MALPRAXIS - Asigurarea de raspundere civila profesionala a personalului medical si unitatilor sanitare publice sau private - GROUPAMA Asigurari

asigurari groupama malpraxis medic asistent tehnician unitate sanitara publica privata furnizor material aparatura dispozitiv medical pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Mihai Eminescu, nr. 45.

office@groupama.ro

Tel:   021.305.80.00

Fax:   021.310.99.67

              GROUPAMA Asigurari S.A. este parte a marelui grup francez, de asigurari si servicii financiare bancare cu acoperire internationala, GROUPAMA. Asigurator de referinta in Franta, grupul GROUPAMA are o prezenta extinsa la nivel international, in 11 tari din Europa, Africa si Asia. Cu o traditie de peste 100 de ani, GROUPAMA a patruns progresiv pe piata romaneasca, in perioada 2007-2008, achizitionand 3 companii locale de asigurari: BT Asigurari in 2007 si Asiban si OTP Asigurari in 2008, pe care le-a reunit sub brand-ul GROUPAMA Asigurari S.A. Romania. De la infiintare si pana in prezent, GROUPAMA Asigurari S.A. s-a dezvoltat continuu acordand o atentie deosebita satisfacerii nevoilor clientilor, ceea ce a condus la accederea acesteia in categoria societatilor de asigurari premium, alaturi de alte societati de vaza de pe piata romaneasca de asigurari. GROUPAMA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-009-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GROUPAMA Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai, polita MALPRAXIS de asigurare a erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei MALPRAXIS de la GROUPAMA Asigurari S.A. il constituie, asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, astfel:

 • Asiguratorul, asigura raspunderea profesionala medicala pentru vatamari corporale, deces si / sau pagube materiale produse de catre asigurat unui pacient al sau.
 • Asigurarea se incheie pentru:
  • Sumele de care asiguratul si / sau personalul calificat angajat de acesta se face legal responsabil ca urmare a unor acte de neglijenta, imprudenta sau omisiune si avand drept consecinta vatamari corporale si / sau pagube materiale, dovedite a fi fost comise in timpul exercitarii profesiei;
  • Costurile si cheltuielile efectuate de asigurat, cu consimtamantul scris al asiguratorului, generate de procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare, precum si pentru prejudiciile civile stabilite de procesele penale.
  • Vor fi incluse de asemenea, dar nu vor depasi limita raspunderii inscrisa in polita si cheltuielile facute de asigurat in scopul limitarii prejudiciului, aparute ca urmare a neindeplinirii obligatiilor profesionale prevazute de practica medicala in ceea ce priveste consultatia si / sau tratamentul medical optim inclusiv operatiunile pre- sau postoperatorii, desfasurate atat de personalul medical specializat (medici de familie, medici specialisti – specialitati medicale, medici specialisti – specialitati chirurgicale si stomatologice), cat si de personalul auxiliar competent (personal medical cu studii medii, tehnicieni dentari) si care s-au manifestat sub forma unor diagnostice sau teste medicale gresite, administrarea neadecvata de medicamente, anestezice, calmante, tratament terapeutic impropriu, masuri de igiena incorecte, utilizarea defectuoasa a echipamentului medical, erori in desfasurarea operatiilor chirurgicale.
 • Sunt acoperite numai evenimentele care survin / au loc si sunt aduse la cunostinta asiguratorului, in scris, in timpul perioadei de valabilitate a politei.
 • Pentru clientii asiguratorului care au avut anterior o polita de asigurare anuala incheiata, se poate acorda anterioritate maxim 24 luni. Astfel, sunt acoperite si daunele aparute ca urmare a prejudiciilor provocate cu maximum 24 de luni inainte de intrarea in vigoare, numai daca cererea de despagubire impotriva asiguratului se va face in scris, de catre pagubit, in perioada de valabilitate a politei, cu conditia ca perioada de anterioritate sa fie mentionata in polita de asigurare.
 • Daca in polita nu se mentioneaza perioada de acoperire retroactiva oferita, polita va fi considerata fara perioada de anterioritate.
 • Data daunei este considerata a fi data la care a fost formulata in scris prima cerere de despagubire impotriva asiguratului.
 • Asigurarea poate fi incheiata atat de unitati medicale (policlinici si centre medicale de diagnostic si tratament, cu exceptia unitatilor medicale cu paturi care asigura si spitalizare, unitati de servicii medicale de urgenta si de transport sanitar, furnizori de servicii de ingrijire la domiciliu, furnizori de servicii medicale de recuperare, cabinete medicale individuale etc.) in nume propriu, cat si de fiecare personal medical in parte, beneficiar al autorizatiei de libera practica medicala.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita MALPRAXIS de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie sa intruneasca calitatea de medici cu autorizatie valida de libera practica medicala, asistenti, surori medicale, infirmiere sau orice personal medical autorizat;
 • persoanele juridice sunt unitatile medicale (policlinicile, dispensarele, cabinetele particulare, sanatoriile, unitati de servicii medicale de urgenta si transport sanitar, furnizori de produse medicale si sanitare, etc.) ce pot incheia asigurari in nume propriu dar si in numele si pentru fiecare angajat, intrucat este asigurata raspunderea solidara a acestora impreuna cu angajatii proprii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a furnizorului de servicii medicale, despre natura serviciilor medicale furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • descrierea activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru unitatile medicale;
 • istoricul de daune;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
 • limitele de raspundere;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita MALPRAXIS de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • la data retragerii sau suspendarii autorizatiei de libera practica medicala, a acreditarii / autorizatiei obtinute in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita MALPRAXIS de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita MALPRAXIS de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman sau strain care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de:
  • medic de familie, medic de medicina generala, medic specialist cu o anumita specialitate medicala, chirurgicala sau paraclinica, medic dentist, etc. care isi exercita profesiunea pe baza autorizatiei de libera practica acordata de Ministerul Sanatatii;
  • Personal medical cu studii superioare de specialitate - chimist, biolog, psiholog, fizician, biochimist, profesor CFM etc.;
  • Personalul mediu sanitar (asistent, moasa, tehnician, etc.) care isi desfasoara activitatea in unitati sanitare cu paturi sau in medicina primara, ambulatorii, cabinete medicale individuale;
  • Specialisti din cadrul laboratoarelor medicale care poseda o calificare atestata pentru furnizarea de servicii medicale, care acorda asistenta medicala atat in sistemul public cat si in cel privat intr-o locatie destinata special asistentei medicale, precum si cand aceasta se acorda in afara acestei locatii, ca urmare a unei cereri exprese din partea persoanei sau persoanelor care necesita asistenta sau din partea unei persoane pentru alte persoane care nu pot apela ele insele la aceasta asistenta.
 • Furnizori de servicii de ingrijire la domiciliu:
  • Medicii care isi exercita profesia pe baza autorizatiei de libera practica acordata de Ministerul Sanatatii, precum si personalul mediu sanitar, care au fost acreditati / autorizati pentru acordarea de servicii de ingrijire la domiciliu, in baza dispozitiilor legale in vigoare.
 • Unitati de servicii medicale de urgenta si transport sanitar:
  • Institutii, publice sau private, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare sa efectueze servicii medicale de urgenta si transport sanitar;
  • Angajatii instutiilor;
 • Furnizori de servicii de recuperare medicala:
  • Unitati medicale de specialitate, autorizate si acreditate conform legii, dupa cum urmeaza: spitale de recuperare, sectii / compartimente de recuperare din spitale, sanatorii pentru adulti si copii, preventorii cu sau fara personalitate juridica, unitati ambulatorii de recuperare din structura unor unitati sanitare, societati de turism balnear si de recuperare, cabinete medicale de specialitate, precum si alte cabinete medicale de specialitate organizate potrivit reglementarilor legale in vigoare, in numele si pentru fiecare medic si cadru medical nominalizat in polita de asigurare;

               Contractant poate fi unitatea sanitara sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (pacient):

 • persoana prejudiciata de actele / faptele de imprudenta, neglijenta, eroare sau omisiune ale asiguratului in cadrul exercitiului legal a activitatii profesionale medicale;
 • persoanele care utilizează dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor etc., in scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, pe baza prescriptiilor medicale.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              In limita raspunderii sunt incluse si sumele ce urmeaza a fi platite cu titlu de despagubiri aferente cheltuielilor de judecata.

              Limita maxima a raspunderii poate fi fixata:

 • Pe eveniment
  • Limita raspunderii asiguratorului pentru cheltuielile si costurile platibile unuia sau mai multor beneficiari ai politei ca urmare a unuia si aceluiasi eveniment nu va depasi suma inscrisa in polita ca despagubire pe eveniment.
  • Prin unul si acelasi eveniment se intelege orice pretentie de despagubire:
   • aparuta ca urmare a uneia si aceleiasi cauze, dar avand drept rezultat vatamarea corporala a mai multor pacienti, sau
   • inaintata simultan impotriva mai multor persoane asigurate ca urmare a unuia si aceluiasi prejudiciu.
 • Limita agregat
  • Raspunderea asiguratorului pentru toate sumele si cheltuielile platibile unui pagubit sau unui numar de pagubiti in legatura cu toate evenimentele asigurate intamplate in perioada de valabilitate a asigurarii nu va depasi limita agregat inscrisa in polita.

              Polita se incheie standard cu o limita minima a raspunderii pentru daune materiale, stabilita prin acte normative emise de autoritatile din domeniul medical la care se poate atasa si o limita a raspunderii pentru alte riscuri preluate in asigurare prin clauze speciale, cum ar fi de exemplu: daunele morale solicitate de persoanele pagubite prin instanta.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa; prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea contractului ramane neschimbata. La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                In situatia in care, o rata ulterioara celei dintai rate nu este platita in termen de 15 zile calendaristice de la termenul stabilit in polita (perioada de gratie), polita de asigurare se considera reziliata de drept, fara punere in intarziere sau alta somatie. Rezilierea se face cu data scadentei.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita MALPRAXIS de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

 • Sumele de care asiguratul si / sau personalul calificat angajat de acesta se face legal responsabil ca urmare a unor acte de neglijenta, imprudenta sau omisiune si avand drept consecinta vatamari corporale si / sau pagube materiale, dovedite a fi fost comise in timpul exercitarii profesiei;
 • Costurile si cheltuielile efectuate de asigurat, cu consimtamantul scris al asiguratorului, generate de procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare, precum si pentru prejudiciile civile stabilite de procesele penale.
 • Vor fi incluse de asemenea, dar nu vor depasi limita raspunderii inscrisa in polita si cheltuielile facute de asigurat in scopul limitarii prejudiciului, aparute ca urmare a neindeplinirii obligatiilor profesionale prevazute de practica medicala in ceea ce priveste consultatia si / sau tratamentul medical optim inclusiv operatiunile pre- sau postoperatorii, desfasurate atat de personalul medical specializat (medici de familie, medici specialisti – specialitati medicale, medici specialisti – specialitati chirurgicale si stomatologice), cat si de personalul auxiliar competent (personal medical cu studii medii, tehnicieni dentari) si care s-au manifestat sub forma unor diagnostice sau teste medicale gresite, administrarea neadecvata de medicamente, anestezice, calmante, tratament terapeutic impropriu, masuri de igiena incorecte, utilizarea defectuoasa a echipamentului medical, erori in desfasurarea operatiilor chirurgicale.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

 • Polita de asigurare nu se adreseaza urmatoarelor institutii medicale si / sau specializari medicale si nu acopera pierderi / daune de orice fel, produse de / in urmatoarele institutii medicale si / sau de / in legatura cu urmatoarele specializari medicale:
  • spitale, publice sau private;
  • orice unitati medicale, publice sau private cu paturi, care asigura spitalizare;
  • furnizori de echipamente medicale;
  • ginecologie si obstetrica;
  • neonatologie;
 • Polita nu acopera daunele sau pretentiile de despagubire rezultate din:
  • Orice serviciu practicat in afara obligatiilor profesionale, tratamentului sau consultatiilor specifice, a legislatiei in domeniu, a regulilor sau codului etic;
  • Orice raspundere asumata de asigurat prin polita, intelegere, ori diverse garantii si care depaseste limitele raspunderii profesionale asumate;
   • aceasta excludere nu se aplica la raspunderea profesionala care ar fi revenit oricum asiguratului in absenta acestei polite sau intelegere;
  • Orice servicii medicale practicate in afara celor solicitate de ratiuni de diagnosticare sau terapeutice; in cazul unor operatii estetice sau plastice asigurarea functioneaza numai pentru cazurile de refacere ca urmare a unor accidente si / sau deformatii congenitale;
  • Orice servicii medicale efectuate in scopul provocarii / evitarii starii de graviditate / procreerii, inclusiv operatiile de producere a sterilitatii, de fertilizare in-vitro si / sau avorturi sau contraceptie, precum si orice dauna financiara rezultata din desfasurarea operatiunilor de mai sus;
  • Prejudicii de orice fel (vatamari corporale, pierderi, daune materiale, inclusiv stres emotional, traume psihice sau fobii) aparute sau presupus a fi fost cauzate sau care au vreo legatura cu virusul HIV, agentii sai patogeni, hepatita sau alti virusi indetectabili la nivelul actual al medicinei;
  • Operatiuni de manipulare a sangelui in centrele de hematologie sau bancile de sange, cu exceptia cazului cand acestea sunt necesare pentru o interventie medicala asigurata;
  • daune aparute ca urmare a unor modificari genetice si / sau inginerii genetice;
  • Pretentii de despagubiri pentru prejudicii provenind din utilizarea medicamentelor pentru pierderea in greutate;
  • Utilizarea de medicamente / droguri in afara prescriptiilor medicale, precum si servicii sau interventii practicate asupra unor persoane aflate sub actiunea substantelor toxice sau a narcoticelor;
  • Anestezia generala precum si orice operatie medicala efectuata sub stare de anestezie generala, practicate de medicul stomatolog sau chirurgul stomatolog, exceptie facand situatiile in care asemenea proceduri sunt efectuate in spitale cu licenta si acreditare in acest sens;
  • Orice act ilegal si intentionat infaptuit de catre asigurat si / sau prepusii lui;
  • Prejudicii direct sau indirect cauzate, inrautatite sau provenind din radiatii ionizante sau contaminare radioactiva;
  • servicii prestate sub influenta substantelor narcotice sau intoxicante;
  • Orice invaliditate provocata intentionat prin autoranire sau incercare de sinucidere;
  • Pretentii de despagubiri pentru daune morale;
  • daune aparute ca urmare a unor teste medicale, studii clinice etc.;
  • Pretentii de despagubiri pentru daune cauzate de orice produs destinat implantarii sau injectarii in corpul uman, continand silicon lichid, solid sau gel intr-o membrana sau alt tip de invelis, incluzand, fara alte limitari, implanturi mamare sau constituind silicon lichid sau gel destinat injectarii directe in tesut; aceasta excludere se refera si la respectivul invelis, acoperamant sau recipient, indiferent din ce material este facut;
  • Prejudicii aparute ca o consecinta a oricarei circumstante notificate anterior intrarii in vigoare a politei si care era in mod rezonabil susceptibila a produce un eventual prejudiciu;
  • Orice dauna avizata dupa incheierea perioadei de asigurare, chiar daca evenimentul a avut loc in perioada de valabilitate a politei.
  • fransiza, respectiv retinerea proprie a asiguratului din fiecare eveniment asigurat.
Clauze Suplimentare: 

              La polita MALPRAXIS de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

 • Acoperirea DAUNELOR MORALE - care se ataseaza la polita de asigurare de baza numai in urma obtinerii acordului asiguratorului.

              Prin derogare, se extinde acoperirea prevazuta prin polita si pentru prejudiciile fara caracter patrimonial (daune morale) care sunt consecinta unor prejudicii materiale produse prin vatamari corporale sau deces, in desfasurarea activitatii profesionale mentionata in cererea / declaratia de asigurare.

              Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca pacientilor sau mostenitorilor acestora pentru daune morale consecinta prejudiciilor materiale;
 • cheltuielile de judecata facute de cei prejudiciati in scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor pentru daune morale, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil daca a fost obligat la desdaunare pentru daune morale.

              In situatiile prevazute mai sus se acorda despagubiri numai daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • pretentia de despagubire a pacientului sau mostenitorilor pacientului sa fie formulata pentru prima oara in scris, impotriva asiguratului, in timpul perioadei de asigurare;
 • actul de MALPRAXIS sa fi fost savarsit in perioada de asigurare sau dupa data retroactiva mentionata in polita de asigurare;
 • pretentia de despagubire formulata de pacient / mostenitorii pacientului sa fie notificata de catre asigurat asiguratorului in perioada de asigurare sau in perioada extinsa de raportare;
 • prejudiciul material sa fie cert in ceea ce priveste existenta sa, cuantificabil la data formularii cererii de despagubire, personal si direct;
 • intre actul de MALPRAXIS si prejudiciul material produs persoanei pagubite sa existe un raport de cauzalitate.

              Nu sunt cuprinse in asigurare si, deci, asiguratorul nu acorda despagubiri, pentru:

 • sumele corespunzatoare daunelor morale, consecinta vatamarilor corporale / decesului, ce depasesc limita pentru care a fost incheiata polita, limita prevazuta in polita de asigurare pentru astfel de daune.

              Nu sunt cuprinse in asigurare si deci nu se acorda despagubiri pentru prejudiciile care au fost notificate asiguratorului dupa expirarea perioadei extinse de raportare chiar daca asiguratul poarta raspunderea pentru producerea lor si au fost indeplinite toate celelalte conditii prevazute mai sus.

              Valoarea pana la care se acorda despagubiri:

 • Sublimita raspunderii asiguratorului:
  • In cazul in care polita de asigurare este incheiata cu stabilirea unei sublimite pentru daunele morale, despagubirile acordate de asigurator pentru aceste daune care sunt consecinta prejudiciilor materiale produse prin vatamari corporale / deces nu vor depasi pe intreaga perioada de asigurare, in total, valoarea mentionata in polita /  specificatia de asigurare la rubrica Sublimita raspunderii asiguratorului. Aceasta sublimita nu extinde Limita raspunderii asiguratorului stabilita pentru intreaga perioada de asigurare.
 • Limita raspunderii asiguratorului pe intreaga perioada de asigurare:
  • In cazul in care polita de asigurare este incheiata cu extinderea acoperirii si pentru daunele morale, fara stabilirea unei sublimite pentru aceste daune, despagubirile acordate de asigurator nu vor depasi, in total, pe perioada asigurata, pentru toate prejudiciile materiale si daunele morale consecinta acestora, limita raspunderii stabilita prin polita de asigurare.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru daune morale nu pot depasi valoarea sublimitei raspunderii asiguratorului mentionata pe polita / specificatia de asigurare, in cazul in care polita s-a incheiat cu sublimita pentru acest fel de daune.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru prejudicii materiale si daune morale nu vor depasi, in total, pe perioada asigurata, limita raspunderii stabilita prin polita de asigurare, daca aceasta este incheiata cu extinderea acoperirii si pentru daune morale dar fara stabilirea unei sublimite pentru aceste daune.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru cheltuielile, in procesul civil introdus exclusiv pentru obtinerea unor daune morale, nu pot depasi valoarea sublimitei raspunderii asiguratorului mentionata pe polita / specificatia de asigurare, in cazul in care aceasta s-a incheiat cu sublimita pentru acest fel de daune.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita MALPRAXIS de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

 • Asiguratul este obligat sa instiinteze pe asigurator imediat ce a luat cunostinta de un eveniment care poate da nastere unei pretentii de despagubire.
 • Asiguratul nu isi va asuma nicio obligatie si nu va acorda nicio despagubire fara acordul scris al asiguratorului.
 • Asiguratul este obligat sa se apere in proces tinand seama si de recomandarile facute de asigurator, care poate folosi si calea interventiei in interesul asiguratului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 • Asiguratul va comunica in interval de 48 ore de la incadrare orice persoana nou intrata in firma asigurata, avand aceeasi calitate sau calificare profesionala, precum si personalul iesit din asigurare.
 • Asiguratul are obligatia:
  • de a mentine in buna stare toata documentatia privind activitatea profesionala depusa si sa o puna la dispozitia asiguratorului in orice situatie in care apare o cerere de despagubire;
  • sa ia pe seama asiguratorului si in limita sumei asigurate toate masurile pentru limitarea prejudiciului;
  • sa avizeze in scris asiguratorul in termen de 48 ore de la producerea evenimentului si sa prezinte informatii privind natura si marimea prejudiciului, imprejurarile producerii evenimentului, persoanele vatamate si toata documentatia pe care acesta o solicita;
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea prejudiciului; daca din vina asiguratului exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubirea pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres;
  • sa comunice in scris pretentiile formulate de cei pagubiti;
  • sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului;

                In cazul neindeplinirii conditiilor de mai sus asiguratorul poate refuza plata despagubirilor daca din aceste motive nu a putut determina cauza producerii evenimentului si/sau intinderea pagubei.

Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care GROUPAMA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita MALPRAXIS pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea daunelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreunaa cu asiguratul ori imputernicitii sai sau prin experti.
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului contra celor raspunzatori de producerea sau marirea daunelor, cu conditia ca acestia sa nu fie asiguratul sau prepusii sai.
 • Asiguratul va fi decazut din drepturi daca cererea de despagubire are la baza o frauda sau se sprijina pe declaratii false.
 • despagubirile care se platesc in baza acestei polite se vor limita la:
  • despagubiri rezultand dintr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pronuntata de un tribunal avand competenta jurisdictionala pe teritoriul Romaniei;
  • comisioane, cheltuieli si alte costuri legale aferente.
 • despagubirile se pot stabili si pe baza intelegerii dintre parti, cu acordul asiguratorului dar numai in conditiile in care din actele incheiate de organele abilitate rezulta cu certitudine raspunderea profesionala a asiguratului in producerea prejudiciului iar partea vatamata face dovada acestuia.
 • despagubirile nu se pot stabili pe baza de intelegere intre parti in urmatoarele cazuri:
  • persoana pagubita formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice (pensii de intretinere);
  • evenimentul face obiectul unui proces penal, cu exceptia cazului in care potrivit legii actiunea penala poate fi stinsa prin impacarea partilor, precum si in cazul in care desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile urmeaza sa se faca prin proces civil;
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului sau la cuantumul pagubelor produse.
 • Nu se aplica prevederile politei daca evenimentul s-a produs:
  • dintr-un caz de forta majora;
  • din culpa exclusiva a persoanei pagubite sau a unei terte persoane.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea producerii daunei, a fost initiata o cercetare penala;
  • sa nu plateasca despagubirea daca asiguratul a contribuit in mod deliberat ori prin intentie la producerea pagubei.
 • despagubirile se platesc in limita sumei asigurate prevazuta in polita de asigurare. In cazul in care se dovedeste ca pacientul a suferit si pagube materiale ca urmare a interventiei medicale, despagubirea nu va depasi valoarea bunurilor prejudiciate, imediat anterioara producerii evenimentului asigurat, si nici limita prevazuta in polita pentru aceasta.
 • Daca prin hotarare judecatoreasca se stabileste ca despagubirea sa fie platita sub forma unei prestatii banesti periodice (pensie de intretinere) asiguratorul va plati despagubirea sub aceasta forma pana la epuizarea sumei asigurate sau, in cazul in care obligatiile de plata se intind pe o durata limitata, pana la epuizarea perioadei cu conditia ca plata sa nu depaseasca suma asigurata. Daca prin hotarare judecatoreasca se stabileste ca starea persoanei prejudiciate s-a imbunatatit, asiguratorul poate fie sa micsoreze cuantumul sumelor platite sub forma prestatiei banesti periodice, fie sa inceteze plata acestora.
 • Asiguratorul va plati despagubirea fie direct celui pagubit (instiintandu-l in scris pe asigurat) fie asiguratului, daca acesta l-a despagubit in prealabil si cu acordul scris al asiguratorului pe cel prejudiciat. Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului fata de asigurator.
 • Daca urmare a unui eveniment asigurat se va inregistra invaliditatea permanenta a pacientului, despagubirea se va ridica la nivelul stabilit prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva cu conditia ca aceasta sa nu depaseasca limita raspunderii stabilita. Daca urmare a invaliditatii permanente se va inregistra decesul persoanei vatamate, beneficiarul politei va avea dreptul sa incaseze integral suma asigurata prevazuta in polita pentru cazul de deces.
 • Asiguratorul va despagubi toate costurile si cheltuielile care depasesc limita ce reprezinta retinerea proprie a asiguratului si care va fi mentionata pe fiecare eveniment sau serie de accidente provenind din acelasi eveniment.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - ALO GROUPAMA -

Tel: 0374 110 110

de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

Diverse: 
 • Orice litigiu care apare intre asigurat si asigurator in legatura cu aplicarea politei va fi rezolvat pe cale amiabila sau de instantele de judecata competente in Romania.
 • Rezilierea politei poate fi facuta, atat de asigurator, cat si de asigurat cu un preaviz de 30 zile.
 • Prin reziliere, asiguratorul va returna asiguratului prima de asigurare corespunzatoare perioadei neefectuate, calculata prorata temporis.
 • Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea prin neplata in termen de 30 de zile de la scadenta a ratei de prima datorata.