - LIFE PROTECT - prin care asigura persoane fizice pentru riscul de deces din orice cauza care ofera un nivel ridicat de protectie la un cost scazut astfel incat protectia financiara a asiguratului si familiei sale sa fie completa.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE de viata - LIFE PROTECT de la METROPOLITAN Life il constituie, asigurarea persoanelor fizice pentru riscul de deces din orice cauza care ofera un nivel ridicat de protectie la un cost scazut astfel incat protectia financiara a asiguratului si familiei sale sa fie completa.

               Beneficiile politei de asigurare de viata LIFE PROTECT:

 • Polita este o asigurare de protectie, fiind cea mai eficienta solutie in acest sens.
 • In cazul unui eveniment major neprevazut (deces din orice cauza), cei dragi, indicati drept beneficiari, vor primi din partea asiguratorului un sprijin financiar egal cu suma asigurata in totalitate.
 • De asemenea, daca in urma unui accident, titularul ramane cu o invaliditate permanenta totala sau partiala, acesta primeste suma asigurata integrala sau un procent din aceasta, in functie de gradul invaliditatii.
 • Din 5 in 5 ani, daca asiguratul nu a solicitat nicio despagubire pentru beneficii de spitalizare si/sau beneficii chirurgicale, va primi un bonus de 30% din primele platite pentru acestea.

                Aceasta polita de asigurare are urmatoarele avantaje:

 • Titularul poate alege durata contractului: pe o perioada fixa de 10 sau 20 de ani, sau pana la 65 de ani.
 • Exista optiunea ca asiguratorul sa preia platile pentru contractant. Daca datorita unei incapacitati de munca totale si permanente, titularul nu mai poate plati primele de asigurare, asiguratorul preia plata acestora, astfel incat la sfarsitul politei sa beneficieze de aceeasi suma de bani.
 • Exista si optiunea de a extinde protectia si asupra celorlalti membri ai familiei: sot / sotie si copii.
 • Se poate creste protectia financiara pentru familie suplimentand beneficiul primit daca decesul are loc in urma unui accident.
 • Titularul poate sa ai grija de sanatatea intregii familii. In cadrul aceleiasi polite, in caz ca titularul sau cineva drag se imbolnaveste sau sufera un accident, asiguratorul va plati suma stabilita de catre titular pentru fiecare zi de spitalizare sau eventuale interventii chirurgicale. Pentru aceasta trebuiesc alese una dintre optiunile urmatoare:
  • Beneficiu de spitalizare si chirurgie ca urmare a unui accident;
  • Beneficiu de spitalizare si chirurgie ca urmare a unui accident sau a unei boli;
 • In functie de economiile si disponibilitatile financiare titularul va stabili impreuna cu asiguratorul un grafic personalizat de contributii (prime de asigurare).
 • Daca in urma unui accident, asiguratul sufera de o invaliditate permanenta totala sau partiala, acesta primeste un procent aplicabil la suma asigurata, indemnizatia de invaliditate fiind calculata in functie de un minim de 15% respectiv un maxim 500% din suma asigurata, tinand cont de gradul invaliditatii.`
 • Asiguratorul va plati asiguratului o indemnizatie daca acesta a suferit o interventie chirurgicala datorata unui accident, calculata in functie de un minim de 20% respectiv maxim 500% din suma asigurata, tinand cont de gradul interventiei chirurgicale.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Incheierea unei polite de ASIGURARE de viata - LIFE PROTECT de la METROPOLITAN Life presupune urmatoarele:

 • In vederea incheierii politei de asigurare, titularul si asiguratul vor completa si semna cererea de asigurare, document ce face parte integranta din polita de asigurare. Prin completarea si semnarea cererii de asigurare, titularul si asiguratul au obligatia de a declara in scris asiguratorului toti factorii de risc esentiali din punctul de vedere al acceptarii asigurarii. Asiguratorul va pastra confidentialitatea informatiilor.
 • In vederea acceptarii cererii de asigurare si emiterii politei de asigurare, asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare pentru a verifica urmatoarele aspecte: existenta interesului asigurabil, capacitatea titularului asigurarii de a plati primele de asigurare, justificarea sumelor asigurate alese sau orice alt document necesar pentru evaluarea medicala a persoanei asigurate.
 • Asiguratorul va plati catre beneficiarul desemnat sau mostenitorilor legali, in conformitate cu prevederile politei, suma asigurata corespunzatoare acoperirii riscului de deces din orice cauza, daca asiguratul decedeaza inainte de data maturitatii politei.
 • Orice beneficiu platibil va fi diminuat cu sumele datorate de catre titular in baza politei.
 • Acoperirea provizorie este un beneficiu temporar oferit de asigurator doar pentru riscul de deces ca urmare a unui accident, aceasta acoperire fiind aplicabila doar in cazul in care cererea de asigurare a fost completata integral si dupa ce s-a platit prima de asigurare initiala.
 • Acoperirea provizorie pentru deces ca urmare a unui accident este oferita in cazul decesului persoanei numite in cererea de asigurare asigurat, survenit ca o consecinta directa a unui accident, intervenit pe perioada cuprinsa intre data platii primei de asigurare initiale si data acceptarii / refuzului de catre asigurator a cererii de asigurare. Prin deces din accident se intelege numai decesul care s-a produsin termen de 60 de zile de la data accidentului, insa nu mai tarziu decat ziua imediat precedenta datei de acceptare / refuz a cererii de asigurare.
 • Asiguratorul trebuie sa primeasca cerere de despagubire in scris in termen de 90 de zile de la producerea decesului ca urmare a unui accident. Beneficiul platibil in cazul unei despagubiri va fi maximum intre suma asigurata a clauzei de deces din accident, mentionata in cererea de asigurare, si 50.000 lei. Daca alta limita este valabila, se va mentiona in anexa la polita. Daca mai multe cereri de asigurare sunt valabile in acelasi timp, in care asiguratul este aceeasi persoana, beneficiul total din cadrul beneficiului temporar pentru deces ca urmare a unui accident este limitat la 50.000 lei.
 • Acoperirea provizorie incepe la ora 00.00 a.m. a zilei urmatoare celei in care prima de asigurare initiala a fost platita integral. In cazul in care prima de asigurare nu a fost platita integral, persoana numita in cererea de asigurare asigurat va beneficia de acoperirea provizorie dupa ce achita si diferenta de prima. Daca diferenta de prima nu este achitata in termen de 60 de zile de la data platii initiale, cererea de asigurare va fi refuzata de asigurator si suma achitata va fi restituita.
 • Acoperirea provizorie pentru deces ca urmare a unui accident expira la prima din urmatoarele date:
  • ora 00:00 a.m. din ziua de incepere a acoperirii integrale corespunzatoare asigurarii de viata, contractata in baza cererii de asigurare;
  • data refuzului sau modificarii cererii de asigurare de asigurator, indiferent de motiv;
  • la expirarea unei durate de 60 de zile de la inceperea sa.
 • In cazul acceptarii cererii de asigurare, asiguratorul va emite polita de asigurare, urmand ca riscurile asigurate mentionate in polita sa fie acoperite in integralitate de la data intrarii in vigoare mentionata pe polita.
 • Titularul asigurarii / asiguratul este raspunzator pentru corectitudinea informatiilor furnizate asiguratorului privind datele personale ale asiguratului. De asemenea, titularul asigurarii / asiguratul este obligat sa raspunda in scris, la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatie sau imprejurari pe care le cunosc si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului.
 • Daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii politei (incluzand, dar fara a se limita la modificarea ocupatiei, a hobby-urilor), titularul asigurarii / asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului modificarea survenita.
 • In caz de frauda, declaratie falsa, neconforma realitatii, inexacta, reticenta facuta cu rea credinta de catre titularul asigurarii / asigurat in cererea de asigurare sau in orice alt document ce face parte sau este emis ca urmare a executarii politei de asigurare a primei de asigurare sau a oricarui alt aspect care ar putea afecta asigurarea sau in legatura cu orice solicitare de despagubire pe baza politei de asigurare, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula.
 • In acest caz, primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat la cunostinta de cauza de nulitate. In cazul in care reaua credinta nu a putut fi stabilita, iar constatarea acestor incalcari are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita de asigurare solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 zile, calculat de la notificarea primita din partea asiguratului, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul sa solicite oricand pe perioada politei de asigurare documente care sa probeze informatiile si declaratiile furnizate de catre titularul asigurarii, inclusiv, dar fara a se limita la adeverinte de venit, documente oficiale cu privire la activitatea desfasurata si orice alte documente considerate relevante.
 • Daca declaratiile referitoare la varsta asiguratului sunt eronate, asiguratorul are dreptul de a ajusta suma asigurata, in conformitate cu datele corecte ale asiguratului la data incheierii politei de asigurare.
 • In cazul in care varsta asiguratului, la momentul incheierii politei de asigurare, era in afara limitelor de varsta prevazute in tarifele corespunzatoare ale asiguratorului, atunci asiguratorul are dreptul de a rezilia polita de asigurare cu aplicarea prevederilor de mai sus.
 • Daca titularul politei sau asiguratul nu au raspuns sincer si complet la intrebarile care pot afecta corecta evaluare a riscului asigurat si sunt incluse in documentele care constituie baza politei, asiguratorul si titularul politei sau asiguratul convin sa se aplice prevederile privind acuratetea declaratiilor.
 • Daca totusi polita de asigurare ramane in vigoare pentru o perioada de cinci (5) ani fara intrerupere, de la data intrarii in vigoare si daca asiguratul se afla in viata la sfarsitul acestei perioade, asiguratorul nu-i poate contesta valabilitatea. Totusi, asiguratorul poate contesta oricand valabilitatea unei asigurari suplimentare anexate politei.
 • In cazul in care polita de asigurare a incetat si dupa o perioada a fost repusa in vigoare sau suma asigurata a fost marita, atunci perioada de 5 (cinci) ani mai sus mentionata se va calcula de la data reintrarii in vigoare a politei, respectiv de la data maririi sumei asigurate, numai in privinta informatiilor si evenimentelor declarate asiguratorului pentru repunerea in vigoare, respectiv pentru marirea sumei asigurate.
 • Aceasta polita de asigurare nu are valoare de rascumparare si nu ofera dreptul de a primi o suma la data maturitatii.
 • Schimbarea beneficiarului
  • Oricand pe intreaga durata a politei de asigurare titularul asigurarii are dreptul sa schimbe beneficiarul, iar acest drept se exercita prin solicitare scrisa si semnata si cu consimtamantul asiguratului.
  • Schimbarea beneficiarului produce efecte dupa primirea cererii corespunzatoare si acceptarea acesteia de asigurator. Asiguratorul nu este raspunzatoar pentru nicio plata sau alta actiune desfasurata anterior acestei aprobari.
  • Daca beneficiarul a cauzat in mod intentionat decesul asiguratului, drepturile sale ce decurg din polita inceteaza si vor fi transferate altor beneficiari desemnati sau mostenitorilor legali ai asiguratului, in situatia in care nu exista alti beneficiari desemnati.
 • Schimbarea titularului:
  • Titularul asigurarii poate fi modificat oricand pe durata politei de asigurare prin solicitare scrisa si semnata de catre vechiul si noul titular, cu consimtamantul asiguratului si al asiguratorului si cu conditia existentei unui interes asigurabil. Aceasta cerere va fi insotita de copiile actelor de identitate ale persoanelor semnatare.
 • Schimbarea frecventei de plata:
  • Schimbarea frecventei de plata se poate face la orice aniversare a politei, pe baza unei solicitari scrise si semnate de catre titularul asigurarii si transmisa asiguratorului cu cel mult 30 de zile inainte de data aniversarii.
 • Cesiunea politei
  • Titularul asigurarii are dreptul de a cesiona polita, iar acest drept se exercita la solicitarea sa si cu acordul asiguratului. Aceasta cesiune tine asiguratorul raspunzatoar in limita obligatiilor sale din polita. Asiguratorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea oricarei alte cesiuni.
 • Modificarea prevederilor politei
  • Fiecare modificare a prevederilor politei se va realiza cu emiterea unei anexe, care va fi parte integranta din polita si va inlocui partile relevante precedente din polita, cu exceptia cazurilor in care este prevazut altfel in polita de asigurare.
 • Asigurarea pe timp de razboi
  • Aceasta polita ofera acoperire asiguratului, in calitatea sa de civil, impotriva riscurilor de razboi.
  • Pe timp de pace, asigurarea este valabila si pe durata in care asiguratul presteaza serviciul militar.
  • Pe toata perioada in care este declarata stare de mobilizare sau de razboi si daca asiguratul este mobilizat sau este concentrat, efectele acestei asigurari, inclusiv a oricarei asigurari suplimentare atasata la aceasta, se suspenda. Cu toate acestea, se ofera in continuare deplina acoperire prin asigurare si nu se aplica nicio suspendare a asigurarii de baza sau a oricarei asigurari suplimentare atasata acesteia, daca polita a ramas in vigoare pe o perioada de 2 (doi) ani consecutivi de la emitere sau de la repunerea in vigoare.
  • In situatia decesului asiguratului in timpul perioadei de suspendare, asiguratorul este obligat sa plateasca catre beneficiar valoarea rezervei corespunzatoare asigurarii de baza sau sa ramburseze primele platite pentru asigurarea de baza daca suma lor este mai mare decat aceste valori. Polita de asigurare de baza si asigurarile suplimentare vor putea fi repuse in vigoare sau rascumparate in situatia in care vor avea valoare de rascumparare la sfarsitul perioadei de suspendare.
  • Pentru repunerea in vigoare titularul va trebui:
   • sa prezinte dovezi prin care sa probeze ca asiguratul corespunde din punct de vedere al sanatatii si a conditiilor de asigurare si
   • sa plateasca toate primele restante pentru perioada de suspendare, la care se aplica penalitati de intarziere la plata primei, asa cum se specifica mai jos.
  • Pentru o perioada de suspendare de pana la 6 (sase) luni, asiguratorul nu va percepe penalitati de intarziere la plata primei pentru primele scadente. Totusi, daca perioada de suspendare depaseste 6 (sase) luni, asiguratorul nu va incasa penalitati de intarziere la plata primei pentru primele 3 (trei) luni ale perioadei de suspendare, dar va incasa penalitati de intarziere la plata primei pentru perioada ramasa. Pentru aceste situatii, cuantumul penalitatilor de intarziere la plata primei este cel stabilit prin intermediul prevederilor privind intarzierea la plata primei.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE de viata - LIFE PROTECT de la METROPOLITAN Life poate fi incheiata pe o perioada de minim 10 ani.

               Polita va inceta fara interventia instantelor judecatoresti in urmatoarele cazuri:

  • prin reziliere unilaterala a politei de asigurare, de catre oricare dintre parti, in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre cealalta parte. Rezilierea se va face printr-o notificare scrisa, transmisa celeilalte parti, la ultima adresa comunicata, fara indeplinirea niciunei alte formalitati prealabile si fara interventia instantelor judecatoresti; in acest caz, polita va inceta prin plata valorii de rascumparare incepand cu sfarsitul perioadei acoperite de ultima prima de asigurare platita.
  • de drept la data decesului asiguratului;
  • de drept la data maturitatii politei de asigurare;
  • in caz de neplata a unei prime pentru polita la sfarsitul perioadei de gratie;
  • in cazul in care detinatorul asigurarii refuza modificarea / ajustarea primei de asigurare, conform prevederilor referitoare la plata primei de asigurare;
  • prin renuntarea de catre titularul asigurarii la polita de asigurare. Renuntarea la polita se poate face in termen de 20 de zile calendaristice, calculate de la data intrarii in vigoare a politei, fara plata vreunei penalitati si cu restituirea eventualelor prime platite. Pentru ca renuntarea sa produca efecte, notificarea de renuntare trebuie inregistrata de titularul asigurarii la sediile asiguratorului si va trebui sa contina datele de identificare si semnatura titularului asigurarii. Restituirea primei se va efectua catre titularul politei de asigurare.
  • prin denuntarea unilaterala a politei de asigurare, de catre titularul asigurarii, prin notificare scrisa, transmisa cu preaviz de 20 de zile, cu plata valorii de rascumparare (in acest caz, polita va inceta incepand cu sfarsitul perioadei acoperite de ultima prima de asigurare platita).

                La incetarea politei, obligatia titularului de plata a primei, precum si obligatia asiguratorului de plata a beneficiilor aferente politei vor inceta. In cazul in care titularul a platit o prima suplimentara pentru perioada in care incetarea devine efectiva sau o prima / prime pentru o perioada ulterioara incetarii, asiguratorul ii va returna valoarea acesteia / acestora.

                Daca polita de asigurare nu a fost rascumparata, ea poate fi repusa in vigoare in interval de 3 (trei) ani de la ultima data scadenta a primei neachitate, daca planul de asigurare de baza mai este oferit de asigurator.

                Pentru repunerea in vigoare a politei, sunt necesare urmatoarele:

  • cerere de repunere in vigoare, format standard oferit de asigurator, scrisa si semnata de catre titularul asigurarii si de catre asigurat;
  • dovada faptului ca asiguratul corespunde din punct de vedere al sanatatii si al conditiilor pentru asigurare;
  • plata tuturor primelor restante si a celor alocate automat de asigurator, impreuna cu penalitatile de intarziere la plata primei.

                Asiguratorul nu va plati nicio solicitare de despagubire care are ca obiect evenimente produse in perioada in care acoperirea prin asigurare nu a fost valabila (perioada cuprinsa intre data expirarii perioadei de gratie si data repunerii in vigoare a politei de asigurare).

  Teritorialitate: 

                Polita de ASIGURARE de viata - LIFE PROTECT de la METROPOLITAN Life isi exercita acoperirea in intreaga lume, cu exceptiile prezentate in polita de asigurare.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de ASIGURARE de viata - LIFE PROTECT de la METROPOLITAN Life poate sa fie:

  • in functie de durata sau maturitatea politei, varsta asiguratului persoana fizica la data incheierii asigurarii poate fi cuprinsa intre:
   • Pentru o durata de 10 ani: 18 - 60 ani;
   • Pentru o durata de 20 ani: 18 - 50 ani;
   • Pentru maturitate la 60 ani, varsta de intrare este 18 - 50 ani;
   • Pentru maturitate la 65 ani, varsta de intrare este 18 - 55 ani.

                 Contractant poate fi orice persoana care incheie asigurarea cu respectarea prevederilor legale referitoare la capacitatea de a incheia contracte si care se obliga fata de asigurator sa plateasca primele de  asigurare. Contractant al asigurarii poate fi asiguratul insusi daca are varsta de minim 18 ani.

                 Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata in polita de catre asigurat sa primeasca suma asigurata ca urmare a decesului acestuia.

  Suma Asigurata: 

               Polita de asigurare poate fi incheiata pentru sume asigurate stabilite pentru fiecare risc asigurat, de comun acord cu asiguratorul si care sunt precizate in tariful de prime al acestuia.

               Suma asigurata stabilita in polita de asigurare, depinde de solicitarea titularului si de evaluarea riscului de catre asigurator. Suma asigurata este garantata de asigurator in conformitate cu prevederile politei de asigurare.

  Prima de Asigurare: 

                 Prima de asigurare se calculeaza in functie de: varsta asiguratului, suma asigurata, tabelele de mortalitate specifice produsului, frecventa de plata, dobanda tehnica garantata, cheltuielile de administrare ale asiguratorului, starea de sanatate, hobby-uri si sporturi profesioniste practicate de asigurat. Primele de asigurare se platesc integral la termenele scadente, conform frecventei de plata specificata in polita de asigurare sau intr-o anexa ulterioara. Plata primei de asigurare se poate face: la casieriile bancilor partenere, prin transfer bancar, prin Direct Debit, ori prin orice alt mijloc de plata prevazut in anexa la cererea de asigurare.

                 Nu se accepta plata in avans a primei de asigurare, cu mai mult de 2 luni inainte de data scadenta.

                 Dupa plata primei initiale, pentru plata fiecarei prime care urmeaza se acorda o perioada de gratie de 30 (treizeci) de zile de la data scadenta. Daca prima de asigurare nu a fost platita pana la sfarsitul perioadei de gratie, la expirarea acesteia polita de asigurare este reziliata de plin drept, fara nicio notificare.

                  Daca survine evenimentul asigurat in perioada de gratie, prima de plata scadenta ramasa neachitata va fi scazuta din suma oricarui beneficiu pe care asiguratorul este obligat sa-l plateasca in baza politei de asigurare.

                  Asiguratorul nu este obligat sa trimita nicio notificare privind plata primelor. Trimiterea unei astfel de notificari nu poate fi considerata in niciun caz o renuntare la aceasta dispozitie contractuala.

                  Dovada platii primelor o reprezinta inregistrarea realizata de banca cu privire la tranzactie.

                  Data platii primei va fi considerata ca fiind data la care institutia bancara vireaza banii in contul asiguratorului.

                  Plata primelor trebuie efectuata de catre titularul asigurarii, in conformitate cu indicatiile asiguratorului.

                  Pentru orice prima scadenta si ramasa neachitata la sfarsitul perioadei de gratie (30 de zile de la data scadenta) asiguratorul are dreptul sa perceapa penalitati de intarziere la plata primei.

                   Penalitatile de intarziere se vor calcula pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu data scadenta a primei ramase neachitate si pot depasi valoarea primei asupra careia sunt calculate.

                   Procentul aferent penalitatilor de intarziere este mentionat in cererea de asigurare.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de ASIGURARE de viata - LIFE PROTECT de la METROPOLITAN Life poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE de viata - LIFE PROTECT de la METROPOLITAN Life sunt:

  • decesul din orice cauza;
  Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE de viata - LIFE PROTECT de la METROPOLITAN Life sunt:

  • Daca nu se specifica altfel, polita nu acopera urmatoarele vatamari corporale accidentale:
   • cauzate ca urmare a oricarei conditii preexistente;
   • ocazionate de razboi, razboi civil;
   • cauzate de intoxicatii datorate consumului de droguri, medicamente sau alte substante toxice, exceptand cazul in care au fost administrate ca urmare a prescriptiei unui medic;
   • cauzate de influența alcoolului, indiferent de gradul de alcoolemie a asiguratului;
   • cauzate sau provocate intentionat de catre beneficiar, in cazul in care beneficiul ii revine beneficiarului.
  • Daca nu se specifica altfel, se exclud de asemenea toate vatamarile corporale ca urmare a unui accident survenit in urmatoarele imprejurari:
   • participarea asiguratului la orice sport profesionist;
   • participarea asiguratului la orice competitie implicand utilizarea unui vehicul motorizat terestru, acvatic sau aerian;
   • zborul asiguratului ca pasager, intr-un aparat de zbor care nu apartine unei societati de transporturi aeriene inregistrate si autorizate legal pentru transportul de pasageri, pe rute programate, regulate si publicate;
   • participarea asiguratului la savarsirea unei infractiuni.
  • Sinuciderea:
   • In cazul in care asiguratul se sinucide, indiferent de starea sa de sanatate mentala, pe durata primilor 2 ani de la data intrarii / repunerii in vigoare a politei de asigurare, asiguratorul va achita primele care au fost plătite pentru asigurarea de baza, dupa retinerea oricaror sume datorate de catre titularul asigurarii.
   • In cazul in care asiguratul se sinucide dupa 2 ani de la data intrarii / repunerii in vigoare a politei de asigurare, asiguratorul va plati suma asigurata, dupa retinerea sumelor datorate de catre titularul asigurarii.
   • In cazul in care in ultimii 2 ani anteriori sinuciderii a avut loc o majorare a sumei asigurate, asiguratorul va plati suma asigurata inainte de majorare si cresterea de prima ce a sustinut aceasta majorare, dupa retinerea
    oricarei sume datorate de catre titular.
  • Nu se va plati niciun beneficiu pe baza politei sau a oricaror acoperiri suplimentare, anexe sau modificari atasate la acestea, in cazul in care cauza decesului asiguratului este o infectie oportunista, ori un neoplasm malign, daca la momentul decesului asiguratul avea sindromul imunodeficientei dobandite.
   • Infectiile oportuniste vor include, fara a se limita doar la acestea: pneumonia cu Pneumocistis Carinii, enterita cronica, infectii cu virusi, bacterii si / sau ciuperci.
   • Neoplasmul malign va include, fara a se limita doar la acestea: sarcomul lui Kaposi, limfomul sistemului nervos central si / sau alte malignitati cunoscute sau care ar putea fi identificate drept cauze imediate ale decesului in prezenta sindromului imunodeficientei dobandite.
   • Sindromul imunodeficientei dobandite va include encefalopatia HIV (Virusul Imunodeficitar Uman) si sindromul debilizant HIV.
   • In cazul in care, in virtutea acestor excluderi, nu sunt platibile niciun fel de beneficii, toate primele platite pentru asigurarea de baza, diminuate cu orice datorie existenta in baza politei, vor fi rambursate beneficiarului sau mostenitorilor legali ai asiguratului, daca nu exista un beneficiar desemnat.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de ASIGURARE de viata - LIFE PROTECT de la METROPOLITAN Life nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare suplimentare.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele drepturi si obligatii pe care titularul / asiguratul le are prin polita de ASIGURARE de viata - LIFE PROTECT de la METROPOLITAN Life sunt:

  • In cazul in care titularul este o persoana fizica, alta decat asiguratul si decedeaza in perioada de valabilitate a politei de sigurare, drepturile si obligatiile acestuia sunt transferate asiguratului, daca nu se precizeaza altfel.
  • In cazul in care titularul este o persoana juridica, iar existenta sa inceteaza in perioada de valabilitate a politei de sigurare, drepturile si obligatiile acestuia sunt transferate asiguratului, daca nu se precizeaza altfel.
  • Daca beneficiarul decedeaza inaintea sau in acelasi timp cu asiguratul, drepturile sale sunt transferate proportional celorlalti beneficiari desemnati sau mostenitorilor legali ai asiguratului, daca nu sunt desemnati alti
  • beneficiari.
  • Daca beneficiarul decedeaza dupa decesul asiguratului, drepturile sale sunt transferate asupra mostenitorilor legali ai beneficiarului, exceptand cazul in care beneficiul a fost deja platit beneficiarului, daca nu se precizeaza altfel.
  • In vederea incheierii politei de asigurare, titularul si asiguratul vor completa si semna cererea de asigurare, document ce face parte integranta din polita de asigurare. Prin completarea si semnarea cererii de asigurare, titularul si asiguratul au obligatia de a declara in scris asiguratorului toti factorii de risc esentiali din punctul de vedere al acceptarii asigurarii. Asiguratorul va pastra confidentialitatea informatiilor.
  • Titularul asigurarii / asiguratul este raspunzator pentru corectitudinea informatiilor furnizate asiguratorului privind datele personale ale asiguratului. De asemenea, titularul asigurarii / asiguratul este obligat sa raspunda in scris, la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatie sau imprejurari pe care le cunosc si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului.
  • Daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii politei (incluzand, dar fara a se limita la modificarea ocupatiei, a hobby-urilor), titularul asigurarii / asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului modificarea survenita.
  • In caz de frauda, declaratie falsa, neconforma realitatii, inexacta, reticenta facuta cu rea credinta de catre titularul asigurarii / asigurat in cererea de asigurare sau in orice alt document ce face parte sau este emis ca urmare a executarii politei de asigurare a primei de asigurare sau a oricarui alt aspect care ar putea afecta asigurarea sau in legatura cu orice solicitare de despagubire pe baza politei de asigurare, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula.
  • In acest caz, primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat la cunostinta de cauza de nulitate. In cazul in care reaua credinta nu a putut fi stabilita, iar constatarea acestor incalcari are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita de asigurare solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 zile, calculat de la notificarea primita din partea asiguratului, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele drepturi si obligatii, pe care METROPOLITAN Life le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE de viata - LIFE PROTECT sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  Procedura Daune: 
  • Asiguratorul va fi notificata in scris, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 30 de zile, despre orice eveniment care ar putea face obiectul unei solicitari de despagubire in conditiile politei de asigurare. In cazul depasirii termenului de 30 de zile asiguratorul isi rezerva dreptul de a refuza plata despagubirii daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului notificat.
  • Toate notificarile catre asigurator vor fi transmise in scris de catre titularul asigurarii sau, dupa caz, de catre beneficiarul asigurarii. Furnizarea documentelor suplimentare necesare pentru evaluarea solicitarii de despagubire va intra in sarcina beneficiarilor. Toate costurile legate de obtinerea si furnizarea informatiilor necesare procesului de evaluare a solicitarii de despagubire vor intra exclusiv in sarcina beneficiarilor asigurarii; aceste costuri nu pot face obiectul solicitarii de despagubire.
  • Notificarea scrisa transmisa asiguratorului va contine urmatoarele elemente:
   • numarul politei de asigurare;
   • descrierea detaliata a accidentului si numele eventualilor martori;
   • orice rapoarte ale organelor de politie cu privire la accident;
   • raportul medical preliminar care sa descrie natura si gravitatea ranilor si sa precizeze diagnosticul precis;
   • copie legalizata a certificatului de deces;
   • documente legale care sa stabileasca identitatea beneficiarilor;
   • orice alte documente necesare pentru evaluarea dosarului de despagubire.
  • In cazul decesului asiguratului, asiguratorul are dreptul, pe propria cheltuiala, sa solicite o examinare post mortem a decedatului. Beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa prezinte dovada decesului din accident, care poate fi certificatul de deces (copie legalizata) sau dovada decesului prezumtiv (copie legalizata), in caz de disparitie.
  • Dosarul de despagubire va fi analizat dupa ce asiguratorul intra in posesia tuturor documentelor solicitate si necesare evaluarii evenimentului asigurat. Asiguratorul va efectua plata indemnizatiilor de asigurare in termen de 30 zile calendaristice de la data la care documentatia solicitata este completa. Aceasta plata nu este purtatoare de dobanzi.
  • In cazul in care documentele si informatiile puse la dispozitie de catre solicitantul despagubirii contin informatii contradictorii sau nu sunt conforme cu datele furnizate de institutiile medicale sau alte autoritati, asiguratorul va avea dreptul de a respinge solicitarea de despagubire si de a rezilia unilateral polita de asigurare.
  • Plata tuturor indemnizatiilor se va efectua de asigurator, conform indicatiilor beneficiarului / asiguratului / titularului asigurarii, fie direct in contul acestuia (aflat in Romania sau in strainatate), fie prin casieria unei banci agreate de asigurator, cu respectarea limitarilor legale impuse de legislatia in vigoare de la momentul platii.
  • Daca este solicitata o indemnizatie aferenta unui eveniment asigurat ce a avut loc in perioada de gratie, prima scadenta va fi scazuta din suma oricarui beneficiu pe care asiguratorul este obligata sa il plateasca in conformitate cu polita de asigurare.
  • Daca asiguratul dispare sau este imposibila o identificare obiectiva a corpului sau, aceasta situatie se asimileaza cu decesul asiguratului numai daca exista in acest sens o hotarare definitiva a unei instante judecatoresti.

  Centrul de daune 

  despagubiri@metropolitanlife.ro

  Metropolitan Life asigurari MetLife Europe d.a.c Dublin Sucursala Bucuresti - Departament Despagubiri

  Europe House, B-dul Lascar Catargiu, nr. 47 - 53, Unitatea 4B, et. 4, cod 010665, sector 1, Bucuresti, Romania,

  Fax: 021.208.41.04

  Tel: 021.208.41.00

  Program Call-Center: 8:30 - 19:00 (luni - vineri)

  Diverse: 
  • Taxele si impozitele aferente primelor de asigurare vor fi suportate de catre asigurator conform legislatiei fiscale in vigoare. Titularul asigurarii / asiguratul va plati catre asigurator doar primele de asigurare.
  • Orice taxe onorarii notariale si impozitele datorate, daca este cazul, pentru primirea beneficiilor de la asigurator conform acestei asigurari, vor fi suportate de catre beneficiar / asigurat / titular, conform legislatiei fiscale in vigoare.
  • Taxele de transfer a primelor platite din strainatate vor fi achitate de catre platitor. Taxele de transfer a indemnizatiilor de asigurare catre strainatate vor fi achitate de catre beneficiarul platii.
  • Orice notificare, declaratie sau cerere a titularului asigurarii, asiguratului sau beneficiarului, in legatura cu polita, este valabil indeplinita daca va fi transmisa asiguratorului in scris si semnata prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati:
   • livrata personal la sediile asiguratorului,
   • prin posta,
   • prin fax,
   • prin curier,
   • prin intermediul postei electronice (e-mail transmis de la adresele mentionate de titular in cererea de asigurare sau comunicate ulterior in scris de acesta) sau
   • prin serviciul electronic la distanta pus la dispozitie de asigurator.
  • Orice comunicare din partea asiguratorului catre titular / asigurat / beneficiar este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati:
   • prin posta electronica de tip e-mail,
   • livrata personal,
   • prin fax,
   • prin posta,
   • prin curier sau
   • prin alte mijloace electronice de comunicare (inclusiv SMS) ori servicii electronice la distanta puse la dispozitie de asigurator.
  • Comunicarea livrata personal catre asigurator se considera primita in momentul inmanarii sau depunerii la sediile asiguratorului. Comunicarea prin curier / servicii postale se considera primita de destinatar la data mentionata in evidentele firmei de curierat ca data a livrarii / data primirii mentionata pe confirmarea de primire. In cazul comunicarilor prin posta simpla, notificarea, declaratia sau cererea se consider primita de destinatar la data inregistrarii acesteia la sediile asiguratorului. Comunicarea trimisa prin fax, SMS si / sau prin posta electronica se va considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost trimisa.
  • Pentru anumite solicitari vor putea fi utilizate mijloace electronice de comunicare, prin intermediul serviciul electronic la distanta”e-Customer” oferit de asigurator (denumirea serviciului poate fi modificata unilateral de asigurator), prin intermediul caruia titularul asigurarii isi poate administra polita de asigurare, in termenii si conditiile prevazute pentru acest serviciu. Asiguratorul va comunica titularului asigurarii pe adresa de e-mail a acestuia datele de identificare necesare accesarii serviciului electronic la distanta.
  • In cazul in care titularul asigurarii accepta termenii si conditiile serviciului electronic la distanta, acestea devin anexa la polita de asigurare si toate solicitarile / tranzactiile efectuate prin intermediul serviciului vor fi parte integranta a politei de asigurare.
  • In cazul in care polita de asigurare prevede ca anumite comunicari se fac prin afisarea pe pagina de internet a asiguratorului sau prin publicarea intr-un cotidian national, o astfel de comunicare va fi considerata pe deplin valabila.
  • Orice schimbare a datelor de contact ale partilor va fi notificata celeilate parti in scris, in caz contrar comunicarile transmise la ultimele referinte de contact declarate de parti vor fi considerate perfect valabil.
  • In cazul in care se vor constata contradictii intre prevederile politei de asigurare si cele conform legislatiei in vigoare, prevederile din polita de asigurare vor prevala.
  • In cazul in care una din clauzele politei contravine legii sau devine inoperanta ca urmare a aplicarii unei decizii a unui organ jurisdictional, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze care raman in vigoare si produc efecte juridice.
  • Clauza inoperanta si / sau nelegala va fi inlocuita cu prevederea legala modificatoare, daca va fi cazul.
  • Forta majora: se refera la un eveniment / o situatie extern / a, imprevizibil / a, absolut / a, invincibil / a, inevitabil / a, neasteptat / a si independent / a de vointa partilor, invocat / a de una din parti, dovedit / a cu documente emise de autoritati publice competente, care a impiedicat una din parti sa isi indeplineasca obligatiile contractuale, desi a depus toate diligentele necesare in vederea indeplinirii obligatiilor respective. Partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, daca fac dovada ca acestea s-au datorat unui caz de forta majora. Partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, daca fac dovada ca acestea s-au datorat unui caz de forta majora.
  • Politei i se aplica legislatia din Romania, incluzand, dar nelimitandu-se la urmatoarele acte normative cu modificarile si completarile ulterioare: Codul Civil al Romaniei, Legea nr. 136 / 1995; Legea nr. 32 / 2000; Legea nr. 237 / 2015 si orice alte acte emise de autoritatea de supraveghere si reglementare in domeniul asigurarilor.
  • Solicitantul (titularul) si persoana propusa spre asigurare (asiguratul) cuprinsi in polita de asigurare si asiguratorul vor incerca solutionarea pe cale amiabila a oricaror litigii rezultate din executarea politei de asigurare. Orice reclamatii adresate asiguratorului de catre solicitant (titularul) si persoana propusa spre asigurare (asiguratul), cuprinsi in polita de asigurare, in legatura cu executarea politei de asigurare vor trebui formulate in scris, sub semnatura autorului, cu indicarea obiectului reclamatiei, a motivelor acesteia, a eventualelor mijloace de proba, a domiciliului si a datelor de identificare ale autorului (CNP, numar si serie act de identitate, numerele tuturor contractelor la care se refera reclamatia) si vor fi depuse de catre acesta sau transmise prin fax / scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul asiguratorului, sau prin e-mail la adresa client@metropolitanlife.ro ori pe site-ul asiguratorului, www.metropolitanlife.ro, cu conditia completarii tuturor campurilor obligatorii.
  • Asiguratorul va analiza reclamatia si daca va considera necesar va putea invita autorul la sediul sau pentru sustinerea reclamatiei sau va putea solicita acestuia prezentarea de explicatii si / sau documente si ii va comunica raspunsul sau in termen de 30 (treizeci) de zile de la inregistrarea reclamatiei, prin e-mail / fax / scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Procedura amiabila nu constituie o restrangere a dreptului petentului de a se adresa autoritatilor de supraveghere si reglementare in domeniul asigurarilor (Autoritatea de Supraveghere Financiara si Banca Centrala a Irlandei), autoritatilor competente in domeniul protectiei consumatorului si / sau instantelor judecatoresti competente.
  • Orice parte contractuala se poate adresa instantelor judecatoresti din Romania competente pentru solutionarea oricarei pretentii izvorate din asigurare.