RASPUNDERE SPALATORIE AUTO 2024 - ERGO Asigurari - Pitesti - Arges

asigurari ergo spalatorie auto pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr.1A, cladirea A, etaj 4, Unitatea 4A

ergo@ergo.ro

Tel:    031 224 86 00

Fax:   031 224 86 88

              ERGO Asigurari S.A. Romania este o societate pe actiuni membra a ERGO GROUP AG, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurari din Germania si Europa, care la randul sau este membru al MUNICH Re, unul dintre liderii internationali in materie de reasigurari. Cu o activitate vasta, in peste 30 de tari din Europa, Asia si Canada, ERGO GROUP AG a decis la finele anului 2016, sa-si extinda sfera de activitate in Romania si pe segmentul asigurarilor generale, prin preluarea societatii de asigurari CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A. Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Belgia, Germania, Franta, Olanda. ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-059-09.07.2007.

Aspecte Generale: 

ERGO Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Legala a SPALATORIILOR AUTO pentru asigurarea raspunderii civile delictuale a asiguratului, pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, ca urmare a distrugerii sau degradarii autoturismelor lasate de clienti in incinta societatii asiguratului, inclusiv accesoriilor atasate autoturismelor, in vederea efectuarii operatiunilor de spalare, curatare sau tratare.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Legala a SPALATORIILOR AUTO de la ERGO Asigurari S.A. il constituie, preluarea raspunderii civile a asiguratului ca urmare a producerii unor evenimente pe perioada de valabilitate a politei de asigurare in timpul si in legatura cu activitatea desfasurata de asigurat, in locatiile precizate in polita de asigurare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Legala a SPALATORIILOR AUTO de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, ca urmare a distrugerii sau degradarii autoturismelor lasate de clienti in incinta societatii asiguratului, inclusiv accesoriilor atasate autoturismelor, in vederea efectuarii operatiunilor de spalare, curatare sau tratare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie societate comerciala care, conform legii, are autorizatie valabila si este specializata in activitatea de spalatorie auto (curatire, spalare autoturism exterior si interior, tratare / cosmetica auto), pentru autoturismele aduse de clienti la punctul de lucru al executantului;
  • prepusii acesteia conform legii, in timp ce actioneaza in aceasta calitate, in interesul asiguratului:
   • directorii, partenerii, actionarii in timp ce actioneaza in aceasta calitate, pentru asigurat;
   • persoanele care au incheiat un contract de munca sau ucenicie cu asiguratul, in timpul exercitarii atributiilor ce le revin in serviciul acestuia;
    • persoana care lucreaza pentru asigurat (angajata sau imprumutata de acesta de la alt patron in baza unei intelegeri) in legatura cu afacerea va fi considerata ca fiind angajata cu contract de munca sau ucenicie (persoane angajate prin oficiile fortei de munca, liber profesionisti, persoane care sunt specializate de asigurat, etc.).
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii despre natura si volumul activitatii:
  • tipul serviciilor prestate;
  • cifra de afaceri;
  • numarul si structura angajatilor;
  • structura clientilor;
  • principalele dotari existente in unitatea service si furnizorul lor;
  • informatii privind principalii factori de risc;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • fransize;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Legala a SPALATORIILOR AUTO de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, ca urmare a distrugerii sau degradarii autoturismelor lasate de clienti in incinta societatii asiguratului, inclusiv accesoriilor atasate autoturismelor, in vederea efectuarii operatiunilor de spalare, curatare sau tratare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea sau anularea autorizatiilor de functionare ale asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Legala a SPALATORIILOR AUTO de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, ca urmare a distrugerii sau degradarii autoturismelor lasate de clienti in incinta societatii asiguratului, inclusiv accesoriilor atasate autoturismelor, in vederea efectuarii operatiunilor de spalare, curatare sau tratare, isi exercita acoperirea doar pentru riscurile asigurate intamplate ca urmare a activitatii desfasurate de asigurat exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Legala a SPALATORIILOR AUTO de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, ca urmare a distrugerii sau degradarii autoturismelor lasate de clienti in incinta societatii asiguratului, inclusiv accesoriilor atasate autoturismelor, in vederea efectuarii operatiunilor de spalare, curatare sau tratare, poate sa fie:

 • societatea comerciala care, conform legii, are autorizatie valabila si este specializata in activitatea de spalatorie auto (curatire, spalare autoturism exterior si interior, tratare / cosmetica auto), pentru autoturismele aduse de clienti la punctul de lucru al executantului;
  • prepusii acesteia conform legii, in timp ce actioneaza in aceasta calitate, in interesul asiguratului:
   • directorii, partenerii, actionarii in timp ce actioneaza in aceasta calitate, pentru asigurat;
   • persoanele care au incheiat un contract de munca sau ucenicie cu asiguratul, in timpul exercitarii atributiilor ce le revin in serviciul acestuia;
    • persoana care lucreaza pentru asigurat (angajata sau imprumutata de acesta de la alt patron in baza unei intelegeri) in legatura cu afacerea va fi considerata ca fiind angajata cu contract de munca sau ucenicie (persoane angajate prin oficiile fortei de munca, liber profesionisti, persoane care sunt specializate de asigurat, etc.).

               Contractant poate fi entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele ANGAJATORULUI, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • Orice persoana care beneficiaza de serviciile asiguratului, conform activitatii de spalatorie auto si care si-a incredintat autovehiculul asiguratului, in scopul efectuarii de catre asigurat a prestatiilor specifice asupra autovehiculului.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, decurgand numai din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Legala a SPALATORIILOR AUTO de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, ca urmare a distrugerii sau degradarii autoturismelor lasate de clienti in incinta societatii asiguratului, inclusiv accesoriilor atasate autoturismelor, in vederea efectuarii operatiunilor de spalare, curatare sau tratare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a SPALATORIILOR AUTO de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, ca urmare a distrugerii sau degradarii autoturismelor lasate de clienti in incinta societatii asiguratului, inclusiv accesoriilor atasate autoturismelor, in vederea efectuarii operatiunilor de spalare, curatare sau tratare, sunt:

 • sumele pe care asiguratul este obligat in baza legii sa le plateasca, cu titlu de despagubire, pentru prejudiciile produse clientilor, ca urmare a distrugerii sau degradarii autoturismelor lasate de clienti in incinta societatii asiguratului, inclusiv accesoriilor atasate autoturismelor, in vederea efectuarii operatiunilor de spalare, curatare sau tratare;
 • cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil daca a fost obligat la desdaunare;
 • cheltuielile de judecata facute de reclamant (clientul) pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a SPALATORIILOR AUTO de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, ca urmare a distrugerii sau degradarii autoturismelor lasate de clienti in incinta societatii asiguratului, inclusiv accesoriilor atasate autoturismelor, in vederea efectuarii operatiunilor de spalare, curatare sau tratare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca:
  • fapta culpabila a asiguratului constituie o infractiune;
  • prejudiciul a fost produs cu intentie de catre asigurat sau angajatii acestuia sau cu complicitatea acestora;
  • asiguratul se face vinovat de culpa grava in cauzarea prejudiciului;
  • s-au produs vatamari corporale, deces a angajatilor asiguratului sau pagube materiale in legatura cu bunurile apartinand acestora;
  • prejudiciile au fost cauzate altor persoane decat clientii asiguratului
  • s-au produs vatamari corporale, deces a clientilor sau altor persoane, ori alte bunuri ale acestora (decat cele depuse de client pentru curatare, spalare sau tratare) au fost deteriorate sau distruse in timpul sau in legatura cu
  • serviciul prestat;
  • deteriorarea sau distrugerea autoturismului se datoreaza unei defectiuni a acestuia, ce angreneaza raspunderea producatorului;
  • pretentiile de despagubire sunt in legatura cu termenele de executie, calitatea prestatiei si tarifele practicate de asigurat;
  • prejudicii cauzate in urma folosirii neautorizate a autovehiculului de catre angajatii asiguratului;
  • prejudicii produse direct sau indirect de contaminari radioactive sau de radiatii ionizante produse de aparatura sau substantele cu care asiguratul opereaza in mod obisnuit;
  • pierderi sau daune cauzate de explozia pneurilor sau o explozie in camera de combustie a motorului autovehiculului.
  • prejudicii provocate de asigurat sau angajatii acestuia, aflati sub influenta bauturilor alcoolice, substantelor narcotice;
  • prejudiciile materiale produse oricarei societati care este controlata direct sau indirect de catre asigurat;
  • furt comis de catre angajatii asiguratului;
  • prejudiciile care se acopera in baza asigurarilor de raspundere civila auto obligatorie.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Legala a SPALATORIILOR AUTO de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, ca urmare a distrugerii sau degradarii autoturismelor lasate de clienti in incinta societatii asiguratului, inclusiv accesoriilor atasate autoturismelor, in vederea efectuarii operatiunilor de spalare, curatare sau tratare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Legala a SPALATORIILOR AUTO de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, ca urmare a distrugerii sau degradarii autoturismelor lasate de clienti in incinta societatii asiguratului, inclusiv accesoriilor atasate autoturismelor, in vederea efectuarii operatiunilor de spalare, curatare sau tratare, sunt:

 • sa respecte toate prevederile legale si actele normative in vigoare aferente activitatii prestate;
 • sa foloseasca pentru spalarea autovehiculelor numai produse omologate si de calitate satisfacatoare. Produsele chimice folosite trebuie sa fie adecvate scopului pentru care acestea au fost produse;
 • sa puna la dispozitia asiguratorului, la solicitarea acesteia, evidentele operatiunilor efectuate pentru clienti, atunci cand sunt necesare pentru a stabili dreptul la despagubire;
 • sa instiinteze in scris asiguratorul, in termen de 10 zile lucratoare, despre producerea oricarui eveniment care ar putea duce la aparitia unei pretentii de despagubire;
 • sa notifice asiguratorului, in maxim 3 zile lucratoare, despre orice pretentie de despagubire primita pe parcursul valabilitatii politei de asigurare;
 • sa transmita in cel mai scurt timp posibil informatiile, documentele si actele solicitate de asigurator necesare stabilirii cauzelor, imprejurarilor producerii prejudiciului, precum si cuantumului despagubirilor;
 • sa instiinteze asiguratorul imediat de orice actiune in instanta pornita impotriva sa avand ca obiect despagubiri solicitate de clienti;
 • sa nu faca nici o plata sau promisiune de plata fara acordul scris al asiguratorului;
 • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului.

                 Asiguratorul este indreptatit:

 • sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost declansata impotriva asiguratului o ancheta din partea autoritatilor publice sau o procedura penala, pana la finalizarea acestora;
 • sa nu plateasca despagubirea daca cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false;
 • sa refuze plata despagubirilor daca asiguratul incearca sa induca in eroare asiguratorul in ceea ce priveste cuantumul prejudiciilor, dreptul la despagubire sau alte date esentiale cu privire la evenimentul asigurat;
 • sa refuze plata despagubirilor daca asiguratul nu a respectat obligatiile din polita si din aceasta cauza nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat si intinderea pagubei.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ERGO Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Legala a SPALATORIILOR AUTO pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, ca urmare a distrugerii sau degradarii autoturismelor lasate de clienti in incinta societatii asiguratului, inclusiv accesoriilor atasate autoturismelor, in vederea efectuarii operatiunilor de spalare, curatare sau tratare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea daunelor se va face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, cu clientul sau prin imputernicitii sai, sau prin experti.
 • Stabilirea si plata despagubirilor se face de catre asigurator pe baza documentatiei complete referitoare la cauzele si imprejurarile producerii pagubelor si nivelul acestora.
 • Pentru evaluarea si stabilirea despagubirii asiguratul va depune la asigurator copii ale documentelor de constatare a pagubelor la bunuri si fotografii, daca este cazul, precum si orice alte documente solicitate de asigurator.
 • Cuantumul despagubirii nu poate depasi limita raspunderii prevazuta in polita de asigurare, cuantumul pagubei sau valoarea reala a bunurilor avariate sau distruse au avut-o la data producerii evenimentului asigurat.
 • In caz de avariere a bunurilor, daca acestea pot fi reparate sau reconditionate, cuantumul pagubei reprezinta costul reparatiei sau inlocuirii bunurilor sau partilor distruse dintr-un ansamblu. Daca exista parti ale bunurilor avariate ce pot fi intrebuintate sau valorificate, din cuantumul despagubirii se va scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica.
 • In situatia in care valoarea pagubelor produse bunurilor apartinand clientilor in urma unui eveniment depaseste limita maxima a despagubirilor pentru un eveniment, precizata in polita de asigurare, asiguratorul ii va despagubi pe proprietarii acestor bunuri, proportional cu valoarea cumulata a bunurilor avariate detinute de fiecare dintre acestia.
 • Valoarea bunurilor este determinata pe baza pretului curent al pietei, sau pe baza valorii uzuale a obiectelor de acelasi fel si de aceeasi calitate.
 • Dupa fiecare dauna, limita raspunderii se micsoreaza cu suma achitata drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa. Prima de asigurare pentru aceasta perioada ramane neschimbata.
 • La cererea asiguratului si numai cu acordul asiguratorului, suma ramasa poate fi completata printr-un supliment la polita de asigurare, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.
 • despagubirile se platesc in lei si numai pe teritoriul Romaniei. Plata despagubirilor se va face in termen de maxim 15 zile lucratoare de la stabilirea unui acord amiabil sau de la ramanerea definitiva a unei hotarari judecatoresti.

Notificare daune:

petitiamea@ergo.ro

http: / / www.ergo.ro / sidenav / service / formulare /

Fax: +40 31 224 86 88

Diverse: 
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea sau marirea pagubelor.
 • Asiguratul raspunde fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de amplificarea ei pentru partea de dauna care s-a marit.
 • Orice litigiu in legatura cu aplicarea politei de asigurare se solutioneaza pe cale amiabila sau de catre instantele de judecata din Romania.