MALPRAXIS - Asigurarea de raspundere civila profesionala a personalului medical si unitatilor sanitare publice sau private - GENERALI Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari generali romania malpraxis medic asistent tehnician unitate sanitara publica privata furnizor material aparatura dispozitiv medical pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 6 si 7.

office@generali.ro

Tel:   021.207.00.08, 021.312.36.35

Fax:   021.312.37.20

               GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este o societate de asigurari cu traditie si un istoric indelungat pe meleagurile romanesti. In 1835 era infiintata, la Braila, prima sucursala a grupului Generali, in Romania. In 1935 societatea isi muta sediul la Bucuresti si isi schimba denumirea in GENERALA - Societate Romana de Asigurari Generale. In anul 1948, datorita contextului politic, Grupul Generali este fortat sa se retraga de pe piata est-europeana si, implicit, din Romania. Dupa o pauza de 45 de ani, in anul 1993 Generali revine pe piata din Romania. Astfel, se infiinteaza societatea Generala Asigurari S.A., avand capital mixt italiano-roman, actionarii fiind Assicurazioni Generali (51%) si alte 4 companii romanesti, activitatea vizand in principal asigurarile generale. In anul 1999, Generali Holding Vienna preia pachetul majoritar de actiuni, iar numele companiei devine GENERALI Asigurari. In anul 2011, Generali Asigurari si Ardaf fuzioneaza dand nastere unei noi companii, cunoascuta astazi ca Generali Romania, o companie mai puternica in piata romaneasca de asigurari. Generali Romania este prezenta in toate orasele importante ale tarii, cu peste 88 de agentii si puncte de lucru, reusind in fiecare zi sa protejeze in mod activ si sa imbunatateasca calitatea vietii oamenilor. GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-002-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA detine in portofoliu polita MALPRAXIS de asigurare a erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei MALPRAXIS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, astfel:

 • La producerea evenimentului asigurat, asiguratorul acorda despagubiri in limitele de despagubire precizate in polita, pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubire pentru:
  • prejudiciile materiale de care asiguratul raspunde in baza legii si care sunt o consecinta directa a vatamarii corporale sau decesului pacientului produse ca urmare a unor erori profesionale (acte de MALPRAXIS) savarsite de catre asigurat in cadrul exercitarii legale a profesiei in specializarea pentru care a obtinut autorizatie de libera practica;
  • costul suportat de catre pacientul vatamat in cazul repetarii unor proceduri sau investigatii medicale, daca acestea sunt consecinte ale unor erori profesionale savarsite de asigurat in cadrul exercitarii legale a profesiei in specializare pentru care a obtinut autorizatie de libera practica;
  • cheltuielile de judecata rezonabile facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare;
  • cheltuielile de judecata facute de reclamant in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita MALPRAXIS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie sa intruneasca calitatea de medici cu autorizatie valida de libera practica medicala, asistenti, surori medicale, infirmiere sau orice personal medical autorizat;
 • persoanele juridice sunt unitatile medicale (spitalele, policlinicile, dispensarele, cabinetele particulare, sanatoriile, unitati de servicii medicale de urgenta si transport sanitar, furnizori de produse medicale si sanitare, etc.) ce pot incheia asigurari in nume propriu dar si in numele si pentru fiecare angajat, intrucat este asigurata raspunderea solidara a acestora impreuna cu angajatii proprii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a furnizorului de servicii medicale, despre natura serviciilor medicale furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • descrierea activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru unitatile medicale;
 • istoricul de daune;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
 • limitele de raspundere;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita MALPRAXIS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • la data retragerii sau suspendarii autorizatiei de libera practica medicala, a acreditarii / autorizatiei obtinute in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.

               In cazul rezilierii politei de asigurare de catre asigurator, precum si in cazul nereinnoirii asigurarii sau a denuntarii de catre asigurat a politei de asigurare, asiguratorul va acorda asiguratilor o perioada extinsa de notificare de 60 de zile calendaristice de la data rezilierii politei, data denuntarii sau data expirarii politei nereinnoite, cu conditia ca cererile de despagubire respective sa aiba la baza erori profesionale savarsite de asigurat in perioada de asigurare a politei sau in perioada retroactiva.

                In cazul incetarii politei de asigurare ca urmare a pensionarii asiguratului sau a retragerii din profesie (renuntare) asiguratul va putea negocia cu asiguratorul in schimbul platii unei prime suplimentare, o clauza de extindere a perioadei extinsa de notificare de pana la 3 ani de la data incetarii ultimei polite incheiate la asigurator, pentru acte de MALPRAXIS savarsite de asigurat in perioada de asigurare sau in perioada retroactiva, cu conditia ca tertul pagubit sa fi introdus cererea de despagubire impotriva asiguratului in termenul legal de prescriptie. Perioada extinsa de notificare acordata suplimentar de asigurator va fi specificata in ultima polita incheiata de asigurat la asigurator.

                Perioada retroactiva va fi de 36 de luni inaintea intrarii in vigoare a ultimei polite incheiata la asigurator. Daca asiguratul a avut incheiata o asigurare pentru aceleasi riscuri, iar aceasta asigurare a fost reinnoita la asigurator an de an fara a exista perioade de timp neacoperite prin asigurare, asiguratorul poate extinde perioada retroactiva la o durata mai mare de 36 de luni, dar nu mai mult de perioada in care asiguratul a avut acoperire continua si neintrerupta pentru aceleasi riscuri la asigurator si doar daca asiguratul a achitat primele de asigurare corespunzatoare acestei acoperiri suplimentare.

                 Perioada retroactiva va fi specificata in polita de asigurare. Daca in polita nu se specifica nicio perioada retroactiva, asiguratul nu beneficiaza de acoperire anterioara. In aceste cazuri data de inceput a perioadei retroactive va fi aceeasi cu data intrarii in vigoare a politei de asigurare.

                 In cazul producerii evenimentului asigurat, se vor acorda despagubiri pentru actele de MALPRAXIS savarsite de asigurat in perioada retroactiva sau in perioada de asigurare daca se intrunesc conditiile de acordare a despagubirilor precizate in polita de asigurare. Exceptand Daunele Morale, despagubirile se vor acorda la valoarea limitelor de despagubire aferente politei in vigoare la data producerii evenimentului asigurat, adica la data notificarii cererii de despagubire sau a reclamatiei de
MALPRAXIS, indiferent daca actul de MALPRAXIS a fost savarsit in perioada de asigurare sau in perioada retroactiva.

                 In cazul Daunelor Morale, despagubirile se vor acorda in sublimita prevazuta in polita de asigurare in vigoare la data producerii evenimentului asigurat, doar pentru acele cereri de despagubire sau reclamatii de MALPRAXIS care sunt
urmare a erorilor profesionale savarsite in perioada de asigurare. Pentru cererile de despagubire sau reclamatiile de MALPRAXIS notificate in perioda de asigurare, care sunt urmare a erorilor profesionale savarsite in perioada retroactiva, despagubirea Daunelor Morale nu va depasi limita de despagubire prevazuta pentru daune Morale pe polita care era in vigoare la data savarsirii erorii profesionale, indiferent daca aceasta polita a fost incheiata la asigurator sau la alta companie de asigurare. In cazul in care limita de despagubire pentru daune Morale prevazuta in polita in vigoare la data savarsirii erorii profesionale este mai mare decat limita prevazuta pentru daune Morale pe polita in vigoare la data producerii evenimentului asigurat, despagubirea nu va putea depasi limita prevazuta pentru daune Morale in polita in vigoare la data producerii evenimentului asigurat, adica la data notificarii cererii de despagubire sau a reclamatiei de MALPRAXIS, indiferent daca actul de MALPRAXIS a fost savarsit in perioada de asigurare sau in perioada retroactiva.

                  Daca asiguratul nu isi reinnoieste polita sau daca denunta polita, asiguratorul va despagubi doar cererile de despagubire sau reclamatiile de MALPRAXIS notificate in scris de catre persoana prejudiciata la asigurat sau la organele competente in perioada de asigurare, daca acestea sunt notificate de asigurat la asigurator in perioada de asigurare sau in perioada extinsa de notificare mentionata in polita de asigurare.

Teritorialitate: 

              Polita MALPRAXIS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita MALPRAXIS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman sau strain care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de:
  • medic de familie, medic de medicina generala, medic specialist cu o anumita specialitate medicala, chirurgicala sau paraclinica, medic dentist, etc. care isi exercita profesiunea pe baza autorizatiei de libera practica acordata de Ministerul Sanatatii;
  • Personal medical cu studii superioare de specialitate - chimist, biolog, psiholog, fizician, biochimist, profesor CFM etc.;
  • Personalul mediu sanitar (asistent, moasa, tehnician, etc.) care isi desfasoara activitatea in unitati sanitare cu paturi sau in medicina primara, ambulatorii, cabinete medicale individuale;
  • Specialisti din cadrul laboratoarelor medicale care poseda o calificare atestata pentru furnizarea de servicii medicale, care acorda asistenta medicala atat in sistemul public cat si in cel privat intr-o locatie destinata special asistentei medicale, precum si cand aceasta se acorda in afara acestei locatii, ca urmare a unei cereri exprese din partea persoanei sau persoanelor care necesita asistenta sau din partea unei persoane pentru alte persoane care nu pot apela ele insele la aceasta asistenta.
 • Unitatile sanitare autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare in Romania, publice sau private (spital, policlinica, sanatoriu, centru de diagnosticare si tratament, maternitate, cabinet medical):
  • Unitati spitalicesti publice comunale si orasenesti, municipale, judetene, regionale si universitare;
  • Unitati spitalicesti private;
  • Sanatorii, preventorii, unitati sanitare ambulatorii de recuperare cu specialitate juridica;
  • Furnizorii de servicii medicale cu personalitate juridica;
  • Ambulatorii de specialitate ale spitalelor.
 • Furnizori de servicii de ingrijire la domiciliu:
  • Medicii care isi exercita profesia pe baza autorizatiei de libera practica acordata de Ministerul Sanatatii, precum si personalul mediu sanitar, care au fost acreditati / autorizati pentru acordarea de servicii de ingrijire la domiciliu, in baza dispozitiilor legale in vigoare.
 • Unitati de servicii medicale de urgenta si transport sanitar:
  • Institutii, publice sau private, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare sa efectueze servicii medicale de urgenta si transport sanitar;
  • Angajatii instutiilor;
 • Furnizori de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice:
  • Societati, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare sa produca, sa comercializeze, sa distribuie echipamente si dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice;
 • Furnizori de servicii de recuperare medicala:
  • Unitati medicale de specialitate, autorizate si acreditate conform legii, dupa cum urmeaza: spitale de recuperare, sectii / compartimente de recuperare din spitale, sanatorii pentru adulti si copii, preventorii cu sau fara personalitate juridica, unitati ambulatorii de recuperare din structura unor unitati sanitare, societati de turism balnear si de recuperare, cabinete medicale de specialitate, precum si alte cabinete medicale de specialitate organizate potrivit reglementarilor legale in vigoare, in numele si pentru fiecare medic si cadru medical nominalizat in polita de asigurare;

               Contractant poate fi unitatea sanitara sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (pacient):

 • persoana prejudiciata de actele / faptele de imprudenta, neglijenta, eroare sau omisiune ale asiguratului in cadrul exercitiului legal a activitatii profesionale medicale;
 • persoanele care utilizează dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor etc., in scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, pe baza prescriptiilor medicale.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului este limitata astfel:

 • Pe eveniment: despagubirile acordate in baza unei singure cereri sau a unei serii de cereri de despagubire inregistrate la asigurator pentru prejudiciul material constand in vatamari corporale sau deces produs ca urmare a unei erori profesionale sau a unei serii de erori profesionale savarsite in perioada de asigurare sau in perioada retroactiva, nu vor depasi, in total, limita de despagubire pe eveniment prevazuta in polita.
 • Pe perioada asigurata: despagubirile acordate de asigurator in legatura cu toate cererile sau seriile de cereri de despagubire inregistrate in perioada asigurata, daca au fost notificate in scris la asigurator respectand conditiile politei de asigurare, nu vor depasi in total limita de despagubire pe perioada asigurata prevazuta in polita.

               In limita de despagubire sunt incluse si sumele ce urmeaza sa fie platite cu titlu de despagubiri aferente cheltuielilor de judecata acoperite in baza politei de asigurare.

               Daca asiguratul opteaza pentru clauze de extindere a riscului si in clauzele de extindere a riscului sunt precizate sublimite de asigurare pe un eveniment sau pe intreaga perioada asigurata, aceste sublimite nu se vor cumula cu limitele de despagubire pentru riscul de baza, ci vor fi incluse in limitele de raspundere stabilite in polita pentru riscul de baza.

               Limita de despagubire se poate stabili in lei sau in alta valuta.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa; prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea contractului ramane neschimbata. La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                La expirarea unui termen de 3 luni de la data de inceput a asigurarii prevazuta in polita, daca prima de asigurare sau cea dintai rata a primei nu a fost platita, asigurarea se reziliaza in mod automat de catre asigurator, asiguratul avand
obligatia de a restitui exemplarul original al politei aflat in posesia sa.

                Pentru ratele ulterioare de prima, asiguratorul acorda un termen de gratie de 15 zile, la expirarea caruia, daca rata nu a fost achitata asigurarea se suspenda retroactiv, incepand cu ora 24.00 a datei scadente a ratei restante, fara ca o
notificare, punere in intarziere sau alta formalitate prealabila sa mai fie necesara si va reintra in vigoare la ora 24.00 a zilei platii, ramanand neschimbate scadentele stabilite in polita. Daunele produse in perioada de gratie vor fi suportate de catre asigurator doar daca rata de prima este achitata pana la data expirarii perioadei de gratie, in caz contrar polita fiind suspendata de la data mentionata anterior.

                Asiguratul are obligatia de a plati integral prima de asigurare, respectiv ratele de prima convenite de comun acord, sub sanctiunea aplicarii de catre asigurator a regulii „pro rata temporis” la stabilirea perioadei asigurate, fara acordarea
unui termen de gratie. La expirarea perioadei asigurate calculate „pro rata temporis”, asigurarea se suspenda si reintra in vigoare de la ora 24 a zilei in care s-a platit prima sau diferenta de prima scadenta si restanta. Scadentele stabilite la incheierea asigurarii raman neschimbate.

                In cazurile prevazute anterior incepand cu a 30-a zi de suspendare a asigurarii, asiguratorul isi rezerva dreptul sa rezilieze polita de asigurare prin scrisoare recomandata, fara indeplinirea vreunor formalitati ulterioare. Pentru daunele produse in perioada de suspendare asiguratorul nu plateste despagubiri, perioada de asigurare prevazuta in polita nefiind prelungita cu durata suspendarii.

                In scopul stabilirii primei de asigurare finale, in termen de 30 de zile de la sfarsitul perioadei de valabilitate a politei de asigurare, asiguratul trebuie sa comunice asiguratorului valorile elementelor de risc care corespund situatiei de fapt si, la cerere, trebuie sa faca dovada acestora. Neefectuarea comunicarii datelor necesare pentru regularizare constituie prezumtia unei diferente active in favoarea asiguratorului.

                Diferentele de prima in favoarea asiguratorului trebuie platite in termen de 15 zile de la data la care asiguratul primeste calculul primei de asigurare finale.

                In cazul in care asiguratul nu isi indeplineste obligatiile in legatura cu regularizarea primei, asiguratorul plateste despagubirea, calculata conform conditiilor politei, diminuata proportional cu raportul dintre prima minima de depozit si prima de asigurare finala. In cazul in care despagubirea a fost deja platita asiguratului, asiguratorul poate actiona pe cale judecatoreasca pentru recuperarea procentului din despagubire incasat necuvenit.

Sistemul de Fransize: 

              Polita MALPRAXIS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

 • La producerea evenimentului asigurat, asiguratorul acorda despagubiri in limitele de despagubire precizate in polita, pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubire pentru:
  • prejudiciile materiale de care asiguratul raspunde in baza legii si care sunt o consecinta directa a vatamarii corporale sau decesului pacientului produse ca urmare a unor erori profesionale (acte de MALPRAXIS) savarsite de catre asigurat in cadrul exercitarii legale a profesiei in specializarea pentru care a obtinut autorizatie de libera practica;
  • costul suportat de catre pacientul vatamat in cazul repetarii unor proceduri sau investigatii medicale, daca acestea sunt consecinte ale unor erori profesionale savarsite de asigurat in cadrul exercitarii legale a profesiei in specializare pentru care a obtinut autorizatie de libera practica;
  • cheltuielile de judecata rezonabile facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare;
  • cheltuielile de judecata facute de reclamant in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • prejudicii constand in daune morale;
   • Asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii si la prejudicii constand in daune morale prin alegerea „Clauzei daune Morale” si plata primei aferente acestei clauze de extindere;
  • prejudicii decurgand din raspunderea asiguratului pentru personalul din subordinea sa;
   • Asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii si la prejudicii produse de cadrele medicale aflate in subordinea sa pentru care asiguratul raspunde in baza legii prin alegerea „Clauzei speciale privind extinderea acoperirii de baza si pentru raspunderea asiguratului pentru personalul din subordinea sa” si plata primei aferente acestei clauze de extindere;
  • prejudicii decurgand din operatii plastice / estetice, cu exceptia operatiilor de microchirurgie plastica sau reparatorie pentru recuperare sau refacere in urma unui accident si / sau a unei deformari congenitale sau pentru redarea functionalitatii unui organ, care raman acoperite;
   • Asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii si la prejudicii materiale produse ca urmare directa a operatiilor plastice / estetice prin alegerea „Clauzei daune estetice” si plata primei aferente acestei clauze de extindere. Vor ramane insa excluse prejudiciile de natura estetica-fizionomica produse in urma unei interventii plastice / estetice, in care acestea nu sunt vatamari corporale de natura medicala urmare a unei erori medicale ci sunt prejudicii referitoare la neobtinerea rezultatului estetic scontat;
  • prejudicii de natura estetica decurgand din interventii chirurgicale;
   • Asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii si la prejudicii de natura estetica produse ca urmare a unor interventii chirurgicale, altele decat cele inerente unei astfel de interventii si care necesita interventii ulterioare de chirurgie plastica in vederea ameliorarii aspectului fizic, prin alegerea Clauzei “Activitati de ameliorare a aspectului estetico-fizionomic al organismului uman” si plata primei aferente acestei clauze de extindere;
  • prejudicii rezultate din efectuarea de studii clinice, activitati de inginerie genetica, proceduri terapeutice sau de diagnosticare experimentale sau neomologate, precum si prejudicii rezultate din activitatea de acceptare, studiere, creare de noi medicamente, echipamente, produse destinate utilizarii medicale sau cosmetice precum si toate experimentarile si testele asociate;
  • prejudicii produse ca urmare a prescrierii de retete sau folosirii de medicamente pentru scadere in greutate;
  • prejudicii care sunt consecinte ale transfuziilor de sange sau de plasma, precum si prejudiciile in legatura cu prelevarea, manipularea, stocarea sangelui sau a plasmei in centrele de hematologie, centrele de plasma sau bancile de sange;
  • prejudicii cauzate sau care au o legatura cu contaminarea cu virusul HIV, hepatita sau cu alti virusi indetectabili la nivelul actual al medicinii;
  • prejudicii ca urmare a efectuarii de catre stomatologi a anesteziei generale ori a interventiilor sub anestezie generala, in afara cazurilor in care acestea se efectueaza in spitale specializate si cu asistenta de specialitate;
  • costul de inlocuire a protezelor dentare, ca urmare a proastei realizari a acestora;
  • prejudicii produse ca urmare a efectuarii unor tratamente si proceduri sau interventii medicale si chirurgicale asupra carora pacientii sau apartinatorii acestora nu au fost informati si nu si-au dat acordul;
  • prejudicii produse de contaminari radioactive sau de radiatii ionizante sau de orice fel produse de aparatura medicala, folosita in investigatii sau tratamente medicale precum si prejudicii produse de campuri magnetice sau electromagnetice;
  • prejudicii care sunt consecinte ale activitatii de organizare, conducere sau administrare a unitatilor medicale si alte riscuri de natura administrativa sau manageriala precum: prejudicii datorate unor deficiente, conditii de lucru necorespunzatoare, dotarii insuficiente cu echipamente de diagnostic si tratament, infectii nosocomiale, vicii ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor si dispozitivelor medicale, substantelor medicale si sanitare utilizate in unitatea respectiva;
  • prejudicii ca urmare a unor efecte adverse, complicatii si riscuri in general acceptate si care sunt inerente metodelor de investigatie si tratament;
  • prejudicii produse sau agravate din cauza necomunicarii de catre pacient a anumitor aspecte referitoare la starea sa de sanatate, aspecte care au avut un efect negativ asupra actului medical sau au facut imposibila prestarea actului medical;
  • prejudicii ca urmare a unui eveniment cauzat sau provocat in mod intentionat de pacient, de exemplu prin autoranire, sinucidere, tentativa de sinucidere;
  • prejudicii produse pacientilor care sunt cetateni SUA sau Canada sau produse sotiei / sotului, rudelor sau afinilor pana in gradul 3 sau persoanelor care locuiesc sau gospodaresc impreuna cu asiguratul;
  • pretentiile de despagubiri solicitate in baza unei hotarari judecatoresti sau decizii arbitrale pronuntate in strainatate.
 • Nu se acorda despagubiri pentru orice tip de prejudicii in urmatoarele cazuri:
  • cazurile de neraspundere prevazute de lege;
  • prejudicii produse cu intentie de catre asigurat sau prejudicii ce au la baza cereri de despagubire frauduloase sau cu rea credinta formulate de pacient;
  • prejudicii produse prin acte profesionale considerate prohibite in conformitate cu dispozitiile legale sau reglementare in vigoare sau ca urmare a furnizarii serviciilor medicale in alte scopuri decat pentru diagnostic sau tratament;
  • in conditiile practicarii profesiunii medicale de catre asigurat cu depasirea limitelor de competenta pentru care acesta este autorizat, ca urmare a prestarii unor servicii medicale pentru care asiguratul nu a fost autorizat / acreditat sau pentru prejudicii produse ca urmare a unor erori profesionale savarsite in perioada in care cadrul medical a fost suspendat din profesie;
  • daca asiguratul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor / narcoticelor sau substantelor halucinogene interzise de lege, ingerate in mod voluntar;
  • pierderi financiare de consecinta, pierderi financiare pure, amenzi si / sau penalitati de orice tip, inclusiv despagubiri cu caracter punitiv, precum si orice fel de sanctiuni pentru orice fel de acte de discriminare;
  • cererile de despagubire sau reclamatiile de MALPRAXIS care au fost notificate de catre tertul pagubit dupa expirarea perioadei se asigurare, sau care au fost notificate de catre asigurat la asigurator dupa expirarea perioadei extinse de notificare, precum si cererile de despagubire care au la baza erori profesionale savarsite de asigurat inainte de inceperea perioadei retroactive;
  • prejudicii cauzate de terorism, de razboi sau operatiuni de razboi, chiar si nedeclarat, invazie, ocupatie militara, razboi civil, insurectie, tulburari civile, revolte, greve, acte de Vandalism, acte de sabotaj (inclusiv contaminarile biologice si / sau chimice);
  • prejudicii ce deriva din riscuri nucleare sau cauzate de poluare din orice cauza, inclusiv contaminare, infiltratii, deversari sau degajari gazoase sau de fumigene sau cauzate de azbest, inclusiv de substante sau produse ce contin azbest, cauzate de silica sau bioxid de siliciu;
Clauze Suplimentare: 

              La polita MALPRAXIS de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

H1. Clauza privind acoperirea daunelor materiale la bunurile personale ale pacientilor - se acorda automat.

               In baza acestei clauze, asiguratorul acorda despagubiri si pentru daunele materiale rezultate ca urmare a avarierii ori distrugerii unor bunuri proprietatea pacientilor consecinte ale unor fapte produse din culpa asiguratului in legatura cu desfasurarea activitatii profesionale si in incinta unitatii medicale in care isi desfasoara activitatea profesionala.

H2. Clauza privind acoperirea prejudiciilor materiale produse pacientilor in legatura cu acordarea primului ajutor - se acorda automat.

                In baza acestei clauze, asiguratorul acorda despagubiri si pentru prejudiciile materiale urmare a unei vatamari corporale sau deces cauzate de acordarea primului ajutor intr-un caz de urgenta medicala atat la locul de munca de catre personalul medical care nu isi desfasoara activitatea in sectiile de primire urgente cat si in afara acestuia pentru cazurile in care nu se mai putea astepta sosirea ambulantei sau nu exista posibilitatea transportarii de urgenta la prima unitate medicala disponibila.

                In aceste cazuri, se vor acorda despagubiri doar daca se constata ca asiguratul a savarsit o eroare profesionala prin care a agravat starea pacientului desi, chiar si in circumstantele date, ar fi putut lua masuri in limita posibilitatilor pe care le avea la dispozitie in ceea ce priveste dotarile medicale necesare interventiei, care sa amelioreze sau sa conserve starea pacientului pana la predarea acestuia catre cei autorizati sa acorde interventie de specialitate.

                Nu se acorda despagubiri daca nu au existat echipamente si substante medicale necesare interventiei medicale de urgenta facand astfel improprie sau chiar imposibila interventia sau daca, datorita conditiilor in care s-a efectuat interventia, echipamentele medicale utilizate sau chiar si cele improvizate, nu au putut fi sterilizate cauzand infectii si complicatii ulterioare.

H3. Clauza privind extinderea acoperirii de baza si pentru raspunderea asiguratului pentru personalul din subordinea sa

                In baza acestei clauze si prin derogare partiala de la conditiile de asigurare ale politei, asiguratorul acorda despagubiri si pentru prejudiciile materiale rezultate ca urmare a unor erori profesionale savarsite de catre cadre medicale aflate in subordinea asiguratului pentru care acesta raspunde potrivit legii, avand prin functia detinuta in cadrul unitatii medicale obligatia de indrumare, supraveghere si control al acestora.

H4. Clauza Activitati de ameliorare a aspectului estetico-fizionomic al organismului uman

                Aceasta clauza se adreseaza doar cadrelor medicale care au obtinut specializare in efectuarea interventiilor sau procedurilor chirurgicale, altele decat cele de natura plastica sau estetica.

                In baza acestei clauze si prin derogare partiala de la conditiile de asigurare ale politei, vor fi cuprinse in asigurare si erorile profesionale prin care s-au cauzat pacientilor prejudicii de natura estetica, fizionomica si functionala ca urmare a interventiilor chirurgicale la care a fost supus pacientul, altele decat daunele estetice, fizionomice sau functionale normale, inerente tipului de interventie chirurgicala la care este supus pacientul si care au fost tacit acceptate de pacient cand si-a dat consimtamantul pentru procedura chirurgicala.

                In aceste cazuri, in care apar efecte agravate de natura estetica, fizionomica sau functionala care nu sunt specifice sau nu sunt consecinte normale care apar in urma unor interventii sau proceduri chirurgicale si se constata eroarea profesionala a cadrului medical, se vor acorda despagubiri pentru costurile ce vor fi suportate de pacient pentru a apela la o noua interventie chirurgicala de natura plastica / estetica care sa amelioreze rezultatul negativ al interventiei chirurgicale sau procedurii medicale initiale.

H5. Clauza daune estetice

                Aceasta clauza se adreseaza cadrelor medicale care sunt autorizate sa efectueze interventii chirurgicale de natura estetica / plastica in vederea ameliorarii aspectului estetico fizionomic al organismului uman.

                In baza acestei clauze si prin derogare partiala de la conditiile de asigurare ale politei, vor fi cuprinse in asigurare si erorile profesionale prin care s-au cauzat pacientilor prejudicii constand in vatamari corporale sau deces sau alte complicatii medicale ca urmare a efectuarii unor interventii sau proceduri chirurgicale de natura plastica / estetica cu scopul de a corecta aspectul estetic sau fizionomic al pacientului.

                Se au in vedere doar interventiile si procedurile chirurgicale efectuate in vederea corectarii sau infrumusetarii estetice nu si cele de microchirurgie plastica sau reparatorie efectuate pentru recuperare sau refacere in urma unui accident si / sau a unei deformari congenitale sau pentru redarea functionalitatii unui organ care sunt acoperite in riscul de baza.

                Se acopera doar prejudiciile urmare a complicatiilor de natura medicala constand in vatamari corporale, inclusiv infectii, paralizii sau deces produse in urma unei interventii plastice / estetice care a avut ca scop infrumusetarea fizica. Nu se vor acorda despagubiri pentru prejudicii de natura estetica-fizionomica (agravarea aspectului estetic / fizionomic anterioar a pacientului) produse in urma unei astfel de interventii si nici pentru prejudiciile constand in neobtinerea rezultatului estetic scontat / asteptat.

                Raman excluse orice fel de prejudicii, indiferent daca este vorba de neobtinerea rezultatului scontat sau de complicatii medicale constand in vatamari corporale, inclusiv infectii, paralizii sau deces daca:

 • interventiile sau procedurile chirurgicale estetice / plastice nu sunt efectuate de medici specializati pentru acest tip sau daca se efectueaza in unitati medicale neautorizate sau daca procedurile se efectueaza in centre de infrumusetare / SPA chiar daca acestea sunt autorizate.
 • procedurile estetice / plastice nu sunt de natura chirurgicala, ci sunt proceduri estetice anti-aging cum ar fi peeling mecanic (microdermabraziunea), peeling chimic superficial, mediu sau profund, injectarea cu toxina botulinica etc.

H6. Clauza daune Morale

                In baza acestei clauze si prin derogare partiala de la conditiile de asigurare ale politei, asiguratorul despagubeste prejudiciile fara caracter patrimonial (daune morale).

                In sensul acestei clauze se considera daune morale consecintele de natura nepatrimoniala cauzate tertelor persoane prin fapte ilicite culpabile, constand in atingeri aduse personalitatii fizice sau psihice, prin lezarea unui drept sau interes nepatrimonial, consecinte fara continut economic, care nu pot fi evaluate in bani.

                Asiguratorul despagubeste daunele morale ca urmare a:

 • atingerii grave adusa sanatatii si integritatii corporale a pacientului prejudiciat, constand in dureri fizice si psihice („pretium doloris”);
 • pierderii sau restrangerii posibilitatii pacientului prejudiciat de a se bucura de viata, de a avea parte de satisfactii materiale si spirituale ca urmare a vatamarii corporale constand in invaliditate permanenta / handicap („prejudiciul de agrement”). Daunele morale ca urmare a invaliditatii temporare nu se despagubesc;
 • atingerii provocate armoniei fizice si infatisarii pacientului prejudiciat urmare a unei vatamari corporale constand in invaliditate permanenta / handicap („prejudiciul estetic / prix de la beaute”);
 • decesului, mutilarii, desfigurarii unei persoane iubite sau a unei rude apropiate (Prejudicii afective / „pretium affectionis”). Pentru a putea fi despagubite persoanele care solicita despagubiri trebuie sa faca dovada legaturii afective cu persoana decedata / mutilata / desfigurata ca urmare a actului ilicit savarsit de asigurat (prejudicii prin ricoseu);

                 Daunele morale se acorda in limita prevazuta de polita pentru aceasta acoperire suplimentara, fara a depasi limita maxima de despagubire per eveniment si pentru intreaga perioada asigurata stabilita in polita pentru toate riscurile asigurate.

                 Se are in vedere sublimita prevazuta in polita de asigurare in vigoare la data producerii evenimentului asigurat, pentru evenimentele asigurate care sunt urmare a erorilor profesionale savarsite in perioada de asigurare. Pentru evenimentele asigurate care sunt urmare a erorilor profesionale savarsite in perioada retroactiva, despagubirea Daunelor Morale nu va depasi limita de despagubire prevazuta pentru daune Morale pe polita care era in vigoare la data savarsirii erorii profesionale, indiferent daca aceasta polita a fost incheiata la asigurator sau la alta companie de asigurare. In cazul in care limita de despagubire pentru daune Morale prevazuta in polita care era in vigoare la data savarsirii erorii profesionale este mai mare decat limita prevazuta pentru daune Morale pe polita in vigoare la data producerii evenimentului asigurat, despagubirea nu va putea depasi sublimita prevazuta pentru daune Morale in polita in vigoare la data producerii evenimentului asigurat, adica la data notificarii cererii de despagubire sau a reclamatiei de MALPRAXIS, indiferent daca actul de MALPRAXIS a fost savarsit in perioada de asigurare sau in perioada retroactiva.

                  Daca asiguratul opteaza pentru extinderea acoperirii si pentru daune morale, aceasta clauza se va extinde atat in completarea riscului de baza, cat si in completarea urmatoarelor clauze de extindere a acoperirii in masura in care s-a optat si pentru acestea:

 • Clauza privind acoperirea prejudiciilor materiale produse pacientilor in legatura cu acordarea primului ajutor;
 • Clauza privind extinderea acoperirii de baza si pentru raspunderea asiguratului pentru personalul din subordinea sa;
 • Clauza Activitati de ameliorare a aspectului estetico-fizionomic al organismului uman;
 • Clauza daune estetice;
 • Clauza privind acoperirea daunelor materiale la bunurile personale ale pacientilor.

                   Extinderea acoperii daunelor morale nu va opera pentru clauza Deces sau invaliditate permanenta din boli profesionale ale medicilor si a personalului medical.

                  Excluderi: asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daune morale:

 • ca urmare a lezarii unor drepturi personale nepatrimoniale cum ar fi onoarea, demnitatea, reputatia, numele, firma comerciala prin savarsirea de catre asigurat a unor fapte incadrate ca insulta, denuntare calomnioasa, defaimare in mass-media;
 • lipsirea de libertate in mod ilegal, violarea secretului corespondentei, divulgarea secretului profesional;
 • daune morale cauzate de moartea sau ranirea unui animal, avarierea, distrugerea sau deteriorarea unui bun mobil sau imobil.

H7. Clauza Deces sau invaliditate permanenta din boli profesionale ale medicilor si a personalului medical - se acorda automat

                Boala profesionala: afectiunea ce se produce ca urmare a exercitarii activitatii de acordare de asistenta medicala (meseriei sau profesiei), cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca;

                Invaliditate permanenta: invaliditatea ce cauzeaza pierderea capacitatii de munca ce nu permite asiguratului sa exercite in mod corespunzator profesia sa si care, conform documentelor emise de comisiile abilitate de lege, va continua pe intregul parcurs al vietii asiguratului, fiind ireversibila.

                Asiguratorul acorda despagubiri pentru deces sau invaliditate permanenta a asiguratului ca urmare a unor boli profesionale produse in timpul acordarii asistentei medicale pentru care acesta este autorizat si in perioada de valabilitate a asigurarii, boli profesionale declarate si confirmate ca atare, conform prevederilor legale in vigoare.

                Din asigurare sunt excluse:

 • evenimentele cauzate de orice defect sau infirmitate fizica sau mentala a asiguratului existente inainte de incheierea asigurarii, cu exceptia situatiilor in care acestea au fost declarate in scris si acceptate de catre asigurator;
 • evenimentele cauzate de neglijenta asiguratului privind propria sa protectie, de efectuarea unui act medical care depaseste limitele competentei sale sau de folosirea de proceduri medicale sau aparatura neomologate; fac exceptie situatiile in care se incearca salvarea vietii unui pacient in regim de urgenta;
 • orice accident datorat unei cauze fortuite, violente si exterioare care produce vatamari corporale ce pot fi stabilite in mod obiectiv care are ca rezultat invaliditatea permanenta sau decesul asiguratului;
 • evenimentele produse ca urmare a bolilor genetice, congenitale, psihice, cancerului, diabetului sau a altor boli existente inainte de incheierea politei sau ingestiei voluntare ori folosirii unor substante narcotice, toxice (droguri, alcool), nicotina.

                 Suma asigurata pentru invaliditate permanenta este egala cu doua zecimi, dar nu mai mult de 5.000 EUR din limita maxima de despagubire pentru toate riscurile pentru intreaga perioada de asigurare.

                 Suma asigurata pentru deces este egala cu o zecime, dar nu mai mult de 2.500 EUR din limita maxima de despagubire pentru toate riscurile pentru intreaga perioada de asigurare.

                 In baza acestei clauze, asiguratorul acorda indemnizatia de asigurare pentru consecintele definitive ale bolilor profesionale, daca acestea conduc la invaliditatea permanenta ori la decesul asiguratului.

                 In cazul invaliditatii permanente indemnizatia se plateste ca procent din suma asigurata in functie de gradul de invaliditate determinata conform prevederilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:

 • 100% pentru gradul I de invaliditate,
 • 70% pentru gradul II de invaliditate,
 • 50% pentru gradul III de invaliditate,

                  In cazul decesului indemnizatia ce se plateste este egala cu suma asigurata pentru acest risc. Aceasta se plateste beneficiarilor desemnati de catre asigurat, iar daca nu au fost desemnati beneficiari mostenitorilor legali ai asiguratului, conform prevederilor legale in vigoare.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita MALPRAXIS de la GENERALi Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

  • Asiguratul este obligat la plata primei de asigurare. In toate cazurile dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii.
  • La producerea evenimentului, asiguratul este obligat:
   • sa depuna diligentele necesare si sa ia toate masurile, potrivit cu imprejurarile, pentru limitarea pagubelor,
   • sa comunice asiguratorului producerea acestuia in termen de 3 zile de la data la care a luat cunostinta. In acest sens, va formula o cerere de despagubire in forma scrisa, care va trebui sa cuprinda:
    • data, cauzele si natura evenimentului;
    • specificarea consecintelor, numele si adresele clientilor prejudiciati care pot formula pretentii de despagubire;
    • maniera in care asiguratul a luat cunostinta de producerea evenimentului;
  • Cererile de despagubire ulterioare legate de unul si acelasi eveniment asigurat vor fi despagubite pana la concurenta sumei reprezentand limita maxima de despagubire pe eveniment prevazuta in polita.
  • In cazul in care asiguratul si asiguratorul sunt in imposibilitatea de a stabili data la care s-a produs evenimentul asigurat, acesta se va considera a fi avut loc la data la care clientii prejudiciati au formulat pentru prima oara in scris o pretentie de despagubire relativa la un act sau fapt savarsit de asigurat si acoperit de polita asigurare.
  • Cererii de despagubire prevazute anterior trebuie sa-i urmeze in cel mai scurt timp posibil informatiile referitoare la orice procedura de urmarire in justitie, ancheta sau cercetare a evenimentului. In acest sens, asiguratul este obligat:
   • sa trimita imediat asiguratorului o copie a oricarei scrisori, cereri de chemare in judecata, citatii, hotarari judecatoresti sau document juridic primit in legatura cu pretentiile de despagubire;
   • sa pastreze starea de fapt existenta in momentul producerii evenimentului asigurat, pentru a permite asiguratorului sa determine cauzele acestuia si intinderea prejudiciului;
   • sa pastreze nemodificate orice documente, inregistrari sau bunuri care au cauzat, au inlesnit sau care sunt in orice fel in legatura cu evenimentul asigurat.
  • De asemenea, asiguratul este obligat:
   • sa sprijine asiguratorul in obtinerea de la organele abilitate a oricaror documente sau informatii necesare solutionarii daunei;
   • sa coopereze cu asiguratorul in investigarea, reprezentarea intereselor comune si apararea in procesul civil;
   • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva oricarei persoane raspunzatoare fata de asigurat pentru prejudiciile produse clientilor sai. Asiguratorul renunta la dreptul de regres impotriva persoanelor pentru care asiguratul raspunde potrivit legii (inclusiv prepusii sai), cu conditia ca actele care au produs prejudiciul sa nu fie savarsite cu intentie sau culpa grava.
  • Asiguratul nu va face nici o promisiune, oferta sau plata in mod voluntar si nu-si va asuma nici o obligatie fara a avea acordul scris al asiguratorului, decat pe propria sa cheltuiala.
  • Neindeplinirea obligatiilor prevazute anterior atrage pierderea partiala sau totala a dreptului la despagubire in masura in care, din aceasta cauza nu se poate stabili realitatea sau marimea prejudiciului, ori asiguratorul nu va putea exercita dreptul la regres prevazut de lege.
  • Daca asiguratul simuleaza producerea evenimentului asigurat, exagereaza cu intentie cuantumul prejudiciului cauzat tertilor, foloseste spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, isi asuma raspunderea pentru prejudicii pentru care nu este tinut raspunzator conform legii, modifica sau altereaza cu intentie urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea pagubei, intreprinde orice alte fapte care au drept scop inducerea in eroare a asiguratorului cu privire la valoarea prejudiciului sau producerea evenimentului asigurat, acesta decade din dreptul la despagubire. In oricare din situatiile enumerate anterior asiguratorul poate rezilia polita fara restituirea proportionala a primei de asigurare.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care GENERALi Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita MALPRAXIS pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Constatarea producerii evenimentului asigurat, stabilirea raspunderii asiguratului si evaluarea prejudiciilor se face de reprezentantii asiguratorului sau prin imputernicitii acesteia impreuna cu asiguratul
  • Stabilirea despagubirii se face pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator.
  • In cazul in care nu se realizeaza conventia sus-mentionata, partile se vor adresa pentru stabilirea raspunderii asiguratului si / sau cuantificarea prejudiciului produs, instantelor de judecata romane de drept comun.
  • Asiguratorul are dreptul de a prelua in numele asiguratului apararea in procesul civil sau solutionarea oricarei cereri de despagubire si va avea puteri depline in rezolvarea amiabila a oricarui litigiu sau incheierea unei tranzactii privind despagubirea.
  • Sumele reprezentand despagubiri pentru daunele ce cad sub incidenta politei de asigurare vor fi platite de catre asigurator in ordinea formularii cererilor de despagubire si a stabilirii cuantumului despagubirii.
  • In cazul daunelor produse la bunuri, la stabilirea indemnizatiei se ia in calcul valoarea pe care o au bunurile in momentul producerii evenimentului asigurat, tinand seama si de natura, calitate, vechime, depreciere, folosinta. In acest sens, asiguratorul despagubeste cheltuielile ocazionate de reparatia, refacerea sau restaurarea bunurilor avariate sau cheltuielile de achizitie a unor bunuri asemanatoare ca parametri tehnici celor avariate sau distruse, din care se scade, dupa caz uzura, valoarea recuperarilor care se pot valorifica si fransiza.
  • Daca despagubirea, calculata potrivit conditiilor politei de asigurare, este mai mica decat fransiza, asiguratorul nu plateste despagubirea; daca despagubirea astfel calculata depaseste fransiza, aceasta se scade din despagubire.
  • Despagubirea platita de asigurator nu poate depasi limitele maxime ale raspunderii stabilite prin polita de asigurare, nici cuantumul prejudiciului si nici valoarea bunurilor din momentul producerii evenimentului asigurat.
  • In ceea ce priveste daunele reprezentand vatamari corporale asiguratorul acorda despagubiri pentru acoperirea cheltuielilor necesare restabilirii / ameliorarii starii de sanatate a persoanei prejudiciate, probate cu documente si care nu sunt acoperite de sistemele de asigurare sociala, precum si cele necesare acoperirii pierderilor de venit net suferite de persoana prejudiciata, ca urmare a producerii evenimentului asigurat.
  • In cazul decesului asiguratorul acorda despagubiri pentru:
   • cheltuielile de transport si de inmormantare a persoanei decedate, pe baza de documente justificative;
   • veniturile nete nerealizate si eventuale alte cheltuieli facute in perioada de la data producerii evenimentului si pana la data decesului, daca acestea au fost consecinta evenimentului, probate cu documente;
   • sume periodice (pensii de intretinere) datorate persoanelor prevazute de lege.
  • Cheltuielile de limitare a pagubelor sunt in sarcina asiguratorului numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate, pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu pot depasi, singure sau impreuna cu despagubirea si eventuale cheltuieli de judecata, limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare.
  • Plata despagubirii va fi efectuata de asigurator numai dupa ce asiguratul:
   • va face dovada raspunderii sale si a obligatiei de despagubire a prejudiciului produs persoanelor pagubite;
   • va declara daca si ce asigurari a mai incheiat pentru acelasi risc;
   • va preda toata documentatia ceruta de asigurator, inclusiv cea necesara pentru a exercita actiunea de regres.
  • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit persoanei pagubite, in masura in care aceasta nu a fost deja despagubita de asigurat; despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit persoana pagubita.
  • Limitele asigurate se reduc cu sumele platite cu titlu de despagubire, de la data efectuarii acestor plati, asigurarea continuand pentru suma ramasa. Aceasta limita poate fi reintregita la solicitarea asiguratului, prin plata unei prime suplimentare si emiterea unui act aditional.
  • Prin efectul platii despagubirii, asiguratorul se subroga in limita acestei sume, in drepturile asiguratului impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea evenimentului asigurat.
  • Inceputul procedurii de stabilire a despagubirii, cuantificarea sau plata unor sume cu titlu de avans nu constituie o recunoastere a obligatiei asiguratorului de a despagubi; ca urmare, asiguratorul isi pastreaza dreptul de a opune noi exceptii care pot conduce la o cuantificare diferita a despagubirii sau chiar la negarea dreptului la despagubire, caz in care se vor recupera sumele deja platite asiguratului.
  • Plata despagubirii se face in termen de maximum 30 de zile de la data completarii documentatiei dosarului de dauna.
  • Asiguratul are obligatia sa comunice in scris daca a incheiat alte asigurari cu alti asiguratori pentru aceleasi riscuri pe care le acopera polita de asigurare, caz in care asiguratorul poate rezilia polita in termen de 30 de zile de la data comunicarii, cu un preaviz de 15 zile.
  • Daca rezilierea nu are loc si polita ramane in vigoare, in cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul trebuie sa comunice asiguratorului numele tuturor celorlalti asiguratori.
  • In cazul existentei mai multor asiguratori, asiguratorul are obligatia sa plateasca numai o parte a despagubirii care rezulta din repartizarea proportionala a despagubirilor datorate de catre toti asiguratorii, fiind exclusa orice raspundere solidara, astfel incat, conform legii, despagubirea totala sa nu depaseasca valoarea pagubei.
  • In cazul in care bunurile avariate sau distruse, pentru care se datoreaza despagubiri, au fost asigurate separat de proprietar (tertul pagubit), asiguratorul va acorda despagubiri in limita diferentei dintre cuantumul pagubei si despagubirile acordate conform asigurarilor incheiate (daca aceste despagubiri au fost incasate).
  • In cazul in care asigurarea aceluiasi risc este repartizata intre mai multe societati de asigurare in cote determinate, asiguratorul raspunde numai proportional cu cota sa de participare, chiar daca polita este unica si este semnata de mai multe societati de asigurare.

  Notificare daune:

  Se face in centrul de Constatare daune existent in fiecare oras din Romania.

  www.generali.ro / servicii / solutionare-daune / auto / unitati-constatare

  dauneauto@generali.com

  de LUNI pana VINERI, intre 9:00 – 18:00 -

  Diverse: 
  • Toate comunicarile cu privire la polita de asigurare trebuie sa fie efectuate in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, dupa cum urmeaza:
   • cele destinate asiguratorului, la sediul legal al acesteia, asa cum rezulta din polita sau din modificarile succesive inscrise, conform legii, in Registrul Comertului;
   • cele adresate asiguratului, la adresa indicata in polita sau la aceea care a fost mentionata expres de catre acesta pentru trimiterea comunicarilor.
  • Toate impozitele si taxele prezente si viitoare referitoare la prima de asigurare, la polita si alte acte care depind de aceasta, sunt in sarcina asiguratului, chiar daca plata a fost facuta anticipat de asigurator.
  • Polita de asigurare se incheie in Romania fiind supus legislatiei in materie din Romania.
  • Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu polita de asigurare va fi solutionat de catre instantele judecatoresti in a caror competenta teritoriala se afla sediul social al asiguratorului.