Asigurarea de asistenta si cheltuieli medicale pentru CALATORIE in STRAINATATE

asigurari uniqa asistenta medicala calatorie strainatate vacanta turist studii sportiv pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil, nr. 25.

secretary@uniqa.ro

Tel:   021.212.08.82, 0725.568.400

Fax:   021.212.08.41, 021.212.08.42, 021.212.08.43

                  UNIQA Asigurari S.A. a luat fiinta la finele anului 2008 cand UNIQA Insurance Group a preluat prima companie cu capital privat din Romania, respectiv UNITA, fondata la Timisoara in 1990. In 2002 Wiener Stadtische a devenit actionar majoritar al societatii, in 2004 este mutat sediul central la Bucuresti pentru ca in 2008 UNIQA Insurance Group sa achizitioneze 100% din actiuni. UNIQA Asigurari S.A. se preocupa permanent si acorda o mare importanta dezvoltarii de produse si de solutii de asigurari integrate, adaptate nevoilor actuale si stilului de viata modern si dinamic. UNIQA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-007-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

UNIQA Asigurari S.A. detine in portofoliu, polita de asigurare VACANTA & RELAXARE de asistenta si cheltuieli medicale pentru Calatorie in strainatate, destinata persoanelor fizice romane sau straine cu varsta cuprinsa intre 1 an si 64 de ani, care au domiciliul stabil sau rezidenta pe teritoriul Romaniei si care calatoresc in stainatate in scop turistic, pentru afaceri sau pentru a presta o activitate lucrativa in baza unui contract de munca incheiat cu un angajator din strainatate.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare VACANTA & RELAXARE de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la UNIQA Asigurari S.A. il constituie acoperirea riscurilor asigurate asa cum sunt prevazute in polita de asigurare, ca urmare a producerii evenimentului asigurat pe timpul calatoriei in stainatate.

               Polita de asigurare se poate incheia pentru calatorii in scop:

 • Turistic;
 • Business - calatorii in interes de serviciu ce presupun participarea asiguratului la sedinte, negocieri, conferinte, simpozioane, congrese, expozitii, seminarii, workshop-uri sau activitati similare pentru care trebuie sa existe o delegatie de la locul de munca si care nu presupun prestarea de munca fizica sau a diverselor meserii.
 • La lucru – pentru calatorii in strainatate efectuate cu scopul de a presta activitati legale remunerate, cu respectarea perioadei de sedere in afara Romaniei si a reglementarilor legale in vigoare si/sau ale contractului de munca semnat.

              Asigurat poate fi orice cetatean roman sau strain care are domiciliul sau rezidenta in Romania si are varsta minim 1 an si maxim de 64 ani impliniti la data incheierii asigurarii. Persoanele care la incheierea asigurarii au implinit varsta de 65 ani, sau implinesc 65 de ani pe durata calatoriei nu pot fi asigurate.

             Asigurarea este valabila in zona geografica mentionata in polita de asigurare, in tara de destinatie precum si pe teritoriul tarilor tranzitate.

             Tratamentul medical de urgenta necesar din punct de vedere medical, al asiguratului ca urmare a unei boli sau consecintelor unui accident incepe in ziua in care incepe tratamentul medical si inceteaza atunci cand dupa constatarea medicala necesitatea tratamentului nu mai exista. Daca tratamentul trebuie extins asupra unei boli sau urmari ale unui accident care nu are legatura de cauzalitate cu cele tratate anterior, atunci se considera ca a intervenit un nou eveniment asigurat. Evenimentul asigurat include si transportul in Romania (repatrierea) in scopul continuarii tratamentului necesar din punct de vedere medical, respectiv in caz de deces al asiguratului.

             Prin imbolnavire se intelege orice modificare organica sau functionala a starii normale a organismului a unei persoane, ce intruneste cumulativ urmatoarele conditii:

 • boala a survenit in mod neasteptat si imprevizibil si nu apare in antecedentele patologice, anterior duratei de valabilitate a asigurarii. Exceptie de la aceasta situatie fac cazurile de acutizare a unor boli cronice care figureaza in antecedentele patologice ale asiguratului, si care implica masuri de urgenta pentru salvarea vietii asiguratului sau masuri ce urmaresc numai calmarea durerii acute, in limita a 1.000 EURO.
 • este constatata si confirmata de un medic autorizat (prin medic autorizat se intelege orice persoana posesoare a unei diplome valabile in medicina, cu drept de profesare in tara in care calatoreste asiguratul sau in tara tranzitata, cu exceptia asiguratului insusi si a rudelor sale de toate gradele precum si a persoanelor care insotesc asiguratul pe timpul calatoriei).
Conditii de Preluare in Asigurare: 

            Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare VACANTA & RELAXARE de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la UNIQA Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica, cu domiciliul stabil sau rezidenta pe teritoriul Romaniei si cu varsta cuprinsa intre 1 an si 64 de ani;
 • sa calatoreasca in strainatate, in scop turistic, pentru afaceri sau pentru a presta o activitate lucrativa in baza unui contract de munca incheiat cu un angajator din strainatate;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante: despre asigurat / contractant; despre destinatia calatoriei; despre scopul calatoriei; mijlocul de deplasare; ruta folosita pentru Calatorie; istoricul si situatia medicala prezenta; perioada calatoriei; etc.
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare si de Calatorie ale asiguratului / contractantului - C.I. sau pasaport in termen de valabilitate;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • adresa asiguratului;
 • datele de contact ale asiguratului;
 • scopul calatoriei;
 • tara si zona geografica de destinatie;
 • mijlocul de transport cu care efectueaza calatoria, eventualele escale si tranzitari de tari;
 • prima zi de iesire din tara;
 • ziua intoarcerii in tara;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceleasi riscuri.

              Polita de asigurare se incheie obligatoriu inaintea parasirii teritoriului Romaniei prin prezentarea pasaportului asiguratului (sau a cartii de identitate, pentru cazul in care deplasarea este permisa pe baza acestui document) in original si prin plata integrala a primei de asigurare. In caz contrar asigurarea nu este valabila.             

              Asigurarea poate fi incheiata de catre persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti, sau persoana juridica care are un interes asigurabil.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare VACANTA & RELAXARE de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la UNIQA Asigurari S.A., poate fi incheiata pentru o perioada minima de 2 zile si maxima de 365 zile si este valabila pentru calatoria efectuata de asigurat, in afara teritoriului Romaniei si a tarii de rezidenta a asiguratului, cu conditia ca SCOPUL calatoriei sa fie turistic, pentru afaceri sau pentru a presta o activitate lucrativa in baza unui contract de munca incheiat cu un angajator din strainatate.

              Acoperirea politei este valabila 24h / 24h pe intreaga perioada a calatoriei efectuate.

              Polita de asigurare se incheie, de regula, pentru o perioada minima de 2 zile si maxima de 365 zile in baza informatiilor scrise furnizate de catre asigurat prin completarea cererii-chestionar, a eventualelor declaratii / documente solicitate de asigurator (daca este cazul, conform procedurilor interne ale asiguratorului). Asiguratul / contractantul este obligat sa raspunda in scris la toate intrebarile formulate de asigurator in cererea-chestionar, precum si sa declare orice informatii pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului.

              Pentru politele cu o valabilitate mai mare de 180 de zile, acoperirea este limitata la maxim 180 de zile consecutive pentru fiecare Calatorie efectuata in perioada de valabilitate, daca nu exista alte mentiuni la polita. Pentru scopul “La lucru” acoperirea este valabila pentru intreaga perioada mentionata in polita, neintrerupt.

              Polita de asigurare se poate incheia atat inainte de plecarea in strainatate a asiguratului, cat si dupa plecarea acestuia. In cazul politelor emise ulterior parasirii teritoriului Romaniei, raspunderea asiguratorului incepe dupa 5 zile, calculate din ziua urmatoare celei emiterii politei si efectuarii platii integrale si anticipate a primei de asigurare.

              Asiguratul / contractantul are dreptul sa solicite anularea politei de asigurare si restituirea primei anterior inceperii valabilitatii acesteia. In cazuri exceptionale polita se poate anula si dupa inceperea valabilitatii prin prezentarea de catre asigurat a unor dovezi clare ca nu s-a mai efectuat calatoria, dar nu mai târziu de data expirarii valabilitatii politei.

             Prima de asigurare sau diferenta se restituie asiguratului / contractantului numai in cazurile in care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a politei.

            Perioada de valabilitate a politei se poate prelungi, numai cu acordul asiguratorului, in cazuri exceptionale, in baza unei solicitari in scris si cu incasarea unei prime suplimentare. Se pot prelungi doar polite fara dosar de dauna deschis si pentru maxim 30 de zile.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei de inceput, inscrisa in polita de asigurare, si expira la ora 24:00 a datei de sfarsit, inscrisa in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare VACANTA & RELAXARE de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la UNIQA Asigurari S.A., este valabila in tara / zona teritoriala mentionata in polita de asigurare.

               Asigurarea valideaza si pe durata tranzitului daca intervalul de timp in care asiguratul tranziteaza tara respectiva este inclus in perioada de asigurare specificata in polita.

               Asigurarea nu este valabila:

 • asigurarea nu este valabila in tarile in care asiguratul isi are domiciliul stabil, resedinta sau al caror cetatean este;
 • asigurarea nu este valabila in: Siria, Liban, Iran, Irak, Afganistan.
 • pe teritorii unde se inregistreaza conflicte de orice natura sau in zonele si teritoriile pentru care exista avertizari de pericol din partea Ministerului Afacerilor Externe.

               In functie de optiunea asiguratului, mentionata in polita de asigurare, acoperirea teritoriala poate fi:

 • Plan A - Europa - tarile care sunt din punct de vedere geografic in Europa;
 • Plan B - Intreaga Lume (fara SUA si Canada) - toate tarile din lume mai putin SUA si Canada
 • Plan C - Intreaga Lume - toate tarile din lume, inclusiv SUA si Canada
 • Plan D - La Lucru - tarile care sunt din punct de vedere geografic in Europa;
Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare VACANTA & RELAXARE de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la UNIQA Asigurari S.A., este orice persoana fizica romana sau straina, cu varsta cuprinsa intre 1 an si 64 de ani, care are domiciliul stabil sau rezidenta pe teritoriul Romaniei si care calatoreste in stainatate in scop turistic, pentru afaceri sau pentru a presta o activitate lucrativa in baza unui contract de munca incheiat cu un angajator din strainatate.

                Persoanele care la incheierea asigurarii au implinit varsta de 65 ani, sau implinesc 65 de ani pe durata calatoriei nu pot fi asigurate.

                Asigurarea poate fi incheiata de catre persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti, sau persoana juridica care are un interes asigurabil.

Suma Asigurata: 

                  Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                  Suma asigurata se stabileste in Euro.

                  Asiguratul poate opta pentru una din urmatoarele variante de sume asigurate, pentru orice plan de acoperire teritoriala, astfel:

 • Plan A - Europa - tarile care sunt din punct de vedere geografic in Europa;
  • Suma maxima asigurata: 50.000 EUR
 • Plan B - Intreaga Lume (fara SUA si Canada) - toate tarile din lume mai putin SUA si Canada
  • Suma maxima asigurata: 50.000 EUR
 • Plan C - Intreaga Lume - toate tarile din lume, inclusiv SUA si Canada
  • Suma maxima asigurata: 50.000 EUR
 • Plan D - La Lucru - tarile care sunt din punct de vedere geografic in Europa;
  • Suma maxima asigurata: 30.000 EUR

                ​Clauza de Sporturi Extreme poate fi activata doar pentru Planul Europa la suma maxima asigurata de 50.000 EUR.

Deplasarea unei rude / cunoscut in cazul unei urgente medicale

                Limita maxima de despagubire pentru aceste cheltuieli este de 2000 euro / perioada asigurata.

Costuri hoteliere

Limita maxima de despagubire pentru aceste cheltuieli este de 1500 euro / pers / perioada asigurata.

Intarziere zbor mai mult de 12 ore

                Limita maxima de despagubire pentru aceste cheltuieli este de 500 euro / pers / perioada asigurata.

Intarziere bagaj mai mult de 6 / 12 ore

Limita maxima de despagubire pentru aceste cheltuieli este de 100 euro / pers / perioada asigurata pentru intarziere mai mare de 6 ore si 500 euro / pers / perioada asigurata pentru intarziere mai mare de 12 ore.

Bagaje pierdute

Limita maxima de despagubire pentru aceste cheltuieli este de 500 euro / pers / perioada asigurata, maxim 2 bagaje, 250 euro / bagaj.

raspundere civila in strainatate

Limita maxima de despagubire pentru aceste cheltuieli este de 5000 euro / eveniment asigurat si agregat pe intreaga perioada de asigurare.

Pierderea documentelor de Calatorie

Limita maxima de despagubire pentru aceste cheltuieli este de 500 euro / perioada asigurata.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Prima de asigurare se stabileste ìn lei sau valuta si se va plati in lei la cursul BNR al zilei ìn care s-a efectuat plata.             

               Prima de asigurare se calculeaza in functie de numarul de zile de Calatorie in strainatate, de varsta asiguratului, teritorialitate si scopul calatoriei pentru care asiguratul / contractantul a optat in polita.

               Prima de asigurare trebuie platita integral anterior efectuarii calatoriei asigurate.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare VACANTA & RELAXARE de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la UNIQA Asigurari S.A., poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare VACANTA & RELAXARE de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la UNIQA Asigurari S.A., sunt:

asistenta medicala in strainatate in caz de imbolnavire sau accident

               Asiguratorul suporta cheltuielile ocazionate de tratamentul medical necesar a fi efectuat pe timpul sederii temporare in strainatate, tratament medical care in conditiile politei de asigurare include:

 • tratamentul ambulatoriu al pacientului, ce cuprinde:
  • medicamentele prescrise de un medic autorizat sa practice aceasta profesie de catre autoritatea publica competenta din tara in care s-a produs evenimentul asigurat;
  • materialele medicale ajutatoare care fac parte din tratament, pentru membre fracturate sau rani (mulaje de gips, bandaje, pansamente sau carje, prescrise de medic);
  • diagnosticul radiografic si radiologic.
 • tratamentul efectuat de asigurat, in conditii de spitalizare, in masura in care acesta:
  • are loc intr-o institutie recunoscuta, in mod general, drept spital in tara respectiva;
  • se face sub supravegherea directa a unui medic avand la dispozitia sa facilitati suficiente de diagnosticare si terapie;
  • se desfasoara numai conform metodelor recunoscute din punct de vedere stiintific si testate clinic in acea tara.
   • In acest scop trebuie folosit spitalul din localitatea in care se afla persoana asigurata sau spitalul din localitatea cea mai apropiata, unde exista posibilitatea aplicarii tratamentului adecvat.
 • costurile transportului efectuat de servicii de salvare autorizate pentru acordarea de asistenta medicala de urgenta, pana la cel mai apropiat spital / unitate sanitara.
 • cheltuieli cu transferul la o clinica de specialitate, daca acesta este necesar din punct de vedere medical si prescris de medic.
 • interventii chirurgicale in caz de urgenta si ca unica masura pentru salvarea vietii in urma unui accident sau in cazul unei boli, care pun in pericol viata si daca pacientul nu poate fi transportat in tara sa de resedinta din motive medicale (inclusiv costurile legate de acestea). Exceptie fac doar interventiile chirurgicale stomatologice care se acopera conform celor de la paragraful urmator.
 • tratament dentar de urgenta in limita sumei de 650 euro / perioada asigurata necesar pentru calmarea directa a durerii si fara alegerea medicului, maxim2 dinti si 325 EURO / dinte.
 • repatrierea medicala sau in caz de deces a asiguratului;
  • Prin repatriere se intelege transportul asiguratului la domiciliul din Romania sau la un spital din Romania efectuat numai pe baza recomandarii medicului curant in scopul continuarii tratamentului necesar din punct de vedere medical in cazul alterarii starii de sanatate a asiguratului, ca urmare a unei boli sau unui accident, respectiv in caz de deces al asiguratului.
  • Conditii necesare pentru repatrierea medicala a asiguratului:
   • Sa existe o alterare a starii de sanatate a asiguratului si totodata asiguratul sa fie transportabil din punct de vedere medical;
   • Centrul de asistenta sa fie informat in vederea adoptarii masurilor adecvate. Pe baza datelor comunicate referitoare la asigurat, Centrul de asistenta contacteaza medicul curant si ia o hotarare cu privire la efectuarea si la tipul transportului, conform criteriilor specificate mai sus. Hotararea de transport al asiguratului este luata de medicul / medicii curant / curanti si trebuie confirmata si de catre medicul Centrului de asistenta.
   • In cazul repatrierii medicale, raspunderea asiguratorului inceteaza in momentul preluarii asiguratului de o institutie de tratament din Romania sau odata ajuns la domiciliu. Totodata refuzul asiguratului de a accepta repatrierea medicala atrage incetarea raspunderii asiguratorului incepand cu data la care aceasta ar fi putut fi efectuata.
  • In cazul decesului asiguratului in perioada calatoriei in strainatate, cheltuielile pentru repatriere cuprind costurile necesar a fi efectuate in vederea transportului corpului neinsufletit in Romania, pana la locul de inhumare, mai putin costurile cu inmormantarea si inhumarea.
   • Nu sunt acoperite costurile cu repatrierea asiguratului decedat care a calatorit cu scopul de a se supune unui tratament / interventii chirurgicale pentru o afectiune cronica / preexistenta, iar decesul a aparut ca o consecinta a acestuia / eia.
   • Toate cheltuielile cu obtinerea documentelor de constatare a decesului si de obtinere a autorizatiei de repatriere, precum si cele de stationare / depozitare a corpului neinsufletit cad in sarcina rudelor asiguratului

                Sunt incadrate in categoria accidente: inec, ingerarea de alimente ce contin materiale corozive, arsuri, opariri, inhalare de gaze sau vapori, dislocari ale membrelor, intinderi si rupturi musculare ale tendoanelor, electrocutare.

Deplasarea unei rude / cunoscut in cazul unei urgente medicale

                Daca in perioada de valabilitate a politei, asiguratul sufera un accident sau o imbolnavire, asiguratorul va plati costurile de transport dus-intors prima clasa in cazul calatoriei cu trenul sau la clasa economy / tourist in cazul calatoriei cu avionul si cazare pe timp de noapte pentru o ruda / cunoscut mentionat de asigurat pentru a se deplasa spre locatia unde se afla acesta, pe perioada cat asiguratul va ramane internat in unitatea medicala.

                Limita maxima de despagubire pentru aceste cheltuieli este de 2000 euro / perioada asigurata.

Costuri hoteliere

                Daca pe perioada calatoriei, asiguratul sufera un accident sau o imbolnavire, iar medicul curant ii recomanda o perioada de convalescenta pana la momentul in care asiguratul poate fi repatriat medical sau se poate intoarce pe cont propriu in tara, asiguratorul va acoperi costurile cu cazarea in limita sumei de 1500 euro / pers / perioada asigurata, pe durata cat acesta va ramane in convalescenta.

Intarziere zbor mai mult de 12 ore

                Se acopera in limita sumei de 500 euro / pers / perioada asigurata, cheltuielile suplimentare pentru cazare, achizitionare de produse de prima necesitate, alimente, transferul de la si inapoi la aeroport sau eventualele costuri suplimentare pentru reprogramarea zborului de legatura, justificate prin chitante, bonuri de casa, facturi in original sau alte documente primite de la furnizorii externi. Perioada intarzierii se calculeaza din momentul programat al plecarii, asa cum apare pe biletul de Calatorie / in itinerariile de Calatorie.

                Riscuri acoperite:

 • Intarzierea unui zbor cu mai mult de 12 ore fata de durata programata a zborului si / sau pierderea zborului de legatura rezultat din intarzierea primului zbor, ca urmare a:
  • Conditiilor meteo nefavorabile;
  • Defectiunilor tehnice ale mijlocului de transport;
  • Greve, Rascoale, Tulburari civile survenite dupa emiterea politei de asigurare.

Intarziere bagaj mai mult de 6 / 12 ore

               Se despagubesc costuri de achizitie pentru bunuri de prima necesitate efectuate ca urmare a intarzierii bagajului, numai in baza unor documente justificative (chitante, bonuri de casa semnate si stampilate, facturi in original) si numai dupa primirea unui raport scris din partea companiei de transport care sa certifice intarzierea bagajelor inregistrate si numarul de ore de intarziere.

               Limita maxima de despagubire pentru acest risc este de 100 euro / pers / perioada asigurata pentru intarziere mai mare de 6 ore si 500 euro / pers / perioada asigurata pentru intarziere mai mare de 12 ore.

Bagaje pierdute

               Se acopera pierderea bagajelor inregistrate (bagajul aflat in custodia transportatorului aerian in perioada de timp dintre predarea si ridicarea bagajului la si de la compania de transport, pe durata calatoriei).

               Asiguratul poate beneficia de indemnizatii pentru pierderea bagajului in cazul in care nu il recupereaza si compania aeriana il declara oficial pierdut in limita sumei maxime asigurate de 500 euro / pers / perioada asigurata, maxim 2 bagaje, 250 euro / bagaj. In cazul in care bagajul este predat cu intarziere asiguratului se vor aplica prevederile de la ”Intarziere bagaje mai mult de 6 / 12 ore”.

               In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul are obligatia de a notifica imediat biroul de pierdere bagaje al transportatorului si asiguratorul / Centrul de asistenta nu mai tarziu de 48 de ore de la producerea evenimentului sau 3 zile lucratoare de la intoarcerea in tara.

               Cererea de despagubire va fi insotita obligatoriu de:

 • Declaratie de eveniment completata de asigurat;
 • Formularul completat de biroul de reclamatii bagaje al aeroportului de destinatie;
 • Biletul de avion si tichetul de predare al bagajelor implicate in evenimentul asigurat;
 • Instiintare scrisa de la compania aeriana ca a incetat sa mai caute bagajul si il considera definitiv pierdut.

raspundere civila in strainatate

               Se asigura cheltuieli de judecata si cheltuieli care decurg din raspunderea civila a acestuia ca urmare a:

 • Vatamarii corporale sau decesului, produse in mod accidental, a unui tert care nu este membru al familiei asiguratului, insotitor pe parcursul calatoriei sau angajat al acestuia;
 • Prejudicii materiale rezultate din distrugerea oricarui tip de proprietate ce nu apartine, nu este in responsabilitatea sau controlul asiguratului, al membrilor familiei, insotitorilor sau angajatilor acestuia.

               Limita maxima de despagubire este de 5000 euro / eveniment asigurat si agregat pe intreaga perioada de asigurare.

               Persoana asigurata va notitifica in maxim 48 de ore asiguratorul despre orice eveniment care ar putea determina raspunderea acestuia asa cum este descrisa in aceasta sectiune si va oferi detaliile si informatiile solicitate. De asemenea va inainta asiguratorului imediat ce va primi orice citatie, scrisoare, somatie, proces intentat si va comunica in scris asiguratorului in termen de 48 de ore daca are cunostinta de vreo condamnare iminenta, ancheta sau investigatie legata de numitul eveniment.

               Asiguratorul are dreptul sa preia rezolvarea oricarei plangeri si sa actioneze in justitie pe propria cheltuiala si in beneficiul sau orice cerere de compensare sau despagubire indiferent de reclamant. Asiguratul va acorda toate informatiile si asistenta solicitate.

               Asiguratorul va fi exonerat de orice raspundere civila viitoare fata de terti vatamati, nascuta in sarcina asiguratului in legatura cu evenimentele din aceasta sectiune.

               Nu se accepta oferte, promisiuni sau plati catre terti fara acordul prealabil al asiguratorului.

Pierderea documentelor de Calatorie

               Se acopera cheltuielile necesare refacerii documentelor de Calatorie pentru situatiile in care, pe perioada calatoriei, asiguratul reclama pierderea documentelor de Calatorie - buletin, carte de identitate, pasaport, certificat de inmatriculare al masinii personale, carnet de conducere ca urmare al furtului / furtului prin talharie a acestora.

               Raspunderea maxima a asiguratorului pentru astfel de evenimente este de 500 euro / perioada asigurata.

               Asiguratorul se obliga sa plateasca indemnizatia de asigurare, numai pentru evenimentele asigurate si notificate Centrului de asistenta in termen de maxim 48 de ore de la data producerii evenimemtului asigurat si in baza documentelor originale primite de la autoritatile locale.

               Asiguratorul are dreptul de a reduce in parte sau in totalitate valoarea indemnizatiei de asigurare daca notificarea nu este facuta in termenul de 48 de ore.

  Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare VACANTA & RELAXARE de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la UNIQA Asigurari S.A., sunt:

  EXCLUDERI GENERALE

                  Asiguratorul nu acopera riscurile cauzate direct sau indirect de:

  • Evenimente care au legatura directa sau indirecta cu razboi, invazie, actiune a unui dusman extern, ostilitati (indiferent daca a fost declarata stare de razboi sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, conspiratie, insurectie, rascoala, razvratire militara cu sau fara uzurparea puterii, lege martiala, acte ale persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, acte de Vandalism si alte evenimente care s-au produs in tari pentru care au fost publicate alerte de Calatorie de catre Ministerul de Externe sau Organizatia Mondiala a Sanatatii cu privire la anumiti factori de risc;
  • Evenimente care au legatura directa sau indirecta cu acte de terorism, sabotaj. Aceasta asigurare nu acopera daune, pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natura cauzate direct sau indirect, rezultand din, intamplate prin, derivate din sau in conexiune cu orice act de terorism, indiferent de orice alta cauza care contribuie direct sau indirect la respectiva dauna, pierdere, cost sau cheltuiala;
  • Evenimente care au legatura directa sau indirecta cu reactie / radiatie nucleara, contaminare / poluare radioactiva, orice fel de contaminare / poluare;
  • Evenimente care au legatura directa sau indirecta cu participarea asiguratului la serviciul militar in orice tara sau autoritate internationala, inclusiv in perioade de pace;
  • Automutilare, intentie de sinucidere sau sinucidere;
  • Boli sau accidente pe care persoana asigurata le-a provocat intentionat sau prin comiterea unei infractiuni, sau ca rezultat al consumului de alcool, droguri, abuzului de medicamente, folosirea substantelor stupefiante sau halucinogene precum si pentru urmarile oricarui tratament care nu a fost prescris de catre un medic autorizat;
  • Comiterea sau incercarea de a comite cu intentie de catre asigurat a unor fapte penale;
  • Indepartarea defectelor fizice sau anomaliilor / malformatiilor (ex.: operatie estetica, inclusiv consecinte ale acesteia, tratamente cosmetice);
  • Cheltuielile legate de cura de odihna sau recuperare in statiuni de odihna sau balneo-climaterice, sanatorii, case de convalescenta, stabilimente de dezintoxicare sau institutii similare;
  • Cheltuielile legate de orice fel de tulburari / afectiuni psihoemotionale: Tulburarile / Afectiunile psihoemotionale sunt grupuri de simptome si / sau semne clinice (ex.: palpitatii, vertij, cefalee, greata, dureri epigastrice sau abdominale joase, transpiratii profuze, intepaturi precordiale, inapetenta sau bulimie, diaree, etc.) care au ca sursa stari emotionale manifeste sau neconstientizate de pacient precum suprasolicitarile sau stresul;
  • Controlul si tratamentul sarcinii, intreruperi de sarcina, nasteri premature, interventii legate de fertiIitate / steriIitate, pentru graviditate, nasterea copilului si consecintele acestora. Totusi, in cazul unor complicatii acute survenite in timpul graviditatii, asiguratorul va acorda despagubiri tinand cont de prevederile politei, numai pentru cheltuielile in legatura cu masurile medicale intreprinse in scopul salvarii vietii mamei si / sau copilului, cu conditia ca sarcina sa nu fi depasit 30 de saptamani si femeia insarcinata sa nu fi implinit varsta de 38 ani;
  • Tratamentul medical al suferintelor tipice perioadei de graviditate si consecintele acestora, inclusiv modificari in evolutia unor boli cronice, ca rezultat al graviditatii;
  • Cheltuieli medicale in legatura cu diagnosticarea si / sau tratamentul cancerului, al bolilor cu transmitere sexuala, infectarea cu HIV, SIDA si consecintele acestora;
  • Ingrijirile acordate de un medic homeopat, de un medic naturist sau de o persoana care nu este autorizata sa practice meseria de medic de catre autoritatea publica competenta din tara in care s-a produs evenimentul asigurat;
  • Refacere si fizioterapie sau pentru executia, repararea si intretinerea protezelor / ortezelor medicale;
  • Tratamentele oftalmologice (cu exceptia celor care sunt consecinta directa a unui risc asigurat), pentru ochelari, lentile de contact;
  • Tratamente stomatologice sau protetice, ortodontie, parodontoza, detartraj, implanturi dentare, proteze stomatologice, coroane / punti dentare, cosmetica dentara sau orice alta interventie ce nu este considerata a fi urgenta medicala;
  • Boli sau accidente cauzate de zborul asiguratului cu un avion care nu apartine unei companii aeriene inregistrate si care sa posede autorizatiile legale pentru a putea transporta pasageri platitori de bilete pe rute publicate si efectiv zburate intr-un regim de regularitate sau de utilizarea de catre asigurat a unui vehicul aerian fara motor (ex: planor, delta-plan, parasuta, etc.), ca si orice alt fel de activitate in aer a asiguratului, cu exceptia calitatii de pasager intr-un zbor regulat al unei companii aeriene;
  • Evenimente produse:
   • prin participarea asiguratului la activitati cu un inalt grad de periculozitate, cum sunt, dar fara a se limita la: patinaj, alpinism, parasutism, bobsleigh, imersiunea cu autorespiratoare, schi, schi acrobatic, sarituri cu schiurile, skeleton, speologie, jet skiing, surfing, snowboarding, deltaplan, parapanta, parasailing, planorism, aeronautica, vanatoare, cu exceptia cazurilor in care se achizitioneaza Clauza Sporturi Extreme;
   • in timpul conducerii sau deplasarii cu motociclete, motorete, scuter, ATV, vehicule aeriene fara motor (ex. planor), cand asiguratul participa la competitii de sporturi cu motor (calificari sau raliuri), cursuri de conducere;
   • prin participarea asiguratului in calitate de sportiv profesionist sau amator la concursuri sportive si la antrenamentele oficiale pentru asemenea evenimente;
  • Evenimente produse in timpul desfasurarii unor activitati sportive care nu corespund scopului calatoriei, conform celor mentionate in polita de asigurare, precum si unor activitati care presupun munca fizica sau intelectuala / prestarea diferitelor meserii sau profesii (exceptie fac in acest caz politele incheiate cu scop “La lucru”);
  • Evenimente produse prin nerespectarea de catre asigurat, in calitate de conducator auto, a reglementarilor internationale privind circulatia pe drumurile publice;
  • daune rezultate din raspunderea civila a asiguratului, pentru daune cauzate bunurilor proprietatea asiguratului;
  • Cheltuieli de repatriere pentru care nu exista acordul prealabil al asiguratorului, precum si cheltuielile medicale angajate dupa data la care, desi posibila, repatrierea medicala nu s-a efectuat ca urmare a unei decizii a asiguratului;
  • Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite conform politei de asigurare.

  EXCLUDERI SPECIFICE

  asistenta medicala in strainatate in caz de imbolnavire sau accident

  • Asiguratorul nu acopera costurile cu repatrierea in Romania organizata fara aprobarea Centrului de asistenta sau fara o recomandare expresa din partea medicului curant care sa recomande repatrierea medicala, deoarece asiguratul nu poate efectua deplasarea in tara ca pasager normal sau fara escorta medicala.
  • repatrierea asiguratului decedat ca urmare a unor acte de terorism, razboi, revolutie, explozii sau emanatii de caldura provenite din fisiunea nucleara sau din radiatiile provocate de accelerarea artificiala a particulelor atomice.
  • repatrierea asiguratului decedat intr-un accident aviatic.
  • boli cronice, afectiuni preexistente, consecintele lor, existenta unui handicap, urmari ale unor accidente cunoscute sau petrecute anterior inceperii valabilitatii politei;
  • vaccinari impuse sau solicitate de autoritati locale, cu exceptia cazurilor in care s-a declansat o epidemie / pandemie dupa intrarea asiguratului pe teritoriul tarii respective si vaccinarea reprezinta o situatie de forta majora;
  • boli transmisibile ca urmare a atacului animalelor, cu exceptia turbarii;
  • examinari si operatii care pot fi amanate pana la intoarcerea asiguratului in Romania;
  • cheltuieli cu tratamentul afectiunilor neoplazice, medicina preventiva, tratamente si proceduri experimentale, precum si reveniri si convalescente ale unor afectiuni in curs de tratament si care au facut obiectul unui dosar de dauna;
  • medicamente si tratamente prescrise anterior inceperii calatoriei si care trebuie administrate pe durata deplasarii;
  • cheltuieli de natura non-medicala, precum cazare in conditii speciale, telefon, televizor etc;
  • cheltuieli medicale efectuate cand scopul deplasarii il constituie supunerea la un tratament sau efectuarea unei consultatii medicale de specialitate;
  • cheltuieli medicale aparute atunci cand se efectueaza o Calatorie, netinandu-se seama de recomandarea unui medic practician cu licenta de practicare a profesiei, care nu recomanda efectuarea acesteia;
  • cheltuieli cu tratamente neverificate prin raport medical;
  • evenimente petrecute in tari in care s-a declansat aparitia unei epidemii inainte de intrarea asiguratului in tara respectiva;
  • accident soldat cu vatamari corporale / decesul asiguratului care s-a produs in urma conducerii de catre asigurat a unui autovehicul incadrat intr-o categorie pentru care nu avea permis de conducere.

  Costuri hoteliere

  • costuri suplimentare de cazare efectuate de asigurat in conditiile in care medicul curant confirma disponibilitatea asiguratului de a calatorii sau de a fi repatriat medical.

  Intarziere zbor mai mult de 12 ore

  • Plati pentru primele 12 ore de intarziere;
  • Lipsa documentelor justificative care sa ateste plata de catre asigurat a costurilor acoperite prin polita;
  • Intarzieri cauzate de suspendarea sau anularea de catre autoritatile guvernamentale a serviciului respectiv;
  • Intarzieri cauzate de incapacitatea asiguratului de a aloca un interval de timp rezonabil pentru a ajunge la locul de plecare in timp util;
  • Imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale in timp ale transportatorului aerian / agentul acestuia datorita fortei majore.
   • Prin forta majora se intelege orice eveniment pe care transportatorul / agentul acestuia nu il putea prevedea sau evita cu toate masurile de precautie luate. Astfel de evenimente includ, dar nu se rezuma la: razboaie sau amenintari de razboi, revolutii, greve, activitati teroriste in desfasurare sau iminente, conflicte industriale, dezastre naturale (inundatie, cutremur) sau nucleare, conditii de vreme neprielnice, incendii, epidemii, embargou, restrictii de carantina sau orice alte evenimente ce nu pot fi controlate de transportator / agentul acestuia.

  Intarziere bagaj mai mult de 6 / 12 ore

  • Nu se acorda despagubiri pentru primele 6 ore de intarziere;
  • Intarzieri produse de imposibilitatea transportatorului de a-si indeplini obligatiile contractuale in timp datorita cazurilor de forta majora;
  • Zboruri charter neinregistrate in sistemul international de date;
  • Bagaje confiscate de autoritatea vamala sau de orice autoritate guvernamentala;
  • Intarzieri datorate retragerii mijlocului de transport public din serviciu de catre autoritatea de aviatie civila prin anunt anterior inceperii calatoriei;
  • Intarzieri produse pe teritoriul Romaniei considerandu-se ca asiguratul este in localitatea de domiciliu;
  • Lipsa documentelor justificative care sa ateste plata costurilor acoperite prin prezenta polita de catre asigurat.

  Bagaje pierdute

  • Bagaje care nu sunt transportate cu acelasi zbor cu asiguratul sau care nu sunt proprietatea acestuia;
  • Distrugere sau deteriorare din cauza uzurii, moliilor sau parazitilor;
  • Pierderi si daune produse cu intentie, din culpa / neglijenta asiguratului. Nu se acopera obiecte fragile si deteriorabile, bani lichizi, monede de orice natura (colectii cu valoare numismatica), cecuri, titluri si obligatiuni de orice fel, acte, bilete de Calatorie, colectii de timbre, bijuterii, obiecte pretioase, valori mobiliare, cupoane de benzina sau de alt gen, unicate, manuscrise de valoare etc;
  • Pierderea sau deteriorarea echipamentului sportiv, componenetelor de calculator, aparatelor foto, camerelor video, aparatelor radio sau portabilelor;
  • Bagaje expediate cu scrisori de transport aerian sau scrisoare de trasura;
  • Pierderile care nu sunt anuntate fie la autoritatea de politie respectiva, fie societatii de transport in decurs de 24 de ore de la constatare;
  • Lentile de contact, ochelari, aparate acustice sau punti dentare;
  • Furtul de orice fel sau al unor obiecte din bagaje;
  • Sunt excluse pierderi si daune produse pe teritoriul Romaniei;

  raspundere civila in strainatate

  • Raspunderea fata de membrii familiei asiguratului;
  • daune provocate de asigurat membrilor familiei sau angajatilor sai;
  • Raspunderea asumata de asigurat printr-un contract;
  • Raspunderea pentru care asiguratul este despagubit prin orice alta polita de asigurare;
  • Obligatiile de plata fata de terti rezultate in urma utilizarii de vehicule, aparate de zbor sau marine, sau a oricarui bun aflat in proprietatea asiguratului, precum si in grija sau custodia sa;
  • daune provocate cu intentie din culpa sau neglijenta grava a asiguratului;
  • daune morale, amenzi impuse de instantele judecatoresti sau alte organisme autorizate / competente, penalitati, despagubiri cu caracter punitiv;
  • Detinere sau utilizare de arme de foc;
  • Cazul in care asiguratul exercita o activitate periculoasa legata de orice afacere, comert sau profesie.

  Pierderea documentelor de Calatorie

  • Neglijenta grava a asiguratului in a-si proteja documentele impotriva pierderii, distrugerii sau furtului;
  • Pierderea documentelor de Calatorie lasate nesupravegheate in orice moment (inclusiv intr-un vehicul sau in custodia transportatorilor), cu exceptia depozitarii intr-o cutie de depozit sau seif in conditii de siguranta in hotel;
  • Pierderea documentelor de Calatorie lasate nesupravegheate intr-un loc in care publicul larg are access sau lasate in custodia unei persoane care nu are responsabilitate oficiala pentru pastrarea in siguranta a proprietatii asiguratului;
  • Pierderea documentelor de Calatorie daca asiguratul nu a respectat conditiile emitentului sau in cazul in care emitentul ofera un serviciu de inlocuire;
  • Documente furate dintr-un vehicul cand nu exista o dovada concludenta daunei intrarii cu forta si intr-un mod violent in vehicul (fara efractie);
  • Pierderea sau deteriorarea documentelor rezultata din intarzierea, confiscarea sau retinerea de catre autoritatile vamale sau alti oficiali;
  • In cazul in care asiguratul nu anunta autoritatile locale in termen de 24 de ore de la constatarea pierderii documentelor si nu obtine un raport scris din partea acestora.
   Clauze Suplimentare: 

                 La polita de asigurare VACANTA & RELAXARE de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la UNIQA Asigurari S.A., exista clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare sau excluse, si anume:

   CLAUZA SUPLIMENTARA privind acoperirea cheltuielilor pentru evenimente produse ca o consecinta a practicarii Sporturilor Extreme in timpul calatoriei in strainatate

                 Clauza de Sporturi Extreme poate fi activata doar pentru Planul Europa la suma maxima asigurata de 50.000 EUR.

                 In baza acestei clauze suplimentare si prin plata unei prime suplimentare, asiguratorul accepta sa extinda acoperirea din asigurare pentru:

   • Cheltuielile cu asistenta medicala de urgenta acordata asiguratului in timpul calatoriei in strainatate necesara in cazul producerii evenimentelor asigurate aparute ca urmare a practicarii de catre asigurat a unor activitati cu grad ridicat de periculozitate;
   • Cheltuielile cu asistenta medicala de urgenta acordata asiguratului in timpul calatoriei in strainatate necesara in cazul producerii evenimentelor asigurate aparute ca urmare a avalansei de zapada, prabusirii de zapada cu conditia ca accidentul sa nu se fi produs ca urmare a practicarii sportului de iarna in locuri neamenajate.

                 Prin aceasta clauza suplimentara sunt acoperite urmatoarele sporturi, dar fara a se limita la acestea:

   • Sporturi terestre:
    • - indoor climbing (catarari de interior), adventure racing, aggresive inline skating (patinaj extrem cu rolele), motociclism MBT / BMX (cros ciclist), conducere ATV, calarie, speologie, motorcross, ciclism, raliuri, mountain bike(inclusive downhill), speed biking (ciclism viteza), speed skiing, scootering (concurs de maiestrie cu trotineta), street luge, off-road cu masini de teren, extreme skiing, freestyle skiing, land & ice yachting (intrecere cu atelaje cu vele pe uscat sau pe gheata), mountain boarding (intreceri montane cu o placa cu roti), tiroliana, abseiling, outdoor climbing, alpinism (pana la maxim 4500 m altitudine fata de nivelul marii efectuat pe trasee combinate (gheata + stanca + zapada), sandboarding (intreceri cu placa pe dune de nisip), skateboarding, snowboarding, snowmobiling, snowkayaking, snowkiting, sanie, bob, sarituri cu schiurile, patinaj pe gheata, vanatoare sportiva, paintball, pescuit cu harpon cu resort sau aer comprimat, trageri cu arme de foc, cu aer comprimat, tir cu arcul sau arbalete, safari (la picior, cu masina, fara arme).
   • Sporturi aeriene:
    • BASE jumping (saritura de la un punct fix), bungee jumping, planorism, deltaplanorism, high wire (mers pe sarma), ski jumping, parasutism (skydiving), sky surfing, parapanta (sky flying), kiting, zbor cu aeronave cu motor de mici dimensiuni, zbor cu aparate mai usoare decat aerul (balon, aerostat).
   • Sporturi nautice:
    • schi nautic cu picioarele goale (barefoot water skiing), sarituri in apa de pe stanci (cliff diving), scufundari libere, jet skiing, kitesurfing, kayaking, surfing, rafting, scuba-diving, caiac, canoe, yachting, navigatie cu vase prevazute cu vele, wakeboard, powerboat, speed sailing, windsurfing, toate tipurile de scufundari inclusiv: scufundari in pesteri cu aparat autonom de respirat sub apa, scufundari sub gheata, inot alaturi de rechini, delfini, pesti sau recifii de corali.

                    Asiguratorul nu acopera costurile produse in cazul:

   • Evenimentelor produse ca urmare a practicarii sporturilor in afara pistei / locurilor amenajate;
   • Ca urmare a inchiderii pistei indiferent de cauze sau ca urmare a interventiilor tehnice asupra pistei / patinoarului sau mijloacelor mecanice de urcare pentru care asiguratul si-a facut rezervarea;
   • Inlocuirii tichetului de acces in locurile amenajate unde se desfasoara activitatea in cazul pierderii, furtului sau deteriorarii indiferent de cauza;
   • Practicarea acestor activitati reprezinta o incalcare a normelor legale locale.
   Obligatiile Asiguratului: 

                  Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare VACANTA & RELAXARE de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la UNIQA Asigurari S.A., sunt:

                  In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul este obligat:

   • Sa ia toate masurile posibile pentru a limita daunele atat in momentul producerii evenimentului asigurat, cat si ulterior pentru a evita majorarea daunelor deja produse.
   • Sa anunte telefonic sau in scris in cel mai scurt timp, Centrul de asistenta despre producerea evenimentului si sa urmeze instructiunile primite. In cazul in care asiguratul nu are posibilitatea sa contacteze de urgenta Centrul de asistenta inainte de a consulta un medic sau de a merge la un spital, el va contacta Centrul de asistenta de indata ce este posibil.
   • Sa nu efectueze cheltuieli pentru servicii medicale si / sau repatriere medicala / in caz de deces fara acordul Centrului de asistenta.
   • Sa puna la dispozitia asiguratorului toate documentele solicitate in original sau copie (dupa caz) ce stau la baza cererii de despagubire (facturi, retete, chitante, bonuri de casa, rapoarte de la Politie sau alte organisme abilitate / compania de transport etc).

                   Toate informarile si solicitarile catre asigurator sa fie facute in scris.

                   Pretentiile de despagubire trebuie prezentate asiguratorului cel tarziu in termen de 60 de zile de la terminarea tratamentului sau transportului la domiciliul stabil, sau in cazul decesului, dupa transportarea corpului neinsufletit / inmormantare. In cazul in care cererile nu vor fi depuse in acest termen, asiguratorul isi rezerva dreptul de a refuza plata despagubirii. Cererea trebuie sa fie insotita de toate documentele justificative prevazute in polita.

                   Asiguratul (sau persoana care prezinta polita de asigurare in cazul in care persoana asigurata a decedat) trebuie sa furnizeze asiguratorului, la cerere, toate informatiile necesare stabilirii cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului asigurat, precum si a cuantumului despagubirii. De asemenea, la cererea expresa a asiguratorului, trebuie prezentate documente justificative cu privire la data reala cand a inceput calatoria in strainatate (copia pasaportului, bilete de Calatorie etc).

                  La solicitarea asiguratorului, asiguratul si detinatorul politei de asigurare trebuie sa autorizeze asiguratorul sa obtina toate informatiile considerate necesare, de la terte persoane (medici, institutii medicale de orice fel, comisionari, case de sanatate sau de pensii) si sa exonereze aceste terte persoane de raspunderea referitoare la confidentialitate si respectarea secretului profesional.

                  In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute anterior, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.

    Obligatiile Asiguratorului: 

                   Principalele obligatii, pe care UNIQA Asigurari S.A.,, le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare VACANTA & RELAXARE de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, sunt:

    • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
    • sa emita polita de asigurare daca sunt indeplinite conditiile de asigurabilitate;
    • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
    • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
    • sa primeasca avizarile de dauna;
    • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurat / pagubit;
    • sa emita oferte de despagubire;
    • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite (30 zile lucratoare de la data depunerii ultimului document necesar pentru solutionarea dosarului de dauna).
    Procedura Daune: 
    • Asiguratorul va plati despagubiri in baza politei de asigurare daca, pe langa dovada existentei acesteia, vor fi prezentate documentele justificative cu privire la riscul asigurat si acolo unde este cazul cheltuielile suportate de asigurat din surse proprii.
    • In cazul producerii oricarui eveniment asigurat, asiguratul are obligatia sa furnizeze urmatoarele documente:
     • cerere de despagubire ce va contine detalii cu privire la producerea evenimentului asigurat;
     • polita;
     • act de identitate (copie);
     • documente medicale in copie care sa certifice diagnosticul stabilit si tratamentul recomandat, bilete de internare / externare, fisa medicala, facturi, chitante privind cheltuielile medicale si / sau de repatriere, reteta eliberata de medicul curant si bonul fiscal de la farmacie stampilat; in cazul tratamentului dentar documentele medicale / factura trebuie sa contina informatii cu privire la dintii tratati si tramentrul aplicat;
     • certificat de deces (copie legalizata), documente care sa ateste cauza decesului si locul in cazul repatrierii trupului neinsufletit al asiguratului;
     • rapoarte ale organelor abilitate (Politie, Pompieri, compania de transport) in cazul producerii unui accident, intarzierii sau pierderii bagajului / documentelor, precum si documente justificative care sa ateste cheltuielile efectuate de asigurat si cuantumul acestora;
     • declaratii ale martorilor cu privire la producerea unui prejudiciu, copii ale rapoartelor organelor abilitate care au investigat producerea prejudiciului, facturi, chitante in cazul evenimentelor asigurate neacoperite conform riscului de raspundere civila in strainatate;
     • orice alt document solicitat de asigurator, necesar in completarea si solutionarea dosarului de dauna.
    • Plata despagubirilior se va face doar in baza documentelor de plata depuse la dosar in original.
    • Documentele justificative cu privire la cheltuieli efectuate, emise intr-o limba straina vor fi insotite de o traducere autorizata, costul acesteia fiind in sarcina asiguratului. In cazul in care asiguratorul suporta aceste cheltuieli ele se vor deduce din despagubirea cuvenita.
    • Plata despagubirilor se face astfel:
     • In cazul in care asiguratul foloseste polita pe durata calatoriei se urmeaza procedura prezentata mai sus, cheltuielile nu trebuie sa fie achitate de persoana asigurata, ci vor fi achitate direct de April Broker de Asigurare-Reasigurare, in numele asiguratorului.
     • Persoana asigurata exonereaza medicii si spitalele contactati de agenti autorizati ai asiguratorului de raspunderea referitoare la confidentialitate si respectarea secretului profesional.
     • In cazul in care nu se urmeaza procedura prezentata mai sus, este necesar sa se comunice asiguratorului motivul nerespectarii ei. Asiguratorul va rambursa asiguratului cheltuielile suportate din surse proprii, dupa analiza documentelor depuse si stabilirea raspunderii ce ii revine in baza politei de asigurare incheiata.
     • In cazul in care asiguratul suporta partial sau in totalitate din surse proprii cheltuielile aparute, doar dupa notificarea evenimentului si analizarea documentelor medicale si de plata, acestea vor fi compensate la intoarcerea in Romania in baza dosarului de dauna intocmit.
    • Despagubirea se plateste in lei, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei calculat la data efectuarii platii, intr-un cont bancar mentionat de asigurat in cererea de despagubire, deschis la o banca de pe teritoriul Romaniei.
    • Asiguratorul are obligatia sa solutioneze dosarul de dauna si sa transmita raspunsul / efectueze plata despagubirii catre asigurat in termen de maxim 30 de zile de la data depunerii ultimului document necesar finalizarii dosarului.
    • In cazul in care se ridica o pretentie de despagubire pentru rambursarea cheltuielilor de transport al corpului neinsufletit din strainatate la domiciliul detinut in timpul vietii sau pentru inmormantarea la locul decesului, trebuie prezentate certificatul medical constatator al decesului si declaratia medicului cu privire la cauza decesului precum si raportul de necropsie – daca este cazul.
    • In cazul in care se ridica o pretentie de despagubire pentru repatrierea asiguratului la domiciliul stabil sau la un spital din Romania, transportul trebuie organizat de catre Centrul de asistenta pe baza recomandarii scrise a medicului curant si a documetelor medicale din care sa reiasa diagnosticul si necesitatea, din punct de vedere medical, a efectuarii transportului. Asiguratorul nu va lua in consideratie declaratiile medicale facute de rude sau de sotul / sotia celui in cauza.
    • Dupa plata despagubirii, orice pretentii ulterioare ridicate de terte persoane nu sunt opozabile asiguratorului.

    Notificare daune:

    CALL CENTER APRIL Romania 24 / 7

    +4021 201 90 30

    http: / / april-romania.ro / ro.php?nume_pag=despagubire_medicala&limba=ro

    www.april-romania.ro

       B-dul Regina Maria 36-38, sector 4, Bucuresti, Romania. Tel: (+4021)201 90 30; Fax: (+4021)201 90 40; email: assistance@ro.april.com

    Call Center Constatare daune UNIQA

    Tel: 0374.400.400​

    Email: info@uniqa.ro

     - de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

    Diverse: 
    • In cazul deschiderii procedurii de faliment impotriva asiguratorului, efectuarea platilor de indemnizatii / despagubiri rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii catre asigurati este garantata prin Fondul de garantare, constituit in conditiile legii prin contributia asiguratorilor, ca schema de garantare in domeniul asigurarilor si are drept scop protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator. Fondul de garantare este constituit, administrat si utilizat de catre fondul de garantare a asiguratilor, persoana juridica de drept public, ce asigura efectuarea platii indemnizatiilor / despagubirilor din disponibilitatile sale, catre creditorii de asigurari, potrivit plafonului de garantare, stabilite de legea nr.213 / 2015.
    • Orice diferend decurgand din / sau in legatura cu polita de asigurare, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori incetarea acesteia, se va solutiona de parti pe cale amiabila. Daca o astfel de solutionare pe cale amiabila nu mai este posibila, litigiul dintre parti se va solutiona potrivit legii romane, de catre instantele judecatoresti competente din Bucuresti.
    • In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4 / 27.04.2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) si ale Ordonantei Guvernului nr. 38 / 2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, partile au dreptul de a apela la solutionarea alternativa a litigiilor. SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) are competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau impune, dupa caz, o solutie partilor. Pentru mai multe informatii sau pentru a accesa platforma SAL-FIN, puteti vizita pagina de internet a Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Nonbancar la adresa www.salfin.ro.
    • Toate cheltuielile, taxele si impozitele aplicabile primelor de asigurare care sunt in sarcina asiguratului in conformitate cu reglementarile legale in domeniu, vor fi achitate de acesta.
    • Polita de asigurare se poate modifica pe durata executarii sale numai cu acordul comun al partilor si numai in forma scrisa prin emiterea de anexe si acte aditionale.
    • Polita de asigurare se incheie pe teritoriul Romaniei si se supune legislatiei din Romania, Legii 237 / 2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, Codului Civil, precum si tuturor legilor, normelor si dispozitiilor in vigoare.
    • Plata primelor de asigurare poate fi efectuata prin orice modalitate agreata de asigurator, aceasta fiind exclusiv responsabilitatea contractantului / asiguratului si toate taxele si comisioanele ce decurg din aceasta cad in sarcina lui.
    • Asiguratorul nu datoreaza indemnizatia de asigurare in cazul in care:
     • polita a fost emisa sau plata primei de asigurare a fost efectuata dupa parasirea de catre asigurat a teritoriului Romaniei, cu anumite exceptii.
     • cererea de despagubire este frauduloasa sau are la baza declaratii false. In acest caz polita de asigurare incheiata va fi reziliata de plin drept si fara nicio notificare, iar asiguratorul va refuza plata despagubirii, fara restituirea primei de asigurare.
    • Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator cu privire la plata unor despagubiri se pierde daca timp de 2 (doi) ani de la data producerii evenimentului asigurat acestea nu au fost solicitate.
    • In masura in care asiguratul primeste compensatii pentru cheltuielile pe care le-a efectuat, de la terte persoane raspunzatoare pentru paguba produsa, sau ca rezultat al oricaror alte imprejurari legale, asiguratorul are dreptul sa scada din despagubirea cuvenita in baza acestei asigurari, aceste compensatii.
    • Dreptul la despagubire in baza politei de asigurare nu poate fi cesionat, nici transferat de asigurat.
    • In caz de eveniment asigurat, asiguratul trebuie sa declare toate asigurarile incheiate si existente referitoare la acelasi risc. Atunci cand exista mai multe asigurari incheiate pentru acelasi risc, fiecare asigurator este obligat la plata proportional cu suma asigurata si pana la concurenta acesteia, fara ca asiguratul sa poata incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinta indirecta a riscului.