Asigurarea mixta de VIATA - PRACTIC PLUS

asigurari generali romania viata individuala grup persoane fizice juridice pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 6 si 7.

office@generali.ro

Tel:   021.207.00.08, 021.312.36.35

Fax:   021.312.37.20

               GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este o societate de asigurari cu traditie si un istoric indelungat pe meleagurile romanesti. In 1835 era infiintata, la Braila, prima sucursala a grupului Generali, in Romania. In 1935 societatea isi muta sediul la Bucuresti si isi schimba denumirea in GENERALA - Societate Romana de Asigurari Generale. In anul 1948, datorita contextului politic, Grupul Generali este fortat sa se retraga de pe piata est-europeana si, implicit, din Romania. Dupa o pauza de 45 de ani, in anul 1993 Generali revine pe piata din Romania. Astfel, se infiinteaza societatea Generala Asigurari S.A., avand capital mixt italiano-roman, actionarii fiind Assicurazioni Generali (51%) si alte 4 companii romanesti, activitatea vizand in principal asigurarile generale. In anul 1999, Generali Holding Vienna preia pachetul majoritar de actiuni, iar numele companiei devine GENERALI Asigurari. In anul 2011, Generali Asigurari si Ardaf fuzioneaza dand nastere unei noi companii, cunoascuta astazi ca Generali Romania, o companie mai puternica in piata romaneasca de asigurari. Generali Romania este prezenta in toate orasele importante ale tarii, cu peste 88 de agentii si puncte de lucru, reusind in fiecare zi sa protejeze in mod activ si sa imbunatateasca calitatea vietii oamenilor. GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-002-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE MIXTA de viata - PRACTIC PLUS - prin care asigura persoane fizice pentru riscul de deces din orice cauza, la care se adauga o componenta de economisiere si protectie prin care asiguratul beneficiaza de o suma asigurata plus participarea la profit, astfel incat protectia financiara a asiguratului si familiei sale sa fie completa.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE MIXTA de viata - PRACTIC PLUS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, asigurarea persoanelor fizice pentru riscul de deces din orice cauza, la care se adauga o componenta de economisiere si protectie prin care asiguratul beneficiaza de o suma asigurata plus participarea la profit, astfel incat protectia financiara a asiguratului si familiei sale sa fie completa.

               Beneficiile politei de asigurare de viata PRACTIC PLUS:

 • Polita de asigurare poate fi cesionata pentru obtinerea unui credit.
 • Prin clauza de invaliditate permanenta din orice cauza / accident, indemnizatia de asigurare este egala cu un procent din suma asigurata.
 • Se poate alege o multitudine de riscuri asigurate suplimentar (ex: spitalizare din orice cauza, boli grave, cheltuieli medicale, fracturi / arsuri etc). In cazul in care asiguratul opteaza pentru achizitionarea de pachete de asigurare, acesta beneficiaza de clauze complet gratuite.
 • In cazul incapacitatii totale de munca, asiguratorul preia plata primelor de asigurare, pe toata durata ramasa a politei.
 • In cazul unui deces din accident, beneficiarul primeste dublul sumei asigurate.
 • Pentru deces din accident rutier, beneficiarul primeste triplul sumei asigurate.
 • Polita de asigurare poate fi incheiata in Lei sau in Euro, la alegere.

                Aceasta polita de asigurare are urmatoarele avantaje:

 • Asiguratul alege cine va fi beneficiarul, care va fi structura politei si pe ce perioada de timp doreste sa o incheie.
 • Suma asigurata este garantata.
 • Sistemul de plata este flexibil. Se poate alege plata anuala, semestriala sau trimestriala, in functie de fluxul veniturilor asiguratului.
 • Asiguratul isi poate proteja capitalul prin alegerea optiunii de indexare automata a sumei asigurate cu indicele de inflatie.
 • Capitalul asiguratului este protejat, deoarece asiguratorul foloseste instrumente de investitie sigure si eficiente.
 • Venitul obtinut din aceasta asigurare de viata nu se impoziteaza.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Incheierea unei polite de ASIGURARE MIXTA de viata - PRACTIC PLUS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA presupune urmatoarele:

 • In vederea incheierii politei de asigurare, asiguratul si contractantul vor completa si semna cererea si oferta de asigurare, document ce face parte integranta din polita de asigurare. Prin completarea cererii de asigurare, asiguratul / contractantul are obligatia de a declara in scris asiguratorului toti factorii esentiali din punctul de vedere al acceptarii asigurarii, pentru care asiguratorul a pus intrebari in scris, factori care au fost sau trebuia sa fi fost cunoscuti de catre asigurat. Asiguratorul va pastra confidentialitatea informatiilor si le va folosi numai in scopul evaluarii riscului in vederea incheierii asigurarii.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a verifica starea de sanatate a asiguratului, putand solicita efectuarea unui examen medical sau prezentarea unor documente suplimentare, importante din punctul de vedere al acceptarii riscului ce urmeaza a fi asigurat.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare referitoare la ocupatiile asiguratului, rezidenta, activitatea profesionala, precum si la practicarea de sporturi sau hobby-uri.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a verifica urmatoarele aspecte: existenta interesului asigurabil, capacitatea contractantului de a plati primele de asigurare, justificarea sumei asigurate alese.
 • In cazul declaratiilor incomplete sau incorecte, asiguratorul va aplica prevederile privind declaratiile false.
 • Daca in urma evaluarii riscului se descopera factori care contribuie la modificarea acestuia, asiguratorul va comunica contractantului in termen de 30 de zile de la primirea cererii de asigurare decizia sa, care poate fi:
  • Acceptarea incheierii asigurarii, in termenii si conditiile propuse in scris contractantului, astfel:
   • in cazul in care asiguratul a fost incadrat initial intr-o clasa superioara de risc din punctul de vedere al calculului primei de asigurare, asiguratorul va restitui contractantului suma datorata in termen de 30 de zile de la data instiintarii;
   • in cazul in care asiguratul a fost incadrat initial intr-o clasa inferioara de risc din punctul de vedere al calculului primei de asigurare asiguratorul va cere contractantului ca in termen de 30 de zile de la data instiintarii sa isi dea acordul privind noile conditii de preluare a riscului;
  • In ambele cazuri de mai sus, cu acordul scris al contractantului, suma asigurata poate fi modificata corespunzator cu prima de asigurare platita in momentul completarii cererii de asigurare. Face exceptie cazul in care diferenta de prima care trebuie platita este mai mica decat valoarea drepturilor de emisiune, suma asigurata corespunzatoare primei de asigurare platite reducandu-se fara instiintarea contractantului.
  • Refuzul incheierii asigurarii, in cazul in care riscul este considerat major, urmand ca in termen de 30 de zile de la data instiintarii sa restituie contractantului avansul de prima de asigurare platit, din care se retin cheltuielile controlului medical (daca acesta a fost efectuat) si drepturile de emisiune.
  • Acceptarea asigurarii cu anumite excluderi de natura medicala sau profesionala. Aceste excluderi vor fi mentionate in polita de asigurare.
  • Amanarea inceperii asigurarii ca urmare a unor factori de risc de natura medicala sau profesionala.
 • In cazul refuzarii incheierii asigurarii de catre asigurator, acesta nu este obligat sa declare motivele refuzului. Cererea de asigurare si toate documentele anexate la aceasta raman in proprietatea asiguratorului, mentinandu-si caracterul confidential.
 • Daca in urma evaluarii riscului de catre asigurator contractantul asigurarii nu mai doreste incheierea asigurarii, asiguratorul va inapoia contractantului avansul de prima achitat, mai putin costul controlului medical (daca acesta a fost efectuat) si drepturile de emisiune.
 • In cazul acceptarii incheierii asigurarii de catre asigurator, asigurarea se incheie prin emiterea politei de asigurare in conformitate cu datele cuprinse in cererea de asigurare, cu eventualele modificari ulterioare, tariful de prima corespunzator si conditiile de asigurare aprobate de autoritatea competenta.
 • Asigurarea poate fi incheiata pentru persoane a caror varsta este cuprinsa intre 15 si 70 de ani.
 • Varsta asiguratului nu poate fi mai mare de 75 de ani la expirarea politei de asigurare.
 • Durata politei de asigurare este cuprinsa intre 5 si 30 ani. Perioada asigurata mentionata in polita de asigurare nu poate fi prelungita ulterior.
 • Nu pot fi asigurate persoanele cu incapacitate permanenta de munca sau cele care prezinta tulburari neuropsihice grave.
 • Perioada de valabilitate a asigurarii si a politei de asigurare este inscrisa in polita de asigurare.
 • Acoperirea prin asigurare incepe la ora 24 a zilei in care a fost platit avansul de prima, dar nu mai devreme de data specificata in oferta de asigurare semnata de contractant.
 • Pentru toate cererile de asigurare pentru care asiguratorul a incasat avansul de prima, asiguratorul garanteaza acoperire intermediara imediata numai pentru riscul de deces din accident, incepand cu ora 24 a zilei in care a fost platit avansul de prima de asigurare, cu conditia ca cererea si oferta de asigurare sa fi fost semnata de contractant si asigurat. Conditia impusa de asigurator pentru acoperirea intermediara imediata este ca la data completarii cererii si ofertei de asigurare asiguratul sa nu fie in incapacitate fizica sau psihica constatata medical si sa nu fie sub tratament sau supraveghere medicala. In perioada acoperirii intermediare imediate asigurarile pentru riscurile asigurate suplimentar nu sunt valabile.
 • Valabilitatea acoperirii intermediare imediate inceteaza dupa caz:
  • La data inceperii asigurarii mentionata in polita de asigurare;
  • La data emiterii de catre asigurator a oricarei decizii de amanare sau respingere a preluarii riscului asigurat. In cazul respingerii preluarii riscului asigurat, asiguratorul restituie avansul de prima mai putin drepturile de emisiune si costul controlului medical, daca acesta a fost efectuat;
  • La data refuzului contractantului de a mai incheia asigurarea. In acest caz, asiguratorul restituie avansul de prima mai putin drepturile de emisiune si costul controlului medical, daca acesta a fost efectuat;
  • Automat (fara instiintarea contractantului), in termen de 90 de zile de la data efectuarii platii avansului de prima, daca polita de asigurare nu a fost emisa. In acest caz asiguratorul restituie avansul de prima mai putin drepturile de emisiune si costul controlului medical, daca acesta a fost efectuat;
 • In perioada de acoperire intermediara imediata asiguratorul ofera acoperire pentru maxim 5.000 EURO, dar nu mai mult decat suma asigurata mentionata in oferta de asigurare pentru riscul asigurat de bazade deces din orice cauza, in conditiile stipulate. Dupa plata indemnizatiei de asigurare, polita de asigurare inceteaza.
 • Daca in perioada de acoperire intermediara imediata asiguratul decedeaza din boala, asiguratorul restituie contractantului / beneficiarilor avansul de prima platit, mai putin drepturile de emisiune si costul controlului medical, daca acesta a fost efectuat iar procesul de emitere al politei inceteaza;
 • Dupa efectuarea analizei de risc a cererii de asigurare, in cazul acceptarii riscului de catre asigurator in termenii si conditiile comunicate in scris asiguratului, asiguratorul va emite polita de asigurare, pe care o va trimite contractantului asigurarii. De la data incasarii primei de asigurare sau, dupa caz, a primei rate a acesteia, dar nu inainte de data inceperii acoperirii prin asigurare inscrisa in polita de asigurare, va incepe obligatia asiguratorului in continuarea si in completarea acoperirii intermediare imediate.
 • Polita de asigurare ofera acoperire pentru urmatoarele riscuri asigurate de baza:
  • supravietuirea asiguratului la expirarea politei de asigurare, si
  • decesul asiguratului din orice cauza (accident sau imbolnavire) in perioada de valabilitate a politei de asigurare.
 • Incepand cu anul trei de asigurare, polita de asigurare participa anual la castigul obtinut din investirea rezervelor matematice, conform rezultatelor financiare calculate la data de 31 decembrie a fiecarui an.
 • Valoarea participarii la castig calculata, la data de 31 decembrie a fiecarui an, devine garantata de asigurator, fiind comunicata contractantului la fiecare aniversare a politei de asigurare.
 • Doar primele de asigurare corespunzatoare asigurarii de baza contribuie la constituirea rezervei matematice. Primele de asigurare corespunzatoare asigurarilor suplimentare nu contribuie la formarea rezervei matematice.
 • Rezerva matematica este investita de catre asigurator, iar un procent din rezultatul obtinut este alocat contractantului. Procentul de alocare a participarii la castig este stabilit periodic de catre asigurator, fiind prezentat in tabelul „Detalii tehnice”.
 • Contul de participare la castig este creditat anual pe baza rezultatelor obtinute din fructificarea rezervei matematice si a participarii la castig din anii precedenti, conform rezultatelor investitionale calculate la data de 31 decembrie a fiecarui an.
 • In functie de rata anuala investitionala obtinuta prin investirea rezervei matematice pot exista urmatoarele situatii privind participarea la castig acordata contractantului:
  • Daca rata investitionala este mai mare decat suma dintre dobanda tehnica garantata si marja de siguranta, atunci participarea la castig este egala cu suma dintre:
   • Procentul de alocare inmultit cu excedentul de dobanda obtinut prin investirea rezervei matematice;
   • Procentul de alocare inmultit cu excedentul de dobanda plus dobanda tehnica aplicata la participarea la castig garantata din anii precedenti.
    • Excedentul de dobanda este calculat ca diferenta intre rata investitionala obtinuta, marja de siguranta si dobanda tehnica garantata. Marja de siguranta si dobanda tehnica garantata sunt prezentate in Tabelul „Detalii tehnice”.
   • Daca rata investitionala este egala cu suma dintre dobanda tehnica garantata si marja de siguranta, atunci participarea la castig este egala cu dobanda tehnica aplicata asupra participarii la castig garantate din anul precedent.
 • Indexarea consta in majorarea anuala a sumei asigurate, la aniversare, cu un procent stabilit de catre asigurator in conformitate cu Tabelul „Detalii Tehnice”. Cuantumul primei de asigurare nu creste cu acelasi procent de indexare ci prima este recalculata in conformitate cu matematicile actuariale, tinandu-se cont de noua varsta a persoanei asigurate cat si de durata ramasa a politei de asigurare.
 • Polita de asigurare se va indexa anual, la aniversare, cu exceptia cazului in care contractantul precizeaza explicit ca nu doreste indexarea, prin mentionarea acestui lucru in rubrica indicata din cererea de asigurare.
 • Contractantul poate solicita, cu cel putin 30 zile inainte de data aniversarii, majorarea aumei asigurate cu un alt procent decat cel propus de asigurator insa acesta nu trebuie sa fie mai mic decat procentul minim de indexare din Tabelul „Detalii Tehnice”. In acest caz, asiguratorul va decide asupra acestei solicitari si isi rezerva dreptul de a efectua o noua analiza a riscului.
 • Cu 45 de zile inainte de aniversare, asiguratorul instiinteaza contractantul cu privire la majorarile aferente indexarii (noua suma asigurata si prima de asigurare). Contractantul are obligatia de a comunica in scris asiguratorului cu cel putin 30 de zile inainte de data aniversarii acordul sau refuzul sau cu privire la respectivele majorari.
 • In cazul in care contractantul nu va comunica asiguratorului optiunea sa in termenul prevazut mai sus, asiguratorul va utiliza automat la aniversare optiunea contractantului exprimata in anul anterior de asigurare (daca in anul anterior de asigurare polita de asigurare a fost indexata, se va indexa in continuare, in caz contrar, va ramane la valorile anterioare).
 • Contractantul nu poate solicita modificarea politei de asigurare (majorarea primei / sumei asigurate sau micsorarea primei / sumei asigurate) sau aplicarea clauzei de indexare in ultimii 3 ani de asigurare, inainte de expirarea politei de asigurare.
 • Contractantul poate solicita diminuarea primei / sumei asigurate cu conditia ca noua prima anuala sa nu fie sub minimul stabilit in Tabelul „Detalii tehnice”.
 • Incepand cu anul al patrulea de asigurare, in cazul in care contractantul a platit integral primele de asigurare pentru primii 3 ani de asigurare (plata integrala a trei prime de asigurare anuale), asiguratul poate solicita efectuarea unei plati daca a suferit sau urmeaza sa sufere o interventie chirurgicala pentru redobandirea ori mentinerea sanatatii, o singura data pe toata durata asigurarii.
 • Suma care se plateste nu poate depasi costurile rezonabile ale interventiei chirurgicale si valoarea de rascumparare a politei de asigurare calculata la data la care se solicita in scris acordarea acestei facilitati.
 • Asiguratorul acorda aceasta facilitate in cazul in care contractantul a platit toate primele de asigurare la scadenta sau in perioada de gratie.
 • Dupa plata sumei pentru efectuarea interventiei chirurgicale, asiguratorul va recalcula noua suma asigurata pe baza matematicilor actuariale (noua suma asigurata fiind mai mica decat suma asigurata initiala), iar noua valoare va fi comunicata contractantului.
 • Incepand cu anul al patrulea de asigurare, in cazul in care contractantul a platit integral primele de asigurare pentru primii 3 ani de asigurare (plata integrala a trei prime de asigurare anuale), contractantul poate solicita retrageri partiale din rezerva matematica cel mai devreme la jumatatea perioadei de asigurare si nu de mai mult de 2 (doua) ori pe toata durata asigurarii.
 • Retragerile partiale din rezerva matematica nu pot depasi jumatate din valoarea de rascumparare calculata la data retragerii, in conformitate cu Tabelul valorilor garantate anexat politei de asigurare.
 • Asiguratorul acorda aceasta facilitate numai daca contractantul a platit toate primele de asigurare la scadenta si doar la aniversarea contractului.
 • Dupa retragerea partiala din rezerva matematica, asiguratorul va recalcula noua suma asigurata pe baza matematicilor actuariale (noua suma asigurata fiind mai mica decat suma asigurata initiala), iar noua valoare va fi comunicata contractantului.
 • Polita de asigurare poate fi transformata intr-o polita libera de la plata primelor incepand cu anul al patrulea de asigurare, doar in cazul in care contractantul a platit integral primele de asigurare pentru primii 3 ani de asigurare (plata integrala a trei prime de asigurare anuale) si doar daca suma asigurata redusa a politei depaseste plafonul stabilit periodic de asigurator. Plafonul este stabilit periodic in functie de cheltuielile de administrare corespunzatoare politei de asigurare de viata. Transformarea politei intr-o polita libera de la plata primelor se face in urmatoarele cazuri:
  • la data solicitarii facute in scris de catre contractant daca primele / ratele de asigurare au fost achitate la datele de scadenta conform frecventei de plata precizata in polita de asigurare sau in perioada de gratie;
  • in mod automat, la data celei dintai scadente neachitate integral.
 • In cazul in care suma asigurata redusa a politei de asigurare este sub plafonul stabilit periodic de catre asigurator, polita de asigurare poate fi reziliata de catre asigurator cu plata valorii de rascumparare (in cazul in care aceasta exista).
 • Polita de asigurare libera de la plata primelor de asigurare este valabila pe durata ramasa a asigurarii pentru suma asigurata redusa. Suma asigurata redusa se calculeaza pe baza matematicilor actuariale, in functie de durata ramasa a asigurarii si de valoarea rezervei matematice.
 • Suma asigurata redusa, minim garantata la inceputul politei pentru fiecare an de asigurare, este prezentata in Tabelul valorilor garantate generat la data emiterii politei de asigurare si anexat politei.
 • In cazul unei polite de asigurare a carei suma asigurata a fost majorata prin indexare, calculul sumei asigurate reduse va fi facut luand in considerare rezerva matematica corespunzatoare noilor sume.
 • Asiguratorul va notifica contractantul in termen de 30 zile de la data primirii solicitarii despre valorile politei de asigurare eliberata de la plata primelor.
 • In perioada in care polita de asigurare este libera de la plata primelor, acoperirile pentru riscurile asigurate suplimentar, daca au fost achizitionate, nu mai sunt valabile.
 • Polita de asigurare eliberata de la plata primelor de asigurare poate fi rascumparata.
 • Polita de asigurare libera de la plata primelor participa la castig.
 • Contractantul poate solicita reactivarea politei prin completarea formularului de reactivare (formular tip emis de asigurator si completat de catre contractant). Reactivarea se poate efectua cu acceptul asiguratorului, astfel:
  • fie cu plata integrala a tuturor restantelor - in termen de maxim 1 an de la prima scadenta neachitata. Dupa reactivarea politei, asiguratorul va restaura polita, conform situatiei de dinaintea eliberarii de la plata primelor. Dupa reactivarea politei, acoperirile pentru riscurile asigurate suplimentar, daca exista, redevin valabile in cazul in care se reiau platile primelor de asigurare pentru aceste acoperiri.
  • fie numai la aniversarea politei, fara plata integrala a tuturor restantelor. Reluarea politei fara plata retroactiva a primelor este echivalenta cu incheierea unei polite noi, pe durata ramasa a asigurarii. In acest caz, la maturitatea politei, beneficiarul la supravietuire primeste suma asigurata redusa de pe polita eliberata de la plata si suma asigurata de pe polita noua cu conditia ca aceasta sa fie platita la zi.
 • La reactivarea politei, asiguratorul isi rezerva dreptul de a face o noua analiza a riscului.
 • Reactivarea pentru o polita de asigurare eliberata de la plata primelor nu se poate face in ultimii 4 ani de asigurare, inainte de expirarea politei de asigurare.
 • Incepand cu anul al patrulea de asigurare, in cazul in care contractantul a platit integral primele de asigurare pentru primii 3 ani de asigurare (plata integrala a trei prime de asigurare anuale), contractantul are posibilitatea de a intrerupe plata primelor de asigurare pe o perioada de maxim 3 ani, cu pastrarea indemnizatiei pentru deces nemodificata (inghetarea politei de asigurare). Perioada de inghetare stabilita nu se poate modifica ulterior.
 • Inghetarea politei de asigurare se poate face numai la aniversare si cu conditia ca primele de asigurare sa fie achitate la zi. In acest sens, contractantul va notifica asiguratorul cu cel putin 60 zile inainte de data aniversarii.
 • Pe perioada inghetarii, polita de asigurare este formata din doua componete:
  • o polita libera de la plata primelor, avand suma asigurata egala cu suma asigurata redusa de la momentul inghetarii;
  • si o asigurare de deces cu suma asigurata egala cu diferenta dintre suma asigurata de dinainte de inghetare si suma asigurata redusa. Pentru asigurarea de deces, contractantul trebuie sa plateasca anual o prima de asigurare pentru preluarea riscului de deces din orice cauza (prima de risc).
 • Inghetarea politei de asigurare intra in vigoare la ora 24 a zilei in care contractantul a platit integral prima de asigurare anuala pentru preluarea riscului de deces din orice cauza.
 • In perioada in care polita de asigurare este inghetata, este in vigoare numai asigurarea de deces din orice cauza pentru o indemnizatie de asigurare formata din suma asigurata plus participarea la castig pana la data inghetarii. Acoperirile pentru riscurile asigurate suplimentar, daca acestea au fost achizitionate, nu mai sunt valabile in aceasta perioada.
 • Inghetarea politei de asigurare se poate solicita o singura data pe toata durata politei.
 • Reinceperea platii primei de asigurare corespunzatoare asigurarii de baza se poate face doar la aniversare.
 • Dupa perioada de inghetare a politei de asigurare, asiguratorul va recalcula noua suma asigurata pe care o va comunica contractantului. Asigurarile pentru riscurile asigurate suplimentar intra in vigoare la ora 24 a zilei in care contractantul a platit integral primele de asigurare pentru acoperirea acestor riscuri suplimentare.
 • Noua suma asigurata pentru acoperirea de baza este formata din urmatoarele componente:
  • suma asigurata redusa de la momentul inghetarii, aferenta politei libere de la plata primelor;
  • si o suma asigurata pentru o asigurare mixta de viata, calculata in functie de durata contractuala ramasa si varsta curenta a asiguratului, pastrand prima anuala totala de dinainte de inghetare.
 • Polita de asigurare nu participa la castig in perioada in care este inghetata.
 • In perioada in care o polita este inghetata, aceasta nu poate fi rascumparata. Rascumpararea se poate efectua numai dupa ce polita revine la starea initiala.
 • Incepand cu anul al patrulea de asigurare, in cazul in care contractantul a platit integral primele de asigurare pentru primii 3 ani de asigurare (plata integrala a trei prime de asigurare anuale), contractantul poate solicita, in scris, rascumpararea politei de asigurare. In timpul primilor 3 ani de asigurare, polita de asigurare nu are valoare de rascumparare.
 • Asiguratorul va plati valoarea de rascumparare la care se adauga participarea la castig, in conformitate cu valorile din Tabelul valorilor garantate generat la emiterea politei de asigurare si anexat politei. Valoarea de rascumparare este calculata de catre asigurator pe baza rezervei matematice din care se deduce procentul de penalitate in caz de rascumparare. Valoarea de rascumparare este diferita de suma primelor platite.
 • Valoarea de rascumparare se calculeaza:
  • la data solicitarii rascumpararii, daca primele / ratele de asigurare au fost achitate la datele de scadenta conform frecventei de plata precizata in polita de asigurare sau in perioada de gratie;
  • la data celei dintai scadente neachitate integral, daca primele / ratele de asigurare nu au fost achitate la datele de scadenta conform frecventei de plata precizata in polita de asigurare sau in perioada de gratie.
 • Valoarea de rascumparare minim garantata la inceputul politei si pentru fiecare an de asigurare, este prezentata in Tabelul valorilor garantate generat la emiterea politei de asigurare si anexat politei.
 • Prin rascumparare polita de asigurare inceteaza definitiv si nu mai poate fi repusa in vigoare.
 • Valoarea de rascumparare se va plati doar contractantului. In cazul decesului contractantului, valoarea de rascumparare poate fi solicitata in scris de catre mostenitorii / beneficiarii desemnati ai contractantului.
 • Plata valorii de rascumparare se face in termen de 30 de zile de la data la care cererea de rascumparare insotita de documentele solicitate de asigurator ajung la sediul acestuia.
 • Contractantul asigurarii este raspunzator pentru corectitudinea informatiilor furnizate asiguratorului privind varsta asiguratului. Daca varsta asiguratului este declarata incorect, toate indemnizatiile rezultand din polita de asigurare vor fi ajustate in consecinta, pe baza datelor corecte, atat pentru asigurarea de baza cat si pentru riscurile asigurate suplimentar, daca acestea au fost achizitionate.
 • Asiguratul este obligat sa informeze in scris pe asigurator despre conditiile cu privire la riscul asigurat pe care le cunoaste sau ar trebui sa le cunoasca si care sunt importante din punct de vedere al evaluarii riscului asumat. Asiguratul va indeplini aceasta obligatie de instiintare prin declararea adevarului si prin raspunsuri complete la toate intrebarile continute in cererea de asigurare sau adresate de catre asigurator in timpul incheierii politei de asigurare. In cazul in care contractantul asigurarii si asiguratul sunt persoane diferite, contractantul este raspunzator pentru furnizarea adevarului si a informatiilor complete.
 • In cazul in care contractantul, asiguratul sau beneficiarii (respectiv mostenitorii asiguratului in calitate de beneficiari) vor furniza declaratii false sau informatii incomplete, in masura in care aceste informatii sunt esentiale pentru buna derulare a politei de asigurare, asiguratorul are dreptul de a lua urmatoarele masuri, in functie de circumstantele concrete:
  • in cazul in care caracterul fals sau incomplet al declaratiilor / informatiilor furnizate este descoperit de catre asigurator inainte de producerea evenimentului asigurat, asiguratorul are urmatoarele drepturi:
   • in cazul in care, daca i-ar fi fost aduse la cunostinta imprejurarile reale si complete privitoare la risc, ar fi incheiat polita de asigurare in alte conditii, asiguratorul are dreptul de a modifica unilateral, in consecinta, conditiile de acoperire contractuala a riscului producerii evenimentului asigurat;
   • in cazul in care, daca i-ar fi fost aduse la cunostinta imprejurarile reale si complete privitoare la risc, nu ar fi incheiat polita de asigurare, asiguratorul are dreptul de a rezilia unilateral polita de asigurare.
  • in cazul in care caracterul fals sau incomplet al declaratiilor / informatiilor furnizate este descoperit de catre asigurator ulterior producerii evenimentului asigurat, asiguratorul are urmatoarele drepturi:
   • in cazul in care, daca i-ar fi fost aduse la cunostinta imprejurarile reale si complete privitoare la risc, ar fi incheiat polita de asigurare in alte conditii, asiguratorul are dreptul de a reduce cuantumul indemnizatiei platibile corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care ar fi trebuit platita, cunoscandu-se exact imprejurarile, respectiv de a anula beneficiile acordabile, corespunzator regulilor de evaluare a riscului asigurabil practicate de catre asigurator in ceea ce priveste riscurile respective. In aceste circumstante, asiguratorul are totodata dreptul de a modifica unilateral, in consecinta, conditiile de acoperire contractuala a riscului producerii oricarora dintre evenimentele asigurate in baza politei de asigurare;
   • in cazul in care, daca i-ar fi fost aduse la cunostinta imprejurarile reale si complete privitoare la risc, nu ar fi incheiat polita de asigurare, asiguratorul are dreptul de a refuza plata indemnizatiei de asigurare si de a rezilia unilateral polita de asigurare;
   • in cazul in are contractantul asigurarii si / sau beneficiarii, dupa caz, au furnizat informatii false sau incomplete cu privire la circumstantele producerii evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a refuza plata indemnizatiei de asigurare.
 • In cazul rezilierii de catre asigurator a politei de asigurare pentru declaratii false / incomplete, asiguratorul este degrevat de plata indemnizatiei de asigurare.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE MIXTA de viata - PRACTIC PLUS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata pentru o perioada cuprinsa intre 5 si 30 ani. Perioada asigurata mentionata in polita de asigurare nu poate fi prelungita ulterior.

             Asigurarea de baza, precum si asigurarile pentru riscurile asigurate suplimentar, daca acestea exista, sunt valabile 24h / 24h.

             Acoperirea prin asigurare incepe la ora 24 a zilei in care a fost platit avansul de prima, dar nu mai devreme de data specificata in oferta de asigurare semnata de contractant.

             Pentru toate cererile de asigurare pentru care asiguratorul a incasat avansul de prima, asiguratorul garanteaza acoperire intermediara imediata numai pentru riscul de deces din accident, incepand cu ora 24 a zilei in care a fost platit avansul de prima de asigurare, cu conditia ca cererea si oferta de asigurare sa fi fost semnata de contractant si asigurat. Conditia impusa de asigurator pentru acoperirea intermediara imediata este ca la data completarii cererii si ofertei de asigurare asiguratul sa nu fie in incapacitate fizica sau psihica constatata medical si sa nu fie sub tratament sau supraveghere medicala. In perioada acoperirii intermediare imediate asigurarile pentru riscurile asigurate suplimentar nu sunt valabile.

             In urmatoarele situatii, polita de asigurare isi inceteaza efectele de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati, somatii, proceduri, etc. si fara interventia vreunei instante judecatoresti:

 • in cazul decesului asiguratului;
 • in cazul platii valorii de rascumparare;
 • la ora 0:00 a datei expirarii politei de asigurare, data mentionata ca atare in polita de asigurare;
 • prin rezilierea unilaterala de catre asigurator a politei de asigurare, in urmatoarele situatii:
  • in cazurile prevazute ca atare in cadrul politei de asigurare;
  • in cazul in care contractantul si / sau asiguratul si / sau beneficiarii (respectiv mostenitorii asiguratului in calitate de beneficiari) refuza sa ofere informatii privind datele de identificare personale solicitate de catre asigurator;
  • in cazul in care contractantul si / sau asiguratul si / sau beneficiarii (respectiv mostenitorii asiguratului in calitate de beneficiari) furnizeaza asiguratorului declaratii false si / sau informatii incomplete cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la riscurile asigurate, informatii care, daca ar fi fost aduse la cunostinta asiguratorului, ar fi determinat neincheierea politei de asigurare sau oferirea acestuia in alte conditii;
  • in cazul in care datele de identificare personale ale contractantulului si / sau asiguratului si / sau beneficiarilor (respectiv ale mostenitorilor asiguratului in calitate de beneficiari) se regasesc in listele oficiale ale persoanelor fizice si persoanelor juridice suspecte de savarsirea sau de finantarea actelor de terorism. Datele de identificare personale sunt cele prevazute de Ordinul CSA (in prezent ASF) nr. 24 / 2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor. La constatarea acestor situatii, asiguratorul are dreptul de a rezilia unilateral polita de asigurare, printr-o scrisoare recomandata adresata in acest sens contractantului sau beneficiarilor, dupa caz. Polita de asigurare va inceta de plin drept la ora 0:00 a zilei calendaristice imediat urmatoare datei expedierii de catre asigurator a scrisorii prin care asiguratorul informeaza contractantul sau, dupa caz, beneficiarii desemnati contractual asupra incetarii politei de asigurare.
  • in cazul in care contractantul si / sau beneficiarii (respectiv mostenitorii asiguratului in calitate de beneficiari) se califica drept cetatean american sau rezident SUA sau ca institutie financiara straina non - participanta si refuza sa ofere informatii sau documente referitoare la verificarea identitatii lor, in conformitate cu reglementarile FATCA sau alte acte legislative (fiscale si de combatere a spalarii banilor). Aceleasi prevederi si in cazul in care contractantul si / sau beneficiarii (respectiv mostenitorii asiguratului in calitate de beneficiari) refuza sa ofere informatii sau documente referitoare la verificarea identitatii lor in conformitate cu reglementarile CRS (Common Reporting Standard);
 • prin rezilierea unilaterala de catre contractant a politei de asigurare;
 • in cazul denuntarii unilaterale a politei de asigurare de catre contractantul asigurarii sau de catre asigurat in conditiile retragerii de catre acesta din urma a consimtamantului dat la incheierea politei de asigurare avand ca obiect viata sa. In aceasta situatie, contractantul beneficiaza de valoarea de rascumparare aferenta politei sale de asigurare la data incetarii acesteia si participarea la castig. Contractantul asigurarii se obliga sa comunice asiguratorului decizia sa de denuntare a politei de asigurare printr-o instiintare scrisa prealabila a asiguratorului, care trebuie facuta cu cel putin 20 de zile inainte de denuntare. Polita de asigurare isi va inceta efectele la ora 0:00 a zilei calendaristice imediat urmatoare datei de incetare astfel solicitate de catre contractant sau, in cazul in care o astfel de data nu este specificata expres de catre contractant, la ora 0:00 a zilei calendaristice imediat urmatoare datei receptionarii de catre asigurator a instiintarii scrise de denuntare a politei de asigurare. Contractantul asigurarii este obligat sa plateasca primele de asigurare aferente acoperirii riscului pana la data incetarii politei de asigurare, in caz contrar contravaloarea acestora deducandu-se din cuantumul valorii de rascumparare.
 • in cazul denuntarii unilaterale a politei de asigurare de catre asigurator cu notificarea scrisa prealabila a celeilalte parti, care trebuie facuta cu cel putin 20 de zile inainte de denuntare. In aceasta situatie, contractantul beneficiaza de rezerva matematica aferenta politei sale de asigurare la data incetarii acesteia plus participarea la castig plus prima necastigata pana la urmatoarea scadenta neachitata.

               Acoperirile pentru riscurile asigurate suplimentar pot inceta in urmatoarele cazuri:

 • odata cu asigurarea de baza, la expirarea politei;
 • odata cu asigurarea de baza, la rezilierea politei;
 • la aniversarea politei de baza, la solicitarea contractantului;
 • pe durata in care polita este eliberata de la plata primelor de asigurare;
 • pe durata in care polita este inghetata;
 • in cazul decesului asiguratului;
 • in cazul platii valorii de rascumparare;
 • in cazul rezilierii politei de asigurare de catre asigurator / contractant;
 • in cazul denuntarii unilaterale a politei de asigurare de catre una dintre parti, in conformitate cu prevederile legale;
 • in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre una din parti, conform conditiilor contractuale;

               In cazul riscului de invaliditate permanenta, acoperirea inceteaza si la data platii integrale (100%) a indemnizatiei aferente clauzei de invaliditate.

               In cazul riscului asigurat suplimentar „Exonerare de la Plata Primelor in caz de Invaliditate Totala si Permanenta din orice cauza (E.P.P.I.)”, acoperirea inceteaza si la data implinirii varstei de 65 de ani a asiguratului.

               In cazul riscului asigurat suplimentar „Boli Grave (BG)” acoperirea inceteaza si dupa plata integrala (100%) a indemnizatiei aferente diagnosticarii cu una din afectiunile acoperite prin aceasta clauza.

Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE MIXTA de viata - PRACTIC PLUS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA isi exercita acoperirea pentru asigurarea de baza, precum si pentru riscurile asigurate suplimentar, daca exista, pentru evenimentele asigurate petrecute in lumea intreaga.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE MIXTA de viata - PRACTIC PLUS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate sa fie:

 • orice persoana fizica de cetatenie romana a carei varsta este cuprinsa intre 15 si 70 de ani. Varsta asiguratului nu poate fi mai mare de 75 de ani la expirarea politei de asigurare.

               Contractant poate fi orice persoana care incheie asigurarea cu respectarea prevederilor legale referitoare la capacitatea de a incheia contracte si care se obliga fata de asigurator sa plateasca primele de  asigurare. Contractant al asigurarii poate fi asiguratul insusi daca are varsta de minim 18 ani.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata in polita de catre asigurat sa primeasca suma asigurata ca urmare a decesului acestuia.

Suma Asigurata: 

               Polita de asigurare poate fi incheiata pentru sume asigurate stabilite pentru fiecare risc asigurat, de comun acord cu asiguratorul si care sunt precizate in tariful de prime al acestuia.

               Suma asigurata stabilita in polita de asigurare, depinde de solicitarea contractantului si de evaluarea riscului de catre asigurator. Suma asigurata este garantata de asigurator in conformitate cu prevederile politei de asigurare.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare este calculata pe baza tarifelor asiguratorului, care iau in considerare varsta asiguratului, tabela de mortalitate a populatiei Romaniei, durata asigurarii, suma asigurata, modalitatea de plata, dobanda tehnica si cheltuielile asiguratorului cu respectarea criteriilor internationale. Varsta asiguratului se calculeaza ca diferenta intre anul in care se incheie asigurarea si anul nasterii asiguratului. Valoarea primei de asigurare se determina si in functie de starea de sanatate a asiguratului, ocupatia si modul de petrecere a timpului liber, in conformitate cu regulile asiguratorului privind evaluarea riscului.

                Pentru un risc agravat de mortalitate al asiguratului, asiguratorul poate percepe o prima de asigurare marita fata de tariful standard sau se pot acorda conditii speciale de includere in asigurare.

                Prima de asigurare este anuala. Prima de asigurare anuala poate fi esalonata in rate semestriale sau trimestriale. Pentru prima anuala exista un discount prevazut in tariful de asigurare. Primele de asigurare esalonate trebuie sa fie platite integral la termenele scadente, conform frecventei de plata specificate in polita.

                Plata primelor de asigurare va fi efectuata exclusiv prin modalitatile de plata indicate de catre asigurator (de ex: ordin de plata, transfer bancar, cupoane, direct debit). contractantul asigurarii este raspunzator pentru efectuarea platii primelor de asigurare scadente.

                Platile primelor de asigurare vor fi considerate ca fiind efectuate la ora 00:00 a zilei calendaristice imediat urmatoare datei la care institutia bancara a vizat instructiunea de plata data de contractant sau a zilei in care contractantul a achitat avansul de prima catre asigurator. Instructiunea de plata emisa de catre contractant, continand datele complete si corecte privind plata precum si transferul catre contul bancar al asiguratorului, vizate in mod corespunzator de catre institutia bancara, sau chitanta electronica emisa de catre asigurator vor constitui dovada efectuarii platii.

                La fiecare aniversare a politei de asigurare, contractantul asigurarii poate solicita schimbarea frecventei de plata a primei de asigurare, printr-o instiintare in scris facuta asiguratorului cu cel putin 30 zile inainte de data aniversarii.

                Modificarea primei de asigurare / a sumei asigurate / a riscurilor asigurate suplimentar se poate face numai la aniversarea politei de asigurare in cazul in care contractantul a platit integral primele de asigurare pentru primii 3 ani de asigurare (plata integrala a trei prime de asigurare anuale). Contractantul asigurarii poate solicita modificarea printr-o instiintare in scris care trebuie sa ajunga la sediul central al asiguratorului cu cel putin 30 de zile inainte de data aniversarii. Modificarea primei de asigurare conduce la modificarea sumei asigurate, pe baza matematicilor actuariale.

                Cresterea primei de asigurare / sumei asigurate / adaugarea de riscuri asigurate suplimentar nu se poate face in ultimii 3 ani inainte de data expirarii politei de asigurare.

                Prima / rata de asigurare se achita numai in valuta in care a fost incheiata polita de asigurare.

                Contractantii persoane juridice vor achita primele de asigurare prin transfer bancar, ordin de plata sau direct debit.

                Asiguratorul va notifica contractantul despre obligatia de plata a primei / ratei de asigurare, conform prevederilor legale.

                In cazul in care contractantul nu achita integral prima / rata de asigurare la scadenta pentru asigurarea de baza si riscurile asigurate suplimentar (daca exista), asiguratorul acorda o perioada de gratie de 30 zile incepand cu data de scadenta a primei / ratei de asigurare neachitate, pentru plata integrala a primei / ratei de asigurare neachitate. Acoperirea prin asigurare in perioada de gratie este valabila.

                Daca sumele datorate de contractant cu titlu de prima nu sunt platite nici in perioada de gratie, asigurarea este suspendata retroactiv, incepand cu scadenta primei rate neachitate, fara ca o notificare, punere in intarziere sau alta formalitate prealabila sa mai fie necesara. Daca se produc daune in perioada de gratie, dar pana la sfarsitul acesteia primele de asigurare nu se regasesc in conturile asiguratorului, aceste solicitari de despagubire nu vor fi suportate de catre asigurator, polita fiind suspendata de la data mentionata anterior. Exceptie de la aceasta prevedere fac situatiile in care - din motive obiective, legate direct de starea de sanatate a asiguratului - acesta nu a putut efectua plata primei restante pana la finalul perioadei de gratie. Motivele obiective se refera la cazurile in care asiguratul - care are si calitatea de contractant - s-a aflat in imposibilitate medicala, probata prin documente medicale justificative, sa efectueze plata primei restante ca urmare a unui accident sau imbolnaviri produse in perioada de gratie.

               Daunele produse in perioada de gratie vor fi suportate de catre asigurator daca prima de asigurare este achitata pana la data expirarii perioadei de gratie.

                In cazul in care plata integrala a primei sau ratei de asigurare nu se efectueaza in perioada de gratie, acoperirea prin asigurare inceteaza in conformitate cu articolul de mai sus. In acest caz contractantul poate solicita in scris asiguratorului:

 • rascumpararea politei de asigurare, sau
 • transformarea politei de asigurare in polita libera de la plata primelor de asigurare), sau
 • inghetarea politei de asigurare.

               In cazul in care contractantul achita primele / ratele de asigurare restante si penalitatile stabilite de asigurator dupa expirarea perioadei de gratie dar in termen de maxim 3 luni de la data celei dintai prime / rate de asigurare scadente neachitate, asiguratorul poate decide reinceperea acoperirii prin asigurare. In acest caz reinceperea acoperirii prin asigurare intra in vigoare la ora 24 a zilei in care s-au platit integral primele / ratele de asigurare restante, daca asiguratul este in viata la aceasta data.

                In cazul in care contractantul nu achita primele / ratele de asigurare restante si penalitatile stabilite de asigurator in termen de maxim 3 luni de la data celei dintai rate scadente neachitate atunci asiguratorul:

 • va rezilia polita de asigurare fara nicio obligatie de plata din partea sa, daca primele de asigurare aferente primilor 3 ani de asigurare impliniti nu au fost achitate integral (plata integrala a trei prime de asigurare anuale). Asiguratorul va rezilia polita incepand cu data celei dintai scadente de rata neachitata, fara a fi necesara o notificare suplimentara prealabila.
 • va transforma polita de asigurare intr-o polita libera de la plata primelor de asigurare, daca primele de asigurare aferente primilor 3 ani de asigurare impliniti au fost achitate integral (plata integrala a trei prime de asigurare anuale). Dupa reziliere / transformarea politei in polita libera de la plata primelor de asigurare, polita de asigurare poate fi repusa in vigoare cu acordul scris al asiguratorului in termen de maxim un an de la data primei rate scadente neplatite, cu conditia platii integrale a sumei primelor restante si numai daca asiguratorul a acceptat in scris repunerea in vigoare ulterior primirii formularului de reactivare. Pe toata durata politei reactivarea poate fi efectuata doar o singura data. Prin repunerea in vigoare, polita va oferi acoperire numai pentru viitor. La reactivarea politei, asiguratorul isi rezerva dreptul de a face o noua analiza a riscului.
  • In ambele cazuri asiguratorul va notifica contractantul cu privire la starea politei de asigurare.
Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE MIXTA de viata - PRACTIC PLUS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE MIXTA de viata - PRACTIC PLUS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

 • Asiguratorul asigura persoanele fizice pentru urmatoarele riscuri asigurate produse pe perioada valabilitatii politei de asigurare:
  • La asigurarea de baza:
   • supravietuirea asiguratului la expirarea politei de asigurare, si
   • decesul asiguratului din orice cauza (accident sau imbolnavire) in perioada de valabilitate a politei de asigurare.
  • Asigurari suplimentare la asigurarea de baza:
   • Deces din accident (D.A.);
   • Deces din accident de Circulatie (D.A.C.);
   • Deces din orice cauza (D.O.C.);
   • Invaliditate Permanenta totala sau partiala din accident (I.P.A.);
   • Invaliditate Permanenta totala sau partiala din orice cauza (I.P.);
   • Exonerare de la Plata Primelor de asigurare in caz de Invaliditate permanenta si totala din orice cauza a Asiguratului (E.P.P.I.);
   • Spitalizare continua din accident (S.A.);
   • Spitalizare continua din orice cauza (S.);
   • Interventii Chirurgicale din accident (I.C.A.);
   • Interventii Chirurgicale din orice cauza (I.C.);
   • Imobilizare in Aparat Ghipsat din accident (I.A.G.);
   • Fracturi / Arsuri din accident (F./A.);
   • Boli grave (B.G.);
   • Cheltuieli Medicale din accident (C.M.A.);
   • Cheltuieli Medicale din orice cauza (C.M.);
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE MIXTA de viata - PRACTIC PLUS de la GENERALI Romania asigurare Reasigurare SA sunt:

 • Sunt excluse din acoperire evenimentele aparute ca urmare a:
  • participarii asiguratului la razboi, invazie, actiune a unui inamic strain, ostilitati sau operatiuni belicoase (indiferent daca se declara razboi sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, tulburari civile care capata proportia unor miscari populare sau echivaleaza cu acestea, putere militara sau uzurpata, lege martiala sau stare de asediu sau orice evenimente sau cauze care determina proclamarea sau mentinerea legii martiale sau a starii de asediu precum si participarii asiguratului la orice actiune in numele sau in legatura cu orice organizatie cu activitati indreptate spre rasturnarea prin forta a Guvernului, de jure sau de facto;
  • riscurilor nucleare: radiatiile ionizante sau contaminarea prin radioactivitate din orice combustibil nuclear sau din orice deseuri nucleare provenite din arderea combustibilului nuclear (arderea va include procesul auto-suficient de fuziune nucleara) precum si expunerea toxica radioactiva sau alte proprietati periculoase ale oricarei expuneri la un ansamblu nuclear sau la un element component nuclear al acestuia;
  • oricarei tentative de sinucidere a asiguratului, automutilare sau imbolnavire intentionata; sinuciderea nu este considerata accident;
  • comiterii cu intentie de catre asigurat a unor fapte grave incriminate de dispozitiile Codului Penal, consumului de alcool, caracterizat printr-un grad de alcoolemie al asiguratului mai ridicat de 0,4 la mie si a utilizarii de catre asigurat a unor medicamente, substante cu efect psihoactiv sau narcotice, consumului de droguri sau efectuarii unor tratamente neprescrise de catre o autoritate medicala competenta;
  • bolilor mentale, tulburarilor psihice sau de natura nervoasa;
  • consecintelor infectarii cu virusul HIV, respectiv SIDA (Sindromul Imunodeficientei Dobandite - definitie conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii);
  • practicarii unor sporturi extreme, precum si ca urmare a participarii active la orice tip de intreceri sau competitii sportive sau la antrenamentele corespunzatoare acestor competitii;
  • participarii asiguratului ca subiect la experimente medicale, studii clinice sau lucrari de cercetare declarate sau nu ca atare;
  • bolilor infectioase sau a parazitozelor endemice contactate pe perioada in care asiguratul s-a aflat pe teritoriul unei tari recunoscute oficial drept zona cu potential mare de contaminare;
  • medicinei experimentale, medicinei alternative sau oricaror tratamente / investigatii care nu au fost prescrise / recomandate de catre o autoritate medicala recunoscuta oficial;
  • malpraxisului medical;
  • oricaror servicii medicale pentru care nu exista recomandarea scrisa a unui medic sau pentru care nu exista documente medicale justificative;
  • oricarei actiuni provocate intentionat de catre contractant, asigurat sau beneficiari in vederea obtinerii indemnizatiei de asigurare;
  • actelor de terorism: asiguratorul nu despagubeste pierderile, daunele, costurile de orice natura, oricare ar fi aceasta, cauzate in mod direct sau indirect de catre, care decurg din sau sunt in legatura cu orice act de terorism, indiferent de orice alta cauza sau orice alt eveniment care contribuie la pierderi, simultan sau in orice alta succesiune. Un act de terorism inseamna un act care include dar nu se limiteaza la utilizarea fortei sau a violentei si / sau amenintarea cu acestea, de catre o persoana sau un grup (grupuri) de persoane, indiferent daca actioneaza in nume propriu sau in numele ori in legatura cu orice organizatie (organizatii) sau guvern(e), act comis in scopuri politice, religioase, ideologice sau asemanatoare, inclusiv intentia de a influenta vreun guvern si / sau de a infricosa publicul sau orice parte a acestuia. Se exclud totodata si pierderile, daunele, costurile sau cheltuielile de orice natura, oricare ar fi aceasta, cauzate in mod direct sau indirect de catre, care decurg din sau sunt in legatura cu vreo actiune intreprinsa pentru a controla, a preveni, a suprima orice act de terorism, sau care sunt legate in vreun fel de acesta. Daca asiguratorul pretinde ca, din cauza acestei excluderi, orice pierdere, dauna, cost sau cheltuiala nu este acoperita conform acestui contract, sarcina dovedirii contrariului va fi in sarcina asiguratului. In cazul in care se constata ca parte a acestei clauze este nula sau neexecutorie, restul va ramane in vigoare si complet valabila.
  • catastrofelor naturale, epidemiilor, pandemiilor etc.
  • interventiilor pentru tratarea obezitatii sau excesului ponderal / chirurgia bariatrica; 
 • Daca decesul asiguratului a fost cauzat de actul intentionat al unui beneficiar, pentru care acesta a fost condamnat definitiv, asiguratorul este exonerat de la plata indemnizatiei de asigurare catre acest beneficiar. In acest caz indemnizatia de asigurare va fi platita de catre asigurator celorlalti beneficiari desemnati, iar in cazul in care acestia nu sunt desemnati aceasta va fi platita mostenitorilor asiguratului, in calitate de beneficiari.
 • Asiguratorul va plati doar valoarea de rascumparare si participarea la castig daca decesul asiguratului s-a produs ca urmare a evenimentelor prevazute in polita precum si ca urmare a:
  • unei afectiuni preexistente, bolilor cronice, unui handicap sau urmarilor unui accident anterior datei de inceput a politei de asigurare, cu exceptia cazului in care afectiunea, boala cronica, handicapul sau urmarile au fost declarate, in scris, la incheierea asigurarii si acceptate de asigurator;
  • imbolnavirilor cauzate, complicate sau agravate de consumul cronic si / sau excesiv de alcool, cum ar fi (enumerarea este ilustrativa, nu exhaustiva): pancreatita cronica, ciroza si fibroza hepatica, neoplasm hepatic etc).;
  • unei afectiuni neoplazice, diagnosticate in primele sase luni de la data de inceput a politei de asigurare.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE MIXTA de viata - PRACTIC PLUS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA exista si se pot atasa clauze de asigurare suplimentare astfel:

 • Deces din accident (D.A.);
 • Deces din accident de Circulatie (D.A.C.);
 • Deces din orice cauza (D.O.C.);
 • Invaliditate Permanenta totala sau partiala din accident (I.P.A.);
 • Invaliditate Permanenta totala sau partiala din orice cauza (I.P.);
 • Exonerare de la Plata Primelor de asigurare in caz de Invaliditate permanenta si totala din orice cauza a Asiguratului (E.P.P.I.);
 • Spitalizare continua din accident (S.A.);
 • Spitalizare continua din orice cauza (S.);
 • Interventii Chirurgicale din accident (I.C.A.);
 • Interventii Chirurgicale din orice cauza (I.C.);
 • Imobilizare in Aparat Ghipsat din accident (I.A.G.);
 • Fracturi / Arsuri din accident (F./A.);
 • Boli grave (B.G.);
 • Cheltuieli Medicale din accident (C.M.A.);
 • Cheltuieli Medicale din orice cauza (C.M.);

             Toate aceste clauze suplimentare se pot achizitiona de catre contractant separat, sau sub forma de pachete de asigurare.

             Contractantul va opta obligatoriu numai pentru una dintre cele 2 variante:

 • fie pentru achizitionarea clauzelor separat
 • fie pentru achizitionarea unuia dintre pachete.

             Contractantul poate achizitiona pana la de 3 ori un pachet de asigurare, dar nu poate alege doua sau mai multe tipuri de pachete in acelasi timp (pe aceeasi polita).

             Pachetele de asigurare sunt urmatoarele:

 • Pachetul PROTECT, care cuprinde urmatoarele riscuri asigurate suplimentar: Deces din accident, Invaliditate Permanenta din accident, Exonerare de la plata primelor in caz de Invaliditate Permanenta totala din orice cauza, Deces din accident de circulatie, Fracturi / Arsuri. In cazul achizitionarii acestui pachet, se ofera gratuit clauza „Deces din accident de circulatie”.
 • Pachetul PROTECT Premium - care cuprinde urmatoarele riscuri asigurate suplimentar: Deces din accident, Invaliditate Permanenta din accident, Exonerare de la plata primelor in caz de Invaliditate Permanenta totala din orice cauza, Deces din accident de circulatie, Fracturi / Arsuri - cu mentiunea ca riscurile asigurate suplimentar „Deces din accident de circulatie" si „Invaliditate Permanenta din accident" se acorda gratuit clientului. Pachetul PROTECTPremium va putea fi achizitionat numai pentru politele de asigurare cu o prima emisa anuala cel putin egala cu minimul stabilit de asigurator la momentul inceperii politei.
 • Pachetul DINAMIC, care cuprinde urmatoarele riscuri asigurate suplimentar: Deces din accident, Invaliditate Permanenta din accident, Exonerare de la plata primelor in caz de Invaliditate Permanenta totala din orice cauza, Deces din accident de circulatie, Spitalizare din accident, Interventii Chirurgicale din accident, Imobilizare in Aparat Ghipsat, Cheltuieli Medicale din accident, Fracturi / Arsuri. In cazul achizitionarii acestui pachet, se ofera gratuit clauza „Invaliditate Permanenta din accident”.
 • Pachetul DINAMIC Premium, care cuprinde urmatoarele riscuri asigurate suplimentar: Deces din accident, Invaliditate Permanenta din accident, Exonerare de la plata primelor in caz de Invaliditate Permanenta totala din orice cauza, Deces din accident de circulatie, Spitalizare din accident, Interventii Chirurgicale din accident, ImobilizareinAparat Ghipsat, Cheltuieli Medicaledinaccident, Fracturi/Arsuri - cu mentiunea ca riscurile asigurate suplimentar „Fracturi/Arsuri", si „Invaliditate Permanenta din accident" se acorda gratuit clientului. Pachetul DINAMIC Premium va putea fi achizitionat numai pentru politele de asigurare cu o prima emisa anuala cel putin egala cu minimul stabilit de asigurator la momentul inceperii politei.
 • Pachetul CONFORT- care cuprinde urmatoarele riscuri asigurate suplimentar: Deces din accident, Invaliditate Permanenta din orice cauza, Exonerare de plata primelor in caz de Invaliditate Permanenta totala din orice cauza, Deces din accident de circulatie, Spitalizare din orice cauza, Interventii Chirurgicale din orice cauza, Imobilizare in Aparat Ghipsat, Boli Grave, Cheltuieli Medicale din orice cauza, Fracturi/ Arsuri. In cazul achizitionarii acestui pachet, se ofera gratuit clauza „Fracturi /Arsuri”.
 • Pachetul CONFORT Premium - care cuprinde urmatoarele riscuri asigurate suplimentar: Deces din accident, Invaliditate Permanenta din orice cauza, Exonerare de plata primelor in caz de Invaliditate Permanenta totala din orice cauza, Deces din accident de circulatie, Spitalizare din orice cauza, Interventii Chirurgicale din orice cauza, Imobilizare in Aparat Ghipsat, Boli Grave, Cheltuieli Medicale din orice cauza, Fracturi /Arsuri - cu mentiunea ca riscurile asigurate suplimentar „Fracturi / Arsuri", "Deces din accident de circulatie" si „Invaliditate Permanenta din orice cauza" se acorda gratuit clientului. Pachetul CONFORT Premium va putea fi achizitionat numai pentru politele de asigurare cu o prima emisa anuala cel putin egala cu minimul stabilit de asigurator la momentul inceperii politei.

              Riscurile asigurate suplimentar sunt in vigoare numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • contractantul a platit integral prima de asigurare;
 • sunt mentionate explicit in polita de asigurare sau in anexa la polita de asigurare.

              Asigurarile de viata suplimentare sunt optionale.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele drepturi si obligatii pe care contractantul / asiguratul le are prin polita de ASIGURARE MIXTA de viata - PRACTIC PLUS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

 • Cu acordul scris al asiguratului, transmis asiguratorului, contractantul asigurarii are dreptul sa modifice la orice data beneficiarul / beneficiarii politei de asigurare. Asiguratorul isi rezerva dreptul de a verifica existenta interesului asigurabil inainte de a modifica beneficiarul la deces si, in cazul in care acesta nu poate fi probat, isi rezerva dreptul de a nu face modificarea. In cazul in care exista interes asigurabil si modificarea poate fi efectuata, aceasta intra in vigoare de la data deciziei asiguratorului comunicata in scris catre contractant.
 • Contractantul are la dispozitie o perioada de 20 zile de la data emiterii politei de asigurare de catre asigurator in care poate anula polita de asigurare. In acest caz asiguratorul returneaza avansul de prima din care se deduc drepturile de emisiune si contravaloarea analizelor medicale, daca acestea au fost efectuate.
 • Contractantul este obligat la plata integrala a primelor / ratelor de asigurare pana la data de scadenta conform frecventei de plata precizate in polita de asigurare sau in perioada de gratie, conform prevederilor politei de asigurare.
 • Contractantul / asiguratul are obligatia anuntarii oricaror modificari ale ocupatiei, practicarii de sporturi, hobby-uri, etc. ale asiguratului, in termen de 30 zile de la data producerii modificarii. Asiguratorul va reanaliza riscul si va comunica contractantului termenii si conditiile de continuare a asigurarii. In cazul in care contractantul / asiguratul nu notifica asiguratorul despre modificarile ocupatiei, practicarii de sporturi, hobby-uri etc., asiguratorul poate refuza plata indemnizatiei de asigurare, in cazul producerii evenimentului asigurat.
 • Contractantul si asiguratul au obligatia anuntarii oricarei modificari a adresei de domiciliu sau de corespondenta. In cazul parasirii teritoriului Romaniei, acestia au obligatia de a comunica asiguratorului o persoana imputernicita, cu domiciliul in Romania, pentru a primi corespondenta. Asiguratorul va trimite corespondenta la ultima adresa comunicata de catre contractant. Corespondenta transmisa de asigurator la ultima adresa de corespondenta cunoscuta se considera trimisa de acesta si primita de contractant / asigurat sau beneficiar, dupa caz.
 • Contractantul are obligatia de a comunica in scris asiguratorului, cu cel putin 30 de zile inainte de data aniversarii, decizia sa in ceea ce priveste indexarea.
 • Contractantul / asiguratul / beneficiarul are obligatia de a notifica asiguratorul producerea riscului asigurat (de baza / suplimentar) in termen de 30 zile de la data producerii lui. In caz de neindeplinire a acestei obligatii, asiguratorul se va afla in imposibilitatea de a stabili cauza producerii riscului asigurat si a intinderii prejudiciului si este exonerat de la plata indemnizatiei de asigurare. Exceptie de la aceasta regula fac cazurile in care, din motive obiective, justificate pe baza de documente medicale, contractantul / asiguratul / beneficiarul s-a aflat in imposibilitatea indeplinirii acestei obligatii.
 • Contractantul / asiguratul sau beneficiarul are obligatia de a sprijini asiguratorul in actiunea sa pe langa autoritatile care pot oferi informatii in legatura cu riscul asigurat, pentru finalizarea dosarului de dauna.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele drepturi si obligatii, pe care GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE MIXTA de viata - PRACTIC PLUS sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul se obliga sa plateasca indemnizatia de asigurare, conform politei de asigurare, pentru:
  • riscul asigurat de baza daca s-a intamplat in perioada de valabilitate a politei de asigurare;
  • riscurile asigurate suplimentar, daca asigurarile exista si sunt in vigoare, pentru evenimente care au avut loc in perioada de valabilitate a politei de asigurare.
 • Plata indemnizatiei de asigurare se face in urma notificarii producerii riscului. Notificarea se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail, care se transmite agentiei prin care s-a incheiat asigurarea sau Directiei Centrale a asiguratorului. Asiguratorul se obliga sa plateasca indemnizatia de asigurare, conform politei de asigurare numai pentru accidentul / imbolnavirea aparute in perioada de valabilitate a politei si notificate asiguratorului in termen de 30 de zile de la data producerii. In caz de neindeplinire a acestei obligatii, asiguratorul se va afla in imposibilitatea de a stabili cauza producerii riscului asigurat si a intinderii prejudiciului si este exonerat de la plata oricarei indemnizatii de asigurare.
 • Indemnizatia de asigurare se plateste asiguratului sau beneficiarilor desemnati de acesta, conform procentelor prevazute in polita de asigurare. In cazul decesului asiguratului, daca nu s-a desemnat niciun beneficiar, indemnizatia de asigurare se plateste mostenitorilor asiguratului, conform procentelor mentionate in certificatul de mostenitor. Daca asiguratul nu a dispus altfel, atunci cand sunt mai multi beneficiari desemnati, acestia au drepturi egale asupra indemnizatiei de asigurare.
 • In cazul decesului asiguratului din orice cauza (accident sau imbolnavire) in perioada de valabilitate a politei de asigurare, asiguratorul va plati o indemnizatie de asigurare formata din:
  • Suma asigurata plus participarea la castig, la care se adauga, daca exista, suma asigurata pentru riscurile asigurate suplimentar;
  • Suma asigurata redusa plus participarea la castig, dacă polita de asigurare a fost eliberata de la plata primelor de asigurare;
  • Suma asigurata pentru deces la care se adauga participarea la castig, daca polita de asigurare este inghetata la data decesului.
   • In cazul in care asiguratul este disparut dar nu exista o hotarare judecatoreasca definitiva declarativa a mortii, acesta este prezumat de lege a fi in viata pana la pronuntarea unei asemenea hotarari sau pana la constatarea fizica a decesului. In urma pronuntarii hotararii judecatoresti definitive declarative a mortii, care stabileste ca data a decesului o data cuprinsa in perioada de asigurare sau la constatarea fizica a decesului sau pana la momentul la care se face dovada decesului sau cu documente oficiale (certificat de deces, certificat constatator al decesului, certificat de mostenitor), asiguratorul datoreaza indemnizatia de asigurare prevazuta in polita de asigurare.
 • In cazul supravietuirii asiguratului la expirarea politei de asigurare, asiguratorul va plati acestuia o indemnizatie de asigurare formata din:
  • Suma asigurata plus participarea la castig pe toata durata politei, daca polita de asigurare este in vigoare;
  • Suma asigurata redusa plus participarea la castig pe toata durata politei, daca polita de asigurare a fost eliberata de la plata primelor de asigurare.
 • Indemnizatia de asigurare se plateste asiguratului sau beneficiarilor desemnati de acesta, conform procentelor prevazute in polita de asigurare.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita contractantului / asiguratului informatii sau documente suplimentare cu scopul de a proba existenta interesului asigurabil.
 • In cazul rascumpararii politei de asigurare, asiguratorul va plati valoarea de rascumparare si participarea la castig. Valoarea de rascumparare se calculeaza:
  • la data solicitarii rascumpararii, daca primele / ratele de asigurare au fost achitate la datele de scadenta conform frecventei de plata precizata in polita de asigurare sau in perioada de gratie;
  • la data celei dintai scadente neachitate integral, in caz contrar.
 • In cazul decesului asiguratului sau la expirarea politei de asigurare, plata indemnizatiei de asigurare se va efectua integral catre beneficiari.
 • Plata indemnizatiei de asigurare se face numai dupa prezentare, in termen de maxim 90 de zile de la data producerii riscului asigurat, a urmatoarelor acte:
  • in caz de supravieţuire:
   • polita de asigurare si ultima anexa, ambele in original sau copie;
   • actul de identitate al asiguratului / beneficiarului, in copie semnata (conform cu originalul);
   • o confirmare scrisa a faptului ca asiguratul era in viata la data expirarii politei de asigurare.
  • in caz de deces:
   • polita de asigurare si ultima anexa, ambele in original sau copie;
   • certificatul de deces al asiguratului in copie legalizata, precum si copie dupa certificatul medical constatator al decesului vizat de registrul de stare civila;
   • certificatul de mostenitor in copie legalizata, daca nu a fost desemnat un beneficiar la deces;
   • in caz de accident, procesul - verbal de constatare a accidentului incheiat de organele competente sau orice alte acte care pot dovedi producerea accidentului (de exemplu, documente medicale eliberate de institutia medicala care a tratat asiguratul, declaratiile martorilor etc.) si valoarea alcoolemiei;
   • adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ocupatia asiguratului la data producerii riscului;
   • actul de identitate a fiecarui beneficiar la deces, in copie semnata (conform cu originalul)
   • declaratie de dauna (formular tip emis de catre asigurator) completata de o ruda apropiata / reprezentant asigurat;
   • pentru riscurile asigurate suplimentar, sunt necesare - in functie de riscul asigurat produs - urmatoarele acte: bilet de iesire din spital, adeverinte medicale, scrisoare medicala, certificat de concediu medical, retete si bonuri fiscale in original etc.
    • In cazul in care documentele solicitate nu au fost puse la dispozitia asiguratorului, in termen de maxim 90 de zile de la data producerii riscului asigurat, cazul va fi inchis, urmand a se redeschide in situatia depunerii actelor (in termenul maxim specificat de legislatia in vigoare).
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente, in scopul determinarii valabilitatii solicitarii si a valorii indemnizatiei de asigurare. Asiguratorul poate desemna un medic care sa-l consulte pe asigurat.
 • Refuzul contractantului / asiguratului sau beneficiarului de a pune la dispozitia asiguratorului documentele solicitate da dreptul asiguratorului de a refuza plata indemnizatiei de asigurare, daca din acest motiv nu pot fi stabilite cauza, modul de producere si urmarile riscurilor asigurate.
 • Asiguratorul va efectua plata indemnizatiei de asigurare in termen de maxim 30 de zile de la data la care documentatia solicitata este completa.
 • Plata indemnizatiei de asigurare se va face pe teritoriul Romaniei, in moneda convenita in polita de asigurare si in conformitate cu legile aplicabile privind impozitele si taxele, in vigoare la data efectuarii platii.
 • Indemnizatia de asigurare se datoreaza independent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului din asigurari sociale, de repararea prejudiciului de cei raspunzatori de producerea sa, precum si de sumele primite de la alti asiguratori in temeiul altor polite de asigurare. Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca indemnizatia de asigurare cuvenita beneficiarilor sau mostenitorilor, dupa caz.
 • Daca beneficiarul este minor la data platii indemnizatiei de asigurare, plata se va face cu respectarea prevederilor legale speciale privind drepturile minorilor.
 • In cazul reorganizarii judiciare ori a lichidarii asiguratorului, acesta are obligatia, in conformitate cu prevederile Legii 32 / 2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, sa achite cu prioritate obligatiile fata de asigurati, folosind in acest sens activele ce constituie fondul asigurarilor de viata.
 • In cazul unor declaratii false sau incercari de frauda din partea contractantului / asiguratului / beneficiarului, se vor aplica prevederile din polita de asigurare privind informarea falsa.
 • La incheierea politei de asigurare si pe intreg parcursul acesteia, asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita detalii suplimentare referitoare la contractant / asigurat / beneficiari, necesare pentru respectarea prevederilor legislative referitoare la prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor.
 • La incheierea politei de asigurare si pe intreg parcursul acesteia, asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita detalii suplimentare referitoare la contractant / beneficiari relationate cu prevederile FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common Reporting Standard), AML (Anti Money Laundering), CTF (Countering Financing Terrorism) si legislatia cu privire la Sanctiunile Internationale.
 • Documentele emise intr-o limba straina trebuie insotite de traducere autorizata, costul traducerii fiind suportat de catre contractant / asigurat sau de catre beneficiari in cazul decesului persoanei asigurate.

Notificare daune:

Se face in centrul de Constatare daune existent in fiecare oras din Romania.

www.generali.ro / servicii / solutionare-daune / viata-si-accidente

Tel: 0372.01.02.02

de LUNI pana VINERI, intre 9:00 – 17:00 -

Diverse: 
 • In situatia in care contractantul completeaza gresit cererea si / sau oferta de asigurare si ca urmare polita de asigurare emisa trebuie inlocuita cu una noua cu datele corectate, emiterea noii polite se va face pe cheltuiala contractantului, prin plata drepturilor de emisiune. Incepand cu data emiterii noii polite, polita emisa initial isi pierde valabilitatea.
 • In situatia in care asiguratorul emite gresit polita de asigurare si ca urmare polita emisa trebuie inlocuita cu una noua cu datele corectate, emiterea noii polite se face pe cheltuiala asiguratorului. Incepand cu data emiterii noii polite, polita emisa initial isi pierde valabilitatea.
 • In situatia in care contractantul solicita efectuarea de modificari ale datelor initiale mentionate in polita de asigurare, asiguratorul le opereaza pe baza instiintarii in scris, transmise de contractant. Modificarile solicitate sunt valabile incepand cu data la care s-a primit la asigurator instiintarea in scris si sunt notificate contractantului prin anexa la polita.
 • In situatia in care contractantul pierde polita de asigurare ori aceasta este distrusa sau furata, asiguratorul va emite o noua polita de asigurare, in urma solicitarii scrise a acestuia. Solicitarea scrisa va preciza imprejurarile pierderii, distrugerii sau furtului acesteia. Emiterea noii polite de asigurare se face pe cheltuiala contractantului, prin plata drepturilor de emisiune. Incepand cu data emiterii noii polite, polita de asigurare emisa initial isi pierde valabilitatea.
 • Toate cheltuielile, taxele si impozitele aplicabile primelor de asigurare sau indemnizatiilor de asigurare sunt in sarcina contractantului asigurarii, respectiv beneficiarului asigurarii, in conformitate cu prevederile legale in domeniu.
 • Daca asigurarea se incheie, cheltuielile cu examenele medicale solicitate de asigurator inainte de incheierea asigurarii sunt in sarcina acestuia.
 • Toate comunicarile cu privire la derularea politei trebuie sa fie efectuate in scris cu confirmare de primire dupa cum urmeaza:
  • cele destinate asiguratorului, la sediul legal al acestuia, asa cum rezulta din polita sau din modificarile succesive inscrise, conform legii, in Registrul Comertului (se poate utiliza si adresa de e-mail publicata pe site-ul asiguratorului sau orice alt mijloc de comunicare electronica oficializat);
  • cele adresate contractantului, la adresa indicata in polita sau la aceea care a fost mentionata expres de catre contractant pentru trimiterea comunicarilor (se poate utiliza adresa de e-mail/fax, indicatade acesta).
 • Polita de asigurare va fi guvernata de legislatia romana in vigoare, incluzand actele normative privind asigurarile si reasigurarile, regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare si prevederile specifice cuprinse in polita de asigurare.
 • Daca este necesar pentru scopul si natura asigurarii, exista posibilitatea includerii in polita de asigurare a unor prevederi diferite de cele mentionate in polita de asigurare. Eventualele diferente nu vor fi in conflict cu prevederile imperative ale legislatiei mai sus mentionate.
 • Asiguratul, respectiv contractantul asigurarii, au dreptul de a solicita oricand informatii suplimentare legate de polita de asigurare prin intermediul consultantului de asigurare, telefonic sau in scris.
 • Orice nemultumire din partea contractantilor / asiguratilor si / sau beneficiarilor va fi solutionata pe cale amiabila. In acest sens, cererea va fi transmisa in scris (inclusiv in forma electronica), catre sediul central al asiguratorului. Acesta va inregistra reclamatia si va proceda la solutionarea nemultumirii formulate. Reclamantul va primi ulterior, prin intermediul unei instiintari oficiale, punctul de vedere al asiguratorului continand clarificarile necesare si eventual modalitatea de solutionare a cererii. Daca, din punctul de vedere al reclamantului, raspunsul asiguratorului nu corespunde cerintelor sale, la solicitarea acestuia, partile pot conveni la organizarea unei intalniri in cadrul careia sa se solutioneze cererea. In situatia in care nu s-a reusit solutionarea cazului pe cale amiabila, partile se pot adresa instantelor legale competente.
 • Schimbarea contractantului asigurarii poate fi solicitata oricand pe durata politei, in baza unei cereri scrise si va fi efectuata cu acordul expres al vechiului si noului contractant, al asiguratului precum si al asiguratorului. Pe langa datele de identificare ale noului contractant, asiguratorul poate solicita, in vederea acordului sau la aceasta modificare, informatii legate de motivul schimbarii, interes asigurabil, precum si declaratii cu privire la indeplinirea obligatiilor fiscale rezultate in urma acestei operatiuni. Modificarea va intra in vigoare in momentul emiterii de catre asigurator a unei anexe la polita de asigurare, cu datele de identificare ale noului contractant si ale instrumentelor de plata aferente.
 • Semnatura asiguratului, respectiv a contractantului, de pe cererea si oferta de asigurare este considerata specimen de semnatura. Toate solicitarile de modificare vor fi luate in considerare daca vor avea aceeasi semnatura ca pe cererea si oferta de asigurare. In cazul in care asiguratul sau contractantul isi vor schimba semnatura pe parcursul derularii politei, vor avea obligatia sa aduca la cunostinta asiguratorului acest fapt, printr-un document cu noul specimen de semnatura, documentul respectiv fiind semnat si cu vechea si cu noua semnatura.
 • Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu polita de asigurare va fi solutionat de catre instantele judecatoresti din Romania, de la sediul asiguratorului.