Asigurarea de VIATA, a contractantilor de credite bancare - CREDIT ASIST

asigurari asirom vienna insurance group viata individuala grup persoane fizice juridice pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 31-33.

office@asirom.ro

Tel:    021.317.81.36, 021. 601 10 99, 021.601.12.87

Fax:   021.317.81.32, 021 601 12 88

              ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ este o companie de asigurari cu un istoric de peste 25 ani pe piata de asigurari din Romania. Stabilitatea si trainicia sa au facut ca in anul 2007 sa fie acceptata in grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care este lider pe piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est, cu o experienta de peste 190 ani, cu cca. 50 de companii in peste 25 de tari si avand peste 24 000 de angajati. In acelasi timp, ASIROM se afla intr-o relatie foarte buna de cooperare cu ERSTE GROUP, partener strategic al VIG. Putem spune ca ASIROM, este in prezent, o companie de asigurari moderna, racordata la cerintele pietei, stabila si o companie care continua sa ofere incredere clientilor sai. ASIROM Vienna Insurance Group este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-023-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - CREDIT ASIST - prin care asigura persoanele fizice care contracteaza credite / imprumuturi de la persoanele juridice, legal abilitate si autorizate in acest domeniu, pentru riscul de deces din orice cauza si suplimentar decesul din accident si invaliditatea permanenta totala sau partiala rezultata din accident sau boala.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - CREDIT ASIST de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group il constituie, asigurarea persoanelor fizice care contracteaza credite / imprumuturi de la persoanele juridice, legal abilitate si autorizate in acest domeniu, pentru riscul de deces din orice cauza si suplimentar decesul din accident si invaliditatea permanenta totala sau partiala rezultata din accident sau boala.

               Beneficiile politei de asigurare de viata CREDIT ASIST:

 • Prin asigurarea de baza:
  • DECESUL DIN ORICE CAUZA al persoanei asigurate.
 • Prin asigurarile suplimentare:
  • DECES DIN accident al persoanei asigurate
  • INVALIDITATE PERMANENTA TOTALA SAU PARTIALA a persoanei asigurate rezultate in urma unui accident.
  • INVALIDITATE PERMANENTA TOTALA SAU PARTIALA a persoanei asigurate rezultate in urma unei boli.

                Aceasta polita de asigurare are urmatoarele avantaje:

 • o polita de asigurare simpla, cu un grad de acoperire superior, accesibil oricarei persoane;
 • un pret mic de asigurare pentru acoperirile pe care le ofera aceasta polita, atat pentru asigurarea de baza, cat si pentru asigurarile suplimentare;
 • polita de asigurare se emite pe loc, electronic, fara a fi necesara nicio perioada de asteptare pentru o analiza preliminara.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Incheierea unei polite de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - CREDIT ASIST de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group presupune urmatoarele:

 • Asiguratorul,  incheie polita de asigurare pentru persoanele care contracteaza credite / imprumuturi cu persoanele juridice, legal abilitate si autorizate - denumite creditori, care prin specificul activitatii acorda credite / imprumuturi, pe baza de contract, la cererea persoanei care solicita asigurarea - denumita contractant sau dupa caz asigurat – prin care, in baza unei cereri de asigurare, completate si semnate, se asigura persoanele denumite asigurat.
 • In situatia in care contractantul asigurarii este o alta persoana decat asiguratul, polita de asigurare se incheie numai cu consimtamantul asiguratului mentionat in scris in declaratia de asigurare.
 • Printr-o polita de asigurare se asigura cate o singura persoana.
 • Odata cu completarea si semnarea declaratiei de asigurare, se achita o suma drept anticipatie egala cu valoarea primei unice.
 • Incasarea anticipatiei nu obliga asiguratorul sa accepte incheierea politei de asigurare.
 • Daca asiguratorul nu accepta incheierea politei de asigurare se restituie anticipatia incasata. De asemenea, se restituie anticipatia incasata, diminuata cu cheltuielile suportate, daca persoana care a platit anticipatia nu este de acord sa
  incheie polita de asigurare cu prima marita stabilita de asigurator din cauza starii sanatatii asiguratului.
 • Un asigurat care a incheiat ori pentru care s-a incheiat o polita de asigurare de viata individual, poate sa renunte la polita, fara preaviz in termen de cel mult 20 de zile de la data semnarii politei de catre asigurator, asiguratorul avand obligatia de a restitui prima incasata diminuata cu cheltuielile suportate. Restituirea primei de asigurare se va efectua numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza sume pentru evenimente produse in perioada cat asigurarea a fost valabila.
 • Persoanele care au o invaliditate mai mare de 50% nu sunt primite in asigurare.
 • Asigurarea se incheie pentru intreaga perioada pentru care s-a acordat creditul / imprumutul, iar durata politei de asigurare poate fi cuprinsa intre 1 si 40 de ani si se stabileste in functie de acesta perioada.
 • Polita de asigurare se considera incheiata prin emiterea si semnarea  de catre asigurator a politei de asigurare si ea nu poate fi probata cu martori, chiar atunci cand exista inceput de dovada scrisa.
 • De asemenea, se considera asigurare incheiata in continuarea celei expirate o asigurare incheiata inainte de termenul de expirare a asigurarii anterioare.
 • In caz de pierdere a politei de asigurare, contractantul / asiguratul trebuie sa instiinteze, in scris, asiguratorul despre aceasta. Din ziua primirii de catre asigurator a acestei instiintari, originalul politei de asigurare se considera nul si asiguratorul elibereaza un duplicat, pentru care se percepe o taxa de duplicat stabilita de asigurator.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - CREDIT ASIST de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate fi incheiata pe o perioada de minim 1 an si maxim 40 ani.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data precizata in polita, dar nu mai devreme de trecerea a 48 ore de la expirarea zilei in care a fost achitata anticipatia de asigurare si s-a emis polita de asigurare.

             Pentru riscul de deces al asiguratului din boala infectioasa acuta, raspunderea asiguratorului incepe conform prevederilor anterioare, dar nu mai devreme de 20 de zile de la ora 24:00 a zilei in care s-a emis polita de asigurare. Sunt boli infectioase acute: anghina difterica, antraxul (carbune), ciuma, dizenteria, erizipelul, febra puerperala, febra tifoida, hepatita epidemica, holera, malaria in forma comatoasa, meningita cerebro - spinala epidemica, morva, paratifosul, pojarul, poliomielita acuta epidemica, rubeola, scarlatina, tifosul exantematic, tetanosul, varicelul si variola.

             Asiguratul sau beneficiarul asigurarii au obligatia sa comunice in scris asiguratorului despre producerea riscului asigurat in termenele prevazute de polita de asigurare. Asiguratorului nu plateste sumele asigurate daca cei in drept sa le primeasca nu si-au indeplinit obligatiile din conditiile de asigurare si in termenul precizat de acestea.

             Polita de asigurare este nula in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea–credinta  de catre asigurat ori de contractantul asigurarii cu privire la imprejurari (in special cu privire la varsta, la starea de sanatate ori la starea de invaliditate a asiguratului) care daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu au avut influenta asupra producerii riscului asigurat. In acest caz primele  platite ramam dobandite de asigurator, care poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate.

             Declaratia inexacta sau reticenta din partea asiguratului ori a contractantului asigurarii a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea politei. In aceasta situatie la constatarea declaratiei inexacte sau reticentei asiguratorul are dreptul:

 • daca constatarea s-a facut anterior producerii riscului asigurat, fie sa mentina polita de asigurare solicitand majorarea primei de asigurare, fie sa rezilieze polita la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la data notificarii primite de asigurat, restituindu-i acestuia din urma primele platite anterior aferente perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza dupa data constatarii.
 • daca constatarea s-a facut ulterior producerii riscului asigurat, sa reduca suma asigurata in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.

             Avand in vedere natura riscului asigurat polita de asigurare nu poate fi rascumparata si ca urmare, pentru contractele incheiate, suma de rascumparare a politei este 0 (zero).

             Polita de asigurare se desfiinteaza de drept in cazul in care, inainte ca obligatia asiguratorului sa inceapa a produce efecte, riscul asigurat s-a produs ori producerea acestuia a devenit imposibila, precum si daca, dupa ce obligatia mentionata a inceput sa produca efecte, intervenirea riscului asigurat a devenit imposibila. In acest caz, daca asiguratul sau contractantul asigurarii a platit, fie si partial, prima de asigurare, asiguratorul va restitui partea din aceasta proportionala cu perioada neexpirata a politei de asigurare. Diferenta dintre prima platita si cea calculata se restituie asiguratului sau contractantului asigurarii numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii.

             Polita de asigurare poate fi denuntata de catre una din partile contractante si aceasta se poate efectua numai cu notificarea prealabila, in scris, a celeilalte parti care trebuie facuta cu cel putin 20 de zile inainte de denuntare. Denuntarea politei de asigurare poate produce efecte numai pentru viitor nu si pe trecut, asiguratorul avand in acest caz doar obligatia de a restitui primele platite corespunzator perioadei neexpirate a politei, la asigurarile pentru care nu s-au platit ori nu se datoreaza sume pentru cazul de deces produs in perioada de dinainte de denuntare.

Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - CREDIT ASIST de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group isi exercita acoperirea pentru producerea riscului atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - CREDIT ASIST de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate sa fie:

 • orice persoana fizica de cetatenie romana sau cu alta cetatenie dar cu rezidenta in Romania, in varsta de la 18 la 74 ani si care la expirarea politei de asigurare sa nu depaseasca varsta de 75 de ani.

               Contractant poate fi orice persoana care incheie asigurarea cu respectarea prevederilor legale referitoare la capacitatea de a incheia contracte si care se obliga fata de asigurator sa plateasca primele de  asigurare. Contractant al asigurarii poate fi asiguratul insusi daca are varsta de minim 18 ani.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata in polita de catre asigurat sa primeasca suma asigurata ca urmare a decesului acestuia.

Suma Asigurata: 

               Polita de asigurare poate fi incheiata pentru sume asigurate echivalente cu valoarea cretitului / imprumutului contractat de catre asigurat.

Prima de Asigurare: 

                Primele de asigurare se platesc anual, anticipat, iar cuantumul acestora se stabileste in baza tarifului de prime anuale, calculat diferentiat in raport cu suma asigurata, varsta asiguratului la data semnarii cererii de asigurare si cu durata contractului.

                Primele de asigurare si sumele asigurate se stabilesc in LEI, EURO, USD sau CHF si se platesc numai in moneda in care s-a incheiat contractul.

                La cerere, primele de asigurare pot fi platite anticipat si in rate subanuale, stabilite de asemenea, potrivit tarifului de prime.

                Perioadele de timp – ani, semestre, trimestre, luni - se stabilesc de la data intrarii in vigoare a asigurarii. Pentru plata ratelor de prima asiguratorul acorda un termen de pasuire de 15 zile de la scadenta de plata a acestora, timp in care situatia politei de asigurare ramane neschimbata, iar dupa trecerea celor 15 zile raspunderea asiguratorului inceteaza si poate reincepe prin reactivarea politei de asigurare, dar numai pentru evenimente viitoare produse de la ora 24:00 a zilei urmatoare celei in care s-a achitat rata (ratele) de prima restanta.

                Pentru stabilirea varstei asiguratului in scopul calcularii primei de asigurare – nu si a varstelor limita prevazute de polita de asigurare – se va efectua diferenta dintre anul contractarii asigurarii si anul de nastere al asiguratului.

                La analiza cererilor de incheiere sau reactivare a unei polite de asigurare, asiguratorul, tinand seama de starea sanatatii asiguratului, poate accepta incheierea sau reactivarea politei de asigurare cu o prima majorata care va fi stabilita de acesta. Cand primele de asigurare nu sunt platite in cuantumul si la termenele stabilite, acoperirea prin asigurare inceteaza fara restituirea primelor de asigurare platite anterior si fara ca o notificare, punere in intarziere sau alta formalitate sa mai fie necesara.

                 Anticipatia si primele de asigurare se platesc asiguratorului in numerar. Contractantul / asiguratul poate plati primele personal sau printr-un delegat al sau. Primele de asigurare se pot plati si prin virament bancar sau prin mandat postal, data a platii considerandu-se ziua intrarii sumelor in contul bancar al asiguratorului, in acest caz cheltuielile suportate cu plata primelor fiind in sarcina contractantului. Contractantul asigurarii / asiguratul are obligatia de a respecta modul de plata si cuantumul primelor de asigurare. Asiguratorul nu este obligat sa incaseze prima la domiciliul, sediul sau locul de munca al contractantului ori al asiguratului. Dovada platii primelor revine asiguratului.

                Asiguratorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaza pana la sfirsitul anului de asigurare, in temeiul oricarui contract, cu orice suma / indemnizatie de asigurare cuvenita asiguratului sau beneficiarului.

                Daca se constata rate de prime platite in plus, diferenta dintre primele platite si cele cuvenite, cu acordul contractantului / asiguratului, se trece in contul celor urmatoare sau se restituie acestuia.

                Daca se constata ca din culpa contractantului asigurarii sau asiguratului polita a fost emisa cu o prima mai mica decat cea tarifara ori daca ratele de prime de asigurare achitate au fost mai mici decat cele stabilite prin polita de asigurare, suma asigurata se reduce corespunzator raportului dintre prima platita si cea cuvenita recalculandu-se totodata, in functie de aceasta si celelalte drepturi din asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - CREDIT ASIST de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - CREDIT ASIST de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

 • Asiguratorul asigura persoanele fizice pentru urmatoarele riscuri asigurate produse pe perioada valabilitatii politei de asigurare:
  • La asigurarea de baza:
   • Deces din orice cauze.
  • Asigurari suplimentare la asigurarea de baza:
   • Deces din accident;
   • Invaliditate permanenta totala sau partiala rezultata in urma unui accident;
   • Invaliditate permanenta totala sau partiala rezultata in urma unei boli;
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - CREDIT ASIST de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

 • Asiguratorul nu acopera prejudiciile cauzate:
  • cu intentie de asigurat sau de beneficiarul asigurarii;
  • de sinuciderea asiguratului in termen de 2 ani de la incheierea politei de asigurare;
  • de comiterea sau incercarea de comitere cu intentie de catre asigurat ori de beneficiar a unor fapte incriminate de dispozitiile legale ca infractiuni savarsite cu intentie, inclusiv cele privind circulatia pe drumurile publice;
  • de operatiuni militare in timp de razboi (declarat sau nu), de invazie sau act de ostilitate a unui dusman strain;
  • de razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, actiuni teroriste si ale puterilor militare ori uzurpatoare, rascoala ori de tulburari civile;
  • utilizarea unor substante explozive, toxice, radioactive, corosive, nucleare, agenti patogeni ori material de contaminare biologica ori chimica;
  • de actiunea unor substante explozive, toxice, radioactive, corosive, nucleare, poluante ori de contaminare din orice cauza;
  • reactii nucleare, radiatii nucleare si contaminari radioactive;
  • de participarea la jocuri, antrenamente sau competitii in calitate de sportiv profesionist;
  • de urmarile practicarii, chiar ocazionale, a unor sporturi periculoase (cum sunt: parasutism, scufundari, automobilism pe teren accidentat, lupte, saritura cu prajina, calarie etc.) sau extreme (cum sunt: - nautice: canioning, surfing, rafting, kayaking, kitesurfing, scubadiving, windsurfing etc.; - in aer: kiting, bungee-jumping, deltaplan, parapanta etc.; - terestre: safari, raliuri, alpinism, motociclism, MTB/BMX, role, skateboarding etc.; - pe zapada: ski, snowkayaking, snowboarding, snowkiting etc.);
  • de participarea activa la intreceri cu vehicule cu motor desfasurate pe pamant, pe apa, sau in aer, precum si ca urmare a participarii la concursuri de ski, sarituri cu skiurile, bob ,skibob, snowmobil, precum si la antrenamente corespunzatoare acestor intreceri ori concursuri;
  • de participarea la zboruri cu motor, cu exceptia participarii ca pasager intr-un avion de linie;
  • in timpul unei ascensiuni montane, acolo unde in mod normal se utilizeaza franghii si materiale de alpinism;
  • de urmarile afectiunilor psihice sau psihiatrice;
  • de consecintele consumului de alcool, medicamente sau narcotice ale persoanei asigurate precum si de medicamente pentru care este contraindicata desfasurarea unor activitati (fizice sau intelectuale);
  • de urmarile unor boli ori simptome ale unor boli ori conditii de boala sau handicap preexistente (reprezentand boala instalata inainte de inceperea raspunderii asiguratorului);
  • de afectiuni neoplazice diagnosticate in primele sase luni de la data de inceput a raspunderii asiguratorului, la includerea asiguratului in asigurare;
  • de infectia cu virusul HIV, SIDA sau stari in legatura cu SIDA sau orice conditie medicala legata de sindrom sau de orice boala legata direct sau indirect de orice infectie sau sindrom;
  • de boli declarate oficial de organe competente ca epidemii sau pandemii ori boli infectioase sau a parazitozelor endemice contractate pe perioada in care asiguratul s-a aflat pe teritoriul unei tari recunoscuta oficial drept zona cu potential de contaminare;
  • de participarea ca subiect la experimente medicale, studii clinice sau lucrari de cercetare declarate sau nu ca atare, de urmarile unor tratamente de medicina alternativa ori erori medicale.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - CREDIT ASIST de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele drepturi si obligatii pe care contractantul / asiguratul le are prin polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - CREDIT ASIST de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

 • Daca, pe parcursul politei de asigurare se schimba domiciliul contractantului / asiguratului ori beneficiarului acestia au obligatia de a instiinta asiguratorul, in scris, despre modificarile produse in termen de 15 zile de la data schimbarii.
 • Contractantul / asiguratul sau beneficiarul asigurarii au obligatia sa comunice in scris asiguratorului despre producerea riscului asigurat in termenele prevazute de polita de asigurare de 30 de zile calendaristice de la data decesului asiguratului.
 • Cu acordul scris al asiguratului, transmis asiguratorului, contractantul asigurarii poate sa modifice beneficiarul / beneficiarii politei de asigurare.
 • Contractantul are la dispozitie o perioada de 20 zile de la data emiterii politei de asigurare de catre asigurator in care poate anula polita de asigurare.
 • Contractantul este obligat la plata integrala a primelor / ratelor de asigurare pana la data de scadenta conform frecventei de plata precizate in polita de asigurare sau in perioada de gratie.
 • Contractantul / asiguratul are obligatia anuntarii oricaror modificari ale ocupatiei, practicarii de sporturi, hobby-uri, etc. ale asiguratului, imediat dupa producerea modificarii.
 • Contractantul / asiguratul sau beneficiarul are obligatia de a sprijini asiguratorul in actiunea sa pe langa autoritatile care pot oferi informatii in legatura cu riscul asigurat, pentru finalizarea dosarului de dauna.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele drepturi si obligatii, pe care ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE TRADITIONALA de viata - CREDIT ASIST sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
Procedura Daune: 
 • In baza politei de asigurare cu primele achitate la zi in caz de deces al asiguratului suma asigurata se plateste:
  • daca creditul / imprumutul nu a fost achitat in intregime, creditorului dar in limita datoriilor ramase nerecuperate de catre acesta, cel mult pana la nivelul sumei asigurate.
  • daca creditul / imprumutul a fost acoperit / achitat, beneficiarului desemnat de asigurat. Daca nu s-a desemnat un beneficiar drepturile din asigurare intra in masa succesorala si se platesc mostenitorilor asiguratului.
 • Termenul pentru plata drepturilor din asigurare pentru cazul de deces este de 45 de zile calendaristice de la data decesului, iar beneficiarul / mostenitorul asiguratului are obligatia de comunica producerea riscului asigurat si de a depune cererea de plata, precum si documentele necesare mentionate, in termen de 30 de zile calendaristice de la data decesului asiguratului.
 • In caz de neindeplinire de beneficiar a obligatiei prevazute asiguratorul are dreptul sa refuze plata sumelor asigurate, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si cuantumul drepturilor din asigurare.
 • Este considerat urmare a accidentelor si decesul din cauza imobilizarii ori izolarii asiguratului prilejuite de calamitatile naturii, de defectarea mijloacelor de transport ori de alte evenimente subite de acest fel, provenite din afara si fara vointa persoanei respective.
 • Urmarile bolilor infectioase transmise prin atacul animalelor nu sunt cuprinse in asigurare ca urmari ale accidentelor.
 • Asiguratorul nu achita creditorului nici o suma in baza politei daca se dovedeste ca, creditul / imprumutul poate fi acoperit prin drepturile cuvenite si din alte polite de asigurare incheiate de acesta sau de persoana asigurata.
 • Sumele asigurate cuvenite in baza politei de asigurare se platesc numai in Romania, in cel mult 15 zile din ziua primirii de catre asigurator a ultimului document necesar, iar odata cu incasarea lor, acoperirea prin asigurare inceteaza in totalitate pentru persoana care a fost asigurata. La cererea celor indreptatiti, suma cuvenita poate fi trimisa prin mandat postal ori depusa in cont bancar, pe spezele lor.
 • Daca un beneficiar a produs intentionat decesul asiguratului, drepturile din asigurare care i s-ar fi cuvenit se platesc celorlalti beneficiari sau mostenitori. Daca asiguratul a inlocuit beneficiarul printr-un testament redactat ulterior inscrierii beneficiarului in polita, asiguratorul plateste suma asigurata persoanei desemnate prin testament. Daca insa asiguratorul achita suma asigurata persoanei indicate in polita inainte ca prevederile testamentului sa-i fi fost aduse la cunostinta, plata facuta ramane valabila.
 • In caz de deces suma asigurata se plateste conform prevederilor stabilite prin polita, daca primele sunt achitate la zi, ori nu s-a depasit termenul prevazut. In caz de deces daca pentru un asigurat s-a facut anterior plata unei indemnizatii pentru invaliditate permanenta de gradul I sau II suma achitata drept indemnizatie de invaliditate se va deduce din drepturile din asigurare stabilite pentru deces. O data cu plata drepturilor pentru deces inceteaza valabilitatea integrala a politei de asigurare, inclusiv pentru asigurarile suplimentare.
 • Asiguratorul nu are nicio obligatie de plata din asigurare daca nu sunt indeplinite obligatiile in termenul prevazut de polita pentru plata drepturilor din asigurare, cel mult in termen de 2 ani de la acesta.
 • Asiguratorul nu plateste sumele asigurate daca evenimentul s-a datorat unei conditii medicale pentru care in momentul de inceput al asigurarii, persoana asigurata a fost inregistrata la o unitate medicala si se afla sub ingrijire medicala, iar acest lucru nu i-a fost adus la cunostinta de catre asigurat prin cererea de asigurare. Asiguratul este obligat sa permita accesul reprezentantilor asiguratorului pentru a evalua starea lui de sanatate si sa puna la dispozitie orice document medical solicitat. In cazul in care aceasta obligatie nu este indeplinita, asiguratorul poate refuza plata, daca in lipsa acestor evaluari si documente nu poate determina drepturile din asigurare.
 • Pentru stabilirea si plata drepturilor, in baza politei de asigurare, se va prezenta la asigurator o cerere in scris, precum si urmatoarele documente:
  • in toate cazurile:
   • polita de asigurare;
   • copia actului de identitate al persoanei care depune cererea;
   • copie dupa ultima chitanta de plata a primelor, dupa caz;
   • o adeverinta din partea creditorului care sa ateste valoarea creditului / imprumutului ramas nerambursat.
  • in caz de deces al asiguratului, documentele de mai sus si in plus:
   • copia certificatului de deces;
   • copia certificatului de nastere al asiguratului;
   • copia certificatului de mostenitor;
   • fisa medicala (cu istoricul medical) a asiguratului, in caz de deces al acestuia din boala;
  • la plata sumei asigurate ca urmare unui accident, cei in drept a primi suma asigurata trebuie sa prezinte, in afara actelor prevazute mai sus si procesul - verbal intocmit de politie, sau alte organe competente, din care sa rezulte data, locul si imprejurarile accidentului; in cazul accidentelor pentru care nu s-au incheiat procese-verbale de constatare de catre organele competente, data, locul si imprejurarile accidentului vor fi dovedite prin adeverinte eliberate de organul medical care a dat primul ajutor dupa accident, sau prin orice mijloace legale de proba inclusiv, in lipsa altor probe, cu declaratii de martori autentificate de organe competente sau date in fata lucratorilor asiguratorului;
  • alte acte necesare solicitate de asigurator, dupa caz, pentru solutionarea cererilor de plata.
 • Orice document medical solicitat de asigurator va fi depus in original, pe cheltuiala asiguratului / mostenitorului. Stabilirea drepturilor si incasarea acestora se face dupa depunerea de catre cei in drept sa primeasca indemnizatia de asigurare a actelor prevazute mai sus. Asiguratorul are dreptul sa solicite in caz de necesitate si fisa cu istoricul medical al asiguratului ori alte documente medicale sau legale. Actele medicale doveditoare ce vor fi prezentate de asigurati vor fi completate potrivit normelor legale in vigoare avand toate datele inscrise vizibil si clar, fara modificari, stersaturi sau adaosuri si vor purta toate semnaturile, parafele si stampilele necesare, inclusiv, in mod obligatoriu, codul medicului. Documentele vor fi depuse in limba romana sau insotite de traducerea legalizata in limba romana efectuata de un traducator autorizat.
 • Dovada calitatii de asigurat si de plata a primelor de asigurare se face cu polita de asigurare, chitante, precum si cu alte documente probatoare solicitate de asigurator. Actele in legatura cu constatarea producerii accidentului, depuse si inregistrate la asigurator, de stabilire si de plata a sumelor asigurate, nu pot fi incredintate creditorului, asiguratilor sau altor persoane.
 • Asiguratorul plateste sumele asigurate numai cu conditia ca primele de asigurare datorate sa fi fost platite in conditiile si la termenele stabilite prin polita. Suma cuvenita in baza politei de asigurare se plateste in termen de cel mult 15 zile din ziua primirii de catre asigurator a ultimului document necesar din cele prevazute de polita. Drepturile minorilor cuvenite din asigurari, in calitate mostenitori legali, se vor plati in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data efectuarii acestor operatiuni.
 • La asigurarile incheiate in baza politei se aplica si dispozitiile legale in vigoare referitoare la decesul stabilit prin hotarare declarativa de moarte ramasa definitiva emisa pe perioada valabilitatii asigurarii, iar daca la un moment dat, dupa plata indemnizatiei de asigurare, se descopera ca asiguratul este inca in viata, toate sumele platite de asigurator vor fi rambursate de catre asigurat la asigurator. Daca in legatura cu producerea riscului asigurat a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau procedura penala, asiguratorul are dreptul sa amane plata indemnizatiilor pana la finalizarea acesteia.
 • Suma asigurata se plateste indiferent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului din alte polite de asigurari facultative de persoane incheiate de asigurat sau din asigurarile sociale.
 • Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca suma asigurata cuvenita beneficiarilor asigurarii sau mostenitorilor asiguratului, dupa caz.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

021 - 777 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) apelabil din strainatate - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

 Apelurile primite in afara programului de lucru sunt preluate de catre Pointer System si transmise catre noi in dimineata zilei urmatoare pentru a-i contacta pe clienti in vederea solutionarii cererii.

Diverse: 
 • Actele in legatura cu constatarea producerii evenimentelor asigurate, depuse si inregistrate la asigurator, precum si cele pentru stabilirea si plata sumelor asigurate, nu pot fi incredintate altor persoane.
 • Suma cuvenita in baza politei de asigurare se plateste numai in Romania, in cel mult 15 zile din ziua primirii de catre asigurator a ultimului document necesar.
 • La cererea celor indreptatiti, suma poate fi trimisa prin mandat postal ori depusa in cont bancar, pe spezele solicitantilor.
 • Asiguratorul plateste sumele asigurate numai cu conditia ca primele de asigurare datorate sa fi fost platite in conditiile, in cuantumul si la termenul prevazut in contract.
 • La asigurarile ce se incheie pentru persoane straine, inclusiv cele cu statut diplomatic (misiuni diplomatice si oficii consulare, membrii acestora, corespondentii agentiilor de stiri, reprezentantii organizatiilor economice, culturale sau ai altor asemenea organizatii straine), care au resedinta in Romania, primele de asigurare si sumele asigurate se platesc numai in Romania.
 • Asiguratorul la cererea asiguratului sau a contractantului asigurarii va pune la dispozitia acestora informatiile in legatura cu contractul de asigurare prevazute de Codul Civil.
 • Asiguratul are, conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
 • Asiguratul persoana fizica elibereaza orice medic, institut medical si personalul sau de obligatiile ce rezida din pastrarea secretului medical si este de acord ca asiguratorul sa prelucreze datele cu caracter personal pe care asiguratul le-a furnizat, in scopul evaluarii riscului asigurabil si al administrarii politei de asigurare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 • Cei care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept sume asigurate sau inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale, ori de cate ori fapta intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni. In caz de frauda sau dol asiguratorul nu datoreaza suma asigurata.
 • Asigurarea  este  guvernata de legea romana ale carei instante de judecata competente, vor fi singurele care vor avea jurisdictie in orice diferend care apare din polita incheiata. Atunci cand exista neintelegeri asupra cuantumului indemnizatiei de asigurare, partea necontestata din aceasta se va plati de asigurator anterior solutionarii neintelegerii prin buna invoiala sau de catre instanta judecatoreasca.
 • Asigurarea intra in vigoare numai dupa data emiterii politei de asigurare si a incasarii primelor de asigurare.