Asigurarea pentru AFECTIUNI GRAVE - SMART PROTECT

asigurari metropolitan life metlife viata individuala grup persoane fizice juridice pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4.

client@metropolitanlife.ro

Tel:    021.203.83.00, 021.208.40.23, 021.208.41.00

Fax:   021.208.41.04, 021.208.41.01

               METROPOLITAN Life este parte din MetLife Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurari de viata din lume. Infiintata in 1868, MetLife ofera, la nivel global, asigurari de viata, planuri de pensii, beneficii pentru angajati si servicii de administrare a activelor. Cu aproximativ 100 de milioane de clienti, MetLife are operatiuni deschise in aproape 50 de tari si detine pozitii de conducere in piete din Japonia, America Latina, Asia, Europa si Orientul Mijlociu. In Romania, Metropolitan Life are peste 17 ani de activitate pe piata de asigurari de viata. 2 milioane de clienti beneficiaza de asigurari de viata si pensii private obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local. Metropolitan Life este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-001-11.10.2001.

Aspecte Generale: 

METROPOLITAN Life detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE pentru AFECTIUNI GRAVE - SMART PROTECT - prin care asigura persoane fizice si plateste o suma asigurata, pentru riscul de diagnosticare cu una dintre cele 5 (cinci) afectiuni grave: cancer, respectiv orice tip de tumoare maligna, incluzand leucemia, sarcomul si limfomul (cu exceptia limfomului cutanat); ingustarea sau blocarea unora sau mai multor artere coronare; deficiente ale valvei cardiace care necesita interventie chirurgicala; afectiuni neurologice care necesita interventii chirurgicale asupra creierului sau a oricarei structuri intracraniene; afectiuni care necesita transplant de organe sau maduva osoasa.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE pentru AFECTIUNI GRAVE - SMART PROTECT de la METROPOLITAN Life il constituie, asigurarea persoanelor fizice si plata unei sume asigurate, pentru riscul de diagnosticare cu una dintre cele 5 (cinci) afectiuni grave: cancer, respectiv orice tip de tumoare maligna, incluzand leucemia, sarcomul si limfomul (cu exceptia limfomului cutanat); ingustarea sau blocarea unora sau mai multor artere coronare; deficiente ale valvei cardiace care necesita interventie chirurgicala; afectiuni neurologice care necesita interventii chirurgicale asupra creierului sau a oricarei structuri intracraniene; afectiuni care necesita transplant de organe sau maduva osoasa.

               Beneficiile politei de asigurare SMART PROTECT:

 • Suma de bani pentru:
  • Tratamentul uneia din cele 5 afectiuni grave:
   • cancer, respectiv orice tip de tumoare maligna, incluzand leucemia, sarcomul si limfomul (cu exceptia limfomului cutanat);
   • ingustarea sau blocarea unora sau mai multor artere coronare;
   • deficiente ale valvei cardiace care necesita interventie chirurgicala;
   • afectiuni neurologice care necesita interventii chirurgicale asupra creierului sau a oricarei structuri intracraniene;
   • afectiuni care necesita transplant de organe sau maduva osoasa
  • Realizarea de controale medicale suplimentare;
  • Adaptarea la noile conditii medicale;
  • Inlocuirea venitului pe perioada concediului medical;
  • Inlocuirea venitului daca afectiunea a dus la incapacitate temporara / totala de munca;
  • Protectia financiara a familiei;

                Aceasta polita de asigurare are urmatoarele avantaje:

 • Suma de bani (Suma Asigurata) este personalizata in functie de nevoile si posibilitatile titularului.
 • Se poate modifica frecventa de plata a primelor pentru a fi in avantajul titularului.
 • Durata contractului: 10 ani.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Incheierea unei polite de ASIGURARE pentru AFECTIUNI GRAVE - SMART PROTECT de la METROPOLITAN Life presupune urmatoarele:

 • In vederea incheierii politei de asigurare, titularul si asiguratul vor completa si semna cererea de asigurare, document ce face parte integranta din polita de asigurare. Prin completarea si semnarea cererii de asigurare, titularul si asiguratul au obligatia de a declara in scris asiguratorului toti factorii de risc esentiali din punctul de vedere al acceptarii asigurarii. Asiguratorul va pastra confidentialitatea informatiilor.
 • In vederea acceptarii cererii de asigurare si emiterii politei de asigurare, asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare pentru a verifica urmatoarele aspecte: existenta interesului asigurabil, capacitatea titularului asigurarii de a plati primele de asigurare, justificarea sumelor asigurate alese sau orice alt document necesar pentru evaluarea medicala a persoanei asigurate.
 • Asiguratorul va plati, suma asigurata specificata in polita de asigurare, la urmatoarele momente:
  • diagnosticarea cancerului;
  • data interventiei chirurgicale pentru urmatoarele afectiuni:
   • Interventie chirurgicala de By-Pass aorto-coronarian;
   • Interventie chirurgicală a valvelor cardiace;
   • Transplant de organ major/ de maduva osoasa;
   • Neurochirurgie
 • Conditia necesara pentru plata sumei asigurate este ca simptomele afectiunii sa fi aparut pentru prima data cel mai devreme dupa sase (6) luni de la:
  • Data intrarii in vigoare a politei de asigurare sau
  • Data oricarei majorari a sumei asigurate (in acest caz asiguratorul platind suma asigurata valabila in urma cu 6 (sase) luni) sau
  • Data repunerii in vigoare a asigurarii.
 • Suma asigurata este suma corespunzatoare politei, mentionata in polita de asigurare sau intr-o anexa si reprezinta obligatia maxima a asiguratorului, platita o singura data in cazul producerii evenimentului asigurat.
 • In cazul aparitiei in acelasi timp sau succesiv a uneia sau a mai multor boli sau interventii chirurgicale, suma asigurata va fi platita o singura data la valoarea specificata in polita de asigurare.
 • In caz de deces al asiguratului dupa diagnosticare, orice beneficiu ce ar fi trebuit sa fie platit asiguratului conform prevederilor politei de asigurare va fi platit beneficiarilor sau mostenitorilor legali.
 • Data intrarii in vigoare este prevazuta in polita de asigurare.
 • Pentru acoperirile din imbolnavire exista o perioada de asteptare de 6 (sase) luni de la data intrarii / repunerii in vigoare sau de la data majorarii sumei asigurate a politei.
 • Titularul asigurarii / asiguratul este raspunzator pentru corectitudinea informatiilor furnizate asiguratorului privind datele personale ale asiguratului. De asemenea, titularul asigurarii / asiguratul este obligat sa raspunda in scris, la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatie sau imprejurari pe care le cunosc si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului.
 • Daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii politei (incluzand, dar fara a se limita la modificarea ocupatiei, a hobby-urilor), titularul asigurarii / asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului modificarea survenita.
 • In caz de frauda, declaratie falsa, neconforma realitatii, inexacta, reticenta facuta cu rea credinta de catre titularul asigurarii / asigurat in cererea de asigurare sau in orice alt document ce face parte sau este emis ca urmare a executarii politei de asigurare a primei de asigurare sau a oricarui alt aspect care ar putea afecta asigurarea sau in legatura cu orice solicitare de despagubire pe baza politei de asigurare, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula.
 • In acest caz, primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat la cunostinta de cauza de nulitate. In cazul in care reaua credinta nu a putut fi stabilita, iar constatarea acestor incalcari are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita de asigurare solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 zile, calculat de la notificarea primita din partea asiguratului, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul sa solicite oricand pe perioada politei de asigurare documente care sa probeze informatiile si declaratiile furnizate de catre titularul asigurarii, inclusiv, dar fara a se limita la adeverinte de venit, documente oficiale cu privire la activitatea desfasurata si orice alte documente considerate relevante.
 • Daca declaratiile referitoare la varsta asiguratului sunt eronate, asiguratorul are dreptul de a ajusta suma asigurata, in conformitate cu datele corecte ale asiguratului la data incheierii politei de asigurare.
 • In cazul in care varsta asiguratului, la momentul incheierii politei de asigurare, era in afara limitelor de varsta prevazute in tarifele corespunzatoare ale asiguratorului, atunci asiguratorul are dreptul de a rezilia polita de asigurare cu aplicarea prevederilor de mai sus.
 • Daca titularul politei sau asiguratul nu au raspuns sincer si complet la intrebarile care pot afecta corecta evaluare a riscului asigurat si sunt incluse in documentele care constituie baza politei, asiguratorul si titularul politei sau asiguratul convin sa se aplice prevederile privind acuratetea declaratiilor.
 • Daca totusi polita de asigurare ramane in vigoare pentru o perioada de cinci (5) ani fara intrerupere, de la data intrarii in vigoare si daca asiguratul se afla in viata la sfarsitul acestei perioade, asiguratorul nu-i poate contesta valabilitatea. Totusi, asiguratorul poate contesta oricand valabilitatea unei asigurari suplimentare anexate politei.
 • In cazul in care polita de asigurare a incetat si dupa o perioada a fost repusa in vigoare sau suma asigurata a fost marita, atunci perioada de 5 (cinci) ani mai sus mentionata se va calcula de la data reintrarii in vigoare a politei, respectiv de la data maririi sumei asigurate, numai in privinta informatiilor si evenimentelor declarate asiguratorului pentru repunerea in vigoare, respectiv pentru marirea sumei asigurate.
 • Polita de asigurare nu are valoare de rascumparare si nu ofera dreptul de a primi o suma la data maturitatii.
 • Schimbarea beneficiarului
  • Oricand pe intreaga durata a politei de asigurare titularul asigurarii are dreptul sa schimbe beneficiarul, iar acest drept se exercita prin solicitare scrisa si semnata si cu consimtamantul asiguratului / reprezentantului legal al acestuia.
  • Schimbarea beneficiarului produce efecte dupa primirea cererii corespunzatoare si acceptarea acesteia de asigurator. Asiguratorul nu este raspunzatoar pentru nicio plata sau alta actiune desfasurata anterior acestei aprobari.
  • Daca beneficiarul a cauzat in mod intentionat decesul asiguratului, drepturile sale ce decurg din polita inceteaza si vor fi transferate altor beneficiari desemnati sau mostenitorilor legali ai asiguratului, in situatia in care nu exista alti beneficiari desemnati.
 • Schimbarea titularului:
  • Titularul asigurarii poate fi modificat oricand pe durata politei de asigurare prin solicitare scrisa si semnata de catre vechiul si noul titular, cu consimtamantul asiguratului si al asiguratorului si cu conditia existentei unui interes asigurabil. Aceasta cerere va fi insotita de copiile actelor de identitate ale persoanelor semnatare.
 • Schimbarea frecventei de plata:
  • Schimbarea frecventei de plata se poate face la orice aniversare a politei, pe baza unei solicitari scrise si semnate de catre titularul asigurarii si transmisa asiguratorului cu cel mult 30 de zile inainte de data aniversarii.
 • Schimbarea sumei asigurate:
  • Suma asigurata prevazuta in polita de asigurare poate fi modificata in urma unei solicitari scrise a titularului, inregistrata de catre asigurator cu 30 (treizeci) de zile inaintea datei aniversare a politei si numai dupa aprobarea acesteia de catre asigurator.
  • In cazul majorarii sumei asigurate, titularul trebuie sa prezinte dovada faptului ca asiguratul corespunde din punct de vedere al sanatatii si al conditiilor de asigurare, respectiv sa plateasca noua prima de asigurare majorata.
  • Nicio modificare a sumei asigurate a politei de asigurare nu este valabila decat daca a fost facuta in scris.
 • Cesiunea politei
  • Titularul asigurarii are dreptul de a cesiona polita, iar acest drept se exercita la solicitarea sa si cu acordul asiguratului. Aceasta cesiune tine asiguratorul raspunzatoar in limita obligatiilor sale din polita. Asiguratorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea oricarei alte cesiuni.
 • Modificarea prevederilor politei
  • Fiecare modificare a prevederilor politei se va realiza cu emiterea unei anexe, care va fi parte integranta din polita si va inlocui partile relevante precedente din polita, cu exceptia cazurilor in care este prevazut altfel in polita de asigurare.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE pentru AFECTIUNI GRAVE - SMART PROTECT de la METROPOLITAN Life poate fi incheiata pe o perioada de 10 ani.

             Pentru acoperirile din imbolnavire exista o perioada de asteptare de 6 (sase) luni de la data intrarii / repunerii in vigoare sau de la data majorarii sumei asigurate a politei.

               Polita va inceta fara interventia instantelor judecatoresti in urmatoarele cazuri:

  • prin reziliere unilaterala a politei de asigurare, de catre oricare dintre parti, in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre cealalta parte. Rezilierea se va face printr-o notificare scrisa, transmisa celeilalte parti, la ultima adresa comunicata, fara indeplinirea niciunei alte formalitati prealabile si fara interventia instantelor judecatoresti; in acest caz, polita va inceta prin plata valorii de rascumparare incepand cu sfarsitul perioadei acoperite de ultima prima de asigurare platita.
  • de drept la data decesului asiguratului;
  • dupa plata despagubirii in baza politei;
  • de drept la data maturitatii politei de asigurare;
  • de drept in ultima zi a perioadei de gratie, in caz de neplata a primei scadente;
  • in cazul in care titularul asigurarii refuza modificarea / ajustarea primei de asigurare;
  • prin renuntarea de catre titularul asigurarii la polita de asigurare. Renuntarea la polita se poate face in termen de 20 de zile calendaristice, calculate de la data intrarii in vigoare a politei, fara plata vreunei penalitati si cu restituirea eventualelor prime platite. Pentru ca renuntarea sa produca efecte, notificarea de renuntare trebuie inregistrata de titularul asigurarii la sediile asiguratorului si va trebui sa contina datele de identificare si semnatura titularului asigurarii. Restituirea primei se va efectua catre titularul politei de asigurare.
  • prin denuntarea unilaterala a politei de asigurare, de catre titularul asigurarii, prin notificare scrisa, transmisa cu preaviz de 20 de zile, cu plata valorii de rascumparare (in acest caz, polita va inceta incepand cu sfarsitul perioadei acoperite de ultima prima de asigurare platita).
  • cand titularul implineste 75 de ani, daca nu acesta este persoana asigurata.

                La incetarea politei, obligatia titularului de plata a primei, precum si obligatia asiguratorului de plata a beneficiilor aferente politei vor inceta. In cazul in care titularul a platit o prima suplimentara pentru perioada in care incetarea devine efectiva sau o prima / prime pentru o perioada ulterioara incetarii, asiguratorul ii va returna valoarea acesteia / acestora.

                Polita de asigurare poate fi repusa in vigoare in interval de 3 (trei) ani de la ultima data scadenta a primei neachitate, daca planul de asigurare de baza mai este oferit de asigurator.

                Pentru repunerea in vigoare a politei, sunt necesare urmatoarele:

  • cerere de repunere in vigoare, format standard oferit de asigurator, scrisa si semnata de catre titularul asigurarii si de catre asigurat / reprezentantul legal al acestuia;
  • dovada faptului ca asiguratul si titularul corespunde din punct de vedere al sanatatii si al conditiilor pentru asigurare prin completarea chestionarului medical sau a altor documente medicale pe care asiguratorul le considera necesare;
  • plata ultimei prime pe care titularul ar fi platit-o, daca asigurarea ar fi ramas in vigoare pana la acel moment.

                Asiguratorul nu va plati nicio solicitare de despagubire care are ca obiect evenimente produse in perioada in care acoperirea prin asigurare nu a fost valabila (perioada cuprinsa intre data expirarii perioadei de gratie si data repunerii in vigoare a politei de asigurare).

  Teritorialitate: 

                Polita de ASIGURARE pentru AFECTIUNI GRAVE - SMART PROTECT de la METROPOLITAN Life isi exercita acoperirea in intreaga lume.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de ASIGURARE pentru AFECTIUNI GRAVE - SMART PROTECT de la METROPOLITAN Life poate sa fie:

  • orice persoana fizica care la data incheierii politei de asigurare are varsta cuprinsa intre 0 si 55 de ani impliniti.

                 Contractant poate fi orice persoana care incheie asigurarea cu respectarea prevederilor legale referitoare la capacitatea de a incheia contracte si care se obliga fata de asigurator sa plateasca primele de  asigurare. Contractant al asigurarii poate fi asiguratul insusi daca are varsta de minim 18 ani.

                 Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata in polita de catre asigurat sa primeasca suma asigurata ca urmare a decesului acestuia.

  Suma Asigurata: 

               Polita de asigurare poate fi incheiata pentru sume asigurate stabilite pentru fiecare risc asigurat, de comun acord cu asiguratorul si care sunt precizate in tariful de prime al acestuia.

               Suma asigurata stabilita in polita de asigurare, depinde de solicitarea titularului si de evaluarea riscului de catre asigurator. Suma asigurata este garantata de asigurator in conformitate cu prevederile politei de asigurare.

               Suma asigurata poate fi stabilita in intervalul 20 000 lei si 800 000 lei.

               Asiguratorul va plati, suma asigurata specificata in polita de asigurare, la urmatoarele momente:

  • diagnosticarea cancerului;
  • data interventiei chirurgicale pentru urmatoarele afectiuni:
   • Interventie chirurgicala de By-Pass aorto-coronarian;
   • Interventie chirurgicală a valvelor cardiace;
   • Transplant de organ major/ de maduva osoasa;
   • Neurochirurgie

               Conditia necesara pentru plata sumei asigurate este ca simptomele afectiunii sa fi aparut pentru prima data cel mai devreme dupa sase (6) luni de la:

  • Data intrarii in vigoare a politei de asigurare sau
  • Data oricarei majorari a sumei asigurate (in acest caz asiguratorul platind suma asigurata valabila in urma cu 6 (sase) luni) sau
  • Data repunerii in vigoare a asigurarii.

                Schimbarea sumei asigurate:

  • Suma asigurata prevazuta in polita de asigurare poate fi modificata in urma unei solicitari scrise a titularului, inregistrata de catre asigurator cu 30 (treizeci) de zile inaintea datei aniversare a politei si numai dupa aprobarea acesteia de catre asigurator.
  • In cazul majorarii sumei asigurate, titularul trebuie sa prezinte dovada faptului ca asiguratul corespunde din punct de vedere al sanatatii si al conditiilor de asigurare, respectiv sa plateasca noua prima de asigurare majorata.
  • Nicio modificare a sumei asigurate a politei de asigurare nu este valabila decat daca a fost facuta in scris.
  Prima de Asigurare: 

                 Prima de asigurare se calculeaza in functie de: varsta asiguratului, suma asigurata, tabelele de mortalitate specifice produsului, frecventa de plata, dobanda tehnica garantata, cheltuielile de administrare ale asiguratorului, starea de sanatate, hobby-uri si sporturi profesioniste practicate de asigurat. Primele de asigurare se platesc integral la termenele scadente, conform frecventei de plata specificata in polita de asigurare sau intr-o anexa ulterioara. Plata primei de asigurare se poate face: la casieriile bancilor partenere, prin transfer bancar, prin Direct Debit, ori prin orice alt mijloc de plata prevazut in anexa la cererea de asigurare.

                 Nu se accepta plata in avans a primei de asigurare, cu mai mult de 2 luni inainte de data scadenta.

                 Dupa plata primei initiale, pentru plata fiecarei prime care urmeaza se acorda o perioada de gratie de 30 (treizeci) de zile de la data scadenta. Daca prima de asigurare nu a fost platita pana la sfarsitul perioadei de gratie, la expirarea acesteia polita de asigurare este reziliata de plin drept, fara nicio notificare.

                  Daca survine evenimentul asigurat in perioada de gratie, prima de plata scadenta ramasa neachitata va fi scazuta din suma oricarui beneficiu pe care asiguratorul este obligat sa-l plateasca in baza politei de asigurare.

                  Asiguratorul nu este obligat sa trimita nicio notificare privind plata primelor. Trimiterea unei astfel de notificari nu poate fi considerata in niciun caz o renuntare la aceasta dispozitie contractuala.

                  Dovada platii primelor o reprezinta inregistrarea realizata de banca cu privire la tranzactie.

                  Data platii primei va fi considerata ca fiind data la care institutia bancara vireaza banii in contul asiguratorului.

                  Plata primelor trebuie efectuata de catre titularul asigurarii, in conformitate cu indicatiile asiguratorului.

                  Pe durata politei de asigurare, prima de asigurare va suferi modificari in urmatoarele situatii:

  • La 5(cinci) ani de la emiterea politei de asigurare, prima de asigurare va suferi modificari, in functie de varsta asiguratului la momentul respectiv, in functie de suma asigurata solicitata si de varsta persoanei asigurate la momentul calcularii, aceasta ramanand constanta pe toata perioada urmatorilor 5 (cinci) ani, cu exceptia situatiei de mai jos.
  • Suplimentar, asiguratorul isi rezerva dreptul de a modifica conditiile si primele de asigurare, la orice aniversare incepand cu a 5-a aniversare. Pe parcursul primilor 5 ani de asigurare, primele sunt garantate de catre asigurator. Modificarea primelor de asigurare va tine cont de parametrii de baza care pot influenta evolutia costurilor beneficiilor oferite, bazate pe experienta asiguratorului, in functie de varsta asiguratului la data aniversarii si / sau repunerii in vigoare a politei. Conditiile si prima de asigurare astfel modificate vor fi propuse spre acceptare titularului politei de asigurare cu minimum 20 de zile inainte de fiecare aniversare a politei de asigurare. Titularul are dreptul de a refuza plata primei de asigurare modificate sau de o achita integral pana la data scadenta sau in perioada de gratie. Daca titularul nu plateste prima modificata pana in ultima zi a perioadei de gratie sau plateste o suma mai mica decat valoarea primei de asigurare modificate si propuse spre acceptare, polita de asigurare va inceta de drept la data aniversarii, prin neacceptarea modificarii de prima a politei suplimentare de asigurare.
  Sistemul de Fransize: 

                Polita de ASIGURARE pentru AFECTIUNI GRAVE - SMART PROTECT de la METROPOLITAN Life poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE pentru AFECTIUNI GRAVE - SMART PROTECT de la METROPOLITAN Life sunt:

  • Cancerul
   • Cancerul este definit ca o noua crestere autonoma focala a celulelor anormale, care a dus la invazia tesuturilor normale. Reprezinta tratamentul oricarei tumori maligne incluzand leucemia, sarcomul si limfomul (cu exceptia limfomului cutanat) caracterizata prin cresterea necontrolata, raspandirea celulelor maligne si invazia tesuturilor, precum si orice tratament al unei tumori pre-maligne si cancer „in-situ” care este limitata la epiteliul unde isi are originea si nu a invadat stroma sau tesuturile din jur. Cancerul trebuie sa fie in mod pozitiv diagnosticat pe baza unui examen microscopic al tesuturilor fixe, sau preparate din sistemul haemic. Un astfel de diagnostic se bazeaza exclusiv pe criteriile acceptate de boli maligne in urma unui studiu al arhitecturii histocytologic sau modelul de suspect tumoral, tesut sau specimen. Acest diagnostic trebuie sa fie confirmat de catre un medic specialist oncolog sau anatomopatolog.
   • Diagnosticul clinic nu respecta acest standard.
   • Prin „Cancer non-invaziv sau „in situ” se intelege o tumora maligna care este limitata la epiteliul de unde provine si care nu invadeaza stroma sau tesuturile inconjuratoare. Aceasta este o tumora maligna pre-invaziva, diagnosticata intr-o faza initiala, cu prognostic favorabil daca este eliminata complet.
   • Excluderi specifice:
    • Orice tumora in prezenta Sindromul Imunodeficientei Dobandite (SIDA)( termenul “sindromul imunodeficientei dobandite” va avea intelesul dat de Organizatia Mondiala a Sanatatii)
    • Cancer de piele cu exceptia melanoamelor maligne.
  • Interventie chirurgicala de By-Pass aorto-coronarian
   • Acesta procedura reprezinta o interventie chirurgicala efectuata pe cord deschis in scopul de a corecta ingustarea sau blocarea uneia sau mai multor artere coronare prin grefe pentru by-pass (derivatie). Acest diagnostic trebuie sa fie sustinut angiografic de obstructia semnificativa a arterei coronariene, iar procedura trebuie sa fie recomandata din punct de vedere medical de catre un medic specialist cardiolog.
   • Excluderi specifice:
    • Orice boala coronariana tratata cu ajutorul altor tehnici decat by-pass-ul arterelor coronare, la fel ca orice fel de tehnici chirurgicale de angioplastie.
  • Interventie chirurgicala a valvelor cardiace
   • Acesta procedura este considerata o interventie chirurgicala pe cord deschis pentru a inlocui sau remedia anomaliile valvei/ valvelor cardiace. Diagnosticul de anomalie a valvei cardiace trebuie sa fie sustinut prin rezultatele cateterismului cardiac sau ecocardiografie, iar interventia trebuie sa fie recomandata din punct de vedere medical de catre un medic cardiolog.
  • Transplant de organ major / de maduva osoasa
   • Acesta procedura reprezinta transplantul chirurgical in care asiguratul primeste un rinichi, un segment de ficat, un lob pulmonar, o sectiune de pancreas sau maduva osoasa (autolog sau alogen) de la un donator compatibil, in viata.
   • Excluderi specifice:
    • Orice transplant in care nevoia transplantului apare ca o consecinta a bolii hepatice alcoolice.
    • Orice transplant efectuat ca un auto-transplant, cu exceptia transplanturilor de maduva osoasa.
    • Orice transplant in cazul in care Asiguratul este un donator pentru o terta persoana.
    • Orice transplant de la un donator decedat.
    • Orice transplant de organ care implica tratament cu celule stem.
    • Transplant care a devenit posibil prin cumpararea de organe.
  • Neurochirurgie
   • Acesta procedura reprezinta o interventie chirurgicala asupra creierului sau a oricarei structuri intracraniene, precum si asupra oricarei tumori benigne localizate in maduva spinarii.
  Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE pentru AFECTIUNI GRAVE - SMART PROTECT de la METROPOLITAN Life sunt:

  • Suma asigurata nu va fi platita daca afectiunea este cauzata direct sau indirect de:
   • Consecinta directa sau indirecta a oricarei conditii preexistente;
   • O ranire sau o boala auto - provocata de catre asigurat, indiferent de starea de sanatate mentala a acestuia;
   • Comiterea, tentativa sau provocarea unei agresiuni sau a unui delict sau participarea la revolte;
   • Utilizarea necorespunzatoare a medicamentelor sau abuzul de alcool;
   • Radiatii, reactii nucleare sau contaminare radioactiva;
   • O afectiune aparuta in perioada de asteptare a politei de asigurare;
   • Defecte congenitale;
   • Tratament experimental, precum si acele proceduri de diagnostic, terapeutice si sau chirurgicale ale caror siguranta si efecte nu au fost dovedite stiintific in mod corespunzator.
  • Procedurile medicale necesare ca urmare a SIDA (sindromul imunodeficientei dobandite), HIV (virusul imunodeficientei umane) sau orice conditie medicala care rezulta din acestea (inclusiv sarcomul Kaposi), sau orice alt tratament pentru SIDA sau HIV. In cazul in care, in virtutea acestei excluderi, nu este platit niciun fel de beneficiu, toate primele platite pentru aceasta asigurare, diminuate cu orice datorie existenta in baza politei, vor fi rambursate beneficiarului sau mostenitorilor legali ai asiguratului, daca nu exista un beneficiar desemnat. Cererea de rambursare a primelor platite pentru polita de asigurare poate fi inaintata catre asigurator de catre asigurat / beneficiar / mostenitori legali oricand dupa primirea diagnosticului, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data decesului asiguratului.
  • Excluderi specifice:
   • Cancerul
    • Orice tumora in prezenta Sindromul Imunodeficientei Dobandite (SIDA)( termenul “sindromul imunodeficientei dobandite” va avea intelesul dat de Organizatia Mondiala a Sanatatii)
    • Cancer de piele cu exceptia melanoamelor maligne.
  • Interventie chirurgicala de By-Pass aorto-coronarian
   • Orice boala coronariana tratata cu ajutorul altor tehnici decat by-pass-ul arterelor coronare, la fel ca orice fel de tehnici chirurgicale de angioplastie.
  • Transplant de organ major / de maduva osoasa
   • Excluderi specifice:
    • Orice transplant in care nevoia transplantului apare ca o consecinta a bolii hepatice alcoolice.
    • Orice transplant efectuat ca un auto-transplant, cu exceptia transplanturilor de maduva osoasa.
    • Orice transplant in cazul in care Asiguratul este un donator pentru o terta persoana.
    • Orice transplant de la un donator decedat.
    • Orice transplant de organ care implica tratament cu celule stem.
    • Transplant care a devenit posibil prin cumpararea de organe.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de ASIGURARE pentru AFECTIUNI GRAVE - SMART PROTECT de la METROPOLITAN Life nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare suplimentare.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele drepturi si obligatii pe care titularul / asiguratul le are prin polita de ASIGURARE pentru AFECTIUNI GRAVE - SMART PROTECT de la METROPOLITAN Life sunt:

  • Toate drepturile si obligatiile cuprinse in polita sunt exercitate de catre titularul asigurarii, daca nu se precizeaza altfel.
  • Daca titularul politei decedeaza si este diferit de asigurat, drepturile sale sunt transferate asiguratului si exercitate de catre acesta, daca nu se specifica altfel cu conditia ca asiguratul sa aiba varsta mai mare de 18 ani. In cazul in care asiguratul este minor, reprezentantul legal al copilului va desemna un titular.
  • In vederea incheierii politei de asigurare, titularul si asiguratul vor completa si semna cererea de asigurare, document ce face parte integranta din polita de asigurare. Prin completarea si semnarea cererii de asigurare, titularul si asiguratul au obligatia de a declara in scris asiguratorului toti factorii de risc esentiali din punctul de vedere al acceptarii asigurarii. Asiguratorul va pastra confidentialitatea informatiilor.
  • Titularul asigurarii / asiguratul este raspunzator pentru corectitudinea informatiilor furnizate asiguratorului privind datele personale ale asiguratului. De asemenea, titularul asigurarii / asiguratul este obligat sa raspunda in scris, la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatie sau imprejurari pe care le cunosc si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului.
  • Daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii politei (incluzand, dar fara a se limita la modificarea ocupatiei, a hobby-urilor), titularul asigurarii / asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului modificarea survenita.
  • In caz de frauda, declaratie falsa, neconforma realitatii, inexacta, reticenta facuta cu rea credinta de catre titularul asigurarii / asigurat in cererea de asigurare sau in orice alt document ce face parte sau este emis ca urmare a executarii politei de asigurare a primei de asigurare sau a oricarui alt aspect care ar putea afecta asigurarea sau in legatura cu orice solicitare de despagubire pe baza politei de asigurare, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula.
  • In acest caz, primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat la cunostinta de cauza de nulitate. In cazul in care reaua credinta nu a putut fi stabilita, iar constatarea acestor incalcari are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita de asigurare solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 zile, calculat de la notificarea primita din partea asiguratului, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele drepturi si obligatii, pe care METROPOLITAN Life le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE pentru AFECTIUNI GRAVE - SMART PROTECT sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  Procedura Daune: 
  • Asiguratorul va fi notificata in scris, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data confirmarii diagnosticului, despre orice eveniment care ar putea face obiectul unei solicitari de despagubire in conditiile politei de asigurare. In cazul depasirii termenului de 30 de zile asiguratorul isi rezerva dreptul de a refuza plata despagubirii daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului notificat.
  • Toate notificarile catre asigurator vor fi transmise in scris de catre titularul asigurarii. Furnizarea documentelor suplimentare necesare pentru evaluarea solicitarii de despagubire va intra in sarcina titularului asigurarii. Toate costurile legate de obtinerea si furnizarea informatiilor necesare procesului de evaluare a solicitarii de despagubire vor intra exclusiv in sarcina titularului asigurarii; aceste costuri nu pot face obiectul solicitarii de despagubire.
  • Notificarea scrisa transmisa asiguratorului va contine urmatoarele elemente:
   • numarul politei de asigurare;
   • documente legale care sa stabileasca identitatea asiguratului;
   • orice alte documente necesare pentru stabilirea cauzei, respectiv a mediului in care s-a produs evenimentul asigurat;
   • orice alte documente necesare pentru evaluarea dosarului de despagubire, precum fise medicale intregrale, copii ale documentelor medicale emise de catre medicii specialisti, rezultatele diferitelor investigatii (RMN, CT, biopsii, mamografii etc) si altele.
  • In cazul in care asiguratorul va considera necesar, asiguratul se va prezenta la un control medical pentru orice tip de examinare medicala, costurile aferente fiind suportate de asigurator. Dupa orice vatamare corporala sau imbolnavire, asiguratul va consulta un medic, cat mai curand posibil, in vederea urmarii recomandarilor primite. Asiguratorul nu va fi responsabila pentru consecintele aparute in urma refuzului asiguratului de a obtine si a urma recomandarile, prescriptiile si tratamentele necesare indicate.
  • Dosarul de despagubire va fi analizat dupa ce asiguratorul intra in posesia tuturor documentelor solicitate si necesare evaluarii evenimentului asigurat. Asiguratorul va efectua plata indemnizatiilor de asigurare in termen de 30 zile calendaristice de la data la care documentatia solicitata este completa. Aceasta plata nu este purtatoare de dobanzi.
  • Plata tuturor indemnizatiilor se va efectua de asigurator, conform indicatiilor beneficiarului / asiguratului / reprezentantului legal, direct in contul acestuia (aflat in Romania sau in strainatate).
  • In cazul in care documentele si informatiile puse la dispozitie de catre solicitantul despagubirii contin informatii contradictorii sau nu sunt conforme cu datele furnizate de institutiile medicale sau alte autoritati, asiguratorul va avea dreptul de a cere documente suplimentare de la institutiile pe care le considera abilitate, precum si de a respinge solicitarea de despagubire si de a rezilia unilateral polita de asigurare.
  • Daca este solicitata o indemnizatie aferenta unui eveniment asigurat, ce a avut loc in perioada de gratie, prima scadenta va fi scazuta din suma oricarui beneficiu pe care asiguratorul este obligat sa il plateasca in conformitate cu polita de asigurare.
  • Daca asiguratul dispare sau este imposibila o identificare obiectiva a corpului sau, aceasta situatie se asimileaza cu decesul asiguratului numai daca exista in acest sens o hotarare definitiva a unei instante judecatoresti.

  Centrul de daune 

  despagubiri@metropolitanlife.ro

  Metropolitan Life asigurari MetLife Europe d.a.c Dublin Sucursala Bucuresti - Departament Despagubiri

  Europe House, B-dul Lascar Catargiu, nr. 47 - 53, Unitatea 4B, et. 4, cod 010665, sector 1, Bucuresti, Romania,

  Fax: 021.208.41.04

  Tel: 021.208.41.00

  Program Call-Center: 8:30 - 19:00 (luni - vineri)

  Diverse: 
  • Taxele si impozitele aferente primelor de asigurare vor fi suportate de catre asigurator conform legislatiei fiscale in vigoare. Titularul asigurarii / asiguratul va plati catre asigurator doar primele de asigurare.
  • Orice taxe onorarii notariale si impozitele datorate, daca este cazul, pentru primirea beneficiilor de la asigurator conform acestei asigurari, vor fi suportate de catre beneficiar / asigurat / titular, conform legislatiei fiscale in vigoare.
  • Taxele de transfer a primelor platite din strainatate vor fi achitate de catre platitor. Taxele de transfer a indemnizatiilor de asigurare catre strainatate vor fi achitate de catre beneficiarul platii.
  • Orice notificare, declaratie sau cerere a titularului asigurarii, asiguratului sau beneficiarului, in legatura cu polita, este valabil indeplinita daca va fi transmisa asiguratorului in scris si semnata prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati:
   • livrata personal la sediile asiguratorului,
   • prin posta,
   • prin fax,
   • prin curier,
   • prin intermediul postei electronice (e-mail transmis de la adresele mentionate de titular in cererea de asigurare sau comunicate ulterior in scris de acesta) sau
   • prin serviciul electronic la distanta pus la dispozitie de asigurator.
  • Orice comunicare din partea asiguratorului catre titular / asigurat / beneficiar este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati:
   • prin posta electronica de tip e-mail,
   • livrata personal,
   • prin fax,
   • prin posta,
   • prin curier sau
   • prin alte mijloace electronice de comunicare (inclusiv SMS) ori servicii electronice la distanta puse la dispozitie de asigurator.
  • Comunicarea livrata personal catre asigurator se considera primita in momentul inmanarii sau depunerii la sediile asiguratorului. Comunicarea prin curier / servicii postale se considera primita de destinatar la data mentionata in evidentele firmei de curierat ca data a livrarii / data primirii mentionata pe confirmarea de primire. In cazul comunicarilor prin posta simpla, notificarea, declaratia sau cererea se consider primita de destinatar la data inregistrarii acesteia la sediile asiguratorului. Comunicarea trimisa prin fax, SMS si / sau prin posta electronica se va considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost trimisa.
  • Pentru anumite solicitari vor putea fi utilizate mijloace electronice de comunicare, prin intermediul serviciul electronic la distanta”e-Customer” oferit de asigurator (denumirea serviciului poate fi modificata unilateral de asigurator), prin intermediul caruia titularul asigurarii isi poate administra polita de asigurare, in termenii si conditiile prevazute pentru acest serviciu. Asiguratorul va comunica titularului asigurarii pe adresa de e-mail a acestuia datele de identificare necesare accesarii serviciului electronic la distanta.
  • In cazul in care titularul asigurarii accepta termenii si conditiile serviciului electronic la distanta, acestea devin anexa la polita de asigurare si toate solicitarile / tranzactiile efectuate prin intermediul serviciului vor fi parte integranta a politei de asigurare.
  • In cazul in care polita de asigurare prevede ca anumite comunicari se fac prin afisarea pe pagina de internet a asiguratorului sau prin publicarea intr-un cotidian national, o astfel de comunicare va fi considerata pe deplin valabila.
  • Orice schimbare a datelor de contact ale partilor va fi notificata celeilate parti in scris, in caz contrar comunicarile transmise la ultimele referinte de contact declarate de parti vor fi considerate perfect valabil.
  • In cazul in care se vor constata contradictii intre prevederile politei de asigurare si cele conform legislatiei in vigoare, prevederile din polita de asigurare vor prevala.
  • In cazul in care una din clauzele politei contravine legii sau devine inoperanta ca urmare a aplicarii unei decizii a unui organ jurisdictional, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze care raman in vigoare si produc efecte juridice.
  • Clauza inoperanta si / sau nelegala va fi inlocuita cu prevederea legala modificatoare, daca va fi cazul.
  • Forta majora: se refera la un eveniment / o situatie extern / a, imprevizibil / a, absolut / a, invincibil / a, inevitabil / a, neasteptat / a si independent / a de vointa partilor, invocat / a de una din parti, dovedit / a cu documente emise de autoritati publice competente, care a impiedicat una din parti sa isi indeplineasca obligatiile contractuale, desi a depus toate diligentele necesare in vederea indeplinirii obligatiilor respective. Partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, daca fac dovada ca acestea s-au datorat unui caz de forta majora. Partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, daca fac dovada ca acestea s-au datorat unui caz de forta majora.
  • Politei i se aplica legislatia din Romania, incluzand, dar nelimitandu-se la urmatoarele acte normative cu modificarile si completarile ulterioare: Codul Civil al Romaniei, Legea nr. 136 / 1995; Legea nr. 32 / 2000; Legea nr. 237 / 2015 si orice alte acte emise de autoritatea de supraveghere si reglementare in domeniul asigurarilor.
  • Solicitantul (titularul) si persoana propusa spre asigurare (asiguratul) cuprinsi in polita de asigurare si asiguratorul vor incerca solutionarea pe cale amiabila a oricaror litigii rezultate din executarea politei de asigurare. Orice reclamatii adresate asiguratorului de catre solicitant (titularul) si persoana propusa spre asigurare (asiguratul), cuprinsi in polita de asigurare, in legatura cu executarea politei de asigurare vor trebui formulate in scris, sub semnatura autorului, cu indicarea obiectului reclamatiei, a motivelor acesteia, a eventualelor mijloace de proba, a domiciliului si a datelor de identificare ale autorului (CNP, numar si serie act de identitate, numerele tuturor contractelor la care se refera reclamatia) si vor fi depuse de catre acesta sau transmise prin fax / scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul asiguratorului, sau prin e-mail la adresa client@metropolitanlife.ro ori pe site-ul asiguratorului, www.metropolitanlife.ro, cu conditia completarii tuturor campurilor obligatorii.
  • Asiguratorul va analiza reclamatia si daca va considera necesar va putea invita autorul la sediul sau pentru sustinerea reclamatiei sau va putea solicita acestuia prezentarea de explicatii si / sau documente si ii va comunica raspunsul sau in termen de 30 (treizeci) de zile de la inregistrarea reclamatiei, prin e-mail / fax / scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Procedura amiabila nu constituie o restrangere a dreptului petentului de a se adresa autoritatilor de supraveghere si reglementare in domeniul asigurarilor (Autoritatea de Supraveghere Financiara si Banca Centrala a Irlandei), autoritatilor competente in domeniul protectiei consumatorului si / sau instantelor judecatoresti competente.
  • Orice parte contractuala se poate adresa instantelor judecatoresti din Romania competente pentru solutionarea oricarei pretentii izvorate din asigurare.