Polita de asigurare facultativa a locuintelor - ASIROM Vienna Insurance Group

asigurari asirom vienna insurance group caminul meu facultativ locuinte incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 31-33.

office@asirom.ro

Tel:    021.317.81.36, 021. 601 10 99, 021.601.12.87

Fax:   021.317.81.32, 021 601 12 88

              ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ este o companie de asigurari cu un istoric de peste 25 ani pe piata de asigurari din Romania. Stabilitatea si trainicia sa au facut ca in anul 2007 sa fie acceptata in grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care este lider pe piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est, cu o experienta de peste 190 ani, cu cca. 50 de companii in peste 25 de tari si avand peste 24 000 de angajati. In acelasi timp, ASIROM se afla intr-o relatie foarte buna de cooperare cu ERSTE GROUP, partener strategic al VIG. Putem spune ca ASIROM, este in prezent, o companie de asigurari moderna, racordata la cerintele pietei, stabila si o companie care continua sa ofere incredere clientilor sai. ASIROM Vienna Insurance Group este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-023-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group ofera clientilor sai o polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CAMINUL MEU, prin care sunt preluate in asigurare cladirile cu destinatie de locuinta, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, rezidente sau nerezidente, avand calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Avantajele si beneficiile politei de asigurare facultativa complexa a locuintei - CAMINUL MEU:

 • Flexibilitate prin alegerea dintre cele 3 acoperiri de baza disponibile:
  • Acoperire STANDARD - AS
  • Acoperire CATASTROFICA - AC
  • Acoperire TOTALA - AT
 • Flexibilitate in stabilirea sumei asigurate la:
  • Valoarea de piata;
  • Valoarea de inlocuire (de nou);
  • Valoarea reala (ramasa);
 • Beneficiaza de acoperirea unor cheltuieli suplimentare fara plata unei prime suplimentare de asigurare;
 • Prime de asigurare flexibile cu posibilitatea achitarii in rate;
 • Posibilitatea incheierii politei pe perioade subanuale dar si multianuale, caz in care beneficiati de reduceri ale primei de asigurare;
 • Bonusuri de pana la 20% pentru ani consecutivi de asigurare, fara daune;
 • Se poate opta pentru acoperire Prim Risc (Asiguratorul plateste asiguratului integral orice paguba produsa bunurilor asigurate de catre evenimentele acoperite prin asigurare, pana la maximum suma asigurata, nemaiaplicandu-se principiul proportionalitatii in cazurile de subasigurare);
 • Locatiile asigurate pot fi atat din mediul urban cat si din mediul rural;
Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare facultativa complexa a locuintei - CAMINUL MEU de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, il constituie:

 • Cladirile si alte constructii cu destinatie de locuinta, anexele din gospodaria asiguratului precum si partile comune (partile care sunt destinate folosirii in comun de catre toti proprietarii imobilului – acoperis, scari, instalatii, etc.), aflate pe teritoriul Romaniei, la adresa mentionata in polita de asigurare.
  • Prin Cladiri si alte constructii cu destinatie de locuinta se intelege cladirea - casa, vila, cabana - destinata locuirii permanente sau temporare (case de vacanta), alte constructii utilitare dotate in acest scop, precum si apartamente din blocuri (inclusiv cota de proprietate indiviza asupra partilor comune). Cladirile si alte constructii cu destinatia locuinta se asigura inpreuna cu dependintele cu care fac corp comun.
  • Prin anexe din gospodaria asiguratului se intelege constructiile fixe sau provizorii care nu fac corp comun cu cladirea sau alta constructie cu destinatia locuinta: sopron, magazie, grajd, piscina, garaj, imprejmuiri, etc, iar in cazul apartamentelor in bloc: boxa, garaj, camera de serviciu. Anexele din gospodaria asiguratului se asigura numai impreuna cu cladirile si alte constructii cu destinatia locuinta, la optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in mod expres in polita de asigurare.
  • Cladirile si alte constructii cu destinatia locuinta precum si anexele din gospodaria asiguratului se asigura in integralitatea lor constructiva (cu fundatie, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, putul liftului, etc.) si impreuna cu instalaitile fixe aferente cladirilor si altor construcii (care se asigura la cladirea asigurata si pana la conducta, coloanele, trunchiurile, cablurile de sustinere si echipamentele similare publice). Nu se considera ca facand parte din cladire instalaitile fixe care asigura functionarea generala a cladirii.
 • Continutul: bunuri care sunt in proprietatea sau in detinerea asiguratului si/sau a urmatoarelor persoane care locuiesc permanent impreuna cu asiguratul, titular de polita, la adresa asigurata: sotul / sotia, copiii, parintii, precum si alte persoane aflate in intretinere.
  • Sunt cuprinse in asigurare bunuri casnice, cum ar fi:
   • mobilier;
   • imbracaminte, incaltaminte, obiecte de marochinarie;
   • aparatura electrica si electrocasnica, aparatura foto, aparatura electronica si tehnica de calcul si ceasuri;
   • bunuri de uz casnic si gospodaresc si alte bunuri din gospodarie;
   • alimente si produse agroalimentare;
   • mijloace de transport neinmatriculabile, combustibili, unelte agricole, materiale de constructie, furaje;
   • instalaii fixe care asigura functionarea generala a cladirii.
 • Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la bunul asigurat. Interesul asigurat este cel al proprietarului bunului asigurat, chiar daca asigurarea a fost incheiata de un contractant sau daca drepturile din asigurare sunt cesionate in favoarea unei terte persoane, pe baza manifestarii de vointa a asiguratului.
  • Daca interesul asigurat este altul decat dreptul de proprietate asupra bunului asigurat, asiguratul / contractantul va trebui sa declare acest fapt in scris, in mod explicit, inainte de incheierea politei de asigurare.
  • Daca interesul, nu exista, polita eventual incheiata este nula de drept, iar asiguratorul are dreptul de a retine primele incasate in cazul in care contractantul/asiguratul este de rea credinta.
 • Bunuri asigurabile sunt si bunurile care, prin natura lor, sunt destinate a se gasi, temporar sau permanent, in afara unei Cladiri sau constructii, sub cerul liber, in masura in care sunt concepute anume pentru aceasta (rezervoare, piscine, aparate de aer conditionat, sisteme de supraveghere si/sau alarmare, alte bunuri care, potrivit normelor sau uzantelor se gasesc sub cerul liber.
 • Bunurile asigurate, adresa la care se afla acestea, sumele asigurate sunt cele mentionate in polita de asigurare si identificate prin specificatia anexata.
 • Daca nu s-a convenit altfel, se considera bunuri asigurate doar cele aflate la locatia asigurata mentionata in polita de asigurare. Aceasta restrictie nu mai este valabila pentru bunurile care, ca urmare a unei pagube iminente, sau a uneia care sa produs de curand, au fost scoase din incinta asigurata si care, ca urmare a momentului si locului in care au fost amplasate, au fost deteriorate, distruse sau disparute.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CAMINUL MEU de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa detina calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia asigurata, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identitate ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; documentul privind detinerea locuintei; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • locatia cu destinatie locuinta;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • daca exista sau nu, incheiata, o polita de asigurare obligatorie a locuintei PAD;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a aspectului exterior al bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Inspectia de risc este obligatorie in urmatoarele situatii:

 • in cazurile in care suma asigurata depaseste 100 000 EURO (cumulat pentru cladire, anexe si continut);
 • in cazul cladirilor si altor constructii cu vechime mai mare de 20 de ani, in cazul in care suma asigurata semnifica valoarea de inlocuire (de nou) sau valoarea de piata;
 • in cazul locuintelor situate in zone cu potential de risc;

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor si, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

              Polita de asigurare facultativa a locuintei nu poate fi incheiata si nu poate intra in vigoare fara existenta / incheierea in mod valabil si in prealabil a politei de asigurare obligatorie a locuintei (PAD). Asiguratul are obligatia sa prezinte inainte de incheierea asigurarii facultative, o copie a politei PAD valabil incheiata pentru locuinta asigurata. In cazul politelor facultative multianuale, asiguratul are obligatia sa transmita asiguratorului o copie a politei PAD valabil incheiata pe numele sau, pentru locuinta asigurata, la fiecare aniversare anuala.

              In situatia in care la incheierea politei si/sau la fiecare aniversare anuala, asiguratul nu face dovada detinerii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) valabil incheiata, polita de asigurare inceteaza de drept, fara nicio formalitate prealabilă, asiguratul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CAMINUL MEU de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, orice luna inceputa se considera luna intreaga.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             La instrainarea bunurilor asigurate, asiguratul are obligatia de a comunica asiguratorului instrainarea survenita si dobanditorului existenta politei de asigurare.

             Cu acordul scris al dobanditorului, polita de asigurare va continua si va produce efecte intre asigurator si dobanditor. In lipsa acordului scris al dobanditorului, polita de asigurare inceteaza incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare celei in care s-au instrainat bunurile. Atunci cand asiguratul / contractantul a platit, fie si partial, prima de asigurare, acesta este indreptatit sa o recupereze proportional cu perioada neexpirata a politei de asigurare.

             Diferenta dintre prima platita si cea calculata se restituie asiguratului / contractantului asigurarii numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii.

             Daca asiguratul nu-si indeplineste obligatia de comunicare, instrainarea bunurilor asigurate nu determina incetarea politei de asigurare, care va produce efecte intre asigurator si dobanditor, iar asiguratul ramane obligat sa plateasca primele de asigurare care devin scadente ulterior datei instrainarii.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CAMINUL MEU de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group isi exercita acoperirea numai pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CAMINUL MEU de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, rezidenta sau nerezidenta, titulara a unui interes asigurabil asupra locuintei care face obiectul asigurarii si care intruneste calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora.

               Beneficiarul politei de asigurare facultativa a locuintelor este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locuintei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii.

              Bunurile asigurate, in baza politei de asigurare facultativa complexa a locuintei - CAMINUL MEU de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, se asigura pentru o suma asigurata:

 • declarata de asigurat/contractant;
 • evaluata de un evaluator autorizat;

              Prin valoare de asigurare, la data incheierii asigurarii, se intelege:

 • Pentru Cladiri si alte constructii, in functie de optiunea asiguratului / contractantului mentionata in cererea / declaratie de asigurare:
  • Valoarea de piata, reprezentand suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu un pret determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere.
   • Se asigura si se despagubesc la valoarea de piata locuintele tip apartament in blocuri de locuinte.
   • Se pot asigura si respectiv despagubi la valoarea de piata si alte tipuri de locuinte aflate in situatia de a nu putea fi reconstruite, in caz de dauna totala, pe terenul aferent cladirii asigurate (exemple: locuinte individuale, apartamente in vile).
  • Valoarea de inlocuire (de nou), reprezentand in cazul cladirii asigurate, costul construirii (la preturile uzuale de piata) unei Cladiri avand caracteristici constructive si functionale similare cu cea asigurata, rezultat din devize, facturi sau alte documente.
  • Valoarea reala (ramasa), diferenta dintre valoarea de inlocuire (de nou) si deprecierea valorica data de uzura.
 • Pentru continut, valoarea de inlocuire (de nou), care reprezinta costul producerii sau achizitionarii (la preturile uzuale de piata) unui bun identic sau avand caracteristici si performante similare cu cele ale bunului asigurat.

              Sumele asigurate se stabilesc la nivelul solicitat de catre asigurat si acceptat de asigurator, luand in considerare valorile de asigurare astfel:

 • separat pentru Cladiri si anexe;
 • separat pentru fiecare bun, ori grupa de bunuri sau global, in cazul bunurilor din categoria continut;
 • separat pentru fiecare bun;

               Pe intraga perioada asigurata, sumele asigurate pot fi majorate ca urmare a reevaluarii sau indexarii la inflatie sau la variatia de curs valutar, cu plata corespunzatoare a primelor de asigurare.

               Suma asigurata poate fi stabilita in RON sau in alta valuta agreata de parti.

               Pentru oricare din bunurile asigurate, daca suma asigurata este mai mica decat valoarea de asigurare a bunului respectiv la momentul daunei, indemnizatia cuvenita se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata inscrisa in polita de asigurare si valoarea de asigurare a bunului la data producerii evenimentului asigurat (principiul proporionalitaii). Aceste prevederi nu se aplica in cazul in care valoarea raportului este mai mare de 0,9 dar se aplica pentru fiecare bun sau categorie de bunuri, neadmitandu-se compensari intre bunuri sau categorii de bunuri.

               In cazul politelor de asigurare care au ca obiect bunuri ipotecate sau gajate in favoarea unui creditor la care suma asigurata este determinata in baza unui raport de evaluare, despagubirile se stabilesc aplicandu-se principiul primului risc, principiu in baza caruia asiguratorul plateste asiguratului integral orice paguba produsa bunurilor asigurate de catre evenimentele acoperite prin asigurare, pana la maximum suma asigurata, nemaiaplicandu-se principiul proportionalitatii in cazurile de subasigurare.

               La solicitarea asiguratului / contractantului, exprimata la incheierea politei de asigurare si inscrisa in aceasta, asiguratorul poate renunta la aplicarea prevederilor paragrafului anterior si in schimbul unei prime de asigurare aditionale, situatie in care, in caz de dauna, despagubirile se stabilesc aplicandu-se principiul primului risc.

              despagubirile se stabilesc aplicandu-se principiul primului risc si in cazul bunurilor din categoria continut cand sumele asigurate au fost evidentiate pe grupe de bunuri sau global.

              Asigurarea pentru o suma care depaseste valoarea de asigurare a bunului este nula daca asiguratul / contractantul au actionat cu rea-credinta, acesta neavand dreptul la restituirea primei platite.

              Daca asiguratul / contractantul nu au actionat cu rea-credinta, polita de asigurare produce efecte pana la limita valorii de asigurare a bunului asigurat la data daunei, iar prima de asigurare se recalculeaza proportional.

              Dupa plata fiecarei despagubiri / indemnizatii, suma asigurata / limita de raspundere se micsoreaza, cu incepere de la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma platita drept despagubire si cu fransiza, asigurarea continuand cu suma asigurata / limita de raspundere ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.

             La cererea asiguratului / contractantului, suma asigurata / limita de raspundere poate fi reintregita printr-un act aditional, in baza platii unei diferente de prima (prima de reintregire). Cu acordul asiguratului / contractantului prima
de reintregire se poate retine din despagubirea cuvenita.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in aceeasi moneda in care s-au stabilit sumele asigurate, plata putand fi efectuata atat in valuta cat si in lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii.

               Plata primei de asigurare se face anticipat si integral pentru intreaga perioada asigurata. La solicitarea asiguratului / contractantului, asiguratorul poate accepta plata primei de asigurare in rate. Numarul, cuantumul si datele de scadenta a ratelor de prima sunt cele inscrise in polita de asigurare. Daca se convine ca prima de asigurare sa fie platita in rate, prima rata se achita la incheierea politei de asigurare, iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la datele scadente mentionate in polita de asigurare. Asiguratorul nu este obligat sa aminteasca asiguratului / contractantului scadenta de plata a ratelor de prima.

               In cazul reinnoirii politei de asigurare, raspunderea asiguratorului continua fara intrerupere daca prima de asigurare/rata de prima de asigurare pentru perioada in prelungire se plateste inainte de expirarea politei de asigurare in curs.

               Prima de asigurare / ratele de prima se platesc:

 • in valuta sau in RON la cursul BNR valabil in ziua platii, daca suma sigurata si limitele de raspundere au fost stabilite in valuta;
 • in RON, daca suma asigurata si limitele de raspundere au fost stabilite in RON.

               Pentru plata ratelor de prima urmatoare ratei intai, asiguratorul acorda un termen de pasuire de 15 zile calendaristice de la data scadenta, termen pana la care situatia politei ramane neschimbata si, pe cale de consecinta, nu inceteaza nici raspunderea asiguratorului pentru riscurile asigurate.

               In cazul in care rata de prima nu este achitata nici pana la termenul de pasuire, incepand cu ora 00:00 a zilei imediat urmatoare termenului de pasuire, polita de asigurare se suspenda automat pe o perioada de 45 de zile calendaristice, iar raspunderea asiguratorului inceteaza, fara a fi necesara nici o notificare sau alta formalitate prealabila. Suspendarea poate inceta oricand in perioada de suspendare, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 • pe durata perioadei de suspendare, asiguratul / contractantul solicita in scris repunerea in vigoare a politei, cu precizarea expresa ca nu ridica pretentii de despagubire pentru eventuale pagube produse in perioada in care polita de asigurare a fost suspendata;
 • in cazul in care considera necesar, asiguratorul efectueaza o inspectie de risc si intocmeste un raport;
 • asiguratul / contractantul plateste rata de prima datorata;
 • asiguratorul emite un document de repunere in vigoare a politei.

               Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare celei in care s-a incasat rata de prima restanta si s-a emis documentul de repunere in vigoare. Suspendarea politei de asigurare nu decaleaza data de expirare a perioadei asigurate si nici nu modifica prima de asigurare aferenta politei.

               Daca pana la expirarea perioadei de suspendare polita de asigurare nu reintra in vigoare conform prevederilor de mai sus, polita se reziliaza de plin drept fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau orice alta formalitate prealabila.

               Daca in perioada de asigurare asiguratul/contractantul solicita majorarea sumei asigurate sau daca, dupa o dauna, solicita reintregirea sumei asigurate, prima de asigurare suplimentara se calculeaza prin inmultirea dintre cotatia corespunzatoare bunurilor pentru care suma asigurata se majoreaza, respectiv celor pentru care s-a platit despagubirea (indemnizatia) si valoarea acestor bunuri, respectiv a despagubirii, la care se aplica raportul dintre numarul de luni de asigurare intregi de la data intrarii in vigoare a majorarii sumei asigurate, respectiv de la data producerii daunei, pana la expirarea politei de asigurare si numarul de luni al perioadei de asigurare. Fractiunile de luna de asigurare se considera luna intrega.

                La asigurarile incheiate pe perioade diferite de un an, prima de asigurare se calculeaza astfel:

 • pentru perioade mai mici de un an, primele de asigurare se calculeaza pe numarul lunilor de asigurare, aplicandu-se pentru fiecare luna sau fractiune de luna 1/10 din prima anuala, dar nu mai mult decat prima anuala. Fiecare fractiune de luna este considerata luna intreaga.
 • pentru perioade mai mari de un an, primele de asigurare se calculeaza pe numarul lunilor de asigurare, aplicandu-se 1/12 din prima anuala, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, corespunzatoare perioadei asigurate. Fiecare fractiune de luna este considerata luna intreaga.
Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CAMINUL MEU de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group se incheie cu urmatoarele fransize deductibile pe eveniment:

 • 20 000 EURO pentru riscul de CUTREMUR; 20 000 EURO pentru riscul de INUNDATII NATURALE si 20 000 EURO pentru riscul de ALUNECARI DE TEREN - fransize care rezulta din obligativitatea existentei si/sau incheierii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei PAD pentru locatia respectiva, anterior incheierii politei facultative, asa cum precizeaza Legea nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • fransize procentuale din suma asigurata pe care asiguratul le accepta in scopul diminuarii primei anuale de asigurare;

              Din punct de vedere al modului de aplicare al fransizei, aceasta se poate stabili in urmatoarele moduri:

 • fransiza unica pe contract care se aplica pentru toate categoriile de bunuri asigurate, atat pentru acoperirile de baza cat si pentru acoperirile suplimentare;
 • fransiza diferita pe fiecare categorie de bunuri asigurate care se aplica atat pentru acoperirile de baza cat si pentru acoperirile suplimentare;
 • fransiza diferita pe fiecare risc de baza sau acoperire suplimentara care se aplica, pentru toate categoriile de bunuri care fac obiectul asigurarii, pentru riscurile de baza sau suplimentare specificate;
Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CAMINUL MEU de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru locatia asigurata, sunt:

 • AS - Acoperire STANDARD
  • Incendiu inclusiv pentru pagube materiale directe produse de Incendiu bunurilor asigurate prin:
   • carbonizare totala sau partiala si topire cu si fara flacara;
   • degajare de fum, gaze sau vapori ca urmare a incendiului;
   • avarii la instalaii fixe aferente cladirilor si altor construcii;
  • Trasnet - efecte directe;
  • Explozie (urmata sau nu de Incendiu), chiar daca a avut loc in afara cladirii, fara insa a fi cauzata de dispozitive explozive (cu exceptia exploziilor pentru inlaturarea unor situatii fortuite - de exemplu: zapoare de gheata pe ape, blocuri de piatra pe cai de comunicatie etc.).
   • Prin explozia unui recipient - cazan, conducta etc. - plin cu gaze sau vapori comprimati se intelege situatia in care peretii acestuia sunt fisurati/distrusi intr-o asemenea masura incat are loc o echilibrare brusca a presiunii din interiorul si din exteriorul recipientului.
   • Daca in interiorul unui rezervor se produce o Explozie prin descompunere chimica, atunci orice paguba produsa rezervorului va fi despagubita, chiar in cazul in care peretii acestuia nu sunt fisurati/strapunsi.
  • caderea sau prabusirea unui aparat de zbor, a unor parti ale acestora sau a incarcaturii transportate, precum si a altor corpuri ceresti;
 • AC - Acoperire CATASTROFICA - include riscurile mentionate la AS - Acoperire STANDARD la care se adauga urmatoarele riscuri:
  • Riscuri catastrofice:
   • cutremur de pamant - asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate, pentru daune datorate direct cutremurului precum si incendiului si/sau exploziei ce urmeaza cutremurului;
   • inundaie, cand stratul de apa este provenit din:
    • revarsarea unui curs de apa, a unui lac sau a marii ori din formarea sau revarsarea torentelor, suvoaielor sau puhoaielor, din orice cauza, inclusiv din ruperea digurilor sau barajelor;
    • acumularea apelor provenite din precipitatii atmosferice sau topirea zapezilor in zone joase, lipsite de posibilitati de scurgere sau cu posibilitati reduse de evacuare a apelor;
    • apele subterane care ies la suprafata pamantului si/sau a pardoselii celei mai de jos incaperi din cladirea asigurata;
    • apele din ploi sau zapada topita care patrund direct de la suprafata terenului in interiorul cladirii, acoperind parti din cladire cu un strat de apa;
    • se despagubesc inclusiv pagube produse de efectul actiunii mecanice a apelor curgatoare sau a obiectelor purtate de acestea;
   • prabusire sau alunecare de teren;
 • AT - Acoperire TOTALA - include riscurile mentionate la AC - Acoperire CATASTROFICA la care se adauga urmatoarele riscuri individuale:
  • furtuna, uragan, tornada, vijelie; se acorda despagubiri inclusiv pentru pagube materiale cauzate cladirilor si/sau bunurilor asigurate prin impactul cu elemente materiale purtate in aer de catre furtuna;
  • grindina – efecte directe (in cazul bunurilor din categoria continut aflate in interiorul cladirilor / altor constructii se acopera doar pagubele provocate de patrunderea grindinei prin sparturile si rupturile provocate acoperisurilor, peretilor, usilor si ferestrelor prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferice acoperite ca risc asigurat (grindina, furtuna, uragan, tornada, ploaie torentiala);
  • ploaie toreniala - numai pentru efecte directe, inclusiv patrunderea apei prin sparturi si rupturi provocate acoperisului, peretilor, usilor si ferestrelor prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferice acoperite ca risc asigurat (grindina, furtuna, uragan, tornada, ploaie torentiala);
  • caderea accidentala de corpuri care nu sunt parte a bunului asigurat pe cladirea asigurata;
  • coliziunea (in exterior) cu un vehicul - izbirea din exterior a bunurilor asigurate de catre vehicule, altele decat cele detinute / utilizate de catre asigurat si conduse de catre acesta / persoane care locuiesc permanent la adresa asigurata impreuna cu asiguratul, titular de polita;
  • daune provocate de animale;
  • greutatea stratului de zapada si/sau a ghetii – distrugerea provocata prin efect mecanic de excesul de masa de zapada sau gheata acumulata pe acoperisuri sau care actioneaza asupra elementelor de sprijin ale constructiilor;
  • avalansa de zapada - masa de zapada care se desprinde de pe coasta unui munte si aluneca spre vale;
  • unda de soc generata de spargerea zidului sonic provocata de aeronave (boom sonic);
  • greve revolte, tulburari civile, Vandalism;

               In cazul producerii unui risc asigurat, care are la origine un risc neasigurat, asiguratorul raspunde numai pentru partea de paguba produsa de riscul asigurat.

                            ASIGURARI / RISCURI SUPLIMENTARE - sunt acoperite prin emiterea si atasarea la polita de baza a unor suplimente de asigurare / clauze aditionale, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, ca de exemplu dar fara sa se limiteze la:

 • Asigurarea de raspundere civila legala fata de terti (Supliment RCLPF);
 • Furt prin efractie si acte de talharie continut (Supliment ETPF);
 • Furt prin efractie si acte de talharie elemente de constructie (Supliment ETECPF);
 • Spargere si crapare bunuri casabile (Supliment SCPF);
 • Raspunderea chiriasului fata de proprietar (Supliment RCPF);
 • Raspunderea proprietarului fata de chirias (Supliment RPPF);
 • Asigurarea pentru cazurile de inundatie provocata de apa de conducta, de refulare a canalelor sau conductelor de scurgere sau provenita de la apartamentele situate la etajele superioare sau la acelasi etaj, din alte cauze decat avariile accidentale la instalatiile de apa, canal sau incalzire centrala (Supliment IACPF);
 • Asigurarea bunurilor aflate asupra asiguratului, oriunde in afara perimetrului asigurat (Supliment BTPF);
 • Asigurarea cladirilor in timpul constructiei / cladirilor la care se executa lucrari de extindere (Supliment CCOPF);
 • Asigurarea aparatelor electrice, electronice si electrocasnice pentru riscuri specifice (fenomene electrice) (Supliment FEPF);
 • Asigurarea bunurilor de valoare (Supliment BVPF);
 • Asigurarea gradinii (Supliment AGPF);
 • Asigurarea pentru pierderea chiriei (Supliment PCPF);
 • Asigurarea la Avarii accidentale a instalatiilor interioare (Supliment AAPF);
 • Asigurarea pentru asistenta la locatia asigurata (Supliment ADPF);

 

                            CHELTUIELI ACOPERITE - in afara cheltuielilor ocazionate de repararea / inlocuirea bunurilor asigurate ca urmare a producerii oricarui eveniment asigurat prin polita de asigurare, asiguratorul mai acorda despagubiri, pe baza de acte justificative si pentru urmatoarele categorii de costuri/cheltuieli:

 • cheltuielile de investigatie si de constatare a pagubei - asiguratorul va despagubi pe asigurat numai pentru cheltuielile care, in urma investigatiei si constatarii pagubei produse, rezulta ca au fost necesare, in conformitate cu imprejurarile date;
 • cheltuieli necesare si economicoase efectuate de asigurat in vederea limitarii pagubelor produse din riscuri asigurate, cum ar fi: daramarea, demontarea ori mutarea in alt loc a cladirii, a altor constructii si/sau mutarea in alt loc a bunurilor asigurate, daca acestea se fac pentru a opri intinderea pagubelor datorate riscurilor asigurate, precum si pentru pagubele produse la cladirea si/sau la bunurile asigurate ca urmare a acestor actiuni;
 • cheltuielile necesare pentru acoperirea pagubelor la cladirea si/sau la bunurile asigurate aparute ca urmare a interventiei pompierilor in caz de Incendiu ori ca urmare a apei provenite din sistemele de stingere a incendiului;
 • cheltuieli necesare stingerii incendiilor;
 • cheltuielile pentru lucrarile de curatare a locului unde s-a produs paguba (ridicarea molozului, aluviunilor, pamantului provenit de la prabusiri sau alunecari de teren etc.), in masura in care sunt in legatura cu riscurile asigurate si sunt necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii;
 • cheltuieli de proiectare.

                            Aceste cheltuieli sunt ca o extindere la asigurarea bunurilor, fac parte din acoperirea de baza, sunt incluse in suma asigurata totala pentru acoperirea de baza (Cladiri si continut) in limita a 10% din valoarea acestei sume si nu trebuie mentionate explicit in polita de asigurare.

  Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CAMINUL MEU de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru locatia asigurata, sunt:

                              Bunuri excluse

  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • cladirile si alte constructii degradate sau ruinate care nu pot servi pentru locuit; bunuri din categoria continut care, la momentul producerii riscului asigurat, nu mai puteau fi folosite potrivit cu destinatia lor din cauza uzurii sau deteriorarii/degradarii;
   • constructiile subterane fara Cladiri deasupra lor (bordeiele de pamant, pivnite), puturile;
   • constructiile usoare, aflate in afara de oras, municipiu sau de vatra satului si folosite temporar, cum sunt: baracile, colibele, saivanele si alte constructii asemanatoare;
   • constructiile cu caracter provizoriu care au o durata de existenta limitata precizata prin autorizatia de construire (corturi, containere, etc.);
   • cladirile parasite si care nu au proprietar;
   • Cladiri a caror stare generala de intretinere este necorespunzatoare;
   • Cladiri la care starea de intretinere a instalatiilor care pot constitui surse de initiere a incendiului (sobe, cosuri de fum, instalatii electrice, paratraznet, etc.) este necorespunzatoare;
   • constructii care au mai putin de trei pereti si care nu fac corp comun cu alte Cladiri sau constructii;
   • Cladiri, alte constructii construite dupa 1990 (cu exceptia apartamentelor situate in blocuri de locuinte cu cel putin zece apartamente) si/sau continutul aferent aflate la locatia asigurata daca nu exista sau nu este completa documentatia aferenta constructiei/constructiilor prevazuta de reglementarile legale in vigoare;
   • terenul (inclusiv solul);
   • sere, solarii;
   • bunuri din categoria continut aflate in Cladiri / alte constructii care nu pot fi asigurate;
   • pagube la acoperisuri tip sarpanta construite suplimentar fata de solutia constructiva initiala, fara autorizatie de constructie sau fara respectarea acesteia;
   • bunurile din categoria continut aflate in spatii comune;
   • banii numerar, hartiile de valoare, cartile de credit, carnetele de economii, carnete de cecuri;
   • actele, manuscrisele, documentele avand valoare stiintifica, istorica sau artistica;
   • benzi magnetice, discuri de memorie si alte suporturi de memorare a datelor;
   • autovehicule si remorci inmatriculate / inmatriculabile, ambarcatiuni nautice, mijloace de transport aerian de orice fel;
   • cladirile folosite in scop productiv, industrial, comercial sau profesional, altele decat cele necesare locuirii / gospodariei;
   • instalatii, utilaje, unelte destinate exercitarii unei meserii sau activitatii productive, industriale, comerciale sau profesionale;
   • acte, planuri, registre de afaceri, cartoteci, desene;
   • animale, pasari, pesti si alte vietuitoare, precum si plante decorative, produse agricole, viticole, pomicole si animaliere destinate comercializarii, precum si plantatii, culturi, paduri;
   • bunurile aflate, contrar normelor si uzantelor, in aer liber;
  • Daca nu se convine altfel, asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • Cladiri si alte constructii care nu au fost date in folosinta, constructiile provizorii, neterminate sau in refacere/extindere;
   • blanurile - aceste bunuri se pot asigura doar daca se afla in incaperi din interiorul locuintei propriu-zise;
   • obiectele de arta (tablourile, sculpturile, colectiile sau alte obiecte cu valoare artistica deosebita, covoare tesute manual, antichitati, goblenuri) - obiectele de arta se pot asigura doar daca se afla in incaperi din interiorul locuintei propriu-zise;
   • trofee, cupe, diplome - se pot asigura doar daca se afla in incaperi din interiorul locuintei propriu-zise;
   • bunurile de valoare ca: marcile postale, bijuteriile si obiectele din metale pretioase (cu exceptia acelora cu care este decorat interiorul cladirii), perlele si pietrele pretioase, metalele nobile neprelucrate - bunurile din aceasta categorie se pot asigura numai in cazul in care sunt adapostite in seifuri cu greutate mai mare de 100 kg sau inzidite.

                       Cuprinderea in asigurare a bunurilor mentionate la paragraful anterior este in responsabilitatea exclusiva a asiguratului / contractantului si nu genereaza obligatii pentru asigurator, in afara cazurilor in care asiguratorul accepta preluarea in
  asigurare printr-o mentiune expresa / clauza aditionala / supliment la polita de asigurare.

                              Riscuri excluse

  • Asiguratorul nu raspunde pentru prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a:
   • incendiului, afumarii, patarii sau parlirii, in cazul bunurilor asigurate supuse unui foc util sau caldurii tehnologice - excluderea este valabila si pentru bunurile in care sau prin care se produce, se mijloceste sau se transmite foc util sau caldura;
   • cutremurului de pamant in cazul:
    • cladirilor expertizate si incadrate in clasa I si II de risc seismic sau in categoriile de urgenta 1, 2 sau 3;
    • cladirilor si altor constructii cu destinatia locuinta construite dupa 1990 fara respectarea autorizatiei de constructie;
    • cladirilor si altor constructii cu destinatia locuinta la care s-au facut modificari structurale fara autorizatie de constructie / fara respectarea autorizatiei de constructie;
    • cladirilor sau altor constructii afectate de cutremur si la care nu s-au executat lucrari de consolidare care sa readuca respectiva constructie la gradul de rezistenta optim.
   • razboiului (declarat sau nu), invaziei sau actiunii unui dusman extern, razboiului civil, revolutiei, rebeliunii, insurectiei, dictaturii militare, conspiratiei, secesiunii, rascoalei populare, loviturii de stat, razvratirii;
   • confiscarii, exproprierii, nationalizarii, rechizitionarii, sechestrarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
   • exploziei atomice, radiatiilor sau infestarii radioactive ca urmare a utilizarii energiei nucleare sau materialelor fisionabile;
   • poluarii sau contaminarii din orice cauza;
   • cauzelor necuprinse in asigurare (ca de exemplu dar fara sa se limiteze la: uzura, fermentatie, distrugeri provocate de ciuperci, insecte, rozatoare, pasari si alti daunatori, oxidare, coroziune, deteriorari sau degradari progresive) - fac exceptie si se despagubesc cheltuielile de demolare si reparare a bunurilor asigurate strict necesare identificarii si repararii avariei care a stat la originea pagubei produse ca urmare a avariilor accidentale la instalatiile de apa, gaz, canal sau incalzire centrala;
   • actiunii normale a curentului electric, descarcarilor electrice sau altor fenomene electrice survenite din orice alt motiv (de exemplu: supracurent, supratensiune, scurt-circuit, s.a. generate de contact insuficient, nefunctionarea instalatiilor de masura, siguranta si control, izolare defectuoasa, contactul intre conductori, defect de impamantare, etc.), daca acestea nu au fost urmate de Incendiu;
   • infiltratiei, cu exceptia cazurilor in care astfel de pagube sunt provocate de producerea unor riscuri asigurate;
   • scurgerii apei din instalatiile de apa, canal sau incalzire centrala in timpul interventiilor efectuate la acestea sau la cladire;
   • trepidatiilor datorate circulatiei (rutiere, feroviare) precum si unor instalatii sau echipamente industriale ori de constructii;
   • deversarilor din lacuri de acumulare, inundatiilor produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare (prin formarea lacului de acumulare se intelege umplerea cu apa a lacului de acumulare pana la nivelul deversorului) sau schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau alte lucrari hidrotehnice;
   • actiunii dispozitivelor explozive (cu exceptia exploziilor pentru inlaturarea unor situatii fortuite - de exemplu: zapoare de gheata pe ape, blocuri de piatra pe cai de comunicatie etc.) sau armelor de foc;
   • folosirii unor instalatii improvizate, efectuarii de lucrari sau modificari neautorizate de autoritatea competenta si/sau, dupa caz, de constructor sau producator, precum si nerespectarii instructiunilor de utilizare / exploatare;
   • tasarii terenului de fundatie, fie sub sarcina constructiei, fie datorita altor cauze;
   • formarii de crapaturi in terenul fundatiei sau in terenul din preajma cladirii, datorita variatiei de volum a terenului ca urmare a contractiei, umflarii sau inghetului-dezghetului;
   • eroziunii apelor sau eruptiilor vulcanice (lava, noroi, apa fierbinte, cenusa);
   • revarsarii sau refularii canalelor si conductelor de scurgere;
   • efectelor indirecte ale trasnetului;
   • erorilor (de proiectare, de executie), defectelor sau viciilor ascunse ale materialelor, nerespectarii calitatii materialelor indicate de proiectant de a se folosi la constructie, instalatii, echipamente, etc;
   • inghetarii apei in rezervoare, conducte, vase etc.;
   • neremedierii din culpa proprie a asiguratului a unor situatii cunoscute acestuia generatoare de pagube, ca de exemplu pagube prin inundare cu apa provenita din ploi, topirea zapezii sau ghetii, precum si de infiltrarea prin pereti sau plafoane a apei provenind de la instalatii sanitare defecte, prost intretinute, uzate, patrunderea apei in cladire prin acoperis, datorita proastei izolatii, etc.;
   • depozitarii bunurilor asigurate in subsoluri frecvent inundate si/sau depozitarii necorespunzatoare;
   • patrunderii apei de ploaie, a murdariei, a grindinei sau a zapezii prin geamuri neinchise, neetanse sau alte deschizaturi (datorate starii necorespunzatoare a cladirii sau neglijentei asiguratului), in afara cazului in care aceste deschizaturi s-au produs de riscurile asigurate;
   • avariilor accidentale si/sau dereglarilor mecanice sau electrice ale instalaiilor fixe care asigura functionarea generala a cladirii, ale altor instalatii, aparatura si echipamente asigurate - daunele produse de un risc asigurat produs ca urmare a avariilor accidentale si/sau dereglarilor mecanice sau electrice sunt acoperite, cu exceptia prejudiciilor produse bunului la care s-a produs avaria accidentala si/sau dereglarea mecanica sau electrica de la care a pornit evenimentul asigurat;
   • grindinei, furtunii, uraganului, tornadei, vijeliei in cazul bunurilor care sunt fixate pe partea exterioara a cladirii (de ex.: marchize, antene si instalatii exterioare aferente), instalatii si linii electrice si de comunicatii in aer liber, inclusiv piedestaluri si stalpi, precum si ingradiri;
   • riscurilor asigurate produse cu intentie de:
    • asigurat/contractant/beneficiar;
    • prepusii asiguratului / contractantului / beneficiarului;
    • persoanele fizice majore care, in mod statornic, locuiesc si gospodaresc in cladirea asigurata;
   • culpei grave a asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant al asiguratului / contractantului / beneficiarului in producerea riscului asigurat - se considera culpa grava in producerea riscului asigurat, de exemplu:
    • construirea de Cladiri sau alte constructii in zone periclitate de inundatii, prabusiri sau alunecari de teren, daca organele in drept au interzis prin acte facute publice sau au comunicat in scris asiguratului - inainte de construire - interdictia de a se construi in acea zona, iar pagubele la cladirile asigurate au fost produse de inundatie, prabusire sau alunecare de teren;
    • folosirea focului deschis, inclusiv a unei surse de lumina cu flacara deschisa (neprotejata de sticla sau sita), in grajduri, poduri, sure, hambare sau alte locuri in care sunt depozitate produse usor combustibile (furaje, in, canepa, bumbac, calti, trestie, stuf, papura, coceni, etc.) sau produse inflamabile (titei, motorina, petrol lampant si altele asemenea inclusiv cele usor inflamabile: benzina, neofalina etc.), ori in incaperi care sunt folosite pentru manipularea acestora;
    • aprinderea sau nesupravegherea focului deschis, in exteriorul, dar in apropierea unei Cladiri asigurate cu peretii sau invelitoarea acoperisului executate din materiale usor combustibile (paie, coceni, papura, stuf, trestie, carton asfaltat, nuiele, lemn de orice fel etc.), cu exceptia cazurilor in care aceste materiale sunt acoperite cu un strat protector de pamant, tencuiala etc.;
    • folosirea unor produse usor inflamabile pentru curatarea parchetului, dusumelelor, hainelor etc. sau pentru alte scopuri, ori manipularea unor asemenea produse, in aceeasi incapere si in acelasi timp in care este aprins focul (chiar in soba, plita, masina de gatit sau aragaz), in care arde lumina cu flacara (chiar aparata de sticla sau sita) sau in care functioneaza resouri ori radiatoare electrice;
    • fumatul in incaperi in care sunt depozitate furaje sau produse usor inflamabile ori in incaperi care sunt folosite pentru manipularea acestora;
   • culpei grave a asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant al asiguratului / contractantului / beneficiarului in marirea pagubei (chiar daca nu exista culpa in producerea riscului asigurat) - se considera culpa grava in marirea pagubei:
    • neluarea intentionata a masurilor pentru limitarea pagubei - in timpul producerii evenimentului asigurat - numai daca acest fapt rezulta din actele incheiate de organele in drept (politie, pompieri sau alte organe de cercetare);
    • neluarea masurilor ce stau in putinta asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant al asiguratului / contractantului / beneficiarului - dupa producerea evenimentului asigurat - pentru limitarea pagubelor produse, pastrarea si paza bunurilor ramase si a resturilor recuperabile, precum si pentru prevenirea degradarilor ulterioare.
   • lucrarilor in subteran, tunelurilor, carierelor de piatra, pietris, nisip si extractiilor de argila;
  • Nu sunt acoperite si asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
   • daune de consecinta (de ex. pagube produse prin intreruperea folosirii bunurilor, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse in polita de asigurare);
   • transformarea, imbunatatirea starii bunurilor asigurate sau sporirea valorii acestora comparativ cu starea lor dinaintea producerii evenimentului asigurat, precum si cele pentru reconditionari sau reparatii nereusite;
   • prejudicii indirecte, cum ar fi reducerea valorii bunurilor dupa reparatii, scaderea preturilor bunurilor, intarzieri in livrarea bunurilor, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse in asigurare;
   • daune produse bunurilor asigurate in cazul in care se constata ca nu exista/nu sunt valabile la data daunei autorizatiile legale de constructie sau a altor documente emise de organele in drept, in cazul cladirilor, altor constructii construite dupa 1990, cu exceptia apartamentelor situate in blocuri de locuinte cu cel putin zece apartamente;
   • daune produse/agravate (pentru partea din dauna care s-a marit) prin nerespectarea de catre asigurat a conditiilor pe baza carora au fost acordate autorizatiile legale de constructie sau a altor documente emise de organele in drept (normativele in vigoare privind siguranta in constructii, studiile geo, proiectele de executie, etc.);
   • daune cauzate direct sau indirect de folosirea bunurilor in alt scop decat destinatia lor;
   • pagube produse direct sau indirect prin acte de terorism sau sabotaj;
   • daune produse bunului asigurat pentru care producatorul/furnizorul sau depanatorul bunului este raspunzator, fie conform legii fie conform obligatiilor contractuale;
   • graffitti, inscrisuri pe peretii exteriori ai cladirilor/imprejmuirilor, lozinci precum si lipirea de afise, reclame sau anunturi.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CAMINUL MEU de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                             ACOPERIRI SUPLIMENTARE 1

  • Asigurarea de raspundere civila legala fata de terti (supliment RCLPF);
   • OBIECTUL ASIGURARII
    • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de
     asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune cauzate tertilor in timpul perioadei de asigurare, pentru care asiguratul raspunde civil, conform legii si in legatura cu care asiguratul a
     primit o plangere / cerere de despagubire.
    • Daunele indemnizabile sunt cele cauzate de evenimente produse la sau in legatura cu locuinta asigurata si anume: locuinta propriu-zisa (inclusiv partile de proprietate / folosinta comuna), anexele locuintei precum si terenul, in proprietate sau in folosinta, aferent locuintei asigurate (curtea si terenul, pana la limita proprietatii, inclusiv elementele de delimitare a acesteia; in cazul in care terenul este in proprietate / folosinta comuna indiviza, atunci se ia in considerare intreaga suprafata - exemplu: intregul teren aferent blocului de locuinte in care se afla apartamentul asigurat).
    • Asigurarea acopera raspunderea civila, in baza legii, in legatura cu:
     • faptele cauzatoare de prejudicii savarsite din culpa de oricare din persoanele asigurate, la adresa mentionata in polita de asigurare, cu exceptia celor din exercitarea unei profesiuni sau indeplinirea sarcinilor de serviciu ori desfasurarea oricaror activitati reprezentand pentru asigurat sursa de venit;
     • prejudiciile produse tertilor de animalele apartinand asiguratului;
     • prejudiciile produse prin fapta lucrului / bunurilor asigurate, in conditiile legii.
   • RISCURI ASIGURATE
    • Asiguratorul acorda despagubiri in limita sumei asigurate aferenta acestui supliment pentru:
     • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare pentru prejudiciile directe cauzate prin:
      • vatamari corporale, inclusiv decesul, suferite de terte persoane;
      • avarierea/distrugerea bunurilor apartinand tertelor persoane, ca urmare a unor evenimente produse in perioada de asigurare, la adresa mentionata in polita de asigurare, evenimente pentru care asiguratul poarta raspundere;
      • cheltuielile de judecata facute de cel prejudiciat in scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat la plata acestora, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronunata
       in Romania;
      • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la dezdaunare.
   • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri, pentru:
    • pretentiile de despagubiri formulate de orice persoana care are calitatea de asigurat referitoare la propriile sale vatamari;
    • pretentiile de despagubiri formulate de asigurat sau de orice persoana care are calitatea de asigurat, referitoare la daunele materiale pe care le-a cauzat bunurilor proprii sau bunurilor apartinand tertelor persoane si care se afla in custodia acestuia sau i-au fost incredintate in orice mod si cu orice titlu (ingrijire, pastrare, reparare, prelucrare, curatare, vopsire, expediere, intrebuintare etc.);
    • pretentiile de despagubiri formulate de orice persoana care are calitatea de asigurat fata de alta persoana cuprinsa in asigurare;
    • vatamari corporale sau daune materiale cauzate de fapte produse sub influenta alcoolului, fapte intentionate, deliberate comise de asigurat, ori de fapte incriminate ca infractiuni savarsite cu intentie;
    • pretentiile privitoare la raspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a unor raporturi contractuale (orice raspundere contractuala);
    • prejudiciile produse tertilor prin insulta, calomnie sau orice defaimare, indiferent daca s-au produs prin viu grai sau in scris;
    • prejudiciile produse tertilor prin incalcarea drepturilor de autor, drepturilor asupra planurilor, drepturilor de copyright, nume de comert, marci de comert, planuri inregistrate;
    • prejudiciile produse tertilor prin pierderi financiare pure, care nu apar ca o consecinta directa a vatamarilor corporale si/sau avarierii/distrugerii/pierderii de bunuri apartinand acestora, cum ar fi: pierderea de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri;
    • pretentiile de despagubiri pentru prejudicii produse de animalele aflate in paza juridica si/sau materiala a asiguratului, daca acesta obtine de pe urma animalelor respective orice forma de venit (de ex: dresaj de caini, crescatorii de caini si animale de curse si de tractiune etc.);
    • prejudicii cauzate prin orice forma de poluare, precum si pentru costurile necesare neutralizarii, indepartarii si/sau curatarii substantelor poluante;
    • pretentiile referitoare la prejudicii produse in urma unor explozii atomice, radiatii, sau infestari radioactive ca efect al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile, precum si cele referitoare la prejudiciile cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile);
    • pretentiile referitoare la prejudicii cauzate de sau consecinta a razboiului (declarat sau nu), invaziei sau actiunii unui dusman extern, razboiului civil, revolutiei, rebeliunii, insurectiei, dictaturii militare, conspiratiei, confiscarii, exproprierii, nationalizarii, rechizitionarii, sechestrarii, terorismului, actelor rauvoitoare sau sabotajului;
    • raspunderea pentru azbestoza sau orice alta boala asociata acesteia (inclusiv cancerul) rezultata ca urmare a utilizarii de azbest sau orice produse conttinand azbest;
    • pretentiile referitoare la raspunderea asiguratului pentru pagube produse hartiilor de valoare, documentelor, registrelor, titlurilor, actelor, manuscriselor, pietrelor scumpe, obiectelor de platina, aur sau argint, marcilor postale, colectiilor, tablourilor, sculpturilor sau altor obiecte cu valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
    • amenzile de orice fel si cheltuielile penale, la care ar fi obligat asiguratul raspunzator de producerea prejudiciului;
    • raspunderea asiguratului rezultata in urma utilizarii autovehiculelor inmatriculabile de orice tip (inclusiv remorca trasa de acestea) si vehiculelor neinmatriculabile, in urma utilizarii oricarui fel de mijloc de transport maritim sau aerian, precum si raspunderea rezultata in urma incarcarii sau descarcarii din acestea;
    • pretentiile de despagubiri pentru daune morale;
    • pretentiile de despagubiri atunci cand asiguratul a incercat sa obina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la asigurator sau a inlesnit asemenea fapte;
    • pretentiile referitoare la raspunderea asiguratului angajata pentru avarieri sau distrugeri de bunuri care, fiind vandute, nu au fost predate inca;
    • pretentiile formulate fata de asigurat referitoare la pagubele produse de orice bun vandut sau furnizat, reparat ori renovat, inchiriat ori construit de asigurat si care nu se mai afla in proprietatea acestuia;
    • orice pierdere financiara cauzata oricarei alte terte persoane, alta decat cea care a suferit in mod direct prejudiciul corporal sau material.
   • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire
    • Raspunderea asumata de asigurator nu va depasi in total pe perioada asigurata, in legatura cu toate prejudiciile suferite de terte persoane, consecinte ale tuturor evenimentelor produse pe perioada asigurata, limita raspunderii
     asiguratorului (suma asigurata) mentionata in polita de asigurare.
    • Suma asigurata se stabileste in aceeasi moneda ca si suma asigurata pentru cladire si / sau continut.
   • fransiza
    • Din despagubirea stabilita, asiguratorul va scadea pentru fiecare eveniment, o fransiza egala cu cea mentionata in polita de asigurare.
   • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
    • sa comunice, in scris, pretentiile formulate de cei pagubiti si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu producerea evenimentului asigurat;
    • sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului;
    • sa-si organizeze o buna aparare in procesul intentat de pagubit, tinand seama si de recomandarile facute de asigurator, inclusiv in ceea ce priveste angajarea unui aparator, atat in prima instana, cat si in caile de atac. Asiguratorul poate folosi si calea interventiei in interesul asiguratului raspunzator de producerea prejudiciului, ori de cate ori in acest fel se asigura o mai buna aparare a intereselor asiguratorului.
    • in caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat sau intinderea pagubei.
   • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR. PLATA DESPAGUBIRILOR
    • Asiguratorul constata si evalueaza pagubele, direct sau prin imputerniciti, cu participarea asiguratului, direct sau prin imputerniciti, precum si a tertului prejudiciat, direct sau prin imputerniciti.
    • despagubirile se stabilesc pe baza conveniei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator (pe cale amiabila) sau, in cazul cand nu s-a realizat intelegerea, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronunata in Romania.
    • In cazul pagubelor produse la bunurile tertilor, despagubirile nu pot depasi valoarea acestora la data producerii evenimentului asigurat. Astfel, despagubirile reprezinta, in limita raspunderii asumate de asigurator, costul reparatiei, refacerii ori restaurarii bunurilor avariate sau costul procurarii unor bunuri asemanatoare celor avariate (din punct de vedere al caracteristicilor tehnice) din care se scade uzura si/sau valoarea resturilor care se pot valorifica.
    • In cazul vatamarilor corporale, despagubirile reprezinta, in limita raspunderii asumate de asigurator, cheltuielile necesare restabilirii sau ameliorarii starii de sanatate, precum si pierderile de venit net suferite de persoana respectiva pe perioada de la producerea accidentului pana la refacerea capacitatii de munca.
    • In cazul decesului, despagubirile vor acoperi, in limita raspunderii asumate de asigurator:
     • cheltuielile de inmormantare, pe baza inscrisurilor doveditoare;
     • cheltuielile de transport, justificate cu acte, din localitatea unde a avut loc decesul pana in localitatea in care se face inmormantarea;
     • veniturile nete nerealizate si eventualele cheltuieli facute (daca au fost cauzate de accident) in perioada de la data producerii evenimentului asigurat pana la data decesului;
     • prestatii banesti periodice (pensii de intretinere) celor indreptatiti, potrivit legii, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, pronuntata in Romania.
    • Daca se stabileste, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, pronuntata in Romania, ca despagubirea sa fie achitata sub forma de prestatii banesti periodice (pensii de intretinere), asiguratorul va plati
     suma stabilita in aceste conditii, in limita raspunderii asumate. Daca dupa stabilirea prestatiei banesti periodice, starea persoanei vatamate s-a imbunatatit, asiguratorul este in drept sa solicite instantei de judecata competente
     sa micsoreze cuantumul sumelor ce le plateste sub forma de prestatii banesti periodice, sau sa dispuna incetarea platii acestora.
    • Asiguratorul este raspunzator numai pentru partea din orice despagubire ce depaseste cuantumul fransizei, fransiza fiind dedusa numai din partea de despagubire aferenta prejudiciilor produse prin daune materiale (avarieri/distrugeri de bunuri apartinand tertilor).
    • In cazul platii unei despagubiri, daca datele mentionate de asigurat in cererea de asigurare, date care au stat la baza calculului primei de asigurare, nu corespund cu realitatea, iar prima de asigurare corespunzatoare datelor
     reale este mai mare decat cea calculata la incheierea asigurarii, asiguratorul are dreptul de a recalcula prima in functie de datele reale si de a retine din cuantumul despagubirii diferenta de prima.
    • In toate cazurile in care au fost prejudiciate mai multe persoane si suma prejudiciilor acestora depaseste limita raspunderii asiguratorului convenita prin contract, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana, daca asiguratul si asiguratorul nu convin altfel cu ocazia solutionarii daunei prin plata de despagubiri.
    • Daca prejudiciul s-a produs din culpa mai multor persoane, asiguratorul va acorda despagubire numai pentru partea din paguba de care se face raspunzator asiguratul. In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili
     masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident.
    • In orice situaie, asiguratorul raspunde numai in limita si pentru partea din paguba pe care a produs-o asiguratul sau, raspunderea asiguratorului, contractual asumata, fiind divizibila.
    • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea daunei a fost instituita o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia, sau atunci cand exista neconcordante si/sau situatii contradictorii intre declaratiile asiguratului/persoanei pagubite si situatia de fapt.
    • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit, cu acordul scris al asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
    • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.
    • Prin plata despagubirii pe cale amiabila sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in Romania se sting orice pretentii ale persoanelor prejudiciate fata de asigurat si, implicit, orice pretentie a asiguratului fata de asigurator.
    • Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din polita de asigurare.
  • Furt prin efractie si acte de talharie continut (supliment ETPF);
   • OBIECTUL ASIGURARII
    • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune materiale produse obiectului asigurarii.
    • Asigurarea bunurilor pe acest supliment este conditionata de includerea lor in asigurarea continutului pentru una din acoperirile de baza pentru care opteaza asiguratul.
   • RISCURI ASIGURATE
    • In baza suplimentului, asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat pentru daune materiale produse obiectului asigurarii, de riscul de furt prin efractie sau prin acte de talharie sau tentativa de furt prin efractie sau acte de talharie, precum si urmarile acestora.
    • Se acorda despagubiri pentru daune produse direct sau indirect de:
     • furtul prin efractie al bunurilor asigurate aflate la locatia asigurata, mentionata in polita de asigurare;
     • furtul prin acte de talharie al bunurilor asigurate aflate la locatia asigurata, mentionata in polita de asigurare;
     • furtul prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie;
     • vandalismul dupa efractie;
     • spargerea sau deteriorarea - cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efractie sau acte de talharie - a peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor, dusumelelor si a incuietorilor la Cladiri in care se gasesc bunurile asigurate, in limita a 10% din suma asigurata a bunurilor furate pentru fiecare eveniment.
    • In caz de furt prin efractie se acorda despagubiri (indemnizatii) numai daca:
     • locuintele unde se afla bunurile asigurate sunt utilizate in regim permanent sau sunt prevazute cu sistem de alarma functional conectat la o societate specializata de paza si supraveghere sau au paza permanenta (se considera paza permanenta paza efectuata de unitati specializate de paza si interventie sau paza efectuata de catre o persoana desemnata de catre asigurat sa aiba in grija locuinta asigurata pe timpul cand acesta nu se afla in aceasta locuinta - exemplu: administrator);
     • locuintele asigurate sunt situate la mai putin de t00 m de la cea mai apropiata cladire locuita din localitate;
     • bunurile asigurate se aflau in incaperi avand usile si ferestrele exterioare ale locuintei, anexelor si altor constructii asigurate, incuiate cu dispozitive de inchidere (broaste cu chei, lacate exterioare ori zavoare interioare);
     • in urma furtului raman urme ca faptuitorii l-au savarsit, patrunzand in locuinta, anexe sau in alte constructii asigurate, prin spargerea peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor, dusumelelor sau prin stricarea ori forarea dispozitivelor de inchidere prevazute mai sus.
   • EXCLUDERI
    • Bunuri excluse. Asiguratorul nu plateste despagubiri pentru:
     • bunuri care nu sunt asigurate pentru o acoperire de baza;
     • bani, pietre pretioase, obiecte din metale pretioase, hartii de valoare, alte obiecte mici cu valoare deosebita, obiectele care au valoare artistica, stiintifica sau istorica, colectii, acte manuscrise in cazul in care acestea nu sunt pastrate in case de fier aflate in spatii inchise si asigurate din punct de vedere al securitatii;
     • cablurile si componentele electronice ale antenelor si sistemelor de telecomunicatii montate pe terase, balcoane sau in alte locuri la care este posibil accesul persoanelor din exterior;
     • cablurile si alte elemente de instalatii montate pe casa scarii, in subsolul cladirii (constructiei) sau alte locuri deschise circulatiei comune;
     • bunurile aflate pe balcoane sau terase deschise, sub soproane sau sub cerul liber, in curti sau in spatii comune, etc.
    • Riscuri excluse. Nu se despagubesc prejudicii produse prin furt in urmatoarele situatii:
     • pagubele produse in cazul cladirilor declarate ca locuite permanent, ramase nelocuite pentru o perioada mai mare de 30 zile calendaristice consecutive, daca acest lucru n-a fost notificat asiguratorului, in scris, in termenul convenit si nu s-a incasat un supliment de prima;
     • pierderea inexplicabila, disparitia misterioasa (disparitia bunurilor asigurate fara sa se cunoasca modalitatea in care au disparut aceste bunuri);
     • in timpul si in perioada imediat urmatoare producerii unor incendii, explozii, caderi de corpuri, evenimente cauzate de greutatea stratului de zapada sau gheata, ori calamitati naturale (cutremure, inundatii, etc.) sau
      riscurilor speciale (Vandalism, terorism, greve, revolte, tulburari civile);
     • insusirea ilegala, falsificarea, frauda sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta de catre asigurat / contractant, beneficiar sau de catre prepusii acestora;
     • furtul (inclusiv talharia), care nu poate fi probat decat prin simpla declaratie a asiguratului, furt prin inselatorie, furt cu intrebuintare de chei potrivite ori originale;
     • neasigurarea corespunzatoare a usilor de acces, ferestrelor sau a altor deschideri exterioare ale locuintei asigurate, cu sisteme de inchidere corespunzatoare (dupa caz: broaste, lacate, zavoare);
     • desfiintarea, scoaterea din functiune, nearmarea de catre asigurat sau prepusi, a sistemelor de paza si protectie existente atat la data incheierii politei cat si cele instalate pe durata asigurarii.
   • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire
    • Pentru bunurile asigurate asiguratorul va plati despagubiri in limita sumelor asigurate pentru aceste bunuri mentionate in specificatia / specificatiile la polita de asigurare sau in polita de asigurare.
    • Pentru toate bunurile asigurate, asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente care s-ar produce in perioada de asigurare mentionata in polita de asigurare, o suma mai mare decat limita de raspundere /
     despagubire pentru riscul de furt prin efractie sau acte de talharie mentionata in polita.
   • fransiza
    • Din despagubirea stabilita, asiguratorul va scadea pentru fiecare eveniment, o fransiza egala cu cea mentionata in polita de asigurare.
   • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
    • Pe intreaga perioada asigurata, asiguratul are urmatoarele obligatii:
     • sa notifice asiguratorului, in scris, in termen de trei zile, nelocuirea si nesupravegherea cladirii/constructiei asigurate, declarate ca locuite permanent, pentru mai mult de 30 de zile consecutive;
     • sa pastreze dispozitivele de inchidere ale usilor si ferestrelor in buna stare de functionare;
     • sa incuie usile exterioare ale cladirii / constructiei in care sunt bunurile asigurate atat in timpul noptii, cat si in timpul zilei, daca nu se afla nimeni in cladirea/constructia asigurata;
     • sa ia masuri de reparare sau inlocuire imediata a incuietorilor deteriorate;
     • sa mentina operationale pe intreaga perioada de asiguare sistemele de paza si protectie la furt existente atat la data incheierii politei cat si cele instalate pe durata asigurarii si sa organizeze periodic, cel putin trimestrial, testarea si inspectarea lor.
    • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
    • In cazul producerii furtului si/sau distrugerii prin acte de Vandalism, asiguratul este obligat:
     • sa aiba grija ca toate urmele avariei sau distrugerilor sa ramana neatinse pana la cercetarea faptelor;
     • sa anunte organele de politie cel mai tarziu in interval de 24 ore de la momentul cand a luat cunostinta despre paguba;
     • sa instiinteze asiguratorul, pe propria sa cheltuiala, telefonic sau in scris, in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta despre producerea furtului, despre cauza si marimea probabila a daunei. Daca dauna a
      fost raportata telefonic, notificarea scrisa trebuie transmisa in interval de maximum 3 zile;
     • sa trimita asiguratorului si politiei o lista semnata de asigurat, cuprinzand bunurile lipsa, distruse sau avariate;
     • sa acorde sprijin deplin pentru investigarea atat a cauzelor cat si a conditiilor de producere a furtului si sa sprijine toate cercetarile necesare privind paguba;
     • sa comunice organelor politiei si asiguratorului orice informatii ce ar putea conduce la gasirea bunurilor furate si sa faca demersurile necesare pentru descoperirea faptasilor si redobandirea bunurilor, chiar dupa ce a primit despagubirea de la asigurator;
     • sa ia masurile necesare pentru pastrarea si paza bunurilor ramase;
     • sa permita asiguratorului sa intreprinda investigatii referitoare la cauza si cuantumul pagubei si la marimea despagubirii, furnizandu-i toate informatiile si toate documentele relevante ce ar putea fi necesare;
     • daca bunurile furate au fost gasite, sa instiinteze despre aceasta asiguratorul in t zile, indiferent daca bunurile au fost gasite inainte sau dupa plata despagubirii;
     • sa puna la dispozitia asiguratorului actele de constatare ale organelor de politie.
    • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat sau intinderea pagubei.
   • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR. PLATA DESPAGUBIRILOR
    • Asiguratorul acorda despagubiri daca:
     • la organele de politie sau alte organe de cercetare s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt prin efractie sau prin acte de talharie;
     • organele de politie sau alte organe de cercetare confirma in scris furtul sau tentativa de furt prin efractie sau prin acte de talharie;
     • de la data instiintarii asiguratorului au trecut 30 zile calendaristice;
     • organele de politie sau alte organe de cercetare confirma, in scris, ca bunurile furate nu au fost gasite pana la expirarea perioadei sus-menionate;
     • asiguratul se obliga, in scris, sa restituie total sau partial, dupa caz, despagubirea primita, in conditiile si in conformitate cu prevederile de mai jos.
    • Daca bunurile au fost gasite inainte de plata despagubirii, inclusiv in perioada celor 30 de zile de mai sus, despagubirile se acorda:
     • pentru eventualele pagube produse cladirii ori continutului ca urmare a furtului prin efractie sau acte de talharie, daca bunurile au fost gasite neavariate si complete;
     • pentru pagubele produse bunurilor avariate / incomplete si eventualele pagube produse ca urmare a furtului prin efractie sau actelor de talharie, daca bunurile au fost gasite avariate ori incomplete;
     • pentru contravaloarea bunurilor care nu au fost gasite si eventualele pagube produse ca urmare a furtului prin efractie sau actelor de talharie, daca bunurile au fost gasite doar in parte;
    • Daca bunurile au fost gasite dupa plata despagubirii:
     • asiguratul este obligat sa inapoieze asiguratorului, in termen de 1t zile calendaristice, despagubirea primita, daca au fost gasite toate bunurile, neavariate si complete;
     • asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 1t zile calendaristice, diferena dintre despagubirea primita si pagubele produse bunurilor respective, daca bunurile au fost gasite avariate ori incomplete;
     • asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 1t zile calendaristice, contravaloarea bunurilor gasite, daca bunurile au fost gasite doar in parte;
    • In cazul in care asiguratul nu s-a conformat prevederilor, asiguratorul poate sa actioneze in judecata asiguratul, in vederea restituirii despagubirilor incasate de catre acesta;
    • Pentru pagubele produse cladirii prin spargerea usilor, peretilor, tavanelor si altor elemente ale constructiei ori mobilierului in scop de furt, despagubirea va reprezenta costul reparatiilor partilor distruse sau avariate.
    • In cazul in care organele de cercetare penala instiinteaza asiguratul despre identificarea autorilor furtului, asiguratul este obligat sa comunice aceste informatii asiguratorului care a platit sau urmeaza sa plateasca despagubirea pentru bunurile furate in scopul conservarii dreptului de regres al asiguratorului.
  • Furt prin efractie si acte de talharie elemente de constructie (supliment ETECPF);
   • OBIECTUL ASIGURARII
    • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune materiale produse elementelor de construcie apartinand cladirilor / altor constructii de riscuri menionate mai jos.
    • Asigurarea bunurilor pe acest supliment este conditionata de includerea lor in asigurarea cladirii de care aparin pentru una din acoperirile de baza pentru care opteaza asiguratul.
   • RISCURI ASIGURATE
    • In baza acestui supliment, asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat pentru daune materiale produse obiectului asigurarii, de riscul de furt prin efractie sau prin acte de talharie sau tentativa de furt prin efractie sau acte de talharie, precum si urmarile acestora.
    • Se acorda despagubiri pentru daune produse direct sau indirect de:
     • furtul prin efractie al bunurilor asigurate aflate la locatia asigurata, mentionata in polita de asigurare;
     • furtul prin acte de talharie al bunurilor asigurate aflate la locatia asigurata, mentionata in polita de asigurare;
     • furtul prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie;
     • vandalismul dupa efractie;
     • spargerea sau deteriorarea - cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efractie sau acte de talharie - a peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor, dusumelelor si a incuietorilor la Cladiri in care se gasesc bunurile asigurate, in limita a 10% din suma asigurata a bunurilor furate pentru fiecare eveniment.
    • In caz de furt prin efractie se acorda despagubiri (indemnizatii) numai daca:
     • locuintele unde se afla bunurile asigurate sunt utilizate in regim permanent sau sunt prevazute cu sistem de alarma functional conectat la o societate specializata de paza si supraveghere sau au paza permanenta (se considera paza permanenta paza efectuata de unitati specializate de paza si intervenie sau paza efectuata de catre o persoana desemnata de catre asigurat sa aiba in grija locuinta asigurata pe timpul cand acesta nu se afla in aceasta locuinta - exemplu: administrator);
     • locuintele asigurate sunt situate la mai putin de t00 m de la cea mai apropiata cladire locuita din localitate;
     • elementele de constructie au fost puse in opera;
     • bunurile asigurate se aflau in incaperi avand usile si ferestrele exterioare ale locuintei, anexelor si altor constructii asigurate, incuiate cu dispozitive de inchidere (broaste cu chei, lacate exterioare ori zavoare interioare) – in cazul bunurilor aflate in interiorul cladirii asigurate;
     • in urma furtului raman urme ca faptuitorii l-au savarsit, patrunzand in locatia asigurata, locuinta, anexe sau in alte constructii asigurate, prin spargerea peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor, dusumelelor sau prin stricarea ori forarea dispozitivelor de inchidere prevazute mai sus.
   • EXCLUDERI - asiguratorul nu plateste despagubiri pentru:
    • elemente de constructie ale cladirilor care nu sunt asigurate pentru o acoperire de baza conform conditiilor de asigurare;
    • fresce sau decoratiuni apartinand imobilelor asigurate;
    • cablurile si componentele electronice ale antenelor si sistemelor de telecomunicatii montate pe terase, balcoane sau in alte locuri la care este posibil accesul persoanelor din exterior;
    • cablurile si alte elemente de instalatii montate pe casa scarii, in subsolul cladirii (constructiei) sau alte locuri deschise circulatiei comune;
    • Riscuri excluse - Nu se despagubesc prejudicii produse prin furt in urmatoarele situatii:
     • pagubele produse in cazul cladirilor declarate ca locuite permanent, ramase nelocuite pentru o perioada mai mare de 30 zile calendaristice consecutive, daca acest lucru n-a fost notificat asiguratorului, in scris, in termenul convenit si nu s-a incasat un supliment de prima;
     • pierderea inexplicabila, disparitia misterioasa (disparitia bunurilor asigurate fara sa se cunoasca modalitatea in care au disparut aceste bunuri);
     • in cazul elementelor de constructie care nu au fost puse in opera;
     • in timpul si in perioada imediat urmatoare producerii unor incendii, explozii, caderi de corpuri, evenimente cauzate de greutatea stratului de zapada sau gheata, ori calamitati naturale (cutremure, inundatii, etc.) sau riscurilor speciale (Vandalism, terorism, greve, revolte, tulburari civile);
     • insusirea ilegala, falsificarea, frauda sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta de catre asigurat / contractant, beneficiar sau de catre prepusii acestora;
     • furtul (inclusiv talharia), care nu poate fi probat decat prin simpla declaratie a asiguratului, furt prin inselatorie, furt cu intrebuintare de chei potrivite ori originale;
     • neasigurarea corespunzatoare a usilor de acces, ferestrelor sau a altor deschideri exterioare ale locuintei asigurate, cu sisteme de inchidere corespunzatoare (dupa caz: broaste, lacate, zavoare);
     • desfiintarea, scoaterea din functiune, nearmarea de catre asigurat sau prepusi, a sistemelor de paza si protectie existente atat la data incheierii politei cat si cele instalate pe durata asigurarii;
   • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire
    • Pentru bunurile asigurate, asiguratorul va plati despagubiri in limita a 10% din suma asigurata pentru fiecare cladire mentionata in specificatia / specificatiile la polita de asigurare, pe eveniment si pe intreaga perioada
     asigurata.
    • Pentru toate bunurile asigurate, asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente care s-ar produce in perioada de asigurare mentionata in polita de asigurare, o suma mai mare decat limita de raspunderedespagubire pentru riscul de furt prin efractie sau acte de talharie mentionata in polita.
   • fransiza
    • Din despagubirea stabilita, asiguratorul va scadea pentru fiecare eveniment, o fransiza egala cu cea mentionata in polita de asigurare.
   • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
    • sa notifice asiguratorului, in scris, in termen de trei zile, nelocuirea si nesupravegherea cladirii/constructiei asigurate, declarate ca locuite permanent, pentru mai mult de 30 de zile consecutive;
    • sa pastreze dispozitivele de inchidere ale usilor si ferestrelor in buna stare de functionare;
    • sa incuie usile exterioare ale cladirii / constructiei in care sunt bunurile asigurate atat in timpul nopii, cat si in timpul zilei, daca nu se afla nimeni in cladirea/constructia asigurata;
    • sa ia masuri de reparare sau inlocuire imediata a incuietorilor deteriorate.
    • sa menina operationale pe intreaga perioada de asiguare sistemele de paza si protecie la furt existente atat la data incheierii politei cat si cele instalate pe durata asigurarii si sa organizeze periodic, cel putin trimestrial, testarea si inspectarea lor.
    • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
    • In cazul producerii furtului si/sau distrugerii prin acte de Vandalism, asiguratul este obligat:
     • sa aiba grija ca toate urmele avariei sau distrugerilor sa ramana neatinse pana la cercetarea faptelor;
     • sa anunte organele de politie cel mai tarziu in interval de 24 ore de la momentul cand a luat cunostinta despre paguba;
     • sa instiinteze asiguratorul, pe propria sa cheltuiala, telefonic sau in scris, in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta despre producerea furtului, despre cauza si marimea probabila a daunei. Daca dauna a fost raportata telefonic, notificarea scrisa trebuie transmisa in interval de maximum 3 zile;
     • sa trimita asiguratorului si politiei o lista semnata de asigurat, cuprinzand bunurile lipsa, distruse sau avariate;
     • sa acorde sprijin deplin pentru investigarea atat a cauzelor cat si a conditiilor de producere a furtului si sa sprijine toate cercetarile necesare privind paguba;
     • sa comunice organelor politiei si asiguratorului orice informatii ce ar putea conduce la gasirea bunurilor furate si sa faca demersurile necesare pentru descoperirea faptasilor si redobandirea bunurilor, chiar dupa ce a primit despagubirea de la asigurator;
     • sa ia masurile necesare pentru pastrarea si paza bunurilor ramase;
     • sa permita asiguratorului sa intreprinda investigatii referitoare la cauza si cuantumul pagubei si la marimea despagubirii, furnizandu-i toate informatiile si toate documentele relevante ce ar putea fi necesare;
     • daca bunurile furate au fost gasite, sa instiinteze despre aceasta asiguratorul in t zile, indiferent daca bunurile au fost gasite inainte sau dupa plata despagubirii;
     • sa puna la dispozitia asiguratorului actele de constatare ale organelor de politie.
    • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat sau intinderea pagubei.
   • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR. PLATA DESPAGUBIRILOR
    • Asiguratorul acorda despagubiri daca:
     • la organele de politie sau alte organe de cercetare s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt prin efractie sau prin acte de talharie;
     • organele de politie sau alte organe de cercetare confirma in scris furtul sau tentativa de furt prin efractie sau prin acte de talharie;
     • de la data instiintarii asiguratorului au trecut 30 zile calendaristice;
     • organele de politie sau alte organe de cercetare confirma, in scris, ca bunurile furate nu au fost gasite pana la expirarea perioadei sus-mentionate;
     • asiguratul se obliga, in scris, sa restituie total sau partial, dupa caz, despagubirea primita in cazul gasirii bunurilor.
    • Daca bunurile au fost gasite inainte de plata despagubirii, inclusiv in perioada celor 30 de zile de mai sus, despagubirile se acorda:
     • pentru eventualele pagube produse cladirii ori continutului ca urmare a furtului prin efractie sau acte de talharie, daca bunurile au fost gasite neavariate si complete;
     • pentru pagubele produse bunurilor avariate / incomplete si eventualele pagube produse ca urmare a furtului prin efractie sau actelor de talharie, daca bunurile au fost gasite avariate ori incomplete;
     • pentru contravaloarea bunurilor care nu au fost gasite si eventualele pagube produse ca urmare a furtului prin efractie sau actelor de talharie, daca bunurile au fost gasite doar in parte;
    • Daca bunurile au fost gasite dupa plata despagubirii:
     • asiguratul este obligat sa inapoieze asiguratorului, in termen de 1t zile calendaristice, despagubirea primita, daca au fost gasite toate bunurile, neavariate si complete;
     • asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 1t zile calendaristice, diferenta dintre despagubirea primita si pagubele produse bunurilor respective, daca bunurile au fost gasite avariate ori
      incomplete;
     • asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 1t zile calendaristice, contravaloarea bunurilor gasite, daca bunurile au fost gasite doar in parte;
     • In cazul in care asiguratul nu s-a conformat prevederilor, asiguratorul poate sa actioneze in judecata asiguratul, in vederea restituirii despagubirilor incasate de catre acesta;
    • Pentru pagubele produse cladirii prin spargerea usilor, pereilor, tavanelor si altor elemente ale constructiei ori mobilierului in scop de furt, despagubirea va reprezenta costul reparatiilor partilor distruse sau avariate.
    • In cazul in care organele de cercetare penala instiinteaza asiguratul despre identificarea autorilor furtului, asiguratul este obligat sa comunice aceste informatii asiguratorului care a platit sau urmeaza sa plateasca despagubirea pentru bunurile furate in scopul conservarii dreptului de regres al asiguratorului.
  • Spargere si crapare bunuri casabile (supliment SCPF);
   • OBIECTUL ASIGURARII
    • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in polita de asigurare (sau in anexele acesteia - specificatia de asigurare), in limita raspunderii asumate prin polita de asigurare si in schimbul unei primei de asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune materiale produse elementelor casabile / bunurilor casabile care fac obiectul asigurarii.
    • Sunt cuprinse in asigurare in baza acestui supliment:
     • elemente ale cladirilor / altor constructii de natura: geamuri de usi si ferestre care fac parte integranta din cladire (geamuri simple, geamuri termopan inclusiv ramele acestora), vitralii, oglinzi, pereti cortina si pereti din caramida de sticla, luminatoare, placaje ceramice, de marmura sau sticla, obiecte sanitare care fac parte din amenajarea constructiva a cladirii, profile din sticla pentru constructii, etc;
     • bunuri din categoria continut: geamuri de la dulapuri, vitrine sau tablouri, oglinzi de sine statatoare, de perete sau de la dulapuri, lucrari de arta pe sticla, ceramica sau marmura, mobilier din materiale casabile, corpuri de iluminat (lustre, plafoniere, candelabre, lampi electrice) etc.
     • inscrisuri, inscriptii, folii, foite, litere aplicate pe suprafetele vitrate, picturi, gravuri si alte ornamentaiti, numai daca deteriorarea acestora a avut loc concomitent cu spargerea sau craparea bunurilor respective.
    • asigurarea bunurilor pe acest supliment este conditionata de includerea lor in asigurarea cladirii si/sau a continutului pentru una din acoperirile de baza pentru care opteaza asiguratul si mentionarea lor in documentele de asigurare.
   • RISCURI ASIGURATE - asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia poliei, pentru daune constand in spargerea sau craparea bunurilor asigurate, cauzate de:
    • variatii de temperatura, altele decat cele datorate unei surse normale de caldura;
    • accidente de orice fel, inclusiv cele produse prin faptele neintentionate ale oamenilor precum si cele datorate actiunii animalelor;
    • lucrari de montare/demontare sau mutare a bunurilor casabile, inclusiv montarea initiala gresita;
    • actiunea oricarei autoritati legal constituite in suprimarea sau in incercarea de a suprima sau limita consecintele oricaror greve, revolte, tulburari civile sau acte de Vandalism;
    • Aceste riscuri asigurate sunt riscuri specifice si se adauga riscurilor corespunzatoare acoperirii de baza.
   • CHELTUIELI ACOPERITE - asiguratorul acopera, in cadrul sumelor asigurate precizate in specificatia poliei, costuri / cheltuieli pentru:
    • montarea / instalarea bunurilor afectate de oricare eveniment asigurat;
    • refacerea inscripiilor, picturilor, gravurilor sau altor ornamentaiti, precum si a literelor aplicate pe geamuri, oglinzi sau alte bunuri casabile, numai daca deteriorarea sau distrugerea acestora s-a produs concomitent cu spargerea sau craparea bunurilor respective.
   • EXCLUDERI - asiguratorul nu plateste despagubiri pentru:
    • bunuri / elemente ale bunurilor care nu sunt asigurate pentru o acoperire de baza, elementele conexe bunurilor casabile (exemple: ramele vitrinelor, elementele de prindere, a partilor metalice sau din lemn, a instalatiilor electrice la lampile de neon, la lustre sau alte lampi asigurate, a instalatiilor de apa sau canal la bunurile sanitare asigurate, precum si altele asemanatoare);
    • geamurile sau alte bunuri casabile care, la incheierea asigurarii, sunt sparte, crapate, cu stirbituri, exfolieri ale straturilor de acoperire sau alte asemenea defecte;
    • monitoare si ecrane TV;
    • bunuri de valoare;
    • echipamente si accesorii sportive;
    • elemente / obiecte de plastic;
    • bunurile casabile folosite de asigurat ca marfa sau ca materiale pentru executia unor lucrari;
    • instalatii de reclama, sere, acoperisuri de sticla, panouri solare;
    • oglinzi de mana, ochelari, vesela, bibelouri, portelanuri, obiective foto/video, microscoape, telescoape, lunete, binocluri si alte asemenea.
    • becuri electrice montate (functionale);
    • Cuprinderea in asigurare a instalatiilor sau pieselor / elementelor acestora de tipul celor de mai sus este in responsabilitatea exclusiva a asiguratului / contractantului, si nu genereaza obligatii pentru asigurator, in afara cazurilor in care asiguratorul accepta preluarea in asigurare printr-o mentiune expresa / clauza aditionala la polita de asigurare.
    • Riscuri excluse. Nu se despagubesc prejudicii produse:
     • de daune de suprafata (zgarieturi, matuiri, schimbarea culorii in timp sau sub influena factorilor de mediu) sau exfoliere, patare ca urmare a lucrului cu vopsea, deteriorari produse prin scantei de sudura;
     • ca o consecina a furtului sau tentativei de furt;
     • de daune cauzate de reparatii, decorari, adaugiri sau modificari suferite de cladirea / peretele in care sunt fixate bunurile casabile afectate;
     • de daune datorate daramarii sau deteriorarii ramelor, precum si uzurii bunurilor casabile asigurate;
     • bunurilor asigurate numai prin caldura provenita de la o sursa normala de caldura.
   • SUMA ASIGURATA
    • Bunurile asigurate in baza acestui supliment se asigura pentru suma asigurata declarata de asigurat / contractant.
    • Suma asigurata, mentionata in polita de asigurare trebuie sa exprime valoarea de asigurare a bunurilor asigurate:
     • global pentru toate bunurile casabile;
     • separat pentru fiecare bun sau pe grupe de bunuri casabile, intr-o lista anexata.
    • Prin valoare de asigurare, la data incheierii asigurarii, se inelege:
     • valoarea din nou reprezentand costul construirii, producerii ori procurarii din nou a bunurilor respective, rezultat din devize, facturi, contracte si/sau alte documente de procurare (inclusiv cheltuieli de transport, de montare, taxe vamale).
     • valoarea de circulatie doar pentru obiecte de arta, se stabileste pe baza de cataloage si/sau expertize;
    • Pentru lucrari de arta pe sticla, din sticla sau pe placi de marmura, sumele asigurate se stabilesc intotdeauna separat pentru fiecare bun in parte.
   • fransiza
    • Din despagubirea stabilita, asiguratorul va scadea pentru fiecare eveniment, o fransiza egala cu cea mentionata in polita de asigurare.
   • CUANTUMUL DESPAGUBIRII
    • Pentru lucrari de arta pe sticla, din sticla sau pe placi de marmura, care pot fi restaurate, cuantumul pagubei este egal cu costul restaurarii din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica.
    • Indiferent de valoarea de asigurare la care se stabileste suma asigurata, din cuantumul despagubirii nu se scade uzura.
    • In cazul in care suma asigurata se stabileste separat pe fiecare bun asigurat, daca in momentul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat valoarea de inlocuire sau de circulatie pentru oricare bun asigurat excede suma asigurata inscrisa in documentele de asigurare, la stabilirea cuantumului despagubirii, cuantumul daunei se reduce proportional, corespunzator raportului dintre suma asigurata precizata in documentele de asigurare si valoarea de inlocuire / valoarea de circulatie a bunului.
    • Prevederile anterioare nu se aplica in cazul in care suma asigurata se stabileste global pentru toate bunurile asigurate.
  • Raspunderea chiriasului fata de proprietar (supliment RCPF);
   • OBIECTUL ASIGURARII
    • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de asigurare
     incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru prejudiciile cauzate proprietarului prin fapta culpabila a chiriasului, ca urmare a angajarii raspunderii civile a chiriasului fata de proprietar, prejudicii
     intamplate si avizate in scris la asigurator in perioada de valabilitate a politei de asigurare.
   • RISCURILE ASIGURATE - asiguratorul acorda despagubiri in limita sumei asigurate aferenta acestui supliment mentionata in polita de asigurare pentru:
    • prejudiciile directe cauzate proprietarului prin:
     • vatamare corporala sau deces,
     • avarierea sau distrugerea imobilului inchiriat cu destinatia de locuinta, a instalatiilor, a dotarilor (sobe, sisteme de ventilatie, etc.) si a altor bunuri mobile inchiriate in vederea folosintei spatiului inchiriat, ca urmare a unor evenimente produse in perioada de asigurare, la adresa mentionata in polita de asigurare, evenimente pentru care asiguratul, in calitate de chirias, poarta raspundere in conformitate cu prevederile suplimentului RCLPF - asigurarea de raspundere civila fata de terti;
     • cheltuieli de judecata facute de chirias in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare;
     • cheltuielile de judecata facute de proprietar in procesul civil, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.
   • EXCLUDERI - asiguratorul nu plateste despagubiri pentru:
    • prejudicii rezultate din nerespectarea termenelor de predare-primire a spatiului inchiriat;
    • prejudicii cauzate in situatia in care nu exista un contract de locatiune incheiat in mod valabil;
    • prejudicii produse din orice alt contract incheiat intre proprietar si chirias, cu exceptia politei de locatiune;
    • prejudicii cauzate de vechimea, uzura si deteriorarea normala, graduala a bunurilor sau datorita factorilor atmosferici (temperatura, umiditate, inghet) ori datorita coroziunii, ruginei, igrasiei, insectelor, parazitilor de orice fel;
    • prejudicii rezultate din fluctuatia cursului valutar, penalitati, compensari, indexari, ajustari ale valorii politei;
    • prejudicii rezultate din avarierea sau distrugerea unor bunuri ca: bani, pietre pretioase, obiecte din platina, aur sau argint, hartii de valoare, tablouri, sculpturi, tesaturi sau alte obiecte avand valoare artistica, stiintifica sau istorica, obiecte mici si de valoare deosebita, marci postale, colectii de timbre, acte, documente, blanuri naturale si piese de imbracaminte unicat, plante decorative;
    • prejudicii cauzate de efectuarea de improvizatii si lucrari neautorizate de locator;
    • prejudicii rezultate din neindeplinirea de catre locator a obligatiilor ce-i revin conform legii si politei de locatiune;
    • prejudicii intervenite dupa incetarea valabilitatii politei de locatiune, chiar daca acesta a fost prelungit in mod tacit;
    • prejudicii care reprezinta sau au legatura cu neplata, de catre asigurat, a chiriei si/sau a utilitatilor publice (consumul de electricitate, apa, gaz etc.) ;
    • prejudicii cauzate de incendii produse ca urmare a nerespectarii de catre locatar a normelor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor;
    • prejudicii care rezulta sau au legatura cu nerespectarea obligatiei locatarului de aparare contra uzurparilor, astfel cum este aceasta stabilita de Codul Civil sau polita de locatiune;
    • pretentii de despagubiri pentru subinchirierea imobilului;
    • pretentii de despagubiri datorate unui eveniment de forta majora ori caz fortuit;
    • prejudicii cauzate ca urmare a exercitarii de catre locatar, cu rea-credinta, a dreptului de preemtiune.
   • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire
    • Raspunderea asumata de asigurator nu va depasi in total pe perioada asigurata, in legatura cu toate prejudiciile suferite de proprietar, consecinte ale tuturor evenimentelor produse pe perioada de valabilitate a asigurarii, limita
     raspunderii (suma asigurata) prevazuta in polita de asigurare.
   • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
    • sa foloseasca spatiul inchiriat cu respectarea destinatiei sale;
    • sa subinchirieze spatiul numai cu acordul locatorului si cu instiintarea prealabila a asiguratorului;
    • sa efectueze lucrarile de intretinere, reparatii sau inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva, ce-i revin conform politei de locatiune;
    • sa repare sau, daca este cazul, sa inlocuiasca elementele de constructie sau de instalatii deteriorate ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare de catre asigurat, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau exteriorul cladirii;
    • sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul spatiului inchiriat si la partile de folosinta comuna, pe toata durata politei de locatiune.
    • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
  • Raspunderea proprietarului fata de chirias (supliment RPPF);
   • OBIECTUL ASIGURARII
    • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei prime de asigurare
     incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru prejudiciile cauzate chiriasului, ca urmare a angajarii raspunderii civile a proprietarului fata de chirias, prejudicii intamplate in perioada de valabilitate a
     politei de asigurare.
   • RISCURILE ASIGURATE - asiguratorul acorda despagubiri in limita sumei asigurate aferenta acestui supliment mentionata in polita de asigurare pentru:
    • prejudiciile directe cauzate din culpa de catre proprietar chiriasului prin:
     • vatamare corporala sau deces;
     • avarierea sau distrugerea unor bunuri ca urmare a unor evenimente produse in perioada de asigurare, la adresa mentionata in polita de asigurare, evenimente pentru care asiguratul, in calitate de locator, poarta raspundere in conformitate cu prevederile suplimentului RCLPF - asigurarea de raspundere civila fata de terti.
    • cheltuieli de judecata facute de proprietar in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare;
    • cheltuielile de judecata facute de chirias in procesul civil, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.
   • EXCLUDERI - asiguratorul nu plateste despagubiri pentru:
    • prejudicii datorate nerespectarii termenelor de punere la dispozitie a spatiului inchiriat;
    • prejudicii cauzate in situatia in care nu exista un contract de locatiune incheiat in mod valabil;
    • prejudicii intervenite dupa incetarea valabilitatii politei de locatiune, chiar daca acesta a fost prelungit in mod tacit;
    • pretentii de despagubire pentru lipsa de folosinta a spatiului inchiriat sau a bunurilor mobile din interiorul imobilului inchiriat;
    • prejudicii produse din orice alt contract incheiat intre proprietar si chirias, cu exceptia politei de locatiune;
    • prejudicii cauzate chiriasului de viciile lucrului inchiriat, care au fost cunoscute de proprietar la incheierea politei de inchiriere si care nu au fost remediate sau care cad in sarcina constructorului / producatorului si / sau a proiectantului;
    • prejudicii cauzate ca urmare a pierderii totale sau partiale a folosintei imobilului inchiriat din cauza unui caz fortuit sau a unui eveniment de forta majora;
    • prejudicii cauzate de vanzarea imobilului inchiriat de catre proprietar;
    • prejudicii in legatura cu uzura, deteriorarea normala, graduala a locatiilor inchiriate, daune provocate de insecte, paraztii de orice fel, coroziune, rugina, igrasie, umezeala, inghet, temperaturi extreme sau de alti factori atmosferici;
    • prejudicii in legatura cu modificarea structurala, destinatiei sau de orice fel, de catre chirias, a locatiilor inchiriate;
    • prejudicii in legatura cu neplata, de catre chirias, a utilitatilor publice (consumul de electricitate, apa, gaz etc.);
    • prejudicii in legatura cu utilizarea eronata, de catre chirias, a dotarilor imobilului;
    • preteniile de despagubiri in legatura cu pierderile financiare pure, care nu sunt consecinta directa a vatamarilor corporale si/sau avarierii/distrugerii/deteriorarii de bunuri, cum ar fi pierderea de profit;
    • preteniile de despagubiri in legatura cu neindeplinirea, de catre chirias, a obligatiilor contractuale si legale;
    • pretentii de despagubiri ca urmare a nerespectarii dreptului de preemtiune al chiriasului pentru cumpararea imobilului inchiriat.
   • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire
    • Raspunderea asumata de asigurator nu va depasi in total pe perioada asigurata, in legatura cu toate prejudiciile suferite de chirias, consecinte ale tuturor evenimentelor produse pe perioada de valabilitate a asigurarii, limita
     raspunderii (suma asigurata) prevazuta in polita de asigurare.
   • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
    • sa efectueze lucrarile de intretinere, reparatii sau inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva, ce-i revin conform politei de locatiune;
    • sa repare sau, daca este cazul, sa inlocuiasca elementele de constructie sau de instalatii deteriorate ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare de catre locatar, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau exteriorul cladirii, daca aceasta e o obligatie care ii revine conform politei de locatiune.
    • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
  • Asigurarea suplimentara pentru cazurile de infiltratie (supliment INFPF);
   • ​OBIECTUL ASIGURARII
    • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune materiale produse bunurilor asigurate, de riscuri mentionate mai jos.
    • Asigurarea bunurilor pe acest supliment este conditionata de includerea lor in asigurare pentru una din acoperirile de baza pentru care opteaza asiguratul.
   • RISCURI ASIGURATE
    • Asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat pentru daune materiale produse obiectului asigurarii asa cum a fost stabilit mai sus, de riscul de infiltratie, precum si urmarile acesteia.
   • EXCLUDERI
    • Bunuri excluse. Asiguratorul nu plateste despagubiri pentru bunurile care nu sunt asigurate pentru o acoperire de baza conform politei de asigurare.
    • Riscuri excluse: nu se despagubesc prejudicii produse cu intentie de catre asigurat / contractant.
   • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire
    • Pentru bunurile asigurate, asiguratorul va plati despagubiri in limita a echivalentul a 500 EUR la data avizarii riscului asigurat, pe eveniment si pe intreaga perioada asigurata. Se acopera prin acest supliment un singur eveniment in decursul intregii perioade asigurate, pentru restul evenimentelor asiguratul fiind propriul asigurator.
   • fransiza

                             ACOPERIRI SUPLIMENTARE 2

   • asigurarea pentru cazurile de inundatie provocata de apa de conducta, de refulare a canalelor sau conductelor de scurgere sau provenita de la apartamentele situate la etajele superioare sau la acelasi etaj, din alte cauze decat avariile accidentale la instalatiile de apa, canal sau incalzire centrala (supliment IACPF);
    • OBIECTUL ASIGURARII
     • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune materiale produse obiectului asigurarii.
     • asigurarea bunurilor pe acest supliment este conditionata de includerea lor in asigurarea cladirii si/sau a continutului pentru una din acoperirile de baza pentru care opteaza asiguratul.
    • RISCURI ASIGURATE - asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat pentru daune materiale produse obiectului asigurarii de:
     • apa de conducta;
     • de refularea canalelor sau conductelor de scurgere;
     • de inundatia (patrunderea si/sau acumularea in locatia asigurata a apei) provenita din spatiile care nu apartin asiguratului situate la etajele superioare sau la acelasi etaj, din alte cauze decat avariile accidentale la instalatiile de apa, canal sau incalzire centrala.
    • EXCLUDERI
     • Bunuri excluse. Nu se despagubesc daune produse la bunuri:
      • care nu sunt asigurate pentru o acoperire de baza;
     • Riscuri excluse. Nu se despagubesc prejudicii produse de riscul asigurat in urmatoarele situaii:
      • pagubele produse in cazul cladirilor declarate ca locuite permanent, ramase nelocuite pentru o perioada mai mare de 30 zile calendaristice consecutive, daca acest lucru n-a fost notificat asiguratorului, in scris, in termenul convenit si nu s-a incasat un supliment de prima;
      • ca urmare a lucrarilor de reparatii la instalatii defecte sau a lucrarilor de reparatii la Cladiri;
      • cu ocazia probelor tehnice sau a celor efectuate dupa orice interventie asupra instalatiilor.
    • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire
     • Pentru bunurile asigurate asiguratorul va plati despagubiri in limita sumelor asigurate pentru aceste bunuri mentionate in specificatia / specificatiile la polita de asigurare sau in polita de asigurare.
     • Pentru toate bunurile asigurate, asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente care s-ar produce in perioada de asigurare mentionata in polita de asigurare, o suma mai mare decat limita de raspundere /
      despagubire pentru riscul de refulare a canalelor sau conductelor de scurgere.
    • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
     • sa notifice asiguratorului, in scris, in termen de trei zile, nelocuirea si nesupravegherea cladirii/constructiei asigurate, declarate ca locuite permanent, pentru mai mult de 30 de zile consecutive;
     • sa se conformeze dispoziiilor legale si sa tina cont de indicatiile asiguratorului in ceea ce priveste masurile speciale impotriva gerului, montarea unor instalatii suplimentare, modificari ori inlocuiri ale conductelor oricaror instalatii prin care circula apa;
     • sa inchida, sa goleasca si sa menina golite instalatiile, precum si cele aferente cladirilor nefolosite sau partilor nefolosite de cladire cu posibilitati de separare a alimentarii cu apa;
     • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
   • asigurarea bunurilor aflate asupra asiguratului, oriunde in afara perimetrului asigurat (supliment BTPF);
    • OBIECTUL ASIGURARII
     • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in polita de asigurare (in polita de asigurare sau in anexele acesteia - specificatia de asigurare), in limita raspunderii asumate prin polita de asigurare si in schimbul unei primei de asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune materiale produse bunurilor portabile care fac obiectul asigurarii.
     • Bunurile portabile sunt acoperite prin asigurare atunci cand acestea se afla in afara perimetrului asigurat, pe teritoriul Romaniei.
     • Asigurarea bunurilor pe acest supliment este conditionata de includerea lor in asigurarea continutului cladirii pentru una din acoperirile de baza pentru care opteaza asiguratul si mentionarea lor in LISTA DE INVENTAR – Bunuri portabile.
    • RISCURI ASIGURATE - asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia poliei, pentru daune produse de:
     • riscurile acoperirii de baza la care este asigurat continutul prin polita de asigurare;
     • furtul prin efractie sau acte de talharie, daca continutul este asigurat prin suplimentul ETPF.
    • EXCLUDERI
     • Bunuri excluse. Asiguratorul nu plateste despagubiri pentru:
      • bunuri care nu sunt asigurate pentru o acoperire de baza, la furt prin efractie sau acte de talharie prin suplimentul ETPF;
      • arme de vanatoare, munitie, accesorii;
      • bunuri portabile clasificate ca obiecte profesionale de catre producator;
      • obiecte de valoare, bani, documente.
     • Cuprinderea in asigurare pe acest supliment a bunurilor de tipul celor de mai sus este in responsabilitatea exclusiva a asiguratului / contractantului, si nu genereaza obligatii pentru asigurator.
     • Riscuri excluse. Nu se despagubesc prejudicii produse de:
      • pierderea bunurilor;
      • neglijenta;
      • furtul bunurilor dintr-un autovehicul sau impreuna cu autovehiculul daca:
       • autovehiculul nu a avut caroserie dura;
       • autovehiculul nu a fost incuiat corect dupa ce a fost parcat;
       • nu se poate dovedi ca bunurile au fost furate intre orele 6.00 si 22.00; restriciile de timp nu se aplica daca autovehiculul era parcat intr-un garaj incuiat sau intr-o parcare pazita, atunci cand s-a produs dauna;
       • bunul asigurat nu a fost plasat inauntrul autovehiculului intr-un loc nevizibil din afara (ex: torpedo, portbagaj).
   • asigurarea cladirilor in timpul constructiei / cladirilor la care se executa lucrari de extindere (supliment CCOPF);
    • OBIECTUL ASIGURARII
     • Asiguratorul acopera prin asigurare, in schimbul primei de asigurare platite de catre asigurat (persoana fizica, beneficiar al lucrarilor de constructii-montaj):
      • cladirile aflate in constructie care nu pot fi inca folosite conform destinatiei finale;
      • lucrarile de extindere la cladirile cu destinatie locuina asigurate.
     • Asigurarea se incheie numai pentru lucrari deja incepute, la care s-a executat cel putin fundatia.
     • Asigurarea se incheie numai in cazul in care antreprenorul nu a incheiat un contract de asigurare toate riscurile a lucrarilor de constructii-montaj si a raspunderii constructorului avand ca obiect cladirea (constructia) pentru care se
      solicita asigurare.
     • Asigurarea se incheie doar in conditiile in care asiguratul detine toate avizele si autorizarile necesare executiei lucrarilor, acolo unde acestea sunt impuse de legislatia in vigoare.
    • EXCLUDERI - Nu se despagubesc:
     • pagube la Cladiri / alte constructii in constructie / Cladiri la care se executa lucrari de extindere in cazul in care asiguratul nu detine toate avizele si autorizarile necesare executiei lucrarilor, acolo unde acestea sunt impuse de legislatia in vigoare;
     • prejudicii produse de executantii lucrarilor de constructii-montaj sau de extindere;
     • prejudicii produse de inghet, de infiltrarea in cladire a apei provenita din precipitatii ori topirea zapezii/ghetii, in perioada in care se executa lucrari la acoperis;
     • daune la instalatiile fixe care asigura functionarea generala a cladiriilor si altor constructii produse atunci cand se efectueaza lucrari de extindere a cladirii / altei constructii asigurate.
    • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire
     • Suma asigurata, mentionata in polita de asigurare, reprezinta valoarea reala la data incheierii politei a structurii existente la care se adauga valoarea lucrarilor de constructii - montaj conform devizului de lucrari prezentat la momentul incheierii politei.
     • Despagubirea nu poate depasi valoarea reala a cladirii asigurate stabilita la data producerii evenimentului asigurat; se va lua in calcul costul lucrarilor de constructii - montaj executate pana in momentul daunei.

                              ACOPERIRI SUPLIMENTARE 3

     • asigurarea aparatelor electrice, electronice si electrocasnice pentru riscuri specifice (fenomene electrice) (supliment FEPF);
      • OBIECTUL ASIGURARII
       • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune materiale produse aparatelor electrice, electronice si electrocasnice, functionale si aflate la locatia asigurata, obiect al asigurarii.
       • Se pot asigura bunuri electrocasnice ca de exemplu dar fara sa se limiteze la frigidere, congelatoare, aparate TV, cuptoare electrice / microunde, plite electrice, masini de spalat, precum si aparatura electrica si electronica, generatoare de curent, etc.
       • Asigurarea bunurilor pe acest supliment este conditionata de includerea lor in asigurarea continutului pentru una din acoperirile de baza pentru care opteaza asiguratul.
      • RISCURI ASIGURATE - asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat pentru daune materiale produse obiectului asigurarii de:
       • arcuri electrice, descarcari si alte fenomene de natura electrica (scurtcircuit, supratensiune, variatii de tensiune, inductie, etc.), chiar daca acestea nu sunt urmate de Incendiu;
       • actiunea indirecta a trasnetului / fulgerului.
      • EXCLUDERI
       • Bunuri excluse. Asiguratorul nu plateste despagubiri pentru pagube produse la:
        • bunuri care nu sunt asigurate pentru o acoperire de baza;
        • calculatoare si laptopuri cu vechimea in exploatare mai mare de 3 ani;
        • aparate electrice, electronice si electrocasnice cu vechimea in exploatare mai mare de t ani;
        • instalatia electrica aferenta cladirii, inclusiv tabloul de distributie a energiei electrice;
        • unelte electrice;
        • centrale termice;
        • utilaje agricole;
        • boilere de orice tip si marime, precum si vase/cazane/recipiente continand abur, aer sau alte fluide sub presiune.
       • Cuprinderea in asigurare conform acestui supliment a instalatiilor sau pieselor / elementelor acestora de tipul celor de mai sus este in responsabilitatea exclusiva a asiguratului / contractantului, si nu genereaza obligatii pentru
        asigurator, in afara cazurilor in care asiguratorul accepta preluarea in asigurare printr-o meniune expresa / clauza aditionala la polita de asigurare.
       • Riscuri excluse. Nu se despagubesc prejudicii produse de riscul asigurat in urmatoarele situatii:
        • daune cauzate de uzura sau lipsa de intretinere;
        • daune cauzate la piese sau parti care prin intrebuintare si/sau natura lor sufera un grad mare de uzura sau depreciere si necesita inlocuirea lor periodica, inclusiv piese sau componente schimbabile sau detasabile;
        • daune cauzate de deficiente care existau deja la incheierea asigurarii si care trebuiau sa fie cunoscute asiguratului;
        • avarii cauzate de testari, supraincarcare intentionata sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare, fara vreo legatura cu lucrarile de intretinere sau revizie;
        • Nu se acorda despagubiri nici pentru:
         • baloane de sticla, tuburi electronice si lampi de iluminat;
         • cabluri de conexiune (electrice sau cu fibra optica) altele decat cele din interiorul bunului asigurat;
         • bobinaje electrice (altele decat cele ale motoarelor electrice);
         • perii colectoare, sigurante si alte elemente de protectie, agenti frigorifici si de racire, coroziune, si orice alte influente chimice sau atmosferice continue;
         • cheltuieli ocazionate de revizii si reparatii curente sau periodice;
         • daune de consecina ( de exemplu, obiectele sau produsele continute in aparatura electrocasnica);
      • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire
       • Pentru bunurile asigurate asiguratorul va plati despagubiri in limita sumelor asigurate pentru aceste bunuri mentionate in specificatia / specificatiile la polita de asigurare.
       • Pentru toate bunurile asigurate, asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente care s-ar produce in perioada de asigurare mentionata in polita de asigurare, o suma mai mare decat limita de raspunderedespagubire pentru riscuri specifice masinilor si instalatiilor electrice (fenomene electrice) mentionata in polita de asigurare.
     • asigurarea bunurilor de valoare (supliment BVPF);
      • OBIECTUL ASIGURARII
       • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune produse bunurilor de valoare proprietate a asiguratului, aflate la locatia asigurata.
       • Se asigura:
        • obiecte de arta: tablouri, picturi de valoare, sculpturi, obiecte cu valoare artistica deosebita, covoare tesute manual, antichitati, goblenuri, statui, icoane, gravuri, stampe, masti, tapiserii, broderii, goblenuri, papusi, etc.;
        • alte bunuri de valoare ca: marci postale, bijuterii si obiecte din metale pretioase, perle si pietre pretioase, metale nobile neprelucrate, ceasuri, carti, scrisori si documente rare, obiecte rare sau unicat, etc.
       • Bunurile de valoare se pot asigura individual sau sub forma de colectie (grupare de obiecte asemanatoare, a caror valoare cumulata depaseste suma valorilor individuale).
       • Prin acest supliment sunt asigurate doar acele bunuri de valoare pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
        • sunt descrise amanuntit in documentele de asigurare; descrierea va contine greutatea obiectului respectiv, calitatea materialului, dimensiuni, tara de provenienta, numele artistului, etc.;
        • au fost fotografiate la incheierea asigurarii iar fotografiile, cu fiecare obiect in parte, sunt anexate politei de asigurare;
        • au o evaluare autorizata sau facturi de cumparare de nou (pentru cele mai noi de t ani);
        • se afla in incaperi din interiorul locuintei propriu-zise acoperite de un sistem de alarma conectat la o societate specializata de paza si supraveghere.
      • RISCURI ASIGURATE
       • Asiguratorul acorda despagubiri in limita sumei asigurate pentru fiecare bun asigurat in parte pentru pagubele produse bunurilor de valoare de aceleasi riscuri pentru care este asigurata cladirea si / sau continutul.
       • Obiectele de valoare de tipul: pietre pretioase, perle, bijuterii, monezi, obiecte din metale pretioase (aur, argint, platina, argint aurit), timbre si marci postale, carti, scrisori si alte documente rare, obiecte rare sau unicat a caror
        valoare individuala este mai mare sau egala cu 1.000 EURO, se preiau in asigurare pentru riscul de furt numai daca se afla in seifuri inzidite sau cu greutate mai mare de 100 kg.
      • EXCLUDERI
       • Bunuri excluse. Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
        • obiecte de valoare situate in alte locuri decat locatia asigurata;
        • fresce, alte decoratiuni care fac parte din cladirea / alta constructie asigurata.
       • Riscuri excluse. Asiguratorul nu raspunde pentru daune produse:
        • actiunea luminii naturale sau artificiale;
        • depozitarii in conditii improprii.
       • Asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru reducerea de valoare a unei colectii sau serii de bunuri mobile (monede, timbre, opere de arta, etc.) prin distrugerea sau deteriorarea unui bun din colectie, despagubirea platindu-se numai pentru bunul afectat.
      • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire
       • Bunurile asigurate in baza acestui supliment se asigura pentru suma asigurata declarata de asigurat / contractant.
       • Suma asigurata, mentionata in polita de asigurare trebuie sa exprime valoarea de asigurare a bunurilor asigurate, separat pentru fiecare bun, intr-o lista anexata.
       • Prin valoare de asigurare, la data incheierii asigurarii, se inelege valoarea de circulatie stabilita:
        • pentru obiecte de arta, pe baza de cataloage si/sau expertize;
        • pentru alte obiecte de valoare de tipul celor din metale pretioase, bijuterii, perle, etc., costul de inlocuire la pret de piata - costul construirii, producerii ori procurarii din nou a bunurilor respective, rezultat din devize, facturi, contracte si/sau alte documente legale de procurare.
      • fransiza
       • Din despagubirea stabilita, asiguratorul va scadea pentru fiecare eveniment, o fransiza egala cu cea mentionata in polita de asigurare.
     • asigurarea gradinii (supliment AGPF);
      • OBIECTUL ASIGURARII
       • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de
        asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune produse ansamblurilor de amenajari vegetale, cu rol exclusiv decorativ, estetic si de agrement aflate in gradina proprietatea asiguratului.
       • Se asigura:
        • plante (arbori, arbusti, plante cataratoare, garduri vii, borduri florale, tufe, ronduri de flori);
        • mobilier de gradina (destinate a se gasi, temporar sau permanent, in afara unei Cladiri sau constructii, sub cerul liber);
        • constructii decorative speciale: suporturi, garduri decorative, statui, bazine si fantani decorative, etc;
        • imprejmuiri;
        • instalatii de stropit;
        • instalatii de iluminat exterior.
      • RISCURI ASIGURATE
       • Asiguratorul acorda despagubiri in limita sumei asigurate aferenta acestui supliment pentru pagubele produse gradinii de aceleasi riscuri aferente acoperirii de baza pentru care este asigurata cladirea numai daca:
        • dauna s-a produs ca urmare a unei daune la cladire, sau
        • dauna s-a produs ca urmare a masurilor luate pentru limitarea pagubelor produse din riscuri asigurate, de interventia pompierilor in caz de Incendiu, cu ocazia lucrarilor de curatire a locului unde s-a produs paguba la cladire.
      • EXCLUDERI
       • Bunuri excluse. Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
        • aparatura, instalatii si dispozitive care nu au fost concepute pentru uzul in aer liber sau in mediul in care sunt amplasate;
        • plantatii, pepiniere, culturi cu scop comercial, precum si cele destinate consumului propriu (legume, zarzavaturi etc.).
       • Riscuri excluse. asiguratorul nu raspunde pentru prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecina a:
        • bolilor si daunatorilor plantelor, arborilor, arbustilor;
        • nerasaririi sau raririi plantelor, arborilor, arbustilor;
        • secetei;
        • poluarii, contaminarii si oricaror altor pagube provocate de cauze necuprinse in asigurare;
        • grindinei.
      • SUME ASIGRATE. LIMITa DE raspundere / despagubire
       • Raspunderea asumata de asigurator nu va depasi, in total pe perioada asigurata si consecinte ale tuturor evenimentelor produse in aceasta perioada, suma asigurata mentionata in polita de asigurare.
       • Suma asigurata se stabileste in aceeasi moneda ca si suma asigurata pentru cladire.
       • Bunurile asigurate in baza acestui supliment se asigura pentru suma asigurata declarata de asigurat/contractant. Suma asigurata trebuie sa exprime valoarea de asigurare a bunurilor asigurate.
       • Prin valoare de asigurare, la data incheierii asigurarii, se intelege valoarea de inlocuire (de nou), reprezentand:
        • pretul de piata al unui arbore, arbust, gard vegetal, etc. de acelasi soi cu cel disparut sau deteriorat, in cazul arborilor si arbustilor, gardurilor vegetale, etc. din gradina asigurata;
        • costul producerii sau achizitionarii (la preturile uzuale de piata) unui bun identic sau avand caracteristici si performante similare cu cele ale bunului asigurat, in cazul instalatiilor de stropit sau iluminat;
        • costul construirii (la preturile uzuale de piata) unei constructii sau amenajari speciale avand caracteristici constructive si functionale similare cu cea asigurata, rezultat din devize, facturi sau alte documente in cazul
         constructiilor sau amenajarilor speciale (inclusiv gardurile non-vegetale din gradina)
      • fransiza
       • Din despagubirea stabilita, asiguratorul va scadea pentru fiecare eveniment, o fransiza egala cu cea mentionata in polita de asigurare.
     • asigurarea pentru pierderea chiriei (supliment PCPF);
      • OBIECTUL ASIGURARII. RISCURILE ASIGURATE
       • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru sumele cu titlu de chirie stabilite in temeiul unui contract de locatiune (inchiriere) pe care acesta le pierde ca urmare a incetarii contractului de inchiriere (locatiune) datorita avarierii (pariale sau totale) a spatiului inchiriat ca urmare a producerii oricarui eveniment asigurat prin polita de asigurare.
       • Asiguratorul despagubeste si costuri / cheltuieli reprezentand pierderi de chirie ca diferena de suma dintre chiria stabilita initial prin contractului de locatiune (inchiriere) si chiria diminuata stabilita ulterior datorita producerii unei
        avarieri pariale a spatiului inchiriat in urma producerii oricarui eveniment asigurat prin polita; se are in vedere numai avarierea pariala care indreptateste locatarul spatiului inchiriat sa solicite reducerea corespunzatoare a
        chiriei.
      • EXCLUDERI - asiguratorul nu plateste despagubiri pentru:
       • onorarii, taxe sau alte cheltuieli suportate de asigurat in scopul intentarii si sustinerii oricarei actiuni in justitie.
       • sume reprezentand plati restante ale chiriei precum si orice alte sume fara legatura cu producerea unui eveniment asigurat prin polita;
       • sumele cu titlu de chirie stabilite in temeiul unui contract de locatiune (inchiriere) pe care acesta le pierde ca urmare a incetarii contractului de locatiune (inchiriere) datorita avarierii partiale a spatiului inchiriat ca urmare a producerii oricarui eveniment asigurat prin polita de asigurare, in cazul in care avariile partiale nu sunt de natura sa impiedice folosinta spatiului inchiriat astfel cum aceasta folosinta a fost avuta in vedere la incheierea contractului de locatiune (inchiriere);
      • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire
       • Suma asigurata pentru pentru acest supliment reprezinta contravaloarea chiriei pentru trei luni, in cuantumurile stipulate in contractului de inchiriere inregistrat la institutia in drept.
      • OBLIGAIILE ASIGURATULUI
       • sa puna la dispozitia asiguratorului documentele care atesta inchirierea spatiului inchiriat catre o terta persoana si respectiv termenii de plata a chiriei.
       • in caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
      • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR. PLATA DESPAGUBIRILOR
       • Suma asigurata sau, dupa caz, diferenta de chirie asa cum este prevazuta se plateste pentru maximum trei luni consecutive producerii evenimentului asigurat, in conditiile stipulate in contractului de inchiriere inregistrat la institutia in drept.
       • Asiguratul are libertatea de a alege momentul din care termenul de trei luni de mai sus va incepe sa curga, respectiv luna in cursul careia s-a produs evenimentul asigurat sau luna urmatoare producerii acestui eveniment.
       • In cazul in care la data producerii evenimentului asigurat suma asigurata pentru acest supliment este inferioara sumei reprezentand chiria pentru trei luni conform contractului de inchiriere inregistrat la instituia in drept, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata pentru acest supliment si valoarea chiriei pentru trei luni conform contractului de inchiriere inregistrat la instituia in drept.
     • asigurarea la Avarii accidentale a instalatiilor interioare (supliment AAPF);
      • OBIECTUL ASIGURARII
       • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in polita de asigurare (sau in anexele acesteia - specificatia de asigurare), in limita raspunderii asumate prin polita de asigurare si in schimbul unei prime de asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune materiale produse la instalatiile fixe care asigura functionarea generala a cladiriilor si altor constructii (instalatiile de gaze, apa, canal, climatizare si incalzire) aflate in interiorul perimetrului asigurat, indiferent daca sunt sau nu in exploatare, si care fac obiectul asigurarii.
       • Se pot asigura ca de exemplu dar fara sa se limiteze la: centrale termice, instalatii de climatizare, instalatii de incalzire cu panouri solare, instalatii de pompare a apei, hidrofoare, instalatii de filtrare/dedurizare a apei, instalatii de epurare.
       • Asigurarea bunurilor pe acest supliment este conditionata de includerea lor in asigurarea cladirii si/sau a continutului pentru una din acoperirile de baza pentru care opteaza asiguratul si mentionarea lor in LISTA DE
        INVENTAR - instalaii fixe care asigura functionarea generala a cladiriilor si altor construcii.
      • RISCURI ASIGURATE - asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune materiale produse brusc si imprevizibil obiectului asigurarii de:
       • eroare de proiectare, defect de material sau greseala de executie;
       • greseala de manevrare, montare ori instalare;
       • reglarea defectuoasa a instalatiei;
       • eroare in functionarea mijloacelor de masura, reglare sau siguranta;
       • suprapresiune, implozie;
       • lipsa accidentala a apei in recipientele sub presiune;
       • patrunderea corpurilor straine in corpul instalatiei;
       • scurtcircuit, supracurent sau supratensiune, cu sau fara aparitia focului, la instalatiile electrice / electronice.
       • Riscurile asigurate anterior sunt riscuri specifice si se adauga riscurilor corespunzatoare acoperirii de baza.
      • EXCLUDERI
       • Bunuri excluse. Asiguratorul nu plateste despagubiri pentru pagube la instalatii:
        • care nu sunt asigurate pentru o acoprire de baza;
        • care au vechime in exploatare mai mare de 15 ani;
        • care nu au fost supuse testelor de functionare ori nu au trecut cu succes aceste teste;
        • care nu au fost montate de o persoana autorizata;
        • la care reviziile periodice impuse de normele legale si autoritati nu au fost executate la termen, lucru certificat prin acte justificative;
        • care nu au fost achizitionate si montate ca instalatii noi (second hand);
        • care au fost mentinute in functiune dupa ce acestea au fost afectate de producerea vreunei daune, fara a fi reparate corespunzator sau fiind reparate provizoriu;
        • Cuprinderea in asigurare conform acestui supliment a instalatiilor sau pieselor / elementelor acestora de tipul celor mentionate la paragraful de mai sus este in responsabilitatea exclusiva a asiguratului / contractantului, si
         nu genereaza obligatii pentru asigurator, in afara cazurilor in care asiguratorul accepta preluarea in asigurare printr-o mentiune expresa / clauza aditionala la polita de asigurare.
       • Riscuri excluse. Nu se despagubesc prejudicii produse:
        • daca se constata ca, in momentul producerii daunei nu exista/sunt expirate autorizatiile de functionare/exploatare eliberate de organismele competente (ISCIR etc.) si/sau nu este respectat programul de revizii/inspectii stabilit conform reglementarilor/normelor in vigoare;
        • daca se constata ca, presiunea maxima/incarcarea la valvele/supapele de siguranta, era reglata intentionat peste limita maxima admisa de normele tehnice/de siguranta in exploatare/impuse de organismele competente;
        • in timpul testelor/experimentelor care presupun conditii de exploatare necorespunzatoare;
        • de actiunea normala a curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii electrice;
        • la piese si parti care prin intrebuinare si / sau natura lor sufera un grad mai mare de uzura sau depreciere si necesita inlocuirea periodica, cum sunt obiectele de sticla, cabluri, filtre, garnituri, gratare, duze, injectoare si alte asemenea, indicatoare / avertizoare luminoase, cabluri de conexiune altele decat cele din interiorul centralei termice asigurate, tevi/conducte si furtune flexibile, materiale de etansare, combustibili si materialele consumabile (ace, platine, site, lanturi, panglici, lubrifiani, etc.). Daunele produse instalatiilor asigurate ca urmare a avarierii pieselor, elementelor sau materialelor excluse mai sus sunt acoperite, cu exceptia prejudiciilor produse pieselor / elementelor / materialelor excluse mai sus.
        • prin deteriorarea gratarelor de ardere, duzelor de gaze, injectoarelor si altora similare;
        • de eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, piatra de pe cazane, depreciere sau uzura a oricaror parti ale instalatiilor, cauzate de desfasurarea normala a activitatii si orice alte influente chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
        • de avariere, distrugere sau cheltuieli provenind din acte deliberate ori neglijenta grava ale asiguratului sau ale prepusilor sai;
        • de orice erori sau defecte existente la momentul inceperii raspunderii asiguratorului si cunoscute de asigurat;
        • de daune sau avarii pentru care producatorul, furnizorul sau depanatorul bunului este raspunzator, fie conform legii, fie conform obligatiilor contractuale;
        • de avarii cauzate de testari, supraincarcare intentionata sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
        • de avarii la camere de ardere, fundatii si zidarii (inclusiv captuseli refractare);
        • de daune de consecina de orice fel.
      • SUMA ASIGURATA
       • Suma asigurata reprezinta valoarea declarata de asigurat si semnifica valoarea de inlocuire (de nou) rezultata din facturi, contracte, alte documente de procurare sau din cataloage.
       • Valorile declarate de asigurat trebuie sa includa toate cheltuielile pentru achizitionarea si montarea bunurilor respective.
       • Rabaturile si concesiile la pret nu se iau in considerare in ceea ce priveste suma asigurata.
       • Sumele la care se face asigurarea se stabilesc conform cererii asiguratului, separat pentru fiecare bun, intr-o lista anexata, parte din polita de asigurare.
      • fransiza
       • Din despagubirea stabilita, asiguratorul va scadea pentru fiecare eveniment, o fransiza egala cu cea mentionata in polita de asigurare.
     • asigurarea pentru asistenta la locatia asigurata (supliment ADPF);
      • OBIECTUL ASIGURARII
       • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de asigurare incasata suplimentar, asiguratorul organizeaza serviciile de asistenta la domiciliu si plata cheltuielilor aferente acestora in cazul in care la locatia asigurata are loc un eveniment asigurat, pe parcursul perioadei in care asiguratorul are raspundere, conform clauzelor acestui supliment.
      • servicii ACOPERITE PRIN PLANURILE DE ASIGURARE. LIMITE DE raspundere
       • In baza acestui supliment, asiguratul beneficiaza, in cazul producerii unui eveniment asigurat la locatia asigurata, de servicii de asistenta care constau in deplasarea unui specialist / echipe de specialisti in asistenta tehnica pana la locatia asigurata in vederea remedierii defectiunilor.
       • Costurile totale ale serviciilor de asistenta la locatia asigurata asa cum sunt ele definite nu vor depasi limita de raspundere pe intreaga perioada asigurata inscrisa in polita de asigurare.
      • EXCLUDERI
       • Nu vor fi preluate in asigurare urmatoarele:
        • evenimente care se produc in afara perioadei asigurate;
        • locuinte asigurate neutilizate pentru mai mult de 30 de zile;
        • evenimente produse in afara perimetrului locuintei asigurate;
        • evenimente produse datorita unor lucrari neautorizate, improvizatii sau interventiei asiguratului la instalatiile cu pricina;
        • avarii la instalatiile si conductele de gaz – acestea vor fi raportate la compania furnizoare de gaz;
        • procurarea sau repararea unor componente/piese care nu au fost avariate datorita producerii unui eveniment asigurat;
        • lipsa unor aparate, instalatii materiale;
        • obiecte, bunuri, structuri avariate sau distruse prin actiunea intentionata sau datorita negljentei oricarei persoane;
        • pagube generate din vina furnizorilor de servicii;
        • pierderi materiale sau morale pricinuite de producerea evenimentelor asigurate;
        • avarii si defectiuni produse de actiunea fortelor de ordine sau echipelor de interventie;
        • constructii neautorizate sau locuinte cu modificari neautorizate;
        • locuinte care fac subiectul unui litigiu sau in care nu este permis accesul prin hotarare judecatoreasca;
        • evenimente datorate razboaielor, invaziilor, actiunilor unui inamic strain, ostilitatilor (fie ca este declarata sau nu stare de razboi), razboaielor civile, revoltelor, rebeliunilor, revolutiilor, conspiratiilor, insurectiilor, razvratirilor militare cu sau fara uzurparea puterii, rascoalelor, legii martiale, actelor persoanelor raufacatoare actionand in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarii, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii proprietatii ordonate de catre guvernarea de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice, municipale sau locale, interdictiilor sau restrictiilor oficiale, sabotajelor sau actiunilor teroriste, accidentelor nucleare;
        • evenimentele provocate de manifestarea urmatoarelor calamitati naturale: cutremure de pamant cu magnitudinea mai mare de 6 grade pe scara Richter si inundatii;
        • defectarea altor structuri si instalatii decat acelora care se afla strict in incinta sau dependintele locuintei asigurate, de exemplu: canalizari colective, instalatii sanitare ale imobilelor invecinate;
        • evenimente petrecute in conditii climaterice extreme, anuntate sau neprevazute, in care nu este posibila interventia furnizorului de servicii de asistenta la domiciliu.
      • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
       • Pentru a putea beneficia de asistenta la locatia asigurata in cazul producerii unui eveniment asigurat prin acest supliment, asiguratul trebuie sa contacteze prestatorul de servicii.
       • Contactarea prestatorului de servicii se va face la numarul de telefon: 021.201.90.36, disponibil non-stop.
       • Contactarea prestatorului de servicii se va face nu mai tarziu de 24 de ore de la producerea evenimentului in cauza.
       • Prin contactarea prestatorului de servicii, asiguratul cedeaza acestuia initiativa alegerii furnizorilor de servicii.
       • In vederea identificarii sale si a calitatii de asigurat, asiguratul trebuie sa aiba asupra sa polita de asigurare si documente de identitate atunci cand primeste furnizorii de servicii.
       • Asiguratul trebuie sa comunice asiguratorului si prestatorului de servicii, toate informatiile pe care le cunoaste privind producerea evenimentului asigurat si, daca i se solicita ulterior, sa ii puna la dispozitie orice document pe care il detine in legatura cu acesta.
       • Asiguratul trebuie sa declare daca a incheiat alte polite de asigurare pentru riscurile acoperite de acest supliment.
       • Asiguratorul va refuza acoperirea serviciilor de asistenta in cazul in care asiguratul nu respecta obligatiile enumerate mai sus.
      • CONDITII PENTRU FURNIZAREA DE servicii DE asistenta LA DOMICILIU
       • Asiguratorul va prelua cheltuielile aferente organizarii si prestarii serviciilor de asistenta pentru asigurat, in cazul producerii evenimentelor asigurate, care au fost garantate de prestatorul de servicii, in urma anuntarii acestuia de catre asigurat. Costurile oricaror servicii care nu sunt acoperite prin polita sunt suportate de asigurat.
       • Platile pentru serviciile de asistenta la locatia asigurata sunt suportate de catre asigurator in limitele mentionate in polita de asigurare si se fac direct catre furnizorii de servicii, prin intermediul avarii accidentale. Orice costuri suplimentare limitei aferente serviciilor de asistenta mentionate in polita de asigurare vor fi suportate de asigurat.
       • Asiguratorul va acorda despagubiri numai pentru producerea unui singur eveniment pe intreaga perioada de asigurare, in limita mentionata in polita de asigurare.
       • Toate actele solicitate de asigurator se depun ori se prezinta in original. Regula este aceea ca actele originale raman la dosarul de dauna al asiguratorului, ele constituind acte de justificare a platilor efectuate.
       • Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept servicii de asistenta la domiciliu sau cei care inlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni.
       • Asiguratorul are dreptul sa refuze preluarea cheltuielilor legate de serviciile de asistenta la domiciliu, urmand ca asiguratul sa suporte contravaloarea lor, in urmatoarele situatii:
        • asiguratul nu respecta oricare clauza a acestui supliment;
        • in declaratiile asiguratului, care au stat la baza incheierii acestui supliment sau care sunt facute ulterior se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase sau in mod evident exagerari;
        • in aceste situatii prevederile acestui supliment devin nule si nu mai pot produce efecte juridice;
       • Orice termen prevazut in acest supliment, va fi calculat de la ora 00:00 a zilei urmatoare celei in care s-a produs evenimentul asigurat.
       • Prin acceptarea serviciilor de asistenta se sting orice pretentii ale asiguratului fata de asigurator, in legatura cu evenimentul respectiv.
      • INCEPUTUL SI INCETAREA RASPUNDERII ASIGURATORULUI
       • Pentru acoperirile din acest supliment, raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a zilei de inceput a perioadei de asigurare dar nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la expirarea zilei in care s-a platit asiguratorului integral prima de asigurare (sau prima rata a acesteia).
       • Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea si s-a platit prima de asigurare.
     Obligatiile Asiguratului: 

                    Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CAMINUL MEU de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

     • sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului;
     • sa aduca la cunostinta asiguratorului, prin notificare scrisa, in termen de 5 zile calendaristice de la producerea lor, orice modificare a imprejurarilor esentiale privind riscul survenita pe perioada executarii politei de asigurare, cum ar fi, dar fara sa se limiteze la:
      • expertizarea tehnica a cladirilor/constructiilor asigurate si incadrarea lor in clasa I sau II de risc seismic sau in categoriile de urgenta 1, 2 si 3;
      • orice modificare sau intentie de modificare legate de datele luate in considerare la incheierea politei de asigurare: modificari constructive, extinderi, relocari, schimbarea destinatiei, etc.;
      • orice modificare a avizelor / autorizatiilor emise de institutiile in drept;
      • orice modificare ce ar putea agrava riscul, chiar daca aceasta modificare are loc impotriva vointei lui. De exemplu, o agravare a riscului are loc cand:
       • mijloacele de siguranta care existau la momentul cand s-a facut asigurarea sau au fost ulterior instalate, sunt inlaturate sau reduse in numar, capacitate sau dimensiune;
       • intr-o cladire adiacenta (avand pereti comuni) se desfasoara lucrari de constructii, se monteaza schele, instalatii sau alte obiecte;
       • cladirea declarata ca locuinta permanent - este nelocuita si/sau nesupravegheata mai mult de 30 zile calendaristice.
     • sa achite primele de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in polita de asigurare.
     • sa intretina cladirile / constructiile asigurate (inclusiv instalatiile fixe aferente cladirilor si altor constructii precum si instalatii fixe care asigura functionarea generala a cladirii) precum si bunurile din categoria continut asigurate in bune conditii, in conformitate cu dispozitiile legale, instructiunilor si recomandarilor emise de producatori, in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate;
     • sa permita asiguratorului sa verifice modul in care cladirile / constructiile precum si bunurile (continut) care fac obiectul asigurarii sunt intretinute;
     • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi forma de asigurare, la acelasi asigurator sau la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul derularii acesteia.
     • sa nu faca si sa nu accepte modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care continuarea asigurarii, cu riscul majorat, este confirmata in scris de asigurator;
     • sa duca la indeplinire, la termenele stabilite, masurile obligatorii stabilite de asigurator cu ocazia efectuarii inspectiei de risc (daca sunt stabilite astfel de masuri si termene la incheierea asigurarii).

                      In caz de neindeplinire a obligatiilor de mai sus, in sens de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat ori contractantul asigurarii cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula. Primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate. Declaratia inexacta sau reticenta din partea asiguratului ori a contractantului asigurarii a carui rea-credinta nu a
     putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. In cazul in care constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia (despagubirea) se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.

     • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:
      • sa ia, in cadrul sumei la care s-a facuta asigurarea si potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor, pentru salvarea bunurilor asigurate, pastrarea si paza bunurilor ramase si pentru prevenirea degradarilor ulterioare;
      • sa instiinteze imediat, in caz de Incendiu, Explozie, dupa caz, politia, pompierii sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii / aparitiei evenimentului asigurat, la pagubele provocate precum si la precizarea eventualilor vinovati;
      • sa depuna imediat la asigurator actele intocmite de organele in drept;
      • sa avizeze asiguratorul in maximum 48 de ore de la producere, in scris, despre evenimentul asigurat, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenta acoperirii acordate prin asigurare sau despre orice prejudiciu produs, imprejurarile in care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse si natura lor. Instiintarea va contine urmatoarele:
       • numele asiguratului;
       • numarul politei de asigurare;
       • locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
       • bunurile avariate sau distruse, ori, dupa caz, persoanele vatamate;
       • marimea probabila a pagubei;
      • sa pastreze starea de fapt in urma producerii sau aparitiei evenimentului asigurat pana la obtinerea acordului asiguratorului pentru inceperea activititilor de indepartare a urmarilor daunei, cu exceptia masurilor care se impun, si sa furnizeze asiguratorului toate informatiile si probele solicitate, permitand acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea daunei, precum si la marimea despagubirii cuvenite;
      • sa repuna in functiune bunurile daunate numai dupa primirea acordului asiguratorului;
      • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator (inclusiv documentele legale aferente cladirilor / altor constructii – autorizatii de constructie, procese verbale de receptie, s.a. sau alte documente emise de institutiile in drept in vigoare la data producerii evenimentului asigurat) pentru evaluarea marimii pagubei sau pentru determinarea cheltuielilor efectuate si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea
       pagubei;
      • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagube, prin (de exemplu dar fara sa se limiteze la):
       • abtinerea de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in cazul evenimentului asigurat;
       • abtinerea de la incheierea oricarei tranzactii, renuntarea de a incasa sau incasarea oricarei indemnizatii, fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
       • indeplinirea tuturor actelor legate de procedura judiciara si/sau extrajudiciara, necesare pentru exercitarea dreptului de regres cerut de asigurator.

                       In caz de nerespectare a obligatiilor in cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii (indemnizatiei) daca din aceste motive nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat sau intinderea pagubei.

                       Asiguratul decade din orice drept la indemnizatie si la restituirea proportionala a parti din prima datorata, iar polita de asigurare e considerata reziliata de drept in toate cazurile de acte/fapte prin care asiguratul / contractantul / beneficiarul incearca sa obtina in mod necuvenit si/sau nelegal plata indemnizatiei de asigurare, ca de exemplu dar fara sa se limiteze la:

     • in situatia in care asiguratul sau contractantul simuleaza producerea evenimentului asigurat, sau exagereaza cu cuantumul daunei, folosind spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modifica sau altereaza cu intentie urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea pagubei;
     • atunci cand asiguratul sau contractantul declara distruse sau pierdute bunuri care nu existau in momentul producerii evenimentului asigurat, ascunde, sustrage ori tainuieste bunuri salvate sau recuperate dupa producerea evenimentului asigurat.
     Obligatiile Asiguratorului: 

                    Principalele obligatii, pe care ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CAMINUL MEU, sunt:

     • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
     • sa emita polita de asigurare daca locuinta indeplineste conditiile de asigurabilitate;
     • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
     • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
     • sa primeasca avizarile de dauna;
     • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
     • sa emita oferte de despagubire;
     • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
     • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
     Procedura Daune: 
     • Dupa avizarea de catre asigurat despre producerea riscurilor asigurate, asiguratorul constata si evalueaza pagubele, direct sau prin imputerniciti, cu participarea asiguratului, direct sau prin imputerniciti. Inceperea procedurii de stabilire a despagubirii nu constituie o recunoastere a obligatiei asiguratorului de a plati despagubirea.
     • In cazul existentei pentru acelasi obiect al asigurarii si a unei polite de asigurare obligatorie (PAD), pentru riscurile care sunt preluate in asigurare de PAID (riscurile de cutremur de pamant, alunecari de teren si inundatii, asa cum sunt definite in Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundaitilor si in normele in aplicarea acesteia) despagubirea se va plati mai intai din asigurarea obligatorie, pana la concurenta sumei asigurate obligatoriu. Daca la data formularii cererii de despagubire exista si alte polite de asigurare facultativa incheiate de asigurat avand acelasi obiect si acoperind aceleasi riscuri, asiguratorul plateste despagubiri in baza acestei polite proportional cu raportul dintre suma asigurata/limita raspunderii asiguratorului mentionata in polita de asigurare si totalul sumelor asigurate/limitelor raspunderii pentru toate politele de asigurare facultativa in curs, in baza carora asiguratul este indreptatit sa primeasca despagubire.
     • In toate cazurile de evenimente asigurate in care sunt implicate si autoritati ale statului in actiuni de interventie pentru lichidarea urmarilor, de constatare si/sau de cercetare a imprejurarilor in care au avut loc evenimentele si a cauzelor acestora, despagubirile se acorda in baza proceselor verbale de constatare sau de cercetare, dupa caz, intocmite de unitatea/unitatile care a/au intervenit la lichidarea urmarilor riscului asigurat produs sau de specialistii numiti de organul competent pentru cercetarea evenimentului, prin care se stabilesc imprejurarile si cauza acestuia.
     • Dupa primirea cererii de despagubire, asiguratorul, direct sau prin orice alta persoana autorizata de acesta, poate:
      • prelua si mentine controlul asupra bunurilor mobile si imobile asigurate;
      • administra in mod rezonabil conservarea acestor bunuri.

                    Oricare din situatiile de mai sus nu-i afecteaza asiguratorului drepturile care decurg din polita de asigurare si nici nu-i mareste responsabilitatea ce-i revine conform prevederilor acesteia. Bunurile preluate, aflate sub controlul sau in administrarea asiguratorului, nu pot fi abandonate de asigurat, in favoarea asiguratorului.

     • Cuantumul pagubei se stabileste:
      • dupa efectuarea constatarii, completarea si semnarea de catre parti a procesului verbal de constatare;
      • in functie de proportia daunei (dauna totala sau dauna partiala);
      • in functie de valoarea de asigurare a bunului (semnificatia sumei asigurate la care s-a incheiat asigurarea);
     • Cuantumul despagubirii / indemnizatiei se stabileste scazand din cuantumul pagubei retinerile stabilite in baza prezentelor conditii de asigurare:
      • rezultatul aplicarii principiului convenit pentru plata despagubirii (principiul proportionalitaii sau principiul primului risc);
      • valoarea la data daunei a resturilor recuperabile care se mai pot intrebuinta sau valorifica - prin resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica se intelege diferite piese, subansamble sau elemente, metale, materialul lemnos, rezultate din fiecare bun avariat sau distrus, a caror valoare la data producerii evenimentului asigurat se stabileste in baza valorii de inlocuire a acestora. In cazul in care valoarea de asigurare reprezinta valoarea reala, valoarea resturilor reprezinta valoarea de inlocuire a acestora, din care se scade uzura corespunzatoare bunurilor respective (cu exceptia materialelor auxiliare, geamurilor, oglinzilor si altor bunuri casabile, de la bunurile in cauza) si eventuala depreciere valorica rezultata in urma pagubei;
      • fransiza stabilita in polita de asigurare (in polita sau specificatie);
      • orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare;
      • eventuale avansuri acordate in contul despagubirii.
     • Despagubirea se stabileste in functie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. despagubirile (indemnizatiile) nu pot depasi valoarea de asigurare a bunului din acel moment, cuantumul pagubei si nici suma asigurata (sau limitele de raspundere/despagubire atunci cand ele exista) inscrisa in polita de asigurare. Prin suma la care s-a facut asigurarea se intelege suma inscrisa in polita, stabilita conform prevederilor din prezentele conditii de asigurare; Prin valoarea bunului la data daunei se intelege costul construirii, procurarii sau producerii bunului distrus sau avariat, la preturile de pe piata locala, din care, dupa caz, se scade uzura bunurilor avariate sau distruse stabilita in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a acestora la data producerii evenimentului asigurat. La stabilirea uzurii se tine seama de costul reparatiilor curente sau capitale, inclusiv de inlocuirile de parti componente sau piese, executate inainte de producerea evenimentului asigurat, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a bunurilor respective.
     • In cazul in care pagubele au fost marite (agravate) din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se va stabili numai pentru acea parte din paguba care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata - fara indoiala - de evenimentul asigurat.
     • Valoarea despagubirii se stabileste in baza actelor justificative emise si intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare. In cazuri speciale, cu acceptul asiguratului, plata se poate efectua si pe baza devizului facut de asigurator.
     • La stabilirea despagubirii se ia in considerare numai costul inlocuirii partilor componente care au fost avariate, chiar daca cu prilejul reparatiei s-au inlocuit si alte componente. De asemenea, in cazurile in care cu prilejul reparatiilor se fac imbunatatiri fata de starea bunului dinaintea producerii riscului, costurile aferente imbunatatirilor nu se despagubesc.
     • La stabilirea cuantumului daunei se considera preturile uzuale de piata. Acestea nu includ adaosuri pentru munca prestata in regim exceptional (exemple: cheltuieli suplimentare generate de plata de ore peste program, zile libere sau sarbatori legale, transport rapid sau aerian, alte prestatii in regim de urgenta).
     • Asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii (ex.: TVA, etc.).
     • Reparatia bunului asigurat ca urmare a producerii unei daune se efectueaza pe teritoriul Romaniei in unitati autorizate pentru lucrari de acest tip. Reparatia unui bun in strainatate ori in regie proprie se poate efectua numai cu
      acordul prealabil al asiguratorului. Daca reparatia unui bun a fost facuta in strainatate sau in regie proprie fara acordul asiguratorului, despagubirea nu va depasi costurile unei reparatii similare efectuata pe teritoriul Romaniei in unitati autorizate pentru lucrari de acest tip.
     • Reparatiile se pot executa in regie proprie, in urmatoarele conditii:
      • valoarea materialelor si a pieselor inlocuitoare, conform unor oferte scrise, sa fie cea practicata de furnizorii locali, inclusiv T.V.A.;
      • in cazul in care reparatiile se executa cu meseriasi ocazionali, valoarea manoperei se va negocia, dar nu va putea depasi pe cea practicata de unitatile specializate in domeniu (inclusiv T.V.A.);
      • in cazul in care, pana la plata despagubirii, asiguratul va prezenta chitante sau facturi (cu exceptia chitantelor de mana si a celor provenind de la consignatii) pentru bunurile inlocuitoare achizitionate, aceste documente vor fi
       acceptate la plata.
     • Cuantumul pagubei reprezinta:
      • In cazul cladirilor / altor constructii, in functie de semnificatia sumei asigurate la care s-a incheiat asigurarea (valoarea de piata, valoarea de nou sau valoarea reala) si de proportia daunei:
       • daca suma asigurata s-a stabilit la valoarea de piata:
        • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita, cu exceptia cazurilor de supraevaluare cand se va despagubi valoarea de piata stabilita in baza unui raport de evaluare;
        • in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data producerii riscului asigurat al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse - reprezinta suma cheltuielilor necesare refacerii cladirilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera, transport materiale, utilaje, demontare si montare a elementelor avariate, precum si alte cheltuieli, in masura in care sunt asigurate prin polita, legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii.
              Manopera, transportul, autorizatiile si alte taxe ocazionate de si necesare la efectuarea reparatiilor sunt luate in calculul cuantumului despagubirii integral iar materialele de constructii sau orice alte materiale sau piese folosite in cadrul reparatiei sunt luate in calculul cuantumului despagubirii fara scaderea uzurii;
       • daca suma asigurata s-a stabilit la valoarea de nou:
        • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita, cu exceptia cazurilor de supraevaluare;
        • in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data producerii riscului asigurat al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse - reprezinta suma cheltuielilor necesare refacerii cladirilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera, transport materiale, utilaje, demontare si montare a elementelor avariate, precum si alte cheltuieli, in masura in care sunt asigurate prin polita, legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii.
              Manopera, transportul, autorizatiile si alte taxe ocazionate de si necesare la efectuarea reparatiilor sunt luate in calculul cuantumului despagubirii integral iar materialele de constructii sau orice alte materiale sau piese folosite in cadrul reparatiei sunt luate in calculul cuantumului despagubirii fara scaderea uzurii;
       • daca suma asigurata s-a stabilit la valoarea reala:
        • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita, cu exceptia cazurilor de supraevaluare;
        • în caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data producerii riscului asigurat al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse - reprezinta suma cheltuielilor necesare refacerii cladirilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera, transport materiale, utilaje, demontare si montare a elementelor avariate, precum si alte cheltuieli, in masura in care sunt asigurate prin polita, legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii.
              Manopera, transportul, autorizatiile si alte taxe ocazionate de si necesare la efectuarea reparatiilor sunt luate in calculul cuantumului despagubirii integral iar materialele de constructii sau orice alte materiale sau piese folosite in cadrul reparatiei sunt luate in calculul cuantumului despagubirii scazandu-se deprecierea valorica data de uzura;
              Prin exceptie de la prevederile paragrafului precedent, in cazul finisajelor interioare si exterioare ale cladirilor (exemple: tencuieli, zugraveli, vopsitorii, lambriuri, tapet, faianta), precum si in cazul pardoselilor interioare (exemple: covor PVC, parchet, gresie, granit) se va despagubi costul integral al refacerii suprafetelor afectate, la preturile uzuale de piata - nu fac obiectul acestei exceptii daunele provocate direct sau indirect de cutremur (inclusiv de incendiul si/sau explozia cauzate de cutremur) caz in care se va scadea uzura, conform alineatului precedent.
              Prin dauna totala in cazul bunurilor din categoria continut se intelege pierderea sau distrugerea in intregime a bunurilor, sau in asa mod incat refacerea, repararea, inlocuirea, reconditionarea sau restaurarea partilor componente sau pieselor avariate nu mai este posibila, sau costul acestora depaseste valoarea asigurata la data producerii evenimentului asigurat. La bunuri a caror cantitate se exprima in unitati de masura (kg, litri, etc.), prin dauna totala se intelege acea parte din cantitatea totala care a fost distrusa in intregime.
              Prin dauna partiala in cazul bunurilor din categoria continut se intelege:
        • la bunuri a caror cantitate se exprima in unitati de masura (kg, litri, etc.), pierderea de calitate (deprecierea) a bunurilor ramase dupa producerea evenimentului asigurat si care diminueaza valoarea bunurilor respective;
        • la celelalte bunuri, avarierea in asa fel incat acestea se pot reface ori mai pot fi folosite prin repararea partilor componente ori a pieselor avariate sau prin inlocuirea, reconditionarea ori restaurarea acestora.
              Pierderea de calitate (deprecierea) se stabileste in procente, pe baza examinarii bunurilor distruse sau avariate, de catre reprezentantii asiguratului si asiguratorului sau, dupa caz, de catre experti autorizati, cuantumul pagubei stabilindu-se prin aplicarea gradului de depreciere asupra valorii bunurilor din momentul producerii riscului asigurat.
               Valoarea de asigurare din momentul producerii riscului asigurat se stabileste pe baza urmatoarelor preturi unitare (pe unitate de masura):
        • pentru bunurile procurate din comert - preturile cu amanuntul de pe piata locala;
        • pentru produsele, alimentele si furajele din productia proprie a asiguratului, precum si pentru bunurile obtinute din productia casnica pentru care exista corespondent de asimilare cu bunuri din comert - preturile de
         achizitie, iar in lipsa, preturile de vanzare de pe piata locala, fara adaos comercial;
        • pentru bunuri la care nu exista stabilite preturi si nici nu exista asemenea bunuri pe piata locala - preturile unor bunuri echivalente.
               Reparatiile bunurilor din categoria continut avariate sau distruse pot fi facute prin:
        • unitati specializate pe baza de devize de lucrari, devize care vor fi verificate de catre reprezentantii asiguratorului prin comparare cu datele consemnate in procesul verbal de constatare a daunelor si cu recomandarile producatorului sau alte normele orientative; costul reparatiilor, reconditionarilor sau restaurarilor bunurilor avariate, inclusiv costul de inlocuire al partilor componente, se stabileste pe baza de acte de la unitatile de specialitate.
        • in regie proprie, costul acestora se stabileste pe baza documentatiei privind platile efectiv facute si pe baza evaluarii intocmite de reprezentantii asiguratorului; preturile pentru materiale vor fi cele uzuale pe piata locala rezultand din facturi, bonuri sau alte documente de aprovizionare, cu exceptia bonurilor de mana si a documentelor de tip consignatie, iar pentru ora de manopera cele uzuale pe piata locala pentru lucrari de acelasi tip.
               In cazul avarierii unui ansamblu sau subansamblu, la calculul cuantumului daunei se ia in considerare numai inlocuirea / repararea partilor componente care au fost avariate, chiar daca in cadrul reparatiei se inlocuieste / repara intregul ansamblu / subansamblu. Face exceptie de la aceasta prevedere situatia in care la reparatie piesa/partea componenta avariata nu se poate inlocui individual ci numai impreuna cu ansamblul/subansamblul din care face parte.
               Partile componente sau piesele avariate se pot inlocui numai daca valoarea reparatiilor egaleaza sau depaseste valoarea reala a acestora ori daca procesele tehnologice existente nu permit reparatia.
     • despagubirile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la data incheierii instrumentarii dosarului de dauna de catre asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite. Se considera data incheierii instrumentarii dosarului de dauna, data depunerii la asigurator a ultimului document necesar activitatii de constatare si evaluare a daunei.
     • La cererea expresa a asiguratului, asiguratorul poate sa acorde avansuri din despagubiri pe baza unui deviz antecalcul intocmit pe baza preturilor de catalog si a tarifelor de manopera la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat. Avansurile din despagubire se dau ca urmare a unei daune deja constatate, acoperite prin polita de asigurare, in limita a maximum 40% din cuantumul pagubei estimate.
     • In cazul unei daune totale, asiguratorul are dreptul sa ceara in maximum 30 de zile de la plata indemnizatiei, iar asiguratul are obligatia sa-i puna la dispozitie, bunurile pentru care s-a platit respectiva indemnizatie, cu exceptia resturilor recuperabile care s-au scazut din despagubire.
     • Despagubirea cuvenita se plateste in Romania, in baza de documente de plata in RON sau valuta, astfel:
      • Pentru politele la care prima de asigurare a fost platita in RON, despagubirea se plateste in RON. In situatia in care documentele de plata sunt in valuta, despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinta din ziua incheierii instrumentarii dosarului de dauna, daca depunerea tuturor documentelor necesare instrumentarii acestuia s-a efectuat in termen de 60 zile de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat. In cazul depasirii acestui termen despagubirile se vor calcula in functie de cursul valutar de referinta valabil in cea de-a 60-a zi de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat.
      • Pentru politele la care prima a fost platita in valuta:
       • pentru cazul daunei totale despagubirea cuvenita se achita in valuta;
       • pentru cazul daunei partiale despagubirea cuvenita se achita in valuta pentru documentele de plata in valuta, respectiv in RON pentru documentele de plata in RON.
     • In cazul procurarii direct de catre asigurat, din strainatate, a unor parti componente sau piese inlocuitoare ale celor avariate, ce necesita a fi inlocuite, cuantumul despagubirii acestora este egal cu:
      • la asigurarile incheiate in RON si la cele incheiate in valuta la care prima de asigurare a fost achitata in RON - contravaloarea in RON a facturii de cumparare exprimata in valuta convertibila, la cursul BNR de la data declaratiei vamale, din care se scad taxele pe care asiguratul are dreptul sa le recupereze conform legii;
      • la asigurarile incheiate in valuta la care prima de asigurare a fost achitata in valuta - contravaloarea facturii de cumparare, exprimata in valuta din care se scad taxele pe care asiguratul are dreptul sa le recupereze conform legii;
            In ambele cazuri, asiguratorul acopera toate taxele si cheltuielile de transport la care este obligat asiguratul, dar fara a depasi pretul reprezentantelor din Romania, al pieselor respective.
     • Dreptul la despagubire in caz de dauna, in conditiile prevazute in polita de asigurare, apartine asiguratului. Contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei de asigurare, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
     • Transmiterea drepturilor asupra despagubirilor in favoarea unui tert poate fi facuta de asigurat la incheierea politei de asigurare prin mentionarea unui beneficiar in contract sau dupa producerea daunei prin declaratie scrisa.
     • In cazul politelor de asigurare care au ca obiect bunuri ipotecate sau gajate in favoarea unui creditor, drepturile/creantele din polita de asigurare fiind cesionate de catre asigurat creditorului, in caz de dauna, despagubirea va fi platita direct creditorului respectiv, pana la concurenta valorii dreptului sau, instiintand in scris asiguratul despre aceasta, iar asiguratului i se achita numai diferenta.
           Cu acordul expres al creditorului, despagubirea poate fi acordata asiguratului.
     • Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii.
     • Dupa plata fiecarei despagubiri / indemnizatii, suma asigurata / limita de raspundere se micsoreaza, cu incepere de la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma platita drept despagubire si cu fransiza, asigurarea continuand cu suma asigurata / limita de raspundere ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.
           La cererea asiguratului / contractantului, suma asigurata / limita de raspundere poate fi reintregita printr-un act aditional, in baza platii unei diferente de prima (prima de reintregire). Cu acordul asiguratului / contractantului prima
      de reintregire se poate retine din despagubirea cuvenita.

     Notificare daune:

     Call Center Constatare daune

     Tel: 021 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

     021 - 777 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) apelabil din strainatate - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

      Apelurile primite in afara programului de lucru sunt preluate de catre Pointer System si transmise catre noi in dimineata zilei urmatoare pentru a-i contacta pe clienti in vederea solutionarii cererii.

     Diverse: 

                   Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                   Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                   Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                   Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                   Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                   Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                   Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                   Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                   Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.