Asigurarea mixta de VIATA - ORIZONT & STABILITATE

asigurari uniqa viata individuala grup persoane fizice juridice pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil, nr. 25.

secretary@uniqa.ro

Tel:   021.212.08.82, 0725.568.400

Fax:   021.212.08.41, 021.212.08.42, 021.212.08.43

                  UNIQA Asigurari S.A. a luat fiinta la finele anului 2008 cand UNIQA Insurance Group a preluat prima companie cu capital privat din Romania, respectiv UNITA, fondata la Timisoara in 1990. In 2002 Wiener Stadtische a devenit actionar majoritar al societatii, in 2004 este mutat sediul central la Bucuresti pentru ca in 2008 UNIQA Insurance Group sa achizitioneze 100% din actiuni. UNIQA Asigurari S.A. se preocupa permanent si acorda o mare importanta dezvoltarii de produse si de solutii de asigurari integrate, adaptate nevoilor actuale si stilului de viata modern si dinamic. UNIQA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-007-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

UNIQA Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE MIXTA de viata - ORIZONT & STABILITATE - prin care asigura persoane fizice pentru riscul de deces din orice cauza la pachet cu un plan de economisire care presupune o suma asigurata garantata si participare la profit, la care se pot atasa suplimentar o serie de clauze astfel incat protectia financiara a asiguratului si familiei sale sa fie completa, atat pe perioada asigurarii cat si la maturitatea politei.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE MIXTA de viata - ORIZONT & STABILITATE de la UNIQA Asigurari S.A. il constituie, asigurarea persoanelor fizice pentru riscul de deces din orice cauza la pachet cu un plan de economisire care presupune o suma asigurata garantata si participare la profit, la care se pot atasa suplimentar o serie de clauze astfel incat protectia financiara a asiguratului si familiei sale sa fie completa, atat pe perioada asigurarii cat si la maturitatea politei.

               Asigurarea ofera protectie pentru 24 de ore din 24, pentru riscurile asigurate produse atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara acestuia.

               Asigurarea mixta de viata reprezinta un plan de economisire sau capitalizare si prin urmare are valoare de rascumparare si poate fi transformata intr-o asigurare cu suma asigurata redusa.

               Beneficiile politei de asigurare de viata ORIZONT & STABILITATE:

 • Despagubiri materiale acordate familiei in caz de deces.
 • Protectie financiara pentru familie si persoanele dragi.
 • O mostenire consistenta pentru urmasi.
 • Acopera datorii si alte cheltuieli.
 • Ofera siguranta financiara si liniste sufleteasca pentru viitorul copiilor.

                Aceasta polita de asigurare are urmatoarele avantaje:

 • Siguranta financiara pe termen lung – dupa o perioada indelungata de cotizat periodic la fondul asiguraririi de viata, se poate alege modalitatea in care sa fie accesate resursele financiare.
 • Flexibilitate – majoritatea asigurarilor de viata sunt extrem de flexibile atunci cand vine vorba despre riscurile care se doresc a fi preluate.
 • Protectia familiei printr-o investitie pe termen lung – protejarea familiei este cel mai important lucru, de aceea asigurarea de viata vine ca un suport suplimentar.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Incheierea unei polite de ASIGURARE MIXTA de viata - ORIZONT & STABILITATE de la UNIQA Asigurari S.A. presupune urmatoarele:

 • Polita de asigurare este incheiata in conformitate cu cererea de asigurarea scrisa, transmisa de contractant asiguratorului, utilizand formularul emis de acesta. contractantul / asiguratul va furniza informatii corecte asiguratorului in ceea ce priveste varsta si starea de sanatate a asiguratului.
 • Daca asiguratorul considera necesar poate cere asiguratului sa se supuna unei examinari medicale efectuate de un medic / clinica medicala agreat / a de asigurator si va suporta costul oricaror astfel de investigatii. In cazul in care polita inceteaza prin vointa unilaterala a contractantului, in termen de 20 (douazeci) de zile de la emiterea politei de asigurare, asiguratorul isi rezerva dreptul de a deduce costul acesteia din valoarea primei initiale.
 • Toate persoanele eligibile pot intra in asigurare sub rezerva acceptarii riscului de catre asigurator, dupa evaluarea acestui risc si emiterea politei de asigurare. Asiguratorul poate oferi posibilitatea includerii in asigurare in conditii speciale sau poate refuza asigurarea persoanelor considerate a avea un risc semnificativ mai mare.
 • Se considera eligibile in calitate de asigurat persoanele cu varsta cuprinsa intre 16 si 68 de ani impliniti la data intrarii in asigurare iar perioada asigurata minima este de 5 ani intregi (calculati de la data intrarii in valabilitate a asigurarii).
 • Varsta asiguratului se considera a fi varsta in ani impliniti determinata ca diferenta intre anul calendaristic in care incepe sau expira asigurarea si anul nasterii asiguratului.
 • Varsta minima a contractantului asigurarii trebuie sa fie de minim 18 ani impliniti la data incheierii cererii de asigurare.
 • Daca asiguratul este minor sau o persoana cu capacitate juridica restransa, polita de asigurare poate fi semnata numai cu acordul scris al tutorelui legal al asiguratului.
 • Asiguratorul si contractantul sunt angajati reciproc pe baze precontractuale in conformitate cu conditiile de asigurare standard ale asiguratorului, de la data solicitarii (inclusiv ziua respectiva) pana la data la care asigurarea intra in vigoare, cu conditia ca asiguratul sa fie apt de munca, sa nu se afle sub tratament sau observatie medicala, sau sa nu fie supus unor restrictii sau exceptii conform conditiilor generale si doar in situatia in care prima de asigurare (sau prima rata din aceasta) sa fie platita. In cazul in care asiguratorul refuza cererea de asigurare, va informa contractantul in scris cu privire la acest lucru.
 • Cererea de asigurare este parte integranta a politei de asigurare si va fi semnata de toate partile din polita de asigurare – asiguratorul pe de o parte si contractantul si asiguratul (daca este o persoana diferita de contractant) pe de cealalta parte.
 • Se va considera ca, contractantul a renuntat la / nu a acceptat cererea de asigurare / oferta / modificarile propuse de asigurator in intervalul de maxim 45 de zile de la data semnarii cererii de asigurare in cazul in care acesta nu isi exprima acordul in scris referitor la conditiile de asigurare propuse de asigurator. Dupa aceasta perioada, prima de asigurare platita in contul asiguratorului va fi returnata contractantului, fara a fi necesara o cerere de returnare a primei din partea acestuia.
 • Dupa semnarea cererii de asigurare si plata primei initiale, acceptarea riscului de catre asigurator va fi confirmat prin emiterea politei de asigurare.
 • Dupa evaluarea tuturor informatiilor si documentelor primite referitoare la asigurat, asiguratorul poate sa:
  • emita polita de asigurare in conditiile standard specificate in cererea de asigurare;
  • ofere contractantului posibilitatea de a incheia asigurarea in baza conditiilor speciale de risc, diferite de standardul specificat in cererea de asigurare; In cazul in care contractantul refuza incheierea politei conform conditiilor speciale, prima platita va fi returnata dupa deducerea, daca este cazul, a cheltuielilor suportate de asigurator cu investigatiile medicale;
  • refuze incheierea politei; In acest caz, asiguratorul va transmite o notificare scrisa catre contractant in termen de 5 zile de zile de la primirea intregii documentatii, mentionand motivele refuzului sau. Orice prime platite vor fi returnate contractantului, fara a deduce cheltuielile suportate de asigurator cu investigatiile medicale.
 • Pe baza datelor si informatiilor din cererea de asigurare si a celorlalte documente in completarea acesteia, asiguratorul va emite polita de asigurare mixta de viata.
 • Urmatoarele documente sunt parte integranta a politei de asigurare: cererea de asigurare, declaratia cu privire la starea de sanatate, raportul medicului si rezultatele examinarilor medicale (daca exista), conditiile generale (precum si orice conditii speciale de asigurare in privinta carora contractantul si / sau asiguratul si-au exprimat acordul in scris), oferta continand tabelul valorilor de rascumparare si al sumelor asigurate reduse, precum si orice alte documente asupra carora partile convin ca sunt parte integranta a politei de asigurare.
 • O polita de asigurare mixta de viata poate fi doar nominala.
 • Semnaturile contractantului si asiguratului (in cazul in care este o persoana diferita de contractant) inscrise in cererea de asigurare, vor fi considerate semnaturi si pe polita de asigurare emisa de asigurator ca dovada a incheierii asigurarii.
 • Toate informatiile si declaratiile furnizate de partile la contract in conformitate cu prevederile conditiilor de asigurare trebuie furnizate in scris.
 • Data primirii oricaror informatii si / sau declaratii va fi considerata data la care informatiile si / sau declaratiile au fost primite de asigurator. Daca informatiile si / sau declaratiile au fost transmise prin posta inregistrata, data livrarii postale a acestora va fi considerata data primirii.
 • Daca in timpul executarii politei se constata ca varsta reala a asiguratului este mai mica decat cea declarata la data incheierii politei de asigurare, polita ramane valida iar suma asigurata va fi determinata in functie de varsta reala a asiguratului la data inceperii asigurarii sau prima de asigurare va fi redusa la valoarea corespunzatoare acestei varste iar asiguratorul va returna diferenta intre primele de asigurare primite si primele de asigurare la care este indreptatit.
 • Polita de asigurare mixta de viata poate fi cesionata.
 • Cesiunea este opozabila asiguratorului si creeaza obligatii in sarcina sa numai in cazul in care contractantul a informat in scris asiguratorul cu privire la cesiunea politei de asigurare catre un anumit creditor iar asiguratorul a emis un act aditional in acest sens.
 • In cazul in care asigurarea a fost cesionata in favoarea unui creditor, asiguratorul va plati acestuia doar partea din suma asigurata egala cu valoarea creditului restant la data stabilirii decesului sau invaliditatii totale permanente, urmand ca diferenta sa fie atribuita beneficiarului / beneficiarilor desemnati, in proportiile stabilite.
 • Polita de asigurare poate fi denuntata unilateral de catre contractant si / sau asigurat in urmatoarele situatii:
  • La implinirea oricarui an de asigurare cu un preaviz de 30 de zile zile;
  • In cursul unui an de asigurare, incepand cu ultima zi a luni calendaristice in care expira perioada de notificare prealabila de trei luni transmisa aAsiguratorului. Aceasta optiune este disponibila numai dupa expirarea a cel putin trei ani contractuali de asigurare.
 • La cererea contractantului, asiguratorul va plati valoarea de rascumparare a politei in conformitate cu tabelul valorilor de rascumparare, cu conditia ca primele de asigurare pentru cel putin trei ani de asigurare sa fi fost achitate. Cuantumul valorii de rascumparare nu este proportional cu primele de asigurare achitate.
 • In cazul politei de asigurare cu suma asigurata redusa valoarea de rascumparare se plateste in aceleasi conditii prevazute.
 • Asiguratorul poate oferi contractantului plata valorii de rascumparare a politei daca pe parcursul perioadei asigurate, dar nu mai devreme de 3 ani de la inceperea asigurarii, apar situatii care fac dificila indeplinirea obligatiilor oricareia dintre partile implicate.
 • Creditorii contractantului, asiguratului sau beneficiarului nu vor avea drepturi asupra valorii de rascumparare.
 • Cu titlu de exceptie de la paragraful anterior, rascumpararea politei poate fi solicitata de un creditor in favoarea caruia a fost cesionata polita, cu conditia ca imprumutul sau creditul pentru care a fost cesionata polita nu a fost rambursat inainte de data maturitatii asigurarii mixte de viata.
 • Raspunderea asiguratorului in ceea ce priveste rascumpararea politei va inceta la ora 00.00 a zilei in care valoarea de rascumparare a fost platita.
 • Asigurarea mixta de viata care a fost suspendata pentru neplata sau a fost transformata in asigurare cu suma redusa fara efectuarea de plati ulterioare de prime poate fi repusa in vigoare prin transmiterea de catre contractant sau asigurat a unei cereri scrise intr-o perioada de 12 luni incepand cu ultima zi a lunii de asigurare pentru care a fost efectuata ultima plata a primei.
 • Raspunderea asiguratorului conform politei de asigurare repusa in vigoare va incepe la ora 00.00 a zilei urmatoare celei in care asiguratorul a acceptat in scris cererea de repunere in vigoare, cu conditia ca toate primele de asigurare scadente pana la acea data sa fi fost achitate de catre contractant si sub rezerva evaluarii riscului, daca este cazul.
 • Asiguratorul va accepta sau va refuza cererea de repunere in vigoare in termen de opt (8) zile lucratoare de la data primirii cererii transmise, cu conditia ca toate cerintele necesare sa fie indeplinite.
 • Daca cererea de repunere in vigoare a fost transmisa intr-o perioada de 3 luni de la data suspendarii politei de asigurare pentru neplata, asiguratorul va accepta repunerea in vigoare a politei fara a solicita reinnoirea dovezii cu privire la starea de sanatate a asiguratului.
 • Daca cererea a fost transmisa dupa cea de-a treia luna dar pana la expirarea a 12 luni de la data de la care polita de asigurare a fost suspendata pentru neplata, asiguratul va trebui sa completeze un nou chestionar cu privire la starea de sanatate si la cererea asiguratorului sa se supuna unei noi examinari medicale.
 • Daca decesul asiguratului survine in termen de un an de la data repunerii in vigoare a asigurarii, ca urmare a unei afectiuni de care acesta suferea in momentul transmiterii solicitarii de repunere in vigoare si pe care nu a dezvaluit-o la momentul respectiv, asiguratorul va plati rezerva matematica a politei numai daca prima de asigurare pentru cel putin trei ani contractuali de asigurare era achitata la momentul repunerii in vigoare, cu exceptia situatiei prevazute expres. Daca intr-o astfel de situatie prima de asigurare nu a fost achitata pentru cel putin trei ani contractuali de asigurare asiguratorul nu va avea niciun fel de raspundere.
 • Daca in termen de doi ani de la repunerea in vigoare a asigurarii asiguratul se sinucide, asiguratorul va plati valoarea de rascumparare acumulata pana la acel moment.
 • Aceasta polita de asigurare mixta de viata prevede dreptul de participare la profitul asiguratorului.
 • Toate profiturile sunt determinate pe baza rezultatelor dupa impozitare si dupa deducerea costului capitalului.
 • Profitul care urmeaza sa fie distribuit este determinat prin: calcularea profitului istoric din mortalitate, cheltuieli, si randamente financiare cu care contribuie politele de asigurare mixta de viata considerate in ansamblu si aplicarea unui coeficient de participare (stabilit de asigurator) la rezultatul obtinut.
 • Profitul alocat va fi fructificat la rata tehnica a dobanzii iar dobanda rezultata va fi creditata anual.
 • Prima alocare a profitului se va face incepand cu cel de-al patrulea an de asigurare.
 • In caz de deces al asiguratului in perioada de valabilitate a politei de asigurare sau la maturitate, profitul acumulat va fi platit impreuna cu suma asigurata. La rascumpararea politei, profitul va fi platit impreuna cu valoarea de rascumparare a politei.
 • Intrucat profitul viitor nu poate fi prevazut, proiectiile de ilustrare a participarii la profit furnizate clientilor se bazeaza pe estimarile curente. Aceasta informatie nu presupune si nu constiuie niciun fel de obligatii pentru asigurator.
 • Asiguratorul va informa anual fiecare contractant cu privire la profitul care a fost alocat contractului lor, conform rezultatelor financiare calculate la data de 31 decembrie a fiecarui an.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE MIXTA de viata - ORIZONT & STABILITATE de la UNIQA Asigurari S.A. poate fi incheiata pentru o perioada cuprinsa intre minim 5 an si de maxim 25 ani, cu conditia ca, la expirarea politei asiguratul sa nu depaseasca varsta de 70 ani.

             Data inceperii acoperirii contractuale va fi intotdeauna ora 00.00 a zilei urmatoare celei in care asiguratorul a acceptat cererea de asigurare prin emiterea politei de asigurare, data specificata in polita ca data de incepere a asigurarii. Polita de asigurare va expira la ora 24.00 in ziua specificata in polita drept data a expirarii acoperirii.

             Asiguratorul ofera acoperirea temporara limitata in cazul decesului din accident al asiguratului iar suma platibila de catre asigurator in acest caz va fi de 50% din suma asigurata dar nu mai mult de 5000 EUR. Acoperirea temporara va intra in vigoare si va fi valabila incepand cu data solicitarii sau a platii primei de asigurare sau a primei initiale, daca:

 • la momentul semnarii cererii de asigurare, potentialul asigurat poate sa se considere intr-o stare buna de sanatate si apt de munca (avand o capacitate de munca in proportie de 100%);
 • la momentul semnarii cererii de asigurare potentialul asigurat nu urma vreun tratament medical si nu se afla sub supraveghere medicala astfel incat sa constituie conditie medicala preexistenta;
 • asiguratului nu i s-au solicitat examinari medicale, documente / chestionare medicale in scopul evaluarii riscului asigurabil iar rezultatele acestora sunt asteptate de catre asigurator;
 • plata primei de asigurare sau a primei initiale a fost efectuata de catre contractant;
 • conditiile generale de asigurare nu stipuleaza alte limitari sau excluderi.

               Acoperirea temporara ia sfarsit in ziua in care acoperirea conform politei de asigurare intra in vigoare pentru intreaga suma asigurata dar nu mai tarziu de 45 zile de la data solicitarii.

               Daca si in situatia in care riscul asigurat se produce inainte de data inscrisa in polita ca data de incepere a asigurarii si dupa plata primei initiale (adica in perioada de acoperire temporara), prima initiala achitata va fi transformata in prima de asigurare.

               Daca, dupa primirea politei de asigurare, contractantul sau asiguratul decid ca aceasta nu este potrivita necesitatilor lor, acestia vor trebui sa trimita asiguratorului o notificare scrisa in termen de 20 (douazeci) de zile de la data emiterii politei solicitand anularea acesteia. In acest caz, cu conditia sa nu fi survenit un risc asigurat, polita va fi anulata si toate primele incasate de asigurator vor fi returnate, dupa deducerea, dupa caz, a cheltuielilor legate de examinarea medicala.

               Raspunderea asiguratorului de a plati suma asigurata va incepe la ora 00.00 a datei inceperii asigurarii specificata in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza dupa indeplinirea obligatiilor convenite in decursul perioadei asigurate si / sau la expirarea acoperii prin asigurare, respectiv la ora 24.00 a zilei specificate in polita de asigurare.

               In cazul producerii riscului asigurat, asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare conform conditiilor contractuale.

Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE MIXTA de viata - ORIZONT & STABILITATE de la UNIQA Asigurari S.A. ofera protectie pentru 24 de ore din 24, pentru riscurile asigurate produse atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara acestuia.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE MIXTA de viata - ORIZONT & STABILITATE de la UNIQA Asigurari S.A. poate sa fie:

 • orice persoana fizica care la data de intrarea in asigurare poate sa aiba varsta minima de 16 ani (impliniti) si varsta maxima este de 68 de ani (impliniti). Varsta asiguratului nu poate fi mai mare de 70 de ani la expirarea politei de asigurare.

               Contractant poate fi orice persoana care incheie asigurarea cu respectarea prevederilor legale referitoare la capacitatea de a incheia contracte si care se obliga fata de asigurator sa plateasca primele de  asigurare. Contractant al asigurarii poate fi asiguratul insusi daca are varsta de minim 18 ani.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata in polita de catre asigurat sa primeasca suma asigurata ca urmare a decesului acestuia.

Suma Asigurata: 

               Polita de asigurare poate fi incheiata pentru sume asigurate stabilite pentru fiecare risc asigurat, de comun acord cu asiguratorul si care sunt precizate in tariful de prime al acestuia.

               Suma asigurata stabilita in polita de asigurare, depinde de solicitarea contractantului si de evaluarea riscului de catre asigurator. Suma asigurata este garantata de asigurator in conformitate cu prevederile politei de asigurare.

               Suma asigurata pe aceasta polita poate fi de pana la 200.000 EUR pentru deces sau invaliditate.

Prima de Asigurare: 

                Asiguratorul va determina, in principal, cuantumul primei de asigurare in functie de varsta asiguratului la inceputul asigurarii, tariful selectat, suma asigurata si perioada asigurata.

                Prima de asigurare este anuala. La solicitarea contractantului asigurarii si cu acordul asiguratorului, prima anuala poate fi platita si in rate subanuale, semestriale, trimestriale sau lunare (in cazul in care prima lunara este peste nivelul minim stabilit de asigurator).

                In cazul frecventelor de plata altele decat cea lunara asiguratorul va acorda urmatoarele reduceri:

 • 5% pentru plata anuala;
 • 3% pentru plata semestriala;
 • 1% pentru plata trimestriala.

                 Prima de asigurare se achita in moneda politei, in contul bancar indicat de asigurator. Plata poate fi efectuata in numerar la casieria bancii agreate de asigurator sau prin ordin de plata direct in contul asiguratorului iar toate cheltuielile aferente acestei plati sunt in sarcina contractantului.

                 Asiguratorul isi rezerva dreptul de a deduce din valoarea indemnizatiei de plata orice prime sau sume neachitate pentru intregul an contractual in care a survenit decesul asiguratului.

                 Prima de asigurare si / sau prima rata de prima va fi scadenta la semnarea cererii de asigurare. Ratele de prima ulterioare vor fi platite lunar, trimestrial, semestrial sau anual, dupa cum s-a convenit la incheierea politei de asigurare si se mentioneaza in polita de asigurare.

                 La fiecare aniversare a politei de asigurare, contractantul asigurarii poate solicita schimbarea frecventei de plata a primei de asigurare, printr-o instiintare in scris adresata asiguratorului cu cel putin 30 zile inainte de data aniversarii.

                 Prima de asigurare va fi considerata achitata in momentul efectuarii platii in favoarea si in contul asiguratorului. Pentru orice prelungire a datei scadente pentru plata primei este necesara aprobarea scrisa a asiguratorului. Moneda in care este exprimata prima de asigurare va fi precizata in cererea de asigurare si va fi evidentiata in polita.

                 Modificarea primei de asigurare anuale se poate face numai la aniversarea politei de asigurare, contractantul asigurarii putand solicita modificarea printr-o instiintare in scris adresata asiguratorului cu cel putin 30 de zile inainte de data aniversarii. Modificarea primei de asigurare poate conduce la modificarea sumei asigurate si la necesitatea unei noi evaluari a riscului. Modificarea primei de asigurare in sensul micsorarii sale, se va face cu respectarea nivelului primei anuale minime in vigoare la data cererii de modificare.

                 Nicio modificare a primei de asigurare nu va fi permisa in cazul in care:

 • au fost inregistrate mai mult de doua intarzieri la plata primei de asigurare, incluzand perioada de gratie, pe parcursul ultimilor 3 ani ai politei, sau
 • s-a produs un risc asigurat pentru care a fost inregistrata o cerere de despagubire in ultimele 12 luni anterioare cererii de modificare.

                  Cuantumul sumei asigurate va fi determinat prin acordul contractantului si al asiguratorului in conformitate cu tariful asiguratorului, varsta si sexul asiguratului si perioada asigurata convenita.

                  Contractantul va plati prima initiala odata cu transmiterea cererii de asigurare, aceasta prima reprezentand o suma agreata in conformitate cu conditiile asiguratorului. Suma reprezentand prima initiala va fi recunoscuta drept prima de asigurare platita sau prima rata a acesteia in cazul in care, pentru valabilitatea asigurarii, se emite polita de asigurare; in caz contrar, intreaga suma va fi rambursata contractantului.

                  Moneda in care este exprimata indemnizatia de asigurare care va fi platita de asigurator la aparitia unui risc asigurat, este inscrisa in cererea de asigurarea si va fi precizata in polita.

                  Contractantul asigurarii sau asiguratul va plati prima de asigurare la datele scadente agreate. Restantele la plata primei se refera intotdeauna la urmatoarele prime neachitate, in ordinea datelor de scadenta. Pe tot parcursul executarii politei, asiguratorul isi rezerva dreptul de a face imputatia platilor.

                  Prima de asigurare aferenta acoperirilor suplimentare va fi achitata in aceleasi intervale de timp si in aceeasi moneda ca si prima pentru asigurarea de baza.

                  Pentru plata primelor de asigurare, altele decat prima initiala, asiguratorul va pune la dispozitia contractantului o perioada de gratie de 30 de zile de la data ultimei scadente, perioada in care asigurarea ramane in vigoare cu toate atributele ei.

                  Asiguratorul va oferi posibilitatea pastrarii in vigoare a politei pentru maxim 3 luni de la data ultimei prime scadente si neachitate. In acest interval de timp, daca primele datorate nu sunt platite, asiguratorul va transmite / notifica contractantul in scris, solicitand achitarea primei datorate.

                  In cazul in care, dupa 3 luni de la ultima data scadenta si urmare a notificarii asiguratorului, prima de asigurare nu este achitata si cu conditia ca asiguratorul sa nu fi fost instiintat in legatura cu producerea riscului asigurat (decesul asiguratului), asiguratorul poate, cu conditia verificarii indeplinirii tuturor conditiilor necesare:

 • Sa informeze contractantul si asiguratul ca suma asigurata va fi redusa conform tabelului sumelor asigurate reduse, daca primele anuale pentru cel putin 3 (trei) ani de asigurare au fost achitate;
 • Sa suspende polita de asigurare incepand cu data ultimei prime de asigurare scadente.

                  Daca decesul asiguratului survine in decursul unei perioade de 3 (trei) luni, inclusiv perioada de gratie, de la data ultimei prime scadente si neachitate, asiguratorul va plati beneficiarului indemnizatia de asigurare.

                  Daca decesul asiguratului survine dupa expirarea a 3 (trei) luni de la data ultimei prime scadente si neachitate se va considera ca suma asigurata a fost redusa sau polita de asigurare a incetat, dupa cum primele de asigurare pentru cel putin trei ani contractuali de asigurare au fost incasate sau nu.

                   Dupa expirarea a 3 (trei) luni de la data ultimei scadente si in lipsa aparitiei unui risc asigurat, polita de asigurare inceteaza de drept, fara nicio alta formalitate si fara interventia instantelor de judecata daca primele de asigurare aferente primilor trei ani contractuali de asigurare nu au fost achitate; in acest caz, contractantul / asiguratul / beneficiarul nu mai este indreptatit la niciun fel de indemnizatie de asigurare in baza politei de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE MIXTA de viata - ORIZONT & STABILITATE de la UNIQA Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE MIXTA de viata - ORIZONT & STABILITATE de la UNIQA Asigurari S.A. sunt:

 • Asiguratorul asigura persoanele fizice pentru urmatoarele riscuri asigurate produse pe perioada valabilitatii politei de asigurare:
  • Decesul din orice cauza pe perioada valabilitatii politei de asigurare, sau
  • Supravietuirea asiguratului la expirarea perioadei asigurate;
 • Asigurari suplimentare la asigurarea de baza:
  • DECES CA URMARE A UNUI accident;
  • INVALIDITATE PERMANENTA CA URMARE A UNUI accident;
  • SPITALIZARE CA URMARE A UNUI accident;
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE MIXTA de viata - ORIZONT & STABILITATE de la UNIQA Asigurari S.A. sunt:

 • Asiguratorul este exonerat de la plata indemnizatiei de asigurare in urmatoarele situatii:
  • in cazul declaratiilor false facute de asigurat / contractant in cererea de asigurare;
  • daca decesul asiguratului se produce ca urmare a sinuciderii asiguratului in primii 2 ani de la data incheierii politei de asigurare, oricarei tentative de suicid, automutilare sau imbolnavire intentionata; Sinuciderea nu este considerata accident.
 • Asiguratorul nu va fi raspunzator sa plateasca indemnizatia de asigurare in cazul in care decesul asiguratului survine direct sau indirect in legatura cu urmatoarele situatii:
  • ca urmare a unei afectiuni preexistente sau urmarilor unui accident anterior datei de inceput a politei de asigurare, cu exceptia cazului in care afectiunea sau urmarile au fost declarate la incheierea asigurarii si acceptate in scris de catre asigurator;
  • ca urmare a evenimentelor care au legatura directa sau indirecta cu operatiuni de razboi, chiar si nedeclarat, zone de conflict, invazie, ocupatie militara, razboi civil, insurectie, tulburari civile, revolte;
  • ca urmare a unor explozii sau emanatii de caldura sau radiatii provenite din fuziunea sau fisiunea nucleara, precum si din radiatiile provocate de accelerarea artificiala a particulelor atomice;
  • ca urmare a participarii active la intreceri cu vehicule cu motor desfasurate pe pamant, apa sau in aer, precum si ca urmare a participarii la concursuri de schi, sarituri cu schiurile, bob, schibob, snowmobil precum si la antrenamente corespunzatoare acestor concursuri;
  • ca urmare a unor raniri dobandite:
   • in timpul unei ascensiuni montane, acolo unde in mod normal se utilizeaza franghii si materiale de alpinism;
   • in urma practicarii unor sporturi extreme, cum ar fi (enumerarea este ilustrativa, nu exhaustiva): parasutismul, deltaplanorismul, utilizarea de parapante, sarituri cu coarda elastica, rafting, curse de cai, utilizarea unui snowmobil, scufundari autonome care implica utilizarea unor sisteme de respiratie sub apa;
   • in urma practicarii speologiei, surf-ului si windsurf-ului;
  • consecintelor infectarii cu virusul HIV sau derivatii ale acestuia, inclusiv SIDA (Sindromul Imunodeficientei Dobandite- definitie conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii);
  • ca urmare a participarii asiguratului la serviciul militar in orice tara sau autoritate internationala, in perioada de pace sau razboi;
  • ca urmare a imbolnavirilor cauzate, complicate sau agravate de consumul cronic si / sau excesiv de alcool, cum ar fi (enumerarea este ilustrativa, nu exhaustiva): pancreatita cronica, ciroza si fibroza hepatica, neoplasm hepatic etc.;
  • ca urmare a bolilor infectioase sau a parazitozelor endemice contactate pe perioada in care asiguratul s-a aflat pe teritoriul unei tari recunoscute oficial drept zona cu potential mare de contaminare;
  • ca urmare a bolilor mentale, tulburarilor psihice sau de natura nervoasa;
  • ca urmare a bolilor cronice care nu au fost diagnosticate in perioada de valabilitate a politei de asigurare;
  • ca urmare a comiterii cu intentie de catre asigurat a unor fapte grave, cum ar fi (enumerarea este ilustrativa, nu exhaustiva):
   • fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savarsite cu intentie;
   • participarea asiguratului la acte de terorism sau sabotaj, savarsirea vreunei infractiuni contra patrimoniului ori contra vietii, integritatii corporale si sanatatii, asa cum sunt prevazute de Codul penal (art.208-222; art.174-185), precum si in timpul sustragerii de la urmarirea penala pentru asemenea fapte;
   • consumul de alcool, caracterizat printr-un grad de alcoolemie al asiguratului mai ridicat de 0,8 la mie;
   • utilizarea de catre asigurat a unor medicamente, substante cu efect psihoactiv sau narcotice, consumul de droguri, sau efectuarea unor tratamente neprescrise de catre o autoritate medicala competenta;
  • ca urmare a participarii voluntare a asiguratului ca subiect la experimente medicale, studii clinice sau lucrari de cercetare declarate sau nu ca atare;
  • folosirea aparatelor de zbor, cu exceptia situatiei in care asiguratul este pasager al unei linii de transport aerian civil sau pasager intr-o aeronava militara destinata transportului de pasageri;
  • participarea la expeditii cu caracter stiintific sau alte obiective;
  • calatorii in regiuni cu grad de risc ridicat, conform avertismentelor de Calatorie al Ministerului Afacerilor Externe din Romania;
 • In conformitate cu Art. 35 din Legea 136 / 1995, in cazul in care un beneficiar a produs in mod intentionat decesul asiguratului, beneficiarul respectiv nu va fi indreptatit la primirea niciunei parti a indemnizatiei de asigurare in caz de deces. Partea din indemnizatia de asigurare in caz de deces care ar fi revenit acestuia va fi realocata catre ceilalti beneficiari sau catre mostenitorii legali ai asiguratului, daca nu exista alti beneficiari numiti.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE MIXTA de viata - ORIZONT & STABILITATE de la UNIQA Asigurari S.A. exista si se pot atasa clauze de asigurare suplimentare astfel:

DECES SI INVALIDITATE CA URMARE A UNUI accident

 • Aceasta asigurare suplimentara acopera riscul in cazul decesului asiguratului sau a invaliditatii permanente partiale sau totale a acestuia ca urmare a unui accident.
 • In cazul decesului ca urmare a unui accident, survenit in perioada de valabilitate a politei de asigurare, asiguratorul va plati suma asigurata prin aceasta asigurare suplimentara specificata in polita in plus fata de indemnizatia pentru deces.
 • Nicio indemnizatie nu va fi platita in cazul in care decesul sau invaliditatea permanenta a asiguratului survin la mai mult de un an de la data producerii accidentului sau in cazul in care, in interiorul acestui interval de timp, nu se poate stabili o legatura de cauzalitate intre acestea.
 • Gradul de invaliditate permanenta partiala sau totala va fi determinat conform Tabelului Gradelor de invaliditate.
 • Pentru a stabili cuantumul despagubirii, invaliditatea permanenta trebuie sa fi fost stabilita de catre un medic acreditat, conform legislatiei romane in vigoare (medicul expert al asigurarilor sociale) sau de catre oricare medic acreditat de catre asigurator, in cazul in care acest lucru este posibil si doar in baza unor documente medicale care sa ateste pierderea suferita si caracterul permanent al acesteia.
 • In cazul aparitiei unei invaliditati permanente, indemnizatia va fi stabilita ca procentul din suma asigurata corespunzator gradului de invaliditate, dar nu mai mult de 100% din suma asigurata stabilita conform politei.
 • In cazul in care, in urma aceluiasi accident, asiguratul sufera mai mult de un tip de pierdere dintre cele prezentate in Tabelul Gradelor de invaliditate, asiguratorul va plati doar suma mai mare.
 • In cazul in care o indemnizatie platita pentru invaliditate permanenta ca urmare a unui accident este mai mica decat suma asigurata, doar diferenta ramasa pana la 100% va ramane in vigoare.
 • In cazul in care accidentul lezeaza o functiune fizica sau intelectuala, care a fost diminuata permanent anterior, se va proceda la o diminuare a gradului de invaliditate permanenta stabilit, cu gradul de invaliditate permanenta preexistent.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a cere reexaminarea asiguratului de catre un alt medic, precum si reexaminarea intr-o alta localitate decat localitatea de domiciliu a asiguratului, in cazul in care se impune luarea unor astfel de masuri in scopul stabilirii dreptului la indemnizatie.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul, daca situatia o impune, de a reduce gradele de invaliditate permanenta in urma unor expertize medicale efectuate de catre medici specialisti, in conformitate cu actele medicale depuse la dosarul privind plata despagubirilor din asigurare.
 • Acoperirea prin aceasta asigurare suplimentara inceteaza in momentul in care 100% din suma asigurata a fost platita.
 • Persoanele a caror capacitate de munca a fost afectata permanent in proportie mai mare de 50%, ca urmare a unui accident sau a unei afectiuni nu vor fi eligibili pentru aceasta asigurare suplimentara.
 • Aceasta asigurare suplimentara se incheie pe o durata de un an. Perioada de asigurare poate fi reinnoita cu acordul partilor cu ocazia fiecarei aniversari a politei de asigurare, daca nu a fost denuntat unilateral de una dintre parti, mai devreme de o luna inaintea fiecarei aniversari.
 • Acoperirea aferenta acestei asigurari suplimentare va incepe la ora 00:00 a zilei specificate in polita ca data inceperii asigurarii, sau la data repunerii in vigoare a acesteia, in conditiile achitarii primei de asigurare sau a primei initiale sau a achitarii primelor restante.
 • Acoperirea aferenta acestei asigurari suplimentare va lua sfarsit in oricare din urmatoarele cazuri, indiferent care eveniment are loc primul:
  • la ora 24:00 a zilei specificate in polita ca data a expirarii a asigurarii;
  • la data decesului asiguratului survenit in perioada de valabilitate a politei de asigurare;
  • la data stabilirii unei invaliditati permanente totale ca urmare a unui accident;
  • la sfarsitul perioadei de plata a primelor de asigurare sau dupa expirarea perioadei de gratie pentru plata primei de asigurare;
  • in cazul incetarii politei de asigurare individuala la termen din orice alt motiv;
  • in cazul denuntarii acesteia de catre contractantul asigurarii, printr-o cerere inaintata asiguratorului cu cel putin 30 de zile inaintea aniversarii politei.
 • In vederea efectuarii platii primei de asigurare sau a ratei de prima, asiguratorul ofera o perioada de gratie de 30 (treizeci) de zile de la data scadentei specificata in polita.
 • In cazul in care, dupa expirarea celor 30 (treizeci) de zile, plata nu este efectuata, asigurarea pentru deces si invaliditate permanenta ca urmare a unui accident inceteaza iar asiguratorul nu va datora niciun fel de indemnizatii.
 • Aditional limitarilor si excluderilor de la plata sumei asigurate expuse in polita de asigurare, aceasta asigurare suplimentara nu va acoperi riscurile asigurate cauzate direct sau indirect de:
  • hernia abdominala, ombilicala sau alte hernii, in afara celor care sunt cauzate de vatamarea directa a abdomenului / peretelui abdominal sub influenta unei forte mecanice, inainte si in timpul vatamarii, cu exceptia herniei postoperatorii;
  • hernia de disc, dislocarea sau tasarea discului intervertebral, sciatica, cocgialgii, sacralgii, sacralizarea ultimei vertebre lombare L5 sau alte modificari ale coloanei vertebrale in zona lombara si sacrala, chiar daca sunt determinate de un accident.
 • Asiguratul va fi singurul beneficiar indreptatit la plata despagubirilor in caz de invaliditate permanenta ca urmare a unui accident.
 • Dreptul la indemnizatie pentru invaliditate permanenta ca urmare a unui accident are caracter personal si, prin urmare, nu se transmite mostenitorilor sau beneficiarilor.
 • Asiguratorul va plati integral asiguratului indemnizatia de asigurare pentru invaliditate permanenta ca urmare a unui accident.
 • In urma producerii invaliditatii permanente ca urmare a unui accident, contractantul asigurarii, beneficiarii sau reprezentantii legali ai acestora vor transmite asiguratorului, in termen de 72 de ore de la producerea riscului asigurat, o cerere de despagubire, in scris. Pentru fiecare eveniment, asiguratorului ii este necesara transmiterea in scris a unei cereri distincte care sa cuprinda informatiile referitoare la producerea accidentului, descrierea efectelor produse si dreptul persoanei care formuleaza cererea de despagubire de a primi indemnizatia.
 • Pentru acordarea indemnizatiei de asigurare, sunt necesare urmatoarele documente:
  • polita de asigurare in original sau copie certificata cu originalul;
  • dovada achitarii primei / ratelor de prima de asigurare de catre contractantul asigurarii;
  • actul de identitate al asiguratului (copie certificata cu originalul);
  • decizia de incadrare intr-un grad de invaliditate sau decizia emisa de Comisia de expertiza a capacitatii de munca sau orice alt document medical care sa ateste caracterul permanent al invaliditatii in copie certificata cu originalul;
  • raportul politiei cu privire la accident, daca este cazul;
  • alte documente care descriu evenimentul, data producerii acestuia, circumstantele, cauza / cauzele si consecintele sale.

SPITALIZARE CA URMARE A UNUI accident

 • Aceasta asigurare suplimentara acopera riscul in cazul spitalizarii ca urmare a unui accident.
 • In cazul in care, in urma vatamarilor corporale aparute in urma unui accident suferit in perioada valabilitatii politei de asigurare, asiguratul este internat intr-un spital, asiguratorul va plati indemnizatia zilnica prevazuta in polita de asigurare pentru aceasta acoperire, pentru cel mult 90 (nouazeci) de zile de spitalizare pentru un eveniment asigurat si maxim 180 de zile de spitalizare pentru un an de asigurare.
 • Nu va fi considerata spitalizare valida spitalizarea care este impusa doar de imposibilitatea efectuarii unui tratament la domiciliu, spitalizarea in scopul stabilirii unui diagnostic sau la cererea asiguratului.
 • In termenii acestei asigurari suplimentare, va fi considerata perioada de spitalizare valida spitalizarea care se incheie pentru cel putin 3 (trei) zile – perioada de asteptare; ziua externarii nu va intra in calculul indemnizatiei. Prin urmare asiguratorul va plati indemnizatia zilnica prevazuta in polita incepand cu prima zi de internare, pentru fiecare zi de spitalizare, numai in situatia in care perioada de spitalizare este mai mare de 3 (trei) zile.
 • Perioada de asteptare se va aplica o singura data pentru un eveniment. In cazul in care exista doua sau mai multe perioade de spitalizare consecutive sau nu datorate aceluiasi accident sau din cauze inrudite, intr-un interval de maxim un an de la producerea accidentului, perioada de asteptare va fi luata in considerare o singura data.
 • In situatia in care exista doua sau mai multe perioade de spitalizare care se datoreaza aceluiasi accident, acestea intra sub acoperirea acestei asigurari suplimentare numai daca intervin in cel mult un an calendaristic de la data producerii accidentului.
 • Nicio indemnizatie nu va fi platita in cazul in care spitalizarea asiguratului survine la mai mult de un an de la data producerii accidentului sau in cazul in care, in interiorul acestui interval de timp, nu se poate stabili o legatura de cauzalitate intre acestea.
 • In cazul in care accidentul s-a produs in perioada de asigurare iar perioada de spitalizare depaseste data expirarii politei, asiguratorul plateste indemnizatia pentru intreaga perioada de spitalizare, cu respectarea politei de asigurare.
 • In cazul decesului asiguratului pe durata perioadei de spitalizare, dreptul la indemnizatia zilnica de spitalizare ramane in vigoare.
 • Persoanele a caror capacitate de munca a fost afectata permanent in proportie de mai mult de 50%, ca urmare a unui accident sau a unei afectiuni nu vor fi eligibili pentru aceasta asigurare suplimentara.
 • Aceasta asigurare suplimentara se incheie pe o durata de un an. Perioada de asigurare poate fi reinnoita cu acordul partilor cu ocazia fiecarei aniversari a politei de asigurare individuala la termen, daca nu a fost denuntat unilateral de una dintre parti mai devreme de o luna inaintea fiecarei aniversari.
 • Acoperirea aferenta acestei asigurari suplimentare va incepe la ora 00:00 a zilei specificate in polita ca data inceperii asigurarii, sau la data repunerii in vigoare a acesteia, in conditiile achitarii primei de asigurare sau a primei initiale, sau a achitarii primelor restante.
 • Acoperirea aferenta acesteia va lua sfarsit in oricare din urmatoarele cazuri, indiferent care eveniment are loc primul:
  • la ora 24:00 a zilei specificata in polita ca data a expirarii asigurarii;
  • la data decesului asiguratului survenit in perioada de valabilitate a politei de asigurare;
  • la sfarsitul perioadei de plata a primelor de asigurare sau dupa expirarea perioadei de gratie pentru plata primei de asigurare conform conditiilor din polita de asigurare;
  • in cazul incetarii politei de asigurare individuala la termen din oricare alt motiv;
  • in cazul denuntarii acesteia de catre contractantul asigurarii, printr-o cerere inaintata asiguratorului cu cel putin 30 de zile inaintea aniversarii politei.
 • In vederea efectuarii platii primei de asigurare sau a ratei de prima, asiguratorul ofera o perioada de gratie de 30 (treizeci) de zile de la data scadentei specificata in polita.
 • In cazul in care, dupa expirarea celor 30 (treizeci) de zile, plata nu este efectuata, asigurarea suplimentara pentru spitalizare ca urmare a unui accident inceteaza de drept si fara nicio alta formalitate, iar asiguratorul nu va datora niciun fel de Indemnizatii.
 • Aditional si in completarea excluderilor expuse in polita de asigurare, aceasta asigurare suplimentara nu va acoperi urmatoarele:
  • spitalizari in sectii de chirurgie plastica si reparatorie, cu exceptia cazurilor in care spitalizarea este recomandata expres de catre un medic de specialitate pentru diminuarea sau corectarea consecintelor unui accident;
  • implanturi dentare si consecintele acestora, altele decat cele recomandate de catre un medic pentru a corecta consecintele unui accident;
  • infectii, altele decat infectiile aparute prin intermediul si in momentul accidentului;
  • arsuri de gradul I;
  • evenimente care au legatura cu graviditatea, nasterea sau consecintele acestora (cu exceptia avortului in scop terapeutic, necesar in cazul unor urgente medico - chirurgicale dupa un accident, recomandate de catre medicul de specialitate).
 • Asiguratul va fi singurul beneficiar indreptatit la plata despagubirilor conform acestei asigurari suplimentare.
 • Dreptul la indemnizatie pentru spitalizare ca urmare a unui accident are caracter personal si, prin urmare, nu se transmite mostenitorilor sau beneficiarilor.
 • Asiguratorul va plati integral asiguratului indemnizatia de asigurare pentru spitalizare ca urmare a unui accident.
 • In cazul producerii riscului asigurat, asiguratorul va plati indemnizatia zilnica agreata si specificata in polita pentru fiecare zi calendaristica de spitalizare, pentru maxim 180 (osutaoptzeci) de zile per an contractual si maxim 90 (nouazeci) de zile pentru un eveniment.
 • Indemnizatia totala va fi calculata prin inmultirea numarului de zile de spitalizare valide cu valoarea indemnizatiei zilnice.
 • Ca urmare a producerii riscului asigurat, contractantul asigurarii, beneficiarii sau reprezentantii legali ai acestora vor transmite asiguratorului, in interval de 72 de ore de la producerea riscului asigurat, o cerere de despagubire, in scris. Pentru fiecare indemnizatie de asigurare solicitata, asiguratorului ii este necesara transmiterea in scris a unei cereri distincte care sa cuprinda informatiile referitoare la producerea accidentului, descrierea efectelor produse de acesta si dreptul persoanei care formuleaza cererea de despagubire de a primi indemnizatia.
 • Pentru acordarea indemnizatiei de asigurare, sunt necesare urmatoarele documente:
  • polita de asigurare (copie certificata cu originalul);
  • dovada achitarii primei / ratelor de prima de asigurare de catre contractantul asigurarii;
  • actul de identitate al asiguratului (copie certificata cu originalul);
  • biletul / biletele de iesire din spital, purtand antetul institutiei, semnatura si parafa medicului;
  • copii ale foii de observatie din spital (la solicitarea expresa a asiguratorului);
  • raportul politiei cu privire la accident, daca este cazul;
  • alte documente care descriu evenimentul, data producerii acestuia, circumstantele, cauza / cauzele si consecintele sale (riscul asigurat).
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele drepturi si obligatii pe care contractantul / asiguratul le are prin polita de ASIGURARE MIXTA de viata - ORIZONT & STABILITATE de la UNIQA asigurari S.A. sunt:

 • La incheierea asigurarii mixte de viata, contractantul va transmite cererea de asigurare catre asigurator, care va cuprinde declaratii cu privire la toate faptele si imprejurarile esentiale pentru evaluarea riscului de care are cunostiinta sau care nu ar fi putut sa ii ramana necunoscute. Fiecare situatie in legatura cu care asiguratorul a formulat o intrebare in scris va fi considerata o imprejurare esentiala.
 • In cazul in care contractantul a facut in mod intentionat declaratii false sau nu a dezvaluit in mod rauvoitor o imprejurare esentiala pentru evaluarea riscului si care ar fi fost motiv / conditie de a nu incheia polita de asigurare, asiguratorul are dreptul, in timpul executarii acestuia, sa rezilieze polita de asigurare.
 • In cazul in care polita de asigurare este reziliata pentru motivele prevazute anterior, in cazul in care riscul asigurat s-a produs inaintea datei rezilierii, asiguratorul va retine toate primele de asigurare incasate si va fi indreptatit sa solicite achitarea primei de asigurare restante, daca exista. Notificarea de reziliere va fi transmisa contractantului cu cel putin 20 de zile inainte ca incetarea politei de asigurare sa devina efectiva.
 • Pentru motivele si in conditiile prevazute mai sus, asiguratorul isi poate exercita dreptul de reziliere a politei de asigurare intr-un interval de o luna de la data la care a luat cunostinta de existenta unor declaratii false sau nedezvaluirea imprejurarilor reale. Asiguratorul nu va avea dreptul sa rezilieze polita de asigurare daca situatia care nu a fost dezvaluita nu afecteaza / determina o probabilitate de aparitie a riscului asigurat.
 • In cazul in care contractantul sau asiguratul a facut in mod voit o declaratie falsa ori incompleta sau daca nu a transmis catre asigurator o notificare in situatia in care ar fi trebuit sa faca acest lucru, asiguratorul are posibilitatea ca in termen de o luna de la data la care a luat cunostinta de o astfel de declaratie falsa sau incompleta, sa rezilieze polita sau sa propuna cresterea primei de asigurare proportional cu cresterea riscului.
 • Pentru motivele si in conditiile prevazute mai sus, polita va inceta de drept si fara nicio alta formalitate, dupa un termen de 20 (douazeci) de zile de la data la care asiguratorul a notificat contractantul sau asiguratul cu privire la rezilierea politei. In cazul in care, in termenul prevazut mai sus, asiguratorul a propus cresterea primei de asigurare, polita va inceta de drept si fara nicio alta formalitate, daca asiguratul sau contractantul nu a notificat asiguratorului acceptarea propunerii in termen de 20 (douazeci) de zile de la primirea acesteia.
 • In situatia incetarii politei, asiguratorul nu va rambursa niciun fel de prime de asigurare incasate sau o parte a acestora, in cazul in care contractantul refuza plata primei suplimentare.
 • Daca riscul asigurat se produce inainte ca asiguratorul sa ia cunostinta de o declaratie falsa sau incompleta ori de o imprejurare reala ce afecteaza valabilitatea politei sau dupa ce a luat cunostinta dar inainte de incetarea politei sau inainte de a se fi convenit asupra cresterii primei, suma asigurata va fi redusa proportional cu raportul dintre primele platite si primele care ar fi trebuit sa fie platite pentru riscul real.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele drepturi si obligatii, pe care UNIQA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE MIXTA de viata - ORIZONT & STABILITATE sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
Procedura Daune: 
 • Toate drepturile ce decurg din polita de asigurare vor apartine contractantului pana la producerea riscului asigurat.
 • Indemnizatiile datorate de catre asigurator in baza politei de asigurare, se achita beneficiarului.
 • Desemnarea beneficiarului / beneficiarilor la incheierea politei de asigurare sau schimbarea beneficiarului / beneficiarilor si / sau a procentelor alocate acestuia / acestora, pe perioada executarii politei se va face la solicitarea in scris a asiguratului ori prin testament.
 • Daca persoana numita ca beneficiar decedeaza inainte de aparitia riscului asigurat si nu a fost desemnat alt beneficiar, indemnizatia de asigurare va fi platita mostenitorilor legali ai asiguratului.
 • Daca beneficiarul este minor la data producerii riscului asigurat, plata indemnizatiei de asigurare se va face de catre asigurator cu respectarea prevederilor legale speciale privind drepturile minorilor.
 • Inlocuirea sau revocarea beneficiarului se poate face oricand in cursul executarii politei de asigurare.
 • In cazul in care beneficiarul desemnat a decedat dupa producerea riscului asigurat, dar inainte de a intra in posesia drepturilor din asigurare, acestea revin mostenitorilor sai legali.
 • Daca unul din beneficiari a produs intentionat decesul asiguratului, drepturile din asigurare se platesc celorlalti beneficiari desemnati in polita de asigurare. Cand cel care a produs intentionat decesul asiguratului este beneficiar unic, drepturile din asigurare se platesc mostenitorilor legali ai asiguratului. Asiguratorul este indreptatit sa amane orice plata pana la ramanerea definitiva a unei hotarari judecatoresti prin care se constata vinovatia beneficiarului.
 • In cazul in care au fost desemnati mai multi beneficiari, fara a se specifica cota parte care revine fiecaruia dintre ei, repartizarea drepturilor din asigurare se va face in parti egale.
 • Asiguratorul achita drepturile din asigurare beneficiarului, pe cheltuiala acestuia. In cazul transmiterii sumelor in afara teritoriului Romaniei, beneficiarul suporta riscurile legate de aceasta transmitere.
 • Dupa plata indemnizatiei de asigurare, asiguratorul nu va fi indreptatit sa primeasca nicio indemnizatie, indiferent pe ce baza s-ar realiza aceasta, din partea unui tert responsabil pentru producerea riscului asigurat.
 • Dreptul la indemnizatii pentru repararea prejudiciului din partea unui tert responsabil pentru producerea riscului asigurat va apartine asiguratului si / sau beneficiarului, independent de dreptul acestuia asupra indemnizatiei de asigurare.
 • Ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, contractantul asigurarii, beneficiarii sau reprezentantii legali ai acestora vor transmite asiguratorului in scris o cerere de despagubire care sa cuprinda informatiile referitoare la producerea evenimentului asigurat, descrierea efectelor produse si dreptul persoanei care formuleaza cererea de despagubire de a primi indemnizatia.
 • Beneficiarii sau reprezentantii lor legali vor informa asiguratorul in scris in termen de 72 de ore de la producerea riscului asigurat sau de la momentul in care iau cunostinta de acesta dar nu mai tarziu de 30 (treizeci) de zile de la data producerii riscului asigurat.
 • Asiguratorul va avea dreptul sa solicite dovezile necesare pentru stabilirea drepturilor beneficiarilor asupra platii indemnizatiei.
 • Daca obligatiile prevazute anterior nu sunt indeplinite, asiguratorul poate refuza acordarea indemnizatiei de asigurare in cazul in care, din acest motiv, nu a putut determina imprejurarile referitoare la riscul asigurat.
 • In functie de natura Riscului asigurat, pentru acordarea indemnizatiei de asigurare, sunt necesare urmatoarele documente:
  • In cazul supravieturii la data expirarii politei:
   • Polita de asigurare in original sau copie certificata cu originalul;
   • Cartea de identitate a asiguratului in copie certificata cu originalul sau orice alt document care poate fi folosit pentru identificarea acestuia.
  • In cazul decesului asiguratului:
   • Polita de asigurare in original sau copie certificata cu originalul;
   • Certificatul de deces in copie certificata cu originalul;
   • Certificatul constatator al decesului in copie certificata cu originalul;
   • Raportul politiei, in cazul decesului din accident;
   • Alte documente care descriu evenimentul, data producerii acestuia, circumstantele, cauza / cauzele si consecintele acestuia;
   • Cartea de identitate in copie certificata cu originalul sau orice alt document de identificare al beneficiarului indemnizatiei de asigurare in caz de deces;
   • Certificatul de mostenitor care atesta dreptul de mostenire asupra indemnizatiei in caz de deces pentru cazul in care nu exista beneficiari numiti in polita sau beneficiarul desemnat anterior producerii riscului asigurat a decedat.
 • Asiguratorul are dreptul sa solicite in caz de nevoie si alte documente medicale sau legale. Cheltuielile legate de aceasta documentare vor fi suportate de catre persoana care solicita achitarea drepturilor din asigurare, numai daca aceasta a prezentat documentatie incompleta sau date nereale; in caz contrar aceste cheltuieli vor fi suportate de catre asigurator.
 • Pentru documentele solicitate in original, asiguratorul certifica autenticitatea acestora si retine numai copiile care, impreuna cu toate celelalte documente solicitate, devin proprietatea asiguratorului.
 • Medicii care au examinat sau tratat asiguratul si cu alte ocazii, alte societati de asigurare si autoritati, vor fi imputerniciti de asigurat sa dea asiguratorului toate informatiile necesare cu privire la persoana sa.
 • Dupa primirea tuturor documentelor necesare, asiguratorul va transmite, in scris, in termen de maxim 30 zile, un raspuns la cererea de despagubire prin care asiguratorul fie stabileste si plateste cuantumul indemnizatiei de asigurare solicitate, fie refuza plata indemnizatiei partial sau in intregime, caz in care va preciza motivele refuzului sau.
 • Daca nu se specifica altfel in cadrul politei, indemnizatia de asigurare conform politei de asigurare va fi platita, la alegerea asiguratului, respectiv, beneficiarului, in numerar sau prin transfer bancar. Toate costurile bancare sau costurile asociate tranzactiei efectuate pentru plata indemnizatiei vor fi suportate de beneficiar.
 • In cazul in care contractantul nu a desemnat un beneficiar pana la data producerii riscului asigurat si asiguratorul efectueaza plata indemnizatiei de asigurare catre persoana / ele care are / au dreptul de a incasa aceasta suma, se va considera ca asiguratorul si-a indeplinit obligatiile conform politei de asigurare daca la momentul efectuarii platii nu avea sau nu ar fi putut sa aiba cunostinta de faptul ca un beneficiar a fost numit prin testament sau printr-un alt act care nu i-a fost transmis. Beneficiarul respectiv va avea dreptul sa recupereze indemnizatia de asigurare de la persoana / ele in favoarea careia / carora a fost efectuata plata. Aceeasi procedura se va aplica si in cazul modificarii beneficiarului, modificare ce nu i-a fost comunicata asiguratorului.
 • Toate drepturile ce decurg din polita de asigurare se vor prescrie intr-un interval de doi ani de la data producerii unui risc asigurat conform politei.
 • Daca, in legatura cu producerea riscului asigurat a fost instituita impotriva asiguratului sau beneficiarului o ancheta sau procedura penala, pana la finalizarea acesteia asiguratorul are dreptul sa amane plata indemnizatiilor.
 • In cazul in care asiguratul este disparut dar nu exista o hotarare judecatoreasca definitiva declarativa a mortii, acesta este prezumat de lege a fi in viata pana la pronuntarea unei asemenea hotarari sau pana la constatarea fizica a decesului.
 • In urma pronuntarii hotararii judecatoresti definitive declarative a mortii, care stabileste ca data a decesului o data cuprinsa in perioada de asigurare, asiguratorul datoreaza indemnizatia de asigurare prevazuta in polita de asigurare.
 • Daca la un moment dat, dupa plata indemnizatiei de asigurare, se descopera ca asiguratul este inca in viata, toate platile vor fi rambursate asiguratorului la intreaga lor valoare.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 0374.400.400​

Email: info@uniqa.ro

 - de LUNI pana DUMINICA - NON-STOP -

Diverse: 
 • In cazul in care contractantul asigurarii isi stabileste resedinta in afara Romaniei, acesta va trebui sa informeze, in scris, asiguratorul cu privire la persoana din Romania autorizata sa primeasca documentatia referitoare la polita de asigurare.
 • Contractantul va informa asiguratorul cu privire la orice modificare a resedintei.
 • In cazul modificarii beneficiarului sau a procentelor alocate acestuia, asiguratorul va emite o anexa la polita pentru a inregistra aceasta modificare. Anexa respectiva va intra in vigoare la ora 00.00 a zilei urmatoare datei primirii de catre asigurator a notificarii in scris.
 • Orice solicitare de modificare a politei de asigurare de catre contractant sau asigurat trebuie facuta in scris.
 • Orice notificare, comunicare, avizare sau instiintare in legatura cu polita de asigurare adresata de una dintre parti celeilalte este valabil indeplinita daca va fi comunicata in scris.
 • Orice notificare pe cale postala se va face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresa asiguratorului iar in cazul asiguratului la adresa de corespondenta prevazuta in polita de asigurare sau, in ambele situatii, la ultima adresa comunicata de asigurator / asigurat / contractant si se considera primita de destinatar la data mentionata pe confirmare de oficiul postal primitor.
 • In cazul in care partile nu notifica schimbarea adreselor prevazute in cererea de asigurare sau in anexele acesteia, precum si noua adresa, orice notificare trimisa la adresele prevazute in polita de asigurare este perfect valabila.
 • In situatia in care notificarea se transmite prin fax sau e-mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare ulterioara celei in care a fost trimisa.
 • Notificarile depuse prin inmanare directa sunt valabile daca au fost depuse la registratura unitatii asiguratorului cu care asiguratul / contractantul a incheiat polita de asigurare, iar in cazul asiguratului, prin semnatura de primire.
 • Notificarile verbale nu se iau in considerare de catre niciuna dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute mai sus.
 • Asiguratorul va emite un duplicat al politei de asigurare daca primeste o declaratie scrisa din partea contractantului cu privire la cauza pierderii sau distrugerii politei originale. Dupa emiterea duplicatului, polita originala devine automat nula.
 • Pentru orice servicii solicitate in mod specific de la asigurator in afara obligatiilor prevazute in polita, contractantul sau, dupa caz, asiguratul sau beneficiarul va plati o taxa, in suma specificata de autoritatea competenta din cadrul asiguratorului.
 • Toate taxele, impozitele, comisioanele bancare si orice alte cheltuieli legate de plata primelor de asigurare sau primirea indemnizatiilor de asigurare conform politei sunt suportate de catre asigurat / contractant / beneficiar, dupa caz. Toate indemnizatiile de asigurare platite de catre asigurator conform politei includ orice taxe sau cheltuieli aplicabile conform legii romane, indiferent de tipul platii efectuate (indemnizatie, rambursare a primei, etc) sau de beneficiarul unei astfel de plati (contractant, asigurat, beneficiar, etc).
 • Toate disputele care ar putea aparea in legatura cu polita de asigurare vor fi supuse limitarilor impuse de legea romana.
 • Partile implicate in polita de asigurare, asiguratorul, pe de o parte si asiguratul / contractantul / beneficiarul, pe de alta parte, vor incerca solutionarea tuturor disputelor pe cale amiabila. In acest scop, o plangere scrisa (inclusiv prin e-mail) va fi transmisa sau comunicata telefonic la sediul central al asiguratorului. Asiguratorul va inregistra plangerea si va incerca sa ofere o solutie care va fi comunicata in scris, telefonic sau prin e-mail catre persoana care a formulat plangerea. Daca reclamantul nu considera raspunsurile si clarificarile oferite de asigurator drept satisfacatoare, partile pot conveni asupra organizarii unei intalniri pentru a face o noua incercare de solutionare a plangerii. Disputele care nu au fost solutionate amiabil intre partile la polita de asigurare, vor intra sub jurisdictia instantelor competente din Romania.
 • Partile cunosc ca, pentru protejarea contractantului, asiguratului si / sau / beneficiarului este constituit, administrat si utilizat de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor un Fond de garantare.
 • Toate relatiile dintre contractant, asigurat si asigurator cu privire la polita de asigurare vor fi supuse legislatiei romane aplicabile in vigoare.