TransAsist - Asistenta rutiera - Tractare gratuita - Autoturism la schimb

TransAsist, asistenta daune, deschidere dosar dauna, tractare gratuita, masina la schimb, transilvania broker

TRANSASIST - ASIGURAREA DE Asistenta rutiera
Conditii de asigurare

CLAUZA OPERATIVA

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP se obliga ca, in urma producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, in baza  informatiilor furnizate in scris de catre Contractant / Asigurat, sub rezerva respectarii intocmai a conditiilor si excluderilor stabilite de comun acord si in baza platii primei de asigurare in cuantumul prevazut in Polita, sa acorde Asiguratului sau, dupa caz, Beneficiarului serviciile de Asistenta rutiera in conditiile prevazute in polita.

DEFINITII SI INTERPRETARI

In tot cuprinsul acestor conditii de asigurare termenii de mai jos au numai intelesul atribuit prin urmatoarele definitii:

 • Asigurat: persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial.                                                                                                                                 
 • Autoturism: autovehicul, supus inmatricularii conform legii, conceput si construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto;
 • Beneficiar: persoana indreptatita sa acceseze serviciile de Asistenta rutiera acoperite prin Polita.
 • Caz fortuit: eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
 • Contractant: persoana care incheie contractul de asigurare cu OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP pentru si in numele Asiguratului si se obliga fata de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP sa plateasca prima de asigurare precum si sa respecte obligatiile care ii revin prin contract. 
 • dauna: accesarea serviciilor de Asistenta rutiera acoperite prin Polita datorate producerii evenimentului asigurat, precizat in si acoperit de asigurarea oferita de Polita;
 • Drum public: orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amenajata pentru traficul rutier, deschisa circulatiei publice; drumurile care sunt inchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile; definitia include si drumurile de acces in incinte, catre obiective turistice, cat si cele din interiorul acestora sau spatii amenajate pentru parcare.
 • Eveniment asigurat: risc asigurat care s-a produs in timpul perioadei de asigurare, in urma caruia se naste dreptul la accesarea serviciilor de Asistenta rutiera acoperite prin Polita.
 • Forta majora: situatie invocata de una din parti, dovedita cu documente emise de autoritati publice competente si cauzata de un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care a impiedicat una din parti sa isi indeplineasca obligatiile contractuale.
 • Perioada de asigurare: intervalul de timp in care pot aparea evenimente asigurate pentru care OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP acorda servicii de Asistenta rutiera in baza Politei.
 • Polita: contract de asigurare (forma scrisa) cuprinzand Specificatia, conditiile de asigurare, oferta,  eventualele acte aditionale si orice alt document anexat.
 • Prima de asigurare: suma datorata de Asigurat / Contractant pentru preluarea in asigurare de catre OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP a riscurilor asigurate.
 • Rea-credinta: acea atitudine a unei persoane care comite o fapta contrara legii sau contractului de asigurare in care este parte, fiind constienta de caracterul ilicit al conduitei sale.
 • Risc asigurat: eveniment viitor, posibil dar incert, acoperit de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, a carui producere ar putea cauza daune.
 • Societate de asistenta: Furnizorul sau Prestatorul de servicii prin intermediul caruia OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP ofera acoperire pentru servicii de Asistenta rutiera in baza Politei.
 • Suma asigurata: valoarea mentionata in Polita pentru care s-a incheiat asigurarea; reprezinta maximul raspunderii OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP in cazul producerii sau aparitiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.
 • Utilizator: persoana fizica sau juridica care a incheiat cu proprietarul unui autoturism un contract privind folosinta acestuia.

INTERESUL ASIGURAT

Interesul asigurat este dreptul de proprietate sau folosinta asupra autoturismului mentionat in Polita, chiar daca asigurarea a fost incheiata de un Contractant.

Daca interesul, asa cum este expus mai sus, nu exista, Polita eventual incheiata este nula de drept, iar OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are dreptul de a retine primele incasate in cazul in care Contractantul / Asiguratul se dovedeste a fi / ar fi fost de rea credinta.

OBIECTUL ASIGURARII, RISCURILE ACOPERITE

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP acopera, prin intermediul societatii de asistenta, serviciile de Asistenta rutiera mentionate in Polita, ca urmare a producerii in perioada de asigurare a evenimentelor asigurate. Serviciile de Asistenta rutiera vor fi furnizate 24 de ore din 24 de ore, 365 de zile pe an pentru orice eveniment asigurat.

Polita de asigurare se considera incheiata si produce efecte numai in legatura cu autovehiculul mentionat expres in Specificatia Politei si care nu este utilizat in scopul:

 • participarii la competitii sportive, curse, raliuri de masini sau antrenamentel specifice acestor activitati;
 • desfasurarii activitatilor de taximetrie, rent-a-car, paza si protectie, scoli de sofer, transport marfuri si / sau persoane.

Riscurile acoperite reprezinta evenimentele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • s-au produs  pe drumurile publice de pe teritoriul Romaniei;
 • au ca urmare imposibilitatea deplasarii prin forta proprie a autoturismului mentionat in polita sau il aduc intr-o stare ce nu ii mai permite deplasarea in conditiile respectarii legislatiei rutiere;
 • constau in:
  • accidente in care a fost implicat cel putin un vehicul in miscare, pentru acordarea serviciilor de TRACTARE si transport si / sau AUTOvehicul LA SCHIMB;
  • defectiuni tehnice (avarii electrice si / sau mecanice), nealimentarea (pana de combustibil) sau alimentarea improprie / gresita cu combustibil, daune la anvelope (pana de cauciuc), pierderea / defectarea / uitarea in interiorul autoturismului a cheilor, cartelelor de pornire, pentru acordarea serviciilor de DEPANARE.

Fac obiectul asigurarii, in functie de planul de acoperire agreat in polita, urmatoarele servicii de Asistenta rutiera:

 • Plan de acoperire OPTIM ASIST, care cuprinde:
  • servicii de TRACTARE si transport, in urmatoarele conditii:
   • servicii de tractare si transport de la locul producerii evenimentului asigurat pana la o unitate reparatoare, loc de depozitare, resedinta / sediul asiguratului, conform optiunii asiguratului;
   • serviciile de tractare si transport de la locul producerii evenimentului asigurat pana la locul solicitat de asigurat se pot presta in conditii de practibilitate a cailor de acces si conditii meteorologice permisibile, intr-o singura etapa sau 2 (doua) in functie de distanta aferenta (prestarea din 2 etape presupune mai intai deplasarea de la locul producerii evenimentului asigurat la un loc de depozitare utilizat de societatea de asistenta pana la initierea serviciului de transport).
    • Se considera serviciu de tractare interventia ce necesita deplasarea vehiculului de tractare sau a platformei de transport pe o distanta in limita a 50 km de la locul producerii evenimentului asigurat; serviciul de tractare are grad de urgenta si este oferit imediat ce a fost inregistrata solicitarea de accesare, vehiculul de tractare ajungand la fata locului intr-un interval de maxim 2 ore de la inregistrarea solicitarii de accesare, in conditii meteo si/sau trafic normale.
    • Se considera transport interventia ce necesita deplasarea vehiculului de tractare sau a platformei de transport pe o distanta ce depaseste limita de 50 km aferenta serviciului de tractare; acest serviciu succede serviciului de tractare, nu are regim de urgenta si se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare.
   • in cazul in care in timpul organizarii si/sau efectuarii serviciilor de tractare si/sau transport, intervin zile libere – weekend, sarbatori legale sau ore de noapte, societatea de asistenta este raspunzatoare pentru depozitarea corespunzatoare a autoturismului.
 • Serviciul – AUTOvehicul LA SCHIMB, in urmatoarele conditii:
  • acordarea unui autoturism in sistem rent-a-car, din categoria agreata de parti mentionata in polita, din cauza imobilizarii autoturism ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, dar nu mai mult de 7 zile calendaristice;
  • categoriile sau clasele de autoturisme pentru care poate opta asiguratul la incheierea politei sunt:
   • categoria / clasa I (echivalenta cu grupele standard specifice industriei producatoare de masini, avand codurile CDXN, CDXR): Ford Focus, Opel Astra, Skoda Rapid sau alte autoturisme similare;
   • categoria / clasa II (echivalenta cu grupele standard specifice industriei producatoare de masini, avand codurile IDXN, IDXR): VW Jetta, Ford Mondeo, Opel Insignia, Skoda Superb sau alte autoturisme similare;
   • categoria / clasa III (echivalenta cu grupele standard specifice industriei producatoare de masini, avand codurile FFXN, FFXR): VW Tiguan, Ford Kuga, Opel Antara, Toyota RAV4 sau alte autoturisme similare;
  • serviciul - AUTOvehicul LA SCHIMB se acorda la solicitarea asiguratului / beneficiarului, o singura data pe durata politei, si numai daca solicitarea de accesare a acestui serviciu este transmisa in maximum 10 zile calendaristice de la producerea evenimentului asigurat;
  • autoturismul de inlocuire va fi oferit, acolo unde este posibil, in apropierea unitatii reparatoare daca in localitatea respectiva sunt centre de Inchiriere Auto. In cazul in care in localitatea unde se efectueaza reparatia nu sunt centre de Inchirieri Auto, societatea de asistenta va organiza pentru asigurat acest serviciu in orasul cel mai apropiat de domiciliul, resedinta sau sediul asiguratului suportand costurile de deplasare, dar nu mai mult de 50 lei. Pentru decontarea transportului, asiguratul trebuie sa faca dovada deplasarii (bon, factura etc);
  • Serviciul - AUTOvehicul LA SCHIMB se acorda in limita conditiilor agreate in polita daca in urma avizarii evenimentului asigurat au fost incepute procedurile serviciilor de tractare si/sau transport de catre societatea de asistenta (indiferent daca societatea de asistenta presteaza aceste servicii de tractare si/sau transport in alte baze contractuale decat in polita);
  • daca asiguratul doreste preluarea imediata a autoturismului de inlocuire, societatea de asistenta va organiza preluarea acestuia imediat ce serviciul de tractare s-a finalizat;
  • daca evenimentul are loc intr-o locatie diferita de domiciliul, resedinta sau sediul asiguratului si asiguratul doreste preluarea autoturismului de inlocuire in locatia de domiciliu, resedinta sau sediu, societatea de asistenta va organiza preluarea acestuia dar nu mai tarziu de 72 ore de la avizarea evenimentului;
  • conditii pentru accesarea serviciului - AUTOvehicul LA SCHIMB:
   • garantie /depozit:
    • Asiguratul poate opta pentru una din urmatoareale solutii de garantare:
     • blocare suma de 650 lei pe card de credit, prin aplicatia pusa la dispozitie de societatea de asistenta. In acest sens, societatea de asistenta va transmite un link, cu valabilitate de 24 ore, in vederea depunerii sumei de 650 lei, reprezentand GARANTIA autoturismului de inlocuire. Asiguratul va putea folosi orice card VISA sau MASTERCARD.
     • preluare garantie in numerar (cash) de 650 lei cu proces verbal de garantie.
    • Asiguratul va achita, catre agentul care ii preda autoturismul de inlocuire, o suma de 650 lei reprezentand GARANTIA pentru prestarea serviciului - AUTOvehicul LA SCHIMB.
     • Indiferent de optiune, GARANTIA va fi returnata asiguratului dupa returnarea autoturismului de inlocuire.
   • solutii de exploatare:
    • km nelimitati;
    • fransiza maxima 100 EUR (raspunderea pecuniara maxima), in caz de avariere in perioada de inchiriere;
    • livrare gratuita pe raza orasului in intervalul 8 am-6 pm (luni-vineri).
    • raspunderea asiguratului: ii sunt opozabile toate prevederile contractului de inchiriere (exemple: sa acopere GARANTIA de 650 lei, sa predea autoturismul de inlocuire la termenul si in conditiile de preluare - rezervor plin, chei, acte etc).
 • Plan de acoperire EXPRES ASIST, care cuprinde:
  • servicii de DEPANARE, in urmatoarele conditii:
   • in cazul producerii evenimentului asigurat, societatea de asistenta va trimite o echipa de interventie pentru efectuarea eventualelor reparatii la fata locului, posibile din punct de vedere tehnic, in scopul repunerii autoturismului in functiune;
   • daca autoturismul nu poate fi reparat la locul producerii evenimentului asigurat, se acorda serviciul de tractare (deplasarea vehiculului de tractare sau a platformei de transport pe o distanta in limita a 50 km de la locul producerii evenimentului asigurat) pana la cea mai apropiata unitate reparatoare care poate efectua reparatia;
   • conditionari / limitari
    • accesarea serviciului de DEPANARE se poate realiza pentru un numar de maxim 2 evenimente asigurate;
    • vechimea autoturismului mentionat in Polita nu poate depasi 10 ani la data incheierii politei.
 • Plan de acoperire COMPLET ASIST, care cuprinde serviciile de asistenta acordate prin planurile de acoperire OPTIM ASIST si EXPRES ASIST, in conditiile mentionate in acestea.

EXCLUDERI 

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu raspunde pentru servicii de Asistenta rutiera legate de:

 • evenimente cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a:
  • razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarata stare de razboi sau nu), razboiului civil, rebeliunii, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, razvratirii militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarii, nationalizarii, exproprierii, sechestrarii, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • grevei, grevei patronale, revoltei, tulburarilor civile, sabotajului;
  • terorismului; reactiei nucleare, radiatiei nucleare sau contaminarii radioactive;
  • faptei savarsite cu intentie de catre conducatorul autoturismului;
  • conducerii autoturismului sub influenta bauturilor alcoolice sau a stupefiantelor, fapt care rezulta din actele intocmite de organele abilitate (aceasta excludere se aplica numai pentru serviciul „AUTOvehicul LA SCHIMB”);
  • utilizarii autoturismului pe drumuri de utilitate publica inchise circulatiei publice;
  • participarii autoturismului la competitii sportive, curse, raliuri  de masini sau antrenamente specifice acestor activitati;
  • furtului;
  • dezastrelor naturale – cutremur, inundatie, alunecare / prabusire de teren.
 • urmatoarele situatii (la data producerii evenimentului asigurat):
  • autoturismului mentionat in Polita nu avea valabile inspectia tehnica periodica sau documentul care sa ii permita circulatia pe drumurile publice (certificat de inmatriculare, dovada inlocuitoare, autorizatie provizorie de circulatie), inclusiv daca acest document este suspendat;
  • conducatorul autoturismului nu detine permis de conducere valabil pentru categoria respectiva ori are permisul de conducere retras, anulat sau avea suspendat dreptul de a conduce; 
  • exista informatii cu privire la faptul ca autoturismul a fost furat;
 • cheltuieli generate de plata taxelor de drum, taxe de pod si autostrazi, taxe de parcare, costuri legate de asigurarea autoturismului inchiriat in cazul accesarii serviciului “AUTOvehicul LA SCHIMB”;
 • costuri legate de  recuperarea autoturismului mentionat in Polita, in cazurile scufundarii si / sau recuperarii si / sau tractarii dintr-un loc care nu este situat pe un drum public datorita limitarilor sau interdictiilor de acces, gabarit sau spatiu, fiind necesare echipamente si / sau activitati speciale;
 • costuri pentru servicii legate de depozitarea si siguranta autoturismului mentionat in Polita, altele decat cele acoperite si mentionate in Polita;
 • contravaloarea combustibilului;
 • costul materialelor si / sau pieselor necesare interventiei la fata locului (acumulator, piese de schimb, inlocuirea becurilor etc.);
 • defectiuni anterioare remediate partial sau neremediate;
 • accesarea unui serviciu de asistenta de mai multe ori pentru acelasi eveniment.

PRIMA DE ASIGURARE

Prima de asigurare se plateste anticipat si integral.

INCEPUTUL SI SFARSITUL ASIGURARII; RASPUNDEREA OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP

Perioada de asigurare este cea precizata in Polita.

Raspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP incepe la ora 0:00 a zilei de inceput a perioadei de asigurare, dar nu mai devreme de ora 24:00 a zilei in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • s-a platit prima de asigurare;
 • s-a emis Polita.

Raspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare sau anterior acestei date conform altor situatii prevazute in Polita.

OBLIGATIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI

Asiguratul / Contractantul are / au urmatoarele obligatii:

 • Inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia:
  • sa furnizeze in scris catre OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, la solicitarea acestuia, informatii complete si detaliate cu privire la imprejurarile esentiale privind riscul, precum si sa declare, la data incheierii contractului, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului. Sunt considerate imprejurari esentiale privind riscul acelea care ar putea sa influenteze OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP in decizia sa de a accepta sau de a respinge riscul, ori de a-l accepta pe baza unor intelegeri sau recomandari speciale;
  • sa comunice in scris catre OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP orice modificare aparuta referitoare la adresa domiciliului, resedintei sau sediului, numarul de inmatriculare al autoturismului mentionat in Polita, precum si orice modificari ale imprejurarilor esentiale privind riscul (de exemplu: utilizarea autoturismului in alte scopuri decat cele eligibile pentru asigurare), de indata ce a luat cunostinta de acestea;
  • sa intretina autoturismului mentionat in Polita in bune conditii prin intreprinderea tuturor actiunilor necesare si in conformitate cu dispozitiile legale si / sau recomandarile producatorului, manifestand diligenta unui bun proprietar, in scopul prevenirii producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat;
  • sa comunice, in scris, in termen de 48 ore, catre OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP disparitia interesului asigurat.
 • In cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat:
  • sa instiinteze de indata, potrivit evenimentului asigurat, politia sau alte organe abilitate prin lege, cele mai apropiate de locul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului;
  • in cazurile prevazute de lege, sa completeze, impreuna cu celelalte persoane implicate in eveniment, formularul de constatare amiabila de accident;
  • sa instiinteze OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP apeland numarul de call center inscris in Polita, dedicat avizarii evenimentelor asigurate si solicitarii de accesare a serviciilor de Asistenta rutiera acoperite prin Polita, despre producerea sau aparitia evenimentului asigurat, cat mai curand posibil, de la locul evenimentului, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la momentul producerii acestuia, precizand seria, numarul si data emiterii Politei, datele de identificare ale autoturismului, locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului asigurat; 
  • sa puna de indata la dispozitia OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP (prin intermediul societatii de asistenta), prezentarea acestor documente fiind o conditie obligatorie si prealabila prestarii serviciilor de Asistenta rutiera solicitate si acoperite prin Polita:
   •  actele incheiate de organele abilitate, formularul de constatare amiabila de accident, dupa caz, orice alte documente sau dovezi care sa certifice producerea evenimentului asigurat;
   • documentele de inmatriculare ale autoturismului (certificat de inmatriculare, dovada inlocuitoare, autorizatie provizorie de circulatie)
   • cartea de identitate a conducatorului autoturismului si permisul de conducere cu mentiunea ca acesta este valabil la data producerii evenimentului asigurat; 
   • orice alte detalii si dovezi care au relevanta pentru stabilirea dreptului la accesarea serviciilor de Asistenta rutiera acoperite prin Polita (exemple: informatii necesare completarii fisei, procesului-verbal privind efectuarea serviciilor de tractare si transport, declaratiei de dauna, act doveditor pentru prestarea serviciului – AUTOvehicul LA SCHIMB);
   • sa participe la eventualele investigatii si / sau expertize in legatura cu evenimentul asigurat;
 • In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute:
  • Polita este lovita de nulitate in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea-credinta de catre Asigurat sau Contractant cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, ar fi determinat-o pe aceasta din urma sa nu incheie Polita ori sa nu o incheie in conditiile respective, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii evenimentului asigurat. Primele de asigurare platite raman dobandite de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta din culpa de catre Asigurat sau Contractant, constatata inainte de producerea evenimentului asigurat, cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, ar fi determinat-o pe aceasta din urma sa nu incheie Polita ori sa nu o incheie in conditiile respective, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are dreptul de a lua una dintre urmatoarele masuri:
   • mentinerea in vigoare a Politei, solicitand modificarea termenilor si conditiilor Politei (inclusiv majorarea corespunzatoare a primei de asigurare),
   • rezilierea Politei, la implinirea unui termen de 10 zile calendaristice calculate de la notificarea primita de Asigurat sau Contractant in acest sens, restituindu-i acestuia din urma partea din primele de asigurare platite aferenta perioadei ulterioare rezilierii, exceptand situatia in care sunt avizate daune in baza Politei.
   • in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta din culpa de catre Asigurat sau Contractant, constatata dupa prestarea serviciului de asistenta, cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, ar fi determinat-o pe aceasta din urma sa nu incheie Polita ori sa nu o incheie in conditiile respective, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are dreptul sa solicite recuperarea sumelor reprezentand contravaloaea serviciilor de Asistenta rutiera prestate, daca OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP ar fi cunoscut respectivele imprejurari;
   • in alte cazuri decat cele stabilite mai sus, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are dreptul:
    • sa rezilieze Polita prin notificare scrisa transmisa Asiguratului sau Contractantului in acest sens, rezilierea devenind efectiva fara alte formalitati sau interventia instantelor de judecata, partea fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei, incepand cu ora 0.00 a zilei urmatoare datei primirii notificarii de catre Asigurat sau Contractant; 
     • In aceste situatii, Asiguratul sau Contractantul are dreptul la restituirea partii din primele de asigurare platite aferente perioadei ulterioare rezilierii, exceptand situatia in care sunt avizate daune in baza Politei.
    • sa refuze acordarea serviciilor de Asistenta rutiera, integral sau partial, corespunzator influentei obligatiilor neindeplinite asupra producerii evenimentului asigurat.

In cazul in care Polita este semnata de un Contractant, acesta va trebui sa respecte toate obligatiile care deriva din Polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de Asigurat.

Asiguratului / Beneficiarului ii este opozabila neindeplinirea de catre Contractant a obligatiilor asumate / stabilite prin Polita.

CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR; 

Constatarea daunelor se face de catre OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP prin intermediul societatii de asistenta, mandatata in acest sens.

Evaluarea daunelor se face de catre OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, in baza documentelor si a informatiilor furnizate de Asigurat.

Acoperirea prin asigurare este valabila numai daca serviciile de Asistenta rutiera sunt oferite prin intermediul societatii de asistenta agreate de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP.

Serviciile de Asistenta rutiera vor fi furnizate dupa ce Asiguratul / conducatorul autoturismului prezinta detaliile necesare stabilirii dreptului de a le accesa:

 • la momentul avizarii daunei in scopul identificarii statutului de Asigurat (exemple: numarul  de inmatriculare si / sau identificare ale autoturismului, numele si adresa Asiguratului, tipul autoturismului, seria si numarul Politei);
  • In situatia in care, in baza informatiilor comunicate, nu se poate identifica statutul de Asigurat in evidenta societatii de asistenta, serviciile vor fi furnizate in baza prezentarii politei de asigurare sau, in lipsa acesteia, in baza achitarii unei taxe ce va fi rambursata de catre societatea de asistenta  in termen de 15 de zile de la data prezentarii copiei politei de asigurare, valide la data producerii evenimentului asigurat, care-i confera solicitantului dreptul de a primi serviciile de Asistenta rutiera.
 • inainte de efectuarea serviciului de tractare / transport in scopul verificarii validitatii acoperirii 
  • In situatia in care, in baza informatiilor comunicate sau documentelor furnizate, nu se poate stabili cu exactitate validitatea acoperirii (inclusiv prin prisma aplicarii excluderilor mentionate in Polita), serviciile vor fi furnizate in baza achitarii unei taxe ce va fi rambursata de catre societatea de asistenta in termen de 15 de zile calendaristice de la data prezentarii de catre Asigurat OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP a tuturor documentelor necesare (inclusiv cele neprezentate la solicitarea societatii de asistenta).

Orice pierdere, avarie sau defectare a autoturismului sau a obiectelor aflate in acesta pana la sosirea vehiculului de interventie si inceperea serviciilor nu cad in responsabilitatea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, respectiv a societatii de asistenta mandatate de aceasta.

Societatea de asistenta raspunde de pastrarea in siguranta a autoturismului din momentul inceperii serviciilor si pana la finalizarea acestora. Finalizarea serviciilor de tractare si / sau transport inseamna momentul in care autoturismului este adus la locul solicitat. In cazul in care Asiguratul / conducatorul autoturismului lasa cheile in autoturism si / sau indica ca dupa finalizarea serviciilor, reprezentantii societatii de asistenta sa le lase in acesta, responsabilitatea oricaror consecinte nu cade in sarcina societatii de asistenta.

In cazul in care autoturismul nu poate fi adus – din culpa societatii de asistenta – la unitatea reparatoare la care s-a solicitat tractarea in timpul orelor de lucru, societatea de asistenta se va asigura de siguranta autoturismului si il va aduce la unitatea reparatoare in ziua urmatoare (sau, in cazul in care ziua urmatoare este zi nelucratoare sau sarbatoare legala, in ziua imediat urmatoare). In acest caz, cheltuielile de depozitare vor fi suportate de societatea de asistenta.

In baza Politei, Asiguratul este de acord ca decontarea serviciilor de Asistenta rutiera acoperite prin Polita sa se faca direct intre OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP si societatea de asistenta agreata de aceasta. In situatiile  in care s-au efectuat servicii de Asistenta rutiera si / sau costuri sau cheltuieli neacoperite prin Polita, societatea de Asistenta rutiera va face decontarea acestora direct cu Asiguratul / Beneficiarul. In cazul in care OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP a achitat deja societatii de asistenta servicii de Asistenta rutiera si / sau costuri sau cheltuieli neacoperite prin Polita, iar societatea de Asistenta rutiera nu a recuperat acele costuri si / sau cheltuieli neacoperite prin polita de la Asigurat / Beneficiar, Asiguratul este obligat sa restituie OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP contravaloarea acestora in termen de 15 zile calendaristice de la data notificarii. In cazul in care Asiguratul nu restituie suma datorata in termen de 14 zile calendaristice, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP poate rezilia Polita, fara nicio formalitate prealabila si fara interventia instantelor de judecata, Asiguratul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei.

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP este indreptatita sa nu furnizeze servicii de Asistenta rutiera daca:

 • Asiguratul, Beneficiarul, Contractantul sau persoana care conducea autoturismul este de rea-credinta in sensul ca in declaratiile acestuia sau ale reprezentantilor acestuia, care sunt facute cu ocazia avizarii daunei si / sau in timpul instrumentarii acesteia, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase sau omisiuni care conduc la inducerea in eroare a OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP;
 • rezultatele obtinute in urma investigatiilor si / sau expertizelor efectuate de catre persoane autorizate si / sau OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP denota aspecte frauduloase, contrazic declaratiile referitoare la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat sau in legatura cu dauna etc. Dreptul la accesarea serviciilor de Asistenta rutiera, in conditiile prevazute in Polita, apartine Asiguratului precum si persoanei care conducea autoturismul in momentul producerii riscului, daca nu exista informatii cu privire la faptul ca autoturismul ar fi fost furat.

INCETARE / REZILIERE / DENUNTARE, MODIFICARI / COMUNICARI

Polita inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara nicio formalitate prealabila, partea fiind de drept in intarziere, din momentul in care autoturismul mentionat in Polita a fost instrainat / radiat din circulatie.

In cazul in care ca Asiguratul este de rea-credinta (exceptie in situatia in care Polita este lovita de nulitate), OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are dreptul sa rezilieze Polita, fara niciun demers prealabil, partea fiind de drept in intarziere, fara restituirea primei de asigurare, rezilierea devenind efectiva de la data primirii notificarii de catre Asigurat sau Contractant in acest sens.

Orice parte poate denunta Polita cu conditia unei notificari prealabile, Polita urmand sa-si inceteze efectele in termen de 20 zile calendaristice de la data primirii notificarii de catre cealalta parte. In aceasta situatie, prima de asigurare datorata este cea aferenta perioadei anterioare denuntarii, exceptie fiind situatia in care sunt avizate daune in baza Politei incetate.

In cazul incetarii Politei din orice motiv (denuntare, reziliere etc.):

 • in situatia in care sunt avizate daune in baza Politei incetate, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu restituie prime de asigurare. 
 • in celelalte situatii, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP va restitui Asiguratului diferenta dintre prima platita de acesta si prima datorata pentru perioada anterioara incetarii, daca nu se prevede altfel, in mod expres, prin prezentele conditii de asigurare. Prima de asigurare datorata se calculeaza ”pro-rata temporis”, in functie de numarul de zile cuprinse in asigurare.

Orice notificare, comunicare, avizare sau instiintare in legatura cu incheierea, executarea, modificarea sau incetarea contractului de asigurare se considera efectuata daca va fi transmisa in scris, prin unul din urmatoarele mijloace:

 • scrisoare cu confirmare de primire trimisa la adresa Asiguratului / Contractantului mentionata in Polita sau, in cazul in care aceasta a fost schimbata, la ultima adresa comunicata de catre Asigurat / Contractant, iar in cazul OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, la adresa unitatii OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP cu care Asiguratul / Contractantul a incheiat Polita, respectiv, dupa caz, adresa Sucursalei / Agentiei sau a Centralei;
 • prin inmanare directa, astfel:
 • depunere la registratura unitatii OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP cu care Asiguratul / Contractantul a incheiat Polita, respectiv, dupa caz, Sucursala / Agentia sau Centrala OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, iar in cazul Asiguratului / Contractantului, persoana juridica, la registratura acestuia; 
 • prin semnatura de primire, in cazul Asiguratului   / Contractantului -  persoana fizica.
 • prin fax, astfel :

Asiguratul / Contractantul va transmite notificarile la numarul de fax al unitatii OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP cu care Asiguratul / Contractantul a incheiat Polita, respectiv, dupa caz, Sucursala / Agentia sau Centrala, iar OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP va transmite notificarea la numarul de fax al Asiguratului / Contractantului comunicat la momentul incheierii Politei;

Notificarile transmite pe fax pana in ora 17.00 vor fi considerate primite in aceeasi zi, iar cele transmise dupa aceasta ora vor fi considerate primite si vor fi inregistrate in urmatoarea zi lucratoare.
prin mijloace electronice (e-mail)  la adresa comunicata de parti la momentul incheierii Politei.

FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

Daca legea nu prevede contrariul, partile vor fi exonerate de raspundere in conditiile in care vor dovedi ca nerespectarea obligatiilor asumate se datoreaza fortei majore sau cazului fortuit.

LEGISLATIE

Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cei care inlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni.

Asigurarea incheiata potrivit prezentelor conditii de asigurare este supusa legilor din Romania, iar prezentele Conditii se completeaza cu prevederile legale in vigoare privitoare la asigurari.

In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor exista Fondul de garantare, destinat platilor de indemnizatii / despagubiri rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate in conditiile legii, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.

LITIGII

Orice litigiu in legatura cu aplicarea Politei se rezolva prin conciliere directa intre parti sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, de catre instantele judecatoresti competente din Romania.